Page 1

RODOAUTOS.NL creations

In- verkoop gebruikte auto’s APK / ONDERHOUD / REPARATIE Gratis ophalen van sloopauto’s

Volg ons op twitter @twincreations

Tel 078 - 6163980

078 - 6489319 • twincreations.nl

pipoos Visstraat 100 Tel. 078 - 6132030

www.kroonkozijn.nl tel: 078-6226340

Dordt Centraal midweek woensdag 2 oktober 2013

vers ch i j nt wekel i jks h u i s -aa n-huis in D ord recht - H eerj ansdam - Pa pendrec ht - Zwijndrec ht

oplage 90.000 • nr. 679

Dordrecht Pakt Uit

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G Voor het melden van een overlijden ben ik altijd bereikbaar op:

met drukste koopzondag

06 528 81 505 of 078 26 00 366 info@erkelensuitvaartverzorging.nl Postbus 370 3300 AJ Dordrecht

www.erkelensuitvaartverzorging.nl

Grafmonumenten

Gevestigd in het Gevest uitvaartcentrum Nassauweg 190 (078) 613 60 60 - monumententuin.nl Alleen op: vrijdag

zaterdag

4 5 oktober

DORDRECHT Dordrecht Pakt Uit en velen genoten mee. Het evenement werd dit weekend georganiseerd naar aanleiding van de opening van het Bagijnhof en Achterom. Onder het genot van de najaarszon was er mode, acƟes, muziek en kinderacƟviteiten. Zo’n drieduizend man kwam naar het Statenplein voor de knallende afsluiter, Crazy Piano’s. Zondag was tevens de drukste koopzondag ooit. (Foto: Thymen Stolk)

BeachŇag nodig? dordtcentraal ntraal reclame.nl

Fyra-alternatief dupeert Dordtse treinreiziger

EK DEZE WE OS O I D N A R G FEEST PRIJZEN

M IN DUBBELDA

EEN UU URTJJE BOWLEN N

vanaf € 10,0 00 do oorde ewe eeks vanaf € 20,0 00 inn he et wee ekennd.

DORDRECHT De Dordtse wethouder Jasper Mos (Economie, Vervoer) is allerminst te spreken over de plannen die NS en de Belgische collega’s van NMBS vrijdag hebben gepresenteerd voor de spoorverbinding naar het zuiden. “Onacceptabel”, noemt hij ze. “Dordrecht wordt letterlijk voorbijgereden. Ik heb niet de indruk dat er vanuit de reizigers is gedacht en vraag me oprecht af of dit het best mogelijke alternaƟef voor de Fyra is.” Omdat de Merwehal dit jaar 30 jaar bestaat en wij 10 jaar de eigenaar zijn van Bowling & Partycentrum de Merwehal vieren we dat september en oktober groots.

We willen niet meer giftreinen, maar meer personentreinen De twee spoorwegmaatschappijen spraken bij de presentatie van ‘een goed doordacht plan om de spoorverbinding tussen Nederland en België volwaardig te gaan herstellen en uitbreiden’. Ieder uur een hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Brussel (Thalys en Eurostar), een verbeterde versie van de vroegere Beneluxtrein en dagelijks fors meer ritten op de HSL (van 41 naar 130). Dat laatste is nu juist één van de pijnpunten voor Mos: “De afspraak was dat op het HSL-spoor alleen de hogesnelheidstrein zou gaan rijden. Nu

worden er ritten van het normale spoor naar de HSL verplaatst.” En die rijden hier wel door de ‘achtertuin’, maar stoppen niet in Dordrecht. Mos denkt dat het een gevolg is van het debacle met de Fyra, dat de overheid een strop van honderden miljoenen op gaat leveren. “Ik krijg het idee dat ze zoveel mogelijk het HSL willen gaan gebruiken om die schade te beperken. Zeker ook gezien het materieel dat de NS gaat inzetten; nog geen hogesnelheidsmaterieel.” Benelux-plus Een bijkomende vrees is dat de capaciteit die vrijkomt op het normale spoor, door het verplaatsen van ritten naar de HSL, gebruikt gaat worden voor meer goederenvervoer. Lees verder op pagina 3.

oktober

Gebraden reepjes in saus Beenham in babi 2 VOOR pangangsaus, fricandeau in ketjapsaus of kip in piri piri saus Combineren mogelijk 2 bakken à 300 gram naar keuze

6.58

5.00

PLUS ‘t Lam Dubbeldam - Dordrecht Dubbelsteynlaan West 86 + 92, T: 078 616 43 24

zie pagina 14-15

maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 19.00 uur

D r u k k e r i j

Jonkheer

Voor al uw drukwerk Voorstraat-West 348 • 3311 CW Dordrecht 078 6132475 • info@drukkerijjonkheer.nl www.drukkerijjonkheer.nl

Onbeperkt wassen! TER UCTIE: INTROD

vanaf95 € aand

6, 1 per m

W)

(incl. BT

Autowasstraat

De Walvis www.wasstraatdewalvis.nl

De zorg van DenO gaat verder

BOWLE EN EN ETE EN

vanaf € 17,5 50 do oorde ewe eeks 50 inn he et wee ekennd. vanaf € 19,5 Bowling de Merwehal • Baanhoekweg 1 Dordrecht • 078-6164777

WWW.BOWLINGCENTRUM.NL

WIJ REPA REREN

ALLE MER TELEFOON- & KEN! TABLETREPARATIE TIE E

OOK VERKOOP ACCESSOIRES Toermalijnring 1200, 3316 LC Dordrecht, Telefoon 085-0021800, www.ricall.eu

KLAAR TERWIJL U WACHT! *Aanschaf Ricall Repair garant alleen mogelijk na uw eerste reparatie. Niet geldig in combinatie met andere acties. Geldigheid Ricall Repair Garant 1 jaar.

(078) 6 483 483 www.uitvaartdordrecht.nl


2

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013 “De hoop van mijn ziekte is Hij”

Gekomen tot de leeftijd der sterken is van ons heengegaan

Johanna Christina Barendina Aarnoutse-van Roekel -Stiensinds 24 augustus 1994 weduwe van Geert Aarnoutse Dordrecht, 21 oktober 1919 Dordrecht, 24 september 2013 Ap en Renée Rogier en Essi Lisa Lotte Manella en Jacquot Maud Simon Kasper en Heidi Noa Nick en Hélène Yasemin

Na een korte strijd is rustig heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Thomas Jannes van Schaardenburg 27 juni 1930

27 september 2013 E.H. van Schaardenburg – van der Padt Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Mijn grote liefde, mijn maatje, mijn allessie, onze pa en vriend, schoonvader en opa, mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom, zo plots van ons weggenomen. Dit had niet gehoeven. Zo onwerkelijk en niet te begrijpen, WAAROM ???

Ger Gerrit Christiaan Merks 5 augustus 1939

Anjelierstraat 15 3314 ZJ Dordrecht Geen bezoek aan huis

Maartje Merks – van der Weijden

Donderdag 3 oktober is er van 12.30 tot 13.00 uur gelegenheid tot condoleren en om afscheid van hem te nemen in Het Uitvaartcentrum van Dordrecht en Omstreken, Nassauweg 190 te Dordrecht.

Ellen Daniëlle en Jeroen Nika Raymond en Jillian Jessica en Joost Nadia

Aansluitend zal de Afscheidsdienst worden gehouden in de Wilhelminazaal van genoemd uitvaartcentrum, waarna we hem naar zijn laatste rustplaats zullen begeleiden op de algemene begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht.

Ad Lola

Enige en algemene kennisgeving Rien ne va plus… Na een lang en gelukkig leven overleed onverwacht onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Pieter de Koning * 5 augustus 1922 † 23 september 2013 weduwnaar van Lenny de Waal

B. Merks – Kreukniet

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht, in de leeftijd van 79 jaar van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Dordrecht, Abraham Kuyperweg 298

De crematie heeft op vrijdag 27 september in besloten kring plaatsgevonden. Verdrietig om het verlies, maar ook met dankbaarheid dat haar een lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een welbesteed leven onverwacht is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Ed in liefdevolle herinnering Edith en Martin Melvin Elfred en Yvonne Rens, Stefan, Lisanne

Aansluitend willen wij hem samen met u gedenken in de Wilhelminazaal van genoemd uitvaartcentrum, waarna de crematie zal plaatsvinden.

Marian en Harry Hans Dennis Michel Dordrecht, 27 september 2013 Correspondentieadres: Aletta Jacobs-erf 20, 3315 ED Dordrecht

Aansluitend zal de Afscheidsviering worden gehouden om 12.00 uur in de Wilhelminazaal van genoemd uitvaartcentrum, waarna de crematie zal plaatsvinden. Na afloop ontmoeten wij elkaar voor informeel samenzijn in de Orangerie van HetvUitvaartcentrum.

Na een lang en welbesteed leven is, in alle rust, van ons heengegaan onze vader, schoonvader en opa

Daniël Zaal weduwnaar van Clazina Zaal – Havelaar in de leeftijd van bijna 91 jaar. Sophia en Nico Francisco en Daniëlle Bowien, Thomas Lawrence en Evelyn

Selma Lagerlöf-erf 116 3315 AS Dordrecht

Aansluitend willen wij haar samen met u gedenken in de Wilhelminazaal van genoemd uitvaartcentrum, waarna de crematie zal plaatsvinden. Na afloop ontmoeten wij elkaar in de Orangerie van Het Uitvaartcentrum. Indien u onverhoopt geen rouwcirculaire mocht hebben ontvangen, gelieve dan dit familiebericht als zodanig te beschouwen.

Na afloop ontmoeten wij elkaar voor informeel samenzijn.

Advertenties die dinsdag voor 12.00 uur zijn gereserveerd en voor 14.30 uur zijn aangeleverd worden in de uitgave van woensdag nog geplaatst. “Verder van ons allen weg elke dag een beetje dichter naar de hemel toe elke dag een treetje” Variatie op Toon Hermans

“Boven de starren, daar zal het eens lichten…” Verdrietig, maar in vertrouwen dat zij nu weer heel is, delen wij u mee dat van ons is heengegaan onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Catharina van Eck - Willy -

Lady Lucy

Vrijdag 4 oktober is er van 15.30 tot 16.00 uur gelegenheid tot condoleren in Het Uitvaartcentrum, van Dordrecht en Omstreken, Nassauweg 190 te Dordrecht.

Geen bezoek aan huis

weduwe van Cornelis Waltherus (Cees) Riemslag

Gerrie Slager Dordrecht, 29 september 2013

Brouwersdijk 289a 3314 GN Dordrecht

Vrijdag 4 oktober is er van 13.30 tot 14.00 uur gelegenheid tot condoleren en om afscheid van hem te nemen in Het Uitvaartcentrum van Dordrecht en Omstreken, Nassauweg 190 te Dordrecht.

Vrijdag 4 oktober is er van 11.15 uur tot 11.45 uur gelegenheid tot condoleren envom afscheid van haar te nemen in Het Uitvaartcentrum van Dordrecht envOmstreken, Nassauweg 190 te Dordrecht.

Correspondentie naar: E.M. Schreurs – de Koning Van Karnebeekstraat 24 3317 KX Dordrecht

en verdere familie

Ria Maria Johanna Riemslag – Pruimboom

Jan en Truus Marlies en Cees Mary en Ton Kleinkinderen en Achterkleinkinderen

Marco en Angelique Melvin Chris en Annemiek en kinderen

Onze dank en respect gaat uit naar het verzorgend personeel van De Sterrenlanden, afdeling Vriesepoortshof, voor hun liefdevolle zorg en aandacht. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

28 september 2013

Onvervangbaar. Rust zacht, wij houden van je !!!

Na afloop ontmoeten wij elkaar voor informeel samenzijn in de Orangerie van Het Uitvaartcentrum.

Contactadres: Lariksstraat 21 3329 AJ Dordrecht

’s-Gravenhage, 3 november 1931

Enige en algemene kennisgeving

Klein- en achterkleinkinderen 29 september 2013 De Linde, kamer 510, Bankastraat 158, Dordrecht Correspondentie naar: S.M. Bertrand – Zaal, Magnoliahof 6, 3355 PN Papendrecht Donderdag 3 oktober willen wij hem, samen met u, om 12.00 uur gedenken in de Nassauzaal van Het Uitvaartcentrum van Dordrecht en Omstreken, Nassauweg 190 te Dordrecht, waarna de crematie zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid.

gehuwd geweest met Jacob de Groen in de leeftijd van 85 jaar. Rotterdam, 26 september 2013 Ine de Groen & Marja Hubert Thea de Groen † Hans Andriessen & Trudi van Eck Jorinde Andriessen & Suzan Schreurs Correspondentieadres: Ine de Groen Harry Pauwlaan 4 2497 AN Den Haag Voorafgaand aan de afscheidsdienst op donderdag 3 oktober is er voor wie dat wil de mogelijkheid tot afscheid nemen vanaf 10.30 uur in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht. Op deze plaats zal om 11.00 uur de samenkomst plaatsvinden, waarin wij zullen terugdenken aan Willy. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de aldaar gelegen begraafplaats Essenhof. Na afloop ontmoeten wij elkaar in de Orangerie van genoemd Uitvaartcentrum.


4

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

2 VOOR 5.-

50 2 VOOR 7.

ZOEK UIT!

ZOEK UIT!

ZOEK UIT!

3 VOOR

10.-

EN NOG VEEL MEER....! EN NOG VEEL MEER....! EN NOG VEEL MEER....! GRANT’S BLENDED SCOTCH WHISKY Hele liter

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL JONGE JENEVER Hele liter

ELDERS 19,49

VERGELIJKBARE PRIJS 11,59

ALFA EDEL PILS Blik 50 cl

Horeca kwaliteit! ELDERS 1,25

8.99

14.79

SUNNY BAY RUM Wit of Bruin Hele liter

STEENBRUGGE ABDIJ BOCK 30 cl

Zachte vodka, scherp geprijsd!

Heerlijk voor in de mix!

DirckIII heeft een enorm assortiment Bockbier!

10.99

VERGELIJKBARE PRIJS 15,09

11.99

ELDERS 1,29

99

*HQLHWPDDUGULQNPHWPDWH

DORDRECHT Brouwersdijk 30 | HARDINXVELD Den Bogerd 20 | PAPENDRECHT Meentpassage 14 | SLIEDRECHT Fazantplein 3 | ZWIJNDRECHT Kort Ambachtlaan 26 Acties geldig t/m maandag 7 oktober 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

ELDERS 0,39

33

LA TRAPPE BOCKBIER 30 cl

ELDERS 0,89

58

ENERGY DRINK Blik 25 cl Maximale energie, minimale prijs!

ELDERS 0,69

67

SMIRNOFF VODKA 70 cl

ELDERS 19,99

MINERAAL WATER 1,5 liter

BIERFLUITJE

ELDERS 0,39

29

27

COLA Ook sinas 1,5 liter

SINAASAPPEL PERZIKNECTAR Hele liter

Nergens goedkoper!

Het lekkerste vruchtensap!

ELDERS 0,49

37

ELDERS 0,99

69


Het actuele nieuws leest u op:

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

Stuurman aan wal

Reageren?

Stuur een e-mail naar kronkelaar@dordtcentraal.nl willen zien. Dat zal onze leden worst zijn en eerlijk gezegd zijn we vergeten om ze uit te leggen waarom dat best wel belangrijk kan zijn. Als u een overeenkomst ziet met een gebeurtenis, die onlangs plaats vond, dan is dat geen toeval. Ik wil u slechts meenemen in de gedachtegang van enkele ambtenaren en een meerderheid van de Dordtse gemeenteraad, die dit soort idioterie overhoop halen. Bedenkt u daarbij dat het terras van onze kantine nog een stuk laagdrempeliger is dan de tuin van het Dordrechts Museum en u snapt dat de werkelijkheid eigenlijk nog erger is dan mijn hersenspinsel. VVD en PvdA waren als enigen tegen vergaderen buiten de deur. De liberale meneer Dirk was liever op de markt gaan zitten. En de sociaaldemocratische meneer Cor wees er op dat de Tweede Kamer ook niet op het Malieveld vergadert. Voor beide heren vanaf deze plek een pluim. En nog één argumentje van mijn kant; Dordrecht heeft een prachtig Stadhuis. Als ik er zit, bij elke raadsvergadering

De komende bestuursvergadering van onze voetbalclub gaan we straks houden op het terras naast onze kantine. Bij slecht weer gaan we binnen, rond de biljarttafel, zitten. Normaal gesproken vergaderen we in onze bestuurskamer, waar altijd iedereen welkom is om met eigen ogen en oren te ervaren hoe wij ons best doen om de club vitaal en gezond te houden. Maar er komt bijna nooit iemand. Hooguit komen er af en toe een paar mopperen. Met de vergadering op een nieuwe, veel toegankelijker plek, hopen wij dat meer van onze leden belangstelling tonen voor het bestuurswerk. We trekken er extra geld voor uit, want wie weet wie er allemaal komen. En die willen toch allemaal een stoel, een kopje koffie en een frisdrankje. We huren ook een geluidsinstallatie in, zodat iedereen alles goed kan volgen. Maar ik ben er niet gerust op, want we zijn vergeten om deze buitenvergadering bekend te maken. Een bijkomend probleem is dat er op de agenda van onze komende bestuursvergadering geen aansprekende punten staan. We gaan een uurtje of drie zwammen over de toekomst en hopen dan een vrijblijvend besluit te nemen of we volgend jaar één of twee Dordtse bestuurders in ons districtsbestuur zouden

We gaan een uurtje of drie zwammen over de toekomst

Evaluatie buitenvergadering gemeenteraad DORDRECHT Bij wijze van experiment werd vorige week dinsdag door de gemeenteraad in de tuin van het Dordrechts Museum vergaderd. Dit koste 1800 euro meer dan de vergaderingen in het Stadhuis. Eerder was er behoorlijk wat commotie over dat bedrag, wat overigens toen op 5000 euro geschat werd. Het was de bedoeling van de raadsvergadering op deze locatie om meer zichtbaar te worden en de drempel te verlagen voor burgers om eens te komen kijken. Griffier Merel van Hall is tevreden: “Vanzelfsprekend is het even wennen om op een andere plek te vergaderen. Het debat was er niet minder om. En het maakt de raad heel erg zichtbaar. Het Dordrechts Museum was een prachtige locatie om te vergaderen.” Er wordt de komende tijd gekeken of de opbrengst van de vergadering de meerkosten rechtvaardigt.

