Page 1

D r u k k e r i j

creations

Jonkheer

www.kroonkozijn.nl tel: 078-6226340

WEEKEND PAKKER

donderdag

vrijdag

zaterdag

12 13 14 juni

juni

juni

250 GRAM 4.75

PLUS Biefstuk Niet mals, geld terug Per 250 gram

2.99

ZIE ONZE ADVERTENTIE MET

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN ELDERS IN DEZE KRANT

www.sanisale.com www.sanisale.com

Uitvaart in Dordrecht? www.uitvaartdordrecht.nl

en

do

uitvaartverzorging

Direct hulp dag en nacht gratis bereikbaar 0800 – 099 55 15


2

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014 Verdrietig, maar ook dankbaar dat hij zo lang bij ons is gebleven, geven wij u kennis dat is overleden mijn zorgzame man en maatje, onze betrokken vader, onze lieve schoonvader en opa

Na een lang en welbesteed leven is zacht en kalm ingeslapen onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Leendert Mans 14 februari 1930

"Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u". Petrus 5:7

Joostina Neeltje Euser – Valk

3 juni 2014

geboren te Dubbeldam

Enige en algemene kennisgeving De Heer is mijn Herder In die zekerheid is overleden mijn broer, zwager en onze (oud)oom

Adrianus Karel Pels 16 april 1930

weduwe van Rijk Euser in de gezegende leeftijd van bijna 97 jaar.

Ank Mans – Bosman Hanneke en Marco Robin Sander

Pieter Rijk en Hester Edwin en Katrin Miranda en Bouke Toon Leen en Irene Marsja en Sven Robbert Nely en Kees Paul Marcel Achterkleinkinderen

Leo en Yvonne Frank Bob Corrie Michelle Vincent Bankastraat 103 3312 GC Dordrecht De begrafenis heeft dinsdag 10 juni plaatsgehad op de Algemene begraafplaats Essenhof te Dordrecht.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken en met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zus en tante

Wil Apon - Hooghart

De familie Correspondentie-adres: C.R. Jansen-Marseille Rietvelderf 39, 3315 DB Dordrecht. De begrafenis heeft vrijdag 6 juni in besloten kring plaatsgevonden te Dordrecht.

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, anders zou Ik het u gezegd hebben, want Ik ga heen om u plaats te bereiden; Joh. 14 vers 2

8 juni 2014 Correspondentie-adres: Nely Konings - Euser Noordzeedijk 60 4754 AK Stampersgat De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 13 juni vanaf 14.30 uur in De Rank, Dubbelsteynlaan West 70 te Dordrecht.

Enige en algemene kennisgeving

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen en de familie te condoleren.

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en groot-opa

Seine Seinen in de leeftijd van 88 jaar.

Aansluitend zullen wij haar om 15.50 uur naar haar laatste rustplaats begeleiden op de Algemene Begraafplaats aan de Zuidendijk te Dordrecht-Dubbeldam.

Hennie Seinen-Hofstra

Wij bedanken alle medewerkers van Woon-zorgcentrum Dubbelmonde voor hun liefdevolle zorg.

Hilda en Mark Aimeé en Rich Cara, Noëlle Rachel Ian

Wolter

in de leeftijd van 82 jaar. Jo Kattemöller - Hooghart Bep Apon - Hooghart Jan Apon Bas Cindy en Harrie van der Stoep - Apon Krystel en Ruben

Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen, hebben wij afscheid genomen van mijn man, onze vader en opa

Wormer, 10 augustus 1929

Duifstraat 14 3334 TA Zwijndrecht

Dordrecht, 5 juni 2014

Gees Bus-Vedder Jeroen en Irina Alisa

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Arnt Maarten

“Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet.” Gez. 282

Vredig is van ons weggezweefd

Gerritje Vlasblom - Gerda Zeist, 8 juni 2014

in de leeftijd van negentig jaar. Zij is heengegaan naar waar zij al zo lang wilde zijn.

Johan en Ella Jonathan Elise Robin Ezra

Dirk Bus

Zwijndrecht, 3 juni 2014

Dordrecht, 22 januari 1924

1 juni 2014

Correspondentieadres: Borneostraat 9 3312 XA Dordrecht De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni om 14.30 u in de Biesbosch aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht. Voorafgaand aan de plechtigheid is er van 14.00 uur tot 14.15 uur gelegenheid persoonlijk afscheid van Dirk te nemen in bovengenoemde aula. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Dordrecht, 7 juni 2014 Correspondentieadres: Frederikstraat 27 3314 JM Dordrecht Onze dank gaat uit naar het personeel, afdeling Aster, van Zorggroep Crabbehoff en naar de zorgverleners van Reformatorische Stichting Thuiszorg voor de liefdevolle zorg en aandacht. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op donderdag 12 juni om 11.00 uur in de Open Hof kerk, Herschelstraat 27, 3318 VA te Dordrecht. Aansluitend zal om 12.30 uur de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.30 uur in de Open Hof kerk op bovengenoemd adres.

Uit aller naam: Gertjan Vlasblom Correspondentieadres: Vincent van Goghstraat 19 3817 PV Amersfoort De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni om 12.00 uur in de aula “Biesbosch” van de begraafplaats “Essenhof”, Nassauweg 200 te Dordrecht, waarna aansluitend de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Advertenties die dinsdag voor 12.00 uur zijn gereserveerd en voor 14.30 uur zijn aangeleverd worden in de uitgave van woensdag nog geplaatst.


Direct geld voor uw woning.nl


4

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014 Intens verdrietig zijn wij nu we een bijzonder lieve en zorgzame moeder en oma verliezen. Een mooi mens blijft voor eeuwig in onze gedachten voortleven.

Na een langdurige ziekte en een periode van zorg waarin we haar nog moeilijk konden bereiken, is door de Heere van ons weggenomen, onze lieve, altijd dienende moeder, oma en overgrootmoeder

JENNIE SOETEMAN Annette Ben en Elke Lianne en Robin Rianne Nick en verdere familie

Jaap Knoop 7 mei 1938

sinds 22 februari 2013 weduwe van Leendert van de Weteringh

Dordrecht

8 juni 2014

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van hospice De Patio en Aafje, voor de liefdevolle verzorging.

op de leeftijd van 78 jaar.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 12 juni om 14.00 uur in de Biesbosch Aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

Je hebt je leven geleid, zorgzaam en op jouw manier. Moedig tot het laatste moment, maar door ziekte verzwakt, is op 76-jarige leeftijd van ons heengegaan onze broer en mijn maatje

Jenneke van de Weteringh van Maaren - Jenny -

Ridderkerk, 10 mei 1945 - Dordrecht, 5 juni 2014

Enige en algemene kennisgeving

Wij hebben verdriet omdat wij haar moeten missen, maar mogen ook dankbaar terugkijken op de liefde die ze ons gaf. Alblasserdam: Huib van de Weteringh Bettyvan de Weteringh - Scheurwater Leenderet n Rianne, Anne-Lynn Willem en Aline ]enneke

Geen bloemen, geen toespraken. Correspondentieadres: Goudsbloemstraat 60, 6942 XD Didam

Dordrecht: Ben van de Weteringh Tineke van de Weteringh - Paans Léon en Corlien, Twan Jessica en Jan-Willem, Jelle Cynthia en Looij Aniek

Uw blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Adrie Cor Nel Ria Francien Correspondentieadres: Stadspolderring 135 3315 CH Dordrecht Overeenkomstig zijn wens zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden.

Pieternella Janny Besemer-de Haas

Nellie

3 juni 2014 Verpleeghuis Salem Vlietlaan 2 2986A2 Ridderkerk

heeft veel voor ons betekend. Wij willen u daar hartelijk voor bedanken.

Correspondentieadres: H. v.d. Weteringh Rembrandtlaan1 07 295I PL Alblasserdam

Advertenties die dinsdag voor 12.00 uur zijn gereserveerd en voor 14.30

De begrafenis heeft zaterdag7 juni plaatsgevonden op de begraafplaatas aan de Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht.

Jan Besemer Kinderen en kleinkinderen

uur zijn aangeleverd worden in de uitgave van woensdag nog geplaatst.

We willen het personeel, artsen en vrijwilligers van afdeling De Kandelaar van Verpleeghuis Salem hartelijk danken voor de goede en liefdevolle verzorging van onze moeder en oma.

Dordrecht, juni 2014

en

do

uitvaartverzorging

vertrouwd gezicht?

• • • • •

juist niet? Ons team uitvaartverzorgers bestaat uit 11 mensen. Omdat we bij DenO graag willen dat u zich op uw gemak Of

Dordrecht en omstreken Het uitvaartcentrum Alblasserwaard Van Krimpen Brouwershaven

voelt in een ongemakkelijke periode. Maak vast kennis met ons team op

www.uitvaartdordrecht.nl. Maak kennis met het pand, de mensen en de faciliteiten. U kunt ook bellen: 0800-099 55 15.

Cees Kooiman

Mahinder Lalaram

e Vraag naar all n. jk mogeli hede basic budget

Ronald Penneweert

Mariëlle Verbaas Ad de Jong

José van der Hurk

Bij overlijden en vragen:

0800 – 099 55 15

René Toonen

Antoinette Steenbeek

Danny Hartering

Raymond Bosman

(gratis) 24 /7 bereikbaar. persoonlijk betrokken en

Margaretha Zwartbol


voor al uw reclame acĆ&#x;viteiten:

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

Stuurman aan wal Kan dat stompzinnige gedoe over het veiliger maken van de rotonde Groene Zoom nu eindelijk ophouden? Volgens mij heeft het nu echt lang genoeg geduurd en kan er een besluit worden genomen zonder dat de rituele politieke dans tot in den treure wordt afgemaakt. Het oude plan, om een peperdure fietsbrug of -tunnel te bouwen (bijna 5 miljoen euro), kon dankzij de Fietsersbond een paar maanden geleden al de prullenbak in, maar Beter voor Dordt kon er geen afscheid van nemen. Juist de partij die zich zo druk maakt om allerlei uitgaven die ze niet heel hard nodig vindt, heeft de discussie niet alleen verlengd, maar ook nodeloos duurder gemaakt. Als je het niet aandurft om jouw mening te veranderen op basis van argumenten van anderen, ben je als ‘normaal mens’ een beetje zielig, maar als politicus niet; dan zeg je met een uitgestreken gezicht dat je nog niet overtuigd bent en nader onderzoek wenst. En zo geschiedde. Maar wat was nou eigenlijk de onderzoeksopdracht? Het deftige bureau dat weer eens aan het werk gezet werd, presteert het om gĂŠĂŠn advies te geven. Het schrijft zelfs doodleuk op (ik citeer) “Allereerst moet worden gezegd dat een beoordeling als deze, en met

Actueel

dordtcentraalreclame.nl

Reageren?

5

Plezierjachtje zinkt bij Ottersluis na brand

Stuur een e-mail naar kronkelaar@dordtcentraal.nl name het onderdeel van veiligheidsrisico’s, geen exacte wetenschap is.� Tot zover dit wetenschappelijk verantwoorde onderzoek met welgeteld ÊÊn conclusie; de varianten van de Fietsersbond leveren het hoogste veiligheidsrendement. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te snappen dat als een aanpassing van de rotonde iets minder veiligheid oplevert dan een brug of tunnel, maar wel mogelijk is voor 10 procent van de kosten, dat het dan niet zo moeilijk kiezen is. Maar goed, u en ik zitten niet in de gemeenteraad. De grootste partij van Dordrecht heeft het er maar moeilijk mee. Niet omdat ze het niet snapt, maar omdat het idee afkomstig is van buitenaf. Beter voor Dordt ziet de Fietsersbond als een (groen) links bolwerk. Eigenlijk ziet de harde kern van de partij alles en iedereen die niet vån de partij is als tÊgen de partij. Dat is ongezonde achterdocht en gaat zich vroeg of laat wreken. Het is bovenal niet goed voor de stad. Dordrecht zit niet verlegen om politieke machtsspelletjes en rituele dansjes, maar om een krachtdadig bestuur, dat verstandige besluiten neemt.

Kan dat stompzinnige gedoe nu eindelijk ophouden?

DORDRECHT Bij de OƊersluis in de Hollandse Biesbosch is vrijdagmiddag een klein plezierjachtje uitgebrand en gezonken. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De KNRM en de brandweer rukten uit om te blussen. Aan boord van het jachtje vaƊen ook enkele gasŇessen die vlam vaƊen. Een man die aan boord was liep brandwonden op aan zijn gezicht en is overgebracht naar een ziekenhuis. Rijkwaterstaat kwam ter plaatse om de vervuiling op te ruimen en om het jachtje te bergen. (Foto: Thymen Stolk)

Inloophuis Helianthus open DORDRECHT Inloophuis Helianthus opent op 17 juni zijn deuren. Vanaf die dag zijn mensen met kanker uit Dordrecht en omgeving en directbetrokkenen welkom in het huis om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Het Inloophuis Helianthus is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur.

In het Helianthushuis zorgen twee of drie gastvrouwen dagelijks voor de ontvangst, een kopje kofďŹ e of een gesprek. Voorlopig is het huis vier dagdelen per week geopend, mogelijk op termijn uit te breiden naar dagelijkse opening. Het bestuur is bezig met het samenstellen van een activiteitenpakket voor bezoekers. Zo kunnen ze in de eerste week al een yogales volgen.

Op woensdag en donderdag staan de deuren tussen 13.30 en 16.30 uur open. Toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op www.inloophuishelianthus.nl.

Het pand aan de Singel 28 wordt momenteel ingericht. (Foto: Thymen Stolk)

minimaal

10% korting op alles!

estaat FRS Fietsen b

van â‚Ź 529 voor

van â‚Ź  voor

â‚Ź 

10

van â‚Ź 2699 voor

â‚Ź 

â‚Ź 1949 ÂźYRRUGHHO

Cortina U4

Gazelle Chamonix +

‡6SHHG6KLPDQR1H[XVYHUVQHOOLQJ ‡,GHDOHWUDQVSRUW¿HWV

‡VSHHG6KLPDQR1H[XVYHUVQHOOLQJ ‡$XWRPDWLVFKHNHWWLQJVSDQQHU

‡VSHHG6KLPDQR1H[XVYHUVQHOOLQJ ‡%LRQ;5OLWKLXPLRQDFFX

‡/('YHUOLFKWLQJ

‡5ROOHUEUDNHVYRRUHQDFKWHU

‡:K

‡6WRHUPDW]ZDUW

‡,QVWHOEDUHYHUHQGHYRRUYRUN

‡+\GUDXOLVFKHYHOJUHPPHQ

jaar!

Trek L800+

we met En dat vieren

gen! grote kortin

Profiteer ook van deze aanbiedingen! &RUWLQD86SHHG

YDQÂźYRRUÂź

%DWDYXV0RQDFR(*R

YDQÂźYRRUÂź

*D]HOOH2UDQJH3OXV

YDQÂźYRRUÂź

7UHN/

YDQÂźYRRUÂź

*D]HOOH0LVV*UDFH6SHHG

YDQÂźYRRUÂź

7UHN/

YDQÂźYRRUÂź

*D]HOOH(VSULW6SHHG

YDQÂźYRRUÂź

*D]HOOH2UDQJH3OXV,QQHUJ\

YDQÂźYRRUÂź

7UHN'D\WRQD6SHHG

YDQÂźYRRUÂź

*D]HOOH2UDQJH(0

YDQÂźYRRUÂź

)56ÂżHWVHQQOLVFRPSOHHWYHUQLHXZG%H]RHNGHZHEVLWHyIRQ]HZLQNHODDQGH,-VVHOPHHULQ=ZLMQGUHFKW 'H]HDFWLHV]LMQJHOGLJWPMXQL9UDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ


Geldig in week 24 (zondag 8 juni t/m zaterdag 14 juni 2014)

VOORDEEL G VERPAKKIN

2.99

1.

99

kilo 0.75 2 zakken à 1 kilo

0.99

0.

79

Wit of tarwe Per stuk

1.

49

Los, kilo 2.98 Per 500 gram

PLUS Perziken of nectarines Los, kilo 3.58 Per 500 gram

PLUS Roerbak- of wokgroenten

vrijdag

juni

25% KORTING

4.99 PLUS Garnalenspiesen Knoflook of honing-mosterd Pak 3 stuks

1.

Fano Ambachtelijke Keukensalade

49

1.49

WEEKENDP D AKKERS R

zaterdag

junI

2.99

1.

49

PLUS Hollandse nieuwe met ui Bak 2 stuks

AG ED

2.99

1.

99

PLUS Aardbeienvlaai met slagroom Geschikt voor 10 personen Per stuk

rs

e gv

DUaI T

Hollandse Nieuwe

kilo 2.98 Bak 500 gram

3.

99

1.69-1.99

Ze zijn er weer!

PLUS Pitloze witte druiven

4.

99

Alle bakken à 450 gram, kilo 3.31 Per bak

Bijv. Roerbakgroenten Chinees zak 400 gram

12 13 14 juni

1.

79

Alle zakken à 350 of 400 gram, Per zak 1.99

donderdag

Pak 1 kilo

500 GRAM 2.49

1.79 PLUS Sperziebonen

1.

49

PLUS Kipfilet

RG

PLUS Stokbrood

6.50

1.98

BU

Doos 5 stuks

PLUS Patat frites

kilo 7.98 Per 500 gram 5.49 3.99

ELK

PLUS Oranje tompoucen

2 VOOR

PLUS Beter Leven Kipfilet

LI M

10.99

8.99

‘t Lam Dubbeldam | Dubbelsteynlaan West 86-92 | Dordrecht | T: 078 616 43 24 | Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 19.00 |

‘t Lam Bieshof | Van Eesterenplein 23 | Dordrecht | T: 078 616 57 88 | Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00 |


BESTEL EENVOUDIG ONLINE! bestellenbijplus.nl

13.99

3.89-3.99

3.

