Page 1

T.G.I.F. SUMMERLAND KETTING

Weekblad de Dorpsketting

Datum: 2 juli 2012 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2139

Oplage: 1055

Marga, Petra, Yvon, Trees, Jacintha, Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten De Stal CDA Adviesraad Toernieuws Duiven MKB Bibliotheek Activiteitenkalender IJsclub Avondfietsvierdaagse Handbalbarbecue Bedankt groep 7 Blesruiters Summerland KBO Jaargangfinale Summerland kids Let’s play darts

2 5 5 7 7 11 13 16 17 18 22 23 25 27 29 31 32 33 35

!LET OP! STOMPWIJK SUMMERLAND ! LET OP! Aan iedereen die regelmatig parkeert op de parkeerplaats van Stompwijk '92 zouden wij graag willen vragen zijn/haar voertuig vanaf woensdag 4 juli t/m maandag 9 juli een ander plekje te geven, i.v.m. de opbouw van Stompwijk Summerland. Alvast bedankt! De organisatie

Spreuk van de week Kuieren, dat is het verticale luieren. - Hermans, Toon (1916) - Nederlands cabaretier


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Zaterdag 7 juli 19.00 uur geen viering Zondag 8 juli 11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor Voorganger Mw. Marianne Turk Woensdag 11 juli 09.00 uur kerkschoonmaak Misintenties Zaterdag 7 juli 19.00 uur geen viering. Zondag 8 juli 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Jaap Warmerdam, tot zekere intentie, overleden ouders Vreeswijk - v. Leeuwen, Nico v. Boheemen, Gerardus en Anna v. Santen - Arkesteijn, overleden fam. Klijn – Lexmond, Maartje Tuit – Noorlander, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten - v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg - v.d. Lubbe, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong - v.d. Poel, Antoon de Winter, Corrie Groeneweg - v.d. Kerkhof, Piet Janson, Gerard Pijnacker, Riet Oliehoek - de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Gonda Scholtes-Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest -Nederpelt Kerkhulpen Kosters Zaterdag 7 juli 19.00 u John O Zondag 8 juli 11.00 u John O

Lectoren geen Jan v. Rijn

Misdienaars geen geen


-3Mededeling van uit het secretariaat Kerkschoonmaak Woensdag 11 juli gaan wij voor het vakantieseizoen nog even de kerk schoonmaken. Ieder die hier een lijfelijke bijdrage aan wil leveren wordt met open armen ontvangen. De koffie met wat lekkers staat zoals gewoonlijk weer klaar, voor de gezelligheid moet u zelf zorgen. Werkgroep schone kerk, Corrie v Santen – Wortman. Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie. Dopen Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering data zijn vastgesteld op 2 september en 18 november, opgave via het secretariaat van de parochie. Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld. Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat

Misdienaars uitje Vorig weekend hadden we de jaarlijkse deurcollecte voor het jaarlijkse uitje van de misdienaar. Er was € 277,00 opgehaald. Afgelopen zaterdag zijn we naar Duinrell geweest. Het was een geslaagde dag en het weer zat ook erg mee. We hebben een lekker patatje en ijsje gegeten. We bedanken de misdienaars voor het feit dat ze het hele jaar weer klaar hebben gestaan voor de kerk. Helaas gaan we afscheid nemen van 3 van onze misdienaars, we zijn nu nog opzoek naar 1 misdienaar, dus heb je interesse neem dan even contact met mij op. Werkgroep misdienaars, Mariska Zandbergen tel 071 580 3686


-4-


Openingstijden Donderdagavond 19.00 – 21.00 uur Zaterdag 11.00 – 14.00 uur Zaterdag 7 juli bakt banketbakker Rinus Odijk weer heerlijke koekjes in De Stal. Deze ambachtelijke koekjes zijn te koop. ’n Lekker kopje koffie of thee erbij en smullen maar. Wij hebben weer prachtige spullen binnen gekregen, het is de moeite waard om eens te komen kijken of er iets voor u bij is. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen ed. hebben wij een foto presentatieboek dit ligt in “ De Stal “ vraag er naar wanneer u ’n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A Telefonisch bereikbaar 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Helaas hebben wij een beperkte ruimte in De Stal, wanneer u grote goederen wilt aanbieden dan is het verstandig eerst te bellen. Zomervakantie van 21 juli tot en met 12 augustus Gevraagd: Alle maten en soorten fietsen.

CDA pleit voor rotonde op N206 bij Meerlaan in Stompwijk Bij de algemene beschouwingen van de voorjaarsnota 2012 afgelopen dinsdag heeft het CDA aandacht gevraagd voor de veiligheid bij de kruising Meerlaan met de N206. “Dit is een zeer onveilige kruising”, aldus raadslid Yvonne van Boheemen. De aanleg van een rotonde zal 1 miljoen euro gaan kosten. De provincie zal hiervan 50% voor haar rekening nemen. Voor het vinden van het resterende bedrag, voert wethouder Van Ostaijen momenteel gesprekken met Provincie en Haaglanden. In het geval dit niet lukt, zal hij kijken naar goedkopere alternatieven om de kruising veiliger te maken. Het CDA volgt met grote interesse het resultaat van deze gesprekken. CDA, Yvonne van Boheemen

Manouk, Gefeliciteerd met het behalen van je Bachelor of education voor eerste graads gymdocent. SÚPER Liefs papa, mama, Chiel, Boyke en Oma


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes: Runderminutesteak 3 stuks

â‚Ź 5,95

Varkensfiletlapje naturel of gemarineerd 4 stuks

â‚Ź 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 5 juli aanstaande. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda 1.

Opening

2.

Mededelingen - Rotonde Meerlaan/N206 - Aanpassingen Meerlaan - Recreatief Knooppunt

3.

Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor nietgeagendeerde punten)

4.

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 maart 2012

5.

Stand van zaken Kulturhus

6.

Voortgang aanleg verbindingsweg

7.

Herstel (beschoeiing en wegdek) Stompwijkseweg

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Aad Janson, secretaris Agenda en verslag: Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 5 juli en het verslag van de vergadering van 1 maart 2012 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21. Volgende vergadering Adviesraad: De volgende openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk is gepland op donderdag 6 september 2012.


