Art Fairs Revisited

Page 1

ART FAIRS REVISITED KUNSTBEURZEN BIJ OPBOUW EN AFBOUW

DOLPH KESSLER

Mauritsheech Publishers

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 1

13-08-13 09:40


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 2

13-08-13 09:40


3

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 3

13-08-13 09:40


4

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 4

13-08-13 09:40


Inhoud Content

13

Dolph Kessler Art Fairs Revisted; inleiding Art Fairs Revisted ; an introduction

55

Robbert Roos De esthetiek van het observeren The aesthetics of observation

79

Auteursinformatie About the authors

5

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 5

13-08-13 09:40


6

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 6

13-08-13 09:40


7

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 7

13-08-13 09:40


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 8

13-08-13 09:40


9

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 9

13-08-13 09:40


10

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 10

13-08-13 09:40


11

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 11

13-08-13 09:40


12

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 12

13-08-13 09:40


Art Fairs Revisted; inleiding

Art Fairs Revisted ; an introduction

Mijn fotoboek Art Fairs verscheen eind 2009. Het was het resultaat van een driejarig project. In die periode fotografeerde ik op belangrijke kunstbeurzen zoals Frieze Art Fair, Art Cologne, Paris Photo, Art Basel en Art Dubai. Met dit fotoproject liet ik de “condition humaine”, de mens in de moderne wereld, zien. De galeriehouder als kleine koopman en als dynamisch handelaar. Kijkers en consumenten in allerlei soorten en maten. Soms gaan de beelden een dialoog aan met de tentoongestelde kunst. Het zijn “mise en scenes” uit de wereld van de kunst.

My photo-book “Art Fairs” was published at the end of 2009. It was the result of a project that lasted three years. In that period I photographed at important international art fairs such as Frieze Art Fair, Art Cologne, Paris Photo, Art Basel and Art Dubai. I have tried to show in this photo project the ‘condition humaine’, a person in a modern world. The gallery owner as a small tradesman and as a dynamic businessman. All kinds of visitors and customers. Sometimes there is a dialogue going on between the images and the art on display. They are mise-en-scènes from the art world.

Dit nieuwe fotoboek “Art Fairs Revisited” gaat ook over kunstbeurzen, zij het geen kunstbeurzen die volop in bedrijf zijn. Nu gaat het over kunstbeurzen ten tijde van opbouw en afbouw. Dit fotoboek is het resultaat van het fotograferen op twaalf kunstbeurzen. Met uitzondering van Art Brussel (2013) waren dit Nederlandse kunstbeurzen, zoals Art Amsterdam (2010 en 2011), PAN Amsterdam (2010), Arti Den Haag (2011 en 2012), Realisme beurs (2011) en Art Rotterdam (2011, 2012 en 2013). In dit nieuwe fotoproject is de “condition humaine” niet meer mijn belangrijkste aandachtsgebied. Ik ben nu vooral geïnteresseerd in de beeldende kunst zelf en in het merkwaardige verschijnsel dat er soms tijdens de opbouw en afbouw van art fairs spontane “installaties” ontstaan die hun eigen schoonheid kennen of op een andere manier interessant zijn. Onbedoeld worden er soms kleine of grote kunstwerken gecreëerd. Ik heb mij daarbij vooral gefocust op situaties waarbij geen mensen te zien zijn. Het zijn eenenveertig foto’s van stillevens met raakvlakken en verwijzingen naar de moderne beeldende kunst. Ze zijn daarbij overigens niet alleen een formeel-esthetische vingeroefening in (soms bijna abstracte) composities van het beeldvlak, maar tevens een ironisch commentaar op het kunstbedrijf dat onbedoeld ‘kunst’ blijft produceren, ook vóór en na sluitingstijd. Duchamp in het kwadraat dus.

