Page 1

D r u k k e r i j

Jonkheer

Banksparen? creations

Verrassend veelzijdig voor een diner, vergadering, receptie of feest in het FC Dordrecht stadion. www.schaapskooidordt.nl

Voor al uw drukwerk Volg ons op twitter @twincreations 078 - 6489319 • twincreations.nl

Dordrecht Centrum, (078) 631 01 99 Dordrecht Stadspolders, (078) 630 97 25

Voorstraat-West 348 • 3311 CW Dordrecht 078 6132475 • info@drukkerijjonkheer.nl www.drukkerijjonkheer.nl

Verspreiding kranten & drukwerk ? dordtcentraal verspreiding.nl

Dordt Centraal weekend vrijdag 15 februari 2013

verschijnt wekelijks huis-aan-huis in Dordrecht

oplage 60.000 • nr. 330

Oorkonde voor kattenredder

DORDRECHT Haar leven staat al meer dan 15 jaar geheel in het leven van zwerfkatten. Reden voor de Partij voor de Dieren om haar op Valentijnsdag in het zonnetje te zetten. Leo Jabaaij reikte Caroline Kramp, het boegbeeld van de Stichting Herplaatsing Zwerfkatten Dordrecht, een oorkonde uit namens de afdeling Zuid-Holland. Hij bracht ook gebak mee voor de mensen en voer voor de katten. “Deze oorkonde is voor alle vrijwilligers”, zei Kramp donderdag bij de overhandiging. (Foto: Thymen Stolk) Lees verder op pagina 3.

Voor het laatste nieuws

dordtcentraal.nl

Zie onze advertentie elders in deze krant

zie onze advertentie op pagina 12

Huisartsen beter voorbereid op rampen REGIO Huisartsen en hulpverleningsdiensten in Zuid-Holland Zuid tekenden woensdag een convenant voor samenwerking bij grote incidenten en rampen. Daarmee maken de huisartsen en huisartsenposten deel uit van de geneeskundige hulpverleningsketen in de regio.

De huisartsen en huisartsenposten in de regio stelden een eigen plan op voor zorgverlening tijdens rampen (het Huisartsen RampenOpvangPlan). Hierin is beschreven hoe ze samenwerken en opschalen om bij grote incidenten en rampen verantwoorde huisartsenzorg te kunnen blijven leveren. Hierbij werken ze samen met de regionale hulpdiensten, de GGD ZHZ en het regionaal crisiscentrum ZHZ.

Sprekersplein over bestemmingsplan Dubbeldam Het komende Sprekersplein is gewijd aan de drie villa’s op het laantje van Middenhoeve, vooruitlopend op het debat over het bestemmingsplan Dubbeldam. Het Sprekersplein biedt de mogelijkheid aan inwoners om hun ideeën en opvattingen aan de gemeenteraad voor te leggen en hierover met de raadsleden in gesprek te gaan. Het Sprekersplein vindt plaats op 19 februari om 20.30 uur in het stadskantoor, Spuiboulevard 300. Wilt u meepraten, dan kunt u zich tot dinsdag 19 februari 16.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie, telefoon: (078) 770 85 50.

Schietincident De noodzaak voor een rampenplan werd duidelijk bij de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn op 10 april 2011. Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden vertelde hierover bij de presentatie van het convenant. “Huisartsen werden overvallen door het aantal patiënten met verwondingen,” vertelde hij. Ze waren niet op de hoogte van de schietpartij. Ook in de periode erna werden huisartsen geconfronteerd met hulp-

verzoeken van mensen met trauma’s. “Het is belangrijk dat mensen hun ervaring met dit soort incidenten kunnen delen. Er moet meer en beter gecommuniceerd worden.” Scenario’s Onderdeel van het plan is de samenwerking met de regionale hulpdiensten, de GGD en het regionaal crisiscentrum. Het plan schetst verschillende incidentscenario’s, zoals een plotseling incident (flitsramp) of een zich

Is uw straat schoon, heel en daardoor veilig? Kom naar het politiek café van D66! 21 februari 2013 vanaf 20.30 uur Worklounge Wijnstraat 95

Lees meer op onze website www.d66dordrecht.nl

langzaam ontwikkelend probleem als een grieppandemie. Het plan geeft richtlijnen hoe om te gaan met een plotselinge toeloop van veel slachtoffers, het opvangen van een groot aantal patiënten bij een infectieziektegolf, gezondheidsonderzoek bij chemische incidenten, enzovoort.

Lees verder op pagina 3.

Bij deze krant ontvangt u de volgende folders:

Plus folder gedeelte Dordrecht

Verhage 312, 3315, 3319, 3329 Wij verzorgen het gehele traject: Ontwerpen • Drukken • Verspreiden Postcodeverspreiding mogelijk

Info via: 078 - 6140149 of dordtcentraalverspreiding.nl

NIEUW BIJ HENDRIKSEN: Slapen op water... ervaar het gevoel van totale ontspanning

De zorg van DenO gaat verder

Ontspannen op water..., het lijkt wel een droom. Maar echt waar, een Poseidon waterbed is het meest comfortabele en geavanceerde slaapsysteem dat er bestaat. Uw droom begint al met het perfect vormende matras en elke beweging die direct door het water wordt gevolgd.

(078) 6 483 483 Toulonselaan 67-69 Dordrecht 078-6134490 www.bedtijd.nl

www.uitvaartdordrecht.nl


2

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013 God heeft onze tranen al in Zijn kruik gedaan. Die Hij zal bewaren tot op die mooie dag dat Hij ze drogen zal. In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland is overleden mijn grote liefde, onze lieve vader, grootvader en overgrootvader

Mijn tijden Heer, zijn in Uw hand.

Geborgen in Gods Hand

Verslagen en met grote droefheid delen wij u mede dat, geheel onverwachts, uit ons midden is weggenomen onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend delen wij u mee dat na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan mijn innig geliefde en zorgzame vrouw, onze lieve zus, schoondochter, schoonzus en tante

Arina Bastiaantje Breur-Verschoor

Dirk Kooistra Akkerwoude, 27 oktober 1932

Dordrecht, 11 februari 2013

Dordrecht: M.A.C. Kooistra-van Laar

~ Riny ~ sinds 8 januari 1994 weduwe van Job Breur * 4 maart 1930

Jacoba Johanna Groeneveld – Bosch ~ Coby ~ 10 juni 1943

12 februari 2013

† 12 februari 2013 Peter Groeneveld

Dordrecht: Aleida en Leo

Riny en Ben Bernard en Eveline Marjolein en Joeri, Danika, Ivan

Dordrecht: Yvonne en Warren Kleinkinderen en achterkleinkind

Kees en Laura Niels en Cynthia Tim en Liz Luuk

Olivier van Noortstraat 21 3317 CB Dordrecht De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op maandag 18 februari om 13.30 uur in de aula van begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht.

Anita en Ruud Erik en Annika, Lynn Marleen en Rick, Daan Vera en Stefan Laurenca

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid ons te condoleren en elkaar te ontmoeten in de ontvangstruimte van de begraafplaats. Geen bezoek aan huis - Geen toespraken

Familie Bosch Familie Groeneveld Sandenburg 7 3328 EA Dordrecht De dankdienst voor het leven van Coby zal gehouden worden op dinsdag 19 februari om 14.00 uur in de ”Ontmoetingskerk”, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Aansluitend zal Coby worden begraven op de begraafplaats ”Essenhof”, Nassauweg 200 te Dordrecht, omstreeks 15.30 uur.

Voor de dienst is er van 12.30 tot 13.45 uur gelegenheid tot condoleren en om afscheid van Coby te nemen.

Correspondentieadres: A.B. Stam-Breur Pieter Breughelstraat 26 3351 VK Papendrecht

Na de begrafenis is er nog gelegenheid om met elkaar samen te zijn in ”De Biesbosch Aula” op de begraafplaats.

Gestreden tot het einde maar ook zij mocht niet winnen. Totaal verslagen zijn wij, zij, die altijd positief in het leven stond. Mijn lieve partner, onze fantastische moeder en trotse oma, mijn dochter, onze zus en schoonzus

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op maandag 18 februari om 10.00 uur in de Biesbosch aula van begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Op de dag van de begrafenis worden er vaak zoveel mooie woorden gezegd die later vaak niet of nauwelijks meer herinnerd kunnen worden.

Na de plechtigheid is er in de ontvangstruimte gelegenheid tot condoleren.

Daarom is ons verzoek om de woorden van troost en bemoediging achter te laten in het condoleanceregister op www.rouwbericht.nl.

Rosalin Margaret Kain Linda

Geen bloemen

ddr14 maart 1948

Je zeilde graag naar de horizon Jammer, je ging er nu overheen. Helaas kunnen we niet met je mee. Deze tocht is alleen voor jou.

11 februari 2013

Bedroefd om het verlies maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft. Phil Coulding

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid in ons hart voor alles wat hij voor ons is geweest, delen wij u mede dat na een ziekte toch nog vrij onverwacht is heengegaan

Sandra en Jeffrey Raymond en Hanneke Tim Jop Sara

Pieter Arie Mijnders Piet 20 november 1936

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Verdrietig namen wij kennis van het overlijden van ons bijzonder gewaardeerde koorlid

Coby Groeneveld-Bosch Zij toonde zich tot het allerlaatst nauw betrokken bij het koor. Haar hulpvaardigheid en inzet voor de vereniging zullen wij niet vergeten. Wij wensen haar man, onze zangvriend, Peter en zijn naasten veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

11 februari 2013

A. Dumasy Broers en zussen zwagers en schoonzussen

Mieke Mijnders-Ottevanger Chris en Miriam Kim, Kelly

Matana’s pad 73 3311 ZL Dordrecht

Arno en Miranda Carmen en Mark, Carsten

De begrafenis heeft 14 februari plaatsgehad op de Algemene begraafplaats Essenhof.

