Issuu on Google+

Kalendar priredbi

2015

Calendar of events / Veranstaltungskalendar / Calendario delle manifestazioni Gdje? Where? Wo? Dove? Prired be Events Veran st Manif altungen estazi oni

Ĺ ILO

DOBRINJ

UVALA SOLINE BAY / BUCHT / BAIA

Kada? When? Wa

nn? Quando?

ZAOBALJE

INTERIOR / HINTERLAND ENTROTERRA


HRVATSKI

Kalendar priredbi 2015. DATUM 13.06. 21.06. 24.06. 29.06. 03.07. 04.07. 06.07. 08.07. 08.07. 10.07. 11.07. 13.07. 14.07. 15.07. 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07.

DOGAĐAJ Antonja -fešta povodom dana mjesta Kras IV turnir u preferansu Ivanja- fešta povodom dana mjesta Sv. Ivana Petrova-dan mjesta Gabonjin-svečana sv. misa; tradicionalna pučka fešta Prvi susret klapa Otvaranje galerije Infeld sa izložbom “Samotnjaci”; slikari Željko Lapuh, Karl Korab, Hans Staudacher Nastup dječje folklorne grupe KD Ive Jelenović iz Dobrinja i pjevačkog zbora Zvon Radionica mačevanja i streličarska radionica: Izrada srednjovjekovnog luka i natjecanje u streličarstvu Zabavni program: Šilom kroz prstenac, viteške igre Nastup benda “Lovci na Jelene” Ribarska fešta Nastup dječje folklorne grupe KD Sv Juraj iz Krasa i hip hop grupe Nastup tamburaša “Boduli” Iluzionistička radionica: Čarobnjaci srednjeg vijeka Kazališna predstava: Zemlja čarolija Nastup dječje folklorne grupe KD Ive Jelenović iz Dobrinja i pjevačkog zbora Zvon Bel canto koncert Josa Butorca Ribarska fešta Ri Teatar komedija “Loto 7 od 45” Nastup dječje folklorne grupe i tamburaša KD Sv Petar iz Gabonjina

MJESTO KRAS ČIŽIĆI SV IVAN GABONJIN ŠILO DOBRINJ

SAT

ŠILO ŠILO

21,00 17-19

ŠILO ŠILO ČIŽIĆI ŠILO SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO ŠILO ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00 21,00

21,00

21,00 21,00 17-19 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00


21.07. 22.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 29.07. 29.07. 30.07. 30.07. 31.07. 01.08. 03.08. 04.08. 05.08. 05.08. 06.08.

Nastup zbora Zvon Igre naših starih: Interaktivna radionica tradicionalnih, starih igara; srednjovjekovno oslikavanje lica i tijela Zabavni program: Pirus Pale za veće i male Bel canto koncert Josa Butorca Ribarska fešta Koncert “Putokaza” IV šahovski turnir Ribarska fešta Aukcija slika i koncert akademskog slikara Claudia Franka: Claudio Frank, violina; Natalia Marytcheva, glasovir; Esperanza Frank, violina; voditeljica programa Vesna Frank Nastup dječje folklorea grupe KD Ive Jelenović iz Dobrinja i tamburaša “Boduli” Koncert arija i opereta: Kantajmo- kantajmo Lutkarska radionica: Izrada srednjovjekovnih lutaka od tradicionalnih materijala (lan, juta, vuna, pamuk) Lutkarska predstava: Markova serenada Ribarska fešta Nastup dječje folklorne grupe KD Sv Juraj iz Krasa i klape “Rašketa” Ribarska fešta Koncert Damir Keđo Nastup klape Maslina Stipanja-dan Općine Dobrinj-svečana staroslavenska sv. misa u 10,30 h; nastup folklornih društva sa područja Općine Dobrinj; navečer zabava Klapa “Rašketa” Radionica ludiranja: Kako postati dvorska luda? Zabavni program: Ludorije za mlade i stare Koncert Mateo Žmak & Matea Dujmović “Love night”

ČIŽIĆI ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO ŠILO ŠILO ČIŽIĆI SOLINE ŠILO

21,00 21,00

ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00 21,00 17-19

ŠILO KLIMNO KLIMNO ŠILO ŠILO DOBRINJ DOBRINJ

21,00

SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO

21,00 17-19 21,00 21,00

21,00

20,00

21,00 21,00 21,00


07.08. 07.08. 08.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08. 15.08. 15.08. 16.08.

