Page 1

www.hypotheker.nl

iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur

geopend!! TuinWereld Dordrecht • Provincialeweg 4a • Tel.: (078) 621 91 61

www.buddhatobuddha.online


2

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018


1

Gemeentenieuws 9 november 2018

Oplossing voor bereikbaarheid Essenhof Het college van burgemeester en wethouders heeft een oplossing gevonden voor de bereikbaarheid van begraafplaats Essenhof. Het college stelt de raad voor om vanaf 1 januari 2019 op afroep een elektrische wagen te laten rijden om mensen van bushalte Krispijnseweg naar de Essenhof en vice versa te brengen. De service wordt verleend vanuit de Essenhof van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. De mogelijkheden voor deze service op zondag worden onderzocht. Vanaf de bushalte Krispijnseweg is het zo'n 500 meter lopen naar de begraafplaats. Voor mensen die slecht ter been zijn maar geen gebruik kunnen maken van de Drechthopper vormt dit

Bijeenkomst samenwerken aan gebiedsontwikkeling Overal in Nederland ontstaan projecten waarbij bewoners, ondernemers en andere organisaties samen de woon-en werkomgeving vorm geven (de zogenaamde coöperatieve gebiedsontwikkeling). Maar hoe zit dat eigenlijk in Dordrecht? Deze vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst op maandag 19 november. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in het wijkcentrum Staart-West (Maasstraat 25, Dordrecht).

een obstakel. De nieuwe service van de Essenhof biedt daarvoor een oplossing. Na een telefoontje komt een medewerker van de Essenhof de passagier met een elektrische wagen ophalen en brengt hem/haar naar de begraafplaats. Het is op verzoek ook mogelijk om de bezoeker tot nabij het te bezoeken graf te brengen. Met dezelfde

wagen kunnen bezoekers ook van de Essenhof naar de bushalte worden teruggebracht. Met de e-wagen van de Essenhof stelt het college de raad een praktische en betaalbare oplossing voor die de Essenhof voor iedereen bereikbaar maakt.

Op de bijeenkomst spreken onder meer Gert-Joost Peek (eigenaar van SPOTON Consulting) en Marieke Vromans (beeldend kunstenaar). Zij gaan in op hun ervaring in verschillende projecten op het gebied van coöperatieve gebiedsontwikkeling en burgerparticipatie. Impact Meetups De bijeenkomst maakt deel uit van een serie van de zogenaamde Impact Meetups. Het voornaamste doel van deze bijeenkomsten is om mensen met goede ideeën en initiatieven voor Dordrecht de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring uit te wisselen. Meer informatie over de bijeenkomst coöperatieve gebiedsontwikkeling vindt u op www.platforumduurzaamdordrecht.nl/agenda.

Tijdelijk eenrichtingsverkeer Lange Geldersekade vanaf 12 november opgeheven Vanaf maandag 12 november kan verkeer weer in twee richtingen gebruik maken van de Lange Geldersekade. Voor de veiligheid was het nodig om tijdelijk eenrichtingverkeer in te stellen. De nieuwe kade is nu zo ver klaar dat de meeste bouwhekken weg kunnen. Het werk aan de kade en een stuk van de rijweg gaat nog wel even door. Ter hoogte van de hoek met de Houttuinen is de weg nog versmald. Verkeersregelaars zorgen er overdag voor dat verkeer om en om daar kan passeren.

De nieuwe kade is opgebouwd uit een verankerde stalen damwand, betonnen elementen en wordt met metselwerk aan de waterzijde weer helemaal afgewerkt. De metselaars zijn aan de slag en kunnen de nieuwe kade vanaf de waterkant verder opmetselen. De weg langs de kade is nu nog voorzien van tijdelijke bestrating. De definitieve bestrating wordt volgend jaar na The Passion aangelegd.

Groot onderhoud houten banken Statenplein en Achterom Deze winter gaan de grote houten banken van het Statenplein en Achterom in onderhoud. De banken zijn na jaren in weer en wind te hebben gestaan toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is het wel nodig de banken een voor een tijdelijk weg te halen. Maandag 12 november wordt de bank die voor DeliFrance staat weggehaald. Een schildersbedrijf haalt de bank uit elkaar, zodat in de werkplaats al het hout opnieuw gelakt kan worden. Als de eerste bank klaar is, wordt de volgende tijdelijk weggehaald. Naar verwachting zijn alle banken begin maart 2019 weer klaar voor gebruik.

Blijf op de hoogte Actuele informatie over de kadevernieuwing van Lange Geldersekade en Korte Engelenburgerkade staan in een app. Deze app is te downloaden op een mobiele telefoon of tablet. Zoek in de Apple Store of Google Play Store op: Lange Geldersekade.

Inloopbijeenkomst N3 voor bewoners Dinsdag 20 november organiseert Rijkswaterstaat samen met de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners van Dordrecht over de werkzaamheden aan de N3 die in 2020 starten. U bent tussen 17.30 en 20.30 van harte welkom in de Duurzaamheidsfabriek op de Leerparkpromenade 50. U kunt komen op het moment dat u het beste uitkomt. Er wordt twee keer een presentatie gehouden: om 18.00 uur en om 19.00 uur. Meer informatie over de werkzaamheden aan de N3 vindt u op www.rijkswaterstaat.nl

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt! Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag. Meld u dan aan voor de e-mail service bekendmakingen. Aanmelden kan via www.overuwbuurt.overheid.nl.

wenst te ontvangen. u kunt deze instellingen later eventueel aanpassen; • Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én “algemene bekendmakingen”; • Stap 5: Controleer uw gegevens en klik op “aanmelden e-mailservice”.

Doorloop de volgende stappen: • Stap 1: vul uw e-mailadres in; • Stap 2: vul uw postcode en huisnummer in (kies voor “Hele gemeente”); • Stap 3: u kunt aangeven van welke overheidsinstantie(s) u bekendmakingen

U ontvangt een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Na bevestiging ontvangt u voortaan de gewenste bekendmakingen op het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mailservice vanuit de e-mails die u ontvangt.


3

Gemeentenieuws 9 november 2018

Bestuursdwang Last onder bestuursdwang Het college van de gemeente Dordrecht heeft op 6 november 2018 besloten om een last onder bestuursdwang op te leggen met betrekking tot:

Verwijderen Deze aanhangwagen wordt een week na deze bekendmaking van de weg verwijderd vanwege handelen in strijd met artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV).

• een bruine aanhanger zonder kenteken aan de Celsiusstraat ter hoogte van Autobedrijf A.16 Auto's Dordrecht.

Afhalen Na verwijdering kan de rechthebbende op de aanhangwagen zich via telefoonnummer 14078 melden bij

Team Handhaving. Na overlegging van de eigendomspapieren en betaling van de ambtelijke voorbereidingskosten, de kosten van het proces-verbaal van de overtreding, de kosten voor het wegslepen en de stalling kan de rechthebbende het bovengenoemde voertuig terugkrijgen. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen

zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.

Voorlopige voorziening Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen.

Datum besluit: 02 november 2018

Locatie: Wantijbrug / N3 Datum ontvangst: 29 oktober 2018

Omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een woning Locatie: Laan van Braets 68 (kavel 36) Datum besluit: 29 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO Voor: Stadswerven B-Noord West Locatie: Stadswerven B-Noord West Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO, Weg aanleggen of veranderen Voor: het vervangen van een brug Locatie: Dubbeldamseweg Zuid thv 257 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: het plaatsen van zonnepanelen Locatie: Lange Breestraat 30 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: -het transformeren van het archiefgebouw Locatie: Stek 13 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Reclame Voor: het nieuw plaatsen en vervangen van diverse bewegwijzeringsitems Locatie: Baanhoekweg 25 Datum besluit: 29 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Reclame Voor: het uitbreiden van de bestaande winkelruimte d.m.v. bijtrekken naastgelegen ruimte. Locatie: Admiraalsplein 68 Datum besluit: 31 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Sloop Voor: het realiseren van 2 appartementen Locatie: Tolbrugstraat Landzijde 5 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Kap Voor: het vellen of te doen vellen van zeven houtopstand (zes Salix alba (schietwilgen) en een Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) Locatie: Louterbloemen bosgebied/ park Datum besluit: 29 oktober 2018

Activiteit: Kap Voor: het vellen of doen vellen van een houtopstand (een Populus nigra ‘Italica’ (Italiaanse populier)) Locatie: tussen Cornelis de Wittstraat 32-38 en Koningin Wilhelminastraat 53-55 Dordrecht Datum besluit: 29 oktober 2018 Activiteit: Kap Voor: het vellen of doen vellen van een houtopstand (een Fraxinus excelsior (gewone es)) Locatie: De Crabbeheul, ter hoogte van de Zuidendijk 287 Dordrecht Datum besluit: 31 oktober 2018 Activiteit: Kap Voor: het vellen of doen vellen van twee houtopstanden (een pinus nigra (zwarte den) en een Tilia (linde) Locatie: Wantijpark Dordrecht een den nabij kinderbad een linde tussen de dierenweide en de vijver Datum besluit: 31 oktober 2018 Activiteit: Kap Voor: het vellen of doen vellen van twee houtopstanden (twee Salix alba (schietwilgen)) Locatie: Zuidendijk ter hoogte van huisnummer 331 Dordrecht Datum besluit: 01 november 2018 Activiteit: Monument Voor: het vervangen van de dakpannen Locatie: Bomkade 6 A t/m G Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Monument Voor: het inpandig verbouwen van de woning Locatie: Nieuwe Haven 36 Datum besluit: 30 oktober 2018 Geweigerde omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd: Activiteit: Inrit/Uitweg Voor: het maken van een inrit Locatie: Stooplaan 31 Datum besluit: 25 oktober 2018 Omgevingsvergunningsvrij project Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningsvrij hebben verklaard: Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een loods Locatie: Jade 400 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren

Voor: het installeren van een semi-diep anodebed en ingraven bekabeling Locatie: Zuidendijk 314 Datum besluit: 01 november 2018 Inzage De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een afspraak maken. Bezwaar Tegen bovenstaande besluiten kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvragen om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken: Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een scheidingswand Locatie: Planckstraat 9 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Bouw Voor: het vergroten van het woonhuis door het uitbouwen van de eerste verdieping ter plaatse van de zijgevel Locatie: Van Aerssenstraat 3 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een nokverhoging en dakkapel Locatie: Jhr vd Wall Repelaerstr 13 Datum besluit: 02 november 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: het renoveren van het balkon Locatie: Grote Spuistraat 47-49 Datum besluit: 30 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: verbouwing voormalig praktijklokaal tot woonbestemming Locatie: Timorstraat 7 B

Activiteit: Inrit/Uitweg, Werk of werkzaamheden uitvoeren Voor: het aanleggen van een uitrit 00189810 Locatie: Zeedijk 4 Datum besluit: 22 oktober 2018 Activiteit: Kap Voor: het vellen of te doen vellen van een houtopstand (een Larix (conifeer) Locatie: Oranjelaan 85 Datum besluit: 01 november 2018 Activiteit: Monument Voor: het plaatsen van zonnepanelen op de woning Locatie: Willem Marisstraat 39 Datum besluit: 30 oktober 2018 Ingetrokken aanvragen Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken: Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO Procedure tussentijds beëindigd Voor: het verbouwen van het pand tot sportschool Locatie: Aventurijn 1410 Datum ontvangst 24 augustus 2018 Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning) Voor: melding brandveilig gebruik Drechttunnel Locatie: Laan der Verenigde Naties 1 t Datum ontvangst 17 augustus 2018 Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Bouw Voor: het dichtmaken van het dakterras Locatie: Tafelberg 50 Datum ontvangst: 28 oktober 2018

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing Locatie: Noorderhoofd 60 Datum ontvangst: 31 oktober 2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van twee brandpuien Locatie: Romboutslaan 105 Datum ontvangst: 31 oktober 2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een drijvende steiger Locatie: Tijpoort 44 Datum ontvangst: 31 oktober 2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Locatie: Elzenlaan 146 Datum ontvangst: 31 oktober 2018 Activiteit: Bouw Voor: het maken van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel Locatie: Floresstraat 73 Datum ontvangst: 01 november 2018 Activiteit: Bouw Voor: het aanpassen van de verkeerspost Locatie: Ln der Verenigde Naties 1 Datum ontvangst: 01 november 2018 Activiteit: Bouw Voor: het omzetten van de tijdelijke situatie naar een permanente situatie Locatie: ‘s-Gravendeelsedijk 175 Dordrecht Datum ontvangst: 01 november 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: Wijzigingen begane grond - Ottersluis 51 Locatie: Ottersluis 51 Datum ontvangst: 29 oktober 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: WEL het restaureren van de boerderij Locatie: Zuidendijk 302 Datum ontvangst: 29 oktober 2018

Activiteit: Bouw Voor: het bouwen/verbouwen van de schuur Locatie: De Jagerweg 186 Datum ontvangst: 29 oktober 2018

Activiteit: Bouw, Monument, Sloop Voor: het wijzigen van de tuingevel Locatie: Wijnstraat 66 Datum ontvangst: 29 oktober 2018

Activiteit: Bouw Voor: BRAM’S Gourmet Frites Makro Dordrecht Locatie: Toermalijnring 2000 Datum ontvangst: 29 oktober 2018

Activiteit: Kap Voor: het vellen of te doen vellen van een houtopstand (esdoorn) Locatie: Noordhoveweg 10 Datum ontvangst: 30 oktober 2018

Activiteit: Bouw Voor: Renovatie Wantijbrug


4

Gemeentenieuws 9 november 2018

Omgevingsvergunningen (vervolg) Activiteit: Kap Voor: het vellen of te doen vellen van twee houtopstand (twee Populus berolinensis (Siberische balsempopulieren)) Locatie: Mauritsweg kant Weizigtpark Datum ontvangst: 01 november 2018 Activiteit: Monument Voor: het plaatsen van zonnepanelen Locatie: Kromhout 93 Datum ontvangst: 01 november 2018 Activiteit: Weg aanleggen of veranderen Voor: het realiseren van een tiental parkeerplaatsen

Locatie: Nabij de Rijksstraatweg en Shell Zuidpunt Dordrecht Datum ontvangst: 25 oktober 2018 Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant. Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Vergunningen en Meldingen, 9 november 2018

Colofon Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl, Eindredactie: Hamid Amaziane

Welstands- en Monumentencommissie Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties zijn de grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige) commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen. Tenzij het om eenvoudige plannen gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie toetst eenvoudige plannen, zoals: • •

reclameaanvragen; plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht), bijvoorbeeld - van een niet monumentale winkelpui; - wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap; - wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen monumentale waarde aantasten; kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven Monumentenzorg).

Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota worden door ambtelijk afgedaan, door de secretaris van de commissie. Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

WZ^KE> 'K,d WZ^KE> 'K,d &ƵůůƚŝŵĞŽƉƉĞƌŵĂŶͬƐƚƌĂƚĞŶŵĂŬĞƌ &ƵůůƚŝŵĞŽƉƉĞƌŵĂŶͬƐƚƌĂƚĞŶŵĂŬĞƌ

&ƵůůƚŝŵĞŚŽǀĞŶŝĞƌͬůĞĞƌůŝŶŐͲŚŽǀĞŶŝĞƌΎ &ƵůůƚŝŵĞŚŽǀĞŶŝĞƌͬůĞĞƌůŝŶŐͲŚŽǀĞŶŝĞƌΎ &ƵůůƚŝŵĞŬƌĂĂŶŵĂĐŚŝŶŝƐƚ &ƵůůƚŝŵĞŬƌĂĂŶŵĂĐŚŝŶŝƐƚ ^ƚƵƵƌũĞƌĞĂĐƚŝĞŶĂĂƌŝŶĨŽΛŚŽǀĞŶŝĞƌƐďĞĚƌŝũĨŵŽƌĞĞ͘Ŷů ŽĨďĞůϬϲϭϭϳϯϴϴϯϯ ^ƚƵƵƌũĞƌĞĂĐƚŝĞŶĂĂƌŝŶĨŽΛŚŽǀĞŶŝĞƌƐďĞĚƌŝũĨŵŽƌĞĞ͘Ŷů ŽĨďĞůϬϲϭϭϳϯϴϴϯϯ ĞŶũŝũŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶƚƵŝŶĂĂŶůĞŐ͕ŬůĂŶƚŐĞƌŝĐŚƚĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ͍ ĞŶũŝũŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶƚƵŝŶĂĂŶůĞŐ͕ŬůĂŶƚŐĞƌŝĐŚƚĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ͍ <ŽŵǁĞƌŬĞŶŝŶŽŶƐƚĞĂŵ͘ΎǁŝũnjŝũŶĞĞŶĞƌŬĞŶĚůĞĞƌďĞĚƌŝũĨ <ŽŵǁĞƌŬĞŶŝŶŽŶƐƚĞĂŵ͘ΎǁŝũnjŝũŶĞĞŶĞƌŬĞŶĚůĞĞƌďĞĚƌŝũĨ

ǁǁǁ͘ŚŽǀĞŶŝĞƌƐďĞĚƌŝũĨŵŽƌĞĞ͘Ŷů


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

Professioneel

WEER ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR

kleinschalig

kinderdag verblijf

Wij bieden gedurende de dag activiteiten aan vanuit het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Uk & Puk richt zich op brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar. naast de taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.

VVE-Thuis: Voor de ouders van kinderen van twee jaar of ouder wordt 6 keer per jaar een avond voor de ouders georganiseerd, waar o.a. de themaâ&#x20AC;&#x2122;s besproken worden waar de kinderen mee bezig zijn op het kinderdagverblijf. De ouders krijgen gratis materiaal mee om thuis met hun kind te oefenen. Wij geven peuteropvang voor kinderen met een VVE-indicatie.

Wij maken van ieder kind om de vijf maanden een observatierapport. De observatie bestaat uit 3 delen. Het in kaart brengen van: - de motorische ontwikkeling - de spraaktaal ontwikkeling - de sociale competentie Naast het in kaart brengen zijn onze pedagogische medewerkers ook opgeleid om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Deze indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. (Careyn) Opvang 3 x 3.5 uur per week. Deze opvang wordt voor een groot gedeelte door de Gemeente betaald.

PEUTERSPEELZAAL =

PEUTEROPVANG

GEĂ?NTERESSEERD? MAAK EEN AFSPRAAK 078-6200640 Wij zijn gesitueerd recht tegenover het station en dus goed bereikbaar met iedere vorm van openbaar vervoer. LOCATIE: Burg. de Raadtsingel 51 (tegenover het station) Dordrecht

LOCATIE: Beverwijckstraat 65-67 Dordrecht

Telefoon: 078 620 06 40 E-mail: Info@happy4kids.nl

Internet: www.happy4kids.nl www.kdvdordrecht.nl www.kinderdagverblijfdordrecht.nl

7


8

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

AKTIE LOOPT T/M ZONDAG 11 NOVEMBER 2018

Wij maken van je oude matras een judomat

NOG 3 DAGEN... Draag je steentje bij en ontvang tot

500 euro * inruilvoordeel

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie

Ì Ì Ì Ì

sinds 1935

Toulonselaan 67 - 69 Dordrecht 078 - 613 4490

OPENINGSTIJDEN: Di. t/m vrij. 09:30 - 17-30 uur Za. 09:30 - 17:00 uur Zo. 12:00 - 17:00 uur ‘s Avonds geopend op afspraak. Parkeren voor de deur!

VANAF NU ELKE ZONDAGMIDDAG GEOPEND!

CHINA CITY DE GERECHTEN BESTAAN UIT:

Welkomst (kinder) champagne • Diverse soorten soep • Chinese Wokgerechten • Vis en vlees grillgerechten • Sushi • Warm buffet • Saladebuffet • Dessertbuffet en vers fruit • Chocoladefontein • Verschillende soorten ijs •.RIĆHHQWKHH •

25 en 26 december 2018 1e zitting 16:15 - 19:00 • 2e zitting 19:15 - 22:00

Een culinaire, gezellige warme kerst viert u bij China City. Ons team za al u hartelijk verw wellkomen! Wij ziijjn n een en wo ok kre es sttau aura rant nt waa aar u onbe bep perrktt ku k untt ette en e en n dri rink n en nk en. (i ( nc clu lus sief ef wijjn en bie ier) r) Hett buff ffet et is tijd jdens de fee e st stda dage en uiitge ebrreid d met div iver e se lu ux xer ee gere ech hte en zoa als kree efttens soep p, sp paa ans se h ha ammen op de loc cattie

PR RIJZ ZEN 2 t/m 3 jaar

€ 6,50

4 t/m 7 jaar

€ 15,70

8 t/m 11 jaar

€ 21,70

vanaf 12 jaar

€ 36,50

ges sned eden en. En nog vee el meer er! TIJDENS DE KERSTDAGEN KUNT U UITERAARD OOK GEWOON AFHALEN EN SPECIAAL VOOR DE KERST KUNT U EEN EIGEN MENU SAMENSTELLEN. Maandag gesloten | Dinsdag t/m zondag 17:00 - 22:00 uur Afhalen vanaf 16:00 uur

Krispijnseweg 12 - 3314 KK Dordrecht Tel: 078 6310370 - info@china-city.nl

WWW.CHINA-CITY.NL


Begroting 2019 Gemeenteraad 13 november 2018

Wat doet de gemeente in 2019 en wat kost dat? De gemeenteraad van Dordrecht besluit op 13 november over de Begroting 2019. Daarin zijn de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 uitgewerkt. De begroting laat zien wat de gemeente in 2019 gaat doen, hoe dat gebeurt en tegen welke kosten. Ook de verwachte inkomsten staan in de begroting, met een doorkijk naar verdere jaren. Aan de slag Het college kan aan de slag, als de raad de begroting vaststelt. Op 30 oktober voerde de raad al een debat over de begroting. Dat kunt u terugkijken op dordrecht.notubiz.nl Bent u benieuwd wat politieke partijen belangrijk vinden? U leest het op deze pagina’s. Op het programma Er staan 8 programma’s in de begroting. Die zijn onder meer gericht op het bouwen van 4000 duurzame woningen, 4000 extra banen, onderwijs dat daarop aansluit en het creëren van aantrekkelijke werklocaties. Ook goed openbaar vervoer,

Programma

Lasten

een levendige binnenstad, efficiënte lokale zorg, aangepakte sportparken en veilige, leefbare wijken zijn belangrijke punten. Sturen en controleren De raad stuurt het hele jaar door op beleid en financiën. Dit voorjaar, in de Kadernota en in reactie op het Coalitieakkoord, gaf zij al in grote lijnen aan welke keuzes er gemaakt moeten worden voor 2019. Dat is de basis voor deze begroting. Voor de controle op beleid en financiën gebruikt zij de Jaarrekening en de Bestuursrapportage. Bekijk de begroting op dordrecht.begroting-2019.nl Volg de raad • Kijk voor vergaderingen en stukken op www.dordrecht.nl/raad • Neem plaats op de publieke tribune • Bekijk de uitzendingen ‘Rechtstreeks uit de raad’ op www.rtvdordrecht.nl of via Youtube • Of volg de raad op twitter: @raaddordt

Begroting 2019

Leefbaar en Veilig Dordrecht

15,1 mln.

3,13%

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

41,6 mln.

8,63%

Samenstelling gemeenteraad Beter Voor Dordt VVD CDA D66 GroenLinks ChristenUnie/SGP PVV SP VSP PvdA Gewoon Dordt

8 zetels 5 zetels 4 zetels 4 zetels 4 zetels 4 zetels 3 zetels 2 zetels 2 zetels 2 zetels 1 zetel

De gemeenteraad van Dordrecht bestaat uit 39 leden. De voorzitter van de raad is de burgemeester. Het college van B&W wordt gevormd door BVD, CDA, VVD en CU/SGP.

Beloften nu waarmaken Beter Voor Dordt ziet in de begroting voor 2019 veel punten terug die we de kiezers beloofd hebben: de lokale lasten blijven laag, OV 65+ blijft gratis en er komt extra geld voor handhavers op straat.

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

239,8 mln.

49,68%

Er komt extra aandacht voor schone, veilige en leefbare wijken, waarin we naar elkaar omkijken. Er komt een plan van aanpak om parkeerproblemen op diverse locaties aan te pakken, meer inzet op handhaving bij snelheidsovertredingen en meer straten worden als 30km straat ingericht. BVD heeft het college opgeroepen meer aandacht te besteden aan een sluitende aanpak voor alcohol- en drugsproblematiek, door goede samenwerking tussen politie, scholen, organisaties en natuurlijk ouders.

Lerend en Ondernemend Dordrecht

28,5 mln.

5,91%

Gezond en Levendig Dordrecht

33,2 mln.

6,87%

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

20,1 mln

4,16%

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

35,1 mln.

7,27%

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 24,3 mln.

5,04%

7,9 mln.

1,63%

36,7 mln.

7,60%

0,4 mln.

0,08%

482,7 mln.

100%

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Onvoorzien Geraamd totaal lasten

We hebben onze zorgen op het dossier jeugd en armoede. We willen geen wachtlijsten voor jeugdigen die hulp nodig hebben. Met meer preventieve voorzieningen kunnen we mensen vroeg ondersteuning bieden en dreigende schulden voorkomen.

David Schalken-den Hartog, fractie Beter Voor Dordt

Het wordt een uitdaging om deze periode 4000 nieuwe woningen te realiseren, maar die zijn wel hard nodig. Er zijn veel mensen op zoek naar een passende woning. Met het toevoegen van woningen kunnen we bovendien het voorzieningenniveau in onze mooie stad op peil houden. We bouwen de nieuwe woningen niet in onze polders. Die blijven groen! Beter Voor Dordt komt binnenkort met een initiatiefvoorstel, waarmee we onze polders een beschermde status geven. Ook ondernemers worden niet vergeten. Als zij de gemeente nodig hebben, dan moeten zij vlot geholpen worden, gedacht vanuit oplossingen en kansen. Beter Voor Dordt staat voor een NOG MOOIER Dordt!


Begroting 2019 Doorpakken

Tempo, tempo, tempo

Onlangs presenteerde het college een ambitieuze en realistische begroting. Die ambitie is voor Dordrecht geen luxe, maar noodzaak. De gemeente krimpt en om dat tegen te gaan is de bouw van 4000 woningen binnen 4 jaar, net als 4000 extra banen, noodzakelijk.

Wij zijn tevreden met de stevige ambitie in de begroting 2019 en de vele CDA punten die wij daarin terugzien.

Alleen dan kunnen we voorzieningen zoals scholen, zwembaden en allerlei subsidies voor verenigingen, Marc Merx, cultuur et cetera betalen, fractie VVD zonder de lasten voor onze inwoners enorm te verhogen. We moeten doorpakken. Niet alleen plannen maken, maar ook zaken realiseren. De Dordtse VVD is enthousiast over de investeringen in meer zichtbare handhavers in de wijken. Ook de zorg voor de verkeersveiligheid, door de top 20 van gevaarlijkste punten aan te gaan pakken, is belangrijk om het racetuig geen kans te geven. Maar we willen ook groene golven, zodat we niet meer van rood naar rood verkeerslicht hoeven te rijden. We hebben de lokale lasten laag kunnen houden. Helaas is het ons niet gelukt de hondenbelasting af te schaffen. Daarvoor ontbrak het aan steun van andere partijen. Wel gaat die de komende jaren fors omlaag. Hondenbezitters gaan dat volgend jaar al merken. Maar we hebben nog meer wensen. Zo willen we heel snel de plannen en maatregelen zien, om een verkeerchaos te voorkomen bij de aanpak van de N3/A16 en A15. We willen niet alleen bouwplannen zien; we willen woningen zien. En meer Dordtenaren moeten aan het werk. Er zijn er nog te veel die wel kunnen werken, maar nog niet aan de slag zijn.

Positief kritisch over begroting Het college presenteert in deze weken haar eerste begroting. Een kans voor het college om haar ambitieuze collegeakkoord te vertalen in concrete plannen. De verwachtingen waren vooraf hooggespannen. Denk maar eens terug aan de gewenste 4000 woningen, de 4000 banen en het ambitieuze programma tegen de armoede. Wij vroegen ons af hoe het college de hooggespannen verwachtingen kan inlossen. En blijft daarbij ons huishoudboekje op orde? Kevin Noels, fractie D66 Laten we eens met dat huishoudboekje beginnen. Het college maakt de komende periode 30 miljoen euro vrij uit een reserve onderwijshuisvesting en nog eens ruim 6 miljoen door anders af te schrijven op wegenonderhoud. Ook op andere punten wordt optimistisch begroot. Zo rekent het college met een hoger dividend van Eneco en worden extra opbrengsten uit de OZB, van nog niet gebouwde huizen, meegerekend om de begroting sluitend te krijgen. Dit college begroot optimistischer dan voorgaande colleges. We gaan de financiële situatie kritisch volgen om te voorkomen dat de rekening moet worden voldaan in 2022. Inhoudelijk zet het college met deze begroting een stevig verhaal neer. In het bijzonder zijn we tevreden met het extra geld dat wordt vrijgemaakt voor innovatie in het sociale domein (Wmo en Jeugdzorg) en voor het realiseren van de groeiambitie van 4000 woningen. Onze specifieke aandacht gaat uit naar de duurzaamheidsopgave, het tegengaan van armoede en het aan het werk krijgen van veel Dordtenaren, die nog niet profiteren van de economische groei. We moeten het de komende periode samen met de stad doen en daar gaan wij voor!

Het CDA wil dat die met tempo gerealiseerd worden: • Tempo om het aanbod van starterswoningen te vergroten; • Tempo om seniorenwoningen in de eigen wijk te realiseren en doorstroom te bevorderen; • Tempo om duidelijkheid te geven over hoe van het gas los en hoe dat te betalen; • Tempo om alle sportverenigingen uitsluitsel te geven over hun accommodaties; • Tempo om het toenemende aantal verwarde personen te helpen; • Tempo om verkeersonveilige situaties te verbeteren, ook in woonstraten; • Tempo om meer hoger onderwijs en studenten inonze stad te krijgen; • Tempo om mantelzorgers te helpen; • Tempo om de eenzaamheid onder ouderen te keren. Goed dat werk wordt gemaakt van een Dordtpas voor alle Dordtenaren. Een pas die ook in het armoedeprogramma komt. Daarmee wordt ons culturele, sportieve en recreatieve aanbod voor iedereen bereikbaar.

Wim van der Kruijff, fractie CDA

Onder ‘#Je bent niet alleen’ is eenzaamheid het thema van ‘The Passion’, april 2019 in Dordrecht. Het CDA wil dat moment aangrijpen voor actie tegen eenzaamheid. Via moties hebben onder andere gevraagd om: • Inzet van een psycholance als acute hulp voor verwarde personen; • Verplaatsing van de kermis van de Spuiboulevard per 2019; • Een fonds voor verduurzaming van particuliere woningen; • Grip op het type te bouwen woningen voor doelgroepen; • Totaalplaatje verdeling sportparkenbudget, zodat er geen sportparken achter het net vissen. Voor beter en veiliger fietsverkeer en parkeergelegenheid bij Oranje Wit Stadspolders hebben we een uitgewerkt CDA initiatiefvoorstel ingediend. Tempo!

