Page 1

Kalendar priredbi

2014

Calendar of events / Veranstaltungskalendar / Calendario delle manifestazioni Gdje? Where? Wo? Dove? Prired be Events Veran st Manif altungen estazi oni

Ĺ ILO

DOBRINJ

UVALA SOLINE BAY / BUCHT / BAIA

Kada? When? Wa

nn? Quando?

ZAOBALJE

INTERIOR / HINTERLAND ENTROTERRA


HRVATSKI

Kalendar priredbi 2014. DATUM 01.05. 03.05. 13.06. 20. i 21.06. 19 - 22.06. 22.06. 24.06. 27. i 28.06. 29.06. 04. i 05.07. 04.07. 05.07.

07.07. 10.07. 11. i 12.07. 11.07. 11.07. 12.07. 12.07. 12.07.

DOGAĐAJ Hodit, ćakulat i dobrinjštinu upoznat Biciklijada “Đir po Dobrinjskom” Antonja -fešta povodom dana mjesta Kras Plesna muzika Solsticium ecoactive fest Treće otvoreno prvenstvo Čižića u preferansu “Čižići open” Ivanja- fešta povodom dana mjesta Sv. Ivana Plesna muzika Petrova-dan mjesta Gabonjin-svečana sv. misa; tradicionalna pučka fešta Plesna muzika Nastup benda “Lovci na Jelene” Otvaranje galerije Infeld Velikani hrvatske naive (Mijo Kovačić, Ivan Lacković Croata; Ivan Rabuzin; Ivan Generalić; Večenaj; Stolnik; Klopotan; Buktenica; Gaži; Mraz; Škurjeni; Virijus) Dječja folklorna grupa KD Ive Jelenović iz Dobrinja; pjevački zbor Zvon Klapa Rašketa Plesna muzika Kumpanija Tramuntana “Opera u gostima” Grupa Yamas Ribarska fešta Ribarska fešta

MJESTO GABONJIN ČIŽIĆI KRAS KAMP SLAMNI DOBRINJ - U. SOL. ČIŽIĆI SV. IVAN KAMP SLAMNI GABONJIN KAMP SLAMNI ŠILO DOBRINJ

SAT

ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ŠILO DOBRINJ KAMP TIHA KLIMNO ŠILO

21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 21,00 17 - 23,00 20,00 20,00

18 - 23,00 16,00 18 - 23,00 18 - 23,00 21,00 19,00


14.07. 15.07. 16.07. 16.07. 17.07. 18.07. 18. i 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25. i 26.07. 25.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07. 27.07. 27.07. 28.07.

Dječja folklorna grupa KD Sv Juraj iz Krasa i hip hop Predstava Rent a luftmadrac Iluzionistička kreativna radionica Magic show Dječja folklorna grupa KD Ive Jelenović iz Dobrinja; pjevački zbor Zvon Gitaristički koncert – Damir Halilić Hal Plesna muzika Ribarska fešta Ribarska fešta Grupa Yamas Kreativna radionica Bel canto koncert Joso Butorac Dječja folklorna grupa i tamburaši KD Sv Petar iz Gabonjina Pjevački zbor Zvon Lutkarska kreativne radionice Areni Gustav show Tamburaški sastav Boduli Plesna muzika Ribarska fešta Ribarska fešta Ribarska fešta Grupa Yamas Treći šahovski turnir “Čižići 2014” Kreativna radionica Večer operete i arije Grupa FUN Dječja folklorna grupa KD Ive Jelenović iz Dobrinja; hip hop

ŠILO DOBRINJ ŠILO ŠILO KLIMNO DOBRINJ KAMP SLAMNI ČIŽIĆI ŠILO KAMP TIHA DOBRINJ DOBRINJ ŠILO ČIŽIĆI ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI SOLINE ŠILO KAMP TIHA ČIŽIĆI DOBRINJ DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO

21,00 21,00 17 - 19 21,00 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 17 - 23,00 19,00 21,00 20,00 21,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 20,00 17 - 23,00 16,00 19,00 21,00 17 - 23,00 21,00


29.07. 30.07. 30.07. 31.07. 01. i 02.08. 01.08. 02.08. 02.08. 02.08. 03.08.

04.08. 05.08. 05.08. 05.08. 06.08. 06.08. 07.08. 08. i 09.08. 08.08. 09.08. 09.08. 09.08. 09.08. 10.08. 10.08.

