Page 1

www.hypotheker.nl

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN EEN BOSCH KEUKENMACHINE ÓF EEN KAMADO BARBECUE CADEAU!!

*Vraag naar de voorwaarden

Passie voor keukens! www.kuechentreffdordrecht.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen

iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur

geopend!! TuinWereld Dordrecht • Provincialeweg 4a • Tel.: (078) 621 91 61

Johan de Wittstraat 166 Dordrecht ma. t/m za. 9.30-17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl


2

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

Enige en Algemene kennisgeving Na een lang leven is toch nog onverwacht overleden

Johan Hendrikus van de Ven ~ Jan ~ 6 april 1933

10 juli 2018 Uit aller naam: Mevr. C. J. Schouten

Correspondentie-adres: Koningin Emmastraat 14 3308 JS Aalst GLD De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 16 juli om 14.30 uur vanuit ’De Biesbosch Aula’ op de begraafplaats ’Essenhof’, Nassauweg 200 te Dordrecht.


1

Gemeentenieuws 13 juli 2018

Blijf op de hoogte van berichten over uw buurt! Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag. Meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen. Aanmelden kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Doorloop de volgende stappen: • Stap 1: vul uw e-mailadres in; • Stap 2: vul uw postcode en huisnummer in (kies voor “Hele gemeente”); • Stap 3: u kunt aangeven van welke overheidsinstantie(s) u bekendmakingen wenst te

• •

ontvangen. u kunt deze instellingen later eventueel aanpassen; Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én “algemene bekendmakingen”; Stap 5: controleer uw gegevens en klik op “aanmelden e-mailservice”.

U ontvangt een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Na bevestiging ontvangt u voortaan de gewenste bekendmakingen op het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mailservice vanuit de e-mails die u ontvangt.

Algemene Plaatselijke Verordeningen

Bekendmakingen voortaan elektronisch

Er zijn vergunningen verleend voor:

De gemeenteraad van Dordrecht heeft in december 2017 besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de officiële bekendmakingen van de gemeente in het elektronisch gemeenteblad worden geplaatst. De officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat, als daar sprake van is, de bezwaartermijn tegen besluiten van de gemeente begint op de datum na de dag van de elektronische bekendmaking. De bekendmakingen en besluiten van de gemeente worden uit oogpunt van dienstverlening ook gepubliceerd in deze krant.

Omschrijving: het houden van een herdenking op 19 juli 2018 in het Hof en de Kloostertuin Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 4 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336785 Omschrijving: het gebruiken van een informatiestandplaats Staatsloterij op 6 oktober 2018 in de Voorstraat ter hoogte van huisnummers 317-319 Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 5 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336613 Omschrijving: het gebruiken van een informatiestandplaats op 20 augustus 2018 op de Grote Markt Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 4 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336427 Omschrijving: het houden van Parkies op diverse data in juli en augustus 2018 in het Wantijpark

Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 4 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-335084 Omschrijving: het houden van een culinair festival op 6 juli 2018 op het Groothoofd Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 5 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-335558 Omschrijving: het gebruiken van een informatiestandplaats NRC op 21 juli 2018 in de Voorstraat ter hoogte van huisnummers 317-319 Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 5 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336603 Omschrijving: het gebruiken van een informatiestandplaats Staatsloterij op 14 juli 2018 in de Voorstraat ter hoogte van huisnummers 317-319 Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 5 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336609

Omschrijving: het gebruiken van een informatiestandplaats Staatsloterij op 20 juli 2018 in de Voorstraat ter hoogte van huisnummers 317-319 Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 5 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336610 Omschrijving: het gebruiken van een informatiestandplaats Staatsloterij op 19 september 2018 in de Voorstraat ter hoogte van huisnummers 317-319 Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 5 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336612 Omschrijving: het houden van een feest op eigen terrein op 13 en 14 juli 2018 Locatie: Groothoofd 3 Datum besluit: 2 juli 2018 Zaaknummer: Z-18-336388 Omschrijving: ontheffing afwijken openingstijden Beneej, Tolburgstraat Landzijde 4 Locatie: gemeente Dordrecht Datum besluit: 12 juni 2018

Zaaknummer: Z-18-334166 Bezwaar Als u het niet eens bent met bovenstaande besluiten kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Basisregistratie Personen (BRP) Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP) Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens van de onderstaande personen te wijzigen. Zij wonen niet meer op het adres waarop zij in de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Naam El Aissaoui, H Ali, SH Banasik, JM Bolumbu, BV Brand, BW Burgaz, G Conteh, IA Dekker, C Dghoughi Rbibe, R van Dien, CE Djaoen, TQS Dorothea, SJ Elekes, D Galanis, N Glejndek, MK de Graaf, N Hidda, A Illiano, V Kiszka, GM Kruszelnicki, R Kruszelnicki, RT Mateaú, OC Oleksiak, M Oudakker, JJ Özdemir, I van der Plank, C Rbibe Lemerhab, L Slijm, S Torralba Ben-Amar, DE van Werd, CJJ Yuusuf, M

Geboren

Datum uitschrijving

17-02-1994 15-05-1993 30-11-1988 09-05-1970 07-09-1961 26-06-1981 26-04-1986 12-11-1999 30-12-2008 27-09-1953 05-02-1999 29-12-1993 02-10-1986 27-02-1952 19-06-1990 18-03-1996 13-10-1994 07-05-1981 23-10-2000 26-08-2016 23-01-1976 05-03-1980 18-09-1988 11-06-1960 25-11-1971 19-10-1961 21-05-1980 23-01-1992 01-04-1986 09-10-1974 21-10-1972

21-03-2018 06-06-2018 29-05-2018 22-05-2018 16-05-2018 05-06-2018 29-05-2018 22-05-2018 22-05-2018 05-06-2018 24-05-2018 22-05-2018 06-06-2018 05-06-2018 05-06-2018 22-05-2018 17-05-2018 05-06-2018 29-05-2018 28-05-2018 28-05-2018 24-05-2018 28-05-2018 22-05-2018 24-05-2018 16-05-2018 22-05-2018 30-05-2018 28-05-2018 28-05-2018 05-06-2018

Wat is er gewijzigd De gemeente heeft bij deze personen de volgende adresgegevens opgenomen: Adres: onbekend Woonplaats: onbekend Land: onbekend Deze personen staan niet meer geregistreerd als inwoner van Nederland. De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: toeslagen,

uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

digitaal indienen van een bezwaarschrift DigiD nodig.

Bezwaar Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Dien uw bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie meesturen); de reden waarom u bezwaar maakt; de datum en uw handtekening en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Digitaal bezwaar Op www.dordrecht.nl vindt u meer informatie over het digitaal indienen van een bezwaarschrift. Vul als zoekterm ‘bezwaar indienen’ in. U hebt voor het

Besluiten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht heeft op 10 juli 2018 vastgesteld dat geen der politieke ambtsdragers van het college i.c. burgemeester A.A.M. Brok, interim-burgemeester P.A.C.M. van der Velden, burgemeester A.W. Kolff, de wethouders P.J. Heijkoop, C.M.L. Lambrechts, H. van der Linden, J. Mos, R.E.C. Reynvaan-Jansen, en P.H. Sleeking, gedurende het kalenderjaar 2017 inkomsten uit nevenfuncties hebben genoten waarvoor een verrekenplicht aan de zijde van de gemeente bestaat. Toelichting Het college moet jaarlijks vaststellen of de burgemeester en de wethouders wel of geen inkomsten uit nevenfuncties

hebben ontvangen. Dit vloeit voort uit een wettelijke plicht van de gemeente om eventuele neveninkomsten te verrekenen. Die wettelijke plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten over enig kalenderjaar van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers is destijds voortgevloeid uit een advies van de adviescommissie Rechtspositie politieke ambtsdragers (commissie-Dijkstal). Bezwaar maken De vaststelling is een besluit waartegen rechtsmiddelen openstaan. Als belanghebbenden het niet eens zijn met dit besluit kunnen zij binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar

maken. Als bezwaarmaker dient u dan uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. De stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage van 13 juli 2018 tot en met 24 augustus 2018 in de centrale hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Voor meer informatie over dit vaststellingsbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw S.H. Phaf, telefoonnummer: 14 078.


2

Gemeentenieuws 13 juli 2018

Verkeer Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het: - opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Veersteiger ter hoogte van huisnummer 2; - opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op het Sterrenburgplein ter hoogte van huisnummer 31. Bezwaar De volledige tekst van de besluiten staat op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet

Omgevingsvergunningen bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden waarop u overdag te bereiken bent? Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag aan griffierecht in rekening.

