Page 1

Eet geen dieren op dierendag ketting Weekblad de Dorpsketting Datum: 1 okt. 2012 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: uur E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.:

Nummer: 2151

Oplage: 1070

Marga, Petra, Yvon, Trees, Jacintha, Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88

In deze Dorpsketting: Parochieberichten 3 Kledingactie 5 Rabo fietstocht 7 Afscheid Jos de Graaf 8 Collectanten gezocht 9 KBO 10 Amigos klaverjasavond 11 Stompwijk bedankt 13 Fanfare 14 Kulturprogramma 15 Sport 18 Collecte Nierstichting 19 Activiteitenkalender 20 Emmaus 21 Werelddierendag 23 IJsclub 25 Toerclub 26 Winterkledingbeurs 29 Engelse les 31 Drukke buslijnen 33

Op Werelddierendag staan we stil bij de dieren. Maar de dieren in de vee-industrie worden vaak vergeten. De beste manier om deze dieren te helpen, is door ze niet op te eten. Help ook mee! Eet geen dieren op Dierendag! En vraag je collega's, vrienden of familie ook om mee te doen!

Spreuk van de week: Om hem niet uit zijn evenwicht te brengen sla ik mijn kat ook op dierendag. - Bontebal, Adriaan (1952) - Nederlands auteur, pseudoniem van Adriaan van Rijn


-2Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Woensdag

03 okt.

09.30 uur

Donderdag

04 okt.

19.00 uur

Zaterdag Zondag

06 okt . 07 Okt.

19.00 uur 11.00 uur 14.00 uur

Eucharistieviering Voorganger pater Markus Vergeer rozenkransgebed Voorganger Jan v. Rijn geen viering Eucharistieviering met parochiekoor Voorganger Em.pastoor L Banning gebedsviering, terugkomviering dopelingen Voorgangers. Mw. M. Turk en de doopgroep.

Misintenties Zondag 7 okt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico van Boheemen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Kees v. Dijk, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Tiny Bergen – Bunschoten, Gerard Pijnaker, Bas v.d. Helm, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Francina Overdevest –Nederpelt, Sjaak en Anja -v. Santen – Koot, Jannie Suyten - v. Leeuwen, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong - v.d.Poel, Corrie Groeneweg - v den Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek - de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet.


Kerkhulpen Woensdag 3 okt. Donderdag 4 okt. Zaterdag 6 okt. Zondag 7 okt.

09.30 u 19.00 u 19.00 u 11.00 u

-3Kosters A.v.S A.v.S A.v.S A.v.S

Lectoren geen geen geen Nel Klijn

Misdienaars geen geen geen Bart v.S/ Simon v. E

Terugkomviering voor dopelingen Zondag 7 oktober om 14.00 uur is er een terugkomviering voor de dopelingen van de afgelopen periode. Voor deze viering worden alle dopelingen met hun ouders en grootouders en broertjes en zusjes en ooms en tantes en neefjes en nichtjes en alle andere bekenden uitgenodigd. Iedereen is dus welkom. Omdat het vlak na dierendag is gaan we het verhaal van Noach met alle dieren in de ark lezen. We maken in de kerk een ark en alle kinderen die hun knuffeldier meenemen mogen daar in. Na de viering kunnen de bordjes die achter in de kerk hangen worden meegenomen. Mede namens de doopgroep, Marianne Turk

Mededeling van uit het secretariaat Kalenders Mensen met een missie. De missie kalender is weer te verkrijgen, het thema is dit jaar “Kijken Met andere ogen” een mooie kunstkalender dit keer reproducties van schilderijen van Sriwardani Sibuea en Nyoman Darsane, de kosten bedragen € 8,-- per stuk, te verkrijgen aan de pastorie. Dopen Wilt u uw kind laten dopen! Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopvieringsdatums zijn vastgesteld op 11 november, opgave via het secretariaat van de parochie. Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie. Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld. Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat


DVD Dorp tussen steden Heeft u de uitzending via TV WEST van “Dorp tussen steden� gemist, of wilt u de film graag nog eens zien, of wilt u er iemand mee verrassen voor zijn/haar verjaardag?

Schilderen, behangen en wandafwerking

De DVD is nog te koop bij: Kringloopwinkel De Stal, Dr. v. Noortstraat 137a op donderdag 19.00-21.00 uur of op zaterdag 11.00-14.00 uur. In de pastorie op maan- woens-of vrijdagmorgen of bij: Leo van den Brink, Dr. van Noortstraat 117

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


Fietskring Donderdag gaan we weer een mooie route fietsen met de kring. Vorige keer is er niet gefietst vanwege het weer, hopelijk lukt het nu wel. Daarna is het nog twee keer fietsen. We staan bij de kerk klaar en klokslag 9.30 uur vertrekken we. Annie van Rijn Openingstijden: Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur Gooi uw goede bruikbare spullen niet weg maar breng ze tijdens de openingstijden naar kringloopwinkel “De Stal”. De spullen moeten wel schoon en in goede staat zijn Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek. Deze ligt in “De Stal “, vraag er naar wanneer u een kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl De DVD “Dorp tussen steden” is te zien in De Stal en bij ons te koop voor € 20,-. Ook de oude DVD waar alle oude nostalgie vanuit ons dorp op te bewonderen is hebben wij ook nog te koop. Deze kost € 5,-.

RABO SPONSOR FIETS DAG 2012 Beste mensen, Hartelijk dank dat U fietste voor de H. Laurentiuskerk! De RABO stort € 212,00 naar onze kerk!! Al met al is het minder dan 2011, maar dat heb je na het Bruggenfeest! Rienus Odijk

Kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie in Stompwijk Op vrijdag 19 oktober as. vindt in Stompwijk weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: De vrachtauto van Sam’s kledingactie op het kerkplein bij de H.H. Laurentiuskerk, Dr van Noortstraat 88 Let op: De actie loopt van 13:30 tot 16:00 uur.


Andrea’s Haarstudio Kapsalon voor alle leeftijden. .

Afspraak maken niet nodig. Gewoon binnenlopen makkelijker kan het niet !

Wij knippen ook aan huis www.andreashaarstudio.nl

KNIPPEN Kids t/m 12 Jeugd t/m 18 Heren Dames incl.was

€ 10,50 € 15,50 € 19,50 € 21,35

Kapsalon 071 - 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk iedere vrijdag Di - do : 09:00 - 17:30 vrijdag 09:00 – 19:00 tot 19.00 geopend ! zaterdag : 08:30 - 16:00


