Page 1

Gymnasium Atheneum Havo

www.dominicuscollege.nl


Dominicus College, onderwijs met ambitie!

Inhoudsopgave Welkom op het Dominicuscollege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Je zit goed bij ons op school, het gaat om jou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Specialiteiten in de onderbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Culturele uitspattingen op het Dominicus College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Het gymnasium, voor als je meer wilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Het atheneum, maakt je nieuwsgierig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dominicus havo, een wereldje op zich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 De Monnikskap, geen gewoon programma, wel een gewoon diploma . . 18

2


Welkom op het Dominicus College Je kiest voor een gezellige en overzichtelijke school

Het is tijd voor een andere school, de middelbare school. Van een gezellige en overzichtelijke basisschool naar....het Dominicus College. Een hele overstap? Zo’n grote stap is dat niet, want ook onze school is gezellig en overzichtelijk. Op het Dominicus College kun je kiezen uit drie opleidingen: het gymnasium, het atheneum of het havo. Verderop in dit boekje worden de verschillende opleidingen uitgelegd. Ook de speciale lessen en activiteiten vind je hierin terug. Kies je voor het Dominicus College, dan ga je naar een school waar je vlot de weg vindt en waar je je snel thuis voelt.

Je kiest voor duidelijkheid

Kiezen voor het Dominicus College is kiezen voor duidelijkheid. Je begint meteen in de klas waar je thuis hoort, dus in 1 gymnasium, 1 atheneum of 1 havo. Heeft de basisschool echt nog twijfels en jij hebt dat ook, dan kun je nog een jaar de keuze open laten in de 1 havo/vwo klas.

Je kiest voor een school met goede voorzieningen

Het is natuurlijk een feest om je lessen te volgen in een mooi gebouw met de meest moderne voorzieningen. Het Dominicus College heeft 2 mediatheken,

alle lokalen uitgerust met een smartboard of LCD scherm, 250 computers, en moderne practicalokalen. Je leert in een elektronische leeromgeving en in de onderbouw wordt gewerkt met iPads in de les. Deze iPads kun je middels een gunstige regeling via school aanschaffen. Je kunt sporten in een prachtige sporthal en op sportvelden naast de deur. De school is omgeven door parkachtig groen waar het goed vertoeven is.

Maak je keuze op de Open Dag, de Open Lesavond en op de website Kom kijken op de Open Lesavond (13 februari 2014) en op onze Open Dag (15 februari 2014). Je kunt dan met eigen ogen zien of onze school een school voor jou is. Op onze website vind je onder het onderwerp “groep 8” alle informatie die speciaal voor jou van belang is.

Website: www.dominicuscollege.nl

Open Lesavond 13 februari 2014, 19.00-21.00 uur Open Dag 15 februari 2014, 10.00- 15.00 uur

3


Je zit goed bij ons op school, het gaat om jou De keuze die je nu maakt, heeft nogal wat gevolgen. Je kiest namelijk voor een nieuwe school en een nieuwe klas waarin je straks terecht komt. Natuurlijk wil je over enkele jaren ook je diploma gaan behalen. Dat diploma lijkt misschien ver weg, toch is de keuze die je nu maakt de eerste stap in de richting van dat diploma. Daarom maakt het veel uit, wat je nu besluit. Kies je voor onze school, dan kies je voor een leuke school waar je makkelijk vrienden maakt.

Wie bepaalt in welke eerste klas je begint?

Je leerkracht van de basisschool schrijft een onderwijskundig rapport en geeft op basis daarvan een advies. Dat advies is voor ons erg belangrijk. Wij gaan vervolgens in overleg met je leerkracht en bepalen dan in welke klas je gaat starten. Het advies moet wel minstens havo zijn. Als de keuze tussen atheneum en havo nog te vroeg komt en je hebt een H/V advies, dan is plaatsing in een H/V klas mogelijk. Je hebt dan nog een jaar om te laten zien welke opleiding het beste bij je past.

En de Cito-toets dan?

De Cito-toets maak je in enkele dagen, de leerkrachten van de groepen 7 en 8 hebben je heel wat langer gezien. Meestal verschilt de uitslag van de Citotoets niet zo erg van wat je basisschool geadviseerd heeft. Als de uitslag van de Cito toch heel erg afwijkt van het advies gaan we met jou, je ouders en de basisschool bekijken hoe dat komt en overleggen wat verstandig is om te doen.

