Page 1

Bij ons kan je wat meemaken

RODOAUTOS.NL

creations

In- verkoop gebruikte auto’s APK / ONDERHOUD / REPARATIE Gratis ophalen van sloopauto’s

RECLAME ACTIVITEITEN

BLEKERSDIJK 38A DORDRECHT • 078 6489 319 WWW.TWINCREATIONS.NL

Tel 078 - 6163980

Visstraat 100 • Tel. 078 - 6132030

www.kroonkozijn.nl tel: 078-6226340

Dordt Centraal midweek woensdag 2 april 2014

vers ch i j nt wekel i jks h u i s -aa n-huis in D ord recht - H eerj ansdam - Pa pendrec ht - Zwijndrec ht

Verdachte dodelijk schietincident aangehouden in Dordt DORDRECHT Een 27-jarige RoƩerdammer is zondagmiddag opgepakt in Dordrecht in verband met schieƟncident, vrijdag op de Lampreistraat in RoƩerdam-Hoogvliet. Een 34-jarige RoƩerdammer kwam daarbij om het leven.

oplage 90.000 • nr. 705

DORDRECHT

Herstel tegelwand VN tunnel gestart

De gemeente is maandagmorgen gestart met herstelwerkzaamheden in de VN tunnel aan de Laan der Verenigde NaƟes. Het herstel wordt uitgevoerd in twee fasen. Tijdens de eerste fase worden de tegels verwijderd. De werkzaamheden duren naar verwachƟng drie weken. In de zomer, wordt het beton geprepareerd en het nieuwe tegelwerk aangebracht. Dit moet vóór de winter zijn opgeleverd. Bij het herstel komt de dichtregel van Jan Eijkelboom ‘Hier baant de laan zich onder ‘t spoor een weg’ weer in oorspronkelijke staat terug. Kosten bedragen bijna een miljoen euro.

De politie kreeg vrijdag rond 15.30 uur de melding dat er schoten werden gelost op de Lampreistraat. Hulpverleners konden het leven van het slachtoffer niet meer redden. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie begon direct een groot onderzoek en had al snel de vermoedelijke dader in beeld. Deze 27-jarige Rotterdammer werd zondag in Dordrecht aangehouden.

06 528 81 505 of 078 26 00 366 info@erkelensuitvaartverzorging.nl Postbus 370 3300 AJ Dordrecht

www.erkelensuitvaartverzorging.nl

(Foto: Thymen Stolk)

Drechtsteden gedupeerd ‘CoaliƟe BVD, CDA, CU/SGP door ICT fraude en VVD best haalbaar’ REGIO ‘Een verontruste groep SCD klokluiders’ heeŌ een brief gestuurd naar een aantal poliƟeke parƟjen waarin hij een ICT-fraudezaak bij de Drechtsteden aankaart. In de brief wordt de vraag gesteld of het budget van 15 miljoen euro voor de afdeling ICT van het Service Center Drechtsteden veilig is bij het interim hoofd. Een eerdere brief zou door de poliƟek en het SCD buiten de publiciteit zijn gehouden. WEK Dordrecht heeŌ de tweede brief nu op de site geplaatst (www. wekdordrecht.nl).

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G Voor het melden van een overlijden ben ik altijd bereikbaar op:

‘Vanaf december vorig jaar weten we dat een externe architect heeft gefraudeerd. Het ontbreekt ons aan details, maar het gaat om tonnen’, aldus de briefschrijvers. Het interim hoofd zou deze fraude onder de pet hebben gehouden en het interne onderzoek door een ex-collega/vriend hebben laten uitvoeren. ‘Hij heeft geen idee wat licenties werkelijk mogen kosten en gaat blindelings akkoord met hardwareprijzen zonder enige check.’ De klokluiders stellen dat er maar één oplossing is: ‘een externe audit door een echt onafhankelijk bedrijf en afscheid nemen van deze zakkenvullers.’ Inmiddels zou er aangifte zijn gedaan.

DORDRECHT Informateur Jan Herman de Baas heeŌ zijn gesprekken met poliƟeke parƟjen afgerond en is tot de conclusie gekomen dat een coaliƟe bestaande uit Beter voor Dordt, CDA, CU/SGP en VVD het meeste draagvlak heeŌ. Deze coaliƟe zou 24 zetels hebben op een totaal van 39. Informateur De Baas is tot dit advies gekomen na gesprekken met de politieke partijen. De bestaande coalitiepartijen (BVD, CDA en VVD) willen inzetten op continuïteit, maar een coalitie van deze drie partijen bij de huidige zetelverdeling zou een smalle meerderheid opleveren. De huidige coalitiepartijen hebben 21 van de 39 zetels. Daarom ligt de verbreding naar een coalitie van vier partijen voor de hand. Door CU/SGP toe te voegen aan de coalitie is er volgens de informateur de grootste kans op continuïteit en stabiliteit in de komende collegeperiode. Ook adviseert De Baas een coalitieakkoord met ruimte voor samenwerking met de overige partijen in de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad gaat de formateur aan de slag. Het initiatief hiervoor ligt bij Beter Voor Dordt, de grootste partij. Vanuit dit formatieproces kan zo snel mogelijk worden gewerkt aan een coalitieakkoord. Jan Hermen de Baas begon aan zijn informatierondje op verzoek van Beter voor Dordt. Hij kreeg de opdracht mee om snel en zorgvuldig langs de lijsttrekkers van de politieke partijen te gaan. Daarbij moest hij op basis van de verkiezingsprogramma’s en de verkiezingsuitslagen een verkenning van een coalitie maken die kan leunen op voldoende meerderheid in de gemeenteraad en tegelijkertijd recht doet aan de samenwerking in de afgelopen bestuursperiode.

vanaf woensdag 2 april

woensdag donderdag en vrijdag tot 21.00 uur

TuinWereld Dordrecht • Provincialeweg 4a • Tel.: (078) 621 91 61

BeleƩeringg nodig? dordtcentraalreclame.nl

Ohmstraat 1,Zwijndrecht zie pagina 27

Oīerte aanvragen? 078 - 6140149

Onbeperkt wassen! Autowasstraat A t t t

De Walvis D

TER UCTIE: INTROD

vanaf95 € aand

6, 1 per m

W)

Bestel snel en eenvoudig, via onze webshop of bij de wasstraat!

(incl. BT

www.wasstraatdewalvis.nl

PAASACTIES

KEUKENS en BADKAM MEERS MERS MER RS S

www.belmar .nu D ordrecht  (078) 6164808 2 e PA A S D A G G E O P E N D VA N 1 0 . 0 30-17.00 D r u k k e r i j

Jonkheer

Voor al uw drukwerk Voorstraat-West 348 • 3311 CW Dordrecht 078 6132475 • info@drukkerijjonkheer.nl www.drukkerijjonkheer.nl

BADKAM ERS - TEGELS

NU 21% BTW VOORDEEL! ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DE KRANT!

www.sanisale.com www.sanisale.com

Uitvaart in Dordrecht? www.uitvaartdordrecht.nl

do en

ZOMER KOOPAVOND

VOORJAARS AKTIES BIJ AUTO ZEEUW

zie pagina 16 - 17

uitvaartverzorging

Direct hulp dag en nacht gratis bereikbaar 0800 – 099 55 15


2

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014 Je wilde bij ons blijven en vocht ervoor zolang je kon. Maar deze strijd kon je niet winnen, voor ons blijft slechts de vraag; waarom? Veel te jong ben je van ons heengegaan. Slechts 57 jaar mocht je bij ons zijn. Jouw glimlach geeft ons moed om verder te gaan. Rustig ben je ingeslapen, maar in ons hart zal je altijd bij ons zijn.

“Het is goed zo.”

DANKBETUIGING

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, nemen wij in liefdevolle herinnering afscheid van mijn lieve, zorgzame man, onze vader, opa en opa Bas

Via deze weg willen wij u bedanken voor de enorme belangstelling en uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en geliefde opa

17-04-1929

– Dordrecht –

Catrien Smit

29-03-2014

Ria

Leo Ringelberg Jerry zussen en broers neven en nichten Onze grote dank gaat uit naar het team van Directzorg voor de fantastische begeleiding, zorg en aandacht die zij hebben gegeven.

Rob en Marika Lotte, Timo

kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen

27-03-2014

Edwin Dordrecht, april 2014

Contactadres: Mevr. C. Ponte p/a Voorstraat 166 3311 ES Dordrecht

Enige en algemene kennisgeving

De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden op vrijdag 4 april om 16.30 uur in de Biesbosch aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht. Voorafgaand is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van 16.00 uur tot 16.15 uur in bovengenoemde aula. Na aÀoop is er gelegenheid tot condoleren. Indien u geen kaart ontvangen heeft kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Contactadres: Schoenerstraat 21 3317 ZN Dordrecht

Hij verlangde zo naar droomland. Wij hebben afscheid genomen van onze liefhebbende

Leendert Hoogmoed ~ Leo ~ * 5 augustus 1923

† 27 maart 2014

Weduwnaar van Wally Hoogmoed, † 1997 Levensgezel van Ans Delnoij, † 2009

De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden op vrijdag 4 april om 13.30 uur in de Biesbosch aula van begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 in Dordrecht, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Na aÀoop is er gelegenheid tot condoleren. Catrien hield heel erg veel van rode rozen. Geen bezoek aan huis.

De lieve woorden, kaarten en brieven zijn voor ons een grote troost en zullen een dankbare herinnering blijven.

Corrie Ponte – in ’t Veld

Betsy 06-10-1956

Jan Scheurwater

Bas Ponte

You’ll never walk alone

Anton Groenendijk Ton * Dordrecht, 15 mei 1948

† Dordrecht, 24 maart 2014 Wendy & Aaldert Quirina & Adriaan Kylian

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.

Verdrietig, maar ook dankbaar dat Pa en Ma weer samen zijn, geven wij u kennis dat wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, oma en ouwe oma

Johanna Geertruida Agten – van der Pouw

Patrick & Jessica Bas Rick

Gieneke en Jan Jos en Bep Lydia en Ed Mieke en Frans Kleinkinderen en achterkleinkinderen Dordrecht, 27 maart 2014 Correspondentie naar: Uitvaartverzorging Dordrecht e.o. Familie Agten Nassauweg 190 3314 JR Dordrecht De Eucharistieviering zal worden gehouden, donderdag 3 april om 14.30 uur in de Emmanuelkerk, Oudendijk 110 te Dordrecht. Aansluitend zal om 16.00 uur de crematieplechtigheid plaatshebben in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht (bij Essenhof). Na aÀoop is er gelegenheid tot condoleren in de Orangerie van Het Uitvaartcentrum.

Mieke en Tom Randy Dordrecht, Zorgcentrum ”Vreedonk” Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie, in besloten kring, plaatsgevonden. Correspondentie-adres: Uitvaartonderneming ”De Drechtstreek” Postbus 189 3360 AD Sliedrecht

Correspondentieadres: Vondellaan 148 3351 HG Papendrecht

Ik heb je lief, zo lief.

De crematieplechtigheid heeft, volgens zijn wens, inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Sinds 15 september 2006 weduwe van Johannes Hendrikus Jozef Agten In de leeftijd van 91 jaar.

Els en Jos Patrice en Rob Quinten, Oxana Caspar en Mignon Nick, Dean

Na een strijd van 34 dagen is rustig en kalm ingeslapen onze lieve vader, schoonvader en opa

Would you know my name If I saw you in heaven? Would it be the same If I saw you in heaven? I must be strong and carry on Cause I know I don’t belong here in heaven

Ondanks al zijn beperkingen en nog volop genietend van het leven, is toch nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Johannes Dirk van der Stek Jan Dordrecht, 26 juli 1940

Tineke van der Stek - Apon John en Miran Kevin, Kayleigh, Wesley

My Love, Na een veelzijdig en wel besteed leven is Adri met zijn positieve levensinstelling toch nog onverwachts overleden

Richard en Samantha Jennifer, Damian

Adri Bras * 29 september 1943

Gizmo

† 24 maart 2014

Wanping Bras-Lin Dennis en Sylvia, Jorn, Gunnar, Jurre Ed en Jane Erna Schippers Dini van Pelt Wenjin Zhou Correspondentieadres: E. Bras Pompenburg 142, 3032 EM Rotterdam De crematieplechtigheid is gehouden op vrijdag 28 maart in crematorium Ockenburgh te Den Haag.

Dordrecht, 28 maart 2014

Bleijenhoek 209 3311 TA Dordrecht Geen bezoek aan huis. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 2 april van 16.00 tot 16.20 uur in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht. De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats om 16.30 uur in bovengenoemde Wilhelminazaal. Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Orangerie van Het Uitvaartcentrum.


Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Het actuele nieuws leest u op:

Nieuwe raad aan de slag DORDRECHT

In het oude Stadhuis werd donderdag de Dordtse gemeenteraad geïnstalleerd voor de komende vier jaar. Van de 39 mensen zijn er 19 nieuw in de Dordtse volksvertegenwoordiging. Op de foto één van hen: Eline van der Vorm van Beter Voor Dordt. Zij is met haar 26 jaar het jongste raadslid en treedt in de voetsporen van haar in oktober 2010 overleden vader Jens van der Vorm. (Foto: Thymen Stolk)

Beroering na aanrijding op Bankastraat DORDRECHT Een jongen is maandagmiddag, iets voor vier uur, lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Bankastraat. Een ambulance kwam ter plaatse. De jongen werd nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

DE KONING

ZONWERING ROLLUIKEN HORREN ROLGORDIJNEN GARAGE DEUREN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

(Foto: Thymen Stolk)

Bij deze krant ontvangt u de volgende folders:

WWW.VENSTERCENTER.NL AMBACHTSTRAAT 2 DORDRECHT 078-6161292

Dordt Centraal Verschijnt wekelijks op woensdag huis aan huis in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Heerjansdam in een oplage van 90.000 exemplaren. Verschijnt ieder weekend huis-aan-huis in Dordrecht en is tevens af te halen op diverse afhaalpunten in Papendrecht en Zwijndrecht. Totaal oplage 60.000 exemplaren.

Kantoor: Jade 228, 3316 LJ Dordrecht, Postbus 1030, 3300 BA Dordrecht, tel. algemeen: 078-6140149 Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Acquisitie: Michel van Wijland 06-15217220 Edwin van Rijswijk 06-30671359, Marco Haan 06-24243399, e-mail: advertentie@dordtcentraal.nl Redactie: Hesper Romijn, Kees-Jan Visser, Loes Verkuijlen tel. 078-6133223, e-mail: redactie@dordtcentraal.nl Foto’s: Thymen Stolk (tenzij anders vermeld). Nabestellen: tel. 06-45230441, www.thymenstolk.nl Lay-out & Zetwerk: Twin Creations, Dordrecht, www.twincreations.nl

Opnieuw & Co gedeelte Zwijndrecht

1 april-grap

DORDRECHT

Een oudere vrouw is dinsdagmiddag bij een ongeluk op de Rijksstraatweg/Kamerlingh Onnesweg overleden. De Įetser kwam in aanraking met de aanhangwagen van een auto en kwam ten val. Meerdere hulpdiensten, ook de traumahelikopter, kwamen om de vrouw te redden. Zij overleed ter plaatse.

KURA KOZIJNEN OPENKUNSTSTOF DAGEN 4&5 APRIL METINSECTENHORREN ULTIEMEBIJHOUTLOOK GRATIS ALLE DRAAIKIEP KOZIJNEN ULTIEME HOUTLOOK: HET NIEUWE CUBE KOZIJN

L

WWW.KURA .N

Hendriksen gedeelte Dordrecht, gedeelte Zwijndrecht, gedeelte Papendrecht

ALBLASSERDAM KUNSTSTOF KOZIJNEN

T 078-699 16 99

OOK VESTIGINGEN IN:

NUENEN • MEERSSEN • MONTFORT Aanstaande zondag zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur

AcƟef Supermarkt gedeelte Zwijndrecht De Staartploeg Dordrecht Grillhouse- Chickenhouse 3316, gedeelte 3317 New York Pizza gedeelte 3315

Bezorgklachten: www.dordtcentraal.nl, verspreiding@dordtcentraal.nl

Wij verzorgen het gehele traject: Ontwerpen • Drukken • Verspreiden Postcodeverspreiding mogelijk

Directie: Piet van Westen, tel. 078-6140149

Info via: 078 - 6140149 of dordtcentraalverspreiding.nl

Van Eesterenplein 208 WC Bieshof Stadspolders - Dordrecht

Vrouw overleden bij ongeluk Dordtse Kil II

Tuinwereld gedeelte Dordrecht

Grandiva gedeelte Zwijndrecht

onze lente collectie is binnen... vrolijke mode voor dames & kinderen

Een aantal lezers vermoedde het al, anderen keken raar op. De politie die DNA kan n achterhalen uit hondendrollen om zo de baasjes asjes op te sporen? Juist, dat kan (nog) helemaal maal niet en was dan ook een vroege 1 april-grap grap gr ap vvan an de politie in Papendrecht. Deze actie heeft heef he eft echter echt hter zoveel zovee eell reacties losgemaakt dat besloten is om voortijdig m voortijdi d g be bbe-kend te maken dat het om een grap gaat. Meteen aat a . Me eteeen al dezelfde avond, nadat het zogenaamdee D DNA-onNA-o NA -onnderzoek naar buiten kwam, maakte de po politie poli iti tiee bekend dat het om een 1 april grap ging. Onng. O ndanks dat er een vroeg einde aan kwam m heeft heef he et de politie het toch over een geslaagde d actie: de “We kunnen wel concluderen dat het goede rreeclame is geweest. Gezien de vele reacties ties en discussies die er zijn ontstaan hebben we wel el de aandacht aandach chtt voor de overlast van hondenpoep gekregen kreggen die we wilden. Dat is ons goed gelukt!” (Foto: Thymen SStolk) lk)

Begraafplaats Essenhof Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Heerjansdam

Gabor Schoenen Heerjansdam

3

DNA uit hondendrollen is PAPENDRECHT

Omwonenden zijn ook erg geschrokken van het ongeval. Bewoners van de Bankastraat en omliggende straten maken zich al lange tijd zorgen over het te hard rijden van automobilisten op de Bankastraat. Er geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer maar die wordt stelselmatig, ondanks recente politiecontroles, genegeerd, zo weten de buurtbewoners. Er is al contact gezocht met de wijkagent. Ook de gemeente zal benaderd worden. Er is al lange tijd de wens dat de straat, duidelijker, wordt ingericht als 30 kilometer zone. Eind november werd een scooterrijder aangereden nabij de Soembastraat. Verkeer uit de zijstraten heeft voorrang. Of er bij het ongeval van maandagmiddag sprake was van te hard rijden, is niet duidelijk.