Fietsen voor het goede doel

-7-

De weersverwachtingen waren niet opperbest, maar ruim 2230 deelnemers hebben zondag 23 september 2012 genoten tijdens de Rabobank Sponsorfietstocht. De deelnemers hebben in totaal 78.360 kilometers gefietst door het Groene Hart. Daarmee hebben zij ruim € 19.500,- bij elkaar gefietst voor hun vereniging of stichting. Om negen uur stonden de eerste fanatiekelingen op deze frisse ochtend al klaar voor de start. Eenmaal in het bezit van een stempelkaart, stapte iedereen op de tandem, bakfiets, racefiets of stadsfiets voor een tocht van 20, 40 of 60 km. Het allerbelangrijkste was natuurlijk het bij elkaar fietsen van zoveel mogelijk sponsorgeld voor het goede doel, de eigen vereniging. Van jong tot oud, van recreatief tot professioneel in teams met tenue, het leek wel of iedereen uit de regio eropuit was getrokken om geld bij elkaar te fietsen voor zijn vereniging of stichting. De sponsorbedragen per vereniging variëren. Maar er zijn altijd verenigingen die veel leden hebben weten te enthousiasmeren! Stichting Amigos en Fanfare Juliana Stompwijk kunnen binnenkort een bedrag van € 262,- en respectievelijk € 200,- op hun rekening verwachten. Ook Werk aan de kerk kan € 212,- tegemoet zien. Rabobank Rijnstreek organiseert de Rabobank Sponsorfietstocht al jaren. Voor en door lokale verenigingen, waarbij de bank haar maatschappelijke betrokkenheid wil tonen en het enorm actieve verenigingsleven in de regio wil ondersteunen. En dat we in deze regio te maken hebben met een enorm actief verenigingsleven, bleek wel uit de grote hoeveelheid en diversiteit aan deelnemende verenigingen: sportclubs, koren, welzijnsorganisaties, iedereen fietste voor zijn eigen goede doel. Bijzonder veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers en de ruim 60 collega’s van Rabobank Rijnstreek. Zij zorgden voor het bemannen van de stempelposten, het op volle toeren laten draaien van de poffertjeskramen en voor de koffie en limonade die door de inspanningen van deze dag erg werd gewaardeerd. Deze vrijwilligers ontvangen ook een bijdrage die zij doneren aan één van de in geschreven verenigingen en stichtingen. Meer info is te verkrijgen via onze website www.rabobank.nl/rijnstreek Onder het kopje nieuws. Foto: Rabobank Sponsorfietstocht: fietsen voor Stichting Amigos


Afscheid van Jos de Graaf

-8-

Iedereen weet het wel: zaterdag 29 september was het eind. Maar hoe begon het allemaal? Vanaf zijn 16e jaar was Jos slager. Later runde hij samen met zijn broer een slagerij in Leiden. Op zoek naar iets voor zichzelf, kwam hij in Stompwijk terecht. Als slager in de W.O.- Supermarkt. Als invaller van Ernst Klippel, welbekend. Toen 12½ jaar geleden Wim Overdevest wilde stoppen, kon hij de supermarkt overnemen. Dat had hij nog nooit gedaan. Het was een hele uitdaging. Samen met veel verschillende medewerkers van alle leeftijden heeft hij zo gezorgd dat Stompwijk een supermarkt hield. Net als veel andere middenstanders sponsorde hij sporten als o.a. voetbal en handbal, de Paardendagen, poldercross, sportkampen enz. Opvolger Hij woont in Oegstgeest met zijn vrouw en 4 kinderen, waar van er ondertussen al twee de deur uit zijn. En al weer voor 3 kleinkinderen hebben gezorgd. Zoals dat vaak gaat hadden die allemaal andere ambities. Geen opvolger dus. Jos maakte echter behalve een behoorlijk ingrijpende ziekte, ook nog twee overvallen op de supermarkt mee. En dat deed wel de deur dicht. Alsof het zo moest zijn kwam in de Coop organisatie een opvolger op de proppen. Deze man had een kleine supermarkt in Noorden bij Nieuwkoop. Die zou supergroot worden. Waarna hij liever voor het kleine van Stompwijk koos. Wat ook nog dichter bij zijn woonplaats Bergschenhoek ligt. Alle puzzelstukjes vielen in elkaar! De heer Pruyssers is van huis uit slager, dus we blijven vers uitgesneden vlees kunnen kopen in ons dorp. Zijn zoon zal de rest van de winkel weer samen met de vertrouwde medewerkers gaan runnen. Stan zal daar niet meer bij zijn; die heeft een baan bij de Stompwijkse Kaasboer aangenomen.


-9Postkantoor Er zullen nog wat vernieuwingen plaats vinden. Zoals o.a. een Postkantoortje. Dat gaan we allemaal nog zien. Jos gaat voorlopig met zijn hele familie vakantie houden op de Canarische eilanden. Daarna echt tot rust komen en kijken wat er verder op zijn pad komt. De supermarkt is 56 uur per week open. Dat is best veel. Al zat er natuurlijk ook voor hem wel een vrije dag in. Zijn vrouw Margriet kwam ’s zaterdagsmiddags altijd even afhelpen. En ook van de oliebollen met oudjaar was ze bekend. Abraham Een van de leuke dingen die Jos zijn bijgebleven is vooral zijn 50 e verjaardag. Elly Bennis, Nelie Dapper en Regina de Winter kwamen hem, verkleed als Sara verrassen. Met de medewerkers heeft hij nu al een afscheidsfeestje gevierd met bowlen en steengrillen. Hij heeft in Oegstgeest nog een enorme hobby kas, en een paar groene vingers zegt hij zelf. Dus wie weet wat daar nog uit voortkomt. Hij zal vast met weemoed aan Stompwijk denken zegt hij. En met ons hoopt hij dat de supermarkt in stand zal blijven. Zodat wij over een tig aantal jaren nog in Stompwijk onze boodschappen kunnen doen. JOS BEDANKT! EN NOG VELE JAREN IN GOEDE GEZONDHEID. Agnes van Boheemen- Vollebregt

Beste dorpsgenoten, In de week van 9 t/m 15 september was de collectieve week van het Prinses Beatrix spierfonds. Ik had mij opgegeven om in die week in Stompwijk collecte te lopen. Na 2 avonden gelopen te hebben hoorde ik van mensen dat er nog niemand bij hen langs was geweest. Na telefonisch contact met de regiocoördinator bleek ik de enige collectant in Stompwijk te zijn. Hij vertelde mij dat Stompwijk een “uitprobeersel” was. Toen heb ik nog 2 avonden gelopen en dit heeft € 217,65 opgebracht. Namens het prinses Beatrix spierfonds wil ik iedereen hartelijk danken voor hun gift. Mijn vraag is nu of er mensen zijn die in de 2 e week van september collecte willen lopen voor dit fonds. Er is nog steeds veel geld nodig voor onderzoek naar al reeds bestaande spierziekten. Als er mensen zijn die mij willen helpen dan kunnen ze zich bij mij opgeven. Hélène v/d Bosch, 071-5801992/0681175018 of koosvandenbos@hotmail.com


