Page 1


DESIGNERS : T-THUT RASINANONT

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO


04 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


contributors

BEN WIBOONSIN BENCHAPORN KAMPAB BOONYAKORN VANICHTANTIKUL BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA CHANAPANG PONGPIBOONKIAT CHANATHIP KAEWSUK GANYANEE SRIMONGKOL KRIS THANASOMBOON KRISADA DAOKEO MANASWEE KITPISUT NAKARIN YOKCHOM NATTHAPOL KLAHARN NINNED SUKKONG NUNTAPAT PANITVORANUN PATIPHAT PHETTHONG PORNPAN CHANCHOLSAMUT RATCHAKRIT CHALERMSAN ROMMNEE MANSUKHUM SARAN POTHACHAROEN TEERAT SRIMONGKOLKAEWGATE T-THUT RASINANONT WALLAYA TIPVANNAPORN 05 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s

สงสั ย จะเบื่ อ ภาพลั ก ษณ์ เ ฟมิ นี น สุ ด ทาง เลย ยกมือขอลองปรับลุคตัวเองกันดูบ้าง ด้วยการทำ�ให้ แบรนด์เรียบหรูหวานไหว มีกลิ่นอายศิลปะและความ หนักแน่นผสมอยู่อย่างพอหอมปากหอมคอ ทั้งคู่ หยิบเอาความชืน่ ชอบในฝีแปรงของ Johannes Vermeer จิตรกรชื่อดังชาวเนเธอร์แลนด์แห่งยุคบาโร้ก รวมทั้ง บริบททางวัฒนธรรมและขนบพื้นเมืองของชาวดัตช์ ในยุคสมัยนัน้ มาใช้รา่ งงานออกแบบคอลเลกชัน่ ฤดูใบไม้ร่วงอย่างไม่รอรี นั่นหมายความว่า Valentino คอลเลกชัน่ นี้ เปลีย่ นจากสุภาพสตรีเมืองใหญ่ไปเป็น หญิงสาวชาวบ้านที่รู้จักการแต่งองค์ (น่าจะงามที่สุด ในหมู่บ้านแล้วล่ะ) โดยอิงบริบทจากประวัติศาสตร์ เนเธอร์แลนด์ ทั้งที่เราคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยมาก่อน อย่างการใช้ลายปักดอกทิวลิปหรูหรา หรือลวดลาย ผ้าที่มาจากลายบนถ้วยโถโอชามเซรามิกของเมือง เดลฟ์ท บ้านเกิดของตัวศิลปิน นอกจากนีย้ งั มีลกู เล่น เปรี้ยวๆ และการนำ�เสนอรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามา ทั้ง การวางหมากตัวสำ�คัญในการเดินเรื่องบนรันเวย์ จากภาพเขียนชื่อดังของ Vermeer ที่ชื่อ Girl with a Pearl Earring หรือการใช้เทคนิคการฉลุลายด้วย เลเซอร์บนส่วนคอปกที่ทำ�จากแผ่นหนังสีขาว ก่อนจะ นำ�แผ่นหนังนี้มาประกอบร่างเข้ากับเดรสแขนยาว ทรงตรงพอดีตวั ตามแบบ Valentino ทำ�ให้จริตเฟมินนี แบบเดิมๆ ดูเก๋ขึ้นเป็นกอง Maria Grazia Chiuri และ Pierpaolo Piccioli

best col

io

edit

te Valentino

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN

06 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n


Christian Dior

llection

em

เรารัก Christian Dior ภายใต้การกุมบังเหียนของ Raf Simons เสียเหลือเกิน ราวกับว่า ทั้ ง ตั ว แบรนด์ แ ละตั ว ครี เ อที ฟ ไดเร็ ก เตอร์ ร ายนี้ มีเคมีที่ตรงกันอย่างพอเหมาะพอเจาะ เขาทำ�ให้ Dior ในยุคหลังสวยงามชวนหลงละเมอในคราบสุภาพสตรียุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งรอบตัว อาจเพราะตัว Raf เอง มีความหลงใหลงานศิลปะเป็นทุนเดิม จริตของเขา และแบรนด์ Christian Dior จึงลงล็อกกันเหมือน คนทีค่ ยุ กันถูกคอ และทำ�ให้เขากล้าสาดความเป็นตัวเอง ลงในงานแบบไม่ยั้ง Ready-to-wear ประจำ�ฤดู ใบไม้ ร่ ว งนี้ จึ ง กลายเป็ น พื้ น ที่ ร วมความชอบของ Raf Simons ซึ่งเก็บตกจากยุคต่างๆ ในอดีต เริ่มจาก ภาพวาดของศิลปินป๊อปอาร์ตแห่งยุค 1950s Andy Warhol ที่ถูกนำ�มาพิมพ์และปักลายลงบนชุดในจุดที่ เหนือการคาดเดา (เช่นบริเวณต้นขา!) หรือการเกลา รูปร่างผู้หญิงตามแบบฉบับ Dior ‘New Look’ ดีเอ็นเอสำ�คัญจากยุค 1940s โดยเพิ่มเทคนิคและ ชั้นเชิงที่ต่างออกไป รวมทั้งการเล่นสีขาวดำ�อย่าง ก๋ากั่นในลุคเดียว ทำ�ให้รูปแบบดั้งเดิมของ Dior โฉบเฉีย่ วและทันสมัยขึน้ ทันตา ส่วนชิน้ เด่นแห่งฤดูกาล ขอยกตำ � แหน่ ง ให้ เ สื้ อ คลุ ม ตั ว นอกทรงบานอวล กลิน่ อาว็อง-การ์ดนิดๆ และงานถักไหมพรมทีถ่ กู นำ�มา ตีความใหม่แบบไม่ครณามือ ด้วยการจับชนกับลาย ฮาวด์ทธู ขนาดยักษ์บนพืน้ สีขาวดำ� กลายเป็นความเปรีย้ ว เท่มีพลัง และยังสะท้อนภาพผู้หญิง Dior ในยุคเก่า ได้เป็นอย่างดี

07 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


08 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n

edit

io

te

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s

best col


Kenzo

llection

em

สิ่งที่ทำ�ให้ Kenzo ได้เปรียบแบรนด์แฟชั่น ในสนามรบเดียวกัน คือความเข้าใจในแก่นความเป็น แฟชั่นสตรีสำ�เร็จรูป ที่ยังคงเอกลักษณ์ สไตล์ ความเท่ และจับต้องได้ ซึ่งมีพื้นฐานจากการทำ�งาน ให้กับ Opening Ceremony ของสองไดเร็กเตอร์ Carol Lim และ Humberto Leon พวกเขาไม่กลัว ที่จ ะกวาดสิ่ง ของและวั ฒ นธรรมแปลกใหม่ ม าใช้ ใ น งานออกแบบ เพือ่ ตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่และแฟชัน่ ใน แบบทีพ ่ วกเขาคุน้ เคย Kenzo ในยุคหลังเลยไปปรากฏ อยู่บนตัวของนางแบบและเหล่าผู้ทรงอิทธิพลทาง แฟชั่นเป็นว่าเล่น อาจเพราะความเปรี้ยวปราด มีสีสัน และความสนุกจากการจับชิ้นนั้นมาเจอชิ้นนี้ รวมถึง การใช้สีเด่นแบบโดดๆ บนเนื้อผ้าและพื้นผิวต่างกันไป ทำ�ให้เสื้อผ้าจาก Kenzo มีชีวิตชีวา ที่สำ�คัญ ภายใต้ ตะเข็บและชิ้นผ้าเหล่านั้น Carol และ Humberto ยังแอบใช้งานออกแบบของพวกเขาเป็นบันทึกการ เดินทางขนาดย่อม ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์ที่ สั่งสมจากการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเขาอย่าง มันหยด อย่างรสสัมผัสของอินเดียพื้นเมืองจาก คอลเลกชัน่ Ready to wear ประจำ�ฤดูใบไม้รว่ งล่าสุด ซึง่ ตัว Humberto สารภาพตรงไปตรงมาว่า เขาหลงใหล อินเดียเสียจริงๆ เราเลยได้เห็นแพตเทิร์นส่าหรีบน รันเวย์ (จะขาดไปได้อย่างไรล่ะ) รวมทั้งลวดลาย ตะวันออก พิมพ์ทบั บนผ้าถักขลิบเงินและทอง และลาย ดอกบัวที่ชวนให้คิดถึงวัดวาอารามของชาวอินเดีย เก๋ไปกว่านั้น โชว์ทั้งหมดนี้จัดขึ้นที่ห้างเก่าแก่ที่ปิดตัว ไปนานโข อย่าง La Samaritaine ตรงบริเวณโถง ทางเดินทีม่ สี ถาปัตยกรรมตามยุค Belle Epoque หรือ ยุคอู้ฟู่สวยงามของชนชาติฝรั่งเศส งานนี้เลยเป็น งานควบรวมสองวัฒนธรรมได้อย่างสุดโต่งถึงใจ

09 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s

ก ล า ย เ ป็ น ค ว า ม น่ า ตื่ น เ ต้ น ใ น ว ง ก า ร เมื่อ Lacoste ผันตัวมาทำ�เสื้อผ้า คอลเลกชัน่ สำ�เร็จรูปได้อย่างเฉียบขาด แซงหน้าแบรนด์ แฟชัน่ แถวหน้าแบบก้าวกระโดด นัยว่า Felipe Oliveira Baptista อยากตัง้ ต้นเปิดศักราชใหม่ฉลองครบรอบ 80 ปีของ Lacoste ในฐานะผู้นำ�แฟชั่นอย่างเต็มตัว แน่นอนล่ะ เราได้เห็นเนือ้ ผ้าประจำ�แบรนด์อย่างผ้าปีเก้ (Cotton Pique) เป็นแน่ แต่เจ๋งกว่าตรงที่ Felipe นำ�จุดเด่นเดิมๆ นี้มาตีความใหม่ ผูกเข้ากับแนวคิด ขัว้ โลกใต้ ทำ�ให้คอลเลกชัน่ ฤดูใบไม้รว่ งของเขาเหมือน กางแผนที่ ภู มิ ศ าสตร์ ข องทวี ป แอนตาร์ ก ติ ก า! อ ย่ า ง ล า ย พิ ม พ์ ภู เ ข า น้ำ � แ ข็ ง แ ล ะ ธ า ร น้ำ � แ ข็ ง ชวนหนาว หรือการเล่นระดับชัน้ ของแต่ละชิน้ ทีส่ วมใส่ ทำ�ให้ดูไปยะเยือกไปโดยไม่รู้ตัว นอกจากทีว่ า่ มา ยังมี เทคนิ ค แปลกตาซึ่ ง ไม่ เ คยมี ม าก่ อ นในแบรนด์ Lacoste ทั้งการสร้างเค้าโครงเชิงสถาปัตยกรรมให้ กับชุด การใช้ลายพิมพ์กราฟิกเฟี้ยวฟ้าวและการขีด ขอบเส้นสายเพื่อเกลาทรงให้กับผู้สวมใส่ ซึ่งทำ�ให้ ลุคในยุคใหม่ของ Lacoste หรูหรามากยิ่งขึ้น ใน ขณะเดียวกันก็ยังคงความทะมัดทะแมงเหมาะกับการ สวมใส่ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งเป็นขนบที่ Lacoste ขีด เส้นใต้เอาไว้ว่า ‘ต้องมี’ อยู่เสมอ Ready to wear

best col

io

edit

Lacoste

te WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN

10 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n


llection

em

11 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s

Louis Vuitton

ฤดูร้อนและใบไม้ผลิปีก่อน โชว์ของ Louis Vuitton ถูกปกคลุมด้วยม่านอารยธรรม Mod แล้วจูๆ่ Marc Jacobs ก็ตด ั อารมณ์ผตู้ ดิ ตามขาดสะบัน้ หัน่ แหลก