PLUS Spareribs

3.

99

Indisch of Piri Piri, kilo 7.98 Per 500 gram

PLUS Huiswijn Uit Chili, Italië, Zuid-Afrika, Australië, Duitsland, Roussillon of Corbières

of PLUS Biologische huiswijn La Mancha

1.

69

100 GRAM

1.

79

Vers voor u gegrild, kilo 17.90 Per 100 gram 2.10-2.30

Amstel Pils liter 1.25 Krat 24 flesjes à 30 cl

Alle flessen à 1 liter, Per fles

100 GRAM

PLUS Rosbief of fricandeau

8.

99

49

500 GRAM 4.99

PLUS Puur van Smaak Achterham traditioneel, roasted porc rib of Tiroler ham

+ GRATIS GLAS

Bij aankoop van 2 sets met 6 blikjes OP=OP

3.39-4.04

2.

49

Coca Cola of Fanta Alle sets met 6 blikjes à 33 cl, liter 1.26 Per set

Verpakt per ca. 110-125 gram, kilo 16.90 Per 100 gram, 2.00-2.20

2e

1.89-1.99 Korenlanders Rond brood Donker meergranen of tijger wit, vers voor u gesneden met knapperige korst Heel brood

donderdag

vrijdag

1.

49

PLUS Korenlanders Rustiek bollen of brood

50% KORTING

Unox Knaks, snackballetjes, borrel- of bierworst Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks

Donker meergranen, wit, spelt, vijgen/noten of volkoren spelt met zonnebloempitten Bijv. Korenlanders Rustiek Spelt 2.79

HALVE PRIJS Bijv. Knaks original 2 blikken à 400 gram 3.28

1.39

2.46

Voor 2e halve prijs geldt: U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

zaterdag

12 13 14 juni

juni

juni

3.79 PLUS Biefstuk Niet mals, geld terug, kilo 11.96 Per 250 gram

2.

99

2.

99

250 GRAM 4.75

Douwe Egberts Senseo Alle zakken à 36 stuks Per zak

2 VOOR

7.12

Roosvicee Fruitig Drankje, Multivit of 50/50 Alle pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk, liter 0.66 2 pakken 2.58-3.30

1.

99

Doesburg | Vogelplein 18 | Dordrecht | T: 078 631 33 16 | Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00 |

Boerman | Hoekenessestraat 64 | Dordrecht | T: 078 613 79 86 | Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 19.00 |

www.plus.nl


8

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

T E L T U O E Z N O K BEZOE

! ! U N R E E T I F EN PRO oor de deur! v id e h n e g le e rg e e Volop gratis park

PROBLEMEN MET OP- OF AFSTAPPEN, NET DAT BEETJE EXTRA ONDERSTEUNING NODIG BIJ TEGENWIND?

Probeer dan 1 van onderstaande El. fietsen! TAVARA BALANCE OCCASION LAGE INSTAP • EXTRA UITKOMST MENSEN MET OPSTAPPROBLEMATIEK • 3 STANDENVOOR TRAPONDERSTEUNING • ACTIERADIUS 35-45 KM •

PROFITEER

NU!

SUNNY COMFORT OCCASION COMFORTABEL ZITTEN • EXTRA SNELHEID • 36V ACCU REGELBAAR MET GASHENDEL • ACTIERADIUS 35-45 KM •

1099.OP=OP

799.OP=OP

BOLTON DORSET Z.G.A.N (SHOWROOMMODEL) BOLTON NORFOLK Z.G.A.N. (SHOWROOMMODEL)

• • • • •

EXTRA LAGE INSTAP 36V ACCU SHIMANO ONDERDELEN TRAPONDERSTEUNING 6 STANDEN ACTIERADIUS 45-65 KM

2400.-

• • • •

1195.OP=OP

24V ACCU SHIMANO ONDERDELEN TRAPONDERSTEUNING 3 STANDEN ACTIERADIUS 30-40 KM

1395.-

699.OP=OP

DIRECT ACHTER HET TERREIN VAN DRECHTWERK DORDRECHT INDUSTRIETERREIN KIL-2 www.uwhulpmiddelenoutlet.nl | Kamerlingh Onnesweg 15 | 3316 GK Dordrecht | Tel: 078 – 652 61 65 | Ma t/m vr: 09.00 - 17.30 uur en za: 10.00 - 16.00 uur


voor al uw reclame acƟviteiten:

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

dordtcentraalreclame.nl

Actueel

9

Noodweer tijdens

eindetappe Roparun DORDRECHT Alsof een estafeƩe van Parijs naar RoƩerdam niet zwaar genoeg is, kregen de Roparunners van Dordtse Klasse(n) ook nog te maken met noodweer: “Enorme onweersbuien, gepaard gaande met hagelstenen van 4 cenƟmeter groot”, aldus een deelnemer. “Natuurlijk konden we schuilen Ɵjdens het noodweer. Maar het moeten verantwoorden van de deuken in het volgbusje bij de sponsors, daar werden we niet echt vrolijk van.” Hoe dan ook, de juffen en meesters van het Roparunteam Dordtse klasse(n) hebben de klus geklaard. Het vermoeide team werd bij het Sophia kinderziekenhuis en op de Coolsingel opgewacht door supporters. Het team Dordtse klasse(n) deed voor de vijfde keer mee aan het evenement. Deze keer zamelde het in drie dagen 10.000 euro in voor het goede doel.

Het team Dordtse klasse(n) haalde voor het vijfde achtereenvolgende jaar de eindstreep van de Roparun.

Zwemmen maar!

DORDRECHT Wat een Pinksterweekend. Vrij en voor de verandering eens lekker weer. Het begon vrijdag al met een heerlijk zonnetje en een koele bries. In zwembad De Hooght werd er al volop genoten. (Foto: Thymen Stolk)

De Markt zoekt spullen PAPENDRECHT Woonzorgcentrum De Markt zamelt spullen in voor de braderie van 28 juni. Tot en met vrijdag 27 juni kunnen mensen die verkoopbare spullen hebben deze afleveren bij De Markt. Alle bruikbare spullen zijn welkom, met uitzondering van grote elektronische apparaten en meubels. Met de opbrengst van de braderie worden extra activiteiten georganiseerd voor de bewoners van De Markt. Behalve de tweedehands spullen, zijn er handgemaakte cadeauartikelen beschikbaar. Verder zijn er hapjes en drankjes.

Uitverkochte camping DORDRECHT Het zijn drukke Ɵjden op de Dordtse camping ‘t Loze Vissertje. Na Hemelvaartsdag, het Kelƞest was de boel met de zonnige start van het Pinksterweekend weer helemaal volgeboekt. (Foto: Thymen Stolk)

De braderie vindt plaats op zaterdag 28 juni, tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Markt 24.

25% korting op Donderdag 12 juni

! P O O K R E V T R STA

VANGST

2014

t! Vers schoongemaak WINKELCENTRUM STERRENBURG TEL. 078 - 618 16 84 • WWW.KOELEWIJNSVIS.NL

binnenzonwering Actie geldig vanaf 9 Juni t/m 21 Juni 2014 m.u.v. reeds afgeprijsde

artikelen en aanbiedingen , vraag in de winkel naar de deelnemende merken.


10

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

Waarom Sanisale.com? • Alle A-merken voor bodemprijzen • Snelst groeiende formule, door kennis en kwaliteit • Perfecte service • Persoonlijk contact, de eigenaar staat zelf ook in de winkel

• • • • •

Geen 0900 nummer Mooi verzorgde showrooms Geen aanbetaling Gratis 3D-ontwerp Ook voor lijm, voeg- en schoonmaakmiddelen

Montage is ook mogelijk!

ALTIJD AL 18% TOT 50% KORTING OP ONS GEHELE ASSORTIMENT!

VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 WANDCLOSET

Topkwaliteit, Compleet assortiment, diverse afmetingen, Incl. digitale klokthermostaat, prijs vanaf 1m²

NU EXTRA 21% BTW * VOORDEEL! LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

MAGNUM ELECTRISCHE VLOERVERWARMING

powered by

545,-

NU NA BTW VOORDEEL

450,-

* NIET GELDIG OP ACTIE-ARTIKELEN!

adviesprijs 309,voor

253,-

Met thermostaatkraan, hoofddouche en handdouche. Geschikt voor CW2 ketel, artikelnr. 27922000

adviesprijs 582,voor

Maten: • 2m2 238,• 3m2 268,• 4m2 319,-

adviesprijs 1029,voor

GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN DOUCHESYSTEEM

350,NU NA BTW VOORDEEL

NU NA BTW VOORDEEL

209,-

289,-

OPENINGSTIJDEN Ma. 13:00 -17:30 uur, Di. t/m Vr. 09:30 - 17.30 uur, Do. 09.30 - 21.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur Sanisale.com Sliedrecht | Leeghwaterstraat 103 | 3364 AE Sliedrecht | t. 0184 - 769 031

www.sanisale.com ALPHEN A/D RIJN - AMERSFOORT - AMSTELVEEN - CAPELLE A/D IJSSEL - CRUQUIUS - DELFT - DEN HELDER - HEERENVEEN - HEERHUGOWAARD - HILVERSUM - HOOGEVEEN - LEIDERDORP NUENEN - PURMEREND - SPIJKENISSE - TILBURG - UTRECHT - WIJCHEN - ZAANDAM - ZWAAG | BINNENKORT OOK IN ALMERE

K O P E N I N PA R K Z U I D H O F = K I E Z E N V O O R Z E K E R H E I D

WIJ GAAN BOUWEN! Bij Park Zuidhof geen onzekerheid: na de zomer gaan wij starten met de bouw van gebouw Kers. Een feestelijke gebeurtenis, zeker omdat dit de laatste jaren niet meer is voorgekomen in Dordrecht. Gebouw Kers wordt gerealiseerd in Park Zuidhof en is daarmee het tweede luxe appartementengebouw in dit groene, eigen park. Park Zuidhof is gelegen aan de rand van Zuidhoven dichtbij alle voorzieningen en het centrum van Dordrecht. U vraagt zich misschien af, is zo’n appartement iets voor mij? In Park Zuidhof kunt u nu al ervaren hoe het voelt om er te wonen. Kom eens vrijblijvend kijken in onze modelwoning. De verkoop verloopt voorspoedig maar er zijn in het nieuwe gebouw Kers nu nog een aantal mooie appartementen beschikbaar.

ALS U BIJ ONS EEN APPARTEMENT KOOPT WEET U WAAR U AAN TOE BENT: EEN DROOMAPPARTEMENT MET ALS ‘KERS OP DE TAART’ HEEL VEEL EXTRA’S DIE U BIJ ONS STANDAARD KRIJGT... ...IN ALLE KAMERS VLOERVERWARMING, NERGENS MEER ONTSIERENDE RADIATOREN GELUIDWERENDE VLOEREN EN BEGLAZING VEILIGE VIDEOFOONINSTALLATIE KWALITEITSKEUKEN MET INBOUWAPPARATUUR NAAR KEUZE MAATWERK BADKAMER MET MODERN SANITAIR VAN VILLEROY EN BOCH KEUZE UIT GROOT FORMAAT WAND- EN VLOERTEGELS ZONDER MEERPRIJS DUBBELE SCHUIFPUI NAAR ROYAAL BALKON PRIVÉ PARKEERPLAATSEN

ZATERDAG 14 JUNI 12.00-15.00 UUR MODELWONING: CAMPANULA 3 - 71 DORDRECHT (INGANG PARK ZUIDHOF TEGENOVER CAMPANULA 14) SNEL MEER WETEN? BEL 078 613 43 11 OF 06 54 38 30 39 BUITEN KANTOORTIJDEN

W W W . PA R K Z U I D H O F. N L

TAART!

U BENT VAN H ARTE WELKOM OP

ZATERDAG 14 JUNI

12.00-15.00

UUR


SPECIAL

Lage verwachtingen

gunstig voorteken Arjen Robben.

Vier jaar lang heeft het Nederlands elftal zich vicewereldkampioen ampioen d-Afrika mogen noemen. Maar de nummer twee van het WK in Zuid-Afrika staat in Brazilië geenszins als favoriet genoteerd bij de bookmakers. En de geschiedenis leert dat Oranje met de rol van underdog prima uit de voeten kan. Vier keer reikte het Nederlands elftal tot de Ćnale van een groot toernooi. Drie keer eindigde als tweede tijdens de ‘Mundial’, tijdens de enige Ćnale op een Europees kampioenschap veroverde Oranje wel de titel. De overeenkomst tijdens al die toernooien: een laag verwachtingspatroon vooraf. In 1974 behoorde het Nederlands clubvoetbal tot de wereldtop met een handvol Europacups voor Ajax en Feyenoord. Toch rekende bijna niemand met een Ćnaleplaats op het WK, ondanks de beschikbaarheid van toptalenten als Johan Cruijff en Willem van Hanegem. De afwezigheid op een groot toernooi sinds 1938, de moeizame kwali-

Ćcatie en de strubbelingen in de aanloop temperden de verwachtingen. Toch veroverde Oranje de wereld met het zogeheten totaalvoetbal, met een Ćnaleplaats als resultaat. Vier jaar later zagen Cruijff en Van Hanegem af van deelname van het mondiale voetbalfeest. In Argentinië gold Oranje daardoor niet als belangrijke kanshebber. Maar met een kwalitatief minder team eindigde het avontuur in Zuid-Amerika ook met zilver. Op de dag af tien jaar na de verloren Ćnale won Nederland de enige prijs in de historie: het Europees kampioenschap van 1988. Onverwacht, want drie keer op rij was Oranje er niet eens in geslaagd zich te plaatsen voor de eindronde. Vier jaar geleden verraste Nederland opnieuw, nu met een plek in de Ćnale van het WK. Net als toen wordt er niet nu veel van Nederland verwacht. Met een groot aantal spelers uit de internatio-

De bondscoach

naal nauwelijks serieus genomen eredivisie, Feyenoord is hoćeverancier, wil bondscoach Louis van Gaal oogsten. Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie zijn de sterren die het verschil moeten maken. In tegenstelling tot zijn voorganger Bert van Marwijk heeft Van Gaal niet in een vroegtijdig stadium voor een vast systeem gekozen. Van Marwijk zorgde op weg naar Zuid-Afrika al in de kwaliĆcatiereeks voor duidelijkheid (4-2-3-1). Van Gaal, jarenlang pleitbezorger van de Nederlandse school, viel van zijn geloof en koos tijdens de voorbereiding voor het ouderwetse, in Duitsland ooit populaire systeem met drie centrumverdedigers (53-2). Hoewel er weinig tijd was om dat systeem in te slijpen verdedigt hij zijn keuze voor het resultaatvoetbal. “Deze manier van spelen past het beste bij de kwaliteiten van de groep. Geloof me, we komen steeds dichterbij de ideale afstemming, om in de wedstrijden waarin het erom gaat, te staan waar we willen zijn.”

SELECTIE VAN ORANJE 01

DOELMANNEN: Jasper Cillessen (Ajax) Tim Krul (Newcastle United) Michel Vorm (Swansea City) VERDEDIGERS: Bruno Martins Indi (Feyenoord) Daryl Janmaat (Feyenoord) Terence Kongolo (Feyenoord) Stefan de Vrij (Feyenoord) Joël Veltman (Ajax) Ron Vlaar (Aston Villa) Paul Verhaegh (FC Augsburg) MIDDENVELDERS: Wesley Sneijder (Galatasaray) Nigel de Jong (AC Milan) Daley Blind (Ajax) Jordy Clasie (Feyenoord) Leroy Fer (Norwich City) Jonathan de Guzman (Swansea City) Georginio Wijnaldum (PSV) AANVALLERS: Robin van Persie (Manchester United) Arjen Robben (Bayern München) Jeremain Lens (Dinamo Kiev) Dirk Kuyt (Fenerbahce) Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) Memphis Depay (PSV)

De 62–jarige Louis van Gaal maakt voor het eerst zijn opwachting als bondscoach tijdens een wereldkampioenschap voetbal. Twaalf jaar geleden ontbrak Van Gaal met Oranje op het WK in Japan en Zuid-Korea als gevolg van een mislukte kwaliĆcatiereeks. Als enige bondscoach in de afgelopen 28 jaar slaagde hij er niet in om Oranje naar een groot toernooi te loodsen. In 1986 schitterde het nationale elftal voor het laatst door afwezigheid, bij het WK in Mexico. Louis van Gaal is uit op genoegdoening. Voor het eerste deel van zijn missie (kwaliĆcatie) slaagde hij cum laude, maar of de gelauwerde clubcoach ook de geschiedenis ingaat als een succesvolle bondscoach hangt volledig af van de verrichtingen van Oranje in Brazilië.


13

WK Special woensdag 11 juni 2014

Geduchte oppositie voor Oranje

Teneinde een hoofdrol te kunnen spelen op het WK, dient eerst de poulefase zonder kleerscheuren te worden doorstaan. De oppositie van het Nederlands elftal in Groep B liegt er niet om. Op deze plek aandacht voor de (eerste) drie tegenstanders van Oranje.