Klapa Rašketa Kreativna radionica klauniranja i modeliranja balona Klaun show Kumpanija Tramuntana Plesna muzika Klapa Rišpet Grupa Yamas Ribarska fešta Svečana sjednica Stipanja-dan Općine Dobrinj-svečana staroslavenska sv. misa u 10,30 h; predstavljanje starih zanata tijekom dana; nastup folklornih društva sa područja Općine Dobrinj;navečer zabava uz Crvenu jabuku Dječja folklorna grupa KD Sv Juraj iz Krasa; vokalna skupina Nevera Koncert Ane Rucner 4. otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu Ribarska fešta Žonglerska kreativna radionica Žongler show Bel canto koncert Joso Butorac Plesna muzika Treći Kvarnerski kros, te nakon toga boćarska fešta Grupa Yamas Ribarska fešta Ribarska fešta uz Maura Staraja & La banda bend i grupu Insula Kreativna radionica Grupa FUN Koncert klasične glazbe Udruga Musicus

SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO DOBRINJ DOBRINJ

21,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 17 - 23,00 20,00 19,00

ŠILO DOBRINJ KRAS ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI KAMP TIHA KLIMNO ŠILO DOBRINJ KAMP TIHA DOBRINJ

21,00 21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 17 - 23,00 20,00 20,00 19,00 17 - 23,00 21,00


11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08. 15. i 16.08. 15.08. 16.08. 16.08.

16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 20.08. 20.08. 21.08. 22. i 23.08. 22. i 23.08. 22.08. 23.08. 23.08. 23.08.

Dječja folklorna grupa KD Sv Juraj iz Krasa i hip hop Tamburaški sastav Boduli Koncert klasične glazbe Udruga Musicus Oslikavanje lica, tijela i animacijske igre za djecu Animation show Dječja folklorna grupa KD Ive Jelenović iz Dobrinja; Klapa Rašketa Plesna muzika Vela Gospoja-dan mjesta Rasopasno; svečana sv. misa; tradicionalna pučka fešta uz Dražena Zečića Grupa Yamas Rokova-dan mjesta Šilo; u 7,00 h budnica(limena glazba); potezanje mreže “migavice”, djeljenje ribica i vina svim posjetiteljima; fali veći dio teksta “ 18,15 h procesija iz Polja; 19,00 h svečana sv. Misa u crkvi u Šilu;popodne vaterpolo turnir; na večer zabava uz “Koktelse” i grupu Insula,vatromet” Koncert klasične glazbe Udruga Musicus Grupa FUN Dječja folklorna grupa i tamburaši KD Sv Petar iz Gabonjina Predstava za djecu “Luda i Novčić” Iluzionistička kreativna radionica Magic show Trio Crikvenica Plesna muzika Malonogometni turnir Općine Dobrinj Kumpanija Tramuntana Grupa Yamas Ribarska fešta Ribarska fešta

ŠILO ČIŽIĆI ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI RASOPASNO

21,00 21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00

KAMP TIHA ŠILO

16 - 22,00

KRAS, kuća Galić KAMP TIHA ŠILO DOBRINJ ŠILO ŠILO SOLINE KAMP SLAMNI

20,00 17 - 23,00 20,30 20,30 17-19 20,30 20,30 18 - 23,00

ŠILO KAMP TIHA ŠILO ČIŽIĆI ŠILO

20,30 17 - 23,00 20,00 20,00


25.08. 25.- 29.08. 27.08. 29. i 30.08. 30.08. 05. i 06.09. 07.09. 12. i 13.09. 13.09.

Dječja folklorna grupa KD Sv Juraj iz Krasa; vokalna skupina Nevera Vaterpolo turnir Nastup grupe “Lovci na Jelene” Plesna muzika Finale općinskog turnira u boćanju Plesna muzika Mala Gospoja-fešta povodom dana mjesta Polje Plesna muzika X jubilarni međunarodni boćališni turnir

ŠILO ŠILO ŠILO KAMP SLAMNI KAMP SLAMNI POLJE KAMP SLAMNI ČIŽIĆI

* Organizator zadržava pravo izmjene programa * Tijekom ljeta otvorena je etnografska zbirka u Dobrinju od 09,00-13,00 i 18,00-22,00 * Tijekom ljeta otvorena je galerija Infeld u Dobrinju od 11,00-14,00 i 17,00-21,00 do 28.09.2013.

www.tzo-dobrinj.hr

20,30 20,30 18 - 23,00 19,00 18 - 23,00 20,00 18 - 23,00


ENGLISH

Calendar of events 2014. DATE 01.05. 03.05. 13.06. 20& 21.06. 19 - 22.06. 22.06. 24.06. 27& 28.06. 29.06. 04& 05.07. 04.07. 05.07.

07.07. 10.07. 11& 12.07. 11.07. 11.07. 12.07. 12.07. 12.07.

