Page 1

Schoenen-Doos-Ketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 12 nov. 2012 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2157

Oplage: 1070

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten 2 Najaarsconcert 5 Korenfestival 8 Open RAADhuisavond 10 Jeugdraad 11 Theaterfestival 14 IJsclub 16 Sint Kleurwedstrijd 18 VrouwActief 19 Stompwijk’92 20 Jaarvergadering IJsclub25 Uitnodiging school 27 Leesclub 29 De Gaanders 31 Kritische vragen 33 The Beatz 35 Diner op de fiets 37 Marathonschaatsen 39

Spreuk van de week: Spreuk van de week: "Wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond?" "Nieuwe kopen." - Deelder, J.A. (1944) - Nederlands auteur


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag v.d. mnd 10.30 tot 11.30 Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochiekern Woensdag

14 nov.

09.30 uur

Donderdag Zaterdag

15 nov. 17 nov.

20.00 uur 19.00 uur

Zondag

18 nov.

11.00 uur

Eucharistieviering, daarna spreekuur van de pastoor Voorganger Pastoor J.v.d. Bie bijeenkomst van de pastoraatgroep gebedsviering met het EMS koor, en schoenendoosactie Voorganger Mw. Marianne Turk Gebedsviering met samenzang, gezinsviering met schoenendoos actie Voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties Zaterdag 17 nov. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerarda de Jong - v.d. Poel, Gerard Pijnaker, Jan v. Rijn, Piet Janson, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt. Zondag 18 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Thea v. Leeuwen – Kuipers, familie v. Leeuwen, Tinie v. Santen – Ham, Niek v. Santen, Ton en Carla v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch - v. Haaster, Cors v.d. Bosch, Corrie v. Leeuwen - v.d. Zijden, Jan v.d. Krogt, Leen – Josien Olstoorn – Lourens, Gé Hoogervorst, Corrie Groeneweg - v.d. Kerkhof, Bas v.d. Helm, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten - v.Leeuwen, Gerarda de Jong - v.d.Poel, Riet Oliehoek - de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman - v. Veen.


Kerkhulpen Zaterdag 17 nov. 19.00 u Zondag 18 nov. 11.00 u

-3Kosters A.v.S Adriaan H.

Lectoren geen Paula v. H

Misdienaars geen geen

Viering met het E.M.S. koor Zaterdag 17 november verzorgen wij weer ‘n E.M.S. viering. Het thema is: “ Voor jou……van mij……”. Dit weekend worden de schoenendozen verzameld. Een versierde doos met nuttige inhoud voor kinderen die vrijwel niets hebben. Ook in onze viering is daar gelegenheid voor. Iedereen is van harte welkom, wij zien u graag bij deze viering. Onze voorganger is Marianne Turk Aanvang 19.00 uur.

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk In 2009 hebben veel mensen binnen en buiten Stompwijk aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. De eerste loting vind plaats 3 jaar na uitgifte vervolgens ieder jaar. Dit betekent dat in het jaar 2012 de eerste uitloting plaats vindt en in het jaar 2021 de laatste uitloting. Op dinsdag 6 november heeft de eerste uitloting plaatsgevonden. Door pastoor J.A. de Bie werd, onder toeziend oog van de gehele restauratie commissie, het cijfer 8 (acht) getrokken. Heeft u één of meerdere obligaties met een acht als laatste cijfer van het uitgiftenummer dan kan u deze obligatie(s) omwisselen in geld. De obligaties met het uitgelote cijfer 8 kunnen ook op een later tijdstip verzilverd worden. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden in de pastorie van de kerk in Stompwijk gedurende de hele maand november. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening. Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking. Restauratiecommissie Laurentiuskerk


Kinderkoor “De Regenboog”

-4-

Hallo Kids uit Stompwijk. Ook dit jaar willen wij er op 24 december met het kinderkoor weer een hele leuke muzikale Kerstviering van gaan maken. We hebben inmiddels genoeg aanmeldingen dus gaan we weer starten met de repetities. De eerste repetitie is dinsdag 20 november van 15.30 – 17.00 uur. (Dit in verband met kennismaking, uitleg en kopiëren van de teksten) Daarna iedere dinsdag van 15.30 – 16.30 uur. We willen nog wel even benadrukken dat het heel belangrijk is dat je er iedere repetitie bij bent! Kinderen die al eerder hebben meegedaan weten natuurlijk nog wel hoe het werkt, en kunnen hun eigen repetitie map met alle Kerstliedjes meenemen. Alle nieuwkomertjes hebben een ringband map nodig voor de teksten. Natuurlijk krijgen jullie die teksten weer van ons. Laten we er ook dit jaar weer met z’n allen een hele speciale Kerstviering van maken. Groetjes Gerda en Marian, tel: 0629320018 Openingstijden: Donderdagavond 19.00 – 21.00 u Zaterdag 11.00 – 14.00 u Leuke cadeaus voor Sinterklaas. Er is weer prachtig speelgoed binnen gekomen, kom eens kijken of er wat voor uw kind / kleinkind bij is. De DVD “Dorp tussen steden” is te zien in De Stal en bij ons te koop voor € 20,00, ook de oude DVD waar alle oude nostalgie van ons dorp te bewonderen is, deze kost € 5,00. Gooi uw goede bruikbare spullen niet weg maar breng ze naar kringloopwinkel “ De Stal “ tijdens de openingstijden. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek dit ligt in “De Stal“, Dr. Van Noortstraat 137 A Mobiel: 06-23525700 Voor meer info www.kringloopdestal.nl Wanneer u nog speelgoed heeft staan wat niet meer gebruikt wordt, breng dit naar “De Stal“ voor een nieuw leven.


Inleveren Schoenendozen

-5-

Het komende weekend staan de vieringen in de kerk helemaal in het teken van de Schoenendoosaktie. Op zondagochtend om 11:00u is de viering speciaal voor kinderen. We hebben liedjes van Kinderen voor kinderen en een leuke verrassing voor iedereen die een schoenendoos inlevert. Op zaterdagavond tijdens de eigentijdse viering met EMS kunnen er ook schoenendozen ingeleverd worden. Deze viering is speciaal voor volwassen en iets oudere kinderen met een gevulde schoenendoos. Natuurlijk kunnen ook de kinderen die op zondagochtend moeten sporten of iets anders, dat zo belangrijk is dat ze dan niet naar de kerk kunt komen, hun schoendoos op zaterdagavond in komen leveren. Als het absoluut onmogelijk is om je schoenendoos in de kerk in te komen leveren, dan kan het tot uiterlijk dinsdag 20 november ook nog op school. Dus vergeet het niet: Dit weekend schoendozen inleveren.

Najaarsconcert Fanfare groot succes! Misschien was u erbij en heeft u er van kunnen genieten, misschien was u er niet, dan heeft u echt iets gemist! Inmiddels is het al ruim een week geleden dat fanfare Juliana haar jaarlijkse najaarsconcert hield en met z’n allen kijken we terug op een heel geslaagde en muzikale middag. De kerk zat vol met heel enthousiast publiek, wat het voor ons natuurlijk ook extra leuk maakt om lekker te spelen! Dus publiek bedankt! De eerst volgende kans om ons te horen spelen is op ons kerstconcert op 23 december in ‘Het Blesse Paard’. De ideale manier om alvast helemaal in de kerst stemming te komen! Fanfare Juliana

Gratis af te halen: KIP CARAVAN 5.40 meter lang Interesse? Bel dan: 06-46612250

Gratis af te halen 2 hanen in 1 kippenhok is niet zo’n succes. Vandaar dat wij een nieuw tehuis zoeken voor een prachtige jonge haan. Het is een zgn. Kraaikop, dit is een oud Nederlands ras. Zijn kleur is blauwslag. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 – 534 701 79 na 19.00 uur.