12 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

บนรันเวย์ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา ด้วยความโรแมนติก ชวนเหงาจับจิตในวิถีแห่งยุค 1950s โดยปูฉากหลัง เป็นบานประตูหอ้ งพักโรงแรม เรียงรายหันหน้าเข้าหา ผู้ชม เมื่อประตูถูกแง้มออก เราจะเจอเหล่านางแบบ ในอาภรณ์คล้ายชุดนอนและชัน้ ใน สวมวิกผมบ๊อบสัน้ สไตล์ Elizabeth Taylor เวอร์ชั่นกระเซอะกระเซิง พรางสีหน้าเรียบเฉยและเมคอัพรีบเร่ง ราวกับพวกเธอ ผลีผลามลุกจากเตียงห้องพัก เพือ่ ออกไปหาชาร้อน ดืม่ ตามลำ�พังในยามค่ำ�คืน! รันเวย์ฤดูกาลนีจ้ งึ กลายเป็น สนามอารมณ์ ชั้ น ดี ที่ แ ม้ จ ะดุ ดั น สู้ ฤ ดู ใ บไม้ ร่ ว งเมื่ อ สองปีก่อนไม่ได้ (หวังว่ายังคงจำ�ลิฟต์กรงเหล็กและ แสงไฟอึมครึมนั้นได้) แต่ Marc ก็ยังคงจับนางแบบ ในอาณัติของเขา รวมทั้ง Kate Moss ปรุงแต่งองค์ ได้อย่างเจ็บแสบและกล้าได้กล้าเสีย ตัง้ แต่ทอ่ นบนจรด ท่อนล่าง ไปถึงเสื้อตัวนอก รองเท้า และกระเป๋า ต่าง ถูกตีกรอบไว้ภายใต้ความงามรสขม ผ่านสีทึมๆ และ ซีดจาง บวกลายพิมพ์และเนื้อผ้าฟุ้งๆ สื่อความเปราะบางของอิสตรีได้อย่างหนักแน่น นัยว่าคอลเลกชั่นนี้ Marc ต้องการเล่าเรื่องราวของกลุ่มผู้หญิงเร่าร้อน และขีเ้ หงา โดยมีแก่นคิดมาจากเหล่าเพือ่ นสาวนางแบบ ของเขานีแ่ หละ เมือ่ พวกเธอพากันแต่งองค์ทรงเครือ่ ง เต็มคราบ แต่ไม่ยอมออกไปไหน นอกจากสำ�เริงสำ�ราญกันอยูใ่ นห้องพัก ซึง่ เขามองว่าเป็นภาพทีด่ ขู าดๆ เกินๆ แต่กลับสวยงามละเมียดละไมจนต้องหยิบมาฉาย ให้คนอื่นได้ชมกัน

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN


Mary Katrantzou

Mary Katrantzou เกิดมาเพื่อฟาดฟันกับ ลายพิมพ์ เธอทำ�ให้ดีไซเนอร์รายอื่นหันมาจับทาง ลายกราฟิกเจิดแจ่มแบบเธอบ้าง แต่กย็ งั สูม้ อื ของเธอ ไม่ได้อยู่ดี ทั้งหมดทั้งสิ้นน่าจะมาจากความคลั่งไคล้ ลวดลายที่มีมาตั้งแต่สมัยเรียน เธอจึงรู้ว่าควรจะ จัดการกับลายพิมพ์อย่างไรเมื่อไปปรากฏอยู่บนชุด และรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ชวนให้หลังไม่ติด เบาะที่สุดในคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ กลับไม่ใช่ ลายเซ็นเดิมๆ ของเธออย่างที่คาดการณ์ไว้ แต่เป็น การนำ�เสนอเค้าโครงชุดในรูปแบบใหม่มากจนดูเหมือน เธอกำ�ลังทดลองทำ�สิง่ ทีไ่ ม่ถนัดอยู่ (ถ้าเป็นภาพยนตร์ เธอคงกำ�ลังก้าวข้ามจุดเปลี่ยนชีวิต) แต่ไม่ตอ้ งห่วง เพราะแม้จะไม่ใช่ทางทีเ่ คยทำ� แต่เธอก็ทำ�ได้ดมี ากทีเดียว ยิง่ การใช้ภาพถ่ายขาวดำ�ฟุง้ ๆ มัวๆ ของ Alfred Stieglitz และ Edward Steichen สองช่างภาพชื่อดังในช่วง ศตวรรษที่ 20 มาเป็นแนวทางในการทำ�งาน ยิ่งทำ�ให้ คอลเลกชัน่ นีค้ ลาสสิกถึงขีดสุด เราได้ดม่ื ด่ำ�กับเฉดสี โมโนโครมเข้มข้น แทนทีจ่ ะเป็นการละเลงสีจดั จ้านอย่าง ทีผ่ า่ นมา และลายพิมพ์กช็ า่ งลึกลับวังเวง มองไป เจอแต่ววิ ทิวทัศน์ในยามวิกาล ราวกับว่าเสือ้ ผ้าของเธอ ทำ�หน้าที่เป็นจอภาพถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพลายพิมพ์ เหล่านี้อย่างบรรจง ก็ไม่รู้นะว่าแนวทางใหม่ของเธอ จะไปได้ไกลถึงไหน แต่เราชักเริม่ สนุกกับการติดตาม ความกล้าได้กล้าลองของผู้หญิงคนนี้เสียแล้วสิ

13 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


14 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

te WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN

Alexander Mcqueen

แบรนด์ ท่ี ถู ก จั่ ว หั ว ในเรื่ อ งความแสบสั น ต์ อยู่เสมอ ปีนี้ Alexander McQueen ยังคงทำ�ได้ดี ตามมาตรฐานที่ Sarah Burton วางไว้ เธอเรียงร้อย ความลุ่มหลงในแฟชั่น ศรัทธา ความเชื่อ และศาสนา ออกมาในงานออกแบบได้ อ ย่ า งประณี ต เต็ ม เม็ ด เต็มหน่วย และสามารถตีความใหม่จากบทเก่าๆ ใน คลังแสงได้อย่างเหลือเชือ่ จนคนดูแทบไม่ตอ้ งคลำ�ทาง หาแก่นของบัลลังก์แฟชั่นแห่งนี้ให้เสียเวลา และเห็น ได้ชัดว่าในคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา Sarah วางแผนความคิดมาอย่างดีทีเดียว เธอปักหมุดความ เป็นคาธอลิกไว้หนักแน่นและเข้าที เชือ่ ว่าแม้แต่ผตู้ อ่ ต้าน คาธอลิกอย่าง Lee Alexander McQueen เองก็คง ต้องยอมให้เธออย่างเสียไม่ได้ แถมเธอยังจัดกลุม่ ให้ ติดตามง่ายขึ้น ด้วยการจำ�แนกลุคออกเป็น 5 สาย คือ กลุ่มผู้นับถือศาสนาร่วม แม่ชี พระราชาคณะ สันตะปาปา และเทพธิดา ฟังดูเหมือนรันเวย์นี้จะเป็น โบสถ์ แต่เปล่าเลย เรายังคงเสพแฟชั่นเชิงศาสนาได้ อย่างลื่นไหลและตื่นเต้นทุกลุค เหมือนเด็กน้อยที่ได้ เห็นโลกใหม่ ด้วยความบรรจงของแต่ละชุดที่ใช้เวลา ตัดเย็บถึงสองสัปดาห์ บวกเครือ่ งเคราประดับประดา ที่เป็นตราประทับของ Alexander McQueen การันตี ได้เลยว่า ผลงานของ Sarah Burton ช่วงตั้งครรภ์ แฝดใกล้คลอดนี้ น่าจะทำ�ให้สาวกของแบรนด์จอม ขบถ Alexander McQueen อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นยืน ปรบมืออย่ายาวนาน หลังแฟชั่นโชว์จบลง

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s


em

Balenciaga

แม้จะนัง่ อยูท่ า่ มกลางความคาดหวังมวลใหญ่ จากคนรอบข้างในฐานะผู้นำ�อาณาจักร Balenciaga คนล่าสุด แต่ Alexander Wang ก็สามารถนั่งจิบชา และค่อยๆ บรรจงออกแบบอย่างไม่หวั่นไหว เขาใช้ ความนิง่ สงบสยบแรงกดดัน พร้อมเผือ่ เวลาไว้สำ�หรับ ติวตำ�ราพิชัยสงครามจาก Cristóbal Balenciaga จนทะลุปรุโปร่ง ไม่แพ้รุ่นพี่ Nicholas Ghesquière ทีร่ กั ษาความเฉียบคมของแบรนด์เอาไว้ได้ตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา แม้คอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วงของ Wang จะยังไม่เกรียวกราวเท่าผลงานของ Ghesquière แต่ เรือ่ งความพยายามและความขยันเป็นเลิศ เราให้สบิ เต็ม บวกแต้มพิเศษในการนำ�เสนอความเป็น Balenciaga ของ Cristóbal Balenciaga ด้วยวิถใี หม่ได้เฉียบแหลม ทำ�ให้คนดูรู้จักตัวตนของแบรนด์น้ีลึกซึ้งขึ้นไปพร้อมๆ กับเขา อย่างการใช้โครงสร้างใหญ่ตัดสลับกับการ เน้นรูปร่าง ทรงไหล่ตั้ง และเฉดสีดำ�ขาว ซึ่งล้วน เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของแบรนด์ ส ถาปั ต ยกรรม แฟชัน่ แห่งนี้ รวมถึงการสอดแทรกขนบใหม่ๆ ในแบบ ของ Wang อย่างแนบเนียน เช่น การใช้วัสดุและ เนือ้ ผ้าเพิม่ ความหวือหวาให้กบั ชุด ทัง้ ไหมพรมโมแฮร์ และหนังแตกลาย หรือการออกแบบทีค่ งความหรูหรา แต่คำ�นึงถึงไลฟ์สไตล์และการสวมใส่ได้จริงในชีวิต ประจำ�วันมากขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าเขาทำ�งานในชุดเกราะ Balenciaga มากกว่าที่จะเป็น Wang และไม่กลัวการ ลองผิดลองถูกในช่วงที่ยังทำ�ได้ งานนี้เราเชื่อสุดใจ เลยว่าดีไซเนอร์วยั 29 ปีจะสามารถขับเคลือ่ น Balenciaga ได้อย่างภาคภูมิ แค่ต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม เพื่อ ให้ตัวเขาเองเข้าที่เข้าทางกับสถานที่ใหม่นี้เสียก่อน แล้วจึงค่อยสยายปีกออกมา

