Page 1

KÖRNYEZETBARÁT JELZÉS

környezetbarát jelzés 36x6,5 mm szín: C:0 M:0 Y:0 K:100 Myriad Pro, Black

6,5 mm

36 mm

D O M B Ó VÁ R

2012. november 22., XXII/47.

Jelzés távolsága a léniától: 0,5 mm Jelzés a logóhoz középre rendezve

Ákos újra látványos koncertet ígér A fergetegesre sikerült nyári Sziget-koncert után Ákos most a nemrég megjelent, 2084 című lemezének bemutatójára készül, amely december 15-én lesz a Sportarénában. 2. oldal
2012. november 22.

Vizsgáltassa meg autója Ákos újra látványos koncertet ígér világítását díjmentesen!

November 14-én lezárult a „látni és látszani” felkészülési időszak első szakasza. A hatósági ellenőrzéssel párhuzamosan december 15‑ig lehetőség van a továb‑ bi ingyenes felülvizsgálatra a kampányhoz csatlakozott szervizekben. Az ellenőrzések során a

A fergetegesre sikerült nyári Sziget-koncert után Ákos a nemrég megjelent, 2084 című rendőrök vizsgálják, hogy lemezének bemutatójára készül, a gépjárművezetők eleget amely december 15-én lesz a tesznek-e a látás és a látható‑ Sportarénában. ság követelményeinek. Akik ezen rendelkezéseknek nem tesznek eleget, azzal szem‑ ben az intézkedő rendőr fi‑ gyelmeztetéssel, helyszíni bírság kiszabásával, vagy fel‑ jelentéssel élhet.

negyedszázad alatt közösséggé szervezte önmagát. –  Idei lemezbemutató koncerted követi-e­ országjáró turné? Ha igen, ismertek már az állomások, és lesz-e határon túli fellépés is?

További infó: www.edevill.hu honlapon! Ede Autódiagnosztika Dombóvár, Dália u. 2/b Tel.: 06-30/9277-051 74/462-617 –  Miben lesz más ez, mint az eddigi koncertjeid? –  A december 15-ei előadá‑ son bemutatjuk a 2084 dala‑ it, emellett játszunk átdolgozá‑ sokat és régi repertoárdarabo‑ kat is, az idei hangvételhez iga‑ zítva. Trióban zenélünk: Le‑ pés Gábor szintetizátorozik és vokálozik, Bánfalvi Sanyi csépe‑ li az elektromos dobokat, jóma‑ gam az éneklésen kívül szórvá‑ nyos gitározással, szintizéssel és dobolással borzolom a kedélye‑ ket. Aki látta a VOLT-on vagy a 20. Szigeten adott koncertün‑ ket, az már kapott ízelítőt ab‑ ból, ami decemberben még ko‑ molyabban dörren meg az Aré‑ nában. Lehetne dumálni a kive‑ títőkről, mert sok lesz, meg lézer meg piró satöbbi, de a lényeg az, hogy Magyarország legnagyobb fedett koncerttermében dalokat játszunk – ráadásul egy olyan közönségnek, amely az elmúlt

–  Minden az Aréna sikerétől függ. Ha minden a tervek sze‑ rint alakul, jövőre a 2084 anya‑ gával turnézunk majd. Sok fel‑ kérést kaptunk, az összes komo‑ lyabb fesztivál hívott már, emel‑ lett saját bulikat is tervezünk 2013-ban, de erről még korai beszélni. –  A 2084 címmel az orwelli gondolatra utalsz vissza. Miként jelenik ez meg ma? –  A szabadság szolgaság. A múlt azé, aki megműveli. Tart még az 1984-es év, nem nehéz észrevenni: a megfigyelés, a ma‑ nipuláció, az örökös megmagya‑ rázás és az intézményesített ha‑ zudozás korában élünk. Talán aktuálisabb az orwelli gondolat, mint valaha. –  2012-ben kiadott lemezeddel a szintipop korszakát idézed fel, 2013 vége felé pedig szólópályafutásod kezdeteit szeretnéd „megidézni” néhány koncer-