Preventie

Voor een gezonde stad

Voorkomen is beter dan genezen. Groenlinks wil dat meer in de begroting terugzien. . Voor Dordrecht energieneutraal in 2050 is een goed uitvoeringsprogramma nodig. We willen goed geïsoleerde huizen en geen gasgebruik meer. Bij een goede isolatie daalt de energierekening; dat wil toch iedereen? Kitty Kruger,

Willen we hittestress in de fractie GroenLinks stad voorkomen en de waterafvoer goed regelen, dan hebben we een duidelijk water- en groenbeleid nodig, meer groen in particuliere tuinen en meer bomen in de openbare ruimte. De plant daarvan moet nu beginnen. Want bBomen hebben een groot kruinvolume nodig voor het afvangen van fijnstof en het bieden van verkoeling. Met preventie in de zorg houden we problemen klein of voorkomen we ze. We moeten luisteren naar de hulpvragers en de zorg verlenen die nodig is. Maatwerk dus. Langer thuis wonen is prima, maar dan wel met de juiste thuiszorg. Mantelzorgers moeten ontzorgd worden. En een verpleeghuis of verzorgingshuis moet tot de mogelijkheden blijven horen, zonder ingewikkelde diagnoses. Dankzij initiatieven zoals Heliantus, Autisme Experience en de Voorleesexpress worden problemen herkend en gekend en blijven ze klein. De WMO kan daarbij een handje helpen. Het Cultuurbeleid wordt herijkt. Groenlinks wil dat dit gebeurd met alle betrokkenen en dat er een stevig atelierbeleid komt. Meer dan 50 initiatiefnemers hebben zich verenigd in het oude belastingkantoor. Waar kunnen zij terecht na 2020? GroenLinks wil de 1-10-100 regel: preventiekosten zijn factor 1; het corrigeren tijdens een traject kost 10 x zoveel; achteraf gemaakte fouten herstellen is de factor 100. Duidelijk toch? Meer inzet op preventie op alle terreinen.

Dordrecht

ChristenUnie/SGP zet zich vanuit Bijbels perspectief in voor een gezonde stad. Als alles al in orde was, zou dat niet nodig zijn. Er is werk aan de winkel: de hand moet aan de ploeg. Daarom heeft CU/SGP bij de begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld mensenhandel en (illegale) prostitutie, en ook voor het groot aantal (v)echtscheidingen in onze stad. Ruim 10% van de Dordtenaren heeft een scheiding achter de rug, Joost Veldman, per jaar scheiden bijna 300 fracti ChristenUnie/SGP mensen. Het leed daarvan is groot en de maatschappelijke kosten hoog. Door bijvoorbeeld toegankelijke coaching en mediation kan veel worden voorkomen. CU/SGP vroeg ook aandacht voor armoede. Zowel met als zonder baan kan er sprake zijn van armoede. Werk moet lonen. Dat verkleint ook de kans op problematische schulden. Dit uitgangspunt wordt onderdeel van het armoedebeleid. Werk is belangrijk voor mensen. Juist daarom is het jammer dat veel Dordtenaren afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. We riepen het college op hen te laten profiteren van het streven naar extra banen. Wat CU/SGP betreft kunnen mensen in een bijstandsuitkering overigens in veel gevallen een tegenprestatie leveren. Uiteraard vroegen we ook aandacht voor de bouwopgave. CU/SGP wil die voortvarend, maar vooral met oog voor kwaliteit uitvoeren. Dat betekent concreet aandacht voor voldoende groen, klimaatbestendigheid en oog voor een goede bereikbaarheid. Tot slot kon dit jaar natuurlijk de Dordtse Synode niet ontbreken. De wethouder zegde een blijvend openbaar kunstwerk in de stad toe. Daarmee worden ook generaties na ons herinnerd aan die belangrijke (kerk)historische gebeurtenis.


Begroting 2019 Woningen voor iedereen PVV Dordrecht vindt dat het goed is dat er meer kapitaalkrachtige mensen naar Dordrecht komen. Dat is goed voor de economie in Dordrecht en voor de voorzieningen. Vandaar dat PVV het een goed plan vindt dat er gebouwd wordt in Dordrecht. Naast woningen met een gemiddelde prijs worden ook duurdere woningen gebouwd. We mogen echter nooit onze mensen vergeten die een smallere beurs hebben. Het college van VVD, CU/ SGP, CDA en Beter voor Dan van Leeuwen, Dordt doet dit echter wel! fractie SP Ze willen de komende 4 jaar 4.000 woningen gaan bouwen, maar ze willen dat het aantal woningen in de sociale sector met 600 gaat verminderen! Er wordt gesloopt maar veel minder gebouwd. Dit is voor PVV onacceptabel. We hebben daarom een motie ingediend voor meer sociale woningbouw, in plaats van bijna alleen maar te slopen! De wachtlijsten zijn al lang genoeg. PVV accepteert ook niet dat mensen met een uitkering buitenlandse bezittingen hebben en die niet opgeven en frauderen. We hebben dit voorgelegd aan het Drechtstedenbestuur. Verder willen we een betere handhaving in de Merwedestraat. Het college heeft hoegenaamd niets gedaan om de verkeersveiligheid daar te verbeteren. De wethouder is zelfs niet in beweging gekomen nadat de buurt veel handtekeningen had verzameld, toen er in de zomer een ernstig ongeluk had plaats gevonden.

Eerlijker delen De SP is er voor alle Dordtenaren. Voor zowel de harde werkers, als degenen die om welke reden dan ook niet volop in de maatschappij kunnen meekomen, of daarin gehinderd worden. Het zijn natuurlijk wel de minst weerbaren die onze aandacht en steun het meest nodig hebben. Ook dit jaar hebben we weer vast kunnen stellen dat reële plannen om de armoede in onze stad te bestrijden voortvarend onderzocht en besproIneke Jager, ken worden. Verder dan tot de invoering van de door de SP fractie SP al jaren bepleitte Dordtpas gaat het ook in 2019 niet komen. De armoede groeit in Dordrecht. DEn zijn meer en andere maatregelen nodig om armoede te bestrijden. Al in de hele vorige periode, en ook nu, pleit de SP voor voldoende sociale huisvesting in de stad. De wachtlijsten lopen op en ja, er staan 4000 nieuwbouwwoningen op de planning voor de komende jaren. Daarvan wordt er 10 % gebouwd voor de sociale huur. Maar liefst 80 % worden koopwoningen, en 50% wordt duurder dan 300.000,- Euro. Niet erg sociaal vinden wij. De woningen, die toekomstige kopers van deze dure woningen achterlaten, zouden allemaal huurwoningen zijn, die dan weer zorgen voor uitbreiding van de sociale sector. Dat vinden wij helemaal geen vanzelfsprekend argument. Ook vinden wij dat een gemeente die wil ‘bruisen’ toch echt meer haar best moet doen om jongeren aan zich te binden. Dat kan, als je in de nieuwbouwplannen ook woonruimte voor studenten en starters meeneemt. Niet ergens in de polder, maar in de binnenstad. Bij de nieuwbouwplannen voor de Spuiboulevard bijvoorbeeld. Ook hiervoor pleit de SP al jaren, en dat zullen we blijven doen.

De PVV heeft, samen met de VSP, een motie ingediend om met contant geld betalen weer mogelijk te maken in het Stadskantoor. De burger kiest!

Meer welzijn; minder eenzaamheid en armoede Helaas worden ouderen weer nauwelijks genoemd worden in de begroting. En dat terwijl er op termijn ruim 40.000 ouderen in Dordrecht wonen. Dat is ruim 1/3 van onze inwoners. Het college legt een zware druk op vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak overbelast met de zware en emotionele taak die zij hebben. De VSP wil de ‘Taskforce Gezond Eten met Ouderen’ ook in Dordrecht invoeren. Dit concept, een initiatief van het Margret Stolk, Rijk, is al op 60 locaties sucfractie VSP cesvol ingevoerd. Het zorgt voor meer welzijn en gezond eten bijouderen en gaat t eenzaamheid en armoede tegen. Het biedt professionals en organisaties ook meer zicht op problemen bij ouderen. Wij willen het concept invoeren op basis van 7 dagen per week in de avonduren. Met echte banen! De begroting heeft een besteedbare ruimte van 6,3 miljoen euro. We constateren dat er veel geld naar cultuur gaat: ruim 2 miljoen euro, terwijl wij al 7,7 miljoen uitgeven aan cultuur. Het college vraagt om extra mensen voor de begeleiding van alle komende bouwprojecten in Dordrecht, waaronder 4000 woningen. Wij zijn daar vóór, maar willen dat niet bekostigen uit het beschikbare budget voor nieuwe beleidswensen. De kosten kunnen gedragen worden door de opbrengsten uitwoningbouwprojecten. Ze moeten worden verdisconteerd in de koop- en grondprijs van de 4000 woningen. Veel kinderen staan lang op de wachtlijst voor zwemlessen. Wij vinden dat onacceptabel in een waterrijke stad als Dordrecht. De komst van The Passion naar Dordrecht juichen we van harte toe!

Steun voor ambitie college

Lucht, groen en ruimte

Vorige week dinsdag hebben wij een algemene beschouwing gegeven op de Begroting 2019. De PVDA heeft daarbij haar steun uitgesproken aan het college. Dit is de eerste keer in de afgelopen jaren dat wij ons kunnen herkennen in het Collegeprogramma en in de Begroting 2019.

Wonen in Dordrecht wordt als thema steeds spannender, ook binnen de begroting 2019. Het college heeft plannen om deze raadsperiode 4.000 huizen toe te voegen en in de volgende nog eens 6.000 huizen. Dit kan niet anders dan door te verdichten: 10.000 woningen binnen dezelfde ruimte als waar er nu al zo’n 55.000 staan.

Voor het eerst sinds 2010 zien wij een college dat weer ambitie toont. 4000 banen extra in de komende jaren is een flinke ambitie. Realisering is mede afhankelijk van de economie, maar het toont in ieder geval lef om je nek uit te steken. Werk is immers niet alleen de motor voor de lokale economie, maar ook de weg om te ontsnappen aan armoede. Voor de PVDA is armoedebestrijding het speerpunt voor de komende jaren en daar vinden PVDA en het college elkaar. Maatregelen die haaks staan op dit beleid, zoals het opnieuw invoeren van een eigen bijdrage bij de WMO, zullen wij bestrijden. Wanneer we ze niet kunnen tegenhouden; dan zullen we er alles aan doen om deze maatregelen te verzachten voor de mensen met een kleine beurs.

De vraag wat betreft Gewoon Dordt is in hoeverre er voldoende lucht en groen blijft? We hebben de luxe als stad dat we een geweldig buitengebied hebben; we moeten er alleen niet aan denken dat hierdoor de stad een soort Betondorp wordt. We verwachten dat er ‘groene voorwaarden’ worden gesteld aan de nieuwbouwprojecten. Verticale tuinen, daktuinen, maar ook kleine parkjes waardoor het aanzicht vriendelijk blijft, zijn wat ons betreft een must.

Cor van Verk, fractie PvdA

De andere ambitie betreft de bouw van 4000 woningen. Wij ondersteunen deze ambitie, omdat die tegemoet komt aan de woonbehoefte van Dordtenaren. Wij voorzien echter wel de nodige problemen bij de uitvoering van deze plannen. Niet bouwen in de polders en niet te hoog bouwen zal voor 4.000 woningen wel lukken, maar wat te doen met die andere 6.000? Bouwen naar behoefte geeft draagvlak en draagt bij aan een leefbare stad.

Er moet waarschijnlijk ook hoger gebouwd worden dan tot nu Irene Koene, toe is gebeurd. De rand van het centrum, het gebied tussen de fractie GewoonDordt Spuiboulevard en het station, lijkt daarvoor het meest geschikt. Als je de hoogte in gaat, dan hou je op de grond nog wat vierkante meters over om te leven: buiten spelen, joggen, wandelen, fietsen. En als laatste wil Gewoon Dordt dat de huizen die gebouwd worden ook voor jongeren, starters en ouderen met een lager inkomen zijn. Prima om midden - en hoge inkomens - aan te trekken of te binden aan je stad. Maar het kan niet zo zijn dat als je start of een wat lager inkomen hebt, je dan maar naar een van de andere Drechtsteden moet verkassen. Flauwekul!

Colofon Redactie: Raadsgriffie Dordrecht Fotografie: Piet Mes

Opmaak: Next•Door reclamestudio, Papendrecht Dordrecht november 2018


ACTIE! geldig van 12 november t/m 17 november 2018

om je vingers bij af te likken

spareribs per kilo

Kippie Dordrecht centrum um Achterom 14 B 3311 KC Dordrecht dordrechtcentrum@kippie.nl e.nl

9

99 ,

Kippie Dordrecht Winkelcentrum Sterrenburg Winke P.A. de Kok-plein 136 P 3318 JW Dordrecht dordrecht@kippie.nl

www.kippie.nl


Bestek actieweken in...Sliedrecht the art of dining

Model Cantone

Model Pure

Model Ducato

Model Valencia

Model Treso

Model Roma

Kortingen tot wel 50% Model Rotondo

Model Palladio

Model Contura

Enkele voorbeelden SR-design Pure SR-design Valencia SR-design Ducato SR-design Treso SR-design Roma Wilkens Cantone Wilkens Rotondo Wilkens Palladio Wilkens Contura Wlikens Schwedisch Faden Wilkens Alt Englisch Keltum Haags Lofje Keltum Hollands Glad Keltum Haags Lofje verzilverd WMF Kult WMF Premiere WMF Merit WMF Flame WMF Corvo WMF Virginia WMF Jette Premier View Premier Mirana Premier Gala Premier Romance

64-dlg 64-dlg 88-dlg 88-dlg 64-dlg 62-dlg 62-dlg 89-dlg 62-dlg 116-delig 62-dlg 90-delig 90-delig 117-delig 66-dlg 104-dlg 66-dlg 66-dlg 66-dlg 104-dlg 104-dlg 84-dlg 84-dlg 84-dlg 84-dlg

12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 6 persoons 6 persoons 9 persoons 6 persoons 12 persoons 6 persoons 9 persoons 9 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons 12 persoons

the art of dining

Normaal € 575,€ 526,€ 965,€ 1.122,€ 613,€ 1.099,€ 1.099,€ 1.599,€ 1.099,€ 2.099,€ 1.099,€ 999,€ 999,€ 3.999,€ 549,€ 2.495,€ 1.498,€ 770,€ 778,€ 2.142,€ 1.860,€ 589,€ 720,€ 790,€ 790,-

Bestekweekprijs € 385,€ 349,€ 599,€ 699,€ 375,€ 595,€ 595,€ 899,€ 595,€ 1.199,€ 595,€ 689,€ 689,€ 2.249,€ 489,€ 1.499,€ 698,€ 389,€ 419,€ 1.299,€ 1.199,€ 285,€ 329,€ 369,€ 389,-

Model Haags Lofje

Model Hollands Glad

170 bestekcassettes - de beste kwaliteit ... - de bekendste merken... - de scherpste prijzen... - de grootste keus... - online bestellen...

Model Schwedisch Faden Model Kult

Model Premier

Model Merrit

Model Flame

Model Corvo

*Gratis 13-dlg messenblok t.w.v.

€59,00 Model Alt English

Model Gala

Model Mirana

Model Romance

Model Jette

Model Virginia *Bij aankoop van een bestekcassette vanaf €300,-

Parallelweg 4B Tel. 0184 - 41 10 16 Sliedrecht (A15 afslag 24) zondag en maandag gesloten donderdagavond koopavond info@hensbergenserviezen.nl

Geen tijd? Bestel online!


