Page 1

Zomertijd-Ketting Weekblad De Dorpsketting

Datum: 19 maart 2012 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2124

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc. €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten Rouwkaart Dankbetuiging Die goeie ouwe tijd Emmaus Genesis Toerclub Vrouw actief Fanfare Blesruiters Activiteitenkalender Let’s play darts Toneel Sport IJsclub Dorpshuis Summerland Ingezonden brief Beestenboel ID College

2 4 5 6 9 9 10 13 15 16 17 19 21 22 26 30 37 39 41 43

Speelt de klucht: GOEDE BUREN Vrijdag 23 maart om 13.30 u. en 20.00 u. Zaterdag 24 maart om 20.00 u. Zondag 25 maart om 13.30 u.

Er zijn nog kaarten te koop bij: Bloemsierkunst De Passie en Andrea’s Haarstudio

Spreuk van de week: Een goede buur is iemand die je over het tuinhek toelacht, maar er niet overheen klimt. - Baer, Arthur (1886/1969) - Amerikaans humorist


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. Wegens omstandigheden is het secretariaat woensdagmorgen gesloten. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden Catharina Adriana Maria Olsthoorn in de leeftijd van 92 jaar Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Donderdag 22 mrt. 19.00 uur gebedsviering, voorbereiding op Pasen Voorganger Mw. Marianne Turk 20.00 uur bijeenkomst van de pastoraatgroep. Zaterdag 24 mrt. 19.00 uur geen viering Zondag 25 mrt. 11.00 uur 5e zondag van de vasten, woord en communieviering met samenzang. Voorganger Mw. Marianne Turk. Misintenties Zondag 25 mrt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Cor Bolleboom – Zoetendaal Jaargetijde, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos -de Vrede, Jos Janson, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen -v.d. Krogt, Maartje Tuit- Noorlander, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten—v. Leeuwen, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Sjaan v. Marwijk – v. Santen, Riet Oliehoek -de Haas.


-3Kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars Zaterdag 24 mrt. 19.00 uur John O. geen geen Zondag 25 mrt. 11.00 uur John O. Jan v. Rijn Ramon v. S Annika Luk

Mededeling van uit het secretariaat Vastenactie 2012 Deze week komt u de vastenzakjes in de Dorpsketting tegen, ook dit jaar komt de opbrengst geheel ten goede aan de verdere bouw van de school in Ghana. Deze school voorziet de plaatselijke bevolking de mogelijkheid om de kinderen een opleiding te geven zodat zij in hun eigen levens voorziening kunnen voorzien. De zakjes worden in de loop van de komende weken voor Pasen door de wijkcontactpersonen weer opgehaald, wij houden u op de hoogte over het verloop van deze actie. Wij rekenen op u, zodat wij deze kinderen een betere toekomst kunnen geven. MOV stompwijk

Viering ter voorbereiding op Pasen

Donderdag 22 maart is er om 19:00 uur een gebedsviering ter voorbereiding op Pasen. Wat ons in deze viering bezig zal houden is ons verlangen om God en elkaar recht in de ogen te kunnen kijken. Er gaat wel eens wat mis in ons leven. Fouten maken we allemaal. Daar zijn we mensen voor. Maar het is goed om zo nu en dan eens na te denken over die fouten en er vergeving voor te vragen. Een soort grote schoonmaak van ons hart en onze ziel zodat we daarna weer fris verder kunnen. Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie. U bent van harte welkom. Marianne Turk Openingstijden: Donderdagavond 19.00 – 21.00 u Zaterdag 11.00 – 14.00 u Gooi uw bruikbare spullen niet weg maar breng ze naar kringloopwinkel De Stal tijdens de openingstijden. Juist in tijden dat mensen het financieel zwaar hebben is een aanbod van gebruikte spullen nodig. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek dit lig in “ De Stal “ of vraag er naar wanneer u ’n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A Tel bereikbaar 06-23525700 Voor meer info www.kringloopdestal.nl De nieuwe DVD “Dorp tussen steden” is te zien in De Stal en bij ons te koop voor 20 euro, ook de oude DVD waar alle oude nostalgie vanuit ons dorp te bewonderen is deze kost € 5,00.


Kom palmstokken maken bij de hobbyclub! Dinsdagavond 27 maart tussen 18.30 uur en 19.45 uur zijn bij de Hobbyclub (boven in het Dorpshuis) alle kinderen uit Stompwijk en omgeving welkom om een PALMPASENSTOK te maken. Wij hebben stokken en papier om de palmpasenstok te versieren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen. De kosten van dit alles zijn â‚Ź 1,00. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor op de Palmpasenstok besteld. Het BROODHAANTJE kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 1 april tussen 10.35 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de gezinsviering van Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze gezinsviering mag je de Palmpasenstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken. Je kunt iemand uitkiezen van de lijst van parochianen (bij de Hobbyclub op dinsdagavond) of iemand uit je eigen kennissen kring. Wil je dan wel graag even nakijken of diegene op de lijst staat om te voorkomen dat er mensen zijn die 2 of meer stokken krijgen en een ander niets. Groetjes en hopelijk tot ziens, de Hobbyclubleiding en de werkgroep gezinsviering


-6“Die goeie ouwe tijd……..” Kees van Boheemen, van boerderij Akkerlust aan de Stompwijkseweg 57, weet er alles van. In februari is hij 90 jaar geworden. Maar hij weet de herinneringen boven te halen alsof het gisteren was. Als derde generatie van Boheemen kwam hij op de boerderij. Als kleine jongen was hij al liever thuis bezig dan op school. Hij had al vroeg een paar eigen kippen, konijnen en eenden. Dat bracht soms leuk geld op. Iedere dinsdag was er eierveiling in het Blesse Paard. En daar werd ook het kleinvee verhandeld. Naar school ging hij altijd lopend. Pas toen hij een jaar of 13 was en in de 6e of 7e klas zat, kwam er een fiets. Dan kon hij sneller naar huis om te helpen melken……… Sport en werk Hij kijkt niet vreemd meer op als nu een dochter naar huis komt op de racefiets. Maar toen werd er niet aan sport gedaan. Echter na veel vragen mochten ze toch een paar palen in de grond slaan om te kunnen voetballen. Leren zwemmen deden ze stiekem in de slootjes in de polder. En in het cunet; gegraven voor de rijksweg A4. Waar half Stompwijk leerde zwemmen. Op zijn 14e van school en thuis aan het werk. Koeien melken met de hand. Er kwam nog wel een landbouw avondcursus bij meester Boogmans achteraan. Oorlog Toen hij 18 jaar was brak de oorlog uit. Daarvan herinnert hij zich vooral enkele razzia’s. Samen met een onderduiker en een broer verstopte hij zich. En ontkwam zo aan een tewerkstelling in Duitsland. Thuis werd ook een paar bunder grasland omgeploegd om aardappelen en dergelijke te verbouwen. Zo werd er geen honger geleden en viel er ook voor mensen uit de stad altijd wel iets te halen. Een oude rekening van de smid uit 1940 vermeld: 2 ijzers voor een paard vastgelegen: ƒ 0,40 Kom daar nu eens om! Toen de oorlog was afgelopen werd er gefeest en gedanst op de Knipbrug. Er was niet aan drank te komen, maar Kees had een fles jenever verstopt en die ging daar helemaal leeg. Ook toen zei men al: ’s avonds een vent, dan ook ’s morgens een vent. Maar dat viel niet helemaal mee…...


