Page 1

Valentijnsketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 11 febr. 2013 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2168

Oplage: 1070

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Kerk Verhalen uit de bijbel Kulturhus Gaanders Verslag adviesraad Valentijn foto’s Sport Valentijn foto’s IJsclub Wijziging fysiotherapie Woej busje Jongeren aan de slag Valentijnfoto’s

2 4 5 6 10 13 18 23 28 31 31 35 36

Valentijnsdag in Gaandrië Met het oog op de laatste carnavalsdagen en Valentijnsdag in het verschiet zijn de evenementen op zondagavond alvast met elkaar gecombineerd en hebben we deze week een bijzondere knuffelketting. Een rondje Blesse Paard, na een paar borrels, leveren prachtige liefdevolle plaatjes op. U vindt ze door de gehele ketting heen. Heeft u uzelf gemist, dan mag u volgende week in de herkansing. Lever dan zelf uw ultieme geluksmoment van 14 februari in en verover een plekje in de Dorpsketting. Petra

Spreukvan van de de week: week: Spreuk Je zegt: “Ik hou van bloemen,” maar je plukt ze. Je zegt: “Ik hou van dieren,” maar je eet ze. Nu ben ik bang dat je zegt: “Ik hou van jou”.


-2-

Parochie Kern -berichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius Woensdag 13 febr. 09.30 uur Eucharistieviering Aswoensdag Tijdens de viering gelegenheid voor het ont vangen van het askruisje. Voorganger pastoor J.v.d. Bie. Zaterdag 16 febr. 19.00 uur Gebedsviering met het EMS koor Voorganger Mw. Marianne Turk. Zondag 17 febr. 11.00 uur gebedsviering met samenzang Voorganger Mw. Marianne Turk Misintenties Woensdag 13 febr. 9.30 uur voor de zieken en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Bertus van Vliet, overleden ouders v. Vliet—v. Leeuwen. Zaterdag 16 februari 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Kees Luk, Jan v. Rijn, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Fransisca Overdevest – Nederpelt Zondag 17 februari 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico de Heij Jaargetijde,To v.d. Bos - de Vrede, Martien v.d. Bos, Hillegonda Scholtes - Knijnenburg, Cor Casper, Dora Disseldorp –Luk , Sjaak en Anja .v. Santen – Koot , Gijs en Rie Onderwater, To Olsthoorn, Riet Oliehoek - de Haas, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman - v. Veen, Gerrit van Santen.


-3-

Kerkhulpen

Kosters

woensdag 13 febr. 09.30 uur zaterdag 16 febr. 19.00 uur Zondag 17 febr. 11.00 uur

Adriaan H. John O. John O.

Lectoren geen geen Cees B.

Misdienaars geen geen Geen

Kiezen voor: Geen steen op je hart en Geen blok aan je been. Dat is een pak van je hart. Vanaf woensdag gaan we de veertigdagentijd in. Veertig dagen tot Pasen voor een stukje bezinning. Waar ben je mee bezig in het leven? Wat is echt belangrijk en besteed je daar voldoende tijd aan? Zijn er misschien zaken die je tegen houden? Heb je een steen die op je hart drukt? Lukt het je steeds niet om met plezier iets goeds te doen? Is er iets dat als een blok aan je been hangt? Komend weekend bent u in de gelegenheid om die zorgen en belemmeringen van u af te zetten. Zet ze symbolisch op een steentje, en dat het mag zowel een baksteen als een kiezelsteentje zijn. Die steen mag u tijdens de vieringen onder het grote kruis in de kerk neerleggen. Geef alle ellende maar over aan een grotere macht en maak een goede nieuwe start in de richting van Pasen. Zowel op zaterdagavond als op zondagochtend bent u van harte welkom. Marianne Turk Openingstijden: Donderdagavond 19.00 —21.00 uur Zaterdag 11.00—14.00 uur Donderdag 14 februari Valentijnsdag Kom op de valreep kijken of er iets leuks voor u bij is. En verwen iemand die u leuk vindt of van wie u houdt! Gooi uw goede bruikbare schone en hele spullen niet weg maar breng ze tijdens de openingstijden. Een leuk cadeautje: DVD “Dorp tussen steden” of de oude DVD met nostalgie vanuit ons dorp. Of gewoon hele nuttige en leuke artikelen. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek dit ligt in DE STAL, Dr. Van Noortstraat 137 A Mobiel: 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl


Viering met het E.M.S. koor

-4-

Zaterdag 16 februari verzorgen wij weer ‘n E.M.S. viering. Het thema is: “Elke dag Kiezen.” Heel ons leven worden wij door anderen beïnvloed. Je wordt verleid voor je het weet. Daarom is het zo lastig te kiezen voor de juiste weg. Iedereen is van harte welkom, wij zien u graag bij deze viering. Onze voorganger is Marianne Turk

Woensdag 20 februari 2013 wandelen in park Rozenrust - Leidschendam Op woensdag 20 februari organiseren het IVN (Instituut voor Natuur-educatie en Duurzaamheid), afdeling Den Haag en de Stichting Bomen Over Leven een wandeling in Park Rozenrust in Leidschendam onder leiding van Ria Hoogstraat. Duur: ongeveer anderhalf uur. Het wordt een wandeling op de grens van winter en lente. Wat staat er allemaal in bloei en zou de hommelkoningin al wakker zijn? We verzamelen om 14.00 uur bij de ingang aan de Veursestraatweg 102 A. Hier is ook een kleine parkeerplaats. Kinderen zijn welkom en krijgen extra aandacht van de gids. Het park is verboden voor honden.

