Page 1

Stilte-voor-de-sneeuwstorm-ketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 10 dec. 2012 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2161

Oplage: 1070

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Kerk 2 College nieuwsflits 7 Geen winterdip 7 Stompwijkse badgasten 8 Gemeentebelangen 9 CDA 11 Emmaus kerstconcert 11 Zwemtarieven Fluit 13 Gaanders 15 Amigos 15 Sport 20 Activiteitenkalender 23 Beatz 27 Sinterklaasfoto 27 IJsclub 31 Huisdier als kerstcadeau33 Gaanders 39

Kerstketting Nog één Dorpsketting te gaan dit jaar en dat is die van volgende week. U kunt uw advertenties, wensen en goede voornemens vanaf morgen mailen. Ze zijn van harte welkom. Het formaat gaat naar A4. De kerst– en nieuwjaarswensen kosten 1,5 x de prijs. Volgende week dinsdag dus geen Dorpsketting. De bezorging wordt uitgesteld tot zaterdag. In het nieuwjaar wordt de 1e Dorpsketting op 8 januari 2013 bezorgd. U kunt bijdragen met een verhaal, wens of een bijzonder, leuk of ontroerend verhaal. Laat ons niet in de steek en draag bij aan een gezellig kerstnummer met gezellige verhalen. Petra (red.)

Spreuk van de week: Spreuk van de week: De kleinste sneeuwstorm aller tijden vond een uur geleden plaats in mijn achtertuin. Het begon met twee vlokken. Ik zat te wachten op meer, maar dat was het. De hele storm bestond uit twee vlokken. - Bril, Martin 1959-2009


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.00 tot 10.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochiekern woensdag 12 dec. 09.30 uur Eucharistieviering, aansluitend spreekuur van pastoor J. v.d. Bie Priesterwijding (1998) 10.00 uur kerkschoonmaak Zaterdag 15 dec. 19.00 uur geen viering Zondag 16 dec. 11.00 uur 3e zondag van de advent, gebedsviering met samenzang voorganger Mw. Marianne Turk Donderdag 20 dec. 10.00 uur Kerstviering van de KBO met parochie/ eigentijds koor voorganger Pastoor J. v.d. Bie kerstviering van de Maerten v.d. Velde school. zaterdag 22 dec. 19.00 uur geen viering zondag 23 dec. 11.00 uur 4e zondag van de advent, Eucharistie viering met samenzang, voorganger pastoor L. Banning. Misintenties Woensdag 12 dec. 09.30 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie Zaterdag 15 dec. 19.00 uur geen viering.


-3Zondag 16 dec.11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Piet Roeling, voor een zekere intentie, Antoon de Winter, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg - v. d. Kerkhof, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten - v. Leeuwen, Gerarda de Jong - v.d. Poel, Riet Oliehoek - de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman - v. Veen, Sjaak Vurens, Antoon Lelieveld. zaterdag 22 dec. 19.00 uur geen viering zondag 23 dec. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gon Scholtes – Knijnenburg, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg - v. d. Kerkhof, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten - v. Leeuwen, Gerarda de Jong - v.d. Poel, Riet Oliehoek - de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman - v. Veen, Sjaak Vurens, Antoon Lelieveld. Kerkhulpen woensdag 12 dec. 09.30 uur Zaterdag 15 dec. 19.00 uur Zondag 16 dec. 11.00 uur Zaterdag 22 dec. 19.00 uur zondag 23 dec. 11.00 uur

Kosters Adriaan H. A.v.S. A.v.S. John O. John O.

Lectoren geen geen Jan v. Rijn geen Paula v. H.

Misdienaars geen geen geen geen Bart v. Sande Simon v. Es

Mededeling van uit het secretariaat Kerst/nieuwjaar intenties, Graag ontvangt het secretariaat uw intenties voor de kerstvieringen op tijd, zodat deze in de intentielijst van het kerstnummer kunnen worden opgenomen, de uiterste inleverdatum is donderdag 20 december. Kerk schoonmaak woensdag 12 december Woensdag na de eucharistieviering gaan wij de kerk zijn jaarlijkse grote beurt geven. Alle vrijwilligers die hier een handje willen uitsteken zijn natuurlijk van harte welkom. Wij zorgen voor de koffie en de beroemde soep en u kent dat spreekwoord wel, vele handen maken licht werk, dat geldt natuurlijk zeker voor onze mooie gerestaureerde kerk. Namens de Werkgroep Corrie v. Santen – Wortman


-4-

Kom helpen de kerstboom te versieren Is het u ook wel eens opgevallen dat de kerstbomen in de kerk er heel neutraal bij staan? Bij de meeste mensen thuis zit de kerstboom vol ballen en versiersels. Hebben we in de kerk niets om de kerstboom te versieren? Natuurlijk wel, maar daar moeten u en de aanwezige kinderen bij helpen. Tijdens de gezinsviering om 19:00 uur op kerstavond versieren we samen een kerstboom. Niet met zomaar ballen en slingers, maar met kerstwensen. Vermeld uw goede wens voor de kerst op iets om in de kerstboom te hangen. Dat mag een kerstbal zijn of gewoon een stukje papier. Alles is goed, als we het maar in de boom kunnen hangen. De kerstwens mag zijn voor iemand in het bijzonder of voor alle mensen op aarde. Dus, kom alvast in de juiste kerststemming en noteer een mooie kerstwens. Ik ben heel benieuwd naar alle creativiteit. Marianne Turk

Herinnering -- KERSTSTUKJES MAKEN Donderdag 13 december, om 9.00 uur gaan we weer traditie getrouw de kerststukjes maken voor de parochianen van 80 jaar en ouder. Ook de zieken en partners die dit jaar een dierbare verloren hebben krijgen een mooi stukje. Wilt u komen helpen dan bent u ook dit jaar van harte welkom in het Dorpshuis. Wij zorgen voor koffie en thee en iets lekkers erbij !! Ook materiaal, potjes (of groen uit de tuin) kunnen we altijd gebruiken. De wijkcontactpersonen kunnen de stukjes dan afhalen vanaf Âą 10.30 uur. Graag een doos of kratje meenemen a.u.b. Annie v. Rijn (Oosteinde 23) 071- 5802059.

Donderdag 13 december vertrekt er weer een Woejauto naar Leidsenhage. Vertrek om 10.00 uur vanaf de Meerlaan bushalte tegenover de Coop, om 13.00 uur gaat hij weer retour naar Stompwijk. Er kunnen 4 personen mee. Coby v.d. Geest, tel.: 5801561


Openingstijden: Donderdagavond Zaterdag

19.00 – 21.00 uur 11.00 – 14.00 uur

We hebben een grote keus aan prachtige kerstspullen!!! Ook alle soorten schaatsen. Een leuk cadeautje: DVD “Dorp tussen steden” of de oude DVD met nostalgie vanuit ons dorp, of gewoon hele leuke artikelen die nieuw in de verpakking staan. Gooi uw goede bruikbare schone en hele spullen niet weg maar breng ze tijdens de openingstijden. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek. Dit ligt in DE STAL, Dr. Van Noortstraat 137 A Mobiel: 06 -23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Wanneer u nog speelgoed of kerstspullen en dergelijke hebt staan wat niet meer gebruikt wordt, breng dit naar “De Stal“.