ten. Miért tartod ennyire fontosnak, hogy visszanyúlj a múlthoz, a gyökerekhez? –  A szintipop volt az a stílus, amellyel énekesként bemutat‑ koztam csaknem negyed évszá‑ zaddal ezelőtt, 2013 nyara szá‑ munkra ennek a stílusnak a je‑ gyében telik. De jövőre lesz 20 éves életem első szólólemeze is, a Karcolatok. Ezt a jubileumot néhány akusztikus hangvételű koncerttel ünnepeljük meg vala‑ mikor jövő ősszel. Ha az ember elég sokáig van jelen egy műfaj‑ ban, egymást érik az évfordulók. –  Ha arra kérnélek, hogy írd le, milyen sajátos viszony fűz a zenéhez, hogyan jellemeznéd a „kapcsolatotokat”?­ –  Nagyon sokat kaptam a ze‑ nétől: érzelmeket, emlékeket, gondolatébresztést, világlátást. Ezt szeretném a magam eszkö‑ zeivel visszaadni annak, aki el‑ fogadja. –  Saját magad írod a dalszövegeket. A megjelenés után gyorsan bearanyozódott 2084 dalaihoz miből merítettél erőt, ihletet? Mire számítsanak a rajongók az új lemezzel kapcsolatosan? –  Aki nem ijed meg tőle, az sok apróságot felfedezhet a le‑ mezen, Latinovits-­hatásokat, Garai Gábor költészetére va‑ ló utalást, a Szárnyas fejvadász hangjait, Orwellt, Huxleyt,­ bib‑ likus képeket, olyan dolgokat, amelyek megérintettek, foglal‑ koztatnak. Az emberi problé‑ ma érdekel, születés, szerelem, öröm, veszteség, halál. Másról is lehet írni persze, csak nem érde‑ mes. Egy jó könyv, néha egy új‑ ságcikk vagy egyetlen szó is be‑ indíthatja az embert. Budai Klára
2012. november 22.

Energiastop

A szakembereken spórolunk

A lakásfelújítók több mint fele a fűtésszámláját csökkentené, de csak kevesen kérik ki szakember véleményét arról, hogy mivel és hogyan szigeteljék lakásukat, házukat. A megkérdezett magyar családiház-tulajdonosok 54 szá­ za­léka energia-megtakarítás, azaz a fűtésszámla csökkenté‑ se miatt fogott a felújításba, és csak ezt követően volt szem‑ pont a kényelem, valamint az ingatlan esztétikai állapotá‑ nak javítása. A felújítás során a családiház-tulajdonosok közül ablakcserét 35 százaléka haj‑ tott végre, fűtéskorszerűsítést 29 százalékuk, homlokzati, te‑ tő-, illetve padlásszigetelést 28 százalékuk, tetőfelújítást, illet‑ ve ezek kombinációját 25 szá‑

Életmentő kabát

Norvégok fejlesztettek ki olyan kabátot, melybe egy bluetooth-szal ellátott mobiltelefont építettek, az internetre csatlakoztatva azt így csoportokat is koordinálhatnak.

Elkészült elektromos miniautója, a Micro Commuter szériaváltozatával a Honda. Érdekessége, hogy műszerfal helyett táblagép szolgáltatja a menetadatokat.

Bemutatkozik az Ipari park

2012. november 17-én Kapos­ szek­csőn, a Közösségi Házban volt a megnyitója a „Bemutatkozik az Ipari Park” című kiállításnak. A rendezvény azért jött létre, hogy közelebbről is megismerkedhessünk a Dombóvár és Kaposszekcső között zalékuk végezte el a ház ener‑ működő Ipari Parkkal. giahatékonyságának javítása érdekében. A felújítás megter‑ vezéséhez a tulajdonosok egy‑ harmada vesz igénybe szakem‑ bert – derül ki egy felmérésből. A megfelelő építőanya­gok és termékek kiválasztásában pe‑ dig már csak 10-ből 2 megren‑ delő kéri szakember segítségét. A felhasznált szigetelőanyag‑ ok kiválasztásánál nem a mi‑ nőség, hanem az ár a döntő, és a felújítók nem a tervező és ki‑ vitelező szakemberek, hanem a kereskedők véleményét kérik ki. A Knauf Insulation kutatá‑ sa szerint 100-ból mintegy 60 családi ház homlokzat-szigete‑ lését végzi szakkivitelező vagy generálkivitelező, a fennmara‑ dó 40 ingatlanon ezt a munka‑ fázist is a tulajdonos saját ma‑ ga végzi el.

