Page 1

Déé webshop webbshop vvoor oor al uuw SKIËN/ SNOWBOARDEN

Blekersdijk 38A • Dordrecht • 078 - 648 93 19 info@twincreations.nl • twincreations.nl

BEL VOOR INFO EN AFSPRAAK 078ͳ6166964

Een bijzonder leven verdient een bijzonder afscheid

KERSTCURSUS

4 LESSEN

99,-

Sikkelstraat 3, Dordrecht • www.pentagonsport.nl

0180 - 612 735

www.drukwerkcompleet.nl

www.klinkuitvaart.nl

Dordt Centraal midweek woensdag 30 november 2016

vers ch i j nt wekel i jks h u i s -aan-huis in D ord recht - H eerj an sdam - Pa pendrec ht - Zwijndrec ht

Verwarring over kunstgras DORDRECHT De gezondheidsrisico’s van voetballen op kunstgras blijven onduidelijk. De bandenbranche meldt dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoīen in de rubberkorrels ruim binnen de Europese normen blijven. Dat zijn echter industriële normen, zeggen wetenschappers. De veel strengere norm voor consumentenproducten wordt wel overschreden. Het zorgt voor veel verwarring in de voetbalwereld. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is nog bezig met een onderzoek naar de risico’s van voetballen op kunstgras. Daarvoor worden onder meer tweehonderd voetbalvelden getest. Voor het eind van het jaar worden de resultaten bekend gemaakt. In afwachting daarvan hebben verschillende clubs besloten voorlopig niet op deze ondergrond te spelen. Profclub Vitesse besloot bijvoorbeeld één van zijn trainingsvelden uit voorzorg niet meer te gebruiken. Amateurclubs in de regio maken ieder hun eigen afweging. Pelikaan in Zwijndrecht besloot al snel na de onthullende uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla om jeugdteams even niet meer op kunstgras te laten spelen. Het Dordtse GSC/ODS besloot deze week dat de trainingen en wedstrijden voor alle jeugd niet meer op het kunstgras plaatsvinden. Om de natuurgrasvelden niet kapot te lopen, moeten er daardoor wel trainingen worden afgelast. Seniorenteams mogen zelf hun afweging maken. Vv Dubbeldam gaat er vooralsnog vanuit dat spelen op kunstgras veilig is. Maar, zo meldt de club op zijn website ‘omdat wij als vereniging geen enkel risico willen lopen, hebben we in overleg met de gemeente besloten om in elk geval de komende weken onze jongste jeugd niet meer op het kunstgras te laten trainen. Ook zullen we geen jeugdwedstrijden meer op het kunstgras inplannen’.

oplage 90.000 • nr. 843

Bijzonder versierde tuin aan Nassauweg

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G Voor het melden van een overlijden ben ik altijd bereikbaar op:

06 528 81 505 of 078 26 00 366 info@erkelensuitvaartverzorging.nl Postbus 370 3300 AJ Dordrecht

www.erkelensuitvaartverzorging.nl Weekendpakker do vr za Alléén geldig op 1, 2 en 3 december Alléén geldig op 30 juni, 1 en 2 juli

Heineken Pils liter 1.11 Krat 24 flesjes à 30 cl

14.99

7.99 zie pagina 12

Bij deze krant ontvangt u in Papendrecht en Zwijndrecht:

Het magazine ‘Thuis in Zwijndrecht’ verschijnt in Zwijndrecht

december 2016 #08

Thuis in Zwijndrecht Een magazine voor Zwijndrecht

(Foto: Thymen Stolk)

en Heerjansdam.

Dana Slank & Fit

6 &7 Een gezond gewicht... en een goed figuur! Albatros

24 & 25 naar dynamisch(er) korfbal

DORDRECHT MajoseĮna geniet volop van haar voortuin aan de Nassauweg. Die heeŌ ze op zo’n bijzondere wijze versierd dat het de nodige aandacht trekt. Er staat een halve dierentuin in. Het begon met de gorilla. Die is nu heel feestelijk aangekleed als Sinterklaas, al staat er ook al een kerstboom naast met bananen. De andere dieren worden na het Sinƞeest ook in passende Zie de video op kerstouƞits gehesen. Kortom, zeker de moeite waard om even langs te rijden en miswww.dordtcentraal.nl schien net zo blij te worden als de bewoonster. (Foto: Thymen Stolk)

Proef met fietsen in winkelgebied DORDRECHT Fietsen in het voetgangersgebied in het centrum. De meningen zijn er over verdeeld. Zo bleek toen de CU/SGP en de PvdA in juni gezamenlijk de moƟe Vrij Fietsen indienden. Die werd nipt door de gemeenteraad aangenomen met 20 stemmen voor en 19 tegen. Het college komt nu, naar aanleiding van de aangenomen moƟe, met een voorstel voor een experiment van een jaar om te

Het beste

kijken hoe vrij Įetsen in het centrumwinkelgebied uitpakt. MoƩo hierbij is: ‘Fietsen mag, hinderen niet!’ Beide politieke partijen spraken al langer over het onderwerp. “Er is meerdere keren over gesproken in de commissie en met de Fietsersbond”, vertelt PvdA-raadslid Jacqueline van den Bergh. De raadsleden ontvingen verschillende klachten van fietsers. “Waarom zou je er overdag niet gewoon kunnen

end

elke zondag geop

V %

ONLINE NOW

zie op

NORDM

A

RSTBO NN KE

START VERKOOP KERSTBOMEN VANAF DE 2 CEMBER

MEN

Van Neurenburgpad 2 • Dordrecht - 078 614 44 43 www.vtcjeans.nl

ontwikkelen. Kortom: een gemeente waar enorm veel over te vertellen valt! Thuis in Zwijndrecht verschijnt vier keer per jaar. Speciaal voor alle inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam.

Dit is een uitgave van:

Dordt Centraal

nl

- VERSPREIDING - RECLAME KRANTEN - DRUKWERK

& in (omgeving) Zwijndrechten e Verschijnt huis-aan-huis ge van 22.000 exemplaren Heerjansdam in een oplagebij een aantal afhaalpunten. is te verkrijgen

Thuis in Papendrecht december 2016 #07

Het magazine ‘Thuis in Papendrecht’ verschijnt in Papendrecht

Een magazine voor Papendrecht.

Cultuur Toptalenten bij Jeugd- en Jongerenwerk

Wonen Land van Matena

Historie Het verdwenen vliegveld Papendrecht, dat een opƉĞƌǀůĂŬƚĞŚĞĞŌǀĂŶƌƵŝŵ ƟĞŶǀŝĞƌŬĂŶƚĞŬŝůŽŵĞƚĞƌ͕ wordt voor het eerst ŐĞŶŽĞŵĚŝŶĞĞŶĚŽĐƵŵ ĞŶƚ ƵŝƚϭϭϬϱ͘ZƵŝŵŚŽŶĚĞƌĚ ũĂĂƌůĂƚĞƌ͕ƚŽĞŶĞĞŶĚŝũŬ ǁĞƌĚĂĂŶŐĞůĞŐĚƌŽŶĚŽŵ de waard, ontstond er ĞĞŶĚŽƌƉ͘dŽƚϭϴϭϲǁĂƐ ŚĞƚŝŶďĞnjŝƚǀĂŶĂĚĞůůŝũŬĞ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ĚĂĂƌŶĂŬƌĞĞŐŚĞƚ ĞĞŶĞŝŐĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌ͘/ŶĚĞũĂƌĞŶnjĞƐƟŐ ǀĂŶĚĞƚǁŝŶƟŐƐƚĞĞĞƵǁ͕ ŐŝŶŐWĂƉĞŶĚƌĞĐŚƚƉĂƐ ĞĐŚƚŐƌŽĞŝĞŶĞŶĚĞŐƌŽĞŝ ŐĂĂƚƚŽƚŽƉŚĞĚĞŶĚŽŽƌ͘ DŽŵĞŶƚĞĞůŚĞĞŌŚĞƚĚŽƌƉ ĞĞŶƐƚĞƌŬƐƚĞĚĞůŝũŬŬĂƌĂŬƚĞƌ͕ŵĞĚĞĚŽŽƌĚĞĐĞŶƚƌĂůĞ ůŝŐŐŝŶŐŝŶĚĞƌĞĐŚƚƐƚĞĚĞŶ͘ /ŶĚĞnjĞdŚƵŝƐŝŶWĂƉĞŶĚƌĞĐŚƚƐƚĂĂŶĂƌƟŬĞůĞŶĞŶ ďĞĞůĚĞŶǀĂŶƌĞĐĞŶƚĞ͕ŵ ĂĂƌ ŽŽŬŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶĚŝĞŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ ƉůĂĂƚƐǀŽŶĚĞŶ͘

Vliegen vanaf Papendrecht Dit is een uitgave van:

Dordt Centraal

nl

KRANTEN - DRUKWERK - VERSPREIDING - RECLAME

Thuis in Papendrecht verschijnt speciaal voor alle inwoners vier keer per jaar, van Papendrecht.

wel zestig tot zeventig verkeersborden met zich mee.” De CU/SGP en de PvdA besloten vervolgens samen een nieuwe motie in te dienen. Die werd dus maar net aangenomen. “Verschillende raadsleden zijn bang voor chaotische toestanden.” Van den Bergh verwacht geen problemen. “Je past je aan. Je fietst waar het kan en vertoont geen hinderlijk gedrag. Als het ergens druk is, fiets je niet.” Lees verder op pagina 3.

Ons team maakt het mogelijk www.uitvaartdordrecht.nl

do en

vuurwerkpap.nl

vuurwerkzwijndrecht.nl

fietsen? Natuurlijk, op de zaterdag en zondagmiddag is het druk in de stad, maar op andere dagen is het overdag niet overvol. Het is voor winkeliers ook interessant”, meent Van den Bergh. Het voorstel van vrij fietsen is een vervolg op het voorstel om zogenaamde ‘fietsdoorsteekjes’ te creëren. Bij het vaststellen van het Verkeersstructuurplan Centrum in 2013 werd de wethouder gevraagd dit voorstel verder uit te werken. In juni werd het echter door de raad verworpen. “Het plan bracht

Zwijndrecht is een gemeente waar het goed wonen, ondernemen, recreëren en winkelen is. Een gemeente gelegen aan het water, met alle bedrijvigheid van dien. Een gemeente met een rijke historie en aansprekende inwoners. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen en bedrijven zich kunnen

uitvaartverzorging

VTC vuurwerk is online kijk snel op vtcvuurwerk.nl

Direct hulp: 0800 – 099 55 15 dag en nacht gratis bereikbaar


2

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016 Dankbetuiging Onze moeder Maria Lena van der Graaf – Van Pelt heeft tijdens haar ziekbed veel liefde en warmte ontvangen. Die liefde en warmte hebben wij ook ervaren rondom haar afscheid. Wij willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Dordrecht, november 2016

Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan hetgeen zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis De Sterrenlanden van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, zus en tante

Pieternella Johanna Roubos Nellie * 20 juli 1930

† 28 november 2016 Coby en Arie Jen

Francien Okkerse - van der Blom

“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven… Mattheüs 11:28 Dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft, geven wij u kennis dat is ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Hennie Seinen-Hofstra weduwe van Seine Seinen in de leeftijd van 83 jaar. Wolter

Jerry

Gorinchem 2 maart 1923 – Dordrecht 19 november 2016 weduwe van Jan Okkerse († 1996)

Hilda en Mark Aimeé en Rich Cara, Noëlle, Emma Rachel Ian en Catarina Lucas Johan en Ella Jonathan Sem Robin Ezra

Correspondentie naar: C. van Genderen – van der Weiden Johanna Naber-erf 181 3315 HE Dordrecht

Tijdens de bezetting koerierster van Trouw Zaterdag 3 december zal om 10.00 uur de afscheidsplechtigheid gehouden worden in de aula op de Algemene begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht, waarna wij haar aansluitend naar haar laatste rustplaats zullen begeleiden.

De teraardebestelling heeft reeds plaats gevonden gevonden Correspondentieadres: Nelleke Okkerse pffokkerse@gmail.com of Witte de Withstraat 10, 5684 SV Best

Na de begrafenis is er gelegenheid om met elkaar na te praten in het naastgelegen rouwcentrum. Dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft geven wij u kennis dat op 24 november 2016 van ons is heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Zij hield van bloemen.