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes: Grootmoeders sudderlapjes 4 stuks

€ 5,95

Hacheepakket met uien en kruiden 500 gram

€ 6,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Ondernemer, bent u al klaar voor 2013? - Investeren in 2012 of 2013? Het kan zinvol zijn om dit jaar nog investeringen te doen in plaats van 2013. U komt in aanmerking voor investeringsaftrek als u minimaal â‚Ź 2.300 investeert in 2012. - Administratiekantoor of accountantskantoor? Een administratiekantoor is voor de meeste bedrijven in het MKB hĂŠt adres voor het verzorgen van hun administratie en fiscale aangiften. Een aantal voordelen van een administratiekantoor zijn de lagere kosten, meer persoonlijke benadering, een vast contactpersoon en hierdoor meer servicegericht. De afgelopen jaren hebben al vele ondernemingen naar volle tevredenheid de overstap naar Kantoor Zaal gemaakt. . Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Bel 079-3310800. Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest


Korencupfestival

-8-

Donderdagavond was onze Laurentius geheel opengesteld voor het korenfestival. Een zestal koren gingen met elkaar de strijd aan om de vakkundige jury te overtuigen van hun kunsten. De jury, bestond uit Wilma Driessen (voormalig operazangeres), Jack de Bie (pianist, repetitor en zangbegeleider) en Erik Nelissen (zangdocent en hoofd muziek aan de VAK in Delft). Om acht uur werd het festival officieel geopend en beet het seniorenkoor Dicentoria de spits af. Het koor bestaat al 35 jaar. Hun jongste lid is 65 en de oudste is afgelopen week 89 geworden, maar zij was niet aanwezig. Ze wordt gevolgd door een heer van 82 jaar. Aan hem was te zien dat zingen je jong houdt. Hun kleding straalde eenheid uit en die ene hoge noot werd gezongen door Swarovski Nel, die naam kreeg ze omdat haar kleding zo prachtig schitterde. Het tweede koor was Flash Back, ooit opgericht door 4 vrienden die van gezelligheid en kwaliteit houden, inmiddels bestaat het koor uit 25 personen. Ze zongen eigentijdse liedjes onder begeleiding van een orkestband. Iets te laag ingezet aldus de jury achteraf. Als 3e trad het grootste koor, het Voorburgs Opera Koor op, waar ook Stompwijker Boudewijn v.d. Capelle zijn stem liet horen. Dirigent Wim Madderom zorgde tevens voor de begeleiding op de vleugel. Een koor dat bijna 60 jaar bestaat en geloof het of niet, maar dat hoor je. We werden meegenomen naar de Italiaanse opera, maar ook naar You'll never walk alone, dat ik zelf associeer met een Engelse voetbalclub, maar oorspronkelijk uit een musical Caroussel komt. Na drie optredens werd een pauze ingelast om de kelen te smeren en werd het kerkorgel nog even doorgeblazen door presentator en pianist Gregor Bak, wat een feestje weet die man er van te maken. Na de pauze ging DZN aan de slag. Dit staat voor De Zingende Noteboom, naar de naam van de dirigente (Jolanda) die zich geheel in- en uitleeft voor het koor. Ze had drie koren die avond onder haar hoede. Ze hadden uitstraling, enthousiasme, deden aan staging (poses op het podium).


-9Ze zongen uit het hoofd en met veel kleur en stemming, aldus de jury. Opvallend was dat er in dit koor van 23 vrouwen slechts één man, mee zong. Ook zijn zongen met een orkestband. Hierna was het de beurt aan ‘Van Bach tot Beatles’ met uitsluitend vrouwen. Het is een gelegenheidskoor. Elk jaar wordt er een nieuwe cursus gestart voor beginnende zangers en zangeressen. Ervaring is niet nodig, aldus Marion Mulders. De begeleiding werd verzorgd door een gitarist en Marion zorgde ervoor dat ook een blokfluit een rol kan krijgen in een Oud Ierse afscheidslied. Zij is een vrouw die van vele markten thuis is of het nu om dirigeren, piano spelen, blokfluit of arrangeren gaat. Tot slot was het de beurt aan Prestige. Een theaterzanggroep bestaande uit 21 getalenteerde zangers en acteurs. Ze worden muzikaal begeleid door een unieke en inspirerende duizendpoot Richard Fitzhugh. Hun lied Kayama, nam het gehele publiek mee op reis naar de Afrika. Wisselende posities en de begeleiding door piano maar ook het asymmetrische handengeklap van de leden was prachtig en het lied kreeg hierdoor nog meer cachet. Er werden solo’s gezongen in afwisseling met het gehele koor, een accent van een dwarsfluit en het was gewoon heel mooi, ook om naar te kijken. De uitdrukkingen, houdingen en hun gezang maakten een compleet plaatje. Niet alleen de jury, maar volgens mij was de hele kerk van mening dat dit echt de winnaars waren. Lovende woorden van Wilma Driessen met betrekking tot hun expressie en hun klassieke wijze van zingen met je middenrif, het zogenaamde belten. Technisch bijzonder moeilijk waar jarenlange oefening aan vooraf gaat. Voordat de jury tot deze conclusie kwam werd de zaal bezig gehouden met zelf zingen. Een kleine ode aan de afgelopen week overleden Hetty Blok om in de sfeer te komen. Gregor zong voor en begeleidde het publiek dat als een koor: Ja, zuster, nee zuster zong. Met aansluitend een medley van Ramses Shaffy, het simpele maar o zo mooie lied ah, ah, ah klonk fantastisch. En als het niet zo ging als gewenst, werd alles stil gelegd en met korte instructies kwam er een geweldig resultaat, want na het horen van zoveel liedjes wil je zelf ook lekker zingen.


-10Prestige ontving de waarde cheque van â‚Ź 250,- uit handen van Gregor Rensen. Hij sprak er over dat naast de twee theaters die de gemeente rijk is, er nu een extra concertzaal bij is gekomen, want in de Sint Laurentius kerk klinkt het als een klok. Veel dank aan de gastvrijheid en het vele werk dat de vrijwilligers koffie, verkeersregelaars, EHBO, hapje en drankje, aan alles was gedacht. Mede dankzij ieders bijdrage is deze avond zo voortreffelijke verlopen. Petra Oliehoek- van Es

OpenRAADhuisavond 20 november Op 20 november organiseert de gemeenteraad weer een OpenRAADhuisavond in Huize Swaensteyn, Herenstraat 7274 in Voorburg. U bent van harte welkom om met raadsleden in gesprek te gaan. Vanaf 19.30 uur wordt de OpenRAADhuisavond geopend. In parallelsessies van drie kwartier vinden presentaties en een rondetafelgesprek plaats. Tussendoor is er telkens een korte pauze. Dat biedt u de gelegenheid informeel met raadsleden te spreken. Presentaties De presentaties zijn bedoeld om extra informatie te geven aan raadsleden en inwoners. In principe gaat het over onderwerpen die op de agenda van de volgende raadscommissievergaderingen staan. De agenda voor deze raadscommissievergaderingen vindt u op 22 november in de Gemeenterubriek. Rondetafelgesprek Tijdens een rondetafelgesprek gaan inwoners in gesprek met raadsleden over onderwerpen die in hun eigen woonomgeving spelen. Het programma ziet er als volgt uit*: 19.30 - 20.15 uur Presentatie: Recreatief Knooppunt Stompwijk Rondetafelgesprek: Bewonersvereniging Damplein 20.30 - 21.15 uur Presentatie: Regiegemeente I Rondetafelgesprek Stankoverlast Binckhorst in Voorburg 21.30 - 22.15 uur Presentatie: Regiegemeente II Contact Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp met raadsleden bespreken, bijvoorbeeld tijdens een rondetafelgesprek. Neem dan contact op met de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Tel. (070) 300 8561 of via e-mail: griffie@leidschendam-voorburg.nl<mailto:griffie@leidschendam-voorburg.nl>. Bij het sluiten van de deadline van de Dorpsketting was de agenda nog niet definitief. Kijkt u op: www.ln.nl/gemeenteraad<http://www.ln.nl/gemeenteraad voor de juiste agenda.


Ook de jeugdraad is bekend!