17.08. 18.08. 19.08. 19.08. 20.08. 22.08. 24.08.

Nastup “The Mystic Rose Ensemble” Cestovna utrka “IV Kvarnerski kros Čižići 2015.”, nakon utrke ribarska fešta 5. otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu Ribarska fešta Koncert udruge Musicus Nastup dječje folklorne grupe KD Sv Juraj iz Krasa i tamburaša “Boduli” Koncert Mirjana Bobuš i Zoran Papić Radioonica priča i legendi iz naše daleke i slavne povjesti (prema legendama Dubravka Horvatića) Kazališna predstava: Zemlja Čarolija Nastup dječje folklorne grupe KD Sv Juraj iz Kras i Trio Crikvenica Ribarska fešta Koncert Mario Šimunović i Zdenka Žibert “Od Rusije do Meksika” Koncert klasične glazbe Udruga Musicus Vela Gospoja-dan mjesta Rasopasno; svečana sv. misa; tradicionalna pučka fešta Rokova-dan mjesta Šilo; u 7,00 h budnica(limena glazba); potezanje mreže “migavice”, djeljenje ribica i vina svim posjetiteljima; 18,15 h procesija iz Polja; 19,00 h svečana sv. Misa u crkvi u Šilu; na večer zabava uz Maura Staraja i La Banda ,vatromet Nastup dječje folklorne grupe i tamburaša KD Sv Petar iz Gabonjina Ri Teatar: Predstava za djecu “Vidov san” Srednjovjekovna artistička radionica: žongliranje i akrobatika Zabavni program: Makovi lakrdijaši Nastup KD “Punat” sa koreografijama plesa iz čitave Hrvatske Ribarska fešta Nastup dječje folklorne grupe KD Ive Jelenović iz Dobrinja i Trio Crikvenica

ŠILO ČIŽIĆI KRAS ŠILO DOBRINJ ŠILO ČIŽIĆI ŠILO

21,00

ŠILO KLIMNO ŠILO ŠILO KRAS RASOPASNO ŠILO

21,00 21,00

ŠILO DOBRINJ ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO ŠILO

20,30 20,30 17-19 20,30 21,00

21,00 21,00 21,00 17-19

21,00 20,00

20,30


26.08. 26.08. 28.08. 29.08. 31.08. 05.09.

Viteška srednjovjekovna radionica: Povijest srednjovjekovne heraldike, oružja, oklopa i način viteškog ponašanja Zabavni program: Tajni svijet Nastup benda “Lovci na Jelene” Ribarska fešta Nastup dječje folklorne grupe KD Sv Juraj iz Krasa i hip hop grupe Mala Gospoja-fešta povodom dana mjesta Polje

www.tzo-dobrinj.hr

ŠILO

17-19

ŠILO ŠILO ŠILO ŠILO POLJE

20,30 20,30 20,30 20,00


ENGLISH

Calendar of events 2015. DATE 13.06. 21.06. 24.06. 25-28.06. 29.06. 03.07. 04.07. 06.07. 08.07. 08.07. 10.07. 11.07. 13.07. 14.07. 15.07. 15.07. 16.07. 17.07. 18.07.