Actueel

dordtcentraal.nl

Roeland Klein / Chef Restaurant Hermitage Ridderkerk-Rijsoord

“Kom aanstaande zondag naar Aswa Dordrecht” WWW.ASWAKEUKENS.NL DORDRECHT MIJLWEG 53C, T (078) 63 21 280 HELMOND / HILVERSUM / UDEN

Natuursteenbedrijf De Monumententuin Nassauweg 190 3314 JR Dordrecht 078 - 613 60 60

Grafmonumenten urnen assieraden www.monumententuin.nl


4

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Aan allen, die na het overlijden en bij de crematieplechtigheid van mijn vader, schoonvader en opa

Willem van Heusden hun liefdevolle belangstelling en steun aan ons hebben getoond, betuigen wij onze welgemeende dank. Uw warmte en medeleven heeft ons hart verlicht in deze droevige tijd.

Enige en algemene kennisgeving

Bedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze

Tineke van Hal

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve moeder en schoonmoeder

Zij werd 59 jaar. G. van Hal – Holster

Marga en Richard Silvester

Theo en Greet

Grietje Maria Waaifoort – Roos

Marja

Sinds 8 november 1974 weduwe van Hendricus Petrus Waaifoort

Dordrecht, april 2014 26 maart 2014 Torenstraat 30, Dordrecht Ik verlaat degene die ik liefheb om degene die ik liefhad terug te vinden.

In de leeftijd van 93 jaar.

Correspondentie naar: M.G.H. van Hal, Van Bosseplantsoen 99, 3317 PM Dordrecht

Gelukkig is onze lieve pap, opa en opa Piet een langer lijden bespaard gebleven. Dat neemt niet weg dat wij zijn lieve aanwezigheid erg zullen missen.

Frans en Tonny

Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Dordrecht, 28 maart 2014 “ Het Waterwiel”, Admiraalsplein 751 Correspondentie naar:

Piet Vlot

Dankbetuiging

* 24 september 1933 † 28 maart 2014 weduwnaar van Truus Vlot - Versteeg 61 jaar na mijn jawoord ben ik teruggekeerd naar mijn geliefde

Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Correspondentieadres: Noorderhoofd 58 3311 RD Dordrecht Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 4 april van 10.30 tot 10.50 uur in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht.

Voor de hartverwarmende belangstelling, de vele kaarten, mails, telefoontjes, het bezoek tijdens de ziekte en na het overlijden van

F.M. van der Beek Madeliefstraat 8 3314 ZP Dordrecht

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgehad.

Wim Brouwers willen wij u oprecht bedanken. Wij waren onder de indruk van het grote aantal bezoekers bij de crematieplechtigheid en het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij velen zo geliefd was.

JOS EN JOPIE KOK

Maja en Patrick Brouwers

GETROUW WD

Dordrecht, 2 april 2014

Aansluitend zal om 11.00 uur de crematieplechtigheid worden gehouden in eerdergenoemde zaal. Na aÁoop is er gelegenheid tot condoleren en nog even samenzijn in de Orangerie van Het Uitvaartcentrum. Bezoek op afspraak.

VAN HARTE GEFELICITEERD

Advertenties die dinsdag voor 12.00 uur zijn gereserveerd en voor 14.30 uur zijn aangeleverd worden in de uitgave van woensdag nog geplaatst.

Jan n & Alice Be erry y & Judith h Bren nda a & Ricard do

en

do

het uitvaartcentrum

zaterdag 5 april

open dag DenO uitvaartcentrum 100 jaar cremeren in Nederland

Van 10.00 tot 16.00 uur staan medewerkers tot uw beschikking om vragen te beantwoorden en alle mogelijkheden te laten zien die ons uitvaartcentrum te bieden heeft.

Kijk rustig rond of neem deel aan één van de uitgebreide rondleidingen.

Programma 10.00 11.30 12.00 13.30 14.00 16.00

Locatie: Nassauweg 190, Dordrecht

opening & koffie alles over een zorgeloze uitvaart voorlichting over erfrecht alles over een zorgeloze uitvaart voorlichting erfrecht oplaten nagedachtenisballonnen

Nagedachtenisballon Laat in nagedachtenis van uw dierbare een ballon op, als u wilt kunt u deze voorzien van een persoonlijke boodschap. Voor kinderen is er een mooie kleurplaat die ze met de ballon op kunnen laten. Alle ballonnen worden om 16.00 uur tegelijk opgelaten, mocht u dit liever in kleine kring doen dan kan dat uiteraard ook.

www.uitvaartdordrecht.nl persoonlijk betrokken en

Zaterdag 5 april houden crematoria een landelijke open dag omdat het 100 jaar geleden is dat de eerste officiële crematie plaats vond in Nederland. DenO haakt in op deze dag en nodigt u uit om een bezoek te brengen aan ons uitvaartcentrum aan de Nassauweg 190 in Dordrecht.


Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Stuurman aan wal

voor al uw reclame acƟviteiten:

dordtcentraalreclame.nl

Reageren?

Stuur een e-mail naar kronkelaar@dordtcentraal.nl

weer. Maar het mannetje komt nu niet meer. Na anderDe eerste groene puntjes in het riet langs de sloot achhalf jaar indringend uitzoekwerk is hij plots van mening ter ons huis zijn amper zichtbaar en het oproer onder dat dit een zaak van de gemeente Dordrecht is. de buren steekt al weer de kop op. Er zijn grofweg drie Bij de wijklijn en andere mannetjes en vrouwtjes van de kampen. We hebben een groep bewoners, die het niet gemeente bestaat juist de indruk dat dit het ‘pakkie-an’ zo nauw neemt met ‘mijn en dijn’, daar tegenover een is van waterschap Hollandse Delta. groep, die erg gesteld is op privacy Hoe gemeente Een moderne variant van het aloude en als derde een groep, die geen kastje en de muur. De reden dat nu partij is, maar het wel vervelend en waterschap ineens ‘niet duidelijk is wie hier handvindt dat de sfeer in de buurt een burenruzie en antihavend op moet treden’, is simpel. tikkie verzuurd is door al het gedoe. Beide instanties hebben helemaal Welk gedoe, zult u denken. Welnu, reclame bevorderen. geen zin om er tegen op te treden. sommige bewoners hebben het Waarom zouden ze? Liever lui dan riet achter hun woning gedeeltelijk moe en als die zeikerds weer bellen, dan beloven we wel verwijderd en er een tuintje van gemaakt. Een soort landjepik dus. Een mannetje van het waterschap is vorig weer wat. jaar bij de zondaars aan de deur geweest en die hebben Wat al die hardwerkende handhavers van natuur, broedplaatsen en waterstand niet door hebben is waar hun hun leven gebeterd, op eentje na. Die probeerde in het voorjaar van 2013 zelfs nog al het riet achter de woning laksheid toe leidt. Burenruzies verergeren, columnisten en ander mediagespuis verlekkeren zich hier aan en weg te branden. Dat liep bijna uit de hand en zorgde straks mag op TV de rijdende rechter er ook nog een voor een licht geïrriteerde brandweer. oordeel over vellen. Kort en goed; een hoop anti-reclaHet riet herstelde zich wonderbaarlijk en bereikte de hoogte, die we gewend zijn. Da’s zo’n twee meter en dat me voor gemeente en waterschap. En dat allemaal om een paar vierkante meter verdwenen riet. Je moet het er schept privacy voor bewoners aan de andere kant van maar voor over hebben. de sloot. Op de eerste mooie dag van dit vroeg begonnen voorjaar werd het illegale tuintje weer eens uitgebreid en prompt rinkelde de telefoon bij het waterschap

Actueel

5

Bomen krijgen nieuw plekje

Plannen voor leegstand Spuiboulevard DORDRECHT Dordrecht is één van de drie gemeenten die meedoen met een experiment van het Rijk om leegstand van gebouwen op een vernieuwende manier aan te pakken. Zo moet een oplossing komen die als voorbeeld voor de rest van het land kan dienen. In Dordrecht is de opdracht om een nieuwe bestemming te verzinnen voor de kantorenzone aan de Spuiboulevard. Aan ontwerpers is gevraagd om iets te bedenken. In Dordrecht is de selectie gevallen op ideeën van het team dat bestaat uit Bureau Enno Zuidema, UrbanXchange, Diederendirrix en Q Makelaars. Het plan is om de kantorenzone te veranderen in ‘een nieuw stimulerend werk- en stedelijk

landschap dat past bij de historische binnenstad’. Het leegkomende kantoor van de Belastingdienst geldt daarbij als motor. Nieuwe idenƟteit De plannen worden de komende maanden uitgewerkt. Daarbij wordt naar initiatiefnemers gezocht met kansrijke ideeën. Ook wordt de gewenste nieuwe identiteit bepaald en worden de mogelijkheden van de kantorenzone bekeken. Het ontwerpen gebeurt in verschillende ateliers waarvoor het team marktpartijen, experts uit de regio, vastgoedeigenaren, maatschappelijke partijen en bewoners uitnodigt. Het resultaat van de ontwerprondes wordt 24 juni gepresenteerd op de Architectuur Biënnale in Rotterdam. Den Haag en de Achterhoek doen ook mee aan deze pilot.

PAPENDRECHT Bomen langs de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht moeten wijken voor de op handen zijnde reconstrucƟe. Afgelopen zaterdag kreeg een aantal een nieuw plekje. Voor de reconstrucƟe van de Burgemeester Keijzerweg en het groot onderhoud van de Molenlaan wordt een inspraakprocedure doorlopen. Op de eerste ter inzagelegging van de stukken zijn een groot aantal reacƟes binnengekomen. Op de herplanƟng van de bomen afgelopen zaterdag zijn geen reacƟes gekomen, vandaar dat deze bomen alvast zijn herplant. De komende periode worden de reacƟes op de stukken verwerkt en er wordt onderzocht waar aanpassing van het plan noodzakelijk of wenselijk is. Vervolgens wordt het dan aanpaste plan weer ter inzage gelegd en kan op de aanpassingen gereageerd worden. (Foto: Thymen Stolk)

Kom de Surprise Shopper tegen op zaterdag 5 april! e d m o s n a k t k U maa n e g e t r e p p o h S Surprise n e n e p o l e t jf i l t he ar a m o z n e p o k n a uw a ! n e jg i r k e t d e o verg inkelt w il r p a 5 g a d r Zate opper de Mystery Sh .00 uur. 6 1 t o t 0 .0 0 1 n va s! Graag tot zien

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door: ABN AMRO, Allure Crystals & Jewels, Bart Smit, Bijoux Brigitte, Blokker, Bread&Breakfast, Coolcat, D-Reizen, De Tuinen, Dixons, Dolcis, Dordts Genoegen, H&M, Kapperazzi, Kapsalon Fadi, Kennedy Mode, Kuci Muci, Leonidas, Men at Work, Miro Tapasbar, NAME IT, Nano Vitaal, Nelson Schoenen, Pearle, Rituals, Sneakers, Sport 2000, Tabakshop Herengracht, T-Mobile, V&D, Vero Moda, Vos & Van der Leer Boekhandel.

Statenplein... hét winkelgebied in het hart van Dordrecht! www.statenplein.nl


6

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

ZOMER COLLECTIE

SCHOENEN

TASSEN

LEDERWAREN

Dubbelsteynlaan W 81 - Tel. 078 - 6215423 's maandags gesloten


voor al uw reclame acƟviteiten:

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Zwaargewonde bij steekparƟj Oldebarneveltplein

dordtcentraalreclame.nl

Actueel

7

Scooterrijder gewond op Krispijnseweg DORDRECHT Op het kruispunt Brouwersdijk-Krispijnseweg in Oud-Krispijn is vrijdagochtend een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeval. De man reed op de Krispijnseweg en wilde rechtdoor richting de Laan der VN. Een automobilist die op dezelfde weg reed wilde rechtsaf slaan de Brouwersdijk op. Daarbij zag hij de scooter vermoedelijk over het hoofd. De scooterrijder werd met een vermoedelijke beenbreuk en rug- en nekklachten naar Dordwijk gebracht. (Foto: Thymen Stolk)

DORDRECHT Bij een steekpartij op het van Oldebarneveltplein in Crabbehof is vrijdagavond een man ernstig gewond geraakt. De man kwam rond zeven uur uit een cafetaria lopen. Op dat moment haalde een andere man, die ook uit de horecagelegenheid kwam, hem in. Hij stak het slachtoffer een aantal keer en ging hij er vandoor. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte een onderzoek. Verschillende getuigen gaven aan dat het tweetal eerder al ruzie had gehad. Na het bekijken van beelden en verder onderzoek kwam een 55-jarige verdachte in beeld. Hij werd nog dezelfde avond aangehouden in zijn woning in Dordrecht. (Foto: Thymen Stolk)

Signalement van gewapende De Hoven overvaller DORDRECHT De poliƟe heeŌ een composiƟetekening kunnen maken van een man die ervan wordt verdacht op woensdag 12 maart te hebben ingebroken aan de Liechtensteinhof in Dordrecht. Het slachtoīer heeŌ een nauwkeurige beschrijving kunnen geven.

Nieuw asfalt DORDRECHT

Afgelopen weekend werd de A156 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht voorzien van een nieuw laagje asfalt. Daarvoor moest een tunnelbuis afgesloten worden voor verkeer. (Foto: Thymen Stolk)

De 20-jarige vrouw, een van de bewoners van het huis, is op woensdagochtend 12 maart rond 11.00 uur alleen thuis, als een man haar woning binnendringt. De man bedreigt de vrouw met een vuurwapen. Met diverse sieraden en een geldbedrag verlaat hij daarna het huis. De bewoonster is hevig geschrokken.Signalement De man is ongeveer 1.75 tot 1.80 meter lang. Hij was erg mager en droeg onverzorgde kleding en een donkere zonnebril met een smal montuur. Wie de man op de composiƟetekening herkent of andere informaƟe heeŌ die de poliƟe kan helpen bij het onderzoek, kan contact opnemen met het onderzoeksteam via tel. 0900-8844 of met Meld Misdaaad Anoniem tel. 0800-7000.

Wake Up!

25% KORTING 25% KORTING

OP OP BUITENLAK BUITENLAK KORTING KORTING OP OP ALLE ALLE BUITENLAKKEN BUITENLAKKEN VAN VAN SIKKENS-WIJZONOL-SIGMA SIKKENS-WIJZONOL-SIGMA AKTIE LOOP TOT 12 APRIL M.U.V. AANBIEDINGEN

Huur nu een Volkswagen Up voor maar

3,€2 ag!

per d T: 078 - 633 83 19

www.aarental.nl

(incl. BTW)

www.wanddeco.com WINKELCENTRUM NTRUM CRABBEHOF


8

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Grootste Keukenshowroom van Nederland

LUXE KEUKENS UIT VOORRAAD

1000 luxe keukens voor HALF GELD, op maat met 1 minuut levertijd !! In de allergrootste Keukenshowroom van Nederland, in Ter Aar, midden in het Groene Hart, vindt u nu de meest verkochte keukens die direct uit voorraad leverbaar zijn. Deze keukens worden door de adviseurs van Keukenwarenhuis.nl op maat voor u ontworpen! De voorraadkeukens zijn te koop voor vrijwel ieder budget en in diverse stijlen, van hoogglans wit gelakt, tot landelijk modern. Dus indien u snel een keuken nodig heeft, kom dan snel naar Keukenwarenhuis.nl in Dordrecht of Ter Aar!!

Jubileumactie! 50 jaar Keukens uit Ter Aar

Spectaculaire Jubileumacties bij Keukenwarenhuis.nl met: t DPNQMFFUPOU[PSHEFLFVLFOT t MVYFLFVLFOTEJSFDUVJUWPPSSBBE t $BTIBOE$BSSZLFVLFOTVJUWPPSSBBE #F[PFLPPLPO[FUPUBBMWFSOJFVXEF JOTQJSBUJFBGEFMJOH NFUMVYFLFVLFOTJO vele stijlen, van modern tot landelijk, en van groot tot klein, voor vrijwel ieder budget.

JUBILEUM AC TIETIJDEN donderdag 3 april 10-22 uur vrijdag 4 april 10-18 uur

(Ter Aar tot 22:00 uur)

zaterdag 5 april 9-18 uur

5000 m2 keukens

Einsteinstraat 29, 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201 – www.keukenwarenhuis.nl Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland), 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200


Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

dordtcentraalreclame.nl

Onvergetelijk ritje PAPENDRECHT

Een aantal kinderen dat het minder heeŌ of dat vaak naar het ziekenhuis moet, beleefde zaterdag een bijzondere dag Ɵjdens Kids and Cars. Zij mochten mee met een toertocht met exclusieve (sport)auto’s door de Alblasserwaard. De rit werd georganiseerd door de Tafelronde 140 Papendrecht met als doel de kinderen even onbezorgd laten t lat te ten ggenieten. enie en iete ten n. Naast de rondrit organiseerde dee Tafelronde Tafe Ta felronde ‘s avonds een karƩoernooi, waarvan waa aarvan de opbrengst vvolledig vo lled dig ten ten e goede goede de kwam aan SƟchƟng Groot Groo o t Hart. Hartt. (Fo (Foto: (F to: Thymen Stolk)

Kringloop Leger des Heils vaker open DORDRECHT De Kringloopwinkel van het Leger des Heils, De Ontmoeting, is sinds enige tijd twee keer per week open. De winkel met goede tweedehandskleding, speelgoed, curiosa en kleine huisraad en dat tegen redelijke prijzen, is op woensdag- en vrijdagochtend open (09.00 tot 12.00 uur). Vanaf 3 april komt daar de donderdagochtend bij. Dit wordt gevierd met een rek dat volhangt met speciale aanbiedingen. De winkel is te vinden op het binnenterrein van het Leger des Heils aan Kromhout 110.