Welstand Bekendmaking Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht eerste aanpassing Welstandsnota Dordrecht De Gemeenteraad van Dordrecht heeft op 19 juni 2018 het welstandsniveau ‘Ontwikkeling’ vastgesteld voor het Dordtse Zeehavengebied en bedrijventerrein Louterbloemen. Ook is het Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht met bijbehorende Dordrecht Inland Seaport Beeldkwaliteitsrichtlijnen vastgesteld als welstandscriteria voor dit gebied. Onderwerp - het Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht - de bijbehorende Dordrecht Inland Seaport Beeldkwaliteitsrichtlijnen

Doel Ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid stellen kennis te nemen van genoemde stukken. Inspraak Het voorstel ter vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan Zeehaven en de Beeldkwaliteitsrichtlijnen heeft van 2 januari 2018 tot 13 februari 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Waar kunt u de genoemde stukken vinden De stukken zijn te vinden op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. De documenten liggen van 16 juli tot 27 augustus 2018 tijdens openingstijden ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht.

Omgevingsrecht RECTIFICATIE Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Ontwerpbesluit ter inzage Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens zijn de omgevingsvergunning die op 17 februari 2011 is verleend aan Eurogrit B.V. ambtshalve te wijzigen. Door ons is vastgesteld dat in de vigerende vergunning geen of onvoldoende voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot “een acceptatie- en registratiebeleid voor de ontvangst en verwerking van smeltslakken”. Het betreft de inrichting gelegen aan de Kilkade 30 te Dordrecht. Deze rectificatie betreft een wijziging van de datum van de terinzagelegging. Genoemd is dat de ontwerpbeschikking van 29 juni 2018 zes weken ter inzage ligt. Dit is onjuist.

De juiste terinzagetermijn is van 9 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018. De stukken kunnen worden ingezien met of zonder afspraak: - maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur; - dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 19.30 uur. Een afspraak kan gemaakt worden via het telefoonnummer 14 078, de naam van de gemeente dient vervolgens te worden ingesproken. Zienswijzen Vanaf de dag van de terinzagelegging kan eenieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Kennisgeving beschikking

Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een woonhuis met garage Locatie: Hazelaarlaan Dubbeldam Datum besluit: 4 juli 2018

Reguliere voorbereidingsprocedure

Geweigerde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Bouw, Reclame Voor: het aanbrengen van een neonlook ledlijn over de lengte van het pand Locatie: Johan de Wittstraat 160 Datum besluit: 25 juni 2018

Activiteit: Bouw Voor: het splitsen van woningen Locatie: Boris Pasternak-erf 240 en 241 Datum besluit: 4 juli 2018

Omgevingsvergunningsvrij project Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningsvrij verklaard hebben:

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een woonwagen Locatie: Merbau 205 Datum besluit: 5 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het veranderen van een kozijn Locatie: Slangenburg 71 Datum besluit: 6 juli 2018

Activiteit: Bouw, Reclame Voor: het remodeleren en verkleinen van de winkel Locatie: Korte Parallelweg 165 Datum besluit: 5 juli 2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO Voor: het verbeteren van bestaande woningen en bedrijfsruimte Locatie: Spuiboulevard 263-267 Datum besluit: 5 juli 2018

Verleende onttrekkings- en splitsingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende onttrekkings- en splitsingsvergunning hebben verleend:

Ingetrokken aanvraag Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO Voor: het bouwen van 45 woningen Vinkenbaan Dordrecht (Wilgenwende) Locatie: Wilgenveld Datum besluit: 5 juli 2018

Activiteit: Huisvestingsverordening Voor: het splitsen van de woning Locatie: Gravenstraat 23-25 Datum besluit: 3 juli 2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO, Monument Voor: het uitvoeren van een interne verbouwing Locatie: Voorstraat 417 Datum ontvangst: 20 maart 2018

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg Voor: het bouwen van een hal met twee kantoortjes en het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit Locatie: Toermalijnring 2200 en 2210 Datum besluit: 6 juli 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: het vervangen van het zonnescherm Locatie: Wijnstraat 241 Datum besluit: 3 juli 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: het vervangen van de balustrade Locatie: Van Baerleplantsoen 30 Datum besluit: 5 juli 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: het herinrichten van de bestaande woning Locatie: Lange Geldersekade 1 Datum besluit: 6 juli 2018

Mandaatbesluiten Intrekken mandaatbesluit openbaar lichaam Drechtsteden Startersbeurs De directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden trekt per 15 juli 2018 het mandaatbesluit openbaar lichaam Drechtsteden Startersbeurs in. Met dit mandaatbesluit werd voorzien in een instrument om jongeren de mogelijkheid te bieden om via een leerwerktraject gedurende zes maanden relevante werkervaring op te doen. Door het Drechtstedenbestuur is besloten de Startersbeurs aan te bieden tot en met 31 december 2017. Alle lopende trajecten zijn inmiddels beëindigd en het mandaatbesluit is daarmee overbodig geworden.

Inzage De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een afspraak maken. Bezwaar Tegen bovenstaande besluiten kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van zes weken: Activiteit: Bouw Voor: het vergroten van een bestaande overkapping, het plaatsen van een kipinstallatie, het plaatsen van een transportband en een koolvulsysteem. Locatie: Kilkade 23 Datum besluit: 2 juli 2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een woning Locatie: Hazelaarlaan 25 kavel 9 Datum besluit: 3 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een vlonder met berging in de tuin Locatie: Vest 98 Datum besluit: 5 juli 2018 Activiteit: Bouw, Monument Voor: het verbouwen van het pand, eerste en tweede verdieping Locatie: Groenmarkt 80 Datum besluit: 5 juli 2018

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Bouw Voor: het verbouwen en plaatsen van een dakopbouw Locatie: Sluisweg 76 Datum ontvangst: 29 juni 2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van een nieuwe villa Locatie: Amstelwijckweg 2 A Datum ontvangst: 30 juni 2018 Activiteit: Bouw Voor: het uitbreiden van een loods 1 TTD fase 2 Locatie: Kreekweg 11 Datum ontvangst: 2 juli 2018 Activiteit: Bouw Voor: het versterken van uitkragende galerijplaten door het aanbrengen van carbon ankers Locatie: Groen van Prinstererweg 85 -137 Datum ontvangst: 2 juli 2018 Activiteit: Bouw Voor: het (ver)bouwen van een stal/ schuur naar woning Locatie: Achterweg 2- 2A Datum ontvangst: 2 juli 2018 Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning Locatie: Johanna Naber-erf 389 Datum ontvangst: 3 juli 2018


3

Gemeentenieuws 13 juli 2018

Omgevingsvergunning (vervolg) Activiteit: Bouw Voor: het realiseren van 36 appartementen Centrumplan Wilgenwende Locatie: Nieuwbouwwijk Wilgenwende Datum ontvangst: 3 juli 2018

Locatie: Koningstraat 390 Datum ontvangst: 6 juli 2018 Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van zes woningen Locatie: Kromhout 151 Datum ontvangst: 6 juli 2018

paneel, een kunstwerk van Jan van der Ploeg, aan de gevel van de achterzijde van het Dordrechts Museum tot en met december 2018 Locatie: Vest 115 en 117 Datum ontvangst: 4 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een tuimelvenster aan de voorzijde van het schuine dak Locatie: Singel 120 Datum ontvangst: 4 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van 41 appartementen Locatie: Kromhout 43 Datum ontvangst: 6 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het herstellen van het metsel- en voegwerk Locatie: Damiatebolwerk 2 Datum ontvangst: 5 juli 2018

Activiteit: Bouw, Monument Voor: het constructief wijzigen van een monument. Locatie: Voorstraat 417 Datum ontvangst: 2 juli 2018

Activiteit: Monument, Sloop Voor: het veranderen, slopen, restaureren en onderhouden van schakelstation 150KV Noordendijk Locatie: Noordendijk 258 Datum ontvangst: 2 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het restaureren van het vooraanzicht van de woning Locatie: Singel 528 Datum ontvangst: 5 juli 2018

Activiteit: Bouw, Monument, Sloop Voor: het wijzigen van de monumentale achtergevel van een woning Locatie: Grote Appelsteiger 18 Datum ontvangst: 2 juli 2018

Activiteit: Kap Voor: het vellen of doen vellen van een houtopstand Locatie: Dubbelstraat 7 Datum ontvangst: 6 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het bouwen van twee gymzalen Locatie: Kolfstraat Datum ontvangst: 5 juli 2018

Activiteit: Inrit/Uitweg Voor: het maken van een inrit Locatie: Kerkeplaat 4 Datum ontvangst: 5 juli 2018

Activiteit: Bouw Voor: het doorbreken van een dragende muur van de woning Locatie: Vijverlaan 154 Datum ontvangst: 5 juli 2018

Activiteit: Kap Voor: het vellen of doen vellen van een houtopstand (één berk) Locatie: Burgemeester Beelaertspark 125 Datum ontvangst: 29 juni 2018

HUISVESTINGSVERORDENING Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een onttrekkings- en splitsingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouw Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Activiteit: Monument Voor: het tijdelijk plaatsen van een

Activiteit: Monument, Sloop Voor: het verbouwen van de Bibliotheek Dordrecht Locatie: Groenmarkt 153 Datum ontvangst: 2 juli 2018

Voor: het wijzigen van de tenaamstelling Locatie: Singel 349 Datum ontvangst: 2 juli 2018 Voor: het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

Locatie: Singel 351 Datum ontvangst: 2 juli 2018 Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvra-

gen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekendgemaakt in deze krant. Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Vergunningen en Meldingen 13 juli 2018

Welstands- en Monumentencommissie Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties zijn de grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige) commissie behandelt in principe de aanvragen van complexere bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen. Tenzij het om eenvoudige plannen gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie toetst eenvoudige plannen, zoals: • reclameaanvragen; • plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht), bijvoorbeeld - van een niet monumentale winkelpui; - wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap; - wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen monumentale waarde aantasten; • kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven Monumentenzorg). Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota worden ambtelijk afgedaan, door de secretaris van de commissie. Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda wordt uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie te vinden.