-8-

In memoriam Vandaag, maandag, ben ik gebeld door Joost, de zoon van Daan Hulsbos met een trieste mededeling. Gisteren, op zondag 1 juli, is Daan Hulsbos op 65-jarige leeftijd overleden. Daan was sinds 1996 lid van Toerclub Stompwijk. Al die jaren was Daan een trouwe en graag geziene deelnemer aan de zondagse ritten. Begonnen bij de A2 en de laatste jaren bij de A3. Daan was altijd sterk en genoot van het rijden in het peloton. Daan werd in 2011 ziek, wat later kanker bleek te zijn. Deze strijd kon Daan niet winnen. De kilometerteller op Daans racefiets is helaas op 50280 blijven steken. Wij wensen Daans vrouw Trees, de kinderen Joost en Ferrie, de schoondochter, de kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte om dit zware verlies te dragen. Namens de toerclub, Hans Heemskerk

Toernieuws Toerclub Stompwijk Na vorige week een verregende zondag met slechts een enkeling op de fiets was het afgelopen zondag weer prima fietsweer. Er stond wel een sterke zuidwestenwind, maar met veelal zon en een temperatuur richting 20 graden was het toch lekker. Om half 9 stonden 47 fietsers klaar voor vertrek. Bij de A1 was de animo minimaal. Na een weekje fietsen in de Dolomieten hielden de meesten nog even een rustdag of gezinsdag. Precies om half 9 kwam Pascal nog aanfietsen, dus gingen we samen op pad naar Haarzuilens. Het aanbod om met de A2 mee te gaan hielden we nog even in beraad voor de terugweg. We reden heerlijk rustig en met vooral meewind door de polders en genoten van omgeving. Al enkele jaren drinken we de koffie bij Kort-Jak, maar deze ging nu pas om 11.30 uur open. We streken daarom neer bij de welbekende Vier Balken. Even later kwam de A3 voorbij, op weg naar KortJak. Toen ze ons zagen zitten keerden ze toch maar om. Ook Ronald kwam aangereden, maar van de A2 lange tijd geen spoor. Gezien de sterker wordende tegenwind hadden we graag bij ze aangesloten, maar gingen nu toch maar zelf op pad. Prompt kwam de A2 voorbij die bij een ander café koffie hadden gedronken. Alsnog reden we gezamenlijk de terugweg via Woerden en langs de Oude Rijn. Voor bij beide groepen betekende dit een welkome versterking. Na een paar spetters bij Benthuizen kwamen we net niet aan de 100 km terug in Stompwijk. Arno van Rijn De B vertrok met z’n 11-en (10 mannen/ 1 vrouw, Margriet) naar Weteringbrug. Vandaag, zondag, was onze kopman Jaap de Jong terug in de gelederen! Als vanouds reed Jaap weer op kop. De weergoden hielpen Jaap (en ons óók) op de heenweg wel een beetje met de harde voordewind. De zon was wisselend bij ons present, zodat de gevoelstemperatuur sterk wisselende waarden had. Via een mooie route, o.a. langs de schitterende boorden van


-9de Braassemermeer, arriveerden we na ca. 40 km bij het café “IJs de Jong” aan de Ringvaart. In het gezellige bruine café posteerden we ons aan de grote tafel voor de koffie met appelgebak. De terugweg was met de harde tegenwind een stuk pittiger. Nu waren er wisselende koprijders, o.a. de gastrijder Leo de Haas. Een lekke achterband van Theo’s fiets was eigenlijk het meest opvallende item. Z’n oudere broer Cees fikste dit klusje geroutineerd. Om 12.00 uur weer thuis in Leiden met 73 km op de teller. Hans Heemskerk De “Camping de Wippert “- rit Een van de favoriete bestemmingen is de Braasemmermeer-route, waar in Roelofarendsveen de broer en schoonzus van Wil van Es wonen. Dan proberen we van de C groepen zoveel mogelijk om mee te fietsen. Wij waren dan ook weer met een leuk aantal liefhebbers (9) en de C2 met 7. De route liep naar de Leiderdorpse brug, Zijldijk en hoopte ik daar een mooie route naar Warmond te vinden, niet dus! Wel volgden we de borden naar de pont, maar die voer pas om 10.00 uur en het was pas 9.15 uur Toch even door gefietst naar het eind van de doodlopende weg of daar de pont nog lag, maar die bleef mooi liggen! Tot dan toe ging het allemaal lekker voor de wind, maar nu moesten we er toch aan geloven en hadden pal tegen. Kwamen we weer voorbij die eerste pont en zagen we dat de schipper er was en mochten we zomaar al mee, wat een mazzel! Daarna volgde een mooi stukje dwars door golfvelden en natuur en komen bij Warmond uit. We volgen het spoor tot aan Buitenkaag. Vlak daarvoor zien we in de wegkant dicht bij de sloot een jonge man liggen in een beetje vreemde houding!? We dachten eerst om door te rijden, maar stopten toch om even te kijken of het goed ging met hem. Hij schrok wakker en was niet zo spraakzaam. Hij zei dat alles goed was en ging weer verder met zijn roes uitslapen! Langs de Ringvaart ging het als een speer en waren we vlot bij de brug van Oude Wetering. Dan nog een klein stukje en komen we bij de oase van de familie v.d. Tang, waar Jos ons al staat op te wachten. De C2 was al klaar met de koffie en kregen al de heerlijke verse vruchten zoals meloen, ananas en aardbeien. Wij gingen aan de koffie met lekkere zelfgebakken appeltaart en heerlijke slagroom. Onderwijl genietend van het mooie plekje en verzorgde tuin. Na de traditionele groepsfoto en het strijken van de clubvlag kreeg ik ze toch weer mee voor de weg naar huis! We gingen voor de kortste route en die liep langs een mooi stuk Braasem naar Rijpwetering, Hoogmade en Leiderdorp naar het Cronesteinpark. Het tempo werd aangepast en met de zon erbij was het een aangename temperatuur. Het was inmiddels 13.00 uur eer dat ik thuis was met ruim 60 km. Annie van Rijn


-10-

Fiets-verwen-dag Elk jaar gaan we op pad naar de broer en schoonzus van Wil van Es. Dit bezoek leidde er toe dat er extra veel leden zich gemeld hadden op deze winderige zondag. Wil belde door dat er 16 gasten kwamen. Voor de wind vlogen we langs de Vliet om ergens in Leiden afstand te nemen van de C1, via Leiderdorp zijn via prachtige fietspaden richting Hoogmade, langs de wijde Aa, waar de boten nog rustig liggen te dobberen en langzaam wakker worden. Geef mij maar groen, een smal fietspad langs het water en mijn dag kan niet meer stuk. Daar doe ik het allemaal voor. Mijn eerste pontje naar de overkant, de ‘gondelier’ was zo attent om ons alvast over te zetten al waren we er ruim voor 10.00 uur. Wat een luxe. Op het Zuideinde heb ik een zusje wonen en we hebben haar even wakker ge(fiets)beld en even naar haar gezwaaid. Op het Westeinde stonden onze gastheer en –gastvrouw al op de uitkijk. De fietspomp staat in zicht, er is zelfs een oplaadpunt om de terugweg te kunnen overbruggen! Koude flesjes water dobberen in een teil met koud water. De tuinstoelen staan uitnodigend in de tuin, onze club vlag wappert in top, voor de jaarlijkse luchtbeurt. Vers gebakken appeltaarten, slagroom en dampende koffie. We laten onze ietwat geteisterde billen in zachte kussen zakken en genieten van de mooie tuin met uitzicht op de tulptoren van Roelofarendsveen. Natuurlijk komt Willy van Veen samen met haar man Ton even buurten, zoveel mensen en zelfs familie uit haar geboortedorp, daar moeten ze bij zijn. We hebben al 2 bakjes koffie op en dan pas meldt de C1 zich. Lees hierboven. We krijgen nog verse meloen, ananas, en aardbeien met slagroom toe. Daar kan geen koffietent tegenop. Mijn schoonzus zou zeggen: “jullie zijn in de roomboter gebraden”. We stappen op de pedalen en gaan richting huiswaarts. Heen was de wind onze vriend, nu terug de vijand. Dreigende wolken, veel zonneschijn en pakweg 1012 spetters vlakbij huis. Ik denk dat we 45 kilometer gefietst hebben, volgende week laten we ons opnieuw verrassen, maar dat kan qua verzorging uitsluitend tegenvallen. Petra Oliehoek– v. Es Aanstaande zondag 8 juli gaan de A-groepen naar het Kopje van Bloemendaal (100 km). De B gaat naar Snelrewaard (85 km) en de C rijdt de verrassingstocht van ongeveer 55 km. Vertrek is voor alle groepen weer om 8.30 uur vanaf het erf van Theo.