Actueel

dordtcentraal.nl

Reclamebord nodig?

dordtcentraalreclame.nl nll

Komt er nu eindelijk

een oplossing? DORDRECHT De tunnel onder de Laan der Verenigde Naties gaat er steeds beroerder uit zien. Al jarenlang laten de tegeltjes aan de wand los. De discussie over hoe dat komt, wie hier schuldig aan is en dus wie de oplossing moet betalen, loopt al net zolang. Er wordt al tijden gepraat over een oplossing. Eind vorig jaar leek die in zicht. Toch is bijna een jaar later nog niets gebeurd. Ook de netten die de tegeltjes op moeten vangen, hangen er inmiddels kapot bij. Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat er binnen een paar weken een nieuw

plan wordt gepresenteerd. “Wethouder Jasper Mos komt snel met een nieuw voorstel. Daarin komt onder meer naar voren hoe het wordt opgelost en of bijvoorbeeld ook de dichtregel weer terugkomt.” In dit voorstel staat ook wie er voor de kosten moet opdraaien. Eerder bleek uit onderzoek van TNO dat de rekening voor herstel naar de makers moet. Later bleek uit een ander onderzoek dat er scheurtjes in het beton zitten en dat er problemen zijn met het wegdek van de tunnel. Zeer waarschijnlijk is dat een deel van de rekening in elk geval bij de gemeente komt te liggen. (Foto: Thymen Stolk)

Diverse massages? 2minutes2book.nl

VLEES EN BBQ SPECIALIST

SLAGERIJ PAULUSPLEIN Amalia van Solmstraat 37 • Dordrecht

ROOM SCHNITZELS per stuk

0,60 SLAVINKEN 5 stuks

4,50 MAGER SPEK MET ZWOERD heel kilo

5,50 RUNDER SUCADE heel kilo

EIGEN GEMAAKTE

VARKENS CORDONBLEU heel kilo

9,50

BOEREN RIBKARBONADE heel kilo 6,98

HAMSCHIJVEN VOOR DE ERWTENSOEP heel kilo

5,98

PAARDENBIEFSTUK

10,98 PROCUREUR PAARDENLENDE LAPJES BIEFSTUK heel kilo heel kilo 12,98 7,98 9,98

UIERBOORD 100 gram

0,99

heel kilo

EIGEN GEMAAKTE

GEHAKTBALLEN 5 stuks

1,99

ZIGEUNER BURGERS per stuk

0,60 SATE SCHNITZELS per stuk

1,35 VARKENS KLUIF heel kilo

4,50 RUNDER RIBLAPPEN

FILMLADDER 3 t/m 9 OKTOBER RUSH | Première (VS, 123 min.) DAGELIJKS 16:45 en 19:00 en 21:30 Niki Lauda en James Hunt waren in de jaren 70 elkaars grootste concurrenten in de Formule 1. Hun strijd wordt eerlijk verfilmd. ELYSIUM | 1e Week (VS, 109 min.) | DAGELIJKS 21:45 Op zoek naar vrede op een overvolle aarde in het jaar 2154. Met Matt Damon en Jodie Foster. DE NIEUWE WILDERNIS | 2e Week (NL, 97 min) DAGELIJKS 17:00 en 19:15 + ZA, ZO, WO 14:45 + ZO 12:00 Onnederlandse natuurfilm over de Oostvaardersplassen. PRISONERS | 3e Week (VS, 153 min.) | DAGELIJKS 21:15 Bloedstollende thriller over het ontvoeren van een ontvoerder en de strijd met een detective. SMOORVERLIEFD | 4e Week (NL, 95 min) DAGELIJKS 17:15 en 19:45 BLUE JASMINE | 7e Week (VS, 98 min) | DAGELIJKS 19:30 BORGMAN | 6e Week (NL, 112 min) | DAGELIJKS 21:45 JEUNE ET JOLIE | Laatste Week (Fr, 95 min) DAGELIJKS 17:30

heel kilo

GLORIA | Laatste Week (Chili, 110 min) | ZO 12:30

8,98

SPIJT! | Laatste Week (NL, 93 min) (9) | ZO 11:45

PAARDENWORST

JONKER 500 gram

4,50 ZUURKOOL SPEK per 100 gram

0,80

5

KINDERFILMS TURBO 3D (NL) | Voorpremière (VS, 90 min) (AL) ZA, ZO, WO 14:30 Turbo is een slak die droomt de beste coureur ter wereld te worden. PLANES 3D (NL) | Voorpremière (VS, 96 min) (AL) ZA, ZO, WO 14:45 Het kleine sproeivliegtuigje Dusty wil een grote vliegrace winnen. VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2 3D | 5e Week (VS, 98 min) (6) ZA, ZO, WO 15:00 DE SMURFEN 2 3D | 5e Week (VS,105 min) (6) | ZO 11:45

Nieuwstraat 60-62 3311 XR Dordrecht info/reserveren: 078 – 7200777 www.themoviesdordrecht.nl


ZATERDAG

OKTOBER REEWEG SPECIAALZAAK BANKETBAKKERIJ R

VAN DER BREGGEN

DE GEZELLIGE REEWEG ZATERDAG MET

*BAKKER VAN DORDTSE SCHAPEKOPPEN* *

.DSVDORQ -LPP\ 'HVLUHH

SUPERAANBIEDINGEN

ZĞĞǁĞŐKŽƐƚϱϵ ϯϯϭϮ>ŽƌĚƌĞĐŚƚ ;ϬϳϴͿ ϳϱϬϳϳϵϵ

FLORA CALENDULA

VAN ALLE DEELNEMENDE WINKELIERS

GRATIS PROEVEN De Reeweg in herfstsfeer

Laat u verrassen op de Reeweg

Günther

GRATIS PARKEREN

Jan’s Bloemenhoek

Van Nugteren Kwaliteitsslagerij “Wij hebben zo’n verrassing voor u. Daar moet u om lachen, neem de camera maar mee!”

Bij aankoop van

10 euro ontvangt u een

WAARDEBON Deze waardebon kunt u inleveren tegen een

GRATIS FLES VERSE SINAASAPPELSAP APPELSAP VAN 1 LITER of 1 GRATIS BAKJE SALADE naar keuze*

DE REEWEGKLAPPER Boerenham (200 gram)

€ 3.00

HIJ IS ER WEER... Erwtensoep (liter)

€ 2.95

WAT DACHT U VAN.... Onze eigen rookworst (100 gram)

€ 1.10

“Voor elke klant hebben wij zaterdag 5 oktober een lekkere verrassing klaar liggen”

Voor iedere klant hebben wij een schitterende tas kado*

Rundergehakt (500 gram) + Kipfilet (500 gram)

samen € 8.50

* Deze akties zijn alleen geldig op zaterdag 5 oktober

ADRES

OPENINGSTIJDEN

In de Bogaard Reeweg Oost 69 3312 CL DORDRECHT 078-613 55 54

MA.: 13:00 - 17:30 DI. T/M VR. 08:30 - 17:30 UUR ZA.: 08:00 - 16:00 UUR

WWW.INDEBOGAARDAGF.NL

DE LEKKERSTE RUNDERRIBLAPJES KOOP JE BIJ DIRK (500 gram)

€ 5.75

Al ons vlees is scharrelvlees. Reeweg Oost 45 3312 CK Dordrecht Wij verkopen verse Tel. nr. 078-6134395 Hollandse paardenhaas.


7

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

Voor volop voordeel, zie onze folder

& S U E K P O VOL

! G A A L A R EXT PER KILO

9 6 0

l

Boer’n Vla appeltaart of vla flip pak 2 cups elders 1,39

PER KILO

l

EG GS W

EG ND W

VE

LA

AN

RA 3

OE

PR

DH

OV I

OR BEL

EG

AU

EG

STE Y

GH

IN

KL

ZA ND

W

W

C RE

CH T

E

KRU

RE

ENE AA N . JASL

DUB

LE

NLA

EW

L

RG

IA

A CI VIN PRO

BU

NC

ISLA AN N O

G DWE RA N

Aanbiedingen geldig van 30 sept. t/m 5 okt. 2013

Damplein 16

Dordrecht

GRO

l

9 8 0

9 7 0

Moorkopof Slagroomsoesjes 12/16 st. elders 1,59

N

55% korting Elstar per kilo elders 1,99

50% korting

l

Tam Konijn Achterbout kilo elders 11,99

9 9 5

HA ST IN

Korte Varkenshaas kilo elders 13,99

AN

WES T

DUBBELSTEYNLAAN ZENLAAN

l

9 9 5

50% korting

D

OOST

l i

EG


8

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

Albert Heijn Van der Poel

kliniek

maakt je leven mooier!

Ooglidcorrecties tEFTLVOEJHFTQFDJBMJTUFO #*(HFSFHJTUSFFSE

tTQFDJBBMJOHFSJDIUFCFIBOEFMLBNFST t[FFSLPSUFXBDIUMJKTUFO tQMBBUTFMJKLFWFSEPWJOHTQPFEJHIFSTUFM

Vanaf â‚Ź 995, *ODMVTJFGJOUBLFHFTQSFL GPUPT JOHSFFQFOOB[PSH Informatieavond PQFOPLUPCFS BBOWBOHVVS IJFSOBHSBUJTDPOTVMUFO

(SBBHSFTFSWFSFO

Ambachtelijk Hoeksche Waards brood / kleinbrood / gebak en koekjes!! Ambachtelijk en met liefde gemaakt van de lekkerste en eerlijkste ingrediÍnten. Onder andere van graan uit de Hoeksche Waard Ah van der Poel is altijd op zoek naar het beste voor de klant‌. Want de klant is koning!

Rimpelbehandelingen 0QFOPLUPCFSLVOUV[JDIXFFSJOFFO QFSTPPOMJKLHFTQSFLMBUFOJOGPSNFSFOPWFSEFEJWFSTFTPPSUFO SJNQFMCFIBOEFMNFUIPEFTEPPSES+POHFSJVT WBOBGVVS DPOTVMULPTUFO  *OEJFOVXFOTULVOUV[JDIEJSFDUOBEF[FWPPSMJDIUJOHEPPSIFN MBUFOCFIBOEFMFO3JNQFMTXFH[POEFSPQFSBUJF #FMWPPSFFOBGTQSBBL

w w w. d emar i a nneho eve. nl Nanengat 8, Papendrecht, tel. 078 - 642 51 41

Brood, kleinbrood, gebak en koekjes van Bakkerij Voordijk. Om u als klant te overtuigen van de heerlijke ambachtelijke kwaliteit heeft AH van der Poel zeer scherpe aanbiedingen voor de openingsweken: Woensdag 2 - Donderdag 3 - Vrijdag 4 & Zaterdag 5 oktober

Vikorn brood

Witte of bruine puntjes 2 zakken voor (gratis extra zegel voor lock&lock dozen)

1.99 XL Soesjes 8 stuks

3.65

3.49 Speculaascake

2.49

Ambachtelijk kwaliteit in uw supermarkt Albert Heijn Van der Poel

Ook na het afsluiten van je hypotheek blijven wij controleren of die nog bij je past. Dit is een van de Jazekerheden van De Hypotheker. Meer informatie op hypotheker.nl/jazekerheden

Dordrecht Centrum Johan de Wittstraat 160 (078) 631 01 99 Dordrecht Stadspolders Van Eesterenplein 254 (078) 630 97 25 Papendrecht Weteringsingel 4 (078) 642 30 00 Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transparant. En alles is goed geregeld.


voor al uw reclame acĆ&#x;viteiten:

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

dordtcentraalreclame.nl

lijsĆŠrekker D66

Karikaturen van dokters, leuke prenten, grote oude spuiten, amputatiezagen, authentieke, omgebouwde rĂśntgenlichtbak met een futuristische animatietechniek en nog vele andere medisch gerelateerde items worden op een unieke, vaak humoristische wijze gepresenteerd. De rode draad in het gevoel zal zijn dat je op dit punt blij kunt zijn dat je nu leeft. De kinderen kunnen zich vermaken in echte doktersjasjes en met stethoscopen en er is een poppendokterhoek, waar zij zelf aan een dokterstafel de dokter zijn. Samengevat brengt het NMM de gezondheidszorg dichter bij de burger.

De medisch medische wereld wordt in het NMM met een knipoog benaderd. Bezoekers worden op een lichtzinnige wij wijze meegenomen door de medische wereld van toen medisc naar nu. H Het is bestemd voor het zeer bbrede rede publiek, de wijze van presentatie presentati is uniek en nieuw in Nederland. Nederland

9

Nelleke de Smoker

Nieuw Dordts museum DORDRECH DORDRECHT Vanaf 28 oktober ok heeĹŒ Dordrecht er een nieuw museum. Tege Tegenover het Stadhuis opent dan het NaĆ&#x;onaal Medisch M Museum (NMM). Een voor N Nederland uniek museum dat d de medische wereld op een ‘gepaste ludieke wijz wijze’ aan de burgers presenteert. presentee

Actueel

Voor de openingstijden en overige informatie: www.medischmuseum.nl.

DORDRECHT Nelleke de Smoker leidt D66 Dordrecht in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Tijdens de algemene ledenvergadering werd zij met overgrote meerderheid van stemmen verkozen tot lijsĆŠrekker. De Smoker is momenteel fractievoorzitter van D66 Dordrecht, dat op dit moment twee zetels heeft in de gemeenteraad. “We streven naar minimaal een verdubbeling van dit aantalâ€?, aldus De Smoker. “En dat willen we voor elkaar krijgen met een goed doordacht verkiezingsprogramma, waarin we Dordrecht uit de sfeer van bezuinigingen en de onmogelijkheden trekken. D66 moet bewoners, ondernemers, organisaties, kortom iedere Dordtenaar, inspireren om samen de schouders eronder te zetten.â€?

Pedicure? 2minutes2book.nl

Open Huizen Dag REGIO Op de Open Huizen Dag van Makelaarsvereniging NVM, die twee keer per jaar wordt georganiseerd, worden zaterdag 5 oktober veel geĂŻnteresseerden verwacht. De woningmarkt is op dit moment gunsĆ&#x;g voor kopers en dat is te merken aan de verkopen. In heel het land zeĆŠen huizenbeziĆŠers hun woning open voor potenĆ&#x;ĂŤle kopers. Van 11.00 en 15.00 uur zijn veel huizen zonder afspraak vrijblijvend te bezichĆ&#x;gen. Een goede kans om je breed te oriĂŤnteren.

ZZZFQO '(6HQVHRNRIILHSDGV JURRWYHUSDNNLQJ DOOHYDULDQWHQ GRRV]DNNHQÂĄVWXNV.257,1* Op Funda (www.funda.nl/koop/heel-nederland/nvm-open-huizendag) is terug te vinden welke huizen er allemaal meedoen. PotentiĂŤle kopers kunnen zo een route uitstippelen langs een aantal verschillende woningen. Tienduizenden huiseigenaren hebben zich al aangemeld, dus het aanbod is groot en divers.& 9DUNHQVKDDV JUDPNLOR& .DEHOMDXZILOHW JUDP

NLORInfomarkt voor bewoners Staart, Reeland, NoordŇank en Binnenstad .,/2

-XSLOHUELHU

& &RQIHUHQFH KDQGSHUHQ

NUDWIOHVMHV ÂĄPO

ORV

 & %ORHPNRRO SHUVWXN

OLWHU

& 5RRNZRUVW

DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQRIVWXNV

DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN PXY%DVLV

%OXH%DQG JRHGHVWDUW KDOYDULQH RILGHH NXLSMHJUDP

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

 C1000 Westpolder Papendrecht

NLOR

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

:HHN

$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHWPGLRNW$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRU JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

6OLPEH]LJ JAN VAN GOYENSTRAAT 5 • 3351 JM PAPENDRECHT • TEL. 078-6446161 • WWW.WINKELCENTRUM-WESTPOLDER.NL

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

Nieuwbouw Naast bestaande bouw kan er komende zaterdag ook nieuwbouw bezichtigd worden. Zo stelt Bouwfonds Ontwikkeling haar nieuwbouwwoningen in heel Nederland open tijdens de NVM Open Huizen Dag. In deze regio gaat het onder meer om de projecten Drechtgaarde in De Volgerlanden en Merwehoofd in Papendrecht. Meer info: www.openhuisnieuwbouw.nl en www.nvm.nl.

Week 40 2013. Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 oktober 2013. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C. 1000 b.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen op: www.c1000.nl

DORDRECHT Bewoners van de Staart, het Reeland, de NoordŇank en de Binnenstad zijn woensdag 2 oktober welkom in het Stadskantoor op de jaarlijkse infomarkt voor wijken. Ze kunnen tussen 16.30 en 20.30 uur binnenwandelen en meer informaĆ&#x;e krijgen over werkzaamheden en ontwikkelingen in hun wijk. Bewoners kunnen in gesprek gaan met medewerkers van allerlei organisaties die actief zijn in de wijk: van Woonbron en Trivire tot politie en Toezicht, van Yulius en MEE Drechtsteden tot Twern en Merwelanden, van Stadsbeheer tot Monumentenzorg. Omgekeerd hoopt de gemeente op goede ideeĂŤn te horen van Dordtenaren over hoe hun straat of buurt leuker en beter kan worden. Of dat zij best aan

de slag willen als vrijwilliger in bijvoorbeeld een bewonersgroep, in de zorg of op de wijkwebsite als verslaggever. Op de infomarkt is er alle ruimte om daarover te praten met medewerkers van allerlei organisaties en de gemeente, maar ook met medebewoners. Wethouder Reynvaan houdt deze dag haar wijkspreekuur in het Stadskantoor aan de Spuiboulevard. Aan haar kunnen van 16.30 tot 17.30 uur zaken voorgelegd worden die betrekking hebben op onder andere wijken, sport en het beheer van de stad. Reynvaan opent tijdens de markt ook de fototentoonstelling Foto van de Wijk, met foto’s van fotograaf Jeroen Niemeyer en van wijkbewoners die hun foto hebben ingezonden voor de wedstrijd. De wethouder maakt dan de prijswinnaar bekend. Wie meer wil weten over de markt kan kijken op www. dordrecht.nl/wijken. Nieuws is ook te volgen via Twitter en Facebook (WijkenDordrecht).