4


Lestijden/jaarplanner

De lessen op het Dominicus College beginnen elke schooldag om 8.30 uur. Ook als je met de bus komt is dat goed te doen. De bus stopt voor de deur. Op een lesdag is er heel wat afwisseling. Je volgt op een dag verschillende vakken en die vakken worden door verschillende docenten gegeven. Verder vinden er heel veel activiteiten plaats, gebundeld in 4 activiteitenweken. Deze vind je in de jaarplanner waar je ook thuis bij kunt via de elektronische leeromgeving van de school. Op het Dominicus College geldt: schooltijd is leertijd. In lesvrije uren kun je onder toezicht werken in een van onze mediatheken.

Lesopvang en verzuim

Het kan gebeuren dat een les uitvalt. Als het lukt wordt je lesrooster van die dag aangepast. Lukt dat niet dan regelen we in de eerste drie leerjaren vervangingslessen. Je kunt dan onder begeleiding zelfstandig aan de slag. Jouw aanwezigheid wordt elke dag nauwlettend gevolgd door de verzuimbeheerder. Als op school geen reden voor afwezigheid bekend is, wordt meteen contact opgenomen met je ouders.

Op het Dominicus College werken wij met de elektronische leeromgeving itslearning. Hier kun je via internet je huiswerk vinden en de studieplanning inzien. Je kunt ook opdrachten inleveren of mailen met je docent of klasgenoten. Iedere leerling krijgt een eigen account.

Introductieperiode

Je schooltijd begint bij ons met een introductieperiode. Tijdens deze periode vinden er allerlei activiteiten plaats in en buiten de school. Je wordt wegwijs gemaakt met informatie over de vakken, het rooster en het “Groenboek�. In die periode leer je elkaar en de school goed kennen. In september/oktober ga je met je klas op kamp. Je bent dan twee nachten van huis met je klasgenoten. Dat zijn spannende en erg leuke dagen in de buitenlucht.

Rapporten

Je krijgt drie keer per jaar een schriftelijk rapport waarin je studieresultaten staan. Maar jij en je ouders kunnen altijd je studievorderingen volgen, thuis en op school, via internet. Daarvoor moet je inloggen in Magister, ons digitale leerlingvolgsysteem. Na het eerste en na het tweede rapport worden je ouders op school uitgenodigd om hierover te praten met jouw docenten. Bij het tweede rapport in februari beoordelen de docenten of je op de goede weg bent en krijg je een prognose. Bij het eindrapport in juni of juli wordt vastgesteld of je over kunt naar de volgende klas. Gelukkig zit het meestal goed! Tussendoor kunnen jij of je ouders natuurlijk altijd een afspraak maken met je mentor.

Huiswerk

Hoeveel huiswerk? Ben ik daar uren of enkele minuten mee bezig? Voor havo, atheneum en gymnasium moet je rekenen op ongeveer anderhalf uur per dag. In de eerste weken krijg je nog weinig huiswerk. Daarna wordt het steeds een beetje meer, zodat je eraan kunt wennen.

5


Je mentor is er voor jou Wanneer je bij ons op school begint, willen we je ook graag laten vertrekken met een diploma. Dus als het even tegenzit, laten we je niet vallen. Je mentor speelt hierbij een belangrijke rol. Op het Dominicus College krijg je een eigen mentor. Je mentor is een vertrouwenspersoon met wie je over alles kunt praten, die naar je luistert en jou kan helpen, of weet bij wie je hulp kunt krijgen. Je mentor is er niet alleen voor jou, maar ook voor je ouders en voor je docenten. De mentor houdt de sfeer in de klas in de gaten, volgt jouw studieresultaten en bespreekt die met andere docenten. Is er iets aan de hand dan neemt je mentor contact op met jou of je ouders. Een prettig gevoel dat je er niet alleen voor staat.

Mentorles en studieles

Je mentor zie je niet alleen in de vakles, maar ook in de mentorles en in de studieles. Die lessen krijg je iedere week en daarin leer je hoe je het beste je huiswerk kunt aanpakken, hoe je het beste kunt leren en nog veel meer. In die lessen kun je ook je hart luchten. Met je mentor maak je plannen om de stemming er goed in te houden: af en toe een feestje en een uitstapje is nooit weg.