Aanleg warmtenet

Kunstmin en Energiehuis

Actueel

9

Tv-programma Lifestyle Experience Įlmt bij GroenRijk DORDRECHT De dagen worden langer en de temperaturen gaan omhoog. Wat is er dan lekkerder dan in de tuin eten en koken? Dat dacht de redacƟe van het RTL 4-programma Lifestyle Experience ook. De Įlmcrew was samen met presentatrice Iris Rulkens naar GroenRijk Dordrecht gereisd om daar op uitnodiging van fabrikant Cadac alle ins en outs over de buitenkeuken te horen. In de winkel werd er het één en ander uitgelegd, maar het echte buiten koken ervaar je natuurlijk alleen in een mooie tuin. “Daarom zijn we naar mijn eigen tuin gegaan”, vertelt Leo Pap, eigenaar van GroenRijk Dordrecht.

“Ik heb pas de tuin opnieuw laten aanleggen met uiteraard een mooie buitenkeuken. Keurslager Theo van Velzen, uit de Bieshof, was er ook om te koken. Hij vertelde ook nog over wat wel en niet kan met zo’n keuken.” De filmploegen weten GroenRijk in Dordrecht wel te vinden. Regelmatig is tuinman Rob Verlinden er te gast (25 mei vinden hiervoor weer opnames plaats) en RTL filmde eerder al de vuurwerkverkoop. Op eerste paasdag, zondagmiddag 20 april, wordt het item uitgezonden in het programma Lifestyle Experience op RTL 4. Wie dan de smaak van het buiten koken te pakken heeft, kan tweede paasdag meteen naar GroenRijk Dordrecht. De winkel is dan open van 10.00 tot 17.00 uur. (Foto: Thymen Stolk)

DORDRECHT HVC start maandag 7 april met de aanleg van een warmteleiding als onderdeel van het warmtenet voor aansluiƟng van Kunstmin en het Energiehuis. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd op de Singel en in de Hallincqlaan, Groenedijk en de Stooplaan. Sinds deze week worden daar de werkzaamheden voorbereid. De werkzaamheden omvatten het opbreken van het asfalt, graafwerkzaamheden, de aanleg van het warmtenet en het aanbrengen van verharding. Als er gewerkt wordt, wordt de straat afgesloten voor verkeer. Woningen en voetpaden blijven bereikbaar. De afrondende werkzaamheden worden in de week van 2 tot en met 6 juni uitgevoerd. Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt van 07.00 tot 18.00 uur, uitzonderingen daargelaten.

Slimming You, afvallen zonder dieet!

LENTEKRIEBELS? Val nog vóór de zomer een paar kilo af met Slimming You. Afvallen onder professionele begeleiding, op een eenvoudige, verantwoorde en gezonde manier. Margriet Groenhof Gewichtsconsulent

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het behandeltraject.

10% LENTEKRIEBELKORTING KIJK OP WWW.SLIMMINGYOU.NL

www.slimmingyou.nl • info@slimmingyou.nl • 0639685200


10

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Alpon Parket bestaat 60 jaar! Daarom de hele maand april speciale jubileum aanbiedingen.

10 %

KORTING* op laminaat en PVC

Eiken gerookt wit lamel parket pm2 van € 63,50 NU met

21 % KORTING

*Vraag naar de actievoorwaarden

*

€ 49,95

Alpon Parket heeft een zéér uitgebreide collectie parket-, planken-, laminaat-, PVC-, vinyl-, marmoleum- en kurkvloeren. Alpon Parket is gespecialiseerd in parket op vloerverwarming en -koeling. Ook voor traprenovatie, onderhoud van vloeren en alle onderhoudsmiddelen bent u bij ons aan het juiste adres. U bent van harte welkom. KWALITEIT CHAP VAKMANS SERVICE

6A0 AR J

Blekersdijk 114 - 120 Dordrecht Tel. 078-613 76 77 www.alponparket.nl

SANISALE.COM; GROOT GEWORDEN DOOR KLEIN TE PRIJZEN… Sanisale.com is een landelijke franchise formule met winkels op het gebied van Sanitair, tegels en aanverwante artikelen. Sanisale.com staat voor kwaliteit (A) merken tegen lage (bodem) prijzen. Sanisale.com onderscheidt zich door onder meer haar mooie verzorgde showrooms waarin zowel losse producten alsook complete badkameropstellingen worden aangeprezen. Zo heeft ook de showroom van de Sanisale.com winkel in Sliedrecht het karakter van een badkamer speciaalzaak. Alleen de prijzen doen nog denken aan een outlet. Naast het complete en veelzijdige assortiment met A-merken,

Naast de verkoop, kan Sanisale.com Sliedrecht ook de

zoals Sphinx, Grohe, Assenti en Villeroy&Boch, kan

montage en installatie van uw badkamer voor u regelen.

Sanisale.com Sliedrecht op bestelling aan alle wensen van

Kortom: voor uw gemak, alles onder 1 dak. Sanisale.com

haar klanten tegemoetkomen. Sanisale.com Sliedrecht

Sliedrecht beschikt over een vaste groep aannemers die

onderscheidt zich verder door een excellente service te

vakkundig uw nieuwe badkamer voor u installeren, terwijl

bieden aan al haar klanten, of dit nu ondernemingen, kleine

u één aanspreekpunt blijft behouden.

zelfstandigen of consumenten zijn. Met zeer ruime relevante ervaring en kennis, wordt de klant met een gericht en

Graag verwelkomt het team van Sanisale.com Sliedrecht

helder advies verder geholpen bij het maken van een juiste

u dan ook in hun winkel aan de Leeghwaterstraat 103, te

keuze in de aankoop van badkamer, sanitair en tegels. In

Sliedrecht, bijvoorbeeld voor een gratis en vrijblijvend 3d-

tegenstelling tot haar concurrenten bezorgt Sanisale.com

ontwerp van uw nieuwe droombadkamer!! Uiteraard staat

uw spullen vervolgens zelf, zijn er in een groot aantal gevallen

de koffie altijd klaar.

geen bezorgkosten verschuldigd en wordt er bovendien geen aanbetaling van u verlangd.

Waarom Sanisale.com? • A-merken voor bodemprijzen • Snelst groeiende formule, door kennis en kwaliteit • Perfecte service • Persoonlijk contact, de eigenaar staat zelf ook in de winkel • Geen 0900 nummer • Mooi verzorgde showrooms • Geen aanbetaling • Gratis 3D-ontwerp • Ook voor lijm, voeg- en schoonmaakmiddelen

Win je droombadkamer! 1 Download de gratis Scoupy-App 2 Check de 3 Activeer en win

ALTIJD AL 18% TOT 50% KORTING OP ONS GEHELE ASSORTIMENT!

NU EXTRA 21% BTW VOORDEEL!

*

LAAGSTE PRIJSGARANTIE! * NIET GELDIG OP LOPENDE ORDERS EN ACTIE-ARTIKELEN, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

actie

OPENINGSTIJDEN Ma. 13:00 -17:30 uur, Di. t/m Vr. 09:30 - 17.30 uur, Do. 09.30 - 21.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur

Download hier

Sanisale.com Sliedrecht | Leeghwaterstraat 103 | 3364 AE Sliedrecht | t. 0184 - 769 031

www.sanisale.com ALPHEN A/D RIJN - AMERSFOORT - AMSTELVEEN - CAPELLE A/D IJSSEL - CRUQUIUS - DELFT - DEN HELDER HEERENVEEN - HEERHUGOWAARD - HILVERSUM - HOOGEVEEN LEIDERDORP - NUENEN - PURMEREND - SPIJKENISSE TILBURG - UTRECHT - WIJCHEN - WORMERVEER - ZAANDAM - ZWAAG | BINNENKORT OOK IN ALMERE


Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

Massagemarathon in Deltahal krijgt vervolg

11

Nieuw op de Reeweg Praktijk 078

DORDRECHT

Peter Kemper organiseerde vorig jaar voor het eerst een gesponsorde massagemarathon in de hal van SporƟng Delta in Dubbeldam. De hele dag was hij samen met ruim twinƟg andere vrijwillige masseurs in acƟe. Samen gaven ze die dag rond de 230 massages en haalden ze ruim 3.500 euro op. Voor de bestrijding van de ongeneselijke spierziekte ALS, want daar draait het allemaal om.

DORDRECHT De Reeweg Oost is in ontwikkeling. Hoewel sommige panden leeg staan, krijgen andere een nieuwe bestemming. Het pand van Įetsenzaak Kooper, Reeweg Oost 71, is sinds 1 januari 2014 PrakƟjk 078 geworden. Een prakƟjk waar jong en oud terecht kan met diverse hulpvragen.

Op zondag 18 mei is het weer zover. Op de website http://peterkemper.info/ kunnen belangstellenden zich al weer een week of twee aanmelden voor een massage van een half uur (10 euro) of een uur (20 euro). “We hebben nog iets meer masseurs dan vorig jaar en kunnen deze dag dus ook iets meer massages geven”, zegt Kemper. “Inmiddels zijn er voor dit jaar al zo’n 135 aanmeldingen, dus we zijn al zo’n beetje halverwege. Ik hoop dat we dit jaar op een opbrengst van minimaal 4.000 euro uitkomen.” MoƟvaƟe ALS is een zeer ernstige spier- en zenuwziekte, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Spiergroep voor spiergroep valt uit. Gemiddeld leeft iemand nog maar drie jaar nadat de diagnose gesteld is. Tegen ALS is er geen medicijn. Er sterven jaarlijks 500 mensen aan de ziekte. Kemper zag het afgelopen jaar in zijn nabije omgeving weer drie keer gebeuren. Een rechtstreeks motivatie om ook dit jaar de massagemarathon tot een nog groter succes te maken. Naast aanmeldingen voor de massages hoopt Kemper ook nog op extra sponsoring van bedrijven. Eén van de bedrijven die zich al wel aan het evenement hebben verbonden is Van Halen Events & Supplies. Zij zorgen weer voor de schermen en palmbomen die in de hal voor privacy zorgen rond de massagetafels.

Actueel

dordtcentraalreclame.nl

Schoonmaakbeurt voor WanƟjbad DORDRECHT

Over vijf weken gaat het WanƟjbad open voor het zwempubliek, maar vanaf deze week zijn de schilders en schoonmaakbedrijf F.J. Schilten druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe zwemseizoen. (Foto: Thymen Stolk)

Logopediepraktijk LiAn en Kinderpraktijk Heijligers / Treep waren al een aantal jaar gevestigd op verschillende locaties in het Reeland. Door de nauwe samenwerking tussen beide praktijken bestond al langer de wens om samen onder één dak te kunnen werken. Toen familie Kooper stopte met hun fietsenzaak kwam een lang gekoesterde wens uit: de twee praktijken konden samen verder in het pand. Een aantal andere enthousiaste paramedici sloot zich bij hen aan. Hierdoor is er een laagdrempelig, gevarieerd zorgaanbod voor jong en oud ontstaan binnen één pand. Iedere praktijk werkt zelfstandig maar door de vestiging onder één dak wordt een integrale aanpak geboden en zorg op maat geleverd. Kinderen en volwassenen kunnen met diverse hulpvragen bij terecht; voor onder andere taal- en spraakproblemen, gedragsproblemen,slaapproblemen, voedingsadvies, verwerking van scheiding/overlijden/trauma, onzekerheid, angsten, therapie & coaching. Meer weten over de prakƟjk? Op donderdag 10 april tussen 16.00 en 20.00 uur is er een open dag. Wethouder Bert van de Burgt verricht dan ook de oĸciële opening. Neem ook alvast een kijkje op www.prakƟjk078.nl.

Heerlijk wonen in de Rietoevers De woningen hebben een ruime woonkamer en twee slaapkamers. De appartementen zijn in 2007 gebouwd. De gehele woning is voorzien van een laminaatvloer. Ieder appartement heeft een ruim balkon, waar je uit de wind kunt zitten. Door de hoge ramen, die van de vloer tot plafond lopen, krijgt de woonkamer een prettige lichtinval. Van alle gemakken voorzien De keuken is voorzien van een kooktoestel, oven, een koel-vriescombinatie en een vaatwasser. Ook heeft de woning een ruime badkamer. Het com-

plex heeft een gezamenlijke ingang met een lift. Beneden is een gemeenschappelijke ruimte waar je meerdere fietsen kunt stallen. Daarnaast heeft elk appartement een eigen parkeerplek in een afgesloten ruimte onder het gebouw. Omgeving Het complex staat in een rustige groene buurt en op loopafstand van Winkelboulevard Noord, waar ook een supermarkt is te vinden voor de dagelijkse boodschappen. Veel belangstellenden zijn ook erg te spreken over de ligging van het com-

plex. De appartementen worden in de vrije sector verhuurd en starten bij een verhuurprijs van 875 euro, inclusief eigen parkeerplaats, exclusief servicekosten. Open huis Nieuwsgierig geworden naar de woningen in de Rietoevers? Kom dan op zaterdag 5 april langs Ɵjdens de landelijke open huizendag, van 11.00 tot 15.00 uur aan de Saturnusstraat 925 in Zwijndrecht. Kijk voor meer informaƟe op www.woonkracht10.nl/directhuren.

Niehof van der Meulen is een sedert 1952 in Dordrecht gevestigd accountantskantoor, met name gespecialiseerd op het gebied van midden- en kleinbedrijf. Ons kantoor is lid van het SRA.

AKTIE

D I N S D A G 1 A P R I L T/M Z AT E R D A G 5 A P R I L

V. A .

EERSTE 5

KLANTEN PER DAG

MOGEN 1KLEDINGSTUK UITZOEKEN BIJ INLEVERING VAN EEN:

APPEL EN EEN EI

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste medewerker met een collegiale instelling, die graag in een klein team werkt. Meer informatie over ons kantoor is te vinden op onze website: www.niehofvandermeulen.nl

accountants en belastingadviseurs accountants en belastingadviseurs

ZWIJNDRECHT In het appartementencomplex Rietoevers aan de Saturnusstraat in Zwijndrecht zijn op dit moment een aantal 3-kamerappartementen beschikbaar. Een mooie kans voor woningzoekenden die wel het gemak willen hebben van een appartement, maar niet willen inleveren op ruimte en wooncomfort. Op zaterdag 5 april wordt er van 11.00 tot 15.00 uur een open huis gehouden aan de Saturnusstraat 925.

NIEHOF NIEHOF VANDER DER VAN MEULEN MEULEN

MEDEWERKER SECRETARIAAT (voor 17 uur per week: zowel woensdag als vrijdag 8,5 uur)

De functie: • het uitwerken van correspondentie; • postverwerking; • het bijhouden en archiveren van dossiers; • het aannemen van de telefoon en verzorgen van de baliefunctie.

Het profiel: • opleiding op MBO niveau; • ervaring met microsoft office; • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; • collegiale instelling.

Wij verwachten van onze medewerkers initiatief, discretie en een cliëntgerichte opstelling. Wij bieden een goede salariëring, prima toekomstperspectieven en een prettige werksfeer binnen een informele cultuur. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u richten aan:

B I B L I S S M O D E • V R I E S E S T R A A T 74 - 7 8 • D O R D R E C H T

Niehof van der Meulen accountants Tav. de heer F. van Beek AA Postbus 187, 3300 AD Dordrecht

Telefoon: 078 - 614 24 66 e-mail: info@niehofvandermeulen.nl


12

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Autobedrijf de Bruin BV is ruim 40 jaar een begrip in Dordrecht. Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar

een gemotiveerde automonteur

bij voorkeur met APK papieren

De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden ten aanzien van diagnose, onderhoud en reparatie aan de bij ons aangeboden voertuigen. Een afgeronde opleiding auto techniek en relevante werkervaring is een pre. Wij bieden een prettige werkomgeving, een marktconform salaris en in/externe opleidingen. Denk je goed in deze functie te passen, neem dan snel contact met ons op.

Autobedrijf de Bruin BV Stevensweg 71 - 3319 AJ Dordrecht - 078 - 616 02 11 - info@hyundaispecialist.nl

creations

VOOR AL UW

RECLAME ACTIVITEITEN BLEKERSDIJK 38A 3311 LE DORDRECHT 078 6489 319

WWW.TWINCREATIONS.NL

SUPER BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 6 APRIL OOSTERHOUT Verhard parkeerterrein Slotjesveld / Slotlaan / 09.00 t/m 16.30 uur

inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl 2e kraam â&#x201A;Ź10,- <<<

* B A N K ST EL L EN * REL A X FA U T EU I L S * ST OEL EN * EET H OEK EN

* SA L ON TA FEL S

Nijverheidstraat 12-a 3316 AP DORDRECHT 078-6144098 www.a-collection.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag 10.00-17.30 uur. Tevens andere momenten op afspraak.

Een gedenksteen zorgt voor een speciale herinnering aan een dierbare. Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze site of bel ons voor een persoonlijk advies. Voor ieder budget is er een mogelijkheid. Madame Curiestraat 10 3316 GN Dordrecht Tel. 078 - 618 28 88

Burg. van Walsumweg 530 3011 MZ Rotterdam Tel. 010 - 270 90 09


Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

dordtcentraalreclame.nl

The Partysquad op Wantij afterparty in Bibelot

Sixties komen tot

‘Creatieve chaos’ is misschien wel het enige hokje waar The Partysquad met zijn internationale en gevarieerde releases enigszins in te duwen zijn. Doe electro, hiphop, reggae, rock, dance, dubstep en alles wat lekker en rauw is in een blender en je komt in de buurt. In steeg de bekendheid van The Partysquad de afgelopen zes jaar st scoorde het duo nationaal en internationaal snel en scoor hits, zoals Ik Ga G Hard en Fire. Ook werkten ze samen wereldberoemde artiesten als Afrojack en Major met wereldbe Lazer. Na aflooop van The Partysquad gaat het feestje verder met Superzer00s. Pop, dance, pulp, verde early earl urban worden overdwars aan elkaar gedraaid tot één grote dampende dansged avond. avo Kaarten voor de avond kosten 5,50 euro eu en zijn te koop via www.bibelot.net, www.energiehuis.net, bij de centrale kassa ww van het Energiehuis en Velvet Music Dordrecht. dre

DORDRECHT De Britse band The Overtures speelt op privéfeestjes van Paul McCartney, Elton John en Elvis Costello, maar op vrijdag 11 april ook in het Energiehuis. Hun concert The Bootleg SixƟes is een must voor iedere lieĬebber van de onvergetelijke muziek uit de jaren zesƟg. “Het is de beste sixƟes en sevenƟes coverband van de wereld”, zegt Bas de Zwart, de drijvende kracht achter het succesvolle Dordtse Big Rivers FesƟval.