-7Vrijgezel Haast om een vrouw te zoeken had hij niet. Hij had een leuke vriendenclub om mee uit te gaan. Een keer gingen ze een rondje vliegen boven Schiphol. En zelfs gingen ze al op vakantie naar Valkenburg. Zijn vader, Piet van Boheemen, vond al die uitspattingen niet zo nodig. “Waar is dat nou goed voor? Dat heb ik toch ook nooit gedaan.” zei hij dan. Hij had genoeg aan zijn werk en zijn pruimtabak. Wel ging hij elke dinsdag naar de veemarkt in Leiden. Ook heeft hij veel jaren in het bestuur van de bank gezeten. En van de Meelfabriek Nooit Gedacht in Leidschendam. Met een paar man gingen ze dan naar Rotterdam om voer in te kopen. Moeder van Boheemen had het alle dagen druk met zoveel leven op de boerderij. Ze sneed elke dag zelf het brood voor de kinderen en de inwonende knechts en meiden. Ook werd er boter en kaas gemaakt. Een vrouw Het moest er toch een keer van komen. Een kameraad had bij Toos Warmenhoven uit Naaldwijk opgeschept over de Stompwijkse kermis. En die wilde dat wel eens meemaken. Met de Blauwe Tram naar Voorschoten en dan met een koetsje naar Stompwijk. En zo is het aangekomen! Kees heeft amper een flink jaar verkering gehad. Zijn ouders wilden graag op het dorp gaan wonen. Dus in november 1956 trouwden ze. Na anderhalf jaar werd Peter geboren en nog dertien maanden later de tweeling; twee meisjes: Cock en Ans. Die mochten van dokter Kortman thuis in de couveuse als er een verpleegster kwam voor dag en nacht. En die kwam er. Ook wel eens minder Ja die goeie ouwe tijd. Er was ook veel armoe. Maar je leefde met elkaar mee. Je maakte er wat van. Hij is blij dat Peet en Coby op de boerderij wilden komen. Zo kon hij nog jaren met Toos in een huis naast de boerderij blijven. En nu heeft ook kleinzoon Rick er weer zin in. De vijfde generatie van Boheemen. In de jonge jaren van Kees waren er wel 30 jongens op Stompwijk die boer wilden worden. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Er is ook geen plek voor. Alles moet groter. Hij vindt het wel goed zo. Hij maakt zelf nog ’s morgens en ’s avonds zijn eigen brood klaar. Met dagelijks twee eieren van zijn eigen kippen. Zo heeft hij toch een loopje elke dag. Ook gaat hij elke vrijdag naar Emmaus in Zoeterwoude. Naar het zogenaamde Bruin Café. Even bijpraten met bekenden. En dat nog met een eigen 45 km brommobiel! Doorgaan met goed leven In vriendschappen aanhouden is ook hij heel goed. Op zijn 90e verjaardag kwam Arend van der Voort nog ook 90 jaar! Kees zijn benen en heupen willen niet meer zo. Dus de TV brengt op zondag de kerk in huis. “Als je maar goed leeft, komt het verder allemaal best in orde.” zegt hij. Ome Kees: Houden zo, en op naar de 100 ! Uw nicht Agnes van Boheemen- Vollebregt


Ziet u ook altijd zo op tegen het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting? Wij kunnen u die zorg uit handen nemen. Voor vragen of meer informatie kunt u ons, geheel vrijblijvend, bellen of mailen of Bezoek eens onze website www.van-boheemen.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden.

Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van-boheemen.nl


-9-

Zaterdag 24 maart bent u welkom in Emmaus bij een optreden van vrouwenkoor ENJOY Vrouwenkoor Enjoy startte in 1989 onder de naam Petuniakoor, als een van de activiteiten van de toenmalige stichting De Petunia. Het koor werd per 1 januari 1998 omgedoopt in Vrouwenkoor Enjoy. Het koor bestaat uit ongeveer 30 vrouwen van 25 tot 60 jaar en de donderdagochtend is onze vaste repetitietijd. Peter Dingemanse is onze dirigent. Enjoy – de naam zegt het al – is in de eerste plaats genieten, van het zingen en van de relaxte sfeer. Enjoy is een heel toegankelijk koor met verschillende mensen die door hun enthousiasme voor het zingen een hechte groep vormen. Ons repertoire bestaat uit popsongs/musical en filmmuziek. We zingen bijvoorbeeld een medley van Disneyfilms, medley van California dreaming, ABBA en de Beatles. We zingen drie en soms vierstemmig. De afgelopen jaren werd/ en wordt er gezongen in diverse verzorgingshuizen in de omgeving. Speciaal voor de optredens voor ouderen zijn aan het repertoire enkele Nederlandstalige liedjes toegevoegd. Aanvang 14.30 uur, entree voor gasten € 2, voor klantenpashouders gratis Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203) Op de website; http://www.wijdezorg.com/ vindt u meer informatie over WIJdezorg en Emmaus, o.a. alle activiteiten waarbij u welkom bent.

Genesis-tributeband in Zoeterwoude

Op vrijdag 30 maart 2012 organiseert F-Sound in De Zalen van de Meester een optreden van de Genesis-tributeband Squonk. De band is opgericht in 2006 en bestaat uit 5 muzikanten die in de muziek hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Een optreden van Squonk is een tijdreis door de Genesis klassiekers waarbij zowel oud als nieuw werk wordt gespeeld. De kaarten voor het optreden van Squonk kosten € 10,00 per stuk en zijn verkrijgbaar in Café de Meester, Zuidbuurtseweg 57 te Zoeterwoude en in Café De Gouden Leeuw te Stompwijk. Voor meer informatie: www.demeesterzoeterwoude.nl en www.squonk.nl


-10-

Toerclub Stompwijk start nieuw seizoen De winter ligt nog vlak achter ons en het lijkt of de schaatsen nog maar net in het vet zitten. Maar de eerste voorjaarskoersen zijn alweer gereden en de laatste weken hebben we ook al regelmatig lekker zonnige dagen gehad. De temperatuur liep al een paar keer op richting 15 graden en dan komt het voorjaarsgevoel bij iedereen naar boven. Daarom is het de hoogste tijd dat het fietsseizoen bij Toerclub Stompwijk weer gaat beginnen. Hopelijk kunnen we de eerste clubtocht op zondag 25 maart ook met goed weer en veel fietsers rijden. Tot die tijd heb je dus nog een paar dagen om zo nodig je fiets van zolder of uit de schuur te halen en banden, remmen en dergelijke na te kijken. Dan hopen we zondag weer velen aan de start te zien bij Oostvlietweg 30. We vertrekken om 9.30 uur (denk om de zomertijd!) en dan rijden alle groepen hun eigen route naar restaurant Meerenbos langs de Rottemeren. Ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. We rijden iedere zondagochtend een leuke clubrit via de mooiste routes in de omgeving. Meestal rijden we in 6 verschillende groepen met verschillende snelheden. Voor iedereen is er wel een gezellige groep om bij aan te sluiten, zowel op de racefiets als de toerfiets. Ter introductie kun je natuurlijk eerst meerijden om de sfeer te proeven, daarna kun je lid worden van de toerclub. Wacht niet te lang, want het gaat de eerste weken nog rustig aan en dat went dus makkelijker. We hebben voor het komend seizoen weer een gevarieerde toerkalender opgesteld met op iedere zondagochtend een toertocht. Daarnaast natuurlijk weer de Elfdorpentocht op 6 mei en de avondvierdaagse is dit jaar van 10 t/m 13 juli. Verder hebben we voor de liefhebbers nog diverse andere tochten opgenomen, zodat eenieder dit seizoen weer lekker op de fiets kan genieten van de omgeving. En tegelijkertijd natuurlijk sportief en gezond bezig zijn. De gehele toerkalender voor 2012 vind je ook in deze Dorpsketting. We mogen ook dit seizoen weer verzamelen op het erf van Theo v.d. Meer, Oostvlietweg 30. We willen weer iedereen dringend vragen om niet op of langs de weg te blijven staan kletsen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren met ander verkeer. Op het erf is ruimte genoeg, dus rijdt een stukje door naar beneden of ga op het parkeerplaatsje voor de schuur staan. De groepsindeling is dit jaar als volgt: * De A1 onder leiding van Arno van Rijn. * De A2 met Marco Faas en Sjors Oliehoek. * De A3 met Nico Fakkel en Martien van Veen. * De B waarbij Jaap de Jong de kar zal trekken. * De C1 met Annie van Rijn als captain. * De C2 met Cock van Santen en Lia en Fried de Jong.


-11Zoals je ziet hebben 2 ervaren fietsers zich gemeld om dit jaar de A2 onder hun hoede te nemen. We hopen dat zij een flinke groep met zich mee krijgen, zodat het ook bij de A3 weer wat overzichtelijker wordt. Voor de routes maken zij waar nodig graag gebruik van de ervaring in de groep. Daarentegen zal de captain van de B nog een aantal weken verstek moeten laten gaan. Hij brak afgelopen weekend zijn enkel en is nog even uitgeschakeld voor het fietsen. We wensen Jaap een spoedig herstel. Ongetwijfeld zullen de overige B-rijders zijn afwezigheid kunnen opvangen. Verder nog wat huishoudelijke mededelingen: Bij de start vertrekken de groepen 1 voor 1. De A1 vertrekt als eerste, daarna de A2, enz.; In groepsverband rijden betekent dat je je moet aanpassen aan de snelheid van de groep, waarbij het streven is dat iedereen het bij kan houden. “Samen uit, samen thuis” is het motto; Waarschuw elkaar bij tegenliggers, obstakels e.d.. Heel belangrijk: geef de waarschuwingen ook door naar achter in de groep! Als je andere recreatie fietsers inhaalt, zegt de kopman dat er een hele groep aankomt en de laatste fietser geeft door dat hij/zij de laatste van de groep is. Zorg voor een fiets die in goede conditie is, met de daarbij behorende reserveonderdelen (binnenband, plakspullen enz.); Neem wat te eten, drinken en geld mee voor onderweg; Het dragen van een fietshelm wordt sterk aanbevolen voor de A en B groepen; Hou je aan de aanwijzingen die de wegcaptain geeft. Inspraak kan, maar wel ruim vooraf; De groepen worden liever niet groter dan ±16 personen, daarboven wordt er gesplitst; Wekelijks worden de fietstochten in de Dorpsketting en op onze website aangekondigd. Wij hopen op een grote opkomst en laten wij er met z'n allen een fijn en sportief seizoen van maken met veel goed fietsweer! Verdere informatie over onze toerclub kun je vinden op onze website. www.toerclubstompwijk.nl Arno van Rijn