Extra hulp - helpt dat?

Zeker wel! Als je er zelf niet uitkomt kun je extra hulp krijgen van je docent. Die extra uitleg kun je ook krijgen van een leerling uit een hogere klas (de tutor-leerling). Deze tutor-leerlingen hebben de training tutoring op school gevolgd en weten waar ze over praten. Tegen een vergoeding kun je ook

6

terecht bij Studo, het instituut dat op onze school de huiswerkbegeleiding verzorgt.

Bureau leerlingbegeleiding

Wat als er meer aan de hand is? Dan kun je terecht bij de deskundigen van Bureau leerlingbegeleiding. Zij bieden jou ondersteuning op maat bij studie en zorg. Het team bestaat uit de orthopedagoge, de studie- en zorgcoรถrdinator, en een aantal leerlingbegeleiders. Zij schakelen ook tijdig de schoolarts of maatschappelijk werk in die aan onze school verbonden zijn. Deze mensen helpen je weer op de goede weg.

Communicatie

Jij en je ouders willen graag op tijd weten wat er speelt op school en waar je zelf rekening mee moet houden. Onze leerlingen krijgen bijna alle informatie via itslearning. De ouders krijgen iedere week een nieuwslink waarin de belangrijkste schoolzaken staan vermeld. Via deze nieuwslink komen ze direct bij de juiste informatie op de website terecht. Dit werkt snel en handig.

Meepraten

Heb je een eigen mening en wil je invloed op school? Dat kan. Ieder afdeling heeft een eigen leerlingenraad waarin je zaken kunt bespreken die voor jou en je klas van belang zijn. Je ouders kunnen zich aanmelden bij de ouderraad.


Kom zelf kijken Open Lesavond

je graag in de klas wilt komen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je wensen. Ook wij vinden het veilig dat je samen naar school kunt fietsen.

toekomstige middelbare school.

Net als op de andere scholen in Nijmegen kan het voor komen dat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Dan zal een loting plaats moeten vinden. De Nijmeegse scholen hebben hiervoor een lotingprocedure afgesproken. Deze vind je op de website van het Dominicus College onder groep 8 >aanname.

Op donderdagavond 13 februari 2014 is het Dominicus College geopend en volop in actie. Je bent dan welkom met je vrienden en je ouders op onze school. Doe mee en kijk goed. Volg vast een aantal lessen en maak kennis met jouw

Open Dag

Op zaterdag 15 februari 2014 ben je opnieuw welkom met je vrienden en ouders tijdens de Open Dag. Je kunt dan onze school bekijken en van alles en nog wat vragen, niet alleen aan de docenten, maar ook aan onze leerlingen. Die weten vaak beter te vertellen wat je kunt verwachten op het Dominicus College. Je merkt dan wel of onze school ook jouw school is. Is je keuze op onze school gevallen, dan kun je je op de Open Dag inschrijven.

Als je definitief voor het Dominicus College hebt gekozen, dan hoor je al voor de zomervakantie in welke klas je komt. Daarover hoef je je in de vakantie dus niet meer druk te maken. Op 4 juni ontmoet je tijdens de kennismakingsmiddag je nieuwe klasgenoten en je mentor. Je hebt dan al vast een idee van wat je na de vakantie kunt verwachten.

Introductiemiddag

Aanmelden

En dan nu...inschrijven! Is deze kennismaking met het Dominicus College je goed bevallen? Fijn, dan is het nu tijd om je in te schrijven. Inschrijven kan vanaf 12 februari tot en met 1 maart 2014. Bij de aanmelding kun je aangeven bij welke leerlingen