This new photo-book “Art Fair Revisited” covers art fairs as well, albeit not art fairs that are in full operation. This time I focused on art fairs during its construction and during its dismantlement. For this photobook I took pictures at twelve art fairs. These were, apart from Art Brussel in 2013, Dutch art fairs, like Art Amsterdam (2010 and 2011), PAN Amsterdam (2010), Arti Den Haag (2011 and 2012), Realisme beurs (2011) and Art Rotterdam (2011, 2012 and 2013).ate merely on the ‘condi In this new photo project I don’t concentrate merely on the ‘condition humaine’, the human condition. I am now especially interested in the visual arts themselves and in the peculiar phenomenon that sometimes during the construction or dismantlement of art fairs “installations” spontaneously present themselves. Installations with their own beauty and interest. Sometimes small or large works of art are unintentionally created. In this respect I have been mainly focusing on situations without people. Shown are forty-one photos of still lives that have links and references to contemporary visual art. In this context however, they are not only finger exercises in form and aesthetics of (sometimes almost abstract) compositions on photographic paper, but also an ironic comment on the art industry that inadvertently carries on producing art, before and after closing time. Like a perfect Duchamp.

In het tweede deel van het boek, na het essay van Robbert Roos, verschijnen er weer mensen in beeld. De vijftien foto’s in dit deel vertonen weer een zekere verwantschap met de foto’s uit “Art Fairs” waarin de mensen hun theatrale rol spelen. Men zou ze ook – om de relatie met de beeldende kunst zelf te behouden - als “stills” uit een performance kunnen zien.

In the second part of the book, after the essay by Robbert Roos, people reappear. The fifteen pictures in this part demonstrate a certain affinity with the photos from ‘Art Fairs’, in which people play their theatrical roles. They could be considered – to preserve the link with the visual arts – as “stills” from a performance.

Dolph Kessler / augustus 2013

Dolph Kessler / August 2013

13

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 13

13-08-13 09:40


14

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 14

13-08-13 09:40


15

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 15

13-08-13 09:41


16

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 16

13-08-13 09:41


17

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 17

13-08-13 09:41


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 18

13-08-13 09:41


19

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 19

13-08-13 09:41


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 20

13-08-13 09:41


21

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 21

13-08-13 09:41


22

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 22

13-08-13 09:41


23

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 23

13-08-13 09:41


24

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 24

13-08-13 09:41


25

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 25

13-08-13 09:41


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 26

13-08-13 09:41


27

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 27

13-08-13 09:41


28

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 28

13-08-13 09:41


29

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 29

13-08-13 09:41


30

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 30

13-08-13 09:41


31

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 31

13-08-13 09:41


32

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 32

13-08-13 09:41


33

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 33

13-08-13 09:41


34

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 34

13-08-13 09:41


35

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 35

13-08-13 09:41


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 36

13-08-13 09:41


37

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 37

13-08-13 09:41


38

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 38

13-08-13 09:41


39

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 39

13-08-13 09:41


40

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 40

13-08-13 09:41


41

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 41

13-08-13 09:41


42

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 42

13-08-13 09:41


43

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 43

13-08-13 09:41


44

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 44

13-08-13 09:41


45

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 45

13-08-13 09:41


46

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 46

13-08-13 09:41


47

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 47

13-08-13 09:41


48

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 48

13-08-13 09:41


49

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 49

13-08-13 09:41


50

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 50

13-08-13 09:41


51

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 51

13-08-13 09:59


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 52

13-08-13 09:41


53

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 53

13-08-13 09:41


54

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 54

13-08-13 09:41


De esthetiek van het observeren

The aesthetics of observation

De verwachting. De spanning. Het anticiperen. De dagen voor de opening van een kunstbeurs hebben een eigen dynamiek. Galeriehouders haasten zich door gangen. Gereedschap wordt gezocht en uitgewisseld. Er is wat stress over transporten die vertraagd zijn. Kunstenaars drentelen onrustig van ingang naar stand en terug. Een kunstbeurs is geen marathon. Het is een sprint. In vier, vijf dagen moet je als galeriehouder en als kunstenaar je ding doen. Zijn de juiste werken geselecteerd? Hangen ze goed in de stand? Is de verdeling juist? Zullen we gezien worden? Zullen we verkopen? In de twee, drie dagen van de opbouw wordt het fundament gelegd voor succes (of falen). In die twee, drie dagen wil je eigenlijk liever geen pottenkijkers. Er moet nog ruimte zijn voor twijfel, voor wisselingen.

