Page 1

KÖRNYEZETBARÁT JELZÉS

környezetbarát jelzés 36x6,5 mm szín: C:0 M:0 Y:0 K:100 Myriad Pro, Black

6,5 mm

36 mm

D O M B Ó VÁ R

2012. október 11., XXII/41.

Jelzés távolsága a léniától: 0,5 mm Jelzés a logóhoz középre rendezve

Egy ország derül jobb kedvre, ha meghallja Gálvölgyi János nevét. A napokban a művész életműdíjat vehetett át Makk Károlytól a Madách Színház színpadán, saját közönsége előtt. A Szuperinfó ennek kapcsán kérdezte. 5. oldal

Fotó: Sáfár Tibor

Gálvölgyi János életműdíjas


2

Aktuális

2012. október 11. Dombóvári Herbárium Október első péntek délutánján Gábor Sándor aranykoszorús cukrászmester hívta meg a Dombóvári Herbárium rendszeres látogatóit kétórás kalandozásra a csokoládé különleges világába. Bővebben: www.infodombovar.hu.

Kaposszekcsőn október 13-án 14.30 órától.

Vizsgáltassa meg autója világítását díjmentesen!

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság 30 napos ingyenes felkészülési időszakot hirdet a fokozott világítás-ellenőrzés előtt, 2012. október 15. és Október 3-8 között rendezték Veszprémben a 14. Összművészeti Versenyt és Fesztivált, melyen kirob- november 15. között. Ha az banó sikert értek el a Nyári Éva vezette Kapos táncegyüttes táncosai. A tavalyi ezüst minősítés után az idén akcióban résztvevő autósok mindkét csoport bemutatott műsorát (Aranyszőrű bárány és a Mulatság Szatmárból) Arany minősítéssel jutalmazta a zsűri. A Kapos Táncegyüttes megkapta a Fesztivál „Grand Prix” Nagydíját is. Nyári Évát, az autója megfelel az ellenőrzés előírásainak, igazolólapot együttes művészeti vezetőjét pedig Külödíjban részesítette a zsűri. Fotó, szöveg: Tilinger Sándor kapnak a minősített szerviztől, amelyet az igazoltató rendőrnek be kell mutatni az ellenőrzés során. A dombóvári Belvárosi Álla 57 pedagógusa és a domA „látni és látszani” kamtalános Iskola pedagógusai bóvári zeneiskola húsz tanára pány program részvevőjejúlius óta nem kapták meg nem kapta meg, más iskolákminőségi bérpótlékukat – köban viszont kifizették a juttazölte a Pedagógusok Demoktást. ratikus Szakszervezetének A szakszervezeti képvise(PDSZ) helyi képviselője pénlő azt is közölte, hogy amenyteken az MTI-vel. nyiben a differenciáltan adA tanárok a béreket utaható, 10 ezertől 80 ezer forinló Integrált Önkormányzati tig terjedő összeget év végéig Szolgáltató Szervezettől azt nem kapják meg, jogi lépésea választ kapták, hogy nincs ket tesznek. pénz a minőségi bérpótlékForrás: MTI, Bővebben: ra – mondta Somfalvi Eszter, www.infodombovar.hu hozzátéve, a pótlékot az isko-

Még nem kapták meg a minőségi bérpótlékot a pedagógusok

Szüreti felvonulás

ként ingyenes világítás ellenőrzést tartunk október 15től november 15-ig, munkanapokon 8-tól 17-ig. További infó: www.edevill.hu honlapon! Ede Autódiagnosztika Dombóvár, Dália u. 2/b Tel.: 06-30/9277-051 74/462-617
2012. oktĂłber 11.

Életmód

Erősíti a szívet a galagonya

A galagonyatea szíverősítő Ês szívnyugtató hatåsú. Egy teåskanålnyi szårított galagonyalevelet forråzzunk le 2 dl vízzel, majd 15 perc múltån szŹrjßk le. Naponta 2-3 csÊszÊvel fogyasszunk belőle.

A virĂĄgpor varĂĄzslatos hatĂĄsa

A virågpor segít beållítani a megfelelő koleszterinszintet. Normalizålja a trigliceridek Ês a koleszterin szintjÊt a szervezetben, hatåsåra a jó koleszterin mennyisÊge emelkedik, a rossz koleszterinÊ pedig csÜkken.