Elektro-Honda

A szovjet csapatok kivonulá‑ sa után vált lehetővé, hogy az itt hagyott épületeket hasznosítsák. Lakóépületek és ipari üzemek kerültek kialakításra, melyekben számos vállalkozás találta meg számítását vagy sajnos a gazda‑ sági helyzet rosszabbodása mi‑ att szüntette meg azt. Sokan ma sem tudják kik, milyen vállalko‑ zások, cégek működnek itt. 18 vállalkozás fogadta el a meghívást és mutatkozott be, állított ki termékeiből az érdek‑ lődőknek. 1. Agrár-Bioetanol Kft 2. BIOGÁZ- UNIÓ Zrt 3. Fémker Kft 4. Gluténmentes BT 5. Horváth István 6. Humanpark-D Kft 7. Kapos ITK Nonprofit Kft 8. KRI-SA Kft 9. Makra Kft

10. Metallo-Bolt Kft 11. Nagy László mezőgazdasági vállalkozó 12. Nyisztor Zoltán 13. Partner in Pet Food Hungária Kft 14. PU-LI-KA Kft 15. Remler - Csapó Kft 16. Schein Orthop. Serv. Ungarn 17. Tolna Megyei Agrárkamara 18. Swietelsky A köszöntő után kapos­szek­ csői gyerekek, Német Győzőné, valamint Köbli József hangolták rá a közönséget a kiállítás anya‑ gára. Verseik a munkáról szól‑ tak, illetve kapcsolódtak vala‑ melyik céghez. Pl: Csodakutya – Partner in Pet Food Hungária Kft; Játszótér – Nyisztor Zoltán fajáték készítő stb. A műsor után Papp Nándor, az Ipari park ügy‑ vezető elnöke beszélt a park tör‑ ténetéről, szerepéről, fontossá‑ gáról. Többek között elmondta: közel 30 vállalkozás 500 ember‑ nek ad kenyeret a kezébe. Az Elnök úr szavai után Szente Ferenc, a KAPOS ITKN Kft intézményvezetője ismertet‑ te, milyen szolgáltatásokkal áll a Kft a környékbeliek rendelkezé‑ sére. Majd Molnár István, az Ag‑ rár-Bioetanol Kft. vezetője be‑ szélt a biogáz és bioetanol üze‑

mekről. Elmondta: új szemlélet‑ re van szükség az energiaterme‑ lésben. Majd az érdeklődők egy kisfilmet nézhettek meg, ho‑ gyan épült a biogáz üzem. A megnyitó után mindenki szabadon tanulmányozhatta a cégeket, kérdezhetett a jelenlé‑ vő képviselőktől. A kiállítás november 30-ig lá‑ togatható az alábbi időpontok‑ ban: november 22., 23., 26., 29., 30-án: 16.00-18.00-ig November 27-én: 8.00-11.00ig; november 21., 28-án: 17.0019.00-ig. Minden érdeklődőt, környe‑ zetére kíváncsi látogatót szere‑ tettel várunk! www.infodombovar.hu/helyi hírek


4

2012. november 22.

Életmód

Űzzük el a lábszagot!

Lábizzadás ellen használjunk különböző sókat, melyek fokozzák a vérkeringést, összehúzzák a pórusokat, vagyis csökkenthetik a verejtékezés mértékét. Emellett tisztító, bőrradírozó hatásuk is van.

Fontos a hidratálás

A téli hónapokban gyakran száraz, repedezett a bőr, ezért nagyon fontos a hidratálás. Ezen segíthet a megfelelő folyadékbevitel, de érdemes naponta legalább egyszer (lefekvés előtt) bekenni a lábunkat krémmel, vagy kényeztessük olívaolajas lábpakolással.