EVENT Antonja Festival on Kras Town Day IV Preferans Tournament Ivanja Festival on Sv. Ivan Town Day Solstice Ecoacive Fest Petrova Festival on Gabonjin Town Day – Holy Mass and a traditional folk festival 1st gathering of klape (a cappella groups) Opening of the Infeld gallery with an exhibition ‘Samotnjaci’ (‘Loners’); painters Željko Lapuh, Karl Korab, Hans Staudacher Performance of the children’s folklore group KD Jelenović from Dobrinj and the choir Zvon Fencing and archery workshop: Making of a medieval bow and an archery competition Entertainment program: Šilom kroz prstenac, knight games Performance of the band ‘Lovci na Jelene’ (‘Deer hunters’) Fisherman’s Festival Performance of the children’s folklore group KD Sv. Juraj from Kras and a hip hop group Performance of the tamburitza band ‘Boduli’ Illusionist workshop: Wizards of the Middle Ages Theatre play: Zemlja čarolija (Land of magic) Performance of the children’s folklore group KD Ive Jelenović from Dobrinj and the choir ‘Zvon’ Bel canto concert of Joso Butorac Fisherman’s Festival

PLACE KRAS ČIŽIĆI SV IVAN DOBRINJ GABONJIN ŠILO DOBRINJ

HOUR

ŠILO ŠILO ŠILO ŠILO ČIŽIĆI ŠILO SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO

21,00 17-19 21,00 21,00 20,00 21,00 21,00 17-19 21,00 21,00

ŠILO ŠILO

21,00 20,00

21,00


19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25.07. 23.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 29.07. 29.07. 30.07. 30.07. 31.07. 01.08.

Ri Teatar comedy ‘Loto 7 od 45’ (‘Lottery 7/45’) Performance of the children’s folklore group and tamburitza band KD Sv. Petar from Gabonjin Performance of the choir ‘Zvon’ Games of our ancestors: Interactive workshop of traditional, old games; medieval face and body painting Entertainment program: Pirus Pale za veće i male (Pirus Pale for bigger and small) Bel canto concert of Joso Butorac Fisherman’s Festival Concert of the band ‘Putokazi’ IV chess tournament Fisherman’s Festival Art auction and a concert of the painter Claudio Frank: Claudio Frank, violin; Natalia Marytcheva, piano; Esperanza Frank, violin; host Vesna Frank Performance of the children’s folklore group KD Ive Jelenović from Dobrinj and tamburitza band ‘Boduli’ Concert - an aria and operetta: Kantajmo - kantajmo Puppet workshop: Making medieval puppets from traditional materials (flax, jute, wool, cotton) Puppet play: Markova serenade (Marko’s serenade) Fisherman’s Festival Performance of the children’s folklore group KD Sv Juraj from Kras and a capella group ‘Rašketa’ Fisherman’s Festival Concert of Damir Keđo Performance of klapa (a capella group) Maslina

DOBRINJ ŠILO

21,00 21,00

ČIŽIĆI ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO ŠILO ŠILO ČIŽIĆI SOLINE ŠILO

21,00 21,00 20,00 21,00

ŠILO

21,00

DOBRINJ ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO KLIMNO

21,00 20,00 21,00

ŠILO ŠILO DOBRINJ

20,00 21,00 21,00

20,00 20,00


03.08.

04.08. 05.08. 05.08. 06.08. 07.08. 07.08. 08.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08. 15.08. 15.08.

Stipanja-Dobrinj Municipality Day-solemn Holy Mass in Old Slavic at 10:30 a.m.; performance of folklore ensembles from the area of Dobrinj Municipality; evening entertainment A capella group ‘Rašketa’ Tomfoolery workshop: How to become a court fool? Entertainment program: Antics for young and old Concert Mateo Žmak & Matea Dujmović ‘Love night’ Performance of ‘The Mystic Rose Ensemble’ Road race ‘IV Kvarner cross Čižići 2015’, after the race – fisherman’s feast 5th Open Chess Championship of the Dobrinj Municipality Fisherman’s Festival Concert of the association Musicus Performance of the children’s folklore group KD Sv. Juraj from Kras and tamburitza band ‘Boduli’ Concert of Mirjana Bobuš and Zoran Papić Workshop: stories and legends from our ancient and glorious history (according to the legends of Dubravko Horvatić) Theatre play: Zemlja Čarolija Performance of the children’s folklore group KD Sv Juraj from Kras and Trio Crikvenica Fisherman’s Festival Concert of Mario Šimunović and Zdenka Žibert ‘Od Rusije do Meksika’ (‘From Russia to Mexico’) Classical music concert – the Association Musicus Vela Gospoja (the Assumption of Mary) -the Day of Rasopasno; solemn Holy Mass; traditional folk festival