Verhalen uit de Bijbel start met Jozef Na de introductieavond in januari, gaan we op dinsdagavond 19 februari van start met het verhaal van Jozef, die als slaaf door zijn broers verkocht werd. Ook als u de introductieavond heeft gemist, bent u van harte welkom. U dient zich dan wel van te voren aan te melden. Na 19 februari komen we nog 4 dinsdagavonden bij elkaar voor o.a. het verhaal van Mozes. Ook zullen we aandacht hebben voor de verbanden tussen deze oude verhalen en het Nieuwe Testament en ons eigen leven. U kunt zich aanmelden bij Alwin van Ruijven, tel.: (070) 327 94 25, e-mail: alwin.van.ruijven@gmail.com Met vriendelijke groet, Alwin van Ruijven


-5-

Nieuwe stap in realisatie Kulturhus Er komt een aangepast plan voor de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. In het Kulturhus gaan het Dorpshuis, de bibliotheek aan de Vliet, Kinderopvang Zoeterwoude, jongerenvereniging Asafoetida en basisschool Maerten van der Velde samenwonen onder één dak. In tegenstelling tot een eerder plan, wordt nu uitgegaan van volledige nieuwbouw. De organisaties hebben een programma van eisen opgesteld en afspraken gemaakt over de toekomstige beheerorganisatie en de exploitatie. Ook zijn de ruimtelijke kaders opgesteld. Het plan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring. De planning is dat eind 2014 het Kulturhus is gerealiseerd. Belangrijke voorziening Het Kulturhus is een belangrijke voorziening in Stompwijk die de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk waarborgt en Leidschendam-Voorbug tot een aantrekkelijke groene woonstad maakt. Wethouder Gregor Rensen is dan ook blij met deze mijlpaal: “Voor de gemeenschap en toekomst van Stompwijk is het Kulturhus van groot belang. En ik geloof absoluut in het nu bereikte resultaat. Ik ben vooral onder de indruk van de toekomstige gebruikers die er samen hun schouders onder hebben gezet om dit nieuwbouwplan te realiseren en tot een succes te maken. Een mooi voorbeeld van zelfwerkzaamheid. Daardoor is er meer mogelijk geworden dan eerder verwacht.” Regierol gemeente De gemeente heeft in dit project de rol van regisseur en waarborg voor de financiering. Zij wil de ontwikkeling van het Kulturhus bij voorkeur overlaten aan het schoolbestuur Panta Rhei (waarvan de Maerten van de Veldeschool onderdeel is). Op de locatie van het huidige Dorpshuis, bibliotheek en de kinderopvang, komt in de toekomst ruimte voor woningbouw. Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Sandra van Vianen, telefoon (070) 300 9104, of e-mail si.van.vianen@leidschendamvoorburg.nl

Lieve mensen van de carnavalsvereniging De Gaanders Wat een eer om zo'n vorstelijk bezoek te ontvangen, dat was voor het eerst in mijn bijna 90 jaar. Hartelijk dank daarvoor. Een hartelijke groet aan het dorp waar ik zo lang plezierig heb gewoond. Bep Steeneveld-Hajer


Carnavalsweek

-6-

Nu de feestweek van carnavalsvereniging in volle gang is, is het tijd om een overzicht te geven van de tot nu toe georganiseerde activiteiten. Ziekenbezoek Naast alle geplande en veelal bekende activiteiten zijn Prins Adrie de 1 ste , Page Sascha en Opper Thijs ook op bezoek geweest bij de zieke (ex) bewoners van ons dorp. Dit wordt door velen op prijs gesteld en op deze manier willen de Gaanders ook de zieken laten genieten van de carnaval. Woensdag 6 Februari Swetterhage Het spits beten de Gaanders af bij de bewoners van Swetterhage. Hier werd woensdagavond een grote zaal omgetoverd tot een heus carnavalspaleis. Iedereen die aanwezig was had het prima naar zijn zin. Vele bewoners en verzorgers van Swetterhage waren verkleed en daardoor hadden Prins Adrie de 1ste en Page Sascha moeite om de mooist verklede man en vrouw uit te zoeken. Wij installeren bij Swetterhage ook altijd een Prins en Page van het huis dit waren Prins Fred en Page Gertrude . Vrijdag 8 Februari Bejaardentehuis Emmaus en Bardancing Beatz Vrijdagmiddag was het de beurt om bij Bejaardentehuis Emmaus te Zoeterwoude op bezoek te gaan. Het feest werd gehouden in de grote zaal en er waren vele ouderen aanwezig. Na een paar rondjes polonaise te hebben gelopen werden ook in Emmaus een Prins en een Page gekozen. Mensen konden een briefje invullen van wie zij zouden willen dat ze Prins en Page werden. Uit tellingen bleek dat Dhr. Aad Luiten van autobedrijf Luiten de Prins werd en Mevr. Verhagen was de gelukkige Page. Deze mensen gingen voorop in de volgende polonaise en ze genoten zeer van alle aandacht. Nadat er eerst koffie was ingeschonken door de Gaanders kregen de bewoners daarna ook nog een drankje, vaak advocaat en een jong borreltje. De festiviteiten werden nog leuker voor de aanwezigen toen het Oud Prinsenkoor ook nog een nootje liet horen. Na een laatste polonaise en het aftuigen van de Prins en Page van Emmaus, was het voor De Gaanders de hoogste tijd om weer naar GaandriĂŤ te gaan om samen met de jeugd carnaval te vieren in de Beatz. Aldaar aangekomen was het direct een groot feest wat tot in de kleine uurtjes is doorgegaan. We zijn dan ook zeer blij dat we dit jaar weer welkom waren in de Beatz en dat de aanwezige jeugd ook de polonaise wist te lopen.