15 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s

3.1 Philip Lim ไม่มีอะไรจะหยุดความแรงของ Phillip Lim ได้แน่ๆ แม้กระทั่งความเร็วเหยียบมิดของสิงห์นักบิด จากคอลเลกชัน่ ล่าสุดของเขาทีช่ อ่ื Sono Mama คำ�ศัพท์ ญี่ปุ่น แปลแบบไทยๆ ว่า อย่าเปลี่ยนในสิ่งที่ตัว เราเป็น ซึง่ ตัว Phillip เองดูจะภาคภูมใิ จกับคอลเลกชัน่ นี้เป็นพิเศษ เขาตั้งใจจะนำ�เสนอวัฒนธรรม Café Racer ซึง่ เป็นชนกลุม ่ ทีห่ ลงใหลการขับขีม่ อเตอร์ไซค์ วินเทจช่วงยุค 1960s แต่เขาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่หนุ่ม นักบิดพวกนั้นหรอกนะ เหล่าสาวๆ ข้างกายกลุ่มนั้น ต่างหาก! เพราะผู้หญิงแก๊งนี้เป็นขาลุยตัวยงไม่แพ้ ชายหนุ่มที่พวกเธอซ้อนท้าย เขาจึงอยากดึงความซ่า และเซอร์มาใช้สร้างสรรค์งานแฟชั่นชั้นดี เสื้อผ้าและ เครือ่ งเคราบนราวแขวน 3.1 Phillip Lim ในฤดูกาลนี้ จึงมีทง้ั ความเป็นหญิงและชายอยูใ่ นตัว อย่างแจ็กเก็ต ทรงไบเกอร์ทะมัดทะแมง งานเดนิมสุดลำ�ลอง กับงาน หนังที่สะท้อนความเป็นนักขับลู่ลมได้แจ่มชัดที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น ลองสังเกตดูดีๆ จะพบการปะและแปะ เครือ่ งหมายบ่งบอกความเป็นเจ้าของของ Phillip Lim ในเสื้อผ้าหลายๆ ลุค ซึ่งกรณีนี้เจ้าตัวลงมือทำ�ตรา เครื่องหมายแต่ละชิ้นเองกับมือเลยนะ ก่อนจะประทับ ลงไป เพื่อป่าวประกาศความเป็นเจ้าของให้โลกรู้ ใน ขณะเดียวกันก็เพื่อสะท้อนแก่นแนวคิดของคอลเลกชั่น นี้ด้วย เพราะเขาอยากให้ผู้หญิงนักผจญภัยแก๊งนี้ แต่งตัวเพือ่ บ่งบอกความเป็นตัวเอง และความเป็น ‘แก๊ง’ และเป็นนักสะสมของที่ระลึกตัวยงจากทุกที่ท่เี คยไปมา ซึ่ง Phillip Lim เคยเปรยว่า แฟชั่นสมัยนี้คือการไม่ ยึดติด เขาเลยลองพยายามกลับมายึดติดกับอะไร บางอย่างดูบา้ ง เผือ่ จะเจอความสนุกใหม่ทไ่ี ม่เคยประสบ พบเจอมาก่อน

best col

io

edit

te WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN

16 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n


llection

em

17 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


18 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n

edit

io

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s


Proenza Schouler

อีกรายที่หักมุมตัวตนของตัวเองมาทำ�งาน ทดลองใหม่ๆ แดดร่มลมหนาวมาเยือนครั้งนี้ สอง ดีไซเนอร์จาก Proenza Schouler ทัง้ Jack McCollough และ Lazaro Hernandez เก็บความฉูดฉาดไว้ในตู้เซฟ แล้วหันมาเล่นกับความเก๋ไก๋สบายตาแทน ในฐานะผูเ้ สพ อาจจะงงเล็กน้อยกับด้านอ่อนโยนของแบรนด์รสจัด แต่เชื่อเถอะ ทั้ง Jack และ Lazaro ไม่ทำ�อะไรน่าเบื่อๆ ออกมาให้เราเบือนหน้าหนีแน่นอน พวกเขาเลือกเสิรฟ ์ อาหารจานย่ อ ยง่ า ยที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจมาจากชุ ด ภาพถ่ า ยชายฝั่ ง ทะเลรกร้ า งและเต็ ม ไปด้ ว ยซาก ปรักหักพังของ John Divola เพื่อสอดแทรกความ ไม่สมบูรณ์ทส่ี วยงามตามธรรมชาติลงไป นอกจากนี้ พวกเขายังสร้างมิติแปลกใหม่ให้กับงานออกแบบ ของตัวเอง ด้วยการใช้เนือ้ ผ้า รวมทัง้ วัสดุทห่ี ลากหลาย และมีผิวสัมผัสแตกต่างกัน ตั้งแต่หนังสัตว์ ลูกไม้ ไปจนถึงขนสัตว์และโซ่โลหะ รวมทั้งการใช้สีคุมโทน ขาวดำ�และสีครีม ซึง่ เป็นความสนุกดัง้ เดิมของแบรนด์ ทีท่ ง้ั คูอ่ ยากนำ�มาใช้ โดยเปลีย่ นบรรยากาศเสียใหม่ เพื่อให้งานออกแบบคละเคล้าไปด้วยความนุ่มนวล สะอาดตา คมคาย และสวมใส่ได้ง่าย โดยที่พลังและ ดีกรีความแสบในแบบของ Proenza Schouler ยังคง เข้มข้นร้อนแรงไม่ต่างจากเดิม

19 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

B E S T c o l l e c t i o n s

20 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

คอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วงจากรันเวย์ Prada ในคราวนี้ สะท้อนความหลงใหลส่วนตัวของ Miuccia ออกมาได้อย่างจริงใจเป็นที่สุด หลังผลิตงานฟาด ดีไซเนอร์รายอืน่ จนเสียหลักมาหลายฤดูกาล โดยเฉพาะ การใส่ความเป็นเอเชียสุดทางในคอลเลกชั่นฤดูร้อน และฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา เรามั่นใจว่าต่อให้เปรี้ยว กว่านี้เธอก็ทำ�ได้ แต่คุณป้า Miuccia กลับเปลี่ยน แผนใหม่เสียดือ้ ๆ เธอพักความหวือหวา แล้วพาผูห้ ญิง Prada วกกลับเข้าสูโ่ ลกทีเ่ ต็มไปด้วยสิง่ ละอันพันละน้อย และสไตล์ที่เธอชื่นชอบโดยส่วนตัว หรือแม้กระทั่ง ชิน้ ส่วนเก่าก่อนจากหลายคอลเลกชัน่ ดังของ Prada ที่ แค่เห็นปราดเดียวก็จำ�ได้ แต่นไ่ี ม่ได้หมายความว่าไม่ดนี ะ เพราะที่สุดแล้ว Miuccia ก็ยังรักษาความ ‘ว้าว’ ใน งานของเธอไว้ได้อย่างเฉียบขาด ด้วยเทคนิคและลูกเล่น แพรวพราวไร้ขอ้ กังขา เธอเนรมิตรันเวย์ให้มบี รรยากาศ Film Noir หรือภาพยนตร์แนวโหดดิบ โดยใช้เสือ ้ ผ้า เครื่องประดับ และการแต่งหน้าทำ�ผม เป็นตัวกลาง ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างมีระดับและแสบสันต์ สำ�หรับโครงสร้างของชุด เธอเลือกการเน้นกรอบ รูปร่างตามแบบฉบับยุค 1950s คือช่วงเอวสูงใต้ ราวอก เพือ่ ให้ชว่ งขาชะลูดโปร่ง แต่แค่นน้ั คงน่าเบือ่ ไป คุ ณ ป้ า เธอเลยออกแบบกระโปรงลู ก ผสมระหว่ า ง ทรงดินสอและทรงเอไลน์ออกมา เป็นชิน้ ใจกล้าทีไ่ ม่วา่ ใครสวมก็ดูสง่าชวนมอง ส่วนตัวละครเอกอื่นๆ ใน ภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็มีผ้าทวีต ขนสัตว์ และหนัง มันเมทัลลิกที่ถูกนำ�มาใช้ในหลายๆ ลุค หรือการ ออกแบบให้คอเสือ้ เฉบิดเบีย้ วไปมา เหมือนถูกกระชาก แรงๆ ระหว่างมีเรื่องในตรอก ซึ่งก็น่าจะดราม่าสมใจ เจ้าตัวแล้วล่ะ เพราะ Miuccia หวังใจอยากให้ คอลเลกชั่ น นี้ เ ป็ น ภาพยนตร์ ดิ บ ดาร์ ก ชั้ น ดี ที่ ตี แ ผ่ เรื่ อ งของเหล่ า ผู้ ห ญิ ง เรี ย บหรู กั บ ชี วิ ต ด้ า นมื ด ที่ สุดโต่งเกินตัวของพวกเธอ

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNER : SARAN POTHACHAROEN

Prada


21 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

i n

B E S T s h o w

s

' tor edi

Moncler Grenoble’s Presentation The greenest green

22 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

สร้ า งความตื่ น ตะลึ ง ด้ ว ยการกว้ า นจ้ า ง นายแบบนางแบบรวมทั้งสิ้น 365 คน แต่งตัวด้วย จุดขายด้าน Outerwear และ Skiwear ในโทนสีเขียว จับตัวแบบวางเรียงรายเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้น คล้ายจะจำ�ลองแบบวงปีด้วยเงาสะท้อนจากเพดาน โดมฉาบปรอทเงาวับ นำ�เสนอ 365 ลุครวมทั้ง หญิงชายพร้อมเทคนิคไฟตระการตา จึงไม่นา่ แปลกใจ ที่ ท างแบรนด์ จ ะตั้ ง ชื่ อ การนำ � เสนอคอลเลกชั่ น ในครั้งนี้ว่า ‘The Human Forest’ มหัศจรรย์ขนาดนี้ แล้วจะไม่ยกให้เป็น Best in Show ได้อย่างไร

WRITER : RIKSH UPAMAYA | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

! E V LO


wool coat dress, metallic leather belt, and leather ankle boots, all by

PRADA

23 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : RIKSH UPAMAYA

edit


tweed overcoat, studded leather gloves, chain necklace, and bracelets, all by

CHANEL

24 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


25 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


B E S T s h o w

Louis Vuitton’s Foyer

the mood for sexiness

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

i n

จั ด ทำ � โชว์ ใ นขนาดโปรดั ก ชั่ น ที่ ใ หญ่ ขึ้ น เรื่อยๆ จนไต่อันดับเป็นหนึ่งในโชว์ของปารีสที่ทุกคน ตั้งตาคอย ฤดูกาลนี้ Marc Jacobs เสกโรงแรม ห้ า สิ บ ห้ อ งขึ้ น จากแรงบั น ดาลใจที่ บั ง เกิ ด เมื่ อ ครั้ ง เฮอร์รเิ คนเข้ากระหน่ำ�ซัดนิวยอร์ก เป็นเหตุให้เขาต้อง ระเห็จไปอยู่ในโรงแรม The Mark เกิดปิ๊งคอนเซปต์ มิสเทรสจนต่อยอดเป็นคอลเลกชั่นนี้ ถึงจะถูกสร้าง มาสำ�หรับการใช้งานเพียงไม่ถึงสิบนาที ใช่ว่า Marc จะปล่ อ ยให้ เ ป็ น งานขายผ้ า เอาหน้ า รอดไปง่ า ยๆ เพราะประตู ทุ ก บานล้ ว นพาไปสู่ บ รรยากาศ เหมือนจริง มีเฟอร์นิเจอร์ประดับอยู่ข้างในจริง จะ เรียกว่าเป็นห้องก็สามารถโดยไม่ขัดเขินเลยทีเดียว

Grace Jones loves you.