Uitnodiging Kerststukjesviering Komende zondag, 16 december, staat de viering in het teken van de kerststukjes. Ieder jaar weer worden er in onze gemeenschap een groot aantal kerststukjes gemaakt en gegeven aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Voor velen van ons gebeurt dat heel stilletjes op de achtergrond en merken we er weinig van. Dit jaar willen we dat veranderen door de kerststukjes te laten bekijken tijdens de viering. Op deze manier kan iedereen die aanwezig is er van genieten. Iedereen is daarvoor dan ook uitgenodigd. Natuurlijk een heel speciale uitnodiging voor de wijkcontactpersonen en al diegene die zich inzetten bij het maken van de kerststukjes. Nu even geen valse bescheidenheid, maar laat iedereen u allen maar eens bedanken voor al het werk dat u heeft aan het maken en bezorgen van al deze kerststukjes. Ik hoop u allen te zien a.s. zondag tijdens de Kerststukjesviering. Marianne Turk


Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-7-

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 4 december 2012 Aanvraag energiesubsidie weer mogelijk Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf 1 januari 2013 weer subsidie aanvragen voor duurzame energievoorzieningen. In 2013 is er maximaal 160 duizend euro beschikbaar. Op www.lv.nl/energie staat voor welke voorzieningen subsidie aangevraagd kan worden en onder welke voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners aan de hand van een offerte eerst de subsidie reserveren en dan pas de duurzame energievoorziening plaatsen. Inwoners kunnen nu alvast offertes aanvragen. De aanvraag zelf kan pas op 1 januari 2013 ingediend worden. Vanaf die datum is het aanvraagformulier beschikbaar op de website. Snelheidsmeter voor veiliger Westvlietweg Op korte termijn plaatst de gemeente een snelheidsmeter op de Westvlietweg ter hoogte van Park Leeuwenbergh. Uit de snelheidsmetingen, die de gemeente heeft uitgevoerd, blijkt gemiddeld vijftien procent van het verkeer te hard te rijden. Ook zijn hoge pieksnelheden gemeten. De snelheidsmeter is de eerste maatregel die de situatie moet verbeteren. Gemeente en politie onderzoeken samen de mate van door rood licht rijden. Het regionale handhavingsteam verkeer van Politie Haaglanden voert de komende periode snelheids- en roodlichtcontroles uit. Dit regionale team is ook de partij, die beoordeelt of deze locatie in aanmerking komt voor een flitspaal. De gemeente verwacht met deze acties een verbetering van de verkeersveiligheid op de Westvlietweg.

Geen winterdip meer In dit jaargetijde hebben velen helaas last van een zgn. winterdip. Symptomen daarvan zijn o.m. slapte, lusteloosheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie, slecht slapen en nog heel veel meer. Dat is echter helemaal niet nodig. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat al deze ongemakken efficiĂŤnt kunnen worden voorkomen door het dagelijks beoefenen van Transcendente Meditatie. Dit is een eenvoudige, natuurlijke, moeiteloze techniek die inmiddels door ruim 6 miljoen wereldburgers succesvol wordt beoefend. Kijk op www.tm.nl waar bij u in de buurt regelmatig een gratis TM-introductiecursus wordt gegeven, of bel 070-212.37.26. Mailen kan ook: riencalis@hotmail.com


-8-

Het regent PR's en medailles voor de Stompwijkse badgasten Afgelopen zondag werd de 2de ronde van de speedo wedstrijden gehouden. Vanaf 13:30 werd er in zwembad 'de Zijl' in Leiden gestreden voor betere tijden en medailles voor de nummers 1, 2 en 3. Van onze Stompwijkse badgasten mochten Bart Pardon, Jelsie van Ruijven en Sanne van Ruijven laten zien of de trainingen van de afgelopen tijd zijn vruchten zouden afwerpen. Gelijk in het 1ste programma stond Jelsie op de startblokken in de snelste serie voor de 100meter vrije slag (borstcrawl). Met een mooi persoonlijk record (PR) eindigde ze als 2de in een tijd van 1:33.52. Al snel daarna ging Bart van start voor de 100meter schoolslag. Zijn specialiteit. Ook hij tikte als 2de aan in een tijd van 1.51.66 vlak achter een clubgenoot. Dit was een dikke PR van maar liefs 11 seconden. Sanne moest iets langer wachten (programma 5). Voor haar stonden deze middag 2 afstanden op het programma die ze nog niet veel gezwommen had. Vele leeftijdsgenoten hadden deze afstanden nog nooit gezwommen. Sanne mocht in de snelste serie starten voor de 100meter vrije slag. Dit gaf echter geen garantie dat dit ook de snelste zwemmers van dit programma waren. Haar direct concurrent (van andere nummers) zwom eerder en zette een mooie tijd neer (wat ik wist op de tribune maar Sanne niet). Sanne ging goed van start en wist dit tot het eind vol te houden en tikte in haar serie als eerste aan (2:49.30PR). Dan is het toch even afwachten tot de omroeper zegt dat ze daadwerkelijk nummer 1 was geworden. Voor Jelsie stond als 2de onderdeel de 100meter rugslag op het programma. Met de laatste training bleek dat zij het keerpunt niet goed onder de knie had en dat is dan best spannend. Keer je te vroeg dan wordt je gediskwalificeerd maar als je te laat keert dan stoot je je hoofd. Goed geconcentreerd ging ze van start en wist alle keerpunten goed te doen en eindigde in haar serie als eerste in een tijd van 1:45.88. In de laatste serie werden er door 2 anderen een snellere tijd neergezet waardoor ze met een bronzen medaille naar huis mocht. Het 2de onderdeel voor Bart was de 50meter vlinderslag. Ook voor hem spannend want de laatste keer ging deze niet helemaal lekker. Het is de bedoeling dat je je armen gelijktijdig over het water gaan. Maar als je vermoeit raakt dan is bijzonder moeilijk om je armen nog uit het water te krijgen. Met een goede start verliep de eerste baan goed. De 2de baan is zwaar maar gelukkig wist hij het vol te houden tot het eind. Met een prachtige PR van 9sec tikte hij aan in een tijd van 1:11.25. Dit resulteerde in een 9de plaats bij de einduitslag. Als laatste mocht Sanne aan de start verschijnen voor de 100meter vlinder. Tot 50meter wist ze vooraan te blijven maar moest daarna toch haar


-9buurvrouw voor laten gaan. In de laatste 10meter dacht Sanne waarschijnlijk aan de medailles waardoor ze met een enorme versnelling toch nog nipt als eerste wist aan te tikken in een tijd van 1:38:00. In een andere serie was er nog iemand sneller geweest waardoor ze tevreden een zilveren medaille mocht ophalen. Met 6PR-en zijn er weer goede zaken gedaan voor het landelijk klassement. Zo probeert Sanne in februari mee te doen aan de jaargangfinale. Per afstand starten de 18 besten van Nederland per leeftijd. Ilona van Ruijven