-7 Zaterdag 9 Februari: Zaterdagmorgen was het alweer vroeg dag voor de Prins, Page, Opper en de Raad van Elf. Om 9 uur verzamelen en op weg naar het gemeentehuis. Hier kregen de Gaanders koffie aangeboden en van daaruit liep men in gezelschap van de Damzwabbers polonaise door het Gemeentehuis. Bij het gemeentehuis werden ze ontvangen door Burgemeester van der Sluijs en Wethouder Mijdam. Nadat eerst de Prins van Leidschendam de sleutel had ontvangen was het de beurt aan Prins Adrie de 1ste om een toespraak te houden en actuele zaken naar boven te halen. Nu nog afwachten of de punten die onze Prins heeft gevraagd er ook daadwerkelijk komen. Na deze toespraak kreeg Prins Adrie I de hamer overhandigt van Burgemeester van der Sluijs en hierbij de macht van GaandriÍ in handen. ’s Middags was het tijd voor de optocht. Nadat wij eerst een stukje door Leidschendam hadden gereden was het om 13.00 tijd om te starten , bijna 30 prachtige karren en loopgroepen hadden zich gemeld bij Scheria om mee te doen aan de optocht. De Prins en Page lagen op een heerlijk zonnebed. Het was weer een lange stoet van mooie karren en de onafhankelijke jury had het moeilijk met kiezen. Maar zij zijn toch tot een uitslag gekomen: 1ste Prijs: Leden van de Straten Carnaval, 2de Prijs: Srednaag Ed, 3de Prijs: Beatz, 4de Prijs: Oud-Prinsen Vrouwen, 5de Prijs: Booming Group. De aanmoedigingsprijs was voor de Schilders. Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde optocht, mocht er iemand nog afval in hun tuin hebben gevonden of enig hinder aan de optocht hebben ondervonden. Dan bieden wij hierbij onze oprechte excuses aan. Aansluitend aan de optocht is er al vele jaren het beroemde straatcarnaval tegenover Party-Herberg het Blesse Paard aan de Meerlaan. Dit staat ieder jaar weer garant voor veel bezoekers die op de muziek van de Zwiebels staan te feesten tot de optocht langs komt. Hierna neemt de Booming Group de muziekverzorging over met DJ Kevin.


-8 Op de carnavalskrakers en housebeats die volgen gaat het publiek lekker uit zijn dak. Het weer speelde dit jaar een klein beetje parten maar door de flexibiliteit van Het Blesse Paard kon iedereen toch naar binnen waar het feestje nog langer doorging. ’s Avonds was dan natuurlijk het gekostumeerde bal. Heel veel mensen waren verkleed en je viel op als je niet verkleed was. Er waren veel mensen van buiten het dorp dus dat betekent dan onze carnavalsvereniging tot ver buiten onze dorpsgrenzen bekend staat om zijn gezellige feesten ook op deze avond kunnen wij tevreden terug kijken. Het feest ging tot in de kleine uurtjes door, en er werd veel gedanst en gefeest. Best verklede man: Tim Hooymans, Best verklede vrouw: Inge de Jong, Best verklede groep: Meiden verkleed als meloenen. Zondag 10 Februari kerkmis en concert Zondagochtend was het weer vroeg dag voor onze jongens van de Raad van 11, Prins Adrie de 1ste , Page Sascha, Opper Thijs en alle aanwezigen in de kerk van Stompwijk. Ook hier waren de Oud Prinsen weer vroeg uit de veren gekomen om de mis muzikaal te begeleidingen. Zondagmiddag was het tijd voor Fanfare Juliana om een carnavalsconcert te geven in Het Blesse Paard! Vele bezoekers konden genieten van de muziek die de Fanfare ten gehore bracht. Na het geslaagde concert van de fanfare kwam er nog een optreden van De Oud Prinsen samen met de fanfare wat dit jaar voor het eerst gebeurde. Wij denken dat we kunnen terugkijken op een fantastisch samenspel. Zij wisten samen met leuke meezingers het publiek te bespelen. Hierna was het dan tijd voor de band Sound Sixties. Zij lieten hun liederen horen en er werd lustig op los gedanst. Al met al weer een zeer geslaagde middag, waarbij er weer vele carnavalsvierders op mooie concerten zijn getrakteerd! Vanavond is natuurlijk weer de afsluiter van deze gezellige week: het Slotfeest! We hebben een ster van wereldformaat uitgenodigd om onze gasten te vermaken. De enige echte Zingende Slager!!!! Dit belooft weer een knallend festijn te worden! Volgende keer volgt het verslag van de andere dagen! PR de Gaanders


Andrea’s Haarstudio Kapsalon zonder en met afspraak

www.andreashaarstudio.nl

Naar de Kapper ?

Haarkleur Aanbieding

U kunt gewoon binnenlopen bij Andrea’s Haarstudio voor alle behandelingen een afspraak is niet nodig.

Kleuradvies Wassen – Knippen Kleuren en Drogen

Andrea’s Haarstudio

Kapper aan huis service Wij komen ook bij u thuis. Geen extra kosten. Knippen kinderen 0 t/m 12 € 10,50 Knippen jeugd 13 t/m 18 € 15,00 Knippen Heren € 20,00

Aanbieding €

50,00

(Haarkleuring voor normale haarlengte gebruik 40 cc)

071 - 580 1560

Openingstijden :

Hoefblad 30 Stompwijk

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00

Naast de COOP

Luiten BV Stompwijk Landbouwmechanisatie en Tractoren bedrijf

Adres: Stompwijkseweg 78 2266 GH Stompwijk Tel.: 070-3175288 Fax.: 070-3277724 Email: info@luitenstompwijk.nl Website: www.luitenstompwijk.nl

Naast reparatie en service voor tractoren en landbouwmachines ook het advies voor levering van:

   

Gallagher en schrikdraad klokken en afrastering voor alle dieren

  

Heteluchtkanons

Tuin- en parkmachines: Kettingzagen, gazon– en bosmaaiers, heggenscharen en tractoren Werkkleding: Schoenen, jassen, overalls, broeken, truien enz. Hogedrukreinigers: warmwaterhogedrukreiniger & koudwaterhogedrukreiniger Hobby / semi professional / professional Klein constructie werk: Sierhekwerk, frames, balkonhekken enz. Strooizout za k á 25 k g - € 7,50

Kortom, wij kunnen u dus zeer breed van dienst zijn!