-11-

Triomfrace voor duiven van Wim v.d. Bosch en Wim v. Benten Zaterdag j.l. stonden er voor de wedstrijdvliegers twee meetings op competitieprogramma. Een voor de in dit jaar geboren jonge duiven vanuit het Belgische Duffel (112 km.) en de ander voor oude duiven die uit het Franse Nanteuil (350 km.) moesten vertrekken. Om met het debutantenbal van de junioren te beginnen die, geholpen door de zuid/westenwind, verliep als een speer. Slechts 67 minuten had de NL12’456’ van Wim v.d. Bosch nodig om de 112 km. lange route als prachtige winnaar te overbruggen. In zijn kielzog finishte als 2e en 3e de NL12-’783’ en de NL12-’783’ van resp. Greet Luk en de Comb. v. Leeuwen. Deze prijskamp voor Leiden en Omgeving telde 257 Stompwijkse wedstrijdduiven. De zogenaamde oude duivenvlucht mocht zaterdagmorgen om 7.15 uur in Nanteuil van start. Opnieuw was het een strijd die ging op het scherp van de snede. Voor dit luchtgevecht hadden de Stompwijkers 123 deelnemers aan de start. Het was de de duivin NL11-‘633’ van Wim v. Benten die met een imponerende snelheid van 104 km. per uur als fraaie winnares kon worden afgevlagd. De Hilgersom/Tijssen –duif NL11-’559’ finishte, met klein verschil, als prima 2e . Op zijn beurt werd hij luttele seconden later gevolgd door de NL09’317’ van Jan v.d. Bosch, die een eervolle 3e plek verdiende. Verdiende punten: W. v.d. Bosch Hilgersom/Tijssen Greet Luk Comb. v. Leeuwen W. v. Benten J. v.d. Bosch P. Oliehoek Comb. Salm/Hil. G. Onderwater

17 p. 16 14 14 12 11 10 6 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stand: Hilgersom/Tijssen Comb. v. Leeuwen W. v.d. Bosch J. v.d. Bosch Mevr. G. Luk W. v. Benten P. Oliehoek G. Onderwater Comb. Salm/Hil.

Piet Oliehoek

Onze groengele parkiet is weggevlogen, omgeving Stompwijk Centrum. (Meerlaan/Dr. v. Noorstraat) Redelijk mak. Signalement: groen-gele vrouwtjesparkiet Wie heeft ‘m gezien of gevangen? Graag bericht naar 071 580 16 54, fam. De Roode

126 p. 115 102 90 85 82 70 31 6


Met bloemen geef je meer……

Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk / 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl Let op onze weekend aanbieding van € 5,6 dagen open, dins- en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-13-

Midzomer BBQ van MBK Stompwijk groot succes! Afgelopen donderdag was de eerste editie van de Midzomer BBQ van MKB Stompwijk in Het Blesse Paard. De avond was vooral bedoeld om met alle Stompwijkse ondernemers op een informele manier samen te zijn. En dat is gelukt. De avond is een geweldig succes geworden, mede dankzij de massale opkomst van de Stompwijkers. Via deze weg willen wij graag onze partner Rabobank bedanken, welke deze avond heeft mogelijk gemaakt. Maar bovenal onze dank aan de enthousiaste Stompwijkse ondernemers welke aanwezig waren. Ursula, Jacqueline, Desiree, Jeroen, Wim en Lennert

Collecte handicap.nl Handicap.nl hield in de week van 11 t/m 16 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Stompwijk was â‚Ź 407,90. Bedankt aan iedereen die hier aan bij gedragen heeft. Dankzij deze bijdrage zijn ze in staat mensen te helpen die buiten de financiĂŤle regelingen vallen. Mocht u de collectant gemist hebben dan kunt u altijd nog overmaken op rek.nr.38.22.82.000 De kinderen van groep 8 en hun meester Richard bedankt voor de medewerking. Namens de collecte organisatie, Annie van Rijn

Natuurwandeling Zondag kunt u met I.V.N. gidsen een wandeling maken in Vlietland. Dit is de tijd waarop de meeste bloemen en grassen bloeien. Wist u b.v. dat riet ook een grassoort is en dat je daar leuke bootjes van kan maken? Verder is er op de vogelplas altijd iets bijzonders te zien. Ga met ons mee! Start 8 juli om 14.00 uur vanaf bij de parkeerplaats aan de Kniplaan bij de brug over de A4. Tot ziens Corry van Leeuwen


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


-15-

Werk mee aan de Visatlas Zuid-Holland Excursie zegenvisserij brakwater in Rockanje Op zaterdag 7 juli organiseren RAVON, Bureau Waardenburg en Landschapsbeheer Zuid-Holland een excursie aan de kust bij Rockanje om gegevens te verzamelen voor de Visatlas Zuid-Holland. Tijdens deze excursie gaan we vissen met een groot visnet in brakwater. Wanneer: Zaterdag 7 juli, van 10.00 tot circa 16.00 uur Waar: Rockanje. De exacte locatie wordt drie dagen van te voren per mail aan u bekend gemaakt Meenemen: Laarzen en gepaste kleding voor aan de waterkant. Als u een eigen waadpak heeft, graag deze meenemen. Er zullen enkele waadpakken aanwezig zijn. Denkt u er ook aan een lunchpakket mee te nemen Kosten: Deelname aan de excursie is gratis Aanmelden: Aanmelding kan op www.zuid-holland.vissenatlas.nl. Klik eerst op ‘Activiteiten en daarna op ‘Agenda’ Visatlas Zuid-Holland Vissen vormen een goede graadmeter voor de ecologische toestand van een water. De informatie over de verspreiding van vissen is van veel gebieden incompleet, dit is ook het geval in Zuid-Holland. Met behulp van vrijwilligers worden belangrijke leefgebieden voor de aanwezige vissoorten in kaart gebracht. Hierdoor kunnen inrichtingswerkzaamheden in de toekomst beter worden afgestemd op de aanwezige vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap. Wat gaat u doen? Tijdens de excursie zullen we gezamenlijk vissen met een groot visnet, een zegen. Dit is een unieke beleving met vaak leuke vangsten, omdat zowel zoutwater- en brakwatervissen gevangen kunnen worden. De aangetroffen vissoorten worden op naam gebracht en indien nodig opgemeten. Voor meer informatie over de excursie kunt u bellen met Nick Kroese op 0182 -683666 of met Arthur de Bruin op 024-7410600 of ga naar www.landschapsbeheerzuidholland.nl

Let op Oldtimer liefhebbers; Op zondag 2 september organiseren wij weer een gezellige oldtimerrit. Verder informatie volgt nog. Maar hou de datum vrij!! Tot dan, Joost Janson en Adri Bennis


Foto’s van 27e weekendkamp 18 en 19 mei j.l. ‘Inpakken en wegwezen’. De foto’s van het weekendkamp zijn op onze site www.weekendkampstompwijk.nl te zien. Veel plezier met het ophalen van de leuke herinneringen. Groetjes van de weekendkampstaf

Zomeropeningstijden In de vakantieperiode (maandag 16 juli tot en met zaterdag 11 augustus) heeft de locatie Stompwijk van de Bibliotheek aan de Vliet aangepaste openingstijden. Locatie Stompwijk is geopend op: Dinsdag: 13.00 – 17.00 uur Vrijdag: 18.30 – 20.00 uur De andere locaties van de Bibliotheek aan de Vliet zijn op de gebruikelijke tijden geopend. De medewerkers van de bibliotheek wensen u een zonnige vakantie toe!