DOBRINJ

SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO ŠILO ČIŽIĆI KRAS ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00 17-19 21,00 21,00 21,00

ČIŽIĆI ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO ŠILO ŠILO

21,00 21,00 20,00 21,00

KRAS RASOPASNO

20,00

20,00 21,00 21,00


16.08.

17.08. 18.08. 19.08. 19.08. 20.08. 22.08. 24.08. 26.08. 26.08. 28.08. 29.08. 31.08. 05.09.

Rokovo (St. Rocco’s Celebration)-the Day of Šilo; at 7:00 a.m. reveille by a brass band; pulling the net ‘migavica’, fish and wine for visitors; 6:15 p.m. procession from Polje; 7:00 p.m. solemn Holy Mass in the church in Šilo; evening entertainment with Mauro Staraj and La Banda, fireworks Performance of the children’s folklore group and tamburitza band KD Sv Petar from Gabonjin Ri Teatar: Children’s play ‘Vidov san’ (Vid’s dream) Medieval artistic workshop: juggling and acrobatics Entertainment program: Makovi lakrdijaši (Mak’s buffoons) Performance of KD ‘Punat’ with dance choreographies from all over Croatia Fisherman’s Festival Performance of the children’s folklore group KD Ive Jelenović from Dobrinj and Trio Crikvenica Chivalry: Medieval Workshop -History of medieval heraldry, weapons, armour and knightly behaviour Entertainment program: Secret world Performance of the bend ‘Lovci na Jelene’ (Deer hunters) Fisherman’s Festival Performance of the children’s folklore group KD Sv Juraj from Krasa and a hip hop group Mala Gospoja- Festival on Polje Town Day

www.tzo-dobrinj.hr

ŠILO

ŠILO

20,30

DOBRINJ ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO ŠILO

20,30 17-19 20,30 21,00 20,00 20,30

ŠILO

17-19

ŠILO ŠILO ŠILO ŠILO POLJE

20,30 20,30 20,00 20,30 20,00


Organizator zadržava pravo izmjene programa * Tijekom ljeta otvorena je etnografska zbirka u Dobrinju od 09,00-13,00 i 18,00-21,00 * Tijekom ljeta otvorena je galerija Infeld u Dobrinju od 11,00-14,00 i 17,00-21,00 do 27.09.2015. The organizer reserves the right to change the program * During the summer, Dobrinj ethnographic collection is open from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. and 6:00 to 10:00 p.m. * During the summer, Infeld Gallery in Dobrinj is open from 11:00 a.m. to 2:00 p.m. and 5:00 to 9:00 p.m. Der Veranstalter behält sich das Recht auf Programmänderungen vor. Während des Sommers ist die ethnografische Sammlung in Dobrinj von 09,00-13,00 und 18,00-21,00 Uhr geöffnet. Während des Sommers ist die Galerie Infeld in Dobrinj bis zum 27.09.2015 von 11,00-14,00 und 17,00-21,00 Uhr geöffnet. until 27 September 2015. L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma. Durante l’estate la mostra etnografica di Dobrigno sarà aperta secondo il seguente orario: 09,00-13,00 e 18,00-21,00 Durante l’estate la Galleria “Infeld” di Dobrigno sarà aperta secondo il seguente orario: 11,00-14,00 e 17,00-21,00 (sino al 27.09.2015)

SPORT/ SPORTS/ LO SPORT 22. & 23.08.2015. Malonogometni turnir općine Dobrinj Dobrinj County football tournament Torneo di calcetto del Comune di Dobrigno/Dobrinj Kleinfußballturnier der Gemeinde Dobrinj

29.08.2015. 20. kup Dobrinjštine u balanju County tournament finals in freestyle bocce ball Finale del campionato comunale di bocce “stile libero” Finale des Boccia-Gemeindeturniers (freier Stil)


DEUTSCH

Veranstaltungskalendar 2015. DATUM 13.06. 21.06. 24.06. 25-28.06. 29.06. 03.07. 04.07. 06.07. 08.07. 08.07. 10.07. 11.07. 13.07. 14.07. 15.07. 15.07. 16.07.