Aart Leo en Tine Carl en Henneke Frank en Hilda

En nu nog maar alleen het lichaam los te laten (…) en de eigen weg te gaan. Het werd, het was, het is gedaan. M. Vasalis

Jaap en Ria Ruud en Marjolein Peter en Emmy Ton Rob en Marlies Yvonne

Bedroefd, maar dankbaar dat zij zo lang bij ons was, hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder en oma

Maria Wilhelmina Theodora Kweekel - Boerkamp

Neven, nichten, tantes en ooms

Marijke sinds 2000 weduwe van Jan Kweekel Driebergen, 8 oktober 1910 Dordrecht, 10 februari 2013 Wim en Mieke

Bestuur, leden en dirigent van Merwe’s Oratorium Vereniging Te vroeg ben je van ons heengegaan. Je hebt altijd voor ons klaargestaan. Geborgenheid heb je ons gegeven. Zo was je hele leven. Een man, vader en opa waar je op kon bouwen. Met een woord waarop je kon vertrouwen. Je was een schat voor ons allen. Jou te moeten missen zal ons zwaar vallen. Omringd door allen die hem lief waren en dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Catharinus Bosch - Tinus op de leeftijd van 63 jaar.

Zuidendijk 217 3314 CV Dordrecht

Alie Bosch – van der Linden Ellis Esmee

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Anton en Annelies

Frank, in liefdevolle herinnering

Marije en Jaap Jan Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: A.A. Kweekel Abeelstraat 19 3329 AA Dordrecht De crematieplechtigheid heeft, overeenkomstig haar wens, in besloten kring plaatsgevonden. Wij danken het personeel van Woon- en zorgcentrum De Merwelanden voor de liefdevolle verzorging in de afgelopen jaren.

Advertenties die donderdag voor 15.00 uur zijn gereserveerd en voor 17.00 uur zijn aangeleverd worden in de uitgave van vrijdag nog geplaatst.

Jasper en Monique Isa 13 februari 2013 Kokmeeuwstraat 15 3312 SL Dordrecht Maandag 18 februari is er van 16.00 tot 16.20 uur gelegenheid tot afscheid nemen in het crematorium “Essenhof”, “Biesbosch aula”, Nassauweg 200 te Dordrecht. Aansluitend zal om 16.30 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de condoleance-ruimte van het crematorium.


Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Op de hoogte van het regionale nieuws

dordtcentraal.nl

Actueel

3

Oorkonde voor kattenredder Vervolg voorpagina Op het eiland van Dordrecht leven ongeveer honderd verwilderde zwerfkatten. Dat de populatie niet explosief groeit is te danken aan de inspanningen van Caroline Kramp en andere vrijwilligers van de stichting. “Zodra we een melding krijgen van een zwerfkat gaan we er direct op af om het dier te vangen,” vertelt Kramp. Het terugdringen van het aantal zwerfkatten is een proces van de lange adem. “Vooral als het economisch slechter gaat, belanden nogal wat katten op straat. Zijn deze katten ook nog eens niet gecastreerd, dan is het dweilen met de kraan open. Eén vruchtbaar vrouwtje kan binnen vijf jaar wel 725 nakomelingen krijgen. Dit willen en hebben wij tot nu toe voorkomen.” Winter “Zeker deze tijd van het jaar hebben

Kamervragen over

vallende lamp DORDRECHT Sportwethouder Rinette Reynvaan werd deze week flink aan de tand gevoeld over de vallende lamp op de Sportboulevard. De oppositie dreigde zelfs met een raadsenquête, maar daarvoor bleek vooralsnog geen meerderheid te vinden. Ook in de Haagse politiek is het incident doorgedrongen. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Wonen en Rijksdienst. Zij wil een verklaring voor het feit dat ondanks alle kennis over zogenaamde ‘chloorspanningscorrosie’ er toch lampen zijn opgehangen met de verkeerde bouten. En of de toezichthoudende taak van de gemeentes op overdekte zwembaden niet door het Rijk overgenomen moet worden.

de katten het extra moeilijk,” vertelt Kramp. “Ze hebben meer eten nodig om warm te blijven, terwijl er buiten veel minder voedsel te vinden is. Ze lopen door de koude ook een groter risico om ziek te worden.” Tijdens het barre winterweer van precies een jaar geleden kwam de stichting opeens zonder voer te zitten. Door een oproep in deze krant kwamen lezers massaal in actie. “Dat was overweldigend! Zij doneerden bijna 450 kilo droogvoer. Ook op onze bankrekening kwamen giften binnen. Daarvan kochten we nog eens 300 kilo voer bij een fabrikant.” De zwerfkatten hebben er precies een jaar mee kunnen doen. “Er staan nu nog een paar emmers, maar dan zijn we er doorheen.” Hongerdood “Het is een wijdverbreid misverstand dat katten zich alleen buiten kunnen redden,” legt Kramp uit. “Zwerfkatten hebben vaak een ellendig leven. De onderlinge concurrentie is soms letterlijk moordend. Vooral ongecastreerde

katers vechten veel. Door verwondingen kunnen ze een besmettelijke ziekte als kattenaids oplopen. Deze dieren streven vaak een langzame en nare dood.” Kramp vangt zwerfkatten meestal met een vangkooi. “Als het een verwilderde kat is, gaat hij na castratie en inenting terug naar de plaats waar hij gevangen is. Een vrijwilliger voert hem voortaan elke dag en houdt in de gaten dat alles goed met hem blijft gaan.” Een ander misverstand dat Kramp graag de wereld uit zou helpen is dat tamme katten die langdurig buiten hebben geleefd niet meer kunnen aarden als huiskat. “Integendeel! Tamme katten zijn vaak zo opgelucht dat ze weer een ‘binnen’ hebben, dat ze eerst vaak dagenlang slapen als we ze gevangen hebben. We laten ze rustig bijkomen van hun beproevingen voor ze naar de opvang gaan om te wachten op een nieuw baasje.”

“De dierenarts is duur. Soms is een dier gewond en heeft hij meerdere behandelingen of een ingrijpende operatie nodig. Ik heb nu een kat die bij de dierenarts de naam Kat 025 heeft gekregen. Zo vaak is hij er geweest. Ik vond hem in de Vogelbuurt. Hij heeft een open nek en moest wekenlang tweemaal per week naar de dokter voor behandeling. Verder heeft hij dure medicijnen nodig.” Toch is de aanpak van Kramp en collega’s de enige manier om het probleem van de zwerfdieren op

te lossen: “Vangen, castreren, voeren en observeren; het is het enige dat helpt. Hiervoor hebben we ook contacten met bewoners en bedrijven.”

Meer informatie over katten, hun verzorging, de Stichting Herplaatsing Zwerfkatten Dordrecht en hoe u kunt helpen, is te vinden op zwerfkattendordrecht.nl. De stichting is ook bereikbaar per e-mail: zwerfkattendordrecht@gmail.com.

Stijgende kosten Voor de stichting wordt het steeds moeilijker om alle kosten te dragen.

Mogelijk rookverbod

kleine cafés

Tijdschriftenkiosk overvallen

DORDRECHT

DORDRECHT

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een totaal rookverbod in de horeca, zo bleek deze week. De versoepeling van de regels voor kleine cafés zou daarmee binnenkort tot het verleden kunnen behoren. Dordt Centraal vraagt zich af: wat zijn de consequenties van een totaalverbod voor de eigenaars van (kleine) Dordtse cafés? Voor het uitgaansleven in de stad? Voor cafégangers? Voor omwonenden van kleine cafés?

Tijdschriftenkiosk AKO op het NS-station van Dordrecht is woensdagavond overvallen. Even voor half zeven bedreigde een overvaller de medewerkster met een vuurwapen. Zij moest geld uit de kassa afstaan, waarna de dader vluchtte in onbekende richting. Agenten hebben kort daarna met meerdere eenheden in de omgeving gezocht, maar de overvaller werd niet meer gevonden. Tijdens de overval was er een klant in de winkel aanwezig. Die heeft niets gemerkt van de overval. De medewerkster raakte niet gewond. Via Burgernet riep de politie op uit te kijken naar een getinte dader van 1,75 meter met een donkere jas tot de heup met capuchon en een plastic tas. (Foto: Thymen Stolk)

Mail de redactie op redactie@dordtcentraal.nl.

Huisartsen beter voorbereid op rampen Vervolg voorpagina

Voor loop en sloopauto's u belt wij komen ook ‘s avonds met RDW vrijwaringbewijs, direct, de hoogste prijs

0627381986

Dordt Centraal Verschijnt wekelijks op woensdag huis aan huis in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam en H.I. Ambacht in een oplage van 100.000 exemplaren.

Verschijnt ieder weekend huis-aan-huis in Dordrecht en is tevens af te halen op diverse afhaalpunten in Papendrecht en Zwijndrecht. Totaal oplage 60.000.

