Rapport for Oslo Dokumentarkino og Human Rights Human Wrongs 2016

Page 1

RAPPORT 2016 Oslo Dokumentarkino

Human Rights Human Wrongs

Doc Lounge

HRHW Nord


2  Rapport 2016


Innhold 5

Innledning

6

Overblikk 2016 HRHW • OSLO DOKUMENTARKINO DOC LOUNGE • HRHW NORD

12

HRHW

38

Oslo Dokumentarkino

52

Doc Lounge

58

Gjester

64

Samarbeidspartnere 3  Rapport 2016


6309 Publikummere*

66

47

125

49

Arrangementer

Filmer

lokale og inter- Samarbeidsnasjonale gjester partnere * HRHW Nord er ikke tatt med i denne utregningen.

4  Rapport 2016


FALSKE NYHETER & DOKUMENTARFILM I en tid der propaganda er en dagligdags del av nyhetsbildet og falske nyheter (og påstander om falske nyheter) stadig oftere blir brukt til å forvirre folk eller til å diskreditere meningsmotstandere spiller den aktuelle dokumentarfilmen en veldig viktig rolle. Dokumentarfilmen kan trenge inn i viktige historier og formidle komplekse situasjoner på en helt annen måte enn en hendelsesfokusert nyhetsformidling med korte innslag klarer. Dokumentarfilmen klarer også å engasjere tilskuerne på en annen måte enn tvnyheter. Dokumentarfilmen lever i et grenseland mellom videokunst, journalistikk og tradisjonell filmskaping. Dette g jør at den har mange muligheter til å fenge tilskueren. Mens mange nyhetsmedieselskaper kutter ut undersøkende journalistikk fordi det er for dyrt har dokumentarfilmskapere tatt over tomrommet dette har skapt.

5  Rapport 2016

Å møtes fysisk og sette forklaringer under kritisk søkelys i en diskusjon der mange er med er den beste måten å avsløre falske nyheter og oppdiktede påstander. Oslo Dokumentarkino, Human Rights Human Wrongs (HRHW) og Doc Lounge Oslo er hovedstadens viktigste arenaer for aktuell dokumentarfilm g jennom hele året. Vi velger ut de beste filmene fra hele verden og setter opp visninger i kombinasjon med inkluderende diskusjoner. I 2016 fikk vi i tillegg en søsterfestival til HRHW i Bodø og på Hamarøy (HRHW Nord) slik at vi nå har et større nasjonalt nedslagsfelt.


HRHW 2016 – OVERBLIKK Human Rights Human Wrongs (HRHW) er en festival der publikum får tilgang på de beste og mest aktuelle dokumentarfilmene om utviklings-, freds- og menneskerettighetsproblematikk. I tillegg til filmvisninger er det en rekke debatter, introduksjoner og samtaler samt andre kunstinnslag. Festivalen i 2016 hadde en publikumsdekning på 80%. Mer om festivalen på sidene 14–37.

Det var 19 langfilmer og 3 kortfilmer i programmet. Vi hadde 15 internasjonale og 51 lokale gjester. HRHW 2016 hadde 36 samarbeidspartnere og 47 frivillige. Staben for HRHW 2016 besto av Maria Løvik (programsjef) Kari Nøst Hegseth (redaktør) Trine Andersen (frivilligansvarlig) Eirik Falk (festivalkoordinator) Monica Løvdahl (fotograf) Ketil Magnussen (festivalsjef og programmerer)

6  Rapport 2016


Documentary film is essential to a healthy and democratic society — that is why it is feared by autocrats. In these challenging times, when journalism is held in such contempt that Steve Bannon can freely tell the media to “keep its mouth shut,” it is all the more important to support the ever-risky endeavor that documentary filmmaking is becoming. Documentary films can and do inspire change, and while that change may be incremental it is nonetheless real. If cinema is our most powerful art form, I would argue that documentary is both its beating heart and its conscience. Simon Kilmurry, Executive director of the International Documentary Association, in The Hollywood Reporter, Feb. 2017

80%

PUBLIKUMSDEKNING

7  Rapport 2016


OSLO DOKUMENTARKINO 2016 Oslo Dokumentarkino har siden 2003 levert et program av aktuelle og sterke dokumentarfilmer i kombinasjon med inkluderende debatter på forskjellige scener i Oslo. Antallet filmer varierer med kapasitet. I 2016 hadde vi 10 arrangementer med 10 forskjellige filmer fra 8 forskjellige land. Vi har hatt 3 internasjonale og 29 norske g jester med på debatt. Publikumsdekningen har vært større enn noensinne med et g jennomsnitt på 152 publikummere per arrangement. Les mer på sidene 38–51.

8  Rapport 2016


HØY PUBLIKUMSDEKNING 2016 har vært et år med mange fulle arrangementer og et veldig sterkt program. I g jennomsnitt har det vært 152 publikummere per arrangement. Det betyr at de fleste arrangementer vært utsolgt. Arrangementene har funnet sted på Cinemateket (Filmens hus), Litteraturhuset, Universitetet i Oslo og Nobels fredssenter. Programmet er satt opp og g jennomført av Ketil Magnussen.

10 91% Arrangementer

Publikumsdekning

32 18 Norske og internas- Samarbeidspartnere jonale gjester

Oslo Dokumentarkino har tatt noe som var et nisjefelt og skapt et massetilbud.

9  Rapport 2016


OPPSTART AV DOC LOUNGE OSLO Doc Lounge Oslo startet opp med visninger av morsomme, spennende, interessante, rørende og sjokkerende dokumentarfilmer i februar 2016. Foreløpig er det én visning i måneden. I 2016 var det 9 arrangementer med konserter, debatter, foredrag, quiz, samlivs- og sex-Q&A og smaksprøver på snacks lagd av insekter, sammen med filmvisninger. Alle arrangementene har funnet sted på Cafeteatret på Grønland. Les mer om Doc Lounge Oslo 2016 på sidene 52–57.

10  Rapport 2016


Doc Lounge henvender seg til et ungt publikum, er litt løsere i formen og har et bredere utvalg av type filmer enn det Oslo Dokumentarkino har. Doc Lounge er en registrert forening og søker egne midler til finansiering men Oslo Dokumentarkino tok initiativet til opprettelsen, deltar i programmeringen og støtter også tiltaket økonomisk når det trengs.

Foreningen Doc Lounge Oslo i 2016. Fra venstre: Katinka Troye, Ingeløw Elise Kopperud, Eirik Falk, Aurora Malm Utvåg, Ketil Magnussen, Laura Camacho Salgado og Thea Ebbing Skavlan. Runar Sudbø Syvertsen var ikke tilstede da dette bildet ble tatt. 11  Rapport 2016


HRHW NORD – OVERBLIKK Human Rights Human Wrongs fikk i 2016 en søsterfestival. HRHW NORD gikk av stabelen på Stormen Bibliotek i Bodø 20.–22. oktober 2016 og på Hamsunsenteret på Hamarøy 29. oktober 2016. Over 800 publikummere totalt var på arrangementer under festivalen i Bodø og på Hamarøy. Arrangører var Stormen Bibliotek, Dok:Nor og Usensurert – Ytring i Stormen, i samarbeid med Human Rights Human Wrongs Oslo.

12  Rapport 2016


MENNESKERETTIGHETSFESTIVALEN BODØ STORMEN BIBLIOTEK 20.-22. OKTOBER 2016

Arrangører, samarbeidspartnere og publikum er positive til en g jentakelse og utvidelse av festivalen i framtiden. Kanskje kan dette inspirere noen til å arrangere HRHW-festivaler også andre steder i landet. Marie Bunes, Tomas Lopez, og Salamatu Winningah er ildsjelene bak HRHW Nord 2016. HRHW Oslo har bidratt med inspirasjon, råd og hjelp. I 2017 ble HRHW Nord etablert som et eget selskap, der HRHW Oslo har en eierandel. Vi ser fram til et fruktbart samarbeid i framtiden.