Spanje

Geen enkel land in de historie greep ooit de macht op drie achtereenvolgende toernooien. Totdat Spanje in 2012 de Europese titel op zijn naam schreef, na Euro 2008 en de wereldtitel van 2010. De Spanjaarden weten sinds 2006 niet meer wat het is om een toernooi te verliezen. De regerende Europees en wereldkampioen geldt dan ook als favoriet in de eerste poulewedstrijd tegen het Nederlands elftal. Een beladen ontmoeting, want in Johannesburg stonden de twee landen tegenover elkaar in de eindstrijd. Nog nooit NZDPHQGHĆQDOLVWHQYDQHHQ:.HONDDUYLHUMDDUODWHUZHHUWHJHQ in de openingswedstrijd van de groepsfase. Voor Nederland zullen revanchegevoelens een dominante plaats innemen, maar of dat een zege oplevert valt te bezien. Bij Spanje draaide de afgelopen jaren veel om de middenvelders Xavi en Iniesta. Het duo van Barcelona, vaak in één adem genoemd, bepaalt het ritme en verloop van de wedstrijden van Spanje. In tegenstelling tot voorgaande keren begint het tweetal aan het toernooi zonder in clubverband een prijs te hebben veroverd. In Spanje woedt de discussie of de twee, en dan vooral Xavi, nog wel de honger en het niveau hebben voor prolongatie van de wereldtitel. Xavi

telt inmiddels 34 lentes. Bondscoach Vicente del Bosque maakt zich geen zorgen. “De complete selectie is gretig en wil dolgraag opnieuw een groot toernooi winnen.” 'HEHVFKHLGHQ'HO%RVTXHJHOGWDOVHHQELQGHQGHYDGHUĆJXXULQKHW Spaanse voetbal. In het verleden faalde Spanje vaak op grote toernooien, omdat Madrilenen, Catalanen, Basken en Andalusiërs in het nationale elftal geen eenheid vormden. Het verschil in achtergrond en regionale trots stonden succes in de weg. Del Bosque bracht daar verandering in. Internationals als Sergio Ramos en Xabi Alonso van Real Madrid en Xavi Hernandez en Andrés Iniesta van Barcelona staan elkaar naar het leven tijdens de onderlinge competitieduels, maar die vijandigheid verdwijnt als sneeuw voor de zon bij het nationale team. Een andere kracht van Spanje is de breedte van de selectie. Del Bosque moest spelers thuislaten die bij andere toplanden, Nederland voorop, meer dan waarschijnlijk waren geselecteerd. Toch mag Nederland hopen. Spanje start vaak moeizaam in toernooien. Vier jaar terug verloor het de eerste wedstrijd van Zwitserland, de laatste nederlaag tijdens een EK of WK. Alleen weten de Spanjaarden, evenals Nederland, hoe belangrijk het is om als eerste te eindigen in de poule. De tweede plek betekent een confrontatie met Brazilië, als dat tenPLQVWHYROJHQVYHUZDFKWLQJLQ*URHS$DOVHHUVWHĆQLVKW

Australië

Australië heeft nog nooit verloren van het Nederland elftal. Weliswaar speelden de twee landen pas drie keer tegen elkaar, maar het op papier zwakste land in Groep B is allesbehalve een zekere puntenleverancier voor Nederland. Dat het gros van de Socceroos voor bescheiden clubs uitkomt, doet daar niets aan af. Uit de eredivisie zijn Jason Davidson van Heracles Almelo en Tommy Oar en Adam Sarota van FC Utrecht afkomstig. De generatie van 2006, die onder leiding van Guus Hiddink tot de laatste zestien reikte, is gestopt of op leeftijd. Recordinternational Mark Schwarzer (109 caps) heeft inmiddels zijn interlandcarrière beëindigd. In november 2013 hield de reservedoelman van Chelsea het op 41-jarige leeftijd voor gezien bij Australië. Zijn opvolger heet Matthew Ryan van Club Brugge. De manschappen van bondscoach Ange Postecoglou komen uit alle windstreken. Zo is Tim Cahill actief bij New York Red Bulls en staat Luke Wilshire (oud-FC Twente) onder contract bij Dinamo Moskou.

Chili

Na de loting luidde het oordeel in Nederland dat er sprake was van een zware groep. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van Spanje, maar ook door Chili. Chili ontbeert een bijzonder palmares. Alleen de derde plek van 1962 spreekt tot de verbeelding. Maar Chili heeft het thuisvoordeel van een WK op het eigen continent, plaatste zich zonder moeite en maakte in oefenwedstrijden tegen aansprekende landen als Brazilië, Duitsland en Engeland een sterke indruk. De Chilenen spelen al jaren met een vaste kern en geldt daardoor als een ingespeeld geheel. Voor Oranje is het zaak om die geoliede machine te ontregelen. Wat Chili niet heeft: wereldspelers die bij Europese topclubs het verschil maken, zoals Robben en Van Persie. In eigen land wordt veel verwacht van Alexis Sanchez, de vleugelaanvaller van Barcelona. In Nederland is Felipe Gutiérrez een vertrouwde naam. De middenvelder van FC Twente maakte het afgelopen seizoen furore in de eredivisie. Bondscoach is de Argentijn Jorge Sampaoli.

OPENINGSACTIE geldig in november

WK AKTIE

PISTOLET NAAR KEUZE + gratis glas verse jus d’orange € 2,95

WK SUSHIBOX 40 STUKS (2 PERS.) €29,50*

LUNCHSCHOTEL dagelijks wisselend € 4,95

Bo en Hsiao, voormalig Happy Wok Zwijndrecht, heten u van harte welkom in hun nieuwe Bo en Hsiao, voormalig Happy restaurant, vernoemd naar hun Wok Zwijndrecht, heten u van dochtertje noa. harte welkom in hun nieuwe restaurant, vernoemd naar hun dochtertje noa.

SUSHI MIX 10 stuks € 9,95 2 nigiri zalm, 2 nigiri tonijn, 6 california TAKE6 AWAY schotel € 6,50 maki, spicy sake maki, 6 komkommer tussen 16:30-18:00 maki, 6 zalm maki, 6 zoete omelet maki ( u stelt zelf uw maaltijd samen uit en 6 krab maki ) diverse gerechten KOFFIE € 1,00

WK SUSHI MENU (2 PERS.) € 34,50*

Vrijdag HAPPY HOUR tussen 17:00-18:00 bier/wijn € 1,50 per glas ALL-YOU EAT 2SUSHI-SATE nigiri zalm, 2 nigiri tonijn,CAN 3 california € 15,00 p.p. maki, 3 spicy sake maki, 6 komkommer (keuze uit diverse soorten sushi en maki, 6 zoete omelet maki, 6 krab maki, sate, aan tafel uitgeserveerd. Vanaf zeewiersalade, 4 plakjes sashimi 17:30 uur, graag reserveren ) zalm 4 kip yakitori spies, 4 gyoza (kipdumplings) Kadobonnen van happy wok Zwijndrecht kunnen bij ons worden ingeleverd.

LET OP: pinnen nog niet mogelijk WK SUSHI & GRILL ALL-YOU-CAN–EAT

TOERMALIJNRING 210 ACTIE € 19,95 P.P. 3316 LC DORDRECHT

VANAF 17:00 (‘s maandag gesloten) VADERDAG OOK OPEN VANAF 17:00 UUR KEUZE UIT 102 GERECHTEN, genoeg keus voor de vleesliefhebbers SUSHI-SPIESJES-TEPPANYAKI- WOKGERECHTEN- DESSERT

TELEFONISCH BESTELLEN

078 - 645 8930

(U kunt 5 gerechten per ronde bestellen en max. 5 rondes in 2,5 uur, gerechten worden aan tafel uitgeserveerd)

*alleen geldig bij afhalen, sushi’s worden vers bereidt, als u uw bestelling telefonisch doorgeeft dan staat het klaar om afgehaald te worden, actie’s zijn geldig t/m 13 juli en niet i.c.m. andere acties.

WWW.NOASKITCHEN.NL

TOERMALIJNRING 210 • 3316 LC DORDRECHT

078 - 645 8930 • www.noaskitchen.nl


14

WK Special woensdag 11 juni 2014

Uw leren meubels bankstel weer als nieuw Leren kleuren Bent u de kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel zitplezier van kan genieten. Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem FACELIFT FOR LEATHER®. Een volkomen uniek procédé wat het leer de kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en “natuurlijk” blijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur van uw bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere offerte op tafel gelegd. Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd en gereinigd. Een grondlaag en een nieuwe verflaag en een finishlaag complementeren het geheel waarna het weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs.

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw stoffeerwerkzaamheden

Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, auto-interieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

Wilt u eens komen kijken? geen probleem!

Marco Leer vindt u op het industriegebied Boonsweg in Heinenoord. Vanuit Dordrecht richting ‘s-Gravendeel via de Kiltunnel (€ 1,80) 2,00 tot aan de afslag Blaaksedijk, industrieterrein Boonsweg oprijden. Na het caravanbedrijf gaat u rechtsaf. Marco Leer vindt u hier, op de Nijverheidsweg, in het eerste pand links.

Marco Leer B.V. | Nijverheidsweg 31 | 3274 KJ Heinenoord | Telefoon: 0186-603268 | www.marcoleer.nl

VOORJAARSAKTIE SIERBESTRATING

AANBIEDING

stenen - zand - uitgraven - afvoer oude materialen - aanleggen - trillen OOK VOOR: - het plaatsen van schuƫngen - houten schuren - vlonders - terrras overkappingen - snoeien - onderhoud

Nu slechts

55.per m2

incl. 6% BTW

WK AKTIE ALS U VOOR 30 JUNI BESLUIT OM ONS UW TUIN TE LATEN DOEN KRIJGT U HET TOTAALBEDRAG TERUG WANNEER NEDERLAND DE FINALE VAN HET WK VOETBAL HAALT.

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende prijsopgave.

F. STAL » TEL.: 078 - 631 94 17 » MOB.: 06 - 25 29 21 27 » WWW.FSTAL.NL


15

WK Special woensdag 11 juni 2014

Sterren die moeten stralen Voetbal is bij uitstek een teamsport, maar de aandacht op grote toernooien gaat ook altijd naar de individuen die zich onderscheiden. De hamvraag is welke sterren gaan stralen in Brazilië. Een selectie van kanshebbers, in willekeurige volgorde:

Neymar (Brazilië)

Het grootste voetballand ter wereld en gastheer voor het WK moet welhaast een hoofdrol gaan spelen tijdens het WK. Bondscoach Luiz Felipe Scolari kende vooral luxeproblemen bij het samenstellen van zijn selectie. Voor bijna iedere positie had hij een handvol kandidaten. Ondanks het surplus aan kwaliteit springt slechts één naam eruit, wanneer het gaat om de man die het verschil moet maken: Neymar. Een jaar geleden gaf hij het Braziliaanse volk hoop tijdens de Confederations Cup. Tot dat toernooi kwakkelde de vijfvoudig wereldkampioen en overheerste scepsis. Maar Neymar nam de Goddelijke Kanaries bij de hand en sindsdien is de stemming omgeslagen. Het wonderkind van Barcelona wordt geacht het thuisland naar het ultieme succes uit de geschiedenis te leiden. Ondanks de vijf wereldtitels kampt Brazilië met een trauma, waarmee moet worden afgerekend. Eén keer organiseerde Brasil het WK, in 1950. Het hele land was overtuigd van de eindzege, maar in de Ćnale in Maracana dompelde Uruguay de 200.000 Braziliaanse toeschouwers en al hun landgenoten in diepe rouw. Hoewel al 64 jaar geleden, kent iedere Braziliaan de historie. Op de schouders van Neymar ar rust de druk het spook uit het verleden te verjagen.

Cristiano Ronaldo (Portugal) Zoals Argentinië vertrouwt op Messi, zweert Portugal bij Cristiano Ronaldo. De beste voetballer van zijn land is met een prettig gevoel naar Brazilië afgereisd, na de winst van de Champions League met Real Madrid. De razendsnelle aanvaller heeft een topseizoen achter de rug, waarin hij aan de lopende band scoorde. Met Portugal heeft hij zich echter op grote toernooien nooit zo onderscheiden als in clubverband. Ronaldo is tot op het bot gemotiveerd om daar verandering in te brengen. Op weg naar Brazilië elimineerde Portugal met Ronaldo in een hoofdrol alvast Zweden, waardoor Zlatan IIbrahimovic thuisblijft. Wanneer zijn ploeggenoten zich kunnen neerleggen bij het egocentrische gedrag van de sterspeler, kan Ronaldo neerl uitgroeien tot één van de smaakmakers van het WK. uitg

Mario Götze (Duitsland) M

dit

D Duitsland geldt evenals Brazilië steevast als kanshebber op de titel. Voor toernooi bulkt de Mannschaft van het talent. Bondscoach Joachim Löw to heeft de beschikking over onder meer Mesut Özil en Mario Götze. Laatstgehee noemde verkaste een jaar geleden voor 37 miljoen euro van Borussia Dortnoe mund naar Bayern München. Hoewel Götze de verwachtingen in München mun nog n niet helemaal heeft waargemaakt, heeft hij het in zich uit te groeien tot één v van de smaakmakers op het WK. In eigen land wordt hij vergeleken met Lionel Messi, wat overdreven is maar wel een indicatie vormt van zijn talent. Lione

Karim Benzema (Frankrijk) Lionel Messi (Argentinië)

Wanneer Lionel Messi de geschiedenis in wil gaan als beste voetballer aller tijden, hoeft hij nog slechts één klus te klaren: Argentinië de wereldtitel bezorgen. In clubverband, bij Barcelona, heeft hij Maradona, Pelé en Cruijff al overtroffen, maar zijn prestaties in het celeste blanco van Argentinië steken daar schril bij af. Tijdens het WK van Zuid-Afrika verbleekte de ster van Messi. Duitsland vernederde de machteloze Gaucho’s met 4-0. Nu moet het dan gebeuren voor de meest getalenteerde deelnemer aan het WK. En dat is geen sinecure. Bij Barcelona is alles gericht op de kleine Argentijn, die met Xavi en Iniesta twee briljante passers achter zich heeft. Bij Argentinië is de vraag of iedereen in dienst wil spelen van Messi. Bondscoach Alejandro Sabella zal zijn internationals ongetwijfeld bijpraten over 1986. Toen maakte iedereen zich ondergeschikt aan Diego Maradona, die een middelmatige formatie naar de wereldtitel leidde. Sabella en Messi hopen op een herhaling van dat scenario.

Het was Frankrijk dat ervoor zorgde dat Nederland van spelsysteem veranderde. In de onderlinge vriendschappelijke krachtmeting, begin maart van dit jaar, kreeg Oranje een pijnlijke voetballes te leren. Qua omschakeling, snelheid, tempo en fysieke hardheid gaapte er een kloof tussen beide landen, groter dan de 2-0 nederlaag deed vermoeden. Bondscoach Louis van Gaal koos vervolgens voor meer zekerheid. Eén van de vedetten van Frankrijk is Karin Benzema, die tegen Nederland de eerste goal maakte. De snelle, sterke en doelgerichte Benzema staat bij Real Madrid in de schaduw van Cristiano Ronaldo, maar is voor Frankrijk zonder discussie de belangrijkste aanvaller. Hij zou zomaar eens topscorer van het WK kunnen worden.

TE KOOP NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW DORDRECHT

15 ZELFSTANDIGE BEDRIJFSUNITS – Dordtse kil III nabij Makro Dordrecht – Bedrijfsunits variërend van ca. 73 - 93m2 met mogelijkheid tot verdiepingsvloer – Vrije hoogte ca. 8 meter

BOUW REEDS GESTART INLICHTINGEN:

078 - 629 99 93

0180 - 61 09 22

078 - 300 06 72


zoekt; gas, hout of elektrisch u vindt het bij:

vernie m showroo


Maxwellstraat 49 3316 GP Dordrecht 078 630 91 11

Meubel


18

Dordt WKCentraal Special woensdag 11 juni 2014

Hollandse Nieuwe Heerlijk voor tussendoor uit de hand, of lekker op een broodje. Zegt u het maar‌ met of zonder uitjes?

Hij is er weer...! ORANJE ACTIE!!