Dordrecht, 27 november 2016 Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Het Parkhuis, afdeling Esdoorn, voor hun liefdevolle zorg en aandacht. Correspondentieadres:

Sijbregje Josina Ferwerda Sija in de leeftijd van 75 jaar. Anne & Anne Koen

Na een moedig gedragen lijden is, tot onze droefheid, van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Peter & Tanja Sanne & Koen Wies Rick

Chander Nakchedi-Bonoo sinds 15 februari 1976 weduwe van Edmund Nakchedi

Familie Seinen p/a Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht De begrafenisplechtigheid zal gehouden worden op zaterdag 3 december om 10.50 uur in de Biesbosch-aula van begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 in Dordrecht. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van 10.30 uur tot 10.45 uur in bovengenoemde aula. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

in de leeftijd van 80 jaar.

Kees & Inge Bas Floor Anita Anouk Dave

“Wij willen het dialyse team van het Albert Schweitzerziekenhuis en het personeel van De Merwelanden bedanken voor de liefdevolle verzorging.” Anneke en Arnold Eric en Mee-Ling Christa, in dierbare herinnering

Correspondentieadres: P.J. van Wingerden Elzenlaan 56 3319 XC Dordrecht

Frits en Krishna Dennis Steven Dione

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Diana en Piet Edmund en Melissa Jevailey

‘Het komt zoals het komt’ Wij gaan een tevreden, behulpzame, evenwichtige en liefdevolle man missen in ons leven.

Henri Antoni Soeurt (Henk)

26 augustus 1932

“Ik zal uw naam loven, Here, want Hij is goed; omdat Hij mij gered heeft uit alle nood,” Psalm 54 : 8-9

Mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa is na een kortstondig ziekbed tot ons groot verdriet overleden

Johannes Adrianus Roos Joop in de leeftijd van 69 jaar. Rita Mariëlle & Michael Fleur Emma Julia Dimitri & Vanja Tygo

Radjwanti en Kees Rachelle Samantha Anand en Rosita

24 november 2016

Weduwnaar van Liberta Maria Bax (Beppie) Libert Lucienne en Rob Koen en Tala Wouter Jitte en Luuk Gabriëlle en Herbert Vincent en Jeannet Igor

27 november 2016, Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden Dordrecht Correspondentieadres: Uitvaartonderneming ‘De Drechtstreek’ Jan Steenstraat 71 3362 XH Sliedrecht Gelegenheid tot condoleren op woensdag 30 november, van 19.00 tot 20.00 uur in de “Biesbosch Aula” van begraafplaats “Essenhof”, Nassauweg 200 te Dordrecht. De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 2 december om 13.30 uur in eerder vermelde aula, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Dordrecht, 25 november 2016 De afscheidsplechtigheid vindt plaats op donderdag 1 december om 12.00 uur in de Wilhelminazaal van Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 (bij crematorium Essenhof) te Dordrecht. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Joop hield van witte rozen. We stellen het op prijs als u er één meebrengt.

Mama hield van bloemen. ‘Het is goed zo’ De crematie heeft hedenmiddag plaatsgevonden. Correspondentieadres: DenO uitvaartverzorging T.a.v. Familie Soeurt Nassauweg 190 3314 JR Dordrecht

Advertenties die donderdag voor 10.00 uur zijn gereserveerd en aangeleverd worden in de uitgave van vrijdag nog geplaatst.


Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

ACTUEEL • www.dordtcentraal.nl

Kerstmannen (en -meiden) rennen voor Make-A-Wish

3

Lorena en Diaz staan in de startblokken voor hun eerste Santa Run. Ze proberen zoveel mogelijk klasgenoten over te halen om ook mee te doen aan de funloop op 23 december in de Dordtse binnenstad. (Foto: Thymen Stolk)

DORDRECHT De deelnemers van de Santa Run Dordrecht renden vorig jaar 15.000 euro bijeen voor goede doelen. Na Humanitas en Rotary Helpt gaat de opbrengst van het evenement dit jaar naar Make-AWish. Twee meiden van basisschool Het Kristal in Sterrenburg rennen op vrijdag 23 december ook mee met de vijfde ediƟe van de funloop door de Dordtse binnenstad. En ze doen hun best alle groep achters op hun school zover te krijgen ook in een kerstmanpak te stappen en mee te rennen voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Eigenlijk wilden Lorena van de Moosdijk en Diaz de Jong, allebei 11 jaar oud, vorig jaar al meedoen met de Santa Run. Toen kwam het er uiteindelijk nog niet van, maar nu ze wel meelopen, pakken ze het ook meteen goed aan. “Het leek ons leuk om met de hele klas mee te doen”, zegt Diaz. “Daarom hebben we een presentatie gehouden in de klas over de Santa Run en Make-A-Wish.” Het verhaal over de stichting die wensen vervult van ernstig zieke kinderen maakte veel indruk op de beide groepen 8 van de basisschool aan de Zuilenburg in Sterrenburg. “Het was best heftig”, vertellen de meiden. Trots De presentatie had wel effect, zegt Lorena. “Uit onze groep 8 hebben zich al zes kinderen aangemeld en uit de an-

Bij deze krant ontvangt u de volgende folders: Helder OpƟek 3312, 3316, 3317 Ferdinands ged. 3319 Wij verzorgen het gehele traject: Ontwerpen • Drukken • Verspreiden Postcodeverspreiding mogelijk

Info via: 078 - 6140149 of dordtcentraalverspreiding.nl Afhaalpunten Dordt Centraal: • Albert Schweitzer Ziekenhuis • Essenhof

dere groep ook. En er zijn er nog een heleboel die twijfelen. Hopelijk doen die ook mee, want de school met de meeste deelnemers wint een prijs.” Juf Christel van groep 8 is trots op haar leerlingen. “Ik vind het, als sportfanaat, superleuk dat ze dit doen. En heel goed dat ze het zelf hebben georganiseerd. Het is daardoor echt gaan leven op school. Ik ben zelf helaas niet in Dordrecht op

23 december, anders had ik zeker ook meegedaan.” Haar collega-juf Kim doet in ieder geval wel mee. “En onze ouders ook”, vertellen de meiden. Inschrijven Lorena en Diaz hebben nog even de tijd om het ‘Kristal-team’ te laten groeien. Inschrijven voor de Rotary Santa Run kan nog tot kort voor de start van de

vijfde editie van het gezellige loopevenement. Of de meiden al aan het trainen zijn voor de 3 kilometerloop? “Nee, maar dat komt wel goed”, zeggen ze. “En het is geen wedstrijd. Je mag tussendoor ook gewoon een stukje lopen.” Cinema The Movies vond het initiatief van Lorena en Diaz zo goed dat beide meiden twee gratis bioscoopkaartjes hebben gekregen.

Meedoen? Schrijf je in op rotarysantarundordrecht.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro. Daarvoor krijgen de deelnemers een kerstmanpak en startnummer. Die kunnen van 17 december opgehaald worden bij het Vrije Tijds Centrum.

Proef met fietsen in winkelgebied vervolg voorpagina.

SƟckers plakken Het college stelt nu een proef van een jaar voor. Om iedereen op de wijziging te attenderen wil B&W gebruik maken van stickers op de bestaande bebording en enkele nieuwe borden plaatsen. Er is één uitzondering: De Voorstraat-Midden (het deel tussen de Visstraat en de Steegoversloot) maakt geen onderdeel uit van het experiment. Dit onder meer vanwege de terrassen op het Scheffersplein. Op het collegebesluit volgt nog de inspraakprocedure. Als de raad instemt (het is nog niet bekend wanneer het onderwerp wordt besproken) wordt een startdatum bepaald. Wat vindt u van het ‘vrij’ Įetsen in het centrum? Stem op de stelling van Dordt Centraal via www.dordtcentraal.nl.

Dordt Centraal

(Foto: Thymen Stolk)

Verschijnt wekelijks op woensdag huis aan huis in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Heerjansdam in een oplage van 90.000 exemplaren.

Vrieseplein geopend

Kantoor: Toermalijnring 1200, 3316 LC Dordrecht tel. algemeen: 078-6140149 Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Acquisitie: Michel van Wijland 06-15217220 Edwin van Rijswijk 06-30671359, Marco Haan 06-24243399, e-mail: advertentie@dordtcentraal.nl Redactie: Hesper Romijn, Kees-Jan Visser, Loes Verkuijlen tel. 078-6133223, e-mail: redactie@dordtcentraal.nl Tip de redactie (buiten kantoortijden) via tel. 06-23693779 Foto’s: Thymen Stolk (tenzij anders vermeld). Nabestellen: tel. 06-45230441, www.thymenstolk.nl Lay-out & Zetwerk: Twin Creations, Dordrecht, www.twincreations.nl Bezorgklachten: www.dordtcentraal.nl, verspreiding@dordtcentraal.nl Directie: Piet van Westen, tel. 078-6140149

Kraanwagen glijdt het water in DORDRECHT Een kraanmachinist is maandagmorgen met zijn wagen in het water aan de Groenezoom geëindigd. Hij wilde gaan beginnen met zijn werk bij een vijver langs de weg, maar de rijplaten waren door de vorst erg glad. De kraanwagen gleed vervolgens zo het water in. Net na de middag werd de wagen door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. De bestuurder kwam met de schrik vrij. (Foto: Thymen Stolk)

DORDRECHT Het vernieuwde Vrieseplein is vrijdagavond oĸcieel geopend. Het oogt vriendelijker en gezelliger. Het plein werd muzikaal heropend Ɵjdens een speciale ediƟe van het jaarlijkse Dordts Singer Songwriter FesƟval.

Zie alle foto’s en een video op www.dordtcentraal.nl.

TIS GRA DE R A A W LING A P BE

Gedreven & betrokken bij de verkoop, aankoop en expat rental van woningen, al 3 generaties lang!

Tijmen Puper | 078-635 66 66


4

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016 PERSBERICHT

OPENINGSFEEST KEUKENWARENHUIS.NL Dordrecht – Het is feest bij Keukenwarenhuis.nl! Deze week wordt de spectaculaire heropening gevierd! Er is de laatste weken keihard gewerkt en het resultaat mag er zijn! De gehele nieuwe collectie van 2017 is nu reeds te zien in de Grootste Keukenshowroom van de regio. En of er hard gewerkt is. De laatste maand heeft Keukenwarenhuis.nl vele nieuwe modellen uit de collectie 2017 in de showroom geplaatst en is er een compleet nieuwe Keuken Outlet afdeling toegevoegd met 35 keukens tot 5000 euro. Daarnaast is er in het magazijn een echte keukenapparatuur outlet toegevoegd, waar Keukenwarenhuis. nl de inbouwapparatuur direct uit voorraad kan leveren.

prijzen, en heeft altijd een verrassing in petto voor snelle beslissers. U bent van harte uitgenodigd om c^U\\Q^WcdU[_]U^U^dU`b_ÌdUbU^ van de vele actie aanbiedingen en de ruime openingstijden. Keukenwarenhuis.nl zorgt voor een feestelijke en ontspannen sfeer met een hapje en een drankje!!

De totale oppervlakte van de winkel is nu 2.500 m2, hiermede is dit de grootste keukenshowroom van de regio, met een enorme keuze. Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl specialiseert zich in betaalbare A-merk keukens, rechtstreeks uit Duitsland, die voor Half Geld geleverd worden, inclusief de apparatuur tegen internetprijzen. Keukenwarenhuis.nl levert bovendien 1000 luxe Duitse keukens direct uit voorraad vanuit haar centraal magazijn. De keukens uit voorraad kunnen in vrijwel iedere gewenste opstelling ontworpen worden en in vrijwel iedere prijsklasse. Een sterk en onderscheidend punt van Keukenwarenhuis.nl is dat alle keukens in de showroom geheel compleet geprijsd zijn zoals ze er staan. Ontspannen zelf oriënteren is bij Keukenwarenhuis.nl nog mogelijk! Het bedrijf werkt met vaste lage

LIEFHEBBER VAN KOFFIE & THEE? Wij hebben 180 soorten thee en 25 soorten koffie, uit alle windstreken en in diverse smaken. Ook voor de mooiste Sinten Kerstcadeaus bent u bij ons aan het goede adres. U vind bij ons alles op het gebied van koffie en thee, van thee-ei tot espressomachine en natuurlijk chocolade.

VOOR EEN HEERLIJK AVONDJE... Sinterklaas is weer in het land en ook voor Sinterklaas-en Pietenthee ben je bij ons aan het juiste adres! SINTERKLAASTHEE Een zoete kruidenthee met o.a. appelstukjes en kaneel, voor het heerlijk avondje.

PIETENTHEE Een kruidige thee met o.a. kaneelstukjes, kardemom, amandelschaafsel en kruidnagels.