Kantoor: Jade 228, 3316 LJ Dordrecht, Postbus 1030, 3300 BA Dordrecht, tel. algemeen: 078-6140149 Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Acquisitie: Marco Haan 06-24243399, Edwin van Rijswijk 06-30671359, Michel van Wijland 06-15217220 e-mail: advertentie@dordtcentraal.nl Redactie: Hesper Romijn, Kees-Jan Visser, Loes Verkuijlen, Nettie Dekker tel. 078-6133223, e-mail: redactie@dordtcentraal.nl Foto’s: Thymen Stolk (tenzij anders vermeld). Nabestellen: tel. 06-46732700, www.thymenstolk.nl Lay-out & Zetwerk: Twin Creations, Dordrecht, www.twincreations.nl Bezorgklachten: www.dordtcentraal.nl, verspreiding@dordtcentraal.nl Directie: Piet van Westen, tel. 078-6140149

Doet zich een incident of ramp voor, dan wordt het huisartsencrisisteam actief. Dit gaat over de coördinatie van de huisartsenzorg in de regio. Het ondersteunt individuele huisartsen bij het omgaan met crisisomstandigheden en voorziet ze van informatie en ondersteuning. Rampenplan Het Huisartsen RampenOpvangPlan en het convenant zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de drie huisartsenposten (Dordrecht, Klaaswaal en Gorinchem), de Landelijke Huisartsen Vereniging, Kring Zuid-Holland Zuid en de Stichting Koel (de regionale ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio ZHZ). Samen met het bureau GHOR Veiligheidsregio ZHZ hebben zij het geheel voorbereid.

Dag kind

Veel eel halen. halen Weinig betalen. betalen Niets menselijks is mij vreemd. Een paar maanden geleden koop ik (uiteraard in Dordrecht) een mooi stoeltje. Met een actieve zit, volgens de verkoper. Die heeft er echt verstand van, want de ene trui na het andere vest wordt zittend in dat stoeltje gefabriceerd. Een productiestoeltje, een bijpassend lui voetenbankje wil ik er niet bij kopen. Niet nodig en ook wel een beetje duur. Trouwens, zo’n voetenbankje heet een Ottomaan, daar betaal je wat meer voor. Ondertussen wordt de kamer een beetje vol. Iets moet er weg. Na parlementair overleg wordt democratisch besloten om de tafel de deur uit te doen. Die is een ietsiepietsie te groot en wel heel erg houterig. Nou kom ik erg graag bij Mak Veilingen, maar ik kan die tafel niet vervoeren en zeker niet zelf tillen. De Kringloopwinkel gun ik de handel, maar centjes in mijn eigen zak steken, heeft ook wel wat. Een paar foto’s, een prijzende tekst en hup, daar staat mijn

Vertegenwoordigers van huisartsen en regionale hulpdiensten tekenden woensdag een convenant over samenwerking bij rampen (Foto: Thymen Stolk)

Bert van de Water doet hier wekelijks verslag van het Dordtse leven aan zijn kleinkind.

tafel op internet. Er staan daar op Marktplaats nog Weet je nog van dat nieuwe stoeltje van ons? Op zo’n kleine tienduizend tafels, het zal mij benieuwen. Marktplaats zie ik precies hetzelfde stoeltje staan, Na twee dagen biedt iemand honderd euro. Daarna met voetenbankje. Het kost nog geen twintig progebeurt er weken niets. Tot vier dagen geleden. cent van het bedrag dat ik in de winkel heb betaald Twintig, tien, vijf, vijftig, twintig, tien, en nu is het voetenbankje inbegrepen. Er staan daar op vijf euro erbij. Mensen bellen, mailen, Alleen het spulletje staat in Kuinre. Nooit sms’en. Ik ben populair. In elk geval Marktplaats nog zo’n geweten waar dat ligt. Nu wel. Kuinre valt mijn tafel in de smaak. Het geld kleine tienduizend ligt in Overijssel, net tegen Friesland en heb ik dan al drie keer uitgeven. Het Drenthe aan. Da’s ongeveer tweehonderd tafels, het zal mij jeukt in mijn virtuele portemonnee. kilometer heen en dat ook weer terug. Ver benieuwen Totdat de hoogste bieder via de e-mail weg. Toeval bestaat niet. Frans bestaat wel. zijn bod intrekt. Alsof hij de stoel Hij heeft een koeriersbedrijf en toevallig onder mijn kont vandaan trekt. Zo voel ik mij. Dan (bestaat niet), rijdt hij de volgende dag naar het hoge maar een berichtje naar de eerstvolgende bieder. Die noorden. Voor een paar tientjes rijdt hij een stukje laat nu al twee dagen niks horen. Een groot complot om via Kuinre. ’s Avonds staat de tweedehandse stoel tegen mij. Ik ben natuurlijk te hebberig geweest. naast onze eerder aangeschafte actieve breistoel. Ik Maar alles komt goed. Vanavond komt er een nieuwe zie geen enkel verschil. Alleen, dat voetenbankje, de kijker en wanneer de tafel er uit ziet zoals op de foto, Ottomaan, die is handig voor mij om lekker onderuit is de tafel verkocht. te kunnen zitten. Ik heb het druk genoeg gehad.


4

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Kijk- & adviesdagen zaterdag 16 & zondag 17 februari Gegarandeerd e huuropbreng sten mogelijk!

Uw eigen recreatiewoning in een uniek watersportgebied aan de

jachthaven

Recreatie- & Watersportcentrum De Biesbosch Recreatie- en Watersportcentrum De Biesbosch ligt net buiten Dordrecht aan het Hollands Diep en de Dordtse Kil. Het park heeft een jachthaven met aanlegplaatsen voor uw boot. Met andere woorden: ideaal voor de watersporter!

Recreatiewoning type ‘Pavillon’. Moderne recreatiewoning voorzien van alle denkbare luxe!

Van: €129.500,-

Voor: €107.000,- (excl. kavel) Kavel v.a. €45.000,-

Nieuw hoofdgebouw In het voorjaar van 2013 wordt het nieuwe hoofdgebouw in gebruik genomen. In dit nieuwe hoofdgebouw zijn onder andere een restaurant, cafe en zwembad gesitueerd.

Kijk- & adviesdagen Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 16 & zondag 17 februari ons park te komen bezoeken. U kunt op deze dagen de recreatiewoningen komen bekijken. U bent beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom!

Recreatiewoning type ‘Hackfort Z’. Laatste 2 recreatiewoningen nu in de verkoop!

Van: €129.500,Voor: €99.500,- (excl. kavel) Kavel v.a. €45.000,-

Meer informatie? Vraag onze brochure aan op www.europarcsverkoop.nl!

Recreatiewoning type ‘Velthorst de Luxe'. Prachtig ruim chalet met een middenerker.

Van: €93.750,-

Voor: €79.500,- (excl. kavel) Kavel v.a. €45.000,-

Rijksstraatweg 186 3316 EJ Dordrecht Tel. 078-6183241

www.europarcsverkoop.nl Bel: 078 6183241


Het actuele nieuws leest u op:

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Tijdelijk zachter mistperikelen toe. Ook in het weekend zit de wind eerst in de mildere zuidwesthoek en blijft het meest half tot zwaar bewolkt. Het zal wel overwegend droog blijven in Dordrecht en omstreken. Best een plezant weekend dus. Ook de nachtelijke vorst is dan zowat verdwenen uit onze omgeving (minima van 1-2 graden boven nul).

Voor schaatsliefhebbers is dit niet bepaald de ideale winter, maar diegenen die van een flink pak sneeuw houden komen goed aan bod dit seizoen. Het vorige weekend viel er flink wat sneeuw in het land en ook afgelopen donderdagmiddag op Valentijn viel er weer wat ‘wit goud’ op een aantal plaatsen. De ijzel met verraderlijke gladheid was echter meer in het oog springend en die gaf vooral in de provincie Zuid-Holland veel overlast.

0

zaterdag

6

2

Prijzenregen in Nieuw Krispijn

zondag

5

1

5

W4

WNW 4

O3

20%

20%

25%

40%

25%

15% weerman Marc Putto

DORDRECHT Net als vorig jaar begon de Ondernemersvereniging Nieuw Krispijn het nieuwe jaar weer met een Krokusactie. Daarbij vielen deze keer meer dan dertig klanten in de prijzen. Bij iedere besteding van 5 euro bij één van de aangesloten winkeliers kregen ze een bonnetje waarmee ze konden meedingen naar de prijzen. Deze week werden de winnaars verblijd met hun prijs. Er werden twee hoofdprijzen, een Trabitoer (rondrit in Trabantjes) en een waardecheque van 100 euro. Daarnaast werden er vijftien goedgevulde boodschappentassen en ook nog eens achttien troostprijzen uitgereikt. Bij de ondernemersvereniging zijn inmiddels zeventien winkels aangesloten. De meeste rond het Paulusplein, maar ook steeds meer verspreid over de rest van Nieuw Krispijn. Samen zijn ze al weer bezig met de voorbereiding van het volgende evenement; een grote braderie op 1 juni. (Foto: Etienne Busink)

Alle restanten dames, heren, meisjes en jongens schoenen anten Nu ook rest en er dames- en h pantoffels

1 /2 VAN DE PRIJS van de normale verkoopprijs

Uw Slager weet wat u lekker vindt! SPECIAAL VOOR U GEMAAKT

SPECIAAL VOOR U GEKOOKT

Kipvlootje

Smulplaat

Cheese

Grill Speciaal

Union Bol

100 gram

per stuk

TASSEN

LEDERWAREN

Dubbelsteynlaan W 81 - Tel. 078 - 6215423 's maandags gesloten

5.

50

1.

55

VLUGKLAAR

Iedere 4de

GRATIS

EXTRA VOORDELIG

Gebraden Rosbief + Roompaté samen 200 gram

3.98

EXTRA VOORDELING

* Wij laten u genieten van smaakvolle kwaliteit. Voor iedereen, op elk moment van de dag. * Geniet bij Uw Slager van kwaliteit, smaak, keuze en persoonlijk advies. * Profiteer bovendien elke week van de beste acties.