-11-

Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. De nieuwe prins, page en opper werden bekend gemaakt. Maar niet alleen voor hen is het nieuwe carnavalsseizoen begonnen. Ook de nieuwe jeugdprins, jeugdpage en jeugdraad is bekend. Heeft u ze afgelopen zaterdagavond in “het Blesse Paard” ook al op de foto’s zien stralen? We zullen ze aan u voorstellen: Jeugdprins Ramon van Santen, Jeugdpage Zoë Granneman. De raadsleden zijn Evy Overdevest, Yvet Zandbergen, Denise Groeneweg, Miranda van Dijk, Leroy van Abswoude, Myrthe v.d. Salm, Saskia den Haan, Maayke Vogelaar, Maud van den Bosch, Jesse Luiten en Monica van Santen. Het zijn weer allemaal leuke, gezellige, enthousiaste kinderen en het belooft weer een leuk seizoen te gaan worden. Wij wensen de jeugdprins, jeugdpage en de jeugdraad een heel leuk seizoen met veel feestjes en polonaises toe! Alaaf, Alaaf, Alaaf, Maartje en Nicoline Leo tegen zijn vrouw: “Petra schat, waar is mijn zondagse pak? We moeten naar de kerk met de kinderen om een schoenendoos in te leveren.” Antwoordt Petra “Het maakt niet uit wat voor kleren je aantrekt, Leo, als je maar je goede humeur en een gevulde schoenendoos meebrengt.”

Twitterles Wie is er goed bekend met het "Twitteren" en wil/kan mij daar uitleg over geven, want er zijn genoeg dingen die ik daarvan niet weet. Aangezien ik er (sneller dan gedacht) veel mee moet gaan werken (dierenbescherming), wil ik er graag alles even over weten..... Misschien zijn er nog wel meer mensen die er mee in de knoop zitten/raken en kunnen we dat samen "doornemen". Mocht er iemand zijn die dit uit wil leggen en zijn er mensen die het ook beter onder de knie willen krijgen, bel of mail mij dan. mariannemoes@hotmail.com of bel naar 0629072070/0715804667 Ik hoop dat er iemand is die dit zou willen doen. Alvast bedankt!!! Marianne (ook namens de vermiste dieren)


Andrea’s Kapsalon www.andreashaarstudio.nl

Dames - Heren en kinder Kapsalon Gewoon binnenlopen zonder afspraak afspraak maken kan natuurlijk altijd. Kadotip ! Een Kadobon van Andrea’s Haarstudio

Vrijdag tot 19.00 geopend ! KNIPPEN Kids t/m 12 € 10,50 12 t/m 18

€ 15,50

071 - 580 1560

Openingstijden :

Hoefblad 30 Stompwijk

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00

Naast de COOP

Vrijdag tot 19.00 uur


Dekbed aanbieding

Met de winter op komst is het weer tijd voor dekbedden. Deze zijn in vele varianten te verkrijgen o.a. een 4 seizoenen dekbed. Deze bestaat uit 2 dekbedden een zomer en een herfst deel. Beide tezamen geeft de winter variant. Een 4 seizoenen dekbed kan met verschillende materialen gevuld zijn zoals, synthetisch (soms ook anti-allergie) dons en wol. Wij vertellen u er graag meer over aan de Huyssitterweg 33

Aanbieding: op alle dekbedden Voorbeeld:

25% korting.

dekbed Noblesse 140 x 200 4 seizoenen synthetisch, anti-allergie van

â&#x201A;Ź 59,50

nu

â&#x201A;Ź 44,65


-14-

Theaterfestival Leidschendam-Voorburg 2012 Enthousiaste amateurs laten hun kunsten zien Van schrijfworkshop door Kees Torn tot aan een strijd tussen koren in de KorenCup. En van de musical over Poederdot tot aan het cabaretprogramma van Farbod Moghaddam en Angelique Schipper. Het Theaterfestival LeidschendamVoorburg bewoog zich tussen theater en dans en verbond beeldende kunst met muziek in een mooi programma, dat van 3 tot en met 10 november de gemeente bezette. De derde editie van het festival trok veel bezoekers en leverde kunst uit alle hoeken van de gemeente op. De missie van het festival om rendez-vous tussen amateurgroepen onderling en tussen theater en het publiek te organiseren, is gelukt. Het Theaterfestival werd zaterdag afgesloten met nog twee uitvoeringen van Poederdot en een Theatertour. In de Theatertour werden deelnemers per boot langs locaties geleid die op het eerste oog niets met theater te maken hebben, maar die verrassend goed als toneel konden dienen, zoals houtzaagmolen de Salamander en kringloopwinkel Het Goed. Met een uitverkochte Theatertour, zoâ&#x20AC;&#x2122;n 400 bezoekers voor de voorstelling Poederdot, een afgeladen kerk in Stompwijk tijdens de KorenCup en veel openbare repetities, kon de bezoeker haar hart ophalen tijdens deze week. Theater claimt de straat Voor het festival waren Poederdot, de Theatertour, de KorenCup en Cultuur in de Aanbieding speciaal geproduceerd. Al deze producties werden op straat en op onverwachte plekken opgevoerd. Theater zocht haar eigen publiek op en confronteerde de nietsvermoedende toeschouwers op dans, muziek, theatersport en poĂŤzie. Sterke samenwerking met gezelschappen en theaters Veel van de deelnemende groepen stonden direct open voor het festival en hebben hun locaties of gezelschappen met veel enthousiasme ingezet om een mooi programma te presenteren tijdens de week dat het Theaterfestival duurde. Juliette Pestel en kringloopwinkel het Goed sloten na afloop van een knutselworkshop direct een deal; dit succesrecept gaat herhaald worden! En in Stompwijk gonzen er al berichten dat de KorenCup een jaarlijks evenement zou moeten worden. Het evenement werd met ontzettend veel enthousiasme onthaald door zowel de koren, als professionals Wilma Driessen en Gregor Bak, als bezoekers, waaronder wethouders Rensen en Mijdam.


-15Laat je kunsten zien! Dat Leidschendam-Voorburg heel veel lokaal talent herbergt kwam duidelijk naar voren. Het festivalteam kreeg veel aanmeldingen binnen van bands, poëten, kunstenaars en vertellers die deel wilden nemen aan het festival. Zij konden tijdens Cultuur in de Aanbieding ook hun eigen podium pakken in etalages op de Damlaan en in de Herenstraat. Het Theaterfestival Leidschendam-Voorburg heeft weer laten zien dat amateurkunst leeft in de gemeente. De derde editie van het Theaterfestival Leidschendam-Voorburg is goed ontvangen. Zowel het publiek als de instellingen en verenigingen en de pers zochten en vonden elkaar op straat, in instellingen en op onverwachte locaties! Vraagt oma aan opa “Willem waar is de doos met mijn goede schoenen?” antwoordt opa “Je schoenen staan onder het bed, Mie, maar de doos heb ik nodig om spulletjes in te doen voor een kindje ver weg. Zaterdagavond ga ik hem inleveren tijdens de eigentijdse viering.”

Hallo zangtalenten Al weer een maand voorbij en ben ik nog steeds op zoek naar angels voor de popkoor The Rocking Angels adult. Iedere donderdagavond zingen wij van 19:30 – 20:30u (kan altijd uitlopen) in het Dorpshuis. Behalve de eerste donderdagavond van de maand dan is er geen repetitie. Ook zou ik graag een paar mannen willen hebben. Kom op mannen, ik weet zeker dat jullie ook zangtalenten hebben. Wat doen wij zoals op deze avond? Als je zingt gebruik je een combinatie van buik- en ribademhaling. De bedoeling is, om al de oefeningen die helpen om de ademsteun te vinden te combineren, om zodoende een optimaal gebruik te kunnen maken van de adem die je nodig hebt bij het zingen. Ik probeer de dames te leren zingen op techniek. Het is niet alleen gezellig met elkaar zingen maar ook de manier waarop! Bijna alle zangleraren zijn het erover eens dat iedereen kan leren zingen! Veel mensen zingen graag onder de douche of in de auto maar wij doen het in Dorpshuis in Stompwijk! Na het zingen ff gezellig met elkaar een bakkie doen onder het genot van meegebrachte koekjes uit mijn eigen “trommel”. Of kom gewoon gezellig één avondje met ons mee zingen om te kijken of dit misschien iets voor je is. Wie weet, zie ik jullie wel a.s. donderdagavond! Mijn email: fotografiecarmen@hotmail.com CArmen


-16-

IJSCLUB â&#x20AC;&#x2DC;NUT EN VERMAAKâ&#x20AC;&#x2122;