13  Rapport 2016


1

Human Rights Human Wrongs Documentary Film Festival 2016

14  Rapport 2016


Human Rights Human Wrongs-festivalen er en film og debatt-festival med fokus på aktuell menneskerettighets- freds- og utviklingstematikk. Festivalen ble startet i 2008 og har, i tillegg til filmvisninger, en rekke debatter, workshops og andre kunstuttrykk. Human Rights Human Rights Human Wrongs (HRHW) 2016 hadde 19 langfilmer og 3 kortfilmer på programmet. I tillegg til filmvisninger, introduksjoner og Q&A inne i kinosalene var det 18 større debatter og et bransjeseminar. Besøket var svært godt, med en publikumsdekning på 80%, som betyr at nesten alle forestillinger var fulle. Vi hadde 15 internasjonale og 51 lokale g jester med på introduksjoner, debatter og Q&A. HRHW samarbeidet i 2016 med 36 partnere. Blant disse er sivilsamfunnsorganisasjoner, forskningsinstitutter, høyskole, universitet og kultur/kunstinstitusjoner. 47 frivillige var med å få alt til å gå på skinner. Festivalen hadde svært god mediedekning.

15  Rapport 2016


Human Rights Human Wrongs Live på Cinemateket og Kunstplass 10 I tillegg til og innledninger og/eller Q&As i tilknytning til alle filmvisninger hadde vi også flere lengre debatter og samtaler, bransjeseminar, festivalutstilling og skolevisninger. Arrangementer som foregikk på engelsk er presentert på engelsk. TIRSDAG 16. FEBRUAR, CINEMATEKET FILMMAKERS/CHANGEMAKERS SEMINAR:

VIDEO TRUTH AND EXPRESSION IN THE AGE OF YOUTUBE I samarbeid med organisasjonen WITNESS og Fritt Ord. How do we make sense of the sheer volume of footage emerging from all corners of the world and know which videos to trust? How can we ensure that everyone, everywhere can exercise their right to record in public spaces and what are the ethical implications of sharing images in a “Cameras Everywhere” world? Drawing on the work of WITNESS in Africa, the Middle East, Southeast Asia, Latin America, Europe, and North America, Sam Gregory (Program Director) and Arul Prakkash (Program Manager for Asia and the Pacific) presented case studies illustrating the power of citizen media as a tool for change and a vehicle for free expression, as well as the challenges and opportunities posed by this new landscape about current uses of citizen media – and how we can maximize the impact of video for change around the world. WITNESS (witness.org) is a global network that supports people using video for human rights.

TIRSDAG 16. FEBRUAR, CINEMATEKET

TIRSDAG 16. FEBRUAR, CINEMATEKET

STOPPING RAPE IN EASTERN CONGO: DOES CELEBRITY ACTIVISM WORK?

DOKUMENTARISTENS DILEMMA

Seminar with screening of We Will Win Peace. In collaboration with the Peace Research Institute, Oslo (PRIO). Celebrity activism has become mainstream in development work. Is that a good thing or can it lead to over-simplified and misguided solutions to complex problems? The Enough Campaign aimed at stopping the violence in Eastern Congo, led to a change in US law that required companies to disclose their use of, and in effect boycott, conflict minerals from the Democratic Republic of Congo (DRC). What was the effect of this and other celebrity-driven campaigns? PANEL: Dominique Vidale-Plaza is the founder and CEO of Channel Initiative, and currently an Advisor for MONUSCO, the UN peacekeeping mission in DRC. JeanBenoit Falisse is a doctoral researcher at the Department of International Development, University of Oxford. Ragnhild Nordås is a Research Director and Senior Researcher, PRIO. Inger Skjelsbæk (moderator) is a Research Professor at PRIO. She’s a leading expert on conflict related sexual violence.

16  Rapport 2016

Seminar med filmvisning av Among The Believers. I samarbeid med Norsk filmforbund. Filmskaperne bak Among the Believers brukte flere år på å skape tillit hos lederen av den røde moské, Abdul Aziz. På tross av sin kritiske holdning klarte de å komme på innsiden av noe vi ellers bare ser fra utsiden. Før visningen av filmen hadde vi en samtale om ’dokumentaristens dilemma’. Dokumentarfilmskapere bruker ofte lang tid på å bli kjent med og skape tillit hos sine karakterer. Hvordan bevarer man balansen mellom å skape en god relasjon og beholde en kritisk distanse? Sverre Pedersen, leder av Norsk filmforbund ledet samtalen med dokumentarfilmregissørene Zaradasht Ahmed (som på det tidspunktet jobbet med filmen Nowhere to Hide i Irak) og Beate Arnestad. Det var også en skype-samtale med Hemal Trivedi, en av regissørene bak filmen Among the Believers.


Øverst til venstre: En kikk inn i salen der Sam Gregory og Stephane Siohan diskuterte situasjonen i Øst-Ukraina med Helsingforskomiteens Olga Shamshur før visning av filmen Near Far East. Øverst til høyre: Linda Noor og Cathrine Thorleifsson diskuterer med publikum etter debatt om ekstremisme på debattscenen på Cinemateket. I midten til venstre: Filmskaper Zaradasht Ahmed diskuterer dokumentaristens dilemma med Sverre Pedersen fra Norsk filmforbund, før visning av filmen Among the Believers. I midten til høyre: Diskusjonene har høy grad av deltakelse fra publikum.

17  Rapport 2016

Nederst: Patience Malunga og Camilla Houeland diskuterer ungdoms-demokratibevegelsers innflytelse i Senegal med Fellesrådet for Afrikas Johan N. Hermstad.


TIRSDAG 16. FEBRUAR, CINEMATEKET

MAKING SENSE OF WAR AND PEACE: PROPAGANDA AND REALITY IN UKRAINE

ONSDAG 17. OG TORSDAG 18. FEBRUAR, CINEMATEKET

TORSDAG 18. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

SKOLEVISNINGER: SONITA

WHY IS RUSSIA BOMBING SYRIANS?

I samarbeid med FN-sambandet.

In collaboration with the Syrian Peace Action Centre (SPACE).

Seminar with screening of Near Far East In collaboration with The Norwegian Helsinki Committee (Den norske Helsingforskomité).

Festivalen hadde to fullsatte skolevisninger av filmen Sonita med introduksjoner.

TORSDAG 18. FEBRUAR, CINEMATEKET It has been a while since Ukraine made the international headlines – the days of millions demonstrating on Euromaidan and the bloody battles of Donetsk airport or Debaltseve are over. Now Ukraine strives the best it can amidst economic crisis, opportunist politics and an ongoing conflict in the East. What is it like to live in a society divided by war? What do ordinary Ukrainians believe, think and feel about the recent events? Before the screening of Near Far East, The Norwegian Helsinki Committee invites you to participate in a panel discussion on truth and propaganda during the conflict and the difficult role of the media. PANEL: French journalist Stephane Siohan has covered extensively the situation in the Eastern Ukraine, and Sam Gregory, Program Director of Witness, an international organization that trains and supports people using video in their fight for human rights. Olga Shamshur from The Norwegian Helsinki Committee was the moderator.