V E R ST

EE NK Versteeg, Henk G HE Uw Slager Damplein 9 - Dordrecht Tel. 078 - 6160213 henk@slagerijversteeg.nl www.versteeg.uw-slager.nl

SCHOENEN

5

Wat er na het weekend gebeurt is nog enigszins onzeker, maar waarschijnlijk herpakt de hoge druk zich weer boven Scandinavië, zodat de wind weer terugkeert in de noordoosthoek. Stroomopwaarts richting Baltische Staten en Rusland zit echter weinig echte (diepvries)kou, dus al draait de naar wind noordoost of oost, wordt het niet direct steenkoud bij ons. In een later stadium zou de luchtdruk juist kunnen gaan stijgen richting IJsland en Groenland. Dit zou dan eventueel een stevige noordstroming met sneeuwbuien kunnen gaan inhouden. Duidelijk is in ieder geval dat deze winter een vrij lange adem lijkt te hebben en het zou best wel eens tot begin maart (te) koud kunnen blijven in onze regionen.

Na een ronduit koude eerste helft van de week, waarin de gevoelstemperatuur veelal uitkwam op rond -8 graden, wordt het minder koud de komende dagen. Op vrijdag en in het weekend stijgt het kwik naar maximaal 6 graden in Dordt. Donderdagmiddag viel er dus eerst enige tijd regen en sneeuw in onze regionen en kwam de zachtere lucht in de avond binnen. Vrijdag zitten we dus volop in de mildere lucht (in Noord-Frankrijk wordt al 12 graden verwacht) en doordat de lucht over het nog koude landoppervlak wordt aangevoerd neemt de kans op tijdelijke

vrijdag

Actueel

dordtcentraal.nl

De aanbiedingen zijn geldig van ma. 18-02 t/m za. 23-02

HE

NK V

E R STE

Schnitzels

EG

100 gram

0.99


6

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

1953-2013 Kapsalon Groen 60 jaar

4 wheel Rollator + zitting Lichtgewicht aluminium frame Anatomische handgrepen Gemakkelijk in hoogte verstelbaar Eenvoudig inklapbaar 4 wielen, stabiele versie Inclusief zachte zitting In 3 kleuren leverbaar (zilver, rood en blauw)

NU 98,-

Meubel

Feestweken van 17 februari t/m 17 maart

• •

Knippen met 10% korting! Een Jubileumkadootje voor iedere klant! Sparen voor korting! Iets lekkers bij de koffie!

Busje lak voor 60 cent !!

• •

(1 per klant)

60 jaar

Ledikant Tosca Prachtig comfort ledikant.

Totaal al 81 jaar vanaf de Brouwersdijk en de Mauvestraat

Renba Outlets Stevensweg 110b Dordrecht Tel. 078-6163.450 www.renba.nl

Leverbaar als: › 1-persoons. (80 / 90 / 100 / 120 cm. breed) › 2-persoons. (140 / 160 / 180 cm. breed) › Deelbaar ledikant. (160 / 180 cm. breed)

Maak nu een afspraak! 0786138607 • Albertine Agnesstraat 49

Beweeg meer, val

Provincialeweg 8a › Dordrecht (richting Kop van ‘t Land) Tel. 078 - 616 50 91 › www.skippymeubel.nl

minder!

KONINKLIJK WONEN IN DORDRECHT

Jaarlijks valt gemiddeld één op de drie ouderen wel een keer. Dit gebeurt vaak in huis. Kleine ongelukjes zijn soms makkelijk te voorkomen. Ook meer beweging en het beperken van medicijngebruik (in overleg met de huisarts!) kunnen valpartijen voorkomen.

TE HUUR

Met de gladheid buiten, ligt onderuitgaan op de loer. Veel ouderen durven dan ook niet naar buiten, maar de meeste ongelukjes gebeuren binnenshuis. Met soms ernstige gevolgen als botbreuken. Gezondheidscentra en welzijnsorganisaties besteden veel aandacht aan het voorkomen van valpartijen. Er worden cursussen gegeven of iemand komt langs om mogelijke gevaren te detecteren. Maar zelf is er ook het een en ander aan te doen. • • • • •

inclusief ats parkeerpla

Berg snoeren netjes op, zodat je er niet over kan struikelen Leg een anti-slipmatje onder vloerkleedjes Gebruik een compacte rollater binnen, waarmee makkelijk te manoeuvreren is Leg drempelhulpen neer, zeker bij gebruik van een rollator Breng steunen aan, bijvoorbeeld in douche of toilet Voldoende bewegen voorkomt ook valpartijen. Sta stevig op je benen en bewaar het evenwicht. Evenwichts- en spierversterkende oefeningen kunnen de kans op vallen en het breken van botten verkleinen. De meeste oefeningen zijn goed in de woonkamer uit te oefenen, zonder aanschaf van dure apparaten.

• Pak een rechte stoel met een niet te lage zit. Ga zitten en weer terug rechtop staan. Herhaal dit een paar keer. Zet de stoel bijvoorbeeld dicht bij een tafel of muur voor eventueel extra steun. • Ga rechtop staan en hef een voet een klein stukje van de grond en wissel dit af. Na een tijdje kun je je voet hoger optillen zonder het evenwicht te verliezen. Houdt voor extra ondersteuning je vast aan een tafel of deurpost. • Maak dagelijks een wandeling. Let goed op dat de voet ‘rolt’ van hiel tot teen, zodat je goed in balans blijft. De snelheid is niet van belang.

Ruime appartementen vanaf € 843,- per maand inclusief servicekosten

Zorg en welzijn binnen handbereik

www.deprinsemarij.nl

Seniorenpagina PRACHTIGE REL RELAXFAUTEUIL MET STA-OP FUNCTIE

Probeer nu een traplift bij ons in de winkel

VOOR OCCASION STA-OP STOELEN HEBBEN WIJ EEN NIEUWE WEBSITE GEOPEND

WWW.STAOPSTOELEN.NL len en zorghulpmiddelen

Van € 895,-

Dè specialist in seniorenmeube

Voor

€ 595,-

KIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.SCHIPPERCOMPACTWONEN.NL

Merwedestraat 239 3313 GT Dordrecht Tel. 078-631 48 58 Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur Zaterdag 11.00 - 16.00 uur

GRATIS PARKEREN EN KOFFIE!


Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Cultureel nieuws leest u op:

Karin Dolman (altviool), Maartje Kraan (viool), Frank de Groot (viool) en Hans Woudenberg (violoncello) vormen het DoelenKwartet.

Cultuur

dordtcentraal.nl

7

Muzikaal eerbetoon aan Dordtse sterrenkundige DORDRECHT In de serie Befaamde Dordtenaren van de Stichting Bijzondere Concerten brengt het DoelenKwartet zondag 17 februari een muzikaal eerbetoon aan Cornelis Easton (1864-1929). Het wordt een programma over sterren en planeten, met muziek en projecties.

aardrijkskunde. In 1903 verleende de Groningse Universiteit hem het eredoctoraat in de sterrenkunde. Het DoelenKwartet komt met een zeer gevarieerd programma, afgestemd op sterrenkundige Easton. Het kwartet richt zich als strijkkwartet op de hedendaagse muziek en volgt de jongste ontwikkelingen in de muziek op de voet. Naast eigentijdse werken omvat het repertoire van het Doelenkwartet een groot aantal composities uit de vroege 20e eeuw. Zondag spelen ze werken van Bach, Adès en Mozart.

Easton was zowel geleerde als kunstenaar. Hij heeft officieel geen opleiding in de wetenschap gehad en nooit een officiële betrekking in deze richting bekleed. Toch heeft hij zijn hele leven baanbrekend wetenschappelijk werk verricht op het gebied van sterrenkunde, weerkunde en

‘Meevaren’ over de Main DORDRECHT Op museumschip René Siegfried van vereniging De Binnenvaart vertoont binnenvaartfilmer Sjaak Grinwis woensdag 20 februari zijn film over de rivier de Main die de verbinding is tussen Rijn en Donau en de spectaculaire film IJs op het Main-Donaukanaal. Grinwis heeft zijn leven lang met binnenvaartschepen de Europese binnenwateren bevaren. Heel veel van deze reizen heeft hij op film vast gelegd. Bij de films waant de kijker zich aan boord. Af en toe komt hij naar het Dordtse museum, dat ligt aangemeerd in het Wantij aan de Maasstraat, om anderen te laten mee genieten van de door hem gemaakte vaartochten. Hij zal zelf de benodigde informatie geven en vragen beantwoorden. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is vrij toegankelijk.

Het concert aan de Museumstraat 65 begint om 14.30 uur. Kaarten zijn voor 15 euro te koop bij het VVV (vvvzhz.nl).

Nieuwe lichting

bij Pictura DORDRECHT

ling wordt zaterdag 16 februari om 17.00 uur geopend door Jeanne Rombouts, voorzitter van de ballotagecommissie. De bedoeling is dat de tentoonstelling, naast de al veel langer bestaande Salon, uitgroeit tot een jaarlijks terugkerende traditie. Pictura is gevestigd aan de Voorstraat 190-192. Meer info: pictura.nl.

Teekengenootschap Pictura presenteert van 16 februari tot 3 maart een tentoonstelling met divers werk van twaalf nieuwe werkende leden. Zij zijn in 2011 en 2012 lid geworden van de vereniging. De expositie kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan werken, technieken en materialen. De tentoonstel-

Johan de Wittstraat 166 3311 KJ Dordrecht T 078-6135115 dordrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Groningen

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g • contante betalin r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver egg bel • advies in het d en door heel Nederlan • meer dan 25 kantor

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam Oud-Beijerland

Nijmegen

Dordrecht Klaaswaal Den Bosch

Goes

Breda Eindhoven

Heerlen

Enschede


8

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Doe mee! Doe mee! de Week Nederland Van 9 tot Gedurende en met 15 maart zet van Dordrecht zich in voor een schone straat en buurt. Doet u mee?