10

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

T

EP MA 30 S

KT ZON 6 O

MA 30 S

EPT

ZON 6 O KT

NA 6% BTW OP VERBOUWEN NU OOK SLECHTS 6% BTW OP SANITAIR & TEGELS!!

KOOPZ O

NDAG

6 OKT

WIN

Koop voor € 500 of meer en WIN

LIKE SANI-DUMP NEDERLAND OP FACEBOOK EN MAAK KANS OP TE GEKKE PRIJZEN!

€ 450 terug!

Of ga naar:

www.450terug.nl

DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

SANI-DUMP SLIEDRECHT LEEGHWATERSTRAAT 63 KIJK VOOR ALLE

22 VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL


voor al uw reclame acĆ&#x;viteiten:

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

dordtcentraalreclame.nl

DiereninspiraĆ&#x;e

REGIO Steeds meer (huis)dieren (huis)d worden gedumpt. Ook dat is het gevolg van baasjes in geval van ziekte de medische kosten van de crisis. Omdat ba hun huisdier d e niet kkunnen betalen, worden de beestjes op straat gezet. Heel sneu. Dat Dat vindt ook RenĂŠe Stok. Zijj werkt vanuit haar prakĆ&#x;jk aan d de gezond dheid en welzijn voor iedereen. gezondheid Dus ook die d van dieren. diieren.

Vrijdag 4 oktober verzorgt zij de workshop Inspireren & Je huisdier. Een laagdrempelige cursus met een preventieve werking. In balans zijn met je huisdier kan wellicht ziekte voorkomen en dus ook erger. RenĂŠe Stok geeft tips en (algemene) informatie. Op de foto staat zij met het eigenwijze hondje Anouschka van Inge Scheepers (op de andere foto) van het Inspiratiecentrum Papendrecht. Daar werkt Stok mee samen. GraĆ&#x;s workshop De gezondheid van allen gaat haar aan het hart. Daarom verzorgt zij voor vrijwilligers met de VrijwilligersPas 2013 een gratis ‘wellbeing attentie’ (via SSKW aan de Spuiweg). Zij kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod, zoals onder andere kennismaken met edelstenen, verschillende massages

en de workshop Inspireren & Je J Huisdier, Huisdier die vrijdagochtend 4 oktober wordt gegeven. Interesse (met of zonder SSKW-vrijwilligerspas)? Zie dan: wellbeing4youfirst.wordpress.com. Tot slot doet RenÊe nog een oproep aan haar collega’s om ook ÊÊn dag in de maand klaar te staan voor mensen die zich trouw inzetten voor de medemens of een goed doel. Middels de Meet & Greet in het Inspiratiecentrum Papendrecht probeer zij te netwerken in de Drechtsteden; de beoefenaars in gezondheid en welzijn in de Drechtsteden te inspireren en te motiveren om samen te werken.

Dierendag

11

Dieren verwennen op Stadsboerderij DORDRECHT Stadsboerderij Weizigt laat Dierendag zeker niet ongemerkt voorbij gaan. De dieren worden op deze dag nog eens extra in het zonnetje gezet en verwend met wat lekkers. Ook de bezoekers worden getrakteerd, er worden namelijk allerlei leuke doe-acĆ&#x;viteiten georganiseerd op en rondom de Stadsboerderij. ‘Hoeveel eet een geitje eigenlijk op een dag en is dat vergelijkbaar met wat ik eet?’ ‘Hoeveel zou een koe wegen en hoeveel zwaarder is die koe dan dat ik ben?’ De antwoorden op deze, en andere, vragen ontdekken kinderen tijdens Dierendag bij Weizigt. Verspreid over het terrein worden kinderen uitgedaagd om na te denken over voeding in relatie tot zichzelf en de dieren op de Stadsboerderij. Ook wordt aandacht besteed aan de producten die de dieren leveren. Welk dier geeft ons wol en van welke dieren drinken we de melk? Omdat het natuurlijk wel Dierendag is mogen de bezoekertjes de dieren ook wat lekkers geven, aan hen is het ook om te bepalen of dit dan een snoepje of koekje of juist iets heel anders gaat zijn. In het informatiepunt kunnen kinderen een leuke kleurplaat halen en materiaal voor extra activiteiten op het terrein lenen. Daarnaast kan er ook nog geknutseld worden met cliĂŤnten van Gemiva. De activiteiten duren van 13.00 tot 17.00 uur en vinden in en rondom de Stadsboerderij. Deelname is gratis, de activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden. Koe Robijn.

Ode aan de koe PAPENDRECHT De Papendrechtse kunstschilder Stephan Jiskoot van Atelier Verfaanmijnbroek houdt op Dierendag, vrijdag 4 oktober, een toepasselijke expositie: Ode aan de koe. Naast schilderijen zijn er ook verhaaltjes en gedichten over de koe. Familie, vrienden en kennissen van Jiskoot zijn hiervoor in de pen geklommen. Bezoekers kunnen hun Ode aan de koe achterlaten in het gastenboek. Jiskoot werkt voornamelijk met acrylverf. Tot eind november kan ook ander werk van hem bekeken worden op de hooizolder van Landwinkel De heerlijkheid van Papendrecht, Kerkbuurt 56. Meer informatie op www.verfaanmijnbroek.nl en www.fruitheerlijkheid.nl.

5-10 2013

Nationale Kringloopdag zaterdag 5 oktober 2013

Rommelmarkt Opnieuw & Co Zwijndrecht Keuken - kookbeurs Opnieuw & Co Dordrecht Gratis rondje Opnieuw & Co met touringcar $ORDRECHTs0APENDRECHTs2IDDERKERKs"ARENDRECHTs:WIJNDRECHT "EZOEKGRATISMETDEBUSALLElLIALENVANOpnieuw & Co op 1 dag. Hop-on hop-off ZOVAAKENZOLANGALSUWILT6ERTREKIEDEREĂŒMINUTENBIJIEDERlLIAAL Kortingen: /PNIEUW#O0APENDRECHTKORTINGOPHETHELEASSORTIMENT /PNIEUW#O2IDDERKERK KORTINGOPHETHELEASSORTIMENT /PNIEUW#O"ARENDRECHT KORTINGOPHETHELEASSORTIMENT /PNIEUW#O$ORDRECHT KORTINGOPALLEBOEKEN LPS CDS /PNIEUW#O:WIJNDRECHT KORTINGOPALLEKLEINHUISRAADENCURIOSA

Rommelmarkt

Keuken - kookbeurs

Opnieuw & Co Zwijndrecht

Opnieuw & Co Dordrecht

zaterdag 5 oktober 2013 9.30 - 16.00 uur

zaterdag 5 oktober t/m woensdag 9 oktober 2013

Rommelmarkt voor particulieren. Er zijn 70 marktkramen beschikbaar. Inschrijven vanaf maandag 16 september 2013 bij Opnieuw & Co Zwijndrecht. Kosten â‚Ź 17,50 per marktkraam te betalen bij inschrijven.

met onder andere: Op zaterdag 5 oktober wokken en proeven door klanten. Volop keuze in gebruikte kookboeken, pannen, keukengerei, keuken accessoires enzovoort. Woensdagmiddag 9 oktober poffertjes voor â‚Ź 1,-

Gratis entree voor bezoekers SPRINGKUSSENsCATERINGsGRATISKOFlETHEE

Smakelijk!!

www.opnieuwenco.nl 078 - 6417966


Verwen uw huisdier

Donderdag 4 oktober

DIERENDAG

Bij ons is het elke dag dierendag Kijk daarom voor de actuele aanbiedingen op onze website

EXTRA op deze dag!

dierenspeciaalzaakmascha.nl Volg ons ook op Facebook! dierenspeciaalzaak d en trimsalon

Calimer

Dierenspeciaalzaak

Krommedijk 76 • 3312 CH Dordrecht Tel./Fax 078 - 6130283

Tel: 078-8427786

BIJ BESTEDING VAN 15 EURO

EEN GRATIS DIERENDAG PAKKET VOOR HOND / KAT / KNAAGDIER 1 pakket per bon / zolang de voorraad strekt / geldig op 4 en 5 oktober

4 oktober geopend van 09:00 tot 21:00 uur

Op 5 oktober een gratis verrassing voor de hond bij diverse horecagelegenheden in het centrum.

Dierenartsenpraktijk

zolang de voorraad strekt

Drechtstreek Dierenziekenhuis, Jan Valsterweg 96, Dordrecht Tel. 078 62 19 130

www.dapdrechtstreek.nl Vrieseweg 8 • 3311 NX Dordrecht Tel. 078 614 26 23 • www.calimero.nl

Hondentrimsalon

Voor

Lid A.B.H.B.

al uw dierendagd kado's!

Dierenasiel en pension

Louterbloemen Gediplomeerd trimster voor vakkundige vachtverzorging van alle rassen. Gespecialiseerd in Bouviers en TerriĂŤrs. ONZE KONIJNENOPVANG ZOEKT LIEVE NIEUWE BAASJES

Celciusstraat 8 • 078-6137902

de aktie is alleen geldig op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2013

Ges pe ci alis ee rd in di ep vrie s m aa lti jd en

w w w. d i e ren s p e c i a a l za a k f i tt y. n l

- Informatie

Merwedestraat 5 • Dordrecht 078 - 6141303

Tegen inlevering van deze advertentie een snack voor uw huisdier gratis!

th

- Reserveren pension Openingstijden: ma t/m vr. 11.00 tot 16.00 uur zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur

Rechte Zandweg 3a 3319 GN Dordrecht 078 - 631 18 38 info@dierenspeciaalzaakďŹ tty.nl www.dierenspeciaalzaakďŹ tty.nl

Guraisbeztoirgsd

voor: - Alle dieren online

INFORMEER IN DE TRIMSALON OF BEL 078 - 6141303.

VOOR DE BIJ ONS GEBRACHTE GEDUMPTE DIEREN.

Kort Ambachtlaan 115 • Zwijndrecht • 078 - 6120400

www.louterbloemen.nl

  

 078-6171547

  0, )))-&'"# .#" "-" 

    /+ #$#"*)&'(##%!%"#%!' WIJ SCHEPPEN ZELF HILL'S - EUKANUBA - ROYAL CANIN - LAMS - CAVOM - DUS STUKKEN VOORDELIGER


Cultureel nieuws leest u op:

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

dordtcentraal.nl

Topstuk van Verdi in Antoniuskerk DORDRECHT

Dé topcompositie van Verdi, de Messa da Requiem, is op 5 oktober te beluisteren in Dordrecht. Het Orpheus Ensemble (foto) brengt samen met het Udense koor Viva la Musica dit overweldigende muziekstuk ten gehore in de Antoniuskerk aam Burgemeester de Raadtsingel 45. Aanleiding vormt de herdenking van de geboorte van Verdi in oktober 1813 en de vervulling van de wens van jubilerend dirigent Ago Verdonschot, die nu 25 jaar het dirigentenstokje hanteert. Toegangskaarten, inclusief het fraai uitgevoerde programmaboekje, zijn voor 17,50 euro verkrijgbaar bij het secretariaat, tel. 6212758, de koorleden en in de kerk. De kerk is zaterdag geopend vanaf 19.30 uur. De uitvoering begint om 20.00 uur.

5 jaar shantykoor Buitengaats ZWIJNDRECHT Shantykoor Buitengaats uit Zwijndrecht bestaat deze maand vijf jaar. En dat wordt gevierd. Het koor werd in september 2008 opgericht door de huidige dirigent Tom Mientjes en in de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot ruim zesƟg leden, waaronder een orkest van acht muzikanten. Buitengaats is een gemengd koor en treedt op zowel in de regio als landelijk en zelfs internaƟonaal. Op vrijdag 4 oktober wordt het 5-jarig jubileum gevierd met een uitvoering in theater Festino in Zwijndrecht. Dat is zelfs al volledig uitverkocht. Op de avond wordt ook de tweede cd met de titel Winden en Wolken officieel geïntroduceerd. Deze CD kan ook worden besteld via tel. 06-17813050. Buitengaats oefent op dinsdagavond in wijkcentrum Kubiek. Wie eens kennis wil maken is van harte welkom. Meer informaƟe via www.shantykoorbuitengaats.eu of op facebook: Shantykoor Buitengaats.

Reclamebord nodig?

dordtcentraalreclame.nl

Ansichtkaartenbeurs PAPENDRECHT

In De Palm in Papendrecht wordt op zaterdag 5 oktober door de Nederlandse Vereniging van PrentbrieŅaartenverzamelaars een ansichtkaartenbeurs gehouden. Van 10.00 tot 14.00 uur er is iedereen welkom aan de Van der rPalmstraat 3 om meegebrachte kaarten graƟs te laten taxeren of een aan-n koop te doen uit honderdduizenden oude ansichtkaarten. Ze zijn gese-lecteerd op rond de zevenhonderd verschillende onderwerpen.

Info over deze of andere beurzen die de vereniging organiseert via tel. 06-12277769 of info@ansichtkaartenvereniging.nl.

Het Dordt Spel

Wie is de echte Schapenkop?

bikini’s en badpakken

ALLES 25,- euro heren zwemslips en -shorts

€22,50 verschijnt medio oktober

10,- euro Vest 191 • 3311 TV Dordrecht Tel. / Fax 078-6147437 Openingstijden dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag 10:00 - 17:00

Kun je een appelmarijn tekenen, weet je wie Ferdinand Bol was en welke waterweg Dordrecht in tweeën deelt? Kom er spelenderwijs achter in dit te gekke Dordt Spel, de winnaar is de Echte Schapenkop. Dit spel kun je samen, met z’n vieren of in teams spelen en bevat 275 vragen over vroeger en nu in vijf categorieën: Interviewen, Vragen, Raad maar, Waar of niet waar en Tekenen of uitbeelden. Raad Dordtse jaartallen, maten en gewichten en beantwoord vragen over Dordrecht. Teken of beeld een Dordtse gebeurtenis uit en interview je tegenstander tot je weet wat er op zijn kaartje staat. Met spelbord, fiches, zandloper, dobbelstenen en Dordtse schapen-pionnen. Jongere kinderen kunnen op de achterkant van het spelbord de Dordt Race spelen! Bestel nu alvast een exemplaar van het Dordt Spel en maak kans op een gratis exemplaar.

Centrum Voorstraat 258A 3311 ET Dordrecht T 078 648 99 11 F 078 614 26 62

Stadspolders Winkelcentrum Bieshof Van Eesterenplein 133 3315 KV Dordrecht T 078 621 22 65 F 078 621 22 65

Sterrenburg Winkelcentrum PA de Kokplein 129 3318 JW Dordrecht T 078 617 37 97 F 078 618 55 33

Cultuur

13

‘Iedere eerste zondag dixie-

zondag’ DORDRECHT Grand-café Dordts Genoegen merkte dat de dixielandmiddagen goed liepen en programmeert daarom vanaf zondag, elke eerste zondag van de maand, dixiemuziek. Gestart wordt met High Society Jazz Band. Nadat er een aantal jaren lang geen mogelijkheden waren om regelmatig te kunnen genieten van live dixieland muziek, heeft Grand-café Dordts Genoegen hiervoor weer initiatief genomen. Eigenaar Arjan van Eck: “Vorig jaar zijn wij gestart met live muziek op de zondagmiddag en dit sloeg heel goed aan. We hebben een gevarieerde programmering, dat wil zeggen dat er voor iedereen wel wat leuks en gezelligs is geprogrammeerd.” Toch is het afgelopen jaar wel iets opgevallen: “Op de zondagmiddagen dat we dixieland hadden was het heel druk en erg gezellig. Door de grote ruimte is hier een goede mogelijkheid om ook lekker te dansen en dat werd er volop gedaan.” Voor het komende winterseizoen zijn al een aantal leuke bands vastgelegd. Zo staan Icecream en DDHot5 al vast, maar ook bands van buiten de regio komen optreden. “We hopen dan ook op veel liefhebbers van dit genre” nodigt Van Eck iedereen uit. De optredens vinden plaats tussen 16.00 en 19.30 uur en zijn gratis toegankelijk . Zie ook hiervoor ook de website www.dordtsgenoegen.nl.


Geldig in week 40 (zondag 29 september t/m zaterdag 5 oktober 2013)

Witte bollen Zak 10 stuks 1.39

0 0 €1.

Kipfilet

Naturel of tuinkruiden Verpakt per ca. 150 gram Vers voor u gesneden

Per 100 gram 1.79

0 0 €1.

Klaverland Kaas 48+ stuk of plakken Jong of jong belegen

Per 100 gram 1.27

0 0 €1.

Alleen op: vrijdag

zaterdag

4 5

oktober

oktober

Tompoucen 5 stuks OP=OP Per doosje

0 0 €1.

Kruimige aardappelen Hollandse Nieuwe oogst Zak 5 kilo

Maximaal 2 doosjes per klant.

Melkunie Milk & Fruit Alle pakken à 1 liter Per pak 1.21

Kipschnitzels Saté of krokant

Pak 2 stuks 2.56

0 0 €1.

0 0 €2.

Johma Salade

Farmer-, sellery-, pikante kip-kerrie-, Surinaamse vrije uitloopeiof vleessalade

Bak 175 gram 1.99

Varkensfiletlapjes Per 150 gram 1.57

0 0 €2.

0 0 €1.

0 0 €1.

Unox Soep in zak Alle zakken à 570 ml Per stuk 2.51

Conimex Kroepoek

Alle zakken à 73-80 gram Combineren mogelijk

2 stuks 2.18

Bami, nasi of mihoen Alle bakken à 350 gram Uit de koeling

Per bak 2.69

0 0 €1.

2 r voo

0 0 €1.

0 0 €2.