SYRIA SHORTS: PORTRAITS FROM DYSTOPIA Screenings of short films with commentary In collaboration with the Syrian Peace Action Centre (SPACE). Syria has become a hell on earth. People’s lives are destroyed and their suffering has left them with lack of means and choices, but they have access to cameras and some of them are making films. Through an hour of short films, this session invited the audience to experience the daily struggle to survive and to resist by ordinary Syrian civilians. Through a mix of documentary and poetic expressions, these films have been produced by people who dare to continue to hope, to love, and to stay alive. In the film Love during the Siege we meet Um Wassim and her family in their daily struggle to continue to live and love under the siege. In Sage we listen to Abu Al Tayeb, narrating this period of uncertainty where only the sage tea is left to the Palestinians as a rite of belonging. In A Day and a Button we go on a walk in the streets of Damascus with Azza who has a camera hidden in her purse. In the film 1915 we followed the journey of the Syrian-Armenian opera singer Kevork from Armenia to Syria to Lebanon. The films were introduced by Murhaf Fares from the Syrian Peace Action Centre (SPACE).

18  Rapport 2016

The Syrian sky is crowded with jet fighters from different corners of the world. While none of these are contributing to solving the conflict, Russia has been accused of committing war crimes by targeting civilians and using cluster bombs. Russia’s engagement is allegedly to fight ISIS. However, numerous reports suggest otherwise. Who is Russia targeting? How is the Russian intervention shaping the humanitarian and political scene? What are the implications of Russia’s engagement on stability in Syria and the region? PANEL: Ibrahim Olabi is founder of the Syrian Legal Development Programme (SLDP), engaging with actors in Syria to comply with International Humanitarian Law. John Peder Egenæs is the General Secretary Amnesty International Norway. Kai Kverme is Senior Advisor at The Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo. Moderator: Tine Gade is a Senior Lecturer at Middle East Studies, University of Oslo.

TORSDAG 18. FEBRUAR, CINEMATEKET

ER DET DEMOKRATI I MYANMAR NÅ? Samtale og visning av This Kind of Love. I samarbeid med Den norske Burmakomité. Opposisjonsleder Aung San Suu Kyi og hennes parti gjorde et brakvalg 8. november 2015, i et historisk valg som gikk overraskende rolig for seg. Hennes nye regjering innsettes i slutten av mars. Det vil i så fall være første gang at militæret frivillig overlater makten til en valgt sivil regjering.


Har Suu Kyi oppnådd det hun ville etter tiår med diktatur? PANEL: Audun Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité, vil etter visningen av This Kind of Love dra både de store og små linjer om denne svært viktige og interessante perioden i landets historie i samtale med journalist Stig Arild Pettersen. Aagre har bodd i Myanmar og er en av de med mest kunnskap om Myanmar i Norge. Pettersen står bak utenrikspodcasten Du Verden!, har bakgrunn fra NRK og Dagens Næringsliv, og har bodd og arbeidet i Myanmar.

TORSDAG 18. FEBRUAR, CINEMATEKET

THE UNWANTED: CHALLENGES FOR ROMA IN ROMANIA AND NORWAY Debate and screening of Toto and His Sisters. In collaboration with The Norwegian Helsinki Committee (Den norske Helsingforskomité) The Roma community in Romania is struggling with poverty, illiteracy, and huge social problems that can seem insurmountable. In the streets of Oslo they are usually seen as beggars and victims of trafficking. Is everything hopeless, or are there ways we can approach the challenges the Roma community and we as society are facing in both Romania and Norway? PANEL: Raluca Negulescu is the Executive Director of the Policy Center for Roma and Minorities Foundation where she currently develops and runs comprehensive educational programs for children in ghetto types areas of Bucharest. Toto, the film protagonist is actively attending the after school activities provided by the Center. Csilla Czimbalmos works for the Norwegian Helsinki Committee and has had a long standing involvement in projects and activities monitoring the situation of disadvantaged groups in Eastern Europe, Romania included.

TORSDAG 18. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

FREDSARKITEKTENE? NORGE SOM FREDSMEGLER Norge har deltatt som megler og tilrettelegger i mange vanskelige fredsprosesser. Oslo-prosessen, Guatemala, Burma, Sri Lanka og Sør-Sudan er noen. Utfallet er ikke alltid godt. Håpet er stort om at den aktuelle Colombia-prosessen skal lykkes. Er Norge som en liten stat den perfekte fredsmegler? Eller gir det å være liten problematiske begrensninger? Er Norges innsats alltid av det gode? Lærer man av de feil som er gjort? Ada Nissen har skrevet en doktorgradsavhandling om Norges rolle som fredsmegler. Dette var utgangspunktet for diskusjonen. PANEL: Ada Nissen er forsker ved Universitetet i Oslo og disputerte i desember 2015 med avhandlingen The Peace Architects. Norwegian Peace Diplomacy Since 1989. Kristian Berg Harpviken er direktør ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Audun Aagre er leder i Burmakomiteen Gunnar Sørbø er Seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt i Bergen (CMI). Øystein Rakkenes (ordstyrer) er filmskaper og journalist med bl.a. lang fartstid i NRK.

FREDAG 19. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

KAMPEN OM LAND I samarbeid med Food First Information and Action Network (FIAN). Land og storskala matproduksjon har blitt big business. Etter matvarekrisen i 2008 eksploderte etterspørselen etter land, og vi er nå vitne til at store internasjonale aktører kjøper opp landområder verden over i et forsøk på å tjene penger, fremme utvikling, og bidra til økonomisk vekst. Men i hvilken grad kommer investeringene lokalsamfunnet til gode? I denne jakten på nye landområder blir lokale småbønder 19  Rapport 2016

fordrevet fra hjemmene sine, ofte på brutalt vis. De mister tilgang til sin jord, og dermed også sitt levebrød. Går denne utviklingen på bekostning av menneskerettigheter? Hvilket ansvar har selskaper som investerer i disse områdene for at menneskerettighetene ivaretas? PANEL: Aksel Tømte, rådgiver ved Senter for Menneskerettigheter, Indonesia-programmet, Hans Morten Haugen, Professor ved Diakonhjemmet sykehus og ekspert på menneskerettigheter og internasjonal rett og Anniken Storbakk fra SPIRE. Moderator: Kristin Kjæret, tidligere leder av FIAN.

FREDAG 19. FEBRUAR, CINEMATEKET

JOURNALIST IN CARTEL LAND Conversation and screening of Cartel Land In collaboration with NorLARNet. In Mexico, the boundaries between criminal groups and the state are often blurred. This has led to the upsurge of vigilante groups as evidenced in Cartel Land. It was also the background for the disapperance of 43 students in the state of Guerrero in September 2014. In such as context, being a journalist is extremely dangerous. PANEL: Benedicte Bull, Professor of Political Science at The Center for Developent and the Environment (SUM) at the University of Oslo and journalist Stig Arild Pettersen (Du Verden!). Anabel Hernández, one of Mexico’s leading investigative journalists was supposed to take part in the panel after the screening of Cartel Land. Unfortunately she had to cancel her visit to Oslo and Human Rights Human Wrongs 2016 shortly before the festival.


20  Rapport 2016


FREDAG 19. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

ENOUGH IS ENOUGH! - YOUTH, SOCIAL MOVEMENTS AND DEMOCRACY IN AFRICA In collaboration with The Norwegian Council for Africa and SAIH. In 2012, the Senegalese youth movement Y’en Marre («Enough is enough») made history by successfully mobilising resistance against president Abdoulaye Wade’s attempt to remain in power. Originally a rap group, the success of Y’en Marre speaks volumes about the potential of youth culture to influence politics in Africa. Youth movements are actively defending democracy across the continent using music and social media, with the Congolese #Telema movement the latest to emerge. The following panel of experts will discuss the influence of youth movements in politics across the continent: PANEL: Sean Jacobs, high profiled founder of the blog Africa is a Country and Assistant Professor at New School in New York. Patience Malunga, student and activist in the Female Student Network (FSN) in Zimbabwe. Camilla Houeland, PhD Fellow at Noragric, Norwegian University of Life Sciences. Moderator: Johan N. Hermstad, Executive Director of the Norwegian Council for Africa.

