Page 1

WE LUSTEN ZE RAUW-KETTING Weekblad de Dorpsketting

Datum: 11 juni 2012 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2136

Oplage: 1060

Marga, Petra, Yvon, Trees, Jacintha, Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten BBQ zangkoor Celeto nieuws Weissensee Toernieuws Duivennieuws Alpe d’Huzes Beatz Waterratten Jeugdvoetbaltoernooi Oldtimerdag Wielerdag Z’woude Geslaagde Samenloop Fanfare Summerland Paardendagen Beestjes kijken Kolibri naar Engeland

2 5 7 7 8 11 12 13 16 18 19 19 22 23 29 31 33 35

Openbare vergadering Adviesraad verplaatst naar 5 juli (voor de voetballiefhebbers!) De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad was gepland op 21 juni. Op die avond wordt echter ook de kwartfinale van het EK gespeeld. Daarom leek het ons verstandiger om de openbare vergadering twee weken op te schuiven naar donderdag 5 juli. De agenda zal tijdig worden gepubliceerd in een volgende Dorpsketting. Aad Janson, Secr. Adviesraad Donderdag 14 juni vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage. Vertrek om 10.00 uur vanaf Meerlaanbushalte, tegenover de COOP. Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen 8 personen mee. Coby v.d. Geest, tel. 5801561

Spreuk van de week: Zonder gras heet het straatvoetbal Van: voetbalspreuken.nl


-2Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071-5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Woensdag 13 juni 09.30 uur Eucharistieviering Voorganger pastoor J.v.d. Bie Donderdag 14 juni 20. 00 uur Bijeenkomst van de wijkcontactpersonen Zaterdag 16 juni 19.00 uur geen viering Zondag 17 juni 11.00 uur Woord en communieviering met samenzang Voorganger Mw. M. Turk Misintenties Woensdag 13 juni, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden - v. Leeuwen, Kees Luk, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk. Zondag 17 juni 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerard v. Rijn, Nico van Boheemen, Jan Koevoet, Piet Roeling, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Magda v. Santen - v Paassen, Maartje Tuit – Noorlander, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten - v. Leeuwen, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg - v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong - v.d. Poel, Corrie Groeneweg - v d Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek - de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Gon Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Bert de Jong, Lena de Jong– van der Geest.


-3Kerkhulpen Woensdag 13 juni 09.30 u Zaterdag 16 juni 19.00 u Zondag 17 juni 11.00 u

Kosters Adriaan H Adriaan H Adriaan H

Lectoren

Misdienaars

geen Paula v. H

geen Monica v S/ Miranda v Dijk

Openingstijden: Donderdagavond 19.00 – 21.00 u Zaterdag 11.00 – 14.00 u We hebben nog leuke oranje artikelen. De koffie en thee staat altijd klaar met ’n koekje voor €1,00 Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek, dit lig in “ De Stal “ of vraag er naar. Telefonisch bereikbaar 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl . Dr. Van Noortstraat 137 A Te Koop: Elektrische insectenverdelgers – zonnehoeden (riet) – koelboxen – strandballen – koelelementen – hengels – parasols – peddels – bidons – zwem-drijfspullen – tenten diversen modellen en nog veel meer. Gevraagd: Fietsen alle maten en modellen FIETSKRING Donderdag 14 juni is de volgende fietstocht weer met de kring. De start is zoals gewoonlijk om 9.30 bij de kerk en we duimen voor goed weer! Tot donderdag Annie van Rijn ————————————————————————————WIJKCONTACT VERGADERING Donderdag 14 juni is er een vergadering van de wijkcontacten. Het is dan de laatste vergadering voor de vakantie. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Met vriendelijke groet, Annie van Rijn


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

    

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!


Pa, Langzaam ben jij van ons weggegleden Elke dag een beetje meer Telkens werd jou iets ontnomen Dat deed jou het meeste zeer!

Dankbaar zijn wij voor alle kaarten, bloemen en medeleven rond het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Het is een gemis, een stille pijn, dat jij nooit eer in ons midden zal zijn.

Antoon de Winter -ToonHet doet goed te weten dat hij ook voor anderen veel heeft betekend. Familie de Winter

Mei 2012 ‘De Wilgenhof’ Meer en Geerweg 14 22 66 HW Stompwijk In dankbare herinnering

B.B.Q. van het zangkoor Zondag) was het weer tijd voor onze jaarlijkse B.B.Q. Ook dit jaar waren we weer te gast bij Sjaan en Joop van Rijn in de polder. Nadat we een jaar ons best hadden gedaan met zingen, waren de weergoden ons goed gezind. Wat een heerlijk zonnetje. Om 3 uur druppelde de een na de ander binnen (buiten dus). We begonnen met koffie en cake, gebakken door een of meerdere bestuursleden (denk ik). Ik was wat later, dus dat heb ik niet helemaal mee gekregen. De ijverigen onder ons gingen boerengolfen. De B.B.Q werd aan gestoken en het vlees werd bereid door een aantal leden van het koor. Het was een gezellige middag waar weer heel wat bijgepraat werd. Ook onze voorzitter Sjaak was weer aanwezig, Sjaak toppie hoor. Hiermee wil ik het bestuur bedanken voor de organisatie van deze gezellige middag. Groetjes, Ria van Dijk, uit de Akkermunt.


CEES LUITEN EFFIC IENT TRANSPORT van ZAND, GROND e n AANVULLING

Schilderen, behangen en wandafwerking

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompw ijk Tel. 071-5803359

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-7-

25 jaar schaatsen op de Weissensee Vorige week hebben we het toer- en wedstrijdprogramma voor 2013 ontvangen. De toertochten zijn op dinsdag 22 januari, vrijdag 25 januari, dinsdag 29 januari en vrijdag 1 februari. De wedstrijden voor de A-rijders vinden plaats op; zaterdag 26 januari de Art Koopmans Memorial over 100 km. Maandag 28 januari ploegenachtervolging. Woensdag 30 januari het Open Nederlands kampioenschap over 100 km en zaterdag 2 februari de Alternatieve Elfstedentocht over 200 km . Het voornemen is om de 2e week (26 januari t/m 2 februari) in Oostenrijk te verblijven omdat we dan onze dorpsgenoten aan kunnen moedigen. Natuurlijk staat Martijn van Es aan de start. Hij is erop gebrand zijn laatste kansen te benutten om de hoogste trede van het podium te beklimmen. Dan bij de dames Zoey van den Bosch en waarschijnlijk Eline Bennis. Voor de schaatsliefhebbers die zich aan willen sluiten bij de Stompwijkse groep, kan ondergetekende zich sterk maken voor verblijf bij Neusacher Moser. Beter bekend als Hans und Brigitte. We verwachten een stormloop omdat we komende winter voor de 25e keer naar de Weissenssee afreizen. Meldt u tijdig aan bij ondergetekende. Natuurlijk kunt u niet ongetraind aan een dergelijke tocht beginnen. De Stompwijkse IJsclub kan u helpen om in conditie te komen. Elke dinsdagavond is onder deskundige leiding van Geerd Hilgersom de zogenaamde droogtraining. Van Stompwijk ‘92 mogen wij de velden gebruiken in de zomerperiode. Tegen een geringe vergoeding is iedereen welkom . Het maakt niet uit dat u ongetraind ben. Een ieder kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. Na enkele weken zult u merken dat het al een stuk gemakkelijker gaat. Nu aanmelden geeft het beste resultaat om straks de ijzers onder te binden. Aanmelden voor verblijf Hans und Brigitte. Tel. 5801134 of e-mail: ahaasswk@ziggo.nl Aad de Haas

Celeto/Nieuws Ook in 2012 zijn wij weer van de partij bij de ponyrace. Wij gaan gewoon door met de oude formule; voorspel de eerste twee aankomende pony’s in de grote koers en vergaar eeuwige roem. Onze beker werd de laatste jaren al wat gammel en roestig. Dit proces is tijdens de afgelopen kermis versneld door een volslanke, bierdrinkende, kalende man… Hij is echter wel zo sportief geweest om ons een nieuwe beker te schenken. Maar hopelijk is er toch nog iemand die weet waar onze oude beker is. De oude beker is namelijk ons gehele archief. Mocht je de oude beker in je bezit hebben of heb je de gouden tip. Laat dit dan s.v.p. even weten aan Cees van Veen of Leen Rotteveel. Alvast bedankt en tot op de kermis, Cees van Veen PR Celeto Nederland