The Overtures moet je meemaken

Vrijdag 11 april, 20.00 uur De korƟng geldt voor één toegangskaart. De balie in het Energiehuis is geopend van dinsdag tot en met zondag van 16.00 tot 20.30 uur.

eten zoals thuis maar dan anders

Bellissimo

Blasterjaxx en Martin Garrix draaien op Dancetour DORDRECHT De Spuiboulevard zal op zaterdag 26 april, de eerste Koningsdag, ongetwijfeld weer net als op de laatste Koninginnedag vol stromen voor de Dancetour Dordrecht. Van 13.00 tot 21.00 uur draaien er verschillende regionale talenten en n (inter)naƟonale toppers. Namen als Martin Garrix en Sunnery James & Ryan Marciano beloven ook dit jaar weer voor een groot feest te zorgen. In 2013 trok Dancetour Dordrecht ruim 20.000 bezoekers. Om 13.00 uur trapt de winnaar van de Pepsi DJ Clash het spektakel af. Wie de winnaar is, wordt op vrijdag 11 april bepaald tijdens de finale in Merz. Vervolgens neemt het bekende duo Sunnery James & Ryan Marciano het stokje over, gevolgd door Martin Garrix. De 17-jarige Nederlandse dj brak dit jaar door met het nummer Animals. Ver-

Met Dordt Centraal naar The Overtures Op vertoon van deze bon met 5 euro korƟng naar The Overtures in het Energiehuis!

eten zoals thuis maar dan anders

Leerparkpromenade 100 3312 KW Dordrecht 078-6525241 info@drechtwerkdiversiteit.nl www.drechtwerkdiversiteit.nl

20

Uw vertrouwde gezicht voor o.a.: •

APK • Reparaties • Airco • Accu’s

• Uitlaten • Onderhoud alle merken

Airco check/onderhoud incl. vullen, excl. BTW

13

DORDRECHT Het bekende producers- en dj/mc-duo The Partysquad bouwt zaterdag 14 juni, na vullen week na week, wereldwijd vele dansvloeren.

leven in het Energiehuis

De Zwart zag de band meerdere keren optreden in Liverpool en is op 11 april ook in het Energiehuis van de partij. “De vijf man- (Bas de Zwart, directeur Big Rivers) nen van The Overtures zetten de muziek van de jaren zestig en zeventig perfect neer. Het zijn technisch begaafde muzikanten en ze stralen de goede sfeer en energie uit. Ze hebben die typische Merseybeatsound die kenmerkend is voor bandjes uit Liverpool uit die tijd. Vaak sluiten ze de Beatlesweek in Liverpool af. Aan het einde van hun concerten gaat altijd het dak er af.” Meer info en kaartverkoop: www.energiehuis.nl.

Cultuur

69,95

Madame Curiestraat 8 Dordrecht tel. 078 - 617 56 57 www.vandrielautoservice.nl

der bestaat het programma uit TV Noise, Lucien Foort en Dordts talent Wessel S. Blasterjaxx sluit van 20.00 tot 21.00 uur het Koningsdagspektakel af. Vorig jaar kwamen er rond de 20.000 dancefans naar de Spuiboulevard voor de Dancetour. (Archieffoto: Thymen Stolk)


14

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG, BEIDE PAASDAGEN & KONINGSDAG

ONBEPERKT GENIETEN van ons exclusieve lopend buffet (warm en koud)

Op andere dagen ook mogelijk vanaf minimaal 10 personen.

€ s U kunt bij on n va n oo w ge ook . en et t ar de ka

13.50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 7,50

Keuze uit: vlees, kip of vis, seizoensgroenten met rijst, nasi of bami, soep en ijs

Bel voor reserveringen:

078-617 31 13

Winkelcentrum CRABBEHOF Tel. 078-617 31 13 • Geopend van 12:00 - 22:00 uur

Nostalgie • Vakmanschap • Restauratie kage’s k e l r o o V ken door da ding i e l r e t a en/of w olvero i r f o / n e g stoppin

Erker ie t a r u a t s re vanaf Voor een “waterdichte” ” erker moet u bij ons zijn jn !

1350,-

Water, Gas, Sanitair en C.V. installaties es Tel. Lage Zwaluwe 0168 - 480399 Tel. Dordrecht echt 078 - 8446700 Mobiel 06 - 20960087 info@esveldinstallatie.nl ldinstallatie.nl

www.esveldinstallatie.nl

op arbeid 6% BTW regeling!


voor al uw reclame acƟviteiten:

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Vv Heerjansdam start voetbalschool

Open dag

bij Ter Steeghe ZWIJNDRECHT Voorzitter Paul van den Heuvel opent op zaterdag 29 maart het nieuwe tennisseizoen bij tennisvereniging Ter Steeghe. Hij doet dat om 13.30 uur en daarna hijsen het jongste en oudste lid samen de vlag van de vereniging. Dat is tevens de aftrap voor een open dag bij de club. Tussen 14.00 en 16.00 uur verzorgt trainer Erry Sanders voor de jongste jeugd een balvaardigheidsparcours waarbij een heus diploma kan worden behaald. Verder is iedereen van harte welkom om tussen 14.00 en 17.00 uur vrij te spelen. Ook jeugd die nog geen lid van de vereniging is wordt met open armen ontvangen om eens te kijken of tennissen bij Ter Steeghe bevalt. Naast tennis is er de mogelijkheid om kennis te maken met Jeu de Boules. De tennisvereniging is te vinden aan het Tersteeghepad 10.

15

Pikstart helpt

FC Dordrecht aan zege

HEERJANSDAM Voetbalvereniging Heerjansdam start volgende week met een voetbalschool voor F- en E pupillen. In kleine groepjes van 4 tot 6 spelers wordt in zestien sessies extra getraind op techniek. Die kleine groepjes zorgen voor veel balcontacten en veel aanwijzingen van ervaren voetbaltrainers. Voetbalvereniging Heerjansdam is een overeenkomst aangegaan met de Ridderkerse Voetbalschool. De club wil de komende jaren nadrukkelijker inzetten op de ontwikkeling van de eigen jeugd met als doel, een gedegen doorstroming naar de senioren. Zowel op prestatief als recreatief niveau. De ontwikkeling van de speler staat centraal in het nieuwe jeugdbeleidsplan.

Sport

dordtcentraalreclame.nl

DORDRECHT

Mooie resultaten jazzdansers OKK

Een pikstart heeŌ FC Dordrecht vrijdagavond aan de drie punten geholpen tegen Helmond Sport. Al in de eerste minuut Matchwinnaar Erixon Danso gaat de strijd aan met twee Helmondse scoorde Erixon Danso de 1-0 aan de Krom- tegenstanders. (Foto: Michel Sterrenberg) medijk en aan die stand veranderde niets meer. Door de triomf reist Dordrecht als koploper af naar Tilburg. Daar staat de clash met Willem II, de enig overgebleven concurrent voor de Ɵtel, op het menu. Willem II dichƩe zondagmiddag de kloof met FC Dordrecht. De Tilburgers liepen op eigen veld Jong Ajax onder de voet: 7-1. Daarmee is de nummer twee op vier punten genaderd, met één wedstrijd minder gespeeld dan FC Dordrecht.

Nieuw in Dordt:

Wakeboarden

DORDRECHT OKK nam zeven selecƟeteams mee naar het NK Jazzdans, afgelopen zaterdag in Waalwijk. Bijna al deze teams vielen in de prijzen. De komende weken is het duimen draaien en afwachten op de resultaten Ɵjdens de overige voorrondes. Alleen de teams met de allerhoogste jurypunten gaan door naar de landelijke Įnale op 21 en 22 juni in Ahoy. Er waren de hele dat wedstrijden in allerlei leeftijdscategorieën. Selectie 1 (B categorie tot en met 16 jaar) behaalde een eerste plaats. Selectie 2 (C categorie 16 tot 19 jaar) eindigde als tweede. Selectie 3 (C categorie tot en met 16 jaar) werd zesde. Selectie 4 (C categorie 9 tot en met 13 jaar) behaalde een tweede plaats. Selectie 5.1 (D categorie tot en met 16 jaar) werd tweede. Selectie 5.2 (D categorie tot en 13 jaar) werd derde. Selectie 6 (D categorie 6 tot 9 jaar) werd derde. InformaƟe over de club is te vinden via www.okkdordrecht.nl.

DORDRECHT D O Ruben Kubbinga en Evert van den Berg zijn geRub start met een Board Academy. De twee zijn gek sta op boardsporten en na gekeken te hebben wat nog miste in Dordt, zijn ze uitgekomen bij het weakboarden. Vanaf 5 april kan iedereen er tewe rec recht. Er wordt gesport bij R&W De Biesbosch aa aan de Rijkstraatweg. Om de aftrap feestelijk te vieren is het zaterdag 5 april ook oo meteen een open dag. Vanaf 11.00 uur tot de zon ondergaat, zijn er allerlei activiteiten. Kijk voor alle inon formatie op www.board-academy.nl. Wakeboarden is fo niet ni de enige boardsport die wordt aangeboden door Board Academy. In waterskieën, skatey (elektrisch B skateboard), longboarden en management games (sask menwerkingsspel) wordt ook les gegeven. Mensen die m al a kunnen wakeboarden, kunnen alsnog naar Board Academy voor een clinic waterskate (skateboarden op het water) wat meer voor de gevorderden is. Alles over Board Academy is te vinden op de eerder genoemde website.

De dagboot van het Rode Kruis vaart weer De jaarlijkse dagtocht met de salonboot “NIRVANA”, georganiseerd door de afdeling Dordrecht van het Nederlandse Rode Kruis is weer aanstaande. Op woensdag 11 juni 2014 doorklieft de “NIRVANA” wederom de wateren rondom het eiland van Dordrecht. Aan boord is plaats voor 140 gasten uit Dordrecht die vanwege hun handicap, hun leeftijd of hun sociale situatie zelden of nooit eens lekker een dagje uit hebben. Met deze geheel verzorgde tocht wil het Rode Kruis deze mensen eens verwennen. Getrainde vrijwilligers bieden, zoals gewoonlijk, weer waar nodig, de helpende hand zoals bij het aan en van boord gaan maar ook bij alle andere zaken waarbij hun assistentie gewenst is. Vanwege de indeling van de boot is de dagtocht helaas niet geschikt voor gasten die volledig rolstoel gebonden zijn. Een rollator is uiteraard geen enkel probleem. De boottocht duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur. De kosten voor deelname aan deze magnifieke tocht bedragen € 10,00 per persoon. Voor dit bedrag bent u verzekerd van ontvangst met koffie of thee, tussen de middag een warme maaltijd en voordat u weer van boord gaat, als afsluiting van de tocht, verschillende sandwiches. Wie mee wil varen kan zich vanaf 7 april 2014 telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de afdeling Dordrecht van het Rode Kruis tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Telefoonnummer 078-6166066 of 06-50444932 Gezien de enorme belangstelling voor deze tocht is het zaak zich zo snel mogelijk aan te melden. Want vol is vol. Tot ziens op 11 juni aanstaande. aken door een email, inclusief uw cv, te sturen aan het secretariaat van de afdeling Dordrecht: rkad@xs4all.nl Ook voor opleidingen EHBO en REANIMATIE (INCL. AED) kunt u bij het Rode Kruis terecht

ZOEKT U EEN TANDARTS? Persoonlijke aandacht en advies staan centraal in onze manier van werken. Met een team van ervaren specialisten hebben we alles in huis om u aan een stralende lach te helpen. Mooie tanden en kiezen zijn op elke leeftijd mogelijk. Neem contact met ons op voor een afspraak. Wij heten u van harte welkom.

De vogels fluiten, de natuur komt in bloei, dus Pasen komt eraan.

KIJK O WEBS P ONZE DE IN ITE VOOR FO SPRE RMATIEEKUR EN

Algemene Tandheelkunde

Facings

Kunstgebit en Klikgebit

Implantologie

Bleken, Mondhygiëne

Kroon- en Brugwerk

Op zondag 20 april 1e Paasdag en maandag 21 april 2e Paasdag serveren wij een Champagne Paasbrunchontbijt. De kinderen gaan natuurlijk ook eieren zoeken in de tuin.

Ontvangst 10.30 (tot ca. 13.00) Volwassenen € 23,50 t/m 4 jaar € 9,50 t/m 10 jaar € 15,50 (Alleen op reservering)

Wij nemen nieuwe patiënten aan!

*Voor lunch en diner hebben wij een mooi Voorjaarsmenu (3 of 4 gangen) met al het lekkers wat het voorjaar te bieden heeft. (lunch en à la carte kaart kunnen natuurlijk ook)

Levident Zwijndrecht

Levident Dordrecht

Langeweg 250 - Zwijndrecht

Veersteiger 2 - Dordrecht

T 078 - 625 72 90

T 078 - 635 66 38

E zwijndrecht@levident.nl

E dordrecht@levident.nl

Restaurant Huis Den Deijl • Marellenweg 8 • 4836 BH Breda

Tel. 076-5653616 • www.huisdendeijl.nl

www.tandvitaal.nl

Onderdeel van:


Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

Sport

dordtcentraalreclame.nl

19

Kom kijken! DORDRECHT Nog een paar weekjes en de voorrondes van de Dordt Centraal Jeugdbokaal 2014 ziƩen er al weer op. De wedstrijden in de vervolgrondes worden allemaal gespeeld bij SC Emma op Sportpark Reeweg. Kijk voor verslagen en het actuele programma op www.jeugdbokaal.nl. En kom gerust een keertje kijken bij de wedstrijden!

SSW B1 - ASWH A1: 0-7 DORDRECHT In deze sporƟeve wedstrijd, waarin SSW met acht B-junioren speelde, heerstE ASWH vanaf de eerste minuut. Maar SSW probeerde waar mogelijk is aan te vallen. De eerste kansen waren echter voor ASWH. Na 2 minuten kreeg Claudio Teneggi al een grote kans en na 6 minuten was Bradley Pisas dicht bij de openingstreffer. Beiden waren nog niet scherp. Hierna deelde SSW twee keer een waarschuwing uit, maar ook de thuispleog was nog niet scherp in de afronding. In een tijdsbestek van 13 minuten werd daarna de wedstrijd beslist. In de 25e minuut was er een goede aanval die koel werd afgemaakt door Okan Arslan, 3 minuten later wist

hij zijn tweede al te maken door niet goed ingrijpen van de keeper. In de 35e minuut werd het 0-3 door Bas Kooiman die raak mikte uit een corner. In de 38e minuut werd het zelfs 0-4 door Jimmy Pieper die slecht verdedigen van SSW onberispelijk afmaakte. Gelijk na rust kreeg SSW nog een kans om de 0 weg te poetsen, maar de keeper redde bekwaam. Een snelle aanval met een voorzet van links werd in de 54e minuut tot doelpunt gepromoveerd door Jasper de Boon. Hierna golfde het spel wat op en neer en aan beide kanten waren er kansjes maar door goed keeperswerk aan beide kanten werd er lang niet gescoord. In de slotfase liep ASWH toch nog uit naar de 0-6 en 0-7, door in de 83e minuut toe te slaan via Bradley Pisas en in de 85e minuut door opnieuw Jimmy Pieper.

Pelikaan A1 - IFC A1: 0-3 ZWIJNDRECHT IFC ging voortvarend van start en toonde zich heer en meester over Pelikaan. In alle opzichten kwam Pelikaan tekort. IFC wist wel kleine ruimtes te vinden, maar dat leverde niet echt iets op. De spitsen Jeffrey Burghout en Perry van Wijk van IFC hadden wel veel balbezit, maar kwamen door het opgetrokken gordijn van Pelikaan er niet door heen. Pelikaan kwam na een half uur even

UIS OPErilN11H .00-12.30 za 5 ap

UIS OPErilN11H .00-15.00 za 5 ap

in de wedstrijd en door slordig uitverdedigen van IFC hadden ze de mogelijkheid om de score te openen. Marc Gorges van IFC had eindelijk de beste kans voor open doel. De keeper ging al naar de verre hoek, maar hij schoot naast. Na de rust werd de strijd heftiger. Pelikaan zat er korter op en liet het kaas niet van het brood eten. De scheidsrechter moest eigenlijk alle zeilen bijzetten om niets over het hoofd te zien. Zo

Rijsoord A1 De Alblas A1: 1-1 RIJSOORD Deze ontmoeƟng in Rijsoord draaitde uit op een kwalitaƟef zeer maƟg duel, dat kenmerkt werd door vele (kleine) overtredingen, de meeste daarvan door de thuisploeg. Dit zorgde gedurende de wedstrijd voor de nodige irritaƟes binnen en buiten veld.

Al na 3 minuten spelen kwam De Alblas op voorsprong door een doelpunt van Christiaan van Dommelen. Behoudens enkele vrije trappen van Wesley Vaudo van De Alblas was er verder geen gevaar voor beide doelen waar te nemen in de eerste helft. In de tweede helft zorgde De Alblas via Remco van de Burgh voor het eerste gevaar, maar zijn schuiver was een prooi voor de Rijsoord-keeper. Hierna was binnen enkele minuten Rijsoord

twee maal dicht bij een treffer, maar zowel Jannie van Brenkelen als Michael Kranendonk kregen de voet net niet tegen de bal om die binnen te schieten. Zo’n 13 minuten voor tijd viel de toch wel enigszins verwachtte gelijkmaker toen Michael Kranendonk profiteerde van niet ingrijpen van de verdediging van de gasten 1-1. Vrij snel hierna staakte scheidsrechter Hak het duel op verzoek van de trainer van De Alblas.