Origineel cadeau???? Bent u nog op zoek naar een origineel cadeau voor verjaardag, jubileum of ‘n andere feestelijke gelegenheid? Kies dan voor de DVD “Dorp tussen de steden” en maak het feestvarken blij. De DVD is op 4 plaatsen in het dorp te koop, t.w.: De Stal, Andrea, Luiten Wonen, Coop


-17-

Aktiviteitenkalender 06/07/2012 07/07/2012 08/07/2012 08/07/2012 10 t/m 13/07 12/07/2012 20/07/2012 25/07/2012

20.00 21.00 15.00 18.00 19.00 9.30 19.00 9.30

SUMMERLAND SUMMERLAND SUMMERLAND SUMMERLAND TOERCLUB H. LAURENTIUS NOOIT GEDACHT H. LAURENTIUS

LOUNGE AVOND FEESTAVOND KINDERMIDDAG FINALE DARTEN AVONDFIETS4DAAGSE FIETSKRING START STOMPWIJKS FEEST FIETSKRING

09/08/2012 13/08/2012 22/08/2012 31/08/2012

9.30 9.00 9.30 19.00

H. LAURENTIUS WOEJPRET FIETSKRING IJSCLUB NUT&V

FIETSKRING DORPSHUIS H. LAURENTIUS POLDERCROSS

06/09/2012 08/09/2012 19/09/2012 21/09/2012 22/09/2012 28/09/2012

9.30 9.00 9.30 20.00 17.00 20.00

H. LAURENTIUS FIETSKRING OPEN MONUMENTENDAG H. LAURENTIUS FIETSKRING STOMPWIJK'92 KAARTAVOND ALLE STOMPWIJKERS BRUGGENFEEST BLESRUITERS KAARTAVOND

04/10/2012 12/10/2012 13/10/2012 17/10/2012 19/10/2012 26/10/2012 28/10/2012

9.30 20.00 20.00 9.30 20.00 20.00 14.00

H. LAURENTIUS STOMPWIJK'92 STICHTING AMIGOS H. LAURENTIUS BLESRUITERS STOMPWIJK'92 DORPSHUIS

FIETSKRING KAARTAVOND KAARTAVOND FIETSKRING KAARTAVOND JAARVERGADERING SOUND SIXTIES

01/11/2012 02/11/2012 03/11/2012 09/11/2012 23/11/2012 30/11/2012

9.30 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

H. LAURENTIUS STOMPWIJK'92 STOMPWIJK'92 BLESRUITERS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS

FIETSKRING KAARTAVOND MEDEWERKERSAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND

14/12/2012 21/12/2012 04/01/2013 11/01/2013 25/01/2013 01/02/2013 15/02/2013 22/02/2013 08/03/2013 15/03/2013 29/03/2013

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

STOMPWIJK'92 BLESRUITERS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS STOMPWIJK'92

KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND


-18-

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’ Inschrijven nieuwe seizoen Ook in het nieuwe schaatsseizoen zal onze ijsclub zowel in Zoetermeer als Den Haag schaatstrainingen aanbieden voor alle niveaus. Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je leren schaatsen, meld je dan aan voor de lessen in Silverdome Zoetermeer op donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Ben je ouder dan 12 jaar en wil je leren schaatsen dan zijn er mogelijkheden op de Uithof om de schaatstechniek onder de knie te krijgen. Senioren kunnen terecht op woensdagavond vanaf 22.00 uur. Heb je vroeger al les gehad en wil je weer gaan schaatsen dan zijn er ook mogelijkheden voldoende. Niet alleen op woensdagavond is er een trainingsgroep, maar ook op maandagavond zijn er mogelijkheden. Heb je interesse vul dan de inschrijfformulieren in en meld je aan. Deze formulieren zijn ook te downloaden via de site www.ijsclubstompwijk.nl. Tom de Haas Hierbij het inschrijfformulier voor het nieuwe schaatsseizoen 2011/2012. Lees alles nauwkeurig door en kruis aan waar het gevraagd wordt. Dit geldt vooral voor deelname aan wedstrijden. DEELNAME (DISTRICTS)WEDSTRIJDEN LEIDEN Gedurende het seizoen worden er door de jeugdschaatscommissie van het District Sassenheim wedstrijden georganiseerd in de IJshal Leiden. Het is voor iedere jeugdschaatser mogelijk om hieraan deel te nemen. Deze wedstrijden worden verreden op zaterdagochtend. Op het inschrijfformulier graag aangeven of je aan deze wedstrijden deel wilt nemen. Deelname aan Nieuwjaarswedstrijden en Andries Kwik bokaal is op uitnodiging. MATERIAAL Alle kinderen die met schaatsen gaan beginnen, starten met zgn. ‘’Easy gliders’’ (Zandstra). Het is verstandig om deze schaatsen te dragen onder stevige schoenen. Alle kinderen die minimaal 1 seizoen les hebben gehad mogen overstappen op noren of combinoren. Combinoren zijn noren met harde hoge schoenen (vgl skeelers en skates). Dit wordt speciaal aangeraden voor die kinderen die de overstap naar echte noren nog te groot vinden. Het is natuurlijk ook nog steeds toegestaan om gedurende het 2de seizoen op easy gliders te rijden. Wilt u weten welke schaatsen het beste voor uw kind zijn, neem dan contact op met een van onze trainers.