GBLV: ook raadsleden moeten bezuinigen GBLV is van mening dat de gemeenteraad scherper moet zijn op de eigen bezuinigingstaakstelling. De bezuinigingstaakstelling van de gemeenteraad wordt namelijk niet gehaald. Volgens GBLV kan dat worden opgelost door de vergoeding voor raadsleden omlaag te brengen. Maandelijks kosten die vergoedingen meer dan 35.000 euro en daar ligt voldoende ruimte om te bezuinigen. Fractievoorzitter Klazenga is voor een sterke gemeenteraad die goed wordt ondersteund: “Als fractie vinden wij het zo onverantwoord om meer op de ondersteuning van de griffie te gaan bezuinigen. Het raadslidmaatschap is geen full time baan en het is dan belangrijk dat de griffiemedewerkers voor de gemeenteraad zaken in de gaten houden en uitzoeken. Tegelijkertijd hebben de coalitiepartijen wel besloten dat er bezuinigd moet worden op de gemeenteraad.” GBLV stelt daarom voor dat de raadsleden een deel van hun vergoeding inleveren om die bezuiniging te realiseren. Klazenga : “Als ik zie dat onze gemeenteraad maar één keer in de zes weken vergadert en als ik dat vergelijk met de vergaderfrequentie van andere gemeenten, dan kan die raadsvergoeding best wat minder. Natuurlijk besef ik me dat een maandelijkse vergoeding van zo’n 1.000 euro in de huishoudportemonnee meedraait. Tegelijkertijd besef ik me ook dat de coalitiepartijen en het college besluiten hebben genomen waardoor medewerkers van de gemeente hun baan gaan verliezen, verenigingen en instellingen hun subsidie kwijt gaan raken en er allerlei voorzieningen voor inwoners en ondernemers verdwijnen.” GBLV vindt het onverkoopbaar dat de coalitiepartijen pas bij het installeren van de nieuwe gemeenteraad in 2014 zouden willen overwegen om de raadsvergoeding te verlagen.


Angky’s kapsalon Knippen voor dames, heren en kinderen. Knippen, permanenten, verven etc. bij mij thuis. Of als u dat gemakkelijk vindt, bij U thuis. Voor meer informatie bellen naar: Angky’s kapsalon Tel.: 06-10 16 98 60 Huyssitterweg 5, 2266 HE Stompwijk

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


-11-

CDA bundelt krachten voor de Glastuinbouw Alle krachten worden gebundeld in de inzet van het CDA voor de glastuinbouw. Dat is de uitkomst van het overleg van CDA politici uit een aantal glastuinbouwgemeenten, Provincie en Tweede Kamer op 1 december in Bergschenhoek. Doel is om door gecoördineerde actie op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau het ondernemen in de glastuinbouw een krachtige impuls te geven. Centraal daarbij staat de rol van de overheid op het gebied van ruimtelijke inrichting, herstructurering, infrastructuur, energie, toekomstgerichte regelgeving en het faciliteren van waarde toevoeging aan de producten. Deze speerpunten zullen de komende tijd worden omgezet in specifieke acties. Ondernemers, hun gezinnen en werknemers in de glastuinbouw maken deel uit van een sterke economische sector, die ondanks de huidige crisis toonaangevend is op het gebied van ondernemingsgeest, innovatie en duurzaamheid. Het CDA zet de komende tijd gericht in op versterking daarvan. CDA Tweede Kamerlid en woordvoerder Glastuinbouw Jaco Geurts ook aanwezig bij het overleg: “Het is duidelijk dat de glastuinbouw in een lastige periode zit. Maar ik heb vertrouwen in de sector en hun veerkracht. Samen met lokale en provinciale CDA vertegenwoordigers blijven wij hard werken aan ruimte voor tuinders om verder te ondernemen.” In dit overleg werd de gemeente Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigd door CDA gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen.

Kerstconcert van Joko in Emmaus Op zondag 16 december om 14.30 uur zal het R.K. koor Joko uit Leidschendam een kerstconcert verzorgen in Emmaus. Het belooft een gezellige middag te worden, vol met bekende en onbekende kerstmuziek. Een goede manier om vast in de kerststemming te komen! Het koor bestaat uit ongeveer 40 leden vanaf 15 tot in de 60 jaar oud. Het staat onder leiding van dirigente Mariette van Stralen en wordt begeleid door een combo met piano, drums, basgitaar en twee dwarsfluiten. Op zondagmiddag 16 december zal het koor allerlei muziek voor u verzorgen, vooral veel kerstliederen. Uiteraard zijn hier ook bekende kerstliederen bij: meezingen mag! U bent van harte welkom. We hopen dat het een sfeervolle en gezellige middag wordt. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje. Gasten betalen € 3,- (incl. koffie/thee en een glaasje)* Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)


Voor een heerlijk Kerstdiner of Gourmet

Gebroeders van Bohemen ook uw Poelier Dr. Van Noortstraat 91 2266GT Stompwijk 071-5801533 Kalkoenen-dijen –Filet Tam Konijn—achterpoten los verkrijgbaar Hertenbiefstuk—hertenracks Fazanten hanen en hennen Hazenruggen –hazenbouten Uit eigen keuken: Kant en klare hazenpeper Geopend dinsdags 9.00 –12.00 en 13.00-16.30 Donderdags 9.00 - 12.00 en 13-16.30 Extra geopend maandag 24 december van 9.00-14.00 Bestellingen s.v.p. voor 21 december. Email : gebr.bohemen@gmail.com


-13-

Zwemtarieven zwembad De Fluit Leidschendam gefaseerd omhoog Al jaren zijn de zwemtarieven van zwembad De Fluit in Leidschendam niet marktconform. Vanaf januari 2012 zijn de prijzen dan ook geleidelijk aan omhoog gegaan. In 2014 zal de harmonisatie afgerond zijn en gaan de tarieven gelijk op met andere zwembaden in de gemeente en de regio. Geleidelijk omhoog tot 2014 De prijzen voor onder andere een los zwemkaartje en voor meerbadenkaarten zullen op 1 januari 2013 dus opnieuw omhoog gaan. In 2012 betalen bezoekers aan zwembad de Fluit voor een los zwemkaartje nog € 3,95. Op 1 januari 2013 wordt dat € 4,30. Voor een compleet overzicht van de prijzen kijk op www.defluit.nl. Mensen die nog een meerbaden- en/of leskaart in bezit hebben, kunnen deze gewoon opgebruiken. De tariefverhoging gaat dan pas in bij aanschaf van een nieuwe kaart. Ook de regeling met de Ooievaarspas blijft bestaan.

Andrea’s Haarstudio www.andreashaarstudio.nl

KNIPPEN zonder AFSPRAAK ! Gewoon binnenlopen zonder een afspraak voor alle behandelingen. Een afspraak maken kan natuurlijk altijd.