VERANSTALTUNG Antonja - Fest anlässlich der Ortsfeier in Kras IV. Turnier im Préférence Ivanja- Fest anlässlich der Ortsfeier Sveti Ivan Solsticium Ecoacive Fest Petrova-Ortsfeier in Gabonjin - Kirchenmesse; traditionelles Volksfest Erstes Klapa-Gruppen-Treffen Eröffnung der Galerie Infeld mit der Ausstellung “Samotnjaci” (Einzelgänger); Maler Željko Lapuh, Karl Korab, Hans Staudacher Auftritt der Kinder - Folkloregruppe des Kulturvereins Ive Jelenović aus Dobrinj und des Gesangschors Zvon Fecht- und Bogenschießen-Workshop: Herstellung eines mittelalterlichen Bogens und Wettkampf im Bogenschießen Unterhaltungsprogramm: Geschicklichkeitswettbewerb Šilom kroz prstenac, Ritterspiele Auftritt der Band “Lovci na Jelene” Fischerfest Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Sv. Juraj aus Kras und einer Hip-Hop-Gruppe Auftritt der Tamburizza-Musiker “Boduli” Illusionisten-Workshop: Magier des Mittelalters Theateraufführung: Welt der Wunder Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Ive Jelenović aus Dobrinj und des Gesangschors Zvon

ORT KRAS ČIŽIĆI SV IVAN DOBRINJ GABONJIN ŠILO DOBRINJ

UHR

ŠILO

21,00

ŠILO

17-19

ŠILO ŠILO ČIŽIĆI ŠILO

21,00 21,00

SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO

21,00 17-19 21,00 21,00

21,00

21,00


17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25.07. 25.07. 26.07.

27.07. 28.07. 29.07. 29.07. 29.07. 30.07.

Bel canto Konzert von Joso Butorac Fischerfest Ri Theaterkomödie “Lotto 7 aus 45” Auftritt der Kinder-Folkloregruppe und der Tamburizza-Musiker des Kulturvereins Sv. Petar aus Gabonjin Auftritt des Chors Zvon Spiele unserer Vorfahren: Interaktiver Workshop traditioneller, altertümlicher Spiele; mittelalterliche Bemalung von Gesicht und Körper Unterhaltungsprogramm: Pirus Pale für Groß und Klein Bel canto Konzert von Joso Butorac Fischerfest Konzert “Putokaza” (Wegweiser) IV. Schachturnier Fischerfest Bilderauktion und Konzert des akademischen Malers Claudio Frank: Claudio Frank, Violine; Natalia Marytcheva, Klavier; Esperanza Frank, Violine; Programmleitung Vesna Frank Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Ive Jelenović aus Dobrinj und der Tamburizza-Musiker “Boduli” Arien- und Operetten-Konzert: Kantajmo-kantajmo (Lasst uns singen, lasst uns singen) Puppentheater-Workshop: Herstellung mittelalterlicher Puppen aus traditionellen Materialien (Leinen, Jute, Wolle, Baumwolle) Puppentheater-Aufführung: Markos Serenade Fischerfest Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Sv. Juraj aus Kras und der Klapa-Gruppe “Rašketa”

ŠILO ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00

ČIŽIĆI ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO ŠILO ŠILO ČIŽIĆI SOLINE ŠILO

21,00 21,00

ŠILO

21,00

DOBRINJ

21,00

ŠILO

17-19

ŠILO KLIMNO KLIMNO

21,00

21,00 21,00

21,00

20,00

21,00


30.07. 31.07. 01.08. 03.08. 04.08. 05.08. 05.08. 06.08. 07.08. 07.08. 08.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08. 15.08. 15.08.