-10-

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk Nieuwsbrief oktober Boottocht met KBO Stompwijk/Zoeterwoude 13 september werd er weer van wal gestoken met “Groene Hart Cruises“, een boot vol KBO leden, het weer was redelijk en de stemming was prima, we hadden er allemaal zin in. De schipper moest ons voor wat de bestemming betreft, mededelen dat de Rijn helaas gestremd was zodat de bestemming niet Gouda maar Delft werd. Het kon de pret niet drukken, er was daar die dag markt en met een wandeling door het centrum was er genoeg te zien. KBO Zoeterwoude had deze dag weer prima geregeld en de bediening was in één woord af. Zoals altijd werd er ook deze keer een loterij gehouden onder de aanwezigen, wat de oorzaak is kan ik niet vaststellen maar het viel wel op dat Stompwijk niet geheel onbedeeld naar huis toe ging. De belangstelling onder de leden voor een vaarticket was zeer groot, u bent gewaarschuwd voor volgend jaar. Kaarten en rummicub spelen met Zoeterwoude Donderdag 27 september kwam KBO Zoeterwoude op bezoek voor een gezellige middag klaverjassen en rummicub in het Dorpshuis. Met een goed gevulde zaal zijn wij met elkaar de degens gaan kruisen, dit resulteerde in de volgende uitslagen. Klaverjassen: 1e Jan v. Rijn 3e Corrie Rotteveel 5e Riet Lelieveld 7e A v.d. Voort 9e Koos v.d. Poel Gemidd. Leo v.d. Ham

5418 p 5089 4979 4906 4893 4488

Rummicub spelen 1e Rita v.d. Meer 3e Mevr. Hoogenboom 6e Tiny Ammerlaan- Berg

2e Bep v. Rijn 4e G v.d. Hoeven 6e Sjaak v. Rijn 8e Annie Olijhoek 10e Janus Droogh poedelpr. Otto Havik

5175 p 4979 4972 4904 4833 3910

42 p 2e Nel Hoogervorst 46 p 54 4e Cor Hagen 55 75 7e Mevr. N v.d. Hoeven 147

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en tot 25 oktober in huize Emmaus. Ontmoetingsdag dinsdag 23 oktober De KBO - leden kunnen zich nog steeds opgeven voor de ontmoetingsdag dinsdag 23 oktober. Wij bieden u een gezellige dag aan die start om 10.00 uur in de H. Laurentiuskerk met een eucharistieviering voor een stukje bezinning, daarna steken wij over naar het Dorpshuis waar we worden ontvangen met koffie met gebak. Na de koffie gaan wij een drankje nemen tot de lunch geserveerd wordt, deze is zoals gewoonlijk weer heerlijk verzorgd door medewerkers van het etablissement. Voor de middag hebben wij, denken wij, een


-11leuk gezelschap gevonden om ons te vermaken met zang en voordracht. We sluiten af met een drankje. Geef u snel op voor deze dag, de kosten bedragen € 25,— per persoon. Zowaar het kan het er allemaal voor dit bedrag, schroom niet en kom. Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken T.N.V KBO – Stompwijk op RABO rekening 375349243 of contant betalen bij het bestuur. Met vriendelijke groet namens het bestuur, sec. Antoon v. Santen

Klaverjasavond STICHTING AMIGOS ZATERDAG 13 OKTOBER 2012 Waar: Kantine van Sportpark “Meerhorst” Klaverblad 13, Stompwijk Tijd: Deur open om 19.30 uur; aanvang kaarten 20.15 uur Inschrijfgeld: € 10,-- per tafel; € 2,50 per persoon Deze avond is het club klaverjassen. Het zou fijn zijn als u per tafel, dus met vier klaverjassers komt inschrijven. Probeer een clubje van vier bij elkaar te krijgen van bijvoorbeeld vrienden, buurtjes, familieleden of zelfs uw eigen kaartclub. Als dit niet lukt en u wilt toch graag komen klaverjassen, dan bent u van harte welkom. Ter plaatse vormen we dan een gelegenheidstafel. We kaarten drie rondes van zestien giftjes en u kaart als koppel met één van uw clubje. Diegenen die al eens geweest zijn, weten inmiddels hoe het werkt. Het wordt beslist leuk en gezellig. Als u niet kan/komt kaarten, dan bent u deze avond van harte welkom om even binnen te lopen vanaf circa 23.00 uur voor een gezellig praatje en drankje. De opbrengst van deze kaartavond is voor het educatieprogramma voor de kinderen van het opvanghuis KUSI WASI, dat bij Centro Educativo Ñanta in Sucre, Bolivia hoort. De crises is daar ook merkbaar, misschien nog wel meer dan wij hier in Nederland merken. Elke financiële gift is meer dan welkom. Info bij Lia, telefoonnummer 071-5802378 Website: www.stichtingamigos.nl Email: info@stichtingamigos.nl Facebook: www.facebook.com/stichtingamigos.stompwijk KOM KAARTEN VOOR HET GOEDE DOEL!


-12-

So you think you can dance danser exclusief op Trias! Remy Vetter is een allround danser die is begonnen met dansen op zijn 16e. Toen hij 18 jaar was besloot hij een opleiding te gaan doen en te werken als professional in het dansvak. Naast optredens bij De Toppers, achtergronddans bij "The Voice of Holland" en een rol in videoclips van Monique Smit en Dewi, tourde Remy ook nog eens rond met Puma. Nu is hij deelnemer aan het rtl5 programma "So you think you can dance". Zondag 16 september was te zien hoe hij een ticket naar New York binnen haalde en nu staat hij bij ons! Wil jij een workshop krijgen van deze TV ster en misschien wel met hem op de foto? Schrijf je dan nu in voor de workshop via trias@stichting-trias.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer en leeftijd. De workshop duurt 75 minuten en is in de stijl streetdance/hiphop. Voor € 5,- kun jij hierbij zijn en iedereen is welkom! Neem op de dag zelf het geld contant mee. Wanneer: Hoe laat: Waar:

zaterdag 6 oktober 12:45-14:00 voor 6-10 jaar / 14:15-15:30 voor 11+ Trias, voor de kunsten, Cor Ruysstraat 2, Rijswijk

Meer info: www.stichting-trias.nl

Stichting Amigos heeft € 262,00 bij elkaar gefietst! Ruim 2230 deelnemers hebben zondag 23 september in totaal 78.360 kilometers gefietst door het Groene Hart. Daarmee hebben zij ruim € 19.500,bij elkaar gefietst voor hun vereniging of stichting. Om 09.00 uur stonden de eerste fanatiekelingen op deze frisse ochtend al klaar voor de start. Eenmaal in het bezit van een stempelkaart vertrok iedereen voor een tocht van 20, 40 of 60 km. Bijzonder veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de Rabobank. Zij zorgden voor het bemannen van de stempelposten, de overheerlijke poffertjes, de koffie, thee en limonade. Diverse koren zorgden voor de muzikale omlijsting. Dit jaar waren er weer nieuwe routes. Een pluim voor diegenen, die ze hebben uitgezet. Prachtig waren ze. Hierbij wil ik iedereen bedanken, die voor Stichting Amigos heeft gefietst. Volgend jaar weer? Chau, Lia de Jong-Zwetsloot


-13-

Stompwijk BEDANKT !!! Lieve mensen, wat jullie zaterdag voor ons gedaan hebben was onvergetelijk. Wij waren zeer verrast door wat er allemaal gebeurde. De zeer grote opkomst bij ons afscheid heeft ons diep geraakt, in het bijzonder het optreden van de fanfare, die ons afscheid muzikaal ondersteunde. En dan het geweldige afscheidscadeau (geregeld door Astrid van Santen), hier zijn geen worden voor, allen BEDANKT !!! Wij zullen aan jullie denken als wij op een terrasje in Parijs zitten! Ook de andere cadeaus, in de vorm van wijn, chocolade, kaarten geld voor een borreltje op vakantie, geweldig. En dan nu ons geweldige personeel, wat zij voor ons gedaan hebben is ook fantastisch, met name de aandacht en tijd die ze aan ons afscheid besteed hebben. Wij hebben het zeer op prijs gesteld en zullen er zeker van gaan genieten. Wij hopen dat de heren Pruyssers net zoveel plezier aan jullie beleeft, als dat wij gedaan hebben.