The expectation. The pressure. The anticipation. The days before an art fair opens take on a momentum of their own. Gallery owners are rushing along corridors. People are looking for tools, then share and swap them. There is a bit of stress about delayed transport. Artists keep pacing up and down restlessly from entrance to gallery stand and back again. An art fair isn’t a marathon. It’s a sprint. In four, five days the gallery owner and the artist must do their thing. Have the right works been selected? How are they positioned? Are the artworks properly displayed? Will we be seen? Will we sell? During the two, three days of construction the foundation for success (or failure) is laid. In those two, three days you can do without people watching your every move. There should still be room for doubt, for alterations.

En precies op dat moment komt Dolph Kessler langs. Met zijn fototoestel. Methodisch legt hij vast hoe dat twijfelen, dat ordenen en dat schuiven in elkaar steekt. Hoe het incubatiemoment tussen ingepakt werk en ingerichte stand er uit ziet. Hij was er vanaf de eerste minuut, waarin nog geen kunst in beeld is en de lege stands hun zijwanden verwachtingsvol als open armen lijken uit te spreiden voor de werken die onderweg zijn. Vervolgens wordt die leegte langzaamaan gevuld met kisten en in noppenfolie verpakte werken. En uiteindelijk staan en hangen de schilderijen, foto’s en objecten zo goed mogelijk geplaatst op hun plek. Klaar om vijf dagen lang het koperspubliek te verleiden.

And at that very moment Dolph Kessler comes along. With his camera. Methodically he registers that indecisiveness, that arranging and shifting of artworks. How that incubation moment between wrapped up work and fully equipped stand looks like. He was present right from the first minute, when there isn’t any sign of art yet and the empty stands seem to spread their side walls expectantly like open arms for the works that are on their way. Next, that emptiness is gradually filled with crates and works packed in bubble wrap. And finally the paintings, photos and objects stand, hang and sit - placed as effectively as possible - on their correct spot. Ready to tempt the buying public for five days.

Bij een prelude hoort een epiloog. Het spiegelbeeld van de verwachtingsvolle opbouw is de realiteit van de afbouw. De zaken zijn gedaan. Of niet gedaan. Tevredenheid en teleurstelling liggen opgesloten in het moment dat alles weer van de wand gaat de verpakkingen in. En ook op die momenten was Dolph Kessler er bij. Vanaf het moment dat handen de kunstwerken van de wand tillen tot aan de lege wand die vol sporen achterblijft, met de spijkers die zijn blijven zitten en natuurlijk de rode stippen die als universele echo’s van succes blinken tegen het wit. De recente serie foto’s van Kessler is het vervolg op een groot project dat hij een paar jaar geleden afrondde: het fotograferen van galeriestands op kunstbeurzen in binnen- en buitenland, met de nadruk op de interactie tussen de getoonde kunst en het publiek. Kessler zoomde in op de paringsdans tussen mens en kunst, waarin de verleiding van het ‘hebben’ de dansmuziek vormt. Kessler liet zien hoe boeiend de dialoog, de interactie, het samenspel, de alliteratie tussen kunstwerken

When there’s a prelude a postlude is bound to follow. The mirror image of the expectant construction is the reality of the dismantlement. Business has been done. Or not done. Satisfaction and disappointment are implied in the moment everything is taken off the wall and back again into the packaging. And at those moments Dolph Kessler was there as well. From the moment hands lift the artworks off the wall up to emptiness of the wall left behind, full of traces and with remaining nails and of course with red dots that stand out against the white as universal echoes of success. The recent series of Kessler’s photos is the follow-up to a big project that he completed a few years ago: taking photographs of gallery stands at art fairs at home and abroad, highlighting the interaction between exhibited art and public. Kessler zoomed in on the courtship dance between man and art, in which the craving for possession plays