Fischerfest Konzert von Damir Keđo Auftritt einer Klapa-Gruppe “Maslina” Stipanja-Tag der Gemeinde Dobrinj-feierliche altslawische Hl. Messe um 10,30 Uhr; Auftritt von Folklorevereinen aus dem Gebiet der Gemeinde Dobrinj; Abendunterhaltung Klapa-Gruppe “Rašketa” Narren-Workshop: Wie wird man zum Hof-Narren? Unterhaltungsprogramm: Albereien für Jung und Alt Konzert von Mateo Žmak & Matea Dujmović “Love night” Auftritt “The Mystic Rose Ensemble” Straßenrennen “IV. Kvarner-Cross Čižići 2015”, Fischerfest nach dem Rennen 5. Offene Schach-Meisterschaft der Gemeinde Dobrinj Fischerfest Konzert des Vereins Musicus Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Sv. Juraj aus Kras und der Tamburizza-Musiker “Boduli” Konzert von Mirjana Bobuš und Zoran Papić Workshop zu Geschichten und Legenden aus unserer fernen und glorreichen Geschichte (nach den Legenden von Dubravko Horvatić) Theateraufführung: Zemlja Čarolija Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Sv. Juraj aus Kras und des Trios Crikvenica Fischerfest Konzert von Mario Šimunović und Zdenka Žibert “Von Russland bis Mexiko” Klassisches Musikkonzert des Vereins Musicus Mariä Himmelfahrt-Tag des Ortes Rasopasno; feierliche Hl. Messe; traditionelles Volksfest

ŠILO ŠILO DOBRINJ DOBRINJ

21,00 21,00

SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO ŠILO ČIŽIĆI KRAS ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00 17-19 21,00 21,00 21,00

ČIŽIĆI ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO

21,00 21,00

ŠILO ŠILO KRAS RASOPASNO

21,00 20,00

21,00 21,00


16.08.

17.08. 18.08. 19.08. 19.08. 20.08. 22.08. 24.08. 26.08. 26.08. 28.08. 29.08. 31.08. 05.09.

Rokova-Tag des Ortes Šilo; um 7,00 Uhr Heimatlied (Blechmusik); Herausziehen von „Migavica” genannten Netzen, Verteilung von kleinen Fischen und Wein an alle Besucher; 18,15 Uhr Prozession aus Polje; 19,00 Uhr feierliche Hl. Messe in der Kirche in Šilo; abends Unterhaltung zu Mauro Staraj und La Banda, Feuerwerk Auftritt der Kinder-Folkloregruppe und der Tamburizza-Musiker des Kulturvereins Sv. Petar aus Gabonjin Ri Theater: Kindervorführung “Vidov san” (Vids Traum) Mittelalterlicher Artistik-Workshop: Jonglieren und Akrobatik Unterhaltungsprogramm: Makovi lakrdijaši Auftritt des Kulturvereins “Punat” mit Tanzchoreografien aus ganz Kroatien Fischerfest Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Sv. Juraj aus Kras und des Trios Crikvenica Mittelalterlicher Ritter-Workshop: Geschichte der mittelalterlichen Heraldik, Waffen, Rüstungen und ritterlichen Benehmens Unterhaltungsprogramm: Geheime Welt Auftritt der Band “Lovci na Jelene” (Hirschjäger) Fischerfest Auftritt der Kinder-Folkloregruppe des Kulturvereins Sv. Juraj aus Kras und einer Hip-Hop-Gruppe Maria Schnee - Fest anlässlich der Ortsfeier in Polje

www.tzo-dobrinj.hr

ŠILO

ŠILO

20,30

DOBRINJ ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO ŠILO

20,30 17-19 20,30 21,00

ŠILO

17-19

ŠILO ŠILO ŠILO ŠILO

20,30 20,30

POLJE

20,30

20,30


ITALIANO

Calendario delle manifestazioni 2015. DATA 13.06. 21.06. 24.06. 25-28.06. 29.06. 03.07. 04.07. 06.07. 08.07. 08.07. 10.07. 11.07. 13.07. 14.07. 15.07. 15.07.