-8-

Toernieuws Toerclub Stompwijk Afgelopen zondag waren de weergoden ons goed gezind en reden alle groepen een zonnige clubrit naar Leimuiden. Zo’n 55 fietsers verzamelden om half 9 op het erf van Theo. Jaap de Jong was vóór de start aanwezig om de sfeer van het peloton weer te proeven. Hij kwam op de juiste zondag, het erf van Theo was nauwelijks groot genoeg voor de nerveuze raspaarden van de verschillende groepen. Iedereen wilde na de gedwongen regenpauze van vorige week weer een lekkere rit rijden. Jaap is van plan om volgende week (bij de C-groep) weer op de fiets te stappen. De B vertrok met z’n 11-en (9 mannen/ 2 vrouwen) naar Leimuiden. We rijden de laatste weken in wisselende samenstellingen met telkens weer nieuwe herintreders. Vandaag waren dat: Jan Luiten, Wim Wetsteijn en Albrecht. Wim reed alsof hij nooit afwezig geweest was, heen en terug mee op kop. Vanaf de start gingen de eerste kilometers langs De Vliet in de juiste (opwarm) snelheid waarbij iedereen in de groep lekker op gang kwam. Tel daar de voor de wind bij op zodat we gaandeweg sneller door de polders (konden) kachelen. Het was gezellig druk op de fietspaden. Na ca. 40 km arriveerden we met een compacte groep bij het café “De Keijzer” voor de koffiestop. Met alle andere TC-groepen konden we buiten in het zonnetje genieten van de koffie met appelgebak. Terug ging de route via de Ringvaart. Bij Oude Wetering moesten we, in plaats van via de draaibrug, met een pontje oversteken. Precies daar kregen we een buitje op onze knar. Ook vandaag weer heerlijk gefietst. Om 12.05 uur weer thuis in Leiden met 80 km op de teller. Hans Heemskerk De C-groepen Met een jetlag nog in de benen de fiets weer uit de schuur gehaald en op weg naar de Vliet. Gelukkig scheen de zon en hoefde ik niet te twijfelen, wel of niet de korte broek! De C1 telde maar 3 fietsers, de C2 waren met zijn 8 en. Wij reden de route naar Leimuiden tegengesteld, langs de Vliet, waar we nog in de remmen moesten voor een overstekende fazant met kuiken, naar Leiderdorp en via de Zijldijk naar Oud Ade. Dan bij Oude Wetering langs het water en over de brug naar Leimuiden. Op de brede wegen konden we rustig met zijn 3en naast elkaar fietsen, dat is wel zo gezellig! Bij het Café van De Keijzer was er vandaag een Kunstspektakel georganiseerd in samenwerking met de Rabosponsortocht. Diverse kraampjes stonden gevuld met schilderijen en andere artistieke stukken. Voor de koffieliefhebbers was het goed geregeld en stond er een tap buiten klaar. Dus iedereen werd snel van koffie en dergelijke voorzien. Wij waren de eerste groep en konden nog een lekker plekje in de zon uit zoeken. Al snel kwamen ook de andere groepen en was het terras aardig vol. Voor de weg terug de richting Rijnsaterwoude gekozen en hadden we wind van zij of tegen, de temperatuurmeter gaf 16° aan. Door Woubrugge, Lagewaard en de Koudekerkse brug over. Jolanda kon nu een keer vlak bij huis afhaken en wij reden via het speeltuinpad naar Zoeterwoude en bij het Slingerlandpad reed Elly alleen verder.


-9Met 58 km was ik om even over 12 weer thuis, lekker gefietst en genoten van een mooie route. Annie van Rijn Vandaag een stralende zondag na een tegen vallende zaterdag, Vorige week was het net andersom en is de gehele club in bed blijven liggen. Maar nu floten de vogels en scheen het zonnetje bij het ontwaken, dus hup de paden op de lanen in. Toch met een iets ontstemd gevoel op pad want de deceptie van de voetbal van zaterdag werkte toch nog door. Een andere vroege vogel die zijn hond uitlaat schreeuwt tegen een lid van onze club, “Uit dat pak, ik schaam me dood”. Ja we hebben ook een vleugje oranje in onze clubkleding. De route liep via Leiden, Hoogmade, Rijpwetering, Roelofarendsveen naar Leimuiden. Dit dorp is opgemaakt voor het jaarlijkse feest met sprietlopen en allerlei oude dorpsspelletjes. Viel gisteren allemaal in het water, maar vandaag is er weer volop hoop. We drinken een bakkie bij De Keijzer, waar alle leden op af komen en we genieten van het zonnetje. We vangen een glimp op van de Westeinderplassen dat bol staat van de zeilboten, een prachtgezicht. Via Rijnsaterwoude en Woubrugge komen we in Zoeterwoude. Daar hebben ze zulke leuke uitspraken op de weg staan voor de paardrijders. ‘Ruim je mest op, dat scheelt een hoop!’ Volgende week naar het strand van Wassenaar, Groetjes Petra Oliehoek Ook de A-groepen gingen naar Leimuiden met de 8 van de A1 als eerste. Hemelsbreed ligt Leimuiden niet zo ver, dus moet je wat omrijden. Iedere groep vult dat op z’n eigen manier in en wij deden dat via Boskoop en Aarlanderveen. Na ruim 50 km konden we op het terras plaatsnemen. Even later volgde de A3 en de A2 arriveerde als laatste na een flinke rit van 60 km via Kudelstaart en Aalsmeer. Op de terugweg reden we via Roelofarendsveen en langs de Braasem. Dankzij het rustige, zonnige weer stikte het daar van de vliegjes. Niet echt een pretje dus. In Hazerswoude-Rijndijk zouden we net de A3 inhalen, toen Mark lek reed. Op die plek hebben we dit jaar al een paar keer met een lekke band gestaan, dus we beginnen ons af te vragen of daar soms veel scherpe rommel op de weg ligt. Dit keer kwam er een stuk ijzer uit de band. Het oppompen van de nieuwe band viel nog niet mee. Het blijft behelpen met die minipompjes, want pas met de derde kregen we er voldoende lucht in. Daarna was het nog een maar een kort stukje rijden, zodat we na 93 km terug in Stompwijk waren. Arno van Rijn


-10Toen de A2 als laatste vertrok vanaf het terras, bleek er een paar handschoenen en een zonnebril te zijn blijven liggen van ĂŠĂŠn van de andere groepen. De eigenaar van de handschoenen heeft zich al gemeld, maar van de zonnebril nog niet. Sjaak heeft zich er over ontfermd, dus de eigenaar kan contact opnemen op 06-15030997. Ook de eigenaar van de handschoenen die op 1 april in Honselersdijk zijn blijven liggen heeft zich nog niet gemeld. Dit kan alsnog bij Arno van Rijn. A.s. zondag is het Vaderdag en dan rijden de A (80km) en B (75) naar de Ruigenhoek bij De Zilk. De C gaat ook richting de duinen en heeft De Badmeester bij Wassenaarseslag als koffiestop (50km). Vertrek is weer om 8.30 uur vanaf Oostvlietweg 30.