Oranje Wit A2 - Wieldrecht A1: 1-2

In de compeƟƟe wonnen beide ploegen al een keer van elkaar. Voor de Jeugdbokaal was Wieldrecht de bovenliggende parƟj. (Foto: Thymen Stolk)

werd Gerard Verhoef van Pelikaan na grof spel tien minuten aan de kant gezet. IFC kreeg de ruimte, maar wist geen veldoverwicht te creeren. Na een half uur strijd kwamen de mannen van Pelikaan toch tekort. IFC bracht Gerald Verhoef in stelling die de 0-1 binnen tikte. Vijf minuten later werd een mooie aanval over de flank door Jip Kegge ingetikt en in de allerlaatse minuut schoot Perry van Wijk nog een strafschop binnen.

PAPENDRECHT Tjaskermolen 55

DORDRECHT In compeƟƟeverband speelden deze ploegen al twee keer tegen elkaar, beiden haalden een overwinning. In het eerste kwarƟer was de wedstrijd in evenwicht. Rond de 20e minuut verhoogde Oranje Wit het tempo, waardoor er wat kansen kwamen maar deze waren, mede door goed keeperswerk van Ruben van den Koppel, niet besteed aan Daniel Blom, Rinaikel Geertrude en de snelle Dennis Haksteen. De slordigheden in de defensie van Oranje Wit werden de ploeg al snel fataal. Eerst deed Mark van Agteren nog te weinig met een goede kans, maar in de 38e minuut liet de beste man aan Wieldrecht-zijde Matthew van den Linden zijn klasse zien. Een vrije schop van ongeveer 20 meter krulde hij onhoudbaar in

UIS OPErilN11H .00-15.00 za 5 ap

de kruising. In de slotminuut van de eerste helft hield de snelle Jerryld Kana Oranje Wit in de wedstrijd door voor open doel niet de tweede treffer te maken. Ook in de tweede helft was Oranje Wit veelvuldig in balbezit, maar steeds volgde een slordige eindpass. Wieldrecht bleef vrij gemakkelijk overeind en via de snelheid van Mark van Achteren, Kana en de slim spelende Van den Linden kwam de ploeg er steeds gevaarlijk uit, in de 20e minuut resulterend in de 0-2. Uit een corner van Kana kopte de kleine Mark van Agteren raak tussen de lange verdedigers van Oranje Wit. Het laatste deel van de wedstrijd bleef Oranje Wit zoeken naar de juiste opening. De aansluitingstreffer werd uit een corner door Dennis Haksteen in het doel gefrommeld, maar verder dan wat kansjes en een prima schot op de lat van Geertruda kwam de thuisploeg niet meer. De wedstrijd werd zonder problemen geleid door scheidsrechter Van Drielvis.

DORDRECHT Simon Vestdijk-erf 71

U bent welkom tijdens het open huis op zaterdag 5 april van 11.00 tot 12.30 uur.

U bent welkom tijdens het open huis op zaterdag 5 april van 11.00 tot 15.00 uur.

Royale vrijstaande villa op een rustige locatie in de wijk ‘Molenvliet’. De woning staat op een groot perceel van maar liefst 624 m². De woning voorziet in zes(!) slaapkamers, inpandige garage, royale woonkamer met schuifpui en een zolder waar de mogelijkheid is om extra kamers te creëren. De tuin situeert zich vooral aan de zuid- en westzijde van de woning en beschikt over een vijver, blokhut en grote terrassen.

In de wijk Stadspolders bevindt zich deze royale eengezinswoning met een rustige ligging. Aan de voorzijde een doodlopende straat met voldoende openbare parkeerplaatsen. De woning is uitgebouwd door middel van twee royale dakkapellen op de tweede etage. Verder is de woning voorzien van een fraaie badkamer, tuingerichte woonkamer en een viertal slaapkamers!

Vraagprijs € 475.000 k.k.

Vraagprijs € 150.000 k.k.

DORDRECHT Weissenbruchstraat 41

UIS OPErilN13H .00-14.00 za 5 ap

DORDRECHT Mildenburg 93

U bent welkom tijdens het open huis op zaterdag 5 april van 11.00 tot 15.00 uur.

U bent welkom tijdens het open huis op zaterdag 5 april van 13.00 tot 14.00 uur.

Ruime maisonnette met onder andere een ruime woonkamer, een zijkamer en drie slaapkamers. Aan de achterzijde is er een balkon. De kozijnen aan de voorzijde zijn van kunststof.

In de wijk Sterrenburg ligt deze vierkamer eengezinswoning. De woning voorziet in een ruime keuken, tuingerichte woonkamer en een drietal slaapkamers. Nabij de woning is een parkeerplaats gelegen.

Vraagprijs € 87.500 k.k.

Vraagprijs € 129.000 k.k.


20

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Stadswerven Dordrecht. Water, ruimte, historie en nieuwe (woon)mogelijkheden. Ooit gleden hier de nieuwgebouwde schepen het Wantij en de Merwede in. Straks kun je hier wonen en genieten! Nieuwe woningen en appartementen in een oude en vertrouwde sfeer. Midden in het hart van Stadswerven komen 24 eengezinswoningen. Dit eerste deelplan wordt gebouwd rond een plein aan de Maasstraat vlakbij de toekomstige jachthaven. Meer weten? Kom naar het infocentrum in de Biesboschhal/DordtYart of kijk op de website.

WOONOPPERVLAKTE 117 TOT 150 M2

KOOPSOMMEN V.A. € 219.900,- V.O.N.

VERKOOP: OZP MAKELAARS - DORDRECHT - TELEFOON 078 635 17 53

SCHRIJF U NU ALVAST IN VOOR DE APPARTEMENTEN!

Wonen in Stijl

STATIG EN STADS WONEN 24 eengezinswoningen • gelegen aan de Oranjelaan te Dordrecht • woonoppervlakte van 126m2 t/m 129 m2 • luxe keuken • complete badkamer • 3 ruime slaapkamers • royale zolder • berging in de achtertuin • mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein

v.a. € 219.000,- v.o.n.

Nu in verkoop Neem contact op met: www.lanenvanoranje.nl

Bi 3 mannen an reedsden 70% on optieder

Oranje

Lanen van DORDRECHT

T 078 - 613 12 22

T 078 - 614 43 33

Volgende 6 woningen (Blok 2.3) nu in verkoop Kom kijken op de locatie

Op dit moment is er een divers aanbod van twee-onder-één-kapwoningen, eengezinswoningen en vrije kavels.

Vanaf € 205.900,- v.o.n. Volg ons: @Wilgenwende

Meer informatie? OZP makelaars, 078 635 17 53

natúúrlijk wonen in de stijl van de jaren ‘30

www.wilgenwende.nl


Het voetbal nieuws leest u op:

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014 Hoekbank Bahia Bankstel Bahia is een echte familiebank, een degelijk bankstel met goed zitcomfort en een onderhoudsvriendelijke bekleding.

2 HOEK 2

2 HOEK 2

IN STOF

IN GAZELLE LEDER

vanaf

vanaf

€1.295.-

€1.745.-

Merano slaapkamer Stijlvol uitrijdbaar comfort ledikant met aluminiumaccenten en Led verlichting in hoofdbord. Nachtkastjes op wieltjes. Leverbaar op 160 cm. en 180 cm. breed. en in diverse kleuren.

Ruime collectie Relaxfauteuils Maak kennis met onze nieuwe, exclusieve collectie relaxfauteuils en ervaar wat optimaal zitcomfort betekent.

Dressoir Liverpool Dressoir Liverpool is een onderdeel van het complete woonprogramma Liverpool, bestaande uit diverse dressoirs, 1 deurs kasten, bergkasten, TV-dressoirs, salontafels en eetkamertafels.

Meubel Provincialeweg 8a › Dordrecht › Tel. 078 - 616 50 91 › www.skippymeubel.nl

van der Pas onverschaduwt alles met onze zonweringproducten

dordtcentraal.nl

Amateurvoetbal

21

Gelijkspel voelt voor DFC als nederlaag DORDRECHT In de slag om lijfsbehoud heeŌ DFC een gevoelige Ɵk gekregen. Het eveneens in nood verkerende VVAC onƞutselde de Dordtse hekkensluiter in de derde klasse C in extremis een punt: 2-2. Op het gelijkspel viel niet zoveel af te dingen, maar voor DFC voelde het resultaat als een bittere nederDFC’er Robin Ramesar (met rugnummer 8) kreeg na aŇoop van het duel tegen VVAC nog zijn laag. En dat alles te ma- tweede gele kaart. (Foto: Michel Sterrenberg) ken met de slotfase, waarin de Dordtenaren zich zwaar benadeeld voelden door arbiter Simon. De scheidsrechter verzuimde eerst om VVAC-aanvoerder Tim Pallandt naar de kleedkamer te zenden na een elleboogstoot. “Ik heb het niet gezien”, verklaarde de scheidsrechter tegenover de protesterende DFC’ers. In blessuretijd kende Simon de bezoekers bij een 2-1 voorsprong voor DFC een strafschop toe, nadat invaller Aldwin Dame het gras opzocht. Uitgerekend captain Pallandt schoot de penalty onberispelijk tegen de touwen: 2-2. Na afloop deelde Simon, de gebeten hond in Dordtse ogen, nog een gele kaart uit aan Robin Ramesar, die verhaal kwam halen. Omdat de aanvoerder tijdens de wedstrijd ook al was bekeurd, betekende dat ‘rood’. Pijnlijk De pijnlijke ontknoping betekent voor DFC dat rechtstreekse handhaving een hels karwei wordt. Een hernieuwd optreden nacompetitie lijkt het hoogst haalbare objectief. ”Dit gelijkspel voelt als verlies”, treurde assistent-trainer Martin Nouwen. Interim-trainer Ab van Wijk sprak woorden van gelijke strekking. “En we hebben dubbel verloren, want we lopen ook nog schorsingen op. Het wordt puzzelen.” Hij doelde daarmee Rick van der Linden (gele kaart) en Robin Ramesar, twee sterkhouders bij DFC. Deksel De oudste club van Dordt riep de problemen deels over zichzelf af, hoewel het optreden van arbiter Simon in de slotfase de toets der kritiek niet kan doorstaan. Maar DFC verzuimde bij een 2-1 stand de wedstrijd te beslissen en kreeg de deksel op de neus. In de eerste helft was DFC tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong gekomen door Ramesar op aangeven van Dennis Raaymakers. Sander Bos egaliseerde direct na rust, 1-1, waarna DFC op bizarre wijze opnieuw de leiding nam. VVAC-doelman Matthijs de Hoop trapte over de bal en Raaymakers pakte het presentje uit: 2-1. Omdat arbiter Simon VVAC te hulp schoot, baatte het Ottlandse cadeau niet.

Dubbeldam kan Ɵtel Voetbalstanden nauwelijks nog ontgaan Zaterdag Hoofdklasse B

G N I T R O 35%K

op arkiezen Op alle m DAG KONINGS

DE LAAGSTE D R E E D N A R A G GE TE SERVICE S E B E D N E S IJ PR

Door eigen ƉƌŽĚƵĐƟĞ de gegarandeerd voordeligste markiezen van Nederland

25% KORTING OP MARKIEZEN, TERRAS OVERKAPPINGEN EN ZONNESCHERMEN DE GEHELE MAAND APRIL

Filiaal Lange Nieuwstraat 223 3111 AJ Schiedam Tel. 010 - 2469333

Filiaal Burg. de Bruinelaan 50 331 AG Zwijndrecht Tel. 078 - 6120054

DORDRECHT In het zondagvoetbal kan vierdeklasser Dubbeldam de Ɵtel nauwelijks nog ontgaan. Het team van Roy de Bruin en Fred Koster triomfeerde zondagmiddag met groot gemak bij DSE, 1-6, en telt negen punten voorsprong op Beek Vooruit en DIA. Wanneer Dubbeldam komende zondag bij DSE wint en Beek Vooruit en DIA allebei verliezen, is de titel bijna een feit. In dat geval bedraagt de kloof twaalf punten met nog vier wedstrijden voor de boeg. Derdeklasser RCD hield één punt over aan de degradatieclash met TVC’39: 2-2. Het ene punt bracht RCD nauwelijks verlichting. Komende zondag gaat de brigade van Paul Koster op visite bij SSW, dat ook tegen een afzink vecht.

ZBC’97 en GSC/ODS in evenwicht DORDRECHT In het zaterdagvoetbal veranderde er dit weekend aan de top helemaal niets. De clash tussen ZBC’97 en GSC op sportpark Bakestein eindigde onbeslist, 1-1, terwijl koploper Papendrecht een paar honderd meter verderop de punten deelde met Groote Lindt: 1-1.

1. Hoek, 21-48. 2. Stedoco 21-39, 5. ASWH 21-35, 1. Deltasport 21-18, 13. Heinenoord 21-12 14. Oranje Wit 21-9 2D 1. Brielle-21-44, 7. Wieldrecht 21-30 3C 1. Papendrecht 21-43, 2. GSC/ODS 21-37, 3. ZBC’97 19-36, 4. Groote Lindt 21-32, 5, SC Amstelwijck 2030, 6. EBOH 20-29, 12. De Alblas 21-21, 13. VVAC 20-19. DFC 20-16 4C 1. Asperen 18-48, StreeŅerk 18-45, 3. Arkel 18-35, 4. Dubbeldam 18-31 Zondag 3B 1. Oosterhout 21-42, 10. TVC’39 2122, 11. Gilze 21-19, 12 SSW 21-19, 13. RCD 20-15, 14. Boeimeer 21-13 4C 1. Dubbeldam 21-56, 2. Beek Vooruit 21-47, 3. DIA 21-47, 8. OMC 21-26 5B 1. SC Emma 20-46, 2. Welberg 2044, 3. DIVO 19-37

Uitslagen Zaterdag

HB: Zwaluwen – Oranje Wit 3-1 3C: ZBC’97 – GSC/ODS 1-1, DFC – VVAC 2-2

Zondag GSC blijft in de rangschikking tweede, met zes punten ach3B: TVC Breda – RCD 2-2 4C: Dussense Boys – Dubbeldam 1-6 terstand op Papendrecht. ZBC’97 telt zeven punten minder, maar heeft nog wel twee wedstrijden tegoed. In de hoofdklasse B kon Oranje Wit niet voor een surprise zorgen bij Zwaluwen. De bijna gedeMeer amateurvoetbal op gradeerde Dordtse hekkensluiter bleef met 3-1 Amateurvoetbal www.dordtcentraal.nl aan de verkeerde kant van de score


22

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

UIS OPErilN11H .00-15.00 za 5 ap

WIJNGAARDEN Dorpsstraat 26 U bent welkom tijdens het open huis op zaterdag 5 april van 11.00 tot 15.00 uur. In de kern van het langgerekte en landelijke dorp Wijngaarden treft u deze zeer royale woonboerderij. Wonen in deze boerderij betekent alle faciliteiten op korte afstand hebben en toch leven aan de rand van de natuur met weids uitzicht over de weilanden! Gezien de ruimte is de woonboerderij zeer geschikt voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of een bed & breakfast!

Vraagprijs € 850.000 k.k.

UIS OPErilN11H .00-15.00 za 5 ap

ALBLASSERDAM Resedastraat 20 U bent welkom tijdens het open huis op zaterdag 5 april van 11.00 tot 15.00 uur. Op zoek naar een instapklare woning? Deze woning aan de Resedastraat is HELEMAAL AF! Zo is er onder andere de beschikking over een complete en luxe keuken, een sfeervolle woonkamer en vier slaapkamers. De woning is grotendeels voorzien van luxe kunststof kozijnen met hr++ glas en verkeert in een perfecte staat van onderhoud! Daarnaast is de woning gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonomgeving. Kortom: een woning die na oplevering direct te betrekken is!

Vraagprijs € 189.500 k.k.

OPEN HUIS

5 april 2013 van 11.00 zaterdag 1 oktober 2011 van- 14.00 11.00 uur - 14.00

kijk voor alle deelnemende woningen op home4you.nu Dordrecht

Dordrecht

Dordrecht

Dordrecht

NIEUW Frans Lebretlaan 4

Henriëtte Roland Holst-erf 13

Van Ravesteyn-erf 318

Reeweg Oost 56

• Zeer correct onderhouden 5-kamer eengezinswoning • De woning is ruimer dan menig andere tussenwoning • 2 Moderne badkamers, 4 volwaardige slaapkamers • Woonkamer (type: doorzon), gesloten keuken

• Keurig onderhouden hoekwoning in de wijk Stadspolders • 4 Volwaardige slaapkamers, 2 moderne badkamers • Compleet uitgevoerde keuken, dakkapel geplaatst (2011) • Eigen P-plaats voor 2 auto’s, zonnige achtertuin

• Extra brede eengezinswoning in de wijk Stadspolders • 4 Volwaardige slaapkamers, woonkeuken • Royale woonkamer en inpandige berging • Eigen P-plaats, achterzijde (Z) grenst aan een speeltuin

• Royaal 2-laags bovenwoning in de wijk Het Reeland • Vernieuwde fundering, 4 slaapkamers (mogelijkheid 5) • Woonkamer (type: doorzon) van maar liefst 50 m² • Balkon (Z), royaal dakterras, VvE in oprichting

Woonoppervlakte: ca.130 m². Bouwjaar: 1958. Oplevering: In overleg.

Woonoppervlakte: ca. 125 m². Bouwjaar: 1989 Oplevering: In overleg.

Woonoppervlakte: ca. 145 m². Bouwjaar: 1995. Oplevering: In overleg.

Woonoppervlakte: ca. 140 m². Bouwjaar: 1913. Oplevering: In overleg.

€ 199.000,- k.k.

€ 209.000,- k.k.