Sterk optreden Thom bij NK Afstanden Thom van Beek heeft zich afgelopen weekend tijdens het NK Afstanden prima staande gehouden tussen het geweld van de nationale toppers. Hoewel hij niet in de buurt kwam van World Cup tickets, leverde het NK hem wel een nieuw persoonlijk record en een beste seizoenstijd op. Voor Thom begon het toernooi op zaterdag met de 1500 meter. Tot 1100 meter zat een eindtijd onder de 1.49 er nog in, maar een moeizame slotronde deed hem uiteindelijk finishen in 1.49.64. Goed voor de 14 e plek in het klassement en slechts een fractie boven zijn p.r. Een nieuw record was wel het resultaat van na zijn 1000 meter. Vooral dankzij een sterke eerste volle ronde klokte Thom 1.11.37, goed voor de 15 e plek. Vanaf nu staat het vizier gericht op plaatsing voor het NK Allround, waarvoor komende maanden de selectie plaats gaat vinden. NK Afstanden Thialf

1000m

1500m

Thom van Beek

1.11.37 pr 15e

1.49.64

14e

Tjilde haalt regiopunten NK Tjilde Bennis heeft bij wedstrijden in Thialf haar regiopunten voor het NK Junioren behaald. Ze bereikte dit door op de 1500 meter haar persoonlijke record aan te scherpen tot 2.19.00, een verbetering van haar beste tijd met ruim 5,5 sec. Naast Tjilde kwamen er bij deze door het gewest Zuid-Holland georganiseerde wedstrijd nog 3 Stompwijkse schaatsers in actie. Ferdinand Jansen verbeterde zich op zowel 500 meter (42.65) als op de 1500 meter (2.11.54) spectaculair en heeft nog 0,5 punt nog op de regioselectie te behalen. Ook Edward Jansen liet 2 dikke persoonlijke records noteren (44.28 en 2.15.64). Voor beide broers betekende hun tijd op de 1500 meter een verbetering van 8 seconden. Zoey van den Bosch bleef met 44.64 en 2.14.57 iets boven haar beste tijden. Thialf 6 november

500m

1500m

Tjilde Bennis

46.11

2.19.00

pr

Ferdinand Jansen

42.65

pr

2.11.54

pr

Edward Jansen

44.28

pr

2.15.64

pr

Zoey van den Bosch

44.64

2.14.57


-17Promotie voor Erben bij 1e wedstrijd Op de Uithof stond dit weekeinde o.a. de eerste wedstrijd gepland voor de nieuwe wedstrijdrijders jongens pupillen. Bij zijn debuut sloeg Erben van der Lans meteen zijn slag. Met 2 prima 300 meters (36.69 en 36.72) voldeed hij meteen aan de limiet voor pupillen 4. Naast Erben maakten ook Freek Bennis en Olaf Verburg hun Uithofdebuut. Freek, die dit seizoen vooral shorttrackt, had nog wat moeite met de rechte stukken, maar klokte toch 2 prima tijden met 39.61 en 39.69. Olaf knokte zich in beide races vanuit achterstand voorbij zijn directe tegenstander en was dan ook tevreden met 41.95 en 42.90. Naast genoemde debutanten kwamen er nog meer Stompwijkse schaatsers in actie. Iris de Haas kon tevreden terugkijken op haar 1e wedstrijd op klapschaatsen. Zowel op de 500 meter (57.69) als de 700 meter (1.22.60) wist ze haar beste tijden aan te scherpen. Ferdinand Jansen en Tjilde Bennis reden hun 3e wedstrijd in 6 dagen. Ferdinand reed een knappe 500 meter (43.60) en scoorde met 2.18.55 zijn beste Uithof 1500 meter. Tjilde verbeterde zich op de 500 meter tot 45.83 en klokte op de 1500 meter 2.21.45 (beste Uithof tijd). Uithof 10/11 nov

300m

300m

Erben van der Lans

36.69 pr

36.72

Freek Bennis

39.61 pr

39.69

Olaf Verburg

41.95 pr

42.90

Iris de Haas

500m

700m

57.69 pr

1.22.60 pr

500m

1000m

1500m

Siem Oppe

59.31

1.59.06

Tjilde Bennis

45.83 pr

2.21.45

Ferdinand Jansen

43.60

2.18.55 Tom de Haas

Zegt Dennis tegen Patrick: “Heb jij je schoenendoos al op school ingeleverd?” “Nee”, zegt Patrick “ik lever hem zondagochtend in tijdens de schoenendoosviering. Ik heb gehoord dat het een groot feest wordt. Waarom lever jij hem daar ook niet in?” “Mijn ouders gaan bijna nooit naar de kerk”, antwoordt Dennis. “Nou, dan ga je toch met mij mee”, zegt Patrick, “als je een gevulde schoenendoos meebrengt is bij de schoenendoosviering iedereen welkom. Ook al kom je niet zo vaak in de kerk.”


-18 Concert met muziek van Joseph Haydn Joseph Haydn heeft geniale muziek geschreven die eigenlijk iedereen aanspreekt, wat iemands achtergrond of leeftijd ook is. Op zondag 25 november zal in de Yi Jun Memorial Church het Barokensemble Eik en Linde een bijzonder concert verzorgen met muziek van deze grote meester. Dit ensemble zal aantreden met maar liefst 21 professionele musici! Het adres van Yi Jun Memorial Church is Prinsenhof 8 in Leidschendam-noord. Toegangsprijs inclusief een pauzedrankje voor volwassenen is €17,-, voor studerenden: € 5,-. Jongeren tot 18 jaar onder begeleiding van een betalende volwassene hebben gratis toegang. Het concert begint om 20.15 uur.

Sinterklaas Kleurwedstrijd Doe mee met de Sinterklaas Kleurwedstrijd van de Bibliotheek aan de Vliet! Vanaf 17 november kunnen kinderen van 3 tot en met 9 jaar een kleurplaat afhalen in alle vestigingen van de bibliotheek. Kleur 'm zo mooi en origineel mogelijk in en lever de kleurplaat uiterlijk vrijdag 30 november in bij de bibliotheek. Op 3 december worden de winnaars bekend gemaakt. In elk van de vijf vestigingen wordt een winnaar gekozen. Wat kun je winnen? Dat houden we nog even geheim....

Winterfeest 2012 Op maandag 17 december 2012 organiseert het Inloophuis Haaglanden een winterfeest. Deze dag staat in het teken van het samenzijn met elkander en een blik te werpen op het voorgaande jaar, zodat we met een positieve blik het nieuwe jaar in stappen. Iedereen is van harte welkom. Eigen bijdrage: € 5,— Het programma: 16.30 uur: aanvang met een drankje 17.00 uur: opening Welkomstwoord coördinatoren 18.00-19.00 uur: een heerlijk buffet 19.00-20.00 uur: Koor Zingen voor je leven met intermezzo 20.00-21.00 uur: drankje en afsluiting Graag opgeven voor 10 december via info@inloophuishaaglanden.nl of 070-3080654 Inloophuis Haaglanden, Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag


-19Kunstuitleen Voorburg blijft zichzelf vernieuwen! In de Kunstuitleen in de Voorburgse Herenstraat kun je terecht voor vernieuwende en verfrissende kunst: Fotografie, beelden en heel veel schilderijen zo klein of groot als je wilt voor slechts € 12,50 per maand. Vooral in deze tijd is het lenen van kunst een super alternatief voor kunst kopen. Een kunstwerk kost vaak minimaal € 1000,-, terwijl je bij de kunstuitleen elke keer iets nieuws kunt uitzoeken! Zo varieer je al naar gelang je stemming of het seizoen. Ook kun je rustig op zoek naar een werk dat precies bij je inrichting past. Vanaf 8 november zijn er weer 20 verse kunstwerken te leen. Maar de Kunstuitleen heeft ook een winkel vol super leuke en bijzondere spulletjes. Tijdens de feestdagen is er de expo FEEST!!! met heel veel unieke en handgemaakte geschenken, sieraden, tassen, glaswerk, lichtjes, etc. Op zaterdag 17 november om 15.00 uur zal wethouder van cultuur, dhr. van Ostaijen het FEEST!!! (ter gelegenheid van de feestdagen en haar 30 jarig bestaan!) officieel openen. De expo duurt t/m 29 december.