Hoera!! Ria van Dijk 75 jaar!!!! Zaterdag 16 juni wordt onze ma, Ria van Dijk, 75 jaar!! Dit is toch wel een mijlpaal en daarom willen we haar op deze manier even extra in het zonnetje zetten. De meesten van jullie kennen haar wel, ze zingt in het koor, gaat op dinsdagmiddag naar de ouderensoos om te klaverjassen en op vrijdagmorgen is ze ook vaak in het dorpshuis te vinden. Verder staat ze altijd voor iedereen klaar, niet alleen voor ons, maar voor het hele dorp en als de kerk schoongemaakt moet worden stort ze zich vol overgave op het poetsen van het koper!! Ook is zij een razende reporter en schrijft ze regelmatig een stukje voor de Dorpsketting, al dan niet met een leuke foto erbij. Achter de geraniums zitten is er voor haar nog niet bij en we hopen dan ook dat ze nog heel wat jaartjes op deze manier kan genieten! Mocht u haar willen feliciteren, een kaartje naar Akkermunt 38 of een mailtje naar riavandijkballering@kpnmail.nl zal zij zeker waarderen. Het zal haar verjaardag nog feestelijker maken. Ma, hele dikke kus en heel veel liefs, Henk en Agnes

Gratis af te halen: Jonge katjes, zij mogen over drie weken weg. Kunnen ook gelijk buiten, bij ons zitten ze ook in de schuur. Niet schuw. We hebben drie rode, de rest is licht en donker tijger gestreept. Heeft u interesse neem dan contact met: Nicoline via 06 41959955


-11-

Duiven maakten imponerende snelheid! Geholpen door de harde zuidwestenwind maakten de postduiven er afgelopen zaterdag een supersnelle meeting van. Het programma telde dit weekend twee vliegraces. Respectievelijk Peronne (264 km.) en Chateauroux (632 km.). In de eerst genoemde startplaats kreeg het ruim 3000 duiven tellende konvooi van ’Leiden & Omgeving’ om 7.00 uur ’s morgens de vrijheid. Hiervoor stonden 123 duiven uit ons dorp ingeschreven. Het was de NL11-’648’ van de Comb. Hilgersom/Tijssen die om elf minuten over negen als prima winnaar de finish passeerde. Zondermeer indrukwekkend is dat het doffertje de afstand van 264 km. in een tempo van 120 km. per uur wist te voltooien. Wim v.d. Bosch met zijn NL10- ’808’ en z’n schoonmoeder Greet Luk (NL10-’698’) mochten met een mooie 2e en 3e plek eveneens tevreden zijn. Verderop in de middag was het wachten op de deelnemers vanuit het verre Chateauroux (632 km.) De Stompwijkers hadden hiervoor slechts een dertigtal zogenaamde fond vliegers op de startlijst staan. Zij hadden om 6.30 uur het startsein gekregen. In deze marathonrace kwam de duivin NL09-’719’ van Eddy en Chantal v. Leeuwen als beste uit de wedstrijd. De winnares had de lange –afstandsvlucht in een tempo van ruim 97 km. per uur voltooid. Als 2e en 3e werd de zegevierende dame gevolgd door de NL11-’654’ van Hilgersom/Tijssen en de NL09-’590’ van Jan v.d. Bosch. Verdiende punten: Hilgersom/Tijssen Comb. v. Leeuwen J. v.d. Bosch P. Oliehoek W.v.d. Bosch Greet Luk W. v. Benten G. Onderwater

17 pnt. 15 11 9 9 8 7 3

Stand: 1. Hilgersom/Tijssen 2. Comb. v. Leeuwen 3. W. v.d. Bosch 4. J. v.d. Bosch 5. W. v. Benten 6. Greet Luk 7. P. Oliehoek 8. G. Onderwater

96 pnt. 84 77 67 64 58 50 24

Piet Oliehoek

Dwarsfluiten bij "De Buren" Bij "De Buren"is er zondag 10 juni een optreden van: Vabien van der Hoeven, Janneke Lemmerzaal, Willemijn van Dongen Florence van der Hoeven en Esther Smit. Zij spelen allen op dwarsfluit en zorgen voor een afwisselend muzikaal programma. U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur bij "De Buren" Dorpsstraat 6 in Zoeterwoude


-12-

Verslag van mijn Alpe d‘HuZes 2012 Op zondag 3 juni 4.35 uur vertrokken wij met z’n vijven, mijn dochter Eline en haar vriendin Iris (de vriendin van Thom v Beek) en twee winkeliers bij mij uit de straat naar de Alpen om met z’n drieën deel te nemen aan Alpe d’HuZes, om te fietsen tegen kanker. Eline en Iris gingen mee voor de verzorging en voor de support op de dag zelf. Na een rit van 12 uur en 1083 km verder kwamen we aan in Venosc een camping 15 km van Bourg d’Oisans dat aan de voet van de Alpe d’Huez ligt. In de stromende regen onze tent opgezet om dan, na een heerlijke warme douche, naar Bourg d’Osians te vertrekken om een pizza en voor de liefhebber wat pasta te eten. Koken, daar hadden we de fut niet meer voor. Zo lagen we dan ook om negen uur al op bed. Maandag was ik al vroeg wakker en door de opening van het tentraam zag ik de eerste zonnestralen. Het beloofde een prachtige dag te worden. Na het eten zijn we met de auto naar Alpe d’Huez gereden om onze startnummers op te halen en het parcours alvast te verkennen. Jaaa, dat was voor sommige onder ons wel even schrikken. Wat een steile en lange klim. ‘s Middags zijn we gaan fietsen in de omgeving en hebben we wat kleine bergjes genomen om de spieren te laten wennen aan het klimmen, dat ging lekker. Dinsdag zijn Eline en Iris de Alpe d’Huez gaan beklimmen. Die wilden natuurlijk wel even een tijd neerzetten. Dat lukte geweldig, Iris in 57 min. en Eline in 74 min., daar kunnen wij niet tegen op. Ik ben toen de eerste 4 bochten omhoog gegaan en de meiden opgewacht in de afdaling om een paar mooie foto’s te maken. Dan is het woensdag, de dag dat het gebeuren moet. In de ochtend om 8 uur naar Bourg d‘Osians, zodat we de auto dichtbij de start kunnen parkeren die om 10.00 uur gepland staat. Maar natuurlijk, 1,5 uur voor vertrek begint het dan te regenen. Dat was wel even balen. Om kwart voor 10 zijn we toen toch naar de start gegaan. Wij voelde er namelijk niets voor om ons, een uur voor de start, kletsnat te laten regenen. Het was namelijk 12 graden. Eenmaal achter in de rij aangesloten bleken we te starten in blokken van 600 deelnemers. Dat wisten we helaas niet en een mooi leermoment voor volgend jaar. Wij mochten om 10.35 uur dan eindelijk ook van start. En ik ging met volle moed voor de eerste keer door de tijdwaarneming om aan de 1e klim te beginnen (14.3 km). De eerste keer gaat goed in 1.30 uur. Om 12.05 uur ben ik boven. Het is een bijzonder en emotioneel moment om voor de eerste keer de finish te passeren, overal zie je blije en ook huilende mensen die voor iemand fietsen. Na een korte rustpauze, om je windjack en je beenstukken aan te trekken (want het is boven 7 graden) begin ik aan de koude afdaling. Onderweg genoten van al die enthousiaste mensen die overal aan de kant staan, om de hele dag iedereen aan te moedigen. Beneden aangekomen ben ik naar de auto gegaan om de bidons te vullen en eten in te slaan.


-13En dan voor de 2e keer naar boven. Om 13.00 uur gestart en in 1.41 uur boven. Je benen gaan al tegen sputteren maar je moet door, boven even uitgerust. Na afdaling nr.2 even naar de auto om een schoon shirt aan te trekken want ik was kletsnat van het zweet en om wederom wat proviand en drinken mee te nemen. Na even rust te hebben genomen, ben ik om 15.45 uur weer gestart want je kon tot uiterlijk 16.00 uur starten. De 3e keer naar boven viel mij het zwaarst. Je benen willen niet meer, alles doet pijn, maar de muziek en de mensen langs de berg schreeuwen je omhoog! Na 1 uur en 46 min. ben ik dan toch boven. Wat een ontzettend goed gevoel! Ik ben blij dat ik aan dit mooie evenement deel heb mogen nemen. Als laatste, en toch wel het belangrijkste, wil ik iedereen bedanken die mij (voor het KWF) gesponsord heeft. Het totaalbedrag wat ik voor het KWF bij elkaar heb gefietst is € 3745,20 Heel veel dank!!!!!! Met vriendelijke groeten. Adri Bennis

Beatz Afgelopen weekend waren we helaas 1x geopend. Er werd nagepraat over de helaas verloren wedstrijd van Nederland tegen Denemarken. De DJ's draaiden weer de lekkerste nummertjes uit de top 40 van dit moment!! Aankomend weekend Dit weekend hebben we op vrijdag het één na laatste feest van dit seizoen alweer! Turn up the beatz zal deze avond heten en we zullen samen ervoor zorgen dat we het dak er nog af laten gaan. De DJ's zullen de lekkerste nummers van dit moment uit de speakers laten knallen en de barmannen de lekkerste drankjes voor jullie serveren! De deuren zullen op klokslag 21.00 u open gaan en de entree is gratis! Dus luidt je weekend gezellig met ons in en trek je mooiste kleren en je lekkerste dansschoenen aan. Zondag zullen we ook weer geopend zijn vanaf 19.00 u! Hier kan je weer je weekend gezellig afsluiten! Schuimparty Vrijdag 29 juni is het laatste feest van dit seizoen. Zoals elk jaar zullen we met de schuimparty eindigen en daarna gaan we in de tent een nieuw laagje verf aanbrengen. Je zult wel bij dit laatste feest een kaartje nodig hebben en die zijn aan de bar verkrijgbaar! Dus vraag aan een van die leuke barmannen of je zo een kaartje van ze mag kopen. De kaartjes zijn wel iets duurder dan normaal. Namelijk € 7,50 i.p.v. € 5,00! Stompwijk Summerland Summerland komt ook met de dag steeds dichterbij en we gaan ook hier een groot feest van maken! Kaarten voor zaterdagavond zijn nog steeds beschikbaar! Dus heb je er nog geen een? Wees er snel bij want op is toch echt op! Voor verdere informatie bezoek de website: www.stompwijksummerland.nl Wij wensen jullie nog een fijne school/werk week en zien jullie vrijdag weer!