Szép lábak 5 lépésben Módjával egészséges! A téli hónapokban a D vita1. min szint jelentősen csökken, mivel a napfényben 4. ilyenkor túlságosan kevés A lábápolás elsődleges része a szőrtelenítés. Ez a mozzanat a napi rutin közé tartozik, hiszen a sima és sely‑ mes bőr elengedhetetlen az ápolt megjelenésnél. A kellemesen napbarní‑ tott árnyalat szexivé va‑ rázsolja a lábakat, még télen is érdemes néhány alkalom‑ mal a mesterséges barnulás‑ nak hódolni. A visszerek, és a duzzadt boka elkerülhető, ha a megfáradt lábakat munká‑

2. 3.

ból hazatérve felpolcoljuk, és rendszeresen masszírozzuk! A keresztbe tett lábban megváltozik a vérkerin‑ gés, ha tehetjük, kerüljük el. A gyakran tapasztalt zsibba‑ dás is ennek a következmé‑ nye, miközben a boka beda‑ gadhat és a visszeresedést is fokozza. A lépcsőzés átmozgatja a végtagokat, megeme‑ li a pulzust, és serkenti a vér‑ keringést. Egyszóval felér egy pár perces frissítő tornával.

5.

az ultraibolya fény ahhoz, hogy az emberi bőrt D vitamin termelésre serkentse.

Mértékletes szoláriumo‑ zással a D vitamin szintünket egyensúlyban tarthatjuk. Ez‑ által megelőzhetjük a csont‑ ritkulást, kedélyjavító hatá‑ sú, téli depresszió ellen java‑ solt. Számos bőrbetegség – pikkelysömör, ekcéma, bőr‑ festékhiány, aknés, pattaná‑ sos bőr – kezelésében segít‑ ségünkre lehet. Vagy ha csak egyedüllétre, pihenésre, szebb

bőrszínre vágyunk, keres‑ sük fel az ÚJDOMBÓVÁRI SZOLÁRIUMot a körforga‑ lom üzletsoron. Tel.: 20/397‑ 5496. Mindenkit szeretettel várunk 9–20 óráig. Gulyás Ju‑ dit és Rácz Nati.

Fájó pontunk lehet a térdünk KÖNYVAJÁNLÓ Hadas Krisztina:

Egy tökéletlen anya naplója Hadas Krisztát riporterként és műsorvezetőként ismerhette meg a közönség. Most azonban nem mint tévés, hanem kétgyerekes, dolgozó anyaként és feleségként jelenik meg. A kacagtató öniróniával megírt „Egy tökéletlen anya naplójá”-ban az olvasó egy zaklatottan pörgő, egyáltalán nem cukormázas család hétköznapjaiba kap betekintést.

Mozgásszerveink között a térd az egyik leginkább kihasznált ízület. Az ízületekben a csontok egymás közötti súrlódásmen‑ tes mozgását, az ízületi felszí‑ neket borító porcszövet és az ízületi üreget kitöltő ízületi fo‑ lyadék biztosítja. Ezek állandó terhelésnek vannak kitéve, és a károsító hatások következmé‑ nyeként könnyűszerrel lépnek fel gyulladások. Az ízületi kopás az öregedés természetes velejárója, ugyan‑ akkor az általánosan elterjedt mozgásszegény életmód is nö‑ veli az esélyét a térdízületi bán‑ talmak kialakulásának. A hir‑ telen megerőltetés, a túlterhe‑ lés ugyancsak gyulladáshoz ve‑ zethet. Arról nem is beszélve, hogy a korábbi balesetek is je‑ lentősen növelik annak az esé‑ lyét, hogy egy nem rendeltetés‑ szerű mozdulat következtében

az ízületi porcok (meniscusok) megsérüljenek. Az életkor előrehaladtával ezek a kockázatok fokozato‑ san nőnek, a lágyrészsérülések gyógyulási ideje jelentősen meghosszabbodik. Sajnos ki‑ jelenthetjük, harminc év felett már egyre nő az esélye az ízü‑ leteket érintő egészségkároso‑ dásoknak. A térdízület sérülésére, ko‑ pására sok esetben csak tompa fájdalomérzet utal, de később már szinte mindig élesebben is

jelentkezik a fájdalom. A pihen‑ tetés hatására azonban gyakran tünetmentesnek érzik magukat az érintettek, ami csalóka be‑ nyomás csupán és nem jelen‑ ti azt, hogy a probléma meg‑ szűnt létezni. A kezelések so‑ rán az elsődleges feladat a térd‑ ízület tehermentesítése, töb‑ bek között a testsúly csökken‑ tésével. Állapotjavító szerepük miatt fontos feladat jut még a különféle fizioterápiás gyakor‑ latoknak, a gyógymasszázsnak, víz alatti tornának is.
2012. november 22.