100 gram voor € 4,20

100 gram voor € 4,95

Simon Lévelt Koffie & Thee, Voorstraat 326, Dordrecht Tel. 078-6133611, www.simonlevelt.nl/dordrecht


Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

Stuurman aan wal

Reageren? Stuur een e-mail naar kronkelaar@dordtcentraal.nl Heftige discussies hadden we langs de zijlijn van het voetbalveld. Dat ouders en grootouders van jeugdspelers niet alleen hun kroost komen aanmoedigen maar zich ook graag luidkeels bemoeien met de scheidsrechter en het wisselbeleid van de trainer, dat wisten we al. Maar een paar maanden terug, na een uitzending van het programma Zembla, kregen (jeugd)bestuurders er van langs; dat ze die kinderen nog lieten voetballen op een kankerverwekkend veld. Een schande is het! Al snel na de grote ophef bleek het allemaal nogal genuanceerd te liggen. Het RIVM, het meest gezaghebbende instituut dat wij op gezondheidsgebied in Nederland hebben, kondigde wel groot onderzoek aan. Maar boze (groot)ouders wisten het al zeker; op een kunstgrasveld, dat is ingestrooid met rubber korrels, moet je kinderen niet meer laten sporten. Voorkomen is beter dan genezen. Daar lijkt wel wat voor te zeggen. Maar hoe groot zijn de risico’s eigenlijk? Dat de bedrijfstak, die zorgt voor recycling van oude autobanden, de velden als veilig bestempelde kwam op mij een beetje over als WC-Eend, dat WC-Eend aanbeveelt. Wat het RIVM na wat eerste bevindingen adviseerde vond ik interessanter. Wie er op gaat sporten moet proberen de korrels niet in z’n mond te krijgen en na huidcontact met die korrels is het goed om na afloop te douchen. Ik weet niet of u wel eens rubber korreltjes in uw mond

ACTUEEL • www.dordtcentraal.nl

5

Verblinde automobilist rijdt tegen paal

stopt. Maar het lijkt me niet lekker. Na afloop van het sporten douchen doe ik overigens graag. Inmiddels zijn 60 van die kunstgrasvelden in het land onderzocht en is de rubber korrel plots weer groot nieuws. Maar wat is het nieuws dan? Er is opnieuw vastgesteld dat er kankerverwekkende stoffen in die korrels zitten. Maar dat wisten we al. U zult mij niet horen zeggen dat er niks aan de hand is, maar het RIVM ziet geen reden om op basis van wat nu bekend is z’n adviezen voor het veldgebruik te wijzigen.

‘Stopt u wel eens rubber korreltjes in uw mond?’ Ik ga u niet vermoeien met een opsomming van kankerverwekkende stoffen waar u en ik (en onze kinderen) dagelijks mee in aanraking komen. Ik weet wel dat dat gelukkig maar heel zelden tot die nare ziekte leidt. Factoren als hoeveelheid, concentratie en duur van blootstelling spelen een grote rol. Het RIVM onderzoekt dat en hoopt nog voor de Kerst met conclusies en aanbevelingen te komen. Voor in de tussentijd heb ik nog wel een tip: geen paniekvoetbal spelen.

DORDRECHT Een oudere man uit Papendrecht is dinsdag met zijn auto tegen een paal gebotst op de Laan der Verenigde NaƟes ter hoogte van het BasƟon Hotel. Hij kwam vanuit de richƟng Papendrecht de afrit van de N3 af en nam de bocht naar links, richƟng ziekenhuis, te ruim. De man verklaarde aan de hulpdiensten dat hij door de laagstaande zon verblind was. (Foto: Thymen Stolk)

‘Geen levende dieren op kerstmarkt’ DORDRECHT De werkgroep Dordrecht ParƟj voor de Dieren heeŌ bij de gemeente aangedrongen op het niet inzeƩen van levende dieren Ɵjdens de kerstmarkt. De dieren zouden veel stress ondervinden. Zowel door het langdurige vervoer als door het staan op een kleine oppervlakte in grote drukte en met veel lawaai. De werkgroep vindt dat de levende kerststal bovendien een verkeerd beeld schetst: “alsof dieren gebruiksvoorwerpen zijn in plaats van gevoelige wezens.” Tot spijt van de werkgroep ziet de gemeente Dordrecht (op-

Lichamelijke klachten door het slapen? Daar liggen wij wakker van.

drachtgever van de kerstmarkt) en Dordrecht Marketing (opdrachtnemer) geen reden om te kijken naar alternatieven voor de levende kerststal. “Een belangrijke overweging daarbij zou zijn, dat bezoekers van de kerstmarkt een levende kerststal zeer zouden waarderen”, aldus de werkgroep die zo graag zou zien dat de kerstgedachte, saamhorigheid, zichtbaar en voelbaar is tijdens de kerstdagen “in plaats van dat levende dieren er de dupe van zijn.” De werkgroep vraagt dan ook aan mensen met een mening over de kerstmarkt en in het bijzonder de levende kerststal, deze in een mail te verwoorden en te sturen aan dordrecht@partijvoordedieren.nl.

Daarom voor u: de gratis SlaapID®-meting Daarom voor u: de gratis SlaapID®-meting

Revolutionair! Voordat u overgaat tot de aankoop van een nieuw bed kunnen wij eerst uw slaapgedrag meten middels de SlaapID® sensor. Revolutionair! Voordat u overgaat tot de aankoop van een Wij informeren u graag geheel vrijblijvend nieuw bed kunnen wij eerst uw slaapgedrag in onze winkel. meten middels de SlaapID® sensor. Wij informeren u graag geheel vrijblijvend in onze winkel.

Wij zijn Beddenspecialist.

beddenspecialist

HENDRIKSEN

Toulonselaan 67-69 3311 LT Dordrecht 078-6134490

www.beddenspecialist.nl/hendriksen ONZE OPENINGSTIJDEN

Maandag gesloten - Dinsdag van 09.30 - 17.30 uur - Woensdag van 09.30 - 17.30 uur Donderdag van 09.30 - 17.30 uur - Vrijdag van 09.30 - 17.30 uur - Zaterdag van 09.30 - 17.30 uur

Liever op afspraak of bij u thuis bel 078-6134490


6

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

Kunst KERSTBOMEN R

Zeer grote collectie van diverse maten en soorten

OP=OP

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, TOTALE LEEGVERKOOP

De aanbiedingen in deze advertentie gelden zolang de voorraad strekt, en afgehaald in het tuincentrum. Prijzwijzigingen en eventuele zetfouten voorbehouden.

Lindelaan 2a Dordrecht openingstijden: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

KERSTARTIKELEN

LANTAARN werkt op BATTERIJEN excl. batterijen

19,95

SFEER & INTERIEUR

keuze uit 3 kleuren voor 4 Diner kaarsen excl. kaarsen

19,99

alle combinatie mogelijk

7,

3 voor

99

Volop verkrijgbaar

99

Echte

Abies Nordmann diverse maten

KERSTBOMEN No. 26 van 29,99 voor

17,

50

Bestel Online

7,99

9,

SIERKUSSENS 40 X 40 CM TAFEL KRANS METAAL

09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 17:00

Vanaf

14,

99

VUURWERK

vuurwerkpap.nl

PAP.nl

Bestel t/m 28 december HQSURÀWHHUYDQKHWPRRLVWH GRATIS VUURWERK No. 11

+

No. 23 van 20,00 voor

10,

00

No. 31 van 99,95 voor

69,

95

+

1+1

gratis

7,50

0,99 van 1,99 voor

No. 01

No. 19 van 19,99 voor

12,95


Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

Nieuw plan voor invulling haven Stadswerven DORDRECHT Voor de zuidelijke insteekhaven bij de Stadswerven zijn vrijdag nieuwe plannen gepresenteerd. Daarmee wordt aan de wensen van verschillende parƟjen tegemoet gekomen. Voor bewoners van de nieuwbouwwijk wordt een deel ingericht als jachthaven, maar er komt ook ruimte voor het aanmeren van maximaal zes historische schepen, een wens van het burgeriniƟaƟef van SƟchƟng Leefwerf de Biesbosch.

ACTUEEL • www.dordtcentraal.nl

Versierde kassa voor Alie DORDRECHT Veel Dordtenaren kennen haar en velen zullen haar vertrouwde verschijning achter kassa 3 missen. Alie Lutje nam vrijdag na een 49-jarig dienstverband afscheid bij Plus ’t Lam Bieshof. Daarvoor werkte zij op dezelfde locaƟe bij de EDAH en daar weer voor bij de V&D in het centrum. Op haar 65e gaat zij na bijna een halve eeuw hard werken met verdiend pensioen. “Alie was een Įjne, rusƟge medewerker”, vertelt haar werkgever Pel ’t Lam. “Ze kende heel veel mensen en heeŌ haar werk alƟjd zichtbaar met veel plezier gedaan.” Haar allerlaatste werkdag bracht Alie door achter een versierde kassa. Er was een grote fototaart, er waren cadeaus en bossen bloemen en heel veel warme reacƟes van klanten. “Ze genoot duidelijk van de aandacht, maar vond het toch wel onvoorstelbaar dat het erop zat”, zegt ’t Lam.

Vandalen gooien woningruiten in ZWIJNDRECHT Bij meerdere woningen in de omgeving van de Verleunstraat in Zwijndrecht zijn zondagavond rond 20.30 uur ruiten ingegooid. De politie is nog op zoek naar de dader(s). Wie meer weet kan contact opnemen met de poliZie de foto’s op www.dordtcentraal.nl tie via tel. 0900-8844.

Bavinckschool heeft ‘meest mediawijze klas’

Er zijn voor haventje naast de Biesboschhal de afgelopen jaren diverse ideeën ingediend, zoals ruimte voor klusschepen en voor woonarken. Die komt er niet in de gepresenteerde plannen. De haven wordt voor 40 procent bestemd voor een jachthaven, een kwart voor de historische schepen en de rest voor in- en uitvaren, aanmeermogelijkheden voor de Biesboschhal en de nog te ontwikkelen woningen op de landtong. Financiering De provincie Zuid-Holland heeft al 200.000 euro subsidie gereserveerd voor de historische haven, Stichting De Binnenvaart stelt 50.000 euro beschikbaar en het college van B&W stelt voor dat Dordrecht 150.000 euro bijdraagt. Die subsidie is onder meer voor het restaureren van een historisch binnenvaartschip, de aanleg van steigers, het herstel van oude lantaarns en het slaan van palen. De gemeente wil wel dat Stichting Leefwerf De Biesbosch eerst een sluitende exploitatie van de haven opstelt.

7

DORDRECHT Groep 7/8 van de Dr. H. Bavinckschool (Leonardo-afdeling) heeft de titel ‘Meest mediawijze klas van Zuid-Holland’ gewonnen tijdens de zesde editie van MediaMasters. Zij zijn daarmee de tweede meest mediawijze klas van Nederland. De MediaMasters Game is het grootste mediawijsheidproject van Nederland voor groep 7 en 8 en is een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Een recordaantal van 150.000 leerlingen deed dit jaar mee. MediaMasters is een online game die klassikaal en thuis wordt gespeeld. Spelenderwijs leren leerlingen, en hun ouders en leerkracht, meer over de kansen en gevaren van media door het verhaal van de game te volgen en de personages te helpen. De klas uit Dordrecht wint een bezoek en een workshop bij het EYE Filmmuseum in Amsterdam.

Winanda ’t Lam bedankt Alie voor alles op haar laatste werkdag. (Foto: Thymen Stolk)

EXTRA OPENINGSTIJDEN INTRATUIN SLIEDRECHT

Intratuin Sliedrecht is de onderstaande data extra open van: 12.00 - 17.00 uur

Zondag: 4 december Zondag: 11 december Zondag: 18 december 2e kerstdag: 26 december

Bent u op zoek naar goede huishoudelijke hulp? Een huishoudelijke hulp heeft u nu al

voor €15,50 per uur! Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden!

Boek nu ook online!

Bel ons op: 078 - 618 55 71

www.vlijtigliesjethuishulp.nl

Wij zijn op zoek naar zeer gemotiveerde mensen die geïnteresseerd zijn om chauffeur/koerier te worden.

Chauffeur / Koerier (32-40 uur per week) Intratuin Sliedrecht Prisma 200 3364 DJ Sliedrecht Tel: 0184-499990

TOT ZIENS!

Voor onze opdrachtgever in Dordrecht zijn wij op zoek naar zeer goed gemotiveerde, ćexibel ingestelde koeriers/chauffeurs (zowel mannen als vrouwen) met geldig rijbewijs B die woonachtig zijn in de omgeving Drechtsteden. Het betreft het bezorgen van pakketten bij particulieren en bedrijven. Overige eisen: • Men dient in het bezit te zijn van een (geldig) rijbewijs B; • Zelfstandig kunnen werken is een must; • Fysiek in orde zijn in verband met het inladen van de pakketten in de auto, trappen lopen en het sjouwen van pakketten. • Flexibel zijn in verband met wisselende werktijden. Werkdagen Dinsdag t/m Zaterdag parttime niet mogelijk . • Ervaring hebben als koerier/chauffeur om in een Mercedes Sprinter bus te kunnen rijden. U reactie graag met een motivatie brief en CV sturen naar info@servicepuntwerk.nl


8

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

31 DECEMBER SLUITEN WIJ DEFINITIEF

MAGAZIJN

LEEGVERKOOP

op slechts 500 m van de Trendhopper winkel

TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD ONS

LAATSTE

MAGAZIJN IS ALLEEN GEOPEND OP

KANS!