AUTOBEDRIJF

En last but not least: niet te vergeten onze buurman Ben de Gier die op een fantastische manier de hapjes heeft verzorgd. Nogmaals hartelijk bedankt en graag tot ziens, het gaat jullie goed!

LUITEN

Jos, Margriet en de (klein)kinderen

Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

AUTOBEDRIJF  Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en

LUITEN

lichte bedrijfsauto’s;  Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s;  Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas.  A.P.K. keuringen; Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157  Airco service; Zaterdag 6 oktober 2012 vanaf 15.30 uur gesloten Texaco tankstation.  Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; info@autobedrijfluiten.nl  www.autobedrijfluiten.nl Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s;  Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas.  A.P.K. keuringen;


KulturProgramma

Stompwijk

KulturProgramma Stompwijk: platform voor boeiende activiteiten Zoals je wellicht de afgelopen weken hebt gemerkt, is het KulturProgramma een platform voor en door Stompwijkers. Want ook al staat het Kulturhus er nog niet, we kunnen wel al met elkaar leuke activiteiten opstarten. Popkoor, wijncursus, gezellige zondagmiddag Binnen het KulturProgramma kun je aan talloze cursussen en workshops deelnemen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een activiteit organiseren waarin je kennis deelt. We merken dat we steeds meer enthousiaste ideeën binnen krijgen van mensen die iets leuks met elkaar willen organiseren. De nieuwste aanwinsten zijn bijvoorbeeld een popkoor, een wijncursus en een gezellige zondagmiddag met soep. Flyers en aankondigingen Om het geheel te promoten hebben we flyers uitgedeeld bij de verkiezingen. We hebben nog wat van onze flyers over en deze vind je bij de Dorpsketting. Je vindt hierin naast vele actuele berichten ook nog een artikel over de Burendag. Wij kunnen u inmiddels vertellen dat we een gezellige bijeenkomst in het Dorpshuis achter de rug hebben. Om je op de hoogte te houden van de vele, nieuwe activiteiten vind je in onze vertrouwde Dorpsketting steeds aankondigingen. Wij kunnen ze je van harte aanbevelen! Deel je kennis! En ben je zelf een enthousiaste musicus, literatuurliefhebber, knutselaar, creatief, technicus, vakman/vakvrouw: kom deel je kennis met anderen! Wij zijn er heel blij mee! Je kunt je opgeven via Jetty Noordzij, jepi.noordzij@casema.nl, telefoonnummer 071 - 580 26 34. Vriendelijke groet, Programmacommissie KulturProgramma Stompwijk

Bedankt mensen, Langs deze weg wil ik even de mensen uit mijn buurtje bedanken, voor de aandacht die ze hebben besteed aan het vangen van mijn kauwtje. Ze hebben allemaal zo meegeleefd. Enne…….. hij is terecht, dankzij het geduld van mijn achterbuurman en zijn vrouw. Allemaal héél erg bedankt en vooral dus de achterbuurman. Debbie van Ooststroom


WIJ GAAN OPEN! Op donderdag 4 oktober is het dan eindelijk zover! Wij openen ons restaurant. Rond vijf uur zal de officiĂŤle opening plaatsvinden onder het genot van een drankje. GeĂŻnteresseerden zijn hierbij natuurlijk van harte uitgenodigd. Uiteraard kunt u al reserveren via ons telefoonnummer:

071-2401000

Zet het alvast in uw telefoon! Onze openingstijden zijn: ma t/m wo gesloten donderdag vanaf 17:00 vrijdag vanaf 17:00 zaterdag vanaf 17:00 zondag vanaf 17:00 Graag tot ziens!

uur uur uur uur


-17-

Collecte Dierenbescherming Van zondag 30 september t/m zaterdag 6 oktober houdt de Dierenbescherming haar jaarlijkse collecte. Dieren zijn letterlijk de zwaksten in de samenleving en de Dierenbescherming komt voor ze op. De organisatie is daarbij sterk afhankelijk van de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Volgens Diana van der Lely, regiodirecteur van de Dierenbescherming afdeling Haaglanden is de jaarlijkse collecte een onmisbare bron van inkomsten. “Met de opbrengst van de collecte worden de diverse activiteiten gefinancierd. Zo pakken we dierenverwaarlozing en -mishandeling aan met een eigen inspectiedienst en dragen we zorg voor een goede opvang. Maar we proberen dierenleed vooral te voorkomen. Bijvoorbeeld via publieksvoorlichting zoals aan kinderen via onze jeugdclub ‘Kids for Animals’. Ook proberen we dierenwelzijn op de provinciale en gemeentelijke politieke agenda’s te krijgen. We hopen dan ook van harte dat onze collectanten op een gulle bijdrage mogen rekenen.”

Afscheid van Jos de Graaf van de COOP Dankzij de bijdrage van alle COOP klanten hebben we afgelopen zaterdag Jos en zijn vrouw een weekend Parijs (met heel veel zakgeld) kunnen geven en natuurlijk een mooie grote bos bloemen. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage en geweldig dat er zoveel mensen waren! Ook wil ik de Stompwijkse Fanfare bedanken, dit maakte het wel helemaal af, en uiteraard Carmen Olyhoek voor het maken van de foto’s, BEDANKT!

Astrid van Santen


Stompwijk ‘92

-18-

voetbalprogramma Senioren Zaterdag 6 oktober Team Waar Tegen Vertrek aanv Wed.nr Zat 1 Thuis Be Fair 5 14.30 22336 ???? Zat 2 Uit Koudekerk 5 13.30 14.30 20561 Zondag 7 oktober Team Waar Tegen Vertrek aanv Wed.nr Zon 1 Uit ROAC 1 14.00 29622 I.P. Gieles Zon 2 Thuis Bernardus 3 10.30 33545 J.C.H. Kok Zon 3 Thuis GOL Sport 3 11.00 36297 A. Geurtsen Zon 4 Uit Kickers’69 5 ???? 27318 Zon 5 Uit Bernardus 7 09.00 10.00 30947 Zon 6 Uit Lugdunum 7 09.30 13.30 33608 Zon 7 Uit Nicolaas 6 08.30 09.30 34968 Boys VE Thuis Bernardus VE1 12.30 38307 K. Janson Dames 1 Rust Namens het bestuur aanwezig: Jan v.d. Bosch De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zaterdag 2 Junioren Zaterdag 6 oktober Team Waar Tegen A1 Thuis ROAC B1 Thuis RCL C1 Uit Meerburg C2 Uit ROAC D1 Thuis Kamerik D2 Uit Alkmania D3 Uit Voorschoten’97 E1 Thuis Hazerswoudse Boys E2 Uit Leiden E3 Thuis ROAC E4 Uit Bernardus F1 Thuis Meerburg F2 Uit ARC F3 Thuis Meerburg F4 `thuis SVOW Namens het jeugdbestuur aanwezig:

A1 B5 C3 C2 D1 D2 D11 E3 E1 E2 E2 F4 F7 F10 F2

Vertrek aanv 14.30 12.30 11.30 12.30 09.00 10.00 11.00 10.15 11.15 08.45 09.45 10.00 10.00 11.00 10.00 08.00 09.00 09.00 10.15 11.15 09.00 11.00

Wed.nr 79721 53908 56112 60650 56079 111703 108260 63190 41474 112542 112556 64441 48860 57813 111040

T. v.d. Salm


Gevonden Afgelopen zaterdag zijn er in de kleedkamers bij de sporthal zwarte scheenbeschermers blijven liggen. Info: 06-11175464

handbalprogramma Programma voor Team Waar DDJ uit Programma voor Team Waar DS1 uit DAJ uit DBJ1 uit DBJ2 thuis DBJ3 uit HBJ uit DCJ1 thuis GCJ thuis DEJ thuis

zaterdag 6 oktober Tegen Tijd Westlandia 3 14.40 zondag 7 oktober Tegen Tijd Atomium ‘61 13.20 Schipluiden 12.40 Quintus 4 13.20 VELO 6 13.30 Foreholte 2 14.50 Gemini 2 14.30 Wings 11.50 Westlandia 12.40 Quintus 11.00

Locatie Hoge Bomen

Scheids

Wednr 2244

Locatie Atomium ‘61 Keenenburg Quintus Meerhorst Elstgeest Oosterpoort Meerhorst Meerhorst Meerhorst

Scheids Snelwiek

Wednr 1140 744 1612 2656 1651 2927 2098 1596 2495

Trudy

Ankie Lilian Ankie

Collecte Nierstichting Hallo, ik ben Sonja van Abswoude en dit jaar voor het eerst coördinator van de Nierstichting voor Stompwijk. Ik heb via de Nierstichting ook collectanten aangedragen gekregen, waarmee ik ook aan de gang ben gegaan. Nu blijkt dat de Nierstichting niet eerst de oude collectanten heeft benaderd of zij nog wilde collecteren, maar zijn nieuwe gaan werven. Ik kan ook niet na gaan wie dit waren (misschien de Nierstichting ook niet) omdat de laatste collectanten administratie van 2008 is, sorry hiervoor! Ik vind dit heel jammer, want op deze manier loop je mensen voorbij die zich (misschien) al jaren hebben ingezet voor de Nierstichting. Maar als de collectanten zich nog wel willen inzetten voor de Nierstichting hoor ik dit heel graag en kun u mijn bellen op nr: 071-5804006, want je hebt nooit collectanten teveel, nogmaals excuus hiervoor! Dit jaar hebben we in Stompwijk het mooie bedrag van € 1.044,78 euro opgehaald. Ik wil graag de donateurs bedanken voor hun donatie en de collectanten hartelijk danken voor hun tijd en inzet! Tot volgend jaar. Met vriendelijke groet, Sonja van Abswoude


-20-

Aktiviteitenkalender 04/10/2012 04/10/2012 08/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 13/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 19/10/2012 20/10/2012 23/10/2012 25/10/2012 26/10/2012 28/10/2012 31/10/2012

9.30 19.30 20.00 20.00 20.00 20.30 20.00 9.30 19.30 20.00 20.00 10.00 14.00 20.00 14.00 19.30

H. LAURENTIUS DORPSHUIS DORPSHUIS STOMPWIJK'92 STICHTING AMIGOS GOUDEN LEEUW VROUWACTIEF H. LAURENTIUS DORPSHUIS BLESRUITERS FANFARE JULIANA K.B.O. K.B.O. STOMPWIJK'92 DORPSHUIS DORPSHUIS

FIETSKRING BRIDGEN BINGO KAARTAVOND KAARTAVOND BAND ON THE RUN HUISARTS FIETSKRING BRIDGEN KAARTAVOND VEILING ONTMOETINGSDAG KAARTEN Z'WOUDE/ST.WIJK JAARVERGADERING SOUND SIXTIES BRIDGEN

01/11/2012 02/11/2012 03/11/2012 03/11/2012 03/11/2012 04/11/2012 09/11/2012 10/11/2012 12/11/2012 14/11/2012 23/11/2012 27/11/2012 28/11/2012 29/11/2012 30/11/2012

9.30 20.00 20.00 20.30 21.00 14.00 20.00 21.00 20.00 19.30 20.00 10.00 19.30 9.30 20.00

H. LAURENTIUS STOMPWIJK'92 STOMPWIJK'92 FANFARE JULIANA THE BEATZ FANFARE JULIANA BLESRUITERS GAANDERS DORPSHUIS DORPSHUIS STOMPWIJK'92 K.B.O. DORPSHUIS VROUWACTIEF BLESRUITERS

FIETSKRING KAARTAVOND MEDEWERKERSAVOND HOLLANDSE AVOND GELE KRATTENFEEST NAJAARSCONCERT KAARTAVOND STRIKKENBAL BINGO BRIDGEN KAARTAVOND SINTERKLAASVIERING BRIDGEN BEZOEK KERSTMARKT KAARTAVOND

10/12/2012 11/12/2012 12/12/2012 14/12/2012 20/12/2012 21/12/2012

20.00 20.00 19.30 20.00 10.00 20.00

DORPSHUIS VROUWACTIEF DORPSHUIS STOMPWIJK'92 K.B.O. BLESRUITERS

BINGO KERSTAVOND BRIDGEN KAARTAVOND KERSTVIERING KAARTAVOND

04/01/2013 08/01/2013 09/01/2013 11/01/2013 14/01/2013 19/01/2013 23/01/2013

20.00 20.00 19.30 20.00 20.00 21.00 19.30

STOMPWIJK'92 VROUWACTIEF DORPSHUIS BLESRUITERS DORPSHUIS GAANDERS DORPSHUIS

KAARTAVOND GARNEREN MET RAUWKOST BRIDGEN KAARTAVOND BINGO BIERSTUBE BRIDGEN


Maandag 1 oktober Op de dag van de ouderen, kwamen er 21 kinderen van groep 8 van de Westwoudschool naar Emmaus. Zij kwamen in het kader van “op stap met oma” 7 ouderen portretteren. De portretten zullen op school en in Emmaus tentoongesteld worden. Op bijgaande foto zijn de kinderen druk bezig

Donderdag 11 oktober om 15.00 uur; High tea met zang en muziek in Emmaus Donderdag 11 oktober bent u welkom in het restaurant van Emmaus. Op het programma staat een gezellige high tea. U weet wel thee op z’n Engels met lekkere hapjes. Tussen de lekkernijen door zingen we samen liedjes van vroeger. Medewerkers van ActiZ helpen bij de organisatie van de middag en zingen met u mee. Ze brengen hun eigen accordeonist mee. Heeft u zin in een lekkere high tea en houdt u van zingen of wilt u lekker luisteren? U bent van harte welkom op 11 oktober! Vòòr 5 oktober aanmelden bij de receptie. Bewoners en gasten betalen € 3,Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)