* Alle combinaties mogelijk. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

‘t Lam Dubbeldam | Dubbelsteynlaan West

86-92 | Dordrecht | T: 078 616 43 24 |

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 19.00 |

‘t Lam Bieshof | Van Eesterenplein 23 | Dordrecht | T: 078 616 57 88 | Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00 |


€1.00

Los

Per 750 gram

Iglo Vissticks OP=OP Pak 8 stuks 1.59

0 0 €1.

0 0 €1.

Handappels Jonagold Los

Per kilo

Spa Fruit Alle pakken of flessen à 1,5 liter Per stuk 1.52

0 0 €1.

0 0 €1.

Wagner Pizza Sensazione

Perssinaasappelen Net 2 kilo

Knorr Wereldgerechten voor 2-3 personen Alle varianten Per pak

2.99

2 stuks

18.75 Nu

5.58

Runderriblappen Per kilo

Herfstbok bieren Alle varianten

Blik 50 cl of set 4-6 flesjes à 30-33 cl Bijv. Amstel bock set 6 flesjes à 30 cl

4.99 Nu

Douwe Egberts Koffie Aroma Rood Snelfiltermaling, grove maling of bonen Pak 500 gram

4.

00

0 0 €2.

50 00

€1.

12.50

11.48

4.00

4.98

€1

Robijn Wasmiddel, wasverzachter of additieven Vloeibaar 560-2000 ml, pak 750-756 gram of 16 stuks of additieven per stuk Combineren mogelijk 3 stuks Bijv. Robijn Klein & krachtig Black velvet flacons à 700 ml

Alle varianten Combineren mogelijk

2 VOOR

0.0

.0 0.0

Trostomaten

€2 0 0 €1.

€2 0

€1

S AL E

€20 .0

0.0

3.74

7.00 2+1

GRATIS*

Tierra Buena Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, Rosé, Sauvignon Blanc of Shiraz Combineren mogelijk 2 flessen à 75 cl 11.98 Nu 5.99

25% KORTING

BESTE WIJNAFDELING

2013

1+1

ALEN 2 HALEN 1 BET

* Alle combinaties mogelijk. U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

Doesburg | Vogelplein 18 | Dordrecht | T: 078 631 33 16 | Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 19.00 |

Boerman | Hoekenessestraat 64 | Dordrecht | T: 078 613 79 86 | Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 19.00 |

www.plus.nl


16

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013


17

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

WOONKOERS MAKELAARDIJ

Vrieseweg 33 Dordrecht

P.C. Hooftlaan 68 Papendrecht

Singel 418 - Dordrecht

OPEN HUIS 5 OKTOBER 12:30 - 13:00 UUR INSTAPKLAAR! Trendy, supermodern tweekamer appartement in het centrum!

OPEN HUIS: 5 oktober 11:00 - 15:00 uur Kantoor-/winkelruimte of uw toekomstig appartement. • Kamers: 3 • Bouwjaar: 1986 • Woonoppervlakte: 80 m² • Inhoud: 225 m3 Oplevering in overleg.

Ruim driekamer hoekappartement dichtbij het centrum. • Kamers: 3 • Bouwjaar: 1965 • Woonoppervlakte: 70 m² • Inhoud: 210 m3 Oplevering in overleg.

Vraagprijs € 109.000,- k.k.

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Noordendijk 56 Dordrecht

Noordendijk 15-17 Dordrecht

Met een nieuwe, zeer complete hoogglans marinegrijze inbouwkeuken, een nieuwe badkamer en een nieuwe trendy laminaatvloer!

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Burgemeester de Raadtsingel 147 - Dordrecht

OPEN HUIS 5 OKTOBER 12:00 - 12:30 UUR Supermodern, volledig gerenoveerd, hip en centraal gelegen driekamer appartement! Halfvrijstaande stadswoning met grote loods (50 m2) en royale tuin (150 m2)! • Kamers: 5 • Bouwjaar: 1900 • Woonoppervlakte: 110 m² • Inhoud: 350 m3 Oplevering in overleg.

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

Beneden- en bovenwoning rand centrum. • Kamers: 8 • Bouwjaar: 1900 • Woonoppervlakte: 220 m² • Inhoud: 650 m3 Oplevering in overleg.

Met nieuwe, hoogglans witte inbouwkeuken, nieuwe badkamer, nieuwe laminaatvloer en nieuw stuc- en schilderwerk!

Benedenwoning € 120.000,- k.k. Bovenwoning € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

WWW.WOONKOERS.NL Singel 348 • 3311 HM Dordrecht • Telefoon: 078-6146633 • info@woonkoers.nl

OPEN HUIS

ZATERDAG15 oktober OKTOBER 2011 2013 VAN - 14.00 UUR zaterdag van11.00 11.00 - 14.00

kijk voor alle deelnemende woningen op home4you.nu Dordrecht

Dordrecht

Uw woning gratis in de verkoop!

Dordrecht

Dordrecht

100% No Cure No Pay Geen opstartkosten Geen intrekkingskosten Courtage Basis 0,75% excl. btw Toeslag Full Service 0,25% excl. btw

Burgemeester Beelaertspark 171

Frans Lebretlaan 4

Hermann Hesse-erf 144

Stierstraat 47Q

• 5-kamer herenhuis aan een doodlopend woonerf • Correct onderhouden woning met moderne afwerking • Volledig geïsoleerd en voorzien van hardhouten kozijnen Bel voor achtertuin een gratis waardebepaling • Keurig aangelegde op het zonnige zuidwesten

• Zeer correct onderhouden 5-kamer eengezinswoning • De woning is ruimer dan menig andere tussenwoning • 2 Moderne badkamers, 4 volwaardige slaapkamers • Woonkamer (type: doorzon), gesloten keuken

• Interessant 3-kamer (mogelijkheid 4) appartement • Riante vertrekken, bijkeuken, 2 toiletten, eigen P-plaats • Geschikt voor elke levensfase. Ook voor minder validen • Liftinstallatie aanwezig, berging, VvE: € 155,- p/mnd

• Met recht een woonpaleis! Schitterend afgewerkt • Royale living van 40 m², 2 volwaardige slaapkamers • Hoekappartement met royaal zonneterras (W) • Liftinstallatie aanwezig, berging, VvE: € 153,- p/mnd

Woonoppervlakte: ca.130 m². Bouwjaar: 1958. Oplevering: In overleg.

Woonoppervlakte: ca. 110 m². Bouwjaar: 2002 Oplevering: Kan spoedig.

Woonoppervlakte: ca. 95 m². Bouwjaar: 2008. Oplevering: Kan spoedig.

en adviesgesprek op maat bij u thuis

Woonoppervlakte: ca. 125 m². Bouwjaar: 1995. Oplevering: Kan spoedig.

e 274.500,- k.k. Dordrecht

€ 199.000,- k.k.

€ 174.900,k.k. k.k. € 160.000,-

Hendrik Ido Ambacht

Zwijndrecht

€ 225.000,- k.k.

OPEN HUIS NIEUW Van Slingelandtlaan 21

Weteringsingel 91

Oostkeetshaven 14

• Zeer goed onderhouden 5-kamer eengezinswoning • Aan een zeer geliefde laan in de 19e eeuwse Schil • Woonkamer (type: doorzon), gesloten keuken • 15 meter diepe achtertuin (ZW) met achterom

• Geen zin om te klussen? Dit appartement is helemaal af! • Sfeervolle woonkamer, pandbreed balkon • Moderne keuken, luxe badkamer, aparte toiletruimte • Liftinstallatie aanwezig, berging, VvE: € 157,- p/mnd

• Perfect gelegen 5 kamer herenhuis op 169 m² eigen grond • Royale tuingerichte woonkamer met open haard • Open keuken met uitzicht op de watertoren en Oude Maas • Achtertuin op zonzijde met vrijstaande garage

Woonoppervlakte: ca. 110 m². Bouwjaar: 1927. Oplevering: Kan spoedig.

Woonoppervlakte: ca. 75 m². Bouwjaar: 1960. Oplevering: Kan spoedig.

Woonoppervlakte: ca.156 m². Bouwjaar: 1979. Oplevering: In overleg.

€ 189.000,- k.k.

€ 139.000,- k.k.

€ 329.000,- k.k.

A.S. ZATERDAG 11.00 - 14.00

Sumatraplein 8 - 3312 XP Dordrecht - 078 645 2996 - info@home4you.nu - www.home4you.nu


18

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

61 S I U H N

m

2

: NING UR LWO ADE 356 – 13.00 U E D O N 0 E M 0 . 11 OM WE NIEU PARKPR KTOBER O LEER RDAG 5 ZATE

5

E START LIFE ! P N E O T N T E 3 K M E E O T T

tot wachten ute? t e i n e j Kun openhuizenro de NVMor een afspraak! Bel vo 526 76 320 06

T EEN E M N KOPE

A) (CIRC , 0 0 N€5 A V T LAS D N A MA

S PAR T A LA OP-AP KO LEERPARK L EERPARK K- DARWIN.NL

€125.000


Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

Lees het actuele sportnieuws op::

Sport

dordtcentraal.nl

EBOH heeft meer te bieden dan DFC DORDRECHT Een derby is leuk, maar alleen als je aan de goede kant van de score eindigt. Van die, door EBOH-trainer Marco ten Braak gedebiteerde wijsheid, waren de Schenkeldijkbewoners beter doordrongen dan aartsrivaal DFC. Aangezien EBOH ook kwalitaƟef meer te bieden had, viel de 0-1 triomf aan de Reeweg Oost in de categorie logisch.

“Dit zijn de wedstrijden waar je naar uitkijkt”, stelde Ten Braak na afloop. “De onderlinge acceptatie is hoger, alles gaat gemakkelijker. Jongens van EBOH kennen die van DFC en andersom; van school, werk, uitgaan. En ook de besturen en veel supporters kennen elkaar. Dat maakt een derby aantrekkelijk. Maar het is alleen leuk als je wint.” De traditionele Dordtse grootmachten leken in hetzelfde schuitje te zitten. Begonnen met twee nederlagen, vorig weekend gevolgd door een driepunter. Maar DFC kon vanmiddag aan de Reeweg niet serieus wedijveren met de opponent. “Kwalitatief kwamen we tekort”, erkende DFC-trainer Arthur Dorré. “Dat verschil moet je proberen te compenseren met hard werken. Maar in de eerste helft ontbak dat er ook aan. Na de pauze was ik wel tevreden over

(Foto: Michel Sterrenberg)

onze instelling. Maar we moeten er iedere wedstrijd ‘staan’, anders wordt het moeilijk.” Sluitpost DFC raakte deze lente meer dan een handvol vaste waarden kwijt en heeft aan kwaliteit ingeboet. Een aderlating was het adieu van doelman Mehmet Tokul, vorig seizoen intern gekozen tot beste speler. Zijn opvolger Erik Drijver begon weifelend aan het seizoen. Dorré zette zijn sluitpost naast het elftal ten faveure van keeperstrainer Danny Suijkerbuijk. Een opmerkelijke ingreep. Maar tegen EBOH stond Drijver tussen de palen en uitgerekend de keeper ontpopte zich als lichtpunt van DFC met een foutloos optreden en enkele sterke

Wimperextensions? 2minutes2book.nl

reddingen. “Ik heb Erik twee weken niet laten spelen om de druk bij hem weg te nemen”, verklaarde Dorré. “Op trainingen was hij onrustig. Ja, natuurlijk keken veel mensen nu naar hem tegen EBOH. Ook dat is druk. Maar hij heeft vanmiddag bewijzen daar goed mee om te kunnen gaan. We zitten op dezelfde golflengte en ik vind dat ik de juiste keuze heb gemaakt.”

DORDRECHT In het zondagvoetbal leefde Dubbeldam zich uit door in Dongen het zwakke DVVC op een 0-11 nederlaag te trakteren. OMC, de andere Dordtse vierdeklasser, won in een spectaculair duel bij Irene’58: 4-5. SSW (3B) slaagde er niet in koploper Veerse Boys te verrassen. De Brabanders bleven probleemloos overeind aan de Zeehavenlaan: 0-5. RCD raakte achterop bij de nummer één, door puntverlies in en tegen Terheijden 3-3. De gelijkmaker van de thuisploeg viel in blessuretijd. SC Emma hield op het nippertje een punt over aan de thuiswedstrijd tegen VCW: 2-2. De Dordtse zondagvijfdeklasser egaliseerde in de negentigste minuut, maar was desondanks ontevreden over de uitslag. Emma speelde verdienstelijk en was de bovenliggende partij, maar kreeg met één punt een karige beloning.

Celebesstraat 22 te Dordrecht

BeleƩeringg nodig? dordtcentraall reclame.nl

Voetbalstanden DORDRECHT

De klasseringen van de Dordtse clubs in het amateurvoetbal per 29 september zijn als volgt: Zaterdag Hoofdklasse B 1. Hoek 4-10, 6. ASWH 4-7, 12. Oranje Wit 4-1

Zondag 3B 1. Veerse Boys 4-12, 3. RCD 4-8, 13. SSW 3-0

2D 1. Brielle-3-9, 8. Wieldrecht 4-5 3C 1. Papendrecht 4-12, 3. ZBC’97 4-8, 4. GSC/ODS 4-7, 6. SC Amstelwijck 4-7, 8. EBOH 4-6, 10. DFC 4-3

4C 1. Dubbeldam 4-12, 4. OMC 4-9 5B 1. VCW 4-10, 8. SC Emma 4-5

Voetbaluitslagen De resultaten in van de Dordtse clubs in het amateurvoetbal in het weekend van 28 en 29 september zijn als volgt: Zaterdag 1B: Jodan Boys - Oranje Wit 4-0 2D: Wieldrecht - Hellevoetsluis 2-2 3C: DFC - EBOH 0-1, Groote Lindt - GSC/ODS 2-5, ZBC’97 - SC Amstelwijck 2-2 4C: Dubbeldam - Vuren 3-0 Zondag 3B: 4C: 5B:

Celebesstraat 24 te Dordrecht

SSW - Veerse Boys 0-5, Terheijden - RCD 3-3 DVVC - Dubbeldam 0-11, Irene’58 - OMC 4-5 SC Emma - VCW 2-2

Celebesstraat 38 te Dordrecht

T

Actie

KORTING

4C 1. StreeŅerk 4-12, 5. Dubbeldam 4-8

DORDRECHT

Dubbele cijfers Dubbeldam

WEEKTOPPER! Woonserie Cardiff

Vroege openingstreīer Drijver kon niets doen aan de vroege openingstreffer van Remi Holster na een assist van Johan Gerlach: 0-1. EBOH bleef de lakens uitdelen, maar verzuimde meer afstand te nemen. DFC kreeg vlak voor de pauze een uitgelezen kans te egaliseren, maar verdediger Marco van Woerkom mikte de bal naast de paal. In het tweede bedrijf werd de derby niet beslist, omdat het vizier van Remy Holster niet (meer) op scherp stond. DFC probeerde via spelhervattingen en afstandsschoten gevaar te stichten, maar de gelijkmaker bleef uit. En zo heeft DFC na vier wedstrijden drie punten, terwijl EBOH er zes heeft verzameld en in de middenmoot plaatsneemt. Ten Braak: “Naar de stand op de ranglijst kijk ik pas na een wedstrijd of acht. Zoals de focus de afgelopen week op DFC lag, richten we ons nu op De Alblas, de tegenstander van komende zaterdag.”

19

H OC

K

R VE IN EEN HEERLIJK RUSTIGE STRAAT GELEGEN MODERNE 2-KAMER PARTERRE VAN CA. 45 M² WOONOPPERVLAK HETWELK BESCHIKT OVER EEN RIANTE EN TEVENS ZONNIGE ACHTERTUIN VAN CA. 71 M².

BIJZONDER FRAAI 4/5-KAMER DUBBEL BOVENHUIS VAN CA. 91 M² WOONOPPERVLAK VERDEELD OVER NIEUWE KEUKEN, NIEUWE BADKAMER, RUIME WOON-/EETKAMER EN TWEE RIANTE SLAAPKAMERS OP DE TOPETAGE.

DEZE ZEER CENTRAAL GELEGEN, GOED ONDERHOUDEN 2-KAMER PARTERRE VAN CA. 45 M² WOONOPPERVLAK EN RIANTE ACHTERTUIN VAN CA. 85 M² IS IDEAAL VOOR DE STARTER!

€ 94.000 k.k.

€ 139.000 k.k.

€ 89.000 k.k.

OPEN HUIS

ZATERDAG 5 OKTOBER VAN 11:00 - 15:00 UUR Celebesstraat 40 te Dordrecht

Vismarkt 1 te Dordrecht

IN DE GELIEFDE INDISCHE BUURT GELEGEN 4/5-KAMER DUBBEL BOVENHUIS MET BIJZONDER SFEERVOLLE WOONKAMER MET OPEN KEUKEN EN HOGE PLAFONDS, EEN ZIJKAMER, 2 RIANTE SLAAPKAMERS EN MODERNE BADKAMER.

EEN IDYLLISCHE HORECAGELEGENHEID GELEGEN IN HET HART VAN DE HISTORISCHE BINNENSTAD EN IN DE DIRECTE OMGEVING VAN DE HAVENS VAN DE BINNENSTAD EN DE WINKELS IN HET CENTRUM.

€ 139.000 k.k.

WOONBOULEVARD SLIEDRECHT / NAAST KWANTUM! Brouwerstraat 13 / 0184-785210

www.haco.nu

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. OP=OP!

HUUR: € 1.250.- per maand

€ 175.000 k.k. Op zaterdag 5 oktober staan de deuren van diverse koopwoningen weer voor u open! U kunt deze woning vrijblijvend bezichtigen van 11:00 uur tot 15:00 uur zonder dat u hiervoor een afspraak hoeft te maken. Uitgebreide informatie is te vinden op www.plink.nl

Plink Garantiemakelaars Frederik Hendriklaan 59 • 2582 BT Den Haag • T. 070 - 355 11 00 • F. 070 - 355 28 02


20

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

Kleurrijk

Adve Ad veert r ennttiies es

Bro B Br rroocch hures hu ure res ess

buitenreclame

ddiigi gittaaal al pri rint nteenn

huisstijlen logo’s mag maag m aga gazi aazzziiinnes nes es posters pprrom omot otiioonneelele artik rtik rt ikelleenn denAAddvveertrteennttiies es

Bro Br B rrooch hu urre res es es

posters prpromomot omot otiioonneelele arttik ikelelen ikel leenn

buitenreclame

drukwerk yersrs fofoldders ers er

stic st ickkeerss websites weekbla-

digi digi di gittaaal al prriinntteenn

huisstijlen logo’s magaggazaazizziiinenes nneeess

drukwerk yyeerrss

sttiiicckkeers sti st rs websites weekbladen AAddve v rttent enntitieess

reclame in

tenreclame tenreclame

creations

fold fo ldeerrs

Bro B roochures ch chu hu h urre res eess

ddiiigi digitaal ggiita taaall ppri rriint inten nten nt en

bui-

twincreations.nl

Blekersdijk 38A | Dordrecht | 078-6489319

RelaĆ&#x;egeschenk

 !!  

nodig?%Zondag 6 oktober 11.00 - 17.00 uur

dordtcentraal reclame.nl

GRATIS ENTREE

Anti-Aging?