WINTERBEURT VANAF € 149,PROFITEE R

DIT JAAR NOG

VAN LAGE SCOOTER P RIJZEN

VAN NIEU WE SCOOTER

S

WINTERCHECK VOOR SCOOTERS

+

MONTAGE WINTERBANDEN: MICHELIN CITY GRIP INCL. HALEN/BRENGEN

OP DE GEHELE COLLECTIE

DUBBELE

SPAARPUNTEN VAN 7 NOVEMBER T/M 17 NOVEMBER

IN DE DRECHTSTEDEN

WINTERBEURT VOOR MOTORFIETS EURT POETSB I.C.M. BEURT WINTER

€50.-! EXTRA

Algehele technische controle Motorolie + filter ver vangen Remsysteem controleren Blokken/Schijf/Vloeistof Ketting spannen & smeren Koelvloeistof controle Accu / dynamo test Banden controle Bandenspanning + slijtage Luchtfilter controle Verlichtingscheck Meerwerk in overleg

VANAF €100,- * Bij reparaties vanaf €100,- bestaat ook de mogelijkheid om uw motor gratis te halen/brengen in de Drechtsteden

€ 69.95

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

€ 69.95

NEEM NU JE EXTRA VOORDEEL € 139.95

€ 164.95

€ 79.95

€ 129.95

DUBBELSTEYNLAAN WEST 81 / DORDRECHT TEL. 078 - 621 54 23 / KOOIJMANSCHOENEN.NL


een binnenkijk-katern van PLUS ’t Lam Dubbeldam en PLUS ’t Lam Bieshof

november 2018

PS: Nieuws gierig naar het m agazine PLUS ’t Lam ? Het is verkrijgb aar in PLUS ’t Lam Bieshof en PLUS ’t Lam Dubbeldam .

Een kijkje achter de schermen… PLUS ’t Lam heeft een eigen magazine uitgebracht! In dit speciale katern van Dordt Centraal laten we u daar een klein beetje van zien. De aanleiding voor het magazine is de grote verbouwing van de vestiging in Dubbeldam. Daarover valt zo veel te vertellen en te laten zien. Maar nog belangrijker voor ons: we willen de medewerkers eens in het zonnetje zetten. Dat zijn de mensen die elke dag zorgen voor een goede winkel in zowel Dubbeldam, als in Bieshof. Zij verzetten zo veel werk. Om een paar voorbeelden te geven; per week gaan er 600.000 producten langs de kassa’s, lossen we 15 volle vrachtwagentrailers per week per winkel en staat onze leverancier van de bloemen, Ron’s Bloemensjop, ’s nachts om drie uur op

de veiling om zijn dagverse producten te leveren. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werken de teams van beide winkels keihard. Maar ook voorzichtig. Denk bijvoorbeeld aan voedselveiligheid en de borging van de hygiëne. Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ook bij de samenwerking tussen onze medewerkers en toeleveranciers en de wisselwerking met onze klanten. In beide vestigingen zie je dat er een

band ontstaat tussen hen, dit is van onschatbare waarde. Dat geldt zeker ook voor de loyaliteit van onze klanten. Het bleek maar weer eens na de uitbreiding in Dubbeldam van onze vestiging van 1.000 naar 1.600 vierkante meter. We moesten hiervoor tijdelijk sluiten en kregen daarna vaak de reactie: ‘blij dat jullie weer open zijn’. Sinds 1995, toen we onze winkel in Dubbeldam openden, voelen we ons al welkom en juist op dit soort momenten is er het besef dat we dit zonder onze trouwe klanten nooit hadden kunnen realiseren. Veel leesplezier! Pel en Winanda ’t Lam


Neem een kijkje in de vernieuwde


winkel van PLUS â&#x20AC;&#x2122;t Lam Dubbeldam!


Rober Delver:

‘PLUS vindt goed eten belangrijk’ Het is vast niemand ontgaan: PLUS. Goed eten, daar houden we van. Via de radio, de televisie, advertenties in kranten en magazines en natuurlijk ook in de folders van PLUS, klinkt deze bekende zin. De gehele uitstraling van PLUS staat in het teken van die slogan. Rober Delver is als Formule Manager bij PLUS Retail voornamelijk bezig met de uitstraling die bij PLUS hoort. “Zoals de slogan aangeeft, vindt PLUS goed eten belangrijk en daar hangen we alles aan op. We gaan uit van drie principes: puur, persoonlijk en prijs. Puur in de vorm van lekker, met liefde en verantwoord gemaakt. Persoonlijk in de betekenis van zichtbaar en met persoonlijke aandacht. En dat tegen een betaalbare prijs, zodat iedereen ervan kan genieten. Daarom doen we alleen zaken met de beste leveranciers.”

De Makerij “In Plus ’t Lam Dubbeldam voegen we daar nog iets aan toe”, vertelt Rober Delver. “Alles wat bijdraagt aan smaak, maken we in de winkel. Neem bijvoorbeeld kip. Die bereiden wij in de winkel, zodat je een vers gebraden, knapperig kippetje kunt kopen. Een pizza moet je ook niet twee dagen van tevoren maken. Vandaar de pizzeria met die lekkere, verse pizza’s uit de steenoven. Dat is de gedachte achter wat wij De Makerij noemen.” “Voor beide vestigingen van PLUS ’t Lam geldt dat alles draait om het gemak en de smaak van eerlijke en goed bereide producten. Alle activiteiten die bijdragen tot dat gemak en die smaak, zijn voor ons belangrijk. Wij onderschatten onze klanten niet. Zij kiezen niet zo maar voor PLUS, aan ons de taak om aan die hooggespannen verwachtingen te voldoen.”

Super Supermarkt Keurmerk In de schappen vinden we producten met tal van keurmerken op het gebied van eerlijke handel, biologische productenduurzaamheid en dierenwelzijn. Heel belangrijk, maar belangrijker nog voor PLUS ’t Lam is het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Wie kiest voor een SSK supermarkt, kiest voor verantwoord boodschappen doen. De nadruk ligt op lokale betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan deze SSK voorwaarden voldoet PLUS ’t Lam: • Lokale betrokkenheid. • Sponsoring van buurtactiviteiten en verenigingen, actief lidmaatschap van de ondernemersvereniging en ondersteuning van bejaarden of jonge ouders, zoals met een ontmoetingstafel of een kinderhoek. • Stimulerend personeelsbeleid.

• Veel aandacht voor goede arbeidsvoorwaarden en opleidingen voor het personeel. • Onderscheidend assortiment. • In de schappen liggen bijzondere producten: veel biologisch, fair trade en producten uit de streek. (Streekmeesters!) • Duurzaam met energie. • Alert op energiegebruik bij het verlichten of verwarmen van de winkel en het koelen van producten. • Veiligheid en preventie. • Extra veel maatregelen, zichtbaar en onzichtbaar, om de veiligheid en gezondheid van consumenten en personeel te waarborgen. • Afvalinzameling en -reductie. • Stimuleren en terugdringen van afval en het aanbieden van allerlei inzamelingsen scheidingsmogelijkheden, maar ook

samenwerking met de voedselbank. • Transport en logistiek. • Efficiënte en milieuvriendelijke winkelbevoorrading en een goede doorstroom in de winkel bij bijvoorbeeld de kassa’s. Alert op de bereikbaarheid van de winkel en een afhaal- en thuisbezorgservice. PLUS ‘t Lam voldoet ruimschoots aan deze voorwaarden.


De extra plus van PLUS ’t Lam? De Streekmeesters! Het assortiment van PLUS is om van te smullen. PLUS ’t Lam in Dordrecht voegt daar met de Streekmeesters een extra dimensie aan toe. Streekmeesters zijn leveranciers, lokaal en regionaal, die PLUS ’t Lam extra aantrekkelijk maken met hun verse, eerlijke en heerlijke producten. Pel ’t Lam: “We maken altijd een uitzondering voor Ron’s Bloemensjop, omdat het eten van hun bloemen en planten geen goed idee is. Wel geldt ook bij hen dat het altijd om kwaliteit en versheid gaat, daarom hoort deze Streekmeester er helemaal bij.” Sinds 2017 is er het label Streekmeesters, maar de band met deze helden - zoals Pel ’t Lam hen kwalificeert - bestaat al vele jaren. Met dat eigen label zijn hun producten goed herkenbaar in de vestigingen in Dubbeldam en Stadspolders.

Proeverijen “Omdat we de producten van de Streekmeesters als extra op het assortiment aanbieden, is dat voor veel klanten reden om voor PLUS ’t Lam te kiezen”, aldus Pel. “Zo zijn er klanten van ver buiten Dubbeldam en Stadspolders die speciaal hiervoor naar ons toekomen. Wij waarderen die keuze en laten daarom de Streekmeesters zeker niet los.” “We hebben grote banners in onze winkels waardoor de producten van de Streekmeesters goed te vinden zijn. De producten zelf zijn herkenbaar aan hun eigen stickers.” “Regelmatig houden we samen met de Streekmeesters proeverijen om onze klanten (opnieuw) kennis te laten maken met alles wat zij te bieden hebben. Want of het nu om typische Dordtse producten gaat of de regionale producten, een Streekmeester heeft altijd iets wat onderscheidend is. Daar zijn we trots op!”

e l a k o l ! n e d l he

Wie zijn de Streekmeesters? Keurslager Muilwijk

Ambachtelijke vleeswaren

De Graafstroom Kaas Landbouwbedrijf Coorndijck Verse boerderij friet Banketbakkerij Van der Breggen Dordtse Schapenkoppen Ron’s Bloemensjop Slager Ardon

Bloemen en planten Paardenworst

In de Bogaard Banketbakkerij Brokking Lekkerlander

Verse sappen Hazelnootgebak Excellent rundvlees

Olala Chocola

Chocolade truffels

Zeeuwse Vissers Neeltje Jans Mosselen Markus

Verse stroopwafels

Stadsbrouwerij Dordrecht Bakkerij Voordijk

Schapenkopje bier Brood, koekjes, gebak en chocolade

EHNLMNGH²OPSMHVRS

@ PLUS ’t Lam


GOED OPGELEID BIJ PLUS ’T LAM

‘Bij PLUS ’t Lam kun je jezelf blijven ontwikkelen’ gevolgd. En een paar maal per jaar verzorgen we zo’n bijeenkomst voor de nieuwe medewerkers. We onderbreken zo’n dag voor een eetmoment en dan zet onze tante Ria haar zelfgemaakte soep op tafel.”

Wie komt werken bij PLUS ’t Lam kan zich blijven ontwikkelen. Spreek een willekeurige medewerker aan en je hoort enthousiaste verhalen over gevolgde opleidingen. Sommigen begonnen met een bijbaan als vakkenvuller en staan nu als afdelingsmanager op de winkelvloer. “Het opleidingen van medewerkers vinden we belangrijk”, stelt Indra Aantjes, Hoofd Personeelszaken van PLUS ’t Lam. “We willen Groen Bloed door de aderen laten stromen, zeggen we altijd gekscherend”, vertelt Indra. “We bedoelen daarmee dat we nieuwe medewerkers laten kennismaken met de PLUS-manier van denken en doen. Alle huidige circa 280 medewerkers van de vestigingen PLUS ’t Lam Dubbeldam en PLUS ’t Lam Bieshof hebben zo’n introductiecursus

Wat wil jij? Indra neemt telkens de tijd voor nieuwe medewerkers. “Ik wil hen, naast het werken in de winkel, ook wat kennis bijbrengen over de formulieren die zij moeten ondertekenen. Voor sommigen is dit de eerste baan. Dan leg ik graag uit waarom zij bijvoorbeeld een loonheffingsformulier krijgen. Zo’n uitleg en de tijd hiervoor nemen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het laat wel zien hoe we hier met elkaar omgaan.” PLUS ’t Lam heeft tevens aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Indra: “Wij willen mensen verder helpen. Dus bekijken we hoe medewerkers zich ontwikkelen, welke talenten ze hebben en waar ze zelf naartoe willen.” Erkend Leerbedrijf “We zijn een Erkend Leerbedrijf en geven onze medewerkers alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen met een heel scala aan opleidingen”, stelt Indra. “Natuurlijk het liefst binnen PLUS ’t Lam, maar ook elders binnen het PLUS-concern. Zelfs als een medewerker buiten ons bedrijf verdergaat, weten we dat we hebben kunnen bijdragen aan iemands persoonlijke ontwikkeling.”

EHNLMNGHYHUKDOHQRS

@ PLUS ’t Lam

Imre Pruis, assistent-bedrijfsleider PLUS ’t Lam Bieshof

‘Jongeren een kans bieden geeft mij voldoening’

Het verhaal van Imre Pruis zou je een schoolvoorbeeld kunnen noemen: van vakkenvuller groeide hij uit tot assistentbedrijfsleider van PLUS ’t Lam Bieshof met de ambitie om ooit als zelfstandig ondernemer een eigen PLUS vestiging te leiden. Als zestienjarige kwam hij bij PLUS ’t Lam binnen als vakkenvuller en werd later vulploegleider. “Ik ging meer uren werken bij PLUS ’t Lam, want ik wist nog niet wat ik verder wilde. Ik wilde wel studeren, maar wat? Toen kreeg ik de kans om de MBO niveau 4 opleiding tot Afdelingsmanager (Kader Opleiding PLUS KOP) te volgen.” Niet lang erna kon hij aan de slag als assistent- bedrijfsleider Kruidenierswaren, Zuivel en Diepvries. “Samen met Richard Schinkel leid ik, onder Pel’s verantwoording, de winkel. Ik leer veel van Richards ervaring.” Jongeren begeleiden Ook al is Imre zelf nog jong (26 jaar) hij vindt het leuk om met de jonge ploeg van voornamelijk 15- en 16-jarigen samen te werken en hen te coachen. “Dit is voor hen een roerige periode, midden in hun puberteit, veelal hun eerste baantje. Hier krijgen ze de kans zich te ontplooien. Ze mogen fouten maken en kunnen op mij rekenen. Ik heb geregeld gesprekken over school of ze komen naar me toe met hulpvragen.” “Het is leuk om te zien hoe de jongeren zich hier op sociaal gebied ontwikkelen. Sommigen komen verlegen binnen, maar na een paar weken samenwerken met leeftijdsgenoten zie je hen opbloeien. Dat is ook het voordeel van werken in een supermarkt: je werkt in een team, met leeftijdsgenoten en je leert op een heel praktische manier om te gaan met anderen, met klanten.” Verantwoordelijk

“Wij geven jongeren al snel verantwoordelijkheden. Zij krijgen een pad in de winkel toegewezen en moeten ervoor zorgen dat alles op tijd er netjes bijstaat. Zo stimuleren we het verantwoordelijkheidsgevoel dat je nodig hebt om je verder te ontwikkelen.” “We zien ook regelmatig jongeren waar wij binnen de supermarkt een toekomst zien. Met hen hebben we gesprekken over hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is het mooie van PLUS, je kunt er op alle leerniveaus trainingen, cursussen en opleidingen volgen.”


Cursussen en opleidingen voor medewerkers van PLUS â&#x20AC;&#x2122;t Lam VEILIG EN VERANTWOORD EN VAKMANSCHAP Alle medewerkers doen bij aanname mee aan de klassikale introductiecursus. Daarnaast doorlopen zij vier verplichte e-learnings:

1 Veiligheid 2 Winkeldiefstal 3 Schoon & Voedselveilig werken 4 Soms moet je Nee verkopen (alcohol en tabak verkoop). Afhankelijk van de functie kunnen medewerkers verschillende product- en verdiepingscursussen volgen. Tevens komen vrijwel jaarlijks enkele klassikale trainingen aan bod, zoals:

Basis- en praktijktraining Veiligheid Bedrijfshulpverlening (BHV basis en herhaling) Diverse assortimentstrainingen Klantgerichtheidstraining Bierkenner PLUS Wijn Basistraining Wijn: opleiding tot PLUS Wijnadviseur De (assistent-)hoofdcaissières krijgen de mogelijkheid een Drogistdiploma te behalen.

MBO en HBO opleidingen MBO niveau 2 Opleiding tot Verkoper MBO niveau 3 Opleiding tot Eerste Verkoopmedewerker/ afdelingschef (MKO) MBO niveau 4 Opleiding tot Afdelingsmanager (KOP)

PLUS HBO Small Business & Retail Management (Ad)

LEIDERSCHAP Leiderschap; een eerste kennismaking (voor hulpkrachten) Leiderschap voor startend leidinggevenden Leiderschap voor gevorderd leidinggevenden Kader Opleiding Kassa Het is tevens mogelijk om andere opleidingen dan deze specifieke PLUS-opleidingen te volgen. Tijdens persoonlijke gesprekken zijn opleidingenwensen bespreekbaar.