-14 -

Het is stil op de Stompwijkseweg…………… Nou ja stil, er rijden geen auto’s en fietsers. Maar er wordt wel gewerkt. Toch maar eens even gaan kijken wat er gebeurt. Over een groot stuk ligt de hele weg open voor de operatie. De klus is groter dan werd verwacht. Ze komen van alles tegen. Momenteel wordt er een drain ingelegd volgens de mannen. Daarmee kan straks het water worden afgevoerd als het schuimbeton wordt gestort. Daar moet het zand en het wegdek weer op. De nieuwe betonnen damwanden staan keurig in het gelid. Het verschil met de oude is goed te zien. Ze zijn zo sterk dat er straks ook geen ankers meer in de weg hoeven. Het is even afwachten. Dit proefstuk blijft zo een paar jaar liggen. Als het dan geslaagd mag heten is er kans dat de hele weg zo wordt opgeknapt……;-) Dus nog even geduld……. Fietsers kunnen, als ze afstappen en bereid zijn door een stukje zand te lopen, er weer door. Agnes van Boheemen- Vollebregt

Drive-in show Disco 2000

Volendammer Vishandel

Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Iedere donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

Uitsluitend 1e kwaliteit


-15-

In Emmaus; maandag 18 juni OPTREDEN CANTATE DOMINO Het Zoeterwoudse koor Cantate Domino heeft een rijke geschiedenis, het is opgericht in 1918 onder de naam “Zingt den Heer”. Inmiddels is het een algemeen koor met de naam Cantate Domino en de 50 leden staan onder de bezielende leiding van dirigente Una Cintina. Voor het a.s. 94-jarig bestaan studeert het koor Die Schöpfung van Joseph Haydn in. Enkele delen uit Die Schöpfung worden in Emmaus gezongen, met solozang van de sopraan Annemarie Zijsling. Het koor zingt een aantal liederen van verschillende componisten, de bindende factor is dat alle liederen Cantate Domino heten en totaal anders klinken. Una Cintina speelt voor u een solostuk op de piano. Halverwege het optreden vindt een feestelijke gebeurtenis plaats, nl. één van de koorleden: Leen van de Berg zal door de Burgemeester een koninklijke onderscheiding uitgereikt krijgen voor zijn verdiensten voor o.a. het koor, de Dorpskerk en Vios. Het is geen verrassing meer voor Leen. De Burgemeester belde hem tijdens zijn vakantie in Spanje om hem te feliciteren met zijn verdienstelijke lintje. Het feestje heeft de jubilaris nog te goed en dat wordt nu mooi gecombineerd met zang van het koor waar hij al meer dan 50 jaar actief lid van is. Aanvang optreden 19.30 uur Entree voor gasten € 2, klantenpashouders gratis Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)

Sam’s Kledingactie haalt met de kledinginzamelactie in Stompwijk 1500 kilo kleding op voor Cordaid Mensen in Nood De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die in Stompwijk is gehouden, heeft 1500 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel. 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl.


- 16 -

Waterratten Sinds vorige week hebben we bij de redactie bericht ontvangen van 2 waterratten. Ze wonen langs de Vliet en zwemmen als vissen zo snel door het water. De redactie is nieuwsgierig geworden naar dit zwemtalent en gaat volgende week uitgebreider kennis maken met Sanne en Eline van Ruijven. Vooruitlopend hierop alvast het onderstaande verhaal van hun trotse ouders. De speedo finale vorig weekend was een groot succes. Er is keihard gezwommen en bijna op elke afstand is er een persoonlijk record (PR) gezwommen. Sanne mocht zaterdag 3 x aan de start verschijnen. Op alle 3 de afstanden wist ze als eerste aan te tikken en daarbij ook nog eens een goede tijd op de klok te zetten. Ook Eline moest 3 x starten. De eerste wedstrijd kon ze nipt geen PR zwemmen maar tikte net iets eerder aan Sanne in actie met de vrije slag dan nr 3. Daarna kreeg ze de smaak te pakken en zetten op de 2 volgende afstanden 2 flinke PR-en en ging die dag met al het zilver naar huis. Zondagochtend vroeg is er nog even uitgezwommen om vervolgens 's middags vol goede moed aan de volgende wedstrijden te beginnen. Eline mocht het spits afbijten met de 100m rugslag. Niet haar favoriet maar wonderlijk zwom ze 4 sec van haar tijd af en tikte vlak na nr 2 aan. Daarna ging het alleen nog maar beter. Op de 100m schoolslag (wel haar favoriet) lukte het net niet om eerste te worden maar dat maakte ze goed op de laatste afstand. Daarna was er nog een estafette (6X50m vrijeslag) waarbij 3 meiden en 3 jongens (tot 12 jaar) mochten starten. Zowel Eline als Sanne horen bij de snelste 3 meiden van de vereniging en gingen er met het goud vandoor in een zeer spannende race. Dus mochten ze nogmaals op het podium om het goud op te halen. Hieronder de tijden gezwommen in een 25m bad van Sanne: Zaterdag 100m vrije slag: 1.18,14 (PR) 1ste, landelijk 14de 50m vlinderslag: 0.43,67 (PR) 1ste, landelijk 39ste 100m rugslag: 1.1.28,30 (PR) 1ste, landelijk 18de


- 17 Zondag 200m wisselslag: 3.11,40 (PR) 1ste, landelijk 11de 100m schoolslag: 1.43,92 (PR) 1ste, landelijk 35ste Voor alle afstanden heeft ze de limiet gehaald om met de jaargangfinale (NK) te mogen starten. Daarbij moet je dan ook nog bij de beste 24 zitten. Dit is gelukt voor de 100m vrije slag, 100m rugslag en de 200m wisselslag.

Eline in actie met de vlinderslag Eline: Zaterdag 200m wisselslag:2.56,11 (geen PR deze staat op 2.56,08) 2de, landelijk 12de 100m vrijeslag: 1.10,17 (PR) 2de, landelijk 4de 100m vlinderslag:1.28,96 (PR) 2de, landelijk 21ste Zondag 100m rugslag: 1.21,70 (PR) 3de, landelijk 14de 100m schoolslag: 1.27,53 (PR) 2de, landelijk 6de 400m vrijeslag: 5.27,73 (PR) 1ste, landelijk 11de Ook voor Eline geldt dat ze voor alle afstanden de limiet heeft gehaald. Ook staat ze met alle afstanden binnen de beste 24 van Nederland. In Dordrecht mag ze op 4 van de 7 afstanden starten (Er wordt ook nog een 200m vrije slag gezwommen waarbij ze landelijk 10de staat). Ze zal dus nog een keuze moeten maken. Met dank aan de prachtige foto’s van Bregje van Scholl Ilona van Ruijven U gaat nog van deze snelle meiden horen. Begin juli vindt de finale plaats.