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30—17.00 uur - Zat 7.30—14.00 uur Voor meer inform atie kunt u contact opnemen.


-10-

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 7 februari Op deze vergadering zijn aanwezig: de wethouders Van Ostaijen en Rensen, enkele ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente, de leden van de Adviesraad en ongeveer 30 toehoorders. Opening Koos van Wissen opent de vergadering. Mededelingen Actie m.b.t. de nieuwe dienstregeling van de bus De Adviesraad heeft samen met de KBO een brief aan Arriva gestuurd waarin protest wordt aangetekend tegen de nieuwe dienstregeling. Het doel van het protest is om eens per uur de bus weer door het dorp te laten rijden, zoals dat ook in Zoeterwoude gebeurt. Wethouder Van Ostaijen zegt dat de verantwoordelijkheid voor de wijziging van de dienstregeling bij de provincie ligt; zij hebben verzuimd om in het bestek op te nemen dat de bus door het dorp moest blijven rijden. De wethouder zegt dat de gemeente er ook alles aan zal doen om bij de evaluatie van de nieuwe dienstregeling ervoor te zorgen dat de bus, eens in het uur, weer over de Meerlaan zal gaan rijden. Verder wordt opgemerkt dat het tarief van de bus met ongeveer 25% is verhoogd en dat het sneeuwruimen van het voetpad naar de nieuwe bushalte de afgelopen periode niet is uitgevoerd. Stoppen recreatief knooppunt Wethouder Van Ostaijen, vertelt namens verantwoordelijkheid wethouder Mijdam, dat de plannen voor de realisatie van een recreatief knooppunt, dat met subsidie van de provincie gerealiseerd had kunnen worden, een belangrijke bijdrage zou hebben geleverd aan de realisatie van de gebiedsvisie. De gemeente was enthousiast, maar uiteindelijk bleek de exploitatie van het recreatief knooppunt niet rond te krijgen. De realisatie van een recreatief knooppunt blijft wel in de gebiedsvisie gehandhaafd. Wellicht is het wel realiseerbaar als de waterberging in de Nieuwe Driemanspolder is aangelegd. Reconstructie Meerlaan en aanleg rotonde De gemeente heeft de eerder gemaakt plannen bijgesteld. Bij de reconstructie van de Meerlaan wordt het riool vernieuwd. Verder wordt de groenvoorziening aangepast; er zullen bomen wordt bijgeplaatst. Halverwege de Meerlaan zal een vaste drempel worden aangelegd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden na de zomer starten. Verder is de gemeente met de provincie in overleg over de aanleg van de rotonde op de kruising N206 met de Meerlaan. Het is de bedoeling dat er over de plannen voor de reconstructie van de Meerlaan en de aanleg van de rotonde medio maart een presentatie wordt gegeven in het Dorpshuis om de bewoners op de hoogte te brengen van de werkzaamheden.


Reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat De heer Van Ostaijen zegt dat er de afgelopen periode veel studie is gedaan hoe de reconstructie het beste kan worden aangepakt. Verder zegt hij dat de gemeente onlangs met het Hoogheemraadschap van Rijnland een intentieverklaring heeft ondertekend om de werkzaamheden aan te pakken en de financiële lasten te verdelen. De plannen (het ontwerp) zullen over enkele maanden gereed zijn waarna onderzocht zal moeten worden hoe een en ander kan worden gefinancierd. De wethouder zegt dat de noodzaak om iets te doen duidelijk is maar dat het financieel wel lastig zal worden. Verder zegt hij dat de fietssuggestiestroken en het instellen van het eenrichtingsverkeer een positief effect hebben. Voordat de reconstructie wordt uitgevoerd zal het reguliere onderhoud gewoon blijven plaatsvinden. Op de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat is er veel vorstschade, zoals ook elders in de gemeente. Dit wordt op korte termijn hersteld. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten) De Adviesraad zal een brief aan TNT sturen in verband met het verdwijnen van de brievenbus die op het kerkplein staat. Voortgang plannen Kulturhus Wethouder Rensen bericht dat er binnen het beschikbare budget volledige nieuwbouw op de locatie van de huidige school mogelijk is. Verder bericht hij dat de exploitatie van het kulturhus, met name het deel dat voor ‘Dorpshuisactiviteiten’ wordt gebruikt, rond is. Het college heeft voor de eerste jaren geld gevonden om deze exploitatie volledig kostendekkend te maken. Er is ook geld beschikbaar voor een programmamanager/conciërge (gedurende 2 jaar). Voor een periode van 9 jaar is rekening gehouden met deze subsidie. Binnenkort zullen de plannen in de gemeenteraad besproken worden. Nadat ook de gemeenteraad akkoord is zal een ontwikkelaar gezocht worden. Het is de bedoeling dat het kulturhus begin 2015 in gebruik zal worden genomen. Als het ontwerp gereed is zullen belangstellenden, waaronder omwonenden van het kulturhus, bij de plannen betrokken worden. Het ruimtelijk kader van het kulturhus zal op de website van de gemeente worden geplaatst. Als het kulturhus is gerealiseerd zullen op het terrein van het Dorpshuis en het Wit Gele-kruisgebouw woningen gebouwd worden. Plannen voor de verbindingsweg Wethouder Van Ostaijen bericht dat het definitief ontwerp voor de realisatie van de verbindingsweg vrijwel gereed is maar dat het financieel nog niet rond is; er vinden nog gesprekken plaats met onder andere het stadgewest Haaglanden. Hij verwacht dat het definitief ontwerp in de eerste helft 2013 gepresenteerd kan worden. Dit ontwerp zal in de vergadering van de Adviesraad besproken worden. Hierna sluit de voorzitter van de Adviesraad de vergadering Aad Janson secretaris Adviesraad