DO, VR en ZA van

13.00-17.00u

Trendhopper Sliedrecht | Lelystraat 59 | 3364 AH Sliedrecht

Kies de uitvaartondernemer die bij je past

Als ik er

morgen

niet meer ben Het behoort doorgaans niet tot de meest favoriete dingen om over na te denken, maar toch is het goed om eens bij je uitvaart stil te staan. Ook als je jong bent. Want hoe gezond en fit je je ook voelt, jij of je omgeving kan er ineens mee geconfronteerd worden. En dan is het fijn om te weten wat jouw wensen zijn, zodat jouw naasten afscheid van je kunnen nemen tijdens een uitvaart die bij jou past. ‘Zolang het binnen de norm van de wet past, is eigenlijk alles mogelijk’, weet Brenda van Duren. ‘Mensen hebben vaak geen idee wat er allemaal te kiezen valt. Wist je trouwens dat dat ook geldt voor wie je als uitvaartondernemer kiest? Veel mensen weten dat helemaal niet. Ze bellen bij een overlijden het telefoonnummer wat in hun verzekeringspapieren staat en dat is het. Want of je nu verzekerd bent bij X of bij Y, je bent altijd vrij om zelf je uitvaartverzorger te kiezen. Vooral op zo’n moment is het fijn dat dat iemand is die bij je past, waar je je prettig bij voelt, en dat kan heel iemand anders zijn dan de uitvaartondernemer die bij de verzekeraar is aangesloten.’ Voorbespreking ‘Mensen die weten dat ze op korte termijn zullen sterven, denken doorgaans wel goed na over wat ze willen. Maar bij een

onverwacht overlijden worden er soms keuzes gemaakt die achteraf bezien anders hadden gekund. En dat is zo jammer, want je kunt maar één keer afscheid nemen en dat moet een afscheid zijn dat bij je past. Daarom kan ik iedereen aanraden om eens een afspraak te maken voor een voorbespreking. Ook wanneer je nog jong en gezond bent. Het is gratis en vrijblijvend, maar je kunt eens bespreken wat voor ideeën je hebt en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.’ Maatwerk Een uitvaart is altijd maatwerk, geen begrafenis of crematie is gelijk. ‘Wij proberen altijd een beetje tussen de regels door te lezen wat de mensen nu echt willen. Vooral wanneer het een plotseling overlijden betreft en nog nergens over na is gedacht. Want ook dan valt er nog van alles te kiezen. Het is niet belangrijk wat gebruikelijk is, het gaat erom wat past bij de nabestaanden en de overledene, daar gaat het om’, zegt Brenda vol passie. ‘Er is gewoon zoveel mogelijk en dat geldt ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld asbestemmingen. Er is veel meer dan die marmeren urn op de schouw; tegenwoordig heb je prachtige kunstwerken en sieraden waarin de as kan worden verwerkt. Vraag gewoon eens naar de mogelijkheden.’

Harmsma Uitvaartverzorging Hetje Harmsma & Brenda van Duren Burgemeester de Bruïnelaan 27 3331 AC Zwijndrecht Telefoon 078-6124200 www.harmsmauitvaartverzorging.nl

Er is vaak meer mogelijk dan je denkt


Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

G I L E D R O O V 2 STUKS

2 STUKS

5

Alle Omo, Omo Fleuril of Witte Reus

l

EURO

De voorstelling in de Grote Zaal begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 18,50 en 22,50 euro, inclusief consumpƟe, en zijn te koop op www.kunstmin. nl. (Foto: Chloé Leenheer)

incl.

10%

Alle Ariel of Robijn wasmiddel

Voor de gekozen kunst wordt vervolgens samen met de inzender financiering gezocht. Inschrijven en meer info bij Sanne van der Schoor (sanne@ brugwachtershuisjes.nl) of www.brugwachtershuisjes.nl.

149

Brainstormavond bij jubilerend Bibelot DORDRECHT Bibelot viert woensdag 7 december 2017 haar 50e verjaardag en nodigt alle bewoners van de Drechtsteden uit om dit feest mee te vieren. Voor de invulling van de fesƟviteiten is het poppodium op zoek naar verhalen en ideeën van mensen die de instelling een warm hart toedragen. Bibelot organiseert daarom een open brainstormavond waar iedereen voor is uitgenodigd. Deze avond vindt plaats op woensdag 7 december in het Energiehuis. De deuren gaan open om 19.30 uur en om 20.00 uur begint het programma. Het podium vraagt mensen om tijdens de avond mee te denken over activiteiten tijdens het jubileumjaar. Om 21.30 uur is er een afsluitende borrel. De toegang is uiteraard gratis en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Bibelot hoopt iedereen die betrokken is bij het podium te mogen ontvangen, van ondernemer tot bezoeken. Voor meer informatie over het jubileumjaar, inschrijving voor de brainstormavond en het programma: www. bibelot.net/50jaarverbindingen. In 1967 werd het Poppodium opgericht. Toen bevond het zich nog in een zaaltje van de Verrezen Christuskerk in Crabbehof. Na verhuizingen naar de rechtbank aan de Steegoversloot en de Bonifatiuskerk aan de Wijnstraat is Bibelot in 2013 neergestreken in het Energiehuis.

10%

incl.

KORTING

3 POTTEN

EXTRA

Hak zieb sperzieb. br. bonen, appelmoes, of rode kool 3 x 720 ml.

9 9 2

incl.

10%

EXTRA KORTING

KORTING

C Conimex K Kroepoek 3 x 73-75 gr.

2

3 ZAKKEN

x 6 STUKS

3

169

Roosvicee 2 x 6 pakjes

l

EURO

l

Omdat het motto van Nar Veure dit jaar ‘Fiesta Mexicana’ is was de ‘Nar veure burcht’ aangekleed met allerlei typisch Mexicaanse attributen zoals cactussen, spaanse pepers, Sugar skulls enzovoorts. De zaal werd al snel in de juiste Mexicaanse sferen gebracht met de opkomst van de opper voor het nieuwe seizoen. Tot grote verrassing van velen kwam als praatpaal voor het seizoen 2016/2017 niemand minder dan raadslid en muzikant Bas Bruinsma tevoorschijn. Vervolgens was het de beurt aan de raad van elf en daar waren de nodige nieuwe gezichten te zien waarbij direct opviel dat het DFC gehalte dit jaar heel hoog is in deze groep. Dit jaar zijn er ook twee nieuwe hofdames: Michelle Korteweg en Rechella de Zeeuw. Verkleed als Spaanse peper kwam de nieuwe prins tevoorschijn. Prins Krommediek de 23e is niemand minder dan brandweerman en voormalig raadslid Eugene Heugens. Na de officiële plichtplegingen onder de muzikale klanten van hofkapel Bar Gebeure werd er tot de late uurtjes genoten van de fiesta.

l

DORDRECHT De oĸciële installaƟe van Prins Krommediek en zijn gevolg vond zaterdag plaats. Grote vraag voor alle aanwezigen was of er dit jaar nieuwe gezichten in de hoĬouding zouden ziƩen of dat Prins Krommediek de 22e wederom tevoorschijn zou komen met zijn gevolg.

10%

EXTRA

KORTING

2 TUBES

incl.

incl.

Calvé Pindakaas 2 x 650 gr.

399

incl.

10%

EXTRA KORTING

10%

EXTRA KORTING

2 POTTEN

l

DORDRECHT Vijf eenzame brugwachtershuisjes in Dordrecht kunnen weer nieuw leven krijgen met lichtkunst, woordkunst en/of beeldende kunst. Samen met de gemeente Dordrecht start Stichting Brugwachtershuisjes een project om deze objecten weer te laten stralen nu de brugwachters verdwenen zijn. Dat willen ze gaan doen met kunst in, om en/of op de huisjes. Kunstenaars uit Dordrecht kunnen tot 12 december een ontwerp en een projectplan indienen bij de stichting. Een selectiecommissie, met vertegenwoordigers van de gemeente (bruggenbeheer), een Dordtse kunstkenner en Stichting Brugwachtershuisjes beoordeelt de inzendingen op artistieke kwaliteit, veiligheidsaspecten en uitvoerbaarheid.

Prins Krommediek de 23e geïnstalleerd

incl.

EXTRA

Remia Sauzen 2 x 500 ml.

Kunst rond brugwachtershuisjes

6

EURO

l

Guzman spit in ‘Zonde(r) Voornemens, 365 voor 12’ het nieuws door en schotelt een ongezouten Oudejaarsconference voor. Alles is anders, de naam, de man, de titel, het leven, de ontroering, de liefde, de haat, de verbijstering en ook het jaar 2016.

l

DORDRECHT Javier Guzman treedt in de voetsporen van ‘s lands grootste conferenciers en mag na vijf Sinterklaasconferences nu op voor ‘de Oudejaars’. Op donderdag 8 december draait hij vast warm in Schouwburg Kunstmin.

O Z S N E G R NE

PER PAK

5

EURO

10%

EXTRA KORTING

Pampers alle maten

l

Javier Guzman met Oudejaarsconference in Kunstmin

9

CULTUUR • www.dordtcentraal.nl

Damplein 16, Dordrecht Week 48. Geldig van 28 nov. t/m 3 dec. 2016. Maximaal 6 stuks per artikel per klant.


10

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

VERKOOP KERSTBOMEN START 32 DECEMBER

DEENSE * NORDMANN € 9,95 SPARREN rgd * o z e b s i thu : GRATIS rden op waa de voor r o .nl o v k * kij tbomen s r e k c t www.v

(175-225 cm) Premium A-kwaliteit

Elke

ZONDA

G

geope

L VTCsVonUlinUe •RDitWjaarEnoRgKgr.N oter !!!

nd

Is reed tikelen Meer dan 250 soorten ar

Nieuw dit jaar bij het VTC: ZENA vuurwerk, de sensatie in vuurwerkland !! Harder !! Better !! Faster

eden bij Exclusief voor de drechtst het VTC verkrijgbaar

KIJK VOOR DE DECEMBER OPENINGSTIJDEN OP

WWW.VTCJEANS.NL

n,folders, enz op:

Kijk voor de assortimente

www.vtcvuurwerk.nl

VELE MERKEN ONDER 1 DAK:

VELE MERKEN ONDER 1 DAK PME LEGEND | ANGELS | WRANGLER | CARS PME LEGEND | ANGELS | WRANGLER | CARS | PETROL | DRAGSTER | TIMEZONE | NOIZE PETROL | NOIZE | PARAMI | GEISHA | NO-EXCESS | PARAMI | ENZ. ENZ. ENJOY | NED | ENZ ENZ

PARKEER GELEGENHEID GRATIS PARKEERGELEGENHEID

ELKE KOOPZONDAG12:00 12:OO - 17:00 ELKE ZONDAG ZONDAG KOOPZONDAG - 17:00 UURUUR MAANDAG, ENKOOPAVOND KOOPAVONDGESLOTEN GESLOTEN MAANDAG, DINSDAG DINSDAG EN VAN NEURENBURGPAD 2 | 3311 DN DORDRECHT | 078 – 614 44 43 | WWW.VTCJEANS.NL


Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

SPORT • www.dordtcentraal.nl

Voetbalprogramma 3 en 4 december

Special Olympics Shorttrack op Sportboulevard DORDRECHT De Sportboulevard was zaterdag het decor van een bijzonder evenement: het Special Olympics NaƟonaal ShorƩrack Evenement. OŌewel shorƩrackwedstrijden voor sporters (vanaf 8 jaar) met een verstandelijke beperking. Ruim veerƟg schaatsers schreven zich in. Zij kwamen met achƫen begeleiders en ruim derƟg vrijwilligers naar Dordrecht. Burgemeester Brok gaf ’s morgens het startsein. Maar zoals het een echt Special Olympics evenement betaamt, renden de lopers van Torch Run eerst nog met een brandende toorts door de omgeving naar de Sportboulevard. Bij de accommodatie aangekomen werd de vlam ontstoken gevolgd door het uitspreken van de eed. Sinds 1997 verzorgt de Nederlandse politie namens Stichting Torch Run Nederland de binnenkomst van ‘the Flame of Hope’ bij alle Special Olympics evenementen. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor sporters met een verstandelijke beperking. De organisatie, bestaande uit ijssportvereniging Alblasserwaard en Tandem Support, is maanden bezig geweest om alle deelnemers een geweldige dag te bezorgen. “Het valt niet mee om in deze tijden een project als dit financieel dekkend te krijgen. We moeten het voornamelijk hebben van sponsoring en donaties”, aldus Marc Pelkman, coördinator van de projectgroep. Zie alle informatie over het evenement op www. tandemsupport. nl. Zie de foto’s en video op www.dordtcentraal.nl

DORDRECHT In de eerste klasse C maakt Oranje Wit zaterdag opnieuw een reis naar de provincie Zeeland. Deze keer is de bestemming KloeƟnge. VVGZ krijgt in deze klasse regiogenoot en koploper Rijsoord op bezoek. Heerjansdam, de nieuwe nummer een in 2D, mag zich verheugen op de komst naar het Waaldorp van Hellevoetsluis. Verder is de Alblasserwaardse derby tussen Alblasserdam en Papendrecht een in het oog springend duel.