Legyßnk SZ�Vesek jobban vigyåzni! Sporttal az Ez azÊrt is szomorú, mert megfelelő Êletmóddal jelentősen csÜkkenthető volna a kardiológiai betegsÊgek kialakulåsånak esÊlye. Európåban a szív- Ês Êr­ rend­szeri­ betegsÊgek a halålozåsi okok 52%-åt teszik ki. Ezek kÜzßl a koszorúÊr-­betegsÊgek forval tÜbben dulnak elő a legnagyobb dohånyozszåmban, de a szívinnak, Ês fogyasztafarktus is a vezető okok nak alkoholt. Az is iskÜzÊ tartozik. mert, hogy a zsírban, cuAz adatok jól mutatjåk, korban Ês sóban gazdag tåphogy mÊg mindig nem figye- lålkozås, a kevÊs gyßmÜlcsÜt lßnk oda elÊggÊ a szívbetegsÊ- Ês zÜldsÊget tartalmazó Êtgek kockåzati tÊnyezőire. Ri- rend nÜveli a szív- Ês Êrrendasztó pÊldåul, hogy az uniós szeri betegsÊgek előfordulåsååtlaghoz kÊpest hazånkban jó- nak esÊlyÊt. Ugyanakkor na-

gyon sokan Êlnek mozgåsszegÊny Êletet. Mindezek fokozzåk a magas vÊrnyomås, a ma­gas kolesz­te­ rin­szint lÊtrejÜttÊnek lehetősÊgÊt, melyek szintÊn a szív- Ês Êrrendszeri betegsÊgek kialakulåsånak koc­kå­zati tÊnyezői. Emellett a cukorbetegsÊg, a stressz, valamint az ÜrÜkletes faktorok is szerepet jåtszanak. Figyelembe kell venni azt is, hogy egyre nő az åtlagÊletkor. A civilizålt orszågokban ez ma 70 Êv kÜrßl van, szåz Êvvel ezelőtt 20 Êvvel kevesebb volt. A szív- Ês Êrrendszeri betegsÊgek pedig elsősorban idősebb korban – 60 Êv felett – jelentkeznek.

egÊszsÊges szívÊrt! Mozgåssal a szívbetegsÊgek ellen? Furcsån hangozhat, de a megelőzÊshez bizony az is hozzåtartozik, hogy rendszeresen sportolunk. A rendszeres mozgås ugyanis karbantartja a vÊrnyomåst, a koleszterin- Ês vÊrcukorszintet, s emellett javítja a kedÊlyållapotot.

<XZ[Ă&#x2014;bP4aXZP=TfH^aZaPZĂ?biĂ [ 0eX[Ă&#x2026;VWĂ&#x2018;aĂ&#x;^_TaPĂ?]TZTb]Ă&#x2122; XbaPYcW^iĂ&#x2026;[[P]^eT\QTa T[bĂ&#x2122;WĂ?ceĂ?VĂ?YĂ?]\TVaT] STiĂ?baTZTaĂ [Ă&#x2122;=TfH^aZ 2Xch<PaPcW^]^] <X]c[P_d]Z]PZT[\^]S cPĂ?[TcTT[bĂ&#x2122;#!Z\Tb eTabT]hĂ?cĂ?STbP_YP T\[Ă?ZĂ?aTcTbiX\TVPZX T[ZĂ&#x161;cT[TiTccWĂ&#x2014;S^[Ă&#x2014;YPe^[c PiPc[Ă?cXZĂ&#x2026;]PZXb0WĂ?ceĂ?VX aTZ^aS[Ă?cbiĂ&#x2026;\Ă&#x17E;B_Pa 1dSP_Tbc<PaPc^]^]P!  Z\TbcĂ&#x2026;e^ccT[YTbĂ&#x2018;cTccT

VhT[T\aT\Ă?[cĂ&#x2014; Ă&#x2014;aP$  _TaRP[Pcc 0Bid_TaX]UĂ&#x2014;eĂ&#x2026;[cĂ&#x2014;YPP%%# RbP_PcZĂ&#x161;iĂ [PiT[Ă&#x2122;ZT[Ă&#x2122;  :Ă?_Ă ]ZĂ&#x161;]<XZ[Ă&#x2014;bP4aXZP7^]  WT[hTcbiTaTicT\TV!Ă&#x2014;aP 6Ă&#x2026;Q^aaP[PBid_TaX]UĂ&#x2014;;P_ #&_TaRTbXSTYĂ?eT[ WĂ&#x2026;[Ă&#x2014;iPcXVPiVPcĂ&#x2014;YĂ&#x2026;eP[[Ă&#x2026;cWPcĂ&#x2014; 5^cĂ&#x2014;)<d[PSX6hĂ&#x161;aVh

A szĂ­v- ĂŠs ĂŠrrendszeri be­teg­ sÊ­gek vilĂĄgszerte a ve­ze­tĹ&#x2018; halĂĄlokok kĂśzĂŠ tar­toz­nak.
2012. október 11.