55

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 55

13-08-13 09:41


en publiek soms is. En zeker in het eigenaardige universum van een kunstbeurs, dat wel iets weg heeft van een zoo. Na de dynamiek van die eerste serie volgt nu de bezonkenheid van de serie die in dit boek te zien is: het voor- en naspel van een kunstbeurs. Geen publiek als anker voor spannende composities, geen grappige toevalligheden die een beeld kleuren. Kessler is voor de recente serie op zoek gegaan naar de abstractie, met ‘formele’ composities waarin een spel van horizontale en verticale lijnen ontstaat tussen de strakke wanden van de stands en de homogene vormen van de kisten en ingepakte werken die erin geplaatst zijn. Zo blijkt dat zelfs bij het klaarzetten van werken in een standruimte al iets van een compositie ontstaat. Alsof galeriehouders de objecten intuïtief esthetisch plaatsen, ook al is het voor zoiets profaans als uitpakken. Het is Kessler die het ziet en manifest maakt. Waar Dolph Kessler in zijn eerdere serie moest vertrouwen op Cartier Bressons ‘decisive moment’ - een kijker staat soms maar een split second in een betekenisvolle pose -, kon hij in de jongste serie de tijd nemen om zijn composities zorgvuldig uit te lijnen. We zien veel symmetrie - de driewandige stand is daarbij een dankbare oervorm -, die hier en daar wordt doorkliefd met diagonalen of dynamisch geplaatste elementen. We zien ook hoe de standbouw een toneelruimte wordt, waarin de (ingepakte) werken als bevroren ‘props’ figureren. En langzaamaan komen dan de mensen erbij. Nu niet - zoals eerst - de kijker die het kunstwerk verkent, maar de galeriehouders, de kunstenaars en assistenten die het kunstwerk haar meest ideale plek willen geven. Fascinerend is het moment in de serie dat de chronologie omslaat van opbouw naar afbouw. Dat is bij een deel van de foto’s raadselachtig: wordt nu opgehangen of afgenomen? De handeling oogt hetzelfde, maar de intensiteit is heel anders. Er zitten vier, soms vijf dagen tussen. Dagen waarin veel is gebeurd. Dagen die verwachting en realisme van elkaar scheiden. Kessler heeft er voor gekozen om dit proces neutraal en esthetisch vast te leggen. We zien niet expliciet de stress en nervositeit vooraf, zoals we ook niet het geluk of de teleurstelling achteraf gespeld krijgen. Die emoties liggen als vanzelfsprekend wel opgesloten in het moment, maar we mogen die interpretatie zelf maken. Kessler geeft in dit boek een kijk in de keuken van een kunstbeurs, maar is ook bij de afwas aanwezig. Een soort voyeur, maar dan met de distantie van een esthetisch chroniqueur.

the dance music. Kessler showed how fascinating the dialogue, the interaction, the interplay, the alliteration between works of art and public can be. And certainly in the peculiar universe of an art fair, that bears more or less resemblance to a zoo. The dynamics of that first series is followed by the matureness of the series shown in this book: the prologue and epilogue of an art fair. No public as an anchor for exciting compositions, no amusing coincidences that colour an image. For the recent series Kessler has been exploring abstraction, with ‘formal’ compositions in which an interplay of horizontal and vertical lines is created with the austere walls of exhibition stands and the homogeneous shapes of the crates and the wrapped up artworks that are placed inside. It seems that even when preparations are made in an exhibition space something of a composition already presents itself. As if gallery owners have an intuitive understanding of how to place objects aesthetically, even though it is for something profane like unpacking. Kessler sees this and makes it manifest. Whereas Dolph Kessler had to rely in his earlier series on Cartier Bresson’s ‘decisive moment’ – a viewer might only stand for a split second in a meaningful pose -, in the youngest series he could take time to meticulously line up his compositions. We see a lot of symmetry – thanks to the archetype of the three walled gallery stand -, which is pierced by the occasional diagonals or dynamically placed elements. We also see how the whole structure of the stand looks like a stage, in which the (wrapped up) works act as frozen props. And then gradually people appear. Not – like before – the viewer exploring the work of art, but the gallery owners, the artists and assistants who want to give the art work its most ideal position. A fascinating moment in the series is the moment that the chronology changes from construction to dismantlement. Sometimes that’s a bit of a puzzle: are they hanging the photos up or are they taking them down? The activity looks the same, but the intensity is completely different. There are four, sometimes five days in between. A lot has happened during those days. Days that are separated from one another by expectation and realism. Kessler chose to register this process neutrally and aesthetically. We do not explicitly see the stress and the nervousness beforehand, nor do we learn about the good fortune or disappointment afterwards. Those emotions, of course, are embedded in the moment, but we get to make