VRIJDAG 21 DEC. EXTRA OPEN TOT 19.00 ! MAADAG 24 DEC. EXTRA OPEN TOT 16.00 ! Vrijdagavond Geopend tot

19.00 uur

071 - 580 1560

Openingstijden :

Hoefblad 30 Stompwijk

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00

Naast de COOP

Gratis haarpunten


-15-

Nieuws van Stichting Amigos Opbrengst Sint & Piet bezoeken € 1.177,00 Statiegeldbonnen Actie in de COOP Een geweldige opbrengst dit jaar van de Sint & Piet bezoeken. Wij hebben vele bezoekjes gebracht bij gezinnen in en rondom Stompwijk. Het blijft 'n écht familiefeest. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt en we hopen dat iedereen een fijn en tevreden Sinterklaasfeest heeft gehad. Op dit moment is de jaarlijkse statiegeldbonnen actie voor Stichting Amigos in de COOP. Naast de perssinaasappel automaat staat 'n klein kistje van Stichting Amigos, waar de statiegelbonnen in kunnen. De eerste bonnen zijn al binnen. Muchas Gracias! Afgelopen vrijdagavond 7 december stond Stichting Amigos tijdens de Moonlightshopping bij "De Passie". Wij bedanken Ingrid voor de uitnodiging en de andere deelnemers voor de gezelligheid. Wij lieten ons de oliebollen en glühwijn goed smaken. Het weer werkte gelukkig mee en er was 'n gezellig sfeertje. Chau, Lia de Jong-Zwetsloot Stichting Amigos

De Gaanders vieren carnaval bij de Smook Snuivers De Gaanders gaan op 15 december op locatie, carnaval vieren bij de ‘Smook Snuivers’ in Rozenburg. We gaan gezellig met de bus hiernaar toe en zullen vertrekken om 19.30 uur bij Stompwijk’92. Terugkomst zal rond 1.30 uur zijn, afhankelijk van de gezelligheid. Kosten van de bus voor deze trip zijn € 10,—. Als er liefhebbers zijn die ook mee willen met de Gaanders, dan kunnen die dit melden via een mailtje aan info@degaanders.nl of een belletje naar 06-20957731. P.R. De Gaanders


Vraag in de winkel naar de actie voorwaarden.

Kerstsfeer bij Bloemsierkunst “De Passie” In deze drukke maar gezellige tijd van het jaar, staan wij weer met een sfeervolle kerstwinkel voor u klaar. Waar u natuurlijk ook ons ruime assortiment aan bloemen zal vinden. Kom vrijblijvend kijken naar onze diversiteit aan kerststukken, kerstkransen & kerstboeketten en doe ideeën op voor een gezellige kerst bij u thuis !! Alles kan naar uw eigen wensen gemaakt worden en voor het thuisbezorgen van de kerstgroet bent u bij ons ook aan het goede adres, regionaal door eigen bezorgservice en landelijk, zelfs wereldwijd, door onze verzendorganisaties. Graag tot ziens in onze kerstwinkel nabij de Hoge Brug, Ingrid Verboon, Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186, Stompwijk 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl


Voor schoenreparaties kunt u terecht bij A.J. Bennis U kunt uw schoenen brengen en weer ophalen bij Ingrid van Bloemsierkunst De Passie van maandag t/m zaterdag m.u.v. dins- en dondermiddag. Fam. Bennis, Zuidveldt 1 Zoeterwoude-Dorp 071-5809282/070 3996410 (zaak)

VEEVOEDER Van der WEIJDEN verkoop van: 

Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking)



Houtvezel, zaagsel en ander strooisel voor in de paardenbox (eerste kwaliteit en stofvrij) Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed

 

Ruim assortiment diervoeders

Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen.

Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812

Voor de beste rijopleiding

Autorijschool STOFFER Bel: 071 - 580 26 96 (Stoffer) 071 - 580 13 45 (Stefan)

Hoog percentage geslaagden. Onze leerlingen worden van huis opgehaald en weer thuis gebracht. www.autorijschoolstoffer.nl

DVD Dorp tussen steden Heeft u de uitzending via TV WEST van “Dorp tussen steden” gemist, of wilt u de film graag nog eens zien, of wilt u er iemand mee verrassen voor zijn/haar verjaardag? De DVD is nog te koop bij: Kringloopwinkel De Stal, Dr. v. Noortstraat 137 op donderdag 19.00-21.00 uur of zaterdag 11.00-14.00 uur. De pastorie op maan-woens-of vrijdagmorgen of bij Leo van den Brink, Dr. van Noortstraat 117


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes: Karbonades diverse soorten iedere 4e gratis

Speklappen naturel of gemarineerd iedere 4e gratis

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


sneeuw, ijs en gladheid! Laat u niet verrassen maar kom langs voor Thermo (onder) kleding, laarzen, sneeuwscheppen, dooiparels en nog veel meer Bezoek ook onze vernieuwde website Jan & Annet Bregman Stompwijkseweg 46B 2266 GG Leidschendam Tel: 070 327 9064 Fax: 070 327 2691


Wedstrijdprogramma Senioren Woensdag 12 December Team Zon VR

Waar Tegenstander Uit

Vertrek Aanvang Wed.nr.

LVV Football Factory VR1

19:45

Scheidsrechter

38845

Zaterdag 15 December Team

Waar Tegenstander

Zat 1 Zat 2

Vertrek Aanvang Wed.nr.

Scheidsrechter

Vrij Thuis

SJZ 2

14:30

5148

A. Geurtsen

Zondag 16 December Team Zon 1

Waar Tegenstander Uit

Zon 2

Vertrek Aanvang Wed.nr.

NSV '46 1

Scheidsrechter

14:00

32084

E. Metzler K. Janson

Vrij

Zon 3

Thuis

Alphense Boys 6

11:00

26380

Zon 4

Uit

Altior 5

13:30

14:30

32318

Zon 5

Uit

Altior 6

11:15

12:15

38602

Zon 6

Uit

Nieuwkoop 5

11:30

12:30

31796

Zon 7

Uit

Alphense Boys 12

10:15

11:15

31230

Zon VE

Uit

RVC '33 VE1

9:00

10:00

34756

Zon VR

Uit

LVV Football Factory VR1

14:30

38845

Namens bestuur aanwezig: Jan vd Bosch De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zaal Heren 5 Junioren Zaterdag 15 December Waar

Tegenstander

A1

Team

Uit

DWO A1

Vertrek Aanvang Wed.nr.

B1

Thuis

HVV B4

B2

Uit

Gr.WII VAC B4

13:30

C1

Uit

Meerburg C3

11:45

C2

Thuis

D1

11:15

12:45

123836

12:30

146492

14:30

171648

12:45

161250

Voorschoten'97 C7

12:30

146584

Thuis

SJZ D2

11:15

146512

D2

Uit

DSO D7

10:00

175136

D3

Thuis

RCL D10

10:00

165708

E1

Uit

Nieuwkoop E4

9:00

159231

E2

Thuis

Zoetermeer E5

10:00

146537

E3

Uit

ARC E10

13:15

13:15

118263

E4

Uit

Gr.WII VAC E13

9:15

10:15

140141

F1

Thuis

Rijnsb.Boys F4

9:00

146559

F2

Uit

NSV '46 F1

9:45

162364

F3

Thuis

Haz. Boys F5

9:00

146569

F4

Thuis

Haz. Boys F6

10:00

119248

8:00

8:45

Scheidsrechter


Zaalvoetbal: Dinsdag 11 december Team Heren 4

Waar

Tegenstander

Uit

DSVP 1

Aanvang Wed.nr. 21:00

96381

Sporthal

Scheidsrechter

DSVP (Pijnacker)

Woensdag 12 december Waar

Tegenstander

Heren 3

Team

Uit

Juvente 2

Aanvang Wed.nr. 22:00

170585

Heren 6

Uit

Woubrugge 5

22:00

95633

Sporthal

Scheidsrechter

Limeshal (Alphen a/d Rijn)

Vrijdag 14 december Waar

Tegenstander

Heren 5

Team

Uit

Lugdunum 5

Aanvang Wed.nr. 21:30

98296

Hertogshal (Rijpwetering)

Sporthal

Dames 2

Uit

Maz. Stars VR2

19:00

93698

Veur, de (Zoetermeer)

Scheidsrechter

De bardienst 16-12 verzorgd door: Zaal Heren 5 Maandag 17 december Team

Waar Tegenstander

Aanvang Wed.nr.