Taxi Stompwijk Zakelijk, Particulier en Contractvervoer

Airport Service Info 06 – 51 966 155

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


Toerkalender 2012 Toerclub Stompwijk Vertrek-Richting/bestemming Dag Datum tijd A Zo 25-3 9.30 Bleiswijktocht (opening)

60

Bleiswijktocht (opening)

55

Bleiswijktocht (opening)

40

Zo Ma Zo Zo Zo Ma

1-4 9-4 15-4 22-4 29-4 30-4

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.30

Honselersdijk Zweth/Kandelaar (2e Paasdag) Haastrecht Tulpentocht Lisse De Meije / Noorden *Rondje Haarlemmermeer

80 75 75 80 95 105

Honselersdijk Zweth / Kandelaar Haastrecht Tulpentocht Lisse De Meije / Noorden Cruquius

70 65 70 70 80 85

Wateringen Zweth / Kandelaar Wassenaar (De Duinen) Tulpentocht Lisse Bleiswijk (`t Zeeltje)

45 50 45 55 45

Zo Zo Do Zo ma

6-5 13-5 17-5 20-5 28-5

8.00 8.30 8.30 8.30 8.30

Elfdorpentocht VTT 160-125 Elfdorpentocht VTT Hekendorp (moederdag) 85 Hekendorp *Tunneltocht (Hemelvaartdag) 105 *Tunneltocht (Hemelvaartdag) Vogelenzang 85 Nieuwveen (Theetuin Sfeerstal) Maasdijk (2e Pinksterdag) 85 Maasdijk

80 80 105 65 80

Elfdorpentocht VTT Klein Giethoorn Polderdagtocht De Meije/Noorden Katwijk

45-80 45

Haastrecht *Toerfiets Driedaagse Leimuiden Wassenaarseslag Nieuwkoop

65 60-85 55 50 65

Zo 3-6 8.30 Vr 8 t/m Zo 10 juni Zo 10-6 8.30 Zo 17-6 8.30 Zo 24-6 8.30 Zo 24-6 8.00

Vlist

Zo Zo

1-7 8.30 8-7 8.30 10 t/m 13 juli Zo 15-7 8.00 Zo 15-7 8.30 Zo 22-7 8.30 Zo 29-7 8.30 Zo Za Zo Zo Zo

5-8 11-8 12-8 19-8 26-8

Zo Zo Zo Zo Zo

2-9 9-9 16-9 23-9 30-9

B

C

90 0 85 80 90 150

Vlist *Toerfiets Driedaagse Leimuiden De Zilk (Vaderdag) Nieuwkoop

Haarzuilens Kopje van Bloemendaal Avondvierdaagse **) * Biesboschtocht Schoonhoven Cruquius (kermis) Harmelen

100 100

Weteringbrug Snelrewaard

175 100 85 90

Schoonhoven Langevelderslag (kermis) Harmelen

85 80 85

Delftse Hout Noordwijk Meijendel

50 55 50

8.30 6.00 8.30 8.30 8.30

's-Gravenzande *Mergellandroute Vinkeveen Ronde-Venentocht (Nieuwveen) Wiekentocht (Kinderdijk)

85 140 100 100 105

's-Gravenzande

80

Roelofarendsveen

55

Reeuwijk 80 Ronde-Venentocht (Nieuwveen) 80 Wiekentocht (Kinderdijk) 90

Reeuwijk Nieuwveen Rottemeren

60 65 55

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

Noorden Oudewater Klein Giethoorn Maasland Weteringbrug

85 85 80 65 85

Noorden Oudewater Klein Giethoorn Maasland Weteringbrug

Maasland Langevelderslag Klein Giethoorn Rabosponsortocht Weteringbrug

60 65 50 50 60

Leimuiden De Zilk (Vaderdag) Nieuwkoop * Het Gooi

80 60-85 70 75 75

65 50

75 Braasemmermeer 85 Verrassingstocht 15 en 30 km per avond

85 80 80 65 85

Begin oktober 19.00 Feestavond T.C. Barbecue in Het Blesse Paard Ook na 30-09-2012 worden er nog clubtochten gefietst. De bestemming van deze tochten wordt voor vertrek bepaald. Vertrekpunt: Parkeerterrein sporthal "Meerhorst" Vertrektijd: oktober, november en in maart om 09.00 uur december t/m februari om 9.30 uur Afstand: 65 ĂĄ 75 km afhankelijk van de weersomstandigheid, de C Âą 45km *) Fietstocht vertrekt vanaf de kruising Meerlaan voor "Het Blesse Paard" **) Inschrijving, start en finish in de kantine van sporthal "Meerhorst" !!! Alle aangekondigde tochten en evenementen onder voorbehoud van wijzigingen gedurende het seizoen.!!! Wekelijks worden de fietstochten in de Dorpsketting en op onze website aangekondigd. De datum voor de Feestavond wordt in overleg met Het Blesse Paard vastgesteld en daarna bekendgemaakt.

55 55


-13-

Klederdracht bij VrouwActief Dinsdag 13 maart kwamen Dhr. en Mevr. de Haan, met wel 8 mannequins uit Frankrijk, naar Stompwijk om een klederdracht show te geven. Allereerst kwam de afdeling ondergoed aan bod. Deze selectie was erg leuk om te zien. Grote onderbroeken, met zijzakken om geld in te bewaren. Ook zaten er aan deze broeken 4 touwtjes, 2 voor en 2 achter. Je maakt dan de achterste twee los en dan klapt de broek open, erg makkelijk. Daarna kwam de nachtkleding aan bod. Mooie bedjasjes etc. Deze jasjes werden gedragen als de kraamvrouw bijv. bezoek kreeg. Ze zaten er dan altijd mooi bij. Na de pauze kregen we de bovenkleding te zien. Van deftige dame tot dienstvrouw, dokter, herenkleding en zelfs een dominee. De kleding die Dhr. en Mevr. de Haan bij zich hadden kwam uit ongeveer 1850 tot 1954. De mannequins kwamen natuurlijk niet uit Frankrijk, maar waren onze eigen bestuursleden. Zij deden het allemaal erg leuk en speelden goed op de kleding in. Lenie Zuidgeest


-14Tussen Kunst en Kliko, taxatiedag in de bibliotheek Ook dit jaar is er weer een taxatiedag in samenwerking met het Venduehuis der Notarissen uit Den Haag. Vrijdag 30 maart zitten de experts van het Venduehuis weer voor u klaar in de bibliotheek in Voorburg en in Leidschendam. Wilde u altijd al weten hoe oud het schilderij is dat boven de bank hangt, waar de vaas gemaakt is die op het dressoir prijkt of wat de schoorsteenpendule waard is, dan is dit uw kans. Grote objecten kunnen aan de hand van foto's worden gepresenteerd. Vergeet niet de eventuele handtekening of het merkteken te fotograferen en neem de maten van het voorwerp of meubel op. Kleine kunstvoorwerpen die geschikt zijn om te veilen, kunnen desgewenst direct worden aangenomen. De waardebepaling is vrijblijvend en kosteloos. In 2012 is het 200 jaar geleden dat het Venduehuis der Notarissen officieel van start ging als veilinghuis in Den Haag. De aanleiding voor de oprichting van het veilinghuis ligt in 1811: op 1 januari van dat jaar werd ons land ingelijfd bij het Franse keizerrijk en werd de Franse rechtspraak van kracht. Dit hield onder meer in dat openbare verkopingen voortaan moesten plaatsvinden onder toezicht van een notaris. De verenigde notarissen in de stad Den Haag waren de eersten in Nederland die een 'Venduehuis der Notarissen' oprichtten. Dat was in 1811. In januari 1812 gingen de eerste veilingactiviteiten van start vanuit het pand aan de Nobelstraat waar het veilinghuis nog steeds is gevestigd. Het veilinghuis is tot op de dag van vandaag eigendom van de Vereniging der Notarissen te 's-Gravenhage. Maar zij zijn niet de enigen de het Venduehuis gebruiken. Iedereen kan (roerende) goederen kopen en verkopen via ons veilinghuis. Datum: Locatie: Locatie De toegang

Vrijdag 30 maart Voorburg: (Koningin Julianalaan 257) Leidschendam: (Fluitpolderplein 12) is gratis.