56

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 56

13-08-13 09:41


Een kunstbeurs ontleent haar succes aan de mate waarin het een betovering op weet te roepen die de kooplust opwekt. Normaal verbreekt een kijkje achter de schermen zo’n betovering, maar door zijn ‘analytische’ blik weet Kessler dat te vermijden. Zijn methodische precisie geeft precies genoeg afstand om niet in pathetische anekdotiek te vervallen. Dolph Kessler is vooral bezig met kijken. En gebruikt de lens van zijn fototoestel om dat kijken te delen. Robbert Roos juli 2013

our own interpretation. Kessler’s book gives us a look behind the scenes of an art fair, but it shows us its daily routine as well. A kind of voyeur, but with the detachment of an aesthetic chronicler. The success of an art fair depends on the degree of its magic appeal to stimulate buyer response. Getting an inside look might easily break that spell, but Kessler manages to avoid that by his analytical perspective. His methodical precision gives enough distance not to revert to pathetic anecdotes. Dolph Kessler is above all busy observing. And uses his camera lens to share with us that observation. Robbert Roos July 2013

57

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 57

13-08-13 09:41


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 58

13-08-13 09:41


59

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 59

13-08-13 09:41


60

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 60

13-08-13 09:41


61

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 61

13-08-13 09:41


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 62

13-08-13 09:42


63

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 63

13-08-13 09:42


64

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 64

13-08-13 09:42


65

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 65

13-08-13 09:42


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 66

13-08-13 09:42


67

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 67

13-08-13 09:42


68

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 68

13-08-13 09:42


69

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 69

13-08-13 09:42


70

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 70

13-08-13 09:42


71

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 71

13-08-13 09:42


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 72

13-08-13 09:42


73

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 73

13-08-13 09:42


74

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 74

13-08-13 09:42


75

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 75

13-08-13 09:42


DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 76

13-08-13 09:42


77

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 77

13-08-13 09:42


78

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 78

13-08-13 09:42


Auteursinformatie

About the authors

Dolph Kessler (Amsterdam, 1950) is sinds 2004 documentair fotograaf en woont in Fryslân. Hij studeerde Stedenbouwkunde (TH Delft). Van 2003 tot 2006 volgde hij de Foto Academie Amsterdam. Hij levert – in samenwerking met journalist en schrijver Gerrit Jan Zwier – regelmatig foto’s voor verschillende kranten en tijdschriften. Hij is lid van de GKf. Behalve als fotograaf van de “condition humaine” (de moderne mens in de hedendaagse samenleving) is hij landschapsfotograaf en gefascineerd door de betekenissen die aan het landschap en de natuur gegeven worden.

Dolph Kessler (Amsterdam, 1950) has been a documentary photographer since 2004. He studied urbanism at Delft University of Technology and presently lives in Fryslân in the north of the Netherlands. He studied at the Fotoacademie Amsterdam from 20032006. He regularly publishes – in cooperation with journalist and writer Gerrit Jan Zwier - photos in magazines and newspapers. He is a member of the GKf, an important professional organization for documentary photographers in the Netherlands. Besides being a photographer of the ‘condition humaine’ (the modern man in the social and cultural context of today), he is a landscape photographer who is fascinated by the meanings and significances given to landscape and nature.