-19Inschrijfformulier schaatsen IJsclub Nut & Vermaak Jeugd Seizoen 2012/2013 Naam:………………………………………………….. Adres:……………………………………………………….. Postcode/Plaats:…………………………………………………………………………………. Geb.datum/Tel.no/………………………………………………………………………………………. E-mail adres: (graag in blokletters)…………………………………………………….. De factuur voldoe ik d.m.v. telebankieren O- Ja O- Nee Ik wil komend seizoen wel/niet* (blijven) schaatsen en wel op het volgende uur / uren: *doorhalen hetgeen n.v.t. is. ZOETERMEER Jeugdschaatsen in de Silverdome (6 t/m 14 jaar) O- donderdag

18.00 - 19.00 uur (6 t/m14 jaar)

Let op!! Recente pasfoto meesturen, met achterop je naam . O- Ik doe mee aan districtswedstrijden Leiden In verband met het maken van de rijderlijst willen wij graag weten hoeveel kinderen er in uw auto kunnen meerijden. O- In onze auto kunnen …………… kinderen. O- Wij rijden zelf SHORT TRACK O-vrijdag

19.00-20.15 uur Silverdome Er zijn op andere dagen ook mogelijkheden in Leiden (Info Tom de Haas)

Van alle jeugdleden wordt verwacht dat er minstens éénmaal in het seizoen wordt deelgenomen aan het tijdzetten in de ijshal Leiden. Reglement: 1. De ijsclub behoudt zich het recht voor om abonnementen te weigeren. Dit i.v.m. het maximum aantal te verdelen abonnementen per trainingsavond. ( Oude abonnementhouders hebben voorrang) 2. Opgave van schaatstrainingen alleen met dit volledig ingevuld formulier! 3. Een ieder doet geheel op eigen risico aan de trainingen mee ! 4. Formulieren inleveren of opsturen voor zondag 17 juli a.s. naar Tom de Haas Gonzagaruimte 45, 2728 NW Zoetermeer of mailen naar tomdehaas@ziggo.nl. DENK AAN DE PASFOTO!


- 20NIEUWE INDELING TRAININGSUREN: In het nieuwe seizoen zullen er enige wijzigingen in de indeling van de trainingsuren worden doorgevoerd. Op woensdag zullen er 2 trainingsperioden zijn. Wo1 (17.00-18.15 uur) wordt een extra trainingsuur voor pupillen en junioren C. In overleg kunnen ook jun.B op dit uur trainen. Wo2 (18.30-19.45 uur) is alleen toegankelijk voor leden van de gewestelijke langebaan en marathonselecties. Marathonrijders kunnen Wo2 slechts aanvragen in combinatie met minimaal 2 andere abonnementen. Do1 (17.00-18.15 uur) wordt een uur waarop de gewestelijke langebaanselecties en de schaatsers met ijsfaciliteiten (puntenrijders) terecht kunnen. Schaatsers die vorig seizoen aan de limiet hebben voldaan mogen vanaf het begin van het seizoen op Do1 trainen. Tot aan de kerst is nieuwe instroom nog mogelijk. Een abonnement op Do1 is alleen mogelijk in combinatie met minimaal 2 andere abonnementen. DEELNAME MARATHONWEDSTRIJDEN: De marathoncompetitie op de Uithof wordt verreden op vrijdagavond (vanaf 21.45 uur). Voor de senioren (incl. jun.A) worden er 10 wedstrijden georganiseerd, voor de junioren (B en C) zijn dit er 6. Voor deelname aan de marathoncompetitie zijn kosten verbonden. Junioren B + C betalen € 18,50 , senioren betalen € 25,00. Deze bedragen gelden bij aanmelding voor het schaatsseizoen. Meld je jezelf aan tijdens het nieuwe schaatsseizoen dan wordt er € 2,50 extra in rekening gebracht. Iedereen die aan de marathoncompetitie deel wil nemen moet in het bezit zijn van een transponder. Deze is te verkrijgen via www.mylaps.com. Komend seizoen zal de C1 en M1 klasse verdwijnen, er zal een C3 en M3 worden toegevoegd. Voor pupillen zullen er op zondagochtend enkele marathons worden georganiseerd. Deelname aan de pupillencompetitie kost 12 euro. Pupillen hoeven geen eigen transponder aan te schaffen. DEELNAME LANGEBAANWEDSTRIJDEN Iedere abonnementhouder mag deelnemen aan langebaanwedstrijden op de Uithof. Pupillen en junioren C rijden hun wedstrijden op zondagochtend (aanvang 7. 00 uur). Voor Junioren B, A en senioren staan de zaterdagavond (aanvang 20.00 uur) en de zondagavond (aanvang 19.30 uur) gereserveerd. Om aan wedstrijden deel te kunnen nemen dien je in het bezit te zijn van een licentie langebaan. Om de ijshuur voor het rijden van wedstrijden te bekostigen, dient iedere wedstrijdrijder ook vastrecht te betalen. LICENTIE/SPORTLIDMAATSCHAP Met de introductie van het sportlidmaatschap door de KNSB, is het niet meer verplicht om een licentie bij het abonnement af te nemen. Een licentie is alleen verplicht indien je deel wilt nemen aan gewestelijke of landelijke langebaan, marathon en shorttrackwedstrijden.


-21Bij het sportlidmaatschap kun je blijven profiteren van allerlei KNSB acties (o.a. abonnement SchaatsSport, korting op evenementen, kleding, materiaal e.a. en mogelijkheden tot inloggen op speciale site). In vergelijking met een licentie ben je tussen de 10 en 15 euro goedkoper uit. In beide gevallen ben je ook nog verzekerd tegen ernstig letsel en invaliditeit (als aanvulling op eigen verzekering). BEZOEK VOOR VERDERE INFO WWW.KNSB.NL. Reglement: 1. De ijsclub behoudt zich het recht voor om abonnementen te weigeren. Dit i.v.m. het maximum aantal te verdelen abonnementen per trainingsavond. (Oude abonnementhouders hebben voorrang) 2. Opgave van schaatstrainingen alleen met volledig ingevuld formulier! 3. Een ieder doet geheel op eigen risico aan de trainingen mee ! 4. Formulieren inleveren of opsturen voor zondag 12 augustus a.s. naar Tom de Haas Gonzagaruimte 45, 2728 NW Zoetermeer of mailen naar tomdehaas@ziggo.nl. DENK AAN DE PASFOTO!

Avond Fietsvierdaagse Klavertje Vier Dit jaar organiseert Toerclub Stompwijk opnieuw de avond fietsvierdaagse “Klavertje Vier”. De inschrijving, de start en de finish is weer in de kantine van Sporthal “Meerhorst”. Om aan de wensen van deelnemers en aspirant deelnemers tegemoet te komen hebben we dit jaar twee routes per avond uitgezet. Een route van ± 15 kilometer en een route van ± 25 kilometer. Uiteraard zijn er elke avond andere routes en halverwege is er een controlepost waar men even kan pauzeren. Op vrijdagavond ontvangt iedereen die de 4 avonden meegefietst heeft een mooie herinnering. Zet 10 t/m 13 juli alvast in uw agenda en in die van uw (klein)kinderen en kom ook op de fiets genieten van de prachtige omgeving van Stompwijk. Toerclub Stompwijk

broer en schoonzus gefeliciteerd met jullie diploma Joey


Inschrijfformulier schaatsen IJsclub Nut & Vermaak Jeugd en Volwassenen Seizoen 2012/2013 Naam:………………………………………………….. Adres:……………………………………………………….. Postcode/Plaats:…………………………………………………………………………………. Geb.datum/Tel.no/………………………………………………………………………………….. E-mail adres: (graag in blokletters)…………………………………………… De factuur voldoe ik d.m.v. telebankieren O- Ja O- Nee DEN HAAG