7


Specialiteiten in de onderbouw Nieuwe media

We leven in een mediacultuur. Je staat er mee op en gaat er mee naar bed. Nieuwe media zijn digitale media zoals de computer, het internet, digitale fotografie en film of een game. De laatste jaren zijn de mogelijkheden om met digitale middelen jezelf en je werk op een eigentijdse wijze te presenteren sterk toegenomen. In het vak nieuwe media leer je vanaf het

eerste leerjaar hier creatief en verantwoord mee om te gaan. Met behulp van digitale fotografie en film, met programma’s als Photoshop en Pinnacle en verschillende apps op de iPad, leer je met behulp van beeldtaal jouw werk te presenteren. We proberen telkens aan te sluiten bij de nieuwste media en trends. Tegelijkertijd leer je samenwerken, taken verdelen, presenteren, organiseren en elkaar beoordelen. Ook met je smartphone of iPad kun je fotograferen en filmen. De foto’s en filmpjes zijn in een handomdraai op internet geplaatst, met soms nare gevolgen. Ook daar besteden we aandacht aan. We hebben het dan over mediawijsheid. We willen onze leerlingen opvoeden tot kritische mediaconsumenten en mediaproducenten.

Vitaal

Denken over “wie ben ik? “ en met elkaar ervaren ’hoe doe ik?’, dat zijn de peilers in dit vormende vak. We leven samen met veel mensen die verschillende opvattingen, waarden en gedragingen uiten. Wat vind jij daarvan, en hoe ga jij er mee om? In de projectlessen van Vitaal

8

leer je wat je nodig hebt om op eigen benen te kunnen staan, zoals zelfstandig, weerbaar en solidair zijn. Je leert over normen en waarden, duurzaamheid en identiteit. Je begint in het eerste leerjaar met een groepje klasgenoten op “Het eiland NUtopia”. Je spoelt aan op een onbewoond eiland waar je met elkaar een eigen wereld gaat maken, en oplossingen moet bedenken voor de obstakels die je tegen komt. In een volgend project ga je op zoek naar jouw normen en waarden. Wat is de invloed van de cultuur waarin jij bent opgegroeid, waarin geloof jij, en hoe ziet jouw toekomst er uit? Je werkt aan je eigen portfolio met een presentatie met foto’s, een verhaal en een collage waarin jij laat zien wie jij bent.

Universum

Met het vak universum maak je, in combinatie met vakken als biologie en techniek, al in het eerste leerjaar kennis met natuurkunde en scheikunde. Dan kun je alvast een beetje wennen aan deze bètavakken, en ontdekken hoe leuk deze leerstof is. Hier kom je erachter hoe je van cola sinas maakt, hoe je een raket bouwt die ook nog de lucht ingaat, en hoe je een snaarinstrument maakt dat ook nog eens goed klinkt. Je werkt tijdens de universumlessen in het technolab, in het science-lab, of je bent bezig met een CAD-programma op de computereilanden. Universum wordt tot en met klas 3 aangeboden.


Internationalisering en Internationaal erkende Certificaten

Of je nu kiest voor het havo, atheneum of gymnasium, je wordt vanaf het begin ondergedompeld in het gebruik van de moderne vreemde taal. Zo willen we elke leerling voorbereiden op tenminste één uitwisseling met een van onze partnerscholen in het buitenland tijdens zijn schoolloopbaan. Omdat veel studierichtingen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen het Engels steeds meer als voertaal gebruiken en studenten vaak (een deel van) hun studie in het buitenland volgen, krijg je op het Dominicus College het vak Engels in het vwo standaard en in het havo facultatief aangeboden volgens de speciale methode van het ‘Cambridge English’. Daardoor leer je in een snel tempo het Engels perfect beheersen, zodat je extra goed op een universitaire studie of het hoger onderwijs bent voorbereid. Je behaalt internationaal erkende diploma’s die door tal van opleidingen in het buitenland worden erkend. Het Dominicus College is door de British Council aangewezen als een officieel Cambridge English Preparation Centre. Naast Engels kun je ook Duits en Frans afsluiten met internationaal erkende certificaten: het Zertifikat Deutsch van het Goethe Institut (4e klas) en de Diplôme d’Etudes en Langue Française (3e klas ath/gym). Je bent dan goed voorbereid op de diverse buitenlandse excursies en reizen van onze school.

Waar kun je starten in de opleiding die bij jou past?

Dominicus dus...

9


Culturele uitspattin

Je lekker uitleven in een dansvoorstelling met Introdans, alleen of samen met een aantal klasgenoten op het podium tijdens de culturele avond X-pressions, jezelf aan iedereen laten zien op YouTube in een lipdu je laten horen tijdens een toneelvoorstelling ook dat kan op het Dominicus College.