Gedurende de Week van Nederland Schoon zetten inwoners en de gemeen Meld voor 27 februari 2013 uw schoonmaakactie aan bij Duurzaamheidscentrum Weizigt via te maken. zich in om Dordrecht schoon s.den.ouden@dordrecht.nl aftrap vindt plaats op zaterdag 10 maart tijdens de Landelijke Kijk voor meer informatie op de wijkwebsites: Opschoondag. Dit is de dag waarop hee www.dordrecht.nl/wijken Nederland de handen uit de mouwen steekt om de gemeente schoner te mak Meedoen is heel gemakkelijk. Meld voo 24 februari 2012 uw schoonmaakactie a bij Duurzaamheidscentrum Weizigt via s.den.ouden@dordrecht.nl.

Dordrecht

opschoondag

10 - 16 maart

Bezoek voor meer informatie de websit www.dordrecht.nl/gewoondoen

Samen houden we de straat schoon. Bedankt!

Samen houden we de straat schoon!

www.dordrecht.nl/wijken


Dordt Cent Centraal nttra aal a vr vrijdag 15 febru februari 2013

Het actuele nieuws leest u op:

Actueel

dordtcentraal.nl

Bijzondere beelden van gewone straten Wilko Peenstra. Albert Neuhuysstraat.

DORDRECHT Friese Dordtenaar Wilko Peenstra begon afgelopen najaar met het fotograferen van Dordtse straten. Hij haalt ze door een filter van fotoapp Instagram, wat zorgt voor een aparte sfeer. Zo levert zelfs een ogenschijnlijk oersaaie rij kelderboxen in Wielwijk een bijzonder beeld op. “Ik kies meestal juist niet voor de herkenbare beelden van Dordrecht”, zegt hij. “Bijna dagelijks valt een bepaald straatbeeld me op. Dat kan overal in de stad zijn.”

Twitter moest plaatsen. “Toen nam ik me voor iedere dag een foto van een Dordtse straat te publiceren. Als ik dat een jaar volhoud, dacht ik, heb ik Dordrecht in 365 straten gevangen. Misschien zie je het verloop van de seizoenen wel terug in de foto’s en laat ik er, weer heel traditioneel, een boekje van maken. Ik ben eraan begonnen, maar het bloedde gauw dood. Totdat vorig jaar binnen een week drie mensen onafhankelijk van elkaar vroegen waarom ik niet meer van die leuke foto’s van Dordtse straten op Twitter zette. Toen heb ik de draad weer opgepakt.”

Gewone straten Inmiddels bestaat de serie Straten Het gaat Peenstra, in het dagelijks in Dordt, die @wilkopeenstra via leven communicatieadviseur bij Twitter, Facebook en Instagram Servicecentrum Drechtsteden, er met de wereld deelt, uit meer dan niet om de straten op hun mooist honderd straatbeelden. Steeds meer te fotograferen. “Dat is al zo vaak mensen zijn fan van zijn serie en gedaan en er zijn fotografen die dat inmiddels krijgt hij ook verzoekook veel beter kunnen dan ik. Het jes om bepaalde straten op zijn hoeft niet per se een zo fraai mogePeenstra’s te vereeuwigen. De amalijk beeld te zijn. Het gaat mij er teurfotograaf maakte voor Dordt juist om van een gewone een straat Centraal een selectie uit de serie. Die een bijzonder beeld te maken. Fotois grotendeels terug te vinden door apps als Instagram helpen daarbij.” op Twitter te zoeken met de hashtag #stratenindordt, maar is binnenkort Trots op stad ook compleet en overzichtelijk te Voorlopig gaat Peenstra nog wel even zien op Biebmaps.nl, een site van de door met de serie Straten in Dordt. Openbare Bibliotheek waar allerlei “Zo lang mensen het leuk vinden, documentatie over Dordrecht geozet ik de serie voort. Ik wil het minigrafisch is geordend. Dan zijn via maal een jaar volhouden. Het zou de plattegrond van de stad de foto’s ook erg leuk zijn wanneer mensen van Peenstra ook terug te vinden. gaan reageren en ook inzendingen “Toen de bibliotheek mij benaderde sturen. Dat gebeurt nu al: zo plaatst om de foto’s ook op Biebmaps te journalist Sebastian Schramm (@ plaatsen, sprak sebasschra) me dat meteen ook regelmaEigenlijk doe ik het aan. Hoe meer tig foto’s van mensen van de niet zoveel anders dan Dordrecht op foto’s kennis Twitter. Maar Google Streetview kunnen nemen, het kan nog hoe beter.” veel meer. Dordtenaren Vanaf de fiets zijn betrokken en trots op hun stad. Zelf staat Peenstra ook versteld Via social media is de drempel heel van de grote belangstelling voor laag en makkelijk om dat uit te drade foto’s die hij van de alledaagse gen. Het levert vaak leuke dingen Dordtse straten maakt. “Eigenlijk op: het is al gebeurd dat mensen doe ik het niet zoveel anders dan van buiten Dordrecht naar aanGoogle Streetview. Okay, ik maak leiding van mijn plaatjes een keer gebruik van een filter en de foto’s naar de stad kwamen. Dat is toch doen soms wat ‘rauw’ aan, ze prachtig?” zijn soms letterlijk vanaf de fiets gemaakt. Maar ik krijg veel reacties op de serie en dat is ontzettend leuk. Die reacties lopen uiteen De nieuwe burgemeesvan “Hé, leuk! In dat straatje heb ik ter van Sliedrecht, Bram vroeger ook gewoond” tot “Wat een van Hemmen, deed een gestileerde sfeer, de wijze waarop jij tijdje geleden een oproep de foto’s schiet, lijkt Dordrecht wel op Twitter om mooie foto’s Vlaanderen” en “Schitterend hoe je van Sliedrecht via de hashtag van een eenvoudige kliko in een #mooisliedrecht te ontsluistraat een mooie blikvanger kunt ten. Hij kreeg flink wat opvolmaken”. Het is voor mij een kleine ging. Wilko Peenstra roept moeite om iedere dag een straat in iedereen op om in te haken Dordrecht in een beeld te vangen bij zijn serie #strateninen mensen daar een plezier mee dordt. De redactie van Dordt te doen.” Centraal ontvangt ze ook graag per e-mail (redactie@ Grapje dordtcentraal.nl) voor een Het idee voor de fotoserie ontstond vervolg. eigenlijk als grapje. In 2010 vogelde Peenstra uit hoe hij foto’s via

Doe mee!

Blindeliedengasthuissteeg. Mauritsweg.

Banckertstraat.

Suikerstraat.

Prinsenstraat.

Langedaal. Zakkendragersstraat.

9


10

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Kun jij kwetsbare gezinnen een helpende hand bieden? Voor het project “Vrijwillige Inzet Thuisbegeleiding” zoeken we enthousiaste vrijwilligers die een steun willen zijn voor gezinnen met complexe problemen. Je ondersteunt het gezin als maatje bij het verbeteren van het zelfstandig functioneren. Wat je precies gaat doen is afhankelijk van de behoefte van het gezin. Het gaat bijvoorbeeld om het bieden van een luisterend oor, het helpen bij het aanbrengen van structuur, doorverwijzen of op orde brengen van de administratie. We houden hierbij rekening met jouw wensen en kwaliteiten.

Wij bieden:

Interesse of meer informatie?

• Een uitgebreide basistraining • Goede begeleiding • Regelmatig bijeenkomsten voor intervisie en deskundigheidsbevordering

Nilüfer Cankaya 06 11 62 95 47 nilufer.cankaya@meedrechtsteden.nl

Wij vragen: • Dat je een dagdeel per week beschikbaar bent • Interesse om iets te betekenen voor je medemens • Goede communicatieve vaardigheden • Stabiele persoonlijkheid Vrijwillige Inzet Thuisbegeleiding is een gezamenlijk project van Vivenz en MEE.

JAZZAGENDA ZONDAG 17 FEBRUARI

Jazz Connection

RESTA U

E CAF D°

BOEKMANS

NT°•°GRAN A R

LIVE OPTREDENS AANVANG 15.30 UUR

Jazz Connection is een groot navolger van de Jump & Jive stijl, die zo’n 50 jaar geleden in de VS enorm populair werd. Met songs van o.a. Louis Jordan en Louis Prima, zoals “Is you is or is you ain’t my baby”, “Just a Gigolo” en “Jumpin’ Jive”, brengen ze een ‘revival’ van de beste en meest spraakmakende sterren uit deze woelig periode in de jazz.

ZONDAG 24 MAART

Shaky Grounds

AANVANG 15.30 UUR

Deze zeer energieke 9-mans formatie, inclusief drie 'beesten' van zangeressen, zorgt ervoor dat je aan het eind van de avond met zere voeten van het dansen naar huis gaat Shaky Ground speelt covers: funk, soul en disco uit de jaren '70 en '80. Nu zijn er natuurlijk veel coverbands die van alles en nog wat spelen. Bij Shaky Ground ontdek je dat 't ook anders kan: 'Play that funky music' wordt ineens stukken leuker, 'Sexmachine' funked in hoog tempo aan je voorbij en bij 'Disco Inferno' dans je het vuur zo wat letterlijk uit je sloffen!