Het Baken, Slagveld 99, Zwijndrecht

2minutes2book.nl

U bent van Harte Welkom!

Callcentermedewerkers gezocht NLmatch is een flexibel outbound callcenter met 25 werkplekken. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van afspraken voor de verkopers van onze klanten. Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven die voornamelijk actief zijn in de reclame en ict. Wij werken alleen business to business en voeren uitsluitend zakelijke telefoongesprekken. Onze werktijden zijn tijdens kantooruren (8:30 uur - 17:00 uur) Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar: - vrouwen/mannen met enthousiaste persoonlijkheid - ervaring met callcenterwerk en/of zakelijk bellen is een prĂŠ - zeer goede beheersing van de Nederlandse taal - doorzettingsvermogen - minimaal 3 dagen per week beschikbaar We bieden - een leuke werkomgeving - flexibele werktijden en een vaste baan - trainingen en een praktische opleiding GeĂŻnteresseerd? Stuur dan je CV met een begeleidende brief of email naar: NLmatch BV t.a.v. Mevr. R. Meenhuis, Johan de Wittstraat 162-b, 3311 KJ Dordrecht Tel. 078 750 30 00, emailadres: vacature@nlmatch.nl

www.dedrielichtsterren.webklik.nl

Uw leren meubels bankstel weer als nieuw Leren kleuren Bent u de kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel zitplezier van kan genieten. Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem FACELIFT FOR LEATHERÂŽ. Een volkomen uniek procĂŠdĂŠ wat het leer de kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en “natuurlijkâ€? blijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur van uw bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere offerte op tafel gelegd. Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd en gereinigd. Een grondlaag en een nieuwe verflaag en een finishlaag complementeren het geheel waarna het weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs.

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw stoffeerwerkzaamheden

Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, auto-interieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

Wilt u eens komen kijken? geen probleem!

Marco Leer vindt u op het industriegebied Boonsweg in Heinenoord. Vanuit Dordrecht richting ‘s-Gravendeel via de Kiltunnel (â‚Ź 1,80) 2,00 tot aan de afslag Blaaksedijk, industrieterrein Boonsweg oprijden. Na het caravanbedrijf gaat u rechtsaf. Marco Leer vindt u hier, op de Nijverheidsweg, in het eerste pand links.

Marco Leer B.V. | Nijverheidsweg 31 | 3274 KJ Heinenoord | Telefoon: 0186-603268 | www.marcoleer.nl


Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

Winterlopen bij Hercules DORDRECHT Ook deze winter zijn er weer een aantal Herculeslopen. Op 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari kunnen amateurs hun kwaliteiten meten en geoefende lopers zich voorbereiden op het nieuwe marathonseizoen. Ook zijn er afstanden voor Nordic Walkers. De lopen staan ook open voor pupillen en junioren. Gestart kan worden op de 1, 2 (jeugdlopen), 3, 5, 10 en 15 kilometer. In de vierde loop (januari 2014) en in de vijfde loop (februari 2014), worden respectievelijk de 20 en 25 kilometer opgenomen. Iedere atleet ontvangt een deelnemerskaart, waarop na afloop van elke loop de tijden worden genoteerd, zodat gezien kan worden of de prestaties verbeterd zijn aan het einde van het seizoen. De starttijden voor de 1 en 2 kilometer, Nordic Walking en sportief wandelen zijn om 11.05 uur en die voor de overige afstanden om 11.00 uur. Het inschrijfgeld is voor de jeugd op de 1 en 2 kilometer gratis en voor de overige afstanden 4 euro. De start en finish zijn bij de sporthal van Hercules op het sportpark aan het Halmaheiraplein.

Lees het actuele sportnieuws op::

Sport

dordtcentraal.nl

21

Dag vol twirl ZWIJNDRECHT

in Develhal

In de Develhal zijn zaterdag de hele dag twirlteams (vooral vanuit de regio Zuid-Holland) acƟef. Voor wie eens kennis wil maken met de sport is dit een mooie gelegenheid. De openingswedstrijd is om 09.15 uur, de prijsuitreiking rond 17.30 uur. Twirlteam Accelerando organiseert de twirlwedstrijden onder auspiciën van de bond. Ruim 150 deelnemers, zowel in teamverband als solisƟsch, komen in acƟe. Geprobeerd wordt om de laatste kwaliĮcaƟepunten te behalen voor de Nederlands Kampioenschappen in december en januari. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor volwassenen (inclusief programmaboekje) en voor kinderen tot en met 12 jaar 2 euro. adere informaƟe over Twirlteam Accelerando is te verkrijgen via tel. 6104766.

Ontharen? 2minutes2book.nl

Trainen als een prof

Drukwerk nodig?

dordtcentraalreclame.nl nll

D DORDRECHT SSpeciaal voor jeugdspelers uit de regio die eens als profvo voetballer willen trainen, wordt vrijdag 25 oktober een jeu jeugdvoetbaldag gehouden op het complex van vv Wielwijk. Jeugdspelers van 6 tot en met 15 jaar kunnen zich hiervoor in inschrijven via info@jeugdvoetbalopleiding.nl. Van keeper kee tot spits, iedereen is welkom. Voor keepers is een speciaal progra programma, onder leiding van professioneel keepertrainers. De traininge ningen deze dag worden gegeven door professionele trainers van de stichti stichting Jeugdvoetbalopleiding. Alle basistechnieken worden aangeleer geleerd volgens de Wiel Coerver-methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen. De dag duurt van 10.00 tot 16.30 uur en wordt gegeven op het complex van vv Wieldrecht aan de Smitsweg.

Cursus Nordic Walking bij Passaat PAPENDRECHT Nordic Walking is een prima manier om in de donkere maanden te blijven bewegen. Een groep medelopers is een goede stimulans om het vol te houden. AV Passaat combineert deze twee in een nieuwe cursus Nordic Walking. Om de basistechnieken te leren is op zaterdag 5 en zondagavond 6 oktober van 19.00 tot 20.00 uur een beginnerscursus op de baan aan de Andoornlaan 38. De cursus kost 25 euro en na de twee lessen is het een mogelijkheid om twee keer gratis mee te lopen met de vrijdagavondgroep van de vereniging. Opgeven voor de cursus of informatie opvragen hierover kan bij Margreet Janssen tel. 6411089 of via wandelen@avpassaat.nl.

STUNTAANBIEDING UW DICHTE TRAP GESTOFFEERD INCL TAPIJT EN LEGGEN

€ 15,00 PER TREDE OPEN TRAP € 22,50 PER TREDE VERKRIJGBAAR IN 14 KLEUREN - 5 JAAR GARANTIE BEL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAAF

DE TRAPSPECIALIST 06.30.97.47.16 OOK VOOR HET STOFFEREN VAN UW WOON EN OF SLAAPKAMER MET TAPIJT,VINYL EN LAMINAAT


22

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

Verbouwing Verhuizing of opknapbeurt? Laat uw huis of kantoor verbouwen

Onderhoud Maak je geen zorgen meer over onderhoud

Afbouw Dé afwerking van uw huis of bedrijfspand

Plafonds & wanden Systeemplafonds of stucwerk?

Nieuwbouw Nieuw pand of schuur?

Ruwbouw Vanaf de grond beginnen

Pons en van der Burgh - Timmer- en afbouwbedrijf is een all-round bouwbedrijf, gevestigd in Dordrecht. Wij zijn een klein bedrijf, maar we denken graag groot. We realiseren projecten van groot tot klein en u kunt bij ons terecht voor tal van mogelijkheden en (bouw) disciplines. Wij zijn persoonlijk, nexibel en nemen uw klus graag zonder wachttijd aan. Als Pons en van der Burgh uw project in handen heeft dan kunt u rekenen op kwaliteit, betrouwbaarheid en een zorgeloze verbouwing. Hoe groot of klein de klus ook is, Pons en van der Burgh heeft de regie in handen en is uw enige aanspreekpunt. Wij onderhouden de contacten met onze partners en leveranciers.

PONS& BURGH VAN DER

TIMMER- EN AFBOUWBEDRIJF

Haaswijkweg west 54 - Dordrecht Onze klanten variëren van vastgoedbedrijven, makelaars en indus-

078 - 6167077

triele bedrijven tot sportclubs en scholen. Naast zakelijke opdrach-

06 - 51094486 / 06 - 51 57 34 54

ten nemen wij uiteraard ook particuliere projecten op ons.

info@ponsenvanderburgh.nl

www.ponsenvanderburgh.nl

Nooit meer een leesbril! Neem afscheid van uw bril of contactlenzen door implantlenzen of ooglaserbehandeling.

Gratis Quickscan: Heeft u zich altijd al afgevraagd of u ook van uw (lees)bril of contactlenzen verlost kunt worden! Doe dan nu een gratis quickscan. Tijdens dit 30 minuten durende onderzoek wordt naast diverse oogmetingen ook een oogscan gemaakt en beantwoordt u enkele gezondheidsvragen. Al deze gegevens samen resulteren in een behandeladvies. De gehele procedure van dit advies wordt met u besproken, zodat u precies weet wat u te wachten staat. Aan het eind van de scan ontvangt u ook alle schriftelijke informatie. Geïnteresseerd in deze vrijblijvende Quickscan? Bel voor een afspraak of meldt u aan via onze website: www.olcd.nl. Op maandagen zijn wij gesloten.

€ 300,- actiekorting per oog

Nu tijdelijk op ooglaserbehandeling of implantlenzen. Deze actie is geldig tot 30 oktober 2013!

De kliniek voor totale oogzorg

Veerpromenade 22 3353 HG Papendrecht T (078) 615 15 24 info@olcd.nl

www.olcd.nl


Volg het lokale nieuws op

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

dordtcentraal.nl

Slager Versteeg geeŌ buitenkeuken weg

nodig?

dordtcentraal reclame.nl

Frank van Hilten uit Dordrecht is de gelukkige winnaar van een Grandhall Buitenkeuken, aangeboden door Uw Slager Henk Versteeg. De hele zomer lang konden klanten de leukste foto’s maken van hun BBQ-feest met een Uw Slager-verpakking in beeld. Uit alle ingezonden foto’s heeŌ Uw Slager BV de winnaar getrokken van een graƟs Grandhall Buitenkeuken ter waarde van liefst 449 euro. Die ging dus naar een verraste klant van de slagerij op het Damplein.

Gezellige Zaterdagen

op de

Reeweg Oost DORDRECHT

Heerlijk wonen in de Rietoevers De woningen hebben een ruime woonkamer en twee of drie slaapkamers. De appartementen zijn in 2007 gebouwd en instapklaar. Ze zijn voorzien van laminaat of tapijt, de wanden zijn gesaust en de plafonds gewit, dus je kunt er meteen in. Ieder appartement heeft een ruim balkon, waar je uit de wind kunt zitten. Door de hoge ramen, die van de vloer tot plafond lopen, krijgt de woonkamer een prettige lichtinval. Van alle gemakken voorzien De keuken is voorzien van een kooktoestel, oven, een koel-vriescombinatie en een vaatwasser. Ook heeft de woning

een ruime badkamer met inloopdouche of douchecabine, een wastafel en badkamerkast. Het complex heeft een gezamenlijke ingang met een lift. Beneden is een gemeenschappelijke ruimte waar je meerdere fietsen kunt stallen. Daarnaast heeft elk appartement een eigen parkeerplek in een afgesloten ruimte onder het gebouw. Omgeving Het complex staat in een rustige groene buurt en op loopafstand van Winkelboulevard Noord, waar ook een supermarkt is te vinden voor de dagelijkse boodschappen. Veel belangstellenden

zijn ook erg te spreken over de ligging van de appartementen. Deze worden in de vrije sector verhuurd en starten bij een verhuurprijs van 875 euro, inclusief eigen parkeerplaats, exclusief servicekosten. Open huis Nieuwsgierig geworden naar de woningen in de Rietoevers? Kom dan op zaterdag 5 oktober langs Ɵjdens de landelijke open huizendag, van 11.00 tot 15.00 uur aan de Saturnusstraat 915 in Zwijndrecht. Kijk voor meer informaƟe op www. woonkracht10.nl/directhuren.

Het is komende zaterdag 5 oktober weer eens feest op de Reeweg Oost. Vijftien bij de winkeliersvereniging aangesloten ondernemers pakken uit tijdens de eerste Gezellige Zaterdag. Het is de bedoeling dat er nog vele volgen; ieder seizoen één. Deze eerste editie krijgt een herfstsfeer mee. De winkelstraat in het Reeland wordt sfeervol aangekleed en de winkeliers hebben op deze dag allerlei zeer speciale aanbiedingen. Het winkelend publiek wordt getrakteerd op lekkere hapjes en drankjes. De winkeliers zorgen samen voor een extra gezellige zaterdag. “Maar ook de rest van het jaar zijn wij natuurlijk de meest diverse winkelstraat van Dordrecht”, aldus de ondernemers.

24-uurs Thuiszorg met Zuster Norma

Move it! Zuster Norma is een nieuwe organisatie met ruime ervaring binnen de thuiszorg. Empathie, is ons sleutelwoord. We willen onze klanten kwaliteit van leven bieden in hun eigen leefomgeving. En hen de nodige zorg op maat bieden, zowel voor ZIN, particulieren en PGB-houders. Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. En dat kan! Dit is minder onmogelijk dan u denkt.

Huur nu een r Volkswagen Crafte voor maar

€89,-

per weekend! T: 078 - 633 83 19

www.aarental.nl

23

RelaƟegeschenk

DORDRECHT

ZWIJNDRECHT In het appartementencomplex Rietoevers aan de Saturnusstraat in Zwijndrecht is op dit moment een aantal 3en 4-kamerappartementen beschikbaar. Een mooie kans voor woningzoekenden die wel het gemak willen hebben van een appartement, maar niet willen inleveren op ruimte en wooncomfort. Op zaterdag 5 oktober wordt er van 11.00 tot 15.00 uur een open huis gehouden aan de Saturnusstraat.

Ondernemers

(incl. BTW)

Dankzij nieuwe ontwikkelingen in de thuiszorg, de nieuwe technieken en de goede opleidingen zijn er veel mogelijkheden om in uw eigen leefomgeving te verblijven met de nodige zorg. Dag- en nachtverpleging/verzorging kan opname in een verpleeghuis voorkomen. Ook hulp na ziekenhuisopname, bijvoorbeeld douchen, wondverzorging, hulp bij medicatie, begeleiding, enzovoort regelen wij. Ons team kan een enorme uitkomst bieden. Kinderen en mantelzorgers worden hierdoor ontlast. Voor zorg voor kortere of langere tijd kunt u contact met ons opnemen via zusternorma.com, 078-8440859 of 06-41428193. We horen u graag.