VEEVOEDER Van der WEIJDEN    

verkoop van:

Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking) Houtvezel, zaagsel en ander strooisel voor in de paardenbox (eerste kwaliteit en stofvrij) Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed Ruim assortiment diervoeders

Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen. Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812


-22-

Bingo in het Dorpshuis Maandag 8 oktober is het weer zo ver. We hebben dan onze tweede Bingo avond. We spelen 9 rondjes met elk 3 prijzen. De tiende ronde hebben we 1 prijs en wel een goed gevulde boodschappen tas. We beginnen zoals gewoonlijk rond 20.00 uur en hopen zo rond 22.15 uur klaar te zijn. Het Dorpshuis is geopend vanaf 19.30 uur. U kunt dan weer genieten van een lekker kopje koffie of thee, wat u van ons aangeboden krijgt. Lenie Zuidgeest

Voor schoenreparaties kunt u terecht bij A.J. Bennis U kunt uw schoenen brengen en weer ophalen bij Ingrid van Bloemsierkunst De Passie van maandag t/m zaterdag m.u.v. dins- en dondermiddag. Fam. Bennis, Zuidveldt 1 Zoeterwoude-Dorp 071-5809282/070 3996410 (zaak)

Uitslag kaartavond Blesruiters De uitslag van de kaartavond van 28 september is als volgt: 1 Aad Luiten 6053 punten 2 Kees de Jong 5566 punten 3 Ria Luiten 5444 punten 4 Fred van der Poel 5350 punten 5 Kees Doelman 5348 punten 6 Koos van Hilten 5345 punten 7 Bertus Reigersbergen 5332 punten 8 Lenie van Ruijven 5325 punten De poedelprijs ging dit keer naar Charles van Bohemen. De volgende kaartavond is op vrijdag 19 oktober, tot dan. Ton Zuidgeest


-23-

Werelddierendag bij Avonturia de Vogelkelder Maak kans op een VIP-arrangement!! 4 oktober is het Werelddierendag! Dé dag om je dier eens lekker te verwennen met een extra snoepje, een heerlijke worteltaart of een nieuw speeltje voor de parkiet. Iedereen wil zijn dier iets extra’s geven op deze bijzondere dag! In de grotten van Avonturia de Expeditie leven de meest bijzondere dieren. Iedere dag maken wij het onze dieren zo goed mogelijk naar hun zin met schone verblijven, de juiste voeding en veel aandacht. Maar op dierendag mogen ook onze grotbewoners wel eens extra verwend worden!! Op dierendag hebben wij dus voor onze dieren iets extra’s in petto! Ben jij ook zo benieuwd wat de stokstaartjes van hun verrassing vinden? En of de grote varaan op zoek gaat naar zijn lekkernij? Kom dan op 4 oktober naar Avonturia de Vogelkelder en bezoek de expeditie! Vermaak je met onze grotbewoners en leer ondertussen allerlei leuke weetjes over onze dieren! Altijd al eens een kijkje achter de schermen van Avonturia de Expeditie willen nemen? Dan is dit je kans. Bezoek op 4 oktober Avonturia de Expeditie en vul de prijsvraag in. Heb jij het juiste antwoord, dan maak je kans op een VIP-arrangement met een rondleiding achter de schermen. Dat wil toch iedereen! Je loopt een ochtend mee met de baas van de dierverzorging. En je mag helpen met schoonmaken, de dieren voeren. Kortom, alle dagelijkse bezigheden maak jij van dichtbij mee! Tot ziens in Avonturia de Expeditie!!! Kerkduinenweg 3, 2544 CV Den Haag

Zondag 7 oktober wordt in het Zoetermeerse Stadshart en Woonhart weer de maandelijke Koopzondag gehouden. De deelnemende winkels zijn geopend van 12.00 tot 17.00


-24-

Gezellig klaverjassen voor beginners en gevorderden Voor het derde seizoen gaan we, vanaf 5 oktober, weer beginnen met het klaverjassen. We kaarten elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De entree blijft € 2,—. We hopen iedereen weer te zien en hebben nog plaats om aan te schuiven! Heb je nog nooit geklaverjast of ben je al wat gevorderd? Het maakt niet uit! Het is vooral gezellig om te kaarten in je eigen tempo. Er zijn geen prijzen te winnen en we kaarten 1 of 1½ boompje per avond op het gemak en zonder stress. Iedereen is van harte welkom om een keer mee te kaarten. Zegt het voort en haal je vrienden en kennissen uit die luie stoel. Er wordt ook niet geloot, dus je bepaalt zelf aan welk tafeltje je zit. Er zitten geen verplichtingen aan en je kunt altijd eens komen kijken. We zien jullie graag op 5 oktober! Zijn er nog vragen bel dan 071-5804172. Anneke en Wilma

Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


-25-

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’ Spectaculaire seizoensopening van Edward en Ferdinand Terwijl de Uithof pas over 2 weken open gaat, werden er op andere ijsbanen dit weekend al de eerste wedstrijden georganiseerd. De selectie van het district Sassenheim verkoos deelname aan de Dutch Classic in Nijmegen als opening van het wedstrijdseizoen. Voor Tjilde Bennis, Edward Jansen, Ferdinand Jansen en gastrijder Patty Vurens was dit dan ook de 1e test om te zien hoe ze uit de zomer gekomen waren. Tjilde, Edward en Ferdinand waren recent al in Thialf wezen trainen en hadden dus al op ijs getraind. Dit kwam er in de wedstrijd meteen al uit. Daar waar Patty nog even moest wennen (ook aan haar nieuwe schaatsen) wisten de anderen meteen al verschillende persoonlijke records aan te scherpen. Ferdinand deed hierbij het meest van zich spreken. Nadat hij begonnen was met een p.r. op de 500 meter (45.46) verpulverde hij zijn beste tijd op de 1500 meter. Met 2.19.98 was hij bijna 11 seconden sneller dan zijn oude p.r., wat een spectaculaire progressie genoemd kan worden. Broer Edward deed er niet veel voor onder, want ook hij wist 2 p.r.’s te scoren. Hier viel met name de 500 meter op, want met 45.53 haalde hij bijna 2 sec. van zijn oude p.r. af. Op de 1500 meter klokte hij 2.23.00, een verbetering van zijn p.r. met ruim 3 seconden. Tjilde kwam op de 500 meter tot 47.13 en bleef hiermee een halve sec achter op het p.r. Op de 1500 meter was haar score van 2.24.84 wel goed voor een nieuw persoonlijk record (bijna 2 seconden). Patty stond voor het eerst op het ijs en moest duidelijk nog even wennen. Haar scores van 51.60 en 2.36.74 waren geen persoonlijke records, hoewel ze er op de 1500 meter niet ver van verwijderd bleef. Dutch Classic