Colofon Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl • Eindredactie: Jarko De Witte van Leeuwen

ZOMERACTIE 2018!

NIEUWE BRIL? GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE! Toe aan een nieuwe bril? Stap tussen dinsdag 3 en zaterdag 28 juli 2018 binnen bij Günther Brillen & Contactlenzen en profiteer van onze zonnige zomeractie. Bij aanschaf van een compleet montuur krijgt u een zonnebril op sterkte uit de actiecollectie cadeau!

Reeweg Oost 35-37, 3312 CK Dordrecht T 078 613 36 55 I www.guntherbrillen.nl

DEZE ACTIE IS NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE VOORWAARDEN.


6

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

Jiffy Products International BV is onderdeel van de Jiffy Group, een internationale groep van bedrijven gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van substraten en plantvermeerderingssystemen. De bekende Jiffy 7-tabletten, Preforma-plantpluggen, de Jiffy-potten en onze substraten zijn slechts een greep uit het uitgebreide assortiment van Jiffy geschikt voor de professionele tuinbouw.

Toe aan een nieuwe stap in je carrière? En wil je werken voor een internationaal en toonaangevend bedrijf, waarin je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen? Dan heeft Jiffy een vacature die wellicht bij jou past! Wegens uitbreiding zijn wij op korte termijn ( op zoek naar een: )

TRANSPORTPLANNER (FULLTIME) Wat zijn je verantwoordelijkheden? Als Transportplanner regel je de transporten voor de inkomende en uitgaande goederen voor in hoofdzaak de productielocatie in Zwijndrecht, maar ook de transporten van goederen die direct van producent of leverancier naar klanten worden gebracht. Jiffy heeft de beschikking over een vaste vloot van verschillende types vrachtwagens om hiermee te kunnen voldoen aan de uiteenlopende leveringsvoorwaarden bij onze klanten in de Benelux en Duitsland. Het is een uitdaging om de juiste vrachtwagen voor elke leveringswens op het juiste tijdstip in te plannen. Als Transportplanner ben je in staat om alle voorkomende taken op de afdeling te kunnen vervullen. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de administratieve handelingen omtrent het laden en lossen van de vrachtwagens en de afwerking hiervan in het WMS en ERP-systeem. Tevens verzorgt de afdeling de exportaangiftes voor leveringen buiten de EU in samenwerking met de interne afdeling Forwarding. Tijdens het hoogseizoen wordt er binnen de afdeling gewerkt in verschoven diensten (vroeg/laat) zodat de afdeling bezet is tussen 6.00 – 20.00 uur. Wat vragen wij? • MBO+/ HBO-niveau; relevante opleiding (logistiek en transport); • Kennis van Word en Excel; • Ervaring met orderverwerkingssoftware (Axapta) is een pre; ‡$IÂżQLWHLWPHWORJLVWLHNHHQRISURGXFWLHSURFHVVHQHQWUDQVSRUW • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift; • Goede communicatieve eigenschappen; ‡6WUHVVEHVWHQGLJĂ€H[LEHODVVHUWLHIJHHQWRWPHQWDOLWHLW Wat bieden wij? (HQXLWGDJHQGHIXQFWLHYRRUXXUSHUZHHNWHJHQHHQDDQWUHNNHOLMNHEHORQLQJGLHSDVWELMMHHUYDULQJHQDFKWHUJURQG Daarnaast kun je van ons een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten (waaronder reiskostenvergoeding, variabele beloning, pensioenregeling en diverse personele verzekeringen). De standplaats van de functie is Zwijndrecht. Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief en uitgebreid CV naar onze afdeling HR (hr-nl@jiffygroup.com). Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Peter van Dieen, Logistiek Manager. Hij is te bereiken op telefoonnummer 078 - 2062220. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website www.jiffygroup.com.

Medewerker Logistiek Te koop

40 uur per week

Diverse beleggingsobjecten te Dordrecht en Zwijndrecht

Sinds 1981 is Lintner BV een toonaangevende im- en export groothandel in gereedschappen met klanten en leveranciers in binnen- en buitenland. Als medewerker Logistiek bij Lintner BV zorg je er samen met je collega’s voor dat het hele proces van de inkomende - en uitgaande goederenstroom iedere dag weer optimaal verloopt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: •

Controle binnengekomen goederen;

•

Goederen bewerken voor orderindeling;

•

Goederen op locatie indelen in de kardexkasten en het legbordenmagazijn;

•

Orderpicken en verzendklaar maken;

•

Orders controleren en administratief verwerken;

•

Klanten en leveranciers te woord staan.

Woningcorporatie Trivire biedt een deel van haar bedrijfsonroerendgoed portefeuille ter overname aan. Het betreft in totaal 13 objecten verdeeld over Dordrecht en Zwijndrecht. Heeft u interesse? MeldW u zich dan uiterlijk vóór 31 juli 2018Ê aan voor de verkoopprocedure bij Jimmy Feitz via j.feitz@trivire.nl

We komen graag met jou in contact als je: • •

Een logistieke achtergrond hebt (opleiding/werkervaring); Oog hebt voor details en nauwkeurig werkt (goederen worden aan de hand van cijferreeksen verwerkt);

•

De Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift;

•

Je klantgericht bent en servicegericht werkt.

Ben je collegiaal en wil je graag in een klein hecht team werken? Stuur dan je reactie en c.v. naar vacatures@lintner.nl t.a.v. Jacqueline Alderliesten. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer bedrijfsinformatie: www.lintner.nl

(

Trivire Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht | Bezoekadres: Callistolaan 2, Dordrecht Telefoon: 078 633 16 00 | E-mail: wonen@trivire.nl | www.trivire.nl


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

7

H V D H / [ H O )  H W D Y L U 3   L N X ] X 6 R

1XELM5HQ * U D D E J H ] S R  V N M L O H 0DDQG nden *Na 12 maa

&(/(5,2 P.M. vanaf

Ë?Ëż*

,*1,6 P.M. vanaf

Ë?Ëż*

6:,)7 P.M. vanaf

Ë?Ëż*

9,7$5$ P.M. vanaf

Ë?Ëż*

6Ëż&5266 P.M. vanaf

%$/(12

Ë?Ëż*

P.M. vanaf

Ë?Ëż*

'HPHHVWËšH[LEHOHYRUPYDQ3ULYDWH/HDVH=RUJHOR]HUNDQKHWQLHW

Staat uw droomhuis ineens te koop? Of besluit u dat het nĂş tijd is om die langgekoesterde wereldreis te maken? Suzuki Private FlexLease biedt u na 12 maanden GH PRJHOLMNKHLG WRW RS]HJJHQ ]RQGHU DINRRSNRVWHQ ÂŤQ ]RQGHU RSJDYH YDQ UHGHQHQ 'DDUQDDVW ELHGW KHW X DOOH YRRUGHOHQ YDQ 6X]XNL 3ULYDWH /HDVH $O XZ onderhoud, reparaties en schades worden bij de Suzuki-dealer voor u opgelost. Zorgelozer kan het niet! Voor een nadere toelichting bent u van harte welkom in onze showroom. Wij begroeten u graag!