Életmód

Fájdaloműző gyógynövények

Fogfájásra leginkább a kamilla, a borsmenta és a zsálya ajánlható. Külön-külön is hatékonyak, de mindháromból egyszerre is készíthetünk oldatot. Egy-egy kanállal használjunk belőlük, forrázzuk le három deci vízzel. Ha már langyos, kezdjünk öblögetni vele.

Meglazul, ha lazán vesszük! A fogínysorvadás kialakulása általában fájdalommentesen zajlik, ezért, ha nem ismerjük a tüneteit, könnyen már túl későn kerülhetünk a fogorvoshoz. A fogínysorvadás előbbutóbb a fogak kihullásához ve‑ zet, ezért nagyon fontos, hogy időben kezdjük kezeltetni a tü‑

Harc a fogkő ellen

A fogkőképződést teljesen meggátolni nem lehet, de a lepedék rendszeres eltávolításával sokat tehetünk a megtelepedése ellen, kialakulását ugyanis a genetikai hajlamon kívül, a táplálkozás és a szájhigiénia is meghatározza. A professzionális fogkő-eltávolítást évi 3-4 alkalommal ismételni kell, ugyanis a fogkő az ínygyulladás okozója is lehet, amely sokszor a kellemetlen szájszag hátterében áll.

neteket, de még jobb, ha a sza‑ bályos fog- és szájápolással megelőzzük azokat.

A fogínysorvadás egysze‑ rű felszíni ínygyulladásként in‑ dul, de a gyulladás terjedésével a foggyökér és a körülötte lévő rostok elkezdenek folyamato‑ san pusztulni. Tehát beindul a csont sorvadása is. A folyamat azért is nagyon veszélyes, mert az íny alatt történik, és gyak‑ ran már csak azt vesszük észre, hogy meglazul, mozog, majd kihullik a fogunk.

Mi is a fogszuvasodás? A fogszuvasodás során áttö‑ rik a zománc, ami hideg-, me‑ leg-érzékenységet válthat ki. Első lépésként a fogak felszí‑ nén megtelepednek a baktéri‑ umok, amelyek savat termel‑ nek, így kioldják a kalciumot a fog anyagából. Amennyiben az üregkép‑ ződés

tovább halad, a szuvasodás érinti a fog belső állományát, a dentint is, és ha eléri az idege‑ ket, a fájdalom már súlyosabb jelleget ölthet, és ekkor már külső beavatkozás nélkül is érezhetjük.

Akkor most mi egészséges?

Kutatók igazolták, hogy az alma nagyobb eséllyel roncsolja a dentint, amely a fog fő támasztószerkezetét adja, mint az üdítőitalok.


6

2012. november 22. ÁLLÁSBÖRZE

Kozmetikai termékek forgalmazásához jelentkezőket keresek, ingyenes regisztrációval. Hívj! 30/552-1009. Dombóvár és környékéről lakatost, forgácsolót, CO-hegesztőt keresünk. Érd.: 06-30/641-5334.

Lakatosüzembe üzemvezetőt keresünk Dombóvárról és környékéről. Érd.: 06-30/641-5334. CE, DE kategóriás jogosítvánnyal, gyakorlattal, nemzetközi jogosítvánnyal

állást keresek. Minden megoldás érdekel. Érd.: 06-30/837-5422. Ingatlanközvetítő munkatársat keres fő- illetve mellékállásban (alapbér + jutalék). 06-70/7736-577.