Voor schoenreparaties kunt u terecht bij A.J. Bennis U kunt uw schoenen brengen en weer ophalen bij Ingrid van Bloemsierkunst De Passie van maandag t/m zaterdag m.u.v. dins- en dondermiddag. Fam. Bennis, Zuidveldt 1 Zoeterwoude-Dorp 071-5809282/070 3996410 (zaak)

Kerstdiner VrouwActief Zoals jullie weten gaan we 11 december met de leden van VrouwActief gezellig met elkaar dineren in het Blesse Paard. Jullie kunnen je nog opgeven tot en met 29 november. Leden die zich hebben opgegeven maar nog niet he4bben betaald kunnen tot en met 29 november betalen. De kosten zijn € 30,00 p.p. De avond begint om 19.00 uur, dus kom op tijd. Inlichtingen bij Agaath v.d. Zwaan, Dr. Van Noortstraat 168, Telefoon 071 5803681. Het bestuur


Wedstrijdprogramma Senioren Zaterdag 17 November Waar

Tegen

Zat 1

Team

Uit

DSO 8

Vertrek Aanvang Wed.nr. 13:30

14:30

3554

Zat 2

Uit

HVZ 1

13:30

14:30

6011

Scheids

Zondag 18 November Team

Waar

Tegen

Vertrek Aanvang Wed.nr.

Scheids

Zon 1

Thuis

Foreholte 1

14:00

32839

H. Weeling

Zon 2

Thuis

SJZ 2

10:30

28264

H.S. Cartz

Zon 3

Thuis

Warmunda, SV 4

10:30

34414

A. Geurtsen

Zon 4

Uit

ASW 5

11:30

12:30

31855

Zon 5

Uit

Kickers'69 6

10:00

11:00

39676

Zon 6

Uit

Alphense Boys 9

10:15

11:15

30929

Zon 7

Uit

VEP 12

11:00

12:00

27058

Zon VE

Thuis

Bodegraven VE1

12:30

27154

Zon VR

Thuis

Warmunda, SV VR1

14:30

28743

R. Smits

Namens het bestuur aanwezig: Jan vd Bosch De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zaal Heren 2 Junioren Zaterdag 17 November Team

Waar

A1

Tegen

Vertrek Aanvang Wed.nr.

vrij

B1

Uit

Forum Sport B7

B2

Uit

Den Hoorn B5

9:45

10:45

134213

13:45

14:45

171645

C1

Uit

C2

Uit

Alphen C2

9:15

10:15

158414

DoCoS C5

7:30

8:30

D1

Uit

Kickers'69 D1

165039

11:30

12:30

118487

D2

Thuis

Meerburg D5

D3

Uit

Rijnvogels D5

7:45

11:30

169069

8:45

E1

Uit

ARC E6

123887

7:30

8:30

E2

Uit

Leiden E1

118231

10:00

11:00

158644

E3

Thuis

E4

Thuis

Bernardus E3

10:00

146542

Blauw-Zwart E6

10:00

F1

Thuis

Lisse F4

146588

9:00

146556

F2

Thuis

ARC F7

F3

Uit

ROAC F3

9:00

146568

8:45

F4

Thuis

Kickers'69 F3

141177

10:00

119249

7:45

Scheids


Zaalvoetbal: Dinsdag 13 november Team Heren 4

Waar

Tegen

Uit

Delfia 1

Aanvang Wed.nr. 20:00

98674

Sporthal Buitenhof (Delft)

Scheids M.E. Stewart

Woensdag 14 november Team

Waar

Tegen

Heren 3

Uit

Woubrugge 2

21:00

94769

Heren 5

Uit

Voorschoten'97 1

22:00

95007

Vliethorst, de (Voorschoten)

Warmunda, SV VR2

21:00

93495

Geest, de (Warmond)

Dames 1 Uit

Aanvang Wed.nr.

Sporthal Oudendijk Sp. & Recr. (Woubr.)

Scheids

Maandag 19 november Team

Waar

Tegen

Heren 1

Thuis

SJZ 1

Aanvang Wed.nr. 22:00

97366

Meerhorst

Sporthal

G. Keijzer

Heren 2

Thuis

SJZ 2

21:00

98014

G. Keijzer

Heren 4

Uit

SEV 1

20:00

98380

Meerhorst Kastelenring-hal (Leidschendam)

Heren 5

Thuis

Meiteam 1

20:00

95761

Meerhorst

Heren 6

Uit

Gymnova 3

19:00

99379

Fluit, de (Leidschendam)

Dames 1 Thuis

Stompwijk VR2

19:00

93800

Meerhorst

Dames 2 Uit

Stompwijk VR1

19:00

93800

Meerhorst

Scheids

P. Masmeyer

Woensdag 21 november Team Heren 3

Waar

Tegen

Uit

Woubrugge 3

Aanvang Wed.nr. 21:00

Sporthal Oudendijk Sp. & Recr. 94725 (Woubr.)

Scheids L. van der Velden

De bardienst 18-11 verzorgd door: Zaal Heren 2

handbalprogramma Programma voor Team Waar DS1 thuis DDJ1 uit Programma voor Team Waar DS2 vrij HS1 vrij DAJ1 uit DBJ1 vrij DBJ2 vrij DBJ3 vrij HBJ1 thuis DCJ1 uit GCJ1 thuis DEJ1 thuis

zaterdag 17 november Tegen Tijd Locatie DWS 20.00 Meerhorst Hercules 15.40 Boswijk zondag 18 november Tegen Tijd Locatie

ROAC

11.00

Hertogshal

HVV â&#x20AC;&#x2DC;70 Wings Westlandia Verburch

12.40 09.10 11.50 11.00

Meerhorst Loosduinen Meerhorst Meerhorst

Scheids A. Stougje

Wednr 7001 4114

Scheids

Wednr

5487

Cock Claire Lilian

7674 6369 3147 4274


-22-

VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2013 Donkere natte dagen, politiek gedoe en een zorgwekkend jaar voor de deur. Wat staat ons te wachten in 2013? Ondanks de bezuinigingen in Den Haag, gaat het VV/ZZ toernooi gewoon door waar we gebleven waren. We hebben afscheid moeten nemen van het scheidsrechterskwartet en de dames van de EHBO. Vele jaren hebben deze mensen zich op vrijwillige basis ingezet voor het toernooi. Via deze weg willen wij deze mensen nog eens extra bedanken voor hun geweldige inzet in al die jaren. Maar zoals Mart Smeets altijd zegt De Tour de France (lees VV/ZZ) stopt voor niemand. In januari en februari kunt u weer van alles verwachten binnen en buiten de lijnen van Sporthal Meerhorst. Ik geef u alvast de data van de speelavonden: 5, 12 en 26 januari, 2 februari en de finale avond zal plaatsvinden op 16 februari. Woensdagavond 21 november 2012 tussen 20.00uur en 21.00 uur zullen in de kantine van Stompwijk’92 alle inschrijvingen in ontvangst genomen worden. Het streven is om de inschrijving te sluiten bij 32 deelnemende herenteams. Dus wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Bij de dames belooft het ook weer een spannend toernooi te worden, dit begint al bij de inschrijvingsavond. Dus ook hier geldt: wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Volgen nu nog wat huishoudelijke mededelingen. We willen iedereen wijzen op de doelstellingen van het toernooi: Gezelligheid, Prestaties en Sportiviteit (GPS). Wij, als organisatie, zien dit als de 3 speerpunten van het naderend toernooi. Deelnemers dienen enige band te hebben met Stompwijk’92 of met de Stompwijkse gemeenschap. We willen verder met nadruk erop wijzen, dat alleen opgegeven spelers speelgerechtigd zijn voor het toernooi. Alle teams zijn verplicht een deelnemerslijst in te leveren met minimaal 10 spelers. Een deelnemer dient 17 jaar of ouder te zijn of tijdens het toernooi 17 jaar te worden. Dit betekent dus voor dit jaar dat een deelnemer voor 17 februari 1996 geboren moet zijn. Ter beoordeling of aan de gewenste regels is voldaan, dient op de deelnemerslijst naast de teamnaam, de naam van de deelnemer, geboortedatum en woonplaats vermeld te worden. Ook is het verplicht om een contactpersoon van het team te vermelden. Verder kan bij inschrijving worden aangegeven op welke avond men bij voorkeur niet wil spelen. Tot slot dient het inschrijfformulier te zijn voorzien van het inschrijfgeld: €65,-. Voor het inschrijfformulier verwijs ik u naar het clubblad of de website van Stompwijk’92. Bezoek verder ook eens onze nieuwe Facebookpagina: vvzz zaalvoetbalkampioenschap. VV/ZZ Martijn Oudshoorn