Hollandse Nieuwe

Broodje Haring

QFSTUVLè  WPPS

per stuk

9

50

â‚Ź

Nu met GRATIS rolluiken, screens, horren of accessoires voor uw dakkapel t.w.v. â‚Ź 500,bij uw opdracht voor 30-06-2014

2

75

â‚Ź

VISGILDE BIESHOF

Van7BO&FTUFSFOQMFJOt,5%PSESFDIUt5 Eesterenplein 96 • 3315 KT Dordrecht • Tel. 078 - 6 16 77 11 Jan van &JOGP!CJFTIPGWJTHJMEFOMt8CJFTIPGWJTHJMEFOM Goijenstraat 6 • 3351 JN Papendrecht • Tel. 078 - 6 41 17 87

g gsaanbiedin Kennismakin de brochure uit 6 maaltijden ts 19,95 ch e sl voor


19

WK Special woensdag 11 juni 2014

De deelnemers

Elders in deze krant aandacht voor het Nederlands elftal en de andere landen in Groep B. Op deze plek in het kort de overige deelnemers. Groep A

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Brazilië Aantal deelnames: 20 (inclusief 2014) Beste prestatie: wereldkampioen 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 Bondscoach: Luiz Felipe Scolari Sterspeler(s): Neymar (Barcelona, Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Colombia Aantal deelnames: 5 Beste prestatie: achtste Ćnales 1990 Bondscoach: José Peckerman Sterspeler(s): James Rodréquez (AS Monaco)

Uruguay Aantal deelnames: 12 Beste prestatie: wereldkampioen 1930, 1950 Bondscoach: Óscar Tabárez Sterspeler(s): Luis Suárez (Liverpool), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Diego Forlán (Cerezo Osaka)

Zwitserland Aantal deelnames: 10 Beste prestatie: kwartĆnales 1934, 1938, 1954 Bondscoach: Ottmar Hitzfeld Sterspeler(s): Xherdan Shaqiri (Bayern München)

Argentinië Aantal deelnames: 17 Beste prestatie: wereldkampioen 1978, 1986 Bondscoach: Alejandro Sabella Sterspeler(s): Lionel Messi (Barcelona)

Duitsland Aantal deelnames: 18 Beste prestatie: wereldkampioen 1954, 1974, 1990 Bondscoach: Joachim Löw Sterspeler(s): Philipp Lahm (Bayern München) Mesut Özil (Arsenal), Mario Götze (Bayern München)

Aantal deelnames: 12 Beste prestatie: vierde 1986 Bondscoach: Marc Wilmots Sterspeler(s): Thibaut Courtois (Atletico Madrid), Vincent Kompany (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea)

Costa Rica Aantal deelnames: 4 Beste prestatie: achtste Ćnales 1990 Bondscoach: Jorge Luis Pinto Sterspeler(s): Bryan Ruiz (PSV)

Ecuador Aantal deelnames: 3 Beste prestatie: achtste Ćnales 2006 Bondscoach: Reinald Rueda Sterspeler(s): Antonio Valencia (Manchester United)

Bosnië en Herzegovina Aantal deelnames: 1 Beste prestatie: Bondscoach: Safet Susic Sterspeler(s): Edin Dzeko (Manchester City)

Kroatië Aantal deelnames: 4 Beste prestatie: derde 1998 Bondscoach: Niko Kovac Sterspeler(s): Luka Mordic (Real Madrid) Mexico Aantal deelnames: 15 Beste prestatie: kwartĆnales 1970, 1986 Bondscoach: Miquel Herrera Sterspeler(s): Javier Hernandez (Manchester United) Kameroen Aantal deelnames: 7 Beste prestatie: kwartĆnales 1990 Bondscoach: Volker Finke Sterspeler(s): Samuel Eto’O

Griekenland Aantal deelnames: 3 Beste prestatie: eerste ronde 1994 en 2010 Bondscoach: Fernando Santos Sterspeler(s): Giorgos Karagounis (Fulham) Ivoorkust Aantal deelnames: 3 Beste prestatie: eerste ronde 2006 en 2010 Bondscoach: Sabri Lamouchi Sterspeler(s): Didier Drogba (Galatasaray), Yaya Touré (Manchester City) Japan Aantal deelnames: 5 Beste prestatie: achtste Ćnales 1998 en 2010 Bondscoach: Alberto Zaccheroni Sterspeler(s): Keisuke Honda (AC Milan), Shinji Kagawa (Manchester United)

Engeland Aantal deelnames: 12 Beste prestatie: wereldkampioen 1966 Bondscoach: Roy Hodgson Sterspeler(s): Stephen Gerrard (Liverpool), Wayne Rooney (Manchester United), Frank Lampard (Chelsea) Italië Aantal deelnames: 18 Beste prestatie: wereldkampioen 1934, 1938, 1982, 2006 Bondscoach: Cesare Prandelli Sterspeler(s): Andrea Pirlo (Juventus), Gianluigi Buffon (Juventus)

Frankrijk Aantal deelnames: 14 Beste prestatie: wereldkampioen 1998 Bondscoach: Didier Deschamps Sterspeler(s): Karin Benzema (Real Madrid), Patrick Evra (Manchester United) Honduras Aantal deelnames: 3 Beste prestatie: eerste ronde 1982 en 2010 Bondscoach: Luis Fernando Suárez (Colombia) Sterspeler(s): Wilson Palacios (Stoke City)

Janssen Zonwering 25%

10%

PRIK UW KORTINGSBON gratis UIT EEN taart gratiis ORANJE montage BALLON! 20% gratis motor

15%

ZONWERING • ROLLUIKEN • GARAGEDEUREN • VELUX MARKIEZEN • SCREENS • BINNENZONWERING RIJKSSTRAATWEG 24 • 3316 EH DORDRECHT • TEL.: 078 - 613 54 64

WWW.JANSSENZONWERING.NL

GELDIG T/M EIND JUNI

Iran Aantal deelnames: 4 Beste prestatie: eerste ronde 1978, 1998, 2006 Bondscoach: Carlos Queiroz Sterspeler(s): Javad Nekounam (Al-Kuwait) Nigeria Aantal deelnames: 5 Beste prestatie: achtste Ćnales 1994, 1998 Bondscoach: Stephen Keshi Sterspeler(s): John Obi Mikel (Chelsea)

Portugal Aantal deelnames: 6 Beste prestatie: derde 1966 Bondscoach: Paul Bento Sterspeler(s): Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Nani (Manchester United)

België

Algerije Aantal deelnames: 4 Beste prestatie: eerste ronde 1982, 1986, 2010 Bondscoach: Vhaid Halilhodzic Sterspeler(s): RaĆk Djebbour (Notttingham Forest)

Ghana Aantal deelnames: 3 Beste prestatie: kwartĆnales 2010 Bondscoach: Akwasi Appiah Sterspeler(s): Mickaël Essien (AC Milan), Kwadwo Asamoah (Juventus)

Rusland Aantal deelnames: 10 Beste prestatie: vierde 1966 Bondscoach: Fabio Capello Sterspeler(s): Aleksander Kerzjakov (Zenit St-Petersburg)

Verenigde Staten Aantal deelnames: 10 Beste prestatie: halve Ćnales 1930 Bondscoach: Jürgen Klinsmann Sterspeler(s): Jozy Altidore (Sunderland), Tim Howard (Everton)

Zuid-Korea Aantal deelnames: 8 Beste prestatie: vierde 2002 Bondscoach: Hong MyungBo Sterspeler(s): Son Heungmin (Bayer Leverkusen


20

Dordt WKCentraal Special woensdag 11 juni 2014

GRATIS PROTHESE CHECK

MEUBELSTOFFERING

WIJ CHECKEN UW GEBITSPROTHESE EN HELPEN U GRAAG WEER AAN EEN SPONTANE ZEKERE LACH

zowel op s al klassieke e modern wijze

AKTIE

• Stoelen • Fauteuils • Bankstellen Gespecialiseerd in o.a.: Artifort, Leolux, Rolf Benz, Pander, Gelderland, Gispen en Oisterwijk meubelen. en

• Deelstoffering mogelijk • Bekleden can boot- en caravankussens • Stoelen of bankstel voorzien van nieuwe vulling

18 JUNI UR 12 U VAN 10-MATIEINFOR UUR SPREEK

IN DE MAAND

LEERBEWERKING

JUNI

• Beste kwaliteitsleer • Banken, stoelen en ChesterĆeldmeubelen

10%

• Diverse leerreparaties: • Oude leer terugbrengen op kleur

KORTING

ANTIEKRESTAURATIE

OP LEER REPARATIES

• Kasten • Cabinetten • Tafels • Stoelen • Bureau’s • Tevens lijmen wij al uw meubels • Vlechten biezen, rieten- en rotanstoelen • Logen en spuiten van meubels • Verwijderen houtwormen

HEEFT U MOEITE MET KAUWEN OF PRATEN? Zit uw prothese (kunstgebit) te los en is uw tandvlees regelmatig geïrriteerd? Wellicht zit er een scheurtje in uw prothese en kunnen de klachten verholpen worden met een reparatie. Eventuele reparaties worden geheel of gedeeltelijk door uw ziektekostenverzekering vergoed*. *De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw verzekering.

GRATIS SONIC CLE REINIGING ANER SBAKJE BIJ EEN PROTHESECHECK

Dordrecht

Kwaliteitsgarantie en onze standpunten

• Uitgebreide collectie leer-en meubelstoffen • Kwaliteitsmaterialen van de beste fabrikanten • Service en kwalteit is nr.1 • Altijd 3 jaar garantie • Parkeren voor de deur • Gratis halen en brengen • 65+ korting • Vervangende meubels

Breng een bezoek aan onze uitgebreide showroom of bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte bij u thuis 078 - 622 64 33 ‘s Heer Boeijenstraat 9 -15 (Grote Markt) • 3311 BN Dordrecht Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 09.30 uur - 17.30 uur

e staart! De koffi laa v oo r u k

Burg. de Raadtsingel 49 3311 JG Dordrecht 078 61 48 312 WWW.CENTRUM-VOOR-GEBITSPROTHESE.NL

Hoeveel auto wilt ú hebben? Standaard op de S-Cross 1.6 Exclusive o.a.

• Verwarmbare voorstoelen • Richtingaanwijzers in spiegels

ramen vóór Elektrisch verstelbare, • Elektrische • 17-inch lichtmetalen velgen • verwarmbare en achter en

inklapbare buitenspiegels

met • Radio/CD/MP3-speler bedieningstoetsen op het stuur elektrisch panorama • Supergroot schuif/kanteldak (56 cm) • Lage CO -uitstoot (124 g/km) deurvergrendeling • Centrale met afstandsbediening hoogte verstelbare • Invoorstoelen • USB-aansluiting • Climate control • Cruise control • Bluetooth • Remassistent • 430 liter bagageruimte hoogte én diepte • Inverstelbaar stuurwiel

• Privacyglass achter met elektronische • ABS remkrachtverdeling (Traction en Stability • ESP®* Control) aantal van 5 NCAP • Maximale veiligheidssterren • Continue koplampverlichting • Lederen bekleed stuurwiel • 7 airbags kg aanhangwagen • 1200 gewicht (eigen gewicht

2

De nieuwe S-Cross is veelzijdig, ruim en buitengewoon compleet uitgerust. In deze advertentie hebben we de 1.6 Exclusive met een vanafprijs opgenomen, maar bent u op zoek naar een goedkopere uitvoering? Dan kan dat. Vraag ons ernaar.

1060 kg)

• 3 jaar fabrieksgarantie • 12 jaar carrosseriegarantie • Suzuki Mobiliteit Service 20% bijtelling. • Vanaf € 157,- per maand.** Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 5,4-6,6 l/100 km; 15,2-18,54 km/l; CO2-uitstoot: 124 g/km. Genoemde prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken. Kijk voor meer informatie op www.suzuki.nl

De nieuwe S-Cross 1.6 Exclusive is er vanaf € 22.799,-. Reno Dordrecht B.V. Reno Autoservice B.V. Nijverheidstraat 65 (Industrieterrein Dordt West), 3316 AP Dordrecht Tel. (078) 6139 244/ (078) 6139 931, www.renoauto.nl

*Het Electronic Stability Program (ESP®) is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. **Op basis basis van 42% belastingschijf, zonder eigen bijdrage.

Lelystraat 24, 3364 AJ Sliedrecht Tel. (0184) 411 662, www.renoauto.nl


21

WK Special woensdag 11 juni 2014

Wat gaat het worden?

Wie zijn de grote kanshebbers in Brazilië, welke spelers gaan er uitblinken en hoe ver gaan ‘we’ komen? We vroegen het aan een aantal lokale voetbalkenners.

Paul Koster Jeugdopleiding Sparta Rotterdam, Trainer/ coach team Sparta O12

Gaat u alle wedstrijden van het WK live bekijken? Of alleen een deel ervan? Ik ga niet alle wedstrijden bekijken, ik ga de wedstrijden uitkiezen. Om nou alles te kijken vind ik een beetje overdreven. Wat zijn volgens u de grote kanshebbers? Brazilie en Argentinië. Wat zijn wat u betreft de outsiders om in de gaten te houden? Uruguay. Welke speler gaat uitblinken dit toernooi, denkt u? Suarez en Cavani. En hoe ver gaan ‘we’ komen?

Jan Witman

Trainer OMC

Gaat u alle wedstrijden van het WK live bekijken? Of alleen een deel ervan? Ik ga zo veel mogelijk bekijken.

Pippy Pruymboom Trainer Oranje Wit

01

Wat zijn volgens u de grote kanshebbers? Argentinië en Spanje.

Gaat u alle wedstrijden van het WK live bekijken? Of alleen een deel ervan? Zo veel mogelijk. Maar niet alles. Ik zag ook een paar wedstrijden in de nacht voorbij komen. Er moet ook nog gewerkt worden.

Wat zijn wat u betreft de outsiders om in de gaten te houden? Uruguay.

Wat zijn volgens u de grote kanshebbers? Argentinië en Brazilië.

En hoe ver gaan ‘we’ komen? Ik heb er weinig vertrouwen in. Ik denk dat we de groepsfase niet doorkomen.

Wat zijn wat u betreft de outsiders om in de gaten te houden? Uruguay.

Ries Fok

Welke speler gaat uitblinken dit toernooi, denkt u? Messi.

Gaat u alle wedstrijden van het WK live bekijken? Of alleen een deel ervan? Zo veel mogelijk wedstrijden ga ik zien.

En hoe ver gaan ‘we’ komen? Ik heb woensdag gekeken en de tranen sprongen in mijn ogen. Als ze zo blijven spelen liggen we er in de eerste ronde uit. En dan gaat er hier wel een baksteen door de tv.

Welke speler gaat uitblinken dit toernooi, denkt u? Geen idee, wellicht Neymar.

Komend seizoen hoofdtrainer bij Unitas (zondag).

Wat zijn volgens u de grote kanshebbers? Brazilië, Argentinië en Spanje. Wat zijn wat u betreft de outsiders om in de gaten te houden? België, Chili en Uruguay. Welke speler gaat uitblinken dit toernooi, denkt u? Messi. En hoe ver gaan ‘we’ komen?

Hoog tijd voor een wissel. € 400

inruilpremie op de up!

Tot € 1.500

inruilpremie op de Golf

Tot € 1.500

inruilpremie op de Golf Variant

Extra inruilvoordeel tijdens het WK. Wie wil scoren, wisselt tijdens het WK zijn oude auto in voor een nieuwe Volkswagen. Met scherpe prijzen plus een inruilpremie wordt u in ieder geval winnaar van dit WK. Brandstofverbruik: ø 2,9 kg - 7,1 L/100 km (1 kg/L op 34,5 - 14,1 km), CO2-uitstoot: ø 79 - 165 g/km.

Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht. Tel. 078 - 614 33 22 Wolweverstraat 2, Ridderkerk. Tel. 0180 - 48 36 66 Pr. Irenestraat 7, Oud-Beijerland. Tel. 0186 - 61 44 66 Stationsweg 70, Sliedrecht. Tel. 0184 - 41 65 00 Mijlweg 65, ,s-Gravendeel. Tel. 078 - 673 28 00 (Servicevestiging) Langeweg 350, Zwijndrecht. Tel. 078 - 612 67 55 (Servicevestiging / Occasions) www.ames.nl

Getoonde afbeeldingen bevatten meeruitvoeringen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op ames.nl. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Hans Boender

Sportjournalist, doet voor Dordt Centraal verslag van het Dordtse amateurvoetbal.

Gaat u alle wedstrijden van het WK live bekijken? Of alleen een deel ervan? “Voor de meeste poulewedstrijden blijf ik niet thuis. Vanaf de knock-outfase wil ik zoveel mogelijk zien en van het Nederlands elftal wil ik niets missen.” Wie zijn volgens u de grote kanshebbers? “Brazilië staat voor mij met stip op één. Het thuisvoordeel is groot. Zodra het toernooi begint, staat het hele land achter het nationale team en zijn de sociale protesten vergeten. Brazilië weet wat het is om favoriet te zijn Brazilianen aan de hitte gewend en ik verwacht dat ze ook de scheidsrechters aan hun kant hebben. Bondscoach Scolari is door de wol geverfd en heeft bewezen een ploeg te kunnen klaarstomen voor een WK. En hij beschikt over een ijzersterke selectie. Alex, de voormalige PSV’er, is niet eens geselecteerd en hij is een klasse beter dan de verdedigers die Louis van Gaal kan en gaat opstellen. Dat zegt voldoende. Voor Brazilianen is de nummer twee de eerste verliezer. Andere landen nemen genoegen met een ereplaats, voor Brazilië niet. Die mentaliteit is perfect voor een aanstaande wereldkampioen. Andere kanshebbers zijn Spanje en Duitsland, die zich kwalitatief kunnen meten met Brazilië.”

Wie zijn wat u betreft de outsiders om in de gaten te houden? “Argentinië heeft Lionel Messi en ook enig thuisvoordeel in Zuid-Amerika, al is het toernooi bij de buren. België heeft veel kwaliteit, maar is te snel tevreden. Dan word je geen wereldkampioen. Maar de groep overleven en vervolgens winnen van Portugal moet kunnen. Frankrijk wil zich revancheren voor het abominabele WK van vier jaar geleden en kan ver komen.” Welke speler gaat uitblinken dit toernooi, denkt u? “Ik hoop Arjen Robben en Lionel Messi. Iemand met zoveel kwaliteiten als Messi moet eens op het mooiste podium schitteren. Maar ik reken meer op Neymar en Thiago Silva van Brazilië en Mario Götze van Duitsland.” En hoe ver gaan ‘we’ komen? “Niet zo ver als vier jaar geleden. De groepsfase overlewanneer Nederland poulewinnaar wordt en zo Brazilië ontloopt. Nederland mist snelheid, fysieke kracht en ervaring achterin en is niet meedogenloos genoeg. Op het middenveld heeft Nigel de Jong die kwalitewiten wel, maar dat is te weinig. Sneijder, Van Persie en Robben zijn wereldtoppers, maar kunnen niet uitblinken in een team dat op te veel plekken tekort komt. Normaal gesproken

Adverteerders voorspellen De komende weken staan er iedere woensdag WK-pagina’s in Dordt Centraal. Adverteerders geven hierin hun voorspellingen van het toernooi. Op de pagina’s is ook wekelijks achtergrondinformatie over het toernooi te vinden.