INGATLAN D O M B Ó V Á R

Téglaépítésű lakás eladó a Molnár György utcában. Érd.: 30/481-3436, 30/5252-540. Dombóváron, az orvoslakások alatti garázssoron garázs olcsón eladó. Érd.: 06-20/223-9995. Sürgősen eladó földszinti, kétszobás, jó állapotú lakás. Irányár: 5,9 MFt. Érd.: 30/256-1353. Dombóvár központjában szoba, konyhás, fürdőszobás, cserépkályha fűtéses házrész eladó. 06-20/4383718. Az Allende utcában 54 m2-es, felújított, erkélyes, gázfűtéses lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Tel.: 30/5602582.

Hunyadi téri mélygarázsban garázs kiadó. Érd.: 06-30/908-5831. Dombóváron kétszobás, I. emeleti lakás kiadó. Érd.: 06-30/9473-657. Kétszobás, földszinti, felújított, bútorozott lakás azonnali költözéssel kiadó. 74/460-430. Albérlet kiadó nemdohányzó férfi részére, családi háznál, gimnáziumnál. Érd.: 06-30/462-7940. Liget ltp-en III. emeleti, kétszobás, bútorozatlan lakás max. 2 fő részére, hosszú távra kiadó. 06-20/4379-630. Nagyhajmáson garzon kiadó különálló épületben, kedvező áron. Tel.: 20/590-1434. Dombóváron, családi háznál bútorozott, olcsó albérlet kiadó. Érd.: 0620/357-4077.

Dombóváron, Béke utcában 100 m2-es, összközműves családi ház kocsibeállóval, beköltözhető állapotban, tulajdonostól eladó, esetleg kiadó. Ár: 6.900.000.-. 06-30/205-6377, 0672/222-400. Dombóváron, Rákóczi utcában felújítandó családi ház tulajdonostól eladó. Irányár: 4.500.000.-. 06-30/205-6377, 72/222-400. Garázs (20m2-es) eladó Dombóvár belvárosában, emeletes ház földszintjén, biztonsági kapuval, villanyórával. Tel.: 06-20-401-4559. Dombóváron, a Nyergesben, a buszmegállóval szemben lévő zárt terület présházzal eladó. Villany, víz van. Érd.: 74/461-654, 06-20/984-8277. Molnár György utcai garázssoron aknás garázs eladó (villany van). 0620/540-3311. Bartók Béla utcában polgári ház eladó új tetővel, 1.800 m2-es telken. Érd.: 06-20/454-7518. Bezerédj utcában egyedi fűtéses, 68 m2-es lakás eladó. Irányár: 9.500.000.-. 06-20/250-2244, 06-30/2130-899, esti órákban. Dombóvár-Szőlőhegyen szintes, kertes, közepes állapotú családi ház eladó. 74/460-940, 06-20/958-2343. Akár 30 napon belül készpénzért vásároljuk meg eladó ingatlanát. www. auctionmarkets.hu 06-30-969-4435. Bezerédj utcai garázssoron, a fűtőmű mögött garázs eladó. Érd.: 06-30/5326548. Dombóváron, Rákóczi utcában családi ház eladó külön Kertváros felőli bejárattal is. 06-30/458-7717. Ady u. 4. IV. emeleti, téglaépítésű, 39 m2-es, összkomfortos, egyedi hőmenynyiségmérővel felszerelt lakás eladó. Irányár: 5.500.000.-. Érd.: 30/2266292. Eladó Dombóváron egy irodahelyiség, irányár: 3.900.000. Érd.: 06-30/41-44175, 06-30/84-77-009.

INGATLAN VIDÉK

Kaposszekcsőn háromszobás, felújításra szoruló családi ház 1045 m2 telekkel eladó. Érd.: 74/676-761, 30/6179-120. Otthon és megélhetés! Döbröközön nagy ház nagy telekkel, rendezett állapotban, reális áron, bútorozottan eladó. Csere is érdekel! Telefon: délután vagy este: 74/435-053. Félig felújított ház eladó Szarvasdon. Müller, tel: 06-70/604-6311, 0049171/9555-422. Állattartó telep eladó. Érd.: 0620/349-8363. Kapospulai hegyen szőlő, gyümölcsös présházzal (víz, villany) eladó. 74/462-295, Gyugyiné.