EVENT Walk, Chat and Get to Know Dobrinj Dobrinj Bike Tour Antonja Festival on Kras Town Day Dance Music Solsticium Ecoactive Fest 3rd Čižići Open Preference Championship Ivanja Festival on Sv. Ivan Town Day Dance Music Petrova Festival on Gabonjin Town Day – Holy Mass and a traditional folk festival Dance Music Concert by the Lovci na Jelene Band Infeld Gallery Opening – Great Artists of Croatian Naive Art (Mijo Kovačić, Ivan Lacković Croata; Ivan Rabuzin; Ivan Generalić; Večenaj; Stolnik; Klopotan; Buktenica; Gaži; Mraz; Škurjeni; Virijus) Ive Jelenović Children’s Folk Group from Dobrinj; Zvon Choir Rašketa Vocal Group Dance Music Tramuntana Ensemble “Opera u gostima”Touring Opera Yamas Band Fisherman’s Festival Fisherman’s Festival

PLACE GABONJIN ČIŽIĆI KRAS KAMP SLAMNI DOBRINJ - BAY SO. ČIŽIĆI SV IVAN KAMP SLAMNI GABONJIN KAMP SLAMNI ŠILO DOBRINJ

HOUR

ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI KLIMNO ŠILO DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO KLIMNO

21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 21,00 17 - 23,00 20,00 20,00

18 - 23,00 16,00 18 - 23,00 18 - 23,00 21,00 19,00


14.07. 15.07. 16.07. 16.07. 17.07. 18.07. 18& 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25& 26.07. 25.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07. 27.07. 27.07. 28.07.

Sv. Juraj Children’s Folk Group from Kras and a Hip Hop Performance “Rent a luftmadrac“ Theatre Play Magic Workshop Magic Show Ive Jelenović Children’s Folk Group from Dobrinj; Zvon Choir Guitar Concert –Damir Halilić Hal Dance Music Fisherman’s Festival Fisherman’s Festival Yamas Band Creative Workshop Bel Canto Concert by Joso Butorac Children’s Folklore Group and Sv. Petar Tambour Band from Gabonjin Zvon Choir Puppet Workshop Areni Gustav Show Boduli Tamboura Band Dance Music Fisherman’s Festival Fisherman’s Festival Fisherman’s Festival Yamas Band 3rd Chess Tournament Čižići 2014 Creative Workshop Evening of Operettas and Arias Band FUN Ive Jelenović Children’s Folk Group from Dobrinj with a Hip Hop Performance

ŠILO DOBRINJ ŠILO ŠILO KLIMNO DOBRINJ KAMP SLAMNI ČIŽIĆI ŠILO KAMP TIHA DOBRINJ DOBRINJ ŠILO ČIŽIĆI ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI SOLINE ŠILO KAMP TIHA ČIŽIĆI DOBRINJ DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO

21,00 21,00 17 - 19 21,00 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 17 - 23,00 19,00 21,00 20,00 21,00 17-19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 20,00 17 - 23,00 16,00 19,00 21,00 17 - 23,00 21,00


29.07. 30.07. 30.07. 31.07. 01& 02.08. 01.08. 02.08. 02.08. 02.08. 03.08.

04.08. 05.08. 05.08. 05.08. 06.08. 06.08. 07.08. 08& 09.08. 08.08. 09.08. 09.08. 09.08. 09.08. 10.08. 10.08.

Vocal Group Rašketa Clown and Balloon Modelling Workshop Clown Show Tramuntana Ensemble Dance Music Vocal group Rišpet Yamas Band Fisherman’s Festival Formal Session Stipanja Festival – Dobrinj Municipality Day – Holy Mass in Old Slavic at 10.30 a.m.; a presentation of old crafts; a performance by folklore groups from Dobrinj Municipality; Crvena jabuka Concert in the evening Sv. Juraj Children’s Folk Group from Kras; Vocal Group Nevera Ana Rucner Concert 4th Dobrinj Municipality Open Chess Championship Fisherman’s Festival Juggling Workshop Juggling Show Bel Canto Concert by Joso Butorac Dance Music 3rd Kvarner Cross Country Race and Bocce Festival Yamas Band Fisherman’s Festival Fisherman’s Festival with Mauro Staraj &La banda bend and Insula Band Creative Workshop Band FUN Classical Music Concert by the Musicus Society

SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO DOBRINJ DOBRINJ

21,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 17 - 23,00 20,00 19,00

ŠILO DOBRINJ KRAS ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI KAMP TIHA KLIMNO ŠILO DOBRINJ KAMP TIHA DOBRINJ

21,00 21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 17 - 23,00 20,00 20,00 19,00 17 - 23,00 21,00


11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08. 15& 16.08. 15.08. 16.08. 16.08.

16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 20.08. 20.08. 21.08. 22& 23.08. 22& 23.08. 22.08. 23.08. 23.08. 23.08.

Children’s Folk Group Sv. Juraj from Kras and a Hip Hop performance Boduli Tamboura Band Classical Music Concert by the Musicus Society Body and Face Painting and Games for Children Animation Show Ive Jelenović Children’s Folk Group from Dobrinj; Rašketa Vocal Group Dance Music Feast of the Assumption (Vela Gospoja) – Rasopasno Town Day; Holy Mass; Traditional Folk Festival with a Concert by Dražen Zečić Yamas Band Rokova – Šilo Town Day; a wake up call at 7.00 a.m. (Brass Band); throwing the fishing net “migavica”, fish and wine for all visitors; 6.15 p.m. – Procession from Polje; 7.00 p.m. – Holy Mass at the Šilo Church; Water Polo Tournament in the evening; an evening of fun with the bands Koktels and Insula, fireworks Classical Music Concert by the Musicus Society Band FUN Children’s Folklore Group and Tamboura Band Sv. Petar from Gabonjin “Luda i Novčić”Theatre Play for Children Magic Workshop Magic Show Trio Crikvenica Dance Music Dobrinj Municipality Minifootball Tournament Tramuntana Ensemble Yamas Band Fisherman’s Festival Fisherman’s Festival