KLANTEN AAN HET WOORD

â&#x20AC;&#x2DC;Prettige sfeer en alle afdelingen zien er prima uitâ&#x20AC;&#x2122; Pim Schotman

â&#x20AC;&#x153;Ik kom hier al een jaar of twintig en vind het een prettige supermarkt met een compleet assortiment. Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen, twee van hen wonen nog bij ons thuis. Ooit hebben mijn vrouw en ik besloten dat ik kook, dat vind ik leuk om te doen. Daarom doe ik ook altijd de boodschappen, meestal op zaterdag. Tja, PLUS â&#x20AC;&#x2122;t Lam is lekker dichtbij en je kent hier langzamerhand veel mensen, zowel personeel als klanten. Ik doe heus wel eens ergens anders boodschappen, dat ga ik niet mooier maken dan het is, maar uiteindelijk kom ik altijd weer hier

terug. Verder vind ik de sfeer prettig, een van mijn dochters verdient hier trouwens een centje bij met vakkenvullen. Als je expliciet vraagt over welke afdeling ik het meest tevreden ben, dan is het de groente- en fruitafdeling. Die is mooi, ziet er netjes uit en kent een uitgebreid assortiment. Maar niks ten nadele van de andere afdelingen, zien er ook allemaal prima uit. Wat ik goed vind zijn de acties die ze voeren om het verenigingsleven te steunen. Ik steun dan steevast korfbalvereniging Sporting Delta. Je bent Dubbeldammer of niet, nietwaar?â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x2DC;Ze kennen me, helpen me altijd en leven met je meeâ&#x20AC;&#x2122;

Mevrouw A. van der Gijp

â&#x20AC;&#x153;Al sinds het begin doe ik hier mijn boodschappen. Ik vind het een grandioze zaak, ze zijn zo vriendelijk en beleefd. Ze hebben alle producten die ik nodig heb en duur is het niet, zeker als je de aanbiedingen in de gaten houdt. Mijn man Jur, hij is zes jaar geleden overleden, kwam hier ook graag. Nu ik zelf wat minder mobiel ben, ja ik ben 85 en loop met een rollator, maak ik dankbaar gebruik van de E-wheels. Daarmee word ik keurig opgehaald en gebracht. Het gaat ook nog eens snel ook. Ik houd van lekker eten en maak zelf graag iets

klaar. Dan kan je bijvoorbeeld bij de slager heel goed terecht, maar ook op de groenteafdeling, eigenlijk alle afdelingen. Ze kennen me, helpen me altijd en leven met je mee. Ik spaar ook alle actiespaarzegels, maar die geef ik dan weg aan mijn twee zonen en schoondochters. Ik heb ook een kleinkind en een achterkleinkind, daar ben ik zo blij mee. Peter Boon en Pel â&#x20AC;&#x2122;t Lam ken ik goed. Pel heeft me weleens thuisgebracht, stond mijn rollator nog in de winkel. Geen probleem; hij ging â&#x20AC;&#x2DC;m gelijk halen. Ik ben trouwens blij met de nieuwe verse maaltijden, wel zo handig.â&#x20AC;?

Met E-wheels naar de PLUS (YHQEHOOHQQDDU(ZKHHOVHQELQQHQPLQXWHQVWDDWKHWRSYDOOHQGH YHUYRHUPLGGHOYRRUGHGHXU'H]HVQHOOHVHUYLFHELQQHQGHZLMN RIQDDU GHDDQJUHQ]HQGHZLMN LVHHQXLWNRPVWYRRUYHOHQ MRQJHQRXG RP WRFK]HOIVWDQGLJRSSDGWHNXQQHQ9RRUHHQERRGVFKDSHHQULWMHQDDU WDQGDUWVI\VLRWKHUDSHXWRINDSSHUPDDURRNRPRSYLVLWHWHJDDQ 5HVHUYHUHQLVQLHWQRGLJZDQWMHNXQWRS ELMQD HONPRPHQWYDQGH GDJHHQ(ZKHHOVEHVWHOOHQ(ZKHHOVLVHUYRRUGHZLMNHQ6WHUUHQEXUJ 'XEEHOGDP6WDGVSROGHUV&UDEEHKRIHQ:LHOZLMN 'HFKDXIIHXUVDOOHPDDOYULMZLOOLJHUVKHOSHQPHWLQHQXLWVWDSSHQHQ

EUHQJHQGHERRGVFKDSSHQRYHUGHGUHPSHO(QRRNKDQGLJGHUROODWRU RIKHWERRGVFKDSSHQNDUUHWMHNDQJHZRRQPHH E-wheels nodig? %HOYRRUHHQULW 5LWSULMVHXURRIHXUR PHWVWULSSHQNDDUWjHXURSHUNDDUW 5HLVMHELQQHQHHQXXUPHWGH(ZKHHOVGDQULMGMHRSGH]HOIGHVWULSPHH HHQUHWRXUULWYRRUVOHFKWVHXURELQQHQGHHLJHQZLMN 5LMWLMGHQPDDQGDJWRWHQPHWYULMGDJYDQWRWXXURS ]DWHUGDJYDQWRWXXU e-wheels.nl


Je boodschappen makkelijk thuisbezorgd Geen zin om te sjouwen of wil je tijd besparen? Bestel je boodschappen dan online. PLUS â&#x20AC;&#x2122;t Lam bezorgt jouw bestelling netjes tot in de keuken. Extra snelle levering? Bestel je boodschappen met PLUS Express en je ontvangt je bestelling over 2 uur op jouw adres.

Zodra je de bestelling verzendt, verschijnt dit in het scannerscherm van de orderpikkers van PLUS â&#x20AC;&#x2DC;t Lam. Zes dagen per week, vanaf â&#x20AC;&#x2122;s morgen 6.00 uur verzorgen zij de bestellingen.

toe te voegen of te verwijderen. Ook kun je meedoen aan de (tijdelijke en koop)spaaracties van PLUS.

Eenvoudig vanachter de pc of laptop of met de app op de smartphone is het online boodschappen doen heel gemakkelijk. En net als bij het geschreven lijstje, is ook de online boodschappenverzameling telkens aan te vullen gedurende de dagen voor verzending.

Je kunt 24 uur per dag bestellingen doorgeven en aangeven wanneer je deze wilt ontvangen. Wil je de bestelling nog dezelfde dag ontvangen, dan verzend je jouw boodschappenlijst voor 16.00 uur. Daarna krijg je het de volgende dag geleverd. Het is ook mogelijk de bestelling al vooruit door te geven.

Duidelijke uitleg Voor wie ermee wil beginnen: er is een duidelijke uitleg voor het gebruik. Met één klik zijn de aanbiedingen te vinden of kun je je zich laten inspireren voor een recept. Via het Boodschappenlijstje zijn eenvoudig producten

De voordelen van bezorgen

Zodra de bestelling compleet is, stapelen de orderpikkers de kratten op elkaar om deze op het gewenste tijdstip te kunnen leveren. Met de gekoelde bezorgautoâ&#x20AC;&#x2122;s brengen de orderpikkers de bestellingen bij je thuisâ&#x20AC;¦

â&#x20AC;¢ $OYDQDIHXUR Â&#x2021;0LQLPDDOEHVWHOEHGUDJPDDUHXUR Â&#x2021;:DQQHHUKHWMRXXLWNRPW Â&#x2021;,HWVYHUJHWHQ"3DVMHEHVWHOOLQJ DFKWHUDIHHQYRXGLJDDQ Â&#x2021;.ZDOLWDWLHYHYHUVSURGXFWHQ]RXLW KHWVFKDSYDQMRXZ3/86¬W/DP

...of je komt het zelf ophalen bij het speciale Afhaalpunt naast PLUS â&#x20AC;&#x2122;t Lam Bieshof.

Ik ga zelf wel even boodschappen doen, hoor! (Mama en papa mogen ook mee) Christian gaat graag met zijn moeder of vader mee boodschappen doen. Hij weet zijn favoriete plekjes al te vinden in de vernieuwde PLUS â&#x20AC;&#x2122;t Lam Dubbeldam. Zijn boodschappenavontuur begint natuurlijk met het halen van zijn eigen boodschappenkarretje.

 DYRULHWH KWPLMQI 'H 'LWLVHF O H GHZLQN SOHNMHLQ MNZLOLN OL Q H LJ ( ERHNMHV HWGH HWEODGP PDDU K J D UD J Q HHQHPH RO'LH DXWR¬VP DWU 3 Z D 3 N GDQ]LHL YRRU Q PHH( N L P H H Q NEODG HHQOHX PLMQ]XV DOOHHVW QVHVVHQ RYHUSUL HQ HOYDDNH ]HRRNZ 'RQDOG'XFN DQ SRFNHWY OWHNLH]HQ HH Y R ] (ULV

bekijkKHW²OPSMH HQORRSPHHPHW &KULVWLDQ

@ PLUS â&#x20AC;&#x2122;t Lam

! Die wil ik eptomaatjes o s sn ijk rl ee H ook wel een en. Ik neem em n ee . m ee el w mmers m snoepkomko

6RPVYH UJ LNGDWLN HHW ERRGVFK DSSHQ DDQKHW GRHQEH Q 'DQEHQ LN]R GUXNEH ]LJ VSHOOHWMH PHWGH V,NNDQ H YDQDOOH VVSHOHQ U 


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

23 ACTUEEL

(Foto: Thymen Stolk)

Kosten Jeugdhulp veel hoger dan subsidie ● DORDRECHT De zeventien gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben een brief geschreven aan minister Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze luiden bij het Rijk de noodklok over de enorm toegenomen kosten en de ontoereikende rijksbijdragen voor jeugdhulp in hun regio.

Meer foto’s en een video op www.dordtcentraal.nl.

Basis voor kwartklaverblad ● DORDRECHT In de ‘achtertuin’ van McDonald’s Dordrecht A16 wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor nieuwe wegen die hier worden aangelegd in het kader van de reconstructie van het knooppunt A16-N3. Op deze plek, tussen A16, N3/Provincialeweg en Rijksstraatweg, komen twee nieuwe wegen. Allereerst is dat de ‘Afrit West’. Vanaf de A16 (richting Brabant) kan je hier eerder de snelweg af, de Rijksstraatweg op. Ten tweede komt er een kwartklaverblad te liggen. Vanaf de N3 kan je hier straks via een lus een pa-

rellelbaan op langs de A16 richting Brabant. Heipalen Omdat de grond in het werkgebied behoorlijk veenachtig is en de wegen al in mei/juni volgend jaar worden aangelegd, komen er hier ook heipalen onder de wegen. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere aanpak die de doorstroming op het verkeersknooppunt N3/A16 moet verbeteren. Boskalis voert de megaklus uit in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2020 moet het hele project af zijn. Deelprojecten die al eerder af zijn, worden waar mogelijk ook al eerder opengesteld voor het verkeer.

De gemeenten stellen dat er in hun gemeenten een toegenomen vraag is naar jeugdhulp in het algemeen en zware specialistische hulp in het bijzonder. De gemeenten hebben vanaf 2015 tot nu toe al 17,5 miljoen euro extra bij moeten leggen. Alleen al dit jaar wordt er 11,6 miljoen euro meer geïnvesteerd. In een brandbrief aan minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) doen de gemeenten een dringende oproep te komen met maatregelen die de nijpende Ćnanciële tekorten in de regio Zuid-Holland Zuid verlichten. Stroppenpot Volgens Wilco Peenstra, woordvoerder van de regionale portefeuillehouder Jeugd Zuid-Holland Zuid Jolanda de Witte, is niet bekend waardoor de vraag naar Jeugdhulp is gestegen. “Wij hebben als regio onze focus juist gericht op vroege signalering van problemen bij kinderen en gezinnen om heftigere problematiek op latere leeftijd te voorkomen. Dat is voor iedereen beter zowel voor het kind als voor beheersing van de zorgkosten. De afgelopen jaren is de vraag naar specialistische hulp bij oudere kinderen echter toegenomen. Er is door het Rijk een stroppenpot gemaakt waaruit gemeenten een extra bijdrage kunnen krijgen. De gemeenten in Zuid-Holland Zuid

komen niet voor een bijdrage uit deze pot in aanmerking terwijl we als gemeenten wel moeten afdragen aan deze stroppenpot.” Zorgwekkend Hij vervolgt: “Alle gemeenten samen leggen de helft in voor deze stroppen; het Rijk de andere helft. Dit voelt heel oneerlijk. Zo worden we dubbel gepakt. We krijgen niks extra’s maar moeten ook nog eens gaan meebetalen aan problemen in andere gemeenten. Zoals het er nu voor staat wordt het echt zorgwekkend. Tot nog toe konden we elk kind de zorg geven die nodig is. We moeten inmiddels zoveel bijleggen dat andere voorzieningen in de gemeenten onder druk komen te staan. Terwijl het Rijk geld overhoudt op het budget voor Jeugdzorg.” In de brief schrijft Jolanda de Witte: “Als het kostenniveau van 2014 het uitgangspunt was geweest voor de Ćnanciering vanuit het Rijk, dan zou onze regio alleen al 38,6 miljoen extra ontvangen. Wij stellen vast dat de afgelopen periode door ons veel meer kinderen geholpen zijn voor minder geld.” Vergoedingen Op de vraag of de gestegen kosten ook te maken kunnen hebben met de vergoeding aan de ambulante Jeugdhulpverleners, kon de woordvoerder geen antwoord geven. Peenstra: “Ik weet wel dat wanneer de vergoeding aan de zelfstandig opererende jeugdhulpverleners te laag is, er geen professionals zich inschrijven voor dit werk. In de provincie Noord-Holland zijn er gemeenten waar geen professionals gevonden kunnen worden voor het uitvoeren van bepaalde, vooral zwaardere Jeugdzorgtaken. Daar willen we natuurlijk ook niet naar toe.”

Uitvaartspreekuur bij uitvaartcentrum Van der Jagt Tineke van der Jagt Uitvaartverzorging verzorgt op donderdag 15 november en donderdag 13 december van 14.00 tot 15.30 uur een uitvaartspreekuur aan de Jan Valsterweg 100 in Dordrecht. “Veel mensen hebben vragen over wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken. Daarom houden wij een uitvaartspreekuur. Hier kunt u met al uw vragen over het regelen een uitvaart terecht. Op het uitvaartspreekuur kunt u informatie krijgen over de mogelijkheden van een uitvaart. Tevens kunt u uw eigen wensen doorspreken en vastleggen in een gratis wilsbeschikkingsboekje. Ook mensen die elders verzekerd zijn, zijn welkom op deze dagen. U kunt vrijblijvend in ons uitvaartcentrum rondkijken. 1DWXXUOLMNVWDDWGHNRIĆHNODDUë Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek: tel. 078-6440777 of www.vanderjagtuitvaart.nl.


Keukenwarenhuis.nl XXL Compleet ontzorgde keukens Half Geld!