500 meter

1500 meter

Edward Jansen

45.53 pr

2.23.00 pr

Ferdinand Jansen

45.46 pr

2.19.98 pr

Tjilde Bennis

47.13

2.24.78 pr

Patty Vurens

51.60

2.36.74 Tom de Haas


-26-

Toernieuws Toerclub Stompwijk Dankwoord van de voorzitter aan Theo van der Meer Vandaag, zondag 30 september, sloot Toerclub Stompwijk haar fietsseizoen 2012 af. In de eerst- volgende jaarvergadering wordt het voorstel gedaan om te gaan vertrekken vanaf het parkeerterrein van de sporthal “De Meerhorst”. Dit kan betekenen dat we vandaag voor de laatste keer vertrokken vanaf het erf van Theo. We sluiten dan een episode af die we niet ongemerkt wilden laten passeren. Omdat Theo niet tussen de renners was te vinden werd er maar even aangebeld. En jawel daar kwam Theo (nog een beetje slaperig, hij had gisteravond een feest gehad). De voorzitter, Marco, bedankte Theo voor het gedurende vele jaren ongedwongen welkom en de gezellige sfeer. Hierna ging Theo weer naar binnen en konden de groepen vertrekken. Overigens moet de a.s. jaarvergadering inzake het “verhuizen” naar het parkeerterrein bij de Sporthal nog het definitieve besluit nemen. Volgende week is het vertrek voor de “vrije” ritten vanaf het parkeerterrein bij de Sporthal om 09.00 uur. Ook aan het slot van het zomerseizoen is de opkomst bij de clubritten nog prima. Deze keer stonden zo’n 55 fietsers klaar voor de rit naar Weteringbrug. Zij troffen een stevige zuidwestenwind en een frisse temperatuur. Gelukkig was er wel een lekker zonnetje bij. De B vertrok met ’n 8 man sterke groep naar Weteringbrug. Op de heenweg hadden we voordewind. De route, o.a. langs de schitterende boorden van de Braassemermeer was mooi maar ook een beetje kort. Maar wie maalt daar om op de laatste routedag. Al voor tienen arriveerden we (met ca. 25 km op de teller) als eerste bij het café “IJs de Jong” aan de Ringvaart. In het gezellige bruine café posteerden we ons aan de grote tafel voor de koffie met appelgebak. Op de terugweg werd een slinger(tje) aan de mooie route toegevoegd. Om 11.45 uur weer thuis in Leiden met toch nog 70 km op de teller. Hans Heemskerk Voor de A-groepen was het de eerste keer dat we naar de koffietent in Weteringbrug gingen. Bij de start was er dan ook al even captainoverleg waar we precies moesten zijn. Met 9 man van de A1 reden ook wij langs de Wijde Aa en de Braassemermeer en kwamen na zo’n 25km bij de brug van Weteringbrug. Van rechts komt de koffiegeur je dan al bijna tegemoet, maar wij gingen links en reden nog een heel stuk langs de Ringvaart. Na een tijdje begonnen de anderen zich toch wel af te vragen hoe ver het eigenlijk nog was en of we misschien de hele ringvaart rond gingen. Dat leek me wat ver, dus bij Beinsdorp sloegen we rechtsaf en reden dwars door de Haarlemmermeerpolder naar de andere kant. Het waren een aantal mooie rustige wegen en fietspaden, behalve bij Hoofddorp, waar een hond het fietspad dreigde op te lopen. De voorsten weken wat uit zodat er achterin 2 in het gras terecht kwamen. Gelukkig konden we zonder problemen verder. Aan de overkant aangekomen was daar meteen de koffietent. Op de terugweg volgden we nog de


-27mooie route naar Bilderdam om vervolgens zo kort mogelijk naar Stompwijk te rijden. De sterke wind kostte ons een hoop kracht maar na 95km arriveerden we daar toch. Arno van Rijn LEST BEST Op onze laatste clubrit troffen we het nog goed, hoewel het wel fris was, toen eenmaal de zon te voorschijn kwam was het best lekker fietsweer. Ook de andere 55 fietsliefhebbers hadden er nog zin in. Na een afscheids-woordje van de voorzitter voor “onze Theo”, waar we al die jaren gestart zijn, konden de 6 groepen één voor één vertrekken. Wij (alleen dames) waren met 6, de C2 ook met 6, reden naar de Stierenbrug en langs de Zijl naar Oud Ade. Doordat we lekker voor de wind hadden ging het fietsen super vlot. Wel viel het ons op dat er vele mede weggebruikers op pad gegaan waren om allemaal nog van het goede weer te genieten. Bij Rijpwetering het mooie molen-pad door de polder en bij Nieuwe Wetering hoopten we het pontje te nemen, die daar tijdelijk ligt omdat er een nieuwe brug komt. We waren 15 minuten te vroeg, dus zijn we maar door gereden naar de volgende brug en dan komt de koffietent van IJs de Jong al in het zicht. Op deze laatste tocht komen alle groepen daar en wij waren gelukkig op tijd zodat er nog plek genoeg was in dit bruine café. Een paar van ons waren er nog nooit geweest, dus dat was wel leuk. Na de vlotte koffie-bediening met een voordelig prijsje reden we even terug naar de brug om via Oude Wetering de mooie route langs de Braassem te nemen. Viel de tegenwind eerst nog mee, daarna kwamen er pittige stukjes zoals de Aderweg en langs de A4 bij Hoogmade. De brug over de Does was open en daar ontmoette we een stel lange-afstand lopers uit Overijssel die een route liepen van af de Duitse grens naar Den Haag in verschillende etappes en waren erg enthousiast over de mooie omgeving. Ze hadden een foto van ons genomen terwijl we aan kwamen rijden met op de achtergrond een lange rij motoren. Via Groenwegh en Mattekade kwamen we in Koudekerk en reden naar Heineken, waar de eerste 2 afhaakten. Dan over het Molenpad en Zuidbuurt en weer gingen er 2 de andere kant op. Om 12.15u waren wij in Stompwijk met ruim 55 km. Een aantal van de C willen zondags nog wel fietsen zolang het mooi weer is en staan dan voortaan bij de Sporthal te wachten om 9 uur. Annie van Rijn Ook alle andere groepen gaan in het naseizoen nog vele zondagritten rijden. De afstanden worden geleidelijk wat korter, maar de ritten zijn nog steeds mooi. Vertrek is dus vanaf de parkeerplaats bij de sporthal, voorlopig om 9.00u. Route en richting worden steeds bij de start bepaald. Bijna aan het eind van het seizoen, is het ook weer tijd voor ons clubblad “Op de Pedalen”. Hebt u mooie, ontroerende of gewone verhalen met foto’s of alleen foto’s over het fietsseizoen? E-mail het naar de redactie: clubblad@toerclubstompwijk.nl


Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


Eten en lachen met Oma

-29-

Elke vrijdagmiddag komt oma ons tussen de middag uit school halen en gaan we bij haar lekker poffertjes eten. Daarna mogen we ook nog lekker spelen totdat het weer tijd is om naar school te gaan. Oma is altijd wel in voor een grapje en afgelopen vrijdag vond ze deze brillen in de kast. Hihi, nou dat vonden wij natuurlijk wel heel erg leuk!!!! Lieve Oma, dankjewel voor alle poffertjes en dat u er altijd voor ons bent. Dikke kus, Daphne en Silvan