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopje Biefstuk 3 stuks

€ 6,95

Tartaar 4 stuks

€ 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage

Pvc buizen: alle maten en hulpstukken

Stelconplaten: nieuwe en gebruikte

Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

    

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl


Stompwijk’92

-20-

Wedstrijdprogramma Senioren Zaterdag 16 februari Team

Waar

Tegenstander

Zat 1 Zat 2

Thuis

Scheidsrechter

14:30

A. Geurtsen

Koudekerk 5

Zondag 17 Februari Team Waar Tegenstander Zon 1

Uit

NSV '46 1

Zon 2

Uit

MMO 2

Zon 3

Uit

GOL Sport 3

Zon 4

Thuis

Zon 5

Thuis

Zon 6 Zon 7

Vertrek Aanvang Wed.nr.

Vrij 20510

Vertrek Aanvang Wed.nr.

Scheidsrechter

14:00

32084

R.C. de Bruijn

11:00 12:00

30430

B. Bhagwanie

Bernardus 5

11:00

32944

Meerburg 6

14:00

33443

11:15

31230

11:00

32590

Vrij Uit

Zon VE

Alphense Boys 12

10:15

Vrij

Zon VR Vrij Namens bestuur aanwezig: Jan vd Bosch De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zaal Heren 5 Junioren Zaterdag 16 februari Team A1 B1

Waar

Tegenstander

Thuis

Valken'68 A1

Thuis

Vertrek Aanvang Wed.nr. 14:30 12:30

146493

B2

Uit

Forum Sport B6

9:00

10:00

171643

C1

Uit

Rijnsb.Boys C3

9:00

10:00

171527

C2

Thuis

Voorschoten'97 C7

12:30

146584

D1

Thuis

Ter Leede D3

11:00

181512

10:00

165710

09:00

181599

10:00

146536

D2

SEV B3

146483

Vrij

D3

Thuis

Voorschoten'97 D11

E1

Uit

Meerburg E4

E2

Thuis

Gr.WII VAC E6

E3

Uit

Zwammerdam E2

8:00

9:00

167312

E4

Uit

DSO E14

8:30

10:00

164573

F1

Uit

VVSB F3

09:30

161819

F2

Thuis

NSV '46 F1

11:00

146561

F3

Thuis

Alkmania F3

09:00

146574

F4

Uit

ARC F11

12:30

145507

8:00

11:30

Scheidsrechter T. vd Salm


Zaalvoetbal: Woensdag 13 februari Team Heren 2

Waar Uit

Tegenstander Bax Zeefdr 1

Aanvang 20:00

Wed.nr . 96708

Sporthal Tulp, de (Voorhout)

Scheidsrechter L. van der Velden

Vrijdag 15 februari Aanvang

Wed.nr.

Sporthal

Heren 1

Team

Waar Tegenstander Uit

Snoekie 3

20:00

98982

Lipa (Den Haag)

Heren 6

Uit

VNI 3

22:00

94762

Veur, de (Zoetermeer)

Dames 1

Uit

Maz. Stars VR2

19:00

94067

Veur, de (Zoetermeer)

Scheidsrechter J.H.M. Ton

Maandag 19 februari Team

Waar Tegenstander

Aanvang Wed.nr

Sporthal

Scheidsrechter

Heren 1

Uit

SJZ 1

20:00

94525

Klaverhal (Zoeterwoude)

A. Veenstra

Heren 2

Uit

SJZ 2

21:00

97058

Klaverhal (Zoeterwoude)

A. Veenstra

Heren 3

Thuis

Woubrugge 3

21:00

94666

Meerhorst

P. Masmeyer

Heren 4

Thuis

SEV 1

22:00

98072

Meerhorst

P. Masmeyer

Heren 6

Thuis

Gymnova 3

19:00

99705

Meerhorst

R. v. Meurs

Warmunda, SV VR2

20:00

94223

Meerhorst

R. v. Meurs

Dames 2 Thuis

Dames en heren klaverjassers opgelet: Komende vrijdag, 15 februari gaan we klaverjassen in de kantine van Stompwijk ‘92. Zoals gewoonlijk staat de koffie kaar om 19.45 uur, we beginnen met kaarten om ongeveer 20.15 uur. Zowel met klaverjassen als met de verloting zijn natuurlijk weer prachtige prijzen te winnen. Tot vrijdag: U bent allemaal van harte uitgenodigd, Ron en Theo

Handbalprogramma Programma voor zaterdag 16 februari Team Waar Tegenstander Tijd Locatie DS1 uit DWS 19.15 De Margriethal 2 Programma voor zondag 17 februari Team Waar Tegenstander Tijd Locatie DS2 thuis VELO 3 14.40 Meerhorst DAJ1 vrij DBJ1 uit Olympia ‘72 11.40 Schulpwei DBJ2 thuis SOS Kwiek 1 11.50 Meerhorst DBJ3 vrij HBJ1 thuis Foreholte 2 12.50 Meerhorst DCJ1 thuis Hercules 3 13.50 Meerhorst GCJ1 uit Saturnus 12.30 5-meihal DDJ1 thuis VELO 3 11.00 Meerhorst DEJ1 vrij Kaartavond vrijdag 15 februari: Natascha en Marleen Bardienst zondag 09.00-11.30: Nicole