Jeugdijshockeyers pakken naƟonale beker DORDRECHT Het U12 (onder de 12 jaar) ijshockeyteam van de Dordtse ProClass Lions heeŌ zondag in Eindhoven Ɵjdens de ‘Super Sunday’ de NaƟonale Beker van het Nederlandse IJshockey veroverd. In een zeer spannende strijd waren de Dordtse Lions uiteindelijk met 5-4 te sterk voor de Dragons uit Utrecht. Op Super Sunday speelden de winnaars uit twee naƟonale poules in drie leeŌijdscategorieën (U12, U14 en U17) tegen elkaar om de presƟgieuze NaƟonale Beker van de Nederlandse IJshockey Bond. (Foto: ProClass Lions)

Dordt Centraal Indoor Cup krijgt vernieuwde opzet DORDRECHT Dordt Centraal heeŌ om verschillende redenen besloten om de Indoor Cup dit jaar niet door te laten gaan. Het zaalvoetbaltoernooi tussen Kerst en Oud en Nieuw komt in 2017 in een vernieuwde opzet echter zeker terug, belooŌ directeur Piet van Westen. “Samen met de voetbalverenigingen en eventueel andere parƟjen zijn we vastbesloten deze mooie tradiƟe in ere te herstellen.” Verschillende jeugd- en seniorenteams hadden zich al ingeschreven voor het zaalvoetbaltoernooi dat op 28 en 29 december voor de derde keer zou plaatsvinden in de hal van korfbalvereniging DeetosSnel. Desondanks is toch besloten om deze editie niet door te laten gaan. “Na overleg met een groot aantal voorzitters hebben we geconstateerd dat er op verschillende pun-

ten zaken beter kunnen en moeten worden geregeld”, zegt Van Westen. “Denk aan een betere poule-indeling en andere verbeteringen op het gebied van organisatie en communicatie.” TradiƟe In samenwerking met onder meer de voetbalclubs wordt het komende jaar gebruikt om de Dordt Centraal Indoor Cup nog eens extra goed neer te zetten. “Ik denk dat de meeste mensen uit de Dordtse voetbalwereld zich nog wel kunnen herinneren dat dit evenement in het verleden in de voormalige Wielwijkhal altijd een groot succes was met veel deelnemers en veel toeschouwers”, zegt Van Westen. “We zullen ons er hard voor maken om die traditie nieuw leven in te blazen en er samen met de voetbalwereld en andere partijen een breed gedragen evenement van te maken.”

In 3C staat voor de kersverse winnaar van de eerste periodeƟtel, Wieldrecht de uitontmoeƟng bij HSSC’61 op de rol. Verder in deze afdeling is de Zwijndrechtse stadsderby op sportcomplex Bakenstein tussen de respecƟevelijke nummers Ɵen en negen ZBC’97 en Groote Lindt een mooi aĸche. Het verschil tussen beide clubs is slechts één punt in het voordeel van Groote Lindt. In de vierde klasse E speelt DFC de topper bij ONI. Beide clubs hebben 21 punten, echter het doelsaldo van ONI is beter. Verlies betekent aĬaken in de achtervolging op ranglijstaanvoerder Willem II. Dubbeldam, sinds afgelopen weekend weer de hekensluiter in de tweede klasse E, is zondagmiddag te gast bij Zeelandia Middelburg. In 3D staat voor RCD de thuiswedstrijd tegen rode lantaarndrager DHZ op de rol. In 4C gaat SC Emma op bezoek bij UVV’40. In deze klasse is het verschil tussen de eerste zeven clubs op de ranglijst, inclusief SC Emma en UVV’40 minimaal. TensloƩe in 5B speelt ranglijstaanvoerder OMC de thuiswedstrijd tegen SC Welberg, terwijl SSW in acƟe komt bij TPO. Programma zaterdag 3 december 3e Divisie A:ASWH-Scheveningen 1C: KloeƟnge-Oranje Wit 1C: VVGZ -Rijsoord 2D: Alblasserdam-Papendrecht 2D: Pelikaan-NSVV 2D: Heerjansdam-Hellevoetsluis 3C: VVAC-IFC 3C: Drechtstreek-Ameide 3C: HSSC’61-Wieldrecht 3C: ZBC’97-Groote Lindt 4E: ONI- DFC 4E : Oosterhout-DubbeldamProgramma zondag 4 december HK B: lFC-Groene Ster 2E: Zeelandia Middelburg-Dubbeldam 3D: RCD-DHZ 4C: UVV’40-SC EMMA 5B: TPO-SSW 5B: OMC -SC Welberg

PULLMAN SILVERLINE GA NAAR DE PURE-DEALER OM UW KLEUR TE MENGEN NU 20% KORTING OP FLEXA PURE

PULLMAN

SILVERLINE PRIMEUR, KOUDSCHUIM AFDEKKING 90x200 v.a.

599,-

11

PULLMAN

SILVERLINE EXCELLENCE, LATEX AFDEKKING 90x200 v.a.

699,-

Alle andere maten leverbaar.

ROBERTS The Friendly Bedcompany

Voorstraat 230, Dordrecht Iwww.robertsmatrassen.nl

Elke €50 Pure verf = €10 de Bijenkorf Cadeaucard Wonen* Actie geldig t/m 31 maart 2017

*kijk voor de actievoorwaarden op flexa.nl/pureactie

Van Rees Verfhandel Beverwijcksplein 30-36 3311 GK Dordrecht 078-6134500 www.vanreesverf.nl


12

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

Geldig in week 48 (zondag 27 november t/m zaterdag 3 december 2016)

1.35

1.

1.07-1.39

1.

00

Chocomel Lang houdbaar, alle pakken à 1 liter Per pak

00

Almhof Yoghurt Alle bekers à 500 gram Per beker

Meer dan 100 aanbiedingen voor maar 1 Eurootje

2 VOOR

1.

00

Heineken Pils Blikje 33 cl 2 blikjes

1.29-1.99

1.84

1.

00

Pickwick Thee 1-kops Fruit, groen, rooibos, kruiden of spices alle doosjes à 20 zakjes Per doosje

1.55-1.99

1.

1.

00

Sultana Fruitbiscuit, crunchers, knappers, spelt quinoa, yofruit of goodmorning Alle pakken à 175-218 gram Per pak

2.69

NET 1,5 KILO

00

PLUS Mandarijnen

MEER DAN 60% KORTING

Net 1,5 kilo

weekendpakker do

vr za

Alléén geldig op 1, 2 en 3 december

100 GRAM

PLUS Varkenshaas lang

1.45

1.00

Per 100 gram

5.99

500 GRAM

PLUS Spareribs Indisch of piri piri Per 500 gram

3.49

48/16 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

plus.nl plus.nl

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden:

‘t Lam Dubbeldam | Dubbelsteynlaan West 86-92 | Dordrecht | T: 078 616 43 24 |

Doesburg | Vogelplein 18 | Dordrecht | T: 078 631 33 16 |

Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00

d d | | Vanaf 30 d november zijn wij |wegens verbouwing gesloten, op dinsdag 6-12 om 16.00 uur zijn wij weer geopend!

Boerman | Hoekenessestraat 64 | Dordrecht | T: 078 613 79 86 | Openingstijden: ma-woe di-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20 19.00 | zo 12.00 - 18.00 |

Eind januari 2017 verhuizen wij naar de Prof. Waterinklaan met een supermarkt van 1400 M2 en 60 eigen parkeerplaatsen

|

‘t Lam Bieshof | Van Eesterenplein 23 | Dordrecht | T: 078 616 57 88 | Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00


13

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

elijk vuurwerk (extra voordelig) Kinder pakket vanaf 8,95

U kunt online bestellen!

METER pakket vanaf 19,99

Op www.vuurwerkindordrecht.nl

JAAR

is het vuurwerk echt te zien, te horen en te bestellen, maar helaas niet te ruiken!

AANBIEDING

Groots assortiment Grote voorraad Als beste getest

20,-

Reeweg-Oost 77 - Dordrecht

korting

MITSUBISHI SPACE STAR SLIM AUTORIJDEN MET PRIVATE LEASE ɒ 8:9225'(/(123((15,- ɒ *««QILVFDOHELMWHOOLQJ ɒ *HHQUHVWVFKXOGRIDDQEHWDOLQJ ɒ 8LWYRRUUDDGOHYHUEDDUXULMGWGLUHFW ɒ 8KHHIWJHHQJURRWDDQNRRSEHGUDJQRGLJ ɒ *HHQ]RUJHQRYHURQGHUKRXGRIUHSDUDWLH ɒ 0DDQGEXQGHOYDQNPQDDUZHQVDDQWHSDVVHQ ɒ (HQDOOLQSULMVXKRHIWDOOHHQQRJWHWDQNHQ ɒ 2RNGHZHJHQEHODVWLQJLVLQKHWJHWRRQGHOHDVHWDULHI

op alle lange Dames laarzen

€ 199

$/9$1$)

/MND

REYPQGNPPQG

LQEHJUHSHQPDDUZRUGWUHFKWVWUHHNVGRRUXDDQGH %HODVWLQJGLHQVWEHWDDOG

É’ ,QUXLOZDDUGHYDQXZKXLGLJHDXWRGLUHFWRSXZ UHNHQLQJ

%HNLMNGHYRRUZDDUGHQRS PLWVXELVKLPRWRUVQOSULYDWHOHDVH

15,korting op alle tassen van GABOR en TAMARIS

10%

korting op alle kleinlederwaren en tassen van de overige merken Autobedrijf Vissersdijk B.V. 0LMOZHJÉ’'RUGUHFKWÉ’7É’ZZZYLVVHUVGLMNQO %UDQGVWRIYHUEUXLN3,9 tot 4,3 l/100 km.&22XLWVWRRW91 tot 100 g/km Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 1.000 kilometer per maand. Findio Private Lease is een product dat wordt aangeboden door Terberg Leasing B.V. handelend onder de naam Findio Private Lease. Hiertoe heeft Terberg Leasing B.V. een licentiesamenwerking met financieringsmaatschappij Ribank N.V., handelend onder de naam Findio voor auto. Afbeelding kan afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 06-16

DUBBELSTEYNLAAN WEST 81 • DORDRECHT TEL. 078 - 621 54 23

KOOIJMANSCHOENEN.NL


SPECTACULAIRE OPENINGSACTIE

Deze week is de spectaculaire her-opening van Keukenwarenhuis.nl in Dordrecht. Er is de laatste weken keihard gewerkt en het resultaat mag er zijn! De gehele nieuwe collectie van 2017 is nu reeds te zien in de Grootste Keukenshowroom in de regio!

SPECTACULAIRE OPENINGS ACTIES; • • • • • • •

half geld ontzorgde keukens voor etprijzen; apparatuur tegen intern orraad; 1000 luxe keukens uit vo 17; alle nieuwe modellen 20 00,- euro; 35 outlet keukens tot 50 mogelijk; zes maanden reserveren , kijken én ontspannen oriënteren tste en vergelijken in de groo gio. keukenshowroom in de re

In deze nieuwe collectie vindt u nu de allernieuwste trends, zoals industriële keukens, moderne landelijke keukens, de nieuwste generatie greeploze keukens, moderne keukens, seniorenkeukens, outletkeukens en nog veel meer !! Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl specialiseert zich in betaalbare ontzorgde A-merk keukens welke voor Half Geld geleverd worden, mèt de apparatuur en accessoires tegen internetprijzen. Alles wordt voor u geregeld, inclusief montage en aansluiten, kant en klaar!