FREDAG 19. FEBRUAR, CINEMATEKET

TIBETANSK MOTSTAND Debatt og visning av Tibetan Warrior. I samarbeid med Voice of Tibet og Den norske Tibetkomité. Hvordan foregår tibetanernes ikke-voldelige kamp for sine rettigheter i dagens Tibet? Filmen Tibetan Warrior forteller den sanne

historien om en manns kamp for frihet. I mer enn 60 år har tibetanerne kjempet mot kinesisk undertrykkelse, men deres ikke-voldelige kamp ser ut til å være forgjeves. Som en ny form for fredelig men desperat protest, har tibetanere begynt å sette fyr på seg selv. Filmen følger den tibetanske artisten Loten Namling og hans kamp for frihet for sine landsmenn i Tibet. Et panel vil debattere den tibetanske motstandskampen etter filmvisningen. Hvordan utøver tibetanske artister, forfattere og aktivister ”kulturell motstand” mot det kinesiske regimets kontroll- og undertrykkingspolitikk? Hva kan gjøres utenfor Tibet for å understøtte tibetanernes kamp for sin identitet og frihet?

LØRDAG 20. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

HOW MESSED UP IS MEXICO? In collaboration with NorLARNet and the world news podcast Du Verden! The extreme violence seen in Mexico over the last years is often associated with the operations of the multi-million dollar drug business controlled by brutal cartels and their mythical narcobosses. However, several recent cases reveal the deep entanglement between these, politicians and different parts of the state apparatus. At the same time, the violence has generated new groups and actors - vigilante groups, terrorists, and outright insurgencies. How can we understand what is currently going on in Mexico? What risks does the situation imply for journalists, documentarists and others that search for the truth about the atrocities? And is there any way out of this mess? PANEL: Journalist Stig Arild Pettersen of the world news podcast Du Verden!, Benedicte Bull, Professor of Political Science at the Centre for Development and the Environment (SUM) and leader of the Nowegian Latin America Research Network 21  Rapport 2016

(NoRLARnet) and Roy Krøvel, Professor in Journalism at the Oslo University College.

LØRDAG 20. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

BOKSAMTALE MED FREDRIK GRÆSVIK I samarbeid med Pax Forlag. Boka Den Tapte Krigen av Fredrik Græsvik forteller historien om Norges krigsengasjement i Afghanistan. I kjølvannet av terrorangrepene på USA 11. september ble det klart at Norge som et lojalt NATO-land skulle bidra i det militære svaret på angrepet. Etter å ha dekket konflikten for TV2 gjennom mange år, har Græsvik fått et vidt nettverk av kilder på både på norsk og afghansk side. Slik har han fått innblikk i militærstrategiske avveininger, de norske soldatenes innsats på bakken, og hvordan den norske tilstedeværelsen har preget livet for den afghanske sivilbefolkningen. 15 år senere er det fortsatt uklart hva vi har oppnådd og hvordan det vil gå med Afghanistan videre. Fredrik Græsvik har vært utenrikssjournalist i TV 2 siden 1994, og har hatt er spesielt ansvar for kanalens Midtøsten-dekning. Han har også forfattet flere bøker om konfliktene i disse områdene. Han samtalte med Elisabeth Eide, bl.a. forfatter av boka Afghanistan - ingen fred å få, professor ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus og professor II ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

LØRDAG 20. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

COLOMBIA: FREDSAVTALE – OG HVA SÅ? I samarbeid med Peace Brigades International og SAIH.


Borgerkrigen i Colombia har herjet i over 50 år. Hundretusener er drept, og millioner er drevet på flukt. Fredsforhandlingene mellom myndighetene og geriljagruppen Farc, som foregår i Havanna og hvor Norge er fasilitator, er inne i sluttfasen, og en avtale er ventet innen kort tid. Men dette er ikke første gang en demobiliseringsavtale underskrives i Colombia. Er det grunn til å tro at det blir anderledes denne gangen?

også noe om hvordan ekstremistene har fått den posisjonen de har. Kan dette gi oss noe generell kunnskap om hvordan ekstremisme får fotfeste?

PANEL: Knut Andreas Lied, leder for internasjonalavdeling i Caritas. Diego Marin, colombiansk flyktning og tidligere leder av studentorganisasjonen ACEU. Marianne Gulli, leder av LAG.

PANEL: David Hansen er førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens utdanningssenter og har skrevet en doktoravhandling om oppfatninger av radikal islam i Pakistan. Cathrine Thorleifsson er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt og forsker ved Senter for ekstremismeforskning, UiO. Linda Noor, daglig leder i Minotenk, har jobbet i flere år med forebygging av ekstremisme. Kristian Takvam Kindt (ordstyrer) er forsker ved Fafo og prosjektleder for Arabiske filmdager.

SØNDAG 21. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

SØNDAG 21. FEBRUAR, CINEMATEKET

HVA GJØR VI MED FLYKTNINGBARNA?

HOPE IN ACTION DEALING WITH SEXUAL VIOLENCE IN DRC

I enhver flyktningsituasjon er det barna som er mest utsatt, også i dagens flyktningkrise Europa. Barns rettigheter står sterkt i Norge, men hva med flyktningbarna? Våre innstramminger rammer dem direkte, og vi risikerer å bryte både våre egne og internasjonale forpliktelser i forsøket på å begrense asylsøkertilstrømningen. Hvilke verdier er det vi nå lemper på? Hvilke rettigheter og utsikter har flyktningbarna? En samtale med Mari Seilskjær fra NOAS og Line Hegna fra Redd Barna, moderert av Ingrid Åm, journalist i Klassekampen.

SØNDAG 21. FEBRUAR, DEBATTSCENEN

POLITISK OG RELIGIØS EKSTREMISME – ET VOKSENDE PROBLEM? Blir det flere ekstremister i verden eller er det samfunnsmessige forhold som gir ekstremistene mer plass? Filmen Among the Believers gir oss innsikt i den religiøse ekstremismens framvekst i Pakistan men sier

Debate and screening of War in Eastern Congo. In collaboration with Health and Human Rights Info (HHRI). From war and trauma to hope and empowerment. What are the strategies for change in Eastern Congo? A conversation about empowering women who have survived sexual violence, and how to create sustainable change. PANEL: Salomé Ntububa - the leader of Christian Aid’s humanitarian responses in central and southern Africa, based in DRC. Kathinka Salvesen, a clinical psychologist at the Modum Bad Clinic in Oslo. She has trained helpers working with survivors of sexual violence in Congo. Nora Sveaass – (Moderator) is a clinical psychologist and Associate Professor at the Department of Psychology, UiO. She chairs Health and Human Rights Info and is a member of the UN Subcommittee on Prevention of Torture.

22  Rapport 2016

TORSDAG 18. FEBRUAR, KUNSTPLASS 10

TROUBLED WATER Festival Art Exhibition. Exhibition period: 18 – 28 February 2016. Artists: Bente Sommerfeldt-Colberg, Mari Røysamb. Curated by Kunstplass [10]. The two well-established contemporary artists Bente Sommerfeldt-Colberg and Mari Røysamb were the 2016 Human Rights Human Wrongs Exhibition artists. Time by Bente Sommerfeldt-Colberg and Submarine by Mari Røysamb are complex and monumental sculptures appealing to recognition, and at the same time opening up for new interpretations. The contradiction in these works can give you a sense of unease and ambivalence. Through projection of current photos and videos the exhibition was a live witness and real-time reminder of the situation for refugees and life of people living in war zones. Hundreds of thousand of refugees have crossed the Mediterranean Sea the recent years, hoping to find refuge in Europe fleeing from war, violence, conflict and persecution in their home country. Too many people have already lost their lives crossing the ocean. As Ai Weiwei says: The border is not in Lesbos, it really [is] in our minds and in our hearts. In experiencing the art the audience had an opportunity to discuss, reflect and contemplate about humanity, the current refugee situation and universal human rights and human wrongs. Kunstplass[10] is a non-profit art space in Oslo, Norway. The exhibition was supported by Fritt Ord and the Arts Council Norway.