Hogyan takarítsunk meg energiát? Megváltoztak az állattartás szabályai

Október 1-től a mező­gaz­da­ sá­gi haszonállatok tartását az önkormányzatok már nem korlátozhatják helyi ren­de­le­ tek­ben. Ez azt jelenti, hogy a haszonállatok tartását korlátozó, megtiltó önkormányzati rendelkezéseket – például állattartási övezetekre vonatkozó előírások, tartható állatok száma – hatályon kívül kell helyezni. A szabályozás értelmében tehát önkormányzati rendelet ezentúl nem korlátozhatja egyebek mellett a tyúk, a nyúl, a sertés, a szarvasmarha vagy a ló tartását. A tárca ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez nem jelent korlá-

tok, feltételek nélküli állattartást; az állatok tartása ugyanis „nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, jólétét, és nem károsíthatja a környezetet". A közlés szerint a jövőben ugyanúgy be kell tartani az állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szabályokat, előírásokat, ahogy eddig. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás nem vonatkozik a kedvtelésből tartott állatok – köztük kutyák vagy macskák – tartására vonatkozó szabályok megalkotására. E tárgykörben az önkormányzatok továbbra is alkothatnak helyi szabályokat. Jelezték, az intézkedés egyik célja, hogy az állattenyésztés, illetve a növénytermelés egyensúlya helyreálljon. A nemzeti vidékstratégia ösztönzi a korábbi falusi állattartás hagyományainak felélesztését, a mezőgazdasági munka szerepének erősödését, a háztáji állattartás növelését, és minden támogatást megad ahhoz, hogy a vidék népesség-megtartó ereje növekedjen. Forrás: MTI

Használjunk párásítót a hidegebb hónapokban, ezzel melegebbnek fogjuk érezni­ a levegőt. Régi ablakoknál, bejárati­ ajtóknál szigeteljünk utólag, így több meleget tudunk bent tartani a lakásban, és ezzel természetesen sokat spórolhatunk.­ Ellenőrizzük a szűrőket, például a csapokon lévőket, és tisztítsuk ki őket legalább havonta egyszer. Ha könnyebben folyik a víz, hamarabb tudunk kezet mosni, amivel csökken a víz- és ezen belül a melegvíz-­fogyasztás.

A fűtőtesteket ne fedjük le, és ne tegyünk eléjük vagy feléjük bútorokat. Gyorsabban átmelegítik így a lakást, és hamarabb kikapcsol a termosztát. Gáz- és villanytűzhe­lyen is csak akkor me­le­gítsünk elő, ha ezt a recept kifejezetten írja. Tartassuk karban gázkészülékeinket: évente egyszer nézessük át őket. Ilyenkor áttisztítják a készülékeket, illetve kisebb javításokat, beállításokat is elvégez a szerelő. Ezzel a gázkészülékek élettartamát és hatékonyságát is növelni tudjuk.


5

2012. október 11.

Kikapcsoló

Reménysugár Klub

Kézmûves játszóház

2012. október 12-én 18 órakor a Dombóvári Művelődési Házban. www.infodombovar.hu

2012. október 13-án 09 órától a Dombóvári Művelődési Házban a Margaréta Református Óvoda közreműködésével. www.infodombovar.hu

Életműdíjat kapott Gálvölgyi

Egy ország derül jobb kedvre, ha meghallja Gálvölgyi János nevét. A napokban életműdíjat vehetett át a művész, a Szuperinfó ennek kapcsán kérdezte.