5HQR'RUGUHFKW%9

5HQR$XWRVHUYLFH%9

1LMYHUKHLGVWUDDW$3'RUGUHFKW T. (078) 61 39 244

/HO\VWUDDW$-6OLHGUHFKW T. (018) 44 11 662

Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: 3,6 - 5,7 l/100 km; 27,8 - 17,5 km/l; CO2-uitstoot: 84 - 128 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarieven per maand o.b.v. Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, 12 schadevrije jaren, provincie Utrecht, incl. btw, excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbeODVWLQJHQELMJHNR]HQXLWYRHULQJZLM]LJLQJYDQRSWLHVORRSWLMGNLORPHWUDJHVFKDGHYULMHMDUHQHQJHZLFKW0HHUNLORPHWHUSULMVYDULHHUWYDQË?WRWË?SHUNPH[DFWHSULMVVWDDWYHUPHOGRSGHRˡHUWH$DQGHEHUHNHQLQJHQ kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. directsales@suzukifs.nl. Š 03-18

www.renoauto.nl


8

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

9 ACTUEEL

:LOOHPYDQ2UDQMHDOLDV:LOOHPGH=ZLMJHU door Henk Mesman %LQQHQNRUWZLOPHQHHQVWDQGEHHOG YDQ:LOOHPYDQ2UDQMHWHJHQRYHUGH %HUFNHSRRUWJDDQSODDWVHQ:LOOHPYDQ 2UDQMHZDVGHJURQGOHJJHUYDQRQV NRQLQJVKXLV'HODDWVWHMDUHQZRUGWHUYHHO DUFKLHIRQGHU]RHNJHGDDQHQJHVFKUHYHQ RYHUKHWUHLOHQHQ]HLOHQYDQDOOH2UDQMHV XLWGHYRRUELMHHHXZHQ,QGHWLMGGDW :LOOHPYDQ2UDQMHOHHIGHZDV(XURSD YHUGHHOGLQYHOHNOHLQHUHHQJURWHUH JHELHGHQ(ONJHELHGVWRQGRQGHUKHWJH]DJ YDQHHQDGHOOLMNSHUVRRQ'H]HDGHOOLMNH OLHGHQOHHIGHQYDQGHRSEUHQJVWYDQKHW

OHHIWLMGYDQ]LMQYROOHQHHI5HQpGH&KkORQ KHWEHVWXXURYHUGHJHELHGHQ+ROODQG 8WUHFKWHQ=HHODQGHQKHWODQGJRHG2UDQJH YDQGDDU:LOOHPYDQ2UDQMH 1XZDUHQ LQGLHWLMGGHJHELHGHQ+ROODQG8WUHFKWHQ =HHODQGHHQRQGHUGHHOYDQKHWNDWKROLHNH +HLOLJH5RRPVHULMNZDDUGH+DEVEXUJVH .HL]HU.DUHO9UHJHHUGH.DUHO9HLVWHYDQ :LOOHP,YDQ1DVVDX'LOOHQEXUJGDWGH HOIMDULJHMRQJHQHHQNDWKROLHNHRSYRHGLQJ PRHVWNULMJHQRPLQDDQPHUNLQJWHNXQQHQ NRPHQYRRUGHHUIHQLV+RHZHO:LOOHP ,YDQ1DVVDX'LOOHQEXUJÂľRYHUWXLJGÂś /XWKHUDDQZDVZLOGH KLMGHEXLWHQNDQVRP GHULMNH1HGHUODQGVH JHELHGHQDDQKHW IDPLOLHEH]LWWRHWHYRHJHQQLHWDDQ]LMQ QHXVYRRUELMODWHQJDDQ+LMVWHPGHWRH HQEUDFKWKHWNLQGKRRJVWSHUVRRQOLMN QDDUKHWNDWKROLHNH+DEVEXUJVHKRIYDQ .DUHO9LQ%UXVVHO'H]H+DEVEXUJVH IDPLOLHRQWSRSWH]LFKDOVYHUGHGLJHUYDQ KHWNDWKROLHNHJHORRILQ(XURSD:LOOHP YDQ2UDQMHNUHHJQDGDWKLMGHYROZDVVHQ OHHIWLMGKDGEHUHLNWHHQIXQFWLHLQKHW OHJHUYDQ.DUHO9,QGLHIXQFWLHPRHVWKLM GHRSVWDQGHOLQJHQGLHHHQSURWHVWDQWVH OHYHQVYLVLHKDGGHQEHVWULMGHQ,QHHUVWH LQVWDQWLHJLQJKLMGDDUYROOHGLJYRRU 7XVVHQHQYHUDQGHUGH:LOOHP YDQ2UDQMHYDQVWDQGSXQWHQNRRVYRRU GH1HGHUODQGVHRSVWDQGHOLQJHQ0RJHOLMN VWURRNWHGH]HEHVOLVVLQJPHHUPHW]LMQ HLJHQEHODQJHQ'HVWULMGGLHYROJGHKDG

Dat ‘adellijke’ hadden ze zelf bedacht, om zich te onderscheiden... ODQGZDDU]LMGHVFHSWHURYHU]ZDDLGHQ'H EHYRONLQJPHHVWDOERHUHQPRHVWDDQKHQ EHODVWLQJEHWDOHQ'H]HEHYRONLQJGLHQGH WHYHQVLQKXQSULPLWLHYHOHJHUVZDDUPHH ]HODQGMHSLNGHGHQELMGHDGHOOLMNHEXUHQ 'DWDGHOOLMNHKDGGHQ]H]HOIEHGDFKWRP ]LFKWHRQGHUVFKHLGHQYDQGHÂľJHZRQHÂś VWHUYHOLQJ=RZDVHUEHJLQHHHXZHHQ NOHLQODQGJRHG1DVVDX'LOOHQEXUJJHOHJHQ LQKHWWHJHQZRRUGLJH'XLWVODQG'H DGHOOLMNH:LOOHP,YDQ1DVVDX'LOOHQEXUJ ZRRQGHGDDUPHW]LMQRPYDQJULMNHJH]LQ 'H]H:LOOHP,YDQ1DVVDX'LOOHQEXUJKDG KHWNDWKROLHNHJHORRIDIJH]ZRUHQHQZDV ÂľRYHUWXLJGÂśDDQKDQJHUYDQGHSURWHVWDQW /XWKHU:LOOHP,YDQ1DVVDX'LOOHQEXUJ KDGHHQ]RRQGHODWHUH:LOOHPYDQ2UDQMH 'H]H]RRQHUIGHLQRSHOIMDULJH

PHHUKHWNDUDNWHUYDQHHQYHURYHULQJYDQ GH1HGHUODQGHQGDQYDQHHQEHYULMGLQJ YDQGH+DEVEXUJVHWURHSHQ'HRSVWDQG NZDPLQQDHHQVWULMGYDQWDFKWLJ MDDUWRWHHQHLQGHLQKHWYRRUGHHOYDQGH RSVWDQGHOLQJHQ'H5HSXEOLHNGHU=HYHQ 9HUHQLJGH1HGHUODQGHQZHUGJHYRUPG GHYRRUORSHUYDQRQ]HKXLGLJVWDDW :LOOHPYDQ2UDQMHZDVUHHGVLQLQ 'HOIWYHUPRRUGGRRUGHDDQKDQJYDQGH +DEVEXUJHUV'LWZDV]HNHUHHQGUDPDYRRU GHIDPLOLHYDQ2UDQMH)DPLOLHEHODQJHQ NZDPHQLQGHHHQHHHXZYDDNRS GHHHUVWHSODDWV,QODDW:LOOHP, YDQ1DVVDX'LOOHQEXUJGHRSYRHGLQJYDQ ]LMQHOIMDULJH]RRQRYHUDDQYUHHPGHQ RPEHODQJULMNHEH]LWWLQJHQLQKDQGHQWH NULMJHQ:LOOHPYDQ2UDQMHKHHIWGH]H SROLWLHNYRRUWJH]HWHQGDDUPHHYDVWHYRHW LQGH1HGHUODQGHQJHNUHJHQ:LOOHP,YDQ 1DVVDX'LOOHQEXUJKHHIWYRRU]LMQIDPLOLH HHQJRHGHLQYHVWHULQJJHGDDQ'H2UDQMHV KHEEHQGRRUGHHHXZHQKHHQELMKHUKDOLQJ JHSUREHHUGRPVWHHGVPHHUPDFKWQDDU ]LFKWRHWHWUHNNHQ,QGH]HPDFKWVWLMG]LMQ SROLWLHNHPRRUGHQJHSOHHJGZDDURQ]H 'RUGWVHJHEURHGHUVGH:LWWVODFKWRIIHUYDQ ]LMQJHZRUGHQ0HWGH)UDQVHUHYROXWLH DDQKHWHLQGYDQGHHHHXZZDVGH JHHVWXLWGHIOHVYULMKHLGJHOLMNKHLGHQ EURHGHUVFKDS'HJHZRQHPHQVHQ]RDOVX HQLNZLOGHQQLHWODQJHUJHNQHFKWZRUGHQ GRRUGHDGHO1DNUHHJ1HGHUODQG]LMQ HHUVWHHFKWHJURQGZHWRSJHVWHOGGRRU-RKDQ 5XGROSK7KRUEHFNHZDDUGHUHFKWHQHQ

SOLFKWHQYDQDOOH1HGHUODQGHUVGXVRRNYDQ GH2UDQMHVLQZDUHQYDVWJHOHJG7XVVHQ HQZHUGHQDOOHPRQDUFKLHsQ

Johan Rudolph Thorbecke 1798-1872. Grondlegger van de Nederlandse rechtsstaat. Dit beeld zou niet misstaan in Dordrecht.