Scheidsrechter Polak/Westers

Wed.nr 7044

Scheidsrechter John

Wed.nr 8318

Trudy

5741 5733

Trudy Claire Danielle/Jessica

7677 6512 3387 3862


-20-

VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2013 namens VV/ZZ Martijn Oudshoorn Vier speelavonden leuk, attractief voetbal. Een publiek wat met grote aantallen de wedstrijden bezoekt en een kantine waar de gezelligheid je tegemoet komt. En dan te bedenken dat de slotavond, de finaleavond, voor de deur staat. Dit belooft wat, mensen! De sterkste herenteams en damesteams zullen komende zaterdag op de finaleavond nog één keer hun mouwen opstropen en strijden tot het gaatje. Rond de klok van 23.00 uur zullen we weten wie zich een jaar winnaar bij de heren en dames mag noemen van het VV/ZZ toernooi. Direct na de herenfinale zal de prijsuitreiking gehouden worden. We hebben, naast de twee wisselbekers voor de winnaar bij de heren en dames, een hoop andere prijzen weg te geven. Blijf dus als deelnemer van de finaleavond in de buurt, want je weet maar nooit of je in de prijzen bent gevallen. Uiteraard zal het vertier niet alleen in de zaal te merken zijn. Tijdens de finaleavond en aansluitend zal er een spectaculaire APRES-SKIPARTY worden georganiseerd. Bierbanken en bierpullen…..ze zijn niet weg te denken bij de finaleavond van het VV/ZZ toernooi. De kantine wordt omgetoverd tot een ware skihut en met de Apres-ski DJ, die deze avond muzikaal verzorgt, gaat iedereen helemaal los… jetzt geht’s los! Alle teams die deelnemen aan de finaleavond, gaan deze avond ook bierpulschuiven. De beste drie teams ontvangen hiervoor een leuke “bierprijs”. Een winterse sfeer, lekkere drankjes en lekkernijen maken deze avond compleet. Go Apres-Ski op zaterdag 16 februari op de finaleavond in de Bierstube van Stompwijk 92! U komt toch ook?! Programma finaleavond 16 februari 2013: 1/8 finale: 17.30-17.45 1 ZZ – F.C. Benson 17.45-18.00 2 Stompwijk’92 A1 – F.C. Kip 18.00-18.15 3 Van Rijn Transport - VVVS 18.15-18.30 4 Freddy – Henk de Vriep 18.30-18.45 5 F.C. Bal tegen ’t dak – Witte Condors 18.45-19.00 6 F.C. Faas - Wilgenhof 19.00-19.15 7 Team O’Neill – De Broekies 19.15-19.30 8 De Hatseflatsers - Beatz ¼ finale: 19.30-19.50 I Winnaar 1 – Winnaar 2 19.50-20.10 II Winnaar 3 – Winnaar 4 20.10-20.30 III Winnaar 5 – Winnaar 6 20.30-20.50 IV Winnaar 7 – Winnaar 8 ½ finale dames: 20.50-21.10 1 Wenteltrapjes – SJZ dames 2 21.10-21.30 2 Boe! - Pietertjes ½ finale heren: 21.30-21.50 VV Winnaar I – Winnaar II 21.50-22.10 ZZ Winnaar III – Winnaar IV Finale dames: 22.10-22.35 DA Winnaar 1 – Winnaar 2 Finale heren: 22.35-23.00 HE Winnaar VV – Winnaar ZZ Prijsuitreiking: 23.00 uur


-21-

Renovatie kantine “Stompwijk ‘92” nu definitief Half januari heeft u kunnen lezen over plannen tot renovatie van de kantine van onze vereniging. Stilgezeten hebben in die tussentijd de diverse instanties niet. De renovatiecommissie is zeer actief met het verder uitwerken der plannen. Ook waren er diverse constructieve gesprekken met het hoofdbestuur dat gaat over de accommodaties en die definitief groen licht moet geven voor de realisatie der plannen. Het is ons een genoegen te kunnen mededelen dat dat groene licht vorige week is gegeven, de commissie kan nu verder en daadwerkelijk beginnen. Over het werkschema valt te zeggen dat 13 mei a.s. men hoopt te starten met het slopen van de bar en plafond. Klaar hoopt men te zijn op 11 augustus, opening voorzien 31 augustus. Zeer veel werk staat de commissie te wachten; het zijn zeer gemotiveerde mensen, we hebben er alle moed op dat zelfs rekening houdende met de kermis, vakanties, Summerland en noem nog maar wat op, het project in die tijdspanne gaat lukken. Het plan is fors en allesomvattend, de kantine krijgt een volledige facelift, nieuwe vloer, nieuw meubilair enz. enz. Interessant is de vraag hoe de vereniging denkt dit financieel op te gaan brengen. Het bedrag is ferm doch haalbaar. We denken aan een driesporenbeleid te weten:   de vereniging draagt zelf bij   het aanschrijven van fondsen voor een bijdrage. Te denken valt aan het Fonds 1818, de Rabobank.   ook de renovatiecommissie wil een inspanningsverplichting doen. Dat laatste ziet er als volgt uit: De kantine wordt verdeeld in kavels. Zie onderliggend document en bijbehorende prijzen. Stel, u heeft voor ons project € 30,— over, dan zou u bijvoorbeeld een barkruk voor uw rekening kunnen nemen. Een vrije donatie is ook prima. Het rekeningnummer is 117357030 t.n.v. Stompwijk ’92 onder vermelding van: Verbouwing Kantine. Aanstaande zaterdag hebben we met de afsluitende finaleavond van het ZZ/ Zaalvoetbaltoernooi vermoedelijk veel volk over de vloer en hopen we met deze actie een goed begin te maken. De komende maanden zullen we op gepaste wijze aandacht vragen voor onze acties en u op de hoogte houden van de vorderingen. Resteert de vraag als het allemaal wat tegenvalt ten aanzien van het geld dat binnengehaald wordt. Wij zullen dan niet paniekeren maar in dat geval kiezen voor wat soberder uitvoering dan wel bepaalde werkzaamheden één of meerdere jaren opschorten en deze ter hand nemen zodra de spaarkous weer wat voller is. Zie het in de context waarin wij strijden onze idealen te verwezenlijken waardoor wij zelden geheel gedesillusioneerd raken bij tegenslagen en nooit helemaal zonder hoop leven.


