Page 1

Bij ons kan je wat meemaken

RODOAUTOS.NL

creations

Een stijlvolle en persoonlijke uitvaart in de gehele regio

In- verkoop gebruikte auto’s APK / ONDERHOUD / REPARATIE Gratis ophalen van sloopauto’s

RECLAME ACTIVITEITEN

BLEKERSDIJK 38A DORDRECHT • 078 6489 319 WWW.TWINCREATIONS.NL

N. Klink – J. Kolf – M. Ligthart

Tel 078 - 6163980

Visstraat 100 • Tel. 078 - 6132030

Dag en nacht bereikbaar: 078-6128257 (ook voor informatie en vragen) of kijk op www.klinkuitvaart.nl

Dordt Centraal midweek woensdag 23 april 2014

vers ch i j nt wekel i jks h u i s -aa n-huis in D ord recht - H eerj ansdam - Pa pendrec ht - Zwijndrec ht

oplage 90.000 • nr. 708

Nieuw sportveld

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G Voor het melden van een overlijden ben ik altijd bereikbaar op:

DORDRECHT Bij het Drechtster college,, een school voor voortgezet speciaal onderwijs van Yulius aan de Atmosfeerstraat traat in Sterrenburg, werd dinsdag een en nieuw sporƩerrein geopend. Niet et alleen onderwijswethouder Bertt van de Burgt was bij de opening ng aanwezig. Ook de Dordtse e zanger Nielson was erbij. Hij nam namens KWF Kankerbestrijding rijding een cheque van ruim 3.000 00 euro in ontvangst. Een bedrag dat de leerlingen in het kader van n deze opening hebben ingezameld. eld. Ook enkele spelers van FC Dordrecht rdrecht waren erbij. Met een potje je voetbal tegen een team van de school chool werd het sportveld oĸcieel in gebruik genomen. (Foto: Thymen Stolk)

06 528 81 505 of 078 26 00 366 info@erkelensuitvaartverzorging.nl Postbus 370 3300 AJ Dordrecht

www.erkelensuitvaartverzorging.nl WEEKEND PAKKER

april

500 GRAM

OPGERUIMD Seniorenpartij bezorgd over bewoners Thureborgh SLAAPT LEKKER DORDRECHT per 1 juli geen sprake is zolang er voor gaat formeel niet over het besluit, maar Zie pagina 12-13!

BADKAM ERS - TEGELS

NU 21% BTW VOORDEEL! ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DE KRANT!

www.sanisale.com www.sanisale.com

donderdag

De Verenigde Senioren Partij (VSP) maakt zich zorgen om de circa 35 bewoners van Thureborgh. Het verzorgingshuis aan de Mauritsweg gaat op 1 juli dicht. De VSP is bang dat de veelal kwetsbare oudere bewoners niet één, maar meerdere keren moeten verhuizen en heeft daarom vragen gesteld aan zorgwethouder Harry Wagemakers. Die

kan wellicht het bestuur van zorgorganisatie Het Spectrum overtuigen nog wat langer te wachten met de sluiting. Harry Wagemakers heeft inmiddels contact gehad met Spectrum-bestuurder Jorn Nierstrasz, laat Margret Stolk van de VSP weten. “Hij heeft aan de wethouder aangeven dat van sluiting

de huidige bewoners geen goede oplossing is. Hij voorziet dat Thureborgh daardoor nog wel langer open zal blijven. De wethouder heeft hem geadviseerd met de 24 bewoners, waarbij dit nu nog speelt, opnieuw in gesprek te gaan over een goede oplossing voor beide partijen. De VSP zal dit uiteraard op de voet blijven volgen.”

Velgendieven slaan weer toe DORDRECHT Aan de Campanula in de wijk Zuidhoven zijn dieven er zondagochtend met complete bandensets van een auto vandoor gegaan. Het was zeker niet de eerste keer dit jaar dat de poliƟe bij een dergelijke diefstal werd geroepen. Dit jaar gebeurde

Zaterdag 26 april (Koningsdag)

gesloten Zondag 27 april (Koopzondag) van Neurenburgpad 2 Dordrecht www.vtcjeans.nl

geopend

GRATIS PROTHESE CHECK

Zaterdag werden ook de velgen gestolen bij een auto die stond geparkeerd aan de Steven Wiegmanstraat in Wielwijk. Bij een tweede auto waren al drie wielen los gehaald, maar werd de dader gestoord. Het is een tijdje stil geweest en er zijn ook personen opgepakt, maar nu lijkt

het weer te beginnen. De politie rekent graag op oplettende omwonenden. Ook vanwege het feit dat vaak de auto´s op straatstenen worden gezet, wat voor fietsers vaak gevaarlijke gaten in de weg achterlaat.

Een onaangename verrassing voor de eigenaar van deze auto. (Foto: Thymen Stolk)

Amerikaans, honing-mosterd of naturel, Per 500 gram

van 10.00 - 17.00 uur

april

5.99

3.49

zie pagina 6 - 7

D r u k k e r i j

Jonkheer

Voor al uw drukwerk Voorstraat-West 348 • 3311 CW Dordrecht 078 6132475 • info@drukkerijjonkheer.nl www.drukkerijjonkheer.nl

Moederdag Surprise Menu 3 gangen voor €29,- Kinderen €10,Op Moederdag geen tijd? Geen probleem op zaterdag 10 mei extra geopend! Reserveer tijdig. Wieldrechtseweg 52 | 3316 BG Dordrecht Tel. 078 - 618 22 32 | www.chezheerenjansen.nl

Kom proefrijden bij

Bike Totaal Isendoorn Zie pagina 14

Zaterdag 26 april

Koningsdag geopend

zaterdag

april

Dordrecht, Admiraalsplein 2 Tel. 078-6181925 www.isendoorntweewielers.nl

Uitvaart in Dordrecht? www.uitvaartdordrecht.nl

do en

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.CENTRUM-VOOR-GEBITSPROTHESE.NL

het al Ɵentallen keren eerder in Dordrecht.

PLUS Culinaire beenham

vrijdag

24 25 26

uitvaartverzorging

Burg. de Raadtsingel 49 3311 JG Dordrecht 078 61 48 312

Direct hulp dag en nacht gratis bereikbaar 0800 – 099 55 15


2

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014 “Het is goed zo” Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, overgroot-opa, broer en zwager

Intens verdrietig zijn wij nu we onverwachts afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve paps en onze fantastische opa

Ger de Bruijn

W.H. Miener Wim 2 oktober 1937

16-12-1939

16 april 2014

17-04-2014

Wat hebben we het ¿jn gehad samen! We zullen je enorm missen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Tiny de Bruijn-Bouwman Jolenta Sandra en Eddy Mathijs Floor Stijn

Frieda Eddy Edd ddy Sandra en Bert Dennis en Winanda Jordy en Rianka Romy, Shirlytha en Alicia Melvin en Samantha verdere familie een n ve verd rdder e e fa fami mili liee

N Naa de plecht plechtigheid htig ht ghheeid id iiss err ggelegenheid e eg el gen nhe heid id ttot ot ccondoleren. ot ondooleren. on Onze O On nzee sspeciale peci pe c alle dan ci da dank annkk ggaat aaat ui uitt na naar arr D Dr. r. E E.. va van an Th T Thiel hie i l en aall het longafdeling C1 he et ve vverplegend erp rple leggendd ppersoneel le errsonneeel ers el vvan an ddee lo an ongaf ngaffde ng deli elliing ng C 1 va van an he hhett A Al Albert berrtt SSchweitzerziekenhuis be ch hw weeit i zerz zerz ze r ie iekkeenhhuis uis in ui in D Dordrecht. oorrdr rdr drec echtt. M Mi Mijn ijjnn O Opa, ppaa, In de In de hele hheele le w wereld eerreelld wa w was as er as e niemand nie iema maandd zoals mand zoa oals ls hij. hij i. Dagg Opa D Da Oppa Wim Wiim

erelid van v.v. O.S.S. (nu O.M.C.) 21 april 1947

21 april 2014 Sjanie Kuijs - Meeder Sabine en Bart Lars, Tijs Lawrence en Monique Freddie, Dani, Lincey

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 24 april om 15.30 uur in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht. Na aÀoop is er gelegenheid om elkaar tijdens een informeel samenzijn te ontmoeten en ons te condoleren. God is goed 2 Timoteüs 4:7 Na een werkzaam leven, vol zorg en toewijding voor zijn gezin, is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn lieve maatje, onze papa en opa

Harijpal Romeo Verwey Harry Paramaribo, 6 oktober 1954

SShirlytha, Shir Sh hirly irrly lyth yth tha ha, a, R Romy, omy om my, y, A Alicia lici li cia ci cia

Hendrikus Albertus Johannes Kuijs Henk

Beekenstein 63 3328 ZC Dordrecht Ger is thuis.

D Dee ccrematieplechtigheid rema re mati tiep eple lech chti tigh ghei eidd za zzall pl pplaatsvinden aaatsvinden ttss op donderdag april 13.00 Wilhelminazaal 224 4 apr pril il oom m 13 13.0 .000 uu uurr in n de Wi W illh helminazaal van Het Uitvaartcentrum Dordrecht Omstreken, U itv vaa aart rtce cent ntru rum m va vann Do Dord rdre rech chtt en nO mstreken, N Nassauweg assau uwe wegg 190 190 te Dordrecht. Dor ordr drec echt ht.

Bedroefd, maar met bewondering voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn dappere man, onze vader, schoonvader en opa

en verdere familie

Geen Geen ttoespraken oesp oe spra sp rake ra ken ke ken

Dordrecht, 21 april 2014

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 25 april om 11.00 uur in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht. Na aÀoop is er een informeel samenzijn in de Orangerie van genoemd uitvaartcentrum. Geen bloemen. Wij danken de medewerkers van verpleeghuis Het Parkhuis, afdeling Meidoorn voor de liefdevolle verzorging.

Heden overleed zacht en kalm mijn man, onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Ludovicus Franciscus Malschaert Kruiningen, 22 juli 1917

~ Cor ~

21 april 2014

Onze dank gaat uit naar het personeel en de vrijwilligers van Hospice ”De Patio”, Internos en de huisartsen voor hun goede zorgen.

Correspondentieadres: Carla Bax Chico Mendesring 63 3315 RL Dordrecht Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Cor te nemen op vrijdag 25 april om 16.15 uur in de Wilhelminazaal van het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht.

Hans en Rianne

Anneloes

Paul en Yvonne Annemarie en Peter

Aletta Jacobs-Erf 79 3315 EB Dordrecht Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 25 april van 10.00 tot 10.45 uur in de Volle Evangelie Gemeente Nehemia, H.A. Lorentzstraat 5 te Zwijndrecht, waarna de afscheidsdienst om 11.00 uur zal aanvangen.

kleinkinderen achterkleinkinderen Correpondentieadres: Van Baerlestraat 72 3314 BK Dordrecht

Geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 24 april om 11.00 uur in de Biesbosch aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht.

Uw belangstelling tijdens de ziekte en deelneming na het overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma, dochter, zus en schoonzus

Voorafgaand is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van 10.30 uur tot 10.45 uur in bovengenoemde aula.

Ria Maria Diependaal – de Jong hebben wij zeer gewaardeerd.

Wim Diependaal Kinderen Kleinkinderen

Wij zouden het ¿jn vinden als u één bloem met een persoonlijke herinnering aan Cor wilt meenemen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

In Memoriam † 25 - 04 - 2003

Wij betuigen u dan ook onze oprechte dank voor de vele bezoeken, kaartjes, telefoongesprekken, bloemen en aanwezigheid bij de uitvaart. Deze waardevolle blijken van belangstelling hebben ons in deze moeilijke tijd gesterkt en zullen steeds een dankbare herinnering blijven.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

Indien u geen kaart heeft ontvangen, kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Wilma en Wim

Aaron

Harry wordt omstreeks 12.30 uur begraven op begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht. Carla en Peter Daisy & Dennis Dylan & Soraya Adrie en Angelique Shirley & Niels Damian Henk Ab en Lenie van Pelt Maarten † en Annie † van Pelt Neven en nichten Cor en Ali Verschoor

E. Malschaert-de Jong

Romeo en Mieke Selina, Sylvano, Santino

Cornelis van Pelt partner van Pleuntje Vogelaar, overleden op 28 maart 2005

Dordrecht, 19 april 2014

Ine Verwey – Corbijn

Met veel bewondering en respect voor de vechtlust en kracht waarmee hij streed tegen zijn ziekte, hebben wij nu afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader, opa, broer, zwager, oom en buur

24 september 1947

Mijn gevecht met Parkinson Mijn wereld steeds kleiner Mijn lichaam steeds zwakker Mijn geest steeds minder Henk

Je weet pas echt wat je mist als je het verliest.

Lieve pa van Kooten Als sterren konden spreken als sterren konden zien zou je dan vanavond heel eventjes misschien naar ons willen zwaaien en twinkelen als groet zodat wij hier beneden weten met onze pa is alles goed

en verdere familie Dordrecht, april 2014.

Ma van Kooten de kinderen en kleinkinderen


Het actuele nieuws leest u op:

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

Online veiling Dordtse straatnaamborden van start

Na een periode van afnemende gezondheid en een steeds kleiner wordende wereld om haar heen, hebben wij verdrietig, maar met ¿jne herinneringen, afscheid moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma

Geertruida Anna Verschuur-Gardernier

DORDRECHT Het NaƟonaal Onderwijsmuseum is vrijdag gestart met de online veiling van straatnaamborden uit de Dordtse binnenstad. Via de website www.biedopeenbord.nl kunnen geïnteresseerden bieden op borden van hun voorkeur. Wekelijks komen er nieuwe straatnaamborden in de veiling. Daarnaast zullen de meest gewilde exemplaren worden Ɵjdens een speciaal veilingevenement.