Sporthal

Scheidsrechter

Meerhorst

P. Masmeyer

20:00

Meerhorst

P. Masmeyer

21:00

OpMoer (Moerkapelle)

19:00

Meerhorst

Heren 3

Thuis ROAC 2

94486

21:00

Heren 5

Thuis LVV Footb. Factory 2

97229

Heren 6

Uit

97771 93620

ASW 7

Dames 2 Thuis Lugdunum VR3

M. Talbi

Woensdag 19 december Team

Waar Tegenstander

Dames 1 Uit

Warmunda, SV VR1

Aanvang Wed.nr. 94008

20:00

Sporthal

Scheidsrechter

Geest, de (Warmond)

Handbalprogramma Programma voor zaterdag 15 december Team Waar Tegenstander Tijd Locatie DS1 thuis Schipluiden 20.00 Meerhorst Programma voor zondag 16 december Team Waar Tegenstander Tijd Locatie DS2 thuis Saturnus 11.00 Meerhorst DAJ1 thuis HVOS 14.00 Meerhorst DBJ1 uit VELO 4 11.45 Velohal 2 DBJ2 vrij DBJ3 thuis Saturnus 12.10 Meerhorst HBJ1 vrij DCJ1 thuis Westlandia 6 13.10 Meerhorst GCJ1 vrij DDJ1 vrij DEJ1 uit VELO 10.00 Velohal 1 Kaartavond vrijdag 14 december: Cynthia en Jona

Scheids L.W. Chrispijn

Wednr 7018

Scheids Cock Irene

Wednr 7229 5429 5744

Trudy

5722

Lilian

4571

3341

Gasttraining Kevin Okkers bij Damesselectie Handbal Op dinsdag 11 december stond de gasttraining van Kevin Okkers gepland, helaas kan deze vanwege clubverplichtingen as. dinsdag niet doorgaan en wordt deze verplaatst naar dinsdag 18 december van 19.30-21.00 uur.


Klaverjasavond Stompwijk’92 Komende vrijdag, 14 december is het Kerst-koppelklaverjassen in de kantine van Stompwijk’92. De opbrengst van deze avond is zoals gewoonlijk voor de jeugdleden. De prijzen zullen aangepast zijn aan de tijd van het jaar. Er zijn overheerlijke vleespakketten te winnen, alsook sfeerkaarsen etc. U bent allen van harte uitgenodigd. Tot vrijdag?! Theo en Ron

Meerhorstloop 2013 De 29e Meerhorstloop staat weer voor de deur. De eerste zondag van het nieuwe jaar staat Stompwijk weer in het teken van hardlopen. We nodigen alle lopers en supporters weer van harte uit deze dag naar Stompwijk te komen. De veranderingen van het afgelopen jaar zijn goed bevallen, en het programma zal dit jaar ongewijzigd blijven De 10 km blijft als de afgelopen jaren, als populairste onderdeel, het zwaartepunt van de dag daarnaast kan gekozen worden uit 5.5 km, of voor de liefhebber van langere afstanden 15km. Traditioneel wordt om 12.30 uur gestart met de jeugdloop over 1.9 km, de overige afstanden gaan vanaf 12.00 uur van start. Vooral voor de dames 10 km is er een mooie uitdaging om het parcoursrecord aan te vallen. Dit is vorig met een tijd van net onder de 38 minuten scherp neer gezet. Maar ook op de andere afstanden staan er mooie richttijden om je in vast te bijten. Maar of de weersomstandigheden weer net zo gunstig zijn als het afgelopen jaar moet weer afgewacht worden. De verzorging om de loop heen is natuurlijk in goede handen van vele vrijwilligers en medewerkers van Stompwijk 92, en staan vanaf 10.00 uur klaar u te ontvangen. Zij zijn inmiddels weer gevraagd mee te werken, en gelukkig is het voor ons geen probleem voldoende mensen te vinden, waarvoor ook namens de lopers onze hartelijke dank. Mocht u als trouwe vrijwilliger vergeten zijn, of als nieuwe vrijwilliger mee te willen werken aan dit gezellige evenement neem dan gerust contact op met een van de commissieleden, te weten: Jan Kenemans, Wybo Lelieveld, Aad Waaier, Hans de Graaf of Tino Verburg. Voor verdere informatie en route gegevens verwijs www.stompwijk92.nl. De routes zijn ook op te vragen via www.afstandmeten.nl, en dan zoeken op Meerhorstloop. Tot 6 januari, Tino Verburg

ik

graag

naar


-23-

Aktiviteitenkalender 11/12/2012 12/12/2012 14/12/2012 20/12/2012 21/12/2012 26/12/2012 04/01/2013 08/01/2013 09/01/2013 11/01/2013 14/01/2013 19/01/2013 23/01/2013 25/01/2013 01/02/2013 09/02/2013 11/02/2013 12/02/2013 15/02/2013 22/02/2013 08/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 16/03/2013 17/03/2013 29/03/2013 05/04/2013 08/04/2013 09/04/2013 12/04/2013

20.00 19.30 20.00 10.00 20.00 14.00 20.00 20.00 19.30 20.00 20.00 21.00 19.30 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

VROUWACTIEF DORPSHUIS STOMPWIJK'92 K.B.O. BLESRUITERS S.O.S. STOMPWIJK'92 VROUWACTIEF DORPSHUIS BLESRUITERS DORPSHUIS GAANDERS DORPSHUIS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS GAANDERS DORPSHUIS VROUWACTIEF STOMPWIJK'92 BLESRUITERS STOMPWIJK'92 DORPSHUIS VROUWACTIEF BLESRUITERS TONEELVERENIGING TONEELVERENIGING TONEELVERENIGING STOMPWIJK'92 BLESRUITERS DORPSHUIS VROUWACTIEF ST.PATER BANDSMA

KERSTAVOND BRIDGEN KAARTAVOND KERSTVIERING KAARTAVOND KERSTKLAVERJASSEN KAARTAVOND GARNEREN MET RAUWKOST BRIDGEN KAARTAVOND BINGO BIERSTUBE BRIDGEN KAARTAVOND KAARTAVOND CARNAVALSWEEKEINDE BINGO BRANDWONDENSTICHTING KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND BINGO CREATIEF VOOR PASEN KAARTAVOND TONEELUITVOERING TONEELUITVOERING TONEELUITVOERING KAARTAVOND KAARTAVOND BINGO JAARVERGADERING KAARTAVOND

Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


Open Huis Zaterdag 15 december van 14.00-16.00 uur Doctor van Noortstraat 61 te Stompwijk Een in 2003 gebouwde woning met oorspronkelijke authentieke voorgevel en een zeer verrassende indeling. De woning is half-vrijstaand en beschikt over een zonnige voor - zij- en achtertuin. Parkeren op eigen terrein mogelijk. -

ruime woonkamer van ruim 30m² zeer luxueuze eetkeuken met toegang tot terras vloerverwarming 6 slaapkamers mooie complete badkamer welke in lichte kleuren is uitgevoerd volledig geïsoleerd (dak, muren, vloer en dubbel glas)

Vraagprijs: € 429.000,-- k.k.