-22We hopen op een goede respons van onze leden en de gehele Stompwijkse bevolking. Namens het hoofdbestuur van “Stompwijk ‘92”, Hans Vreeswijk, Secretaris Kantine verdelen in kavels

aantal

barkrukken

á

30,00 €

-

beamer

á

€ 250,00 €

-

donatie

á

-

down lighters

á

45,00 €

-

mtr. gordijn

á

10,00 €

-

mtr. luifel

á

35,00 €

-

mtr.bar

á

35,00 €

-

statafel

á

30,00 €

-

stoelen

á

25,00 €

-

tafels laag 1200 x 800 mm

á

50,00 €

-

tafels rond 1200 mm

á

50,00 €

-

tapzuilen

á

50,00 €

-

verf

á

5,00 €

-

vierk. meter vloer

á

45,00 €

-

vierk.meter plafond

á

25,00 €

-

Wie heeft er…... gezelschapspellen en/of tafelspellen, zoals tafeltennis etc. voor een verblijfafdeling in de psychiatrie. Bellen naar: 06-30410855 Of afleveren op Dr. v. Noorstraat 57 Alvast bedankt, Jessica Janson


Wie heeft mijn zwarte fleece-windjack zaterdagmiddag (met sleutels) meegenomen? Er staat Weissensee op. Het is koud en ik mis hem. Graag afleveren op Dotterbloem 1. Mijn zoon is afgelopen zaterdagavond in Het Blesse Paard bij het carnavalsfeest geweest. Helaas bleek na afloop zijn jas verdwenen uit de garderobe met daarin zijn sleutelbos. Wie O Wie, heeft deze jas “per ongeluk� meegenomen? Het is een donkergroene z.g.a.n. Parka met daarin een sleutelbos met een grijze flesopener eraan. Graag even een berichtje naar: egbertflint@hetnet.nl .

Dieren Centrale Nederland Vermist: Reu, beagle, 3 kleur, is gechipt, halsband bruin, Recreatiegebied Vlietland en omgeving Stompwijk Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 079-3436040. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl


Voor al uw De Valentijnskado’s Stap eens binnen, wij helpen u graag!!

Keldermeester Altijd de goedkoopste bij u in de buurt

MVSA Cava brut rosé € 9,45

Valentijnsontbijt 1 persoon €34.50 Ttttttttttttttttttttttttt 2 persoons €52.50 Extra persoon €24.00 Telefoon 071-5801590

Een heerlijk luxe ontbijt met vers gebakken broodjes, verschillende soorten beleg, jus d’orange, vers fruit en een mooie rode roos

4-Gangen Valentijnsmenu Proeverij van voorgerechten om met z’n tweeën te delen.

 Vurige tomaten bouillon met een hart van eendentartaar

 Frambozen spoom

 Rosé gebakken runder bavet met een pittige pepersaus.

 Een samensmelting van verleidelijke zoetigheid

€25,00


-28-

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’ Snelle tijden bij Supersprint Toernooi Thialf Afgelopen weekend vond er in Thialf een Supersprinttoernooi plaats (2x100m, 2x300m). Aan deze wedstrijd nam een afvaardiging van het District Sassenheim deel, waaronder 4 Stompwijkse schaatsers: Tjilde Bennis, Patty Vurens, Ferdinand Jansen en Edward Jansen. Het regende weer persoonlijke records en dit gold ook voor onze clubleden. Patty was het meest succesvol. Zij wist haar beste tijd tot 4 maal toe aan te scherpen (100m 12.45/12.20; 300m 29.91/29.71). Met deze scores eindigde Patty op de keurige 15e plek in een veld van 50 deelneemsters. Tjilde kwam, mede door een val op de 1e 300 meter niet verder dan de 40e plek. Ze wist zich echter wel op de beide afstanden te verbeteren (12.39/29.17). Bij de jongens behaalde Ferdinand de 11e plaats o.a. met een persoonlijk record op de 300 meter (27.49). Edward werd 20 e en verbeterde zich eveneens op de 300 meter tot 28.46. Supersprint Thialf

100m

100m

300m

300m

Patty Vurens

12.45 pr

12.20 pr

29.91 pr

29.71 pr

Tjilde Bennis

12.39 pr

12.51

41.20 val

29.17 pr

Ferdinand Jansen

11.71

11.76

27.78

27.49 pr

Edward Jansen

12.16

12.04

28.46 pr

29.14

Siem Oppe sluit actieve carriere af bij NK Masters In Deventer stond afgelopen weekend het NK Masters geprogrammeerd. Al in een vroeg stadium had Siem Oppe aangegeven dat dit de afsluiting van zijn actieve sportcarrière zou betekenen. Hij had aan alle limieten voldaan voor de categorie 75+ en vond dat dit een mooi moment was om te stoppen. Bijna kwam zijn deelname nog in gevaar toen rond kerst een dubbele longembolie bij hem werd geconstateerd. Het herstel verliep wonderwel zo goed dat deelname aan het NK toch nog mogelijk was. Vanwege de opgelopen trainingsachterstand was de conditie niet optimaal. Op de 500 meter scoorde hij 58.54; op de 1500 meter klokte hij 3.16.20. Helaas eindigde het toernooi in mineur. Door een diskwalificatie op de 1000 meter, mocht hij de afsluitende 3000 meter niet meer rijden. Tom de Haas