23  Rapport 2016


Øverst til venstre: Publikum på Cinemateket. Øverst til høyre: Valgets kval. I midten til venstre: Debatt om Russlands motiv og mål med sin deltakelse og bombing i krigen i Syria. Why is Russia Bombing Syrians med Ibrahim Olabi, John Peder Egenæs, Kai Kverme og Tine Gade I midten til høyre: Fra utstillingen Troubled Water på Kunstplass [10] Nederst: Øystein Alme (Voice of Tibet) introduserer filmen Tibetan Warrior på Cinemateket.

24  Rapport 2016


Øverst til venstre: Fra seminaret Filmmakers/ Changemakers. Sam Gregory fra organisasjonen WITNESS, USA. Øverst til høyre: Nora Noor innledet til en visning av filmen Sonita på Cinemateket. I midten til venstre: Fra diskusjonen Making Sense of War and Peace: Propaganda and Reality in Ukraine. I midten til høyre: Fra filmvisning på Cinemateket. Nederst: Stig Arild Pettersen i samtale med Benedicte Bull: How Messed Up is Mexico?

25  Rapport 2016


Øverst til venstre: Regissør av åpningsfilmen A Syrian Love Story, Sean McAllister i samtale med publikum etter en av visningene. Øverst til høyre: Inger Skjelsbæk ledet samtalen etter visning av filmen We Will Win Peace som handler om problematiske konsekvenser av noen former for aktivisme. Jean-Benoit Falisse, Dominique Vidale-Plaza og Ragnhild Nordås satt i panelet. Fra film- og debattseminaret Stopping Rape In Eastern Congo: Does Celebrity Activism Work? I midten til venstre: Generalsekretær i Amnesty International Canada Alex Neve med Q&A etter en av visningene av filmen Guantanamo’s Child: Omar Khadr. Ketil Magnussen ledet samtalen. I midten til høyre: Festivalteamet 2016. Fra venstre Maria Løvik, Kari Nøst Hegseth, Trine Andersen, Ketil Magnussen og Eirik Falk. Nederst: Publikum på Cinemateket. Motstående side: Fra diskusjonen Hope In Action - Dealing With Sexual Violence In DRC med, fra venstre, Kathinka Salvesen, Salomé Ntububa, og Nora Sveaass.

26  Rapport 2016


27  Rapport 2016


FILMER HRHW 2016

28  Rapport 2016


INCORRUPTIBLE LAND GRABBING LIFE IS SACRED MOTLEY’S LAW NEAR FAR EAST SONITA A SYRIAN LOVE STORY AMONG THE BELIEVERS CARTEL LAND GUANTANAMO’S CHILD: OMAR KHADR THE FEAR OF 13 THE ROAD THE SHELTER THIS IS EXILE: DIARIES OF CHILD REFUGEES THIS KIND OF LOVE TIBETAN WARRIOR TOTO AND HIS SISTERS WAR IN EASTERN CONGO WE WILL WIN PEACE SYRIA SHORTS: PORTRAITS FROM DYSTOPIA 29  Rapport 2016


INCORRUPTIBLE

LAND GRABBING

LIFE IS SACRED

2015, USA/Senegal, 94 min Director: Elisabeth Chai Vasarhelyi

2015, Austria, 94 min Director: Kurt Langbein

2014, Denmark, 106 min Director: Andreas M. Dalsgaard

In the Spring of 2011, Senegal was pitched into crisis when President Abdoulaye Wade decided to change the constitution to allow for a third term. An artist-led youth movement erupted to protect one of Africa’s oldest and most stable democracies.

In large parts of the world, poverty and power are closely connected to land ownership. In the last 15 years the agricultural land sold to investors worldwide equals more than all of the European farmland combined.

After decades of shattering violence and guerilla wars, Colombian society is worn out and the new generation longs for something different. Something different comes in the shape of Antantas Mockus, a politician with a very clear message: fight violence with pencils, because life is sacred. As an untraditional politician in Colombia he made great progress as Mayor of Bogotá, and in 2010 he ran for president.

In a country where 70% of the population is under 30 – like much of the global South – the Y’en a Marre (Enough is Enough) movement caught fire. After 12 years of corruption and nepotism, the constitutional crisis had become the last straw for the people of Senegal. 14 candidates ran for President. The film follows the main players: incumbent President Wade, opposition candidate Macky Sall, music superstar Youssou N’dour, and the Y’en a Marre movement. In a time where democracy is under siege in many parts of the world, Incorruptible offers a positive and hopeful example.

In a sweeping look at a multitude of places like Ethiopia, Indonesia, Cambodia, Austria, Sierra Leone and Romania, Land Grabbing looks closely at what happens when governments let big companies take over the land rights from the local populations, dramatically shifting empowerment. The strikingly different perspectives and narratives from the companies and the local farmers sheds a stark light on the consequences of EU policies, how our demands for palm oil and biofuel ripples across the globe. The visual beauty of Land Grabbing serves to exacerbate the destruction we are all active participants in.

30  Rapport 2016

Life is Sacred follows Mockus and his movement for peaceful change, and Katherine, an enthusiastic volunteer helping the campaign reach thousands of followers. But how far can such idealism go in the political culture of Colombia? What will it take? The cry for accountability and respect for human life is not only isolated to Colombia, and thus Life is Sacred tells a story much larger than itself.


«I grew up in a bad neighborhood, and Kabul is just that; another bad neighborhood». American lawyer Kimberly Motley is distinct not only in character, she is also the only non-afghan, and only woman who practices law in Afghanistan. While her husband and kids are still back home in the US, Motley chose to go to Kabul for economic reasons without much knowledge of the country or language, but five years later she has become a much-needed voice for women, children and others in the fraught Afghan justice system. As the security situation in the country deteriorates with the withdrawal of American troops in 2014, Motley is faced with the tough choice of what she is willing to risk to keep her practice going. Besides the intimate human portrayal, Motley’s Law provides a rare insight into the workings of the rule of law in Afghanistan.

This film about the situation in present day war-torn Ukraine was made over the course of one year as filmmaker Filip Remunda’s travel journal. He goes to Transcarpathia, Kiev and to occupied Donetsk, seeking to understand how people relate to living in a divided country. The result is a heartfelt travel journal which gives a sincere portrait of Ukraine and its people. What is it like to live in a society divided by the war? What do ordinary Ukrainians believe, think and feel about the recent events? And how do they relate to the propaganda that distorts the perception of what is really going on?

The mesmerising story about strong-willed Sonita, an Afghan girl living illegally in Tehran, dreaming of becoming a rapper in a country where women are not allowed to sing in public. But as the events unfold, it also turns into the story of the film director’s moral dilemma of if and how it is appropriate to intervene when following a subject like Sonita. The threat by her mother of being sold off as a bride in Afghanistan to solve some of her familie’s financial issues turns this engaging story into somewhat of a thriller, where extraordinary Sonita’s entire future is at stake, and highlighting the impossible choices faced by so many girls forced into marriage. It is a gut-wrenching but also heart-warming story of the persistance of dreams in the most hopeless conditions. Sonita deservedly won the Grand Jury Prize and Audience Award at the Sundance Film Festival.