Dordrecht – Na een ongelofelijk grote verbouwing en pre-openingsfase heeft Keukenwarenhuis.nl alle puntjes op de i gezet en zijn ze er helemaal klaar voor! De showroom in Dordrecht is nu volledig gereed en heeft alles wat u als klant nodig heeft om u optimaal te oriënteren en te laten inspireren! Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl specialiseert zich in ontzorgde betaalbare keukens, rechtstreeks uit Duitsland, die voor Half Geld verkocht worden, inclusief de apparatuur tegen de internetprijzen. Alles wordt voor u geregeld, inclusief montage en aansluiten, kant en klaar! Ontspannen zelf oriënteren is bij Keukenwarenhuis.nl nog mogelijk! Alle keukens in de showroom zijn helder en transparant vast laag geprijsd, zodat u zelf vrijblijvend kunt beslissen of u met een adviseur aan tafel wilt gaan. Vraag dan bovendien naar de snelle beslisserskorting!

erkt en voelen ons Wij hebben keihard gew e showroom! super trots op onze nieuw Komt u ook kijken? ukenwarenhuis.nl Roeli Jansen, Styliste Ke

*DGXVQXNLMNHQHQSUR¿WHHUYDQGHUXLPHRSHQLQJVWLM den. De medewerkers van Keukenwarenhuis.nl zorgen bovendien voor een ontspannen sfeer met lekkere hapjes en drankjes!

ACTIETIJDEN

DAAROM KEUKENWARENHUIS.NL

vrijdag 9 november zaterdag 10 november zondag maandag 12 november dinsdag 13 november woensdag 14 november donderdag 15 november vrijdag 16 november zaterdag 17 november

ijf; • volledig zelfstandig familiebedr Geld; Half s ken keu tse Dui de zorg ont • jzen; • apparatuur tegen de internetpri d; rraa voo uit tmaa -op s • 1000 keuken ; elijk mog en rver rese n nde • zes maa en; • rustig en ontspannen zelf oriënter om; wro sho de • alles met prijzen in • unieke en veilige werkwijze; ; • kiezen en kopen in twee stappen nd. erla • montage in geheel Ned

10 - 22 uur 9 - 18 uur gesloten 10 - 18 uur 10 - 18 uur 10 - 18 uur 10 - 22 uur 10 - 22 uur 9 - 18 uur 8,8

Nieuw: Nu met Mega XXL Showro om!

Shirt Partner FC DORDRECHT

Einsteinstraat 29* (afrit 21 - A16) – 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201 Stobbeweg 19-21* – 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200

Ook welkom in Ter Aar!

* Gratis Parkeren!


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

25

IN HET NAJAAR EEN NIEUWE TUIN? Dat kan.. Frans Stal is sinds het begin van deze eeuw met zijn ďĞĚƌŝũĨĂĐƟĞĨŝŶƚƵŝŶŽŶƚǁĞƌƉͲĞŶĂĂŶůĞŐ͕ƐŶŽĞŝǁĞƌŬĞŶŽŶĚĞƌͲ ŚŽƵĚ͕ŚĞƚŽƉŚŽŐĞŶǀĂŶƚƵŝŶĞŶ͕ŚĞƚĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶƐŝĞƌďĞƐƚƌĂͲ ƟŶŐĞŶŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶƐĐŚƵƌĞŶĞŶƐĐŚƵƫŶŐĞŶ͘ŶƚĞǀĞŶƐ ŚĞĞŌŚŝũǀŽŽƌĚŝĞƟũĚǀĞĞůĞƌǀĂƌŝŶŐŽƉŐĞĚĂĂŶďŝũĂŶĚĞƌĞďĞͲ ĚƌŝũǀĞŶ͘ ĞŶ ĚŽŽƌŐĞǁŝŶƚĞƌĚĞ ǀĂŬŵĂŶ ĚƵƐ͕ ŵĞƚ ŐƌŽĞŶĞ ǀŝŶͲ ŐĞƌƐ͘ŝĞĞƌǀĂƌŝŶŐďĞƚĞŬĞŶƚŽŽŬĚĂƚ&ƌĂŶƐ^ƚĂůĚĞǁĞŶƐĞŶǀĂŶ ĚĞŬůĂŶƚƉƌŝŵĂǁĞĞƚƚĞǀĞƌƚĂůĞŶŝŶĚĞŝĚĞĂůĞƚƵŝŶ͘

OOK VOOR:

De persoonlijke benadering en scherpe prijzen van Frans Stal bepalen het succes van het bedrijf. <ŝĞnjĞŶ ǀŽŽƌ &ƌĂŶƐ ^ƚĂů ŝƐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŬŝĞnjĞŶ ǀŽŽƌ ǀĂŬŵĂŶͲ ƐĐŚĂƉ͘ dĞŶ ŽƉnjŝĐŚƚĞ ǀĂŶ ĚĞ ŐƌŽƚĞƌĞ ŚŽǀĞŶŝĞƌƐďĞĚƌŝũǀĞŶ njŝũŶ ĚĞƚĂƌŝĞǀĞŶnjĞĞƌƐĐŚĞƌƉƚĞŶŽĞŵĞŶ͘ŽůĞǀĞƌƚŚŝũŶƵƐŝĞƌďĞͲ ƐƚƌĂƟŶŐĞŶƚĞŐĞůǁĞƌŬǀŽŽƌnjĞĞƌƐĐŚĞƌƉĞƚĂƌŝĞǀĞŶ͘

Tegelwerk & Sierbestrating

vanaf

65.

00

per m2

ALL IN

Vanaf 20 m2

VROEGBOEKKORTING uw tuin al klaar voor het najaar levert u nu geld op!!

- het plaatsen van ƐĐŚƵƫŶŐĞŶ - houten schuren - vlonders - terrras overkappingen - snoeien - onderhoud “Dit is inclusief het leeghalen en afvoeren van uw oude tuin, u krijgt ŶŝĞƵǁnjĂŶĚĚĂƚǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞƚƌŝůĚ͕ĞƌŶŝĞƵǁĞƐŝĞƌďĞƐƚƌĂƟŶŐŽĨƚĞŐĞůƐ gelegd en de tuin wordt helemaal schoon en nieuw opgeleverd”. KǀĞƌŝŐĞŶƐŬƵŶŶĞŶŬůĂŶƚĞŶnjĞůĨŽŽŬĞĞŶĚĞĞůǀĂŶŚĞƚǁĞƌŬĚŽĞŶĚŽŽƌŽ͘Ă͘ ĞĞŶƚƵŝŶůĞĞŐƌƵŝŵĞŶ͘,ŝĞƌŵĞĞďĞƐƉĂĂƌĚƵƵŝƚĞƌĂĂƌĚŐĞůĚ͘ Ğ KŽŬŚĞƚĂĨǀŽĞƌĞŶǀĂŶŵĂƚĞƌŝĂĂůŝƐǀŽŽƌƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞŶŐƌĂƟƐ͘ĂƚůĞǀĞƌƚĞĞŶ K ŇŝŶŬĞďĞƐƉĂƌŝŶŐŽƉ͘͟sŽŽƌĞĞŶƉĂƐƐĞŶĚĞĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞŽīĞƌƚĞ Ň ŬŽŵƚ&ƌĂŶƐŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐnjŽĚĂƚƵƵǁǁĞŶƐĞŶƐĂŵĞŶŬƵŶƚǀĞƌƚĂůĞŶŶĂĂƌ Ŭ uw u nieuwe tuin. dŽƚƐůŽƚǁŝů&ƌĂŶƐŶŽŐǀĞƌƚĞůůĞŶĚĂƚŚŝũƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐĞŶŽīĞƌƚĞ d ŝŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŶĞĞŵƚŵĂĂƌĚĂŶŽŽŬnjĞůĨĚĞƚƵŝŶƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ͕ďŝũĂŶĚĞƌĞďĞͲ ŝŶ ĚƌŝũǀĞŶŐĞďĞƵƌƚŚĞƚŶŽŐǁĞůĞĞŶƐĚĂƚnjŽĚƌĂĚĞŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐŝƐŐĞnjĞƚũĞĚĞ Ě ĞŝŐĞŶĂĂƌƉĂƐǁĞĞƌnjŝĞƚĂůƐĚĞƚƵŝŶŬůĂĂƌŝƐĞŶůĞŐĚĂŶŵĂĂƌĞĞŶƐƵŝƚĚĂƚũĞ Ğ ƚŽĐŚǁĂƚĂŶĚĞƌƐǀŽŽƌŽŐĞŶŚĂĚ͘ ƚ

F. STAL » TEL.: 078 - 631 94 17 (na 17.00) » MOB.: 06 - 25 29 21 27 (tot 17.00) » WWW.FSTAL.NL


26

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

'JSONOJJSJSYMTZXNFXYJ&ZYTYJHMSNHZXRJY &50GJ[TJLIMJNI\JWPOJLWFFL_JQKXYFSINLNS JJSPQJNSYJFRJS[NSIOJMJYQJZPTRFKJSYTJ HTSYFHYRJYPQFSYJSYJMJGGJS$)FSNXIJ_J GFFS\JQQNHMYNJYX[TTWOTZ &QQWTZSILFWFLJGJIWNOK+TWIXUJHNFQNXYJS&50 PJZWNSLXXYFYNTS-TTLJSITTWSNS5FUJSIWJHMY GJXYFFYFQXNSIXJSNXJJSKFRNQNJGJIWNOK <J[JWPTUJSTSIJWMTZIJSJSWJUFWJWJSFQQJ RJWPJSFZYTèX_T\JQSNJZ\FQXLJGWZNPY'NO TSX\JWPOJNSJJSRTTNJ\JWPUQFFYXJSMJG OJFQQJGJSTINLIJRTIJWSJFUUFWFYZZWGNSSJS MFSIGJWJNP

AUTOTECHNICUS MET APK BEVOEGDHEID

Wat wij jou te bieden hebben Je kunt fulltime bij ons aan de slag. We zijn gespecialiseerd in Ford, maar onderhouden, repareren en keuren ook andere automerken. Je werk als Autotechnicus is daardoor dus heel gevarieerd. Als je goed functioneert, krijg je een vaste aanstelling.

Iets voor jou? Bel of mail vandaag nog met Hans of Arjan Hoogendoorn!

1NXGQTJRXYWFFYĂŻ5FUJSIWJHMY 9JQJKTTS NSKT%MTTLJSITTWSFZYTSQ \\\MTTLJSITTWSFZYTSQ

Wat wij van jou verwachten Je hebt de 1e Autotechnicus opleiding succesvol afgerond, liefst minimaal 5 jaar ervaring vanwege de diversiteit aan merken en werkt graag zelfstandig in een klein team. Je bent in het bezit van rijbewijs B en een geldig APK-keurmeester certiďŹ caat.

GARAGEBEDRIJF

HOOGENDOORN PAPENDRECHT

Een lage rente is mooi, maar er is meer. Wij laten zien hoe lang de banken nodig hebben voor het regelen van jouw hypotheek.

SERVICE JOUW PASSIE?

Uw nieuwe Mitsubishi is all-risk verzeker Vast maandbedrag voor alle autokosten

Ben jij die enthousiaste Serviceadviseur / Werkplaatsreceptionist met technische kennis, goede communicatieve vaardigheden en heb je een klantvriendelijke instelling? Dan is dit de baan voor jou!

RECEPTIONIST / MAGAZIJNMEDEWERKER (M/V | FULLTIME) Binnen ons team hebben wij een fulltime vacature voor receptionist en magazijnmedewerker, het gaat om een gecombineerde functie. Als receptionist ben je het gezicht van de vestiging. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten als het gaat om service en advies over onderhoud en reparatie aan de auto. Daarnaast ben je als magazijnmedewerker verantwoordelijk voor het beheren van de in- en uitgaande goederen en voorraadbeheer, inclusief de werkplaats/monteursvoorraden. In deze functie ben je breed inzetbaar en heb je de drive om de in- en externe klanten optimaal te bedienen. Je hebt of creĂŤert een oprechte vertrouwensband met onze klanten en biedt door goede en transparante advisering meerwaarde aan de klant waardoor deze ons bedrijf aanbeveelt. BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN ¡ Op klantvriendelijke en gastvrije wijze ontvangen van klanten. ¡ Plannen en factureren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. ¡ Contact onderhouden met zowel de chef werkplaats en de klant over de voortgang van de werkzaamheden. ¡ Uitgifte van goederen aan externe en interne klanten. ¡ Bestellen en uitleveren van onderdelen en aanverwante producten. ¡ Controle en opslag van inkomende onderdelen. ¡ Periodiek inventariseren van voorraad. ¡ Verrichten van administratieve handelingen Kortom een bezige spin in het web die geniet van afwisseling en die goed kan schakelen. Gezien de aard van de functie is ervaring binnen het autobedrijf een absolute must. PROFIEL RECEPTIONIST / MAGAZIJNMEDEWERKER ¡ diploma MBO-4 of hoger met minimaal 2 jaar werkervaring in soortgelijke functie binnen de automotive Ă&#x192;HHQĂ LQNHGRVLVDPELWLHHQLQ]HW]LMQNHUQNZDOLWHLWHQGLHZLM]RHNHQLQRQ]HWRHNRPVWLJHFROOHJD ¡ werkervaring als serviceadviseur is een must en je hebt geen â&#x20AC;&#x153;8 tot 5â&#x20AC;? instelling Ă&#x192;GLHQVWYHUOHQHQGJHULFKW]HOIVWDQGLJFRPPXQLFDWLHIYDDUGLJFRPPHUFLHHOLQJHVWHOGĂ H[LEHO stressbestendig en multitasker ¡ groot inlevingsvermogen in klanten en communicatief vaardig AANBOD Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met een grote mate van zelfstandigheid op een drukke werkplek waar je veel energie in kwijt kan. Merkgerichte opleidingen en trainingen kun je daarbij volgen bij Mitsubishi en Mazda. Je kunt tevens rekenen op een prima salaris en volop ruimte voor jouw persoonlijke omtwikkeling. BEDRIJFSPROFIEL Automobielbedrijf Vissersdijk is een solide werkgever met volop ruimte voor jou persoonlijke ontwikkeling. Vanuit een modern pand en goed uitgeruste werkplaats zijn wij hĂŠt vertrouwde adres in Dordrecht en ZwijndUHFKWYRRUGHYHUNRRSYDQHQRQGHUKRXGDDQ0D]GDHQ0LWVXELVKLSHUVRQHQDXWR¡V CONTACT Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Reageer dan nu via onderstaande sollicitatiebutton naar Dhr. Ronald van der Wolf via: hervanderwolf@vissersdijk.nl Wil je meer informatie bel dan gerust naar 078 621 31 00 of loop gewoon eens binnen.

Automobielbedrijf Vissersdijk B.V. Mijlweg 67 â&#x20AC;˘ Dordrecht â&#x20AC;˘ T. 078 - 621 31 00 â&#x20AC;˘ www.vissersdijk.nl

Een goed afscheid helpt je verder VOOR HET MELDEN VAN OVERLIJDEN BELT U

078 711 0201 of 06 19 47 28 15 (24 uur per dag) Wij zijn er voor iedereen, ook voor particulieren en elders verzekerden.