Truus weduwe van Johan Verschuur * 9 juli 1926 † 20 april 2014 Elsa Arnold † Viola Erik Marroussia Enrico John Yvonne Roald Bianca Bradley Keanu

Schoorsteen De veiling van straatnaamborden maakt deel uit van een crowdfundingactie voor het terugplaatsen van de schoorsteen op gebouw De Holland. Indien er meer opgehaald wordt, gaat de opbrengst naar andere publieksvoorzieningen in het gebouw. Naast bieden op straatnaamborden is het mogelijk om te doneren ten gunste van de schoorsteen (meer informaƟe op

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 25 april om 9.45 uur in de kleine aula van crematorium Rotterdam, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid. Voorafgaand kunt u persoonlijk afscheid nemen van 9.30 uur tot 9.40 uur in bovengenoemde aula.

Enorme wilg

op begraafplaats bewoners Gouverneursplein’ valt om DORDRECHT De speeltuin op het Gouverneursplein biedt al een hele Ɵjd een behoorlijk troosteloze aanblik. De nieuwe speeltoestellen werden al vrij snel vernield en nu resten er lege plekken of halve frames. De gemeente weigert hier nog geld in te steken, zo was vorige week in lokale media te lezen. Voor D66 is dit onacceptabel. De Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie nodigde D66 uit voor een vergadering. Daar ging het over het plein. De OKBZ wil met de bewoners van en rond het plein in gesprek over meer betrokkenheid van hen en uiteindelijk zelfs een verantwoordelijkheid van hen. D66 ondersteunt deze aanpak. En wil dat er ook vanuit de gemeente ondersteuning komt. Daarom zijn er vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De partij wil weten of er echt geen initiatief komt om de bewoners in deze aanpak te ondersteunen en of de gemeente in de toekomst eventuele uitkomsten van de aanpak in behandeling wil nemen.

Dordt Centraal

Honderd procent Bob bij grote alcoholcontrole Papendrecht PAPENDRECHT Alle 650 automobilisten die donderdagavond door de poliƟe in Papendrecht aan een alcoholtest werden onderworpen bleken zich netjes aan de regels te houden. Op de Burgemeester Keijzerweg/Veerweg moesten 500 bestuurders blazen, op Kluifrotonde nog eens 150. Zij ontvingen allemaal een Bob-sleutelhanger. Donderdagmiddag vonden er snelheidscontroles plaats op de Vrijheer van Eslaan en Kennedylaan in Papendrecht. Daarbij werden geen snelheidsovertredingen gemeten, maar werden er wel bonnen uitgeschreven voor niet dragen van een gordel (drie keer) en één keer voor telefoneren tijdens het autorijden. Op de Burgemeester Keijzerweg kregen twee automobilisten een bon voor rijden door rood.

Kantoor: Jade 228, 3316 LJ Dordrecht, Postbus 1030, 3300 BA Dordrecht, tel. algemeen: 078-6140149

Lay-out & Zetwerk: Twin Creations, Dordrecht, www.twincreations.nl Bezorgklachten: www.dordtcentraal.nl, verspreiding@dordtcentraal.nl Directie: Piet van Westen, tel. 078-6140149

Grafmonumenten urnen assieraden

Bij deze krant ontvangt u de volgende folders:

DORDRECHT Een enorme wilg bij de ingang van begraafplaats Zuidendijk heeŌ het zaterdagmiddag begeven. Het gevaarte kwam net niet op de bebouwing terecht, waardoor grote schade uitbleef. (Foto: Thymen Stolk)

Verschijnt ieder weekend huis-aan-huis in Dordrecht en is tevens af te halen op diverse afhaalpunten in Papendrecht en Zwijndrecht. Totaal oplage 60.000 exemplaren.

Foto’s: Thymen Stolk (tenzij anders vermeld). Nabestellen: tel. 06-45230441, www.thymenstolk.nl

Nassauweg 190 3314 JR Dordrecht 078 - 613 60 60

Domino Pizza Barendrecht Heerjansdam

Verschijnt wekelijks op woensdag huis aan huis in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Heerjansdam in een oplage van 90.000 exemplaren.

Redactie: Hesper Romijn, Kees-Jan Visser, Loes Verkuijlen tel. 078-6133223, e-mail: redactie@dordtcentraal.nl

Natuursteenbedrijf De Monumententuin

www.monumententuin.nl

‘Meer verantwoordelijk

Acquisitie: Michel van Wijland 06-15217220 Edwin van Rijswijk 06-30671359, Marco Haan 06-24243399, e-mail: advertentie@dordtcentraal.nl

Vrolijke voorjaarsmode voor dames & kinderen

www.onderwijsmuseum.nl).

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

3

Van Eesterenplein 208 Dordrecht

Nog voor de actie begon, hadden zich al ruim honderd mensen gemeld voor een straatnaambord. Zij ontvangen persoonlijk bericht met informatie over of het bord beschikbaar is en wanneer het bord van hun voorkeur geveild wordt. Deze week worden de eerste straten online geveild: Torenstraat, Nieuwbrug, Elfhuizen, Varkenmarkt, Lombardstraat, Achterklooster, Vranckenstraat, Houttuinen, Stek, Keizerhofstraat en Boomstraat. Op de website is een lijst beschikbaar met de vierhonderd borden die het museum op dit moment al heeft ontvangen en die geveild zullen worden in de komende periode.

Contactadres: Arentsburg 63 3328 TB Dordrecht

Actueel

dordtcentraal.nl

Alle gecontroleerde bestuurders bliezen onder de streep. (Foto: Thymen Stolk/Pieter van de Berg)

Restaurant sta t t ƥȷȳ ƥȷȳΎƯȯȶ ȳΎƯ Ưȯȶȶ Na succesvolle introductie, nu blijvend naast onze à la carte-menu!

Sunlounge RoƩerdam Heerjansdam Rob Boon 3311, 3315, 3318, 3319, 3328 Groenrijk Dordrecht gedeelte Papendrecht, Dordrecht Polderkrant 3315, 3329 Wij verzorgen het gehele traject: Ontwerpen • Drukken • Verspreiden Postcodeverspreiding mogelijk

Info via: 078 - 6140149 of dordtcentraalverspreiding.nl

Rolbanner nodig? dordtcentraalreclame.nl Oīerte aanvragen? 078 - 6140149

Wij zijn 26 april geopend van 11.00 tot 17.00 uur

̲˹ȵȯȼȵȳȼ

ƫȶȯɀȳȲΎƜȷȼȷȼȵ 3+1* ƐєџюѡіѠƑ Combineer meerdere gerechten per gang. Méér dan 80 keuzes!

€ 23,95 p.p.

* niet geldig i.c.m. jubileum-dinerbonnen en overige acties & niet geldig op zon- en feestdagen

ƙȲȻȷɀȯȯȺɁȾȺȳȷȼΎ̸̱˹̸̲ΎƜȽɀȲɀȳȱȶɂ

GRATIS PARKEREN!ΎΎɅɅɅ˷ȻȷȳɅȯȶ˷ȼȺ

ɂȳȺ˷Ύ̶̷̯Ύ˹Ύ̵̷̰Ύ̵̷Ύ̵̳

Roeland Klein / Chef Restaurant Hermitage Ridderkerk-Rijsoord

“Koningsdag zijn wij geopend in Dordrecht!” WWW.ASWAKEUKENS.NL DORDRECHT MIJLWEG 53C, T (078) 63 21 280 HELMOND / HILVERSUM / UDEN


4

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

Schipper mag ik overvaren, ja? of nee?

You know that place between sleep and awake, the place you can still remember dreaming? That’s where I will always love you, that’s where I will be waiting.

Je wilskracht is altijd gebleven Zelfs toen het einde werd verwacht Je bleef geloven in het leven Vol liefde, zorg en levenskracht Met een laatste glimlach en een traan Vroeg je ons nog - pas op het allerlaatst of je nu mocht gaan

Na een paar jaar in de schemer van Alzheimer geleefd te hebben, is de oversteek gemaakt. Pa en ma zijn nu weer verenigd. Na een leven van hard werken,

Onze lieve, dappere, onvergetelijke moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante is thuis in het bijzijn van haar dochter overleden. Zij heeft nu geen pijn meer en heeft de rust gevonden waar zij op het laatst zo naar verlangde.

Cornelie Nelleke Leijdekkers

veel discussie en gezamenlijk eten. Liefde voor elkaar, genietend van het varen,

"De tijd heeft me ingehaald"

trots op je kinderen en kleinkinderen.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan is na een slopende ziekte overleden onze vader, schoonvader en opa

Intens verdrietig om het gemis en stil van bewondering voor de altijd zo positieve wijze waarop ze haar langdurige en zo zware ziekteperiode gedragen heeft hebben wij op de vroege ochtend van 1e paasdag afscheid moeten nemen van onze lieve dappere en zo zorgzame dochter, zus en tante

Freek Troost

Jacqueline de Zeeuw

weduwnaar van Gerda Troost - Witteveen

Cocky

20-05-1960

hij werd bijna 81 jaar. Dordrecht, 19 juli 1942

Dordrecht, 17 april 2014

Chris en Tom Klijsen Thomas Joke en Piet van der Klooster-Leijdekkers Nichten en neven

Correspondentieadres: Granadoslaan 9, 3055 RA ROTTERDAM Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 24 april van 19.30 uur tot 20.15 uur in Rouwcentrum Van der Jagt, Jan Valsterweg 100 te Dordrecht. Op vrijdag 25 april nemen wij in besloten kring afscheid van Cocky.

Dordrecht: H. de Zeeuw – Schelling

Jan en Paula Samme, Jelte (in liefdevolle herinnering), Ivar, Jeske Bouke en Laura Bo Tara, Maxime 21 april 2014 Correspondentie naar:

Jan Troost, Elzenweg 2, 6601HK Wijchen Bouke Troost, Moerbeigaarde 6, 3344 PJ Hendrik-Ido- Ambacht

Vrijdag 25 april willen wij hem, samen met u, om 13.30 uur gedenken in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht, waarna de crematie zal plaatsvinden. Na aÀoop is er een informeel samenzijn in de Orangerie van genoemd uitvaartcentrum. Geen bloemen

20-04-2014

Driewegen: Tineke de Zeeuw Gerko Alique Michart Paulan Leanne en Joop Beverwijckstraat 193, 3311 GB Dordrecht Correspondentieadres: Beverwijckstraat 129, 3311 GB Dordrecht Op maandag 28 april is er van 14.00 tot 14.30 uur gelegenheid tot afscheid in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht. Aansluitend wordt de crematieplechtigheid om 14.45 uur in eerdergenoemde zaal gehouden. Na aÀoop is er gelegenheid tot condoleren in de Orangerie van Het Uitvaartcentrum.

en

do

uitvaartverzorging

zorgeloze uitvaart? Perfect geregeld? Wij vinden dat u zich in de moeilijke periode van

rouw alleen met rouwen moet kunnen bezig houden. We zijn daarom blij dat we het pand, de mensen en de faciliteiten hebben om u te ontzorgen. Kijk op www.uitvaartdordrecht.nl of bel 0800-099 55 15.

Bij overlijden en vragen:

0800 – 099 55 15

(gratis) 24 /7 bereikbaar. persoonlijk betrokken en

e volgen? Uitvaart onlin n. mogelijkhede Vraag naar de


voor al uw reclame acƟviteiten:

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

Stuurman aan wal

Actueel

dordtcentraalreclame.nl

Reageren?

Stuur een e-mail naar kronkelaar@dordtcentraal.nl

dus geen moment een item in de verkiezingsdebatten. Het buitenbad van De Dubbel moet in 2018 gesloten Maar dat had het wel kunnen zijn. Moeten zijn zelfs. worden en het binnenbad moet worden verbouwd. Zie Want het onderzoek dateert van 8 augustus 2012. Het is hier de conclusie van een onderzoek, dat in opdracht dus ruim anderhalf jaar geheim gehouden. van de gemeente Dordrecht is uitgevoerd. Ik nam er In een begeleidende brief bij het onderzoeksrapport eind vorige week kennis van op de website van de schrijven burgemeester en wethougemeente. Het was voor mij nieuw ders van Dordrecht dat ze het nog en dus heb ik het aandachtig gelezen. ‘even’ hadden laten liggen omdat Een compliment voor de externe Wat wordt nog ze wilden wachten op een mop. Om onderzoekers lijkt me gepast, want meer verborgen sommige moppen kan ik best lachen, het zag er allemaal heel degelijk en gehouden? maar om deze niet. Mop is een afkoronderbouwd uit. ting. Het staat voor meerjarenonAlle zwembaden, zowel in Dordt derhoudsprogramma. Dat is in 2011 als in de regio, werden belicht. Ook doorgerekend, maar B&W wilden liever wachten op een staat er helder in weergegeven wat de ontwikkelingen nieuwe mop. Die lag op 1 april, en da’s géén mop, op de van kosten en baten in het verleden waren, aangevuld collegetafel. met doordachte verwachtingen richting toekomst. Als Van deze hele gang van zaken krijg ik een vieze smaak politicus krijg je zo de juiste informatie om een mening in m’n mond. Het heeft er alle schijn van dat willens en te vormen. Bijvoorbeeld over de vraag of je het eens bent met de conclusie dat sluiting van het buitenbad van wetens de discussie over De Dubbel over de verkiezinDe Dubbel verstandig is, of dat je er juist extra geld voor gen is heen getild. Openheid en transparantie zijn een groot goed in een democratische samenleving, maar in over hebt om het open te houden. Dordrecht wordt dat kennelijk niet al te serieus genoDe Dordtse politici kunnen dat nu gaan doen, maar ik men. Welke onderzoeksrapporten zouden er nog meer vraag me af waarom dat niet eerder kon. Om precies verborgen worden gehouden? En wanneer komen die te zien vóór de onlangs gehouden raadsverkiezingen. uit een bureaulade? Als het uitkomt? In alle verkiezingsprogramma’s stond te lezen dat het Wantijbad en De Dubbel open moeten blijven. Het was

5

Kleine brand op vrachtschip

DORDRECHT Diverse hulpdiensten zijn dinsdagmorgen uitgerukt voor een brand in een machinekamer van vrachtschip Orava (uit Polen). Dat gebeurde op de Beneden Merwede tussen Dordrecht en Papendrecht. De vrachtboot die vanuit Dordrecht richƟng Duitsland voer, keerde voor de Papendrechtse brug en meerde aan bij een bedrijf aan de Papendrechtsestraat. De brand is waarschijnlijk door een gescheurde brandstoŇeiding ontstaan. De medewerkers hebben het kleine brandje zelf geblust. Ambulancemedewerkers hoefden niet in acƟe te komen. De brandweer, ambulance, KNRM, Rijkswaterstaat en de KLPD waren ingezet bij de brand. (Foto: Thymen Stolk)

Auto’s kijken en netwerken tijdens Drechtsteden Auto Event

der Rhee van Drechtsteden Business: “Vanuit de autodealers was er grote belangstelling voor de autosalon. En ook andere bedrijven gaven aan hieraan deel te willen nemen. Denk hierbij aan bedrijven zoals BandenXL, Autotaalglas, FLOW charging, maar ook onder meer Smit Mode en Jewel Trend zullen aanwezig zijn.”