-18-

Jeugdvoetbaltoernooi bij Stompwijk ’92 zeer geslaagd! Afgelopen vrijdag en zaterdag (8 & 9 juni) vond bij de voetbal van Stompwijk ’92 het “Beter Laat dan Nooit toernooi “ plaats. Het was al weer even geleden dat er voor ALLE jeugdteams een toernooi was. En omdat het laat in dit seizoen gehouden werd snapt u gelijk waarom dit toernooi zo heet. We hadden er zin in en waren gedreven om voor een goeie bezetting te zorgen en dat was voor alle jeugdteams goed gelukt. Niet alleen verenigingen uit de buurt, zoals SJZ en RKAVV waren te gast, maar ook van verder weg, bijvoorbeeld Ter Leede. Onder werkelijk stormachtige condities begon het toernooi op vrijdagavond met de A- en B- junioren. Er werd gestreden op halve veldjes in 7 tegen 7 vorm en natuurlijk ook om de eer. Daarnaast gingen de poulewinnaars met een reuze EK- kabouter naar huis en voor alle deelnemers een lekker broodje hamburger. Deze vedetten van morgen speelden zinderende partijen en hadden het ondanks de storm reuze naar hun zin. Na afloop was er heuse discotheek (dankjewel, goed gedaan Wesley Faas en Rowin Bocxe) die zorgde voor een prima sfeer waarvan iedereen zeer genoot. Op zaterdagochtend vroeg (09:00 uur) was het de beurt aan de kleine, stoere mannen, de F-jes. Ook 7 tegen 7 en soms in de regen, want de omstandigheden waren niet best te noemen . Het was een gezellige drukte en veel ouders namen de moeite om te komen kijken en supporteren,. Hulde, daar worden wij blij van. Ondanks de kou, wind en soms regen speelden deze mannen er lustig op los en hadden het zichtbaar naar hun zin. Dat mag ook gezegd worden van de E-tjes, dit toernooi werd afgewerkt van 11:00 tot 13:00 uur. We hadden gezorgd voor een strak schema, mede om aan het einde van de dag op tijd klaar te zijn voor Nederland tegen Denemarken (hoe dat afgelopen is weten we inmiddels!). Gelijk aan de F-jes kregen ook deze stoere teams allemaal een mooie beker. In de middag speelden de D- en C junioren hun toernooi. Gelukkig onder wat betere omstandigheden werd ook hier gestreden om de EK-kabouter. Tussendoor werd op zaterdag van alle teams een mooie team foto gemaakt. Deze werd gelijk ontwikkeld en als herinnering aan dit toernooi mee gegeven. Een leuk idee dat goed scoorde bij alle verenigingen. De laatste prijsuitreiking van dit twee-dagen- toernooi was precies om 17:00 uur, waardoor iedereen op tijd thuis was voor de EK 2012. Onze dank gaat uit naar iedereen die zich heeft ingezet om dit toernooi te doen slagen; dank aan alle verenigingen met hun leiders, het publiek, de scheidsrechters, kantine medewerkers en Albert-Heijn XL in Zoetermeer. Terugkijkend waren wij dik tevreden en er wordt nu reeds gefluisterd om er een jaarlijks terugkomend toernooi van te maken……………………………….! Jeugdbestuur- voetbal Stompwijk ’92


-19-

Wielerdag Zoeterwoude is mix van sport, sfeer en gezelligheid Met de jaarlijkse wielerronde houdt het Wielercomité Zoeterwoude een traditie in ere. Zondag 17 juni is de 31ste editie van de wielerdag. Meer dan 31 jaar geleden werd onder de vlag van het Oranjecomité ook al de Ronde van Zoeterwoude verreden. Toen was de aanpak kleinschaliger. Komende zondag is de oude dorpskern het domein waar de wielrenners het voor het zeggen hebben, al moeten zij vooral de benen en de banden laten spreken. Wielrennen in Zoeterwoude is een mix van sport, sfeer en gezelligheid. De wielrenners voeren weliswaar het hoofdgerecht op, de hele entourage op en rond het parkoers is in dit decennium evenzeer van belang. Want de tijden zijn enorm veranderd. In de jaren tachtig van de vorige eeuw – het wielercomité is opgericht in 1982 – stonden renners te trappelen om in Zoeterwoude aan de start te mogen verschijnen. Er kwamen zelfs meer aanmeldingen dan volgens de reglementen was toegestaan. Tientallen renners kregen de vervelende mededeling dat Zoeterwoude ‘vol’ was. Dat is nu vrijwel overal in het land anders. De organisatie is blij met 40 tot 50 renners in welke categorie dan ook. Mede daardoor is in Zoeterwoude het wielerprogramma met KNWUwedstrijden en de lokale Grut- en Burgerronde (de burgerronde is ook voor inwoners en ex-inwoners van Stompwijk) een goede mix. Het wielerprogramma op 17 juni ziet er als volgt uit: 11.30 uur Nieuwelingen, 40 kilometer 13.00 uur Grutronde in diverse groepen 14.15 uur Elitevrouwen en vrouwen-B, 70 kilometer 16.15 uur Burgerronde, diverse afstanden.

Jubileum Oldtimerdag in Leidsenhage met record aantal deelnemers Op initiatief van de familie Mirjavanmard (Tehran tapijthandel in winkelcentrum Leidsenhage), ontstond eind jaren ‘90 de Oldtimerdag Leidsenhage. Wegens werkzaamheden toen in het centrum werd dit initiatief enige jaren onderbroken om later weer voortvarend te worden opgepakt. Inmiddels is men toe aan de 10e editie. Een jubileum dus en dit jaar met een record aantal deelnemers (ca 45 wagens). Op zaterdag 16 juni kan men alle wagens bewonderen in het winkelgebied tussen 11.00 – 17.00 uur. De enige dag in het jaar waarvoor vergunning wordt verleend langdurig auto’s te plaatsen in het centrum.


- 20 -

Open monumentendag Programma 2012 – Naar buiten! Op zaterdag 8 september 2012 vindt in de gemeente Leidschendam-Voorburg de Open Monumentendag plaats. Het thema van de 26e Open Monumentendag luidt ‘Groen van Toen’. Tijdens de Open Monumentendag zijn ruim 30 monumenten gratis te bezoeken. Daarnaast is er aandacht voor de specifieke “groene” monumenten zoals parken, hekwerken, monumentale bomen en de natte monumenten. Door onder andere fotopresentaties, rondleidingen, muziek, dans en theater, informatiepanelen over landschapsontwikkeling, kinderactiviteiten, thema-informatie en rondritten langs monumenten kunnen bezoekers kennismaken met de monumenten in de gemeente. In Leidschendam-Voorburg worden alleen activiteiten georganiseerd op zaterdag 8 september. Het thema nodigt uit om ook van de “groene” buitenmonumenten te genieten; in verschillende parken en tuinen vinden activiteiten plaats die de aandacht vestigen op de plaats van de groene monumenten in de geschiedenis. Er is een uitgebreid cultuurprogramma waarbij monumenten een podium bieden aan muziek-, dans en toneelgezelschappen. Bij enkele monumenten is een op kinderen afgestemd programma. Oproep eigenaren en beheerders van een monument en vrijwilligers Vindt u het leuk om aan bezoekers iets van de historie van uw pand te laten zien met bijvoorbeeld rondleidingen, foto’s of levende historie? Dan horen wij dat graag van u. Tevens zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Meer informatie is verkrijgbaar bij Pieter van den Kerkhoff (070 – 369 3233 of pga.van.den.kerkhoff@gmail.com).

Woej zoekt handige mobiele bellers Woej zoekt vrijwilligers, die willen helpen bij een informatiemiddag voor ouderen, over de ins en outs van mobiel telefoneren. Woej verzorgt op dinsdag 10 juli een 55+ informatiemiddag over het gebruik van mobiele telefoons. Smartphones zijn voor de meeste ouderen nog een brug te ver, maar velen hebben al wel de ‘gewone’ mobiele telefoon aangeschaft. Maar hoe werkt die contactenlijst, hoe zet ik ‘m stil, zonder dat hij uitgaat, hoe moet ik sms-en? Hoe moet ik opwaarderen, hoe zet ik datum en tijd erin, hoe kan ik ‘m gebruiken als wekker? Dit zijn zomaar wat vragen, waar sommige ouderen mee worstelen. De informatiemiddag is van 14.00 tot 16.00 uur in wijk- en dienstencentrum Noord, Duivenvoorde 262 te Leidschendam. Heeft u geduld, vindt u het leuk om met ouderen om te gaan en heeft het mobieltje geen geheimen voor u, bel dan met Woej, en vraag naar mevrouw Edni Kasto, tel. 3209203. Of mail naar edni.kasto@woej.nl.