24

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

FITTING STATION HASSING

AUTO BOOI

S

INKOOP OCCASION

078 - 617 10 72

★ Uitlaten ★ Trekhaken ★ Schokbrekers ★ Reparaties en onderhoud

Gebruikte auto’s met BOVAG garantie en nationale AUTOPAS. WEEK AANBIEDING

NU OOK OCCASIONS Merk Type Citroën Xsara Picasso aut./airco 2.0 Daihatsu Terios, 4x4 1.3 Daewoo Leganza, airco 2.0 Mazda 3 sport/airco 1.6

Bouwjaar 03 98 01 06

Merk Nissan Primera, airco Suzuki Grand Vitara, airco Volkswagen Fox, airco Volkswagen Golf, cabrio

Type 2.0 2.0 1.4 2.0

Bouwjaar 02 02 05 00

HYUNDAI I20 I-MOTION 5-DRS - AIRCO - 55.000 KM - 1E EIG. - 2011

Nu voor € 8.950,BMW 116i 5-drs, Business, ECC, LMV, 59.000 km, 1e eig.................... 09 BMW 316i executive ECC, NAVI, 66.000 km, 1e eig............................. 08 Citroën C1 1.0 12V Ambiance, 5-drs, airco, 8000 km, 1e eig.............. 11 Ford Focus 1.6 16V 5-drs, 30.000 km, 1e eig, nieuw model................ 12 Ford Focus 1.6 16V Wagon, NAV, nieuw model, 66.000 km, 1e eig..11 Ford Focus 1.8 16V Wagon, Titanium, ECC, NAV, 63.000 km, 1e eig.10 Ford Focus 2.0 16V Rally Ed., airco, LMV, 59.000 km, 1e eig...............07 Ford Mondeo 2.0 16V Wagon, ECC, NAV, LMV, 79.000 km, 1e eig.. 09 Honda Civic 1.3i Hybrid, ECC, LMV, NAV, 42.000 km, 1e eig.............. 09 Honda Civic 1.3i Hybrid, Elegance, NAVI, 1e eig...................................10 Hyundai i20, 1.4i, catcher, leder, ecc, 16.000 km................................... 11 Hyundai i20, 1.2i. 5-drs, Cool, airco, 55.000 km, 1e eig........................11 Mazda MX-5 1.8i Executive, cabrio, leder, ECC, 57.000 km................ 06 Mercedes A170 Avantgarde, ECC, LMV, 61.000 km, 1e eig............... 09 Mercedes B160 Blue Eff airco, H-leder, LMV, 22.000 km, 1e eig........ 11 Mitsubishi Outlander 2.0i, automaat, NAV, ECC, 44.000 km, 1e eig.11 Opel Astra 1.4 16V 100pk, wagon, NAV, airco, 54.000 km, 1e eig.... 11 Opel Astra GTC 1.4 Turbo ECC, H-leder, LMV, nieuw m., 36.000 km, 1e eig... 12 Opel Antara 2.4 16V Edition, ECC, NAV, 32.000 km, 1e eig................11 Opel Corsa 1.3 CDTi, 5-drs III Ed., LMV, airco, 51.000km, 1e eig....... 11 Opel Meriva 1.4i, Turbo Edition, airco, 65.000 km, 1e eig...................11 Opel Meriva 1.4i, Turbo Cosmo, ECC, LMV, 57.000 km, 1e eig.......... 11 Opel Zafira 1.8 16V Executive, ECC, LMV, 54.000 km, 1e eig..............11 Peugeot 207 1.4 16V VTI, 5-drs., 45.000 km, 1e eig................................. 08 Peugeot 207 1.6 16V VTI, Pack, ECC, NAVI, 58.000................................. 08 Renault Clio 1.2 16V Estate Collection, airco, 38.000 km, 1e eig...........11 Renault Clio 1.4 16V 5-drs., airco, 30.000 km, 1e eig............................. 06 Renault Koleos 2.5 16V NAV, leder, schuifdak, 61.000 km, 1e eig....... 09 Renault Megane 1.6 16V Celsium, ECC, LMV, NAV, 48.000km, 1e eig.10 Renault Megane 1.6 16V Celsium, ECC, LMV, NAV, 68.000km, 1e eig.10 Seat Altea XL 1.6i Style, airco, 23.000 km, 1e eig.................................... 10 Seat Ibiza 1.2 TDi, 5-drs, ECC, LMV, 65.000 km, 1e eig.............................10 Seat Leon 1.2 TSi, Good Stuff Sport, LMV, airco, 65.000 km, 1e eig.... 11 Seat Leon 1.2 TSi Copa, ECC, LMV, wit, 23.000 km, 1e eig......................12 Suzuki Jimny 1.3 16V 4x4, airco, 25.000 km, 1e eig..................................06 Toyota Aygo 1.0 12V, Aspiration Red, 5-deurs, airco, leder/alcantara, 1e eig.... 10 Toyota Aygo 1.0 12V, Dynamic Navigator, 5-drs, NAV, 19.000 km........11 Volkswagen Up! High Up, airco, NAV, LMV, 19.000 km, 1e eig........... 12

A.P.K. STATION € 25,- en DIESEL € 45,Dagelijks geopend van 8.00 - 17.30 uur - ook tijdens koopavond geopend. Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

078 - 617 53 14 Dordrecht

de Savornin Lohmanweg 11 (achter winkelcentrum Crabbehof)

Automobielbedrijf

VOOR EEN

VAN DER OCCASIONS MET 3 TOT 12 MAANDEN GARANTIE Chevrolet Aveo 1.2 LS, 5-drs Citroën C2 1.4 16V VTR Citroën Xsara Picasso 1.6V Honda Jazz 1.4i LS Airco Kia Ceed Sporty Wagon 1.6 CVVT Lexus RX 300 300 executive V6 Mazda MX-5 1.6i Cabriolet Nissan Micra 1.2 65pk Visia, airco Nissan Micra 1.2 80pk Visia Cool Nissan Micra 1.2 80pk Elle Nissan Note 1.4 16V Visia Nissan Note 1.4 16V Life Plus Opel Agila 1.0 Edition, airco Opel Corsa 1.2-16V 111-EDITION Opel Meriva 1.4 16V Opel Meriva 1.6 16V Enjoy Renault Clio Estate TCE 100 Dyn. Suzuki Liana 1.6 Exclusive Toyota Aygo 1.0 12V VVT-i Access Toyota Corolla Wagon 1.6 16V Toyota Funcruiser RAV-4 Hardtop VW New Beetle 1.6 16V, airco

7.500 98.264 140.714 50.654 132.089 151.000 176.453 79.611 75.536 74.496 46.000 70.000 19.211 84.592 49.000 126.918 109.529 75.288 67.596 32.178 138.871 96.000

Zilver 2011 Zwartm. 2004 Grijsm. 2003 Grijsmet. 2004 Zwartm. 2007 Groenm. 2004 Groenm. 1999 Grijsmet. 2006 Blauwm. 2005 Blauw 2006 Zwart 2009 Blauw 2010 Grijsmet. 2011 Grijsm. 2010 Grijs 2004 Grijsm. 2003 Blauw 2008 Grijsm. 2005 Grijsm. 2011 Grijsm. 2004 Groen/Turq 1999 Zilver 2002

9.450,4.950,3.750,7.250,8.750,16.950,4.750,5.750,5.750,6.250,10.450,10.950,9.750,8.950,6.750,4.750,9.250,7.250,7.750,8.250,3.950,6.750,-

TOPOCCASION GAAT U

Inruilauto’s zonder garantie, wel APK keuring

NATUURLIJK

Inclusief grote beurt / 1 jaar APK + geen afleveringskosten

Mazda 626 1.8 16V 5-deurs, airco, 112.000 km.........................................00

Compleet aanbod met foto www.autobooi.nl * Geen afleveringskosten * Levering alle merken nieuwe auto’s * APK II keurstation * Inruil, financiering mogelijk * Tevens donderdagavond en zaterdag open

Geopend van maandag t/m zaterdag + koopavond

BOVAG

Bekijk al onze occasions met foto’s op onze site: www.autovanderheiden.nl

BEDRIJF! ¬¬¬

Uw vertrouwde gezicht voor o.a.: •

APK • Reparaties • Airco • Accu’s

• Uitlaten • Onderhoud alle merken

Airco check/onderhoud incl. vullen, excl. BTW

69,95

Reeweg-zuid 46 TEL. 078-6171072 bij het Albert Schweitzer (Refaja) ziekenhuis Locatie Amstelwijk Dordrecht

¬

¬

!UTOBEDRIJF¬3TUURMAN De DAIHATSU dealer &D HONDA Specialist $ $!)(!435 L (/.$! 3 Voor de ALBLASSERWAARD biedt aan:

Occasions met 6 mnd. BOVAG – garantie Merk/Type Honda JAZZ 1.2 Cool Honda JAZZ HYBRID Elegance Honda CIVIC 5d 1.6i LS tr.haak , pdc Honda CR-V 2.0i Elegance , navi, style-m Honda ACCORD Tourer 2.2 Elegance, navi Daihatsu MATERIA 1.3 Funk, airco Daihatsu MATERIA 1.3 Funk airco Daihatsu TERIOS 1.5 Expedition Daihatsu CUORE 1.0 5D Trend Daihatsu CUORE 1.0 5D Trend Daihatsu SIRION 1.0 premium airco Daihatsu SIRION 1.0 premium Daihatsu YR-V 1.3 TURBO Nissan Almera Tino Mazda 3 5d 1.6 Sport HymerCamp 644GT 2.8 TDI vol opties Mercedes-Benz C180 AUT elegance

bw.jr. 2013 2012 2004 2013 2009 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2007 2002 2005 2004 2001 2004

km.stand 10 13500 103000 2000 121000 62000 85000 35000 66700 103000 80000 63700 115000 119000 162000 117500 115000

/## I NULI INT ONZE SHOWROOM

: DE NIEUWE HONDA CR-V kleur wit fresh lime rood polished m. polished m. lime green steel Grey zwart m. zilver m. zwart m. zwart m. zilver m. rood zilver zilver m. wit Blauw

prijs € 13950,= € 17950,= € 6950,= € 38950,= € 18950,= € 7450,= € 6950,= € 12950,= € 5650,= € 5450,= € 6950,= € 4950,= € 4450,= € 5350,= € 5650,= € 29950,= € 9950,=

blauw m. blauw m. Beige wit

€ € € €

Zonder Garantie incl. APK

Madame Curiestraat 8 Dordrecht tel. 078 - 617 56 57 www.vandrielautoservice.nl

2.650,-

Smart Fortwo automaat, airco, 65.000 km, 1e eig....................................09 4.950,-

NAAR EEN

Bremstraat 9 • Dubbeldam • Telefoon 078 - 616 18 49 • Dordrecht

14.950,16.650,7.650,15.850,14.950,13.950,9.950,15.450,11.450,12.650,11.850,8.950,11.450,13.650,17.950,22.850,13.950,18.950,23.650,10.850,13.650,14.950,16.350,8.650,9.650,11.850,7.650,16.850,13.450,12.950,14.850,9.850,13.350,15.350,8.850,7.450,8.450,9.850,-

Honda JAZZ 1.4I LS Honda HR-V 1.6 Sportspack airco Honda CR-V 2.0i LS tr.haak Knaus Traveller 630 - 6pers.

2002 1999 2000 1992

191000 224700 134000 215000

4250, 2950,= 3950,= 6450,=

Nu ook INBOUW van BEAR-LOCK versnellingsbak sloten!! ONDERHOUD, REPARATIE, APK ALLE MERKEN

WWW.WIMSTUURMANAUTO.NL Lelystraat 99 (t.o. Trendhopper) 3364 AH SLIEDRECHT TEL: 0184-412796 Email: stuurman@daihatsu.nl


voor al uw reclame acƟviteiten:

Dordt Centraal woensdag 2 oktober 2013

dordtcentraalreclame.nl

Ondernemers

25

Jokerdesign helemaal klaar voor de toekomst DORDRECHT “Binnenkort bestaan we 15 jaar. De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het restylen van onze winkel”, aldus eigenaar John Kers van Jokerdesign. Waar andere woninginrichters het op dit moment moeilijk hebben, heeŌ Jokerdesign juist het assorƟment uitgebreid en het verkoopteam versterkt met interieuradviseuse Anne Romijn. “Waarom wij het wel redden in tijden van recessie? Volgens mij door onze denk- en werkwijze”, zegt Kers. “We hebben altijd, ook in goede tijden, op onze kosten gelet. Daarnaast hebben we altijd voor onze klanten klaargestaan. Onze service gaat ver, maar daarmee hebben wij wel een schare trouwe klanten gekregen met allemaal ambassadeurs. En daar ben ik best trots op. Het is allemaal begonnen in een kleine showroom op afspraak, maar al snel had ik een kleine winkelruimte hier verderop in de Vriesestraat op nummer 111-113. En nu zitten we al weer 5 jaar op nummer 164, het oude winkelpand van groenteboer Hans Mol.” Voorraadbehang De winkel is onder meer uitgebreid met voorraadbehang, waardoor Jokerdesign gelijk de grootste van Dordrecht is geworden met meer dan 150 behangsoorten op voorraad en 250 behangboeken. In laminaatvloeren is Jokerdesign altijd al de winkel geweest met de grootste collectie. Zo is er een collectie met mooie dessins brede planken met Vgroef die nergens anders in de regio verkocht worden. In raamdecoratie

is er volop keus in A-merken, zoals Luxaflex, Sunway en Copa Home. Maar ook twee gunstige prijs-/kwaliteitsmerken, dus voor elk budget.

Jokerdesign na is na een restyling en een uitbreiding klaar voor de volgende 15 jaar.

AcƟe “Omdat we bijna 15 jaar bestaan en de winkel gerestyled hebben, gaan we een aantal leuke acties houden in behang, vloeren en raamdecoraties”, zegt Kers. “15 procent korting op bestelbehang en het voorraadbehang is blijvend lager geprijsd van 20 tot maar liefst 50 procent.Op raamdecoratie 15 tot 25 procent en op ons huismerklaminaat zelfs 30 procent. Voor 19,95 heb je al een mooie brede plank met V-groef. En bezoek voor meer acties onze winkel!”

mengmachines en de verkoop van alle toebehoren/kleinmaterialen voor de schilder maken het aanbod compleet. Bij Jokerdesign is uiteraard verf te bestellen. Deze kan de volgende dag in Dordrecht worden opgehaald of thuisbezorgd.” Projecten Naast woninginrichting zijn beide winkels ook bezig met projectstoffering. “We werken in de regio veel voor woningstichtingen, gemeentes en aannemers. Een offerte op maat voor uw bedrijf? Neem contact op met de afdeling projecten. Graag ziet het verkoopteam met Gré, Annemarie, Anne en ik u in een van de winkels. Daarnaast hebben we twee vaste stoffeerders in dienst voor de montage/plaatsing. Kortom, wij zijn klaar voor de toekomst en voor u.”

Decokay van der Wiel Naast Jokerdesign heeft John Kers een winkel in Zwijndrecht; Decokay van der Wiel. “Deze bestaat al bijna 48 jaar en is 2,5 jaar geleden door ons overgenomen. Het assortiment is vrijwel hetzelfde, maar daar verkopen we ook professionele verf als Sigma, Sikkens en Wijzonol. Drie

Plus Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland DORDRECHT Plus is het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Dat blijkt uit onaĬankelijk onderzoek door MarketResponse, waarvan de uitslag op 24 september bekend werd gemaakt in Leusden. Commercieel directeur Eric Leebeek mocht de prijs in ontvangst nemen van Willem Brethouwer, directeur van MarketResponse. Brethouwer:

“Uit het onderzoek blijkt dat klanten enthousiast zijn, omdat ze bij Plus het gevoel hebben van een buurtsuper; er zijn veel medewerkers op de vloer, ze worden vriendelijk te woord gestaan en medewerkers lopen even met de klant mee als ze een product niet kunnen vinden.” Plus is bijzonder ingenomen met deze onderscheiding. Leebeek: “Deze prijs is voor ons een bevestiging dat wij op de goede weg zijn om onze ambitie ‘de beste servicesupermarkt van Nederland’ te

voert onder 2500 consumenten. In dit onderzoek beoordelen respondenten de klantvriendelijkheid van bedrijven op zes criteria: wees beschikbaar als de klant daarom vraagt; maak de belofte die je in reclame maakt waar; doe niet moeilijk over formaliteiten als de klant wil ruilen; geef fouten toe en los ze op juiste wijze op; val de klant niet onnodig lastig en wees oprecht betrokken bij de klant. Het centrale onderzoeksthema van dit jaar was oprechte betrokkenheid.

verwezenlijken.” Pel ’t Lam van Plus ’t Lam: “Al onze medewerkers werken elke dag hard om de belofte ‘Plus geeft meer’ waar te maken en we zijn heel erg blij dat klanten van Plus dit ook zien. Dit gaan we zeker vieren!” Oprechte betrokkenheid Sinds 2007 vindt de jaarlijkse verkiezing van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland plaats. De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijk onderzoek dat MarketResponse uit-

Hondenschool Fred Riet overgenomen DORDRECHT Gedragstherapeut voor honden Mieke Visser neemt met ingang van oktober Hondentrainingscentrum Fred Riet over. Zij werkte met haar Hondenpraktijk Fjurdy (Fins voor ‘vriend voor het leven’) al enige tijd samen met Fred Riet. “De moeilijke gevallen, die niet opgelost kunnen worden met een reguliere cursus op een hondenschool, nam ik voor mijn rekening”, legt ze uit. Nu Fred Riet na ongeveer twintig jaar stopt met zijn hondenschool neemt Visser die van hem over. De naam van de school blijft ongewijzigd. Meer informaƟe: www.furdy.com.

SCHITTERENDE VERANO TERRASOVERKAPPINGEN

RIO AUTOMOTIVE VOOR COMPLEET AUTO-ONDERHOUD

Bezoek één van onze showrooms en laat u vrijblijvend informeren

Uw nieuwe adres voor APK, velgen, banden, reparaties en onderhoud van uw auto.

PRIJSVOORBEELD: 3 x 2 meter €

895.-

IE TOT Z

SCHIEDAM • LANGE NIEUWSTRAAT 223 • Tel. 010 - 2469333 ZWIJNDRECHT • BURG. DE BRUINELAAN 50 • Tel. 078 - 6120054

APK BENZINE AUTO’S APK DIESEL AUTO’S WINTERWIELEN WISSEL WINTERBANDEN WISSEL vanaf

16, 02 € 33, 00 € 30, 00 € 60, €

49

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW VOOR VRAGEN KUNT U BELLEN NAAR 078-6514615 OF MAILEN NAAR INFO@AUTOKOELINGRIO.NL

RIJKSSTRAATWEG 16 - 3316 EH DORDRECHT Openingstijden: Ma. t/m Vr. van 08:00 - 17:00 uur • Za. op afspraak

TE KOOP OPEN HUIS: ZATERDAG 5 OKTOBER van 12:00 - 14:00 uur

Vrijstaande villa in een rustige, kindvriendelijke wijk in Zwijndrecht. Centraal gelegen, dichtbij Winkelcentrum Walburg. Inclusief gastenverblijf, praktijkruimte of atelier. Betegelde tuin met verwarmt zwembad.

06 - 87 22 48 32

Vraagprijs: € 565.000 k.k.


FC DORDRECHT - TELSTAR VRIJDAG 4 OKTOBER 2013, 20:00 UUR - GN BOUW STADION

Lijstaanvoerder ondanks puntverlies

Thuis tegen

Telstar

Ondanks een teleurstellend 0-0 gelijkspel bij hekkensluiter FC Oss heroverde FC Dordrecht zondag de eerste plaats in de Jupiler League op Willem II. Op basis van een beter doelsaldo mag Dordrecht zich lijstaanvoerder noemen. Na drie nederlagen op rij (Helmond Sport, Willem II en Feyenoord) was Dordrecht er alles aan gelegen om drie punten mee te nemen uit Oss. Het elftal van Harry van den Ham kreeg na 34 minuten een flinke tegenvaller te verwerken. Aanvaller YoĂŤll van Nieff kreeg zijn tweede gele prent van de driftig met kaarten zwaaiende arbiter Van der Graaf, kon gaan douchen en Dordrecht moest bijna een uur lang met een man minder Oss van zich afhouden. Dat lukte, maar omdat de winnaar van de eerste periodetitel ook niet scoren kwam, raakte Dordrecht toch twee punten kwijt.

Vrijdag 4 oktober is SC Telstar de tegenstander in het thuisduel aan de Krommedijk. De ploeg uit Velsen zesde op de ranglijst, op drie punten afstand van de Dordtse koploper. De aftrap is om 20.0 0 uur. Kaarten zijn vanaf 18.45 uur te koop bij de kassa’s aan de Krommedijk.