EVENTO Antonja (Sant’Antonio), festa del santo patrono del paese di Kras IV Torneo di prèfèrence Ivanja (San Giovanni), festa del santo patrono del paese di Sveti Ivan Solsticium Ecoacive fest Petrova (San Pietro), festa del santo patrono del paese di Gabonjin – messa solenne; tradizionale sagra paesana Primo incontro di klape Apertura della galleria “Infeld” con la mostra collettiva “Samotnjaci/Solitari” dei pittori Željko Lapuh, Karl Korab e Hans Staudacher Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno e del coro “Zvon” Laboratorio di scherma e tiro con l’arco: come costruire un arco medievale, gara di tiro con l’arco Programma d’intrattenimento: “Šilom kroz prstenac”, giostra cavalleresca medievale Concerto della band “Lovci na Jelene” Festa dei pescatori Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale Sv. Juraj di Kras e di un gruppo di hip-hop Esibizione dei suonatori di tambura “Boduli” Laboratorio d’illusionismo: I maghi del medioevo Spettacolo teatrale: Zemlja čarolija (La terra delle meraviglie)

LUOGO KRAS ČIŽIĆI SV IVAN DOBRINJ GABONJIN

ORA

ŠILO DOBRINJ

21,00

ŠILO

21,00

ŠILO

17-19

ŠILO ŠILO ČIŽIĆI ŠILO

21,00 21,00

SOLINE ŠILO ŠILO

21,00 17-19 21,00

21,00


16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25.07. 25.07. 26.07.

27.07. 28.07. 29.07. 29.07. 29.07.

Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno e del coro “Zvon” “Bel canto”, concerto di Joso Butorac Festa dei pescatori Spettacolo teatrale – compagnia Ri Teatar “Loto 7 od 45”, commedia Esibizione del gruppo folk di bambini e dei suonatori di tambura del Centro culturale Sv. Petar di Gabonjin Concerto del coro “Zvon” Come giocavano i nostri avi: laboratorio interattivo degli antichi giochi di un tempo; pittura medievale del viso e del corpo Programma d’intrattenimento: “Pirus Pale za veće i male” “Bel canto”, concerto di Joso Butorac Festa dei pescatori Concerto del gruppo “Putokazi” IV Torneo di scacchi Festa dei pescatori Asta di quadri e concerto del pittore accademico Claudio Frank: Claudio Frank, violino; Natalia Marytcheva, piano; Esperanza Frank, violino; conduce il programma Vesna Frank Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno e dei suonatori di tambura “Boduli” Concerto di arie operistiche e operettistiche: “Kantajmo- kantajmo” Laboratorio di pupazzi: come costruire pupazzi medievali con i materiali della tradizione (lino, juta, lana, cotone) Spettacolo di burattini: Markova serenada (La serenata di Marco) Festa dei pescatori

KLIMNO

2 21,00

ŠILO ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00

ČIŽIĆI ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO ŠILO ŠILO ČIŽIĆI SOLINE ŠILO

21,00 21,00

ŠILO

21,00

DOBRINJ ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO

21,00 20,00

21,00 21,00

21,00

20,00


30.07. 30.07. 31.07. 01.08. 03.08.

04.08. 05.08. 05.08. 06.08. 07.08. 07.08. 08.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08.

Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale Sv. Juraj di Kras e della klapa ”Rašketa” Festa dei pescatori Concerto di Damir Keđo Esibizione di klape Maslina Stipanja – festa del santo patrono e del comune di Dobrinj (Dobrigno) – messa solenne con rito veteroslavo alle ore 10,30 Esibizione dei gruppi folk del comune di Dobrinj (Dobrigno); festa paesana serale Klapa “Rašketa” Laboratorio di giocoleria: Come si diventa giullari? Programma d’intrattenimento: Ludorije za mlade i stare (Pazzie per grandi e piccini) Concerto di Mateo Žmak &Matea Dujmović “Love night” Esibizione del “The Mystic Rose Ensemble” IV Corsa campestre del Quarnero “Čižići 2015”; dopo la gara Festa dei pescatori V Campionato open di scacchi del Comune di Dobrinj (Dobrigno) Festa dei pescatori Concerto dell’associazione “Musicus” Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale Sv. Juraj di Kras e dei suonatori di tambura “Boduli” Concerto di Mirjana Bobuš e Zoran Papić Laboratorio di storie e leggende del nostro lontano e glorioso passato (ispirato alle leggende di Dubravko Horvatić) Spettacolo teatrale: Zemlja Čarolija Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale Sv. Juraj di Kras e del “Trio Crikvenica” Festa dei pescatori Concerto di Mario Šimunović e Zdenka Žibert “Dalla Russia al Messico”

KLIMNO

21,00

ŠILO ŠILO DOBRINJ DOBRINJ

20,00 21,00 21,00

SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO ŠILO Čižići KRAS ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00 17-19 21,00 21,00 21,00

ČIŽIĆI ŠILO

21,00 17-19

ŠILO KLIMNO

21,00 21,00

ŠILO ŠILO

20,00 21,00

20,00 21,00 21,00


15.08. 15.08. 16.08.

17.08. 18.08. 19.08. 19.08. 20.08. 22.08. 24.08. 26.08. 26.08. 28.08. 29.08. 31.08. 05.09.

Concerto di musica classica dell’associazione “Musicus” Vela Gospoja – festa del santo patrono e del paese di Rasopasno; messa solenne; festa paesana Rokova – festa del santo patrono e del paese di Šilo; sveglia alle ore 07,00 con la banda d’ottoni del paese; tiro a riva delle reti “migavice”, distribuzione di pesce e vino a tutti i presenti; ore 18,15 processione da Polje; ore 19,00 messa solenne nella chiesa di Šilo (Sillo); festa paesana serale con Mauro Staraj e “La Banda”, spettacolo pirotecnico Esibizione del gruppo folk di bambini e dei suonatori di tambura del Centro culturale Sv. Petar di Gabonjin Ri Teatar: “Vidov san” (Il sogno di Vito), spettacolo teatrale per bambini Laboratorio artistico medievale: giocoleria e acrobazie Programma d’intrattenimento: Makovi lakrdijaši (I buffoni di Mak) Esibizione del gruppo folk del Centro culturale “Punat” con coreografie di danze tradizionali di tutta la Croazia Festa dei pescatori Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno e del “Trio Crikvenica” Laboratorio cavalleresco medievale: Uno sguardo alla storia dell’araldica, delle armi, delle armature e delle regole di comportamento dei cavalieri nel medioevo Programma d’intrattenimento: Tajni svijet (Il mondo segreto) Concerto della band “Lovci na Jelene” Festa dei pescatori Esibizione del gruppo folk di bambini del Centro culturale Sv. Juraj di Kras e di un gruppo di hip-hop Mala Gospoja (Natività di Maria) - festa del paese di Polje

DOKRAS RASOPASNO

20,00

ŠILO

ŠILO

20,30

DOBRINJ ŠILO ŠILO ŠILO

20,30 17-19 20,30 21,00

KLIMNO ŠILO

20,00 20,30

ŠILO

17-19

ŠILO ŠILO ŠILO ŠILO

20,30 20,30 20,00 20,30

POLJE

20,00


Turistička zajednica Općine Dobrinj 51515 Šilo, Stara cesta bb, HR Tel./Fax: +385 51 852 107, E-mail: tzo-dobrinj@ri.t-com.hr

Reproduciranje kalendara ili bilo kojeg njegovog dijela nije dozvoljeno bez pismenog odobrenja nosioca autorskih prava. Copyright by TZO Dobrinj, 2015. Design i fotografije by Domino (www.domino.com.hr).

www.tzo-dobrinj.hr


Kalendar priredbi TZO Dobrinj 2015