__MAIN_TEXT__

Page 1


2020


IŠ KUR ATSIRADO PŪKIS?

Vieną dieną miške gimė penki lapiukai. Keturi lapiukai buvo rudi smailianosiai išdykėliai. O penktasis – pūkuotas tarsi kamuoliukas. Tėveliai jį pavadino Pūkiu. 2


3


KIENO LIEŽUVIS ILGESNIS? Miško takeliu ėjo lapiukas vardu Pūkis. Jis labai norėjo su kuo nors susidraugauti. Tik nežinojo su kuo.

22


23


PŪKIS IR DANTUKAI

Eina kartą lapiukas Pūkis ir sutinka meškiną Puškorių. Puškorius puškuoja nosį nukabinęs. 44


45


PŪKIS IR BAIDYKLĖ

Pūkis pabudo savo lovytėje, atsimerkė, atsisėdo. – Pūki, ar jau nusiprausei? – paklausė mama. – Šiandien nesiprausiu, – atsakė Pūkis. – Kodėl? – nustebo mama. 66


– Vakar prausiausi. – Tai bent susišukuok, nes atrodai kaip tikra baidyklė. – Vakar šukavausi.

67


PŪKIS IR ŠARKA Kartą Pūkis pamatė šarką. Ji tupėjo ant šakos ir mosavo uodega. – Graži mano uodega? – paklausė šarka. – Graži, – atsakė Pūkis, – Paskolink ją man. Aš irgi noriu pamosuoti. – Tu ir pats turi neblogą uodegą. Mosuok sau į sveikatą! – tarė šarka.

88


89


TURINYS Iš kur atsirado Pūkis?...2 Kieno liežuvis ilgesnis?...22 Pūkis ir dantukai...44 Pūkis ir baidyklė...66 Pūkis ir šarka...88


Kas tas Pūkis? : 1–5 knygos / Vytautas V. Landsbergis ; iliustravo Dalia Karpavičiūtė. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2020. – 108 p., iliustr. ISBN 978-609-8227-14-7

Vytautas V. Landsbergis

KAS TAS PŪKIS? Dailininkė Dalia Karpavičiūtė

Tiražas 2000 egz. Išleido UAB „DOMINICUS LITUANUS“ Nugalėtojų 3d-2, LT-10105, Vilnius, tel. +370 5 2777888 www.dominicus.lt Spausdino UAB „BALTO print“ Utenos g. 41A , LT-08217 Vilnius www.baltoprint.com


Profile for Dominicus Lituanus

Kas tas Pūkis?  

www.dominicus.lt Penkios pirmosios lapiuko Pūkio pasakos vienoje knygoje. „Pūkio pasakos” – tai knygelės 2-7 metų vaikams, kuriose paprast...

Kas tas Pūkis?  

www.dominicus.lt Penkios pirmosios lapiuko Pūkio pasakos vienoje knygoje. „Pūkio pasakos” – tai knygelės 2-7 metų vaikams, kuriose paprast...

Advertisement