Veel steun in de Kuip

Pelikaan ook partner van jeugdopleiding FC Dordrecht

Liefst 500 kaartjes werden er verkocht aan de Dordtse aanhang voor het bekerduel in De Kuip. Stiekem hoopten ze natuurlijk op een stunt tegen Feyenoord. Hoewel de Rotterdammers verre van briljant speelden, moest de Dordtse ploeg toch het hoofd buigen. Graziano PellĂŠ (in actie op de foto) opende negen minuten voor rust de score. Schaken en Armenteros maakten in de tweede helft een definitief einde aan de Dordtse dromen.

DORDRECHT Na DFC, Dubbeldam en Wieldrecht is vv Pelikaan toegetreden tot de Convenant Plus Clubs. De FC Dordrecht Jeugdopleiding is verheugd dat ook in Zwijndrecht een partner is gevonden.

(Foto: Michel Sterrenberg).

Bronzen Stier voor Van den Ham Harry van den Ham is beloond met de Bronzen Stier voor Beste Trainer van de eerste periode in de Jupiler League. Ook twee spelers van FC Dordrecht maakten kans op een trofee.Warner Hahn als Erixon Danso waren genomineerd in de categorie Beste Speler. Die prijs ging echter naar Ruud Boymans van Willem II. Van der Ham krijgt de Stier vrijdag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Telstar overhandigd. Er waren ook Bronzen Stieren voor

Mascotte van de Week

Vacature:

‘AANKOMEND’ TEAMLEIDER Heb jij net je logistieke/agrarische opleiding afgerond? En ben je bekend in de glastuinbouw? Dan zijn wij met spoed op zoek naar jou!! Mail je CV naar berkel@perexxion.nl Of bel 010-5111099 en vraag naar Patrick

Volendam-spits Robert MĂźhren, met negen goals topscorer van de eerste periode, en voor Terell Ondaan. De speler van Willem II werd door de trainers en aanvoerders in de Jupiler League naar voren gebracht als hĂŠt talent van de eerste periode. De winnaars van de Bronzen Stieren voor beste speler, trainer en talent zijn automatisch genomineerd voor de Gouden Stieren, die aan het eind van het seizoen worden uitgereikt.

Hoi, ik ben Ronan van Weelden en ben 8 jaar. Ik vind het supergaaf dat ik mascotte mag zijn. Zelf speel ik bij EBOH in de F1. Mijn grote droom is om later profvoetballer te worden. Mijn favoriete speler is Giovanni Korte. Ik ben een echte voetbalfan en ben ook regelmatig bij FC Dordrecht om een wedstrijd te kijken. Ik hoop dat ze vrijdag gaan winnen en heb er veel vertrouwen in.

Groetjes van Ronan

Bodysculpting?

Ambachtstraat 2B 3319 CA Dordrecht (Dubbeldam) 7HOx)D[ www.apkcentrekrispijn.nl

Zolang de voorraad strekt â‚Ź100,- korting op de Peugeot Kisbee 25 en 45 km

10% korting op de Sym Fiddle in de kleur Rood en Wit, 25 of 45 km. Tot wel 50% korting op overjarige fietsen. Scan de QR code voor een leuke extra actie. Kom naar Soeteman Tweewielers! Tot kijk op de Brouwersdijk.

WWW.SOETEMANTWEEWIELERS.NL

2minutes2book.nl

Tevens verzorgen wij ook APK’s voor: campers, bedrijfswagens, bestelbussen etc.

Onder andere Everon Pisas, de jeugdspeler die dit jaar zijn debuut maakte bij het eerste van FC Dordrecht, heeft als pupil bij de club uit Zwijndrecht gevoetbald. Het convenant houdt in dat de verenigingen hun talenten aanmelden bij FC Dordrecht, jeugdtrainers van deze club clinics geven bij de aangesloten verenigingen, jeugdtrainers stagedagen krijgen bij jeugdteams van FC Dordrecht, spelers die meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen tijdelijk bij de aangesloten clubs gaan voetballen en zo toch in beeld blijven, jeugdleden 1x gratis naar een wedstrijd van FC Dordrecht mogen en een toernooi waar de verenigingen op A-, B- en C-niveau deelnemen.

BROUWERSDIJK 84-94 DORDRECHT 078-6134972 / 6146786

Een gedenksteen zorgt voor een speciale herinnering aan een dierbare. Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze site of bel ons voor een persoonlijk advies. Voor ieder budget is er een mogelijkheid. Madame Curiestraat 10 3316 GN Dordrecht Tel. 078 - 618 28 88

Burg. van Walsumweg 530 3011 MZ Rotterdam Tel. 010 - 270 90 09

Voor directe hulp na overlijden C e n t ra a l m e l d n u m m e r o v e r l i j d e n :

Reclamebord rd d

0800 – 099 55 15

( g r a t i s ) 7 d a g e n p e r w e e k , 2 4 u u r p e r d a g b e r e i k b a a r.

nodig? Spuistraat | Dordrecht | 078 614 09 33 Passage | Zwijndrecht | 078 612 53 66 info@holster.nl | www.holster.nl

dordtcentraal reclame.nl

De zorg van D&O gaat verder

www.uitvaartdordrecht.nl


Centraaltjes

Heeft u nog spullen in de aanbieding of bent u al jaren ergens naar op zoek? In Dordt Centraal kunt u wekelijks uw centraaltje kwijt. U kunt uw centraaltje opgeven via www.dordtcentraal.nl of door onderstaande bon in te vullen. Een centraaltje staat garant voor snel verkoopresultaat, dus reageer snel.

www.dordtcentraal.nl

********************* Nicolle Buis haalt graag uw oude spullen op. Ook boedelruimingen 06-20562539 ********************* Meubelstoffeerderij A.P. Franken ruim 40 jaar ervaring in stofferen van klassieke, moderne en antieke meubelen. Bel 078-6144860 voor een offerte of kom langs op Hoogt 14 in Dordrecht

******************** TE KOOP GEVRAAGD ELPEES SINGLES & LPS 0622-200785

Stenen - zand - opsluitranden - uitgraven afvoer oude materialen - aanleggen - trillen schuĆŤngen - terras overkappingen - vlonders

Nieuw tuincleaning â‚Ź5,- per m2

I N

RIJSCHOOL FLEX AUTO EN MOTOREN Speciale actie lessen v.a. â‚Ź30,- zie onze website www.flexrijschool.nl 0626080160

******************** Beginnerscursus FRANS 10 lessen 1,5 u. â‚Ź70,00 Centrum Sta Pal Dordrecht Tijd:10.00 u - 11.30 u Start: wo 16 okt. of do 17 okt. Tel. 078-6138283, Mevr. Van der Schoor

Huisdieren P U P P Y C U R S U S, www.fredriet.nl let op nieuw tel.nr. 078-8427786 lid FHN S I E R P L E I S T E R

Lisdreef 18, 3355 EC Papendrecht Tel.: 078 - 651 24 97 Fax: 078 - 617 07 19 Mob.tel.: 06 - 53 268 805 E-mail: info@stukadoorvanloon.nl Website: www.stukadoorvanloon.nl

******************** M&I spuiterij 6% BTW binnendeuren en keuken renovatie voor info www.spuiterijdordrecht.nl

Lessen Les op uw eigen instrument ! PIANO- KEYBOARD - ORGEL Paul Salders 078 - 6.510.532 ********************* Snel je rijbewijs, gratis examen, garantie pakket - gratis herex. tel. 078-6290825 www.autorijschool-jansen.nl

*********************

Frans Klaver

********************* Hondenschool Jans positief opvoeden en trainen www.hondenschooljans.nl

Computers Problemen met uw computer?? PC Hulp Zuid Holland, komt bij u aan huis!!!! Voor reparatie en installatie tegen een betaalbaar tarief!!! Ook voor al uw nieuwe en gebruikte computers. Tel. 078-8447832 / 06-41745841. Kjk op onze nieuwe webwinkel. www.pchulp-zuidholland. nl ******************** Problemen met PC, laptop, tablet, smartphone of internet? Bel PC Perfect op 078-6549828 of kijk op www.pcperfect.nl ******************** HOPE COMPUTERS Voor probl. met uw pc & ook voor inst. van hard- en software belt u 078-7853849 - 0614592435 www.hopecomputers.nl

Voor al uw Tuinwerkzaamheden

TUINMAN/STRATENMAKER nodig voor al uw tuin-werkzaamheden & bestratingen • Schoonmaken • Snoeien • Gazon • Beplantingen • Aanplanten van uw tuin • Winterklaarmaken • Ophogen • Grondverbeteren • Afvoeren vuil • Nieuwe bestrating • Ophogen bestrating • Plaatsen van schuttingen • Tuinhuisjes

Van klein klusje tot complete aanleg. GRATIS prijsopgave aan huis. Alles bespreekbaar. Garantie op ons werk en materiaal.

078 - 744 01 74

55.per m2

WWW.FSTAL.NL TEL.: 078 - 631 94 17 Âť MOB.: 06 - 25 29 21 27 Âť

B.V.

******************** Gevr: GOUDEN/ZILVEREN MUNTEN. Oude ansichtkaarten. Munthandel Holland. Voorst 194. Dordt. 078-6132674

â‚Ź

Personeel aangeboden STUCADOOR spackspuiten, spachselputz, sauzen wanden plafondafwerking vrijbl. offerte 06-54387674 ********************* Daklekkage op tijd Jan gebeld dan wordt het snel hersteld, 0786194525 / 06-22203437

********************* Stucadoorsbedrijf van der Giessen: scherpe prijzen, goede kwaliteit bel naar 0653585984 ********************* Schildersbedrijf FAEST binnen en buiten schilderwerkzaamheden met zomerkorĆ&#x;ng 06-55727364 ********************* Onderhoudsbedrijf R.C. Kant voor lood-, zink, dakwerk (dakpannen), sanitair en riool 06-22102002/078-6169743 ******************** Specialist in sierpleister stukadoorsbedrijf R. van Loon 078-6512497 / 06-53268805 www.stukadoorvanloon.nl ******************** Kitbedrijf van Hoven voor al uw kit werk ook particulieren 06-12450560 ******************** Poolse mensen zoeken renovatie-tegel-stucwerk 06-84416987 ******************** Verwijderen en snoei v. boom of struikgewas? GrabĂŠtas! 078-6143342 of 06-51662403 ******************** Tuin (sier) bestrating of terras? GrabĂŠtas! 0786143342 of 06-51662403

GRATIS STALLING TOT 1 DECEMBER 2013 VAN BOOT - CARAVAN - CAMPER - AUTO BIJ BUITENSTALLING GRATIS STROOMVOORZIENING JAARCONTRACT VANAF â‚Ź175,- PJ WWW.BOOTENCARAVANSTALLINGZEELAND.NL

********************* Frau 53 jaar weduwe zoekt dringend werk 40 uur productie kassen-bouw ook omg dordt

Personeel gevraagd A-transport int. zoekt: chauffeur B-E 28 uur p.w. met kennis van tachograaf hebben de voorkeur oproepkrachten schriftelijke reactie aan A-transport int. Toermalijnring 560 3316 LC Dordrecht

Onroerend Goed

******************** Open huis 5 okt 11-15:00 Jacob Catsstr 4 Dordrecht 3kmrs, tuin, glas-in-lood bij buurtwinkels park NS â‚Ź 125.000 www.huislijn.nl ******************** TH2 gem. kamers voor 1 pers. â‚Ź475,- p/m incl. Eneco tel. 06-42400134 ******************** TH kamers gebr. v. douche keuken wc 078-6160046/06-38102325 ******************** Te huur droge garagebox e105 per maand 06-12608767 Aan de A van Solmsstraat te Dordrecht

Reparatie KLOK DEFECT? reparaĆ&#x;e met garanĆ&#x;e prysopgaaf aan huis 078 6848791 ********************* Fa. van Driel. WITGOEDREPARATIE en verkoop van alle merken was-, droog-, koel-, vries-, en vaatwasmachines. Garantie op reparatie en onderdelen. Tel. 6182690. Direct monteur 06-53336030 ********************* De Heer onderdelenshop reparatie en onderdelen electr. huis. app. v. Oldenbarneveldplein 5 WC Crabbehof 078-6187400

Kantoormeubelen Low-budget kantoormeubelen nieuw & occasion www.brepro.nl 0653433833

De boekenla. In en verkoop boeken en strips, tev. lp’s en singles. Boomstr. 5, tel. 078-6137988

Escort BOYS & GIRLS ESCORT 078-6258035 ********************* Charmante dame 48 jr. volslank verwent u zeer discr. de gehele week bij u of bij mij thuis tel. 0638080646

AUTO OLDTIMER STALLING NIEUWE STOFVRIJE LOODS. STALLING TOT 1 DECEMBER GRATIS. SERVICE APK TER PLAATSE OP VERZOEK ZIE OOK WWW. BOOTENCARAVANSTALLINGZEELAND.NL

********************* Bartels vraagt te koop loop=sloop-schade auto's personen, busjes, kleine bedrijfswagens, geen APK en hoge kilometerstanden geen bezwaar, de hoogste prijs en vrijwaringsbewijs tel. 06-25145823

Gratis massage voor dames - dik - dun of erg mager bel naar 06-12942640

Dordt Centraal

Relatie & kennismaking Rijke mn 56 zkm vr om samen leuke dingen te doen omgeving dordrecht brief + foto = antwoord br. onder nr DC25-09-02 bur vd blad ********************* mn 55 wil nog iets van het leven maken samen er zijn als het nodig is br. onder nr DC25-09-03 bur.v.d.blad

Voor het laatste regionale nieuws

dordtcentraal.nl D r u k k e r i j

creations DE KONING

Belastingen

********************* STUCADOOR voor al uw wand, plafond en sierpleisters Rombout 0655895835

********************* Te huur diverse bedrijfsunits, kantoorruimtes KIII, garages, zeecontainers, loodsen, parkeerplaatsen. Tegen zeer scherpe prijzen. Water, gas, licht in overleg. Nabij centrum van Dordrecht. Bel voor info 06-53284286

********************* Te koop. Sportboot Campion Yamaha inboard turbo diesel 220pk uit 1998. Het geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud. Ideaal om te vissen of heerlijk mee te toeren. Prijs: â‚Ź25.900,-. Voor meer info bel:06-12087057

********************* www.bestboatcompany.nl

De

3 VERSCHILLENDE ZONES Dordrecht Centrum, (078) 631 01 99 Dordrecht Stadspolders, (078) 630 97 25

weekend

SERVICE

oplage 60.000 • nr. 284

Voor het laatste nieuws

dordtcentraal.nl Eerste schaatsbaan geopend

De beste sporters

pagina 13

GraĆ&#x;s naar WK ShorĆŠrack? Wil je graĆ&#x;s naar het WK ShorĆŠrack, volgend weekend op de Sportboulevard? Dat kan! Mail de redacĆ&#x; e van Dordt Centraal via redacĆ&#x;e@dordtcentraal.nl en maak kans op graĆ&#x;s kaarten. Vermeld in je mail eventjes waarom die graĆ&#x;s kaarten juist jouw kant op moeten.

opliep. Zo viel een van de populieren aan de Bankastraat po van de zaal. Met het oog op het dak op de d komende herstructurering de gemeente besloten geen werd door geld g te stoppen in het herstellen zaal. Voor de veiligheid werd van de h het gebouw alvast gesloopt. de van dit jaar starten Aan het einde vo voorbereidingen voor de herontwikkeling van het plein. Vooralsnog wor wordt er nog les gegeven in school Noordea aan het Oranje Vrijstaatplein wordt gerenoveerd. Het momenteel is de bedoeling dat er in het nieuwe schooljaar geen les meer wordt gege gegeven aan het Vogelplein. Sloopdata zijn (Foto: Thy Thymen Stolk)

regeling nachtopv nachtopvang

Verras je Valentijn

met een gratis liefdesbericht in Dordt Centraal!

W heeft een Wie deken de over? avond is er contact, wordt er gekeken hoe deze m mensen er bij zitten. Is hun sla slaapplaats goed beschut? Heb Hebben ze voldoende dekens? En nog iets te eten?� Zolang het nog verantwoord is mogen de bui-

t/m 31 maart: Van 1 oktober

uur Elke zondag tot 13.30 van 11.00

tenslapers die geen gebruik willen maken van de nacht-

VIP-kaarten incl. drank en hapje

9 - Barendrecht Achterzeedijk 617 576 0180 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

V VIP

4j a4a r

abbers e Merwekr DKV D

Carnaval 2012

al 18 februari Koeienb leis van Van Halen Leutpa

â‚Ź 50,00

Dag en nacht

44

Reserveren

Pannenkoekenhuis Party-restaurant

n 2a aan aa elaa del nd Lindelaan Li

bereikbaar

Het team is tevens afhankelijk van de informatie van Dordtenaren. een buitenslaper kent Wie wordt verzo verzocht dit door te geven. outreaching@legerdesheils.nl Dat kan via of tel. te 06-10380864. Gevraagd een nauwkeurige omschrijving wordt om van de persoon, de slaaplocatie tijdstip van signaleren. en het Het Leger d des Heils kan ook heel goed gebruik maken van dekens, slaapzakken en dekbedden. Wie wat over heeft kan het afgeven aan het Kromhout 110 of bij het Servicecentrum aan de

jaa ja aar

BRUNCH

`15,-

Zoals ieder jaar maakt Dordt Centraal rond Valentijnsdag ruimte vrij in de krant voor liefdevolle berichtjes. Dat kan een liefdesverklaring zijn aan een geheime liefde, maar ook aan de partner waar je al jaren gelukkig mee bent. Nieuw dit jaar is dat deze Valentijntjes helemaal gratis zijn! Ga daarvoor naar dordtcentraal.nl, klik op de Valentijnsbutton en vul online de bon in. De berichtjes worden op vrijdag 10 februari geplaatst in Dordt Centraal.

opvang, buiten blijven. “Is het onverantwoord en moeten ze mee dan is een laatste pressiemiddel het oproepen van de politie.� Volgens Wiersma zijn er momenteel twee notoire buitenslapers die weigeren van de nachtopvang gebruik te maken.