ŠILO ČIŽIĆI ŠILO; CHURCH ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI RASOPASNO

21,00 21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00

KAMP TIHA ŠILO

16 - 22,00

KRAS, house Galić KAMP TIHA ŠILO ŠILO DOBRINJ ŠILO ŠILO SOLINE KAMP SLAMNI

20,00 17 - 23,00 20,30 20,30 17 - 19 20,30 20,30 18 - 23,00

ŠILO KAMP TIHA ŠILO ČIŽIĆI ŠILO

20,30 17 - 23,00 20,00 20,00


25.08. 25 - 29.08. 27.08. 29& 30.08. 30.08. 05& 06.09. 07.09. 12& 13.09. 13.09.

Sv. Juraj Children’s Folk Group from Kras; Vocal Group Nevera Water Polo Tournament Concert by the Band “Lovci na Jelene” Dance Music Finale of the Municipality Bocce Tournament Dance Music Mala Gospoja- Festival on Polje Town Day Dance Music 10th International Bocce Tournament

ŠILO ŠILO ŠILO KAMP SLAMNI KAMP SLAMNI POLJE KAMP SLAMNI ČIŽIĆI

20,30 20,30 18 - 23,00 19,00 18 - 23,00 20,00 18 - 23,00

* The organizer reserves the right to make changes to the program. * Dobrinj Ethnographic Collection is open in the summer from 9 a.m. to 1 p.m., and from 6 p.m. to 10 p.m. * Infeld Gallery in Dobrinj is open in the summer from 11 a.m. to 2 p.m., and from 5 p.m. to 9 p.m., until September 28th, 2014.

www.tzo-dobrinj.hr


Ljetne priredbe Za svakoga ponešto- tako bi glasio nakraći opis kulturno– zabavne ponude tijekom ljetnih mjeseci. I zaista jedino tako možemo opisati spektar priredbi koje su popratni dio turističke sezone na Dobrinjskom, neovisno o tome jesu li tek u počecima, ili su odavno dobili značaj tradicionalnog. Među pučkim feštama prednjače već spominjane „Stipanja“ i „Rokova“ , ali baš kao i u pjesmi, „svako mjesto svoju feštu ima“. A kako to i priliči mjestima čije su postojanje i egzistencija vezani uz more, u Šilu, Čižićima, Klimnu i Solinama organiziraju se tjedne ljetne fešte s autohtonim jelima i plodovima mora.

Summer events Something for everyone! This could be the shortest description of the offer of cultural and entertainment events organized during the summer months. That is truly the only way to describe the palette of events accompanying the tourist season in Dobrinjsko regardless of whether they are new or have already been proclaimed traditional events. The main folk festivities include the already mentioned Stipanja, St. Stephen’s Day Feast, and Rokova, St. Rocco’s Day Feast, but just as the song goes: „every village has its own festivity“ („svako misto svoju feštu ima“). And, since the existence and livelihood of these villages are associated with the sea, the summer festivities organized in Šilo, Čižići, Klimno and Soline are accompanied by authentic dishes and seafood.

Veranstaltungen im Sommer Für jeden ist etwas dabei - so lässt sich das Kultur- und Unterhaltungsangebot im Sommer beschreiben. Das Veranstaltungsangebot kann wirklich so beschrieben werden. Es bereichert die Feriensaison im Gebiet Dobrinjsko, unabhängig davon, ob es sich um neue Veranstaltungen oder um Veranstaltungen handelt, die schon traditionell stattfinden. Unter den Stadtfesten sind das „Stipanja-Fest“ und das „Rokova-Fest“ zu erwähnen. Aber es heißt nicht ohne Grund in einem Lied „jeder Ort hat sein eigenes Fest“. Und wie es einem Ort an der Küste gebührt, werden in Šilo, Čižići, Klimno und Soline Feiern organisiert, die eine Woche lang dauern und auf denen ursprüngliche Gerichte und Meeresfrüchte serviert werden.

Eventi e manifestazioni estive A ciascuno il suo: poche parole per descrivere la varietà dell’offerta estiva di cultura e svago dell’area. Soltanto così possiamo descrivere fedelmente l’ampio spettro di eventi e manifestazioni che fanno da cornice alla stagione turistica dell’area di Dobrigno, indipendentemente dal fatto che si tratti di novità o di eventi ormai entrati nella tradizione. Tra le feste paesane, spiccano le già menzionate “Stipanja” e “Rokova”, ma, come dice una nota canzone, “ogni paese ha la sua festa”. Nei paesi la cui esistenza e la cui sopravvivenza sono legate al mare, come Šilo, Čižići, Klimno e Soline, s’organizzano ogni settimana feste a base di cibi tipici e frutti di mare.