RE/MAX Adviseurs Leidschendam-Voorburg Bert van der Krogt, Zaagmolenstraat 108, 2265 WV Leidschendam 070-3016061/ 06-2903 2858


Schenking in 2012? € 5.030 van ouders aan kind € 24.144 éénmalig verhoogde schenking van ouders aan kind (18 t/m 34 jr.) € 2.012 voor overige verkrijgers (b.v. kleinkinderen) Voor de eigen woning mag boven op de éénmalig verhoogde schenking nog een bedrag van € 26.156, onder bepaalde voorwaarden, worden geschonken.

Wilt u deskundig en persoonlijk advies? Bel voor een vrijblijvende offerte of het maken van een afspraak: Tel. 079-3310800 Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest


-27-

Bardancing Beatz

Afgelopen week Afgelopen week waren we alleen de zondag geopend. De eerst mensen kwamen om 19.00 uur om natuurlijk de voetbal te bekijken. Dit werd gedaan met de spelers van Stompwijk1. Er werd een aantal kerstkaarten verkocht. Deze gaan als warme broodjes over de toonbank. Aankomende week Aankomende vrijdag zal het feest Turn up the Beatz plaatvinden. Vanaf een uur of 21.00 zullen de DJ´s de beste plaatjes aan elkaar mixen en de barmannen zullen de lekkerste drankjes serveren. Dit is ook de laatste vrijdag waarop kaarten voor het kerstfeest gehaald kunnen worden. Laat deze kans niet lopen en komt allen (15+) aanstaande vrijdag naar Bardancing Beatz. De entree zal op deze avond gratis zijn. Zondag zullen wij uiteraard ook open zijn. Kerstfeest Het einde van het jaar nadert en de kerst komt er weer, dat betekent natuurlijk dat het kersfeest voor de deur staat. Op eerste kerstdag (25 december) zullen wij het altijd uitverkochte en gezelligste feest van het jaar geven. Na heerlijk te hebben gegeten bij familie of schoonfamilie is het natuurlijk tijd voor een drankje bij ons. Kaarten zullen nodig zijn deze avond, deze zijn verkrijgbaar bij ons aan de bar voor maar € 5,- !!! Agenda 25 december 31 december

Kerstfeest Oud en Nieuw

Sinterklaas foto Vorige week woensdag 5 december kwam Sinterklaas een bezoek brengen aan de kinderen van Maerten v.d. Velde School. Alle kinderen stonden op het schoolplein te wachten toen de Sint met de menkar getrokken door Olly naar binnen reed. Amerigo had een paar uur vrij om even uit te rusten omdat hij de hele dag door heel het land moest lopen om op tijd de pakjes te brengen. Er zijn weer een paar foto’s gemaakt en misschien zit jij daar wel tussen en kunnen weer gratis geplukt worden op de site van www.fotografiecarmen.com


-28-


-29-

Pakje kans: Stoppen met roken Zorgaanbieder Florence organiseert de cursus ‘Pakje kans: Stoppen met roken’. De cursus start op maandag 21 januari 2013 in woonzorgcentrum De Mantel, Klaverweide 54 in Voorburg. De Pakje-kans-training is één van de hoogst scorende ondersteuningsmethoden en maakt de kans op succes ruim driemaal groter dan stoppen met roken op eigen houtje. Deelnemers gaan in groepsverband in negen bijeenkomsten binnen twaalf weken stoppen met roken. De steun van medecursisten is van groot belang. Zowel het uitwisselen van ervaringen onder gelijkgestemden als het stimuleren van elkaar om niet voor verleidingen te bezwijken, is cruciaal. Een longverpleegkundige begeleidt de deelnemers. De groep bestaat uit maximaal twaalf personen. De cursus vindt plaats op maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 315,-. De cursus in opgenomen in de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor meer informatie of aanmelding: www.florence.nl. Geïnteresseerden kunnen ook bellen naar Florence, 070 – 41 31 000.

Ook leaserijders welkom bij Autobedrijf Luiten U, als leaserijder, heeft de mogelijkheid om te kiezen waar u het onderhoud van uw leaseauto laat doen. Hebt u al wel eens aan Bosch Car Serv ice gedacht? Leaseauto's welkom bij Bosch Ca r Se rvice-Autobedrijf Luiten Een groot aantal leasemaatschappijen werkt met Bosch Car Service samen om het u nog gemakkelijker te maken. Vertel ons waa r e n wanneer het u schikt en wij zorgen voor de rest. Indien ge wenst ha len e n bre ngen wij uw auto en zorgen ervoor dat u uw auto op een a fgesproke n tijdstip weer tot uw beschikking he bt. www.autobedrijfluiten.nl Huyssitterweg 39 2266 HE STOMPWIJK Tel: 071-5803157


-30-

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’ Podiumplaatsen en records bij afstandskampioenschappen Dinsdag 6 december jl. werden in Thialf de afstandskampioenschappen van het district Sassenheim verreden. Bij deze wedstrijd, waaraan alleen de beste junioren van het district mogen deelnemen, stonden 5 Stompwijkse schaatsers aan de start. Naast 6 persoonlijke records, werden er ook 3 podiumplaatsen behaald. Tjilde Bennis zorgde voor de grootste verrassing door op de 1500 meter 2 e te worden bij de junioren C in een nieuw persoonlijk record van 2.15.61, een verbetering van haar beste tijd met ruim 3 sec. Eerder had ze al een 5 e plek behaald op de 500 meter. Haar eindtijd van 44.88 betekende eveneens een persoonlijk record. Met deze tijden staat ze inmiddels in de top 15 van de Nederlandse ranglijst en lijkt plaatsing voor het NK zeer goed mogelijk. Wesley van Leeuwen werd bij de jongens junioren A op zowel de 500 meter (42.08) als 1500 meter (2.10.22) 2e. Zijn 1500 meter tijd betekende een nieuw persoonlijk record. Ferdinand Jansen had gehoopt zijn regiopunten voor het NK junioren nu definitief binnen te halen, maar dit lukte, ondanks een nieuw persoonlijk record op de 1500 meter (2.10.91) nog net niet. Met een p.r op de 500 meter was hij hier mogelijk wel in geslaagd, maar met 42.88 bleef hij hier iets op achter. Edward Jansen miste helaas de vorm van de dag en kon met 44.93 en 2.17.65 zijn beste tijden niet verbeteren. Patty Vurens was wel op beide afstanden succesvol. Op 500 meter (47.41) en 1500 meter (2.28.12) scherpte ze haar beste tijden aan. Haar eindtijd op de 1500 meter betekende een verbetering van haar oude p.r. met ruim 7 sec. Volgens Patty zelf zit er echter nog veel meer in. Afstandsk. District Tjilde Bennis Patty Vurens