ÜZLET

Dombóvár belvárosában 250 m2-es családi házban 150 m2-es működő üzlethelyiség +háromszobás, teljesen felújított lakrész áron alul eladó. 0630/901-9938. Kocsma kiadó Újdombóváron (volt Flipper Söröző). Érd.: 06-30/946-7959. JÁRMŰ

Lada Niva 4x4, 1.7 95-ös eladó. Irányár: 220.000 Ft. 06-30/640-9570.

OKTATÁS

Boltvezető, bolti eladó, vendéglős, szakács, cukrász, pincér tanfolyam indul. Tel.: 06(70)637-4750 www.minervakft.hu

KIADÓ

36 m2-es, összkomfortos lakás kiadó vagy eladó. Érd.: 74/462-317, 0630/254-3698. Hunyadi téri garázssoron hosszabb távra garázs kiadó. Érd.. 06-30/7433465. Jókai utcában kétszobás, I. emeleti, igényes, egyedi gázfűtéses lakás kiadó. 74/460-430. Újdombóvári házrész részben bútorozottan kiadó. 74/468-547, 30/7715845.

Opel Calibra V6 full extrás, 94-es évjáratú eladó. Érd.: 06-20/334-6408. 2001-es évjáratú Renault Twingo jó állapotban eladó. Tel.: 06-30/4843015. Opel Astra G Caravan 2007-es évjáratú, extrákkal, vonóhoroggal, megkímélt állapotban, 26.000 km-rel eladó. Érdeklődni: 74/462-346 telefonszámon.

"Seigi 2009" Kft. Szakképzés utoljára a régi OKJ szerint! Biztonsági őr, testőr, vagyonőr tanfolyam Dombóváron. Tel.: 06-20/910-7467. Nytsz.: 00852-2009. SZOLGÁLTATÁS

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-30/72961-12.

Riasztószerviz: szerelés, javítás, kivitelezés, karbantartás, ingyenes árajánlattal. 24 órás távfelügyelet 1990 Ft/hótól. Dombóvár, Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 06-74/468-665, 06-209/578-636. Kiskertek szántását vállalom. Érd.: 06-20/580-2327, 74/461-887.

Ácsmunkák, tetőfedés, mindenféle faipari munkák, csatornázás, teraszok készítése. Ingyenes felmérés. 06-30/346-9871, 0674/461-284. Segélyhíváshoz nővérszolgálati, támadásjelzéshez járőrszolgálati készenlét 2.180 Ft/hó. Dombóvár, Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 06-74/468-665, 06209/578-636. Érintés-, tűz- és villámvédelmi mérési jegyzőkönyvek, villanyszerelés. Blázsovics Ferenc, 06-20/248-2353. TV-javítás szállítással, Dombóváron és környékén. Érd.: 0630/6627-813, 06-30/298-1697, 74/465-669, Molnár. Áramszolgáltatói ügyintézés, mérőhelyek szabványosítása, feszültség alatti munkavégzési engedéllyel. 0620/248-2353, Blázsovics. Ház körüli mindenféle kisebb javító lakatosmunkák, zárak javítása, cseréje, ajtó-ablakrács készítése. 06-30/3324-175. Angol, német nyelvtanítás magántanárnál. Felkészítés érettségire, nyelvvizsgára. Munkavállaláshoz. Korrepetálás. 30/575-2298.


7

2012. november 22. Fuvarvállalás 3,5 tonnás teherautóval, 1,5-2 tonna raksúllyal. Érd.: 06-30/260-2632. Tetőszerkezetek javítása, felújítása, új tető készítése, cserépátrakás, lambériázás, fa burkolás, gipszkartonozás, teraszok készítése, csatornázás. Anyagbeszerzéssel, ingyenes árajánlattal. 06-30/9933-297.

Hízók eladók. Érd.: 06-70/335-0757. Hízók, malacok eladók. Érd.: 30/5042647. 1 db 200-230 kg-os göbe vágásra eladó. 1 db 120 kg-os húsjellegű hízó eladó. 72/451-425. Bábolnai vörös tojójércék, pecsenyekacsák kaphatók. Szállítás ingyenes. 30/274-2160, 30/285-6743. 10 hónapos vörös tojótyúk vásár, 650.-/db. Kiszállítást vállalok. 74/200128, 20/271-3129. 2 db 170-180 kg-os hízó eladó. Érd.: 06-30/2043-621. Hízók eladók. Érd.: 06-20/9308-814. Választási malacok és süldők Sásdon eladók. Tel.: 06-20/803-7915. VEGYES

Húsfüstölés szakértelemmel. Garázs kiadó Dombóváron, az orvoslakások alatt. Érd.: 06-30/266-2524. Színesfémet és ócskavasat veszek magas áron. Házhoz megyek. 0620/805-5041.