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Dordrecht Johan de Wittstraat 160 (078) 631 01 99 Dordrecht Van Eesterenplein 254 (078) 630 97 25

Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht mirjam@uitvaartzorg-mirjam.nl

Mirjam Hamoen Stephanie Dorresteijn


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

27 ACTUEEL

'RUGUHFKWHQGH(HUVWH:HUHOGRRUORJ door Henk Mesman =RQGDJQRYHPEHURPLVKHW SUHFLHVMDDUJHOHGHQGDWGHNDQRQQHQ YDQGLHYUHVHOLMNH(HUVWH:HUHOGRRUORJ YDQWRW]ZHJHQ'H7ZHHGH ZHUHOGRRUORJGLHGDDUMDDUODWHURS YROJGHZDVHHQGLUHFWJHYROJYDQGH(HUVWH :HUHOGRRUORJ'HRRUORJYDQWRW NXQQHQZHPHWUHFKWGHWZHHGHHSLVRGH XLWGHJURWHRRUORJYDQGHWZLQWLJVWHHHXZ QRHPHQ'H)UDQVHPDDUVFKDON)HUGLQDQG )RFKYRRUVSHOGHELMGHYUHGHYDQWH 9HUVDLOOHVGDWGHYLMDQGHOLMNKHGHQELQQHQ MDDUYRRUWJH]HW]RXGHQZRUGHQ /HWWHUOLMN]HLKLM³'LWLVJHHQYUHGHKHWLV HHQEHVWDQGYRRUWZLQWLJMDDU´ 9RRUDOGH]H(HUVWH:HUHOGRRUORJKHHIWHHQ JURWHUHLPSDFWRSKHWKXLGLJOHYHQYDQGH (XURSHDQHQGDQZLMEHVHIIHQ9RRU EHVWRQGHQHUYHUVFKHLGHQHPLQRIPHHU GLFWDWRULDDOEHVWXXUGHVWDWHQLQ(XURSD

GH]HUDPS'XLWVODQGHQ2RVWHQULMN :DWJHEHXUGHHUHLJHQOLMNLQ1HGHUODQG HQLQKHWELM]RQGHULQ'RUGUHFKWWLMGHQVGH (HUVWH:HUHOGRRUORJ"1HGHUODQGZDVQLHW EHWURNNHQELMGLWFRQIOLFWGXVQHXWUDDO]RDOV PHQGDWQRHPW'H(XURSHVHRRUORJZDV ZHOYRHOEDDULQRQV ODQG'HEHYRONLQJ OHHGDUPRHHQRQV ODQGZDVJHQRRG]DDNW RPKHWOHJHUJHPR ELOLVHHUGWHKRXGHQ +DQGHODUHQHQUHGHUV PDDNWHQDVWURQR PLVFKHZRHNHUZLQ VWHQRSSURGXFWHQ GLHDDQ'XLWVODQGZHUGHQGRRUYHUNRFKW 'H%HOJHQKDGGHQGHRRUORJQLHWEXLWHQGH GHXUNXQQHQKRXGHQ'H'XLWVHUVKDG GHQJHKRRSWRSHHQVQHOOHRYHUJDYHYDQ

WHQ7UHLQZDJRQVPHWYOXFKWHOLQJHQNZD PHQKLHUDDQ)DPLOLHVPHWSDDUGHQZDJHQ WURNNHQGHJUHQVRYHU%LQQHQYDDUWVFKHSHQ PHWRRUORJVVODFKWRIIHUVJLQJHQYRRUDQNHU RSGH2XGH0DDV(HQFHQWUDDOVWHXQ FRPLWpZHUGJHYRUPGPHWYLOOD1RRUGKRYH DDQGH*URHQHQGLMN DOVKRRIGNZDUWLHU(U NZDPHQRQJHYHHU ]HYHQGXL]HQGJHUH JLVWUHHUGH%HOJLVFKH YOXFKWHOLQJHQQDDU 'RUGUHFKW7ZHH GXL]HQGPHQVHQ ]LMQRSJHQRPHQLQ DQGHUHJHPHHQWHQ RPGDWGHWRHVWURRPWHJURRWZDV7ZHH GXL]HQGSHUVRQHQ]LMQRQGHUJHEUDFKWRS 'RUGWVHVFKHSHQLQGHGLYHUVHKDYHQVGLH 'RUGUHFKWULMNLV'XL]HQGVWDNNHUVYRQGHQ HHQRSYDQJLQppQYDQGHYHOH RSHQEDUHJHERXZHQ'H'RUGWVH EHYRONLQJWRRQGHKXQPHGHOHYHQ GRRUWZHHGXL]HQGYOXFKWHOLQJHQ JDVWYULMLQKXQZRQLQJHQRSWHQHPHQ'H EHNHQGHDUWV9DQ$DUGHQQHHQ]LMQPRHGHU DDQGH3ULQVHQVWUDDWQXPPHUJDYHQ %HOJHQRQGHUGDN'LWLVZHOGHJURRWVWH JURHSPHQVHQGLHLQHHQSDUWLFXOLHUHZRQ LQJLVRQGHUJHEUDFKW]RDOVKHW'RUGWVHDU FKLHIYHUPHOGW1HGHUODQGKDGLQGLHMDUHQ HHQEHYRONLQJVGLFKWKHLGYDQ]HVPLOMRHQ ]LHOHQ'H1HGHUODQGVHLQIUDVWUXFWXXUZDV QLHWEHUHNHQGRSppQPLOMRHQ%HOJLVFKH YOXFKWHOLQJHQ'HYOXFKWHOLQJHQZHUGHQ

Handelaren en reders maakten astronomische woekerwinsten op producten die aan Duitsland werden doorverkocht ... .HL]HUOLMN'XLWVODQG.HL]HUOLMN2RVWHQ ULMN7VDULVWLVFK5XVODQGHQKHW.HL]HUOLMNH 2WWRPDDQVHULMN'H]HGLFWDWXUHQZDUHQ QDGH(HUVWH:HUHOGRRUORJYHUGZHQHQHQ YHUYDQJHQGRRUVRFLDOLVWLVFKHHQGHPR FUDWLVFKHUHJHULQJHQ'HJHDOOLHHUGH GHPRFUDWLVFKHVWDWHQ$PHULND)UDQNULMNHQ (QJHODQGZDUHQGHJURWHRYHUZLQQDDUVRS KHWVODJYHOG'HGHPRFUDWLHKDGJH]HJH YLHUGHQGDWZDVWRWKHLOYDQDOOH(XURSH DQHQGXVRRNYDQGHJURWHDDQVWLFKWHUVYDQ

KHW%HOJLVFKHOHJHU]RGDW]LMGH)UDQVHQ NRQGHQDDQSDNNHQ'H%HOJHQKLHOGHQ HFKWHUODQJVWDQG8LWIUXVWUDWLHJLQJKHW 'XLWVHOHJHUEXLWHQVSRULJWHNHHUWHJHQGH %HOJLVFKHEHYRONLQJ$QWZHUSHQZHUG JHERPEDUGHHUGHQGHPHQVHQYOXFKWWHQ PDVVDDOQDDUKHWQRRUGHQ2SHHQ]HNHU PRPHQWKDG1HGHUODQGZHOHHQPLOMRHQ %HOJLVFKHYOXFKWHOLQJHQELQQHQ]LMQJUHQ ]HQ'H'RUGWHQDUHQGHGHQZDW]LMNRQGHQ RPKHWOHHGYDQRQVEURHGHUYRONWHYHUOLFK

Reageren ? Ga naar www.henkmesman.nl

HĘ&#x2018;ÉťÉ&#x2013; MeĘŁmĘ&#x2039;É&#x161;

Anicura Dierenziekenhuis Drechtstreek, bestaat uit het Dierenziekenhuis met 5 dependances in de omliggende regio, het Diergeneeskundig Verwijscentrum Drechtstreek en Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden in Rijswijk. Naast 4 medewerksters op de administratie heeft de praktijk 30 dierenartsen en 65 assistenten in dienst. Sinds 2016 maken wij deel uit van AniCura, een internationale keten van vooraanstaande dierenklinieken.

18.00 uur er tot ongeve 21.30 uur

Ladies Night

WEGENS GROEI VAN ONZE PRAKTIJK VRAGEN WIJ EEN

14 ER B M E NOV2018

Tuinwereld Dordrecht Provincialeweg 4A Dordrecht Telefoon 078-621 9161 www.tuinwereld-dordrecht.nl tuinwerelddordrecht

GDQRRNYULHQGHOLMNYHU]RFKW]RGUDHUJHHQ VSUDNHPHHUZDVYDQOHYHQVJHYDDUWHUXJ WHNHUHQQDDU%HOJLs+LHUZHUGGDQRRNQD HQNHOHPDDQGHQPDVVDDOJHKRRUDDQJH JHYHQWHPHHUGDW]LMRRNWHUXJYHUODQJGHQ QDDUKXLVHQKDDUG,QDSULOPHQJGH $PHULND]LFKLQGHRRUORJ(UPRHVWHQ WZHHPLOMRHQ$PHULNDDQVHUHNUXWHQPHW VFKHSHQQDDU(XURSDJHEUDFKWZRUGHQ2P YROGRHQGHVFKHHSVUXLPWHWHKHEEHQYRUGHU GHQGHJHDOOLHHUGHQ $PHULND)UDQNULMNHQ (QJHODQG NRRSYDDUGHUVYDQ1HGHU ODQG'H]HRQUHFKWPDWLJHGDDGLVGHJH VFKLHGHQLVLQJHJDDQDOVÂľ'H6FKHHSVURRIÂś .RQLQJLQ:LOKHOPLQDZDVIXULHXVHQZLOGH PLOLWDQWDOV]HZDVNUDFKWLJUHDJHUHQ 2Q]HWRHQPDOLJHPLQLVWHUSUHVLGHQW&RUW YDQGHU/LQGHQKHHIWGLWLQFLGHQWNXQQHQ VXVVHQ'H]HPLQLVWHUSUHVLGHQW&RUWYDQ GHU/LQGHQKHHIW1HGHUODQGEXLWHQGH]H DIVFKXZHOLMNHRRUORJNXQQHQKRXGHQ'LW ZDV]HNHUHHQSUHVWDWLHYDQIRUPDDWJH]LHQ RQ]HNZHWVEDUHSRVLWLHWXVVHQGHRRUORJ YRHUHQGHODQGHQLQ Wanneer u het hele verhaal van de Eerste Wereldoorlog wilt horen, ik houd een lezing over deze afschuwelijke periode uit de Europese geschiedenis op zondag 11 november a.s. om 10:30 in de bioscoop â&#x20AC;&#x2DC;The Moviesâ&#x20AC;&#x2122; hier in Dordrecht.

MEDEWERK(S)TER PERSONEELSZAKEN TER ONDERSTEUNING VAN ONZE HR AFDELING VOOR 16 UUR PER WEEK. Wij zoeken een collega voor een tijdelijke opdracht voor de duur van 6 maanden.

FUNCTIE INHOUD: â&#x20AC;˘ Aanmaken, bijhouden en digitaal archiveren van personeelsgegevens â&#x20AC;˘ Melden en bijhouden van de ziekte- en betermeldingen â&#x20AC;˘ Gespreksverslagen maken van besprekingen â&#x20AC;˘ Ondersteuning bieden bij diverse werkzaamheden van onze personeelsmanager. FUNCTIE EISEN: â&#x20AC;˘ Mbo + werk- en denkniveau, met een P & O opleiding en/of gelijkwaardige ervaring â&#x20AC;˘ Ervaring met online salarispakket en personeelsdossiers â&#x20AC;˘ Schriftelijk communicatief sterk â&#x20AC;˘ Integer, accuraat en kwaliteitsgericht.

Kom gezellig naar onze speciale openingsavond met leuke kraampjes, o.a. cosmetica, verzorging, parfum, kleding, sieraden, diverse cadeau-artikelen en heerlijke hapjes ons nieuw restaurant Werelds in de Tuin presenteert deze avond hun smaken met een lekkere proeverij.

Wij bieden een baan in een klein hecht team in een open en informele werksfeer, waarbij je je kennis kunt delen in onze snel groeiende en dynamische praktijk. Ben jij diegene die ons op korte termijn kan helpen ? Mail je motivatie en C.V. naar: administratie@dierenziekenhuisdrechtstreek.nl t.a.v. Mevr.M.C.Cohn, OfďŹ ce manager Jan Valsterweg 58, 3315 LG Dordrecht

WWW.ANICURA.NL/DORDRECHT


THUISKOMEN MET OOMS THUISKOMEN MET OOMS Nu Nu lekker lekker vakantie weekend vieren vieren en en

THUISKOMEN MET OOMS straks straks uw huis verkopen? Heeft u ver(t)huisplannen en wilt BijOoms Ooms bent bent uu aan aan het het juiste juiste adres adres in in de de aanloop aanloop uBij uw huis ook verkopen? naar naaruw uw nieuwe nieuwe thuis! thuis! Aankoop, Aankoop, verkoop verkoop én én het het verkrijgen verkrijgen

van vaneen een hypotheek. hypotheek. Wij Wij regelen regelen alles alles onder onder 11 dak. dak.

DORDRECHT

NIEUW

Beekmanstraat 73

NIEUW

• Instapklaar startersappartement • Keuken in 2018 voorzien van nieuw werkblad • Badkamer, keuken, binnendeuren en groepenkast in 2009 vervangen

Vraagprijs € 107.500,- k.k.

NIEUW

Waarom Ooms?

BOOMGAARD 17 | STRIJEN

VERKOCHT

 Het meest verkopende makelaarskantoor in Regio Groot-Rijnmond Ooms vraagt en maakt de beste prijs voor uw huis No Cure No Pay Persoonlijke aandacht Team van enthousiaste en ervaren medewerkers 3URIHVVLRQHOHIRWRJUDȴH en virtuele bezichtigingen Erkend Hypothecaire Planners en Adviseurs

078 614 43 33

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Binnen 2 weken verkocht

 Afspraken mogelijk op

DOORNENBURG 104 | DORDRECHT NIEUW

zaterdag en ‘s avonds

MILDENBURG 34 | DORDRECHT

NIEUW

VERKOCHT

VERKOCHT Lansingerland a

Capelle a/d IJssel Rott otterdam d Schiedam Schieda

H Helle voetsluis

S Spi Spijk enisse Barendr cht Barendre Dordrecht D ordrecht ordrecc

Vraagprijs € 194.500,- k.k.

NIEUW

Binnen 1 week verkocht

Benieuwd wat jouw huis waard is?

GRATIS WAARDEBEPALING

LOEVESTEIN 27 | DORDRECHT

VERKOCHT

078 614 4333

Vraagprijs € 220.000,- k.k.

NIEUW

Binnen 1 week verkocht

RIETGORS 1 | ALBLASSERDAM

VERKOCHT

DORDRECHT AANGEKOCHT

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Binnen 1 week verkocht

VAN CONVENTSTRAAT 23 | DORDRECHT

NIEUW

NIEUW

VERKOCHT

DORDRECHT

AANGEKOCHT

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Stevensweg 87

Vest 102

Benieuwd wat jouw huis waard is? GRATIS waardebepaling 078 614 4333 Johan de Wittstraat 40 | 3311 KJ Dordrecht Tel (078) 614 4333 | dordrecht@ooms.com Ooms.com/dordrecht


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

31

BIJ ONDERNEMERS OP DE REEWEG OOST

GRATIS PARKEREN IN DE BLAUWE ZONE

GRATIS KAART BIJ ONDERSTAANDE ADVERTEERDERS

Dordtse roomboter SCHAPEKOPPEN leuk om te trakteren of cadeau te geven! BANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NL

REEWEG OOST 31 • O78-6134702

DINSDAG T/M VRIJDAG 9:00-17:30 UUR ZATERDAG 8:30-16:00 UUR REEWEG OOST 26 - 3312 CR DORDRECHT TEL 078 614 03 95

HENNY BOS

HOUSING Uw woning (ver)kopen met een goed gevoel!

Reeweg Oost 15 3312 CK Dordrecht 078 614 02 02

kijk op onze w op welke opebsite en je ons kunt o en dagen ntmoeten

Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING

Een echt vak in de techniek leer je op de werkvloer!

Regeleen va Regelen van uitvaarten arten in de d gehele ge regio gio mett rust, rust aandacht cht en re respect.

Metalent zoekt leerlingen voor bedrijven in deze regio

Wat bieden wij je? mbo leerwerkbaan garantie baangarantie na diplomering vergoeding opleidingskosten salaris conform metaalsector begeleiding, coaching en volop uitdaging!

METALENT.NL 0180-645455

Kranten - Drukwerk - Verspreiding - Reclame

PROFITEER! ROLL-UP BANNER VOOR SLECHTS

€45.00

Wendie Borsje: 06

Renate R e Suurmond: 06

- 237 238 29 - 51 37 31 20

www.suurmond-partners.nl

BIJ RIA V.D. POL OP HET DAMPLEIN IN DUBBELDAM DINSDAGMORGEN OP HET DAMPLEIN, GROTE TASSEN MEENEMEN! GRATIS PARKEREN! WITLOF

kilo

SPINAZIE

kilo

ELSTAR APPELS

3 kilo

STOOFPEREN GIESER WILDERMANNEN

5 kilo

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN VEEL SAP GEEN PIT

30 stuks

EIGENHEIMERS FRIESLANDERS BILDSTAR

5 kilo 5 kilo 5 kilo

1.00 1.00 2.50 3.50 3.50 5.00 4.00 5.00


32

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

TEVENS SCHOONHEIDSSPECIALISTE EN PEDICURE AANWEZIG!