26 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ต้นตำ�รับความห่ามซ่าของ Grace Jones ราชินีเพลงป๊อปผู้ก๋ากั่น มาร้องเปิดตัวแฟชั่นโชว์ด้วย ซิงเกิ้ลสุดฮิตจากยุค 80’s ของเธอเอง ‘I’ve Seen That Face Before.’ ในโชว์ของดีไซเนอร์ชาวเยอรมัน ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น นานพอดูที่เราหลงนึกไปว่าความ แปลกใหม่เช่นนางผู้มาจากดาวอื่นนั้นมี Lady Gaga เป็นผูร้ เิ ริม่ แต่แท้ทจี่ ริงแล้วนักร้องผิวสีอดีตนางแบบ และนั ก แสดงชาวจาไมกั น ผู้ นี้ ต่ า งหากที่ เ ป็ น ความ เปรี้ยวแบบออริจินัล ยอมยกให้เป็นหนึ่งใน Best in show เพราะเห็นความตั้งใจในการสร้างแบรนด์ ใช้ บริการตัวแม่ทั้งหลายในฐานะพรีเซนเตอร์มาแล้ว ตัง้ แต่ Naomi Campbell, Mischa Barton จนกระทัง่ Ed Westwick ถ้าวางแผนดีเทคนิคประชาสัมพันธ์ เยีย่ ม จนส่งให้แบรนด์เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ขนาดนี้ เราคง ได้เห็น Philipp Plein ขยายสาขาไปอีกหลายต่อหลาย สาขาในอนาคตอันใกล้เป็นแน่

WRITER : RIKSH UPAMAYA | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

Philipp Plein’s Opening


printed strapless cocktail dress, and leather/ metallic loafer, all by

MARNI

27 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : RIKSH UPAMAYA

edit


wool jacket, matching skirt with side embroidery, and glossy stiletto boots, all by

GUCCI

28 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : RIKSH UPAMAYA

edit


29 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

i n

B E S T s h o w

Dolce & Gabbana’s Finale The Red Queens

ถึงจะตอกย้ำ�ความผูกพันในรากเหง้าแห่ง Sicily มาหลายคอลเลกชั่นติดๆ กัน จนเริ่มน่าเอือมระอา เราต้องยอมรับว่าสองคู่หู Domenico และ Stefano นั้นยังเป็นเลิศในการสร้างจุดสนใจให้คอลเลกชั่น อย่างสม่ำ�เสมอเรื่อยมา และสามารถพาเอาสิ่งละอันพันละน้อยเช่นลายพิมพ์พืชผักสวนครัว (Spring/ Summer 2012) หรือแม้แต่ภาพเขียนหุ่นเชิดพื้นเมือง (Spring/Summer 2013) ให้เข้ามายึดพื้นที่บนปก นิตยสารชัน้ นำ�ได้ไม่ขาด คอลเลกชัน่ นีก้ เ็ ช่นกัน พาเหรด ลูกไม้สแี ดงเพลิงในรูปทรงต่างๆ พร้อมรัดเกล้าทอง อร่ามบนศีรษะนางแบบนั้นสร้างภาพจำ�ของคอลเลกชั่นให้แจ่มชัดจนเป็นอีกหนึ่งนาทีประทับใจแห่ง ฤดูกาลที่ต้องยกให้เป็น Best in Show

Chanel’s Gigantic Globe

ขึ้ น ชื่ อ ในเรื่ อ งความอลั ง การมาช้ า นาน ปี น้ี ข อชั ด เจนขึ้ น อี ก นิ ด ในคอนเซ็ ป ต์ ว่ า ฉั น จะ ครองโลก (ฮา) เจ้าลูกโลกใบมหึมาจึงตั้งตระหง่าน อยู่ที่ใจกลางของโชว์ซึ่งจัดขึ้น ณ Grand Palais เป็นลูกโลกที่หมุนได้จริง เป็นระยะเวลา 100 ปีเต็ม จากวันเปิดทำ�การของสาขาแรกที่เมือง Deauville ใน ปัจจุบัน Chanel มีสาขาทั่วโลกรวมกว่า 300 สาขา จึงไม่แปลกที่ลูกโลกใบนี้จะสุกสว่างไปด้วยธงประดับ โลโก้ตัวซีไขว้เรืองแสง ปักลงไปทุกจุดที่มีสาขาของ แบรนด์ตั้งอยู่ น่าเกรงขามไม่เบา 30 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

WRITER : RIKSH UPAMAYA | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

World Domination Statement


striped silk shirt, striped silk trousers, and zebra printed pumps, all by

BURBERRY PRORSUM 31 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


two tone leather jacketing, matching bike trousers, and suede boots, all by

HERMĂˆS

32 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : CHANATIP KAEWSUK

edit


33 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


Jil Sander’s Show Stage

Precious Minimalism จั ด วางสี ข าวและสี เ งิ น ในรู ป ทรงเหลี่ ย ม เจียระไนของอัญมณีลงไปเพื่อบอกให้ผู้ที่ได้รับชม เข้าใจถึงสิ่งที่ Jil Sander ในฐานะดีไซเนอร์และ ตัวแบรนด์เป็น นั่นคือความเลอค่าอมตะในรูปแบบ มินิมัล เป็นการยืนยันการกลับมาอย่างมั่นคงของ ดีไซเนอร์ชาวเยอรมันผูน้ ้ี ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยได้รบั สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งมินิมัลลิสต์ ความหลงใหลใน การออกแบบแบบ ‘น้อยแต่มาก’ ของเธอจึงไม่เคย น่าเบื่อหน่ายเลย

Dior’s

Metallic Dream 34 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ยังคงใส่ความล้ำ�ลงไปไม่หยุด ด้วยการ ออกแบบที่ บ่ ง บอกตั ว ตนดี ไ ซเนอร์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ลู ก โป่ ง สี เ งิ น ขนาดใหญ่ ว างสลั บ เรี ย งรายบนพื้ น รันเวย์ทถ่ี กู ระบายเป็นปุยเมฆบนท้องฟ้า ชวนให้นกึ ถึง งานป๊อปๆ ของ Jeff Koons ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ แบบโมเดิร์นเพื่อส่งให้คอลเลกชั่นของ Raf Simons (ทีใ่ ครก็รวู้ า่ เขามาพร้อมสไตล์ Futuristic) ดูกลมกล่อม ยิ่งขึ้น นี่เป็นความพยายามปรับจูนสิ่งที่เขาสนใจให้ เข้ากับแนวคิดดัง้ เดิมของ Christian Dior พาให้แบรนด์ ก้าวสูส่ มัยใหม่ไปพร้อมกับภาพลักษณ์ทส่ี ดใสขึน้ เรือ่ ยๆ

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO/ MYFASHIONINSTINCT.BLOGS/ LYLYBYE.BLOGS/ BLOG.SLATE.FR/ LIPSTICKALLEY.COM/ REFINERY29.COM

B E S T s h o w

WRITER : RIKSH UPAMAYA | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

i n


PHOTO : RIKSH UPAMAYA

silk satin strapless gown by

BOSS BLACK

35 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

t o p wa l k e r s

1. TILDA LINDSTAM Total: 76 | Open: 2 | Close: 2

นับว่าเป็นปีทไ่ี ม่ธรรมดาจริงๆ สำ�หรับนางแบบ สาวชาวสวีเดนวัย 19 ปีคนนี้ เพราะหลังจากจบซีซั่น เมื่อเหล่านักจัดอันดับมานั่งนับนิ้วดูก็พบว่าสาว Tilda คือเจ้าของตำ�แหน่งแคทวอล์กควีนประจำ�ปี 2013 ตัวจริง ด้วยการถูกจองตัวให้เดินแฟชัน่ โชว์มากทีส่ ดุ ถึง 2 ซีซน่ั ติดต่อกัน โดยใน Fall/Winter นี้เธอตบเท้าเดินยาว ทุกรันเวย์ใน 4 แฟชัน่ วีคหลักของโลก ตัง้ แต่นวิ ยอร์ก ลอนดอน มิลาน ไปจนถึงปารีส รวมทั้งสิ้น 76 โชว์ ได้เดินเปิด 2 โชว์คือ Suno และ Victoria Beckham และเดินปิดอีก 2 โชว์คือ Philosophy di Alberta Ferretti และ Tommy Hilfiger นอกจากจะประสบ ความสำ�เร็จบนแคทวอล์กแล้ว ด้วยสไตล์ส่วนตัวเท่ๆ Tilda ยังจัดว่าเป็น Street Queen อีกคนหนึี่งที่ถูก จับภาพบ่อยไม่แพ้ใคร

2.

2. ASHLEIGH GOOD Total: 65 | Open: 7 | Close: 4

36 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

จัดว่าออกตัวได้แรงและยิง่ ใหญ่ เพราะเพียง เริ่มต้นซีซั่นแรก นางแบบหน้าใหม่วัย 20 ปีจากนิวซีแลนด์นามว่า Ashleigh Good ก็ทำ�สถิตคิ ว้าอันดับ 2 ของนางแบบที่ถูกจองตัวให้เดินโชว์มากที่สุดในซีซั่น โดย Ashleigh เดินไปทั้งสิ้น 65 โชว์ และแม้ว่าจำ�นวน โชว์จะเท่ากันกับ Kel Markey แต่ Ashleigh ก็เฉือน ชนะไปด้วยจำ�นวนการเดินเปิดและปิดโชว์ที่รวมแล้ว มากถึง 11 โชว์ โดยทีเด็ดอยู่ที่โชว์ของห้องเสื้อระดับ ตำ�นานอย่าง Chanel ที่ดีไซเนอร์ Karl Lagerfeld เลือกให้เธอเดินทัง้ เปิดและปิด จนถูกสือ่ เรียกว่าเทพธิดา คนใหม่ของปู่ Karl เลยทีเดียว

WRITER : PATIPHAT PHETTHONG | DESIGNERS : SARAN POTHACHAROEN, T-THUT RASHINANONT PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

1.


kate spaed

cut out dress with signature safety pin details by

VERSUS 37 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : RIKSH UPAMAYA

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

t o p wa l k e r s

5.

4.