11:00 - 13:00 uur 14:30 - 17:00 uur

Wie kan mij een tip geven waar mijn boot is gebleven. Het was een Topcraft polychester boot van + 3 meter. Hij lag vast met een kettingslot op de Jan Koenendijk aan een hek. Ik hoop op tips: 06-46386194


-15-

Woej verzorgt cultuur voor 55+ mèt vervoer Woej verzorgt met het Cultuurmenu 55+ al ruim een jaar mooie culturele programma’s, inclusief vervoer van deur tot deur. Het programma van april/ mei is gevarieerd en er is plaats voor totaal 32 ouderen. Het Cultuurmenu 55+ is een cultureel all-in-pakket, want Woej verzorgt voor de deelnemers het (bus)vervoer van deur tot deur. Het is bedoeld voor ouderen, die bijv. niet meer zo goed ter been zijn, geen zin hebben om alleen te gaan, of niet in het donker over straat willen. Woej organiseert het Cultuurmenu 55+ in opdracht van de gemeente en in samenwerking met vele culturele organisaties, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Er is keuze uit twee menu’s van elk vier activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van het programma is te vinden in de folder die op diverse openbare plekken ligt, zoals de gemeentelijke servicecentra, de wijkcentra (o.a. van Woej), de bibliotheken etc. Of kijk op www.woej.nl. Inschrijven tot 23 maart De kosten zijn max. € 75,- voor een menu van vier activiteiten (Ooievaarspashouders betalen max. € 55,-), incl. consumpties en vervoer. Inschrijven, kan tot 23 maart. Bel voor meer informatie de Seniorenbellijn van Woej, 387 1099, op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur.

Potgrondactie fanfare Juliana groot succes! Afgelopen zaterdag gingen de leden van fanfare Juliana al vroeg op pad om verse potgrond en tuinaarde te bezorgen in het dorp! Het weer was goed, ideaal om te denken aan het opknappen van uw tuin.. en dat hebben we gemerkt! Wegens grote belangstelling voor onze potgrond en tuinaarde was alles snel uitverkocht. Zo snel dat er nog een stukje dorp over was om langs te gaan.. helaas! Volgend jaar zullen we nog meer zakken inkopen zodat we dan hopelijk wel genoeg hebben voor iedereen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor het kopen van de grond en daarmee het sponsoren van onze club! Hopelijk staan uw bloemen en planten er deze zomer weer mooi bij! Ook willen wij loonbedrijf P. van Leeuwen hartelijk bedanken voor het lenen van de ‘vrachtwagentjes’. Met vriendelijke groet, Fanfare Juliana


-16-

CDA actief tijdens Hollands Dagje Schoorwijck Leden van de CDA-fractie van Leidschendam-Voorburg waren zaterdag 17 maart actief tijdens NL doet. Maarten Jansen, Hetty van Enk, Aart Paardekooper en Tobias van der Hoeven zetten zich samen met vele andere vrijwilligers in bij de organisatie van een ‘Hollands dagje’ in verzorgingshuis Schoorwijck. Hoogtepunt voor de bewoners was het optreden van Willeke Alberti. Volgens raadslid Aart Paardekooper was het een groot succes. Paardekooper: “NL doet biedt velen een prachtige kans om zich belangeloos in te zetten voor anderen. Het CDA hecht aan vrijwilligerswerk, het is het cement van de samenleving, niet alleen op één dag in het jaar maar het gehele jaar door. Schoorwijck draait goed dankzij de inzet van vele vrijwilligers. In Schoorwijck zijn net zoveel vrijwilligers als betaalde krachten. Vandaag hebben we dat nog eens met eigen ogen mogen zien. Daar dragen we graag ons steentje aan bij”.

De Blesruiters ... altijd en overal actief Aanstaande zondag 25 maart is het de laatste keer winter-oefen-springen onder leiding van Piet van der Mespel. Het belooft mooi weer te worden!! ..... dus geef je op. De startlijst staat zoals altijd op onze website www.blesruiters.nl. Iedereen is van harte welkom om onze springruiters aan te moedigen. Op onze site staan nog meer nieuwtjes, zoals cross training bij De Voorruiters, Impulswedstrijden dressuur op 15 april en 6 mei en natuurlijk ook de door ons georganiseerde clinic longeren door Vivien Kribbe en de clinic paarden/pony fysiotherapie door Ida Hoving op 1 april. Vergeet je niet op te geven voor deze clinic of als je al zelf niet mee kunt doen, schrijf de datum in jouw agenda en kom vooral kijken. Het belooft een zeer leerzame en interessante dag te worden. Blijf onze website regelmatig bezoeken. Het bestuur


-17-

Aktiviteitenkalender 23/03/2012 23/03/2012 24/03/2012 25/03/2012 30/03/2012 02/04/2012 06/04/2012 10/04/2012 13/04/2012 21/04/2012 30/04/2012 05/05/2012 06/05/2012 08/05/2012 12/05/2012 11/06/2012

14.00 20.00 20.00 14.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.00 9.00 9.00 8.00 20.00 20.00 20.00

TONEELVERENIGING TONEELVERENIGING TONEELVERENIGING TONEELVERENIGING BLESRUITERS DORPSHUIS STOMPWIJK'92 VROUW ACTIEF STOMPWIJK'92 IJSCLUB NUT en VERMAAK S.O.S. S.O.S. TOERCLUB STOMPWIJK VROUW ACTIEF DORPSHUIS DORPSHUIS

GOEDE BUREN GOEDE BUREN GOEDE BUREN GOEDE BUREN KAARTAVOND BINGO KAARTAVOND JAARVERGADERING PATER BANDSMA DOOIFEEST 30 APRIL VIERING 5 MEI VIERING ELFDORPENTOCHT FIETSEN LIVE IN STOMPWIJK BINGO

Het lijstje van de aktiviteitenkalender is wel erg kort geworden. Heeft uw vereniging nog aktiviteiten in het vooruitzicht die hierboven nog niet staan vermeld, geef dit dat z.s.m. aan ons door via: redactie@dorpsketting.nl Alvast bedankt voor uw medewerking!

Computercursus voor beginners Voorlopig laatste kans! Computercursus voor beginners van start op: Donderdag 29 maart in het Dorpshuis van 19.30-21.30 uur Het is zover de computercursus gaat weer van start. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om u te leren met een computer om te gaan. Gedurende 6 wekelijkse bijeenkomsten leert u e-mailen, internetten en alles wat er bij komt kijken om met een computer aan de slag te gaan. De cursus omvat 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en kost â‚Ź 76,-- totaal. Twijfel niet als u er niets van kunt, want het is echt een cursus voor beginners. Velen zijn u al voorgegaan en hebben plezier van wat ze geleerd hebben. Er zijn nog enkele plaatsten open. U kunt zich nog aanmelden bij: Jetty Noordzij 071-5802634


Lusango Ruitersport OPEN HUIS op zaterdag 31 maart van 10.00 tot 15.00 uur ~~De nieuwe zomercollectie 2012 van Harry’s Horse® is binnen!~~ Een leuke rijbroek nodig? Ook daarvoor bent u bij ons op het juiste adres! Verkrijgbaar vanaf € 19,95 ! Opruiming van ruiter- en paardenspullen !

Voor leuke aanbiedingen, informatie of contact kijk op onze website www.lusango.nl of bel met 06-15907862 Cadeaubon van Lusango, mogelijk voor elk gewenst bedrag vanaf € 5,=

Zondag 25 maart hebben we weer

bij ons in het CAFÉ We beginnen om ongeveer 18.00 uur. De toegang is gratis. Ruud en José


-19-

Let’s play darts, 10e editie De winter is voorbij, dus het moment voor de organisatie om bij elkaar te komen voor het organiseren van een nieuw darttoernooi is weer aangebroken. Dit jaar zal het een heel speciaal jaar worden, want dit jaar wordt het toernooi voor de 10e keer gehouden. We vragen iedereen dan ook mee te doen met dit, vooral gezellige, toernooi tussen Stompwijkers en Zoeterwoudenaren. We willen er voor gaan om een record aantal deelnemers op de baan te krijgen. Degene die nieuwe pijlen of ander dart- of zelfs biljartspullen wil hebben, kan dit gewoon aanschaffen op de eerste twee voorronde-avonden in Café de Gouden Leeuw. Daar staat traditiegetrouw weer Ruud Boel van Ruud’s Darts World uit Den Haag met zijn hele assortiment. Inmiddels kan men zich al inschrijven. In Stompwijk bij Café de Gouden Leeuw, in Zoeterwoude bij Café de Meester, Ons Huis, Slijterij het Drankenhuys en in Zoeterwoude-Rijndijk kan men zich inschrijven bij De Drie Klavers. De eerste voorrondes zijn op vrijdagavond 20 april en zaterdagavond 21 april in Café de Gouden Leeuw in Stompwijk. De tweede ronde is op vrijdagavond 1 juni in Café de Meester in Zoeterwoude. De finale zal in de tent van Summerland gehouden worden op zondagmiddag 8 juli, direct na de kindermiddag op een echt podium zoals op TV. Hoe de finalemiddag wordt ingevuld is nog niet bekend. Wel is zeker dat het weer een geweldige finale gaat worden met daarbij wellicht één of meer bekende darters die deze middag een extra dimensie zullen geven. Later meer over de finale. Hierbij willen wij de organisatie van Summerland bedanken voor de uitnodiging om tijdens hun weekend de finale te houden op het podium. Na het eerste overleg was er al gelijk een goede klik met die jongens. Super!!! Alle informatie is te vinden op onze site: www.stompwijkzoeterwoudedarts.nl Maak ons blij en schrijf massaal in, ook de mensen die in het verleden al eens hebben meegedaan zien wij dit jaar graag weer terug. De organisatie


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes: Mini varkensrollade 2 stuks € 6.50 Tartaar 4 stuks

€ 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Speelt de klucht:

GOEDE BUREN Vrijdag 23 maart Vrijdag 23 maart Zaterdag 24 maart Zondag 25 maart

Het Blesse Paard aanvang 13.30 u. Het Blesse Paard aanvang 20.00 u. Het Blesse Paard aanvang 20.00 u. Het Blesse Paard aanvang 13.30 u.

