Page 1

Program eTwinning


Program eTwinning Współpraca przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Kto może wziąć udział? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).


Kraje współpracy Norwegia Islandia Turcja

Chorwacja Szwajcaria Macedonia


Społeczność nauczycieli Europa:  nauczyciele - 171 385  szkoły – 93 249 Polska:  nauczyciele – 16 896  szkoły – 8 738  projekty – 8 471 Dane – wrzesień 2012


3 najważniejsze cechy 1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm.

2. Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską – zastosowanie języka obcego w praktyce wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki.

3. Temat projektu związany z podstawą programową.


Szczegółowe aspekty Brak dofinansowania z Komisji Europejskiej - działania oparte na motywacji i entuzjazmie nauczycieli i uczniów; Pedagogiczne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej;

Możliwość nawiązania długotrwałej współpracy szkół partnerskich; Odniesienie do innych programów Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Cyfrowa Szkoła); Tworzenie zespołów nauczycieli: przedmiotowiec, nauczyciel języka obcego, informatyk.


Zalety eTwinning jest dla wszystkich! Minimum wymagań: komputer, dostęp do Internetu i dobre chęci;

Brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur; Realizacja projektu nie wymaga nakładów finansowych – bezpłatny dostęp do platformy i narzędzi służących realizacji projektu;

Bezpieczny Internet; Jeden nauczyciel może realizować wiele projektów; Jedna szkoła może realizować nieskończenie wiele projektów; Rejestracja placówki nie zobowiązuje do nawiązania współpracy.


Elastyczność

Czas trwania

Tematyka

Elastyczność projektów eTwinningu

Liczba partnerów

Działania


Różnorodność i dowolność Nauczyciel sam decyduje o wyborze szkoły partnerskiej i o terminie rozpoczęcia projektu

Partnerzy wspólnie ustalają tematykę i działania w projekcie mając na uwadze: – treści zawarte w podstawie programowej; – zainteresowania uczniów i nauczyciela; – treści międzyprzedmiotowe. Dowolny czas trwania projektów np.: – tygodniowy, miesięczny, trzymiesięczny, semestralny, roczny, wieloletni.


Gotowe zestawy i moduły Gotowe zestawy projektów zawierają konkretne pomysły, jak zrealizować projekt współpracy europejskiej.

Zestawy mogą być wykorzystane w całości lub można je dowolnie zmieniać i adoptować do swoich potrzeb. Każdy zestaw zawiera informacje dotyczące: - grupy docelowej, - celów, - pedagogicznej wartości przeprowadzanych zadań, - dodatkowych opcji i linków do podobnych stron.

Moduły to krótkie zadania, które można włączyć w każdy typ projektu eTwinning, niezależnie od tematu. Moduły stanowią ciekawy sposób na rozpoczęcie projektu, przynoszą coś nowego w jego trakcie, mogą też stanowić narzędzie ewaluacyjne. Gotowe zestawy i moduły dostępne są na stronie www.etwinning.net


Wsparcie dla nauczycieli      

Portal eTwinning www.etwinning.pl Biuletyn elektroniczny Helpdesk pod adresem etwinning@frse.org.pl Publikacje zawierające przykłady dobrej praktyki Europejski portal eTwinning www.etwinning.net Sieć regionalnych przedstawicieli (ambasadorzy, promotorzy, koordynatorzy)


Korzyści -

zwiększenie umiejętności z zakresu TIK, zwiększenie kompetencji językowych, poznanie innych kultur, zwiększenie zaangażowania i entuzjazmu uczniów i nauczycieli.

Uczniowie -

uczą się pracy w grupie i pracy metodą projektu, nagroda w postaci oceny, punkty dodawane do oceny z zachowania (za współpracę europejską), łatwiej dostają się do wybranej szkoły.

Szkoła -

wzbogacenie oferty edukacyjnej, łatwiejszy nabór, współpraca europejska, lepiej wykwalifikowana kadra, promocja – zainteresowanie mediów.

Nauczyciele -

wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych, rozwój zawodowy i awans zawodowy, wzbogacenie metod pracy, wzrost statusu nauczyciela (zainteresowanie rodziców, uznanie dyrekcji, organu prowadzącego, Kuratorium), lekarstwo na syndrom wypalenia zawodowego, poznanie innych systemów edukacyjnych.


Przykładowe projekty                

Adventure of the drop A Visit to Storkland Open Borders for Birds W świecie Małego Księcia Colours of Life, Colours of Winter Respect and Remember What's Maths? A new life style! Books Make Friends and Friends Make Books Statystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka Malarskie inspiracje Magia geometrycznego świata ICT, You & Me The dragons of Europe Les contes de La Fontaine Discover Shakespeare's World Family lab


Jak zrealizować projekt? Pomysł na projekt

Poszukiwanie szkoły partnerskiej Ustalenia z partnerem - plan projektu

Rejestracja projektu Realizacja zadań

Ewaluacja


Odznaki Jakości Odznaka jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za nieprzeciętne projekty eTwinning.