-23-

Tweetal acties van “Stompwijk ’92 “ In de maand november start de sportvereniging weer een tweetal bekende acties op en wel: DE DONATEURSACTIE Sinds jaar en dag hebben wij een flink aantal mensen – donateurs/ begunstigers – die ons jaarlijks met hun donatie steunen; het te geven bedrag is vrij. U heeft deze week de acceptgiro en begeleidende brief in de bus gekregen. In te vullen hoeft U slechts het bedrag dat U ons wilt geven. Onze donateurs zijn een onmisbare schakel om ons huishoudboekje mede kloppend te houden. Dat laatste is in deze tijd niet zo eenvoudig. De gemeentelijke subsidie op jeugdleden wordt bijvoorbeeld de komende jaren geheel afgebouwd wat onze vereniging hard treft. Ons doel blijft desondanks onverkort het aanbieden van velerlei takken van sport tegen een betaalbare prijs. Verder is de belangrijke sociale functie van onze vereniging in het dorp onomstreden. Indien u als donateur er toe bijdraagt dat dit allemaal mede mogelijk blijft, zijn wij u zeer erkentelijk. Wij bedanken u indien u ook dit jaar door middel van uw donatie aan ons denkt. DE BANKETLETTERACTIE Ook een bekende actie van “Stompwijk ‘92”, al vanaf de oprichting elk jaar gevoerd. Wij schrijven bedrijven aan of ze rondom Sinterklaas personeel of zakenrelaties willen trakteren op een banketletter, waarvan de kwaliteit prima is. U hoeft slechts Uw aantal op te geven, wij kopen ze voor U in en brengen ze bij Uw bedrijf op de dag door U gewenst. De rekening volgt later.. De prijs wordt met opzet matig – € 9,— – gehouden. Een deel daarvan vloeit dan in de kas van onze vereniging. Ook dat houdt mede het aanbieden van de vele sporten die men kan beoefenen bij onze vereniging tegen billijke contributies, mogelijk. Wij hopen dat u in weerwil van de economisch wat moeilijke tijden weer meedoet en bedanken u hiervoor bij voorbaat Particulieren kunnen overigens ook bestellen, uw steun stellen wij op hoge prijs. Hans Vreeswijk Secretaris “Stompwijk ‘92”


Nog enkele plaatsen vrij op onze workshop 15 november: (herfst) Bloemstuk creatief Aanvang om 20.00 uur in de Kreabarg, Stompwijkseweg 55 Behalve een goed humeur hoeft u niks mee te nemen….. Kosten van de losse workshops zijn € 17.50 Inschrijven bij Bloemsierkunst “De Passie”, bij Maartje van Dijk of via dekreabarg@hotmail.com

VEEVOEDER Van der WEIJDEN

verkoop van:

 

Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking)

 

Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed

Houtvezel, zaagsel en ander strooisel voor in de paardenbox (eerste kwaliteit en stofvrij) Ruim assortiment diervoeders

Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen. Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812


-25-

Geachte schaatsliefhebbers, De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 27 november 2012 om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw aan de Doctor van Noortstraat 76 te Stompwijk. Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt. Op deze avond stellen Tom de Haas en Erwin van Es zich herkiesbaar als bestuursleden. Overige kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden met ten minsten 10 handtekeningen van leden. In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2011/2012 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2012/2013. De agenda is te zien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl. Tot dinsdag 27 november! Namens het bestuur, Erwin van Es Secretaris “Nut en Vermaak”

Huis te koop aangeboden: Hoefblad 47 Stompwijk 5 slaapkamers, nieuwe badkamer, open haard, tuin op het zuiden. Voor meer info tel: 06 54792528

Ingezonden Ook het belastinggeld van de provincie moet zinvol worden besteed. Ik bedoel hier het toekennen en besteden van de subsidie voor een recreatief knooppunt aan het eind van de Stompwijkseweg. Ik zie het niet gebeuren dat mensen daar hun auto gaan parkeren en dan gaan wandelen of met skeelers de Stompwijkseweg op gaan, of gaan zij dan lopend of met de fiets onder het viaduct van de Rijksweg door en dan het Duinwaterpad op. Maar daar komen zij een goede parkeergelegenheid tegen en kunnen zij ook koffie drinken bij Pitch en Putt .Dit noem ik dus belastinggeld verkwanselen. Ook een tweede Dorpshuis (Kultuurhus) bouwen valt onder deze noemer .De beheerders van het huidige Dorpshuis doen er van alles aan om financieel rond te draaien en naast de kerk staat de Pastorie die ook voor bepaalde gelegenheden kan worden gebruikt. Kunnen wij echt niet zinvoller om gaan met het belastinggeld van de burgers ? Nico van Vliet


-26-

Zoals elk jaar grootse intocht Sint Nicolaas Zaterdag 17 november is het gelukkig weer zover! Dan zetten Sint Nicolaas en zijn gevolg weer voet aan Nederlandse wal. Traditiegetrouw zal de Sint op eigen verzoek Zoetermeer, en met name het Stadshart, als één van de eerste Nederlandse steden met een feestelijk bezoek vereren. Net zoals voorgaande jaren komt de Sint met zijn gevolg van meer dan honderd Zwarte Pieten, per koets aan op het beneden gelegen gedeelte van het Theaterplein. (En dan nog een verzoekje van St. Nicolaas zelf…….) Lieve ouders, Aangezien mijn geheugen niet zo geweldig meer is (ik ben per slot van rekening al zo’n 1700 jaar oud), wil ik u vragen of het mogelijk is de kinderen te voorzien van hun naam op een muts of via een button op hun jas. Zo lijkt het net alsof ik alle kinderen toch bij naam ken! Alleen u en ik kennen het geheimpje! Heel veel dank alvast! St. Nicolaas

Gevonden: Bruine kip Barnevelder, bouwjaar onbekend, redelijk tam. Zij zit nu met onze krielkipjes in ons hok, maar dat wordt nu wel erg krap. Is het jouw kip, geef dan even een belletje naar 0715801654 Woensdag 14 november 2012 Grenswandeling, over de brug en dan weer terug - LeidschendamVoorburg. Op woensdag 14 november neemt Ria Hoogstraat u mee namens het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) afd. Den Haag en Omstreken en Stichting Bomen Over Leven voor een lekkere doorstapwandeling op de grens van herfst en winter. We passeren de grens tussen Leidschendam en Voorburg en de grenspalen van de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland. Als het weer en de tijd het toelaten, gaan we over de brug en dan weer terug over een andere brug. Deze wandeling is geschikt voor goede lopers en voor wat grotere kinderen. Honden mogen aangelijnd mee. Goede wandelschoenen en eventueel warme/ waterdichte kleding worden aanbevolen. We verzamelen om 14.00 uur bij het café op de hoek van de Damlaan / Voorburgseweg. Bereikbaar met bus 45, halte Damlaan. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.


-27Uitnodiging voor de ouderavond over de nieuwe schooltijden op de Maerten van den Veldeschool Beste ouders/ verzorgers, In de afgelopen maanden hebben wij u enkele malen geïnformeerd over de noodzaak om vanaf het schooljaar 2013-2014 het lesrooster aan te passen. Wij willen alle ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 7 én de ouders van onze toekomstige leerlingen nadrukkelijk betrekken bij het maken van de juiste keuze. Daarom willen wij op dinsdagavond 20 november met u in gesprek gaan over enkele thema’s die met de schooltijden te maken hebben. Aan de hand van een aantal stellingen gaat u op deze avond in wisselende groepjes met elkaar in gesprek. Wij willen de mening en visie van u als ouder horen. In een prettige en open sfeer, waarin respect is voor ieders mening, zullen we de stellingen bediscussiëren. De avond begint om 20.00 uur en zal om 22.00 uur afgelopen zijn. De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:   Welkom en korte uitleg over het doel van de avond   Uitleg van het traject   3 discussierondes in kleine, wisselende groepen   Terugkoppeling naar aanleiding van de discussies   Afsluiting Voor de organisatie van deze avond is het van groot belang dat wij weten op hoeveel deelnemers wij mogen rekenen. Wilt u zich daarom aanmelden via info@maertenvandenvelde.nl Vermeld u daarbij: Uw naam Aantal personen Naam/namen kinderen Wij verwachten uw aanmelding uiterlijk 14 november. Met vriendelijke groet, Namens de werkgroep, Peter Witteman.