-21 23 juni feestelijke ingebruikname nieuwe Damplein in Leidschendam Centrum Na twee jaar bouwen zal op zaterdag 23 juni a.s. het nieuwe Damplein in Leidschendam Centrum met een knallend feest worden ingewijd. Na de officiële ingebruikstelling van het plein en de onderliggende parkeergarage – met gratis parkeren – door projectwethouder Marcel Houtzager biedt de Ondernemersvereniging Leidschendam Centrum vanaf 17.00 uur jong en oud een Romeins Midzomerfeest aan. Het Damplein is omgebouwd tot één groot terras in een mediterrane sfeer. Daar kan het publiek met een culinaire strippenkaart genieten van verrassende gerechten uit ‘eigen keuken’, omlijst door muziek verzorgd door DJ Niles Alister en een optreden van popzanger Chris Hordijk, finalist in The Voice of Holland 2012. Ondertussen kan de jongste jeugd zich uitleven op een springkussen. Verrassingsmenu en muziekmix Door aanschaf van de culinaire strippenkaart in de voorverkoop (€ 7,50 )maakt het publiek ook kans op mooie prijzen, zoals een weekendje weg naar een zonnige bestemming (cheque t.w.v. € 450,-), bijvoorbeeld Rome, of een weekend/midweek in een 4tot 6-persoonsbungalow op Landal Hoog Vaals. Het menu bevat verrassende gerechten en is samengesteld door Restaurant Klein Fornuis, De Heerlijkheid, Van Rijn Culinair en Gall & Gall Verbeek. Voor het dessert zorgt IJssalon Fanielje. DJ Niles Alister combineert de grote hits en samples uit de jaren 70/80/90 met een hedendaagse beat & sound. ‘Oud’ en ‘nieuw’ worden verenigd in een gedurfde strakke mix. Popzanger Chris Hordijk, die begin dit jaar tweede werd in The Voice of Holland, zal zeker een onvergetelijke indruk achterlaten. Het Romeins Midzomerfeest is een gezamenlijk initiatief van Ondernemersvereniging Leidschendam Centrum (OLC) en VOF Leidschendam Centrum. Het wordt mede mogelijk gemaakt door o.m. Van Ravesteynfonds, Dura Vermeer, Ontwikkelcombinatie Damcentrum en Landal Green Parks. Meer informatie over het Midzomerfeest, voorverkoop strippenkaarten en deelnamevoorwaarden loterij is te vinden op www.winkelcentrumdamplein.nl.

VEEVOEDER Van der WEIJDEN    

verkoop van:

Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking) Houtvezel, zaagsel en ander strooisel voor in de paardenbox (eerste kwaliteit en stofvrij) Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed Ruim assortiment diervoeders

Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen. Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812


-22-

Geslaagde SamenLoop voor Hoop Haaglanden Dit weekend hebben in het kader van de allereerste Samenloop voor Hoop Haaglanden een zo’n 700 deelnemers meegelopen in de 24 uurs-wandelestafette. Dat deden ze van zaterdag 9 juni 14.00 uur tot zondag 10 juni 14.00 uur in het Groot Zijdepark bij Leidsenhage als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Tijdens het evenement zijn ook bijna 70 survivors – (ex-)kankerpatiënten verwend. Vele van hen hebben de eerste ereronde gelopen samen met wethouder Heleen Mijdam en directievoorzitter Leo van der Plas van onze hoofdsponsor, Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Door de inspanningen van alle teams en de bijdragen van vele Leidschendamse en Voorburgse bedrijven en personen heeft de SamenLoop in Haaglanden in totaal een bedrag € 33.500 bij elkaar gebracht dat bestemd is voor het wetenschappelijk onderzoek van KWF Kankerbestrijding. Een geweldig prestatie! Voorzitter Leo Vogelaar: “Iedereen persoonlijk bedanken is helaas niet mogelijk. Dus bij deze een minder persoonlijk maar een zeer welgemeend bedankje aan iedereen die een steentje of centje heeft bijgedragen aan het slagen van dit evenement. Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers, alle sponsors, de lopers van de teams (vooral hun captains), de survivors, alle artiesten, alle mensen die de survivors verwend hebben, onze fotograaf, onze webmaster, de veilingmeester, de spreekstalmeester en de gemeente Leidschendam-Voorburg.” Allemaal hartelijk bedankt namens het bestuur van de eerste Samenloop voor Hoop Haaglanden. Over twee jaar zal de 2e Samenloop voor Hoop Haaglanden georganiseerd worden. Hopelijk met minstens net zoveel steun van LeischendamVoorburg en omstreken. Meer informatie over de SamenLoop vindt u op de site: www.samenloopvoorhoop.nl/haaglanden

17 juni = het Vaderdag !!!!! Bij Bloemsierkunst “De Passie” vindt je leuke cadeaus voor de liefste vaders !! Behalve bloemen ook een ruim assortiment binnen- en buitenplanten. Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Tel. 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten


-23-

Natuur; een discutabel iets Verhoging van het groenfonds van €2,- naar €3,- per inwoner. Dan kunnen we bijvoorbeeld “natuur” maken van de Driemanspolder. Sorry hoor: weilanden met koeien, schapen en vogels, is dat geen natuur???? Ik vind het bovendien kapitaalvernietiging. Landbouwgrond is nodig voor de voedselproductie. We merken het al als de graanoogst in het buitenland mislukt, alles wordt hier gelijk duurder. We kunnen niet in ons levensonderhoud voorzien en straks al helemaal niet meer!!! Bovendien, wat is een natuurgebied als je straks stikt van de insecten en muggenplagen door het maken van waterpartijen. En tekenplagen door de bosschages. De natuur maar weer vernietigen door insectmiddelen te gebruiken?? Wij gaan bijna ons hele leven al naar Schiermonnikoog, maar sinds ze daar een gebied afgegraven en onder water gezet hebben is daar een enorme muggenplaag geweest en gaan wij er niet meer naar toe. Die natuur levert ook nog wel wat gevaren voor de gezondheid op. Wat dacht u van de ziekte van Lyme, niet tijdig ontdekt kan dit heel gevaarlijk zijn. Of van Babesiosis (bloed in de urine). Beide worden overgebracht door teken. Voor mensen is het behandelbaar, maar voor koeien is het vaak dodelijk. Denk dus na en ga verstandig om met natuurgebied! En ook: voedsel dat van ver moet komen omdat het er hier (niet) meer is, is dat zo natuurlijk?? Geef die ene euro maar aan de ouderenzorg. Die mensen hebben hun hele leven hard gewerkt en niet van die rare beslissingen genomen om landbouwgrond onder water te zetten of er “natuur” van te maken. Zij waren verstandig, maar worden nu slecht behandeld. Nee, minister Bleker van landbouw (van welke regeringspartij hij is interesseert mij overigens niet) dat is een man met boerenverstand. Denk daar maar eens over na!!! Groetjes Marjolein Steenstra

+++++++ Zin in een muzikale picknick? Al onze agenda’s vullen zich weer met de talrijke zomerse activiteiten in ons dorp. Er kan er vast nog wel eentje bij. Zondag 1 juli geeft de fanfare een swingend openlucht concert. De locatie voor dit concert is het grasveld nabij de Pinksterbloem en de Zwanenbloem. Bij mooi weer is dit een uitstekende gelegenheid voor een muzikale picknick. De muziek passen we er natuurlijk op aan. Het thema van ons concert is dan ook “Latin Summer”. Je hoeft dus niet op je picknickkleedje te blijven zitten er mag ook gedanst worden. We hopen natuurlijk op een mooie zonnige dag die zondag 1 juli. Aan onze muziekkeuze zal het liggen! Binnenkort meer over de muziek die we zullen spelen en de aanvangstijd van het concert. 1 juli, openluchtconcert “Latin Summer”, grasveld Pinksterbloem


Geslaagd !?!?!!!!! Dat verdient een bloemetje! Bij ons vindt u dagelijks een wisselend assortiment aan bloemen & boeketten. Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Tel. 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten


-25-

Olympische amazone aan de start van SGW Vlietland Het weekend van 16 en 17 juni 2012 staat recreatiegebied Vlietland in het teken van de paardensport met de Samengestelde Wedstrijden (Eventing) voor ruiters en menners. Er zullen naar verwachting ruim 450 paarden en pony’s uit heel Nederland aan de start verschijnen met ook deelnemers uit België. Dit jaar zal zowel het KNHS Kampioenschap Eventing voor pony’s als het Kampioenschap voor Zuid-Holland in alle klassen (Beginners, Licht, Midden en Zwaar) worden verreden. De Voorschotense Elaine Pen, die zich met haar paard Vira gekwalificeerd heeft voor de Olympische Spelen in Londen, zal in de klassen M en L met jongere paarden een geduchte tegenstander vormen voor onder meer de Regiokampioene van vorig jaar, Debby van Veen uit Den Haag, die dit jaar haar titel zal proberen te prolongeren in de klasse M paarden. Vooral de cross country waarbij over een traject van ruim drie kilometer 2025 ‘natuurlijke’ hindernissen dienen te worden overwonnen is ronduit een spektakel en zeker een bezoek waard. Op zondag komt u bijna ogen te kort wanneer zowel de ruiters als de menners op de waterhindernis in actie komen. Programma Beide dagen beginnen om 8 uur met de dressuur. Op zaterdag zal om 11:00 uur door bondscoach Eventing, Martin Lips, het startsein voor de cross worden gegeven. Rond 17:00 uur zal de laatste ponyrubriek (L pony’s) met de cross van start gaan. Zondag zal ook rond 11:00 uur worden gestart met de cross (B paarden). Tevens zal die dag voor beginnende combinaties een oefencross (paarden en pony’s) worden verreden. Een strodorp met gezellige kraampjes maakt het geheel compleet. Voor meer informatie en foto’s www.eventingzuidholland.nl. Toegang en parkeren gratis.

Hallo, ik zoek werk voor mijn zoon van 24 jaar met verstandelijke beperking. Hij werkt momenteel via de stichting de Compaan in de kassen in het Westland. Maar hij zou het ook leuk vinden om met dieren te werken. Hij heeft ook aan paardrijden gedaan, dus, daar heeft hij enige ervaring mee. Mijn email is hoe-gen@hotmail.com


Andrea’s Haarstudio Kapsalon voor alle leeftijden zonder en met afspraak.

www.andreashaarstudio.nl

Voor alle behandelingen kunt u zo binnenlopen of een afspraak maken.

Knip Service aan huis !

Kids knippen t/m 12 jaar € 10,50 Jeugd knippen t/m 18 jaar € 15,50 Heren knippen € 19,50 Dames wassen knippen € 21,25 Spaar Gratis haarpunten bij iedere behandeling voor leuke kortingen.

071 - 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk naast de supermarkt altijd gratis parkeren. di - vr : 09:00 - 17:30 zat : 08:30 - 16:00


-27-

Theo van der Meer aan kop bij EK toto Afgelopen vrijdag is het dan eindelijk begonnen, de Europese Kampioenschappen voetbal in Polen en Oekraine. Zoals u inmiddels van ons gewend bent organiseren we ook dit jaar weer de EK toto, om zo de wedstrijden nog spannender te maken. En na de domper van het Nederlands elftal tegen Denemarken (wie heeft deze uitslag geraden?) kan dit toch weer voor aardig wat vreugde leiden in de huiskamers van Stompwijk en omgeving, Dit jaar maar liefst 349 deelnemers, een nieuw record! Met één deelnemer uit de USA (Pete Waasdorp), één uit Canada (Ard Hoogeveen) en twee uit Frankrijk (van de familie De Groot), niet geheel toevallig uit de familiekring van Jack Luiten. De eerste wedstrijden zijn gespeeld en zo ook de eerste punten verdiend. Met een goede uitslag (en de goede ruststand) 10 punten, alleen de einduitslag 8 punten en indien alleen het resultaat goed is voorspeld 5 punten, Dat leidt tot een tussenstand, die dagelijks wordt bijgewerkt op http://totostompwijk.nl/ tussenstand.cfm: 1. Theo van der Meer 35 2. Willem Hoogeveen 33 3. Cynthia van den Bosch 33 4. Cees van Veen 31 5. Jeroen en Anouk 31 6. Aad Luiten 30 7. Ilia van Rijn 30 8. TJM Brugman 30 Dit jaar wordt er voor het eerst ook met teams gespeeld. Deze zijn samengesteld uit deelnemers van de EK toto. We hebben dit jaar 13 teams, waarvan dagelijks het gemiddelde wordt berekend van de individuele leden. Ook hiervan is de stand terug te vinden op onze site op http://totostompwijk.nl/Teams.cfm Na 6 wedstrijden ziet de kop van het teamklassement er als volgt uit: 1. De Trein 19,7 2. Seizoen zonder blessures 18,5 3. Stinkkinderen 18,2 4. De Boschhoppers 17,6 5. The Brothers 15,9 Voor degenen die actief zijn op sociale media zijn de standen en nieuws ook te vinden op Facebook (totostompwijk). We hopen dat u weer veel plezier beleeft aan de toto. -

Kevin van den Bosch Mark Disseldorp Ank van den Bosch Ruud Disseldorp Adrie Kerkvliet


Luiten BV Stompwijk Landbouwmechanisatie en Tractoren bedrijf

Adres: Stompwijkseweg 78 2266 GH Stompwijk Tel.: 070-3175288 Fax.: 070-3277724 Email: info@luitenstompwijk.nl Website: www.luitenstompwijk.nl

Naast reparatie en service voor tractoren en landbouwmachines ook het advies voor levering van:

   

Gallagher en schrikdraad klokken en afrastering voor alle dieren

 

Heteluchtkanons

Tuin- en parkmachines: Kettingzagen, gazon– en bosmaaiers, heggenscharen en tractoren Werkkleding: Schoenen, jassen, overalls, broeken, truien enz. Hogedrukreinigers: warmwaterhogedrukreiniger & koudwaterhogedrukreiniger Hobby / semi professional / professional Klein constructie werk: Sierhekwerk, frames, balkonhekken enz.

Kortom, wij kunnen u dus zeer breed van dienst zijn!

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30—17.00 uur - Zat 7.30—14.00 uur Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


-29-

Bedankt!!! Wij willen via dit berichtje graag alle mensen bedanken die ons hebben geholpen met het sparen van keukenrollen. We hebben genoeg keukenrollen ingezameld om van de Summerland Kindermiddag een groot knutsel festijn te maken! Nogmaals bedankt voor alle hulp! De meiden van de Kindermiddag

NOODOPROEP!!! Afgelopen vrijdag zijn wij langs de klassen van de Maarten v.d. Velden school geweest om jullie te vertellen over de Summerland Got Talent show van de Kindermiddag. En wel om de reden dat wij nog géén inschrijvingen hebben, hopelijk hebben we jullie op deze manier enthousiast kunnen maken om mee te doen!! Volgende week komen we weer langs de klassen zodat jullie je kunnen opgeven. Wanneer je nu al zeker weet dat je mee wilt doen kun je ook een mail sturen naar: kindermiddag@gmail.com. Hopelijk tot snel om samen onze talenten te showen!!! Groetjes van de meiden van de Kindermiddag

Dj Kicken maakt het programma voor zondag 8 juli compleet! We komen steeds een beetje dichterbij het gezelligste feest van het jaar! Na vorige week Johnny & the Gangsters of Love bekend te hebben gemaakt is het nu de beurt aan the one and only DJ Kicken! Hij heeft al is een keer eerder op Stompwijk Summerland gestaan en maakten er zo een groot feest van dat we het niet konden laten om hem nog een keer uit te nodigen! Dj Kicken begon in 1984 als dj en in 2001 als producer. Bekende nummers van zijn hand zijn onder andere I wanna dance with somebody, Let me hear you en What's up van Salou Sl feat. Joyze. Hij werkt als dj vooral in het zuiden van Nederland (onder andere in Heerlen, Valkenburg, Weert en Beek). Zijn broer Patrick Kicken is een bekende radiodeejay. Voor verdere informatie en nieuwtjes, ga snel naar onze site. Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar, maar haal ze snel want op=op!!! Kaarten voor Stompwijk Summerland zijn verkrijgbaar bij onderstaande verkooppunten: Bardancing Beatz (Stompwijk) Café de Gouden leeuw (Stompwijk) Café de Meester (Zoeterwoude)


Voor een vrijblijvende offerte: Email: peter.selier@online.nl Mobiel: 06-51153686 Telefoon: 071-5801878