Varga Gábor gyógygomba-kivonatainak teljes választéka kapható. Érd.: 06-74/467-355, 06-30/509-1214. Termőföld kb. 8 m3 ingyen elvihető. Érd.: 06-20/3393-644. Fenyőfa luc és ezüst, karácsonyra nagyobb tételben eladó. Tel.: 20/5901434. Grenismith zöldalma és Topáz piros alma eladó. Érd.: 06-70/429-1353. Újra Box-aerobic Dombóváron! Várok minden mozogni és fogyni vágyót péntekenként 17.00-18.00-ig az Ipari Iskola Aerobic termébe, egy pörgős, hangulatos órára. Ár: 550 Ft/óra. Érd.: MátraiKovács Diána 20/228-0973. Vékony tűzifa megrendelhető 9.500 Ft/erdei m3 (1x1x1,75m). 74/468-547, 30/771-5845, 30/723-7674. 25-30 kg-os süldők, Stihl fűrészek, 50-es Simson, valamint Mezo robogó eladó. 06-30/853-2885.

Kukorica, búza és zab eladó. Érd.: 06-30/453-9842.

ÁLLAT

Malacok, süldők eladók. 06-20/2280949. A Kaposszekcsői Mg. Zrt. csikóstőttősi sertéstelepéről nagy súlyú vágósertések korlátozott mennyiségben eladók. Érd.: 30/6362-456. Tojótyúk (vörös, 1 éves) házhoz szállítva 650 Ft/db. Rendelés: 06-20/2042382. Vágásra göbe eladó. Kaposszekcső, Jókai u. 2. Tel.: 74/464-096, 06-20/2994874. Hízók eladók. Tel.: 06-30/223-3615. Hullámos papagájok és egy pár énekes papagáj eladó. Érd.: 06-30/4587717. 5 db malac és hízók eladók. Érd.: 0630/490-2559.

Tűzifa eladó hasogatva, kiszállítva 13.000 Ft/m3. Érd.: 06-30/356-2293. Fokhagyma, petrezselyemgyökér mag, dughagyma termelőtől eladó 250 Ft/kg-tól. Telefon: 70-218-9764. Masszírozós zuhanykabin szétszedett állapotban, mélyen ár alatt eladó. Tel.: 74/435-053. Láncfűrész alig használt, gáztűzhely 3 db teli palackkal, sífutólécek eladók. Ár megegyezés szerint. Tel.: 74/435-053. Fenyőfa kiválasztható. Karácsony előtt frissen vágva elvihető, gyökeresen is. 06-30/260-2632. Árbóc akác csemete eladó. 72/459166, 30/223-1289. Farönköt, fűrészárut, faterméket exportáló cégekkel keresünk együttműködést. Telefon: +36-30/626-37-67. Vegyes tűzifa aprítva eladó, 8.000 Ft/ m3. Érd.: 06-70/625-6977. Zongora eladó. Érd.: 74/465-758.

036-os Stihl eladó. 06-30/502-4858. 30, 35, 40 kW-os kazánok garanciával eladók. Tel.: 20/513-6799. II. osztályú, vastag tűzifa megrendelhető 6.500 Ft/erdei m3 (1x1x1,75m). 30/771-5845. Hízók 120 kg-tól és elektromos disznóvágó, sokkoló eladó. Érd.: 06-30/2158241. KERESEK

Házat, présházat vásárolnék Dombóvár-Szőlőhegyen. Víz, villany előny. Érd.: 06-30/644-3133. Új, 44-es gumitalpú surranót vásárolnék. Dombóvár, 06-30/504-3566. RÉGISÉG

Magas áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, faliórákat, porcelánokat, hagyatékot. 74/435-209.
2012. november 22.

2012-47 dombovari szuperinfo  

2012-47 dombovari szuperinfo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you