22

Wij zijn er klaar voor!

Dordt WKCentraal Special woensdag 11 juni 2014

Huizen en kroegen kleuren rood-wit-blauw en oranje voor het WK. Een oproep in Dordt Centraal en een rondje van huisfotograaf Thymen Stolk leverde onder meer deze plaatjes op. En nu maar hopen dat het allemaal vijf weken kan blijven hangen! De overburen van FC Dordrecht aan de Krommedijk zijn nu even in de ban van Oranje. (Foto: Thymen Stolk)

Louis van Gaal vraagt vanaf de gevel van Café Sebes aan de Krispijnseweg iedereen om mee te juichen voor het Nederlands elftal. (Foto: Thymen Stolk)

Ook de bewoners van deze woning aan de Engelbrechtstraat hebben hun best gedaan.

Op de Luchtenburg 111 zijn we klaar voor het WK 2014, meldt Laurens Schlee.

Traditioneel spant de Zeehavenbuurt in Wielwijk altijd de kroon als het gaat om uitbundige versieringen. (Foto’s: Thymen Stolk)

5.1 TO 82 T W KO EL RT IN G

!

ALLEEN BIJ ZEEUW EXTREEM VEEL KORTING ONZE VOORRAADMODELLEN! OP O

3x

Fiat 500 Cabrio TwinAir 80 Easy nu voor

€ 14.950

GEHEEL RIJKLAAR

7x

Fiat 500 Cabrio TwinAir 80 Lounge nu voor

€ 15.950

GEHEEL RIJKLAAR

DIVERSE KLEUREN EN UITVOERINGEN MOGELIJK. Prijzen zijn incl. BTW, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Geen bijkomende kosten en geheel rijklaar. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Zolang de voorraad strekt. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de aanbieding. Betreft geregistreerde auto’s 2014. Gem. brandstofverbruik: 3,7 - 4,7 l/100 km (1 op 20,8 - 27,0). CO2: 88 - 113 g/km. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl; voor handige tips om zuiniger te rijden.

ZEEUW AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. ZWIJNDRECHT, OHMSTRAAT 1, TEL. 078 - 681 27 00 VIA NAVIGATIE MIDDELLIJN ZWIJNDRECHT

www.zeeuw.nl


KEUKENS Mega Keukenshow in Dordrecht

HALF GELD ORANJEKOORTS BIJ KEUKENWARENHUIS.NL

Precies 50 jaar geleden startte het familie-bedrijf met de verkoop van keukens en heeft Keukenwarenhuis.nl in Dordrecht een zeer complete en uitge-breide keuken- en apparatenshowroom van ruim 2500 m2. Compleet ontzorgde keukens Het familiebedrijf specialiseert zich in compleet ontzorgde keukens. A-merk keukens in alle denkbare stijlen, voor Half Geld, met apparatuur tegen internetprijzen. Alles wordt voor je geregeld: thuisbezorging, montage en aansluiten tot en met het duurzaam verwerken van het afval. Geheel kant en klaar, betrouwbaar, zeker en veilig!

Sans Souci apparatuur. Deze keukens zijn indien gewenst zelfs direct mee te nemen, of te reserveren voor later.

1000 luxe keukens direct uit voorraad

Gemakkelijk bereikbaar

Keukenwarenhuis.nl levert bovendien 1000 luxe keukens direct uit voorraad. Deze keukens kunnen in vrijwel iedere gewenste opstelling voor u worden ontworpen, geleverd en gemonteerd. Tevens zijn vele topmerken apparaten en aanrechtbladen tegen internetprijzen uit voorraad leverbaar.

Nieuw: Cash & Carry keukens Nieuw is de Cash & Carry afdeling, voordelig geprijsde keukens in vele uitvoeringen en formaten compleet met

Inmiddels vinden vele keukenkopers uit geheel Nederland de weg naar de keukenshowrooms van Keukenwarenhuis.nl. Dordrecht is makkelijk bereikbaar aan de A16, afslag 20, industrieterrein Dordtse Kil 2. Parkeren is gratis.

Ontspannen oriënteren en inspireren Kom dus deze week beslist langs en pro¿teer van de vele jubileumaanbiedingen, de ruime openingstijden met de zekerheid van 50 jaar keukenervaring. Keukenwarenhuis.nl zorgt tevens voor een feestelijke en ontspannen sfeer met een hapje en een drankje!!

2

10.000 m keukens

Einsteinstraat 29 – 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201 Stobbeweg 19-21 – 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200

ORANJE ACTIETIJDEN woensdag 11 juni 10 - 18 uur donderdag 12 juni 10 - 22 uur vrijdag 13 juni 10 - 18 uur zaterdag 14 juni 10 - 18 uur (Zie www.keukenwarenhuis.nl voor de openingstijden)


24

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

Maritieme Afvalstoffen Inzameling Nederland (Main BV) te Amsterdam is onderdeel van de ENVIEM Groep en heeft meer dan 20 jaar ervaring met het inzamelen en verwerken van scheepsafvalstoffen. In dit segment is MAIN de marktleider, tevens beschikt zij over specialistische kennis op het gebied van (scheep)reiniging. MAIN is ISO 9001-2000 en ISO 140002004 gecertificeerd. Er werken ca. 100 medewerkers verdeeld over diverse vestigingen en zeehavens. Voor de inzameling en transport beschikt MAIN over 20 binnenvaarttankers. Voor onze vestiging te Dordrecht zijn wij op zoek naar een

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER fulltime, 5 dagen per week

Wij zijn op zoek naar een collega die o.a. beschikt over:

die (mede-)verantwoordelijk wordt voor het administratief behandelen en verwerken van binnenkomende aanvragen voor het inzamelen, be- en verwerken van afvalstoffen.

• • • • •

Tot de werkzaamheden behoren o.a.: • •

• • • • • • •

het administratief begeleiden van orders; het aanmaken van documenten voor het inzamelproces (S-formulieren, begeleidingsbrieven, douanedocumenten, AGD’s etc.; het aanmaken van afvalstroomnummers; het doen van LMA-meldingen; het aanleggen van de order/projectadministratie; completering en archivering van orderdossiers; het behandelen van binnenkomende en uitgaande post; het vervullen van receptietaken, aannemen van binnenkomende telefoonoproepen; het administratief ondersteunen van collega(‘s); het mede zorg dragen voor de orde en netheid.

minimaal MBO-werk en denkniveau (administratief). bijvoorkeur 2-5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie en/of organisatie Nauwkeurig, flexibiliteit, klantgerichtheid Bijvoorkeur enige ervaring / affiniteit met maritieme afvalstromen Goede computervaardigheden (MS Office)

Onze organisatie biedt o.a.: Een afwisselende baan op basis van een (tijdelijk) contract met de mogelijkheid tot een vast dienstverband. Een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden (w.o. een premievrij pensioen) zijn in overeenstemming met de functie.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over MAIN BV verwijzen wij naar onze website, www. main-bv.nl. Je schriftelijke sollicitatie met cv kun je z.s.m. sturen naar Main BV, Petroleumhavenweg 48, 1041 AC AMSTERDAM, tel. 020 6130225, email adres solliciteren@main-bv.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Binnenkort in verkoop

el

tie

en

id

es

R en

on

w

Gun uzelf goed wonen. Gun uzelf Park Stevenshof

• 24 luxe appartementen • 3- en 4- kamerappartementen • Woonoppervlakte vanaf 95 m2 • Ruime buitenruimte • Inclusief parkeerplaats

Uitnodiging planpresentatie Park Stevenshof 14 juni 2014 van 13.00 tot 15.00 uur Hotel van der Valk Laan van Europa 1600 Dordrecht (skybar)

PA R K

STEVENSHOF APARTMENTS DUBBELDAM

Op 14 juni horen wij graag van u, als mogelijk toekomstige bewoner, wat u van het plan Park Stevenshof Apartments vindt. U bent van harte welkom tussen 13.00 tot 15.00 uur in de Skybar van Van der Valk in Dordrecht. Daar gaan wij graag met u in gesprek over uw individuele woonwensen. Uw input nemen wij mee in het definitieve ontwerp en koppelen wij uiteraard aan u terug. Als tegenprestatie krijgt u voorrang bij de start verkoop van Park Stevenshof Apartments.

Voor meer informatie: parkstevenshof.nl


Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

Niels Geusebroek is een van de arƟesten die optreedt op WanƟjpop.

Cultuur

dordtcentraalreclame.nl

25

DORDRECHT

De Ɵjdschema’s voor WanƟjpop, dit jaar op zaterdag 14 juni, zijn ingevuld. Voor het hoofdpodium ziet het er zo uit:

13:00-14:00 14:30-15:30 16:00-17:00 17:30-18:15 19:00-20:00 20:30-21:30 22:00-23:00

Death LeƩers Niels Geusebroek Tangarine Kraantje Pappie Miss Montreal De Staat Chef’Special

Kijk voor de rest van het fesƟvalprogramma en meer info op www.wanƟjpop.nl.

Tijdschema WanƟjpop bekend Tentoonstelling over tatoeages DORDRECHT In de tentoonstelling ‘Hou het vet’ vormen tatoeages de rode draad. Er is werk te zien van kunstenaars die tatoeëren, tatoeëerders die kunst maken en kunstenaars met tatoeages. De kunstenaars en tatoeëerders die deelnemen aan de tentoonstelling zijn: Arno Coenen, Jan-Willem Ploegers, Karim Bahri, Rulers, Jerome De Lint, Micha Prinsen, Perry De Man, Jan Kryszons / Noordkaap, Kokoloko TaƩoo Dordrecht, Stay Classy TaƩoo Schiedam en Papanatos TaƩoo Den Haag. De tentoonstelling ‘Hou het vet’ is nog te bezoeken tot en met 6 juli in SBK Dordrecht, Galerie 180, Voorstraat 180 en is geopend van woensdag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Meer informaƟe is te vinden op de website: www.sbk.nl.

Verbouwing Volksuniversiteit bijna klaar PAPENDRECHT In gebouw De Springplank van Volksuniversiteit Papendrecht is de verbouwing in volle gang. Schilders, loodgieters en Ɵmmerlieden zijn druk doende met het gereed maken van een compleet kooklokaal; in de magazijnen komen straks een keramiekoven en een edelsmeedinstallaƟe te staan. Vanaf 23 juni worden de boekjes voor het nieuwe seizoen verspreid. Kennismaken met de cursussen kan tijdens de kijk- en inschrijfdagen op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 juli, tussen 10.00 en 14.00 uur in het VU-gebouw aan de Vondellaan 158. Wie zich tijdens een van deze dagen opgeeft voor een cursus en deze contant betaalt krijgt 10 procent korting. Meer informaƟe over het nieuwe cursusseizoen is te vinden op www.vupapendrecht.nl.

Jaarmarkt Oude Kerk ZWIJNDRECHT Aan de Kerkstraat vindt op 14 juni weer de tradiƟonele jaarmarkt van de Oude Kerk plaats. Bezoekers kunnen op de jaarmarkt terecht voor stekplantjes, keƫngen, zelfgemaakte kaarten, eten en drinken. Er is een rommelmarkt met boeken en kleding en in de kerk is er een lunchconcert georganiseerd met muziek van Händel, Teleman en Bach. De jaarmarkt is op zaterdag 14 juni van 10.00 tot 15.00 uur in en om de kerk aan de Kerkstraat 49. Het concert begint om 11.30 uur. Meer informaƟe is te vinden op www.oudekerkzwijndrecht. nl.

Camerata RCO bij Muziekstroom DORDRECHT Alexei Ogrintschouck dirigeert zaterdag het laatste concert van Camerata RCO in de rol van Artist in Residence. Camerata RCO speelt het Hoboconcert in E flat major van de Italiaanse componist Vincenzo en drie werken van Mozart: Cassation in G major K.63, Symphony no. 24 in b flat major k.182 en een arrangement voor hobo en strijkers van het andante for flute. Het concert gaat van start met de ‘Six String Sonatas’ van Rossini uit 1804. Het concert begint zaterdag 14 juni om 20.00 uur in Ketel 1 van het Energiehuis. Kaarten zijn te bestellen via www. energiehuis.nl.

ZATERDAG 21 JUNI: STATENPLEIN EEN SPROOKJE! Maak kans op toegangskaarten ! voor de E ftelingster

Assepoe Sneeuwitje en n. gaan schminke Kom je ook?

De sprookjesmiddag is een mix van sprookjesfiguren, muziek, theater, humor, kindervermaak en meer! Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats van 12.00 tot 16.00 uur rond het Statenplein en het V&D gebouw in het centrum van Dordrecht.

Statenplein... hét winkelgebied in het hart van Dordrecht! www.statenplein.nl

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door: ABN AMRO, Allure Crystals & Jewels, Bart Smit, Bijoux Brigitte, Blokker, Bread&Breakfast, Coolcat, D-Reizen, De Tuinen, Dixons, Dolcis, Dordts Genoegen, H&M, Kapperazzi, Kapsalon Fadi, Kennedy Mode, Kuci Muci, Leonidas, Men at Work, Miro Tapasbar, NAME IT, Nano Vitaal, Nelson Schoenen, Pearle, Rituals, Sneakers, Sport 2000, Tabakshop Herengracht, T-Mobile, V&D, Vero Moda, Vos & Van der Leer Boekhandel.


Stuntprijzen!! Grote Tuinhortensia

Schitterende tuinplant in alle kleuren, met 5–7 bloemschermen

4,– Dahlia’s In diverse zomerse kleuren.

Roos ‘The Fairy’ . In rood en wit.

Lavendel

1,– 1,–

1,–

Rijkbloeiende Lobelia in grote pot

Eénjarige zomerbloeiers in hangpot. Alle soorten en in diverse zomerse kleuren:

2,–

Zonnebloemen

0,60

2,– Grote Bolbuxus Ø ± 40 cm.

ad grote voorra s! superstuntprij

Loungeset ‘Nancy’ Bestaande uit een tafel met glasplaat, 2 stoelen en een bank met comfortabele kussens. 899,–

350,–

7,–

TUINWERELD DORDRECHT Provincialeweg 4a • 3319lh Dordrecht Tel.: (078) 621 91 61 • www.tuinwereld.nl

koopavond op woensdag, donderdag èn vrijdag tot 21.00 uur.


27

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

en

do

uitvaartverzorging

Direct geld voor uw woning.nl

zorgeloze uitvaart? Perfect periode

geregeld? Wij vinden dat u zich in de

moeilijke

van rouw alleen met rouwen moet kunnen bezig

Vakbekwame all-round

DORDTSE KLUSCENTRALE

TIMMERLIEDEN

Voor alle werkzaamheden in en rondom het huis

www.werkhout.nl

Schilderen - Tegelen - Timmerwerk Reparaties - Behangen - Laminaat Parket - Tuinaanleg en onderhoud

houden. We zijn daarom blij dat we het pand, de mensen en

de faciliteiten hebben om u te ontzorgen. Kijk op www.uitvaartdordrecht.nl of bel 0800-099 55 15.

e volgen? Uitvaart onlin n. mogelijkhede Vraag naar de

gezocht

Bij overlijden en vragen:

0800 – 099 55 15

(gratis) 24 /7 bereikbaar. en

persoonlijk betrokken

Reactie uitsluitend schriftelijk

Satellietstraat 10 | 3328 GL Dordrecht Tel.: 078 - 6171677 | Mobiel: 06 - 51684740 E-mail: a.kleef4@chello.nl

ZATERDAG 14 Juni

OPEN HUIS 12:00 - 14:00 uur :HUNHQPHWKDUWHQ]LHO :HUNHQELMZRRQ HQ]RUJFHQWUXP'H0HUZHODQGHQEHWHNHQWVDPHQPHW RQ]HFOLsQWHQLQYXOOLQJJHYHQDDQHHQJRHGOHYHQ,QHHQNDWKROLHNH VLJQDWXXUYRUPHQJDVWYULMKHLGRQWPRHWLQJEH]LHOLQJHQYDNEHNZDDPKHLG RQ]HNHUQZDDUGHQ

Te koop Visserstuin 147 te Dordrecht (Klein Dubbeldam) Op aantrekkelijke locatie een mooi afgewerkte en goed onderhouden woning met ruime woonkamer, open keuken, 5 slaapkamers, badkamer met bad en douche, 2 toilets een inpandige berging en tuinhuis/schuur

Vraagprijs € 375.000,-Voor meer informatie of afspraak voor een bezichtiging op een ander moment, Boogerman makelaars 078-613 03 00

9DFDWXUH9HU]RUJHQGH,* :H]RHNHQHHQHQWKRXVLDVWH9HU]RUJHQGH,* QLYHDX YRRURQVWHDP WKXLV]RUJ6RFLDOHYDDUGLJKHGHQHHQUHVSHFWYROOHRPJDQJPHWRXGHUHQ HQNHQQLVYDQHQLQWHUHVVHLQRQWZLNNHOLQJHQURQGRPGHRXGHUHQ]RUJLQ GHZLMN]LMQYDQJURRWEHODQJ'DDUQDDVWPRHWMHLQWHDPYHUEDQGNXQQHQ ZHUNHQHQEHUHLG]LMQRPRRNQDFKW HQDYRQGGLHQVWHQWHZHUNHQ