Einsteinstraat 29 – 3316 GG Dordrecht Tel. 088 01 01 201

G r o o ts te k e u k e n s h o w r


Keukenwarenhuis.nl kan bovendien nog 150 luxe keukens uit voorraad vóór de Kerst leveren, compleet met apparatuur. De keukens kunnen in vrijwel iedere gewenste opstelling voor u ontworpen worden. Bovendien zijn er ruim 30 Outlet Keukens aan het assortiment toegevoegd welke ook uit voorraad leverbaar zijn. Ontspannen een dagje uit en zelf oriënteren is ook bij Keukenwarenhuis.nl in Dordrecht nog mogelijk! Alle keukens zijn compleet geprijsd, zodat u zelf vrijblijvend kunt beslissen of u met een adviseur aan tafel wilt gaan.

Vraag ook naar de snelle beslisserskorting! Kom dus snel langs bij de Keukenwarenhuis. nl aan de Einsteinstraat in Dordrecht en pro¿WHHU YDQ GH 6SHFWDFXODLUH 2SHQLQJVDFWLHV en de ruime openingstijden. Wij zorgen tevens voor een feestelijke en ontspannen sfeer met een hapje en een drankje!!

r o o m in d e r e g io !

ACTIETIJDEN donderdag 1 december 10 - 22 uur vrijdag 2 december 10 - 22 uur zaterdag 3 december 9 - 18 uur Zaterdag 3 december 11 - 16 uur

AEG STOOM OVEN DEMONSTRATIE!


16

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

S R E V R E P U S

G A A L R E P U S PER BAKJE

l

175

Fondue- of Gourmetvlees keuze uit ca. 13 soorten, bakje 200 gram

UITNODIGING

FEESTELIJKE OpeningsOPENING aanbieding: Pauline Hoekman

IN HET ATELIER WORDEN DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN VOOR U UITGEVOERD

Met enige trots heb ik het genoegen

· (Ver)maken van trouwringen u· en uw relaƟes uit te nodigen voor de Van oud goud nieuwe sieraden maken van zoals de sieraden nieuwe winkel mét en tandjes · opening Herinneringssieraden met as, haar, vingerafdruk · Ringen vergroten of verkleinen atelier in de binnenstad van Dordrecht. · Knopen van parelcolliers · Kleine reparaties zoals het solderen van ringen, kettinkjes, etc. · Nieuwwerk in zilver, geelgoud, witgoud, palladium, platina y9HUYDQJHQYDQKRUORJHEDWWHUóHQHQKRUORJHEDQGHQ · Uurwerkreparaties · Het zetten van edelstenen en diamant · Het determineren van edelstenen · Relatiegeschenken · Jubileum sieraden

Edelsmid & Edelsteenkundige 10% korƟng is gespecialiseerd in het maken YDQSHUVRRQOóNHVLHUDGHQ op de gehele In het atelier werken collecƟ e 3 goudsmeden aan deze sieraden.

De feestelijke opening vindt plaats op: Vrijdag van 10 tot 20 uur & Zaterdag van 10 tot 17 uur

400 GRAM

Champignons

l

ZAK 300 GR.

5 2 1

l

Fil t Filet Americain of Verse Roombrie

G’woon Breekbrood meergranen

2 BAKJES

2

EURO incl.

Is het haalbaar om nu over te stappen van huur naar koop?

750 GRAM

l

J h Johma Salade tonijn of Twents kr. tuintje

099

OpeningsƟjden (buiten de opening): OPENINGSTIJDEN:gesloten Maandag Maandag Gesloten Dinsdag 9.30 – 17.30 uur Dinsdag 10:00 Woensdag 9.30tot–17:30 17.30uur uur Woensdag 10:00 Donderdag 9.30tot–17:30 20.00uur uur Donderdag 10:00 Vrijdag 9.30tot–20:00 17.30uur uur 9UóGDJ WRWXXU Zaterdag 9.30 – 17.00 uur Zondag 12.00 – 17.00 Zaterdag 10:00 tot 17:00 uuruur

l

150 GRAM

ADRESGEGEVENS ADRESGEGEVENS: Damplein Vriesestraat 821a 3319 HC Dordrecht 3311NR Dordrecht T 078-7370282 T 078-7370282 E info@edelsmidpaulinehoekman.nl E W info@edelsmidpaulinehoekman.nl www.edelsmidpaulinehoekman.nl W www.edelsmidpaulinehoekman.nl

10%

EXTRA KORTING

Molengoud Speculaasvlaai op=op

299

l

Grote Galia Meloen

9 4 1

9 9 0

l

PER STUK

Er is meer mogelijk dan je denkt. Kom nu langs voor een onafhankelijk advies of kijk op hypotheker.nl

Damplein 16, Dordrecht Week 48. Geldig van 28 nov. t/m 3 dec. 2016. Maximaal 6 stuks per artikel per klant.

Dordrecht Centrum, Johan de Wittstraat 160, (078) 631 01 99

Papendrecht Weteringsingel 4 (078) 642254, 30 (078) 00 630 97 25 Dordrecht Stadspolders, Van Eesterenplein Ook voor jou zoeken we, volstrekt onafhankelijk, de optimale financiële oplossing. En alles is goed geregeld.


FC DORDRECHT - FC DEN BOSCH VRIJDAG 2 DECEMBER 2016 20.00 UUR - RIWAL HOOGWERKERS STADION

U L C B S S E N I S BU

Kans om uit de kelder te kruipen DORDRECHT Na maandag gastheer te zijn geweest te zijn van Jong Ajax voor een duel, dat door het beloŌenteam van de club uit de hoofdstad met 0-2 werd gewonnen, komt FC Dordrecht vrijdagavond opnieuw in acƟe voor eigen publiek. Met FC Den Bosch als opponent gaan de Schapenkoppen, de nummer negenƟen van de Jupiler League, de strijd aan met de als derƟende geklasseerde Brabanders. Voor het geplaagde FC Dordrecht, dat maar niet uit de kelder van de Jupiler League wil kruipen, wellicht Sai van Wermeskerken in acƟe tegen Frenkie de Jong in het duel met Jong Ajax. (Foto: Michel Sterrenberg) de kans om nu tegen FC Den Bosch de volle winst te gaan pakken en onder contract als hoofd opleidingen, gevolgd door twee afstand te nemen van het met vier punten minder op de voetbaljaargangen als hoofdtrainer. In de Brabantse selaatste plaats van de ranglijst staande Achilles’29. TegenlecƟe zijn Bart Biemans, Jonas Heijmans, Niek Vossebelt stander FC Den Bosch maakt tot dusver een wisselend en Damiano Schet de bekendste spelers. seizoen mee. Slechts zes keer mochten de Bosschenaren het zoet der zege pas proeven na zesƟen gespeelde Arbiter Kooij zal vrijdagavond om 20.00 uur in het Riwal wedstrijden. Hoogwerkers Stadion voor de aŌrap Ňuiten. Wiljan Vloet is de trainer van FC Den Bosch. Vloet heeŌ inmiddels als hoofdcoach in het betaalde voetbal al de nodige clubs versleten. Zo was hij de keuzeheer van onder meer Sparta RoƩerdam, NEC Nijmegen en ADO Den Haag. Bij zijn huidige werkgever stond hij eerder in 1999

Mascotte v/d week

Ik ben Damian en ik ben 10 jaar. Ik kom uit Polen, maar woon al vijf jaar in Nederland. Mijn hobby’s zijn ijn voetballen, boxen en zwemmen. Ik houd ook van reizen. Ik zit in groep 7a van de Prinses Julianaschool. ol. Ik speel drie jaar bij GSC/ODS. Mijn posiƟe is links- of rechtsmidden. Ik ga vaak met mijn vader naar een wedstrijd van FC Dordrecht. Mijn favoriete spelers zijn Alessio da Cruz en Joris Kramer.

Voor uw buffetten, brunches, diners en party’s.

Stand Jupiler League per 28 november 2016 1. VVV-Venlo + 2. MVV Maastr. 3. Jong Ajax 4. Almere City 5. Jong PSV 6. Helmond Sp. 7. FC Emmen 8. FC Volendam 9. SC Cambuur 10. FC Eindhoven 11. NAC Breda 12. RKC Waalwijk 13. FC Den Bosch 14. Telstar 15. FC Oss 16. Graafschap 17. Fortuna S -3 18. Jong FC Utr. 19. FC Dordrecht 20. Achilles'29

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

11 1 4 10 3 3 9 3 4 9 2 5 8 4 4 8 3 5 7 5 4 7 5 4 8 2 6 8 2 6 7 4 5 7 4 5 6 2 8 5 4 7 5 2 9 4 3 9 5 3 8 2 5 9 2 3 11 1 2 13

34 33 30 29 28 27 26 26 26 26 25 25 20 19 17 15 15 11 9 5

31-11 29-18 42-23 31-24 26-18 24-19 20-13 22-16 26-21 24-28 25-21 24-23 22-34 19-26 32-43 26-25 20-29 18-30 18-33 13-37

Gratis TAXATIE Woensdag december van 11.00 – 16.00 uur u in Dinsdag 157maart van 12.00 -16.00 uur kunt kuntMunt u in De Munt in Dordrecht voor het De in Dordrecht terecht terecht voor het taxeren taxeren van en curiosa zoalszilver, goud,sieraden, zilver, van kunst enkunst curiosa zoals goud, sieraden,aardewerk, Chinees aardewerk, etc. Chinees militaria militaria etc. De taxaties zijn De taxaties zijnTevens geheelisgratis. is er de in te geheel gratis. er deTevens mogelijkheid mogelijkheid in te zenden voor veiling. zenden voor veiling.

All-in Arrangementen inclusief drank 00 14, 12,50 p.p 00 2 ½ uur receptie 18, 16,50 p.p 00 5 uur feestavond 24, 22,50 p.p 4 1 ½ uur receptie

Kom langs, wie weet bezit u een kostbaar stuk! De Munt Munt 5 Dordrecht

Wantijpark 1 • 3312 AV Dordrecht • Tel. 078 - 614 13 06 Wantijpark 1  3312 AV Dordrecht  Tel. 078 - 614 13 06 Fax 078 Fax - 639 info@wantijpaviljoen.nl 078 09 - 6394409•44E-mail:  E-mail: info@wantijpaviljoen.nl

Voor informatie: 030-6063944 / www.mpo.nl

www.wantijpaviljoen.nl fcdordrechƞanpage

@fcdordrechtnl

www.fcdordrecht.nl

Samen strijden Samen winnen!


18

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

De gezelligste kerstwinkel van Nederland November en December elke dag geopend Natuurstenen

schouwen

De bekende

sfeerhaarden

vanaf

optimyst - mystic

€ 495,-

vanaf

In onze showroom keuze uit meer dan 40 modellen. Uniek in Nederland!

HAKGRIEND 46 3371 KA HARDINXVELD-GIESSENDAM AFSLAG 26/A15 (Nieuweweg ) WWW.MANHATTAN-STYLE.NL/KERST

€ 595,Ruby Fires Faber Legend Dimplex

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur Donderdag en vrijdag koopavond tot 22.00 uur


Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

ONDERNEMERS • www.dordtcentraal.nl

Ook voor kerstbomen en vuurwerk naar VTC

19

XMAS Shopping Night bij Christmas Outlet DORDRECHT De Lifestylestore In De Waalse Kerk organiseert op donderdag 8 december een speciale XMAS Shopping Night. Op deze graƟs toegankelijke avond zijn de nieuwste en de mooiste kersƩrends te zien en te koop. En dat allemaal voor de leukste prijzen.

DORDRECHT In december breidt het assorƟment van het VrijeTijdsCentrum aan het Van Neurenburgpad tradiƟoneel uit met kerstbomen en vuurwerk. De kerstbomen zijn extra voordelig door de bijgeleverde tegoedbonnen en het vuurwerkassorƟment is dit jaar nog groter dan vorig jaar. Het Zena-vuurwerk is aan de collecƟe toegevoegd. Daarmee is er de ruimste keuze van de Drechtsteden.

de bomen al te koop. Voordeel van de Deense Nordmannspar is dat de naalden niet uitvallen. Het VTC heeft bomen in allerlei maten: van 1,75 tot 2,25 meter. Uiteindelijk betaalt de koper maar 9,95 voor een boom. Want er komt een tegoedbon van 10 euro bij voor de dames- of herenmode die het VTC verkoopt en een tegoedbon van 10 euro voor vuurwerk. En hiermee houdt het mooie aanbod nog niet op. Op de dag van aankoop wordt de boom in Dordrecht gratis thuisbezorgd.

Voor 29,95 euro is er een mooie Deense Nordmannspar van de beste kwaliteit. Daarbij krijgen klanten ook twee tegoedbonnen. Dit weekend zijn

Vuurwerk Wie het jaar knallend wil afsluiten heeft bij VTC de grootste keuze in de Drechtsteden. jaar was de Het team enVorig het (zorg)aanbod van Fysiotherapie StaƟonsplein wordt steeds completer.

keuze al enorm, nu is met de toevoeging van het Zena-vuurwerk de keuze nog groter. Op de site www. vtcvuurwerk.nl zijn filmpjes te zien van al het vuurwerk dat bij VTC te koop is. Hier is ook het complete assortiment te vinden. Overigens is via de website www.vtcjeans.nl ook informatie te vinden over de kerstbomen en de dames- en herenmode.