LQ(XURSDYHUMDDJGRIKHQZHUGGHPDFKW RQWQRPHQ'H2UDQMHVGLHUXZZHJYDQ WRWHHQEHODQJULMNHSROLWLHNH IDFWRUZDUHQKHEEHQQXQRJVOHFKWVHHQ UHSUHVHQWDWLHYHIXQFWLH

Reageren ? Ga naar www.henkmesman.nl

Hʑɝɖ Meʣmʋɚ

BAAS MAKELAARDIJ

Vacature voor makelaar PROFITEER DE GEHELE MAAND JULI VAN DE VOLGENDE AKTIES!

Wij zijn op zoek naar een ondernemende makelaar!

ALTIJD GRATIS STOFZUIGEN NA GEBRUIK WASSTRAAT

Baas makelaardij is al decennia lang een gevestigde naam binnen de Dordtse makelaardij en bemiddelt bij de aan- en verkoop van bestaande- en nieuwbouwwoningen. Het kantoor brengt taxatierapporten uit ten behoeve van geldverstrekkers, advocatuur en particulieren. Op dit moment zijn wij op zoek naar uitbreiding en zoeken wij een K-RMT of RMT. Een makelaar die ondernemend is, zelf initiatief durft te nemen, die van aanpakken houdt, de trends volgt en altijd zoekt naar kansen en mogelijkheden in de woningmarkt. Herken jij jezelf en ben je op zoek naar een makelaarskantoor dat je alle ruimte geeft om jezelf uit te dagen? Solliciteer dan direct en versterk ons team!

Â

Gewenste vaardigheden en deskundigheid Functie-eisen: ¡ HBO, werk- en denkniveau ¡ Ingeschreven in het register K-RMT / RMT ¡ Voldoende gebiedskennis ¡ Gedreven en enthousiasmerende persoonlijkheid ¡ Flexibele instelling ¡ 100% klantgericht

Ben je geĂŻnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het proďŹ el, stuur je solicitatie met CV naar: info@baasmakelaardij.nl

UITGEBREID AUTOWASPROGRAMMA

UITGEBREID AUTOWASPROGRAMMA

Normaal â‚Ź 14.50

Normaal â‚Ź 12.50

â‚Ź

10.-

www.baasmakelaardij.nl

8.-

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Geldig t/m 31 juli 2018 tegen inlevering van deze bon bij onze vestigingen in Dordrecht en Sliedrecht

Geldig t/m 31 juli 2018 tegen inlevering van deze bon bij onze vestigingen in Dordrecht en Sliedrecht

"Wij houden van uw auto" Telefoon 078-6131222 Vrieseweg 155, Dordrecht info@baasmakelaardij.nl /Baas-Makelaardij

â‚Ź

Volg ons op Facebook WasstraatdeWalvis

PLOEGSTRAAT 49•3319 LG DORDRECHT WEESKINDERENDIJK 13•3314 CM DORDRECHT MARISSTRAAT 1 • 3364 AZ SLIEDRECHT

WWW.WASSTRAATDEWALVIS.NL


DOLDERMAN STAGE Korte Kalkhaven FRIDAY

19:00 Danny Vera behoeft geen verdere introductie. 20:45 OMG Vrolijke coverband uit Dordrecht. Alle genres komen voorbij: van rock tot reggae uit de 80's, 90's, 00's tot heden. 22:45 The Boss Brothers Nederlandse Bruce Springsteen tribute die zijn concerten tot in perfectie nastreeft.

SATURDAY

15:00 Zwart Licht Staat voor hiphop, de MC en de DJ, de essentie, Akwasi en Hayzee. 16:15 Brandwerk Rauwe moderne hiphop in een vrij geestige omgeving met de juiste dosis discipline. 19:00 The Ultraverse Maakt donkere, sferische elektronische muziek maar de voorliefde voor pop blijft altijd op de voorgrond. 20:30 Stillmode De groep heeft haar vleugels gevonden en kijkt met frisse zin naar de toekomst, zonder de prachtige ervaringen als ‘rups’ te vergeten. 22:00 Fata Boom Gemeenschappelijke liefde voor hiphop met heleboel beats, teksten en refreintjes. 23:00 De Likt De Rotterdamse hiphopformatie van het moment. Hier staat niemand stil!

BALANZ SENA SUMMER JAZZ STAGE Houttuinen FRIDAY

20:15 FLiNK Dynamisch trio met een energieke en afwisselende sound. 22:30 Laura Vane & the Vipertones Retro-soulstijl met een vleugje pop.

SATURDAY

13:00 JazzedUP Hard groovende jazz door enthousiaste amateurs. 15:00 Jazzlab Sessions Een muzikaal avontuur met jazzstandards en pop- en soulrepertoire. 17:15 GreyHeads Multidimensionale elektronische en hiphopgeluiden komen samen. 20:00 Ntjam Rosie Een mix van pop, jazz en soul uit Kameroen.

DORDT CENTRAAL/DRUKKERIJ

JONKHEER STAGE Grotekerksplein FRIDAY

17:00 Men on the Moon Zes ervaren muzikanten brengen een ode aan REM. 18:45 Focus Ooit ‘n wereldberoemde NL rockband, nu op Big Rivers. In the 70’s in één adem genoemd met Pink Floyd, Jethro Tull etc.

20:30 Het Dijkt Als Het Dijkt, dan dijkt het goed! 22:30 Faith Hommage aan de legendarische George Michael en zijn muzikale nalatenschap.

SATURDAY

13:00 aMeezing Big Rivers Het grote ‘mee-zing' evenement met de Dordtse Elisjeba Wesenhagen als soliste, incl. 3 ‘whoppers...’ 16:15 Finest Truth Energieke liveshow met de muziek van de legendarische funk-rockband Mothers Finest. 18:00 Nod Stewart & the Faces Het is alsof Rod Stewart & the Faces hebben besloten een eenmalige reünie te houden! 20:00 The Beautiful Ones Een indrukwekkende Prince tribute met Jared Grant. 22:30 Willie & the Windmills Waar de tornado en wervelwind elkaar treffen, daar is Willie & The Windmills!

SUNDAY

13:15 The Hillbilly Moonshiners De beste covers in hillybillystyle. 15:00 Foul Play COMMITTED Authentieke en energieke live-act vol soul classics gebaseerd op de film ’The Commitments’ uit 1991. 16:45 The Wanderers Hun spetterende ode aan Elvis Presley. 18:30 Amy Winehouse Tribute Voor iedereen die van deze prachtige artiest houdt. 20:30 The Euros Betrap jezelf op het bespelen van de luchtgitaar, zing je longen uit je lijf en geniet!

SUNDAY

14:00 Kruidkoek Een obscure mix van jazz, rock en Tarantinofilms met een ongezonde dosis improvisatie en humor. 15:15 Stuart Mavis Sterke popsongs met eigentijdse teksten. 16:30 DE KAT Wie één optreden heeft bezocht is fan, wie vaker komt laat zich iedere keer verrassen. 17:45 The Howlin’ Deze band neemt je mee op een muzikale reis langs verschillende genres. 19:15 SUPERMOON Een dikke groove, sterke harmonieën en een dosis accenten die je in een rap tempo om de oren vliegen.

THE MOOD STAGE Grote Markt FRIDAY

SUNDAY

14:30 Anemone Rauwe randjes, psychedelische soundscapes, Madchester-grooves en uitgesponnen nineties-popliedjes. 16:30 Paardekooper Powertrio Paardekooper staat voor energie, vuur in ieder optreden. 18:30 Ian Siegal + Rhythm Chiefs = Top!

17:45 Certain Animals Smerige rock met een vleugje psychedelica. 19:00 Silent War Mix tussen indie en elektronische muziek met een rauwe, grootse muur van geluid. Presented by DOOR. 20:15 Figgie Nederlandstalige indie-skater-rock band. 21:30 Shortparis Spastische dansgrooves, duistere electro, postpunk, experimentele ruis en akoestische chansons. Presented by DOOR 23:00 CUT_ Een kruising tussen donkere alternatieve elektronica en edgy popmuziek.

22:30 The King’s Rhythm Crew ft. JB Meijers Oude en nieuwe blues in een modern jasje.

SUNDAY

13:30 Phil’s Big Band Swing and fun - all the way. 15:30 De Raad van Toezicht Een twaalfkoppige formatie met een muzikale oorsprong in jazz en funk. 17:45 Nueva Manteca Een nieuwe super latin-jazz band met een nieuwe super line-up! 19:45 BRUUT! Met Steffen Morrison Vuige Hammond sounds, harde grooves en 60's surf versmolten tot een dansbaar geheel.