Évtizedek óta hoznak jókedvet a hétköznapokba a Gálvölgyi János által megformált karakterek. Paródiái színesen karikírozzák az ismert emberek jellemző vonásait. A Madách Színház színpadán pedig hosszú évek óta arat óriási sikert estéről estére különböző szerepekben. – A Furcsa pár című előadás után vehette át a Vidor Fesztivál életműdíját Makk Károlytól, a zsűri elnökétől. Egy nagy sikerű előadás után milyen pluszt jelent ez a díj? – Óriási élmény volt számomra. Majdnem titok volt, előadás előtt tudtam meg igazából, hogy díjat fogok kapni. Persze ezt augusztusban, a fesztiválon ítélték nekem, de új szokása a Vidor Fesztivál zsűrijének, hogy minden díjazottnak a saját színházában, a saját közönsége előtt

adja át a díjat. A közönség persze nem sejtett semmit, számukra is meglepetés volt ez az egész. Nagyon örülök neki, igazán. – A közönség ismét vastapssal honorálta az Ön játékát és az életművét is, amelyért a díjat kapta. Le tudja írni, milyen érzés, ha a közönség szereti? – Ugyanolyan, mint mindenki másnak. Egy orvos egy sikeres műtét után ugyanolyan boldog, csak kevesebb tanúja van a „szereplésének”. A színész a közönség előtt tud sikerélményt vagy éppen kudarcot begyűjteni. Nagyon jól sikerült este volt, ez látszott. Filozofálgatni erről hosszasan lehetne, de szerintem ilyen végtelenül egyszerű a dolog. – Pedig másokat megnevettetni nem könnyű. – Soha nem volt az. Másokat megríkatni sokkal könnyebb. A hétköznapok erre a legjobb példák. És hogy ez így legyen, azért mindent el is követnek. A komikus, vidám darabokat – mint amilyen a Furcsa pár is – általában le szokták nézni.

Azt mondják: a néző bejön rá, megnézi, jót nevet, és közben nem történik semmi. Szerintem meg nincs annál nagyobb dolog, minthogy a közönség arra a kéthárom órára el tudja felejteni a mindennapok zakatolását. – E mögött a színészi teljesítmény mögött komoly munka van. – Az előadások minősége nem függhet attól, hogy a színésznek milyen kedve van. Rossz-e a közérzete, fáj-e a feje, gyomra. A színészet is épp olyan feladat, mint mindenki másnak a sajátja. Akkor jó a darab, ha a munka, az izzadság nem látszik. A Furcsa pár esetében például már előző nap mondjuk össze a szöveget Szervét Tiborral, előadás előtt pedig színpadi próba is van, és sokat készülünk azért, hogy a közönség tökéletes előadást lásson. Ebben a darabban ráadásul cserélgetjük is egymás között a szerepet, hol Oscar vagyok, hol Félix, és Tibor ugyanígy, vagyis szinte minden előadás előtt újra kell tanulni a szerepet, hiszen néha azt sem tudjuk, kik vagyunk. – Milyen darabokban láthatja még Önt a közönség? – A Madách Színházban új bemutatóra készülünk, most kezdjük próbálni a Napsugárfiúkat Szirtes Tamás rendezésében, a másik főszerepet pedig Benedek Miklós játssza majd. Lantos Tivadar

MOZIAJÁNLÓ

Lorax

A Lorax dr. Seuss klasszikus meséjének 3D-s, animációs adaptációja, melyben egy fiú keresi azt az egyetlen dolgot, amellyel belophatja magát álmai hölgyének szívébe. Ehhez

azonban meg kell fejtenie a Lorax történetét. A Lorax egy zsémbes, mégis elbűvölő lény, aki azért harcol, hogy megvédje világát. A film a Gru és a Hopp után a Universal Pictures és az Illumination Entertainment harmadik közös produkciója.


6

2012. október 11. Á L L Á S BÖRZE

répkályhás házrész sürgősen, áron alul eladó. Irányár: 2.500.000.-. Érd.: 0620/394-5911, Dombóvár, Széchenyi u. 3. INGATLAN VIDÉK Kapospulán újszerű, 170 m2-es, többszintes, két fürdőszobás családi ház parkosított udvarral, garázzsal, áron alul eladó. 74/464-410, 06-70/510-5957. Kishajmás külterületén hétvégi ház 3.500 m2 területtel eladó. Érd.: 0670/507-6751. Liget lakótelepi, III. emeleti, kétszobás lakásomat a hozzá tartozó garázzsal dombóvári lakásra cserélném ráfizetéssel. Érd.: 06-20/803-2656. Liget lakótelepen 45 m2-es, felújított, gázfűtéses téglalakás eladó. 4,1 MFt. 06-20/9619-773. Mindszentgodisán kétszobás parasztház gazdasági épületekkel eladó. Ár megegyezés szerint. 06-20/228-9156. Gazdálkodásra alkalmas családi ház eladó, Szabadi, Petőfi u. 47. Érd.: 0620/588-7437. Kaposszekcső, Liget lakótelepi, III. emeleti, kétszobás lakás és garázs eladó, együtt vagy külön. Érd.: 70/381-3092. Csokonyavisontán, fürdőhöz közel faház eladó. Érd.: 06-30/348-1137.