In opdracht van de Friese Pers Uitgeverij verscheen het fotoboek Palingvissers en Palingrokers (2007). Voor de gemeente Dongeradeel maakte hij het fotoboek Tussen Dokkum en de zee (2009). In opdracht van het Rosa Spierhuis maakte hij de foto’s van het boek Een leven lang kunst (2011). In opdracht van het Historisch Centrum Leeuwarden maakte hij het fotoboek Sjoch dizze sted (2012). Via zijn uitgeverij Mauritsheech Publishers publiceerde hij in eigen beheer meerdere fotoboeken in beperkte oplage (10 – 100 exemplaren). In 2012 verscheen het Fotoboek De Noordzee rond; het eerste in eigen beheer uitgegeven boek in een hoge oplage. Bij uitgever d’ Jonge Hond verscheen eind 2009 het fotoboek Art Fairs, met essays van ondermeer Hans den Hartog Jager en Huub Mous. Voor dit project heeft hij drie jaar gefotografeerd op grote internationale kunstbeurzen. Met een selectie van foto’s uit dit boek won hij de eerste prijs in de categorie “kunst, cultuur en entertainment”, onderdeel series, van de Zilveren Camera 2009. Het fotoboek Art Fairs Revisited is een vervolg op dit boek. Het wordt, via Mauritsheech Publishers in eigen beheer uitgegeven in een oplage van 500 exemplaren. Robbert Roos (Arnhem, 1964) is hoofdcurator van Kunsthal KAdE in Amersfoort. Van 2000-2008 was hij hoofdredacteur van Kunstbeeld. Daarvoor werkte hij als freelance criticus voor onder meer Dagblad Trouw en het Utrechts Nieuwsblad.

The photo-book Palingvissers en Palingrokers (Eel fishers and Eel smokers) (2007) was commissioned by the Friese Pers Uitgeverij. He made the photo-book Tussen Dokkum en de zee (Between Dokkum and the sea) (2009) for the municipality of Dongeradeel. He also took the pictures for the book Een leven lang kunst (A lifelong love of art) (2011). By order of the Historical Centre Leeuwarden the photo-book Sjoch dizze sted (Look at this town) (2012) was made. He publishes photo books on his own account through his company Mauritsheech Publishers. These are mainly limited edition books (10-100 copies). The photo-book De Noordzee rond (Around the North Sea) appeared in 2012; it was the first self-published book with a high print run. At the end of 2009 the book Art Fairs - with essays by Hans den Hartog Jager and Huub Mous for example - was published by d’Jonge Hond Publishers. Photographs for this book were taken at international art fairs over a period of three years. He won first price with a selection of these photos in the category “art, culture and entertainment / series” of the annual Dutch photo competition ‘De Zilveren Camera 2009’. The photo-book Art Fairs Revisited is a follow-up to this book. It is selfpublished by Mauritsheech Publishers in a print run of 500 copies. Robbert Roos (Arnhem, 1964) is head curator at Kunsthal KAdE in Amersfoort. He was editor-in-chief of Kunstbeeld from 2000 to 2008. He used to be a freelance critic for papers like Trouw and Utrechts Nieuwsblad.

79

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 79

13-08-13 09:42


Colofon Colophon Š 2013 Dolph Kessler www.dolphkessler.nl Uitgever Publisher Mauritssheech Publishers Ontwerp Design Richard van der Horst riezz.biz Vertaling Translation Jantine van der Knaap Druk Printing High Trade BV, Zwolle Distributie Distribution www.elikser.nl Informatie Information dolphkessler@planet.nl

ISBN 978-90-8098 109 6 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microďŹ lm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

80

DK_ART_FAIRS_REV_01_HT.indd 80

13-08-13 09:42


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.