€ 174.900,k.k. k.k. € 235.000,-

Dordrecht

Zwijndrecht

Dordrecht

€ 159.500,- k.k. Uw woning gratis in de verkoop! 100% No Cure No Pay Geen opstartkosten Geen intrekkingskosten

WONINGRUIL BESPREEKBAAR Spuiweg 170

Vrieseweg 25a

Oostkeetshaven 14

• Prachtig klassiek herenhuis, 15 meter diepe achtertuin • Goed onderhouden, alle authentieke details aanwezig • De woonruimte is verdeeld over 4 woonlagen • Gelegen op loopafstand van de historische binnenstad

• 2-kamer appartement met tuin (ZW) en alles gelijkvloers • Tuingerichte woonkamer + open keuken • VvE € 98,61 per maand, moderne badkamer • Nabij het bruisende centrum van Dordrecht

• Perfect gelegen 5-kamer herenhuis op 169 m² eigen grond • Royale tuingerichte woonkamer met open haard • Open keuken met uitzicht op de watertoren en Oude Maas • Achtertuin op zonzijde met vrijstaande garage

Woonoppervlakte: ca. 250 m². Bouwjaar: 1900. Oplevering: In overleg.

Woonoppervlakte: ca. 65 m². Bouwjaar: 1986. Oplevering: In overleg.

Woonoppervlakte: ca.156 m². Bouwjaar: 1979. Oplevering: In overleg.

€ 395.000,- k.k.

€ 129.000,- k.k.

Courtage Basis 0,75% excl. btw Toeslag Full Service 0,25% excl. btw

Bel voor een gratis waardebepaling en adviesgesprek op maat bij u thuis

€ 329.000,- k.k.

Sumatraplein 8 - 3312 XP Dordrecht - 078 645 2996 - info@home4you.nu - www.home4you.nu


voor al uw reclame acƟviteiten:

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

dordtcentraalreclame.nl

Vliegende start voor Brocanterie Sophie DORDRECHT Wat begon met het opknappen van oude meubeltjes als een hobby, is uitgegroeid tot een webwinkel (15.000 online klanten), een facebookpagina (bijna 68.000 likes!) en nu ook sinds een kleine week de winkel Brocanterie Sophie aan de Vriesestraat. Eigenaresse Marianne Rietveld is zeer verheugd met haar pand in het hart van de stad. “Het past helemaal bij ons.”

Marianne Rietveld van Brocanterie Sophie, de nieuwe winkel op de Vriesestraat. (Foto: Thymen Stolk)

Op de drie verdiepingen is een selectie te zien van het grote aanbod van Brocanterie Sophie. “Mensen moeten de sfeer maar eens komen proeven. We hebben van alle kamers in een huis een voorbeeld gemaakt, inclusief een badkamer en een toilet”, vertelt Marianne die vijf jaar geleden met een webwinkel begon omdat de verkoop van haar hobbyuitspattingen (opgeknapte meubeltjes met zelf ontworpen stickers) zo goed liep. “We begonnen met dertig artikelen, nu hebben we er inmiddels 2500.” De tekstborden en interieurstickers voor muren, meubels, deuren (“je kunt het zo gek niet

bedenken”) zijn eigen ontwerpen. Ze verzint zowel de teksten als de lettertypes. “Ik heb er vanaf het begin al zoveel plezier in.” Toen het nog haar hobby was, liepen de zaken al goed, maar sinds een half jaar loopt het storm. “Het is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat ik een achtbaan zit en over de kop blijf gaan.” Zij heeft inmiddels ook vier werknemers in dienst. Komend jaar is Marianne echter het vaste gezicht van de winkel aan de Vriesestraat die een vliegende start beleeft. Velen hebben de zaak afgelopen weekend bezocht en mooie aankopen gedaan. De winkel is volgens de eigenaresse nog net niet leeg verkocht. Niet zo verwonderlijk als je kijkt naar het aantal facebook likes. Brocanterie is hot! Bij Brocanterie Sophie is het allemaal te zien en te krijgen. De meubels, de accessoires enzovoorts. Mooi spulletjes, cadeautjes, voor jong en oud. Ruim een jaar organiseert Brocanterie Sophie ook workshops, met een high tea. Zoals de workshop tekstborden maken. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op www.brocanteriesophie.nl of ga eens langs om de sfeer te proeven.

Unieke combinaƟe van coaching en sporten DORDRECHT Voormalig profvoetballer Virgil Breetveld heeŌ met partner Peter van de Bovenkamp een veelomvaƩend programma ontwikkeld, waarin gewichtsbeheersing centraal staat. De Dordtse voetbaltrainer over de unieke formule van Project XL. “Afvallen, je eigen gewicht controleren? Project XL is een cursus gewichtsbeheersing en tegelijkertijd een ‘feelbetter’-programma. Het is en unieke combinatie van coaching en sporten. Een coach en een personal trainer helpen deelnemers hun doelen te bereiken. Wil je beter in je vel zitten? Heb je last van overgewicht? Dan is dit de methode, sterker nog, de enige methode om blijvend af te slanken. Geen dieet, geen pillen, geen maaltijdvervangers, geen uren lang hardlopen. Zonde van het geld en de tijd. En het is overbodig! Op langere termijn werkt

het zelfs averechts. Alles wat je moet weten leer je in de cursus gewichtsbeheersing. Je traint een jaar lang in een kleine vaste groep twee keer per week en je krijgt ook personal trainingen. De inhoud van de trainingen is gebaseerd op een unieke formule en wisselt regelmatig. Zelfverdediging, (vrouwen-)boksen, zumba, tennis, hockey en voetbal zijn onderdelen die in een training kunnen voorkomen. De trainingen moet je ervaren en het wordt leuk en genieten. In het programma, dat wordt aanbevolen door (ex-)topsporters, is er ook ruimte voor humor en plezier. De mental coach zorgt voor de mentale ondersteuning. Je hebt regelmatig persoonlijke gesprekken en je krijgt in groepsvorm voorlichting door deskundigen op het gebied van voeding, sport en welzijn. Ook krijgen deelnemers een verscheidene activiteiten aangeboden, denk bijvoorbeeld aan een kookworkshop, bezoek aan een schoonheidsspecialiste of een clinic door een bekende (ex)topsporter. Tijdens schoolvakan-

ties wordt het programma niet gegeven. Zo kan iedereen vooraf zijn of haar agenda voor het aankomende jaar invullen en is er geen excuus om een training te missen. We trainen bij voorkeur buiten en als het slecht weer is, kunnen we gebruikmaken van een sportaccommodatie. Project XL Dordrecht heeft door samenwerkingsverbanden de kosten beperkt weten te houden. De kosten bedragen slechts 98 euro per maand in plaats van de normale prijs van 170 euro per maand. Bespaar op voeding, fitnessabonnementen, pillen en maaltijdvervangers en verdien je investering in jezelf van 98 euro per maand terug. Daarvoor krijgen deelnemers een eigen personal trainer, een personal coach en de trainingen en kennis om voortaan beter en strakker in hun vel te blijven zitten. Er is ruimte voor maximaal 96 cursisten dus we adviseren mensen om zich snel aan te melden.” Voor meer informaƟe, tel. 085-0020770 of 06-18249259 (Peter van de Bovenkamp, coördinator).

Ondernemers

23

Koninklijke braderie in Oud-Krispijn DORDRECHT In het kader van 200 jaar koninkrijk vindt op zaterdag 5 april een grote braderie plaats, van 10.00 tot 17.00 uur op het J.P. Heyeplein en Nicolaas Beetsplein. De braderie omvat maar liefst 80 kramen en veel leuke aƩracƟes en is daarmee de grootste voorjaarsbraderie van Dordrecht. De braderie is de eerste in Dordrecht in het kader van 200 jaar koninkrijk. Voor iedereen is er wat wils en wat te beleven. Kinderen kunnen bij Stichting MEE kleding prachtig pimpen en kronen maken. Het resultaat kunnen ze laten zien tijdens de modeshow. Meedoen? Neem dan je eigen T-shirt mee. Er is een draaimolen, een springkussen en waaghalzen kunnen bungeejumpen. In de ruim 80 kramen is een zeer compleet aanbied te vinden. Maar natuurlijk is het ook gewoon leuk om elkaar tegen te komen op deze dag. Bruisend Oud-Krispijn is een bruisende wijk dankzij de inzet vrijwilligers en de bijdrage van betrokken ondernemers. De vrijwilligers van Oud-Krispijn, die deze braderie organiseren, maar ook allerlei andere activiteiten in de wijk, hopen dat in de toekomst meer organisaties zich aansluiten. “Samen staan we voor de wijk”. Wie meer informaƟe wil, kan terecht bij Peter Kwaak, P.c.kwaak@kpnmail.nl of tel. 6141247.


NIET TEVREDEN OVER UW HUIDIGE VERHUURMAKELAAR? MET SPOED WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD

Nr.1 in woningbemiddeling

Bergen op Zoom

0164 - 76 00 03


Honderd jaar cremeren Betaalbare topmerken op in Nederland Tweedehandskledingbeurs Dordrecht DORDRECHT In heel het land houden crematoria op zaterdag 5 april een open dag, omdat het 100 jaar geleden is dat de eerste oĸciële cremaƟe plaatsvond in Nederland. Uitvaartverzorging Dordrecht en Omstreken haakt in op deze dag en nodigt belangstellenden uit om een bezoek te brengen aan haar Uitvaartcentrum aan de Nassauweg 190 in Dordrecht. Van tien uur ´s morgens tot vier uur ´s middags staat het complete team klaar om alle vragen te beantwoorden en alle mogelijkheden te laten zien die het Uitvaartcentrum te bieden heeft. Naast uitgebreide rondleidingen (zelf rustig rondlopen mag ook), diverse voorlichtingsbijeenkomsten en informatie over erfrecht en uitvaartverzorging zijn er ook vertegenwoordigers van De Patio (verzorging van mensen in hun laatste levensfase), informatie over rouwverwerking, bloemdecoraties, uitgebreide catering in de Orangerie en een unieke mogelijkheid voor het sturen van een nagedachtenis. Nagedachtenisballonnen Kinderen kleuren een Voorjaarskleurplaat en schrijven met familieleden een boodschap aan een overledene of u schrijft een nagedachtenis op zonder kleurplaat. Bezoekers kunnen deze boodschap, die aan een heliumballon wordt bevestigd, in familieverband de lucht in sturen of de boodschap met alle andere nagedachtenisballonnen collectief ‘s middags om

16.00 uur op laten stijgen.

Programma 10.00 uur Uitvaartcentrum open, gasten zijn welkom voor een kop koffie in de Orangerie. Doorlopend rondleidingen. 11.30 uur Alles over een zorgeloze uitvaart door directeur Ad de Jong van Uitvaartverzorging Dordrecht en Omstreken. 12.00 uur Erfrecht: laat familie niet onverzorgd en ongewis achter door notaris Adriaan de Ruiter van notariskantoor Barendse Haase. 13.30 uur Alles over een zorgeloze uitvaart door directeur Ad de Jong van Uitvaartverzorging Dordrecht en Omstreken. 14.00 uur Erfrecht: laat familie niet onverzorgd en ongewis achter door kandidaat notaris Saskia Mos van notariskantoor Barendse Haase. 16.00 uur Collectief oplaten nagedachtenisballonnen. Gehele dag rondleidingen, volop luxe catering, een luxe informaƟetas met alles wat van belang is voor een perfect verzorgde uitvaart. Het team van Uitvaartverzorging Dordrecht en Omstreken heet iedereen van harte welkom op de open dag op zaterdag 5 april van 10.00 tot 16.00 uur.

DORDRECHT Tweedehands kledingbeurzen zijn in allerlei soorten en maten. Er is echter maar één Tweedehandskledingbeurs Dordrecht. Het unieke zit hem in het aanbod, maar vooral ook in de aandacht en Ɵjd die de drie vriendinnen Madeleine, Manuela en Mar in de voorbereiding steken. “Wij zijn eigenlijk de Bijenkorf van Dubbeldam”, grapt de laatste. Het begon allemaal jaren geleden met wat kinderkleding waar de kinderen van de dames na één keer dragen uit waren gegroeid. “Zo zonde”, vond Mar. “Het begon dus met een kleine kinderkledingbeurs. Daarna zijn we overgestapt op voornamelijk tweedehands dameskleding van toonaangevende en exclusieve merken in de maten 34 tot en met 50. Het werd steeds uitgebreider.” Tegenwoordig organiseren de dames ieder voorjaar en najaar een drukbezochte beurs in de showroom Respect Meubelen achter de woning aan de Stevensweg 59. Van alle kanten worden kledingsstukken ingebracht die namens deze mensen op de Tweedehands Kledingbeurs Dordrecht worden verkocht. Voorafgaand aan de beurs, die zo’n drie maanden voorbereiding vergt, zijn er eerst nog aparte beurzen met designerkleding en één met schoenen en tassen. Daarna volgt de grote beurs die twee weken duurt. Gisteren is die weer van start gegaan. Tot en n met volgende week vrijdag kunnen n dames er voor scherpe prijzen kwaliteitskleding aanschaffen van uiteenlopende merken, van Zara tot Gucci. Alles keurig gesorteerd opp kleur en maat. “Daarnaast hebben we een aantal rekken jongenstienerkleenerkleding, maar ook sieraden, raden,

sjaals en tassen”, vertelt Mar. “In de toekomst willen we ook herenkleding gaan doen.” Kleding die niet wordt verkocht en die de verkopende partij niet terug wil, gaat al sinds de oprichting naar de Dordtse Kledingbank. Duurzaam Een belangrijke drijfveer voor de drie vriendinnen is dat ze heel erg voor hergebruik en duurzaamheid zijn. Kleding waarvan zeker is dat het door kinderhanden is gemaakt, vind je dan ook niet op de beurs. Niet voor niets werd de beurs aan de Stevensweg twee jaar geleden door de gemeente beloond met een Fair Trade-prijs. In alle opzichten is de beurs uniek. Zo is er ook pasgelegenheid en een gezellig koffiehoekje. Parkeren kan voor de deur. Als extraatje zijn er leuke verrassingsacties in samenwerking met De Staartploeg en Davi City Spa. De beurs is geopend tot en met vrijdag 4 april en van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 april. Op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 20.30 uur, de overige dagen van 10.00 tot 16.00 uur. Er wordt steeds aangevuld. In de tweede verkoopweek is het assorƟment in zijn geheel vernieuwd. Voor informaƟe en een greep uit het aanbod: www.tweedehandskledingbeurs.nl.

Madeleine, Mar en Manuela vormen een perfect op elkaar ingespeeld team. (Foto: Thymen Stolk)

D N E OER

ONR

GOED

OPEN HUIS

OPEN HUIS

A.S. ZATERDAG VAN 11:00 - 15:00 UUR

A.S. ZATERDAG VAN 11:00 - 15:00 UUR

VRAAGPRIJS € 100.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 129.500,- K.K.

Sterrenburgplein 38

Hof de Vrienschap 21

Prima onderhouden 2-kamer appartement met pandbreed balkon, gelegen op de 6e verdieping van een complex in de wijk Sterrenburg 1, naast het winkelcentrum. Ind.: entree, m.k., toilet, ruime woonkamer met deur naar het balkon, keuken met modern keukenblok, gemoderniseerde badk., ruime tussenhal en slaapkamer. Bijz.: gehele woning is v.v. dubbel glas. Oplev.: in overleg.

Knusse woning met zonnige (ZW) achterplaats, gelegen op 78 m² eigen grond. Ind.: entree, woonkamer, halfopen keuken, badk. met douchecabine, wastafel en toilet, 1e verd.: 3 slp.krs..2e verd.: bergvliering. Bijz.: gehele woning is v.v. dubbel glas, op staal gefundeerd, achterom. De woning is gunstig gelegen t.o.v. stadscentrum en N.S.-station. Oplev.: spoedige oplev. mogelijk

Prunushof 2 • Dordrecht 078-6543131 www.pammakelaardij.nl

Prunushof 2 • Dordrecht 078-6543131 www.pammakelaardij.nl

Abraham Kuyperweg 56 Dordrecht

Boshamerstraat 25 Dordrecht

Open Huizen Dag NVM Twee keer per jaar organiseert de Nederlandse Vereniging van Makelaars de landelijke NVM Open Huizen Dag. Woningverkopers en woningzoekers doen massaal mee aan deze belangrijke huizendag waarop woningen vrijblijvend bezichtigd kunnen worden. De NVM Open Huizen Dag kan nog altijd rekenen op grote belangstelling. Op deze dag doet ongeveer 25 procent van het totale woningaanbod in Nederland mee en houden tienduizenden woningbezitters Open Huis.

5

Aletta Jacobs-erf 134 Dordrecht

OPEN HUIS

OPEN HUIS

OPEN HUIS

A.S. ZATERDAG VAN 11:00 - 15:00 UUR

A.S. ZATERDAG VAN 11:00 - 15:00 UUR

A.S. ZATERDAG VAN 11:00 - 15:00 UUR

VRAAGPRIJS € 119.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 135.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 175.000,- K.K.

Ruim en licht drie kamer appartement in een aantrekkelijke woonomgeving.

Leuke, sfeervolle eindwoning met een heerlijke achtertuin op het zuidwesten.

Ruime en degelijk gebouwde tussenwoning gelegen aan een autovrij hofje.

• Kamers: 3 • Woonoppervlakte: 90 m²

• Kamers: 4 • Woonoppervlakte: 80 m²

• Kamers: 5 • Bouwjaar: 1988 • Woonoppervlakte: 125 m² • Inhoud: 350 m3

• Bouwjaar: 1965 • Inhoud: 240 m3

• Bouwjaar: 1933 • Inhoud: 240 m3

Oplevering in overleg.

Oplevering in overleg.

Oplevering in overleg.

Singel 348 • Dordrecht 078-6146633 www.woonkoers.nl

Singel 348 • Dordrecht 078-6146633 www.woonkoers.nl

Singel 348 • Dordrecht 078-6146633 www.woonkoers.nl

WOONKOERS MAKELAARDIJ

WOONKOERS MAKELAARDIJ

WOONKOERS MAKELAARDIJ

Bezoekers NVM Open Huizen dagen Voorgaande NVM Open Huizen dagen leverden vaak meer dan 100.000 bezoeken op. De belangrijkste reden voor die populariteit is dat de Open Huizen Dag zowel huizenzoekers als verkopers van een huis een unieke kans biedt. Voor wie een huis zoekt, is het heel aantrekkelijk om in de gewenste regio een aantal huizen zonder afspraak te kunnen bekijken en vergelijken. Voor wie zijn huis wil verkopen, biedt de NVM Open Huizen dag de kans om zijn woning aan een groter aantal geïnteresseerden te laten zien.