.RPZHUNHQELM'H0HUZHODQGHQ 0HHULQIRUPDWLHRYHUGHYDFDWXUHNXQWXYLQGHQRSZZZGHPHUZHODQGHQQO RILQIRUPHHUQDXXUELMGHWHDPOHLGHU+HQQHNH7RUQ  RI ELMSHUVRQHHOVDGYLVHXU)UDQFLQD'HNNHUV  8NXQWXZVROOLFLWDWLH XLWHUOLMNMXQLDVVWXUHQQDDUVROOLFLWHUHQ#GHPHUZHODQGHQQO $FTXLVLWLHQDDUDDQOHLGLQJYDQGH]HDGYHUWHQWLHZRUGWQLHWRSSULMVJHVWHOG

Alle Sikkens

buitenverven

20% korting

REEWEG 5 • HENDRIK-IDO-AMBACHT TELEFOON: 078 - 6816764 / 6816911

VOOR AL UW

RECLAME ACTIVITEITEN BLEKERSDIJK 38A 3311 LE DORDRECHT 078 6489 319

www.dewoonwulp.nl (VRIJDAG KOOPAVOND)

creations

INTERIEURVERZORGING

WWW.TWINCREATIONS.NL


28

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

AUTO BOOI

Automobielbedrijf

VAN DER OCCASIONS MET 3 TOT 12 MAANDEN GARANTIE Chevrolet Aveo 1.2 LS, 5-drs. 7.500 Daihatsu Sirion 2 1.0 12V DVVT 46.995 Ford Focus C-Max 128.000 Kia Rio 1.4 X-tra airco, 5-drs. 73.150 Mazda MX-5 1.6i Cabriolet 176.453 Nissan Almera Tino 1.8 16V Navi 103.000 Nissan Micra 1.2 65pk Visia, airco 79.611 Nissan Micra 1.2 65pk Mix 5-drs. 47.643 Nissan Qashqai 1.6 Acenta 116.899 Opel Astra 1.6 16V Business Station 131.951 Opel Corsa 1.2 16V 5-deurs 53.877 Peugeot 107 XS 1.0 5-drs AIRCO 54.880 Renault Clio 1.2 16V 5-drs Collection 73.000 Renault Twingo 1.2 16V ECO2 52.347 Seat Leon 1.2 TSI Good Stuff 4-drs 101.977 Toyota Aygo 1.0 12v VVT-i-aspiration 8.322 Toyota Avensis Wagon 2.0 16V 151.214 Toyota RAV4 2.0 16V VVT-i Linea Sol 98.148 VW Golf 1.4 16V TSI 170pk 63.396 VW New Beetle 1.6 16V, airco 96.000

Zilver Grijsm. Blauwm. Zwartm. Groenm. Blauw Grijsm. Grijsm. Grijsmet. Zwart Grijs Wit Blauwmet. Roodmet. Grijsmet. Roodmet. Grijsm. Grijsm. Zwartm. Zilver

2011 2008 2006 2007 1999 2006 2006 2010 2008 2007 2010 2012 2012 2011 2011 2010 2005 2006 2008 2002

8.950,5.950,6.950,6.750,4.750,5.950,5.750,7.950,12.750,7.950,8.750,6.950,9.950,7.250,10.950,7.250,8.950,9.500,12.950,6.750,-

Inclusief grote beurt / 1 jaar APK + geen afleveringskosten

Geopend van maandag t/m zaterdag + koopavond

Bremstraat 9 • Dubbeldam • Telefoon 078 - 616 18 49 • Dordrecht

Bekijk al onze occasions met foto’s op onze site: www.autovanderheiden.nl

¬

¬

!UTOBEDRIJF¬3TUURMAN

DE DAIHATSU DEALER & HONDA SPECIALIST VOOR DE ALBLASSERWAARD OCCASIONS MET 6 MND. BOVAG – GARANTIE

NU IN ONZE SHOWROOM: DE NIEUWE HONDA CIVIC-TOURER!!!! MERK/TYPE Honda JAZZ 1.4 SI , Navi Honda JAZZ 1.2 Trend Honda Insight Trend Honda ACCORD Tourer 2.2 Elegance, navi Honda CR-V 2.0i Lifestyle, tr.haak Honda CR-V 2.0i Lifestyle, navi, tr.haak Daihatsu CUORE 1.0 5D Premium, airco Daihatsu CUORE 1.0 5D Daihatsu SIRION 1.0 premium airco Daihatsu SIRION 1.3 excl. Peugeot 207 1.4 Mazda 3 5d 1.6 Sport HymerCamp 644GT 2.8 TDI vol opties

BW.JR. KM.STAND 2012 11000 2010 25000 2012 49000 2009 131000 2011 79200 2011 37500 2007 71000 2009 103000 2009 95000 2008 57000 2007 105000 2004 162000 2001 117500

KLEUR rood zwart m. urban tit. volcano gr. urban tit. zilver m. blauw m. zwart m. zwart m. grijs m. zwart zilver m. wit

€ € € € € € € € € € € € €

PRIJS 19250,= 11450,= 13450,= 17950,= 25950,= 27450,= 4950,= 5450,= 6950,= 7450,= 5250,= 4750,= 29950,=

ZONDER GARANTIE INCL. APK Honda JAZZ 1.4i LS tr.haak Honda CR-V 2.0i LS tr.haak Daihatsu Sirion2 1.0 5dr. VW Polo 1.4 aut Toyota Corrola station 1.6 airco

2004 2000 2005 2002 2000

zilver m. Beige zilver zwart zilver

€ € € € €

4450,= 3250,= 3750,= 3750,= 2750,=

180000 134000 139000 125000 180000

078 - 617 10 72 Gebruikte auto’s met BOVAG garantie en nationale AUTOPAS. WEEK AANBIEDING

PEUGEOT 107 ACTIVE - 5-DRS NIEUWM. - AIRCO - LED - 27.000 KM - 1e EIG - 2012

Nu voor € 7.650,-

VOOR EEN TOPOCCASION GAAT U NATUURLIJK NAAR EEN BOVAG BEDRIJF!

Citroën C1 1.0i, 5-drs, attraction, nieuw model, 1e eig....................... 12 7.650,Fiat 500 Twinair Lounge, LMV, airco, dak, 1.500 km, 1e eig.............. 13 11.850,Fiat Bravo 1.4 16V T-Jet, ECC, NAV, LMV, 59.000 km., 1e eig............ 09 9.850,Ford Fiësta 1.25 16V Trend, 5-drs, airco, 33.000 km, 1e eig............... 10 9.350,Ford Fiësta 1.6 16V Titanium 5-drs, ECC, 37.000 km, 1e eig............... 12 12.650,Ford Focus 1.6 Ti-VCT, 5drs, nieuw model, NAV, airco, 1e eig........... 11 13.650,Ford Focus 1.6 16V Wagon, airco, LMV, 56.000 km, 1e eig................ 10. 11.650,Ford Focus 2.0 16V Rally Ed., airco, LMV, 59.000 km, 1e eig.............. 07 8.950,Ford S-Max 2.5 T, NAV, ECC, LMV, Panodak.......................................... 07 13.450,Honda Civic 1.3i Hybrid Elegance, ECC, LMV, 59.000 km, 1e eig.... 11 12.350,Hyundai i20, 1.4i, catcher, leder, ecc, 16.000 km................................... 11 10.850,Kia Ceed 1.6i, Wagon, airco, pdc, 78.000 km........................................ 08 8.950,Mercedes S450 4-Matic, leder, NAV, 58.000 km., 1e eig...................... 07 37.850,Mini 1.6i One Bussiness Line, 33.000 km, NAV, LMV, airc, 1e eig...... 11 13.650,Mitsubishi Space Star 1.2i intense Plus, ECC, LMV, 3.000 km, 1e eig 13 11.650,Nissan Juke 1.6i Tekna, NAV, LMV, ECC, 21.000 km, 1e eig.................13 17.750,Nissan Micra 1.2 DIG-S, 5-drs, nieuw model, airco, 1e eig.................. 12 9.250,Nissan Qashqai 1.6i Visia, 40.000 km, airco, LMV, 1e eig.................... 11 15.950,Opel Adam 1.2 Glam, NAV, Leder, 3.000 km, 1e eig........................... 13 14.850,Opel Astra GTC 1.4 Turbo sport, ECC, LMV, 17.000 km, 1e eig.......... 13 19.850,Opel Corsa 1.3 CDTi, 5-drs III Ed., LMV, airco, 51.000km, 1e eig....... 11 9.950,Opel Corsa 1.3 CDTi, 5-drs, LMV, NAV, airco, 48.000 km, 1e eig....... 11 10.350,Opel Zafira 1.8 16V Executive, ECC, LMV, 54.000 km, 1e eig..............11 15.850,Peugeot 107 1.0i, Active, 5-drs, airco, nieuw model, 29.000 km, 1e eig.12 7.650,Peugeot 107 1.0i, Active, 5-drs, airco, nieuw model, 27.000 km, 1e eig.12 7.650,Peugeot 207 1.4i Cool BlueLine, airco, 62.000 km, 1e eig...................... 08 7.650,Renault Clio 1.2 16V Estate Collection, airco, 45.000 km, 1e eig...........11 11.350,Renault Clio 1.2 16V Estate Collection, airco, 44.000 km, 1e eig...........11 11.350,Renault Megane 1.6 16V Celsium, ECC, LMV, NAV, 68.000km, 1e eig.10 12.650,Seat Ibiza 1.2i CLub 5-drs., wit, airco, nieuwm., 1e eig........................... 10 8.750,Seat Ibiza 1.2 TDi Eco Style 5-drs., airco, LMV, 54.000km, 1e eig......... 11 9.650,Seat Ibiza 1.2 TSi, ST, nieuw model, LMV, airco, ECC., 1e eig.................13 13.450,Toyota Auris 1.8 Full Hybrid, ECC, NAV, LMV, 43.000 km., 1e eig......... 12 15.850,Toyota Avensis 1.8 16V Wagon autom., NAV, Leder, 51000km,1e eig 12 23.650,Toyota Yaris 1.0 VVTi, 5-drs, nieuwm., airco, 4000 km, 1e eig...............12 10.850,VW Touran 1.2 TSi, Highline, NAV, LMV, ECC, 1e eig.............................. 11 19.450,Volvo V60 2.0 T5 Momentum automaat, leder, NAV, 37.000km, 1eig.......... 12 29.850,-

Inruilauto’s zonder garantie, wel APK keuring Fiat Stilo 1.6 16V Sporting, airco, 56.000 km............................................ 06 Peugeot 307 1.6 16V SW, airco................................................................... 04

5.850,3.950,-

Compleet aanbod met foto www.autobooi.nl * Geen afleveringskosten * Levering alle merken nieuwe auto’s * APK II keurstation * Inruil, financiering mogelijk * Tevens donderdagavond en zaterdag open

Reeweg-zuid 46 TEL. 078-6171072 bij het Albert Schweitzer (Refaja) ziekenhuis Locatie Amstelwijk Dordrecht

Nu ook INBOUW van BEAR-LOCK versnellingsbak sloten!! ONDERHOUD, REPARATIE, APK ALLE MERKEN

WWW.WIMSTUURMANAUTO.NL LELYSTRAAT 99 (T.O. TRENDHOPPER) 3364 AH SLIEDRECHT • TEL: 0184-412796 • STUURMAN@DAIHATSU.NL

Baangarantie “De Workaholics” biedt het. Bel snel voor informatie 078-8422514 en maak een afspraak met 1 van onze adviseurs!

Noordendijk 42 • 3311 RP Dordrecht • Tel. 078 842 2514

KYMCO • PUCH • VESPA • SPARTA • GITANE

Opleiding met een echte

TOMOS • GILERA • RALEIGH • SYM • APRILIA • ALPINA

HET IS ONS WEER GELUKT! WIJ HEBBEN EEN HELE PARTIJ A-MERKEN DAMES-, HEREN- EN KINDERFIETSEN VOOR U IN KUNNEN KOPEN TEGEN ONGELOFELIJK LAGE PRIJZEN!

Kom naar Soeteman Tweewielers! Tot kijk op de Brouwersdijk. @soetemanBV

www.facebook.com/Soetemantweewielers

WWW.SOETEMANTWEEWIELERS.NL BROUWERSDIJK 88 - 94 DORDRECHT - 078-6134972 / 6146786 TOMOS • GILERA • RALEIGH • SYM • APRILIA • ALPINA

KYMCO • PUCH • VESPA • SPARTA • GITANE

NIEUW….NIEUW…..NIEUW… NIEUW….NIEUW…..NIEUW…NIEUW....


Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

voor al uw reclame acƟviteiten:

Ondernemers

dordtcentraalreclame.nl

29

Fonkelnieuw jasje Van der Ham Optiek DORDRECHT De winkel Van der Ham OpƟek kan er weer jaren tegenaan. Het pand aan de Vriesestraat 96 heeŌ een volledige metamorfose ondergaan en heeŌ nu maar liefst 30 vierkante meter meer winkeloppervlak. “We hebben ons assorƟment daardoor Ňink kunnen uitbreiden”, aldus Jasper van Roosmalen. Drie maanden duurde de ingrijpende verbouwing van het pand waar de opa van Van Roosmalen in 1953 begon met een brillenzaak. Een echt familiebedrijf. Nog steeds: hij runt de zaak samen met zijn ouders. “De verbouwing was een uitgelezen kans om nog betere apparatuur aan te schaffen. Zo hebben we nu de nieuwste meetapparatuur van Rodenstock in huis. Hiermee kunnen we nog nauwkeuriger brillenglazen aanmeten. Ook nieuw zijn de kinderbrillen. Daarvoor hadden we in de oude opzet geen ruimte. Om het brillen passen voor kinderen een leuke ervaring te maken hebben we een speciaal meubel laten ontwerpen met dierenkoppen.” Houten brillen Van der Ham heeft enkele zeer exclusieve merken in de collectie die nergens anders in Dordrecht verkrijgbaar zijn. Van Roosmalen: “Het

merk Feb31st is heel bijzonder. We hebben twee modellen uit hun collectie die zijn gemaakt van een 48 duizend jaar oude zeldzame houtsoort uit Nieuw-Zeeland. Houten brillen zijn heel trendy op dit moment. Een ander merk dat alleen wij in de collectie hebben is JF Rey, een Frans en heel exclusief merk.” Laagdrempelig Tijdens de verbouwing zat Van der Ham Optiek in een ander pand aan de Vriesestraat. De nieuwe inrichting van het ruim honderd jaar oude pand is fris en ruim. “En laagdrempelig”, benadrukt Van Roosmalen. “Ook letterlijk. Er zijn geen op- en afstapjes meer in de zaak. Wij waren en zijn nog steeds een winkel voor iedereen, jong en oud.” Ondanks dat het bedrijf uit zijn jasje was gegroeid, heeft de familie nooit overwogen om uit de Vriesestraat te vertrekken. “Er zit zo veel geschiedenis in dit pand en in deze straat. De Vriesestraat is gewoon een heel goede winkelstraat.”

LigĮets op maat biedt vele voordelen DORDRECHT Overstappen op een ligĮets biedt vele voordelen; met minder energie bereik je hogere snelheden en door de ontspannen houding belast je vooral je rug veel minder.

Koos van der Knaap zweert zelf al jaren bij de ligĮets.

De ligĮets maakt afstanden van boven de derƟg kilometer, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer, goed te behappen. En ook nog eens veel gezonder en leuker dan in de auto, natuurlijk. Koos van der Knaap, eigenaar van Maia LigĮetspunt, is al jaren bekend met deze voordelen en deelt zijn experƟse graag in de winkel aan de Stevensweg in Dordrecht. Van der Knaap nam de winkel vijf jaar geleden over. Die was toen nog gevestigd bij de Dubbeldamse watertoren. Twee jaar geleden volgde de verhuizing naar een groter pand aan de Stevensweg, on-

der meer vanwege de uitbreiding met een werkplaats voor reparatie en onderhoud. Overigens niet alleen van ligfietsen, maar van alle type fietsen. Maar Maia Ligfietspunt is in eerste instantie natuurlijk dé plek voor mensen die al ligfietsen of met het idee spelen om dit te gaan doen. Een kwalitatief instapmodel is er vanaf ongeveer 2200 euro. Daarboven is er een ruime keuze uit acht topmerken in vele varianten. “Wij zorgen ervoor dat de fiets optimaal is afgestemd op de gebruiker”, zegt Van der Knaap. “Dat levert de meest ontspannen fietshouding op. Wij krijgen bijvoorbeeld klanten met rugklachten die niet op een reguliere fiets uit de voeten kunnen, maar wel op een ligfiets.”

Van der Ham OpƟek is te vinden aan de Vriesestraat 96. De winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Meer informaƟe is te vinden op de website www.vanderham-opƟek.com. (Foto: Gijs Proost Fotografie)

LigĮetsen zijn er in soorten en maten; bijvoorbeeld ook als tandem.

Proberen De techniek van het ligfietsen heb je vrij snel onder de knie. Maar met name de (nood)stop vraagt om enige oefening. Bij Maia is het mogelijk om het een keer te proberen. Door een fiets te huren voor een dag(deel) of door de ligfietsdagen te bezoeken die iedere laatste zaterdag van de maand worden gehouden. Op deze dagen kunnen verschillende modellen uitgeprobeerd worden. De ligfiets is er overigens

ook in vouwvariant, als tandem en als trike. Daarnaast is Maia ook het adres voor een kwalitatieve bakfiets.

Maia LigĮetspunt is te vinden aan de Stevensweg 79a in Dordrecht. Meer info via tel. 6166302, 06-20928962, info@maialigĮets.nl en op maialigĮets. nl. De openingsƟjden: dinsdag van 12.00 tot 17.00 uur, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur, donderdag van 10.00 tot 19.00 uur of bel voor een afspraak buiten deze Ɵjden.