Training langebaan/marathon - Uithof, Den Haag

O- Ma.2 OOOOOOOOOOO-

18.10-19.15 u. (neo)senioren, Jun. A, B, C (langebaantraining met clubtrainers). Ma.3 21.15-22.30 u. (neo)senioren, Jun. A (langebaantraining met clubtrainer) Di. 1 17.00-18.15 u. alle categorieën Di. 2 18.30-19.45 u. (neo)senioren, Junioren A, B (quotum uur = beperkte inschrijving) Wo.1 17.00-18.15 u. Pupillen en jun. C Wo.2 18.30-19.45 u. Lange baan selecties + landelijk/gewestelijk marathon Wo.3 22.00-23.15 u. (neo)senioren, Junioren A (marathon training met clubtrainers) Do. 1 17.00-18.15 u. Lange baan selecties + IJsfaciliteiten Do. 2 18.30-19.45 u. (neo)senioren, Junioren A, B (quotum uur = beperkte inschrijving) Vrij.2 18.30-19.45 u. Pup, Jun C, B en A (met clubtrainers). Passe-partout Alleen voor leden van gewestelijke langebaan selecties Anders ? ………………………………… (tijd en locatie invullen)

O- Ik doe mee aan langebaanwedstrijden! O- Ik doe mee aan gewestelijke marathoncompetitie (zie bijlage) O- Ik doe mee aan districtswedstrijden in Leiden (voor pupillen/welpen). SHORT TRACK Het is ook mogelijk om naast een langebaan-abonnement een shorttrack abonnement aan te vragen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: O-Ma Uithof 18.20-19.40 u (pupillen/junioren/senioren) O-Wo Zoetermeer 18.15-19.30 u (pupillen/junioren) O-Wo Uithof 18.35-19.35 u (pupillen/junioren/senioren) O-Do Leiden 19.00-20.00 u (pupillen/junioren/senioren) O-Vr Zoetermeer 19.00-20.15 u (pupillen/junioren) LET OP: Het is niet meer verplicht om een licentie aan te vragen. U kunt ook kiezen voor het sportlidmaatschap (zie voor info de bijlage!!) GEEF LICENTIEKEUZE DUIDELIJK AAN. O licentie langebaan O licentie marathon O licentie shorttrack O sportlidmaatschap O geen licentie Bij dit formulier een recente en ongebruikte kleuren pasfoto meesturen, met achterop je naam en Uithofnummer.


- 23 Eerste handbal barbecue meteen gezellig Afgelopen zondag vond er voor het eerst een gezamenlijke handbalbarbecue plaats op het sportpark. De traditionele barbecue na de familie-handbaldag werd zo weer nieuw leven ingeblazen en het was meteen erg gezellig. Ieder team worstelt namelijk aan het eind van het seizoen altijd met de vraag ‘waar’ en ‘wanneer’ de afsluitende barbecue plaats moet vinden en daar is nu iets op gevonden want het sportpark is natuurlijk de ideale plek hiervoor. Een springkussen, behendigheidsfietsen en een Rad van Fortuin maakten het feest compleet en iedereen kon ondertussen zelf zijn hamburger of saté klaarmaken op de grote barbecues. Deze middag was uiteraard alleen mogelijk dankzij de hulp van vele sponsoren en daar zijn wij hen allen erg dankbaar voor. Na afloop verliep het opruimen bijzonder snel omdat iedereen even de handen uit de mouwen stak en zo konden ook wij de EKfinale gaan kijken. Uit de vele positieve reacties bleek dat de barbecue een schot in de roos was en wij hopen dat er zo een nieuwe traditie is geboren. Dus wie weet tot volgend jaar! Jos en Jokelien, Marco en Sonja, Ed en Anja.

Muziekmaanden met internationale start in Leidsenhage De zomermaanden worden in Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam traditioneel opgefleurd met iedere week live-muziek in diverse soort en maten. Ook voor de komende juli en augustusmaand staat een boeiend programma te wachten op het winkelend publiek. De optredens vinden overwegend plaats tussen 13.00 – 16.00 uur. Wijzigingen zijn voorbehouden. Zaterdag 7 juli: Popkoor Just for Fun Maandag 9 juli: Glenthorne HS music groups Zaterdag 7 juli: Laatste gratis Kids Corner


Andrea’s Haarstudio Kapsalon alle leeftijden zonder en met afspraak.

www.andreashaarstudio.nl

Voor alle behandelingen kunt u zo binnenlopen of een afspraak maken.

Nu Nieuwe Collectie dames zomerkleding !

Andrea ‘s Boetiek Pasruimte aanwezig

Kids knippen t/m 12 jaar € 10,50 Jeugd knippen t/m 18 jaar € 15,50 Heren knippen € 19,50 Dames wassen knippen € 21,25 Spaar Gratis haarpunten bij iedere behandeling voor leuke kortingen.

Knip Service aan huis !

071 - 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk altijd gratis parkeerplaats

di - vr : 09:00 - 17:30 zat : 08:30 - 16:00


-25-

Bedankt!!!Bedankt!!!Bedankt!!!Bedankt!!!Bedankt!!! Wij, alle kinderen van groep 7, hebben een paar fantastische “kamp” dagen gehad met heel veel sponsering. ECHT GEWELDIG!!! Wij hebben door de onderstaande bedrijven/personen extra lekker kunnen eten en drinken en het ontbrak ons aan…NIETS. Jos de Graaf…COOP, Jacqueline Groeneweg, Guus v.d. Bosch, Fred Overdevest, Vishandel Ockenburgh, Horecaslager Pierre, en natuurlijk alle ouders die hun bijdrage hebben geleverd! Namens alle Kids, de juffen en begeleiders…..BEDANKT!!!

Vlietdagen 2012: 14, 15 en 16 september Op 14, 15 en 16 september aanstaande beleeft Leidschendam-Voorburg de zevende editie van de Vlietdagen. Na de succesvolle eerste zes edities met tienduizenden bezoekers, staan de Vlietdagen dit jaar in het teken van ‘Vloeiend Verbinden’. Alle activiteiten, verspreid over twee dagen, vinden plaats op en rond de Vliet (Rijn-Schiekanaal) ter hoogte van de stadskernen van Leidschendam en Voorburg. De Vliet is de vloeiende verbinding daartussen. Jan gefeliciteerd met het behalen van je vmbo basis diploma. Op naar de vervolgopleiding. Ton, Lenie, Leonie


Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-27-

De Blesruiters … altijd en overal actief Afgelopen vrijdagavond werd het springonderdeel van onze TWEEDE Onderlinge Westrijd verreden en op zondag waren alle andere disciplines van zowel de ruiters als de menners te zien. De dag werd afgesloten met een gezellige en lekkere BBQ. We konden zelfs nog buiten zitten … wat willen we nog meer! Kijk op www.blesruiters.nl voor de verslagen en alle foto’s. Het Ruiterkamp naar Wateren is van 11 t/m 18 augustus 2012 Er zijn nog een paar plekken vrij. Heb je je nog niet opgegeven en wil je dolgraag mee? Geef je dan nu meteen op door te bellen naar Yvonne de Groot tel. 06-51158749 of per mail yvonnedegrootschoo@hotmail.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Kringkampioenschappen in Voorschoten Zaterdag 30 juni werden de Kringkampioenschappen verreden in Voorschoten. Tijdens deze wedstrijd deden veel Blesruiters mee. Met de volgende resultaten: B pony’s: Joyce Vurens met Larno werd Reserve kampioen B paarden: Kees de Jong met Crossycor werd 5e L1 paarden: Marcia Dominicus met Kassiopeia werd 5e L2 pony’s: Nadine Paardekooper met Sterre’s Romance werd Reserve kampioen M1 pony’s (D): Benthe Kleinbekman met Té Blitzz werd 2e M1 pony’s (E): Kelly Doelman met Padovano werd Kringkampioen Manon van der Kraan met Urose werd 4e Demi Olsthoorn met Panieka werd Reserve kampioen M1 Paarden: Marcia Dominicus met Ike werd 5e Z1 pony’s: Deveny van der Kraan met Odessa werd Kringkampioen Z1 Paarden: Britt Doelman met Padovano werd Kringkampioen


Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


-29-

Stompwijk Summerland nadert eerste weekend juli Nog een aantal dagen en dan is het zover. De organisatie van het Stompwijkse festival ‘Stompwijk Summerland’ is klaar voor een mooi weekend muziek en gezelligheid. Dit driedaagse festival is het startsein van een reeks gezellige evenementen in dit dorp. Een zomers feest met zowel bekende artiesten, als opkomend talent. Vrijdag 6 juli Stompwijk Summerland gaat vrijdagmiddag om 17.00 uur van start met Thank God It’s Friday (TGIF) borrel. Deze lounge-avond, mede mogelijk gemaakt door Kantoor Zaal, zal in het teken staan van saamhorigheid, lekkere hapjes, drankjes en exclusiviteit. Evenals voorgaande jaren is deze avond vrijwel direct uitverkocht. Zaterdag 7 juli Zaterdagavond 7 juli start met een ‘fout uur’ om 20.30 uur. Hierna zullen de artiesten Destine, WC Experience en Want Want een optreden verzorgen in de tent van Stompwijk Summerland. Dj Alvaro, een bekende house dj, zal zijn platen draaien in de STARBEATZ, een open lucht arena. Bijzonder is de band Destine, bekend van de nummers ‘Stars’ en ‘Down’. Eind maart hebben zij hun tweede album uitgebracht en zijn in korte tijd mateloos populair. Ook in de festivalbranche zijn ze een graag geziene gast. Zo zijn Lowlands, PinkPop en de TMF Awards al het podium geweest van deze vijf koppige formatie. Zondag 8 juli Zondag 8 juli gaat Stompwijk Summerland van start om 13.00 uur voor de allerkleinsten uit het dorp. Tijdens de Wereld Wonder kindermiddag kunnen de kinderen allerlei leuke spelletjes doen en is er een optreden. Hierna zal om 15.30 uur het Summerlandcafé haar deuren openen en wordt de middag/avond vervolgd met optredens van de Leuk dat je d’r bent band, Johnny and the Gangsters of Love en Dj Kicken. Kaartverkoop Voor vrijdag 6 en zaterdag 7 juli zijn toegangskaarten nodig. De entree op zondag 8 juli is gratis. De kaarten voor vrijdag 6 juli zijn reeds uitverkocht, maar voor zaterdag 7 juli zijn nog kaarten beschikbaar. Deze kosten €15,per stuk. Kaarten voor zaterdagavond zijn te koop bij jongerensociëteit Beatz (Stompwijk), Café de Gouden Leeuw (Stompwijk) en Café de Meester/Don Bosco (Zoeterwoude). Voor meer informatie, bekijk de website www.stompwijksummerland.nl.


CEES LUITEN EFFIC IENT TRANSPORT van ZAND, GROND e n AANVULLING

Schilderen, behangen en wandafwerking

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompw ijk Tel. 071-5803359

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-31-

KBO nieuwsbrief juli ’12 Eerdere sluiting van KBO –Soos Let OP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Omdat het Dorpshuis gaat verbouwen (toilet ruimtes) moet het bestuur de Soosactiviteiten een week eerder onderbreken. Dit houdt in dat anders dan op de activiteitenkalender staat vermeld de laatste soos op dinsdagmiddag 10 juli wordt gehouden. Doordat de Woej vakantieactiviteiten plaats vinden van 13 tot en met vrijdag 17 augustus, start de KBO- Soos weer met de eerste soosmiddag op 21 augustus. Boottocht met Groene Hart Cruises, Donderdag 13 september gaan wij weer varen met KBO –Zoeterwoude. KBO – Stompwijk heeft weer 40 kaarten ter beschikking gekregen, als u vorig jaar hebt meegevaren ( genoten) zal dit aantal weer snel uitverkocht zijn, dus wees er snel bij. Onder voorbehoud en afhankelijk van de bouw activiteiten aan het tweede aquaduct onder de A4 van de Oude Rijn varen wij naar Gouda. Anders wordt een passend alternatief aangeboden. De Olympia vertrekt om 09.00 uur vanaf de Zijldijk in Leiderdorp, inschepen vanaf 08.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Wij zijn rondom de klok van 17.30 uur weer aan de Zijldijk. De prijs voor deze boottocht bedraagt € 40, -- per persoon hierin is inbegrepen tweemaal koffie/thee met een gebakje daarna een drankje. Vanaf 12 uur wordt een voedzame lunch met koffie/thee of melk geserveerd. ‘s Middags krijgt men 2 consumpties, hiervoor worden bonnen verstrekt. De overige consumpties zijn voor eigen rekening. Onderweg houden wij weer de bekende verloting met leuke prijzen. Opgave bij Antoon van Santen 071 – 5804342 of op de Soos, in volgorde van binnenkomst, graag contante betaling bij opgave. Het bestuur en vrijwilligers wensen alle leden een heerlijke vakantie toe met veel zon uren en natuurlijk gezond weer terug. Het bestuur en vrijwilligers van KBO Stompwijk

Kelly en Mitchell van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma xxx Louis en Irma


-32-

Jaargangfinale (NK) onder de 12 jaar We hebben vandaag een heel spannende dag mogen beleven in het fantastische Dordrechtse 50 meter zwembad met elektronische tijdwaarneming. Voor elke leeftijdscategorie stonden vandaag de beste 24 zwemmers / zwemsters van Nederland op de startblokken voor hun favoriete zwemnummers. Van de Stompwijkers (Sanne en Eline) mocht Sanne als eerste van start. Haar eerste nummer was de 100m rugslag, hier tikte ze als 19e aan. Het volgende Stompwijkse nummer was voor Eline op de 100 meter schoolslag. Bij de finish was het heel spannend. De eerste 5 zaten vlak bij elkaar. Uiteindelijk kwam Eline 0,4 seconden tekort voor een bronzen medaille. Nadat ons adrenalinepeil weer gezakt was, konden we Sanne bewonderen op de 100 meter schoolslag. Sanne had een 22e inschrijftijd. Ze liet zien dat ze goed in vorm was want uiteindelijk werd ze 15e waarmee ze heel wat meiden haar voeten heeft laten zien. Hierna zwom Sanne de 200 meter wisselslag. Helaas bleek de brandstof op te zijn en kon ze nog twee meisjes achter haar laten: 22e plek. Vervolgens kropen we weer naar ons puntje van de stoel voor de 200 meter vrije slag van Eline waar ze een 7e inschrijftijd had. Maar in het verleden heeft ze laten zien dat ze verrassend snel door het water kan gaan op dit nummer. Ze ging als kogel van start. Na de 1e 50 meter gaf het elektronische scorebord aan dat Eline hier de minste tijd voor nodig had. Ook na 100 meter had ze nog steeds de leiding. Na 150 meter was een meisje haar nipt voor, maar nog steeds op koers naar een medaille. Maar helaas werd het de laatste 15 meter erg zwaar waardoor ze uiteindelijk 1/100 seconde meer nodig had dan het meisje dat als derde aantikte. In de middag had Sanne haar laatste nummer: 100 meter vrije slag. We waren benieuwd of haar brandstofniveau weer op peil was. Na de eerste 50 meter zag ze nog heel wat voeten voor haar. Maar met een mooie eindsprint wist ze uiteindelijk knap 16e te worden. Tenslotte volgde nog een laatste hartslag verhogend zwemnummer: de 100 meter vrije slag van Eline. Op dit nummer was ze als vierde geplaatst, zou het haar dit keer lukken? Halverwege de eerste 50 meter lagen de vier snelste meiden netjes naast elkaar op een lijn (het leek even op synchroon zwemmen). Na 50 meter gaf het scorebord aan dat ze 4e lag. Komt er nog een fantastische eindsprint die we al eerder dit seizoen van haar gezien hebben? De eindsprint kwam, maar dit keer was het verschil 0,3 seconden met nummer 3, helaas weer in het nadeel van Eline.