AUTO BOOI

Automobielbedrijf

VAN DER

Het controleren van de airco in uw auto

OCCASIONS MET 3 TOT 12 MAANDEN GARANTIE Chevrolet Aveo 1.2 LS, 5-drs. Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT Ford Focus C-Max Kia Ceed Sporty Wagon 1.6 CVVT Kia Rio 1.4 X-tra airco, 5-drs. Lexus RX 300 300 executive V6 Mazda MX-5 1.6i Cabriolet Nissan Almera Tino 1.8 16V Nissan Micra 1.2 65pk Visia, airco Nissan Micra 1.2 65pk Mix 5-drs. Nissan Micra 1.4 16V Acenta 5-drs Nissan Note 1.4 16V LIFE EDITION Nissan Pixo 1.0 Acenta Nissan Qashqai 1.6 Acenta Opel Astra 1.6 16V 105pk EDTION Opel Meriva 1.4 16V Peugeot 207 XT 1.4 5-drs. Peugeot 207 X-Line VTi 5-drs Renault Clio Estate TCE 100 Dyn. Seat Altea 2.0 FSI Sport-Up Autom. Toyota Avensis Wagon 2.0 16V Toyota RAV4 2.0 16V VVT-i Linea Sol Toyota Yaris 1.0 VVT-i VW Golf 1.4 16V TSI 170pk VW New Beetle 1.6 16V, airco

7.500 46.995 128.000 132.089 73.150 160.000 176.453 123.565 79.611 47.643 42.383 60.657 13.900 116.899 77.351 49.000 110.280 17.369 109.529 103.146 151.214 98.148 49.473 63.396 96.000

Zilver Grijsm. Blauwm. Zwartm. Zwartm. Groenm. Groenm. Grijsm. Grijsm. Grijsm. Grijsm. Bruinm. Rood Grijsmet. Grijsmet. Grijs Grijs Wit Blauw Grijsm. Grijsm. Grijsm. Grijs Zwartm. Zilver

2011 2008 2006 2007 2007 2004 1999 2004 2006 2010 2006 2008 2013 2008 2007 2004 2007 2010 2008 2006 2005 2006 2010 2008 2002

9.250,6.250,6.950,8.250,6.750,15.950,4.750,4.250,5.750,7.950,6.250,7.950,7.250,12.750,7.950,5.950,5.950,10.250,8.250,9.950,8.950,9.500,8.750,12.950,6.750,-

Laat de airco van uw auto minimaal één keer per jaar controleren. Het koelmiddel dat in een airco zit, is schadelijk voor het milieu. Het is dus belangrijk dat u uw airco regelmatig na laat kijken op lekkages. Een lekkage kan een nadelig effect hebben op het milieu en de werking van uw airco. Wij hebben de apparatuur in huis om onderhoud aan uw airco professioneel en milieuvriendelijk uit te voeren. Overigens, regelmatig onderhoud kan ook voorkomen dat u ineens voor hoge reparatiekosten komt te staan!

Airco controle / onderhoud + vullen € 49.95 (excl. BTW) Gratis reinigen t.w.v. € 19.95 (excl. BTW)

Geopend van maandag t/m zaterdag + koopavond

Bremstraat 9 • Dubbeldam • Telefoon 078 - 616 18 49 • Dordrecht

Bekijk al onze occasions met foto’s op onze site: www.autovanderheiden.nl

FIAT 500 TWINAIR LOUNGE AIRCO - LMV - PANORAMADAK - PDC - 1500 KM - 2013

Nieuwprijs € 18.130,-

Nu voor € 11.945,-

Alfa Mito 1.4 T Distinctive 40.000 km, ECC, 1e eig.............................. 10 11.850,Alfa Mito 1.4 T automaat, leder, ECC, xenon, 1e eig.......................... 11 14.650,Chevrolet Aveo 1.2 16V 5-drs., nieuwm., 29.000 km, 1e eig.............. 13

9.750,-

Citroën C1 1.0i, 5-drs, attraction, nieuw model, 1e eig....................... 12

7.650,-

Citroën C4 Grand Picasso, 7-persoons, automaat, 84.000 km, 1e eig.. 08 13.850,Fiat 500 Twinair Lounge, LMV, airco, dak, 1.500 km, 1e eig.............. 13 11.945,Ford C-Max 1.6 VCT Titanium, nieuwm., 37.000 km, 1e eig.............. 12 17.650,Ford Fiësta 1.25 16V Trend, 5-drs, airco, 37.000 km, 1e eig.............. 10

9.250,-

Ford Focus 1.8 16V Wagon, Titanium, ECC, NAV, 63.000 km, 1e eig.10 13.850,Ford Focus 2.0 16V Rally Ed., airco, LMV, 59.000 km, 1e eig...............07

8.950,-

Ford Galaxy 1.6 16V Ecoboost, Titanium, ECC, NAV, 58.000 km, 1e eig 12 26.850,Honda Civic 1.3i Hybrid Elegance, ECC, LMV, 59.000 km, 1e eig.... 11 12.850,-

NU 15% KORTING OP ONDERDELEN

Inclusief grote beurt / 1 jaar APK + geen afleveringskosten

078 - 617 10 72 Gebruikte auto’s met BOVAG garantie en nationale AUTOPAS. WEEK AANBIEDING

Hyundai i20, 1.4i, catcher, leder, ecc, 16.000 km................................... 11 10.850,Nissan Micra 1.2 DIG-S, 5-drs, nieuw model, airco, 1e eig.................. 12

9.350,-

Opel Adam 1.2 Glam, NAV, Leder, 3.000 km, 1e eig........................... 13 15.650,Opel Corsa 1.2 16V Cosmo, 5-drs., leder, LMV, airco, 28.000km, 1e eig..... 12 10.950,-

Marconiweg 4-6 Dordrecht Tel. 078-6489830

Opel Corsa 1.3 CDTi, 5-drs III Ed., LMV, airco, 51.000km, 1e eig....... 11

9.950,-

Opel Corsa 1.3 CDTi, 5-drs Edition, airco, 39.000km, 1e eig................11

9.650,-

www.mb-autoservice.nl

Opel Meriva 1.4i, Turbo Edition, airco, 65.000 km, 1e eig...................11 12.850,-

Opel Corsa 1.3 CDTi, 5-drs, LMV, NAV, airco, 48.000 km, 1e eig....... 11 10.350,Opel Zafira 1.8 16V Executive, ECC, LMV, 54.000 km, 1e eig..............11 15.850,Peugeot 107 1.0i, XS, 5-drs, airco, 49.000 km., 1e eig.......................... 11

6.750,-

Peugeot 107 1.0i, Active, 5-drs, airco, nieuw model, 19.000 km, 1e eig.12 7.750,Peugeot 107 1.0i, Active, 5-drs, airco, nieuw model, 27.000 km, 1e eig.12 7.750,-

¬

¬

!UTOBEDRIJF¬3TUURMAN

DE DAIHATSU DEALER & HONDA SPECIALIST VOOR DE ALBLASSERWAARD OCCASIONS MET 6 MND. BOVAG – GARANTIE

NU IN ONZE SHOWROOM: DE NIEUWE HONDA CIVIC-TOURER!!!! MERK/TYPE Honda JAZZ 1.4 SI , Navi Honda CIVIC Hybrid, navi Honda CIVIC Hybrid Navi, tr.haak Honda ACCORD Tourer 2.2 Elegance, navi Honda CR-V 2.0i Lifestyle, tr.haak Honda CR-V 2.0i Lifestyle, navi, tr.haak Daihatsu MATERIA 1.3 Funk, airco Daihatsu TERIOS 1.5 Expedition Daihatsu CUORE 1.0 5D Daihatsu SIRION 1.0 premium airco Peugeot 207 1.4 Mazda 3 5d 1.6 Sport HymerCamp 644GT 2.8 TDI vol opties

BW.JR. KM.STAND 2012 11000 2009 119000 2011 26000 2009 131000 2011 79200 2011 37500 2007 62000 2008 42000 2009 103000 2009 95000 2007 105000 2004 162000 2001 117500

KLEUR rood d.blauw m. zwart m. volcano gr. urban tit. zilver m. lime green zwart m. zwart m. zwart m. zwart zilver m. wit

€ € € € € € € € € € € € €

PRIJS 19250,= 8850,= 12950,= 17950,= 26950,= 28850,= 7250,= 12950,= 5450,= 6950,= 5250,= 4750,= 29950,=

ZONDER GARANTIE INCL. APK Honda HR-V 1.6 Sportspack airco Honda CR-V 2.0i LS tr.haak Daihatsu Sirion2 1.0 5dr. Toyota Corrola station 1.6 airco Knaus Traveller 630 6pers.

1999 2000 2005 2000 1992

blauw m. Beige zilver zilver wit

€ € € € €

2550,= 3250,= 3750,= 2750,= 5950,=

224700 134000 139000 180000 215000

VOOR EEN TOPOCCASION GAAT U NATUURLIJK NAAR EEN BOVAG BEDRIJF!

Peugeot 207 1.6 16V VTI, Pack, ECC, NAVI, 58.000km............................ 08

9.350,-

Peugeot 207 1.4i Cool BlueLine, airco, 62.000km, 1e eig...................... 08

7.650,-

Renault Clio 1.2 16V Estate Collection, airco, zwartmet. 1e eig.......... 11 10.850,Renault Clio 1.2 16V Estate Collection, airco, 44.000 km, 1e eig...........11 11.650,Renault Megane 1.6 16V Celsium, ECC, LMV, NAV, 68.000km, 1e eig.10 12.650,Seat Ibiza 1.2i CLub 5-drs., wit, airco, nieuwm., 1e eig........................... 10

8.750,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Eco Style 5-drs., airco, LMV, 54.000km, 1e eig......... 11

9.650,-

Seat Ibiza 1.2 TSi, ST, nieuw model, LMV, airco, ECC., 1e eig.................13 13.250,Seat Leon 1.2 TSi, Good Stuff Sport, LMV, airco, 65.000 km, 1e eig.... 11 12.950,Toyota Auris 1.8 Full Hybrid, ECC, NAV, LMV, 43.000 km., 1e eig......... 12 15.850,Toyota IQ 1.0 12V VVTI leder, LMV, airco, 1e eig.................................... 09

6.950,-

Volvo V60 2.0 T5 Momentum automaat, leder, NAV, 37.000km, 1eig.......... 12 30.850,-

Inruilauto’s zonder garantie, wel APK keuring Mazda 626 1.8 16V 5-deurs, airco, 112.000 km.........................................00

1.950,-

Compleet aanbod met foto www.autobooi.nl * Geen afleveringskosten * Levering alle merken nieuwe auto’s * APK II keurstation * Inruil, financiering mogelijk * Tevens donderdagavond en zaterdag open

Nu ook INBOUW van BEAR-LOCK versnellingsbak sloten!! ONDERHOUD, REPARATIE, APK ALLE MERKEN

WWW.WIMSTUURMANAUTO.NL Reeweg-zuid 46 TEL. 078-6171072 bij het Albert Schweitzer (Refaja) ziekenhuis Locatie Amstelwijk Dordrecht

LELYSTRAAT 99 (T.O. TRENDHOPPER) 3364 AH SLIEDRECHT • TEL: 0184-412796 • STUURMAN@DAIHATSU.NL

DEALERKWALITEIT VOOR EEN GOEDE PRIJS

ALTIJD ± 60 OCCASIONS OP VOORRAAD

OCCASIONS

Renault Megane Cabriolet 2.0i Bouwjaar: 2005 Km. stand: 99.926 km Opties:

Airco Navigatie

Prijs: € 6.650,-

Fiat Punto 1.2 Edizione Bouwjaar: 2011 Km. stand: 38.896 km Opties:

Metallic Airco

Prijs: € 6.950,-

Daihatsu Sirion 1.0 12V Bouwjaar: 2006 Km. stand: 39.785 km Opties:

Metallic Stuurbekrachtiging

Prijs: € 5.250,-

Hyundai Accent 1.4i Dynamic Bouwjaar: 2008 Km. stand: 79.387 km Opties:

Airco

Prijs: € 5.950,-

Hyundai

Kleur

KM

Hyundai i10 Active Cool

Blauw

62.894

BJ 2010

6.250,-

Hyundai i20 First Edition

Blauw

52.665

2012

11.900,-

Hyundai ix20

Wit

15.650

2010

14.950,-

Hyundai i30 1.4i CVVT HP Dynamic

Grijs

76.149

2007

8.750,-

Hyundai i40 1.6 GDi

Wit

67.614

2011

18.950,-

Hyundai Matrix 1.6i

Grijs

75.030

2007

5.450,-

Bouwjaar: 2009 Km. stand: 56.197 km

Hyundai Santa Fe 2.7i Style

Grijs

126.378

2006

8.950,-

Opties:

BJ

Prijs

Overig

Kleur

KM

Chevrolet Matiz

Oranje

51.362

2006

4.650,-

Fiat Grande punto 1.2i 5-drs

Grijs

68.726

2008

7.950,-

Fiat Panda 1.2 Edizione

Zwart

34.916

2011

6.750,-

Ford Mondeo 1.8i Stationwagon

Blauw

70.788

2007

9.450,-

Jeep Cherokee 2.4i sport

Grijs

110.518

2003

5.750,-

Mitsubishi Colt 1.1

Rood

75.163

2007

5.750,-

Mitsubishi Grandis 2.4 Insport

Grijs

90.450

2009

13.950,-

Opel Agila 1.2i 16V

Grijs

77.843

2006

4.950,-

Picanto 1.0i CVVT

Wit

27.990

2011

7.950,-

Skoda Roomster 1.4i

Grijs

94.012

2008

9.250,-

Vw New Beetle 1.6i Cabrio

Zilver

77.000

2004

7.450,-

Motoren

Kleur

KM

Honda Transalp 600 V

Beige

74.126

1990

1.950,-

Kawasaki Ninja ZX9R

Blauw

33.503

1999

2.950,-

BJ

Prijs

Prijs

Suzuki Swift 5-drs Bandit

Airco Navigatie

Hyundai i40 Wagon 1.6 GDi Bouwjaar: 08 - 2011 Km. stand: 59.459 km Opties:

Alarm, Cruise control

Prijs: € 8.450,-

Prijs: € 17.850,-

Mazda 2 1.4i Touring

Mitsubishi Colt 1.5 Invite

Bouwjaar: 2006 Km. stand: 65.669 km Opties:

Automaat Airco

Prijs: € 7.250,-

Bouwjaar: 2008 Km. stand: 54.223 km Opties:

Schuifdak, LMV, 5-deurs, airco

Prijs: € 7.750,-

STEVENSWEG 71 | 3319 AJ DORDRECHT | 078 - 616 02 11 | INFO@HYUNDAISPECIALIST.NL | WWW.HYUNDAISPECIALIST.NL


VOORJAARSAKTIES BIJ AUTO ZEEUW De dealer voor Zwijndrecht, Dordrecht en omstreken Normaal €11.595

Nu Rijklaar

€9.995.Direct leverbaar

Normaal €17.495

Nu Rijklaar

€13.995.Direct leverbaar

Fiat Panda 60pk Edizione Cool

Fiat 500 TwinAir 80pk Lounge

Normaal €23.495

VRIJBLIJVEND EL? T S R O O V L I U R N I

Nu Rijklaar

€18.495.-

ngs of kijk op

Direct leverbaar

Kom snel la

l zeeuwactie.n

Alfa Romeo MiTo TwinAir 105pk Esclusivo

Keuze uit meer dan 80 Bovag Occasions. Kijk op onze site voor het complete aanbod www.zeeuw.nl Financiering mogelijk, ook zonder aanbetaling.

ALFA ROMEO 147 1.6TS 2007 - 69.000 km.

CITROËN C1 5-DEURS 2009 - 34.284 km.

€7.495.-

CHEVROLET SPARK 1.0 LT 2010 - 61.216 km. €6.745.-

BMW 116 BUSINESS LINE 2006 - 121.422 km. €10.450.-

€5.945.-

FIAT PANDA EDIZIONE COOL 2011 - 45.100 km. €6.945.-

SKODA FABIA 2011 - 54.387 km.

Ohmstraat 1, 3335 LT, Zwijndrecht Tel. 078-6812700 Via Navigatie, volg Middellijn Druk-, type- en zetfouten voorbehouden, zolang de voorraad strekt. Niet i.c.m. andere acties. Alleen bij Auto Zeeuw! Prijzen zijn inclusief BTW / BPM. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Kenteken 2014.

€9.845.-


28

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

MA 31 M

RT MA 31 M

RT

ZON 6 A PR

PR ZON 6 A

KOOPZ O

NDAG

6 APR

IL

LIKE SANI-DUMP NEDERLAND

% 2 6 G! IN T R O K

COMPLETE TOILET SET MEENEEM ACTIE!

NORMAAL € 695,-

€ DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

SANI-DUMP SLIEDRECHT LEEGHWATERSTRAAT 63 KIJK VOOR ALLE

23 VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL


Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

dordtcentraalreclame.nl

Ondernemers

29

Geboren aannemer start eigen klusbedrijf DORDRECHT Eugene van Dijk komt uit een echte aannemersfamilie. Als klein ventje liep hij al door de werkplaats van zijn opa Gerrit Verschoor, desƟjds eigenaar van het gelijknamige aannemersbedrijf in Papendrecht, nu onderdeel van GN Bouw. Na lang voor verschillende aannemersbedrijven gewerkt te hebben, waagde hij vorig jaar zomer de stap om voor zichzelf te beginnen. En met succes: “Ik zit al meteen goed in het werk”, zegt hij. Van Dijk (44) heeft een enorme berg (klus)ervaring opgedaan in al die jaren. Meer dan genoeg om te starten met zijn eigen klusbedrijf. Stucadoren, schilderen, tegelen, hij draait er zijn hand niet voor om. “Ik ben behoorlijk allround. Voor bepaalde werkzaamheden en grotere klussen werk ik samen met een aantal bevriende zzp-ers. En omgekeerd help ik hen weer.” Van Dijks klusbe-

drijf richt zich vooral op kleinere verbouwingen en renovaties es bij particulieren en bedrijven. In Dordrecht en omgeving, maar ook buiten en de regio. Hij is nog maar een paar maanden als zelfstandige bezig, maarr krijgt nu al via-via veel opdrachten binnen. “Het voordeel is dat je bij mij terecht komt voor veel verschillende werkzaamheden: spack, latex atex en airless spuiten, tegelen, stucadoren, schilderen, behangen, granolgran nollen, noem het maar op. En de klant heeft alleen met mij te maken mak a en n als contactpersoon.” Over het spuitwerk, stucadoren en schilderen lde deren wordt het lage BTW-tarief berekend. Eugene van Dijk komt graag langs voor een praatje en e een e en vrijblijvende oīerte. Een afspraak maken kan via tel. 06650417260. Of vul het contacƞormulier in op de website: e: www.evandijkklusbedrijf.nl.