DORDRECHT Drechtsteden Business en PosƟllion Hotel Dordrecht organiseren donderdag 24 april het jaarlijkse Auto Event. Het evenement voor een breed publiek heeŌ een nieuwe opzet gekregen, In de exposiƟeruimte van het hotel zijn van 16.00 tot 20.00 uur de nieuwste automodellen te bewonderen en is er ruimte voor netwerken, lifestyle en entertainment.

Breed publiek De nieuwe opzet van het Auto Event is een samenwerking met het Postillion Hotel Dordrecht. General manager Richard de Knegt: “De autosalon is een mooi initiatief dat een breed publiek zal aanspreken. Naast het bewonderen van de nieuwste automodellen is er ook ruimte om te netwerken en kan men genieten van entertainment. Wij verwachten dan ook dat de autosalon veel bezoekers zal trekken.” De autosalon is gratis toegankelijk.

Bekende automerken zoals Mercedes, Opel, Audi, Volvo, BMW, Citroën, Jaguar, Mitsubishi, Mazda, Ford, Nissan en Renault presenteren zich op het event. Daarnaast etaleren ook andere bedrijven zich tijdens de autosalon. Uitgever Hendrik Jan van

Spandoek nodig? dordtcentraalreclame.nl Oīerte aanvragen? 078 - 6140149

SANISALE.COM; GROOT GEWORDEN DOOR KLEIN TE PRIJZEN… Sanisale.com is een landelijke franchise formule met winkels op het gebied van Sanitair, tegels en aanverwante artikelen. Sanisale.com staat voor kwaliteit (A) merken tegen lage (bodem) prijzen. Sanisale.com onderscheidt zich door onder meer haar mooie verzorgde showrooms waarin zowel losse producten alsook complete badkameropstellingen worden aangeprezen. Zo heeft ook de showroom van de Sanisale.com winkel in Sliedrecht het karakter van een badkamer speciaalzaak. Alleen de prijzen doen nog denken aan een outlet. Naast het complete en veelzijdige assortiment met A-merken,

Naast de verkoop, kan Sanisale.com Sliedrecht ook de

zoals Sphinx, Grohe, Assenti en Villeroy&Boch, kan

montage en installatie van uw badkamer voor u regelen.

Sanisale.com Sliedrecht op bestelling aan alle wensen van

Kortom: voor uw gemak, alles onder 1 dak. Sanisale.com

haar klanten tegemoetkomen. Sanisale.com Sliedrecht

Sliedrecht beschikt over een vaste groep aannemers die

onderscheidt zich verder door een excellente service te

vakkundig uw nieuwe badkamer voor u installeren, terwijl

bieden aan al haar klanten, of dit nu ondernemingen, kleine

u één aanspreekpunt blijft behouden.

zelfstandigen of consumenten zijn. Met zeer ruime relevante ervaring en kennis, wordt de klant met een gericht en

Graag verwelkomt het team van Sanisale.com Sliedrecht

helder advies verder geholpen bij het maken van een juiste

u dan ook in hun winkel aan de Leeghwaterstraat 103, te

keuze in de aankoop van badkamer, sanitair en tegels. In

Sliedrecht, bijvoorbeeld voor een gratis en vrijblijvend 3d-

tegenstelling tot haar concurrenten bezorgt Sanisale.com

ontwerp van uw nieuwe droombadkamer!! Uiteraard staat

uw spullen vervolgens zelf, zijn er in een groot aantal gevallen

de koffie altijd klaar.

geen bezorgkosten verschuldigd en wordt er bovendien geen aanbetaling van u verlangd.

Waarom Sanisale.com? • A-merken voor bodemprijzen • Snelst groeiende formule, door kennis en kwaliteit • Perfecte service • Persoonlijk contact, de eigenaar staat zelf ook in de winkel • Geen 0900 nummer • Mooi verzorgde showrooms • Geen aanbetaling • Gratis 3D-ontwerp • Ook voor lijm, voeg- en schoonmaakmiddelen

Win je droombadkamer! 1 Download de gratis Scoupy-App 2 Check de 3 Activeer en win

ALTIJD AL 18% TOT 50% KORTING OP ONS GEHELE ASSORTIMENT!

NU EXTRA 21% BTW VOORDEEL!

*

LAAGSTE PRIJSGARANTIE! * NIET GELDIG OP LOPENDE ORDERS EN ACTIE-ARTIKELEN, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

actie

OPENINGSTIJDEN Ma. 13:00 -17:30 uur, Di. t/m Vr. 09:30 - 17.30 uur, Do. 09.30 - 21.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur

Download hier

Sanisale.com Sliedrecht | Leeghwaterstraat 103 | 3364 AE Sliedrecht | t. 0184 - 769 031

www.sanisale.com ALPHEN A/D RIJN - AMERSFOORT - AMSTELVEEN - CAPELLE A/D IJSSEL - CRUQUIUS - DELFT - DEN HELDER HEERENVEEN - HEERHUGOWAARD - HILVERSUM - HOOGEVEEN LEIDERDORP - NUENEN - PURMEREND - SPIJKENISSE TILBURG - UTRECHT - WIJCHEN - ZAANDAM - ZWAAG | BINNENKORT OOK IN ALMERE


8

Koningsdag

Koningsdag bij Swinhovegroep ZWIJNDRECHT

voor al uw reclame acƟviteiten:

or Centraal dordtcentraalreclame.nlDordt

Eerste Koningsdag

DORDRECHT Op de eerste Koningsdag organiseert Stichting Oud Dubbeldam voor de 31e keer een optocht met versierde fietsen, praalwagens, oldtimers en paard en wagens. Muzikale ondersteuning is er van Jong Jubal, blaaskapel Laphethemookis, Saint Anthony Pipe Band en de PD Band. De optocht maakt zich vanaf 10.30 uur in gereedheid op de Baron van Boetzelaerlaan. Om 11.00 uur is de start. De prijsuitreiking is om 12.15 uur bij Sporting Delta aan de Gravensingel.

Rolbanner nodig? dordtcentraalreclame.nl Oīerte aanvragen? 078 - 6140149

Koninklijk

Klaverjastoernooi ZWIJNDRECHT Café Biljart Partycentrum ’t Spatje organiseert zaterdag 26 april weer zijn jaarlijkse klaverjastoernooi voor koppels. Inschrijving als koppel heeft de voorkeur, maar individueel kan ook. Deelnamekosten zijn 6 euro per persoon, inclusief een lunchpakket en snacks. De aanvang van het toernooi is 11.00 uur. Inschrijven is mogelijk via tel. 6124981 of info-spatje@planet.nl. ’t Spatje is t4 vinden aan het Willem Ruysplein.

Op alle locaties van de Swinhovegroep wordt zaterdag 26 april Koningsdag gevierd. Op locatie Swinhove is een markt met allerlei kraampjes. Ook zijn daar optredens van de band Celebration om 11.00 uur en van het shantikoor De Admiraliteit om 14.30 uur. In Brasserie de IJsvogel wordt oranjebitter geschonken en een koningsmaal geserveerd met Koninginnesoep en een oranjedessert. Op de Lindonk en Lichtkring is er respec(Archieffoto’s: Thymen Stolk) tievelijk om 10.00 en om 11.00 uur een DORDRECHT optreden van de fanfare Jong Holland. Op vele plaatsen in Dordrecht wordt zaterdag

Ko Koningsdag oningsd dag nD ubbeldam in Dubbeldam

woensdag 23 april 2014

Lampionoptocht Oud-Krispijn

de allereerste Koningsdag gevierd. In de Dordtse binnenstad wordt volgens tradiƟe een grote Oranjemarkt voor volwassenen met kraampjes en vrijmarkt voor kinderen gehouden, waar van 09.00 tot 17.00 uur rondgesnuīeld kan worden.

DORDRECHT Vanaf wijkcentrum De Koloriet trekt vrijdagavond 25 april om 20.30 uur een lampionoptocht door de straten van Oud-Krispijn. Wie mee wil doen kan vanaf 19.30 uur een lampion kopen en meelopen, in oranje kleding natuurlijk. Aan de oranjebonte stoet werken mee een brassband, de Krispijnse carnavalsgroep Dordtse Diamanten en een boerenkapel. Iedereen, ook uit andere wijken, is van harte welkom.

Om 10.30 uur is er de aubade op het Stadshuisplein. ’s Middags is er een bandshow op het Statenplein met tussen 13.30 en 16.00 uur optredens van Euroband uit Rotterdam, Drumfanfare Exempel uit Empel, de Rijnmondband uit Schiedam en Prins Willem van Oranje en Jubal Drum- & Bugle Corps uit Dordrecht. Om half elf ’s avonds is er zoals gebruikelijk een vuurwerkshow op het Drierivierenpunt. Dancetour Ook niet anders dan op de Koninginnedagen is de Spuiboulevard weer beschikbare voor danceliefhebbers. Springen op onder meer Sunnery James, Lucien Foort en Blasterjaxx kan er van 13.00 tot 21.00 uur.

Merz viert Koningsdag DORDRECHT

Koningsdag wordt officieel gevierd op 27 april, maar omdat dat dit jaar op zondag valt, vieren we al een dag eerder feest.

De eerste Koningsdag wordt ook door Merz Dordrecht gevierd. Zowel binnen als buiten het café-restaurant aan de Korte Kalkhaven is het de hele dag feest. Er is een buitenbar, een barbecue, een dj en een springkussen. Uiteraard is het terras ook open en in de avonduurtjes zal het feest binnen gewoon verder gaan.

Kijk voor meer informaƟe en acƟviteiten in de wijken op koningsdag.oranjedagdordrecht.nl en www.koningsdagindordrecht.nl.

Kom zorgeloos genieten deze lente, nu voor slechts € 19,95 Deze lente is het heerlijk vertoeven bij Thermen Binnen den Maas. In onze oosterse relaxtuin werkt u aan uw zomerkleurtje terwijl u tegelijkertijd geniet van onze sauna’s, warme baden en andere heerlijke faciliteiten. Om de lente nog aangenamer te maken kunt u nu extra voordelig komen genieten. Voor slechts € 19,95 kunt u nu de hele dag heerlijk ontspannen. Thermen Binnen den Maas neemt u mee naar een andere wereld. Er is met behulp van oosterse invloeden, een warme serene sfeer gecreëerd, waarin de bezoeker alles los kan laten. 300 tot 350 bezoekers kunnen tegelijk genieten van de complete luxe van de wellness: Heerlijke massages, 10 bijzondere sauna’s, hamam, schoonheidssalon, 2 stoombaden, relaxtuin, zwembad, kruidenbaden. Eén ding is zeker: Thermen Binnen den Maas is onderscheidend op elk gebied en is vooral een bron van ontspanning voor iedereen die er binnen stapt.

UURTARIEF Heeft u geen zin of geen tijd om een hele dag naar de sauna te gaan, maar wilt u wel graag 2 of 3 uurtjes even helemaal tot rust komen? Dan hebben wij leuk nieuws! Wanneer u overdag naar de sauna wilt, betaalt u overdag voor de eerste

2 uur € 13,50 en voor de eerste 3 uur € 18,50. Kom dus zorgeloos genieten en gun uzelf een heerlijke dag ontspanning en weldaad.

Op vertoon van het Kiltunnel bonnetje ontvangt u een compensatie!