0800 - 099 55 15 7x24 uur GRATIS bereikbaar voor directe hulp

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

aanbevolen!

Dordrecht

Van 1 oktober t/m 31 maart:

Elke zondag 0 t t 13 30

Dag en nacht

+,:2<5+0.,465;(.,

r

b

ikb

HUIS AAN HUIS (THEMA)KRANTEN

Vastgoed

Trends & Interieur

Regio

Financieel

Âť

Marco

13

Marco Mans John van der Linden Tjark de Lange Paul Koster Arto Dielhof

Retel

16

19

21

De aan te raden. voegrenovatie worden uigebestaande voegen waarna de voeg slijpt en uitgehakt, wordt. Vaak gaat opnieuw gevoegd het gepaard met voegrenovatie herstel van scheuren. wordt vervuiBij het impregneren tegen gegaan. ling op lange termijn dan beschermd Ook is de gevel vocht. Een kleurtegen doorslaand vloeistof wordt loze en glansloze Als deze op de gevel aangebracht. is de gevel waterlaag is gedroogd nog wel ademend. afstotend maar

uwbesluit 2012 Bouwbesluit

is 1 april werkelijkheid

in werking. Het op 1 april 2012 een intetreedt definitief dit moment aan Het nieuwe Bouwbesluit Zaken werkt op versie zijn In deze integrale sterie van Binnenlandse ministerie Veegbesluit) het nieuwe Bouwbesluit. e tekstversie van 2012 (het zogenaamde grale van het van het Bouwbesluit Kamer goedgekeurde versie de wijzigingen door de Tweede en de oorspronkelijke

het een beter en wanneer Wanneer is het of een huis huren? voor jezelf een keuze. Maak daarom Een huis kopen van mens tot mens. het kosten koper. Als andere? Dat verschilt ongeveer 10 procent Âť

Pippy Pruymboom Clayment van Duren

Jaap Boot Tennistak

23

Schoonmaken eenis de meest Stoomcleanen Dit van reinigen. voudige manier om een wordt vaak toegepast vervuild die licht gevel te reinigen wordt heet is. Onder hogedruk gevel gespoten. water tegen de lost de vervuiling Het warme water vuil druk wordt het op, en door de afgespoten. Stoom van de gevel elk geschikt voor cleanen is niet

Kopen of huren?

Groenendaal Kees Diamant

Henk Wiersma Willem Klink

Jan Kees MarĆ&#x;n Dielhof AĆŠasio

20

Juridisch

Het huis keren gaat het Verreweg de meeste Dit kan door om gevelreiniging. chemisch reinigen stoomcleanen, te bepalen wat of stralen. Om is voor een gevel, het beste is wat om te weten het belangrijk en om welke type voor soort gevel gaat. Om zolang vervuiling het een te hebben van mogelijk plezier van de renovatie is impregneren gevel aan te raden.

Inho ud Richard

11

15

********************* Vr. 55 jr. zoekt lieve man 46/55 jr. oud met of zonder kids. Welkom om samen leuke dingen te doen en misschien wordt jij mijn maatje-vriend voor het leven omg. Gouda. Br.o.nr. DC02-10-01 bur.v.d.blad

IN DORDRECHT

â&#x201A;Ź 6.- / â&#x201A;Ź 8.- / â&#x201A;Ź 11.-

SCHERPE TARIEVEN â&#x20AC;˘ 24-UURS

vrijdag 3 februari 2012

pagina 3

17

********************* wed. 78j 1.65m zkm leuke man graag met auto nr br. onder nr DC2509-01 bur.v.d.blad

100% Taxi

Dordtse

Voorstraat-West 348 â&#x20AC;˘ 3311 CW Dordrecht 078 6132475 â&#x20AC;˘ info@drukkerijjonkheer.nl www.drukkerijjonkheer.nl

www.kroonkozijn.nl tel: 078-6226340

Ver)bouw met (Ver)bouw

bouwdepot

maar de keuken

is niet naar je zin.

Of

alleen gekocht, verstandiger de verkoopprijs, et een nieuw huis Net er is geen verwarming, Dan lijkt het dus betaalt altijd, bovenop badkamer in. Of direct weer kwijt. dus. Wie een huis koopt verkoper dit geld er moet een moderne om te verbouwen wordt dan is de gestegen is. is er reden genoeg huis weer verkocht procent in waarde en gashaard. Dan een als het huis 10 geen huis te wanneer een gedeelte om pas te verkopen verstandig aan bij een hypotheek, zijn doet er misschien bouwdepot is een wordt afgesloten gestegen moet (ver)bouw. Een weer te verhuizen, Een bouwdepot de (ver) 10 procent in waarde bestemd is voor is binnen vijf jaar te betalen voor is, het huis eerst Wie van plan een van het hypotheekbedrag op staat, om daaruit kosten of verbouw van zoals eerder genoemd waar geld soort rekening gaan om nieuwbouw, kopen. Dit omdat, woning. Dat kan te maken. waarde stijgt. bouw van de om geen verlies vijf jaar flink in het huis binnen het bedrag zal stijgen of dat ontvangt over je inkomen flink is dat je rente in de te hoog is, deze rente is een bouwdepot Tenzij je weet dat Tenzij de inkomensgrensterecht in de opgenomen. Maar Het voordeel van Je kunt niet dat nog niet is die je erover betaalt. vaak minder gecompliceerd.een huurder automatisch in het bouwdepot komt huurwoningen bank of geldverstrekker lager dan de hypotheekrente Verhuizen is bij haalbaar is. Dan opnemen. Elke meeste gevallen Een belangrijke woningbouw niet uit een bouwdepot waardoor sociale opname en uitbetaling. voldoet. zomaar even geld voorwaarden voor het bouwplan heeft zijn eigen liberale huursector. de opname aan een woning. die je indient alleen bijvoorbeeld dat bij het huren van zo dat een nota voorwaarde is Voorafgaand en meer voorspelbaar bouw is het doorgaans het bouwplan. dus zijn duidelijker Bij bestaande ook voldoet aan hebben huurders met je hypotheekadwanneer deze Âť De woonlasten Zorgen hierover wordt uitbetaald heb je dit opgesteld gebruikt om de huisbaas gedaan. van je hypotheek dat je de hypotheek aan het afsluiten wordt vaak door voor het met de bank afgesproken aankomen met een nota Âť Het grote onderhoud viseur. Heb je aan en dan kun je niet facturen voldoen een stuk minder. in de zolder te renoveren, Bij nieuwbouw moeten de bouwen. door de aannemer de tuin. die zijn vermeld vermogen op te opknappen van een manier om met de bouwtermijnen de bewoner een overeenkomen Âť Kopen is daarentegen zelf, wel heeft van de bewoner voor rekening is het onderhoud aan te brengen. Âť Bij een koopwoning aan de woning veranderingen grote vrijheid om

In het amateurvoetbal komt het weinig voor: een mental coach. Oranje Wit heeĹ&#x152; Ĺ&#x152; er wel ĂŠĂŠn en dat geeĹ&#x152; geeĹ&#x152; aan dat de grootste vereniging van Dordrecht open staat voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. De mental coach, Clayment van Duren, komt in deze bijlage aan het woord. Hetzelfde geldt voor allerlei andere mensen binnen Oranje Wit, van wie het gros doorgaans niet in de schijnwerpers verschijnt, maar die allemaal een eigen verhaal hebben. Of het nu gaat een sponsor bij de jeugd, de verantwoordelijke man voor het reilen en zeilen in de kanĆ&#x;ne kanĆ&#x; Ć&#x;ne of de coĂśrdinator van de recreaĆ&#x; Ć&#x;eve pupillenteams.

Âť

Âť

Dordt Centraal D

Dit is een uitgave van:

oplage 60.000 ve verschijnt huis aan huis in

De redacĆ&#x; Ć&#x;e

nl

heel Dordrecht

Redactie: Hans Boen Boender - Opmaak: Twin Creations, Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Michel Visser. Sterrenberg en Linda

VERSPREIDING DRUKWERK IN DE GEHELE DRECHTSTEDEN IJĹ&#x2030;IJĝ ĸĜIJ IJĝr.ÄŽĹ&#x20AC;ĸ İľIJĹ&#x20AC;ĺIJ ĺŠİľIJĹ&#x20AC;ĺIJĝr.ÄŽĹ&#x20AC;ĸĜ IJĝ Ĺ&#x20AC;IJ ĚŠİľIJĹ&#x20AC;ĺIJĝr,ĝĜĸĎĹ&#x20AC; Ě? Ě?r)ÄźĹ&#x20AC;Ĺ&#x20AC; 1ĚĜŠŠĚ?r)ÄźĹ&#x20AC;Ĺ&#x20AC;IJĝ r1ĚĜŠŠĚ? r3ğĚĚĹ&#x192;ĜĸIJĝr6ÄśĹ&#x201A;Ĺ&#x201E;ÄŽ Ě&#x201C;Äťr3ğĚĴğĹ&#x20AC;ĹĜġĝIJĝr 7IJĹ&#x20AC;ĎĝĹĎĹ&#x2030;ğĝĹ&#x2026;IJĹ&#x20AC;ĜĝĴ ĚĎĺIJĚĚIJĝr+ĎĚğIJĹ&#x2030;ĜIJ 4Ä°Ĺ&#x20AC;IJIJĝŠr7IJĹ&#x20AC;Ĺ&#x201A;ĜİĎĚIJ

Papendrecht Brederodehuis 14 3353 HD Papendrecht 11 Tel. 078 - 642 64 86 Fax 078 - 642 64

N;FWFOLBNQ 3PUUFSEBN;FWFOLBNQ splein 125 Ambachtsplein mp enkam Zeven - Zevenkamp 3068 GV Rotterdam 05 Tel. 010 - 456 84 47 Fax 010 - 456 21

Reeweg aanbiedin gen!

FEBRUARIÂŹ

JOGP!FVSP[POOM XXXFVSP[POOM 58.59.19.003 ABN AMRO DONDERDAG nr. 242 997 94 KvK Rotterdam BTW nr. 808488375B01

10 PITLOZE MANDARIJNEN

.............................. VERSE ........... .......................................... BLOEMKOOL ........................ .......................................... .......................................... .............................. .......................................... ............ .......................................... ....................... VRIJDAG .......................................... .......................................... .............................. .......................................... .......... ................................................................. .......................................... : .......................................... HOLLANDSE .......................................... .............................. SLA EN ....... .......................................... ........ .......................................... ................................ HOLLANDSE KOMKOMMER .......................................... : .......................................... .................................. .......................................... .......................................... .......................................... ........................................................... .......................................... : .................. Telefo Telefoon

Naam

1,00 1,00

*(+.

*(+.

VERSE TOMAAT EI SALADE ZATERDAG

FRIESLANDER AARDAPPELS GESNEDEN SNIJBONEN

HaasďŹ letrollade

samen voor

1,50

Plaats

*(+.

KipďŹ let

250 gram

1,50

*(+.

Onze runderrookvlees

5 kilo

GRAM

5, 98 6, 98 8, 98 45 E7, 99 E1, E

E

E

knip uit - knip uit knip uit - knip uit

1,50

Onze ham

400 gram

1,50

â&#x20AC;&#x153; In de Bogaardâ&#x20AC;?

&1 ,

1,50

E max. 200 gram per klant

fruit groente

knip uit - knip uit knip uit - knip uit

aardappelen Reeweg Oost 69 | 078 - 613 55 54 | www.indebogaardagf.nl

Jaap Heesbeen Brederodehuis 14 3353 HD Papendrecht Tel. 078 - 642 64 11 Fax 078 - 642 64 86

Ribkarbonade Haaskarbonade

: ..........................................

Adres

1CCUCE.MQRg"*#

MPBPCAFR

DEZE WEEK

Ambachtsplein 125 3068 GV Rotterdam - Zevenkamp Tel. 010 - 456 84 05 Fax 010 - 456 21 47

4 broodjes naar keuze

+

HairCare Knipsalon

200 gram Roomboterkoekjes gesorteerd

Knippen 14,50Ă&#x160;Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x160;*Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x160;5,0 0 FĂśhnen kort haar 10,00 FĂśhnen lang haar 15,00

Kappersbenodigdheden

+

2 saucijzen of appelďŹ&#x201A;appen van E8,20

5,50

.......... ..........................................

nu E

aanbiedingen geldig van woensdag 16 februari t/m zaterdag 5 maart

REEWEG S

1Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Ă&#x152;Ă&#x160;LÂ&#x2C6;Â?Ă&#x160;>Â&#x2C6;Ă&#x20AC;V>Ă&#x20AC;iĂ&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x201C; iĂ&#x160;Â&#x17D;iĂ&#x2022;âiĂ&#x160;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;*Ă&#x20AC;Â&#x153;viĂ&#x192;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iÂ?i Ă&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x153;`Ă&#x2022;VĂ&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;LiÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;/"* Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;oĂ&#x160;

>Â&#x2C6;Ă&#x20AC;V>Ă&#x20AC;iĂ&#x160;}iivĂ&#x152;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x153;

Ă&#x160;}Ă&#x20AC;>>}Ă&#x160;>`Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;i

Ă&#x20AC;°°

*Haarverzorging â&#x20AC;&#x201C; shampoo/conditioners/treat I>>Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x17E;Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;qĂ&#x160;Gel/wax/h ments I>>Ă&#x20AC;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;vĂ&#x160;qĂ&#x160;Biologisch/G aarlak/versteviging/serum oldwell/Loreal/Schwarzkopf *Materialen â&#x20AC;&#x201C; Fohnâ&#x20AC;&#x2122;s/styletang/tondeuzeâ&#x20AC;&#x2122;s Kom lan

ONTWERP / VERVAARDIGEN RECLAMEDRUKWERK

Zat. 5 okt. 10-14u. Oude ANSICHTKAATEN(BEURS) 'De Palm', v.d. Palmstr.3 Papendrecht. Hebt u ze nodig? Gratis taxatie: 06-12277769 info@ansichtkaartenvereniging.nl

Voor informatie: 078 - 6140149

Focusplus 078-7070382 (Loon) Administraties Belasting/advies/aangifte ZZP/MKB/Particulier

â&#x20AC;&#x153;Een tuin aanleggen? Je weet toch dat ik twee linkerhanden hebâ&#x20AC;?. Haal de vakman erbij die het wel in zâ&#x20AC;&#x2122;n vingers heeft!!

Voor meer info bel Cees Baan hofman 06-29.58.24.78 - 078-622.98.63 - www.mooituinen.nl

Opgeven advertentie Uw advertentie 2 weken huis-aan-huis in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Heerjansdam.

voor 16,50 (3 regels) www.dordtcentraal.nl

Ook mogelijk via www.dordtcentraal.nl Opgeven t/m maandag, voor plaatsing op woensdag

â&#x201A;Ź16,50

â&#x201A;Ź19,50 â&#x201A;Ź22,50 â&#x201A;Ź25,50 â&#x201A;Ź28,50 â&#x201A;Ź31,50

Elke regel extra â&#x201A;Ź3,00

Opsturen naar: Dordt Centraal - Postbus 1030 - 3300 BA Dordrecht www.saleboot.nl

Zekerheid?

Voor al uw drukwerk

Zie onze advertentie op pagina 9

078 - 6489319 â&#x20AC;˘ twincreations.nl

Dordt Dor Dord o t Centr C aal

creations

Nieuws

Recreatie

Garagebox te huur nabij centrum â&#x201A;Ź105,00 per maand 0653-632176

Jonkheer

Schildersbedrijf Wilfred van der Laars 078-6131435 of mail naar:

info@schildersbedrijfvanderlaars.nl Volg ons op twitter @twincreations

creations

HUIS N OM HET SSEN IN E R UW KLU ALLES VOO

Markten LOCATIE THOLEN INFO OOK VIA 06-12864807

Auto's Voor loop en sloopauto's u belt wij komen, ook s'avonds met RDW vrijwaringbewijs, direct de hoogste prijs 0627381986

Massage

Pannenkoekenhuis Party-restaurant

Boeken

********************* V. sierbestr.tegelw., gras, schuren, schuttingen, bel vrijbl. 6309409 / 0622514651

********************* ELECTRICIEN (erkend) Voor al uw klusjes 078-6177152 / 06-27447407

********************* Te huur nieuwe chalets in Burgh Haamstede camping met zwembad, nabij strand, bos en duin. www.chaletverhuurapvandamme.nl tel. 0111-653670 - 06-55197436

#

******************** FRANKEN KUNST & ANTIEK In- en verkoop schilderijen en antiek. Ook inkoop goud & zilver. Voorstraat 380 tel. 078-6130289 / 0653568480

Nu slechts

creĂŤert ideale tuinen

********************* Ready2Go BEDANKT In 1x rijbewijs B Yoeri

******************** DE DORDTSE KIL vr. t.k. postzegels, munten, oud antiek, speelgoed, ansichtkaarten 078-6136438

S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf F. Stal

********************* TE HUUR: Multifunctioneel pand (combinatie van kantoor / detailhandel e.d.), gelegen aan het Neurenbergpad2 (boven VTC) van ca.570 m2, gelegen op de 1e verdieping. Ligging uitstekend aan de rand van het centrum van Dordrecht. Ruime parkeergelegenheid, gemakkelijk bereikbaar. Pand is thans in afbouwfase. Kandidaathuurder heeft inbreng in de binnenafwerking. Per direct leeg te aanvaarden. Huurprijs: â&#x201A;Ź3.500,- excl. BTW per maand. Tel. 078-6543131

n

Pandora. In- en verkoop kleingoed, kunst, boeken, LPâ&#x20AC;&#x2122;s, curiosa, evt. compl. inboedels, Wijnstraat 82 D.dr. 078-6135030 www.pandora-dordt.com

NIEUWE SIERBESTRATING?

#

Vraag & aanbod

Ondergetekende machtigt Dordt Centraal om ĂŠĂŠnmalig â&#x201A;Ź ................................................. ,van zijn/haar bank-giro rekening af te schrijven. Naam Adres Postcode/woonplaats IBAN Nr. Handtekening

Datum

Plaatsing uitsluitend bij betaling vooraf of bij ĂŠĂŠnmalige machtiging.


Midweekeditie wk 40 2013