60 jaar Alpon Parket DORDRECHT Alpon Parket bestond dinsdag 1 april maar liefst 60 jaar en dat wordt gevierd. De parketwinkel heeŌ de hele maand april vele mooie speciale jubileumaanbiedingen. Een bezoekje aan de zaak aan de Blekersdijk is daarom nu meer dan ooit de moeite waard. Alpon Parket is een echt familiebedrijf. Vakmanschap, kwaliteit, service (en advies) staan er hoog in het vaandel. Het zijn de pijlers van het bedrijf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de zaak ook niet vreemd. In het assortiment is duurzaam hout (met het FSCkeurmerk), ook bamboe beschikbaar. Wellicht verklaart dit alles het succes van het 60-jarige bedrijf, de specialist in de Drechtsteden met een zeer uitgebreide collectie parket-, planken-, laminaat-, PVC, vinyl-, marmoleum- en kurkvloeren. Ondanks de komst van alle nieuwe productgroepen, blijft parket de hoofdbezigheid. Het leggen en het onderhoud blijft een vak apart. “Dankzij onze expertise en ervaring bedienen wij de wijde regio”, aldus Jan van Os.

Met Ɵentallen jaren werkervaring in de aannemerij is Eugene van Dijk vorig jaar met zijn eigen klusbedrijf gestart.

Rolbanner nodig?

dordtcentraalreclame.nl nll Offerte aanvragen? 078 - 6140149 49

Showroom Alpon Parket is gespecialiseerd in parket op vloerverwarming en -koeling. Ook voor traprenovatie, onderhoud van vloeren en alle on-

Arthur Sonnevelt (links) en Jan van Os van Alpon Parket. De zaak bestaat 60 jaar en dat wordt gevierd. (Foto: Thymen Stolk)

derhoudsmiddelen is Alpon Parket hét adres in de regio. “Iedereen is welkom in onze showroom aan de Blekersdijk waar het uitgebreide assortiment, in een zeer brede prijsklasse, is te bezichtigen.” Er zal uitgebreid de tijd worden genomen om klanten van advies te voorzien om de juiste vloer uit te zoeken. Nieuwsgierig geworden? Zie de jubileumaanbiedingen in de advertentie van Alpon Parket elders in de krant. Alpon Parket is te vinden aan de Blekersdijk 114-120, tel. 6137677 of www.alponparket.nl. Stukje geschiedenis In de jaren vijŌig streek Ad Luijten met zijn onderneming neer aan de Blekersdijk. Sinds de jaren tachƟg is de Įrma Alpon in handen van de familie Sonnevelt. Twee keer volgde een uitbreiding, waardoor de showroom nu drie voormalige winkelpandjes aan de dijk beslaat. Alpon staat voor Ad Luijten Parket Onderneming. Elly Sonnevelt (70) nam met haar man Nico de parketwinkel in 1986 over. Zoon Arthur kwam er in 1989 bij. Neef Jan van Os kwam in ’94 bij de zaak. (Foto: Thymen Stolk)

Uw leren meubels bankstel weer als nieuw Leren kleuren Bent u de kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel zitplezier van kan genieten. Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem FACELIFT FOR LEATHER®. Een volkomen uniek procédé wat het leer de kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en “natuurlijk” blijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur van uw bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere offerte op tafel gelegd. Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd en gereinigd. Een grondlaag en een nieuwe verflaag en een finishlaag complementeren het geheel waarna het weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs.

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw stoffeerwerkzaamheden

Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, auto-interieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

Wilt u eens komen kijken? geen probleem!

Marco Leer vindt u op het industriegebied Boonsweg in Heinenoord. Vanuit Dordrecht richting ‘s-Gravendeel via de Kiltunnel (€ 1,80) 2,00 tot aan de afslag Blaaksedijk, industrieterrein Boonsweg oprijden. Na het caravanbedrijf gaat u rechtsaf. Marco Leer vindt u hier, op de Nijverheidsweg, in het eerste pand links.

Marco Leer B.V. | Nijverheidsweg 31 | 3274 KJ Heinenoord | Telefoon: 0186-603268 | www.marcoleer.nl


30

Dordt Centraal woensdag 2 april 2014

Ooglidcorrecties Onderzoek heeft uitgewezen dat een ooglidcorrectie u een tot 10 jaar jonger uiterlijk geeft. • deskundige specialisten (BIG geregistreerd) • speciaal ingerichte behandelkamers • zeer korte wachtlijsten • plaatselijke verdoving - spoedig herstel • vanaf € 995,- (Inclusief intakegesprek, foto’s, ingreep en nazorg)

Cv-ketel vervangen?

Profiteer nu van onze Jubileum Jubileumactie mactie

*

Rimpelbehandelingen

Bij aankoop van een Remeha Calenta:

Gratis i-Sense

thermostaat +

Informatieavond op 9 en 15 april, 7 en 13 mei aanvang 19.00 uur (hierna kosteloos consulten) Graag reserveren.

Op 2 en 16 april, 14 en 21 mei vanaf 18.00 uur kunt u zich weer in een persoonlijk gesprek laten informeren over de diverse soorten rimpelbehandelmethodes door dr. Jongerius. Indien u wenst kunt u zich direct na deze voorlichting door hem laten behandelen. Rimpels weg zonder operatie. (Bel voor een afspraak)

€ 100,RETOUR

maakt je leven mooier!

w w w.demariannehoeve.nl *Actieperiode 15 feb. t/m 15 mei 2014

Ir. Blankenstraat 6 - Werkendam - T (0183) 502744 - www.wvi.nl

Nanengat 8, Papendrecht, tel. 078 - 642 51 41

DUIZENDEN NIEUWE ZOMERARTIKELEN DAMES - HEREN - KINDER - CASUAL - SPORT VANS SCHOENEN van €179.95

van €89.95

50.-

25.-

D&G ROKJE

REPLAY BROEK €

MARLBORO CLASSIC BROEKEN

van €139.95

35.-

LEVI’S G-STAR DIESEL REPLAY GUESS

van €110.00

30.-

POLO’S

EASTPAK TAS

Vanaf

van €49.95

LEVI’S JASJE

ARMANI JAS

van €60.00

van €670.00

20.-

125.-

5.-

25.TIMBERLAND VEST van €65.00

20.-

VISSTRAAT 106 • DORDRECHT CENTRUM W.C. ALEXANDRIUM - ROTTERDAM (UITGANG METRO) • W.C. HOOG CATHARIJNE - UTRECHT (NAAST C&A)

JEANS voor

20.-


Heeft u nog spullen in de aanbieding of bent u al jaren ergens naar op zoek?

Centraaltjes

In Dordt Centraal kunt u wekelijks uw centraaltje kwijt. U kunt uw centraaltje opgeven via www.dordtcentraal.nl of door onderstaande bon in te vullen. Een centraaltje staat garant voor snel verkoopresultaat, dus reageer snel.

www.dordtcentraal.nl

Vraag & aanbod Pandora. In- en verkoop kleingoed, kunst, boeken, LP’s, curiosa, evt. compl. inboedels, Wijnstraat 82 D.dr. 078-6135030 w w w. p a n d o r a - d o r d t . com ********************* Nicolle Buis haalt graag uw oude spullen op. Ook boedelruimingen 06-20562539 ********************* Meubelstoffeerderij A.P. Franken ruim 40 jaar ervaring in stofferen van klassieke, moderne en antieke meubelen. Bel 078-6144860 voor een offerte of kom langs op Hoogt 14 in Dordrecht ******************** DE DORDTSE KIL vr. t.k. postzegels, munten, oud antiek, speelgoed, ansichtkaarten 078-6136438

Computers Problemen met uw computer?? PC Hulp Zuid Holland, komt bij u aan huis!!!! Voor reparatie en installatie tegen een betaalbaar tarief!!! Ook voor al uw nieuwe en gebruikte computers. Tel. 078-8447832 / 06-41745841. Kjk op onze nieuwe webwinkel. www.pchulp-zuidholland.nl ********************* Problemen met PC, laptop, tablet, smartphone of internet? Bel PC Perfect op 078-6549828 of kijk op www.pcperfect.nl

Personeel aangeboden STUCADOOR spackspuiten, spachselputz, sauzen wanden plafondafwerking vrijbl. offerte 06-54387674

Voor een gegarandeerde occasion

www.vethenkaptein.nl ******************** FRANKEN KUNST & ANTIEK In- en verkoop Voorstraat 380 Tel. 078-6130289 / 06-53568480 ******************** Huis ontruimen Snel en Netjes Bel voor een offerte naar 06 - 42 06 98 09 ******************** Te Koop Doerak 1050AK Tel.0615324317. Vaarklaar.t.e.a.b. ******************** Word er iemand 50 jaar? Huur een Sara/Abraham www.happy-face.nl 078-6120946 / 0655108637 ******************** Te Koop ivm verhuizing ANTIEK en BROCANTE eethoeken, salontafels dekenkisten,spiegels, d.blauw, kroonluchters, en veel accesoires zat erdag 10-16 Oudendijk 160 Dordt 06 15 352991

Lessen Les op uw eigen instrument ! PIANO- KEYBOARD - ORGEL Paul Salders 078 - 6.510.532 ********************* Snel je rijbewijs, gratis examen, garantie pakket - gratis herex. tel. 078-6290825 www.autorijschool-jansen.nl ********************* SCHILDERLES DOOR PROF. KLEINE GROEP MAX.5 ONTWIKKELING EIGEN STIJL INTUÏTIEF / ALLE TECHN. BEGINNERS + GEVORDERDEN CENTRUM DORDRECHT miriam@miriamdegoeij.nl www.miriamdegoeij.nl ********************* McGuire's Muzieklessen Basgitaar en Contrabas bel Nick: 0623873096 info@tipcom.nl www.tipcom.nl

Huisdieren HC FREDRIET voor o.a. puppycursus / sport & spel info: www.fredriet.nl 078-8427786 ********************* Positief opvoeden en trainen Hondenschool Jans www.hondenschooljans.nl *********************

********************* Daklekkage op tijd Jan gebeld dan wordt het snel hersteld, 0786194525 / 06-22203437 ********************* V. sierbestr.tegelw., gras, schuren, schuttingen, bel vrijbl. 6309409 / 0622514651 ********************* STUCADOOR voor al uw wand, plafond en sierpleisters Rombout 0655895835 ********************* ELECTRICIEN (erkend) Voor al uw klusjes 078-6177152 / 06-27447407 ********************* Stucadoor-saus- en schilderwerkzaamheden. Scherpe prijzen, goede kwaliteit. 06 53585984 ********************* Schildersbedrijf FAEST binnen en buiten schilderwerkzaamheden ook behangwerk 06-55727364 ********************* Onderhoudsbedrijf R.C. Kant voor lood-, zink, dakwerk (dakpannen), sanitair en riool 06-22102002/078-6169743 ******************** Specialist in sierpleister stukadoorsbedrijf R. van Loon 06-53268805 www.stukadoorvanloon.nl ******************** Kitbedrijf van Hoven voor al uw kit werk ook particulieren 06-12450560

********************

Auto / caravan / camper en boot stalling Jaarcontract vanaf € 175.Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. Info: 06 12864807

SIERBESTRATING?

SierbestraƟng en tegels (60 x 60 x 5 cm.) vanaf € 55.- p.m2 all-in

Hoveniersbedrijf F. Stal creëert ideale tuinen

Nu slechts

Stenen - zand - uitgraven - afvoer oude materialen - aanleggen - trillen TEVENS VOOR: schuƫngen - terras - overkappingen - vlonders

55.per m2

WWW.FSTAL.NL TEL.: 078 - 631 94 17 » MOB.: 06 - 25 29 21 27

******************** KLUSBEDRIJF Aydin voor al uw grote & kleine klussen elektra instll.- complete badkamers - complete verbouwingen - schilder werkzaamheden - enz. meer informatie bel gerust aub 06-21253881 (al 12 jaar) ******************** Verwijderen of snoei v. boom en struikgewas? Bel Grabétas! 078-6143342 of 06-51662403 ******************** Tuin (sier) bestrating of terras? Grabétas! 0786143342 of 06-51662403 ******************** TUINMAN - STRATENMAKER NODIG? snoeien, aanplanten voorjaarsbeurten, alle soorten, bestratingen, ophogen nieuwe bestrating ook regelen wij uw afvoer gratis en vrijblijvende prijsopgave 078-7440174

Personeel gevraagd Prosoftware voor complete automatisering in de zorg zoekt enthousiaste medewerker bij de helpdesk zie www.prosoftware.nl

Onroerend Goed Garagebox te huur nabij centrum, geen electra, 105.- per maand 0653632176 ********************* Loudonstraat Dordrecht. Huur v.a. €624,- per mnd. Nu 1 mnd huur graƟs. Waltmann makelaars 078-6134311 ********************* Te huur per direct garageboxen in Dordrecht aan de Meerkoetstraat, Dubbelsteynlaan en Magnoliastraat. Huurprijs € 100,- p/m. Inl. Baas Makelaardij, tel.: 0786131222 of info@ baasmakelaardij.nl ********************* T.h. leuke kamers in Dordt info 078-6160046 of 06-38102325 ********************* Te huur garagebox zonder electra tel. 6310841 ********************* TE HUUR: winkel- / kantoorruimte a/d Reeweg Oost. ca. 75m2 op zichtlocaƟe met ruime parkeergelegenheid. Huurprijs: e850,- p/ mnd. Voor meer info + foto's www.pammakelaardij.nl Tel. 078-6543131

Reparatie KLOK DEFECT? reparaƟe met garanƟe prysopgaaf aan huis 078 6848791 ********************* Fa. van Driel. WITGOEDREPARATIE en verkoop van alle merken was-, droog-, koel-, vries-, en vaatwasmachines. Garantie op reparatie en onderdelen. Tel. 6182690. Direct monteur 06-53336030 *********************

Zit u & uw kind met de handen in het haar? Voor al uw opvoedvragen of begeleiding voor u & uw kind www.kinderprakƟjkspirit.nl

De Heer onderdelenshop reparatie en onderdelen electr. huis. app. v. Oldenbarneveldplein 5 WC Crabbehof 078-6187400

Boeken De boekenla. In en verkoop boeken en strips, tev. lp’s en singles. Boomstr. 5, tel. 078-6137988

Frans Klaver Voor al uw Tuinwerkzaamheden

TUINMAN/STRATENMAKER nodig voor al uw tuin-werkzaamheden & bestratingen • Schoonmaken • Snoeien • Gazon • Beplantingen • Aanplanten van uw tuin • Winterklaarmaken • Ophogen • Grondverbeteren • Afvoeren vuil • Nieuwe bestrating • Ophogen bestrating • Plaatsen van schuttingen • Tuinhuisjes

Van klein klusje tot complete aanleg. GRATIS prijsopgave aan huis. Alles bespreekbaar. Garantie op ons werk en materiaal.

Massage Professionele massage voor dames en heren door een ervaren masseuse tel. 06-28254467

Hans 62 jr 190l. zkt. volslanke jonge vriendin op hoge hakken m 06-29220533

Voor loop en sloopauto's u belt wij komen, ook s'avonds met RDW vrijwaringbewijs, direct de hoogste prijs 0627381986

dordtcentraalreclame.nl Oīerte aanvragen? 078 - 6140149

Opgeven advertentie Uw advertentie 2 weken huis-aan-huis in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Heerjansdam.

voor 17,50 (3 regels) www.dordtcentraal.nl

Belastingen BELASTINGAANGIFTE professioneel aan huis ingevuld. Vanaf €60,00 (incl. BTW) Bel. en adm. kantoor Bravenboer Tel. 06-22149453 ********************* Geen DigID uw aangifte bij mij of bij u thuis voor u ingevuld voor 26 euro bel 078-6170565 contant bet. ********************* Belastingservicedienst Aangiften, toeslagen, ZZP geen DigiD nodig, hou dit geheim!! 078-6200954 / 06-53780005

Diversen • FAALANGST? • ONZEKERHEID? • CONCENTRATIEVERLIES?

Ook mogelijk via www.dordtcentraal.nl Opgeven t/m maandag, voor plaatsing op woensdag

€17,50

€20,50 €23,50 €26,50 €29,50 €32,50

Elke regel extra €3,00 (incl.BTW)

Opsturen naar: Dordt Centraal - Postbus 1030 - 3300 BA Dordrecht Ondergetekende machtigt Dordt Centraal om éénmalig € ................................................. ,van zijn/haar bank-giro rekening af te schrijven.

www.dickjwijmer.nl

Naam

********************* ZwijndrechtsePlusPartij Kiezers...BEDANKT! En nu aan de slag!

Postcode/woonplaats

*********************

**************************************

Rolbanner of beachŇag nodig?

Escort

Auto's

Plaats ook eens een centraaltje via onze website dordtcentraal.nl

Relatie & Kennismaking

078 - 744 01 74

BOYS & GIRLS ESCORT 078-6258035 ********************* Charmante dame 48 jr. volslank verwent u zeer discr. de gehele week bij u of bij mij thuis tel. 0638080646

**************************************

Adres IBAN Nr. Handtekening

Datum

Plaatsing uitsluitend bij betaling vooraf of bij éénmalige machtiging.


Midweekeditie week 14 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you