FINN’S STAGE Blauwpoortsplein SATURDAY

16:15 Rob van Rij In zijn liedjes is een mooie balans tussen folk, country en pop terug te vinden. 17:00 Nicolas Joan Mengelmoes van Chris Cornell (Soundgarden/ Audioslave) en Matthew Bellamy (Muse). 17:45 Francesco Daniel Gewapend met gitaar en voetdrum speelt hij eigen werk en de grootste hits van andere artiesten. 18:30 Fixxxman Brengt akoestische en volledig 'gefixxxte' blues, rock en pop covers afgewisseld met eigen werk. 19:15 Ilse Bevelander Hier lijken jazz, kleinkunst en singer-songwriter repertoire hand in hand te gaan. 20.15 Julia Zahra Winnares Voice of Holland 2013. Liedjes die in de soul/poptraditie zijn geschreven, met een moderne twist. 21:15 Gerson Main Dansbare poëzie, eigenzinnige levensliederen en Caribische country. 22:15 Michael Prins Typerende teksten vol van ironie gepaard met een lyrische muzikale omlijsting.

17:00 No Excuse Stevige blues & rock met een mix van herkenbare covers. No Excuse to refuse! 19:00 Sunny Side Up Akoestisch duo waar je vrolijk van wordt! 20:30 Lewis Floyd Henry Eén man, multi-genre, ‘n geweldige show! 21:30 Mix & Match Een mix van mensen die een match hebben gevonden in classic rock. 23:00 Leo Schellinger & Friends Voor de 15e keer op Big Rivers, dat zegt genoeg! 00:00 Lewis Floyd Henry Dit keer binnen.

SATURDAY

13:00 Pilar McCarthy Singer-songwriter, pop en wereldmuziek op frisse wijze gemixt tot een uniek, volwassen eigen geluid. 13:45 DJ Corrito Mix van all round en latin muziek. 14:15 Pilar McCarthy 15:00 La Negra Caribische brassband met veel temperament! 15:45 DJ Corrito 16:00 Modji Energieke mix van verschillende muziekstijlen uit Afrika, Latijns-Amerika samen met Westerse roots. 16:45 DJ Rafi Draait de rest van de avond lekkere salsa plaatjes tijdens de change-overs. 17:00 Modji 18:15 En Dos Tiempos Neemt je mee op reis langs de meest opmerkzame muziekstijlen in de Cubaanse geschiedenis. 19:15 En Dos Tiempos 21:00 Team Latino Mix van salsa, merengue, bachata en latin met een moderne touch.

OTTO E MEZZO I.S.M. BIBELOT STAGE Vismarkt FRIDAY

17:30 F.A.S.H. Rock/bluesband met een vleugje funk op een bedje van punkmuziek. 19:00 No Sign Of Harry Peat Deze rockband speelt de ballen uit je broek en als je wilt dansen- dan mag dat ook... 20:30 Skeftum Deze Dordtse 5-mans band maakt er een feessie van! 22:00 Skeftum Tribute to Golden Earring.

SATURDAY

14:00 Vokatus Hoekig en groovend, met invloeden uit 70’s hardrock en 90’s indie rock. 15:15 Yes Mother Psychedelische beat group op zoektocht naar een verontrustende herkenbare raarheid. 16:30 PEER Deze indierockband is klaar voor het festivalseizoen.

23:15 Team Latino

SUNDAY

13:30 Fonzie’s Triumph Staat garant voor een avond vol rock & roll met hier en daar een flinke scheut country en blues. 15:30 Black Label Blues Band Stevige Chicago bluesband uit Dordt. 17:30 Solid Gold Speelt covers uit alle tijden op hun eigen wijze.

SCHEFFERSPLEIN STAGE FRIDAY

18:45 Living Room Heroes Spelen vette southern soul rock.


VISSER’S POFFERTJESSALON Groenmarkt

20:30 Kev Black & The Muffdivers Rockabilly en surfmuziek, geïnspireerd door het jaren 50-tijdperk. 22:30 The Hackensaw Boys Deze muziek bestaat uit de beste elementen van punk, rock en klassieke country muziek.

FRIDAY

SATURDAY

23:30 Cactus Cowboys Als deze bier band op gang is, begint het feestje past écht. Bier, bier, bier!

15:00 Basily Gipsy Guitars Deze muzikale gipsy familie brengt iedereen aan het dansen. 17:00 Charley Cruz and The Lost Souls Melodieuze countryblues popsongs met een pakkende haaklijn in het rijke Americana genre. 19:00 Motorboat Speelt covers op naam van de grote bands uit de 70’s. 21:15 Steely Fan Steely Dan tribute band.

SATURDAY 23:30 T-99 ‘Sell your soul to the devil- music...’

SUNDAY

Jesus Volt

14:00 Ed & the Gators Een swingende bluesband die je meeneemt door de geschiedenis van the blues. 16:15 The Electrophonics Een R&B band in retro style met een vette knipoog naar de jaren 50.

POPCENTRALE STAGE Achterom 23:00 Allez Mama Versmelt stomende dubbele kick zydeco met Afrikaanse high-life gitaargrooves.

SUNDAY

14:00 Marlou Haar liedjes zijn kleine persoonlijke verhalen. 16:15 David Hillyard & the Rocksteady Seven Skajazz-collectief met een top blazerssectie en de legendarische percussionist Larry McDonald. 18:30 King Charles & the Rubinators Bluegrass uit onze eigen stad.

GROENMARKT STAGE FRIDAY

19:30 Rogier Pelgrim Met de gitaar, zijn stem en z'n persoonlijke teksten, brengt hij gevoelige, zwaarmoedige en pakkende popliedjes. 21:30 Bad Case and the Roadies Vier vrienden spelen pareltjes uit de popmuziek- met een twist...

SATURDAY

14:00 BluesNote Groovy gitaarwerk, harmonica en footstamp, en meeslepende melancholiek. 16:00 Los Irlandeses Unieke mix van levendige Ierse volksmuziek en opwindende Tex Mex klanken. 18:00 Boerensyndicaat Vurige wereldhoempa van verschillende soorten ‘wortelmuziek’. 20:15 El Capstok One man band.

SUNDAY

15:15 Barnyard Tea Met stijl, klasse en een vleugje rock & roll hebben ze een geheel eigen benadering van Amerikaanse traditionals. 17:30 Piano Paul R&R, boogie-woogie pianist-singer en street performer.

VERGULDE LAMPET/FLES&MES STAGE HOUSE OF BLUES Statenplaats FRIDAY

18:15 Sweet Mary Jane Een ode aan de bluesrock uit de 60’s en 70’s. 20:15 Joost de Lange Rock/Blues Experience Een indrukwekkende mix van eigen werk, Jimi Hendrix, Rory Gallagher en Stevie Ray Vaughan. 22:30 Bang Bang Bazooka Echte rock ’n roll door echte mannen.

SATURDAY

13:30 Mattanja Joy Bradley Blues die je ziel weet te raken en je aan het denken zet. 15:00 Samball DJ’s Geeft een tribute aan Michael de Jong 15:45 Blame it on Vinnie Een mix van blues, rock ’n roll en country op een eigenzinnige akoestische manier. 18:00 Ragged Them Dirty Ruige blues met gitaarsolo’s en bluesharpsolo’s die je om de oren vliegen. 20:15 Jesus Volt Rock ’n roll met een rotsvaste fundering van jaren 40/50 blues en 70’s funk. 22:30 Leif de Leeuw Band Opzwepende percussie, swingende blues overgoten met een 70’s sausje.

FRIDAY

18:15 Steel Puppy Vet harde metalband. Klinkt als: Avenged Sevenfold, Drowning Pool. 19:15 Lleed Stevige rock met een vleugje blues en funk. 20:30 Reemah & The Rude Cut Band Eén zeer getalenteerde reggaezangeres, ondersteund door de Nederlandse Rude Cut Band. 21:45 Dr Justice & The Smooth Operators Stoer, stompend, pompend en stotend, maar tegelijk funky, sexy, flexy en flowend. 23:00 Pene Corrida Guilty pleasures in een Mexicaans metaljasje. Uno, dos, PARTY!

SATURDAY

14:30 WHOP Goes Pop Senioren op tour. 16:00 Thisgirlslife NL singer-songwriter met te gekke band. 17:00 The Oblomovs Donkere, rauwe liedjes in de stijl van Lou Reed & Velvet Underground. 18:00 Monsterbox QOTSA meets Metallica. Dikke riffs in je face! 19:15 Speakerpunch Sleazy energieke speedrock à la Peter Pan Speedrock, Misfits & Danko Jones. 20:30 Sleepertown Dordtse harde alternatieve postrock met invloeden uit indierock en punk. 21:45 I Against I Dordtse punkrockgrootheden,terug van weggeweest. 23:00 HERE TODAY Aanstekelijke mix van heavy grooves en uitdagende melodieën.