Balatonon egész évben nyitva tartó éjszakai night club konzumhölgyeket keres. Érd.: 06-30/3313-997.

KIADÓ

Kozmetikai termékek forgalmazásához jelentkezőket keresek, ingyenes regisztrációval. Hívj! 30/552-1009. Mindenféle ház körüli munkát vállalok: favágást, festést, zárjavítást, kertészkedést, lakatosmunkát. Ha nincs jogosítványa, elviszem még 1.000 km-re is. Hivatásos sofőr voltam 30 évig. 74/671937, 06-30/279-4447. Dombóvár és környékéről lakatost, gépszerelésben gyakorlott villanyszerelőt, forgácsolót, CO-hegesztőt keresünk. Érd.: 06-30/641-5334. USA-ba keresünk szállodai takarítókat. Havi 400.000 Ft kereset. www. tengerentul.5mp.eu Pénzügyi területre minimum érettségizett munkatársakat keresünk. Tel.: 0630/331-6657. Ingatlanközvetítő munkatársat keres főilletve mellékállásban (alapbér + jutalék). 06-70/7736-577.

INGATLAN DOMBÓVÁR Dombóvár belvárosában nagyméretű garázs eladó. Ár: 2.500.000.-. Érd.: 74/466-683. Téglaépítésű lakás eladó a Molnár György utcában. Érd.: 30/481-3436, 30/5252-540. Dombóváron, Berzsenyi u. 1/A alatti háromszobás, összkomfortos családi ház eladó, hagyományos- és gáz-központi fűtéssel, kis kerttel, 6 méteres melléképülettel, kocsibeállóval. Érd.: 06-30/2548948, 06-70/511-9103. Garázs (20m2-es) eladó Dombóvár belvárosában, emeletes ház földszintjén, biztonsági kapuval, villanyórával. Tel.: 06-20-401-4559. Elcserélhető vagy eladó téliesített nyaraló Dombóvár-Gunarason. Árban megegyezünk. Tel.: 20/921-3704. Dombóváron, a Tulipán utcában kétszobás, összkomfortos, gázfűtéses családi ház garázzsal, melléképületekkel, rendezett telken, áron alul, megegyezés szerint eladó. 06-70/227-3250.

Iroda-, oktató-, műhely- és raktárhelyiségek kiadók a Dombóvári Ipari Parkban található Innovációs Központban. Székhelyszolgáltatás akár iparűzési adó mentesen! Tel: 74/565-657. Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk "C+E" kat. jogosítvánnyal. Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges. Jelentkezés: +36-30-722-2900 vagy a kamionsofor@produkteam.hu címen. Németországi munkára profi gipszkartonosokat, festőket keresek. 0036-30/395-5858, 0049/157-88092743. "B" kategóriás jogosítvánnyal állást keresek. Érd.: 06-30/6040-935. Közgazdasági végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, rugalmas, precíz hölgyet keresek. Kézzel írott, fényképes önéletrajzot "Megbízható" jeligére a Szuperinfó Reklámirodába várok.

Dombóváron, Allende utcában II. emeleti, 2,5 szobás, teljesen felújított lakás eladó. Ugyanitt alápincézett garázs eladó. Érd.: 17 óra után 74/461-391. Kétszoba, konyhás, zuhanyzós, cse-

15 db falkásított malac eladó. Tel.: 0630/9599-553

Többfajta törpenyúl 1.000 Ft-tól eladó. Érd.: 06-30/440-7948. Hízók eladók. Érd.: 06-70/335-0757. Dombóváron, III. utcában találtunk egy 3 hónapos staffordshire kiskutyát. 0630/549-4393.

Garzonlakás a városközpontban azonnal beköltözhetően kiadó vagy eladó. Tel.: 20/3799-128.