MOTLEY’S LAW

NEAR FAR EAST

SONITA

2015, USA, 85 min Director: Nicole Nielsen Horanyi

2015, Czech republic, 70 min Director: Filip Remunda

2015, Iran/Germany/Switzerland, 90 min Director: Rokhsareh Ghaem Maghani

31  Rapport 2016


Raghda and Amer are Syrians. A Syrian Love Story tells their story, as political activists and prisoners, as refugees, as parents, but most of all, as a couple trying to keep their marriage together when everything around them threatens to tear them apart. We follow this one Syrian family for five life-altering years as they struggle with devastating decisions the situation in Syria forces upon them, such as whether and where to flee and what their identities are outside of Syria. From they met in prison two decades ago, their struggle has been for freedom, but what freedom is for one of them might not be the same for the other. In a movingly human drama the award-winning film shows us that the intimate challenges refugees face are much the same as our own.

In the vacuum that arises when the government fails there is room for extremism to thrive. The escalating spiral of violence in Pakistan since 2007 is a result of the strengthening of radical islamism, spearheaded by The Red Mosque and its leader, notorious Maulana Abdul Aziz. Under his rule, tens of thousand children are indoctrinated to join in his jihad, with the final goal of imposing sharia law in Pakistan. The award-winning documentary Among The Believers has obtained a unique access to Aziz, and we see him up close, as we also meet young students of the mosque, as well as one of the leaders of the civil society’s resistance to the radicalisation, Dr. Pervez Hoodbhoy.

In one of the most remarkable documentaries of 2015, Katheryn Bigelow-produced and Oscar nominated Cartel Land is set in a drug cartel-controlled part of Mexico, ridden with horrific violence and simultaneously in Arizona across the American border. It tells the larger-than-life story of two different men taking the law into their own hands. Initially a simple premise: One vigilante in Arizona taking up arms and patrolling the border, afraid of the brutality of the cartels spilling across, and another man in Michoacán organising a local army to fight the cartels as the government does nothing to protect the population.

The film, for which the directors have received death threats, shows the complex relationship between poverty, religion and failing authorities, which together lays the foundation for extremism.

As the director gets deeper and deeper embedded in the unsettling situations, the border between good and bad, victim and perpetrator starts to blur. Cartel Land puts us unflinchingly right in the middle of a raw and disconcerting, but also thrilling real-life story.

A SYRIAN LOVE STORY

AMONG THE BELIEVERS

CARTEL LAND

2015, England, 76 min Director: Sean McAllister

2015, USA/Pakistan, 84 min Directors: Hemal Trivedi, Mohammed Naqvi

2015, USA/Mexico, 100 min Director: Matthew Heinemann

Director Sean McAllister was present at the festival.

32  Rapport 2016


GUANTANAMO’S CHILD: OMAR KHADR 2015, Canada, 80 min Directors: Michelle Shephard, Patrick Reed

The shocking story of Canadian citizen Omar Khadr, the youngest prisoner who ever saw the inside of Guantánamo, at the age of 15. After being captured in Afghanistan by American forces in 2002, he spent more than a decade in the infamous prison without a trial. The intimate portrayal of Omar becomes the human face of the devastating power that lies in the labeling of individuals as terrorists, thus legitimising their lack of human and judicial rights. Khadr is the first juvenile to be tried for war crimes, and this begs the question: can a child be a terrorist? It is through the tireless fight of his lawyer that he finally is free to tell his own chilling story of abuse by our allied governments. As of January 2016, Guantánamo still holds 93 persons.

THE FEAR OF 13

THE ROAD

2015, England, 95 min Director: David Sington

2015, China, 94 min Director: Zhang Zanbo

The Fear of 13 is pure, intense storytelling at its best, equal to true crime thrillers Serial, the Jinx and Making A Murderer. We sit face to face with American Nick Yarris, a death-row prisoner who after two decades in a Pennsylvania prison writes a judge and asks for his execution to be carried out.

The development of China the last decades is historically unparalleled, with infrastructure construction at the heart of the economical lift. However, so is corruption and abuse. What does it look like from the ground?

The documentary is little more than Yarris who in his own sombre words tells us his entire devastating story that led him to this point, and the power of the film lies in its captivating simplicity. The personal tragedy and suffering is apparent, but we also need nothing more than to hear his haunting story to see the major failures in the justice system that still practices capital punishment, to detrimental effects.

Director Michelle Shephard was present at the festival.

33  Rapport 2016

The Road follows a construction of a highway in Hunan province for four years, shifting in four chapters between the perspectives of the locals, the migrant workers and the construction company, thus elegantly shedding light on the inner workings of everyday Chinese society, far away from the Beijing power house. We see corruption, blatant violations of workers and human rights, the trust and distrust of the Communist Party, but also the resilience of every day life in the face of all-encompassing change, and untethered optimism which all coexist in today’s China. Quietly observing, The Road brings us straight to the Chinese reality of progress.


With Switzerland’s freezing winters comes an acute need for shelters, like the shelter in wealthy Lausanne we follow in this documentary. For one winter season we follow the employees at the emergency shelter, who in the face of an increasing demand are forced to choose who can come inside and who will have to spend the night in the streets. But we also we follow the people in need of sheltering; European and African immigrants looking for work, displaced by the financial crisis, Roma families from Romania without housing, who all with desperation have to fight their way to the limited spaces. Known for his critical look at injustices in the Swiss system, director Melgar brings the reality of migrants in Europe, their frustrating and humiliating experiences, to light. Hitting very close to home, The Shelter shows us the dehumanising face of our own system.

THE SHELTER 2014, Switzerland, 101 min Director: Fernand Melgar

The refugee crisis of 2015 was a wakeup call to many Europeans as to the fate of the millions of people fleeing the Syrian civil war, and more than anything the fate of the children. This Is Exile brings us face to face with these youngest of refugees. The director follows a handful of kids through a year of exile, alone or with parents, in Lebanon or Switzerland, and in their own words and their own understanding of the situation we see the raw truth of how war affects them. Without further narration the documentary quietly leads us through both the simplicity and complexity of what goes on in a child’s mind, and shows us both the hope and the hopelessness. In a time where it seems so easy to forget the individual fates of refugees, This is Exile insists on reminding us.

Myanmar started in 2011 a remarkable reform process. However, reforms have slowed down and there have been setbacks, but after the landslide victory for Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi and her party in the historic elections last November hopes are high that there will be revitalizing of the process. Many persistent activists have given years of their lives for the changes the people in Myanmar have experienced the last years. This Kind of Love follows the human rights educator and activist, Aung Myo Min, as he returns home after 24 years in exile. The film tells us what drives people like Aung Myo Min, what they have sacrificed and achieved. Myo’s vision that human rights are for everyone from children to transgender people to ethnic nationalities - makes This Kind of Love an offering of hope for the future.

THIS IS EXILE: DIARIES OF THIS KIND OF LOVE 2015, Myanmar/Thailand, 43 min CHILD REFUGEES Director: Jeanne Hallacy 2015, England/ Lebanon/ Switzerland, 56’ Director: Mani Y. Benchelah

34  Rapport 2016


TIBETAN WARRIOR

TOTO AND HIS SISTERS

WAR IN EASTERN CONGO

2015, India/Switzerland, 84 min Director: Dodo Hunziker

2014, Romania, 93 min Director: Alexander Nanau

2015, Ireland, 60 min Director: Dearbhla Glynn

The true story of one man’s fight for freedom. For more than 60 years Tibetans have been fighting Chinese oppression. But their non-violent struggle appears to be in vain.

With the wins of 13 international awards this far, Toto and His Sisters is one of 2015’s most critically acclaimed documentaries. Toto (10) is of the Roma community, and with his two sisters Ana (17) and Andrea (14) they struggle to maintain a minimum level of normality in an every day marked by drugs, poverty and an absent mother.

Over 6 million people have been killed in the ongoing war in the Eastern Democratic Republic of Congo. The country has experienced a horrific high level of rape during this crisis.