Wniosek o przyznanie Odznaki Jakości dostępny jest na Pulpicie. Projekt oceniany jest według następujących kryteriów:  innowacja pedagogiczna i kreatywność,  integracja z programem nauczania,  współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi,  wykorzystanie technologii,  trwałość i możliwość przenoszenia,  wyniki i korzyści. Odznaka przyznawana jest na bieżąco, uprawnia do wzięcia udziału w krajowych konkursach eTwinning. Europejska Odznaka Jakości – przyznawana w październiku, uprawnia do wzięcia udziału w europejskim konkursie eTwinning.


Odznaki Jakości


Doskonalenie nauczycieli Na poziomie europejskim:  warsztaty doskonalenia zawodowego  seminaria kontaktowe  warsztaty internetowe (Learning Events)  grupy dyskusyjne Na poziomie krajowym:  konferencje tematyczne  warsztaty i szkolenia regionalne  e-czwartki, e-piątki, e-wtorki, a także e-ferie


Kursy internetowe Kursy internetowe 10-cio tygodniowe (dwie edycje w roku) Jak uczestniczyć w programie eTwinning? – poziom podstawowy Jak zrealizować dobry projekt eTwinning? – poziom zaawansowany Kursy internetowe tygodniowe (jedna edycja na miesiąc) np.: tydzień z Glogsterem tydzień z PowerPoint tydzień z Prezi tydzień z Audacity tydzień z WordPress


Konkursy ogólnopolskie 2012 Konkurs „Nasz projekt eTwinning 2012” i konkursy tematyczne:

– – – –

konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematycznoprzyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia); konkurs „eTwinning w szkolnej bibliotece”; konkurs językowy eTwinning dla nauczycieli języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego; konkurs Maria Skłodowska-Curie; konkurs „Wnukowie – Dziadkom” inspirowany Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.


Nagrody 2012 -

Nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Nagrody rzeczowe (e-booki) ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty oraz Goethe Institut Nagrody rzeczowe (laptopy, kamery, aparaty cyfrowe) ufundowane przez FRSE Wyjazd laureatów do Lizbony na europejską konferencję eTwinning 2 tablice interaktywne SMART Board ufundowane przez Image Recording Solution


Konkurs europejski 2012 Zwycięzca w kategorii wiekowej 16 – 19 lat

Projekt „Reporting without borders” Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie; Koordynator projektu: Lucyna Nocoń-Kobiór; Partnerzy projektu: Grupul Scolar "Dr Mihai Ciuca" (Rumunia) Lycée Marguerite Yourcenar (Francja) Nagroda – obóz szkoleniowy w Turcji.


Konkurs europejski 2012 Zwycięzca w kategorii wiekowej 4 - 11 lat Projekt „The new adventures of the Twinnies round the world” Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej; Koordynator projektu: Renata Wojtaś Partnerzy projektu: 3 Circolo didattico Chieti (Włochy), Memune-Türker Altuncu Primary School, Niğde (Turcja), Godwin Junior School (Wielka Brytania), Ecole de Vouillers (Francja). Nagroda – obóz szkoleniowy w Turcji.


Portal www.etwinning.pl Rejestracja „krok po kroku” Nasi przedstawiciele Publikacje Logo Aktualności Konkursy i Odznaki Jakości Ciekawe projekty Doskonalenie nauczycieli: - konferencje promocyjne - warsztaty europejskie - kursy internetowe - seminaria kontaktowe Statystyki


Portal www.etwinning.net

Portal publiczny

Pulpit nauczyciel a

TwinSpac e


Działy portalu europejskiego Wiadomości: - wywiady - warsztaty - publikacje Inspiracje: - gotowe zestawy projektów - moduły - galeria projektów Narzędzia Nagrody Help Kontakt Rejestracja i logowanie Wyszukiwarka szkół Statystyki i ostatnie rejestracje


Rejestracja w programie


Formularz rejestracyjny 1etap: Nauczyciel podaje imię, nazwisko, adres e-mail, tworzy nazwę użytkownika i hasło i klika Wyślij. 2 etap: Na podany adres mailowy wysyłane jest potwierdzenie i link, pod którym kończy się rejestrację. 3 etap: Nauczyciel wypełnia formularz dotyczący danych jego i szkoły. Dane umieszczone w formularzu można po rejestracji edytować.


Desktop (pulpit nauczyciela) Możliwość znalezienia partnera do realizacji projektu Dyskusje z nauczycielami z innych krajów: forum, pokoje nauczycielskie, grupy dyskusyjne Warsztaty internetowe (Learning Events) Zakładanie projektu Ubieganie się o odznakę jakości


TwinSpace Przestrzeń współpracy, komunikacji oraz przechowywania materiałów powstałych podczas realizacji projektu. Główne elementy: - home/strona główna - zajęcia - pokój nauczycielski - kącik ucznia - chat - przewodniki


Polska na tle Europy 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Źródło: Europejski portal eTwinning (www.etwinning.net), wrzesień 2012

szkoły projekty


Dziękuję za uwagę Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Tel.: +48 22 46 31 400 Fax: +48 22 46 31 030 etwinning@frse.org.pl Skype: etwinning_polska

eTwinning  

Materiały pokonferencyjne - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PROGRAMU eTwinning, Warszawa, 07-09 września 2012 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you