10


ngen op het Dominicus

ub, g

11


Het gymnasium, voor als je meer wilt Leer je gemakkelijk? Heb je een brede belangstelling? Houd je ervan zelf dingen te ontdekken, te bedenken en te ontwikkelen? Dan is ons gymnasium echt iets voor jou! Het gymnasium van het Dominicus College is klein maar fijn. In de lessen dagen wij je uit om je grenzen te verleggen. Op het gymnasium wordt natuurlijk veel aandacht besteed aan de talen van de oude Grieken en Romeinen en hun cultuur. Vanaf de eerste dag volg je lessen in de Latijnse taal en cultuur. Je leert hoe Romeinen zinnen maakten en hoe je een Latijnse tekst kunt vertalen, maar we gaan ook kijken hoe de Romeinen leefden. Dit doen we door in het eerste leerjaar Xanten, een archeologisch park, in Duitsland te bezoeken. In het tweede leerjaar maken we een fietstocht door Romeins Nijmegen en in het derde leerjaar is er een meerdaagse excursie naar de Romeinse overblijfselen in Trier. Vanaf de tweede klas krijg je ook les in de Griekse taal en cultuur. Dan leer je het Griekse alfabet te ontcijferen, lees je de verhalen over de goden en de helden van de oude Grieken. Ook buiten de ‘gewone’ lessen word je extra uitgedaagd op ons gymnasium. Je krijgt vanaf het 1e leerjaar masterclasses in de vorm van verrijkingsmodules. Deze modules worden tijdens een aantal vaklessen voorbereid. Tijdens de master-

12

class ga je bijvoorbeeld naar een cultureel centrum voor een workshop Muziek & Zang, of komt een bekende schrijver op school die jou helpt bij het schrijven van een kort verhaal. Je maakt ook kennis met de zeven vrije kunsten in het speciale gymnasium programma Artes Liberales, zoals Geometria. Geometria heeft met ‘meten’ te maken. Met het meten van de aarde om precies te zijn, want ‘geo’ betekent ‘aarde’ in het Grieks. En dat viel nog niet mee, vroeger, toen de mens nog amper wist dat de aarde een bol was. Hoe groot was die bol? Waar bevond hij zich precies? Met moderne hulpmiddelen leer je hoe Erastosthenes, Thales en Pythagoras over de aarde dachten en welke meetkunde zij introduceerden.

Afdelingsleider gymnasium onderbouw

Drs. N. (Nancy) van Riet - Bunte

Afdelingsleider vwo bovenbouw Drs. A.L.G.M. (Lex) Plantaz


Een leven lang boeiend Op het gymnasium hoor je de mooiste oude verhalen. Over reizen die eeuwig lijken te duren. Over houten paarden en mannen die verslaafd zijn aan de oorlog. Over sterke en gevaarlijke vrouwen. Over goden en godinnen, helden en schurken. Die antieke verhalen vertellen niet alleen maar iets over vroeger. Ook nu zie je die verhalen weer terugkomen, in beelden en schilderijen, in boeken en films etc. Als je gymnasium hebt gedaan, kun je veel gemakkelijker zien hoe de Griekse en Romeinse cultuur doorleeft in jouw eigen moderne tijd. Dat mag je zelf gaan ervaren tijdens verschillende excursies, en op je studiereis naar Rome. Je bezoekt dan onder andere het Colosseum, het Vaticaan en de St. Pieter, historische locaties die iedere gymnasiast gezien moet hebben. In de lessen wordt maandenlang naar de reis toegewerkt.

Waar neem jij de voorsprong?

Dominicus dus...