Now, as a new form of peaceful protest, Tibetans are setting themselves on fire. Loten Namling – an exiled Tibetan and musician living in Switzerland – is deeply disturbed by such self-destructive action. So he sets off from Europe to India, on a one-man mission to meet top politicians, experts and young radicals. He himself becomes increasingly radical and is on the verge of violent protest. Finally he ends up at The Office of the Dalai Lama in India to seek the advice of the exiled Tibetan leader.

Intimately shot over the course of 15 months the documentary shows us the fleeting glimpses of hope in otherwise hopeless surroundings of the current Romania, that might give the promise of escape in one moment, only to be shattered in the next. The story of children depraved of a childhood is an intense and harrowing look at the reality of marginalised groups in Europe and poses the question of what real chances there are to escape.

35  Rapport 2016

Filmmaker Dearbhla Glynn explores the impact of war on a community and presents an uncompromising examination of the sexual violence perpetrated with impunity against women and girls in this war-torn territory. The film explores the experience of both victims and perpetrators – foot soldiers, warlords and high-ranking commandants. What emerges is an arresting and brutal account of how war leaves few victors – least of all women, whose value is often rendered worthless, but also the crucial role women pose in rebuilding society.


WE WILL WIN PEACE 2015, DRCongo/USA, 98 min Director: Seth Chase

We Will Win Peace shows what happened after a campaign and US ruling required companies to disclose their use of conflict minerals like coltan from the Democratic Republic of the Congo (DRC) or neighboring countries (The Dodd Frank Act). Championed by celebrities such as Ben Affleck and Nicole Richie, the campaign argued that such disclosures were a precursor to prevent sexual violence from happening. The documentary shows that the campaign had the opposite effect. The idea was that boycotting conflict minerals from the DRC would strangle the finances of the militias that are driving the conflict in Eastern Congo and the epidemic level of sexual violence. Critics, however, have pointed out that the boycott instead has driven mines out of business and led to rising unemployment and poverty and so increased recruitment to the paramilitary groups.

SYRIA SHORTS: PORTRAITS FROM DYSTOPIA Screenings of short films with commentary

Four short films with commentary by Murhaf Fares. In the film Love during the Siege we meet Um Wassim and her family in their daily struggle to continue to live and love under the siege. In Sage we listen to Abu Al Tayeb, narrating this period of uncertainty where only the sage tea is left to the Palestinians as a rite of belonging. In A Day and a Button we go on a walk in the streets of Damascus with Azza who has a camera hidden in her purse. In the film 1915 we followed the journey of the Syrian-Armenian opera singer Kevork from Armenia to Syria to Lebanon.

36  Rapport 2016


37  Rapport 2016


2

Oslo Dokumentarkino program 2016

38  Rapport 2016


Oslo Dokumentarkino ble startet i 2003 som en reaksjon på mangelen på tilgang til samfunnsaktuelle dokumentarfilmer i Oslo. Siden starten har vi vist mange hundre filmer. Vi mener det er svært viktig å ha en arena der man kan diskutere aktuelle dilemmaer og problemer med utgangspunkt i samfunnsaktuell dokumentarfilm fra Norge og resten av verden. Oslo Dokumentarkino satte publikumsrekord i 2016 med et g jennomsnitt på 152 publikummere per arrangement. Det er en publikumsdekning på 91% Arrangementene foregikk på Cinemateket (Filmens hus), Litteraturhuset, Nobels fredssenter og Universitetet i Oslo. Mange debatter er skapt i samarbeid med andre organisasjoner/ institusjoner for å sørge for god fagkunnskap når vi definerer tematikken og velger paneldeltakere.

39  Rapport 2016


TIRSDAG 19. JANUAR PÅ CINEMATEKET:

THIS CHANGES EVERYTHING KLIMAKRISE OG IDEOLOGI FILM: THIS CHANGES EVERYTHING (Avi Lewis, Canada 2015, 89 min.) I samarbeid med Forlaget Oktober, Manifest tidsskrift, Cinemateket, Klimafestivalen og Naturvernforbundet. Filmen This Changes Everything (og Naomi Kleins bok med samme navn) går til angrep på kapitalismens tankemåte og hevder at vi ikke kan løse klimakrisen innenfor det nåværende økonomiske paradigmet men at vi må endre vår måte å se verden på. Samtidig mener både filmen og boka at klimakrisen er nettopp det vi trenger for å skape denne endringen i narrativen om vår sivilisasjon. Så, ikke bare skaper klimakrisen en nødvendighet for å gjøre noe, den skaper også en mulighet til å endre verden.

tankemåte men at krisen gir oss den muligheten vi trenger for å skape en ny narrativ for menneskeheten, et nytt paradigme, der vi ikke ser på oss selv om herskere over naturen men som beskyttere og ivaretagere av den.

Må vi gå bort fra en tradisjonell kapitalisme for å løse klimakrisen? Eller kan den løses med teknologiutvikling og markedsløsninger innenfor det eksisterende paradigmet?

Det var debatt etter filmen med: Marius Holm, daglig leder i Zero og tidligere nestleder i Bellona, begge organisasjoner med stor tro på teknologiske/industrielle løsninger på klimakrisen. Lars Haltbrekken, leder i Norsk Naturvernforbund. Han har arbeidet mye med klima- og energispørsmål, nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år. Erik Martiniussen, journalist og forfatter med bakgrunn fra Klassekampen, Dagens Næringsliv og Verdensmagasinet X. Han har jobbet for Natur og Ungdom og Bellona og har fulgt FNs klimaforhandlinger på nært hold. Han har også skrevet boka Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant. Emillie Ekeberg, journalist i Klassekampen, var ordstyrer i denne debatten.

Arrangementet var del av Klimafestivalen. FILMEN: Hva om klimakrisen ikke bare er en krise men vår beste mulighet noensinne til å skape en bedre verden? Hvordan lager man en film (eller skriver en bok) om menneskets største eksistensielt truende krise som samtidig gir seeren (leseren) et troverdig håp for framtiden? Svaret har blitt å ikke lage en film om isbjørner som trues av smeltende isflak men om mennesker rundt om på kloden som sloss, ikke bare mot en global industri som slipper ut alt for mye CO2 men mot en hel tankemåte. Naomi Kleins argument er at klimakrisen ikke bare skaper en nødvendighet for å endre vår markedsstyrte

Innledning til filmen ved Åshild Lappegård Lahn som sitter i redaksjonen til Manifest Tidsskrift. Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Greenpeace.

40  Rapport 2016


MANDAG 14. MARS PÅ LITTERATURHUSET

ULIKHET, POLITISK MAKT OG DET AMERIKANSKE PRESIDENTVALGET FILM: REQUIEM FOR THE AMERICAN DREAM (Peter Hutchison, Kelly Nyks & Jared P. Scott, USA 2015, 73 min.) I samarbeid med FN-sambandet. Ulikheten i verden øker. Stadig færre personer eier stadig mer. Er støtten til fløykandidatene Trump og Sanders i USA en reaksjon på dette? Diskusjon med Lisa Cooper og Simon Reid-Henry FØR filmvisningen. Ordstyrer: Ketil Magnussen. Å minske ulikheten i verden er et av verdens nye bærekraftsmål, vedtatt av et samlet FN. Er dette et reelt mål eller er det noe som kun er ment for festtaler? I filmen Requiem for the American Dream hevder Noam Chomsky at maktkonsentrasjonen og den økonomiske ulikheten i USA nå er på et nivå der den amerikanske drømmen praktisk talt er død. Er Donald Trump og Bernie Sanders’ framgang i de amerikanske nominasjonsprosessene eksempler på at folk i USA gjør opprør mot denne utviklingen der en stadig mindre elite har stadig større makt og rikdom? PANEL: Lisa Cooper er leder av Democrats Abroad Norway og Leadership Foundation. Hun følger amerikansk politikk tett og er ofte intervjuet i norske

medier når det gjelder USA generelt og amerikanske valgkamper spesielt. Simon Reid-Henry er seniorforsker ved PRIO og underviser også ved University of London. Han har nylig gitt ut boka The Political Origins of Inequality: Why A More Equal World Is Better For Us All. FILM: Requiem for the American Dream er Noam Chomsky’s politiske oppsummering fra et langt liv som akademiker, aktivist og ikke minst som en meget skarp observatør av sin samtid. I det som antakelig vil bli den siste langfilm-dokumentaren med Chomsky som hovedperson, snakker han om USAs politiske utvikling i sin egen levetid og hvordan økonomisk ulikhet har blitt en av de største utfordringene landet nå står overfor. [He] melds history, philosophy and ideology into a sobering vision of a society in an accelerating decline (...) [Chomsky], now 87, seems at the height of his intellectual powers.