Kaarten te koop voor ₏ 5,50 bij Bloemsierkunst de Passie en Andrea’s Haarstudio Een hilarisch stuk. Gegarandeerd een avondje lachen. Humor van de bovenste plank Dit mag u NIET missen!

Een heel weekend toneel in Het Blesse Paard! Misschien kunt u ook nog reserveren voor het diner, voor een compleet verzorgde middag/avond. (zie advertentie van Het Blesse Paard)


Stompwijk ‘92

-22-

voetbalprogramma Senioren Dinsdag 20 maart Team Waar Tegen Vertrek Zon 1 Thuis Vredenburch 1 Zaterdag 24 maart Team Waar Tegen Vertrek Zat 1 Thuis SVoW 3 Zat 2 Thuis Hazerswoudse Boys 4 Zondag 25 maart Team Waar Tegen Vertrek Zon 1 Thuis Bernardus 1 Zon 2 Thuis ESTO 2 Zon 3 Uit DOSR 7 11.00 Zon 4 Thuis Meerburg 6 Zon 5 Thuis Alphen 5 Zon 6 Thuis Alkmania 6 VE 1 Thuis GOL Sport VE2 Namens het bestuur aanwezig: Wim Luiten De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zondag Zaterdag 27 maart Team Waar Tegen Zon 1 Thuis Gr. WII VAC

1

Vertrek aanv 20.00

Junioren Zaterdag 24 maart Team Waar Tegen A1 Thuis Wilhelmus A2 B1 Thuis NSV´46 B1 B2 Uit Voorschoten´97 B7 C1 Thuis Zoetermeer C7 D1 Thuis SEV D1 D2 Thuis Blauw-Zwart D4 D3 Uit Alphen D2 D4 Thuis Alphense Boys D11 E1 Uit SJZ E3 E2 Thuis DOSR E3 E3 Uit ROAC E2 F1 Uit Alphense Boys F4 F2 Thuis BSC’68 F2 F3 Uit Be Fair F5M F4 Thuis Koudekerk F3 Namens het jeugdbestuur aanwezig: Woensdag 28 maart Team Waar Tegen D2 Thuis RCL

D5

aanv 20.00

Wed.nr

aanv 14.30 14.30

Wed.nr 26810 20581

aanv 14.00 11.30 12.00 14.00 09.30 09.30 11.30

Wed.nr 35523 41408 44604 47406 36340 44750 41726

A. Geurtsen

J. D. v. Eck P. Labrujere M. Guyt K. Janson A. Geurtsen ????

3

Wed.nr

Vertrek aanv 12.30 12.30 15.15 16.15 10.30 10.30 09.00 09.15 10.15 09.00 08.45 09.45 10.15 07.45 08.45 09.15 10.15 11.30 08.45 09.45 09.00

Vertrek aanv 19.00

HC Cup

Beker

Wed.nr 115032 119736 136965 153024 162308 116243 135303 117328 142696 144325 130675 158228 133487 155027 134159

Wed.nr 116242

T. v.d. Salm


-23Stompwijk '92

Dorpstoernooi volleybal 2012 We zijn laat dit jaar. De paaseieren liggen al in de supermarkt. Het is de hoogste tijd voor het dorpstoernooi volleybal, editie 2012. Klop aan bij je buren, bel je familie, vrienden en kennissen. Trommel de leden van je schaats-, schaak-, klaverjas-, paarden-, vis- of duivenvereniging bij elkaar en meld je aan!!! Het dorpstoernooi Volleybal zal plaatsvinden op zondag 1 april 2012 (geen grap).

 

Deelname is gratis. Er is echter één voorwaarde aan verbonden. Als je inschrijft moet je er wel zijn. Je behoeft geen lid te zijn van Stompwijk ’92 om mee te mogen doen. Het heeft de voorkeur om je als team (6 spelers) aan te melden. Als je geen team kunt vinden en toch graag mee wilt doen, neem dan contact op met Marcel Bocxe. Ik ga proberen van alle individuele spe lers één of meer teams te vormen. De samenstelling van de teams wordt vrijgelaten; gezien het recreatieve karakter van het dorpstoernooi gaan we ervan uit, dat ieder zijn best zal doen een team samen te stellen dat zowel uit dames als heren zal bestaan en waarin niet uitsluitend ervaren volleyballers zullen spelen; we zullen geen teams op basis van de teamsamenstelling uitsluiten van deelname, maar het inzetten van recreatie- en/of jeugdspelers wordt zoals altijd extra beloond !!! Alle teams moeten voor enkele wedstrijden een scheidsrechter en teller leveren. Dat mag ook iemand uit het team zijn.

Aanvang: ca. 11.00 uur; einde ca. 16.00 uur Altijd gezellig en er zijn niet alleen prijzen voor de winnaars !! Iedereen kan zich (als team of individueel) aanmelden. Wij verzoeken belangstellenden om je zo snel mogelijk in te schrijven. Je kunt contact opnemen met: Marcel Bocxe: 071 - 580 92 70, of marcel@bocxe.eu

Handbalprogramma Programma voor zondag 25 maart 2012 Team Waar Tegenstander Tijd DS1 uit Fiqas/Aalsmeer 16.00

Locatie Bloemhof

Scheids Buchner/Duvé

Wednr 379


-2427e WEEKENDKAMP AAN ALLE JEUGDLEDEN VAN STOMPWIJK'92 De jeugdcommissies van de afdelingen van Stompwijk'92 nodigen jullie uit voor een sportweekend op het sportpark "Meerhorst" op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 2012. Het wordt weer een weekend met volop uitdagingen, spelen en opdrachten. We slapen in tenten en de jongste in kleedkamers. Dit alles met de hulp van enthousiaste leiding. WIE MOGEN AAN DIT WEEKEND DEELNEMEN? De leden van Stompwijk'92, die op 1 mei 2012 6 jaar oud zijn t/m de leden die op de basisschool in groep 6 zitten. Dus geen kinderen uit groep 7 en 8. Dit jaar zijn de inschrijfkosten € 7,50. Dit kan je overmaken op rekeningnr: 10.55.74.074 ten name van M.E.M. Luiten en onder vermelding van volledige voor- en achternaam. WAT HEB JE NODIG VOOR HET WEEKEND? Slaapzak, luchtbed of slaapmatje (geen stretcher), tandenborstel, tandpasta, zeep, handdoek, washandje, kleding en schoenen die vies en nat mogen worden, sportkleding, sportschoenen, sportsokken, ondergoed, pyjama, bord, beker en mes, warme kleding voor 's avonds, evt. regenkleding, zwemkleding, zaklan-taarn, aantal pakjes/flesjes drinken en maximaal € 5,- zakgeld. WAT IS HET MOTTO? Dat houden we nog even geheim… dus houd het clubblad en Dorpsketting in de gaten. We verwachten je vrijdagavond 18 mei om 18.00 uur op het sportpark. Je hebt dan al goed gegeten. Zaterdag begint het programma om 7.45 uur. Het kamp is zaterdagmiddag om ongeveer 16.00 uur afgelopen. HOE KUN JE INSCHRIJVEN? Je kan je aanmelden via de website: www.weekendkampstompwijk.nl Zorg ervoor dat je op tijd wordt aangemeld, na zondag 22 april 2012 nemen wij geen inschrijvingen meer aan. Er kunnen maximaal 120 kinderen aan het weekendkamp deelnemen. Mocht het inschrijven via de website niet lukken dan kan je dit inschrijfformulier invullen en inleveren bij Wendy Gehrmann, v. Santhorststraat 36 in Stompwijk. De betaling van het inschrijfgeld graag wel via het genoemde rekeningnummer voldoen.


Inschrijfformulier Naam

…………………………………………………………..M/J

Adres

…………………………………………………………….

Woonplaats

…………………………………………………………...

Tel

…………………………………………………………...

Geb datum

…………………………………………………………….

Afdeling

voetbal/handbal/binnensport*

Zwemdiploma

ja/nee*

Gaat thuis slapen

ja/nee*

Bijzonderheden ………………………………………………………….. * Doorhalen wat niet van toepassing is

Uitslag kaartavond van 16 maart Stompwijk’92 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Lydia Luiten en Mieke v.d. Salm 2. Frans Hendriks en Hans Nieuwland 3. Tim van Rijn en Kees de Jong 4. Arno Turkenburg en Cock v. Vegt 5. Lenie v.d Bosch en Sjanie Waaijer 6. Charles van Bohemen en Jan Al 7. Nel Turkenburg en Ria v.d. Helm 8. Carla van Hoeijen en Marijke Moes

Troostprijs: Ellen Nieuwland en Wil Volgende Kaartavond, vrijdag 6 april 2012.