9

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

KEUKEN VEILING

ALLEEN DONDERDAG 24 EN VRIJDAG 25 APRIL Keukenwarenhuis.nl Dordrecht veilt alle showroommodellen! U kunt uw bod uitbrengen op donderdag 24 en vrijdag 25 april. Complete luxe keukens worden voor een fractie van de werkelijke waarde geveild. Alle keukens en keukenapparatuur

van 2013 moeten plaats maken voor de collectie van 2014/2015. In totaal worden 40 showroomkeukens uitverkocht. Indien u een keuken nodig heeft, doe dan een bod op donderdag 24 april van 10:00 tot 22:00 uur of op vrijdag 25 april tussen 10:00 en 18:00 uur. Lees de veilingregels op www.keukenwarenhuis.nl

40 omo r w o h s s keuken lk tegen e bod lijk e m e n n aa

100 ns e k u e k d voorraaaat voor op m ld Half Ge

Lees meer op www.keukenwarenhuis.nl

VEILINGTIJDEN

D o n d e rd a g 24 april 10-22 uur Vr i j d a g 25 april 10-18 uur Ko n i n g s d ag gesloten

Einsteinstraat 29 – 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 0101 201 – www.keukenwarenhuis.nl Stobbeweg 19-21 – 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 0101 200 – Woonboulevard Bovenland


NIET TEVREDEN OVER UW HUIDIGE VERHUURMAKELAAR? MET SPOED WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD

Nr.1 in woningbemiddeling

Bergen op Zoom

0164 - 76 00 03


voor al uw reclame acƟviteiten:

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

Eerste namen Urban Explorers fesƟval bekend Greg Haines & Peter Broderick.

DORDRECHT De negende ediƟe van Urban Explorers fesƟval (UE2014) is in zicht. De binnenstad van Dordrecht verandert op zaterdag 7 juni weer in een ‘mulƟdisciplinair labyrint’. Naast performances, tentoonstellingen en inƟeme concerten op ongewone locaƟes, nemen kunstenaars het fesƟvalpubliek mee op avontuurlijke expediƟes door de stad. De eerste namen zijn bekend en ook dit jaar heeft Urban Explorers festival weer een primeur. Greg gives Peter space is het nieuwe album van Greg Haines (UK) en Peter Broderick (US). Een verrassende plaat vol spacey geluiden, ontsproten aan hun recente ‘obsessie’ met dub-muziek. Het album verschijnt 16 juni, maar tijdens Urban Explorers festi

val presenteren beide heren het album al exclusief in een intiem, oud kerkje. ExpediƟes Urban Explorers heeft verschillende kunstenaars gevraagd expedities voor het festival te ontwikkelen. Kunstenaarsduo JODI leidt bezoekers op hun eigen unieke manier letterlijk rond. Tijdens de expeditie Cellar Noises dalen festivalgangers af naar het ondergrondse Dordrecht waar kunstenaar Nico Parlevliet bijzondere geluidservaringsruimtes heeft gecreëerd met werk van diverse (inter)nationale geluidskunstenaars. Performances Na de succesvolle exposities Streetlevel (2012) en Inside Stories (2013) is beeldend kunstenaar Frans van Lent opnieuw gevraagd een tentoonstelling samen te stellen. In de verpauperde

Cultuur

dordtcentraalreclame.nl

kamers van een voormalige kosterswoning toont hij installaties van nationale en internationale videokunstenaars rondom het thema fysieke arbeid. Ook beeldend kunstenaar Liesbeth Bitter zal als curator een tentoonstelling maken die leidt langs diverse bijzondere locaties in de Dordtse binnenstad. Loodwicks Press Images (kunstenaar/ fotograaf Joep Neefjes) zal tijdens het festival een ‘wildplak’ performance uitvoeren. FesƟvalhart Het kloppende hart van het festival is de voormalige Kunstkerk aan de Museumstraat 65. Hier kan iedereen terecht voor tickets, informatie, bijzondere performances, tentoonstellingen en concerten. Ook is de kerk het startpunt van de expedities. UE2014 is een minieditie met optredens en performances in intieme setting. Het aantal beschikbare festivaltickets is hierdoor beperkt. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.urbanexplorersfestival.nl.

Zangkoor Con Amore

zoekt mannen

ZWIJNDRECHT Ter versterking van de tenor- en basparƟj is zangkoor Con Amore op zoek naar enthousiaste mannen die een muzikale uitdaging aan willen gaan. Zij moeten wel over enige aanleg beschikken, maar een geschoolde zangstem is niet nodig. Tijdens de repetities wordt voldoende aandacht besteed aan zangtechniek. Ook hoeft men niet feilloos van blad te kunnen zingen daar alle partijen ruimschoots tijdens de repetities aan bod komen. Van leden wordt verwacht dat thuis gestudeerd wordt en dat zij de repetities zo veel mogelijk bijwonen. Meedoen Wie interesse heeft mag de eerste twee weken meezingen met het koor. Wie daarna lid wil worden krijgt een stemtest. Het koor hanteert een selectief aannamebeleid en streeft naar verjonging. Het koor heeft ook de mogelijkheid om alleen voor een bepaald concert mee te zingen. Ook hiervoor wordt een stemtest afgenomen. Mannen die geïnteresseerd zijn, zijn welkom op de repetitieavond op donderdag van 20.15 tot 22.15 uur.

Engels koor zingt voor de koning

DORDRECHT Het Engelse koor The Chelmsford Singers uit Chelmsford brengt deze maand een driedaags bezoek aan Dordrecht. Naast het bekijken van de vele bezienswaardigheden in de stad geven ze ook een concert op Koningsdag in Er wordt gerepeteerd aan de Lindtsebe- de TrinitaƟskapel aan de Vriesenedendijk 153. Kandidaatleden kunnen straat.

zich taanmelden, tel. 6817543 of hgalblas@hetnet.nl. Onder leiding van dirigent James Davy en begeleiding van organist Laurence Lyndon-Jones brengt het koor zaterdag 26 april vanaf 19.30 uur een programma voor de verjaardag van de koning met werk van onder meer Stainer, Britten, DORDRECHT Bach en Bruckner en...The Wilhelmus. De Bij de SSKW is tot en met 3 juni een exposiƟe te zien met werk van Pieter Huijzer. Het gaat om zijn olieverfschilderijen van landschappen, Chelmsford Singers maken al muziek in stadsgezichten van Dordrecht en dieren. Huijzer schildert al zo’n twin- Chelmsford, Engeland, sinds hun oprichƟg jaar en zijn werk is ĮguraƟef van aard waarbij sfeer en composiƟe ting door William Bush (de koorleider in de St Peter’s Church en de eigenaar centraal staan. Naast deze exposiƟe staat hij op 29 juni en 27 juli op de City Art Fair in Dordrecht. SSKW is te bezoeken aan de Spuiweg 93 van Chelmsford’s oudste muziekwinkel, James Dace & Sons) in 1927. Het volleop werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Via de website www.aterdige koor telt meer dan zestig zangers. lier104.nl is meer informaƟe over de kunstenaar te vinden.

Olieverfschilderijen

bij SSKW

DUIZENDEN NIEUWE ZOMERARTIKELEN DAMES - HEREN - KINDER - CASUAL - SPORT VANS SCHOENEN van €179.95

D&G ROKJE

50.-

REPLAY BROEK van €89.95

25.-

MARLBORO CLASSIC BROEKEN

van €139.95

35.-

LEVI’S G-STAR DIESEL REPLAY GUESS

van €110.00

30.-

POLO’S

EASTPAK TAS

Vanaf

van €49.95

LEVI’S JASJE

ARMANI JAS

van €60.00

van €670.00

20.-

125.-

11

5.-

25.TIMBERLAND VEST van €65.00

20.-

VISSTRAAT 106 • DORDRECHT CENTRUM W.C. ALEXANDRIUM - ROTTERDAM (UITGANG METRO) • W.C. HOOG CATHARIJNE - UTRECHT (NAAST C&A)

JEANS voor

20.-


OPGERUIMD SLAAPT Spectaculair lentevoordeel met uigeslapen prijzen bij Beddenspecialist HENDRIKSEN! LAAT DIT VOORDEEL NIET LIGGEN!

LET OP: Koningsdag niet geopend

TOT WEL

OP AUPING 15% korting op 40% SHOWROOM KORTING Auping* MODELLEN

ONZE NIEUWE SWISSFLEX COLLECTIE

IS BINNEN

AUPING AVS MATRAS AUPING AURONDE

Hoofdkussen Allergy free De tijk van 100% katoen is behandeld met AEGIStm Antimicrobial Technology en vormt een fysische barriere tegen huisstofmijt en bacteriĂŤn.

SSTtEeVvIGig

van 49,95 voor

34,95 AUPING AVS SPIRAAL

Hoofdkussen Pressure Relief

AUPING ESSENTIAL

Door toepassing van drukverlagende gelvezels een goede drukverdeling en daardoor betere slaap.

Looptijd Auping actie tot zondag 2 februari 2014

Stevig

ZACHT

*m.u.v. lopende acties

van 69,95 voor

49,95


LEKKER

LENTEVOORDEEL tot wel

KIJK OP ONZE OUTLETPAGINA VOOR NOG MEER VOORDEEL WWW.BEDDENOPRUIMING.NL

50% ivm nieuwe collectie

Excellent duo 4-seizoenen dons dekbed met 95% witte ganzendons.

De boxspring uit Noorwegen NU BELASTING VRIJ!

21% KORTING

van 499,00 voor

349,00 140x200

Astro 90 Duo 4-seizoenen dons dekbed met 90% witte ganzendons.

tot 50% KORTING op showroom matrassen op=op

van 379,00 voor

299,00 140x200 Ook andere maten leverbaar met korting.

NU

GRATIS INSTALLEREN

Jersey hoeslakens In 22 eigentijdse kleuren.

van 24,95 voor

15,00 1 persoons 2 persoons van 29,95 voor 19,50 Lits-jumeaux van 37,45 voor 21,50 Ook extra lengte maten 210 en 220 leverbaar.

15 tot 50% KORTING

op Carpe Diem boxsprings


14

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

Bike Totaal Isendoorn Onderscheidend door kennis, kunde en innovatie Service en vakmanschap staan bij Bike Totaal Isendoorn hoog in het vaandel. Alle medewerkers zijn in staat deskundig advies te verstrekken. Die kennis wordt gewaardeerd door de loyale klanten, die de weg naar het Admiraalsplein al heel lang weten te vinden. Sinds 1 januari 1998 is Serge van den Arend de eigenaar van Bike Totaal Isendoorn. De zaak vierde vorig jaar haar 75-jarig bestaan en is niet meer weg te denken uit Dordrecht. De landelijke, sterke formule van Bike Totaal, gecombineerd met de lokale knusheid van de winkel, verklaart volgens Van den Arend voor een groot deel het succes van Bike Totaal Isendoorn. “De medewerkers kennen het gros van de mensen die hier over de drempel stappen. Onze klanten komen niet alleen uit de Wielwijk, maar uit de gehele stad. Men attendeert elkaar ook op de goede service die wij verlenen, dat gaat van mond tot mond.â€? De elektrische fietsen zijn vandaag de dag een belangrijke pijler binnen Bike Totaal Isendoorn. “We zijn gestopt met de verkoop van brommers, om ons meer toe te kunnen spitsen op elektrische fietsen. Belangstellenden kunnen, wanneer het weer het toelaat, iedere zaterdag een proefrit maken. Omdat het om een flinke investering gaat, is het belangrijk om ĂŠĂŠn of meerdere typen te testen. Zo kan de klant ondervinden of hij of zij het waard is. De ervaring leert dat na een proefrit bijna iedereen om is.â€? De stadsfietsen en trendy bikes zijn eveneens populair. “Fietsen zijn heel modegevoelig. Ieder seizoen is er wel een andere kleur helemaal hip. Ik merk wel dat klanten steeds kritischer worden. Vanwege de economische situatie gaat het gros bewuster met geld om. Ze kunnen

het maar ĂŠĂŠn keer uitgeven, dus dan willen ze er wel kwaliteit voor terug. Bij die gedachte vaart Bike Totaal Isendoorn wel. Wij hebben in de 76 jaar dat we bestaan een naam opgebouwd als betrouwbare, servicegerichte zaak, waarbij het ook niet ontbreekt aan goede nazorg.â€? Bike Totaal Isendoorn gaat met de tijd mee en blijft continu op zoek naar innovatie. Een webshop is er al een tijdje. “Daar wordt niet massaal gebruik van gemaakt, maar het is vooral handig voor klanten die na het doen van een aankoop in de winkel nog iets willen bijbestellen. De webshop is meer een aanvullende service, want een fiets wil men vrijwel altijd in het echt zien en uitproberen voordat tot koop wordt overgegaan.â€? Een initiatief voor een groter publiek is de invoering van de Bike Totaal servicepas. Met de pas bouwen klanten een servicetegoed op bij aankopen van kleding, accessoires, onderdelen en arbeidsloon. Van het aankoopbedrag wordt 10% als servicetegoed bijgeschreven op de pas. Het tegoed kan vervolgens worden gebruikt om arbeidskosten bij onderhoud en reparatie in de werkplaats mee te betalen. “Bike Totaal loopt voor op de concurrentie. In deze tijd kan je niet meer alleen een ‘gewone’ fietsenmaker zijn die zich alleen met zijn ambacht bezighoudt. Via innovaties en het gebruik van social media gaan wij met onze tijd mee. Ook zo onderscheiden wij ons.â€?

E-bike opstapdagen gaan weer van start wij hebben kennis van vrijwel alle technieken, rotatie of kracht gestuurd: o.a. E-motion, Ion, Innergy en Bosch. Wij informeren u hier graag over! U heeft de mogelijkheid om op zaterdagen een proefrit te maken!

Voor kwaliteit & Service Dordrecht, Admiraalsplein 2 Tel. 078-6181925 www.isendoorntweewielers.nl

1,5 LITER! Ook bruisend

3 FLESSEN

1,5 LITER

ELDERS 1,49

ELDERS 1,75

1.-

99

DEZE WEEK STUNTPRIJS

OP=OP!

MAX. 6

MAX. 6

PER KLANT

PER KLANT

FLESSEN

SPRITZ

IL Mionetto

4ELRKKN +KJEJCO@=C Geniet van deze bitterzoete en sprankelend-frisse frizzante in een glas met veel ijs. Nu extra voordelig ELDERS 8,79 geprijsd!

FLESSEN

5.99

BIERSTUNT!