Vörös nagytestű tollas tojótyúk eladó, házhoz szállítást vállalok. 74/200-128, 20/271-3129. Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-30/729-61-12. Jó állapotban lévő Komár motor eladó. Érd.: 06-20/942-1628. TÁRSKERESÉS 33 éves fiatalember keresi élete párját. Válaszokat sms-ben: 06-20/2115-135. 50 év körüli hölgyet keresek tartós kapcsolatra. Válaszokat "Szebb napok" jeligére a Reklámirodába várok. 40 éves, független, talpraesett, becsületes, jólelkű, családcentrikus fiatalember vagyok. Keresem a párom egy kedves, hűséges nő személyében. Sms-ben: 0630/3814-527. ÁLLAT

Olcsó albérlet kiadó férfinak. Kaució, rezsi nélkül, családi háznál. 06-30/6478973. Egyszobás, I. emeleti, bútorozott lakás hosszú távra, kaucióval kiadó. 20/9939619. Dombóváron, a Hunyadi tér 15-ben másfél szobás, 58 m2-es, bútorozatlan lakás kiadó. Érdeklődni: +36-20/569-24-37.

2 tacskó-keverék kiskutya ingyen elvihető. Érd.: 06-30/712-9545.

Választási malacok eladók Sásdon. Tel.: 06-20/803-7915.

Dombóváron kétszobás, III. emeleti lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 0630/596-6796.

Belvárosi, utcafrontos házrész eladó (kétszoba, nappali, konyha, fürdő, spájz, csatornázva). Irányár: 5,5 MFt. Érd.: 0674/463-297.

Háromszoba, összkomfortos, hőmenynyiségmérős, IV. emeleti lakásomat garzonlakásra cserélném értékegyeztetéssel. 06-30/876-3561.

JÁRMŰ

Népköztársaság útján kétszobás lakás kiadó. Érd.: 06-20/214-3967.

Dombóváron, a Nyergesben, a buszmegállóval szemben zárt terület eladó. Villany, víz van. Érd.: 74/461-654.

20 db birka és egy 3 éves, indiántarka póni csődör eladó. 06-30/858-8408. 20 db I. osztályú, négysonkás választási malac eladó Döbröközön. 06-70/7754633.

Allende u. 5. szám alatti házban lakás kiadó. Érd.: 06-20/802-1541.

Termőföldet, szántót, erdőt, gyepet készpénzfizetéssel vásárolok. 74/468547, 30/771-5845, 30/723-7674.

6 db választási malac eladó. Érd.: 0630/243-1681.

Dombóváron, az OTP mellett 44 m2-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Érd.: H-P: 18 órától, Szo: 14 órától, V: egész nap 06-70/276-6439.

Hunyadi téri garázssoron garázs kiadó. Tel.: 30/5737-437.

Hunyadi téren, a víztorony mögött 2+2 félszobás, erkélyes, IV. emeleti lakás klímával eladó. Érd.: 06-30/256-2330.

Víztorony mögött háromszobás, étkezős, hőmennyiségmérős téglalakás eladó. Érd.: 06-20/411-4049.

ÜZLET Dombóváron, a Teleki udvarban 20 m2es üzlethelyiség kiadó. 15.000.-/hó. 0630/237-1747.

Tojótyúk (vörös, 1 éves) házhoz szállítva 650 Ft/db. Rendelés: 06-20/204-2382. Malacok, süldők eladók. 06-20/2280949. 8 hetes és 12 hetes gyöngycsibék eladók. Érd.: 06-70/314-2529. 10 hetes tacskó-keverék kan kiskutyák és 1 éves házőrző kutya oltva, féregtelenítve, ingyen elvihető. 06-20/929-2177.

SZO L G Á L T A T Á S Tetőszerkezetek javítása, felújítása, új tető készítése, cserépátrakás, lambériázás, fa burkolás, gipszkartonozás, teraszok készítése, csatornázás. Anyagbeszerzéssel, ingyenes árajánlattal. 06-30/9933-297. Tetőfedés, ácsmunkák, állványozás, napkollektorok és napelemek felszerelése, fa burkoló munkák. 0630/346-9871, 06-74/461-284. Sírkövek felújítása 15.000 Ft-tól. Érd.: 06-20/2115-135.
2012. október 11. Többfajta tuja, ezüstenyő és lucfenyő eladó. Érd.: Döbrököz, Homokhegy 112, 70/240-1057, 74/671-995. Akáccsemete eladó őszi szállítással. Előjegyezhető a következő számokon: 72/459-166, 30/223-1289. Tűzifa eladó! Vastag akác 11.500Ft/m, vastag vegyes kemény tűzifa 10.500Ft/ m, díjtalan szállítással. Tel.: 30/4519895. Oktatás Boltvezető, szakács, vendéglős (vendéglátó üzletvezető) tanfolyam indult. Még csatlakozhat! Tel.: 06(70)637-4750. www.minervakft.hu