Kijk voor de aangepaste openingsƟjden in december op www.vtcjeans.nl. Ook op de zondagen is het VTC geopend voor kerstbomen. (Archieffoto: Thymen Stolk)

De tot een waar kerstparadijs ingerichte monumentale Waalse Kerk zal deze avond nog beter tot zijn recht komen. Het belooft een bijzonder sfeervolle avond te worden waarbij de warmte van de feestdagen centraal zal staan. Winkelen onder het genot van een warme chocolademelk of een glaasje glühwein. Genieten van de mooiste kerstliedjes. Live gezongen door Mikey2much, de man die jarenlang de bezoekers van de Dordtse Kerstmarkt verwend heeft met zijn warme stem. Heuse kookdemonstraties door twee top koks van Verstegen Spices & Sauces. Zij laten bezoekers de lekkerste kersthapjes proeven. Vragen over een te bereiden kerstdiner? De koks geven simpel maar professioneel advies en tips. Bling Jewels & Lifestyle toont haar prachtige betaalbare kleding en accessoires. Met de feestelijke modieuze kleding van Bling hebben de feestdagen extra glamour. Het belooft een bijzonder gezellige avond te worden waarbij de klanten centraal staan.

Voor alle klanten staat er een leuke verrassing klaar. Op www.facebook.com/ christmasoutletxxl staat alle informaƟe over de bijzondere avond. De XMAS Shopping Night begint donderdag 8 december om 19.00 uur. De Christmas Outlet is te vinden op de Voorstraat 296 in Dordrecht.

GRATIS PROTHESE CHECK

WIJ CHECKEN UW GEBITSPROTHESE EN HELPEN U GRAAG WEER AAN EEN SPONTANE ZEKERE LACH

Wil jij buschauffeur worden? In deze regio hebben wij opleidingsplaatsen mét baangarantie beschikbaar. Wil jij een vaste baan met veel zekerheid, een prima salaris en tevens veel vrijheid? Ga dan naar consolid.nl en solliciteer direct! • Consolid regelt jouw opleiding (3 maanden) • Als je bent geslaagd, direct aan de slag (baangarantie) • Urengarantie van minimaal 24 uur per week Kijk op www.consolid.nl of jij in aanmerking komt voor de opleiding tot buschauffeur! Consolid en Nederveen slaan de handen ineen in dit gebied. Nederveen opleidingen en trainingen is de grootste vakopleider in deze regio. Consolid is het grootste gespecialiseerde uitzend- en detacheringsbureau in Vervoer & Veiligheid, met dagelijks zo’n 3500 mensen aan het werk in functies als chauffeur, automonteur, treinmachinist en beveiliger.

HEEFT U MOEITE MET KAUWEN OF PRATEN? Zit uw prothese (kunstgebit) te los en is uw tandvlees regelmatig geïrriteerd? Wellicht zit er een scheurtje in uw prothese en kunnen de klachten verholpen worden met een reparatie. Eventuele reparaties worden geheel of gedeeltelijk door uw ziektekostenverzekering vergoed*. *De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw verzekering.

GRATIS SONIC CLE REINIGING ANER SBAKJE BIJ EEN PROTHESECHECK

Dordrecht Telefoon 078 61 48 312

Zwijndrecht Telefoon 078 61 26 521

www.centrum-voor-gebitsprothese.nl www.consolid.nl

www.nederveen.com • info@nederveen.com


20

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

Wat wilt u onze kinderen nalaten? Paul: “Dat is heel mooi. Jullie hadden van jullie geld ook kunnen gaan reizen of zo.” José: “Kinderen zijn belangrijker. We wilden dat een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor kinderen ons geld zou krijgen. Daarom hebben we gekozen voor UNICEF.” Paul: “Helaas is UNICEF nog steeds heel erg nodig. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingenkampen, waar kinderen wonen die verward en beschadigd zijn door alles wat ze hebben meegemaakt. UNICEF helpt hen op alle mogelijke manieren.”

Kinderen hebben de toekomst. U kunt ons helpen die mooi en veelbelovend te maken. Als u nalaat aan onze kinderen, geeft u hen de kansen die ze verdienen. José Hogenkamp en Diny van Norden hebben daarom UNICEF opgenomen in hun testament. Net als Paul van Vliet dat heeft gedaan. Paul: “Waarom hebben jullie UNICEF opgenomen in jullie testament?”

krijgen. Ik kom namelijk uit een gezin met tien kinderen.”

José: “Diny en ik hebben geen kinderen, maar als wij onze erfenis onder onze familieleden zouden verdelen, zouden ze ieder maar heel weinig

Diny: “Wij waren met vijf kinderen thuis. Onze familie heeft het bovendien al zo goed. Daarom krijgt UNICEF straks de helft van onze erfenis.”

José: “Het is een fijn idee dat ons geld terechtkomt bij kinderen die in slechte omstandigheden moeten opgroeien.” Paul: “Dat is het mooie van jullie generatie, de babyboomers. Veel van jullie hebben het goed, maar weten nog hoe het is om in betrekkelijke eenvoud op te groeien. Daardoor zijn jullie gewend om wat jullie hebben met anderen te delen.”

Bestel onze brochure over nalaten aan UNICEF Stuur deze bon in een gesloten envelop zonder postzegel naar UNICEF Nederland, t.a.v. Annemarie Blok, Antwoordnummer 10650, 2501 WB Den Haag.

Naam:

Diny: “Met kinderen.”

m/v

Adres: Postcode:

José: “We kennen ze natuurlijk niet, maar dat maakt niet uit.”

Plaats:

Paul van Vliet: ‘UNICEF in mijn testament: een fijn idee’ Net als José Hogenkamp en Diny van Norden heeft Paul van Vliet UNICEF opgenomen in zijn testament. “Het is voor mij een fijn idee dat ik ook na mijn dood kan bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen”, zegt hij. “Daarom laat ik, behalve aan mijn wettelijke erfgenamen, ook geld na aan kinderen in ontwikkelingslanden.” Het maakt voor UNICEF niets uit of het daarbij om grote of kleine bedragen gaat. Paul: “Ook met een klein bedrag kan UNICEF veel doen. Daarom heb ik met een gerust hart UNICEF opgenomen in mijn testament. Doet u dat ook?” Vraag onze brochure aan U kunt een brochure met informatie over nalaten aan UNICEF aanvragen door de bon op deze pagina in te vullen en op te sturen. Andere vragen? Bel met Annemarie Blok (088 444 96 50), of kijk op www.unicef.nl/nalaten.

Telefoon: Paul: “Ik noem ze altijd onze kinderen, ook al zijn het er miljoenen. Ze zijn allemaal kinderen van UNICEF.”

Geboortedatum: UNICEF mag mij benaderen via het volgende e-mailadres:

voor ieder kind

307944

0180 - 43 43 43

Op zoek naar bedrijfs-/kantoorruimte? Einsteinstraat 67 - Dordrecht K O R

U

U

H

P/

O

Bedrijfs-/kantoorunits huur vanaf € 975,- per maand* koop vanaf € 119.500,- k.k.* Kantoorunits huur vanaf € 250,- per maand* Te koop/huur bedrijfs-/kantoorunits

Te huur kantoorunits

ƒ ca. 88 of 92 m² bedrijfsruimte met ca. 74 tot 92 m² kantoor ƒ vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 3 meter ƒ compleet opleverniveau ƒ vanaf € 975,- per maand excl. BTW ƒ vanaf € 119.500,- k.k. excl. BTW

ƒ ƒ ƒ ƒ

vanaf 33 m² gezamenlijke entree met trap en lift ÅL_PILSLO\\Y]VVY^HHYKLU vanaf € 250,- per maand excl. BTW

Algemeen ƒ ƒ ƒ ƒ

parkeergelegenheid op eigen terrein gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil 2 goede bereikbaarheid nabij op- en afritten A16 en N3 *Alle prijzen zijn exlusief BTW

info@vanvliet.net - www.vanvliet.net


Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

ONDERNEMERS • www.dordtcentraal.nl

21

Volop kerstsfeer bij Intratuin Sliedrecht Vier koopzondagen

SLIEDRECHT Intratuin in Sliedrecht is al een Ć&#x;jdje volop in de kerstsfeer en -stemming. “Vanaf het moment dat je binnenkomt tot het moment dat je weer naar buitengaat; alles ademt Kerstâ€?, zegt eigenaar William Kolbach. “Wij hebben weer alles in huis voor een gezellige en sfeervolle decembermaand.â€?

Kerstbomen in verschillende maten, kunstbomen en echte bomen, heel veel sfeerverlichting voor binnen en buiten, kerstbakken, -hangers en pieken, guirlandes, kerststerren en (LED) kaarsen: Intratuin Sliedrecht heeft het allemaal uitgebreid gepresenteerd in het tuincentrum. “En ook de kersthuisjes, miniaturen en kerstdorp-accessoires zijn weer ruim vertegenwoordigdâ€?, vertelt Kolbach. “Daarnaast is er in ons reguliere assortiment natuurlijk van alles te vinden om het extra gezellig te maken in huis in deze donkere maanden. Denk aan onze uitgebreide collectie woonaccessoires, maar ook aan het grote aanbod op de kamerplantenafdeling.â€? InspiraĆ&#x;e Intratuin Sliedrecht biedt dus volop inspiratie om een optimale kerstsfeer te creĂŤren in en om het huis. De kerstcollecties worden in verschillende thema’s (romantisch, stoer) gepresenteerd. Inspiratie opdoen kan tijdens de gebruikelijke openingstijden van het tuincentrum, maar de komende maand ook tijdens extra openingsda-

Speciaal voor de feestdagen is Intratuin Sliedrecht de komende Ć&#x;jd vier keer op zondag open. Op 27 november, 4, 11 en 18 december is de winkel geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Ook op Tweede Kerstdag zijn klanten van 12.00 tot 17.00 uur welkom. In de periode van maandag 28 november tot en met vrijdag 23 december zijn er bovendien extra koopavonden: de winkel is dan iedere doordeweekse dag geopend van 09.30 tot 21.00 uur. Op zaterdagen zijn klanten welkom van 09.00 tot 18.00 uur.

De Kerstman is samen met een zeer complete kerstpresentaĆ&#x;e binnengereden bij Intratuin Sliedrecht.

gen (zie kader). Overigens is Intratuin Sliedrecht ook al klaar voor de periode na kerst, zegt Kolbach. “De webshop voor vuurwerk is inmiddels ook al geopend.� Die is te vinden op sliedrecht. intratuinvuurwerk.nl.

DĂŠ webshop voor al uw Op intratuin.nl/winkels/intratuin-sliedrecht is een indruk te vinden van het complete assortiment. Maar natuurlijk is het inspirerender om een bezoek te brengen aan de winkel aan de Prisma 200, 3364 DJ in Sliedrecht.

www.drukwerkcompleet.nl

MAZDA CX-3 GT-M LINE

EXTRA COMPLEET Mazda CX-3 GT-M Line i

Rijklaar met o.a: + 18-inch lichtmetalen velgen + Luxe interieur + Achteruitrijcamera + 7-inch multimedia- en navigatiesysteem + Volledige LED-verlichting + Sterke 2.0 liter benzinemotor

Met iGT-M Line voordeel

50/50 DEAL BETAAL NU DE HELFT EN DE ANDERE HELFT OVER 1 JAAR, ZONDER RENTE!

AUTOMOBIELBEDRIJF VISSERSDIJK Mijlweg 67 | 3316 BE Dordrecht | 078 - 6213100 | www.vissersdijk.nl

Mazda CX-3 vanaf â‚Ź 22.630,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-3 van 4,0 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,0 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot toot van 105 tot 150 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. De Mazda CX-3 GT-M Line is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang HQZZZPD]GDQO3ULMVZLM]LJLQJHQYRRUEHKRXGHQ$IJHEHHOGPRGHONDQDIZLMNHQYDQGHGDDGZHUNHOLMNHVSHFLoFDWLHV GHYRRUUDDGVWUHNW2YHULJHFRQVXPHQWHQDFWLHVQLHWPRJHOLMNLFPKHW0D]GD&;*70/LQHDDQERG=LHYRRUNRVWHQHQYRRUZDDUGHQZZZPD]GDQO3ULMVZLM]LJLQJHQYRRUEHKRXGHQ$IJHEHHOGPRGHONDQDIZLMNHQYDQGHGDDGZHUNHOLMNHVSHFLoFDWLHV


22

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

All you can eat

Stationsplein 36 3311 JV Dordrecht 078-20 490 68 www.restaurantasahi.nl

Nu geopend!