ZONDAG 21 april

Hans Dulfer VRIJDAG 22 FEBRUARI, 29 MAART, 2626APRIL KETEL 1 MIX NIGHT MET MIXEN VAN DJ BIBLIO: VRIJDAG 25 JANUARI, 22 FEBRUARI, 29 MAART, APRIL DUDOKPLEIN 210 t 3315 KH DORDRECHT t TEL. 078 - 622 93 66 tWWW.BOEKMANS.NL


MAANDAG 18 FEBRUARI 2013 20:00 UUR - GN BOUW STADION

FC DORDRECHT - FC DEN BOSCH VRIJDAG 15 FEBRUARI 2013 FC DORDRECHT - GO AHEAD EAGLES

Terug in de tijd Marktgebied Drechtsteden Albert Cuypsingel 268 Dordrecht Telefoonnummer 078 - 639 56 01

Tevens verzorgen wij ook APK’s voor: campers, bedrijfswagens, bestelbussen etc. Ambachtstraat 2B 3319 CA Dordrecht (Dubbeldam) 7HOx)D[ www.apkcentrekrispijn.nl

In deze rubriek blikken we terug op wedstrijden tussen FC Dordrecht, Dordrecht 90, DS’79 of SVV/Dordrecht 90 en de tegenstander van komende maandagavond. Vandaag is de focus gericht op de krachtmeting tussen FC Dordrecht en FC Den Bosch van 1 maart 2010. Dit duel onder leiding van arbiter Haverkort, gevolgd door 1250 toekijkers, ging voor de Dordtenaren met 1-3 verloren. Al binnen vijf minuten spelen keken de gasten uit Brabant tegen een 0-2 voorsprong aan door treffers van Scheimann en Jans. Vijf minuten voor rust zorgde Moussa Kalisse namens de Dordtse thuisclub voor de aansluitende 1-2. Een kwartier na rust sloeg FC Den Bosch middels Matusiwa toe: 1-3. FC Dordrecht verscheen met de volgende opstelling in het veld: Doedee (doel), Longuet, Breinburg, Versluis, Shew Atjon, Delanoy, Ramos, Sequeira, Kalisse, Putter en Zeefuik. De invallers waren Van Muyen, Muhamadu en Verhoek. Opvallende naam in het elftal van FC Den Bosch die dag was van Wilmer Kousemaker. Hij staat inmiddels voor het tweede seizoen op de loonlijst bij FC Dordrecht. Wilmer Kousemaker kijkt als speler van FC Den Bosch links gespannen toe. (Archieffoto: Michel

Uitgelicht

Sterrenberg)

Spuistraat | Dordrecht | 078 614 09 33 Passage | Zwijndrecht | 078 612 53 66 info@holster.nl | www.holster.nl

Verrassend veelzijdig voor een diner, vergadering, receptie of feest in het FC Dordrecht stadion. www.schaapskooidordt.nl

Bijna twee weken geleden keerde Kevin Tano terug op voor hem bekend voetbalterrein. De 19-jarige aanvaller van Ghanese afkomst zal namelijk voor de tweede keer in zijn nog korte loopbaan als profvoetballer op huurbasis voor FC Dordrecht uitkomen.

Als jongeling speelde Tano voor CTO’70 en FC Utrecht om vervolgens naar FC Volendam te gaan. Op 15 april 2011 maakte hij in het uitduel van FC Volendam tegen de Go Ahead Eagles zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit het Palingdorp.

Ondanks een meerjarig contract op amateurbasis bij FC Volendam verhuisde Tano in augustus van dat jaar naar ADO Den Haag. Door het samenwerkingsverband tussen deze club en FC Dordrecht werd Kevin Tano echter vrij direct verhuurd aan de Krommedijkploeg, waar hij het lopende seizoen 2011/2012 afmaakte om daarna weer terug te keren naar ADO Den Haag. Speelminuten in het eerste elftal van ADO Den Haag kreeg Tano vervolgens niet. Door de prima verstandhouding tussen ADO Den Haag en FC Dordrecht slaagde de technische staf van de Krommedijkclub erin om Tano opnieuw op huurbasis naar de Merwestad te halen. Opmerkelijk detail: bij FC Dordrecht wordt Kevin Tano herenigd met de interim-trainer van FC Dordrecht Gert Kruys. Onder leiding van diezelfde Kruys debuteerde Tano in het betaalde voetbal bij FC Volendam. (Foto: Michel Sterrenberg)

FC Dordrecht en 06 - 1309 26 82

www.autorijschoolyougo.nl

FC Den Bosch op herhaling Drukke

Drie weken geleden werd het duel tussen FC Dordrecht en FC Den Bosch wegens de sneeuwval en de bevroren grasmat van het 10 RIJLESSEN INCL. PRAKTIJKEXAMEN GN Bouw Stadion afgelast. Aanstaande Adve Ad veert r enntities es Br Bro B rroch hures hures hu re ess b e buuiitten enrreeccllaam enr me ddig diig igit iita taal ta al pri pri pr rinnt nte tteen drukwerk y yeerersrss ffol ye oolder deeerrs maandag zal deze huisstijlen logo’s mag maaggaz azin azi ines nes es posters pr ppro rroom moot mot otiio ion on oneel ele le aarrttitik le iikkele elle len st stic ickkeerss w weebbssittes w weeeekkbbllaawedstrijd een herkandenAAddve de vert rteennttiies es BBr Bro rro ochure hurre hu res es bu es buiitte teennre reccllaam me dig ddiig igita itaaaall ppr pri rriinnte nttteen drukwerk y yeerrs ffo fol oolldde der eerrs sing krijgen.

â‚Ź 450

Kleurrijk

posters pro pro pr promot rom moot mot otio iion oonnel ele le ar artik titik ikele ele len

huisstijlen logo’s mmamagaaggazi gaazi azzziinne nes eess

stiicckkeerrss w st sti weebbssititeess we weeek week ekb kbl bllaaaddden en AAddve en vert rttenntitieess

reclame in

tennrrec te tenreclame ecllaame me

creations

ddiiiggiit digitaal ita ttaaaall pr ppri printen rriinnte nttteen

Bro B ro occhu ochu ch hure hu rres e ess

bui-i bu

twincreations.nl

Blekersdijk 38A | Dordrecht | 078-6489319

FC Dordrecht maakte zoals bekend een valse start in het competitievervolg door de nederlagen tegen respectievelijk Telstar en Helmond Sport. In FC Den Bosch treffen de Dordtenaren de nummer elf van de ranglijst. FC Dordrecht bevindt zichzelf op de achtste positie van de Jupiler League. Het onderlinge verschil tussen beide clubs is vijf punten

in het voordeel van de Dordtenaren. Aan het hoofd van FC Den Bosch staat trainer Jan Poortvliet. De oud-international die in 1978 met Oranje nog de verloren WK-finale tegen ArgentiniĂŤ speelde is in Den Bosch begonnen aan zijn laatste maanden als oefenmeester. Zijn aflopende contract werd niet verlengd. De belangrijkste schakels binnen de Brabantse selectie zijn Jeffrey Vlug, Ralf Seuntjes en Tim Hofstede. Kevin Begois is de vaste man in het doel van de opponent uit de hoofdstad van Brabant. De scherpschutter bij FC Den Bosch is Tom van Weert. Hij was dit seizoen al elf keer trefzeker. Bij FC Dordrecht is nieuwkomer Romario Kortzorg nog altijd niet speelgerechtigd na zijn transfer van het failliet verklaarde AGOVV Apeldoorn. Scheidsrechter Kamphuis zal maandagavond in het GN Bouw Stadion aan de Krommedijk om acht uur fluiten voor de aftrap van de krachtmeting.

tijden

Na het inhaalduel tegen FC Den Bosch kan FC Dordrecht de blikken richten op wederom een dubbel programma. Vrijdag 22 februari namelijk gaan de Dordtenaren naar stadion Woudenstein voor de Rijnmondderby tegen Excelsior. Maandag 25 februari zullen de mannen afreizen naar Volendam waar de eerder afgelaste wedstrijd tegen de plaatselijke FC wordt ingehaald. Beide duels beginnen om 20.00 uur.


12

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

OPSPORING VERZOCHT! Steeds meer inbraken en overvallen op huizen. Veel oudere mensen zijn vaak de dupe van deze gevaarlijke criminelen. Wilt u NIET het volgende slachtoffer worden van een inbraak of brutale roofoverval in uw woning? Wij van FK Alarm Systeem beveiligen uw huis snel, deskundig en bovendien betaalbaar. Binnen 1 dag beveiligen wij al uw eigendommen en natuurlijk u als bewoner. GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS. GARANTIE OP AL ONZE MATERIALEN. BEL NU VOORDAT HET TE LAAT IS! 078 - 744 01 74 FK ALARM SYSTEEM Binnen 1 dag een gegarandeerd veilig gevoel.

FNV Belastingservice Dordrecht Belastingaangifte 2012 in februari / maart 2013 TELEFONISCHE afspraak: (FNV-pas bij de hand) 18 t/m 22 februari 2013 van 9-12 en van 13-16 uur. Tel: 06-28072514 / 06-24365286 / 06-27383797 PERSOONLIJK en telefonisch: (alleen via 06-24365286) FNV-pas bij de hand. vanaf maandag 25 februari t/m donderdag 14 maart 2013 van 9-12.00 uur; van 13.00-16.00 uur en van 19.00-21.00 uur, N.B.: OP VRIJDAGEN ZIJN WE GESLOTEN. FNV Vakbondscentrum: Blaauwweg 545, Dordrecht. INTERNET AFSPRAKEN: via www.afspraakmakenfnv.nl NAZORG: Na 1 april 2013 zijn alleen op dinsdagen woensdagavond afspraken te maken tussen 19.00 en 20.00 uur, via 06 24 36 52 86. PARKEREN: Bij grote drukte verzoeken wij u elders op de Blaauwweg te parkeren.

Volg Dordt Centraal op Twitter en blijf op de hoogte

van de nieuwste berichten op dordtcentraal.nl AD AUTOBEDRIJF

DRECHTSTEDEN

Iedere uitvaart uniek. Yarden

ACTIEPRIJZEN Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht

Toe aan de APK?