-33Sanne heeft bij haar eerste jaargangfinale laten zien dat ze thuis hoort tussen alle zwemtoppers van haar leeftijd en heeft een geweldige ervaring opgedaan waar ze enorm van genoten heeft. Eline heeft in totaal een kleine seconde te lang genoten van het zwemwater in Dordrecht om drie bronzen medailles mee naar huis te kunnen nemen. En ik was weer blij dat mijn hartslag weer op het normale niveau kwam na de wedstrijden. Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen. We hebben overigens veel leuke reacties gekregen n.a.v. de eerdere geplaatste stukken in de Dorpsketting, dus volgend seizoen laten we weer wat van ons horen. Met vriendelijke groet, Ilona van Ruijven

Kelly is geslaagd voor haar havo diploma dikke kus van Romy

Hallo kids, Over één week begint jullie vakantie en dat niet alleen, ook de Summerland kindermiddag zal aanstaand weekend plaatsvinden! Het thema dit jaar is ‘Summerland Got Talent!’. Waarschijnlijk kennen de meesten van jullie wel het programma ‘Holland’s got Talent!’, waar mensen hun talent kunnen showen aan heel Nederland. Komende zondag is het jouw beurt om aan Stompwijk te laten zien waar jij goed in bent. We beginnen de middag met een voorstelling, volledig passend in het thema. Daarna zullen jullie zelf je talent gaan showen, in bijvoorbeeld ‘Wie is de Chef?’ waar jij je kookkunsten kan laten zien. Ook zal er een hoek zijn waar je een heuse metamorfose kunt ondergaan, net als heel veel artiesten. Of ben je misschien heel sportief, ook dat kan jij showen aan de bezoekers van Summerland. Dit jaar vindt de Wereld Wonder kindermiddag weer op de zondagmiddag van Summerland plaats. De tent gaat open om 13.00 uur en om precies 13.30 uur zal de voorstelling beginnen. Daarna kun jij je talenten showen en om 15.30 is de Wereld Wonder Kindermiddag afgelopen. Maar dit betekent natuurlijk niet dat jullie niet kunnen blijven, want het feest van Summerland gaat gelijk weer verder! Groetjes, van de meiden van de Kindermiddag


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER Bij onze slijterij kunt u terecht voor diverse wijnen, bieren, binnenlands en buitenlands gedistilleerde dranken! Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

gesloten 09:00 – 18:00 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 09:00 – 18:00 09:00 – 16:00 gesloten

uur uur uur uur uur

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard!

Waldorffsalade Kip-kerrie salade Salade Niçoise Huzarensalade Zalmsalade Pastasalade

4 pers.

6 pers.

8 pers.

10 pers.

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

20,25 18,00 18,00 17,75 17,75 14,25

29,25 26,50 26,50 25,25 25,50 20,75

37,25 34,50 34,50 32,00 32,00 26,75

Dr. van Noortstraat 154 2266 HC Stompwijk Telefoonnummer 071-5801590

44,50 42,00 42,00 38,00 38,00 32,50


-35-

Let’s play darts 10 jaar Eindelijk, aanstaande zondag is het zover. Direct na de kindermiddag van “Summerland” is er de finale van Stompwijk -Zoeterwoude darts. Uiteraard is er voor de kinderen na de kindermiddag ook wat te beleven tijdens de finale van dit toernooi. Om de finale wat extra kleur te geven, hebben wij al 2 dartgrootheden vastgelegd, te weten: Francis Hoenselaar en Roland Scholten. Francis, de geboren Rotterdamse dartster, heeft een erelijst die gewoon te lang is om hier te vermelden (zie google). Francis komt inmiddels voor de tweede keer naar Stompwijk, waar ze ook veel zin in heeft. Ook Roland Scholten, de geboren Hagenaar komt weer graag naar Stompwijk. Ook deze topdarter heeft een mooie lijst met overwinningen door heel Europa. Verder zijn we nog bezig om een internationale darter naar Summerland te halen. Bij het schrijven van dit stukje is het nog net niet rond, maar we hebben nog tot zondag. De aanwezige kinderen krijgen de kans om een dartlesje te krijgen van deze toppers, om met ze op de foto te gaan en/of een handtekening te krijgen. Zoals al eerder gemeld, spelen we eerst de halve finale van de heren. Daar staan de Stompwijkers Bas de Haas en Wout Brugman tegenover de Zoeterwoudenaren Ruud van Vliet en Henk Turk. Na de halve finale van de heren wordt de finale gespeeld tussen de dames. De Stompwijkse Shirley Brugman zal het opnemen tegen de Zoeterwoudse Astrid Coene. Na de prijsuitreiking van, laten we hopen een mooie finale, zullen de heren hun finale gaan spelen. Mocht er na de finales nog tijd over zijn, kunnen de winnaars nog tegen de prominenten een pijltje gooien. De organisatie is bezig een zo’n professioneel mogelijk podium te maken voor in de Summerlandtent. We hebben de organisatie van Summerland immers beloofd om een “WK-waardig” decor en podium te maken. Voor de aanwezige bezoekers zal alles goed te volgen zijn op beeldschermen (onder leiding van Frans Oliehoek, moet dat zeker weer goed komen). Voor de ouders die moeten wachten totdat hun kind op de foto staat met een heuse wereld kampioen (e), of daarvan leert hoe je dartpijltjes moet gooien (je zal later maar kunnen zeggen “ik heb leren darten van een wereldkampioen”) is de bar al gewoon open om tijdens het kijken de tijd te doden. Wij wensen de (halve) finalisten veel succes en plezier en de toeschouwers een fantastische middag toe. Het begint om 15.00 uur, dus wees op tijd! De organisatie

Kelly Van harte gefeliciteerd met het behalen van je havo diploma. mama, John, Michelle, Cheyenne, Kimberley en Johnny


-36-

Dorpsketting 2139  
Dorpsketting 2139  

Dorpsketting nr. 2139

Advertisement