Winterkledingbeurs 2012 Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag

6 november 10.00 – 16.00 7 november 10.00 – 16.00 8 november 10.00 – 16.00 10 november 10.00 – 16.00

Adres: Kniplaan 4, 2266 GK Stompwijk Email: t.angenent@hetnet.nl 070 – 3177002 Wij vragen voor ieder kledingstuk dat wordt verkocht 10% extra voor het goede doel dat wij met de kledingbeurs willen steunen. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan: Stichting Berhan die zich bezig houdt met het steunen van kleinschalige projecten in Ethiopië. Berhan betekent ‘ licht’, niet donker en heeft ook betrekking op ‘verlichting‘ (kennis). Stichting Berhan stelt zich ten doel: · het steunen van kleinschalige onderwijsprojecten middels geld en het ter beschikking stellen van de benodigde (les)materialen · het ondersteunen van familie(s) in hun woon- en leefomstandigheden en indien nodig ondersteuning t.a.v. medische hulp · kinderen, jongeren en jong-volwassenen de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen


Taxi Stompwijk Zakelijk, Particulier en Contractvervoer

Airport Service Info 06 – 51 966 155

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


KulturProgramma

Stompwijk

Het KulturProgramma is een platform voor en door Stompwijkers. En voor iedereen uit de wijde omgeving. Je kunt hier aan talloze activiteiten deelnemen. Er is voor elk wat wils. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een activiteit organiseren waarin je kennis deelt. Je bent van harte welkom! Deze week stellen we voor: Engelse conversatie Wie ben je? En wat is jouw activiteit voor het KulturProgramma? Mijn naam is Gerard Janson en ik ben docent Engels van beroep. Sinds 4 jaar geef ik Engelse les in het Dorpshuis aan volwassenen. Het onderwijzen aan volwassenen was een nieuwe uitdaging, ik geef les aan jongeren. De deelnemers en trouwens ikzelf ook vinden het een heel gezellige avond. Wat is het? Het is een avond gesproken Engels met ondersteunend lees- en luistermateriaal (boek en bandje). De methode heet interface. Het betreft geen hoog aanvangsniveau mensen die een paar jaar Engelse les hebben gevolgd kunnen gewoon meedoen en meekomen in de huidige groep. Wanneer er voldoende beginners zich aanmelden kan daar een cursus voor starten. Voor wie is het? Voor iedereen die graag de Engelse taal meer wil leren spreken voor werk of vakantie of uit interesse. Wanneer begint het? We zijn in september begonnen in het Dorpshuis, maar nieuwe deelnemers zijn welkom. En wat kost het eigenlijk? Je betaalt € 8.00 per les, verplicht je wel tot een seizoen meedoen. Bij wie kan ik me aanmelden? Voor meer informatie Gerard Janson, telefoon 071-5802017 of 06-49277950

‘De zondagmiddag’ - De kop is eraf De eerste “zondagmiddag” van het Dorpshuis zit erop, en we kijken er met een goed gevoel op terug. Het liep niet storm, maar met een opkomst van 15 personen, waaronder een vijftal vermoeide fietsers, was het een geslaagde middag. Op de vraag hoe we de zondagmiddag aantrekkelijker kunnen maken, kregen we het verzoek om de middag te combineren met een klaverjasmiddag. De komende tijd gaan we kijken of daar genoeg animo voor is. Zondag a.s. zijn we open van 11.30 uur – 13.00 uur en zitten we in de bovenzaal. Anneke van Bemmelen


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes: Bij aankoop van 750 gram runderlappen gratis 1 kilo peen/ui Rookworst goud met ster bekroond iedere 2e gratis Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Bijna HALLOWEEN !!!! Om alvast in de ‘griezel-stemming’ te komen heeft ROOS Feestartikelen onze etage ingericht met mooie HALLOWEEN (verkleed)artikelen. Kom gerust vrijblijvend kijken, en kinders hou 31 oktober tussen 18.00 en 19.30 maar alvast vrij……. Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk / 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl Let op onze weekendaanbieding van €5,-. Dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-35-

Zaterdag 13 oktober BAND ON THE RUN in Zoeterwoude Na het succes van 2011 vindt op zaterdag 13 oktober BAND ON THE RUN weer plaats. Dit jaar niet alleen in Zoeterwoude, maar ook in Stompwijk. Oorspronkelijk is BAND ON THE RUN een idee van Cees Loos (Studio ZZ) en Sytse Verstraten (drumschool Drummen met Sytse), beiden al jarenlang muzikaal actief in Zoeterwoude en omstreken. Zij vonden dat er op muzikaal gebied meer moest gebeuren in Zoeterwoude: BAND ON THE RUN is hiervan het resultaat. “Iedereen is al bekend met het fenomeen kroegentocht met live muziek, waarbij het publiek zich verplaatst. BAND ON THE RUN zet dit helemaal op zijn kop: niet het publiek verplaatst, maar de bands trekken van café naar café,” aldus Cees Loos. Sytse Verstraten vult aan: “Vorig jaar is al gebleken dat dit idee erg aansloeg. We willen Band on the Run ook dit jaar, zoveel mogelijk zonder kosten organiseren en iedereen die wij vroegen, vond het weer een geweldig idee om hieraan mee te werken. De bands en de geluidsmensen, alle cafés, het ontwerp van de flyers en website, het drukwerk, de busjes waarin de bands rondgereden worden en het vervoer van Cees en Sytse, vrijwel alles wordt gesponsord. Zelfs de plaatselijke groenteboer, kaasboer en slijter hebben een “tourpakketje” samengesteld voor de deelnemende bands!” Wat is het idee: Een avond lang toeren VIJF regionale bands langs VIJF cafés in Zoeterwoude en Stompwijk. Het publiek kiest zijn favoriete café uit, kan lekker aan de bar blijven hangen en krijgt gedurende de avond zeer afwisselende live-muziek te horen van bands uit de regio. In ieder café start het programma stipt om 20.30 uur. Het volledige programma is ook te vinden op: www.bandontherun.nl en www.drummenmetsytse.nl


Geachte bewoners van Stompwijk, We willen ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Huib en Robert (zoon van) Pruijssers, afkomstig uit Bergschenhoek. Nadat wij afgelopen zaterdag Coop de Graaf hebben overgenomen, draaien we nog een week in de huidige staat door, daarna gaan wij over tot een grondige verbouwing. Wat houdt dit in: Deze week zijn we t/n met zaterdag 6 oktober geopend, wel met wat minder assortiment omdat de hele winkel leeg moet. Wij zijn dan tot en met 15 oktober gesloten. 15 oktober is er vanaf 19.00 open huis waar u allen van harte welkom bent. Dinsdag 16 oktober gaan wij om 8.00 uur open, dit vieren wij met spectaculaire openingsacties. Daarvan wordt u uiteraard tijdig op de hoogte gebracht.

We hopen u dan snel te kunnen begroeten in onze nieuwe COOP!

Vriendelijke groeten, Huib en Robert

Dorpsketting 2151  
Dorpsketting 2151  

Dorpsketting ne. 2151

Advertisement