Bavaria 0,0% 33 cl Alle varianten

ˆ COTES ˆ DU RHONE

PLASTIC BIERGLAZEN

Ook Chardonnay

SAUVIGNON BLANC Spitzkop

Ideaal voor Koningsdag!

ELDERS 5,69

6 STUKS

12 STUKS

ELDERS 4,49

ELDERS 1,29

2.49

79

HELE LITER

HELE LITER

HELE LITER

ELDERS 13,29

ELDERS 15,09

ELDERS 20,99

9.

49

10.

99

DE BESTE SLIJTERIJ VAN NEDERLAND! DORDRECHT Brouwersdijk 30 | HARDINXVELD Den Bogerd 20 | PAPENDRECHT Meentpassage 14 | SLIEDRECHT Fazantplein 3 | ZWIJNDRECHT Kort Ambachtlaan 26 Acties geldig t/m maandag 28 april 2014, zolang de voorraad strekt. WWW.DIRCKIII.NL

*HQLHWPDDUGULQNPHWPDWH

15.

99

3.99

WIJNSTUNT! ELDERS 3,99

2.99


Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

dordtcentraalreclame.nl

Sport

15

De Alblas A1 - Papendrecht A1: 2 - 2

Beslissingsweek DORDRECHT Nog een paar wedstrijden en de voorrondes van de Dordt Centraal Jeugdbokaal 2014 ziƩen er al weer op. De nummers 1 van de vier poules plaatsen zich voor de kwarƞinales, de vier best geklasseerde nummers 2 en 3 spelen barragewedstrijden. De vier barragefinales zijn gepland op dinsdag 6 en woensdag 7 mei. Deze beginnen om 19.00 uur bij Sportclub Emma op Sportpark Reeweg. Daar worden ook de kwartfinales gespeeld op maandag 12 mei en dinsdag 13 mei, aanvang 19.15 uur. En de halve finales op maandag 19 mei, vanaf 19.30 uur. De grote finale is op vrijdag 23 mei, aanvang 19.45 uur. Publiek is van harte welkom.

ALBLASSERDAM In een enerverende en sporƟeve wedstrijd deelden De Alblas en Papendrecht na negenƟg minuten goed voetbal de punten. Al meteen was duidelijk dat beide ploegen gingen voor de winst. Een technisch iets beter Papendrecht drukte in het eerste kwarƟer De Alblas terug, maar de beste kansen waren toch voor de thuisploeg. Ondanks veel balbezit kreeg Papendrecht pas in de 12e minuut een reele scoringskans. Een hardwerkend De Alblas bracht wat meer balans in de

Maar eerst staan, bij de deelnemende clubs, nog deze voorrondewedstrijden op het programma: Woensdag 23 april 19.30 uur, Papendrecht - Emma 20.00 uur, ASWH - RCD 20.15 uur, Wieldrecht - Pelikaan 20.00 uur, Sliedrecht - Oranje Wit

Dinsdag 29 april 19.30 uur, Dubbeldam - Emma

Kijk voor meer info, verslagen en standen op www.jeugdbokaal.nl.

wedstrijd, waardoor deze zich vooral afspeelde op het middenveld. Beide keepers moesten aan het einde van de eerste helft handelend optreden. Met name Micha van Heteren van Papendrecht kreeg in de 38e minuut dé kans om Papendrecht op een voorsprong te zetten. Een uitstekende reactie van de goalie van Alblas, Ryan Krecke, voorkwam dit. Een hardwerkend De Alblas, dat noodgedwongen met veel invallers aantrad, en een technisch beter spelend Papendrecht hielden elkaar tot de 57e minuut in evenwicht. Uit een corner scoorde Joel van de Burg de openingstreffer namens De Alblas. Nog geen twee minuten later schoot Thomas Huizinga van de Alblas

van ver buiten de 16 hard op de lat. De terugspringende bal was een prooi voor Wesley Vaudo, die met een hard schot 2-0 binnen schoot. In de 67e minuut bracht Purcell van Overloop de spanning terug door de 2-1 te maken. Papendrecht bleef daarna aandringen, maar de Alblassers hielden de poort gesloten. Tot in de 85e minuut Papendrecht een snelle counter inzette en de tot dan uitstekend keepende Ryan Krecke een inschattingsfout maakte en buiten zijn strafschopgebied over de bal heen schoot. Mischa van Heteren profiteerde optimaal van dit cadeautje en scoorde de gelijkmaker. De uitstekend leidende Ed van Drielvis hield de kaarten op zak.

Oranje Wit A2 - Pelikaan A1: 1-3 DORDRECHT Oranje Wit zeƩe Pelikaan meteen onder druk en kwam al snel op voorsprong door een doelpunt van Ruben Naaktgeboren. Pelikaan moet het dit seizoen niet hebben van zijn technische kwaliteiten, maar staat fysiek wel zijn mannetje, ook in dit duel. Robin den Boer maakte voor rust gelijk. Daarna kwam Oranje Wit eigenlijk niet meer in zijn spel, waardoor Pelikaan via een kopbal van Bart Haverkamp op 1-2 kon komen. Net voor het eindsignaal besliste

Oranje Wit A1 Drechtstreek A1: 5 - 0 DORDRECHT In een sporƟeve wedstrijd kreeg Drechtstreek geen kans tegen een fel spelend Oranje Wit. Al in de eerste minuut werd de score geopend. Na een snelle acƟe van spits Dennis Haksteen werd de bal nog van richƟng veranderd door Ruben Alblas en onhoudbaar voor keeper Brian Bakker verdween de bal in doel 1-0. Oranje Wit bleef druk uitoefenen maar was in de eindpass minder gelukkig. Totdat in de 16e minuut de prima leidende Renée Geerlings de bal op de stip legde en Oranje Wit de wedstrijd al snel kon beslissen. Maar dit buitenkansje was niet besteed aan Simon Brand. Drechtstreek bleef nog geloven in een beter resultaat. Maar het veldspel was te onrustig, waar Oranje Wit via opbouw over veel schijven, veelal via de goed spelende Angelo Leendertse, de wedstrijd in handen hield. In de 37e minuut toch de 2-0 na een prima actie door de beter in de wedstrijd komende Simon Brand. Voor de rust was er nog een kansje voor Drechtstreek. Na een goede actie van Rick Siesens volgde een vrije schop van Robin Bezemer, maar de redding was van Luiferdi Marchena. Ook na rust was Oranje Wit vrijwel steeds in balbezit. Drechtstreek probeerde met lange ballen de snelle spitsen te bereiken, maar afgezien van twee kleine kansjes was het een kansloze missie. Oranje Wit bouwde de score gestaag uit naar 5-0 door doelpunten van de trefzekere Dennis Haksteen. Zijn teller staat op tien goals in twee wedstrijden.

EMMA B1 - Rijsoord A1: 1-0 DORDRECHT Het was vooral in het eerste half uur een gelijk opgaande wedstrijd met weinig kansen. Emma speelde iets feller en werd gaandeweg de eerste helft wat sterker. Het bleef bij wat schermutselingen voor het doel van Rijsoord. In de tweede helft kwam de eerste grote kans voor Emma, dat beter uit de kleedkamer. Deze vrije doelkans na 51 minuten werd echte naast geschoten. Toch kwam het doelpunt er wel, in de 77e minuut uit een strafschop die terecht werd gegeven door de goed leidende scheidsrechter Arie Delmotte. Een aanvaller van Emma ging goed door vanaf de rechtervleugel en werd in het strafschopgebied neergelegd door een verdediger van Rijsoord. De buitenkans werd bekwaam benut door Matthew Riet. Bij deze 1-0 bleef het, ondanks het feit dat de enige echte kans voor Rijsoord er toch nog kwam in de 90e minuut. Deze werd op de doellijn weg getrapt door een speler van Emma.


van der Pas overschaduwt alles met onze zonweringproducten Alleen op Koningsdag 35% korting op markiezen

koopt n e z e i k r a n beste m e e t s i o ringen o e w n De m o Z s er Pa u bij van d

E LAAGSTE D D R E E D N A R GEGA E SERVICE T S E B E D N E S PRIJ

25% KORTING op markiezen, terras overkappingen en zonneschermen de gehele maand april.

Filiaal Lange Nieuwstraat 223 3111 AJ Schiedam Tel. 010 - 2469333

Filiaal Burg. de Bruinelaan 50 331 AG Zwijndrecht Tel. 078 - 6120054

VAN GODEWIJCKSTRAAT 19 VOORDELEN BASIC-FIT SPORTPAS

ÉÉN SPORTPAS VOOR HET HELE GEZIN SPORTPAS TE GEBRUIKEN BIJ ÉÉN MEER DAN 100 CLUBS IN NEDERLAND  VIRTUELE INDOOR CYCLING LIVE EN/OF VIRTUELE GROEPSLESSEN DAG ÉN NACHT SPORTEN

INSCHRIJVEN T.W.V.

€ 25,On beperkt

.NL

sport

* AANBIEDING IS GELDIG TOT 1 JUNI 2014 EN NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. GA NAAR WWW.BASIC-FIT.NL EN BEKIJK DE VOORWAARDEN. FACILITEITEN KUNNENPER VESTIGING VERSCHILLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Door eigen ƉƌŽĚƵĐƟĞ de gegarandeerd voordeligste markiezen van Nederland

e n v. a .

€15,9 5 pe r

maand


Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

Amstelwijck slaagt in missie DORDRECHT SC Amstelwijck is in de missie geslaagd die het zelf voor ogen had. De Dordtse zaterdagderdeklasser wilde de nacompeƟƟe bereiken en maakt die ambiƟe maandagmiddag waar. Aan de Laan van Londen vloerde Amstelwijck regiogenoot ZBC’97: 1-0. Vooraf stond vast dat één Dordtse derdeklasser rond half vijf een feestje kon vieren. Amstelwijck zou de tweede periodetitel omarmen met een zege tegen ZBC’97, bij een ander resultaat was het al uitgespeelde GSC/ODS de gelukkige. GSC/ODS moest machteloos zien hoe Amstelwijck het laken naar zich toetrok, maar blijft door de nederlaag van ZBC wel runner-up, met twee punten voorsprong op de Zwijndrechters. De tweede plek bij de eindafrekening betekent deelname aan de toegift, dankzij de periodetitel waarmee Papendrecht als kampioen niets doet. GSC/ODS heeft dus alles in eigen hand om Amstelwijck te vergezellen. Eén kans De Amstelwijckers hadden maar één kans op een verlenging van het seizoen en grepen die. “We hebben onze doelstelling gehaald”, slaakte trainer Danny Slegers een zucht van verlichting, om er een kritische noot op te laten volgen. “We hebben niet optimaal gepresteerd in de tweede periode, met achttien punten uit negen wedstrijden. Dat betekent negen verliespunten. En ik vind dat we met onze kwaliteiten te laag staan op de ranglijst. Ons probleem is dat we zo

moeilijk scoren. Dat was vanmiddag ook het geval. Als het aan mij lag, hadden we het karwei tegen ZBC eerder afgemaakt.” Smalle selecƟe De Zwijndrechtse promovendus kwam lang in aanmerking voor een prijs, maar lijkt nu met lege handen te komen staan. Te veel puntendelingen en te smalle selectie breken het team van de Dordtse hoofdtrainer Jaijant Mangroe wellicht op. “Kwalitatief beschikken we over een goede ploeg, maar de laatste vier weken hebben we veel te veel punten verspeeld. We mogen een goed seizoen niet zo in een maand vergooien, maar daar lijkt het op uit te draaien. We moeten tweede zien te worden, maar zijn afhankelijk van GSC/ODS.” Mangroe weet nog niet of hij aanblijft bij ZBC, dat het zonder jeugdafdeling moet stellen. “Er moeten dus spelers van buitenaf bijkomen. Soms sta ik met zes of acht man op de training. Dat zie ik niet nog een seizoen zitten. Ik wil gericht kunnen werken op trainingen, zodat spelers zich ontwikkelen. Het bestuur ziet het probleem en we zijn in gesprek. Maar er is

nog geen oplossing.” Euvel De breedte van de selectie is juist één van de pijlers waarop Amstelwijck rust. Dat kan in de nacompetitie, na een lang seizoen (26 wedstrijden) van pas komen. Het euvel van een gebrek aan scoringsdrift lijkt een lastiger probleem. Amstelwijck hield z’n aanhangers lang in spanning door een handvol mooie kansen om zeep te helpen tegen ZBC, dat sterk aan de wedstrijd begon en in de eindfase een fraaie krachtsinspanning leverde. Maar de gelijkmaker viel niet, nadat Tonnie Stok op het uur de score had geopend: 1-0. Stok, die zaterdag tegen Papendrecht in d ebasis stond, zou overigens helemaal niet spelen tegen ZBC, maar plaatsmaken voor Johnny Grener, die echter te laat kwam opdagen voor de wedstrijdbespreking. Grener, tegen Papendrecht nog gespaard vanwege de clash met ZBC, kon vervolgens op de bak moest plaatsmaken. Hij viel na de pauze wel in. “Gelukkig dat Tonnie lang genoeg kon doorspelen om te scoren”, besloot Slegers.