SUNDAY

14:30 Jam Session Pak een gitaar, bas, drumstok of tamboerijn en jam met ons mee! 15:45 Blunderbuzz Stevige americana/bluesrock beïnvloed door alle gitaarmuziek tussen 1950 en nu. 16:45 The Silent Disco Vrolijke indiepop en partyfolk. 17:45 Loft52 Mix van mooie poprock liedjes en stevige gitaarrock. 18:45 Godfader Freddo Dansbare funkrock met flashing vocals. 19:45 Radio Barbã Met hun zwoele zweterige mix van balkan en folk weten ze menig festival op z’n kop te zetten.

NIJHOFF SCHILDERS & FRIENDS STAGE Bagijnhof FRIDAY

19:00 Friends on Friday Special Ibiza soulfull house set by Vincent Vilouca met resident dj’s René van der Weijde & Eddie4Tune, percussion van Cherokee, vocals van Miss Bunty en sax van Julian. 14:00 16:00 18:00 19:45

SATURDAY

SKAvuiten Met SKAvuiten is het altijd een feest! Xing Laat je verrassen door een stevig pop- en rockconcert! The Young River Countryrock op z’n best. Crazyland Erick E, Jean, Mike S, Faustino Dos Santos en DJ Rob zullen er gegarandeerd een feest van maken!

SUNDAY

14:00 DeDonuts Zij blazen klassiekers uit de muziekgeschiedenis. 16:00 HaZes Blues Band Een muzikaal eerbetoon aan André Hazes. 18:00 Hollands Verdriet Gedeelde smart is dubbel plezier!

SUNDAY

19:00 Homesick & the Louisiana Men Canyun feestje!

STOOMCURSUS MONDHARMONICA

Zondagmiddag 15 juli in de Intree (VVV) op Spuiboulevard 99, aanvang 15:00 tot 16:30. Deelname €20,-. Het eraan verbonden concert begint om 19:00 bij Visser’s op de Groenmarkt.

RESTAURANT POST

Johan de Wittstraat 28

FRIDAY

23:30 AFTERPARTY! Big Rivers gaat hier gewoon door...

SATURDAY

12:00 Celeste Liberty Haalt haar inspiratie uit de singer-songwriter, folk-en country scene. 13:15 Corvin Silvester Zanger, gitarist en acteur die zijn eigen nummers uitvoert. 23:30 AFTERPARTY! Big Rivers tot sluit!

SUNDAY

14:30 Natalia Magdalena Met haar dromerige liedjes probeert ze de harten van de luisteraars te veroveren. 15:30 Berend van den Brand Speelt ‘n mix van pop en jazz songs.

BINNENSTAD = BRASSOCIETY! Overal in het oude centrum kun je ze tegenkomen... FRIDAY

17:00 BRASSOciety Zoals ieder jaar is onze houseband weer van de partij!

SATURDAY

12:00 BRASSOciety Onverbeterlijk leuk...

SUNDAY

13:00 BRASSOciety Until they drop!

BIG RIVERS ECO GLAZEN Net zoals vorig jaar, wordt er dit jaar bij de podia en bij de deelnemende Dordtse horeca geschonken in de herbruikbare plastic Big Rivers eco glazen. Deze speciale Big Rivers glazen koop je éénmalig voor € 2,50 en kan je bij het halen van ‘n nieuw drankje inwisselen voor een schoon, nieuw glas. Zo draag je bij aan een schoner milieu en help je zo het nog altijd gratis toegankelijke Big Rivers te blijven bestaan. Aan het einde van het festival kan je hem mee naar huis nemen als leuk souvenir.


hǁǀĞĞůnjŝũĚŝŐĞǀĂŬŵĂŶ ǀŽŽƌĂůƵǁŬůƵƐƐĞŶ ǀŽŽƌĂůƵǁŬůƵƐƐĞŶ   

ZĞŶŽǀĂƚŝĞͲKŶĚĞƌŚŽƵĚʹĂĚŬĂŵĞƌƐͲ<ĞƵŬĞŶƐ sůŽĞƌĞŶͲdŝŵŵĞƌǁĞƌŬͲůĞŬƚƌĂʹ>ŽŽĚŐŝĞƚĞƌƐǁĞƌŬ

ZŽďsĞƌŵŝũ :ŽŽƉĚĞŶhLJůƐƚƌĂĂƚϭϭ ϯϯϭϳEtŽƌĚƌĞĐŚƚ ϬϳϴϳϴϱϬϬϵϬϬϲϭϮϳϬϳϰϱϴ ŝŶĨŽΛƌŽďǀĞƌŵŝũ͘Ŷů ǁǁǁ͘ƌŽďǀĞƌŵŝũ͘Ŷů

Een goed afscheid helpt je verder

Mirjam Hamoen

VOOR HET MELDEN VAN OVERLIJDEN BELT U

Welke warmtebron U ook zoekt! Gas, hout, of elektrisch:

078 711 0201 of 06 19 47 28 15 (24 uur per dag) Wij zijn er voor iedereen, ook voor particulieren en elders verzekerden.

Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht mirjam@uitvaartzorg-mirjam.nl

SHOWROOM HAARDEN UITVERKOOP TOT

50%

KORTING

LOUNGESETS TOT €750,-

ALTIJD GRATIS THUISBEZORGD!

BEZOEK ONZE SHOWROOM!

Burgemeester Jaslaan 35 Dordrecht 078-6160364 www.vdmerwe.nl

Donderdag geopend van 17.00 – 21.00 uur Zaterdag geopend van 09.00 – 17.00 uur

Vissersdijk 63 Dordrecht • 078 203 2078


KEUKENS HALF GELD Deze week is de spectaculaire Keukens Half Geld actie er weer van Keukenwarenhuis.nl.

Grootste keukenshowroom in de re

gio!

Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl is gespecialiseerd in betaalbare ontzorgde A-merk keukens welke voor half geld verkocht worden, met de apparatuur, aanrechtbladen en accessoires tegen internetprijzen. Kom snel langs en profiteer nu. Vraag ook naar de snelle beslisserskorting! O O O O O O O O O O O

ontzorgde keukendeals Half Geld apparatuur tegen internetprijzen 1000 luxe keukens op maat uit voorraad altijd meer dan 50 outlet keukens 68 opgestelde showroomkeukens Kiezen en Kopen in twee stappen alles met prijzen in de showroom luxe cadeau t.w.v. 99 euro bij afspraak via de website zes maanden reserveren mogelijk geen aanbetaling en ontspannen oriĂŤnteren, kijken en vergelijken in de grootste Keukenshowroom in de regio.

8,8

juli 10 - 22 uur A C T I E T I J D E N maandag 16 juli 10 - 18 uur donderdag 19 10 - 22 uur 10 - 22 uur dinsdag 17 juli 10 - 18 uur vrijdag 20 juli vrijdag 13 juli 9 - 18 uur 9 - 18 uur woensdag 18 juli 10 - 18 uur zaterdag 21 juli zaterdag 14 juli

Einsteinstraat 29, 3316 GG Dordrecht. Tel. 088 01 01 201 Stobbeweg 19-21, 2461 EX Ter Aar â&#x20AC;&#x201C; Tel. 088 01 01 200


14

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

Condoleance

Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING

Familie kamer

Regeleen van Regelen va uitvaarten arten in de d gehele ge regio gio mett rust, rust aandacht cht en re respect.

Uitvaartcentrum Van der Jagt straalt sfeer en warmte uit Tineke van der Jagt Uitvaartverzorging is een dienstverlenende onderneming met een regionaal karakter. Steeds meer mensen willen af van de gangbare uitvaarttradities en op een persoonlijke manier afscheid nemen van hun dierbaren. Tineke van der Jagt probeert de familie, als dat wordt gewenst, zoveel mogelijk bij het afscheid van een dierbare te be-

Aula

trekken. Betrokkenheid en het regelen van de uitvaart overeenkomstig de wensen van de overledene en nabestaanden, spelen een belangrijke rol bij het verwerken van verdriet. Tineke van der Jagt laat niets aan het toeval over, begeleidt deskundig en biedt persoonlijke aandacht omdat de laatste zorg de beste moet zijn. Een waarborg voor verzekerde zorg en persoonlijke aandacht.

TINEKE VAN DER JAGT

Begrafenis- en Crematieverzorging

Wendie Borsje: 06

Een waarborg voor verzekerde zorg en persoonlijke aandacht

- 237 238 29 Renate R e Suurmond: 06 - 51 37 31 20

T. 078 - 644 07 77 - M. 06 - 224 217 87

www.suurmond-partners.nl

E. INFO@VANDERJAGTUITVAART.NL - W. WWW.VANDERJAGTUITVAART.NL

BIJ RIA V.D. POL OP HET DAMPLEIN IN DUBBELDAM DINSDAGMORGEN OP HET DAMPLEIN, GROTE TASSEN MEENEMEN! GRATIS PARKEREN!