3. KEL MARKEY Total: 65 | Open: 3 | Close: 2

38 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

จากนางแบบสาวอเมริ กั น ที่ เ คยถู ก จั ด อยู่ 4. JULIA ในกลุ่มที่มีผลงานลุ่มๆ ดอนๆ มาปีนี้ถือเป็นอีกปีที่ สวยงามของ Kel หลังจากเริม่ ต้นได้ดดี ว้ ยการทำ�สถิติ NOBIS ติดอันดับ 5 ใน Spring/Summer ที่ผ่านมา ในซีซั่น Total: 63 | Open: 3 | Close: 7 นีส้ าววัย 21 ปียงั คงเดินหน้าไต่อนั ดับ Top Catwalker ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ขยับขึ้นมาอีก 2 อันดับ โดยเธอ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ น่ า ตื่ น เต้ น เกี่ ย วกั บ นางแบบ ได้รบั เลือกให้เดินเปิดในโชว์ของ Hache Rebecca Taylor สาววั ย 19 ปีคนนี้คือ แม้ว่าเธอจะไม่ได้เดินแบบใน และ Moschino Cheap & Chic รวมถึงเดินปิดโชว์ของ ลอนดอนแฟชัน่ วีค แต่เธอก็ยงั มีจำ�นวนโชว์สงู ถึง 63 Preen และ Cividini ด้วย โชว์ ซึ่งนั่นก็เพียงพอที่จะทำ�ให้เธอติดอันดับที่ 4 ของ การจัดอันดับ Top Catwalker ในซีซน่ั นีไ้ ปแบบสบายๆ และเราเชื่อมั่นว่าหากเธอร่วมเดินครบทุกเมือง อันดับ ที่ 1 ก็ยังคงหนีไม่พ้นสาวออสเตรเลียอดีตราชินี แคทวอล์กปี 2012 ผูน้ อ้ี ย่างแน่นอน เพราะดูเหมือนว่า ดีไซเนอร์ทุกคนยังคงต้องการตัวเธออยู่ เห็นได้จาก การที่เธอติด 5 อันดับแรกของนางแบบในทุกเมืองที่ ร่วมเดินโชว์มา 2 ปีซ้อนแล้ว

5. SAM ROLLINSON Total: 63 | Open: 2 | Close: 2

อีกหนึ่งนางแบบหน้าใหม่มาแรง เพราะนี่คือ ซีซน่ั แรกทีส่ าววัย 18 ปีจากเกาะอังกฤษอย่าง Sam ร่วม เดินโชว์ครบทัง้ ซีซน่ั และผลลัพธ์กอ็ อกมาน่าประทับใจ ทีเดียว โดยเฉพาะทีป่ ารีสเธอถูกจองตัวให้เดินโชว์มาก เป็นอันดับที่ 2 รองจาก Julia Nobis โดยโชว์ที่เด่นๆ คือ J.W.Anderson และ Reed Krakoff ที่เธอถูกเลือก ให้เดินเปิด ส่วน Marni และ Diesel Black Gold นั้น เธอได้รบั เลือกให้เดินปิด ด้วยลุคผมดำ�ขลับกับใบหน้า ที่ดูโฉบเฉี่ยว ว่ากันว่าสาวน้อยคนนี้คือโฉมใหม่ของ ความงามเลยทีเดียว

WRITER : PATIPHAT PHETTHONG | DESIGNERS : SARAN POTHACHAROEN, T-THUT RASHINANONT PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

3.


rings by SMOKEDVANILLA, cotton blouse with special neck embroidery by

KATE SPADE 39 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : RIKSH UPAMAYA

edit


40 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


leather ladylike bag and shades, all by

COACH

41 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

the changes FASHION HOUSE MUSICAL CHAIRS

42 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำ�คัญในแวดวงแฟชั่น โดยเฉพาะการเปลี่ยนหัวเรือใหญ่ โยกย้ายไปมาเป็น ว่าเล่น อย่าง Patrick Robinson อดีตตัวเอ้จาก Gap ที่เข้าไปนั่งเก้าอี้หลักของ A/X Armani Exchange ในขณะที่ Coach คว้าตัว Stuart Vevers จาก Loewe มาแทนที่ Reed Krakoff ส่วนดีไซเนอร์ไฟแรง JasonWu ก็ถูก Hugo Boss ดึงตัวมาปัดฝุ่นไลน์เสื้อผ้าผู้หญิง มาถึงฝั่ง Marc by Marc Jacobs มี Luella Bartley และ Katie Hillier ดูโอ้คู่เจ๋งมาดูแลแบรนด์แทน Marc ต่อด้วย Nicola Formichetti สไตลิสต์ส่วนตัวของ Lady Gaga ที่ผันตัวมากุมบังเหียนแบรนด์ Diesel เช่นเดียวกับ Alessandra Facchinetti ที่รับไม้ต่อจาก Derek Lam ภายใต้แบรนด์ Tod’s ขณะที่ Danielle Sherman จาก Alexander Wang ก็ย้ายไปอยู่ใต้ หลังคา Edun ปิดท้ายด้วย Julien Dossena ดีไซเนอร์ หน้าหล่อวัย 30 ทีเ่ พิง่ กลายเป็นไดเร็กเตอร์สดๆ ร้อนๆ ของ Paco Rabanne งานนีเ้ ราคงต้องจับตากันต่อไปว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในช่วงปี 2013 นี้ จะทำ�ให้ รันเวย์แฟชั่นวีคหวือหวาได้มากน้อยแค่ไหนกัน

maxx

WRITER : RATCHAKRIT CHALERMSAN | ILLUSTRATION : SARAN POTHACHAROEN | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E c h a n g e s


embroidered overcoat and dragonfly details leather pumps, all by

TORY BURCH

43 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : RIKSH UPAMAYA

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

the thechanges model INAUGURAL PACE

44 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

การเข้ า รั บ ตำ � แหน่ ง ไดเร็ ก เตอร์ ค นใหม่ มักมาพร้อมความคาดหวังอันใหญ่หลวงที่สื่อและ ผูเ้ กีย่ วข้องในวงการแฟชัน่ หยิบยืน่ ให้ และก็มแี ต่ตวั จริง เท่านั้น ที่จะจัดการได้อยู่มือตั้งแต่หมัดแรก เริ่มที่ คอลเลกชั่นแรกของ Alexander Wang บนรันเวย์ Balenciaga ที่แม้ไม่หวือหวา แต่แก่นของ Cristóbal Balenciaga ก็ทำ�ให้ผลงานช่างมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆ หรือ Stefano Pilati จาก Saint Laurent ที่นำ�ดีเอ็นเอ ตัวเองไปสานต่อใน Ermenegildo Zegna ได้อย่าง คมคาย ในขณะที่ Christian Lacroix กับคอลเลกชั่น สำ�หรับ Schiaparelli ทำ�ออกมาได้เปรี้ยวเก๋คลาสสิก สมการรอคอย ส่วน Fausto Puglisi ก็ได้นำ� Emanuel Ungaro กลับมาในขนบใหม่ทช่ี วนตืน ่ ตาตลอดโชว์ และ อี ก การกลั บ มา(เสี ย ที ) บนรั น เวย์ แ ฟชั่ น ชั้ น สู ง ของ Viktor & Rolf กับทางเลือกมินม ิ ลั ใช้ความน้อยๆ นิง่ ๆ ตรึงสายตา แต่เรือ่ งความเนีย้ บนัน้ บอกได้คำ�เดียวว่า ไร้ที่ติทุกขอบมุม

tem maxx

WRITER : RATCHAKRIT CHALERMSAN | ILLUSTRATION : SARAN POTHACHAROEN | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E c h a n g e s


PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

leather handbag by

RALPH LAUREN

45 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


fur trimmed collar exotic weaved cape with matching dress, and thigh high suede boots, all by

EMILIO PUCCI

46 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


47 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

T H E c h a n g e s

THE BATTLE OF TASTE

the changes

48 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

maxx

WRITER : RATCHAKRIT CHALERMSAN | ILLUSTRATION : SARAN POTHACHAROEN | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

การฉะแหลกในวงการแฟชั่น ดูจะเป็นเรื่อง ปกติสามัญ โดยเฉพาะฝั่งนักวิจารณ์ปากร้ายกับ ดีไซเนอร์ตัวเก๋า อย่าง Cathy Horyn นักวิจารณ์ เจ้าเก่าจาก NewYork Times ที่นอกจากจะตามจิกกัด Hedi Slimane ตั้งแต่สมัยเขาอยู่ Dior Homme มา จนถึงรันเวย์ Saint Laurent แล้ว ยังลามไปเหน็บ Oscar de la Renta แบบไม่เกรงใจรุน ่ ใหญ่อกี ต่างหาก เจ๊ก็เลยโดนสองดีไซเนอร์ประกาศแบน หมดสิทธิ์เข้า ชมโชว์ไปตลอดกาล เช่นเดียวกับที่ Jean Paul Gaultier เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง Tim Blanks หลังโดน วิจารณ์เจ็บแสบว่า ยุคของ Gaultier ได้ผ่านไปแล้ว เขาเลยแนะนำ�ให้ Tim ไปพัฒนางานเขียนตัวเองเสียบ้าง เผือ่ จะเข้าใจประวัตศิ าสตร์แฟชัน่ ได้ดขี น้ึ เล่นเอานักวิจารณ์อย่าง Tim เดือดพลุ่ง งานนี้วงการแฟชั่นเลย ได้คู่ตึงอีกคู่ไปโดยปริยาย


ankle boots and leather bowling bag, all by

TOD’S

49 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


dio

50 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


or trousers by SPORTMAX, light wool coat by

MAX MARA 51 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


THE GAME OF THRONES

52 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

คูบ่ ญ ุ ของงานแฟชัน่ คือเครือ่ งสำ�อางทีเ่ ข้าขา เข้าสไตล์กัน ดีไซเนอร์หลายรายเลยจับทาง หันมา ทำ�ธุรกิจเครื่องสำ�อางภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเอง หนึง่ ในนัน้ คือ Tom Ford กับการเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวสำ�หรับสุภาพบุรุษ ส่วน Micheal Kors ก็มี กลุ่มเครื่องสำ�อางเรียบหรูท่คี รอบคลุมการประทินโฉม ตั้งแต่หัวจรดเท้า ในขณะที่ Tory Burch มาพร้อม กั บ เซ็ ต เครื่ อ งสำ � อางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ บำ � รุ ง ผิ ว ใน สไตล์เรโทรเก๋เก๋า และ Marc Jacobs กับการเปิดตัว ไลน์เครื่องสำ�อาง ในชื่อ Marc Jacobs Beauty ที่เน้น ความโดดเด่น สีสันแจ่มชัด กลิ่นอายหรูหราเฉียบคม หาซื้อได้ที่ Sephora และช็อปของ Marc Jacobs ในบางแห่งเท่านั้น

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO WRITER : RATCHAKRIT CHALERMSAN | ILLUSTRATION : SARAN POTHACHAROEN | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E c h a n g e s


53 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit

structured bodice top and silk strapless dress with ostrich feather details, all by

NINA RICCI


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

the changes FASHION IS THE WAY WE LIVE

54 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ข้อจำ�กัดของแฟชั่นไม่ได้มีอยู่แค่บนรันเวย์ และหน้านิตยสารอีกแล้ว เมือ่ เหล่าดีไซเนอร์ยกทัพกัน ไปแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับคนดังในวงการบันเทิง มากขึ้น อย่างการที่ Prada ลงมือออกแบบเดรส สำ�หรับแฟล็ปเปอร์ยุค 1920s ให้กับภาพยนตร์ The Great Gatsby ของ Baz Luhrmann ต่อด้วย Salvatore Ferragamo กับงานออกแบบเนี้ยบเก๋สไตล์เซเวนตี้ สำ�หรับภาพยนตร์เรื่อง Rush ที่มีฉากหลังเป็นการ ฤดูกาลแข่งรถฟอร์มูล่าวันในปี 1976 ในขณะที่ Tom Ford ได้จังหวะในการออกแบบสูท tailor-made ชัน้ ดีให้ Justin Timberlake สวม ตัง้ แต่ในมิวสิกวิดโี อ เพลง Suit & Tie ไปจนถึงงานพรมแดงสารพัด เช่นเดียวกับที่ Gucci จัดการดูแลเสือ้ ผ้าให้ Beyonce ในทุกโชว์ของเธอ แต่ทเ่ี จ๋งสุดๆ คือการทีด่ ไี ซเนอร์เริม่ ผันตัวไปออกแบบชุดสำ�หรับการแสดงบัลเล่ต์! เช่น Riccardo Tisci จาก Givenchy กับงานออกแบบชุด บัลเล่ต์ให้คณะบัลเล่ต์ฝรั่งเศส ซึ่งเต็มไปด้วยความ อ่อนช้อยและบรรจงตามแบบฉบับแฟชัน่ ชัน้ สูงขนานแท้

maxx

WRITER : RATCHAKRIT CHALERMSAN | ILLUSTRATION : SARAN POTHACHAROEN | DESIGNER : T-THUT RASHINANONT | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E c h a n g e s


PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

embossed shoulder leather bag and corduroy boots, all by

CHARLES & KEITH

55 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


kenneth fur trimmed sleeveless coat with hoodie by

KENNETH COLE

56 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : RIKSH UPAMAYA

edit


h cole

57 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


58 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

เราได้เห็นลายพิมพ์สิงสาราสัตว์ปูพาดผืนผ้าเป็นว่าเล่นอีกแล้วในฤดูกาลนี้ แต่จะมากีค่ รัง้ ก็ไม่เคย จำ�เจเลยสักครัง้ เช่นในโชว์ของ Thakoon กับเสือดาว ลายถีท่ ด่ี เู ฉียบขาด หรือลายเสือดาวสีจดั สุดหวือหวา จาก Tibi และ Fendi แต่ที่สุดคงต้องยกให้โค้ท ม้าลายจาก Versace ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ชิงตำ�แหน่งจ้าวป่า ไปครองอย่างไร้ข้อกังขา

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

ANIMAL LOVER

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


leather clutch and sandals, all by

PEDRO

59 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


60 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

เทคนิคเย็บปักถักร้อยตามแบบแฟชั่นชั้นสูง เหมาะกับนำ�มาเป็นเส้นเรื่องให้คอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วงขั้นสุด โดยเฉพาะเทคนิค Appliqué หรือการ ปะ ปัก เย็บ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงบนผ้าผืนใหญ่ เพื่อ สร้างลายประดับให้กับชุด ตามรอยกันได้จากโชว์ ของ Christopher Kane ทีเ่ ย็บดอกไม้หนังย้อมสีแดง เบอร์กันดี เทา และน้ำ�เงินอย่างประณีตลงบนเดรส และเสื้อสเวตเตอร์ เสริมให้ลุคดูหรูขึ้นอีกหลายเท่า ส่วน Tom Ford มาในวิถีชนเผ่า แต่สร้างลายด้วย การเย็บนู่นประดับนี่ จับเอาคู่สีสดแจ่มมาโบกรวมกัน ทำ�ให้ดเู หมือนสร้างแกลลอรีง่ านศิลป์บนผืนผ้าก็วา่ ได้

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

APPLIQUE COUTURE TECHNIQUE

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


ankle leather boots by TOD’S, structured cocktail dress by

JASPAL

61 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

PHOTO : PATIPHAT PHETTHONG

edit


62 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

โครงไหล่ ชั ด ประกาศศั ก ดาความสง่ า และ หรูหราตามแบบเฟมินนี ได้ดที ส่ี ดุ และมีการหยิบมาใช้ มากขึ้นในโชว์ฤดูใบไม้ร่วงในยุคหลัง โดยเฉพาะ โครงไหล่โค้ง เห็นได้จากรันเวย์ Gucci, Balenciaga และ Narciso Rodriguez ส่วน Rebecca Minkoff ชนะขาดด้ ว ยโครงไหล่ โค้ งคมกั บเดรสสั้ น สี จัด ที่ ดู ช่างฉูดฉาดจนเตะตา

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

SHOULDER STATEMENT

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


CARRY THE BOWL

63 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ด้วยรูปแบบการดีไซน์ที่ให้ทั้งความสวยหรู และโอกาสในการใช้งาน บวกสไตล์ที่ยืดหยุ่น กระเป๋า ทรงโบว์ลง่ิ จึงกลายเป็นชิน้ จำ�เป็นแห่งฤดูกาล และ Prada กับ Miu Miu ก็ทำ�ให้เราอยากมีกระเป๋าทรงโบว์ลิ่ง เก็บไว้สักใบ เพราะมันช่างเก๋ จัดจ้านและเหมาะมือ เสียเหลือเกิน


64 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

กองทัพบู๊ตทะมัดทะแมงดาหน้ากันเข้ามายึด พืน้ ทีร่ นั เวย์ฤดูใบไม้รว่ งนีอ้ ย่างหนาตา อย่าง DKNY กับบูต๊ ลุยๆ สวมเข้ากับชุดกระโปรงเก๋ไก๋ทม่ี ลี ายพิมพ์ถ่ี หรือบู๊ตทรงสูงจาก 3.1 Phillip Lim และ Reed Krakoff ที่มีความดิบเท่ในแบบผู้ชายและงานดีไซน์ ละเอียดอ่อนแบบผู้หญิงปะปนกันอยู่

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

BOYS WILL BE BOYS

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


WRAPPED THAT COAT

65 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ส่ ว นผสมที่ ก ลมกล่ อ มระหว่ า งเสื้ อ คลุ ม ตัวยาวและเดรส ซึ่งได้ชิ้นส่วนมาจากผู้หญิงของ Alfred Hitchcock เจ้าพ่อหนังสยองขวัญแห่งยุคกลาง อย่างเช่น โค้ทเดรสยาวเลียบเข่าของ Christian Dior, Bottega Veneta และ Dolce & Gabbana ส่วน Calvin Klein กับโค้ทเดรสสีเขียวแก่พื้นผิวมันก็ฉีกกรอบ ความนิ่งเนี้ยบได้เก๋สุดทางจริงๆ


66 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

สีเทาคือ New Black ของฤดูกาลนี้จริงๆ ด้วยความเรียบเฉียบขาด ความทึมหมองหม่น และ ความคมคายเฉพาะตัว สีเทาจึงเป็นสีทน่ี อ้ ยแต่ตคี วาม ได้มากมายไม่มีสิ้นสุด เราชอบเฉดสีเทาในโชว์ของ Haider Ackermann และ Proenza Schouler ส่วน Chanel ก็มาแบบรู้งาน จับสีเทาสาดบนผ้าทวีตได้ อย่างฉลาดและลงตัว

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

GREY ZONE

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


GOTHIC VS PRINCESS

67 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

สองวัตถุดิบที่แสนขัดแย้งถูกนำ�มาใช้อย่าง เพลินมือในหลายรันเวย์ ฝั่งคลั่งขนนกนำ�ทีมโดย Gucci กับเดรสยาวปักขนนกละลานตา ต่อด้วย Erdem, Oscar de la Renta และ Jason Wu ในขณะที่ทีม หนังล้วน มี Mary Katrantzou, Haider Ackermann และ Anthony Vaccarello ซึ่งใช้หนังดำ�ขลับตัดเย็บ ชุดเพื่อสะท้อนความเข้มแข็งและเจนจัดในตัวตน


68 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

เฟอร์ เ ป็ น สิ่ ง ประดั บ ที่ ส ามารถถอดรหั ส ความหมายได้หลายหลาก ขึ้นอยู่กับดีไซเนอร์จะฝัง โค้ดไปทางใด เฟอร์ในแบบของ Roberto Cavalli และ Fendi ซ่าและกล้าหลุดกรอบด้วยเทคนิคและกิมมิค เฉพาะตัว ส่วน Prada หยิบเฟอร์มาสวมทับเดรส โปร่งบางเหมือนชุดชั้นในเพื่อให้ลุคดิบกร้านรุนแรง ช่วยเติมความแสบสันต์ภายใต้กรอบของแฟชัน่ ชัน้ สูง

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

FURLICIOUS FUR

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


LUXE AND WARM

69 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

สเวตเตอร์เป็นอีกชิ้นที่มักจะถูกตีความใหม่ ในฤดูใบไม้รว่ ง และมักจะสร้างความตืน่ เต้นให้กบั โชว์ ได้เสมอ ปีนเ้ี จ๋งตรงทีไ่ ด้เห็นการใช้วตั ถุดบิ แปลกใหม่ เพือ่ สร้างความหรูหราและมิตทิ ช่ี ดั ขึน้ อย่างไหมพรม โมแฮร์ ซึง่ ปรากฏให้เห็นในโชว์ของ Alexander Wang, Balmain และ Louis Vuitton


70 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ลูกเล่นสำ�คัญของฤดูใบไม้รว่ งคือ ความยาว ของบูต๊ ทีห่ ลากหลายและสุดทาง อย่างในปีนท้ี เ่ี ป็นคิว ของบูต๊ สูงครึง่ ต้นขา เห็นได้จากโชว์ของ Emilio Pucci , Gucci และ Balmain ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นเครื่องประดับ ช่วงเท้าและเรียวขาได้ครบ จบในม้วนเดียว

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

SKY HIGH BOOTS

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


SUPERSIZE ME

71 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ฤดู ก าลนี้ ไ ม่ ใ ช่ อ าจไม่ ใ ช่ แ นวทางเสื้ อ ผ้ า สำ�หรับเหล่าสตรีนยิ ม เพราะหมุดทีป่ กั เบนลงฝัง่ ของ มาสคูลีนเป็นส่วนใหญ่ แม้กระทั่งเสื้อคลุมตัวยาวที่ ฟุง้ ไปด้วยความเป็นชาย อย่างโค้ทยาวของ Margaret Howell ที่มาในรูปแบบของ tailor made เนี้ยบกริบ และโค้ทโอเวอร์ไซส์จาก Peter Pilotto, Michael Kors และ Carven ถ่ายทอดความคมคายและแข็งแกร่ง แต่ รายหลังตัดทอนความเท่ด้วยเฉดสีพาสเทลหวานฉ่ำ� ที่กลับกลมกลืนกับโครงชุดได้อย่างไม่น่าเชื่อ


72 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

กระโปรงยาวเลยเข่ า ถู ก พู ด ถึ ง หนาหู ใ น ฤดูกาลนี้ เพราะเป็นความยาวที่ท้าทาย ทั้งในการ จับเข้าคู่กับชิ้นอื่นๆ หรือการเลือกรองเท้าให้เข้ากัน ห้องเสื้อที่น้อมรับขนบนี้ก็มี Hermès กับกระโปรง หนังยาวเลียบน่องในหลายๆ ลุค เช่นเดียวกับ Prada ทีเ่ ลือกใช้ความยาวระดับนีก้ บั กระโปรงเอวสูง เพือ่ เกลา รูปร่างให้เด่นชัดและมีทรวดทรง

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

SEXY BELOW THE KNEE

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


THE GRUNGE MANIA

73 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

ดีเอ็นเอที่ยุค 1980s ฝากเอาไว้คือ ความพั้งค์ และกรันจ์เข้มข้นที่ตกผลึกมาจนถึงปัจจุบัน และ Saint Laurent ก็สกัดมาใช้ในโชว์ได้อย่างถึงแก่น ชวนให้ คิด ถึง Courtney Love ในยุคเฟื่องฟู หรือนิยาม พังค์ร็อกร่วมสมัยในแบบของ Zadig & Voltaire และ Rodarte ก็ทำ�ได้แจ่มชัดและเป็นตัวเองไม่แพ้กัน


74 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

อย่ า เพิ่ ง เบ้ ป ากให้ กั บ ลายตารางเสี ย ล่ ะ เพราะฤดูกาลนี้ลวดลายดังกล่าวมาในวิถีที่ตื่นตาเป็น พิเศษ อย่าง Celine ที่ตีตารางเล็กใหญ่และถี่ต่างกัน ออกไป ส่วน Stella McCartney ก็ใช้ลายตาราง สลับสีบนเสื้อคลุมตัวนอกทรงใหญ่ เพื่อนำ�เสนอ ความพื้นเมืองที่สดใหม่กว่าที่เคย