Wij zijn er voor iedereen!

Benzine slechts € 24,95 Diesel slechts € 39,95

Ook voor particulieren en elders verzekerden. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Voor het melden van een overlijden

Grote beurt 078 711 0201

v.a. € 179,00

06 19 47 28 15

Kleine beurt

Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht www.yarden.nl

v.a. € 39,95

Uw auto in- en verkopen??

aring! ld en RDW vrijw Direct contant ge 12 92 tot en met 20 19 r jaa uw bo f Vana

VOLLEDIGE AIRCO BEURT slechts € 79,95 inclusief afvullen

COMPLETE AIRCO CHECK

slechts € 19,95 AD Autobedrijf Drechtsteden

OPDORDRECHT.NL WWW.AUTOINKO

Distributieriem Prijsopgave voorvervangen? distributieriem? Bel voor de scherpste prijs! Bel voor de scherpste prijs!

AUTOBEDRIJF

Daltonstraat 7 3316 GD Dordrecht t. 078 6176361 e. info@drechtstedenautos.nl w. www.drechtstedenautos.nl


Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Cultureel nieuws leest u op:

Cultuur

dordtcentraal.nl

13

Merwecasters in de Huyskamer DORDRECHT The Merwecasters treden zondag 17 februari op in Scheffers Huyskamer aan de Groenmarkt. Vanaf ongeveer 16.30 uur spelen ze hun versies van alles wat zich tussen Beatles en Knopfler bevindt. De entree is gratis. (Foto: Merwecasters)

Jeugdtheaterschool

speelt in Ketel 2 DORDRECHT Ook Jeugdtheaterschool Dordrecht van ToBe staat op het punt om het compleet vernieuwd Energiehuis in gebruik te nemen. De leerlingen spelen van donderdag 7 tot en met zondag 10 maart de voorstelling L’Année du Tigre in de indrukwekkend verbouwde theaterzaal Ketel 2 in de energiecentrale aan de Noordendijk. Anouk Saleming schreef L’Année du Tigre speciaal voor Jeugdtheaterschool Dordrecht (JTSD). De voorstelling met livemuziek gaat over een tankstation, ergens aan de rand van de stad. Ralph en zijn zus Jara vervelen zich. Ze zouden hun dromen moe-

ten najagen, maar in plaats daarvan runnen ze een bijna failliet familiebedrijf. Maar dan wordt er een circustent opgezet in de stad, er klinken vreemde stemmen en onbekende muziek. Het licht verandert. Alles lijkt te bewegen. Festino! JTSD speelt de voorstelling dit weekend eerst een aantal keren in Festino! aan het Norderstedtplein in Zwijndrecht. De voorstelling in Dordrecht op vrijdagavond 8 maart is bedoeld als feestelijke opening van het Energiehuis. Kaarten kosten 8 euro. Reserveren kan via jtsd.nl of tel. 6393447. De voorstelling is bedoeld voor iedereen vanaf 10 jaar.

Nieuw onderkomen Dordtse videoclub DORDRECHT Jarenlang werden de clubavonden van de Dordtse videoclub SGD gehouden in de wijk Crabbehof. Eerst in de Stephanuskerk, later in Trefcentrum De Nieuwe Stoof. Veranderingen in het buurthuis waren voor de SGD reden om naar een ander onderkomen uit te kijken. De clubavonden worden nu wekelijks op dinsdagavond om 20.00 uur

in Dubbeldam gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Dubbelsteynlaan West 43. De club is enthousiast over de nieuwe locatie die wat groter is dan de vorige filmzaal. Belangstellende amateurfilmers zijn van harte welkom bij de vereniging. Meer informatie bij het secretariaat, tel. 6171377 en op videoclub-sgd.

Livemuziek in ‘t Zottekot DORDRECHT

De band Trash Car speelt op zondag 17 februari opnieuw in Café ’t Zottekot aan de Grote Markt. Vanaf 16.30 uur brengen zij nummers van Robert Cray, 10 CC, Jimi Hendrix, Bob Marley, Sting, Stray Cats, maar ook eigen nummers ten gehore. De entree is gratis.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Wij staan open voor kinderen ! Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht

Wij zijn er voor iedereen!

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

Ook voor particulieren en elders verzekerden. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Voor het melden van een overlijden

09.00 tot 11.00 uur

Open dag

078 711 0201 06 19 47 28 15

Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht www.yarden.nl

K.B.S. Geert Groote en Peutergroep Pinkeltje x Rondkijken in peutergroep en de klassen x Gratis inschrijven peutergroep x Expositie van lesmateriaal x Open lessen in de klassen x Informatie over ons onderwijs Bel ons als u meer wilt weten. Wij vertellen het u graag. K.B.S. Geert Groote * Van den Broekerf 7 3315 SB Dordrecht * 078 6166330 info@geertgroote.nl

Voel je fit, slank en gezond! Vo V Body&Díet Bo o biedt een totaalconcept als het gaat om verantwoord afvallen en figuurcorrectie. Altijd op een individuele en positieve manier.

Zuidendijk 515 3329 LD Dordrecht t. 078 6210070 info@body-diet.nl www.body-diet.nl


14

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

Autorijschool

Natuurgeneeskundige therapie en Gezondheidscoaching

D RDRECH

GERDA FORTUIN

Regenesis Therapie Geneeskracht door lichaamsenergie

• Gespecialiceerd in spoedcursus • Altijd vaste instructeur (ook voor faalangst) • Ook mogelijk om in de avond les te krijgen • Lessen in de drechtsteden thuis ophalen en brengen • Lessen vanaf 16 half jaar oud • Verdien je rijbewijs terug (zie website) • Gespreide betaling mogelijk

Hebben andere therapieën tot nu niet geholpen? Regenesis Therapie biedt o.a. oplossing voor: nek-, schouder-, rugklachten en bekkeninstabiliteit, problemen aan heupen, benen en voeten, klieren, lymfesysteem en hart- en vaatziekten, fibromyalgie en vermoeidheidssyndroom, migraine, stressverschijnselen, burn-out en depressie. Behandeling uitsluitend op afspraak Locatie: Slangenburg 36 te Dordrecht Afhankelijk van de verzekering kunnen kosten worden gedeclareerd.

SUPERAANBIEDING

NU DE EERSTE 5 RIJLESSEN VOOR 100 EURO

Alleen voor beginnende leerlingen. Slangenburg 36 078-6513388 info@gerdafortuin.nl Regnr. VBAG: 2100137

3328 DP Dordrecht 06-48665049 www.gerdafortuin.nl AGB code: 90-040263

Regenesistherapeut Bowentherapeut Ismakogiedocent Bachbloesemspecialist

actie bij

BOB AUTOWAS DORDRECHT

Tel. 06 - 50 90 11 12 • info@autorijschooldordrecht.nl WWW.AUTORIJSCHOOLDORDRECHT.NL

Carl Zeiss is toonaangevend leverancier van optische en opto-electronische producten. De groep is aanwezig in meer dan 30 landen. De Carl Zeiss Group biedt innovatieve oplossingen voor de (bio)medische, research, industriële, eyecare en lifestyle sector.

Field Service Engineer m/v

Carl Zeis Microscopy biedt innovatieve microscoopsystemen voor labresearch in de biologische en (bio)medische sector en materiaalonderzoek in hightechindustrieën. Het productgamma omvat state-ofthe-art licht-, fluorescentie-, laserscanning- en elektronenmicroscopen.

NU WASSEN v.a.

5,-

3200 m2 overdekt: Autowassen Gratis stofzuigen 5 wasboxen

Merwedestraat 82-84 | 3313CS Dordrecht | www.bobautowas.nl Gelegen in De Staart tussen de Jumbo supermarkt en McDonald’s

Voor onze Nederlandse organisatie zoeken wij momenteel een:

Uw verantwoordelijkheden  U staat in voor de installatie, het onderhoud en de reparatie van de high-end en routinelichtmicroscopen van Carl Zeiss;  U geeft de klant ook uitleg en training over de werking en het onderhoud van de ZEISSmicroscopen;  U heeft oog voor nieuwe behoeften bij bestaande klanten en werkt nauw samen met de account managers voor een maximale klantentevredenheid;  Na elk klantenbezoek werkt u de field service documentation van deze klant bij;  U beheert uw meettools, testapparatuur en technische documentatie en zorgt ervoor dat deze steeds up-to-date blijven;  U leidt ook andere field services engineers op en assisteert bij seminaries en conferenties. Uw profiel

 U heeft een middelbaar of hoger technisch diploma (met affiniteit voor optiek) of gelijkwaardig door ervaring. Kennis van computernetwerken is een pluspunt;

 U heeft bij voorkeur ervaring met de troubleshooting van complexe elektronische systemen;

 U vindt snel de juiste oplossing door uw probleemoplossend en analytisch denkvermogen;  U bent communicatievaardig en klantvriendelijk;  U heeft ervaring met time- en projectmanagement;  U spreekt Nederlands en Engels. Kennis van Duits is een pluspunt;  U bent in het bezit van een rijbewijs B. Ons aanbod

 Een gevarieerde functie in een hoogtechnologisch bedrijf met innovatieve en kwalitatieve producten;

 Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontplooiing;  Een opleiding tot Carl Zeiss certified engineer en talrijke andere (product) opleidingen;  Een marktconform salarispakket en comfortabele bedrijfswagen.

Carl Zeiss B.V. Trapezium 300 Postbus 310 NL-3360 AH Sliedrecht

Wilt u deze uitdaging aangaan? Stuur uw cv met motivatiebrief naar jobs@zeiss.nl.