Categorie Junior C Junior C

500 meter 44.88 pr 5e 47.41 pr 10e

Ferdinand Jansen Edward Jansen Wesley van Leeuwen

Junior C Junior C Junior A

42.88 44.93 42.08

Uithof 8/9 dec

100m

100m

300m

Patty Vurens Nadine Turk Edward Jansen

12.55 pr 13.79 12.05 500m 45.60 43.28

12.81 13.75 12.18 1500m 2.18.03 2.13.25

30.79 pr 34.11 pr 29.26

Tjilde Bennis Ferdinand Jansen

5e 9e 2e

1500 meter 2.15.61 pr 2e 2.28.12 pr 10e 2.10.91 pr 5e 2.17.65 6e 2.10.22 pr 2e


-31NK Allround onzeker voor Thom na val Het is nog zeer onzeker of Thom van Beek eind deze maand deel kan nemen aan het NK Allround. Tijdens de Eindhoven Trofee, die als selectiewedstrijd voor het NK gold, kwam Thom op de 500 meter ten val. Een positie bij de beste 12 van het klassement en dus directe plaatsing, kon hij vergeten. Thom moet nu hopen dat hij in aanmerking komt voor een van de aanwijsplekken van de KNSB. Gezien zijn prestaties van de afgelopen jaren en de 2 e plek die hij dit weekend op de 1500 meter behaalde, lijkt dit wel kansrijk. Eindhoven Trofee

500m

5000m

1500m

3000m

Thom van Beek

58.76 val

7.02.32

1.52.86 2e

3.59.69

Tom de Haas

Stompwijk en Voorschoten grijpen naast kortebaantitel De kortebanen van Stompwijk en Voorschoten zijn niet verkozen tot de beste kortebaan van 2012. Beide organisaties behoorden tot de vijf genomineerden, maar zagen dinsdagmiddag tijdens de jaarvergadering van de Bond van Harddraverijverenigingen en – Stichtingen de winst gaan naar het Drentse Roden. Het was voor de eerste keer dat Voorschoten een eervolle vermelding kreeg tijdens de verkiezing. Voorgaande jaren waren er voor de vergadering geen genomineerden bekend, maar werd er uiteindelijk een top 3 bekendgemaakt. Voorschoten zat daar nog nooit bij. Stompwijk eindigde in 2010 al als tweede.

Opbrengst collecte MS-fonds De opbrengst van de collecte voor het MS Fonds, die is gehouden van in de week van 19 t/m 24 november in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg heeft € 5041,— opgebracht. Als u de collectant hebt gemist, kunt u alsnog overmaken naar nummer 5057 t.n.v. het Nationaal MS Fonds Maassluis. Voor volgend jaar kunt u zich ook opgeven als collectant op tel.:070-3860271, Carry v.d. Heijden


-32-


-33-

Huisdier als kerstcadeau? ('t Julialaantje organiseert Cats By Night!) Op zondag 23 december zet Dierenasiel en pension 't Julialaantje te Rijswijk haar deuren weer open in de avonduren: van 18.00 tot 21.00 uur krijgen bezoekers de mogelijkheid om in een knusse, feestelijke Kerstsfeer verliefd te worden op een asieldier. Op dit moment zitten er alweer tientallen honden en katten in een veel te klein hok te smachten naar een zorgzaam, warmhartig baasje. (Cats By Night werd in eerste instantie georganiseerd voor het adopteren van katten, maar nu geldt het event voor ålle asieldieren) Op straat, ziek, gedumpt Helaas worden nog steeds veel dieren op straat gevonden (denk aan hond aan boom of hek, kittens in kartonnen doos bij afvalcontainer), en onlangs was nog in het nieuws dat zieke dieren vaker in het asiel belanden, omdat mensen de kosten hiervoor in deze 'tijd van economische crisis' niet (meer) kunnen opbrengen. Niet iedere eigenaar geeft dat ruiterlijk toe en dus gebeurt het vaker dan eens dat een dier stiekem of met een vage smoes wordt achtergelaten bij het asiel‌ Richting de kerstdagen ziet 't Julialaantje het aantal 'gedumpte' dieren helaas weer toenemen en organiseert daarom het event Cats By Night, zodat mensen ook tijdens avonduren de kans krijgen om een huisdier te adopteren. Om zoveel en zo snel mogelijk huisdieren weer een prettige, passende leefomgeving te geven; de dieren ervaren veelal hoge stress in het asiel (vreemde luchtjes en geluiden, te weinig ruimte, etc.). Echter, tijdens Cats By Night geldt wel de normale plaatsingsprocedure; er wordt door de gepassioneerde medewerkers van het asiel eerst een goed gesprek gevoerd om te kijken of dier en mens werkelijk een goede 'match' zijn. Verhalenverteller en Kerstman! De medewerkers en vrijwilligers van 't Julialaantje besteden veel zorg aan het organiseren van Cats By Night. Tijdens de avond kunnen bezoekers genieten van een hapje en een drankje. En het is voor jong en oud. Speciaal voor de kinderen is er een verhalenverteller van de partij en ook de Kerstman slaat het asiel met al die lieve dieren, geheel vanzelfsprekend, niet over! Zonder twijfel wordt het een mooie avond, waarbij er hopelijk om veel asieldieren een mooie 'rode strik' gaat!


-35-

Kerstsfeer met Fanfare Juliana in Het Blesse Paard! Nu sinterklaas alweer bijna een week ons land heeft verlaten wordt het tijd om met de voorbereidingen van Kerstmis te beginnen, want over twee weken is het al weer zo ver! De eerste sneeuw is inmiddels al gevallen en voor velen zal dit alvast gezorgd hebben voor een beetje kerst gevoel. Ook steeds meer kerstbomen zullen mooi versierd een plekje in de huiskamers vinden en zo komt er overal steeds meer kerstsfeer te voorschijn. Ook de fanfare wil dit jaar weer bijdragen in het echte kerstgevoel! Op zondag 23 december a.s. zal ze voor de 3e keer op rij een kerstconcert geven in 'Het Blesse Paard'. De gelegenheid om tijdens alle drukke voorbereidingen even te ontspannen en alvast helemaal in de kerstfeest te komen. Een combinatie van de traditionele kerstliederen, de moderne meezingers, warme apfelstrüdel en glühwein en de sfeervolle zaal laten u alvast Kerstmis beleven. Het concert begint om 15.00 uur maar de zaal gaat alvast om 14.30 uur open! Met muzikale groeten, Fanfare Juliana

Ga uit je (kleur)plaat en win je verjaardagsfeest bij Trias! Musicalsterren in de dop opgelet! Bij centrum voor de kunsten Trias kun je nu ook je verjaardag als musicalster vieren. Jarige jobjes en jetjes maken samen met hun vrienden een minimusical. En van 5 december tot 1 februari kun je een gratis kinderfeestje winnen. Doe mee met de kleurplaatwedstrijd van Trias en win! Bij Trias kun je een bijzonder feestje van je verjaardag maken. In de workshop musical krijg je zang, dans en spel van een theaterdocent. Kruip in de huid van een dappere ridder of mooie prinses. Samen maak je een minimusical die aan het eind van het feestje opgevoerd wordt aan alle ouders, broertjes en zussen. Tussendoor zijn er pannenkoeken! Doe mee met de kleurwedstrijd en maak kan op een gratis verjaardagsfeestje bij Trias. Haal de kleurplaat op bij de administratie van Trias in Rijswijk of print hem uit vanaf de website. Kleur de ‘Ga uit je (kleur)plaat’-kleurplaat zo mooi mogelijk in en lever hem uiterlijk 31 januari 2013 in bij de administratie. Vergeet niet je naam, leeftijd en een e-mailadres achterop te zetten! De winnaar van de kleurplatenactie wordt in de eerste week van februari bekend gemaakt via de website. Kijk voor meer informatie op www.stichting-trias.nl