DEUTSCH

Veranstaltungskalendar 2014. DATUM 01.05. 03.05. 13.06. 20& 21.06. 19 - 22.06. 22.06. 24.06. 27& 28.06. 29.06. 04& 05.07. 04.07. 05.07.

07.07. 10.07. 11& 12.07. 11.07. 11.07. 12.07. 12.07. 12.07.

VERANSTALTUNG Spazieren gehen, mit anderen reden und das Gebiet Dobrinjština kennenlernen Radtour “Rundfahrt um Dobrinj” Antonja - Fest anlässlich der Ortsfeier in Kras Tanzmusik Solsticium Ecoactive Fest Dritte Meisterschaft im Préférence in Čižići “Čižići Open” Ivanja- Fest anlässlich der Ortsfeier Sveti Ivan Tanzmusik Petrova-Ortsfeier in Gabonjin - Kirchenmesse; traditionelles Volksfest Tanzmusik Auftritt der Band “Lovci na Jelene” Eröffnung der Ausstellung in der Galerie Infeld “Künstler der kroatischen Naiven Kunst” (Mijo Kovačić, Ivan Lacković Croata; Ivan Rabuzin; Ivan Generalić; Večenaj; Stolnik; Klopotan; Buktenica; Gaži; Mraz; Škurjeni; Virijus) Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Ive Jelenović aus Dobrinj; Chor Zvon A-Cappella-Band Rašketa Tanzmusik Lokale Band Tramuntana “Die Oper zu Gast” Band Yamas Fischerfest Fischerfest

ORT GABONJIN ČIŽIĆI KRAS KAMP SLAMNI DOBRINJ-BUC. SO. ČIŽIĆI SV IVAN KAMP SLAMNI GABONJIN KAMP SLAMNI ŠILO DOBRINJ

UHR

ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ŠILO DOBRINJ KAMP TIHA KLIMNO ŠILO

21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 21,00 17 - 23,00 20,00 20,00

18 - 23,00 16,00 18 - 23,00 18 - 23,00 21,00 19,00


14.07. 15.07. 16.07. 16.07. 17.07. 18.07. 18& 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25& 26.07. 25.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07. 27.07. 27.07.

Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Sveti Juraj aus Kras und Hip Hop Theateraufführung “Rent a luftmadrac” Kreativer Workshop - Zauberkünste Magic Show Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Ive Jelenović aus Dobrinj; Chor Zvon Gitarrenkonzert – Damir Halilić Hal Tanzmusik Fischerfest Fischerfest Band Yamas Kreativer Workshop Bel-Canto-Konzert mit Joso Butorac Kinderfolkloregruppe und Tamburica-Musiker des Kulturvereins Sveti Petar aus Gabonjin Chor Zvon Kreativer Workshop - Puppen basteln Areni Gustav Show Tamburica-Band Boduli Tanzmusik Fischerfest Fischerfest Fischerfest Band Yamas Drittes Schachturnier “Čižići 2014” Kreativer Workshop Operetten- und Arienabend Band FUN

ŠILO DOBRINJ ŠILO ŠILO KLIMNO DOBRINJ KAMP SLAMNI ČIŽIĆI ŠILO KAMP TIHA DOBRINJ DOBRINJ ŠILO

21,00 21,00 17 - 19 21,00 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 17 - 23,00 19,00 21,00 20,00

ČIŽIĆI ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI SOLINE ŠILO KAMP TIHA ČIŽIĆI DOBRINJ DOBRINJ KAMP TIHA

21,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 20,00 17 - 23,00 16,00 19,00 21,00 17 - 23,00


28.07. 29.07. 30.07. 30.07. 31.07. 01& 02.08. 01.08. 02.08. 02.08. 02.08. 03.08.

04.08. 05.08. 05.08. 05.08. 06.08. 06.08. 07.08. 08& 09.08. 08.08. 09.08. 09.08. 09.08. 09.08. 10.08.

Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Ive Jelenović aus Dobrinj; Hip Hop A-Cappella-Band Rašketa Kreativer Workshop mit Clowns und Ballonmodellierung Clown-Show Lokale Band Tramuntana Tanzmusik A-Cappella-Band Rišpet Band Yamas Fischerfest Festliche Sitzung Stipanja-Gemeindefest Dobrinj - Kirchenmesse auf Altslawisch um 10,30 h; Präsentation alter Handwerke im Laufe des Tages; Auftritt von Folklorevereinen aus dem Gebiet der Gemeinde Dobrinj;am Abend: Unterhaltung und Konzert der Band Crvena jabuka Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Sveti Juraj aus Kras; Vokalband Nevera Konzert Ana Rucner 4. offene Schachmeisterschaft der Gemeinde Dobrinj Fischerfest Kreativer Workshop - Jonglieren Jongleur-Show Bel-Canto-Konzert mit Joso Butorac Tanzmusik Drittes Kvarner-Wettlaufrennen, danach Boccia-Fest Band Yamas Fischerfest Fischerfest mit Mauro Staraj &La banda bend und der Band Insula Kreativer Workshop Band FUN

ŠILO SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO DOBRINJ DOBRINJ

21,00 21,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 17 - 23,00 20,00 19,00

ŠILO DOBRINJ KRAS ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI KAMP TIHA KLIMNO ŠILO DOBRINJ KAMP TIHA

21,00 21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 17 - 23,00 20,00 20,00 19,00 17 - 23,00


10.08. 11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08. 15& 16.08. 15.08. 16.08. 16.08.