Reyerweg 89 2983 AP Ridderkerk Z: 0180 39 66 28 M: 06 51 42 92 26 P: 0180 41 00 34 E: info@slankenfitinvorm.nl I: www.slankenfitinvorm.nl

Wat is cryolipolyse met de TC Cryo? Bij cryolipolyse met de TC Cryo wordt het onderhuids vet zodanig gekoeld, dat de spieren het lichaam op temperatuur proberen te houden door vet te verbranden; het is dus eigenlijk het verbranden van vet, zoals dat ook bij sporten gebeurd. De TC Cryo is een medisch gecertificeerd apparaat. U sport niet, maar ligt 55 minuten in mijn stoel, terwijl de vloeistof in de wraps meerdere malen wisselt tussen de 6 en 41 graden Celsius. Het activeert daarmee lichaamseigen hormonen, die het witte vet verbranden en het hardnekkige witte vet omzetten in bruin vet, dat weer verbrand kan worden. U heeft geen herstelperiode, de behandeling is 100% veilig en pijnloos. Er wordt gericht een groot oppervlak behandeld en geeft snel resultaat, gericht op probleemzones. Bijv: buik, billen, benen of armen en het verstevigd tevens de huid. Vraag ook naar de mogelijkheden en de behandeling van cellulite, lymfeoedeem en lipodeem.

SPECTACULAIRE AANBIEDING Tegen inlevering van deze advertentie

3 BEHANDELINGEN

VOOR € 149.Normaal €100.per behandeling Bovenstaande aanbieding is alleen geldig tegen inlevering van deze advertentie t/m 31 december 2018

Sauna

Thermen Binnenmaas 078 673 78 48

thermen nbinnenmaas.nl


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

Profiteer van onze

SPECTACULAIRE

ACTIES Saté (4 stokjes)

geen 5,20

maar 4,00

10 stuks mini loempia’s (zonder atjar)

geen 3,80

maar 2,00

Foe yong hai met kipfilet (incl. Nasi, bami of witte rijst)

geen 9,80

maar 7,00

Tjap tjoy met kipfilet (incl. Nasi, bami of witte rijst)

geen 9,80

maar 7,00

Babi Pangang (incl. Nasi, bami of witte rijst)

geen 12,00

maar 8,00

Kipfilet met pikante saus of kerry saus

geen 10,80

maar 8,00

(incl. Nasi, bami of witte rijst)

Geldig van woensdag 7 november t/m zondag 18 november 2018

Reeweg Oost 75 - 3312 CL Dordrecht - Tel: 078-614 16 38 ‘s maandag gesloten (behalve op feestdagen) dinsdag t/m donderdag 16:00 tot 21:00 uur vrijdag t/m zondag 14:00 tot 21:00 uur

www.everybodydordrecht.nl

33


34

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

Bespaar energiekosten met Dordt Centraal

Unieke Lezersactie

Fors besparen op je energierekening “Samen de beste deal” “Jaarlijks stappen ruim 1,4 miljoen Nederlanders over naar een andere energieleverancier. Dit levert een forse besparing in de kosten op. Eigenlijk zou iedere Nederlander dat moeten doen.”

stuurd. Na ontvangst van het energieaanbod kunt u direct eenvoudig uw persoonlijke besparing inzien. U kunt daarna zelf bepalen of u op het aanbod in wilt gaat. “Als ik wist dat dit zo makkelijk was, dan had ik het veel eerder gedaan” De overstap van de ene naar de andere energieleverancier is de afgelopen jaren eigenlijk een fluitje van een cent geworden. Vanuit de netbeheerder wordt de overstap van de ene naar de andere leverancier eenvoudig geregisseerd waardoor dit vlekkeloos verloopt. U stapt daardoor eenvoudig over en komt nooit zonder stroom of gas te zitten.

Aan het woord is Jeroen Voorn, 1 van de 2 eigenaren van Vastelastenbesparing. Hij kwam er zelf ooit ook achter hoeveel geld er te besparen viel door simpelweg voor een andere energieleverancier te kiezen. Dat triggerde hem zo erg dat hij samen met compagnon Martijn van den Bosch een bedrijf is gestart om alle mensen in Nederland te helpen om geld te besparen op hun vaste lasten. Energie Collectief. De beste manier om optimaal te besparen en zeker te zijn dat je kiest voor het allerbeste aanbod is door mee te doen aan een Energie Collectief. Als lezer van deze krant heeft u nu de exclusieve mogelijkheid om mee te doen aan zo’n Energie Collectief. Dit collectief wordt georganiseerd in samenwerking tussen Dordt Centraal en Vastelastenbesparing. Zij laten jaarlijks tienduizenden mensen flink besparen op hun kosten voor energie, internet, tv, bellen en verzekeringen en zijn inmiddels een gevestigde naam in de wereld van besparingen door consumenten. Altijd de beste aanbieding De inschrijving voor het Energie Collectief is inmiddels gestart onder de naam ‘Drechtsteden Bespaart’ en heeft een eigen website: www. DrechtstedenBespaart.nl Het Energie Collectief werkt vanuit de gedachte

Doe mee! Wees er snel bij! U kunt zich nog tot 11-11-2018 inschrijven, dus wacht niet te lang. Hoe meer mensen mee doen hoe scherper de tarieven zullen zijn. Inschrijven kan via de website: www.DrechtstedenBespaart.nl.

dat we samen de beste deal kunnen afdwingen bij de energieleveranciers. Hoe meer mensen zich gratis en vrijblijvend inschrijven als deelnemer aan het collectief hoe groter de onderhandelingspositie is met de energieleveranciers. Deze energieleveranciers strijden uiteindelijk tegen elkaar voor de laagste tarieven. Zo weet u zeker dat het onderste uit de kan is gehaald en u altijd de allerbeste energiedeal van dit moment krijgt.

Vrijblijvend inschrijven Via de website: www.DrechtstedenBespaart.nl kunnen alle lezers van deze krant zich aanmelden. Uw inschrijving is geheel vrijblijvend en gratis en is in een halve minuut geregeld. Na het sluiten van de inschrijfperiode worden alle inschrijvingen verzameld en starten vervolgens de onderhandelingen met de energieleveranciers. Het allerbeste aanbod krijgt u daarna van ons per mail toege-


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 9 november 2018

35

Paard & mens genieten bij Hippisch Centrum Dordrecht ● DORDRECHT

Buiten rijden en buiten zitten Op de nieuwe locatie zijn er heel veel buitenvoorzieningen op het eigen terrein. Sander: “Wat nog leuker is van deze locatie is dat we enerzijds dichterbij de woonwijken zitten en anderzijds naast de Louisa- en Cannemanspolder. Daar zijn net als in De Elzen, ruiterpaarden zijn. En er komen nog eens ruiterpaden bij in de Nieuwe Hollandse Biesbosch. Daar zijn we echt heel blij mee want we kunnen met onze lessen nu helemaal tot aan het pondje van Werkendam rijden. Dat maakt het lessen in onze manege veel leuker dan natuurlijk alleen maar oefenen in de binnenbak.”

Gesnuif, het klikken van de hoeven en de geur van stro en paarden. Wie het Hippisch Centrum Dordrecht aan de Oude Veerweg 1A binnenloopt krijgt de sensaties die horen bij het leven op een manege. Voor familie Scherpenzeel is het de dagelijkse praktijk. Zoon Sander en dochter Priscilla wonen met hun ouders Ger en Trudy op het drie hectare grote terrein van het Hippisch Centrum Dordrecht. Sander en Priscilla runnen sinds enkele jaren de manege maar vader en moeder Van Scherpenzeel springen regelmatig bij. Het was Trudy die zorgde dat de liefde voor paarden en de hippische sport in het bloed van haar gezinsleden stroomde. Zij had een eigen paard staan op de Beerwijckhoeve. In 1991 namen Ger en Trudy deze manege over. Ger: “Priscilla is echt met de paarden opgegroeid. Ze was een jaar of zes, zeven toen we op een gegeven moment ’s morgens wakker werden en ze niet in haar bed lag. We gingen zoeken en vonden haar slapend in de box naast haar pony Polly. Levensgevaarlijk natuurlijk en we hebben haar goed duidelijk gemaakt dat ze dat nooit meer mag doen vanwege het risico dat Polly op haar zou gaan liggen. Gelukkig lag Polly ditmaal gewoon naast haar te slapen.” 2012 nieuwbouw Hippisch Centrum Het is precies die liefde waarmee het gezin Van Scherpenzeel het bedrijf in 2012 opnieuw opbouwde nadat ze gedwongen moesten vertrekken aan de Wieldrechtse Zeedijk. De gemeente wilde de grond daar gebruiken voor de nieuwbouwwijk Wilgenwende en kocht de familie uit. Sander: “Op de oude locatie hadden we 1,3 hectare grond; hier hebben we 3 hectare. Het bedrijf bestaat zoals

Wat biedt de manege?

Hippisch Centrum Dordrecht biedt diverse lessen voor jong en oud waarbij niet alleen gebruik gemaakt wordt van de binnenbak maar ook van de buitenfaciliteiten. (Foto: Thymen Stolk)

voorheen uit een pensiongedeelte en een manege gedeelte. We hebben ondanks het grotere terrein iets minder paardenboxen gebouwd: 84 in plaats van de 89 die er daar waren. De manege en het pension zijn nu bijna even groot: 39 boxen voor de manege en 45 voor het pension. Vroeger hadden we maximaal 20 paarden in de manege. De boxen zijn heel ruim. Zeker voor de pony’s, die zouden bijna met z’n drieën in één box kunnen staan maar dat doen we natuurlijk niet.” Spik en span De nieuwe stallen zijn zo ingericht dat er heel veel daglicht door het dak naar binnenkomt. De boxen hebben geen drempels. Ger: “Vroeger waren we

minstens een dag bezig om alle boxen schoon te maken omdat we ze handmatig leeg moesten scheppen. Nu schuiven we de wanden opzij en rijden met een shovel de hal in één keer schoon. Zo zijn we met anderhalf uur werk klaar!” In de twee grote stallen is een aparte doucheruimte en ‘zonnebankstudio’ voor de paarden. Sander: “De infraroodlampen zijn heel goed voor de spieren van de paarden. Waar we hier ook heel blij mee zijn, is dat we hier heel veel buitenruimte hebben. We hebben een grote buitenbak van bijna 3000 vierkante meter. Er zijn verschillende paddocks en veel weideveldjes. Alle paarden, zowel van de manege als het pension, kunnen iedere dag buiten laten lopen.”

Hippisch Centrum Dordrecht is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) die de Dordtse stal waardeert met vijf sterren. Ook is de manege aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Iedere maand houdt de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie wedstrijden op het terrein van Hippisch Centrum Dordrecht. Er zijn verschillende paardrijdinstructeurs die lesgeven aan kinderen vanaf vijf jaar tot en met senioren, gevorderden of beginners. De lessen zijn doordeweeks overdags en in de avonduren. Voor meer informatie: www.hippischcentrumdordrecht.nl

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

AKTIE!!

3-GANGEN KEUZEMENU

AFHAALMENU VOOR 2 PERSONEN Kroepoek Mini loempia’s Babi pangang € Tjap Tjoy Kip in pikante saus Saté Bami, nasi of witte rijst

13.

Ons restaurant is voorzien van airconditioning

25.-

Piccola Italia

p.p.

Voorstraat 259 3312 EP Dordrecht Tel. 078 - 614 49 50 info@piccola-italia.nl

KEUZE UIT DE GEHELE KAART

U kunt ons ook vinden op regiomarktplaats.nl

Grand Café Het Gerecht Voorstraat 202 - 3311 ES Dordrecht www.grandcafehetgerecht.nl

70 KERST 2018 RESTAURANT GRAND CAFE DORDTS GENOEGEN

*ONTVANGST VANAF 18.00 UUR (STOKBROOD, KEUZE UIT 2 SOEPEN) *VOORGERECHTEN BUFFET (O.A CARPACCIO, DIVERSE VLEESWAREN, DIVERSE VIS) *HOOFDGERECHTEN BUFFET (STOOFPOT, VARKENSHAAS, PULLED PORK, DIVERSE GROENTEN)

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN GEWIJZIGD. DAGELIJKS GEOPEND VAN 12.00 TOT 21.30 UUR.

“WINKELCENTRUM CRABBEHOF” VAN OLDENBARNEVELTPLEIN 1A • 3317 EP DORDRECHT • TEL.: 078-61 73 113

*GERECHTEN OP UITVRAAG O.A HERTENBIEFSTUK, KOGELBIEFSTUK, SLIPTONG OF ZALMFILET NAAR KEUZE *NAGERECHT KERSTDESSERT PRIJS €29,95 P.P. (KINDEREN T/M 12 JAAR €15,00) KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE COMPLETE MENU SAMENSTELLING WWW.DORDTSGENOEGEN.NL

Voorstraat 256 • 3311 ET Dordrecht • 078 8438001


%LM.½FKHQ7UHĆ?'RUGUHFKW LVKHWYESYHPEHU 12 9RRUÂŞONHZHHNYDQGHPDDQGKHEEHQZHHHQVSHFLDOHWLMGHOLMNH DNWLHDIJHVSURNHQPHWÂŞÂŞQYDQRQ]HSDUWQHUV OHWRSRS RS

:((.

:((. *

MAANDAG

DINSDAG

RNWREHU

RNWREHU

29

30

WOENSDAG W WO AG DON DONDEER DO R

31 31

RNWREHU RNW RNWR NWRREHU REH EHU

1

QRYH RYH YHP

12:00 - 17:30 09:30 - 17:30 09 09:30 - 17:30 09: :30 30 09 09:30 -22

:((.

:((.

'H]H :HHN MAANDAGQRYHPEHU

DINSDAGQRYHPEHU

NRUWLQJ RS

DERD DAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

embber

november

november

november

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

november

december

december

15

16

17

18

0 -211:00 09:30 - 17:30 09:30 - 17:00 12:00 - 17:00

ELMDDQNRRSYDQHHQNHXNHQ

WOENSDAG DONDERDAG

7

QRYHPEHUQRYHPEHU

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

QRYHPEHU

QRYHPEHU

QRYHPEHU

9

10

11

12:00 - 17:30 09:30 - 17:30 09:30 - 17:30 09:30 -21:00 09:30 - 17:30 09:30 - 17:00 12:00 - 17:00

MAANDAG

DINSDAG

november

november

19

20

WOENSDAG DONDERDAG

21

november

22

november

12:00 - 17:30 09:30 - 17:30 09:30 - 17:30 09:30 -21:00

BLACK FRIDAY

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

DINSDAG

november

november

november

november

24

25

09:30 - 17:00 12:00 - 17:00

26

27

WOENSDAG DONDERDAG

28

november

29

november

30

1

2

12:00 - 17:30 09:30 - 17:30 09:30 - 17:30 09:30 -21:00 09:30 - 17:30 09:30 - 17:00 12:00 - 17:00

i.v.m. verwachte drukte raden we u aan om een afspraak te maken! * Vraag naar de voorwaarden

.½FKHQ7UHĆ?'RUGUHFKW GDJHQSHUZHHNRSHQ

Mijlweg 55B â&#x20AC;˘ 3316BE Dordrecht Tel. 078 647 1886 â&#x20AC;˘ www.kuechentreffdordrecht.nl

Weekendeditie Week 45 2018  
Weekendeditie Week 45 2018  
Advertisement