Verbouwing Verhuizing of opknapbeurt? Laat uw huis of kantoor verbouwen

Onderhoud Maak je geen zorgen meer over onderhoud

Afbouw Dé afwerking van uw huis of bedrijfspand

Plafonds & wanden Systeemplafonds of stucwerk?

Nieuwbouw Nieuw pand of schuur?

Ruwbouw Vanaf de grond beginnen

Onderhoudsarme gevelbekledingen Nooit meer schilderen, milieuvriendelijk, kleurvast en weerbestendig Pons en van der Burgh - Timmer- en afbouwbedrijf is een all-round bouwbedrijf, gevestigd in Dordrecht. Wij zijn een klein bedrijf, maar we denken graag groot. We realiseren projecten van groot tot klein en u kunt bij ons terecht voor tal van mogelijkheden en (bouw) disciplines. Wij zijn persoonlijk, flexibel en nemen uw klus graag zonder wachttijd aan. Als Pons en van der Burgh uw project in handen heeft dan kunt u rekenen op kwaliteit, betrouwbaarheid en een zorgeloze verbouwing. Hoe groot of klein de klus ook is, Pons en van der Burgh heeft de regie in handen en is uw enige aanspreekpunt. Wij onderhouden de contacten met onze partners en leveranciers.

PONS& BURGH VAN DER

TIMMER- EN AFBOUWBEDRIJF

Haaswijkweg west 54 - Dordrecht Onze klanten variëren van vastgoedbedrijven, makelaars en indus-

078 - 6167077

triele bedrijven tot sportclubs en scholen. Naast zakelijke opdrach-

06 - 51094486 / 06 - 51 57 34 54

ten nemen wij uiteraard ook particuliere projecten op ons.

info@ponsenvanderburgh.nl

www.ponsenvanderburgh.nl


30

Dordt Centraal woensdag 11 juni 2014

Co

preventie & herstelondersteuning

voelt als een warm bad...

Co

ee l

du

revitaliseren

ind

ontwaken

watertherapie

ivi

uniek

fit

stabiel

puur

voeding gezond well-being particulieren groepsactiviteiten balans

groeien

a yog

onderwijs

natuur

samen sterk bedrijven ontspanning mental coaching genieten kruiden preventie Mindfulness actief verzuim benutten beweging work-life balance thuisbegeleiding herstel burnout ontwikkeling effectief

CoVita biedt unieke herstelondersteuning en preventieprogramma’s aan. Voor een vrijblijvend intakegesprek kunt u contact opnemen met Fee Busenkell: www.covita.nl, info@covita.nl, tel.: 06 - 15 944 500

ZATERDAG 14 JUNI VROEGE VOGEL ACTIE 08.00 - 09.00 UUR 50% KORTING 09.00 - 10.00 UUR 40% KORTING VANAF 10.00 UUR 35% KORTING

OP DE NIEUWE COLLECTIE SAMSAM REEWEG-OOST 92, DORDRECHT 078-6312907 SAMSAM JACOB MARISSTRAAT 9 ZWIJNDRECHT 06 24 644224

b b u itva a rtzo rg.n l 0 6 - 23 7 23 8 29

Borsje & de Brieder U I T V A A R T Z O R G

Wendie Borsje

Alle aandacht, zorg en bemoediging om op uw eigen wijze afscheid te nemen... Afscheid nemen kunt u maar één keer doen, des te belangrijker dat dit goed gebeurt. Wij, Wendie Borsje en Joke de Brieder, kunnen u ondersteunen, raad geven en helpen prioriteiten te stellen. Wij zijn uw gids, staan u bij waar nodig en laten u met rust waar dat mogelijk is.

Joke de Brieder

Wilt u een informatief gesprek met ons, neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

‘...omdat wij het anders doen.’


Heeft u nog spullen in de aanbieding of bent u al jaren ergens naar op zoek?

Centraaltjes

In Dordt Centraal kunt u wekelijks uw centraaltje kwijt. U kunt uw centraaltje opgeven via www.dordtcentraal.nl of door onderstaande bon in te vullen. Een centraaltje staat garant voor snel verkoopresultaat, dus reageer snel.

www.dordtcentraal.nl

********************* V. sierbestr.tegelw., gras, schuren, schuttingen, bel vrijbl. 6309409 / 0622514651

********************* Nicolle Buis haalt graag uw oude spullen op. Ook boedelruimingen 06-20562539

********************* STUCADOOR voor al uw wand, plafond en sierpleisters Rombout 0655895835

********************* Meubelstoffeerderij A.P. Franken ruim 40 jaar ervaring in stofferen van klassieke, moderne en antieke meubelen. Bel 078-6144860 voor een offerte of kom langs op Hoogt 14 in Dordrecht

********************* ELECTRICIEN (erkend) Voor al uw klusjes 078-6177152 / 06-27447407

******************** DE DORDTSE KIL vr. t.k. postzegels, munten, oud antiek, speelgoed, ansichtkaarten 078-6136438 ******************** FRANKEN KUNST & ANTIEK In- en verkoop Voorstraat 380 Tel. 078-6130289 / 06-53568480 ******************** Huis ontruimen Snel en Netjes INKOOP INBOEDELS Bel voor een offerte naar 06 - 42 06 98 09 ******************** TE KOOP GEVRAAGD ELPEES SINGLES & LPS 0622-200785 ******************** Te koop ivm verhuizing BROCANTE meubels klokken, kleden, spiegel, decoratie, kleding etc. Oudendijk 160 Dordt 06-15352991 zaterdag 10-16

Lessen Les op uw eigen instrument ! PIANO- KEYBOARD - ORGEL Paul Salders 078 - 6.510.532 ********************* Snel je rijbewijs, gratis examen, garantie pakket - gratis herex. tel. 078-6290825 www.autorijschool-jansen.nl

Huisdieren HC FREDRIET voor o.a. puppycursus / sport & spel info: www.fredriet.nl 078-8427786

Computers Problemen met uw computer?? PC Hulp Zuid Holland, komt bij u aan huis!!!! Voor reparatie en installatie tegen een betaalbaar tarief!!! Ook voor al uw nieuwe en gebruikte computers. Tel. 078-8447832 / 06-41745841. Kjk op onze nieuwe webwinkel. www.pchulp-zuidholland.nl ********************* Problemen met PC, laptop, tablet, smartphone of internet? Bel PC Perfect op 078-6549828 of kijk op www.pcperfect.nl

Personeel aangeboden STUCADOOR spackspuiten, spachselputz, sauzen wanden plafondafwerking vrijbl. offerte 06-54387674

*********************

********************* Stucadoor-saus- en schilderwerkzaamheden. Scherpe prijzen, goede kwaliteit. 06 53585984 ********************* Schildersbedrijf FAEST binnen en buiten schilderwerkzaamheden ook behangwerk 06-55727364 ********************* Onderhoudsbedrijf R.C. Kant voor lood-, zink, dakwerk (dakpannen), sanitair en riool 06-22102002/078-6169743 ******************** Specialist in sierpleister stukadoorsbedrijf R. van Loon 06-53268805 www.stukadoorvanloon.nl ******************** Kitbedrijf van Hoven voor al uw kit werk ook particulieren 06-12450560 ******************** KLUSBEDRIJF Aydin voor al uw grote & kleine klussen elektra instll.- complete badkamers - complete verbouwingen - schilder werkzaamheden - enz. meer informatie bel gerust aub 06-21253881 (al 12 jaar) ******************** Verwijderen of snoei v. boom en struikgewas? Bel GrabĂŠtas! 078-6143342 of 06-51662403 ******************** Tuin (sier) bestrating of terras? GrabĂŠtas! 0786143342 of 06-51662403 ******************** TUINMAN - STRATENMAKER NODIG? snoeien, aanplanten voorjaarsbeurten, alle soorten, bestratingen, ophogen nieuwe bestrating ook regelen wij uw afvoer gratis en vrijblijvende prijsopgave 078-7440174 ********************* Goudsmid aan huis, veilig en vertrouwd. Gratis taxatie en advies over uw gouden en zilveren sieraden. Vermaken van ringen, reparaties aan ketting of armband, nieuwe sieraden van uw oude goud, geheel nieuwe ontwerpen enz. Altijd prijsopgave vooraf, gratis ophalen en bezorgen in en om Dordrecht. Telefoon: 06-26966405. ********************* Euro klusser heeft u een klus groot of klein moet u bij de euro klus binnen of buiten geen voorrij kosten 0655981390 *********************

Frans Klaver

SIERBESTRATING?

Hoveniersbedrijf F. Stal creĂŤert ideale tuinen

Stenen - zand - uitgraven - afvoer oude materialen - aanleggen - trillen

â‚Ź

55.-

• Schoonmaken • Snoeien • Gazon • Beplantingen • Aanplanten van uw tuin • Winterklaarmaken • Ophogen • Grondverbeteren • Afvoeren vuil • Nieuwe bestrating • Ophogen bestrating • Plaatsen van schuttingen • Tuinhuisjes

per m2

TEVENS VOOR: schuĆŤngen - terras - overkappingen - vlonders

WWW.FSTAL.NL TEL.: 078 - 631 94 17 Âť MOB.: 06 - 25 29 21 27

Aangeboden hulp in de huishouding ruim 10 jaar ervaring in thuiszorg bij ouderen of gezinnen 0786135867 - 06-83176712

Onroerend Goed Garagebox te huur nabij centrum, geen electra, 105.- per maand 0653632176 ********************* Loudonstraat Dordrecht. Huur v.a. â‚Ź624,- per mnd. Nu 1 mnd huur graĆ&#x;s. Waltmann makelaars 078-6134311 ********************* Garagebox te huur in de Schipbeekstraat (Staart Info 06 - 2434.08.05 ********************* Te huur gestoffeerd appartement omgeving park Merwesteijn geschikt voor bewoning met 2 personen â‚Ź795,- te bevragen tel: 06-51161282

Reparatie

Auto's

********************* De Heer onderdelenshop reparatie en onderdelen electr. huis. app. v. Oldenbarneveldplein 5 WC Crabbehof 078-6187400

Boeken De boekenla. In en verkoop boeken en strips, tev. lp’s en singles. Boomstr. 5, tel. 078-6137988

GRATIS prijsopgave aan huis. Alles bespreekbaar.

078 - 744 01 74 *********************

Heerlijke massage door een ervaren masseuse tel 0628254467

Recreatie Chaletst.h. Haamstede op camping m verwarmd zwembad, eetcafĂŠ, speeltuin 2km v.h. strand wegens 25j. bestaan in voor+naseizoen 3=2 www.chaletverhuurapvandamme.nl 0655197436 email apvandamme@hotmail.com

Diversen

www.dickjwijmer.nl

OÄŤerte aanvragen? 078 - 6140149

I N

*********************

Boekenuitleen verkoopt leeg

S I E R P L E I S T E R

B.V. Lisdreef 18, 3355 EC Papendrecht Tel.: 078 - 651 24 97 Fax: 078 - 617 07 19 Mob.tel.: 06 - 53 268 805 E-mail: info@stukadoorvanloon.nl Website: www.stukadoorvanloon.nl

Dordt Centraal Voor het laatste regionale nieuws

dordtcentraal.nl

Lezing over man-vrouwrelatie DORDRECHT In de Ontmoetingskerk geeft Harrie Linssen op 11 juni een lezing over de natuur van de man en de natuur van de vrouw. Linssen is metapsychotherapeut, coach en medeauteur van het boekje: ‘Onze Vader, Werkt Hij Nog?’ Hij gaat in op irritaties en conflicten die het gevolg kunnen zijn van het gebrek aan kennis en inzicht over de mannelijke en vrouwelijke natuur.

Direct geld voor uw woning.nl

De lezing begint woensdag 11 juni om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang kost 15 euro, te betalen aan de deur.

DORDRECHT De Boekenuitleen van wijkcentrum De Gravin wordt opgeheven. Reden om de gehele collectie boeken en legpuzzels te verkopen. De collectie bestaat uit bijna vijfduizend Nederlandstalige boeken, grootletterboeken en legpuzzels van vijfhonderd of duizend stukjes. Thrillers, streekromans, biografieĂŤn, historische romans en puzzels kosten allemaal 0,50 euro. De unieke boekenverkoop vindt plaats op 16 tot en met 20 juni, dagelijks van 13.00 tot 15.00 uur, op zaterdag 21 juni van 10.00 tot 12.00 uur en 23 en 24 juni van 13.00 tot 15.00 uur. Het wijkcentrum is te vinden in het gebouw van De Gravenhorst aan de Vijverlaan 1004.

Opgeven advertentie Uw advertentie 2 weken huis-aan-huis in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Heerjansdam.

voor 17,50 (3 regels)

Voor al uw drukwerk

Escort

dordtcentraalreclame.nl

Iedereen heeĹŒ weleens behoeĹŒe aan ontspanning. Door een massage wordt de bloedsomloop gesĆ&#x;muleerd. Spieren worden soepel en het lichaam wordt gereinigd en herstelt zich, waardoor u zich weer ÄŽt voelt. Mijn prakĆ&#x;jkruimte is aan huis in overleg kom ik ook graag bij u thuis. De behandelingen vinden plaats op een stoel, of massagetafel, met vooraf een intakegesprek. Info vanandel.arie@gmail. com of 06-1965.31.16

* FAALANGST? • ONZEKERHEID? • CONCENTRATIEVERLIES?

S P E C I A L I S T

Rolbanner nodig?

Garantie op ons werk en materiaal.

Massage

KLOK DEFECT? reparaĆ&#x;e met garanĆ&#x;e prysopgaaf aan huis 078 6848791 ********************* Fa. van Driel. WITGOEDREPARATIE en verkoop van alle merken was-, droog-, koel-, vries-, en vaatwasmachines. Garantie op reparatie en onderdelen. Tel. 6182690. Direct monteur 06-53336030

Van klein klusje tot complete aanleg.

Voor loop en sloopauto's u belt wij komen, ook s'avonds met RDW vrijwaringbewijs, direct de hoogste prijs 0627381986

Dordt Centraal verschijnt wekelijks huis-aan-huis

www.dordtcentraal.nl

in Dordrecht

Gesloopt

oplage 60.000 • nr. 284

Voor het laatste nieuws

dordtcentraal.nl Eerste schaatsbaan geopend

pagina 3 De beste sporters

pagina 13

BOYS & GIRLS ESCORT 078-6258035 ********************* Charmante dame 48 jr. volslank verwent u zeer discr. de gehele week bij u of bij mij thuis tel. 0638080646 ********************* Leuke vrouw verwent mannen bij je thuis ook ouderen 0622473618

GraĆ&#x;s naar WK ShorĆŠrack? De gymzaal op het Vogelplein is niet meer. Deze week werd de zaal, tussen ussen het oude badhuis en school Noordhove, met de grond gelijk gemaakt. Op het Vogelplein verrijst in de toekomst een complex, onderdeel van seniorende herontwikkeling van de wijk. De gymzaal en school Noordhove moeten voor deze nieuwbouw wijken. Voorlopig duurt het nog wel even eerdat er gebouwd gaat worden. Volgens Woonbron liggen de plannen nog niet vast. Dat de gymzaal echter nu al is gesloopt, komt omdat het van de zomer Ňinke schade

op pad gaan. In plaats van driemaal per wee week elke dag. “Dit zijn speciaal opgeleide collega’s die op pa pad gaan om daklozen onder br bruggen, viaducten en in par parken op te zoeken. Zo hebben hebbe we hen in het vizier en weten wet we wie waar verblijft.� Onverantwoord O nv vera antw woord oo d De out-reach med medewerkers motiveren volgens Wiersma de buitenslapers o om naar binnen bin te gaan. gaa “Elke

D66 wil een GROTE PARKEERGARAGE bij het Energiehuis

VIP-kaarten incl. drank en hapje

V VIP

t/m 31 maart: Van 1 oktober

4j a4a r

Elke zondag tot 13.30 uur van 11.00

abbers e Merwekr DKV D

Carnaval 2012

al 18 februari Koeienb leis van Van Halen Leutpa

â‚Ź 50,00

44

jaa ja aar

In de raadsvergadering heeft D66 dit met de andere oppositiepartijen bepleit.

BRUNCH

`15,Reserveren

aanbevolen!

Dordrecht

Pannenkoekenhuis Party-restaurant

n 2a aan aa elaa del nd Lindelaan Li 3319 XK Dordrecht Tel.: 078-6160821

Lees hierover op onze website www.d66dordrecht.nl www.d66 6do do ord drec cht t.nll

+,:2<5+0.,465;(.,

Elke zondag van 11.00 tot 13.30 uur D r u k k e r i j

BRUNCH

Jonkheer

Dag en nacht

bereikbaar 0800 - 099 55 15 7x24 uur GRATIS bereikbaar voor directe hulp

Opgeven t/m maandag, voor plaatsing op woensdag

Dag en nacht

bereikbaar 7x24 uur GRATIS bereikbaar voor directe hulp

Reserveren aanbevolen!