Trainer tijdens de training tegen de jonge sporters: “Luister jongens, zondag om 11:00u verzamelen want we spelen uit.” Zegt een van de sterspelers in de dop: ”Maar coach, dan moet ik mijn schoenendoos inleveren!” antwoord de trainer “Tja, dat is ook belangrijk, maar gelukkig kun je de schoenendoos ook zaterdagavond inleveren.”


Voor een vrijblijvende offerte: Email: peter.selier@online.nl Mobiel: 06-51153686 Telefoon: 071-5801878


-29-

De Blesruiters ... altijd en overal actief Winter-oefenspringen 2012-2013 Piet van der Mespel organiseert ook in 2013 het winter-oefenspringen weer. De data zijn: zondag 16 december 2012 en in 2013 zondag 27 januari, zondag 17 februari en zondag 17 maart. Wij beginnen weer om 11 uur met de categorie hoog, dit is ongeveer 60 cm hoog. Met natuurlijk de mogelijkheid van "balkje erbij ... balkje eraf"!!! Hierna gaan we categorie laag springen, dit is ongeveer 40 cm hoog, met ook hierbij de mogelijkheid van "balkje erbij .... balkje eraf"!!! Geef je vlug op bij Rina van den Bosch email: rina.vandenbosch@gmail.com

Uitslag kaartavond Blesruiters Vrijdag 9 november was het weer kaarten bij ons. Of het door de orchideeĂŤn van de Firma v.d. Berg kwam weet ik niet, maar het was lekker druk. We hadden in ieder geval 10 tafels. Dit keer was er ook weer erg hoog gekaart. De uitslag was als volgt: 1 Ria v.d. Helm 5834 pt. 6 Cock 5440 2 Riet Olijhoek 5681 pt. 7 Frans Hendriks 5530 3 Bertus Reigersbergen 5658 pt. 8 Theo v.d. Meer 5412 4 Joop van Rijn 5608 pt. 9 Kees Overdevest 5336 5 Wim v.d. Bosch 5556 pt.

pt. pt. pt. pt.

De poedelprijs ging dit keer naar Vera Ammerlaan. Volgende kaartavond is vrijdag 30 november. We hopen dan weer op een grote opkomst. Lenie

Leesclub in het Dorpshuis Informatie avond over de leesclub in het Dorpshuis op dinsdag 20 november om 19.30 uur. Een paar weken geleden heeft er informatie gestaan in de Dorpsketting van Nanja Versluis over de leesclub. Nanja wil haar passie voor het lezen delen met inwoners van Stompwijk. Er hebben zich al een paar mensen gemeld waar blijven de andere lezers die het leuk vinden om de inhoud van het boek te bespreken? Zonder leden geen club. Dus kom naar de informatie avond op dinsdag 20 november om 19.30 uur in het Dorpshuis. Nanja is er komt u ook? Tel. Nummer 0623803943. Email: nanjaversluis@gmail.com Het Dorpshuis


Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage

Pvc buizen: alle maten en hulpstukken

Stelconplaten: nieuwe en gebruikte

Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-31-

Prins Adrie de 1ste en page Sascha zijn het geworden!!! Het is bekend!! Prins Adrie de 1ste en Page Sascha zijn de opvolgers van Prins John en Page Wendy. Afgelopen zaterdag op 10 november tijdens het “Strikkenbal” bal is dan eindelijk bekend geworden wie de nieuwe Prins en Page zijn voor het carnavalsseizoen 2012/2013. Tijdens een spetterend openingsbal zijn Prins Adrie van Santen, Page Sascha Luiten en Opper Thijs Vreugdenhil geïnstalleerd. De avond begon rond 10 uur toen er 2 nieuwe Raad van 11 leden werden geïnstalleerd, nieuw in de raad zijn Marco de Groot en Jos van Santen. Zij hebben de cape en steek overgenomen van Pino Bos en Robin van Marwijk. Prins Adrie kreeg natuurlijk eerst de cape omgehangen en daarna de steek op en moest toen de proclamatie voorlezen voordat hij en Page Sascha het scepter mogen gaan zwaaien. Tijdens deze avond kon je duidelijk zien dat iedereen zijn uiterste best had gedaan om iets te verzinnen met het thema Strikkenbal aan te doen. De jury kwam uiteindelijk na veel overleg bij de volgende winnaars uit: Bij de mannen : Richard van der Pol Bij de vrouwen : Wil van Wijngaarden Bij de groepen : De groep van Piet Oliehoek Voor Oud Prins John hadden de andere Oud Prinsen een filmpje in elkaar gezet. En hij werd vervolgens in een konijnenhok door de Oud Prinsen afgevoerd. En behoort nu tot de Oud Prinsen. Hier nog wat data: Zaterdag 5 en zondag 6 jan: Gaanders boekje lopen en lotenverkoop Zaterdag 19 jan: Gaanders Bierstube Zaterdag 9 feb: Optocht, straatcarnaval en gekostumeerd bal Voor meer info www.degaanders.nl. P.R. De Gaanders


-33-

Kritische vragen over het Recreatieve knooppunt Met stijgende verbazing volg ik de discussie en de besluitvorming rond het zogenaamde recreatieve knooppunt aan het begin van de Stompwijkseweg. In de Dorpsketting houdt het CDA een warm pleidooi voor de bouw, mede omdat het midden en kleinbedrijf van Stompwijk voordelen en kansen ziet voor Stompwijkse ondernemers. In de Leidschendammer pleit de VVD ook al voor dit knooppunt omdat en ik citeer: “het een belangrijker economische impuls voor de gemeente zal zijn “ Wat een onzin! Hoe kan deze veredelde koffie en broodjeszaak direct in de stank van de A4 voor een economische impuls zorgen ? Kunnen de raadsleden die voor de bouw hebben gestemd mij dit uitleggen? Daarnaast heb ik een aantal andere vragen die, ik was op de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente in Stompwijk, niemand van de gemeente mij op dat moment kon beantwoorden: 1. De bouw moet hals over de kop volgend jaar zijn voltooid omdat anders geen Europese subsidie wordt verstrekt. Maar hoe en vooral wanneer (hoeveel jaar geleden ?) is deze aanvraag tot stand gekomen en had de gemeente dan niet veel eerder een doordacht plan kunnen maken? 2. Realiseert de gemeenteraad (m.u.v. Groen Links en Gemeentebelangen) zich wel dat er nu fors wordt geïnvesteerd maar er de komende vijf jaar absoluut geen aansluiting met het zogenaamde Groene Hart mogelijk is omdat het ontsluiten van de Driemanspolder voor recreatieve doeleinden minimaal nog vijf jaar zal duren. Of langer want het plan is al vele malen uitgesteld. Of moeten de recreanten zich langs de Stompwijkseweg en de Kostverlorenweg door het verkeer laten platdrukken? Waarom is er in dit geval niet gekozen voor een lokatie nabij de Driemanspolder. 3. De oproep voor gegadigden voor de exploitatie met een sollicitatieperiode van slechts enkele weken en de omschrijving van de functie en de pachtvoorwaarden waren zo ondoordacht opgesteld dat er van gemeentelijke amateurisme sprake is en zeker niet- zoals de VVD het stelt- dat er hier sprake is van “ondernemersgeest“. 4 Nu opeens laat de Gemeente weten de omwonenden in het project te willen betrekken. Fijn hoor maar alles is al achter hun rug om bedisseld. Er is bovendien nog geen enkel contact geweest voor de aanleg van wandelpaden door hun terrein. 5 Het ontwerp van het paviljoen getuigt ook van grootheidswaanzin gezien de oppervlakte en het grote aantal parkeerplaatsen. En is er vanuit het paviljoen enig uitzicht op de polders en de drie molens? Kortom: Gemeente stop dit onzinnige plan dat de gemeenschap alleen maar geld gaat kosten want het rendabel maken van het knooppunt is een zeer ongewisse zaak. En dan draait de Gemeente (met dank aan de subsidie) in de toekomst voor de kosten op. Richard Kaan


Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30â&#x20AC;&#x201D;13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


Beatz

-35-

Afgelopen week Afgelopen week waren we 2x geopend! We begonnen het weekend op vrijdagavond met de Hollandse avond. De DJ’s draaiden allemaal Nederlandse nummers. De avond liep snel vol en onze gasten hadden het voortreffelijk naar hun zin. Helaas liep de avond vroeg ten einde. Het weekend werd weer goed afgesloten op de zondag! Iedereen praatte vooral na over de overwinning van Stompwijk op SJZ en de weer komende school/ werkweek. Back to the Special Flavours! Aankomende zaterdag 17 november zijn we weer geopend met een zaterdagfeest! Dit elk jaar terugkerend concept wordt altijd met open armen ontvangen. We halen hierbij alle zoete drankjes die een aantal jaar geleden zo bekend waren weer terug (dit is dus ook weer voor ouderen)! De entree is geheel gratis. Ook begint zaterdag de Voorverkoop voor het Kerstfeest. De kaartjes zijn maar € 5,-! Zorg dat je er op tijd bij bent, want op is op! Vrijdag 23 november. Vrijdag 23 november zijn we geopend met het thema Ladies Night! Vrouwen krijgen hier tot 23.30 uur korting op het gehele assortiment. De entree is gratis en de gezelligheid is altijd aanwezig. Wil je meer weten over ons? Kijk dan op www.beat-z.nl voor de agenda, foto’s van al onze feesten en de openingstijden! Wij wensen jullie een fijne school- en of werkweek en we zien jullie allemaal binnenkort weer! Het Beatz bestuur

Max, de stoere, maar zeer lieve Bordaux-dog (zie Dorpsketting vorige week) is nog niet herplaatst. Als iemand belangstelling heeft voor deze prachtige hond, of bekend is met dit ras, dan kunt u contact opnemen met 0629072070. Max is een zeer lieve en gezonde hond, maar kan helaas niet in één huis met andere honden of katten en geen kleine kinderen. Eén hond zou nog wel gaan, mits deze niet dominant is! Wie weet is er toch nog iemand die Max een goed thuis wil geven, waar hij nog jaren kan genieten, spelen en waken. Groetjes Marianne


Wij organiseren van donderdag 13 december tot en met zondag 23 december

DE WILDWEKEN 5 gangen Wild verrassingsmenu â&#x201A;Ź 49,50 Reserveren kan via ons telefoonnummer 071-2401000 Restaurant â&#x20AC;&#x2122;t Voorhuys is geopend op donderdag tot en met zondag vanaf 17:00 uur. www.restaurantvoorhuys.nl


Diner op de fiets

-37-

Traditioneel 4-gangen diner per fiets door Zoeterwoude-Dorp Het is eind november, de polders zijn koud en verlaten, de oogsten zijn binnen, de eerste najaarsstorm komt eraan (of is net geweest…), kortom tijd voor een stevige hap! Op verschillende locaties rond Zoeterwoude-Dorp serveren wij u een bijzonder voor-, hoofd- en nagerecht. Gemaakt volgens klassieke recepten, bereid door enthousiaste amateurkoks, maar vooral passend bij de tijd van het jaar. Waar en wanneer? Datum: Vrijdagavond 30 november 2012 Starttijd: Wat u wilt, maar wel tussen 17.30 uur en 19.00 uur De tocht duurt, afhankelijk van uw eetlust, zo’n 2 uur Startplaats: De Boerderij van Ge Overdevest, Papeweg 6 2381 EM Zoeterwoude (omleidingsweg) Aanmelden verplicht en vol = vol! Aanmelden bij voorkeur via email: wvdgeest@gmail.com of telefonisch 071-5802010 Let op! Neemt u zelf een soepkom, een bord, een schaaltje, een mok en bestek mee. Kleedt u zich warm aan en zorg voor goede fietsverlichting. De fietstocht is ongeveer 12 km, deelname is op eigen risico. Kosten Voor leden van de VANL Wijk en Wouden kost deze activiteit € 7,- per persoon, voor niet-leden vragen wij een bijdrage van € 10,- per persoon. Als u zich tijdens de fietstocht aanmeldt als burgerlid van Wijk en Wouden (€ 25,per jaar), dan is de deelname eveneens € 7,00. Het land van Wijk & Wouden is het platteland tussen de steden Leiden, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leidschendam. De vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, Wijk & Wouden zet zich in voor dat gebied. Dat doet ze door agrarisch natuurbeheer voor boeren te organiseren en te ontwikkelen en door agrariërs en burgers samen te betrekken bij de ontwikkeling van de streek. Kijk voor meer informatie over VANL Wijk en Wouden op onze website www.wijkenwouden.nl Het comité De Vier Jaargetijden organiseert, onder de vlag van de Vereniging Wijk & Wouden diverse evenementen. Niet alleen voor leden, maar ook voor inen omwonenden van het land van Wijk & Wouden: een polderlandschap om van te houden!


Op zoek naar leuke sint (schoen) kadootjes ??? Wij zijn al volop in de stemming. Oooo, kom er eens kijken!

Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk, 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten. Dagelijks verse bloemen & planten.


-39-

Marathonschaatsen

Vorige week op de Haagse Uithof was de finale uiterst boeiend. De vier rijders op initiatief van de Uithof rijder Timo Verkaaik pakten meer dan een halve ronde. Alleen Jouke Hoogeveen leek uit de greep van de achtervolgers te blijven. Met de gedachte de wedstrijd te winnen stak hij voor de streep zijn armen omhoog. Echter de dekselse Arjan Stroetinga flitste hem in de laatste centimeters voorbij. Een fenomenale sprint van Stroetinga over twee ronden bracht hem een van zijn mooiste overwinningen. 2 e Jouke Hoogeveen en 3e Koen Verweij die met Stroetinga mee liftte. Bij de dames Foske Tamar van der Wal de massasprint voor Irene Schouten en Mariska Huisman. In Heerenveen was het afgelopen zaterdag bij aankomst een gezellige boel. Eric Hulzebos deed de prijsuitreiking van de langebaan wedstrijden in de grote KPN zaal. Hij zong natuurlijk het hoogste lied. Het ijs in de schaatstempel lag er bijzonder glad bij. Dat bleek ook uit de snelle tijden van de marathon wedstrijden Wederom was Arjan Stroetinga de snelste rijder van de kopgroep van 14 man met één ronde voorsprong op het peloton. 2e Ingmar Berga en 3e Cristeijn Ariens. Bij de dames zegevierde Danielle Bekkering met haar 62e overwinning. 2 e werd Maria Sterk gevolgd door Elma de Vries. Zeven rijdsters hadden één ronde voorsprong op het peloton. Dertig rijdsters verlieten voortijd de wedstrijd over 60 ronden. Gemiddelde ronde tijd 32,5 seconden gemiddelde snelheid 44,3 km per uur. Pech voor Eline Bennis, nog niet fit na ziekte. Ook pech voor Zoey van den Bosch. In Den Haag ging het prima. Daar reed ze wedstrijd goed uit. Echter in Heerenveen ging het in de 2 e ronde al mis. Ze kwam ten val door een andere rijdster en knalde met haar gezicht op het ijs en kwam blijkbaar onder de kussens terecht. De wedstrijd werd stilgelegd. Op advies van de voortreffelijke EHBO brachten we een bezoek aan het ziekenhuis voor controle op eventuele breuken. De dokteres was ook een schaatsster en dat praat makkelijker Ook de tandarts werd vereerd met een bezoek. Gelukkig viel het mee maar ze kan even niet zoenen. Sterkte ermee. Martijn van Es is best goed in vorm. Het wachten is natuurlijk op de grote natuurijs wedstrijden. 37e in Den Haag en 14e in Heerenveen met ronde voor. 10 punten dus. Volgende wedstrijden a.s. zaterdag in Haarlem. Start om 18.00 uur 1e divisie, 19.30 uur start dames en Topdivisie om 20.30 uur. Aad de Haas

Huisbezoek Sint en Piet bestellen??? Gauw Stichting Amigos mailen of bellen!!! info@stichtingamigos.nl - 071-5802378


Dorpsketting 2157  

Dorpsketting nr. 2157