6274 6075 5777 5622 5555 5356 5339 5274

p p p p p p p p


- 26 IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’ Sterk optreden Stompwijkse schaatsers bij districtskampioenschap Woensdag 14 maart jl. werd op de ijsbaan Haarlem gestreden om de juniorentitels van het district Sassenheim. De Stompwijkse deelnemers deden hier in positieve zin van zich spreken. Er werden niet alleen ereplaatsen behaald, maar er werden ook Thialf-pr’s uit de boeken gereden. Zoey van den Bosch eindigde bij de junioren A op de 2e plek en pakte na een zwaar marathonseizoen toch nog een prijs mee. Zoey kwam tot 45.84 en 2.21.94. Bij de meisjes junioren C behaalde Tjilde Bennis een prima 5e plaats, vlak achter de meisjes van de selectie. Tjilde bleef op de 500 meter met 46.83 net boven haar pr, maar scoorde op de 1000 meter met 1.35.98 wel een nieuwe toptijd. In het kielzog van Tjilde reden Elina Hoogerdijk, Marloes Hilligehekken en Patty Vurens met persoonlijke records naar de 9e, 10e en 11e plek in het klassement. Elina klokte 48.03 en 1.39.07, Marloes kwam tot 48.06 en 1.40.03 en Patty liet 48.81 en 1.40.19 noteren. Bij jongens junioren C behaalde Ferdinand Jansen een 11e plek met 47.02 en 1.38.07. Edward Jansen werd 13e in 48.16 en 1.42.22. 500m

1000m

1500m

klassement

Tjilde Bennis

46.83

1.35.98 pr

5e

Elina Hoogerdijk

48.03 pr

1.39.07 pr

9e

Marloes Hilligehekken

48.06 pr

1.40.03 pr

10e

Patty Vurens

48.81 pr

1.40.19 pr

11e

Ferdinand Jansen

47.02

1.38.07

11e

Edward Jansen

48.16

1.42.22

13e

Zoey van den Bosch

45.84

2.21.94

2e

Veel persoonlijke records bij clubkampioenschap Afgelopen zondag werd op de Uithof gestreden om het clubkampioenschap in de categorie welp t/m master. Ondanks de niet perfecte ijscondities werden er veel p.r.’s gereden. Voor veel schaatsers was het de eerste kennismaking met de Uithof en een 400 meter baan. Opvallend was het optreden van Robert de Groot. Na 4 jaar geen wedstrijd meer te hebben gereden klokte hij 43.31 (500m) en 1.27.12 (1000m). Richard Bennis dook op de 500 meter voor het eerst onder de 50 sec (48.47). Op de 1500 m haalde hij met 2.24.38 ruim 8 sec van zijn pr af.


- 27 Verder mag zeker de 54.42 genoemd worden van ons oudste actieve lid (75 jaar) Siem Oppe. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het dooifeest op 21 april a.s. Tom de Haas

RESULTATEN CLUBKAMPIOENSCHAP 18 MAART 2012 Naam Nadine Turk Iris de Haas Myrthe Turk Tnka Suijten Joy van der Meer Inge Rotteveel Freek Bennis Erben van der Lans Bart van Santen Ramon van Santen Youp van Leeuwen Tjilde Bennis Marloes Hilligehekken Elina Hoogerdijk Patty Vurens Manja van Wissen Zoey van den Bosch Marlijn Heynen Ferdinand Jansen Edward Jansen Robert de Groot Richard Bennis Jaco van der Lans Wim de Groot Siem Oppe

categorie pupil welp welp welp welp welp welp welp welp welp welp junC junC junC junC junB junA sen junC junC sen master master master master

Gratis af te halen: 3 persoons toercaravan In redelijke staat Info: 06 13238739

100m 13.56 13.98 14.54 15.10 15.89 17.56 14.28 15.14 14.82 16.85 16.07

pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr

500m 57.87 pr 1.10.13 1.10.44 1.12.49 1.28.87 1.06.63 1.06.94 1.11.25 1.14.14 1.18.31 48.20 48.24 49.21 49.25 49.55 45.82 1.19.97 47.45 47.61 43.31 48.47 49.67 51.73 54.42

1000m

1500m

pr pr pr val pr pr pr pr pr

val pr

1.36.72 1.38.25 pr 1.39.43 1.40.92 1.41.04 1.30.16 diskw. 1.47.03 val 1.58.84 val 1.27.12

pr

2.24.38 pr 2.35.29 2.47.43 2.57.41

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


-28-

Andries Kwik Bokaal te Leiden Afgelopen vrijdagavond waren er wedstrijden in Leiden. Hier gaat het om wie de beste vereniging van het seizoen is. Per categorie mogen er twee deelnemers per vereniging rijden. Leiden is hier eerste geworden, gevolgd door Woubrugge en Alkemade. Voor ons reden: Myrthe Turk, Erben v.d. Lans, Freek Bennis, Bram de Roode, Davey v.d. Meer, Guusje van Santen, Jaimy van Santen, Tim Koot, Elina Hoogendijk, Edward Jansen en Ferdinand Jansen. Ze hebben bij elkaar heel wat punten verzameld maar omdat we niet in elke categorie deelnemers hadden kregen we dus nul punten. Dus we eindigden 4 na laatste. Jammer, volgend jaar beter. Groetjes Marjo

DOOIFEEST IJSCLUB NUT & VERMAAK Het schaatsseizoen zit er alweer bijna op. Na het eind van het seizoen vieren we altijd feest. Dit wordt gehouden op zaterdag 21 april. Tijdens dit dooifeest worden de diploma’s uitgereikt. De diploma’s worden uitgereikt door een Nederlandse schaatstopper. Haar/ zijn naam houden we nog even geheim! Verder ontvangen jullie allen het boekje “Spekglad” waar alle resultaten in vermeld staan. Vooraf zullen we traditiegetrouw bowlen in Zoetermeer van 17.00 tot 18.00 uur. Alle jeugdleden van mini’s tot A junioren die schaatstraining hebben gevolgd zijn hierbij uitgenodigd. We gaan ervan uit dat iedereen meegaat. Wanneer je niet kan, graag een telefoontje vóór woensdag 18 april naar Erwin van Es 071-8870200. Bel je niet dan zien we je om 16.30 uur bij de parkeerplaats van Stompwijk '92. Wij, trainers en bestuur, brengen de kinderen per auto naar de bowling en terug. Om 18.30 uur zijn we weer terug en staat er eten en drinken voor alle kinderen/jongeren klaar. Om 19.30 uur vindt de diploma-uitreiking inclusief de uitreiking van de clubkampioenschapsprijzen plaats. Ouders mogen hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Om 20.00 uur worden de clubkampioenschapsprijzen uitgereikt aan de senioren. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Aansluitend is het dooifeest. Dit alles vindt plaats in de kantine van Stompwijk '92. Tot zaterdag 21 april. Erwin van Es Secretaris IJsclub Nut en Vermaak


-29Mijn naam is Mariska Groen in ’t Woud. Ik woon mijn hele leven al in dit mooie gezellige Stompwijk. Ook mijn vier kinderen zijn hier geboren en getogen. Toen mijn zus mij vorig jaar vroeg voor toneel dacht ik, ik doe het, lijkt me toch wel leuk. Nou het is meer dan leuk, we lachen heel wat af met de groep. Ook onze regisseur Wil is erg gezellig, maar wel wat veranderlijk J. Geloof me, het is de moeite waard om te komen kijken wat we ervan gemaakt hebben. Dus hopelijk tot a.s. vrijdag, zaterdag of zondag, Mariska Groen in ‘t Woud

25 maart koopzondag : Ik hou van Leidsenhage ‘Ik hou van Leidsenhage’ is het speciale thema tijdens de koopzondag op 25 maart in Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam. Tussen 12.30 – 16.30 uur is er een leuk spel op het grote podium. Een spel met een duidelijke knipoog naar het populaire TV-programma Ik Hou van Holland. Het winkelend publiek wordt regelmatig uitgenodigd aan de quiz mee te doen en de kandidaten mogen steeds enige secondanten uitnodigen hen in het vragenspel bij te staan. Voor iedere deelnemer is er een fleurige voorjaarsverrassing. De winnende kandidaten worden bovendien extra beloond met een gratis toegangskaart voor De Keukenhof!

Gevonden rode portemonnee met inhoud Ter hoogte van de Hoge Brug. Graag identiteitsbewijs meenemen. Afhalen Dotterbloem 1, rond etenstijd.