Grote vreugde bij de spelers van sc Amstelwijck na het

behalen van de periodeƟtel. (Foto: Michel Sterrenberg)

Sport

dordtcentraalreclame.nl

17

DFC belandt in marge zaterdagvoetbal DORDRECHT DFC moet zich tandenknarsend schikken in een rol in de marge van het amateurvoetbal. De oudste en ooit beste club van Dordrecht degradeerde naar de kelder van het zaterdagvoetbal door een 3-1 nederlaag bij ASH. Op de paasmiddag dat FC Dordrecht de titel in de Jupiler League aan Willem II moest laten, kreeg ook buurman DFC een mokerslag te verwerken. De afzink naar de vierde klasse zat er al enige tijd nadrukkelijk aan te komen. Tegen ASH viel rekenkundig het doek, met nog twee wedstrijden voor de boeg in 3C. De club die na een glorieus en lang verleden op zondag de keus maakte voor de zaterdag en toen van de Voetbalstanden vierde naar de tweede klasse opstoomde, Zaterdag bewandelt nu in twee seizoenen de omge- Hoofdklasse B 1. Hoek, 24-55, 5. ASWH 24-37, 14. keerde weg. Een jaar geleden degradeerde Oranje Wit 24-12 DFC van de tweede naar de derde klasse, 2D waarin het zich ook niet heeft kunnen 1. Brielle-24-53, 10. Wieldrecht 24-30 3C handhaven. 1. Papendrecht 24-50, 2. GSC/ODS

Winst SSW, gelijkspel RCD

DORDRECHT In het zondagvoetbal hebben de twee Dordtse derdeklassers hun puntentotaal een iets vrolijker aanzien gegeven. SSW triomfeerde aan de Zeehavenlaan ten koste van Waspik, 3-2, terwijl RCD bij Veerse Boys een punt meenam: 0-0.

24-41, 3. ZBC’97 24-39, 4. Groote Lindt 24-36, 5. SC Amstelwijck 24-36, 6. EBOH 24-33, 13. De Alblas 24-26, 14. DFC 22-16 4C 1. Asperen 21-54, StreeŅerk 21-54, 3. Arkel 21-41, 4. Dubbeldam 21-37, 5. Schelluinen 21-33

Zondag 3B 1. Oosterhout 24-51, 9. Waspik 2437, 10. TVC’39 24-23, 11. SSW 24-23, 12. Gilze 24-20, 13. RCD 23-19, 14. Boeimeer 24-15 4C 1. Dubbeldam 24-65, 2. Beek Vooruit 24-54, 9. OMC 24-27 5B 1. SC Emma 23-55, 2. Welberg 22-47

Uitslagen

Zaterdag In de rangschikking heeft SSW evenveel HB: Oranje Wit - ASWH 1-0 punten als nummer tien TVC’39. RCD be2D: Spirit - Wieldrecht 3-1 3C: SC Amstelwijck - Papendrecht 0-2 zet de dertiende plaats, een plek die aan GSC/ODS - Peursum 1-1 ZBC’97 - DFC 2-2 het eind van het seizoen rechtstreekse Groot - Ammers - EBOH 2-2 degradatie betekent. Maar het elftal van 4C: RapƟm - Dubbeldam 1-3 4C: OMC - Beek Vooruit 1-4 Paul Koster heeft met inhaalwedstrijd 5B: RSV - SC Emma 0-5 bij Jong Brabant (komende zondag) een Zondag troef in handen om een plaats te stijgen. 3C: SC Amstelwijck - ZBC’97 1-0 3B: Veerse Boys - RCD 0-0 In de vierde klasse onderstreepSSW - Waspik 3-2 te Dubbeldam dat het de te4C: Blauw Wit’81 - Dubbeldam 1-4 4C recht kampioen is door Blauw Meer amateurvoetbal op Wit’81 af te schminken: 1-4. Amateurvoetbal

www.dordtcentraal.nl


Surfinia In diverse kleuren.

60 0, Alleen tijdens de koopavonden (woensdag-, donderdag- en vrijdagavond):

alle interieurkussens: 3 halen 2 betalen! Stamroos In diverse kleuren (h. ±100 cm.):

6,–

Grote Rhododendron In diverse kleuren:

5,–

Fuchsia’s In diverse kleuren:

Supergrote bolbuxus Ø 40 cm.:

0,60

7,–

Verbena in schaal In diverse kleuren:

Solanum Rantonettii Blauwbloeiende kuipplant. H.: ± 70 cm.

9,95

Impatiens Nieuw Guinea Vlijtige Lies in diverse kleuren.

1,–

Supergrote Buxus uitstekend geschikt voor een haagje. H.: ± 40 cm.

1,–

8,–

Stamfuchsia Diverse kleuren. H.: ± 70 cm.

5,– 3,–

TUINWERELD DORDRECHT Provincialeweg 4a • 3319lh Dordrecht Tel.: (078) 621 91 61 • www.tuinwereld.nl

kooopavonnd opp woeensddagg, doondderddagg ènn vrijjdaag tott 21.000 uuur.


FC DORDRECHT - SPARTA VRIJDAG 25 APRIL 2014, 20:00 UUR - GN BOUW STADION

FC Dordrecht verbannen naar play-offs DORDRECHT D ORDRECHT van Dordrecht Bosch definitief De titeldroom tiiteldroom m va an FC Do ordrechtt is maandag maandag in Den Bosc ch d uiteengespat. de Jupiler leeuwendeel van uitee enggespat. De e rrunner-up unnerr-up in d e Ju upiler League, die hett le competitie aanvoerde, steken op een 1-1 de co ompetitie e de e rranglijst anglijst aanvo oerde, bleef in Den Bosch h st gelijkspel. Omdat Willem eigen afserveerde, gelijk ksp pel. Om mdaat W illem m II in ei igen huis Telstar afservee erd 4-0, mogen noemen. de Tilburgers Tilb burgers zich kampioen kampiioen noe emen. Willem m II promoveert promoveeerrt recht rechtstreeks tstreeks n naar aar de eredivisie en verbant FC Dordrecht naar de play-offs. pllay--offs. Met Meet nog nogg ĂŠĂŠn speeldag voor de boeg bedraagt hett verschil ve vier punten. De slotwedstrijd slo otw wedstrijd d van vaan Dordrecht Dordreecht tegen Sparta, Sp parta, vrijdag aan de Krommedijk, Kro omm is daarmee verwo ord den van bek klem mmend de apotheose apotheeose tot warming-up voor dee toegift. to verworden beklemmende Het elftal van Harryy van vaan den Ham Ham m leek leek het heet voortijdige voortijd dige kampioensfeestje ensfeestje van W ille II in Den Bosch Willem dagen n te kunnen vverstoren. ersstoren. Halverwe weg ege le ege leid eeidde idde Dordt door een b enu strafschop met Halverwege leidde benutte 0-1. Maar Maar in hett tw weeedee be bed drijf ijf egalis egali iiseeerdee de thuisploeg, 1-1, en die score bleef tot het tweede bedrijf egaliseerde eind op op het bord d staan. staaan n. Voor Dordt Do ordt resteert resteerrt d dee wet tenschap da dat he et op basis van de besc che wetenschap het bescheiden begroting een topse eizo oen heef ft ged draaaid, maar da at de de onderlinge onderlinge wedstrijden tegen teg Willem II (twee topseizoen heeft gedraaid, dat neder rlaggen) de Krommedijkclub Krrom mmedijjkclub uiteindelijk uitteindeelijk de kop hebben gekost geeko in de titelstrijd. nederlagen) Dordr reccht krijgtt een eeen herkansing in de de play-offs, pllay-offs, waarin het twee tw wee opponenten moet Dordrecht bedw winggen om alsnog alsn nogg te promoveren. pro omoveren n. bedwingen

Ruzie Van den Ham met trainer FC Den Bosch DORDRECHT Na de wedstrijd tegen FC Den Bosch (1-1) weigerde Harry van den Ham aan te schuiven voor de persconferentie vanwege een dispuut met Ruud Kaiser, de coach van de Bosschenaren, tijdens het duel. De hoofdtrainer van FC Dordrecht zou tegen de scheidsrechter in de rust hebben gezegd dat Bruno Appels van FC Den Bosch een rode kaart had moeten krijgen. Kaiser vond dat oncollegiaal en haalde zijn gram door in een soortgelijk voorval na de pauze te pleiten voor ‘rood’ voor William Troost-Ekong van FC Dordrecht. Kaiser deed zijn verhaal voor de camera’s van Fox en Van den Ham weigerde daarop naast zijn collega te gaan zitten voor de traditionele persbabbel. Overigens bestaat de kans dat Dordrecht en Den Bosch elkaar in de play-offs opnieuw tegenkomen.

creations

VOOR VOO OR A ALL UW W

RECLAME ACTIVITEITEN AC CTIVITTEITTEN

BLEKERSDIJK 38A 3311 LE DORDRECHT 078 6489319

WWW.TWINCREATIONS.NL WWW

Tevens Teve ens verzorgen verz zorge en wij ook APK’s voor: campe ers, bedri ijfsw wagens, bestelbussen etc campers, bedrijfswagens, etc. Ambachtstraat A Ambac m chtstraat 2B 3319 CA A Dordrecht Dord drecht (Dubbeldam) 7HOx)D[ 7H HO   x)D[ www.apkcentrekrispijn.nl www w.a .apkc centrekrispijn.nl

Agm staat voor eigentijdse en kwalitatief goede scooters voor een uitstekende prijs! Wilt u dit zelf ervaren en meer informatie hierover ontvangen? Of wilt u eens een kijkje komen nemen bij ons in de winkel? Neem dan contact op met Garage Nederlof, de Agm dealer bij u in de buurt.

Mascotte van de week

Ryan Klootwijk is 10 jaar en voetbalt bij vv Dubbeldam D7 als keeper of als spits (!). Hij is helemaal gek van voetbal en vooral van FC Dordrecht en AFC Ajax. Waar hij ook gek op is, is de XXL frikadel. Bij elke thuiswedstrijd van FC Dordrecht is hij aanwezig op de Krommendijk in ‘Vakkie West!’ Zijn favoriete speler/ keeper van FC Dordrecht is Warner Hahn. Van Cristiano Ronaldo is hij ook een grote fan.

Groetjes Ryan

rolijke Frisse, v uren le k zomer e verf. d n ie elijk kracht r v ie il M nge jarenla ing! Geven rm e h en besc


20

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

w •w .nl l•w o n t . o.nl u o t eaau deaa rdeaau d r r a a . w w . • ww l • www l n . o n aaut eaauto. rdeaau e d r a d a ww. ww. w.ar w w w ww. • • l w l w • n • n . l . o oVOORRAADACTIE! n CUSTOM nl tBEKROONDE uto. aaut eaauto. rdeaau a e a d e r ard ard wa wa

CARAVAN CENTRUM ZWIJNDRECHT

GA VEILIG OP VAKANTIE!

Ford Transit Custom 270L1/H1 Trend

Voorraadactie uitrusting met o.a: Kunststof laadvloerafwerking, cruise control, elektrische ramen, verwarming zitplaatsen, radio/CD-speler, airconditioning, extra airbags en LED laadruimteverlichting.

Focwa onderhoudsbeurt

v/a €125 met keuringrapport en sticker 2014 NORMAAL: € 21.450,- • +/+ FABRIEKSOPTIES VOORRAAD ACTIE: € 700,• -/- FORD & ARDEA ACTIE- EN REGISTRATIEKORTING*: € 3.200,-

EX. BTW EX. BPM

€ 18.950,-

WIJ ZIJN GEOPEND: MAANDAG VAN 13.00 TOT 17.30 DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 TOT 17.30 ZATERDAG VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

VOORRAADACTIE KORTING € 3.200,-

Kijk voor openingstijden en adresgegevens op www.ardeaauto.nl. Bel voor meer informatie: Capelle a/d IJssel - 010 264 0666 | Dordrecht - 078 652 1515 Gorinchem - 0183 646 000 | Rotterdam Noord - 010 207 0707 Rotterdam Zuid - 010 492 7777 | Sliedrecht - 0184 418 088

Zoutverkopersstraat 3 (industrieterrein De Geer) - 078-6105025 decaravanmakelaar.nl - caravancentrumzwijndrecht.nl

WOONKOERS MAKELAARDIJ

Prijzen in euro en excl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaardspecificaties. Aanbieding is geldig op voorraadauto’s voorzien van kenteken. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.ardeaauto.nl. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 6,6; liter/100 km: CO2: 174 gr./km.

WOONKOERS MAKELAARDIJ

Generaal S.H. Spoorstraat 359 Dordrecht

Mazelaarsstraat 4 Dordrecht

Van Ravesteyn-erf 191 Dordrecht

Driehoek 1 Dordrecht

NIEUW Direct wonen? Dat kan! Direct te betrekken driekamer appartement; goede plek. • Kamers: 3 • Bouwjaar: 1963 • Woonoppervlakte: 65 m² • Inhoud: 200 m3 Oplevering direct mogelijk.

UNIEK! Altijd een ander uitzicht? Aantrekkelijk gelegen bovenwoning aan het water! • Kamers: 4 • Bouwjaar: 1930 • Woonoppervlakte: 75 m² • Inhoud: 210 m3 Oplevering in overleg.

VRAAGPRIJS: € 79.500,ͳ K.K.

VRAAGPRIJS: € 135.000,ͳ K.K.

Nette woning; aantrekkelijke locatie; vier slaapkamers en instapklaar. Kom kijken! • Kamers: 5 • Bouwjaar: 1996 • Woonoppervlakte: 110 m² • Inhoud: 300 m3 Oplevering in overleg.

VRAAGPRIJS: € 200.000,ͳ K.K.

Krommedijk 36 • Dordrecht

Zonnebloemstraat 138 • Zwijndrecht

NIEUW

NIEUW

Instapklaar. Verzorgd. Eigentijds. Ruime woning met tuin aan de rand van het centrum. • Kamers: 3 • Bouwjaar: 1979 • Woonoppervlakte: 85 m² • Inhoud: 260 m3 Oplevering direct mogelijk.

OPEN HUIS

DONDERDAG 24 APRIL 16:00 ͳ 18:00 UUR

VRAAGPRIJS: € 139.000,ͳ K.K.