^^^ILSTHYU\ Dordrecht â&#x20AC;˘ (078) 6164808

HUIS AAN HUIS (THEMA)KRANTEN â&#x201A;Ź17,50 17 januari 2012 Centraal uitgave van Dordt oplage: 100.000

2 nr. 4 - jaargang

Trends & Interieur

Vastgoed

Nieuws

Financieel

Regio

Juridisch & Weetjes

Onderhoud

Buiten

Marco Mans John van der Linden

Jan Kees MarĆ&#x;n Dielhof AĆŠasio

20

s nieuw hui weer als Het huis

Tjark de Lange Paul Koster

Jaap Boot Tennistak

23

Marco

Arto Dielhof Retel

16

19

21

van werkeen combinatie stal gaat het om Meestal en impregnatie. een breed begrip. evel, voegrenovatie Gevelrenovatie is de gevel, het reinigen van zaamheden, zoals keren gaat het Verreweg de meeste Dit kan door om gevelreiniging. chemisch reinigen stoomcleanen, te bepalen wat of stralen. Om is voor een gevel, het beste is wat om te weten het belangrijk en om welke type voor soort gevel gaat. Om zolang vervuiling het een te hebben van mogelijk plezier van de renovatie is impregneren gevel aan te raden.

type gevel en vervuiling. toegeeiniging wordt Chemische reiniging ge tot zware vervuiling past bij matige Dan wordt gebruik op de gevel.. n een reinigingsmidgemaakt van op de gevel del dat de vervuiling verschillende oplost. Er bestaan reinigingsmiddelen. soorten en de steensoort Afhankelijk van gekozen rvuiling wordt het type vervuiling dat het einigingsmiddel voor het reinigingsmiddel gevel. beste past bij de

is eigenlijk De term zandstralen Er bestaan e misleidend. een beetje straalmiddelen namelijk veel meer wordt bijen zand. Vaak dan alleen Het d ook kalk gebruikt. van voorbeeld af raalmiddel hangt juiste straalmiddel voor vervuinsoort en wat de steensoort is. gevel aanwezig ling er op de van water, n juiste instelling Met een is het vaak iddel en druk straalmiddel

Schoonmaken eenis de meest Stoomcleanen Dit van reinigen. voudige manier om een wordt vaak toegepast vervuild die licht gevel te reinigen wordt heet is. Onder hogedruk gevel gespoten. water tegen de lost de vervuiling Het warme water vuil druk wordt het op, en door de afgespoten. Stoom van de gevel elk geschikt voor cleanen is niet

uwbesluit 2012 Bouwbesluit

â&#x201A;Ź20,50

is 1 april werkelijkheid

in werking. Het op 1 april 2012 een intetreedt definitief dit moment aan ieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Zaken werkt op versie zijn deze integrale terie van Binnenlandse ministerie Bouwbesluit. In Veegbesluit) van het nieuwe 2012 (het zogenaamdeversie van het grale tekstversie het Bouwbesluit ijzigingen van Kamer goedgekeurde de wijzigingen door de Tweede e oorspronkelijke en de geschoven. wbesluit in elkaar Bouwbesluit

Kopen of huren?

het een beter en wanneer Wanneer is het of een huis huren? voor jezelf een keuze. Maak daarom Een huis kopen van mens tot mens. het kosten koper. Als andere? Dat verschilt ongeveer 10 procent

verstandiger de verkoopprijs, Dan lijkt het dus betaalt altijd, bovenop direct weer kwijt. Wie een huis koopt verkoper dit geld wordt dan is de gestegen is. huis weer verkocht procent in waarde als het huis 10 geen huis te om pas te verkopen verstandig aan zijn doet er misschien gestegen moet weer te verhuizen, 10 procent in waarde is binnen vijf jaar is, het huis eerst Âť Wie van plan zoals eerder genoemd kopen. Dit omdat, stijgt. te maken. flink in waarde om geen verlies binnen vijf jaar of dat het huis flink zal stijgen te hoog is, dat je inkomen Âť Tenzij je weet Tenzij de inkomensgrensterecht in de vaak minder gecompliceerd.een huurder automatisch komt is bij huurwoningen haalbaar is. Dan Âť Verhuizen woningbouw niet waardoor sociale

Âť

een woning. bij het huren van en meer voorspelbaar dus hebben huurders Zorgen hierover de huisbaas gedaan. wordt vaak door

zijn duidelijker

Âť

De woonlasten

Âť

Het grote onderhoud een stuk minder.

vermogen een manier om

ne of de coĂśrdinator van

Dordt Centraal

oplage 60.000 verschijnt huis aan huis in

nl

heel Dordrecht

Redactie: Hans Boender - Opmaak: Twin Creations, Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Michel Sterrenberg Visser. en Linda

de bewoner een zelf, wel heeft van de bewoner voor rekening is het onderhoud aan te brengen. Bij een koopwoning aan de woning veranderingen grote vrijheid om

Kopen is daarentegen

â&#x201A;Ź23,50

Dit is een uitgave van:

de

op te bouwen.

â&#x201A;Ź26,50

VERSPREIDING DRUKWERK IN DE GEHELE DRECHTSTEDEN

â&#x201A;Ź29,50 â&#x201A;Ź32,50

Elke regel extra â&#x201A;Ź3,00 (incl.BTW) Reeweg aanbiedin gen!

Ĺ&#x201E;ĎĚŠİľIJĹ&#x20AC;ĺIJĝr,ĝĜ Äťr1ĚĜŠŠĚ?r)ÄźĹ&#x20AC;Ĺ&#x20AC;IJĝ Ä´r3ğĚĚĹ&#x192;ĜĸIJĝr6ÄśĹ&#x201A; ĜIJĚ&#x201C;Äťr3ğĚĴğĹ&#x20AC;ĹĜġĝIJ 7IJĹ&#x20AC;ĎĝĹĎĹ&#x2030;ğĝĹ&#x2026;IJĹ&#x20AC;Ĝĝ IJĚĎĺIJĚĚIJĝr+ĎĚğIJĹ&#x2030; 4Ä°Ĺ&#x20AC;IJIJĝŠr7IJĹ&#x20AC;Ĺ&#x201A;ĜİĎĚ

Papendrecht Brederodehuis 14 3353 HD Papendrecht 11 Tel. 078 - 642 64 86 Fax 078 - 642 64

N;FWFOLBNQ 3PUUFSEBN;FWFOLBNQ plein 125 Ambachtsplein mp nkamp Zeven - Zevenkamp 3068 GV Rotterdam 05 Tel. 010 - 456 84 47 Fax 010 - 456 21

FEBRUARIÂŹ

JOGP!FVSP[POOM XXXFVSP[POOM 58.59.19.003 ABN AMRO DONDERDAG nr. 242 997 94 KvK Rotterdam BTW nr. 808488375B01

10 PITLOZE MANDARIJNEN

................................... VERSE ........... ......................................... BLOEMKOOL ......................... ......................................... ......................................... ................................... ........... ......................................... ......................................... ........................ VRIJDAG : ......................................... ......................................... Naam ......................................... .................................... .......... ......................................... ......................................... ........................ : ......................................... ........................................ HOLLANDSE Adres ......................................... SLA EN ................................... ......................................... .......... ......................................... ....................... HOLLANDSE KOMKOMMER : ......................................... ......................................... Plaats ......................................... ......................................... Telefoon : .........................................

VERSE TOMAAT EI SALADE ZATERDAG

FRIESLANDER AARDAPPELS GESNEDEN SNIJBONEN

1,00 1,00 samen voor

1,50 250 gram

1,50

Brederodehuis 14 3353 HD Papendrecht Tel. 078 - 642 64 11 Fax 078 - 642 64 86

Ribkarbonade Haaskarbonade

1,

fruit groente

*(+.

HaasďŹ letrollade

*(+.

*(+.

GRAM

5, 98 98 E6, 98 E8, 45 E7, 99 E1, E

knip uit - knip uit knip uit - knip uit

Onze ham

50

aardappelen Reeweg Oost 69 | 078 - 613 55 54 | www.indebogaardagf.nl

*(+.

KipďŹ let Onze runderrookvlees

5 kilo

1,50 400 gram

&1 ,

#

*********************

Zoals ieder jaar maakt Dordt Centraal rond Valentijnsdag ruimte vrij in de krant voor liefdevolle berichtjes. Dat kan een liefdesverklaring zijn aan een geheime liefde, maar ook aan de partner waar je al jaren gelukkig mee bent. Nieuw dit jaar is dat deze Valentijntjes helemaal gratis zijn! Ga daarvoor naar dordtcentraal.nl, klik op de Valentijnsbutton en vul online de bon in. De berichtjes worden op vrijdag 10 februari geplaatst in Dordt Centraal.

opvang, buiten blijven. â&#x20AC;&#x153;Is het onverantwoord en moeten ze mee dan is een laatste pressiemiddel het oproepen van de politie.â&#x20AC;? Volgens Wiersma zijn er momenteel twee notoire buitenslapers die weigeren van de nachtopvang gebruik te maken.

0800 - 099 55 15

`15,-

Âť

********************* Geh.man zoekt wegens omstandigheden regelma tig contact met wat oud ere vrouw br/ond nummer DC 11-06-01 burvdblad

Ook mogelijk via www.dordtcentraal.nl

Verras je Valentijn

met een gratis liefdesbericht in Dordt Centraal!

Wie heeft een deken over? avond is er contact, wordt er gekeken hoe deze mensen er bij zitten. Is hun slaapplaats goed beschut? Hebben ze voldoende dekens? En nog iets te eten?â&#x20AC;? Zolang het nog verantwoord is mogen de buitenslapers die geen gebruik willen maken van de nacht-

Het team is tevens afhankelijk H van de informatie van Dordtenaren. e een buitenslaper kent wordt Wie verzocht dit door te geven. o outreaching@legerdesheils.nl Dat kan via of tel. 06-10380864. Gevraagd ee nauwkeurige omschrijving een wordt om van de persoon, de slaaplocatie tij tijdstip en het van signaleren. Het Leger des Heils kan ook heel goed gebruik m maken van dekens, slaapzakken en dekbedden. Wie wat over heeft kan he afgeven aan het Kromhout het 110 of bij het Servicecentrum Du Dubbeldamseweg aan de 50.

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl Van 1 oktober t/m 31 maart:

Âť

Sergio zoekt kennismaking met een Italiaanse meisje / vrouw voor een eerlijke en leuke relatie. Tel.: 06-39074313 en 06-81188762

Dat kan! Mail de redacĆ&#x; e van Dordt Centraal via redacĆ&#x;e@dordtcentraal.nl en maak kans op graĆ&#x;s kaarten. Vermeld in je mail eventjes waarom die graĆ&#x;s kaarten juist jouw kant op moeten.

regeling na nachtopvang

Pannenkoekenhuis Party-restaurant 9 - Barendrecht Achterzeedijk 617 576 0180 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

liberale huursector.

Relatie & Kennismaking

Wil je graĆ&#x;s naar het WK ShorĆŠrack, volgend weekend op de Sportboulevard?

opliep. Zo viel een van de populieren aan de Bankastraat van de zaal. Met het oog op het dak op de komende herstructurering de gemeente besloten geen werd geld te stoppen in het herstellen door zaal. Voor de veiligheid werd van de het gebouw alvast gesloopt. de van dit jaar starten Aan het einde voorbereidingen voor de herontwikkeling van het plein. Vooralsnog wordt er nog les gegeven in school Noordhove omdat de hoofdlocaĆ&#x; e aan het Oranje Vrijstaatplein wordt gerenoveerd. Het momenteel is de bedoeling dat er in het nieuwe schooljaar geen les meer wordt gegeven aan het Vogelplein. Sloopdata zijn echter nog niet bekend. (Foto: Thymen Stolk)

Jaap Heesbeen

www.vethenkaptein.nl

TUINMAN/STRATENMAKER nodig voor al uw tuinwerkzaamheden & bestratingen

Nu slechts

â&#x20AC;&#x153; In de Bogaardâ&#x20AC;?

Voor een gegarandeerde occasion

Voor al uw Tuinwerkzaamheden

SierbestraĆ&#x;ng en tegels (60 x 60 x 5 cm.) vanaf â&#x201A;Ź 55.- p.m2 all-in

n

Pandora. In- en verkoop kleingoed, kunst, boeken, LPâ&#x20AC;&#x2122;s, curiosa, evt. compl. inboedels, Wijnstraat 82 D.dr. 078-6135030 w w w. p a n d o r a - d o r d t . com

Daklekkage op tijd Jan gebeld dan wordt het snel hersteld, 0786194525 / 06-22203437

E

max. 200 gram per klant

#

Vraag & aanbod

1,50

knip uit - knip uit knip uit - knip uit 1CCUCE.MQRg"*

4 broodjes naar keuze

+

200 gram Roomboterkoekjes gesorteerd

+

2 saucijzen of appelďŹ&#x201A;appen van E8,20

5,50

nu E

......................

.........................................

..........

.........................................

Handtekening opdrachtgever

#MPBPCAFR

DEZE WEEK

Ambachtsplein 125 3068 GV Rotterdam - Zevenkamp Tel. 010 - 456 84 05 Fax 010 - 456 21 47

: ......................................... / l tsing

het zonnescherm. ll aanbiedingen geldig van woensdag 16 februari t/m zaterdag 5 maart

HairCare Knipsalon

Opsturen naar: Dordt Centraal - Postbus 1030 - 3300 BA Dordrecht Ondergetekende machtigt Dordt Centraal om ĂŠĂŠnmalig â&#x201A;Ź ................................................. ,van zijn/haar bank-giro rekening af te schrijven.

Knippen 14,50Ă&#x160;Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x160;*Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x17E;Ă&#x160;5,0 0 FĂśhnen kort haar 10,00 FĂśhnen lang haar 15,00

Kappersbenodigdheden 1Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`Ă&#x152;Ă&#x160;LÂ&#x2C6;Â?Ă&#x160;>Â&#x2C6;Ă&#x20AC;V>Ă&#x20AC;iĂ&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6; Â&#x201C;iĂ&#x160;Â&#x17D;iĂ&#x2022;âiĂ&#x160;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;*Ă&#x20AC;Â&#x153;viĂ&#x192;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iÂ?i Ă&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x153;`Ă&#x2022;VĂ&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;LiÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;/" *Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;oĂ&#x160;

>Â&#x2C6;Ă&#x20AC;V>Ă&#x20AC;iĂ&#x160;}iivĂ&#x152;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x153;

Ă&#x160;}Ă&#x20AC;>>}Ă&#x160;>`Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;i

Ă&#x20AC;°° *Haarverzorging â&#x20AC;&#x201C; shampoo/conditioners/trea I>>Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x17E;Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;qĂ&#x160;Gel/wax/ tments I>>Ă&#x20AC;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;vĂ&#x160;qĂ&#x160;Biologisch/Ghaarlak/versteviging/serum oldwell/Loreal/Schwarzkop *Materialen â&#x20AC;&#x201C; Fohnâ&#x20AC;&#x2122;s/styletang/tondeuze f â&#x20AC;&#x2122;s

REEWEG SPECIAALZAAK BANKETBAKKERIJ

VAN DER BREGGEN

ONTWERP / VERVAARDIGEN RECLAMEDRUKWERK

Naam Adres Postcode/woonplaats IBAN Nr.

Voor informatie: 078 - 6140149

Handtekening

Datum

Plaatsing uitsluitend bij betaling vooraf of bij ĂŠĂŠnmalige machtiging.


WEGENS SUCCES VERLENGD! GRATIS TABLET BIJ VODAFONE!

GRATIS TABLET! OOK BIJ VERLENGINGEN!

ACTIES GELDIG T/M 22 JUNI

OP= OP

Gratis Galaxy S5 €699 + Gratis Gear Fit €199 + Gratis HP tablet €159 Geen €1057 nu €0!!

8 INCH

+

NU

+

Incl. onbeperkt bellen Incl. onbeperkt sms’en Incl. 2GB datategoed

54.

00

p/mnd

GEHELE PERIODE!!

gratis I.c.m. 2-jarig Vodafone abonnement

iPhone 5S + HP Tablet!

GRATIS

Incl. 300 belminuten Incl. onbeperkt sms’en Incl. 1GB datategoed

TABLET

+

55.

iPhone 4S + HP Tablet!

TIJDELIJK MET

GRATIS

Incl. 150 belminuten Incl. 500MB datategoed Incl. onbeperkt sms’en

TABLET

00

+

p/mnd

GEHELE PERIODE!!

gratis

I.c.m. 2-jarig Vodafone Red Essential F (Incl. 300 min/ onbeperkt sms / 1GB datategoed)

TIJDELIJK MET

GRATIS

Galaxy S4 + HP Tablet! Incl. 200 belminuten Incl. 700MB datategoed Incl. onbeperkt sms’en

TABLET

+

37.

GEHELE PERIODE!!

gratis

I.c.m. 2-jarig Vodafone Smart abonnement (Incl. 200 min/ onbeperkt sms / 700MB data)

p/mnd

GEHELE PERIODE!!

gratis

I.c.m. 2-jarig Vodafone Smart abonnement (Incl. 150 min/ onbeperkt sms / 500MB data)

Sim Only + HP Tablet!

1 JAARS

Incl. 300 belmin/sms Incl. 500MB datategoed slechts 1-jarig contract!

STUNT!

16.

00

00

p/mnd

29.

00

+

p/mnd

GEHELE PERIODE!!

gratis

I.c.m. 1-jarig Vodafone Scherp large (Incl. 300 belmin/sms / 500MB datategoed)

Dordrecht Voorstraat 266 šRotterdam Lijnbaan 51 0965

Dordrecht

Rotterdam

7VgZcYgZX]i™DdhiZg]dji™7Zg\ZcdeOddb™7gZYV™:iiZc"AZjg™<dZh™B^YYZaWjg\™GddhZcYVVa™IZgcZjoZc™I^aWjg\™Ka^hh^c\Zc™9Za[i™=jahi™LVVal^_`™He^_`Zc^hhZ™DjY"7Z^_ZgaVcY™E^_cVX`Zg™CVVaYl^_`™>?hhZahiZ^c

* m.u.v. sim-only abonnementen, behalve scherp large. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

TIJDELIJK MET

Midweekeditie week 24 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you