Page 1

BINNENSTAD

M erkatel ier

binnenstad: de kracht zit ‘m in

Dordrecht als centrum van de regio

Binnenstad

De binnenstad van Dordr

echt heeft de laatste jaren een flinke groei doo rgemaakt in het aantal bezoekers; van 170 .000 per week in 1996 naar 260.000 per week in 2007. Maar de Dordtse binnenstad hee ft méér potentie. Het winkelgebied in het cen trum van Dordrecht zou kunnen uitgroeien tot dé binnenstad van de regio. De kansen liggen met name op het gebied van belevingswaarde. Do or het winkelaanbod en het historische decor te combineren met een gevarieerd cultuurp alet en uiteenlopende horecaformules heeft de binnenstad haar bezoekers meer te bieden , waardoor zij langer blijven en meer besteden.

de mix van historie en kwaliteit

Investeren in de basis Zowel vanuit de gemeente als door ondernemers en culturele instanties zijn al veel initiatieven ontwikkeld om de ambities van het centrumgebied van Dordrecht concreet vorm te geven. Zo heeft de openbare ruimte een flinke facelift gekregen en wordt de vestiging van meer grote retailondernemingen gestimuleerd en gefaciliteerd. De combinatie daarvan met couleur locale-winkels en de historische omgeving zal de aantrekkingskracht een flinke impuls geven. Veel aandacht is er voor de totstandkoming van een gevarieerd winkelaanbod in alle segmenten, een hogere vastgoedkwaliteit en logische looproutes.

de achtergrond

Ook de diverse entrees van het gebied, zoals parkeergarages en de haltes van de waterbus en ander openbaar vervoer, spelen een belangrijke rol.

Organisatie merkatelier Gerben Baaij

Dordrecht Marketing

Danny den Braber

Dordrecht Marketing

Richard Stomp

dagvoorzitter

Ton Wegman

tekenaar

Ghislaine Brongers

tekstschrijver/verslaggever

de merkwaarden

het uitgangspunt

t Van winkelen

ot wonen

haar niveau en rzieningen o o v e d n e ijg r Met het st he karakte en historisc e k e ti n e auth bijzondere ressanter steeds inte d a st n e n in wordt de b ten als consumen zoekende e b l e w zo voor n krijgen zij gebode t a W . rs e n sbewo of binnenstad ige winkelenkelvoud n e e n a d r n is veel mee mbinatie va t om de c o a a g t e H . ng woonervari l deze cultuur. A istorie en h , a c re o h oordigd winkels, vertegen w rk e st t h c in Dordre eeft, peilers zijn te bieden h nstad veel e n in b e d dat en zorgen ekkelijke t een aantr to it u je g eale da bij van het id rk waarden r horen me a a D . g n vi d’, woonomge , verdiepen pronkelijk rs o ‘o , ’ d n e em als ‘ondern ars’ en zinnig, d w ang’, ‘eigen h n e m sa ‘sociale en doen’. ndere ding zo ij b r te h c ‘nu

Deelnemers

merkatelier ??

Reineke de Vries Niek de Wit Gemeente Dordrecht Marcel Schippers

Wat is een merkatelier?

Dudok Projectontwikkeling

Merkateliers zijn creatieve workshops waarin Marco van der Schoor

typisch Dordtse projecten centraal staan. Met

Centrum Projecten

als leidraad de merkwaarden van het merkkader

Richard de Knegt

Dordrecht wordt in brainstormsessies gezocht naar

Postillion Hotels

een doelgerichte profilering van deze projecten. Dit resulteert meestal in een aanzet voor enkele

Arien van Pelt Stichting Centrummanagement Dordrecht Anneke Maagdenberg

s l u p

aansprekende campagne-ideeën, die niet zelden daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Dordrechtse Ondernemers Vereniging

im

Merkkader ‘Het begin v an


Het merkatelier over de

plaats rondom twee co

mmunicatieuitdagingen

met elk hun eigen doelgr

brainstormde over hoe

oep. De eerste groep

,

Binnenstad = woonstad

bewoners van de stad en

de omliggende regio ver

binnenstad optimaal te

idee campagne 1

binnenstad vond

een iseren en het publiek op IDEE Het bijzondere visual e van wonen f de toegevoegde waard prikkelende manier zel in de binnenstad laten

ontdekken.

idee campagne 2

idee campagne 3

Couleur locale als trekker

Winkelen Plus

zichzelf niet sterk genoeg om de strijd met concurrerende binnensteden te winnen. We laten daarom zien dat

leid kunnen worden de

Dordrecht het beste van beiden biedt.

gebruiken. De andere

groep richtte zich op de

binnenstad als de ultiem

profilering van de e plek om te wonen.

HET IDEE Een optelsom van grote winkelformules,

het merkatelier ‘Binnenstad’

Dordrecht claimt

Als de doelgroep wil gaan winkelen, moet

couleur locale, horeca

zij automatisch aan

én cultuur

Dordrecht denken. Dit

oer-Hollands winkelen

wordt bereikt door het hoogwaardige winkelaanbod te

INSTEEK Het bijzondere van de Mensen zélf het bijzondere laten ontdekken

HET IDEE De coleur locale is onderscheidend, maar op

r daar Dordtse binnenstad laten zien, maa nder niet heel groot ‘Dordrecht’ als afze aan hangen. We willen mensen zélf t laten ontdekken dat dit óók Dordrech de is en ze op die manier inspireren in binnenstad te komen wonen.

t h c combineren met alle

‘extra’s’ die Dordrecht te bieden heeft.

t en de Voor wie? Woningzoekenden in Dordrech omliggende regio

Ambassadeurs &

testimonials: mensen die al in de binnenstad wonen n laten vertellen over hu woonbeleving

INSTEEK Het grootregionale publiek is niet bekend met het brede aanbod van de binnenstad; zowel grootwinkelbedrijven als couleur locale, aangevuld met een divers cultureel aanbod

Voor wie? Inwoners Dordrecht en

en gevarieerde en sfeervolle horecaconcepten. Deze optelsom

overige Drechtsteden

moeten we dus in beeld brengen.

Maar wij hebben ook Hema, Saturn, River Woods…

thaasten Inhaken op on en genieten niet meer renn

en

en vliegen

Voor wie? Inwoners Dordrecht en overige Drechtsteden

INSTEEK Dordrecht heeft een rijk gesorteerde coleur locale, met zelfstandige detaillisten die zich in hun eigen niche duidelijk onderscheiden. Deze authenticiteit is bruikbaar als trekker voor het winkelend publiek.

binnenstad  

BINNENSTAD ‘Het begin van’ ‘sociale samenhang’, ‘eigenzinnig, dwars’ en wordt de binnenstad steeds interessanter winkels, horeca, historie e...

binnenstad  

BINNENSTAD ‘Het begin van’ ‘sociale samenhang’, ‘eigenzinnig, dwars’ en wordt de binnenstad steeds interessanter winkels, horeca, historie e...

Advertisement