Trendy afgewerkt! Instapklaar! Aantrekkelijke prijs! Centraal gelegen! • Kamers: 4 • Bouwjaar: 1962 • Woonoppervlakte: 80 m² • Inhoud: 225 m3 Oplevering direct mogelijk.

Ruime, centraal gelegen hoekwoning met een garage in een groene en prettige woonomgeving. • Kamers: 5 • Bouwjaar: 1976 • Woonoppervlakte: 120 m² • Inhoud: 360 m3 Oplevering in overleg.

VRAAGPRIJS: € 225.000,ͳ K.K.

DIRECT VERKOPEN? 078-6146633

OPEN HUIS

WOENSDAG 30 APRIL 16:00 ͳ 17:30 UUR

VANAFPRIJS: € 100.000,ͳ K.K.

Singel 348 • 3311 HM Dordrecht Tel. 078-6146633 info@woonkoers.nl • www.woonkoers.nl


voor al uw reclame acƟviteiten:

dordtcentraalreclame.nl

MarƟns Indi publiekstrekker bij heropening Sport

2000

DORDRECHT Deze iets wat vreemde kop is makkelijker te verklaren dan het lijkt. De voormalige Tapperij de Boemel aan de Dubbeldamseweg Zuid 68 heeŌ sinds kort namelijk nieuwe eigenaren en een nieuwe naam: ī Nix.

Happy 4 Kids groeit tegen de stroom in VVE Thuis is één van die investeringen in kwaliteit. Markesteijn: “Dit is een programma waarmee ouders thuis met activiteiten kunnen inhaken op wat wij hier op de kinderopvang doen. Steeds meer ouders merken het positieve effect hiervan. En ook de studieavonden die wij houden worden steeds beter bezocht.” Maar ook investeringen in onder meer nieuwe speelmaterialen zijn de afgelopen jaren niet nagelaten. En, misschien wel het belangrijkst, de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Met cursussen bijvoorbeeld. Sinds eind vorig jaar hebben ze allemaal ook al het pas in 2015 verplichte VVE-certificaat. “Dat betekent dat op beide locaties de kinderen, met de hulp van Puk van de methode Uk & Puk, optimaal en breed ondersteund worden in hun ontwikkeling. Samen met de ouders.

21

Ff Nix te doen? Kom naar de Boemel-reünie

DORDRECHT Aan de Statenplaats, in het voormalige pand van kledingwinkel The SƟng, ging donderdag de nieuwe winkel van Sport 2000 open. De sportwinkel maakte de overstap vanuit een beduidend kleiner pand in Drievriendenhof. Feyenoorder en internaƟonal Bruno MarƟns Indi kwam op de openingsdag langs om handtekeningen uit te delen. Daardoor stond de winkel meteen goed vol. (Foto: Thymen Stolk)

DORDRECHT Waar andere kinderdagverblijven de laatste jaren medewerkers hebben moeten ontslaan, heeŌ Happy4Kids juist vier nieuwe leidsters aangenomen. Een gevolg van de voortdurende investeringen in de kwaliteit, zegt Laurens Markesteijn van de organisaƟe met kleinschalige opvanglocaƟes aan de Burgemeester de Raadtsingel en de Beverwijckstraat in Dordrecht.

Ond Ondernemers dernemers

Met VVE-Thuis kunnen zij thuis leuke activiteiten ondernemen met het kind richting de basisschool.” Ondanks de groei blijft Happy4Kids staan voor kleinschalige opvang. Er zijn nog maar een paar plekjes vrij in de drie groepen. Het gaat om zogenaamde verticale groepen, van rond de zestien kinderen van 0 tot 4 jaar. “Daar hebben we bewust voor gekozen”, zegt Markesteijn. “Broertjes en zusjes kunnen daardoor in dezelfde groep en de kleintjes leren veel van de oudere kinderen.” De opvang is bovendien zeer flexibel bij Happy4Kids. Het kan per dag of per dagdeel en naar wens kan bovendien wekelijks geschoven worden met opvangdagen. Belangstellenden kunnen bellen voor een vrijblijvende afspraak met tel. 6200640. Of eerst voor meer informaƟe kijken op www.happy4kids.nl.

Een van de vorige eigenaren, Chris van Helden (2002-2009), heeft nu besloten na vele verzoeken om op zaterdag 10 mei een grote reünie te organiseren. Op deze datum is het precies vijf jaar geleden dat Van Helden zijn bedrijf moest stoppen, onder invloed van het rookverbod. Uit het contact met oud-medewerkers, zoals Brenda, Karin, Dianne, Wim, Cor, Bea, Linda en Marisa en enkele voormalige gasten blijkt dat men ongekend enthousiast is en de Facebook-pagina /boemeldordrecht, waarop ook oude foto’s te zien zijn, heeft dan ook al vele bezoekers ontvangen. Bijzondere avond Naast deze voormalige gasten hebben ook de vele artiesten die in de loop van de jaren hebben opgetreden, zoals Roy & Humphrey, Mikey 2 Much en DJ Enrico B, hun komst al toegezegd en zullen nog diverse bands, koren en blaaskapellen worden benaderd om te kijken of zij ook nog een steentje kunnen bijdragen aan deze spetterende avond. Dat het een bijzondere avond wordt, blijkt wel uit het feit dat zelfs toeleveranciers uit deze periode van De Boemel kaarten hebben besteld voor deze avond. En ook uit de vele reacties blijkt dat veel gasten

All-in In overleg met de gastvrouw van ff Nix, Betty, is besloten deze avond van een all inn-concept te voorzien. De bezoekers kopen een kaartje voor 25 euro en kunnen tijdens het feest van 20.00 tot 01.00 uur onbeperkt gebruik maken van de bar met bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd. Ook de hapje zijn inbegrepen. De kaarten zijn vanaf woensdag 23 april dagelijks te koop in ff Nix aan de Dubbeldamseweg Zuid 68 tussen 16.00

Mikey 2 Much en DJ Enrico B.

en 19.00 uur bij Van Helden. Verdere info of kaartjes via de Facebookpagina of tel. 06-54947432.

Drukwerk erk nodig? dordtcentraalreclame.nl lame. Oīerte aanvragen? 078 - 6140149 NT°•°GRAN RA

E CAF D°

BOEKMANS

de relaxte en ongedwongen sfeer van toen missen.

RESTA U

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

VRIJDAG 25 APRIL VR 21 DECEMBER

AANVANG 22.00 UUR KONINGSNACHT - 21:30 UUR

KETEL 1 MIX NIGHT

MET MIXEN VAN DE DJ DJ BIBLIO EN MONDT!! DJ ANDRE DORT

DUDOKPLEIN 210 - 3315 KH DORDRECHT • TEL. 078 - 622 93 66 RESERVERINGEN@BOEKMANS.NL • WWW.BOEKMANS.NL


22

Dordt Centraal woensdag 23 april 2014

,JB1JDBOUP /�WBOBG䪌 

,JB3JP /�WBOBG䪌 

JODMVTJFG䪌 FYUSBJOSVJM

JODMVTJFG䪌 FYUSBJOSVJM

%BOL[JKEFJOSVJMQSFNJFEJFXJKNPNFOUFFMCJFEFOJTIFUOVFYUSBBBOUSFLLFMJKLPNOBBSFFOOJFVXF,JBVJUUFLJKLFO.FUBMUJKEKBBSHBSBOUJF KBBS ,JB*OUFSOBUJPOBMF8FHFOIVMQHBSBOUJFFOKBBS"1,5JKEFMJKLQSPGJUFFSUVWBO䪌 FYUSBJOSVJMXBBSEPPSVBMJOFFO1JDBOUPTUBQUWBOBG䪌  FOJOFFO3JPWBOBG䪌 6CFOUWBOIBSUFXFMLPNJOPO[FTIPXSPPNWPPSFFOQSPFGSJU%BOMBUFOXJKVNFUFFOPO[FTQFDJBMFBDUJFNPEFMMFO[JFO

.JKMXFH #&%PSESFDIU 5FM

8FUFOXBUVXBVUPXBBSEJT %PFOVFFOHSBUJTJOSVJMTDBOPQXXXLJBEPSESFDIUOM (FNWFSCSVJL m MLN   LNM$0VJUTUPPUmHLN "DUJFWPPSXBBSEFO%F[FBDUJFJTBMMFFOHFMEJHWPPSIFUBDUVFMFNPEFMQSPHSBNNBWBOEF,JB1JDBOUPFO,JB3JPNFUVJUFSTUFBBOLPPQEBUVNFOEBUVNLFOUFLFOBBOWSBBHWBOFOVJUFSTUFSFHJTUSBUJFEBUVNWBO%FBDUJFHFMEU UFO[JKBOEFSTWFSNFME OJFUJDNBOEFSFBDUJFTFO[PMBOHEF WPPSSBBETUSFLU%FJOSVJMBDUJFJTBMMFFOHFMEJHCJKJOSVJMWBOVXIVJEJHFBVUP%FJOSVJMBVUPNPFUNJOJNBBMNBBOEFOPQOBBNTUBBOFOHFWSJKXBBSE[JKOEPPSVXEFBMFSPQIFUNPNFOUWBOUFOBBNTUFMMJOHWBOEFOJFVXFBVUP*OGPSNFFSWPPSEFDPNQMFUFBDUJFWPPSXBBSEFOCJKVX,JBEFBMFSPGLJKLPQ,JBDPN%F HFOPFNEFWBOBGWFSLPPQQSJKTJT UFO[JKBOEFSTWFSNFME JODMFYUSBJOSVJM #58#1. FYDMNFUBMMJDMBL LPTUFOSJKLMBBSNBLFO BGMFWFSQBLLFU CSBOETUPG MFHFT SFDZDMJOHCJKESBHFFOEFPQUJPOFMFMBLCFTDIFSNJOH(FUPPOEFNPEFMMFOLVOOFOBGXJKLFOWBOEFCFTDISFWFOVJUWPFSJOH8JK[JHJOHFOFOESVLGPVUFOWPPSCFIPVEFO

Scheltens&Co biedt ÄŽnanciĂŤle zorgverlening aan parĆ&#x;culieren in Dordrecht en omgeving

THUISADMINISTRATIE-BUDGETBEHEER-BEWINDVOERING

ZOEKT U EEN TANDARTS? Persoonlijke aandacht en advies staan centraal in onze manier van werken. Met een team van ervaren specialisten hebben we alles in huis om u aan een stralende lach te helpen. Mooie tanden en kiezen zijn op elke leeftijd mogelijk. Neem contact met ons op voor een afspraak. Wij heten u van harte welkom.

KIJK O WEBS P ONZE DE IN ITE VOOR FO SPRE RMATIEEKUR EN

Algemene Tandheelkunde

Facings

Kunstgebit en Klikgebit

Implantologie

Bleken, MondhygiĂŤne

Kroon- en Brugwerk

Wij nemen nieuwe patiĂŤnten aan!

www.tandvitaal.nl

Levident Zwijndrecht

Levident Dordrecht

Langeweg 250 - Zwijndrecht

Veersteiger 2 - Dordrecht

T 078 - 625 72 90

T 078 - 635 66 38

E zwijndrecht@levident.nl

E dordrecht@levident.nl

Onderdeel van:

Bij ons kunt u rekenen op vertrouwen, persoonlijke aandacht, begrip en ondersteuning. ThuisadministraĆ&#x;e: Wanneer uw administraĆ&#x;e u zorgen geeĹŒ en u niet weet welke wegen te bewandelen. Ook voor nabestaandenadministraĆ&#x;e, of administraĆ&#x;e Ć&#x;jdens verblijf in het buitenland. Budgetbeheer: Hulp aan mensen die in ÄŽnanciĂŤle problemen zijn geraakt, het overzicht kwijt zijn en het niet meer zelf kunnen oplossen. Bewindvoering: Beschermingsbewind door ons biedt misschien de uitkomst bij Ć&#x;jdelijk of duurzaam niet in staat zijn de ÄŽnanciĂŤn te regelen. Is dit voor u van toepassing of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is? Wij zorgen voor een juiste aÄŹandeling, geheel op maat. Kijk op onze site voor meer informaĆ&#x;e of bel, mail ons voor een graĆ&#x;s en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.scheltensenco.nl

info@scheltensenco.nl Tel: 06 211 797 48


Heeft u nog spullen in de aanbieding of bent u al jaren ergens naar op zoek?

Centraaltjes

In Dordt Centraal kunt u wekelijks uw centraaltje kwijt. U kunt uw centraaltje opgeven via www.dordtcentraal.nl of door onderstaande bon in te vullen. Een centraaltje staat garant voor snel verkoopresultaat, dus reageer snel.

www.dordtcentraal.nl

Vraag & aanbod Pandora. In- en verkoop kleingoed, kunst, boeken, LP’s, curiosa, evt. compl. inboedels, Wijnstraat 82 D.dr. 078-6135030 w w w. p a n d o r a - d o r d t . com ********************* Nicolle Buis haalt graag uw oude spullen op. Ook boedelruimingen 06-20562539 ********************* Meubelstoffeerderij A.P. Franken ruim 40 jaar ervaring in stofferen van klassieke, moderne en antieke meubelen. Bel 078-6144860 voor een offerte of kom langs op Hoogt 14 in Dordrecht ******************** DE DORDTSE KIL vr. t.k. postzegels, munten, oud antiek, speelgoed, ansichtkaarten 078-6136438 ******************** FRANKEN KUNST & ANTIEK In- en verkoop Voorstraat 380 Tel. 078-6130289 / 06-53568480 ******************** Huis ontruimen Snel en Netjes INKOOP INBOEDELS Bel voor een offerte naar 06 - 42 06 98 09 ******************** TE KOOP GEVRAAGD ELPEES SINGLES & LPS 0622-200785 ******************** Gebruikte autobanden > 20 € allin 0180 619 411 ******************** Verstand van banden, prijzen en service 0180 619 411 bandjeverstandje.nl ********************

McGuire's Muzieklessen Basgitaar en Contrabas bel Nick: 0623873096 info@tipcom.nl www.tipcom.nl ********************* YOGA PILATES BOOTCAMP Overdag & avond lessen info: wat-beweegt-jou.nl of tel.: 0655 - 778386

Huisdieren HC FREDRIET voor o.a. puppycursus / sport & spel info: www.fredriet.nl 078-8427786 ********************* Dubbel Dol!!! Hondenuitlaatservice en logeeradres! 0643000266 of info@dubbeldol.nl

Computers Problemen met uw computer?? PC Hulp Zuid Holland, komt bij u aan huis!!!! Voor reparatie en installatie tegen een betaalbaar tarief!!! Ook voor al uw nieuwe en gebruikte computers. Tel. 078-8447832 / 06-41745841. Kjk op onze nieuwe webwinkel. www.pchulp-zuidholland.nl ********************* Problemen met PC, laptop, tablet, smartphone of internet? Bel PC Perfect op 078-6549828 of kijk op www.pcperfect.nl

Personeel aangeboden STUCADOOR spackspuiten, spachselputz, sauzen wanden plafondafwerking vrijbl. offerte 06-54387674 *********************

SIERBESTRATING?

