Page 1

huisvest sportieve disciplines. Het complex ebad, een een ijshal, een wedstrijd- en recreati

levard sporthal en een turnzaal. De Sportbou sporters en Dordrecht richt zich op recreatieve

diverse niveaus toptalenten, en biedt daarvoor op plex is professionele ondersteuning. Het com sportieve onder andere het thuishonk voor het zeer actief en verenigingsleven, dat in Dordrecht ook geschikt sterk vertegen woordigd is, maar is

Sport in de breedste zin van het woord

Sportboulevard Dordrecht

groot De Sportboulevard Dordrecht is een meerdere sportcomplex dat onderdak biedt aan

voor topsportevenementen.

Sporten is bovenal plezier maken recreanten als toptalenten, op uiteenlopende manieren professioneel ondersteund. Maar het concept raakt ook aan de wens van vele partijen om de maatschappij gezond te maken en gezond te houden. Bewegen, al dan niet in verenigingsverband, speelt daar een belangrijke rol in. Onder het motto dat sporten bovenal plezier maken is, vormt de Sportboulevard Dordrecht de toegang tot een vitaal leven voor grote groepen mensen, jong en oud, recreant en topsporter. Dit wordt ondersteund met professionele faciliteiten

de achtergrond

Dordrecht Marketing

Danny den Braber

Dordrecht Marketing

Richard Stomp

dagvoorzitter

Ton Wegman

tekenaar

Ghislaine Brongers

tekstschrijver/verslaggever

Sportbedrijf Dordrecht

staat de sportieve ontwikkeling van zowel

en gastvrijheidselementen als horeca en vermaak.

Gerben Baaij

Marcel van der Priem

Centraal in de Sportboulevard Dordrecht

voor sporters, maar ook met welnessvoorzieningen

Organisatie merkatelier

Deelnemers

het uitgangspunt

de merkwaardden

l ier e t a k M er

SPORTBOULEVARD DORDRECHT

Veelzijdig en gevarieerd

echt is de grootste De Sportboulevard Dordr g van Nederland. overdekte sportvoorzienin

de sportverenigingen Door de centrale rol die rdrecht spelen, is het in de Sportboulevard Do is van Nederland. De ook het grootste clubhu dig en gevarieerd. En voorzieningen zijn veelzij ot is, draait toch alles hoewel het complex gro ring van het sporten, om de persoonlijke benade staat. Bindend begrip is waarbij plezier centraal f en vitaal leven). De ‘het begin van’ (een sportie zijn ‘eigenzinnig, dwars’, relevante merkwaarden er bijzondere dingen ‘ondernemend’ en ‘nucht van het complex en de doen’ (vanwege de opzet ) en ‘sociale samenhang’ omlijstende voorzieningen voor de gemeenschap en (vanwege de meerwaarde het verenigingsleven).

Jan de Vos De Vos Raad en Daad

merkatelier ??

Erik van Noordenne Da Vinci College Piet Manshanden Albert Schweitzer Ziekenhuis

Wat is een merkatelier? Merkateliers zijn creatieve workshops waarin typisch Dordtse projecten centraal staan. Met als leidraad de merkwaarden van het merkkader

Joost Leemans Gemeente Dordrecht Hanneke Beekers WHISE

Dordrecht wordt in brainstormsessies gezocht naar een doelgerichte profilering van deze projecten. Dit resulteert meestal in een aanzet voor enkele aansprekende campagne-ideeën, die niet zelden daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Rick Maaskant Riwal Holding Group bv Jonne van Bochove Servicecentrum Drechtsteden

Merkkader ‘Het begin v an


Het merkatelier over de

Dordrecht richtte zich

Sportboulevard

op een even lastige als interessante uitdagin g, namelijk het bereiken van een vrij bre de doelgroep van stads- en regiobew oners: recreatieve sporters, topsporters en ook dagrecreanten

in termen van vrijetijdsbe

tot twee campagne-idee

verschillende insteek.

idee campagne 2

idee campagne 1

Subtropisch ijsparadijs

IDEE Uitgaan van het gevar en spelen met prikkelen

ieerde aanbod aan activit

eiten

de tegenstellingen.

Je sportdroom begint op de Sportboulevard

steding. Het leidde

ën met een duidelijk

HET IDEE Appelleren aan de drijfveer

het merkatelier ‘Sportboulevard Dordrecht’

van (semi)professionele spor ters om tot de absolute top door te stoten en laten zien dat dit begint in de Sportboulevard Dordrecht.

VOOR WIE? Sportieve stads- en regiobe

INSTEEK Laten zien wat de te Sportboulevard Dordrecht allemaal ter. bieden heeft voor de recreatieve spor

VOOR WIE? Stads- en regiobewoners, dag

woners

recreanten.

INSTEEK Laten zien wat de Sportboulevard Dordrecht allemaal te bieden heeft voor de professionele sporter.

sportboulevard  

Sporten is bovenal plezier maken Veelzijdig en gevarieerd Gerben Baaij Dordrecht Marketing Danny den Braber Dordrecht Marketing Richard Stom...

sportboulevard  

Sporten is bovenal plezier maken Veelzijdig en gevarieerd Gerben Baaij Dordrecht Marketing Danny den Braber Dordrecht Marketing Richard Stom...

Advertisement