13


Het atheneum, maakt je nieuwsgierig Het atheneum is een uitstekende opleiding om je voor te bereiden op een studie aan de universiteit. Op het atheneum leer je kritisch zijn en keuzes maken, daar doe je onderzoek en word je nieuwsgierig naar kennis. Naast je mentorles en studieles maak je in het eerste leerjaar kennis met maar liefst 12 verschillende vakken. Daarmee krijg je ruimschoots de tijd om je voor te bereiden op je profielkeuze. Die keuze moet je maken in het derde leerjaar. Leren doe je niet alleen in de schoolbanken. Met excursies en korte reizen leer je ook veel buiten de schooldeur. De geschiedenis komt tot leven in het Oorlogsmuseum en in de Tweede Kamer, biologie is nog spannender bij veldonderzoek. Je gaat samen met je klas naar het theater en je doet mee met sportieve activiteiten. Als je kiest voor het atheneum ga je samen met je klasgenoten op excursie naar het buitenland. In de tweede klas ga je naar Engeland en verblijf je in een gastgezin en in de vijfde klas ga je naar Barcelona. In de bovenbouw, vanaf klas 4, kun je op de Radboud Universiteit colleges en masterclasses volgen. Profielwerkstukken worden vaak in samenwerking met de universiteit en bedrijven gemaakt.

14


Nieuwsgierig naar wetenschap? Heb je belangstelling voor de bètavakken, dan kun je in de bovenbouw je helemaal uitleven bij het vak NLT. Dat staat voor Natuur, Leven en Technologie. Je gaat dan aan de slag met onderwerpen als forensische technieken, kosmische straling, digitale techniek en aërosolen. Je gebruikt dan je kennis van verschillende vakken, zoals natuurkunde en biologie, scheikunde en wiskunde. De meeste colleges en practica volg je op de Radboud Universiteit.

Voor heel getalenteerde leerlingen is er zelfs de mogelijkheid om aan het préuniversity programma van de Radboud Universiteit deel te nemen. Kennis nemen van moderne ontwikkelingen in cultuur en wetenschap, daar kun je niet vroeg genoeg bij zijn. In klas 5 doe je mee aan het programma Studium Generale. Vier maal per jaar komen dan bekende wetenschappers, schrijvers en kunstenaars vertellen over hun werk.

Afdelingsleider atheneum onderbouw

Drs. J.G. (Jeroen) Wienk

Afdelingsleider vwo bovenbouw Drs. A.L.G.M. (Lex) Plantaz

Waar kun je werken aan je ambities? Dominicus dus... 15


Dominicus havo, een wereldje op Met ons havodiploma heb je de garantie op een goede start in het hoger onderwijs. Je wordt met degelijke lessen, leerzame projecten, culturele activiteiten en excursies goed voorbereid op je toekomst. Je krijgt in je eerste leerjaar 12 verschillende vaklessen, naast je mentorles en studieles. Dat is beslist even wennen. In de studielessen word je geholpen om hier goed mee om te gaan. In de mediatheek is altijd iemand aanwezig aan wie je vragen kunt stellen. Veel leerlingen studeren daar. Dit zorgt ervoor dat je snel alle mensen kent, en dat zorgt er weer voor dat je je prettig voelt, wat heel belangrijk is om goed te kunnen leren. Ook in de lessen drama leer je elkaar goed kennen door samen het toneel op te gaan. In ieder leerjaar werk je met klasgenoten aan vakoverstijgende projecten. Zo ga je samen op “Kruistocht in spijkerbroek”. Je ontdekt wat de invloed is geweest van deze kruistochten in de geschiedenis, en je presenteert je ontdekkingen aan je klasgenoten. In de tweede klas staat het project: de Energenieke School op het programma. Met een aantal leerlingen uit je klas start je een adviesbureau. Je doet onderzoek naar duurzaamheid op school en bij verschillende bedrijven in Nijmegen. Met je bureau bedenk je wat de school kan

16

doen om energiezuiniger te worden. In het derde leerjaar ga je uitwisselen met scholen in Frankrijk, Polen en Turkije. In klas 4 ga je op studiereis naar London.

Ondernemen op het Dominicus College Op het Dominicus College worden actieve leerlingen gewaardeerd. We laten je graag meedenken over hoe zaken op school zijn geregeld. In de derde klas krijg je de gelegenheid om tijdens het project Day for Change een eigen minionderneming te starten. Tijdens dit project ga je met klasgenoten een echt bedrijfje opstarten met een microkrediet. De winst die je met je bedrijfje gaat behalen is bestemd voor goede doelen. Ben je geïnteresseerd in ondernemen, dan kun je je kennis en vaardigheden in de bovenbouw verder ontwikkelen bij het keuzevak Management en Organisatie.

Afdelingsleider havo onderbouw Drs. M.B.J. (Marja) Alofs

Afdelingsleider havo bovenbouw Dhr. T. (Tom) Groenenberg


t

p zich

Waar haal je het beste uit jezelf?

