Ερευνα Ποιοτητας Υπηρεσιων Dorothy Snot 2015

Page 1

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (μ.ο. ερωτηματολογίων) Dorothy Snot 2015 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από:

ΒΡΕΦΙΚΟ

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ

ΠΡΟ-­‐ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

την αγάπη και την φροντίδα που δίνουµε στα παιδια?

5.00

4.75

5.00

5.00

5.00

4.95

2

την ποιότητα του εκπαιδευτικού προγραµµατος?

5.00

5.00

4.86

4.75

4.84

4.89

3

την ποιότητα και την κατάρτιση των παιδαγωγών?

5.00

5.00

5.00

4.50

4.69

4.84

4

τους χωρους και τις υποδοµες του κτιριου?

4.50

3.75

4.13

3.50

3.69

3.91

5

την καθαριοτητα του χώρου?

5.00

3.75

4.75

4.63

4.58

4.54

6

το πρόγραµµα διατροφής?

4.50

4.50

4.88

5.00

4.63

4.70

7

την ποιότητα του φαγητού και την λειτουργια της κουζίνας?

5.00

4.67

5.00

5.00

5.00

4.93

8

την ασφαλεια που παρέχει το σχολείο?

5.00

4.00

4.75

4.63

4.58

4.59

9

τους εξωτερικούς χώρους?

4.50

4.00

3.88

3.63

3.70

3.94

10 την ικανοτητα µας στο χειρισµο δυσκολων καταστασεων?

5.00

4.75

4.86

4.80

4.80

4.84

11 την επικοινωνία σας µε την διευθυνση του σχολείου?

5.00

4.75

5.00

5.00

4.88

4.93

12 την επικοινωνια σας µε τις παιδαγωγούς?

5.00

4.75

4.88

4.88

4.86

4.87

13

την ενηµέρωση που λαµβάνετε καθηµερινά σχετικά µε το παιδί σας?

5.00

4.50

4.75

4.25

4.16

4.53

14

τους εξωτερικούς συνεργάτες του σχολείου (ψυχολόγο, διατροφολόγο, παιδίατρο, αγγλικά, µουσική κλπ)

5.00

4.50

4.63

4.63

4.58

4.67

15

την υπηρεσία µεταφοράς µε τα σχολικά λεωφορεία (εάν τα χρησιµοποιείτε)?

5.00

5.00

4.20

4.40

5.00

4.72

1

Επιστρέφει το παιδι σας χαρουµενο απο το σχολειο?

5.00

4.75

4.75

4.75

4.84

4.82

2

Βλέπετε το παιδι σας να πλουτίζει τον γνωστικό του ορίζοντα στο σχολείο?

5.00

4.50

5.00

5.00

5.00

4.90

3

Βλέπετε το παιδί σας να δυναµώνει ως προσωπικότητα και να αυτονοµείται?

5.00

4.75

4.88

5.00

4.88

4.90

4

Αισθανεστε ότι το παιδί σας ωφελείται από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του σχολείου χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος του παιχνιδιού και της ανεµελιάς που πρέπει να βιώνει σε αυτή την ηλικία?

5.00

4.75

4.88

5.00

4.88

4.90

5

Νιώθετε ασφάλεια οταν αφηνετε το παιδι σας στο σχολειο?

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

6

Ανταποκρίνεται γρήγορα το σχολείο στα αιτήµατα σας?

4.50

4.50

5.00

4.88

4.48

4.67

7

Οι γνώσεις και η ενηµέρωση που αποκοµίζετε κατά την επικοινωνία σας µε το προσωπικό του σχολείου σας βοηθούν στο έργο σας ως γονέα?

5.00

4.50

4.88

4.38

4.42

4.63

8

Oταν συνοµιλείτε µε τις δασκάλες αιθάνεστε σιγουριά και εµπιστοσύνη?

5.00

5.00

4.88

4.50

4.69

4.81

9

Αισθάνεστε ότι το παιδί σας απολαµβάνει καθηµερινά στο σχολείο την αποδοχή και το ενδιαφέρον που του αξίζει?

5.00

4.50

4.88

4.63

4.83

4.77

10

Νιώθετε την Dorothy Snot να είναι ένα ζεστό, οικογενειακό σχολείο, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας;

5.00

4.75

4.88

4.88

4.98

4.90

5.00

5.00

5.00

4.88

4.98

4.97

4.92

4.60

4.79

4.67

4.69

4.74

11 Θα συστηνατε την Dorothy Snot σε γνωστούς σας?

Σύνολο

ή

Ποσοστό ικανοποίησης γονέων 94.71%


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.