-30-

Voor de oudere-jongere of zo u wilt: de jongere-oudere Op 1 april (dit is géén grap) treedt de band Sound Sixties weer op in het Dorpshuis. Inmiddels is dit de derde keer. Als u voorgaande keren bent geweest behoeft deze band geen uitleg meer. Bent u nog niet geweest omdat u bezet was of misschien wel erg lekker op de bank zat: Sound Sixties is een band, die nummers van Cliff Richard en the Shadows uitstekend weet weer te geven. U kunt deze middag een dansje wagen of gewoon lekker een praatje maken. Het optreden duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur en de entree bedraagt € 5,— Natuurlijk weer allemaal van harte welkom!

Vrijwilligers Dorpshuis steken handen uit de mouwen tijdens NL DOET Met vereende krachten heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers het les- en vergaderlokaal van het Dorpshuis opgeknapt. We hebben opgeruimd, opgefrist en geverfd. Het ziet er weer leuk uit. De grote zaal is opgevrolijkt met schilderijen van de woensdagmiddag schilderclub. We doen al voor het vierde jaar mee met NL DOET we krijgen daarvoor steun van het Oranjefonds.zijn we helemaal rond geweest. Kom het met eigen ogen bekijken! Het Dorpshuis


-31-

Zeer geslaagde editie Afgelopen zaterdag was het alweer tijd voor de 4e editie van Live In Stompwijk in het Dorpshuis, met deze keer optredens van de bands Suffix en Maggie’s Bookshop. Zoals gebruikelijk gingen de deuren om 8 uur open en liep de zaal langzaam vol. Om 9 uur begon de Leidse band Suffix aan hun optreden. Helaas was de zaal op dat moment nog niet geheel gevuld, maar het op dat moment aanwezige publiek heeft van een gedreven optreden van een zeer strakke live-band met sterke nummers kunnen genieten. Vooral het stemgeluid van de zanger liet een grote indruk achter bij het aanwezige publiek. Rond 10 uur was het eerste optreden van de avond voorbij en gelukkig was er tijdens dit optreden ook weer het nodige publiek bij gekomen. Helaas bleek later dat er toch nog mensen waren die later binnen kwamen en daardoor een goede band gemist hebben. Deze mensen konden in ieder geval nog wel genieten van de 2e band van de avond, die na een korte ombouw om 11 uur begon aan hun optreden. Deze band, Maggie’s Bookshop, was helemaal uit Hengelo gekomen om op Live In Stompwijk hun eerste optreden in het westen van het land te geven. En wat voor optreden. De band stond als een huis en de zanger/rapper wist het publiek fantastisch te bespelen. Zowel muzikaal als tekstueel zaten de nummers zeer goed in elkaar, wat erin resulteerde dat ze na afloop tot op hun laatste CD uitverkocht raakten. Na dit laatste optreden draaide de muziek nog even lekker door en sloot het Dorpshuis om 1 uur haar deuren weer. De volgende Live In Stompwijk is op zaterdag 12 mei, dus liefhebbers zet deze datum vast in je agenda, en dan zal er in ieder geval opgetreden worden door Audiodaycare uit Delft, die op dat moment een promotietour doen voor hun nieuwe CD. De tweede band voor deze avond is nog niet bekend, maar zodra deze rond is laten we dat natuurlijk weten via www.twitter.com/ liveinstompwijk en www.facebook.com/liveinstompwijk en hier kun je ook terecht voor foto’s van afgelopen zaterdag. Live In Stompwijk wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818.


HET IS LENTE !!! Zowel buiten als bij ons binnen is het voorjaar losgebarsten. Aanbieding: 2 bossen tulpen € 5.Bij iedere aankoop krijgt u een kortingsbon van de Keukenhof. o.a. € 1.50 korting op de entree (max.4 pers.) en € 1.50 korting op koffie met appeltaart.

Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl

6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.

Origineel cadeau???? Bent u nog op zoek naar een origineel cadeau voor verjaardag, jubileum of ‘n andere feestelijke gelegenheid? Kies dan voor de DVD “Dorp tussen de steden” en maak het feestvarken blij. De DVD is op 4 plaatsen in het dorp te koop, t.w.: De Stal, Andrea, Luiten Wonen, Coop


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


- 34 -

Onthulling Romeinse boten in De Cascade Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke woonstad met goede voorzieningen. Kwaliteit van de woonomgeving en aantrekkelijke woningen horen daarbij. Bouwplan De Cascade in de Rietvink in Leidschendam is hier een goed voorbeeld van. Op de archeologische resten van de Gracht van Corbulo werden mooie huizen gebouwd en kwamen er appartementen met een splinternieuw wijkcentrum in de plint van het gebouw. Wegen, water, bruggen en groen maakten het tot een schitterend geheel. In nauwe samenspraak met de bewoners werden kort geleden twee houten boten op het speelveld geplaatst. De boten vormen het sluitstuk van het project en symboliseren de bijzondere plek waarop De Cascade zich bevindt: de Gracht van Corbulo. Op woensdag 21 maart om 15.30 uur heft wethouder Heleen Mijdam van ruimtelijke ordening samen met de bewoners het glas op de voltooiing van De Cascade op het speelveld aan de Watermolensingel (tussen nr. 12 en 13). We hopen op mooi weer, zodat iedereen goed kan zien hoe mooi het is geworden. Bij slecht weer hebben we een uitstekend alternatief: dan wordt de bijeenkomst na opening ter plaatse voortgezet in het Wijkcentrum De Blauwe Tram, Oude Trambaan 51, in Leidschendam. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanwinst voor de stad Wethouder Mijdam: “In 2005 kozen bewoners van de Rietvink voor een stedenbouwkundig ontwerp dat recht deed aan de bijzondere plek waar het gerealiseerd zou worden. De Romeinse boten maken het project echt af. Als zichtbare herinnering aan de Gracht van Corbulo vergroten ze de historische en de esthetische waarde voor de buurt. Bovendien kunnen de kinderen er gewoon op spelen. Met de onthulling van de boten ronden we het bouwproject af en voegen we De Cascade toe als aanwinst voor Leidschendam-Voorburg als aantrekkelijke groene woonstad.� Plaquette met Q|R-code Bij de Romeinse boten is een granieten plaquette met toelichting aangebracht. Op de plaquette is een Q|R-code aangebracht. Bezitters van een smartphone kunnen hiermee meer historische achtergrondinformatie krijgen.


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

    

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage

Pvc buizen: alle maten en hulpstukken

Stelconplaten: nieuwe en gebruikte

Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!


CEES LUITEN EFFIC IENT TRANSPORT van ZAND, GROND e n AANVULLING

Schilderen, behangen en wandafwerking

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompw ijk Tel. 071-5803359

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-37-

Summerland De dagen worden weer langer en warmer! ’s Avonds een bakkie in de tuin, genietend van het avondzonnetje. De zomer komt steeds dichterbij en de zomerkriebels kriebelen waar ze nog nooit gekriebeld hebben. Kortom, Stompwijk Summerland komt weer dichterbij, dus tijd om jullie als trouwste bezoekers van het festival op de hoogte te houden van het reilen en zeilen. Het terrein De terreinindeling zal niet veel veranderen dit jaar. Na vorig jaar vele complimenten gehoord te hebben over de Starbeatz, zal ook dit jaar dit ‘the place to be’ zijn voor de dance/house liefhebbers. Uiteraard is er ook een supergezellige feesttent waar menig Stompwijker vermaakt zal worden met live muziek van verschillende regionale en bekende bands. Wel zal de feesttent op zondag een iets ander tintje krijgen, maar daarover later meer… Het programma De komende weken zullen de eerste artiesten bekend worden gemaakt via Twitter en Facebook dus zorg ervoor dat je Stompwijk Summerland volgt via deze twee mediakanalen. Volg Stompwijk Summerland op Twitter via www.twitter.com/_summerland_ of vind Stompwijk Summerland leuk op Facebook via www.facebook.com/stompwijksummerland. Hierna zal het ook te lezen zijn in deze Dorpsketting en op de website. De website Deze is compleet vernieuwd en zal deze week online gaan. Via Twitter of Facebook laten we weten als die online is. Heb je dit niet? Kijk dan eind deze week nog eens op www.stompwijksummerland.nl. Binnenkort Deze week zullen we de datum bepalen wanneer de eerste kaarten voor vrijdag- en zaterdagavond in de voorverkoop gaan, dus houdt de website of deze Dorpsketting in de gaten en zet het in de agenda. Kortom: Wil je dit jaar als eerste op de hoogte zijn van alles rondom Stompwijk Summerland? Volg ons dan via Twitter, Facebook of Hyves! www.twitter.com/_summerland_ www.facebook.com/stompwijksummerland http://stompwijksummerland.hyves.nl