-31-

Stompwijkse Paardendagen 20, 21, 22, 23 juli De Stompwijkse Paardendagen naderen nu met rasse schreden!! Bij bijna elke Stompwijker begint het te kriebelen bij het vooruitzicht van een paar fantastische dagen georganiseerd rond de paardensport. Zoals eerder vermeld wordt het evenement wat omgegooid ten opzichte van de voorgaande jaren - maar de traditionele ponyrace blijft op zondag! Sinds jaar en dag is de ponyrace een grote reünie van familie, vrienden , oud Stompwijkers en paardenliefhebbers. Dit willen we zeker in stand houden en daarom heeft het bestuur dan ook besloten dat op de zondag de entree gratis zal zijn zodat iedereen kan genieten van deze mooie en spannende tak van paardensport die al jaren het publiek vermaakt. Leuk om te weten is hoe deze traditie is ontstaan. In de jaren 60 waren er een aantal boeren die naast hun koeien er een paar pony’s op na hielden. Dit tot grote vreugde van de jeugd die al gauw wedstrijdjes tegen elkaar organiseerden. In die tijd ging dat nog op zijn janboerenfluitjes. Teugels van gevlochten strotouw, een plastic buis als zweep, bereden op de blote rug van de pony en rennen maar. In de zomervakantie kwamen de kinderen met de pony’s bij elkaar om tegen elkaar te strijden. Er waren 2 renbanen in het dorp; Het land van boer de Jong en het land aan de andere kant van het dorp van van de Bosch. Ouders en vrienden kwamen kijken en er ontstond een sfeer zo in de trant van “bij de Jong hebben ze een snelle joh, ik denk de snelste van Stompwijk” “Puh ik wed dat die zwartbonte van Van den Bosch hem zo zijn staart laat zien”. Nu dat moest natuurlijk uitgevochten worden en er kwam een dag dat de pony’s van de 2 renbanen tegen elkaar konden racen . In 1969 werd de eerste ponyrace officieel gehouden met de Stompwijkse kermis en is nu niet meer weg te denken tijdens de Stompwijkse paardendagen. Na de ponyrace zal er weer flink gefeest worden in de grote tent waar onder andere de feestband Rampscenario zal optreden. Maar daarover de volgende keer meer. Tot slot nog even de kortebaan agenda tot 23 juli; Vrijdag 15 juni Sassenheim Vrijdag 22 juni Zwanenburg Donderdag 5 juli Egmond aan de Hoef Zaterdag 7 juli Warmond Bestuur Nooit Gedacht


-33-

Dauwtrappen De wekker gaat vroeg maar met een goede reden! Zie en hoor de natuur ontwaken. Trek de stevige stappers aan en ga mee dauwtrappen op zaterdag 23 juni. We gaan, deels over gras en door weilanden, een mooie wandeling maken in de polder. Met mooi weer is er dauw op de weilanden en dat geeft mooie sfeerplaatjes. En je komt nog eens op plekjes in Zoeterwoude, waar je niet zo vaak komt. Het is wel aan te raden om stevige schoenen of laarzen aan te trekken, zeker als het net geregend mocht hebben. Waar verzamelen? We verzamelen om 6.00 uur in de ochtend bij de Sint Jan kerk (Zuidbuurtseweg) te Zoeterwoude dorp en gaan daarna aan de wandel. Vriendelijk verzoek om (voor de omwonenden) niet te veel geluid te maken i.v.m. het vroege tijdstip. Halverwege de wandeling staat er een landelijk ontbijt klaar. We denken om ongeveer 10.00 uur weer terug te zijn op ‘t startpunt. Dus: Datum: Zaterdag 23 juni 2012 Tijd: 06.00 uur tot ± 10.00 uur Start- en eindpunt: kerk St. Jan Zuidbuurtseweg… Let op! Deze wandeling is minimaal 8 kilometer, door het weiland, over hekken en loopplanken. Aanmelden verplicht en vol = vol! Aanmelden bij voorkeur via email: wvdgeest@gmail.com of telefonisch 0715802010 Kosten Voor leden van de VANL Wijk en Wouden kost deelname € 7,50 per persoon. +++++++++++

Beestjes kijken in park Rozenrust, Leidschendam Met de Stichting Bomen Over Leven en het IVN ziet u ’allemaal beestjes’ op woensdag 27 juni. U gaat met Ria Hoogstraat beestjes kijken in Park Rozenrust in Leidschendam. De zomer is begonnen en overal zoemen, fladderen of kruipen wel insecten, vooral als de zon schijnt want daar houden ze van. Deze wandeling is heel leuk voor kinderen, zij krijgen dan ook extra aandacht van de gids. Er zijn loeppotjes beschikbaar zodat we de diertjes goed kunnen bekijken. Hoe zien ze eruit en wat kunnen ze allemaal met die sprieten op hun kop? De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. We verzamelen om 14.00 uur aan de Veursestraatweg 102 A. Hier is ook een kleine parkeerplaats. Het park is verboden voor honden.


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes: Gegrilde spareribs met gratis saus 500 gram

â‚Ź 5,95

Kalkoenschnitzels naturel of gemarineerd 4 stuks

â‚Ź 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-35-

Met een bootje van Nederland naar Engeland….. In een klein bootje van Nederland naar Engeland varen’. Het lijkt iets uit een jongensboek of droom die iemand najaagt onder het motto ‘dat zou ik in mijn leven ’n keer willen doen’. Welnu, Pim van den Brink uit Zoeterwoude dééd het rond de Pinksterdagen, samen met dorpsgenoot Wilbert v.d. Ploeg. De boot was niet zomaar een boot, maar de beroemde Kolibri waarmee jachtwerf Van den Brink naam heeft gemaakt. Pim trok rond de stoute schoenen aan om de 2e editie van de Small Ship Race van ongeveer 180 km (!) te gaan varen. Alleen voor boten niet langer dan 7.50 meter. De race wordt georganiseerd door een vakblad (‘Zeilen’) en de Ned. Ver. van Toerzeilers. Pim heeft zich wel even op de achterhoofd gekrabd toen hij met zijn boot (de kleinste Kolibri, lengte: 5.60 meter) van Scheveningen naar de vertrekplaats IJmuiden voer. Hij werd onderweg behoorlijk (zee)ziek en vroeg zich hoe hij ooit de overkant zou gaan halen… Maar de natuur herstelt zich snel: onderweg hadden hij en zijn maat Wilbert gelukkig helemaal geen last. Sterker nog, de omstandigheden waren goed en de vaartocht ging als een speer. Na 23 uur varen bereikten ze het Engelse plaatsje Lowestoft. Er deden in totaal zes Kolibri’s mee en het wekte bij insiders geen verbazing dat het duo Pim en Wilbert met de eerste Kolibri het haventje in zeilden. Zowaar een puike prestatie in zo’n klein bootje! Nou is de Kolibri natuurlijk geen gewoon bootje, maar een begrip in de zeilwereld. De boot is in vaktermen ‘zelflozend en zelf richtend’ en er moet heel wat gebeuren wil het – ook op zee – misgaan. Natuurlijk werden de deelnemers onderweg in de gaten gehouden. Het was derhalve meer een avontuur, dan een gevaarlijke onderneming tijdens deze zeilregatta voor kajuitboten. Maar…je moet het wel dóen! Terug ging het nog een uur sneller dan heen, omdat de zandbanken aan de Britse kust minder hinder gaven. Mocht u vandaag of morgen Leo van den Brink in het dorp zien, dan treft u niet alleen een trotse vader. Leo heeft jarenlang zélf Kolibri’s gebouwd en deze tocht over de Noordzee laat zien dat het een kwaliteitsproduct eerste klas was en nog steeds is. Niet uit te sluiten valt dat genoemd duo volgend keer weer van de partij is….! (Jack Luiten).

Gevonden In het boven keukentje van het Dorpshuis: een radiosnoertje. Heeft u dit snoertje laten liggen? Het is af te halen bij Trees van Velzen, Stompwijkseweg 59. Rond etenstijd.


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De leukste cadeaus voor Vaderdag vind je bij: DE KELDERMEESTER

Ons terras en ’t Voorhuys zijn iedere zondag geopend van 10.00 tot 17.00!

Ter gelegenheid van Vaderdag krijgen alle papa’s 17 juni het eerste fluitje van de tap gratis!

Dorpsketting 2136  

Dorpsketting 2136