Dagelijks open vanaf 12.00 uur.

Op 1e en 2e Kerstdag serveren wij een kerstmenu voor slechts

€ 29,50 pp

=RODQJPRJHOLMN PHHGRHQ

0HWGHDGYLVHXUDDQ KXLV

=HOIVWDQGLJEOLMYHQEDQNLHUHQ %LM5DEREDQNPDNHQZHRQVVWHUNRPX]RODQJPRJHOLMNPHHWHODWHQGRHQ'DDURPNRPHQZHELMX ODQJVDOVGDWQRGLJLV6DPHQNLMNHQZHZDWHUQRGLJLVRP]HOIVWDQGLJWHNXQQHQEOLMYHQEDQNLHUHQ +HHIWXKXOSQRGLJ"2ILHPDQGGLHXNHQW"

.LMNRSUDEREDQNQOVDPHQEDQNLHUHQRIQHHPFRQWDFWRSPHWRQV (HQDDQGHHOLQHONDDU

Reserveren gewenst


23

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

BUDOKAI VLEESENBEEK

Europees kampioen! Kyokushin Karate Davy Brand 25 en 26 november 2016 werden de 30e Europese Kyokushin kampioenschappen te Papendal (25 landen) gehouden. Dit toernooi had een open karakter, hierdoor deden er ook vechters mee uit Japan, Israel, Iran Etc. Vechters van Budokai Vleesenbeek kwamen uit voor het Nederlands team. Zij deden mee aan de kata wedstrijden en de kumite wedstrijden. Davy Brand is de nieuwe Europees kampioen in de -70 kg Klasse geworden. Na een zwaarbevochten zege in de 1e ronde tegen een Japanse opponent ( 2 verlengingen), won hij vervolgens de kwartfinale van een Spanjaard en de halve finale van een Bulgaar. In de finale stond Davy opnieuw tegen een Japanner. Super partijen gezien van deze kampioen. Schitterend uitgevoerde technieken, daarnaast het vermogen van een goede focus en inzicht. Het totale plaatje is compleet, het klopt, ja en dat resulteert in zulke fantastische resultaten. Uiteraard dik en dik verdiend.

Davy Brand van harte gefeliciteerd met je Europese titel.

Iedereen van harte gefeliciteerd!! Davy Brand was overigens de enige Nederlandse deelnemer die een finaleplaats wist te veroveren bij de volwassenen en deze om te zetten in een Goud resultaat. Club en teamgenoot Roxanne Ramselaar wist twee partijen in winst om te zetten. Haar eerste partij won zij van een Poolse en haar 2de partij heeft zij gewonnen van een Française. Helaas verloor zij na een verlenging van de Poolse in de halve finale. Een mooie 3e plaats was voor Roxanne weggelegd. Super gevochten, iedereen heeft van je genoten. Van harte gefeliciteerd.

Roxanne Ramselaar

Noah van den Broek ( 19 jaar )draaide fantastisch, won zijn 1e partij, maar helaas verloor hij zijn 2de partij. De partijen van Noah van den Broek waren zeer mooi, hele mooie technieken, schitterende focus en inzicht. Zeker dat we van hem veel meer gaan horen in de toekomst. Gerry Hoogeveen, heeft keihard getraind, dit kwam ook terug in zijn partij, helaas verloor hij, te wijten aan de beslissing van het scheidsrechters team. Het is zuur zulke dingen, maar er komen nog meer grote toernooien, waar mooie titels te veroveren zijn. Even rust, trainingen weer oppakken en het zal zeker beloont worden in de toekomst. Didjay Stok heeft zeker laten zien wat hij waard is op de mat, ook hij heeft zichzelf overtroffen. Een karateka met een overheersend doorzettingsvermogen, deze eigenschap heeft hem een plaats gegeven in het Nederlands team. Op vrijdag 25 november waren de kata wedstrijden en jeugdwedstrijden t/m 17 jaar. Ook hier deden leden van Budokai-Vleesenbeek mee. Bij de jeugd 12/13 jaar is onze Ruby Goedhart Europees kampioen geworden, dit is haar 2de Europese titel dit jaar. Zij heeft wederom laten zien welke mooie talenten zij beschikt en dat al op deze leeftijd. Ruby Goedhart van harte gefeliciteerd met je Europese Titel

Ecem Yuksel

Ook een podium plaats was er voor Denise van de Ruit en Zoë Sol, beide dames hebben een 3de plaats veroverd. Denise en Zoë van harte gefeliciteerd met jullie Brons. Helaas geen podiumplaatsen voor Demi Draaijer, Sonny Tromp en Ecem Yuksel, zij hebben wel laten zien welke talenten zij beschikken. Je wordt niet zo maar geselecteerd in het Nederlands team, om deel te mogen nemen aan het E.K. Zeker dat we deze kanjers in de toekomst vaker tegen gaan komen. Op dit E.K. hebben we kunnen genieten van hun kunsten in het kyokushin karate. Naast de gevechtswedstrijden was er ook een onderdeel kata. Aan de kata wedstrijden deden Raymon de Hoog en Ecem Yuksel mee. Zij moesten het opnemen tegen veel tegenstanders. Een heel groot deel van alle deelnemers lieten schitterende kata’s zien, zo ook onze leden. Helaas voor Raymon de Hoog is het podium net niet gehaald, erg zuur als je er ook maar net buiten valt, maar we hebben genoten van zijn optreden.

Ruby Goedhart

Ecem Yuksel doet het weer, wederom heeft zij laten zien wat een fantastische kata- loopster zij is. Een allround kyokushin karateka. Ecem Yuksel zilver op het kata E.K. Ecem Yuksel van Harte gefeliciteerd met je behaalde zilver.

Shihan Jan Vleesenbeek 7e Dan

www.budokai-vleesenbeek.nl

Budokai Vleesenbeek Sportlaan 5 3317 ZV DORDRECHT

Zulke mooi prestaties kunnen niet alleen gerealiseerd worden, daar staat een team van coaches, trainers en begeleiders achter. Namens de vechters bedanken wij voor hun grenzeloze inzet: Jan Vleesenbeek, Ger Hoogeveen, John Brand. Wij bedanken ook onze Leslie Naaktgeboren die tijdens het toernooi als internationaal scheidsrechter aanwezig was. Onze dank gaat ook uit naar de mensen achter de schermen: Dirk van de Graaf, Jeroen van der Molen en John Tromp.

Zoë Sol

DRAAIJER

TTURBO SERVICES BV

TURBO EXPERTISE AROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

Denise van de Ruit

Gebr. Tromp v.o.f. Aannemersbedrijf en Timmerbedrijf

Tel. 078 - 617 69 92 www.gebroederstrompaannemersbedrijf.nl


Kerstsferen

! ! e i t c a super

bij TuinWereld!

nu voor

95 9,

Nordmann Kerstboom 150 - 180 cm.: 17,95

De laagste prijs van de regio!! Maak zelf de mooiste kerststukken. Nu is hét moment om je huis in kerstsferen te brengen. En wat is er nu leuker dan zelf je kerststukjes te maken? Laat je met

ie!! superact5,99

deze artikelen inspireren om jouw eigen, bijzondere kerststukjes te maken!

Nobilis krans Ø 25 cm. Eenzijdig gebonden.

ctie!! supera5,99 Platmos Per doos:

2,99

2,79 Steekschuim 20 x 10 x 7,5 cm. Per 3 stuks:

! ! e i t c a r e sup Triumph Tree Forest Frosted, met verlichting. Hoogte 155 cm. 209,–

2,49 Cyclaam Ø 12 cm. Diverse kleuren.

Per bos:

49

1,

Kerstster Poinsettia

Ø 10,5 cm. Diverse kleuren. Per stuk: 1,99

99

3,

4 liter.

tweede GRATIS!

Mengbos Snijgroen Per bos:

2,49

superacti

nu voor

169,–

1,49

Nobilis Snijgroen

3 voor

5,–

99

2,

tweede GRATIS!

3,99

e!!

e!! superacti Hyacint 3 bollen per pot. Ø 12 cm. Per stuk: 2,49

NIEUW! Wij kunnen nu ook alle interieurmeubelen van Riverdale® en Rivièra Maison® leveren. Vraag onze medewerkers! tuinwerelddordrecht

3,49 Poedersneeuw

3 voor

6,–


!! e i t c a r e p su nu voor

Breng je huis in een gezellige kerstsfeer.

Glazen stolp op houten plateau Excl. decoratie. H.: 22 cm. Per stuk 12,50

99

7,

Ster met led-verlichting H.: 24 cm. Per stuk 7,95

99

3,

95 24,

Verlichte rendieren met arreslee Geschikt voor binnen en buiten. L.: 233 cm., h.: 60 cm.

39,99

Windlicht structuur Diverse kleuren. Ø 15 cm. Per stuk 9,29

99

5,

Lichtslang

9,99

Helder of multicolor 9 meter: 12,99 9,95 6 meter:

6,99

Clusterverlichting Kerstman Diverse soorten. H.: 49 cm. Per stuk 29,95

99

17,

Led-lantaarn H.: 16 cm. Per stuk: 5,79

99

3,

Kersthuisje met led-verlichting 18 x 8 x 20 cm.. Per stuk: 5,79

99

7,

29,99

Helder. Voor binnen en buiten. Rivièra Maison® lampjes. 4,5 m. Je786 t’aime bowl 4 m. aanloopsnoer. In 2 maten.

17,99

Di. 6 t/m 9 december en 12 t/m 16 december: EXTRA KERSTKOOPAVONDEN! geopend tot 21.00 uur.

Kom voor meer sfeerideeën naar de shworooms in onze winkel!!

Dealer voor de hele regio

van Rivièra Maison, PTMD

& Riverdale! 500m2 Shops!!

TUINWERELD DORDRECHT Provincialeweg 4a • 3319lh Dordrecht Tel.: (078) 621 91 61 • www.tuinwereld.nl

koopavond op donderdag tot 21.00 uur. g Zondag

eopend

.00 uur.

va

tot 17 n 12.00


26

Dordt Centraal Woensdag 30 november 2016

OP ALLES WAT U IN ONZE WINKEL ZIET

50 % KORTING FAUTEUIL

VAN €549.- | VOOR € 274.50

HOEKBANK

VAN €300.- | VOOR € 149.50

RIBBANK

VAN €2199.- | VOOR € 1099.50

KOOP ZONDAG 4 DECEMBER 12:00 - 17:00 UUR

FAUTEUIL

VAN €479.- | VOOR € 239.50 OP ALLES WAT U IN ONZE WINKEL ZIET

EETKAMERSTOEL

EETKAMERSTOEL

VAN €199.- | VOOR € 99.50

VAN €219.- | VOOR € 109.50

BOXSPRING ELEKTRISCH

BOXSPRING 180 X 200

COMPLEET - NU € 2499.-

VAN €1849.- | VOOR € 924.50

50 % KORTING BOXSPRING 160/180 X 200 VAN €3199.- | VOOR € 1599.50

NU NOG HOGERE KORTINGEN IN OUTLET Leeghwaterstraat 239-241 3364 AE Sliedrecht Tel. 0184-444121


Een goed afscheid helpt je verder

Yarden & Mirjam is een onderneming die de uitvaart verzorgt, gewoon, zoals het behoort te zijn:

met een open hart voor wie u bent! VOOR HET MELDEN VAN OVERLIJDEN BELT U

078 711 0201 of 06 19 47 28 15

Altijd in samenspraak

(24 uur per dag)

Toegankelijk

Wij zijn er voor iedereen, ook voor particulieren en elders verzekerden.

Ondersteunend Kwetsbaar en inlevend

Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht mirjam.hamoen@yarden.nl

Persoonlijk en betrokken Puur

Mirjam Hamoen


NU HET GLAS 10 JAAR + 10 JAAR = * VOOR EURO 20 JAAR 1 GARANTIE

Belisol verdubbelt de garantieperiode op nieuwe kozijnen en deuren: van 10 jaar naar 20 jaar. Zo kan u 20 jaar zonder zorgen genieten van onze hoogstaande kwalitatieve profielen in kunststof en aluminium. Bovendien is deze garantie een meerwaarde voor uw woning, want ze is vrij overdraagbaar bij de verkoop. Maak nu een afspraak op belisol.nl voor gratis advies bij u thuis of in de Belisol showroom.

Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Belisol Drechtsteden Kelvinring 56 e+f, 2952 ALBLASSERDAM - T 078-691 49 91 - drechtsteden@belisol.com

www.belisol.nl

Midweekeditie week48 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you