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

TARTAN ARMY

WRITER : CHANAPANG PONGPIBOONKIAT | DESIGNERS : BUNNAWAT POOSOMBOONWATTANA, T-THUT RASHINANONT, SARAN POTHACHAROEN | TEXTURE PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

T H E T R E N D S


DECOLLETE IMPULSIVE

75 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

เทคนิ ค การออกแบบช่ ว งคอและไหล่ เ พื่ อ เปลือยผิวตามสมควร ช่วยเสริมให้ผู้หญิงมีเสน่ห์ มากยิ่งขึ้น หากนึกไม่ออกขอให้คิดถึงลุคเรียบหรู อีโรติกจากรันเวย์ Prada กับคอเสื้อย้วยหย่อนอย่าง ตั้งใจ เช่นเดียวกับ Alexander Wang และ Richard Chai Love ทีว่ าดช่วงคอรูปตัววีเพือ่ ย้ำ�ความอ่อนหวาน และสร้างสมดุลให้ช่วงไหล่และคอมีองศาที่พอดี


PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

T H E B e a u t y

NEW FALL IS SPRING TWIST เทรนด์ฤดูหนาวครั้งนี้อาจไม่ได้หวือหวามากเหมือนกับปีก่อนๆ แต่แฝงไปด้วยลูกเล่นในรายละเอียดที่ทำ�ให้แต่ละลุคดูน่าสนใจได้ไม่น้อย เมคอัพอาร์ทสิ ต์ได้นำ�เทคนิคต่างๆ มาดัดแปลงและพัฒนาให้เกิด ลุคใหม่ๆ ง่ายขึน้ สบายๆ ขึ้น ไม่ซับซ้อน ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และขณะเดียวกัน ก็ดูโก้ขึ้นอีกด้วย เทรนด์ของซีซั่นนี้สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ โดยที่รับรองว่าไม่ดูเยอะจนเกินไป แต่พื้นฐานก็ยังคงเน้นผิวหน้าที่นวลเนียน ไร้ที่ติแบบกำ�มะหยี่ เมคอัพอาร์ทิสต์เตรียมผิวด้วยรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ แล้วลงแป้งอย่างเพียงพอ ต่างจากจากฤดูกาลที่แล้วที่เน้นผิวเปล่งประกาย มันวาวราวกับไม่ได้ปัดแป้ง ส่วนการปัดแก้มนั้นก็ปัดอย่างบางเบามาก หรือแทบจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย

76 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

สีสันหรือลูกเล่นของเรียวเล็บในฤดูกาลนี้ เรียบง่ายสุดๆ ไม่มโี ชว์ใดทีเ่ น้นเทคนิคการแต่งเล็บแบบ หวือหวา เพียงเลือกสีสันที่ไม่ฉูดฉาดแต่เน้นให้นิ้วดู สว่างเรียวยาว สีคลาสสิกหนีไม่พ้นสีนู้ด ไม่ว่าจะเป็น สีครีม สีงาช้าง สีควันบุหรี่ หรือสีชมพูอ่อน เช่น ในโชว์ของ Bora Aksu, Temerley London, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Maison Martin Magiela, Alexander Wang, Altuzarra, Ralph Lauren และ Vivienne Tam เฉดสีที่เห็นมากที่สุดในซีซั่นนี้คือ

สีแดงเข้ม สีไวน์แดง และสีม่วงเข้ม ไปจนถึงสีดำ� ใน โชว์ของ Burberry Prorsum, Dsquared2, Fendi, Giorgio Armani, Iceburg, Ellie Saab, Kenzo, Rue de Mail, Valentino, Zac Posen ส่วนโชว์ที่มัก จะมีเทคนิคแปลกตาก็หนีไม่พ้นแบรนด์ Vivienne Westwood ทีพ ่ น่ สีทป่ี ลายนิว้ ไปจนถึงเล็บด้วยสองสี ขณะที่ AF Vandervost ใช้สีดำ�ระบายที่เล็บและมือทั้ง

สองข้างของนางแบบ

WRITER : WALLAYA TIPVANNAPORN | DESIGNERS : NINNED SUKKONG, T-THUT RASHINANONT

MODERN GRUNGE


london

milan

1 2

1

2 5

4

3 3

6

4

9

5 8

7

10 6

11

8 7

13

12

1.VIVIENNE WESTWOOD 2.BORA AKSU 3.MOSCHINO CHEAP&CHIC 4.MOSCHINO CHEAP&CHIC 5.TEMPERLEY LONDON 6.GILES 7.CHRISTOPHER KANE 8.TOM FORD

1.ALBERTA FERRETTI 2.ERMANNO SCERVINO 3.BLUMARINE 4.GUCCI 5.KRIZIA 6.DOLCE&GABBANA 7.EMPORIO ARMANI 8.DSQUARED2 9.TSUMORI CHISATO 10.ROBERTO CAVALLI 11.MAX MARA 12.JIL SANDER 13.AQUILANO RIMONDI

paris

new york

1

2

2

1

3 3

4 5

4

5 6

6 8 77 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n

7

7

io

edit

9 8

9

10

11

1.JEAN PAUL GAULTIER 2.LOUIS VUITTON 3.GIAMBATTISTA VALLI 4.YOHJI YAMAMOTO 5.ELIE SAAB 6.CHANEL 7.CHRISTIAN DIOR 8.DRIES VAN NOTEN 9.LIE SANG BONG 10.LIE SANG BONG 11.VALENTINO 12.VIONNET

11 10 1.THAKOON 2.ANNA SUI 3.MICHAEL KORS 4.ALTUZARRA 5.RAG & BONE 6.TRACY REESE 7.JASON WU 8.GIVENCHY 9.RODARTE 10.DEREK LAM 11.ALEXANDER WANG


london

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

T H E B e a u t y

1

2

3

1.MOSCHINO CHEAP&CHIC 2.BORA AKSU 3.VIVIENNE WESTWOOD

LITTLE TOUCHED LIPS

new york

1

2 4

ซีซั่นที่แล้วริมฝีปากฉ่ำ�และสีสันสดใสชุ่มชื้น เป็นพิเศษ แต่หน้าหนาวปีนี้เน้นริมฝีปากที่ดูสุขภาพดี ปานกลาง ไม่แห้งหรือชุม่ ชืน้ เกินไป และเผยสีรมิ ฝีปาก ธรรมชาติ เช่นในโชว์ของ Bluemarine, Dsquared2,

78 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

5 6

7

Giorgio Armani, Missoni, Versace, Balmain, Costume National, Giambattista Valli, Issey Miyake, Rochas, Stella McCartney, Alexander Wang, DKNY, Nanette Lepore และ Ralph Lauren เมคอัพอาร์ทส ิ ต์

ใช้ เ พี ย งลิ ป บาล์ ม บำ � รุ ง ริ ม ฝี ป ากให้ น างแบบหรื อ ใช้ลิปบาล์มที่มีสีอ่อนๆ เพื่อเผยริมฝีปากสวยแบบ ธรรมชาติ สีสนั ของริมฝีปากในซีซนั นีถ้ อื ว่าไม่แตกต่าง จากซีซั่นก่อนๆ เท่าใดนัก เช่น สีชมพูไปจนถึงสีแดง เข้มหรือสีดำ� แต่ที่โดดเด่นคือ texture หรือลักษณะ ผิวของริมฝีปาก จะออกมาในลักษณะของ stain คือ การระบายสีแบบเตะๆ ด้วยนิ้วหรือพู่กันให้เนื้อสีซึม เข้าริมฝีปาก เช่น ในโชว์ของ Bora Aksu, Moschino Cheap& Chic,Dolce &Gabbana, EmporioArmani, Fendi, Marni, Prada, Christian Dior, Lanvin, Louis Vuitton, Thierry Mugler, 3.1Phillip Lim, Dian von Furstenberg ,Vera Wang และ Vivienne Tam

8

9

10 11 1.MARC BY MARC JACOBS 2.ZAC POSEN 3.ALEXANDER WANG 4.VERA WANG 5.3.1 PHILLIP LIM 6.DEREK LAM 7.VIVIENNE TAM 8.DIANE VON FURSTENBERG 9.LALETTE LEPORE 10.RALPH LAUREN 11.DKNY

WRITER : WALLAYA TIPVANNAPORN | DESIGNERS : NINNED SUKKONG, T-THUT RASHINANONT

3


milan

1

2

5

3

6

4

7

8

9 10

11

12

1.GIORGIO ARMANI 2.MISSONI 3.ERMANNO SCERVINO 4.MARNI 5.PORTS 1961 6.PRADA 7.VERSACE 8.DOLCE&GABBANA 9.BLUMARINE 10.EMPORIO ARMANI 11.JIL SANDER 12.DSQUARED2

paris 1

3

2

7

4

5 8

6

9

10

79 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

11

15 13

14

12 1.STELLA MCCARTNEY 2.TSUMORI CHISATO 3.JOHN GALLIANO 4.LANVIN 5.THIERRY MUGLER 7.ISSEY MIYAKE 8.LOUIS VUITTON 9.ROCHAS 10.GIAMBATTISSA VALLI 11.JEAN PAUL GAULTIER 12.FENDI 13.BALMAIN 14.CHRISTIAN DIOR 15.CHRISTIAN DIOR 16.COSTUME NATIONAL 17.VALENTINO


london

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

T H E B e a u t y

1 2

3

4 5

6

7 1.MEADHAM KIRCHHOFF 2.BURBERRY PRORSUM 3.CHRISTOPHER KANE 4.DAKS 5.MOSHINO CHEAP & CHIC 6.TOM FORD 7.BORA AKSU

UNCOMPLICATED HAIR

new york 3

1

2

80 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

6 4

5

7 8

Ferretti, Dolce&Gabbana, Dsquared2, Carolina Herrera,Vivienne Tam, Carven, Issey Miyake และ Tom Ford การถักเปียอย่างง่ายแบบฟุ้งๆ ก็ยังคงมี

ให้เห็น แต่เป็นลุคที่ดูเท่ๆ มากกว่าเป็นสาวหวาน เช่น ในโชว์ของ Fendi, Rodarte หรือ Viktor & Rolf ผมดัด แบบลอนฟุ้งๆ ได้อารมณ์สนุกๆ ก็มใี ห้เห็นอย่างเช่น โชว์ของ Bottega Veneta, Derek Lam, Diane Von Furstenberg, Marc by Marc Jacobs และ Rochas เป็นต้น ส่วนเทคนิคแรงๆ ก็ยังพอมีบ้างในโชว์ของ Givenchy ที่แฮร์สไตลิสต์จัดผมเป็นดอกไม้แล้วพ่น สเปรย์สฟ ี า้ สดและแดงเข้ม ในโชว์ของ Lie Sang Bong มี ก ารนำ�สี ข าวมาป้ า ยผมที่ ร วบตึ ง ไว้ เชื่อมโยงกับ เมคอัพที่เพ้นต์หน้าด้วยสีขาวเช่นกัน

9 11

10 13 12

1.THAKOON 2.CAROLINA HERRERA 3.TRACY REESE 4.MARC BY MARC JACOBS 5.DIANE VON FURSTENBERG 6.DEREK LAM 7.JASON WU 8.VIVIENNE TAM 9.DONNA KARAN 10.MARIOS SCHWAB 11.ANNA SUI 12.VICTOR ROLF