16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 20.08. 20.08. 21.08. 22& 23.08. 22& 23.08.

Konzert der klassischen Musik “Verein Musicus” Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Sveti Juraj aus Kras und Hip Hop Tamburica-Band Boduli Konzert der klassischen Musik “Verein Musicus” Gesichts- und Körperpainting, sowie Animationsspiele für Kinder Animationsshow Auftritt der Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Ive Jelenović aus Dobrinj; A-Cappella-Band Rašketa Tanzmusik Maria Himmelfahrt - Fest anlässlich der Ortsfeier in Rasopasno; Kirchenmesse; traditionelles Volksfest mit Dražen Zečić Band Yamas Rokova - Fest anlässlich der Ortsfeier in Šilo; um 7,00 h Wecken mit Blechblasmusik; Ausrollen des traditionellen Fischernetzes “Migavice”, Wein und Fisch für alle Besucher; 18,15 h Umzug aus Polje; 19,00 h Kirchenmesse in der Kirche in Šilo; am Nachmittag Wasserballturnier, am Abend Unterhaltung zu Cocktails und auf dem Konzert der Band Insula, Feuerwerk Konzert der klassischen Musik “Verein Musicus” Band FUN Kinderfolkloregruppe und Tamburica-Musiker des Kulturvereins Sveti Petar aus Gabonjin Theateraufführung für Kinder “Luda i Novčić” Kreativer Workshop - Zauberkünste Magic Show Trio Crikvenica Tanzmusik Kleinfußballturnier der Gemeinde Dobrinj

DOBRINJ ŠILO ČIŽIĆI ŠILO, Kirche ŠILO ŠILO KLIMNO

21,00 21,00 21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00

KAMP SLAMNI RASOPASNO

18 - 23,00

KAMP TIHA ŠILO

17 - 23,00

KRAS, Haus Galić KAMP TIHA ŠILO

20,00 17 - 23,00 20,30

DOBRINJ ŠILO ŠILO SOLINE KAMP SLAMNI

20,30 17 - 19 20,30 20,30 18 - 23,00


22.08. 23.08. 23.08. 23.08. 25.08. 25 - 29.08. 27.08. 29& 30.08. 30.08. 05& 06.09. 07.09. 12& 13.09. 13.09.

Lokale Band Tramuntana Band Yamas Fischerfest Fischerfest Kinderfolkloregruppe des Kulturvereins Sveti Juraj aus Kras; Vokalband Nevera Wasserballturnier Auftritt der Band “Lovci na Jelene” Tanzmusik Finale des Boccia-Gemeindeturniers Tanzmusik Maria Schnee - Fest anlässlich der Ortsfeier in Polje Tanzmusik X internationales Boccia-Jubiläumsturnier

ŠILO KAMP TIHA ČIŽIĆI ŠILO ŠILO ŠILO ŠILO KAMP SLAMNI KAMP SLAMNI POLJE KAMP SLAMNI ČIŽIĆI

20,30 17 - 23,00 20,00 20,00 20,30 20,30 18 - 23,00 19,00 18 - 23,00 20,00 18 - 23,00

* Dem Veranstalter bleibt da Recht vorbehalten, das Programm zu ändern. * Im Sommer kann man eine ethnographische Ausstellung in Dobrinj besuchen, Öffnungszeiten: 09,00-13,00 und 18,00-22,00 * Im Sommer ist die Galerie Infeld in Dobrinj geöffnet, Öffnungszeiten: 11,00-14,00 und 17,00-21,00, geöffnet bis 28.09.2014

www.tzo-dobrinj.hr


ITALIANO

Calendario delle manifestazioni 2014. DATA 01.05. 03.05. 13.06. 20& 21.06. 19 - 22.06. 22.06. 24.06. 27& 28.06. 29.06. 04& 05.07. 04.07. 05.07.

07.07. 10.07. 11& 12.07. 11.07. 11.07. 12.07.