Gipszkarton szerelés. Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés. 06-20/3308008. Érintés-, tűz- és villámvédelmi mérési jegyzőkönyvek, villanyszerelés. Blázsovics Ferenc, 06-20/248-2353. TV-javítás szállítással, Dombóváron és környékén. Érd.: 06-30/6627813, 06-30/298-1697, 74/465-669, Molnár. Bontásra való járművet, színesfémet, óskavasat vásárolok. 1,5 tonnás teherautóval fuvart vállalok. Tel.: 30/944-3114. Ház körüli mindenféle kisebb javító lakatosmunkák, zárak javítása, cseréje, ajtóablakrács készítése. 06-30/3324-175. Favágást, szobafestést és mindenféle házkörüli munkát vállalok korrekt áron. 06-20/326-9480. Dél-Németországba háztól-házig utaztatás megbízhatóan és pontosan. +36-30/223-6500. Kerti munkát vállalok. Szobafestő és kőműves szakmával munkát keresek. 0630/440-7948.

Utánfutó, fék nélküli, 1 éves műszakival, magasítóval, 135x100-as eladó. 1 db 3 billentyűs tenor fúvóshangszer eladó. 72/451-425. PC 202-es parkettacsiszoló-gép 220 W-os eladó. Ár: 50.000 Ft. Érd.: 0620/484-1819. Akáccsemete eladó. Tel.: 06-20/2130745. Ócskavasat, színesfémet és fémforgácsot veszek magas áron, házhoz megyek. 06-20-529-1078 MTZ-re való sorközművelő komplett kerekek (100.000.-), valamint 1 db Goodyear 16.9 R38-as traktorgumi (100.000.-) eladó. 06-30/9869-582. Könnyű spediterkocsi eladó. Irányár: 30.000 Ft. Érd.: 06-30/256-9866. Varga Gábor gyógygomba-kivonatainak teljes választéka kapható. Érd.: 06-74/467-355, 06-30/509-1214. Új kazánok eladók szállítással, bekötéssel, garanciával, számlával. 06-30/3815687.

Számítástech nika Laptopok 29eFT-tól, számítógépek 9,9eFt-tól, LCD monitorok 9eFt-tól, a legjobb áron, ingyen szállítva. www. laptoppc.hu 30/2525-363. PIV számítógép kompletten 10.990.17"-os monitor 2.500.- 20/271-3129, 74/200-128. Régiség

Lakások, vállalkozások nyári szabadság alatti, technikai és élőerős időszakos védelme 1.990 Ft/hó-tól (technikai kiépítettségtől függően). Dombóvár, Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 06-74/468-665, 06209/578-636. Riasztószerviz: szerelés, javítás, kivitelezés, karbantartás, ingyenes árajánlattal. 24 órás távfelügyelet 1990 Ft/hó-tól. Dombóvár, Hunyadi tér 14. Gond-X Kft. 06-74/468-665, 06-209/578-636.

Növ ény Szőlőoltványok termelői áron megrendelhetők. Csemege, vörös fajták. 250 Ft. 30/273-2351

Magas áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, faliórákat, porcelánokat, hagyatékot. 74/435-209.

Dió felvásárlás Dombóváron, 250 Ft/kg. Tel.: 20/3859-624. Minőségi tűzifa 8.000 Ft/m3-től (1 m3=1x1x1m) eladó, ingyenes szállítással. Tel.:06-20/270-7433.

Vegyes

Idei morzsolt, górés kukorica és búza eladó. Érd.: 06-30/5343-101.

Hordozható cserépkályha eladó. Érd.: 06-20/911-2238.

Suzuki Samurai 1987-es és faipari gyalugép eladó. Érd.: 06-30/348-1137.

Készpénzért vásárolok mindenféle régiséget, hagyatékot, órákat, festményeket, porcelánokat, dunnákat, párnákat. Helyszínen fizetek készpénzzel. A becsérték, kiszállás ingyenes. 06-20/593-1575.
2012. okt贸ber 11.

2012-41 dombovari szuperinfo  

2012-41 dombovari szuperinfo

2012-41 dombovari szuperinfo  

2012-41 dombovari szuperinfo

Advertisement