WRITER : WALLAYA TIPVANNAPORN | DESIGNERS : NINNED SUKKONG, T-THUT RASHINANONT

นี่คือซีซั่นของสาวๆ ที่ชอบความเรียบง่าย ทรงผมส่วนใหญ่จะเป็นทรงที่่ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ราวกับว่าสามารถทำ�ด้วยตนเองได้ ปล่อยผมให้เป็น ธรรมชาติ ประมาณว่าหลังสระผมเสร็จใช้มือสาง แล้วปล่อยให้แห้ง ให้ผมสร้างวอลลุม่ ตามธรรมชาติเอง เช่น โชว์ของ Burberry Prorsum, Christopher Kane, Daks, Salvatore Ferragamo, Marni และ Tracy Reese หรือจะรวบผม เกล้าผมง่ายๆ แบบ easy bun ไม่อาศัย อุปกรณ์ หรือแม้แต่กระจก อย่าง Moschino, Alberta


milan 1

4

2 5

6

3

10 9

7

8 11

1.MOSCHINO 2.ALBERTA FERRETTI 3.GUCCI 4.FENDI 5.SALVATORE FERRAGAMO 6.BOTTEGA VENETTA 7.DSQUARED2 8.MARNI 9.ETRO 10.DOLCE&GABBANA 11.ERMANNO SCERVINO

paris

3 1

2

6

4

5 7 81 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

9

8 1.YOHJI YAMAMOTO 2.CARVEN 3.LIE SANG BONG 4.ROCHAS 5.AKRIS 6.ISSEY MIYAKE 7.AF VANDERVOST 8.GIVENCHY 9.VIONNET 10.LOUIS VUITTON

10


london

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

T H E B e a u t y

1 2

3

4 5

1.BORA AKSU 2.VIVIENNE WESTWOOD 3.BURBERRY PRORSUM 4.TEMPERLEY LONDON 5.VALENTINO

NAILS GO MINIMAL

new york

3

2

82 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

สีสันหรือลูกเล่นของเรียวเล็บในฤดูกาลนี้ เรียบง่ายสุดๆ ไม่มโี ชว์ใดทีเ่ น้นเทคนิคการแต่งเล็บแบบ หวือหวา เพียงเลือกสีสันที่ไม่ฉูดฉาดแต่เน้นให้นิ้วดู สว่างเรียวยาว สีคลาสสิกหนีไม่พ้นสีนู้ด ไม่ว่าจะเป็น สีครีม สีงาช้าง สีควันบุหรี่ หรือสีชมพูอ่อน เช่น ในโชว์ของ Bora Aksu,Temperley London,Alberta

6 4 7

Ferretti, Ermanno Scervino, Maison Martin Magiela, Alexander Wang, Altuzarra, Ralph Lauren และ Vivienne Tam เฉดสีที่เห็นมากที่สุดในซีซั่นนี้

คือ สีแดงเข้ม สีไวน์แดง และสีม่วงเข้ม ไปจนถึงสีดำ� ในโชว์ของ Burberry Prorsum, Dsquared2, Fendi, Giorgio Armani, Iceburg, Ellie Saab, Kenzo, Rue de Mail, Valentino, Zac Posen ส่วนโชว์ที่มัก จะมีเทคนิคแปลกตาก็หนีไม่พ้นแบรนด์ Vivienne Westwood ทีพ ่ น่ สีทป่ี ลายนิว้ ไปจนถึงเล็บด้วยสองสี ขณะที่ AF Vandervost ใช้สีดำ�ระบายที่เล็บและมือ

ทั้งสองข้างของนางแบบ

5

8

1.TSUMORI CHISATO 2.AF VANDERVOST 3.RUE DU MAIL 4.AF VANDERVOST 5.ELIE SAAB 6.MAISON MARTIN MAGIELA 7.ELIE SAAB 8.KENZO

WRITER : WALLAYA TIPVANNAPORN | DESIGNERS : NINNED SUKKONG, T-THUT RASHINANONT

1


milan

1

2

3

4

5

6 1.ICEBERG 2.DSQUARED2 3.ALBERTA FURRETTI 4.GIORGIO ARMANI 5.FENDI 6.ERMANNO SCERVINO

paris

3

2

1

4

6

83 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

5

1.ALEXANDER WANG 2.VIVIENNE TAM 3.ZAC POSEN 4.TRACY REESE 5.ALTUZARRA 6.RALPH LAUREN


T H E B e a u t y

MAYBELLINE The Rocket Volum’ Express in Black 349 THB

ESTEE LAUDER Pure Color Cheek Brush in Hot Fuse 1,500 THB

CHANEL Long Wear Luminous Eyeshadow in Fantasme 1,320 THB

FALL FOR FALL’S HUE.

MAJOLICA MAJORCA Puff De Cheek in PK301 price upon request

อั พ เดตและรวบรวมสี สั น บนใบหน้ า จาก รันเวย์นวิ ยอร์ก ลอนดอน มิลานและปารีส ทีส่ ามารถ สร้างลุคตามเทรนด์ได้ จากมินิมัลลุคเรียบง่ายสุดๆ ไปจนถึงลุคที่มีสีสันขึ้นมาหน่อย ฤดูหนาวปีนี้คง ถูกใจสาวๆ หลายคนเพราะโชว์ครัง้ นีส้ ามารถนำ�มาใช้ กับชีวิตประจำ�วันได้ง่าย ไม่มีเทคนิคยากๆ หรือ แต่งหน้าแบบแฟชั่นเกินไป เพียงแต่อาศัยดัดแปลงให้ เกิดเทคนิคใหม่ๆ เพื่อลุคที่แปลกตาขึ้น สิ่งที่ทำ�ให้เราสนุกไปกับเทรนด์การแต่งหน้า ของฤดูหนาวมากขึน้ คือผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดทีเ่ หมาะ กับเมคอัพเรียบๆ เท่ๆ ของฤดูกาลนี้ ไม่ว่าจะเป็น อายแชโดว์สีโทนเย็น ลิปสติกสีนู้ดและสำ�หรับเปลี่ยน ริมฝีปากสีธรรมดาให้เป็นลิปสเตน อายไลเนอร์เนื้อ ชิมเมอร์ บลัชปัดแก้มให้ระเรื่อเป็นธรรมชาติ และ มาสคาร่าที่ช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้ขนตา Enjoy your unique fall’s look!

84 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

BOBBI BROWN Sparkle Eyeshadow in 23 price upon request

PUPA Diamond Lipstick in 001 850 THB

WRITER : WALLAYA TIPVANNAPORN | DESIGNERS : T-THUT RASHINANONT |RETOUCHER : CHANATHIP KAEWSUK | PHOTO : BOONYAKORN VANICHTANTIKUL

Less is always more impressive.


LANCOME Hypnose Doll Eyes 5 Color Palette Wild Eyes in D02

CHANEL Rouge Coco Shine in Ingenue 1,300 THB

L’OREAL Super Liner Black Buster 349 THB

REVLON Photoready Eye primer + Brightener price upon request

LA ROCHE POSAY Melt-In BB Cream UVA Ultra Daily Protection 1,050 THB MAYBELLINE Bold Matte in Mat1 299 THB CHANEL Rouge Coco Shine in Ingenue 1,300 THB

85 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit

THREE 4D Eye Palette in Art of Parties 2,350 THB

ARTISTRY Eyeliner in Platinum Highlight price upon request


86 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n

Squared Edgy

io

edit

ปูพรมต้อนรับกระเป๋ารูปทรงใหม่สำ�หรับ ฤดูกาลล่าสุด เมื่อสี่เหลียมคือรูปทรงเรขาคณิตที่ เหล่าดีไซเนอร์ล้วนเห็นพ้องกัน การประชันรูปทรง ดังกล่าวจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลากไซส์ ด้วยไอเดียบรรเจิดพร้อม รายละเอียดและวัสดุทห่ี รูหรา ทำ�ให้รปู ทรงสีเ่ หลีย่ มนี้ ไม่หลุดกรอบความเก๋ในทุกๆ โอกาส

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO WRITER : RATCHAKRIT CHALERMSAN | DESIGNERS : NINNED SUKKONG

T H E e t c e t e r a


Carry the Beasts อี ก ห นึ่ ง เ ท ร น ด์ ห ลั ก ข อ ง ฤ ดู ก า ล คื อ ผ้ า ขนสั ต ว์ ที่ ค ราวนี้ แ อบกระโดดมาจั บ จองพื้ น ที่ ของแอ็คเซสซอรี่บ้าง ทั้งกระเป๋า รองเท้า ไปจนถึง หมวกและถุงมือ เมือ่ หนังคุณภาพผสมผสานกับขนสัตว์ นุ่มหลากสี จึงเกิดเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ทั้งเก๋และให้ ความอบอุ่นตามจุดประสงค์การใช้งาน

87 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


88 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO

Less is More

io

edit

หนาวนี้ ช วนหลี ก หนี ค วามเยอะมาสู่ ค วาม เรียบง่ายทีส่ วมใส่ได้จริงในชีวติ ประจำ�วัน ไม่วา่ จะเป็น สร้อยคอ แหวน กำ�ไล และตุ้มหู ทุกชิ้นร่างแบบขึ้น มาจากเส้นสายที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน แต่ก็ได้รับการ สรรค์สร้างอย่างพิถพ ี ถิ นั เพือ่ สือ่ ถึงความเบา สบาย และเข้าใจง่าย สามารถแมตช์เข้ากับชิ้นหลักอื่นๆ ได้ โดยดูไม่เยอะแยะจนเกินไป

WRITER : RATCHAKRIT CHALERMSAN | DESIGNERS : NINNED SUKKONG

T H E e t c e t e r a


Shades of Sophistication

แม้ จ ะเป็ น ฤดู ก าลใบไม้ ร่ ว ง/ฤดู ห นาว แต่ดีไซเนอร์ก็ให้ความสนใจกับแอ็คเซสซอรี่สำ�หรับ กันแดด ไม่วา่ จะเป็นแว่นตาหรือหมวกทรงต่างๆ และยัง นำ�เสนอแบบไม่ธรรมดา เช่น กรอบแว่นและเลนส์ สุดวิจิตรที่ยิ่งแปลกยิ่งดี หรือหมวกกันแสงแดด หลากหลายรูปแบบ ทั้งหมวกปีกกว้าง หมวกปานามา หรือหมวกขนสัตว์ ที่แน่นอนว่าล้วนผลิตจากวัสดุ อย่างดีเพื่อเน้นย้ำ�มิติความหรูหราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Get to the Point หวนคืนยุค 50 s ด้วยรองเท้าหัวแหลมทีข่ อบาย รูปทรงเฟมินีนจ๋า เพราะเหล่าขุนพลหัวแหลมจาก หลากแบรนด์ทง้ั เปรีย้ วและเซ็กซีส่ ดุ ใจ จะรัดส้น รัดข้อ หรือคัทชู ต่างก็แฝงรายละเอียดและสีสันที่ดึงดูดทุก สายตา จะสูงปรีด๊ หรือส้นเตีย้ เก๋ๆ ก็มใี ห้เลือกครบครัน

89 NT DO 3-14 1 W F/ ial c Spe n io

edit


DESIGNERS : T-THUT RASINANONT

rainbow

tem

PHOTO COURTESY OF IMAXTREE/ WWD/ STYLEBISTRO


DONT Fall/Winter 2013-14 Special Edition