Vanaf 1 januari in Stompwijk:

Multi Therapeutisch Centrum Dorien Vrolijk-Vergeer Pascal van der Meij Eveline Salton-Hoogeboom Tel: 071-5804455 Mob:06-40187963 www.mtczoeterwoude.nl

Oefentherapie-Mensendieck Wendy Vergeer Tel: 071-5809594 Mob: 06-22667357 www.oefentherapiezoeterwoude.nl

Dr. v. Noortstraat 120, 2266 HB Stompwijk (De praktijk is gevestigd achterom bij de meubel-showroom van Luiten Woonsfeer)

Wie wilt u blij maken deze kerst? Wens een fijne kerst, met bloemen. De kerstdagen komen eraan! Tijd om terug te denken aan het afgelopen jaar, om klanten en collega’s te bedanken en om ze fijne feestdagen te wensen. Waarom kiest u niet voor mooie bloemen een prachtig boeket of arrangement valt altijd in de smaak! Wij leveren bloemen waar u maar wilt: op kantoor, aan huis of bij klanten‌.. Bloemsierkunst "De Passie", Dr.v.Noortstraat 186, 2266 hc Stompwijk, 071-5803515 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-37-

350 kinderen rennen in de nacht Veel belangstelling voor zesde Light in the Night Kidsrun Op vrijdagavond 14 december 2012 om 19.30 uur staan 350 kinderen van de basisscholen in Leidschendam-Voorburg weer in de startblokken. Op de atletiekbaan van AV Sparta doen ze mee aan de Light in the Night Kidsrun. Na een gezamenlijke warming-up geeft Gregor Rensen (wethouder Sport) om 19.40 uur het startschot voor deze sfeervolle hardloopwedstrijd. Familie en vrienden zijn van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen op de bijzonder verlichte route van 2,4 kilometer. Wethouder Gregor Rensen: “Sport en beweging is heel belangrijk, zeker voor kinderen. De jaarlijks terugkerende Kidsrun is een mooie manier om samen in beweging te komen. Naast spannend is de wedstrijd, zowel voor de deelnemers als toeschouwers, ook heel erg gezellig. Glühwein, warme chocolademelk, fakkels én gezellig napraten maken deze avond zoals ieder jaar vast weer tot een groot succes.” Programma 19.00 uur Aanmelden op het sportcomplex van AV Sparta (Sportpark West vliet, Groene Zoom) 19.30 uur Gezamenlijke warming-up door Zoë Dolfing 19.40 uur Startschot door wethouder Sport Gregor Rensen 20.00 uur Prijsuitreiking en aansluitend napraten in de kantine van AV Sparta De organisatie is in handen van AV Sparta en Reactief, het initiatief is van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Actuele informatie over de weersomstandigheden en de hardloopwedstrijd is te vinden op www.avsparta.nl. Via deze website kunnen kinderen zich ook nog aanmelden. Vragen? Bel of mail Peter van den Berg van Reactief. Telefoon: 06 22993298 of E-mail: peter@reactief.com.

Kaartavond Blesruiters De kaartavond van de Blesruiters vindt plaats op vrijdag 21 december, aanvang 20.00 uur. Zet het alvast in uw agenda. Ton Zuidgeest


Onbeperkt Boerenkool of Spare Ribs eten in de Gaanders Bierstube op 19 januari De Gaanders organiseren, in de vorig jaar nieuw geopende Bierstube in Het Blesse Paard, een speciale avond als voorbereiding van het carnaval. Deze derde zaterdag van januari staat deze keer in het teken van heerlijk met z’n allen onbeperkt boerenkool of spare ribs eten. De Gaanders Bierstube wordt om 18.00 uur geopend voor iedereen, om gezellig gezamenlijk te eten aan de echte biertafels. Het eten zal ongeveer tot 20.30 uur geserveerd worden. Natuurlijk zijn kinderen ook van harte welkom. Live optreden van Robbie Williams Later op de avond in de Bierstube, is er een live optreden van Robin alias Robbie Williams. Robin heeft een aantal jaren geleden eerder op getreden bij de Gaanders. Dit was toen een doorslaand succes. (www.robinzingt.nl) De totale muzikale omlijsting wordt verzorgd door Deejay Kevin, inmiddels wel bekend in Gaandrië van het kinder- en straatcarnaval maar ook van The Booming Night avonden. Natuurlijk zal zijne koninklijke hoogheid Prins Adrie en Page Sascha samen met Opper Thijs deze avond een polonaise lopen. De totale avond zal niet in het teken staan van de carnaval maar ook ander muziek zal gedraaid worden. Reserveren voor de Bierstube maaltijd is noodzakelijk, vol = vol. Tevens zal er een voorkeur aangegeven moeten worden om het voor Topkok Trevor en zijn collegae een beetje overzichtelijk te maken. Kosten voor deze avond zijn € 14.95. (maaltijd + entree Gaanders bierstube) Leden hebben gratis toegang deze avond. (consumpties zijn niet bij de prijs inbegrepen) Kinderen tot 10 jaar betalen € 5,— . (Topkok Trevor maakt een kid’s menu) Reserveren bij bestuursleden Jack Overdevest 06-26667780 of Peter Bregman 06-20957731. (Alleen via een reservering kan men deelnemen aan de maaltijd.) Natuurlijk bent u deze avond van harte welkom avond zonder maaltijd. Bezoekers die geen maaltijd nuttigen betalen de gebruikelijke entreeprijs van € 7,50. (entree vanaf 20.30 uur) Deejay Kevin zal de gehele avond draaien, het optreden van Robbie zal rond 22.30 uur plaats vinden. (www.degaanders.nl)


Voor al uw vlees, vis en wild bestellingen bent u bij ons aan goede adres. Wilt u er zeker van zijn dat uw bestelling aanwezig is vul dan alstublieft even een bestellijst in die aanwezig zijn op onze vlees afdeling. Hetzelfde geldt voor onze brood afdeling ook daar liggen bestellijsten zodat u zeker kunt zijn van uw bestelling. Wat betreft de vers gebakken oliebollen ook dit jaar kunt u daarvoor bij ons terecht 29, 30 en 31 december zal de Jan Havik uw oliebollen vers voor uw bakken!

Ook verzorgen wij graag al uw kerstpakket wensen! Aangepaste openingstijden!! Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Zondag Maandag

23 24 25 26 30 31

december december december december december december

zijn wij geopend zijn wij geopend gesloten gesloten zijn wij geopend zijn wij geopend

van 12.00-17.00 van 8.00-17.00 van 12.00-17.00 van 8.00-17.00

Dinsdag 1 januari gesloten De rest van de dagen hanteren wij onze normale openingstijden.

Dorpsketting 2161  

Weekblad De Dorpsketting, nr 2091