-29-

Julie v.d. Meer 3de bij districtswedstrijd schaatsen te Leiden Afgelopen zaterdagochtend moesten Julie, Isis, Amy, Angela, Guusje, Davey en Tim vroeg uit de veren. Niet voor carnaval maar voor de district wedstrijd voor mini's en benjamins. De meiden en jongens hebben weer goed hun best gedaan en er waren weer een aantal pr’s. Julie v.d. Meer had geen last van het vroege opstaan. Ze snelde dan ook naar de derde plaats. De bronzen medaille hangt nu te glimmen om haar nek. De uitslagen plus tijden staan op de web-site. ‘s Middags bij de carnavalsoptocht kwam ik een aantal van de kanjers tegen. Ook hier hadden ze weer veel plezier ondanks hun witte bekkies want het was toch wel heel vroeg. Gefeliciteerd Julie 9 Maart hebben we nog het tijdzetten in Leiden voor heel de jeugd. Tot dan. Groetjes Marjo

14 februari is het Valentijn….. De dag om je (stille) liefde in de bloemen te zetten……… Dit kan zowel anoniem als met een handgeschreven kaart. Wij bezorgen wereldwijd en regionaal uit eigen winkel. Bezorgen in Stompwijk & Leidschendam = gratis !!! Een boeket of 1 bloem, alles kan en mag !! Vraag naar de mogelijkheden bestel op tijd , zodat wij aan alle wensen kunnen voldoen. Deze speciale dag 14 februari zijn wij open van 8.00 tot 18.30 uur Bloemsierkunst “De Passie” Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk Tel. 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl www.bloemenleidschendam.nl


Wilt u dat uw cijfers in 2013 er goed gekleurd op staan? Wilt u deskundig en persoonlijk advies? Bel voor een vrijblijvende offerte of het maken van een afspraak:

Tel. 079-3310800 Kantoor Zaal, al ruim 55 jaar uw administratieve vertrouwen!!


-31-

Wijzigingen bij Fysiotherapeutisch Centrum “Palenstein “ Graag wil ik mij voorstellen. Per 29 januari ’2013 heb ik de werkzaamheden van Hugo Falet in onze praktijk in Stompwijk overgenomen. Ik ben Brigit Kapteijn, en ik werk sinds 1979 als fysiotherapeut. Mijn aandachtsgebieden zijn naast de algemene fysiotherapie: Bekkenpijn Chronische pijnklachten Bekkenbodem therapie Chronisch vaatlijden Voor specialistische fysiotherapie , ook in Stompwijk Manuele therapie Oedeem therapie Oncologische revalidatie Psychosomatische fysiotherapie Shock wave therapie. Kunt u bij ons een afspraak maken. Ik werk aan de van Santhorststraat 1 op de Dinsdagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur Vrijdagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur Telefonisch ben ik bereikbaar op 079-3314293 of 06-30046590. Voor meer informatie kunt U ook kijken op onze website www.fysiopalenstein.nl. Mailen is ook mogelijk. Stuur een email naar fysiopalenstein @zonnet.nl U bent van harte welkom als u fysiotherapeutische behandeling nodig heeft. Op 14 februari vertrekt er weer een auto naar Leidsenhage. Vertrek om 10.00 uur vanaf de gewezen “Meerlaanbushalte” tegenover de COOP. Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen 4 personen mee, als je mee wilt kun je mij bellen. Coby v.d. Geest tel.: 5801561

Op te halen (na telefonisch overleg) Prachtige rollator Tel.:0630046590 (Brigit Kapteijn) Fys. Centr. PALENSTEIN v. Santhorststraat 1


Volendammer Vishandel Schilderen, behangen en wandafwerking

Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit

Drive-in show Disco 2000 Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen

Een dj met ge luid en lichtshow voor al uw feesten en partije n

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


-35-

Jongeren ‘Aan De Slag’ in Leidschendam-Voorburg Jongeren tussen de 16 en 27 jaar kunnen ‘Aan De Slag’ dankzij het nieuwe Jongerenloopbaancentrum. Zij kunnen hier terecht met alle vragen over werk, inkomen en onderwijs. Het loopbaancentrum voor jongeren is opgericht om de jeugdwerkloosheid en het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. De gemeente zet zich in voor goede voorzieningen en efficiënte dienstverlening. De afgelopen jaren is het aantal jonge werkzoekenden in onze gemeente fors gestegen. Het aantal jongeren zonder startkwalificatie (zij hebben geen diploma op havo, vwo of mbo 2) is wel gedaald, maar nog steeds hoog. Wat: Wethouder Gregor Rensen (Werk en Inkomen) geeft het startsein van ‘Aan De Slag’. Wanneer: Donderdagmiddag 14 februari om 17.45 uur. Waar: Vergader- en expositiecentrum Yellow Fellow (de oude Opifex-kerk), Burgemeester Sweenslaan 5-7 in Leidschendam. Het startsein van ‘Aan De Slag’ is tijdens een speciale werkbijeenkomst over jeugdwerkloosheid, waar bedrijven, onderwijs en jongeren elkaar opzoeken. Uw (foto)redactie is van harte welkom. Advies over werk en opleiding Het loopbaancentrum voor jongeren is gevestigd in het Werkplein Corbulo aan de Prins Bernhardlaan 183 in Voorburg. Jongeren kunnen er gemakkelijk binnen lopen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 16.00 uur. Speciale loopbaanadviseurs wijzen de jongeren de weg naar werk, maar ze kunnen ook langskomen met vragen over schulden, huisvesting, inkomen of een opleiding. Wethouder Gregor Rensen: “De economische crisis maakt de werkloosheid groter. Voor jongeren betekent dit dat ze het moeilijker hebben om een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Extra hulp voor jongeren is daarom van groot belang. We moeten jongeren op weg helpen en ze stimuleren.” Na de starthandeling is de speciale website voor jongeren actief: website www.lv.nl/aandeslag<http://www.lv.nl/ aandeslag>. Voor meer (pers) informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Sandra van Vianen, Telefoon (070) 3009104, (06) 3882 5199 of e-mail: si.van.vianen@leidschendam-voorburg.nl


Dorpsketting 2168  

Dorpsketting nr. 2168

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you