-39-

Ingezonden brief aan het college en raadsleden in Leidschendam Op de meegezonden 24 foto’s ziet u het Dorpshuis, de bibliotheek en de Maerten van den Veldeschool, Dr. van Noortstraat 90-92 in Stompwijk. Ik bracht als wijkvertegenwoordiger een bezoek aan Stompwijk en wilde eens kijken bij het Dorpshuis en de school. Ik stond met een aantal bewoners te praten die heel wat te vertellen hadden en die graag willen dat er zo gauw mogelijk een nieuwe school komt, een bibliotheek en een Dorpshuis, zeg maar Kulturhus. Toevallig kwam raadslid Yvonne van Boheemen van het CDA ook het schoolplein op om haar kind te halen. Ik vertelde haar dat ik de school wilde bezoeken, ze ging even mee en ze stelde mij voor aan directeur Peter Witteman. Hij vertelde mij dat er van de 2000 inwoners, er hierop de Maerten van den Veldeschool 200 schoolkinderen zitten, dat is toch 10 procent. Hij vertelde mij ook dat deze school 54 jaar oud is, maar dat was wel te zien ook. Ik kreeg een rondleiding. Ik ben echt geschrokken. Hoe kunnen kinderen onder deze zorgwekkende toestanden van dit gebouw, goed les volgen. De klaslokalen zijn niet voorzien van airconditioning, wat ik een kwalijke zaak vind. De ramen kunnen maar een klein stukje open dus ‘s winters is er geen frisse lucht en ‘s zomers is het te warm. De klassen zijn allemaal te klein. Er zitten zo’n 25 á 30 kinderen in een klas. En in de kelder heb je ook lokalen. Daar staan grote pilaren midden in de klas. Op de gemaakte foto’s is te zien dat er plafondplaten loslaten. Het is allemaal oud maar dat weet je na 54 jaar, er is weinig of niets aan onderhoud gedaan. Het komt door het vocht, zegt de directeur. U ziet ook de elektriciteit gaat over het plafond en de deuren van de w.c.’s zijn kapot en dat allemaal anno 2012. Ik vind dat STOMPWIJK ook bij Leidschendam Voorburg hoort en beduidend achterloopt bij onze gemeente. Als u ziet dat er in Voorburg pas een gymnasium Novum is gekomen. Ik hoop dat u als College en Raad eens naar deze foto’s wil kijken dan ziet u in welke toestand deze school verkeert. Dan komt u tot een conclusie dat de plannen van een Kulturhus zo gauw mogelijk moeten worden uitgevoerd. Want in deze toestand kan je geen kwaliteit leveren. We weten allemaal dat Stompwijk een dorp is, dat ook groeit en hard toe is aan vernieuwing. Ik hoop dat de foto’s u duidelijkheid kunnen verschaffen dat er heel gauw wat moet gebeuren. Ap de Heus (wijkvertegenwoordiger) (tekst bewerkt door de red.)


-41-

Beestenboel Beste dierenvrienden van Stompwijk en omgeving. Er zijn heel veel reacties binnen gekomen, omtrent de plaatsing van Bob en Levi. Zij hebben inmiddels een nieuw baasje gekregen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!! Veel mensen in Stompwijk vinden het leuk om dit soort dingen te lezen in de Dorpsketting en mede dank zij uw reacties, hebben twee honden weer een plekje gekregen. Zonder de hulp van dierenvrienden is dit niet mogelijk. Er zijn ook mensen die hebben gevraagd, “ga hier mee door”, want het is een goede zaak. Zo af en toe kunnen we dat natuurlijk wel doen, want er blijven schrijnende gevallen bestaan, die we graag via mensen van de Dierenbescherming willen oplossen. Dit om te voorkomen dat dieren bij “foute” dierenhandelaren terecht komen, of bij mensen die de dieren weer willen doorverkopen om geld. Dat blijft altijd een risico en daarom worden al onze geplaatste honden streng gecontroleerd, waar ze terecht komen en daar ook blijven. Mocht er iets niet goed gaan bij een plaatsing, dan zorgen mensen van de Dierenbescherming er weer voor, dat het dier een ander, veilig onderkomen krijgt! Het moet altijd klikken tussen mens en dier. Wie belangstelling heeft voor een hond, kan altijd reageren/aanvragen. We zoeken DEZE WEEK een plekje voor een kruising Benner Sennen hond, naam Xena, een 4 jaar oud teefje, zeer lief en aanhankelijk, een rustige hond en kan goed overweg met mens en dier. Ze is inmiddels gesteriliseerd en heeft alle inentingen gehad. Deze hond is gered uit Spaanse gebieden, verblijft momenteel op een opvangboerderij en is geheel onder toezicht van een dierenarts geweest. Ze is nu klaar om een nieuw baasje te leren kennen en een nieuw leven op te bouwen. Ze heeft één maar.......ze heeft een handicap aan haar rechter voorpootje, waar ze zelf geen hinder van heeft, maar bij lange wandelingen, moet men hier rekening mee houden. Voor info over deze zeer lieve hond kunt u mij bellen. Aan komen lopen: Bij een boerderij achter de Hoge Brug is een poesje aan komen lopen, Cypers met veel wit en zo te zien nog jong. Ze was zeer mager, maar het gaat nu iets beter. Van de week ga ik even vragen of ik haar mee kan nemen naar een dierenarts om te kijken of ze gechipt is. Maar wie er in Stompwijk zo’n poesje al een tijdje kwijt is, kan mij ook bellen. Bedankt voor alle reacties, groetjes van Marianne (0629072070 of 0715804667)


Luiten BV Stompwijk Landbouwmechanisatie en Tractoren bedrijf

Adres: Stompwijkseweg 78 2266 GH Stompwijk Tel.: 070-3175288 Fax.: 070-3277724 Email: info@luitenstompwijk.nl Website: www.luitenstompwijk.nl

Naast reparatie en service voor tractoren en landbouwmachines ook het advies voor levering van:

   

Gallagher en schrikdraad klokken en afrastering voor alle dieren

 

Heteluchtkanons

Tuin- en parkmachines: Kettingzagen, gazon– en bosmaaiers, heggenscharen en tractoren Werkkleding: Schoenen, jassen, overalls, broeken, truien enz. Hogedrukreinigers: warmwaterhogedrukreiniger & koudwaterhogedrukreiniger Hobby / semi professional / professional Klein constructie werk: Sierhekwerk, frames, balkonhekken enz.

Kortom, wij kunnen u dus zeer breed van dienst zijn!

Tevens zoeken wij een Allround medewerker

!

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30—17.00 uur - Zat 7.30 —14.00 uur Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


-43-

Idcollege studenten reizen naar Bosnië In 22 tot 27 mei 2012 vertrekt een groep studenten van Idcollege, gesteund door de organisatie Out of Area, naar Bosnië Herzegovina. Out of Area zet zich al jaren in voor kinderen in Bosnië Herzegovina. Dat doet zij door een aantal jaarlijks terugkerende projecten te organiseren. Onder het motto ´Laat ze maar lachen en alles komt goed` probeert Out of Area iets voor kinderen te betekenen. Het is fantastisch om te merken dat met de inzet van velen ook echt dingen gebeuren. En de dank is groot, want met iedere lach heelt een stukje van de ellendige gevolgen van een oorlog waar zoveel kinderen nog last van hebben in hun dagelijks leven. De studenten van Idcollege zijn allen, super gemotiveerde leerlingen van de opleiding sociale studies. De groep zal een week lang de handen stevig uit de mouwen gaan steken. Zij gaan een project opknappen en leuke activiteiten aan gaan bieden. De creatieve, drama en spelactiviteiten zullen in de komende maanden door de studenten op school worden voorbereid. Voor zo´n geweldig initiatief is natuurlijk geld nodig. Geld dat de jongeren samen met Out of Area proberen in te zamelen door allerlei fundraise projecten te organiseren. Vindt u ook dat deze studenten, onze jeugd, goed werk doet, sponsor ons dan! Elke Euro die u geeft komt rechtstreeks ten goede aan het project. Daarnaast hebben wij een plekje gereserveerd, op onze Idcollege website, voor het logo van uw bedrijf. In het dagboek dat op de website zal worden gepubliceerd zullen wij u regelmatig op de hoogte brengen van onze activiteiten. Zo weet u zeker dat uw donatie op de goede plaats terecht komt. Projectrekening IDZoetermee4Bosnië; 1491.83.143 (Rabobank Dommelstreek) t.a.v. de Stichting Out of Area o.v.v. Kim Overdevest. Alle informatie over Idcollege Zoetermeer, de studenten, Out of Area en het project kunt u vinden op; http://projecten.outofarea.nl Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.


- 44 -

DE STOMPWIJKSE TONEEL VERENIGING SPEELT ‘GOEDE BUREN’ op Vrijdag 23 maart 2012 Zaterdag 24 maart 2012 Zondag 25 maart 2012

Maak uw toneelbezoek nu compleet met een Heerlijk diner in Het Blesse Paard. Het diner start om 17:00 uur en eindigt om 19:15 uur, zodra de deuren van toneelzaal opengaan. Carpaccio van ossenhaas *** Livar varkenslende met groene mosterdsaus *** Lemon cheesecake met aardbeien en balsamicostroop Reserveren verplicht! Telefoonnummer 071-5801590 Speeldata van toneelvoorstelling Vrijdag 13:30 uur & 20:00 uur Zaterdag 20:00 uur Zondag 13:30 uur

Dorpsketting 2124  

Weekblad De Dorpsketting nr. 2124

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you