SierbestraƟng en tegels (60 x 60 x 5 cm.) vanaf € 55.- p.m2 all-in

Hoveniersbedrijf F. Stal creëert ideale tuinen

Stenen - zand - uitgraven - afvoer oude materialen - aanleggen - trillen TEVENS VOOR: schuƫngen - terras - overkappingen - vlonders

Lessen

Daklekkage op tijd Jan gebeld dan wordt het snel hersteld, 0786194525 / 06-22203437 ********************* V. sierbestr.tegelw., gras, schuren, schuttingen, bel vrijbl. 6309409 / 0622514651

Les op uw eigen instrument ! PIANO- KEYBOARD - ORGEL Paul Salders 078 - 6.510.532

********************* STUCADOOR voor al uw wand, plafond en sierpleisters Rombout 0655895835

********************* Snel je rijbewijs, gratis examen, garantie pakket - gratis herex. tel. 078-6290825 www.autorijschool-jansen.nl

********************* ELECTRICIEN (erkend) Voor al uw klusjes 078-6177152 / 06-27447407

*********************

*********************

DORDTSE KLUSCENTRALE Voor alle werkzaamheden in en rondom het huis Schilderen - Tegelen - Timmerwerk Reparaties - Behangen - Laminaat Parket - Tuinaanleg en onderhoud Satellietstraat 10 | 3328 GL Dordrecht Tel.: 078 - 6171677 | Mobiel: 06 - 51684740 E-mail: a.kleef4@chello.nl

55.per m2

WWW.FSTAL.NL TEL.: 078 - 631 94 17 » MOB.: 06 - 25 29 21 27

Stucadoor-saus- en schilderwerkzaamheden. Scherpe prijzen, goede kwaliteit. 06 53585984 ********************* Schildersbedrijf FAEST binnen en buiten schilderwerkzaamheden ook behangwerk 06-55727364 ********************* Onderhoudsbedrijf R.C. Kant voor lood-, zink, dakwerk (dakpannen), sanitair en riool 06-22102002/078-6169743 ******************** Specialist in sierpleister stukadoorsbedrijf R. van Loon 06-53268805 www.stukadoorvanloon.nl ******************** Kitbedrijf van Hoven voor al uw kit werk ook particulieren 06-12450560 ******************** KLUSBEDRIJF Aydin voor al uw grote & kleine klussen elektra instll.- complete badkamers - complete verbouwingen - schilder werkzaamheden - enz. meer informatie bel gerust aub 06-21253881 (al 12 jaar) ******************** Verwijderen of snoei v. boom en struikgewas? Bel Grabétas! 078-6143342 of 06-51662403 ******************** Tuin (sier) bestrating of terras? Grabétas! 0786143342 of 06-51662403

TUINMAN - STRATENMAKER NODIG? snoeien, aanplanten voorjaarsbeurten, alle soorten, bestratingen, ophogen nieuwe bestrating ook regelen wij uw afvoer gratis en vrijblijvende prijsopgave 078-7440174

Nu slechts

******************** TUINMAN - STRATENMAKER NODIG? snoeien, aanplanten voorjaarsbeurten, alle soorten, bestratingen, ophogen nieuwe bestrating ook regelen wij uw afvoer gratis en vrijblijvende prijsopgave 078-7440174 ******************** WWW.PRINSRENO.NL voor al uw schilderwerk 0786119450 / 0624340806

Personeel gevraagd Prosoftware voor complete automatisering in de zorg zoekt enthousiaste medewerker bij de helpdesk zie www.prosoftware.nl ********************* Mondhyiënist(e) per direct zijn wij op zoek naar een ervaren mondhygiënste. Aantal dagen en uren in overleg. E-mail: info@tandartshashemian.nl

Onroerend Goed Garagebox te huur nabij centrum, geen electra, 105.- per maand 0653632176 ********************* Loudonstraat Dordrecht. Huur v.a. €624,- per mnd. Nu 1 mnd huur graƟs. Waltmann makelaars 078-6134311 *********************

Te huur nabij CS en Centrum. riante bovenwoning met groot balkon, 3 slaapkamers, studeerkamer. zolder en stalling. Vrij per 1 mei, huurprijs 795,= 0651789902 ********************* T.h. gestoīeerde kamer € 365,-- all-in p/m 0786160046 / 06-38102325 ********************* T.h. 2 gem. kamers voor 1 pers. € 450,-- /m incl. Eneneco tel. 06-42400134 ********************* TE HUUR GARAGEBOX Omg Iepenlaan en Sterrenburg tel. 0135073817 ********************* T.H.nabij NS-CS Dordt. 4-k-etage voor bv. 2 verpleegkundigen. Huur EUR 437.50 p.m. Alleen schr. reacƟes Mak.Leonard, Singel 508, 3311 HP Dordrecht. ********************* th. leuke kamer met balkon info: 078-6160046 of 06-38102325 ********************* T.h. 2 gem. kamers voor 1 pers. € 450,--/m incl. Eneco tel. 06-42400134 ********************* TE HUUR GARAGEBOX Omg Mauritsplaats, Sterrenburg tel. 0135073817

De boekenla. In en verkoop boeken en strips, tev. lp’s en singles. Boomstr. 5, tel. 078-6137988

Escort BOYS & GIRLS ESCORT 078-6258035

********************* Charmante dame 48 jr. volslank verwent u zeer discr. de gehele week bij u of bij mij thuis tel. 0638080646

Auto's Voor loop en sloopauto's u belt wij komen, ook s'avonds met RDW vrijwaringbewijs, direct de hoogste prijs 0627381986

********************* veranderjewereld.nl ********************* polyamorie.nl, vraag de nieuwsbrief ********************* Diamant kledingreparatie is verhuisd Sint Jorisweg 10. Iedereen is welkom. ********************* Te koop: een grote kleuren TV met afstandsbediening, voor 50 euro. Tel. 06-81188762 bellen na 10 uur

Relatie & Kennismaking

********************* Iedere zondag een gezellige 40+ Dansavond bij Partycentrum van der Graaf. Dus ook op Eerste Paasdag bent u samen, alleen of met vrienden van harte welkom in onze mooie zaal met grote dansvloer. Aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro. Gratis parkeren. Wilt u vooraf een hapje eten om een avond uit compleet te maken? Ook dat is mogelijk in Eet&Tapperij "De Graaf van Ridderkerk". Kievitsweg 107, 2983 AD Ridderkerk ********************* Vr. 56j zoekt lieve man, matje om leuke dingen mee te doen. v. 48j tot 58j. Alleen is maar alleen. Kinderen, dieren welkom om samen iets van het leven te maken. Br.o.nr. DC23-04-01bur.vd.blad *********************

Rolbanner of beachŇag nodig? dordtcentraalreclame.nl Oīerte aanvragen? 078 - 6140149

KLOK DEFECT? reparaƟe met garanƟe prysopgaaf aan huis 078 6848791

********************* De Heer onderdelenshop reparatie en onderdelen electr. huis. app. v. Oldenbarneveldplein 5 WC Crabbehof 078-6187400

Paardrijden, Barendrecht 0180 619 411 alleen volw./erv. ruiters

Man van 68 jaar zoekt een dame van 55 tot 70 jaar 0653327744

Reparatie

********************* Fa. van Driel. WITGOEDREPARATIE en verkoop van alle merken was-, droog-, koel-, vries-, en vaatwasmachines. Garantie op reparatie en onderdelen. Tel. 6182690. Direct monteur 06-53336030

Diversen

Boeken

Opgeven advertentie Uw advertentie 2 weken huis-aan-huis in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Heerjansdam.

voor 17,50 (3 regels) www.dordtcentraal.nl

Ook mogelijk via www.dordtcentraal.nl Opgeven t/m maandag, voor plaatsing op woensdag

Frans Klaver Voor al uw Tuinwerkzaamheden

€17,50

TUINMAN/STRATENMAKER nodig voor al uw tuin-werkzaamheden & bestratingen

€20,50

• Schoonmaken • Snoeien • Gazon • Beplantingen • Aanplanten van uw tuin • Winterklaarmaken • Ophogen • Grondverbeteren • Afvoeren vuil • Nieuwe bestrating • Ophogen bestrating • Plaatsen van schuttingen • Tuinhuisjes

€23,50 €26,50 €29,50 €32,50

Elke regel extra €3,00 (incl.BTW)

Opsturen naar: Dordt Centraal - Postbus 1030 - 3300 BA Dordrecht Ondergetekende machtigt Dordt Centraal om éénmalig € ................................................. ,van zijn/haar bank-giro rekening af te schrijven.

Van klein klusje tot complete aanleg.

Naam

GRATIS prijsopgave aan huis.

Postcode/woonplaats

Alles bespreekbaar. Garantie op ons werk en materiaal.

078 - 744 01 74

Adres IBAN Nr. Handtekening

Datum

Plaatsing uitsluitend bij betaling vooraf of bij éénmalige machtiging.


LAAGSTE PRIJZEN TOPPER A G E M A G E M NIEUWSTE VOOR NIETS!! HELE PERIODE

KORTING!

KORTING!

GRATIS

GRATIS

OP= OP

Incl. 100 belmin/sms’jes Incl. 200MB data Hele periode korting!

17.

49.

p/mnd

I.c.m. 2-jarig T-Mobile (Incl. 300 min/onbep. sms / 2GB data)

PRIJS

Canon 525/526 cyaan, magenta, geel & zwart + één extra zwart gratis!

PAKKER

€49.95

NU

PRIJS PAKKER

€49.95

NU

17.50

KORTING

17.50

Windows 8 besturing

SIM ONLY MET PRESTIGIO TABLET! Incl. 70 belmin / sms Incl. gratis android tablet

GEEN €7.95

HP364 XL

Ingebouwde webcam

cyaan, magenta, geel & zwart Met extra veel inkt!

4GB opslaggeheugen

€57.95

NU

25.00

2 JAAR KORTING

Incl. 100 belmin/sms Incl. 1500MB data

00

*

GEHELE PERIODE!!

gratis

+

p/mnd

GEHELE PERIODE!!

gratis

I.c.m. 2-jarig T-Mobile abonnement (Incl. 70 belmin/sms per maand)

HP Laptop

26.

3.

00

17cm touchscreen

p/mnd

15,6 inch LED scherm

I.c.m. 2-jarig Tele2 (Incl. 100 min/sms / 1500MB data)

KORTING

* Acties in combinatie met inktpatronen van Second Life, meer inkt voor minder geld! Actie geldig t/m 30 april 2014!

2 JAAR

GEHELE PERIODE!!

cyaan, magenta, geel & zwart + één extra zwart gratis!

PAKKERPRIJS17.50

2 JAAR

Canon PGI 520/521

€54.95

NU

p/mndPAKKER

26.

00

*

GEHELE PERIODE!!

PRIJSPAKKERS! cyaan, magenta, geel & zwart Capaciteit: 4x 15 ml

*

p/mnd

GOEDKOOPSTE INKTPATRONEN VAN NEDERLAND!!

Epson 711 series

Incl. 100 belmin/sms’jes Incl. 1500MB data Hele periode korting!

00

GEHELE PERIODE!!

PRIJS

Samsung Galaxy S4

Incl. 300 belminuten Incl. onbeperkt sms’en Incl. 2000MB Data

00

I.c.m. 2-jarig Tele2 (Incl. 100 min/sms / 200MB data)

GRATIS

Samsung Galaxy S5

Apple iPhone 4

4,3 inch touchscreen 1.7 GHz processor 8.0 megapixel camera

Galaxy S4 mini Incl. 100 belmin/sms’jes Incl. 500MB data Hele periode korting!

18.

99

p/mnd

GEHELE PERIODE

gratis

I.c.m. 2-jarig Ben abonnement (Incl. 100 min/sms / 500MB datategoed)

Dordrecht Voorstraat 266 šRotterdam Lijnbaan 51 0958

Dordrecht

Rotterdam

7VgZcYgZX]i™DdhiZg]dji™7Zg\ZcdeOddb™7gZYV™:iiZc"AZjg™<dZh™B^YYZaWjg\™GddhZcYVVa™IZgcZjoZc™I^aWjg\™Ka^hh^c\Zc™9Za[i™=jahi™LVVal^_`™He^_`Zc^hhZ™DjY"7Z^_ZgaVcY™E^_cVX`Zg™CVVaYl^_`™>?hhZahiZ^c

* Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

HELE PERIODE

Midweekeditie week 17 2014  
Advertisement