Page 1

ier

Dordrecht-West

van vier Dordrecht-West is de verzameling ad tussen wijken die ten zuiden van de binnenst snelweg A16 de spoorweg naar het zuiden en de en, zijn hier liggen. Ontstaan als uitbreidingswijk jaren zo’n tussen 1914 en de vroeg naoorlogse de sociale 14.000 woningen gebouwd, vaak in e het grote huurklasse. Eind vorige eeuw leidd en tot een aandeel goedkope sociale huurwoning est. minder goed imago van Dordrecht-W

Een plek om thuis te zijn

De laatste jaren zijn in Oud-Krispijn, Nieuw-

Met bijzonder betaalbare huizenprijzen, het

Krispijn, Wielwijk en Crabbehof met succes veel

goede voorzieningenniveau en de gunstige ligging

inspanningen verricht om een aantrekkelijke

is Dordrecht-West tegenwoordig een goed

te creëren en de woningvoorraad aan te passen

alternatief voor andere wijken in Dordrecht

aan de tegenwoordige tijd.

de achtergrond

het uitgangspunt

merkatelier ??

ten opzichte van zowel binnenstad als snelweg

leefomgeving met een prettig sociaal klimaat

de merkwaarden

Een mooie wooncarrière onder handbereik

k ate l

Dordrecht-West

Mer

en de overige Drechtsteden. Mede doordat de

Wat is een merkatelier?

processen van herstructurering ontstonden in

Merkateliers zijn creatieve workshops waarin typisch

de gemeenschap en werden gedragen door de

Dordtse projecten centraal staan. Met als leidraad de

bewoners zelf, is Dordrecht-West een plek om

merkwaarden van het merkkader Dordrecht wordt

thuis te zijn, een stek waar je jezelf kunt zijn.

in brainstormsessies gezocht naar een doelgerichte

Daar horen de merkwaarden ‘pragmatisch’ en

profilering van deze projecten. Dit resulteert meestal

‘sociale samenhang’ bij en het begrip ‘geloof in

in een aanzet voor enkele aansprekende campagne-

eigen kunnen’ uit het merkkader.

ideeën, die niet zelden daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Fysieke en sociale herstructurering De inspanningen van vele partijen en de

Organisatie merkatelier Gerben Baaij

Dordrecht Marketing

Danny den Braber

Dordrecht Marketing

Richard Stomp

dagvoorzitter

Ton Wegman

tekenaar

Ghislaine Brongers

tekstschrijver/verslaggever

betrokkenheid van de wijkbewoners hebben ertoe

Deelnemers

geleid dat Oud-Krispijn, Nieuw-Krispijn, Wielwijk

Evert Peereboom

en Crabbehof een steeds beter leefklimaat hebben

Ilse Pol

gekregen. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is al veel geïnvesteerd in de ingrijpende fysieke

Martine Bossers Wim van den Engel Gemeente Dordrecht

en sociale herstructurering van Krispijn. Na 2000 is ook de aanpak van Wielwijk en Crabbehof goed op gang gekomen.

Jos van Dorresteijn Trivire

Merkkader ‘Het begin v an


Het merkatelier over Do

ging over het ont wikkel

campagne-ideeën voor

van het gebied. Een gro

rdrecht-West

en van mogelijke de woonmarketing

idee campagne 1

Meer wonen voor je geld

HET IDEE rend Een vergelijking maken met concurre r je geld. aanbod. Uitkomst: meer wonen voo

ep richtte zich daarbij

op woningzoekenden van

De andere groep nam Do

nsen optelsom van woonwe IDEE Een persoon met een echt-West ’. komst ‘Gewoon in Dordr presenteren, met als uit

buiten Dordrecht.

idee campagne 2

Gewoon in Dordrecht-West

rdtenaren in andere wijken van de stad en inw oners van de overige Drechtsteden als uitgan gspunt.

het merkatelier ‘Dordrecht-West’ INSTEEK Inspelen op de prijs-waardeverhouding van het woonaanbod in Dordrecht-West en laten zien dat je hier een volwaardige woning kunt krijgen voor prijzen die relatief laag liggen. De pay-off is een variant op het gezegde ‘Meer waar voor je geld.’

VOOR WIE? Met name voor mensen buit

VOOR WIE? Bedacht voor de eigen inwo

en

Dordrecht.

n INSTEEK Inspelen op de woondroomwense dromen van mensen en laten zien dat hun te realiseren misschien wel beter dan zij dachten

Andere insteek vergelijkbaar met prijs-

zijn in Dordrecht-West.

waardeverhouding:

‘Meer vrijheid voor je kinderen’

Meer huis voor je geld

algemeen inzetbaar.

PRIJZEN PLAKKEN

Te koop-borden bij huizen in de regio beplakken met stickers: ‘Dit kan goedkoper in Dordrecht-West ’

ners, maar

dordrecht west  

‘Het begin van’ Een plek om thuis te zijn Fysieke en sociale herstructurering Gerben Baaij Dordrecht Marketing Danny den Braber Dordrecht Ma...

dordrecht west  

‘Het begin van’ Een plek om thuis te zijn Fysieke en sociale herstructurering Gerben Baaij Dordrecht Marketing Danny den Braber Dordrecht Ma...

Advertisement