15

Dordt Centraal vrijdag 15 februari 2013

In maart starten de motorrijlessen weer

www.wilgenwende.nl

NoRi k R i j s c h o o l

Nieuw bij No Risk:

theoriecursus klassikaal in

kket epa sico’s Ɵ n ra ële ri in ga ci - All n Įnan nƟe ,e E42 ra - Ge menga e t.w.v k - Exa Ɵs inta a r G -

5 lessen je theorie op zak

(dinsdag- of donderdagavond)

Bel voor info

Verkoop Fase II gestart Nog enkele woningen te koop

Kies je voor

zekerheid?

Kies je voor

Hier groeit Wilgenwende

Eengezinswoningen

No Risk!

Voor de snelle beslisser tegen inlevering van deze coupon

45 euro korƟng

s Woonoppervlakte ca. 109 m2 - 124 m2 s Fraaie jaren ‘30 details s Erker aan voorgevel (m.u.v. type D) s Woonkamer met open keuken s Keuken incl. apparatuur s 5 slaapkamers mogelijk s Diepe achtertuin met westligging en berging s Enkele woningen uitgevoerd met dwarskap s Optionele dakkapel op zolderverdieping s Scherp geprijsde uitbreidingsmogelijkheden

Vanaf € 209.000,- v.o.n.

op een garanƟepakket of spoedopleiding

BEZOEK HET

INFOCENTRUM

SMITSWEG ELKE ZAT GEOPEND 11.00 - 13.00 UUR Meer informatie? OZP makelaars, 078 635 17 53

Volg ons: @Wilgenwende

Kijk voor meer informaƟe op www.norisk.nu

Er is een divers aanbod van twee-onder-één-kapwoningen, eengezinswoningen en vrije kavels.

of bel 0900-1000002 of 06-36190263

natúúrlijk wonen in de stijl van de jaren ‘30

De Walvis

Ak t ie Autowasstraat

TEGEN INLEVE RING VAN DE BON

INCL. GRATIS RAIN-X RUITEN DOEKJ E zolang de voorraa d strek t

7.

wasprogramma Zondags geopend van 10:00 - 18:00 uur

WWW.WASSTRAATDEWALVIS.NL

Handm atige voorwa s voor het bes te resulta at

50

Normaal € 14.50

De aktie is geldig t/m 28 februari 2013 en alleen in Dordrecht. Niet geldig icm andere actie.Na iede re wasbeu Weeskinderendijk 13 rt GRATIS gebruik DORDRECHT van sto fzuigers en m attenw Dagelijks geopend van 08:00 - 18:00 uur asserVolg ons op facebook WasstraatdeWalvis

Volg ons op twitter @wasstraatwalvis

Voor al uw behang en binnenschilderwerk

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG) De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie, afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Als u een huis koopt en deze financiert met een hypotheek met NHG, als u aan de voorwaarden voldoet tenminste, dan kunt u, indien nodig, een beroep doen op de NHG. Wanneer zou u dat willen doen? De NHG is er, voor als u de maandlasten van de hypotheek structureel niet meer kunt voldoen in geval van o.a. overlijden van uw partner, werkloosheid of in geval van echtscheiding. In dat geval zal de Stichting kijken of en in hoeverre u niet meer in staat bent om de maandlasten te betalen. Komt hieruit naar voren dat dit inderdaad het geval is, dan zal in de meeste gevallen worden besloten om het huis te verkopen. Als dit gebeurt met verlies, vandaag de dag niet ondenkbaar natuurlijk, dan neemt de NHG dit verlies voor haar rekening, de bank krijgt dus altijd zijn geld. Daarnaast zal de Stichting kijken of er een regeling met u te treffen is waarmee u dit verlies alsnog kunt terugbetalen. De Garantie is dus vooral een voordeel voor de bank, maar werkt ( vooralsnog) ook in uw voordeel, want het neemt de nodige stress en zorgen weg en, in de meeste gevallen, krijgt u van banken een lagere rente, zij zijn immers gegarandeerd dat de schuld wordt terugbetaald. In de afgelopen jaren zien we echter dat de NHG steeds vaker moet uitkeren omdat een toenemend

aantal mensen in de financiële problemen is gekomen. In eerste instantie ben je geneigd om te zeggen “logisch we zitten nu eenmaal in crisistijd, en daar heb je de NHG nu eenmaal voor”. Ja, dat zou je zeggen. Maar de realiteit wijst echter uit dat het vooral het gestegen aantal echtscheidingen is dat de forse stijging van de uitkeringen door de Stichting veroorzaakt. En dat stuit bij veel mensen op een toenemend verzet. Want, omdat het aantal echtscheidingen alsmaar toeneemt, moeten meer mensen een beroep doen op de NHG, waardoor de geldpot van de NHG leegloopt en u en ik het gelag moeten gaan betalen. Dit past in de toenemende maatschappelijke discussie waarin wij niet meer bereid zijn om met elkaar een probleem aan te pakken, maar waarbij het individualisme regeert. Echtscheidingen zijn voor niemand leuk, werkloosheid ook niet, en niemand kiest daar voor. Laten we daarom wel waken voor dit individualisme. Dat doet de maatschappij geen goed. Met elkaar kom je verder als individueel.

Johan Vink, franchisenemer

Vraag vrijblijvend prijsopgave Schilder en behangers winkelcentrum Crabbehof

tel 0786178035 - info@vangemert.nl www.wanddeco.com

Dordrecht Centrum, Johan de Wittstraat 160, (078) 631 01 99 Dordrecht Stadspolders, Van Eesterenplein 254, (078) 630 97 25 www.hypotheker.nl


De Van/Voor weken bij Ames Autobedrijf! ŠKODA Citigo Tour 1.0 60pk -Kleur: Verschillende kleuren leverbaar. -14% bijtelling, Direct leverbaar

ŠKODA Fabia Arctic 1.2 TSI 86pk

Van € 10.075,-

voor € 9.095,-

Standaarduitrusting o.a.:

Uw voordeel € 980,-

-Airconditioning -Centrale vergrendeling -Radio/CD-speler "blues" met MP3-functie -ISOFIX-voorbereiding op de achterste stoelen

ŠKODA Octavia Combi Comfort Businessline 1.2 TSI 105pk -Kleur: Anthracite grey metallic -20% bijtelling, Direct leverbaar

-Kleur: Candy White -20% bijtelling, Direct leverbaar

Van € 21.795,-

voor € 18.995,Uw voordeel € 2.800,-

Van € 12.490,-

voor € 11.495,-

ŠKODA Yeti Tour 1.2 TSI 105pk -Kleur: Mato brown metallic -Direct leverbaar

Uw voordeel € 995,-

Van € 26.435,-

voor € 23.995,Uw voordeel € 2.440,Brandstofverbruik gemiddeld 4,5-6,4 L/100km (1 op 15,6-22,2) CO2-emissie 105-149 gr/km. Profiteer van veel voordeel op de verschillende ŠKODA actiemodellen. Direct uit voorraad leverbaar! Kom snel naar onze showroom, want OP=OP. Kijk voor meer informatie op www.skodakortingsactie.nl www.ames.nl

Genoemde prijs is incl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken en leges. Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden. Actieaanbod geldig t/m 30 maart 2013 of zolang de voorraad strekt.

AMES AUTOBEDRIJF B.V. Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht Tel. 078 - 633 83 38. Fax. 078 - 613 11 91 info@ames.nl, www.ames.nl Tijdelijk gevestigd in de SEAT showroom op nummer 55.

AMES ZWIJNDRECHT (Service vestiging) Langeweg 350, 3331 LG Zwijndrecht Telefoon: 078 - 6126755. Fax: 078 - 6120971 info@ames.nl, www.ames.nl

facebook.com/AmesAutobedrijf @AmesAutobedrijf

DE VAN / VOOR WEKEN BIJ AMES AUTO CASA! € 2.960,- KORTING! / 20% BIJTELLING / DIRECT LEVERBAAR

SEAT LEON COPA BUSINESS ECOMOTIVE 1.2 TSI 105 PK Kleur: Universoz

€ 1.090,- KORTING! / 14% BIJTELLING

SEAT Mii SPORT 1.0 60PK Nu van € 11.385,voor € 10.295,-* Kleur: Tornadorood en

STANDAARD UIT / Climatronic / Multifunctione / Radio/navigat systeem RNS3 / Achterlichten met LED techniek / Bi-xenon koplampen / LM velgen 16 inch (Albea

€ 3.485,- KORTING! / 14% BIJTELLING

SEAT IBIZA STYLE 1.2 TDI 75PK Nu van € 20.480,voor € 16.995,-* Kleur: Pirineosgrijs en C

€ 2.260,- KORTING! / 20% BIJTELLIN

SEAT IBIZA ST STYLE 1.2 TSI 105PK

Nu van € DE EERSTE 20 KOPERS ONTVANGEN

2 TICKETS VOOR DE FILM VERLIEFD OP IBIZA!

Nu van € 19.55 voor € 17.295,Kleur: Candywhite

ENJOYNEERING J SEAT.NL

ACTIES GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT OP=OP

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 8,5L/100 km (1:29,4 - 1:11,8), CO2-emissie g/km 89 - 197. Er is al een SEAT vanaff € 7.825,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. *Excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges.

Dordrecht Laan der Verenigde Naties 55 ™ 078 - 632 22 22 Ridderkerk (servicevestiging) Wolweverstraat 2 ™ 0180 - 48 36 66 Oud-Beijerland (servicevestiging) Prinses Irenestraat 7 ™ 0186 - 614466 Zwijndrecht (servicevestiging) Langeweg 350 ™ 078 - 612 67 55

NIEUW

!

www.seatkortingsactie.nl www.ames.nl

Weekendeditie wk 07 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you