EVENTI Hodit, ćakulat i dobrinjštinu upoznat (Vieni, scambia due chiacchiere e scopri Dobrigno e dintorni) Tour cicloturistico “Giro di Dobrigno” Antonja (Sant’Antonio), festa del santo patrono del paese di Kras Musica da ballo Solsticium ecoactive fest “Čižići open”, terzo campionato open di prèfèrence a Čižići Ivanja (San Giovanni), festa del santo patrono del paese di Sveti Ivan Musica da ballo Petrova (San Pietro), festa del santo patrono del paese di Gabonjin – messa solenne; tradizionale sagra paesana Musica da ballo Concerto della band “Lovci na Jelene” Vernice della mostra “I grandi dell’arte näif croata” nella Galleria Infeld (Mijo Kovačić, Ivan Lacković Croata; Ivan Rabuzin; Ivan Generalić; Večenaj; Stolnik; Klopotan; Buktenica; Gaži; Mraz; Škurjeni; Virijus) Gruppo folk di bambini del centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno; coro “Zvon” Concerto della klapa “Rašketa” Musica da ballo Concerto della kumpanija “Tramuntana” (gruppo folk) “Opera in trasferta” Concerto del gruppo “Yamas”

LUOGO GABONJIN

ORA

ČIŽIĆI KRAS KAMP SLAMNI 18 - 23,00 DOBRINJ-BAIA SO. ČIŽIĆI 16,00 SV IVAN KAMP SLAMNI 18 - 23,00 GABONJIN KAMP SLAMNI ŠILO DOBRINJ

18 - 23,00 21,00 19,00

ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ŠILO DOBRINJ ŠILO

21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 21,00 17 - 23,00


12.07. 12.07. 14.07. 15.07. 16.07. 16.07. 17.07. 18.07. 18& 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 23.07. 24.07. 25& 26.07. 25.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07. 26.07.

Festa dei pescatori Festa dei pescatori Gruppo folk di bambini del centro culturale “Sv Juraj” di Kras e spettacolo di hip hop Spettacolo “Rent a luftmadrac” (“Noleggia un materassino”) Laboratorio d’illusionismo Magic show Gruppo folk di bambini del centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno; coro “Zvon” Concerto chitarristico – Damir Halilić Hal Musica da ballo Festa dei pescatori Festa dei pescatori Concerto del gruppo “Yamas” Laboratorio di hobbistica Bel canto – concerto di Joso Butorac Concerto del gruppo folk di bambini e dell’ensemble di suonatori di tambure del centro culturale “Sv Petar” di Gabonjin Coro “Zvon” Laboratori dell’arte burattinaia Areni Gustav show Concerto dell’ensemble di suonatori di tambure “Boduli” Musica da ballo Festa dei pescatori Festa dei pescatori Festa dei pescatori Concerto del gruppo “Yamas” Terzo torneo di scacchi “Čižići 2014” Laboratorio d’hobbistica

KLIMNO ŠILO ŠILO DOBRINJ ŠILO ŠILO KLIMNO DOBRINJ KAMP SLAMNI ČIŽIĆI ŠILO KAMP TIHA DOBRINJ DOBRINJ ŠILO

20,00 20,00 21,00 21,00 17 - 19 21,00 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 17 - 23,00 19,00 21,00 20,00

ČIŽIĆI ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI SOLINE ŠILO KAMP TIHA ČIŽIĆI DOBRINJ

21,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 20,00 20,00 17 - 23,00 16,00 19,00


27.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 30.07. 31.07. 01& 02.08. 01.08. 02.08. 02.08. 02.08. 03.08.

04.08. 05.08. 05.08. 05.08. 06.08. 06.08. 07.08. 08& 09.08. 08.08. 09.08.

Serata dedicata all’operetta e alle arie operistiche Concerto del gruppo FUN Gruppo folk di bambini del centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno; hip hop Concerto della klapa “Rašketa” Laboratorio sull’arte del clown e scultura di palloncini Clown show Concerto della kumpanija “Tramuntana” (gruppo folk) Musica da ballo Concerto della klapa Rišpet Concerto del gruppo “Yamas” Festa dei pescatori Seduta solenne del Consiglio Comunale Stipanja (Santo Stefano) - festa del santo patrono del comune di Dobrigno – messa solenne in croato antico alle ore 10,30; presentazione degli antichi mestieri durante la giornata; esibizioni di vari gruppi folk provenienti dal comprensorio di Dobrigno; la sera divertimento assicurato con il concerto del gruppo “Crvena jabuka” Concerto del gruppo folk di bambini del centro culturale “Sv Juraj” di Krasa; gruppo vocale “Nevera” Concerto di Ana Rucner IV campionato open “Comune di Dobrigno” di scacchi Festa dei pescatori Laboratorio di giocoleria Show di giocolieri Bel canto – concerto di Joso Butorac Musica da ballo Terzo cross del Quarnero, seguito dalla Festa delle bocce Concerto del gruppo “Yamas”

DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO SOLINE ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI DOBRINJ KAMP TIHA ŠILO DOBRINJ DOBRINJ

21,00 17 - 23,00 21,00 21,00 17 -19 21,00 21,00 18 - 23,00 21,00 17 - 23,00 20,00 19,00

ŠILO

21,00

DOBRINJ KRAS ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO KAMP SLAMNI ČIŽIĆI KAMP TIHA

21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00 18 - 23,00 20,00 17 - 23,00


09.08. 09.08. 09.08. 10.08. 10.08. 11.08. 12.08. 12.08. 13.08. 13.08. 14.08. 15& 16.08. 15.08. 16.08. 16.08.