Dominicus dus‌ 17


De Monnikskap: geen gewoon programma, wel een gewoon diploma Ben je fysiek beperkt of langdurig ziek, dan kan de speciale afdeling van het Dominicus College, De Monnikskap, uitkomst bieden. Je volgt op De Monnikskap geen gewoon programma maar aan het einde van je opleiding krijg je wel een gewoon havo-, atheneum- of gymnasium diploma. Alle leerlingen op De Monnikskap krijgen een individueel gefaseerd onderwijsprogramma, dat zoveel mogelijk is aangepast aan de handicap of de ziekte. Soms kun niet naar school omdat je ziek bent, opgenomen wordt in het ziekenhuis voor een operatie of langdurig thuis moet revalideren. In dat geval moet het lesprogramma worden aangepast. Dit betekent ook dat je veelal langer over je opleiding mag doen dan reguliere leerlingen. Bij de aanmelding wordt goed onderzocht of jij in aanmerking komt voor deze afdeling. Je behoort tot de leerlingen met een cluster 3 indicatie. Dit wordt beoordeeld door een aantal deskundigen en de schoolleiding. De Monnikskap is de enige school in Nederland met speciale voorzieningen in regulier havo/vwo-onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke

18

handicap of langdurige ziekte. Daarom komen onze leerlingen niet alleen uit Nijmegen, maar uit heel Nederland. Je krijgt les in kleine groepen. Daardoor kunnen de docenten veel persoonlijke aandacht aan jou geven. Een belangrijk hulpmiddel voor je studie is de elektronische leeromgeving itslearning. Als je internet aansluiting hebt, kun je vanaf

elke plek je studiewijzers raadplegen. Dit is erg fijn als je bijvoorbeeld langere tijd thuis moet revalideren. Ook experimenteren we met de mogelijkheden van skypen. Hierbij kun je vanaf thuis of vanuit het ziekenhuis beeldcontact hebben met je docenten en mentor op De Monnikskap.

Ruimte voor speciale aandacht De Monnikskap is gehuisvest in de nieuwe vleugel van het Dominicus College. Het gebouw is voorzien van de meest moderne faciliteiten en alle aanpassingen zijn doorgevoerd die het onderwijs aan lichamelijk gehandicapte of langdurig en chronisch zieke leerlingen mogelijk maken. Er zijn ook ruimtes gerealiseerd voor fysio-, ergotherapie en voor logopedie en in de directe nabijheid van de school zijn een aantal appartementen, in beheer van Plurijn, beschikbaar voor de leerlingen van De Monnikskap.

Afdelingsleider

Dhr. T. (Tom) Groenenberg


Waar wil de docent ook van jou leren?

Dominicus dus...

19


Bereikbaarheid Tegenover de school op de Energieweg is een bushalte voor buslijn 7 (Centraal Station - Brabantse Poort v.v.) buslijn 89 (Schoolbus Druten - Goffert v.v.). Op de Dennenstraat is een bushalte voor buslijn 6 (Brabantse Poort - Hatert - Centraal Station - Neerbosch Oost v.v.)

Heb je na het lezen nog vragen bel of mail ons: postbus@dominicuscollege.nl Vraag wel even naar je eigen afdelingsleider: Gymnasium onderbouw Drs. N. (Nancy) van Riet – Bunte Atheneum onderbouw, inclusief H/V klas Drs. J.G. (Jeroen) Wienk

Postadres Postbus 40020 6504 AA Nijmegen Internet www.dominicuscollege.nl E-mail postbus@dominicuscollege.nl

Havo onderbouw Drs. M.B.J. (Marja) Alofs

Bezoekadres havo, atheneum, gymnasium, monnikskap Energieweg 93 6541 CZ Nijmegen Telefoon (024) 377 21 64 Fax (024) 379 07 58

Vwo bovenbouw Drs. A.L.G.M. (Lex) Plantaz Havo bovenbouw en Monnikskap T. (Tom) Groenenberg

Copyright: Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Dominicus College. Lay-out: Rick de Leeuw, REA-College Nederland.

Kennismakingsboekje Dominicus College  

Alles wat je wilt weten over het Dominicus College