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR

BEZORGERS

ANDIJVIE

kilo

0.98

DORDRECHT

HOLLANDSE KERSEN

kilo

4.50

VERSE BOSPEEN

kilo

0.98

PAPENDRECHT

OPAL PRUIMEN

kilo

2.50

GROTE AFSLAG NIEUW AARDAPPELEN UIT SINT ANNALAND

DOREES FRIESLANDERS

5 kilo 5 kilo

6.00 5.00

60 plussers zijn ook welkom!

ZWIJNDRECHT DE KRANTEN EN HET DRUKWERK WORDEN OP DE DAG VAN VERSPREIDING NETJES BIJ JE THUIS AFGELEVERD.

Neem snel contact op met ons via: 078 6140 149


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

CARAVAN CENTRUM ZWIJNDRECHT GA VEILIG OP VAKANTIE!

Focwa onderhoudsbeurt van alle merken

KAMPEER ARTIKELEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ALLE GASFLESSEN UIT DEZE ADVERTENTIE LEVEREN WIJ UIT VOORRAAD, OOK VULLINGEN ANTARGAZ 10,5 KG

1 stuk 2 stuks

met keuringrapport en sticker 2018

EASYBLUE 5 KG

Bij Alexander Roodfeld Herenmode

GROOT ASSORTIMENT

v/a €125.-

Take5 5 KG

SALE

CAMPINGAZ 901

ANTARGAZ CALYPSO

CAMPINGAZ 904

CAMPINGAZ 907

3 stuks

20% 30% 40%

BENEGAS

Onze merken: Jacob Cohen - Mason's - Paul & Shark - Xacus - Gran Sasso - Roy Robson Denham - Re-Hash - Artu Napoli - John Miller - Eton - Woolrich - Hackett EURO 5 KG

8 KG

BP 10 KG

BP 5 KG

Zoutverkopersstraat 3 (industrieterrein De Geer) - 078-6105025 info@caravancentrumzwijndrecht.eu - decaravanmakelaar.nl caravancentrumzwijndrecht.nl • Wij zijn altijd te bereiken op 06-20705277 ZOMER OPENINGSTIJDEN: di. t/m vr. 09:00 - 17:30 uur, za. van 10:00 - 16:00 uur

VISSTRAAT 13-15 | SHOP ONLINE: WWW.ROODFELD.NL

15


18

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

DE BPM GAAT OMHOOG!

NU EXTRA VEEL VOORRAADMODELLEN MET LAAG BPM-TARIEF

èN T/M 31 AUGUSTUS ¢ 3.200 EXTRA VOORDEEL

De BPM-belasting gaat omhoog.'DDURPKHHIW)LDWQXH[WUDYHHODXWR·VLQJHNRFKWPHWKHWKXLGLJHODJH%30WDULHI =RGDWMLMPHWHHQJURWHJOLPODFKZHJULMGWLQMHJORHGQLHXZH)LDWXLWYRRUUDDG RS RS %RYHQGLHQNULMJMHWPDXJXVWXVWRW3 H[WUDYRRUGHHO .LMNRS)LDWQOYRRUKHWFRPSOHWHDDQERG

ZWIJNDRECHT, OHMSTRAAT 1. TEL. 078 - 681 27 00 (VIA NAVIGATIE MIDDELLIJN ZWIJNDRECHT)

SPIJKENISSE, EDISONWEG 9. TEL. 0181 - 44 22 33 www.zeeuw.nl De actie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2018, bij aankoop van een nieuw, ongeregistreerd model. Het voordeel bedraagt maximaal â&#x201A;¬ 3.200 op de Fiat 500. De getoonde afbeelding kan afwijken van het werkelijke product. De gecommuniceerde acties zijn alleen geldig voor particuliere aankopen. +L]LYIY\PRZJPQMLYZaPQUNLIHZLLYKVWKLVÉ&#x2030;JPwSL,\YVWLZL[LZ[TL[OVKL/L[KHHK^LYRLSPQRL]LYIY\PROHUN[TLKLHM]HUKLVTZ[HUKPNOLKLULU\^YPQNLKYHN2PQR]VVYKL]VVY^HHYKLUVWÃ&#x201E;H[US]LYRVVW]VVY^HHYKLU

Gem. brandstofverbruik: 3,8 - 4,3 l/100 km (1 op 23,3 - 26,3). CO2: 88 - 99 g/km.


www.dordtcentraal.nl

Dordt Centraal Vrijdag 13 juli 2018

19

Volop elektrische fietsen bij Bike Totaal Isendoorn De grootste collectie elektrische fietsen van de regio is te vinden bij Bike Totaal Isendoorn aan het Admiraalsplein in Dordrecht. Allerlei verschillende modellen zijn te bewonderen in de showroom, naast nog vele andere soorten fietsen. n. Omdat Bike Totaal Isendoorn zoveel modellen elektrische fietsen heeft, kan wel gezegd worden dat veel kennis in huis is over deze fietsen. Een elektrische fiets biedt dan ook veel voordelen, volgens Serge van den Arend, eigenaar van de Dordtse fietsenzaak. “Het biedt een prettige manier van ondersteuning. Je blijft zelf fietsen maar je hebt minder last van de wind als je bijvoorbeeld een brug op moet fietsen.” Waar eerst veel vooroordelen heersten over elektrische fietsen, zoals dat deze alleen voor oudere mensen zouden zijn, is de elektrische fiets tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want er is veel mogelijk. Zo is Bike Totaal Isendoorn onlangs het Riese & Muller Testcentre voor de Drechtsteden geworden. Dit exclusieve merk levert oa. high speed e-bikes die 40 tot 45 kilometer per uur kan. Ideaal, volgens Van den Arend. “Met deze fiets krijgen we mensen uit de file en op de fiets. Heel handig om bijvoorbeeld mee naar je werk in Rotterdam te rijden.”

maakte elektrische fietsen van Koga kenmerken ken ke n zich door luxe en sportiviteit. Van deze exclusiee-ve fietsen is een behoorlijke collectie te vinden bij Bike Totaal Isendoorn. Uiteraard zijn ook race, ATB, kinder- en stadsfietsen te vinden bij de Dordtse fietsenzaak. Ofwel: alles op het gebied van fietsen.

ke m i b e- entru

tc tes

Een ander onderdeel van de zaak is de werkplaats. Hier zijn vakbekwame fietsenmakers te vinden, die het motto van Bike Totaal Isendoorn hooghouden: klantvriendelijk zijn en meedenken met de mensen. Woorden die perfect passen

Er zijn nog veel meer modellen elektrische fietsen te vinden in de showroom van Bike Totaal Isendoorn. Zoals van Sparta, Batavus, Gazelle, Merida, Koga en Dutch id. En niet te vergeten de Riese & Muller e-bikes, die gemaakt zijn om dagelijks zwaar gebruikt te worden. De handge-

Isendoorn

bij ondernemer Van den Arend. “Ik sta met veel plezier in mijn zaak. Maar ik doe het niet alleen, ik heb een heel leuk team om me heen. Ik ben in hart en nieren een ondernemer. Ik geniet ervan als klanten tevreden zijn. Daar doen we het met z’n allen voor. Een klant moet het product nemen dat hij of zij zelf wil, we gaan niet pushen. We nemen de tijd voor mensen en willen hen graag een goed gevoel geven.”

Admiraalsplein 2 - 3317 BA Dordrecht - 078 6181925

isendoorntweewielers.nl

Wij zijn Riese & Müller Testcentrum van de Drechtsteden en omstreken

Nieuwsgierig geworden naar bijvoorbeeld de elektrische fietsen van Bike Totaal Isendoorn? Kom eens langs voor een vrijblijvende proefrit en vraag naar ons 5 jarig Garantie Pakket.

wij houden van fietsen


ACTIE! om je vingers bij af te likken

BBQ pakket voor 4 personen 4 kipburgers, 4 kipworstjes, 4 drumsticks en 8 satéstokken samen:

24,

95

voor 6 personen 6 kipburgers, 6 kipworstjes, 6 drumsticks en 12 satéstokken samen: 95

34,

voor 8 personen 8 kipburgers, 8 kipworstjes, 8 drumsticks en 16 satéstokken samen: 95

44,

Kippie Dordrecht centrum um Achterom 14 B 3311 KC Dordrecht dordrechtcentrum@kippie.nl e.nl

Kippie Dordrecht Winkelcentrum Sterrenburg Winke PP.A. de Kok-plein 136 3318 JW Dordrecht dordrecht@kippie.nl

www.kippie.nl

Weekendeditie Week 28 2018  
Weekendeditie Week 28 2018  
Advertisement