16.08. 17.08. 18.08. 19.08.

Festa dei pescatori Festa dei pescatori con Mauro Staraj &La banda bend ed il gruppo “Insula” Laboratorio d’hobbistica Concerto del gruppo FUN Concerto di musica classica dell’associazione “Musicus” Concerto del gruppo folk di bambini del centro culturale “Sv Juraj” di Kras e spettacolo di hip hop Concerto dell’ensemble di suonatori di tambure “Boduli” Concerto di musica classica dell’associazione “Musicus” Face e body painting e giochi d’animazione per bambini Animation show Concerto del gruppo folk di bambini del centro culturale “Ive Jelenović” di Dobrigno; concerto della klapa “Rašketa” Musica da ballo Vela Gospoja (Assunta-Ferragosto) – festa del paese di Rasopasno; messa solenne; tradizionale sagra paesana e concerto di Dražen Zečić Concerto del gruppo “Yamas” Rokova (San Rocco) - festa del santo patrono del comune di Šilo (Sillo); sveglia alle ore 07.00 con la banda d’ottoni del paese; tiro a riva delle reti “migavice”, distribuzione di pesce e vino a tutti i presenti; ore 18.15 processione da Polje; ore 19.00 messa solenne nella chiesa di Šilo (Sillo); di pomeriggio torneo di pallanuoto; di sera festa paesana con i gruppi “Koktelsi” e “Insula”, spettacolo pirotecnico Concerto di musica classica dell’associazione “Musicus” Concerto del gruppo FUN Concerto del gruppo folk di bambini e dell’ensemble di suonatori di tambure del centro culturale “Sv Petar” di Gabonjin Spettacolo per bambini “Luda i Novčić” (Il giullare e la monetina)

KLIMNO ŠILO DOBRINJ KAMP TIHA DOBRINJ ŠILO

20,00 20,00 19,00 17 - 23,00 21,00 21,00

ČIŽIĆI ŠILO ŠILO ŠILO KLIMNO

21,00 20,00 17 - 19 21,00 21,00

KAMP SLAMNI RASOPASNO

18 - 23,00

KAMP TIHA ŠILO

16 - 22,00

KRAS, casa Galić KAMP TIHA ŠILO

20,00 17 - 23,00 20,30

DOBRINJ

20,30


20.08. 20.08. 21.08. 22& 23.08. 22& 23.08. 22.08. 23.08. 23.08. 23.08. 25.08. 25 - 29.08. 27.08. 29& 30.08. 30.08. 05& 06.09. 07.09. 12& 13.09. 13.09.

Laboratorio d’illusionismo Magic show Trio Crikvenica Musica da ballo Torneo di calcio a cinque del Comune di Dobrigno Concerto della kumpanija “Tramuntana” (gruppo folk) Concerto del gruppo “Yamas” Festa dei pescatori Festa dei pescatori Concerto del gruppo folk di bambini del centro culturale “Sv Juraj” di Kras; gruppo vocale “Nevera” Torneo di pallanuoto Concerto della band “Lovci na Jelene” Musica da ballo Finale del torneo comunale di bocce Musica da ballo Mala Gospoja (Natività di Maria) - festa del paese di Polje Musica da ballo X torneo internazionale di bocce

ŠILO ŠILO SOLINE KAMP SLAMNI

17 - 19 20,30 20,30 18 - 23,00

ŠILO KAMP TIHA ČIŽIĆI ŠILO ŠILO

20,30 17 - 23,00 20,00 20,00 20,30

ŠILO ŠILO KAMP SLAMNI KAMP SLAMNI POLJE KAMP SLAMNI ČIŽIĆI

20,30 18 - 23,00 19,00 18 - 23,00 20,00 18 - 23,00

* L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma. * Durante l’estate la mostra etnografica di Dobrigno sarà aperta secondo il seguente orario: 09,00-13,00 e 18,00-22,00 * Durante l’estate la Galleria Infeld di Dobrigno sarà aperta secondo il seguente orario: 11,00-14,00 e 17,00-21,00 (sino al 28.09.2014)

www.tzo-dobrinj.hr


Turistička zajednica Općine Dobrinj 51515 Šilo, Stara cesta bb, HR Tel./Fax: +385 51 852 107, E-mail: tzo-dobrinj@ri.t-com.hr

Reproduciranje kalendara ili bilo kojeg njegovog dijela nije dozvoljeno bez pismenog odobrenja nosioca autorskih prava. Copyright by TZO Dobrinj, 2014. Design i fotografije by Domino (www.domino.com.hr).

www.tzo-dobrinj.hr

Program događanja 2014.  

Program događanja TZO Dobrinj 2014, Otok Krk, Hrvatska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you