41  Rapport 2016

- The New York Times


TIRSDAG 5. APRIL PÅ UNIVERSITETET I OSLO, BLINDERN.

INDIA OG HINDU-NASJONALISME: ISLAMOFOBI PÅ INDISK FILM: EVEN THE CROWS - A DIVIDED GUJARAT (Sheena og Sonum Sumaria, India 2014, 78 min.) I samarbeid med Asianettverket og Indologisk studentforening

Narendra Modis hindunasjonalisme og fiendtlighet mot muslimer fyrer opp under farlige konflikter i India. Filmen Even the Crows skildrer mennesker som på forskjellige måter ble rammet av en massakre mot muslimer i delstaten Gujarat i 2002, mens Indias nåværende statsminister, Narendra Modi, var guvernør der. Flere i filmen beskylder Modi for å ha vært direkte involvert og for å ha hisset opp hatet mot muslimer i regionen. De hevder også at han og andre politiske ledere hindret politiet fra å stoppe massakren. Hva sier dette om Modis politiske ambisjoner som statsminister i India?

Lars Tore Flåten er historiker og førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier orientalske språk ved Universitetet i Oslo. En av hans hovedinteressefelt er nasjonalisme og hindunasjonalismens fremvekst og utbredelse i India.

Hvor er India på vei med Narendra Modi som statsminister? Hvor sterk er egentlig islamofobien i India og diskrimineringen av muslimer? Er hindu-nasjonalismen på frammarsj? Hva betyr det for Indias framtid? Finnes det sterke nok krefter som kjemper mot religiøs diskriminering?

I filmen møter vi blant annet datteren til den indiske politikeren og parlamentsmedlem Ahsan Jafri som ble drept i massakren og en britisk cricket-spiller som uvitende besøkte familie i Gujarat da massakren skjedde og ble den eneste overlevende i sitt reisefølge da de ble angrepet av hindu-nasjonalister.

PANEL: Kathinka Frøystad er sosialantropolog og spesialist på India. Hun er professor ved Institutt for kulturstudier orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser ligger i skjæringsfeltet mellom religionsantropologi og politisk antropologi.

FILMEN: Filmen Even the Crows - A Divided Gujarat handler om en massakre begått mot muslimer i delstaten Gujarat i India i 2002. På dette tidspunktet var nåværende statsminister i India, Narendra Modi, guvernør i Gujarat og flere påstår at han stoppet politiet fra å gripe inn for å beskytte ofrene for massakren.

Arrangementet var åpent for alle og gratis.

42  Rapport 2016


TIRSDAG 19. APRIL PÅ LITTERATURHUSET:

POLITIKK, JUS OG TTIP FILM: TTIP - MIGHT IS RIGHT (Roland Duong, Nederland 2015, 50 min.) I samarbeid med FN-sambandet

Handelsavtalen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) mellom USA og EU er i ferd med å lage et nytt regelverk for internasjonal handel og investeringer. Hvilken betydning får avtalen for Europa, USA og Norge? Sentralt i forhandlingene står muligheten for selskaper til å saksøke stater, gjennom en internasjonal domstol eller tvisteløsningsordning. Betyr dette at selskapene styrker sin stilling i internasjonal lov? Betyr det at statenes stilling svekkes? Vil store selskaper kunne saksøke Norge i internasjonale tribunaler eller domstoler fordi de ikke liker norsk politikk? FNs spesialrapportør for demokrati, Alfred de Zayas, har advart mot at de nye avtalene kan undergrave internasjonal lov og menneskerettighetene. Hvorfor det, og hva er egentlig forskjellen i internasjonal lov mellom menneskerettigheter og handelsregler? Hvilken status har disse handelsavtalene? Vil en ny handelsavtale kunne trumfe norsk lov og norsk forvaltningsrett? PANEL: Jan Erik Grindheim er statsviter, for tiden leder for Europabevegelsen og jobber deltid i Civita med prosjekter knyttet til handelsspørsmål mellom Europa og USA. Tori Loven Kirkebø er statsviter og jobber for PluriCourts, Senter

for Fremragende Forskning ved Institutt for Offentlig Rett på UiO. Her jobber hun særlig med et prosjekt om internasjonal investeringsrett samt koblingen mellom næringsliv og menneskerettigheter. Tori sitter i styret til Attac. Tarjei Bekkedal er jurist og førsteamanuensis ved Senter for europarett på Juridisk fakultet, UiO. Han har jobbet mye med problemstillinger knyttet til handelsavtaler som TTIP og stat-investor tvisteløsningsordninger som ISDS. Han er med i prosjektgruppen ledet av NUPI som jobber med en rapport til regjeringen om TTIP. Stian Bragtvedt (FN-sambandet) var ordstyrer. FILMEN: TTIP - Might is Right tar tak i problematikken rundt TTIP og særlig tvistedomstolene (Investor State Dispute Settlement - ISDS) som har vært en del av TTIP, og som fremdeles er en modell for Norges framtidige bilaterale handelsavtaler. Filmen ser blant annet på konsekvensene for land som har som har vært tilknyttet ISDS-ordninger over tid gjennom bilaterale handelsavtaler eller den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA. Hvem har fordelen av at konflikter mellom selskapers profitt og staters reguleringsbehov avgjøres utenfor landenes egne rettssystemer?

43  Rapport 2016


TORSDAG 19. MAI PÅ CINEMATEKET

KUPPET MOT HELLAS FILM: #THISISACOUP (Paul Mason og Theopi Skarlatos, UK/Hellas 2015, 61 min) I samarbeid med Manifest Tidsskrift, Forlaget Manifest og Cinemateket.

Forhandlingene mellom Hellas og EU var fjorårets politiske thriller. Venstreradikale Syriza var valgt for å få slutt på kuttpolitikken som hadde rasert gresk økonomi, og kjempet for en annen utvikling i Europa i det som ble kalt «den greske våren». Den greske våren ble imidlertid raskt stoppet og Syriza måtte til slutt kapitulere for EU og IMF. Igjen måtte Hellas inngå en gigantisk låneavtale, men er også den i ferd med å kollapse? Hva skjer i Hellas nå? Og hva sier prosessen mellom EU og Hellas om demokratiets stilling i et Europa i en økonomisk nedgangstid? Innledning til filmen av Ellen Engelstad PANELET: Alexander Zlatanos Ibsen er er politisk rådgiver for Høyre på Stortinget og medredaktør for Idéseksjonen i tidsskriftet Minerva. Han er utdannet sosiolog med doktorgrad fra University of Arizona. Han har deltatt i mange diskusjoner om Hellas og følger situasjonen tett. Ellen Engelstad er redaktør for Manifest Tidsskrift og forfatter av boka Syriza - Den greske våren og kampen om Europas sjel. Hun er litteraturviter og journalist med tidligere erfaring fra Klassekam-

pen, Fett og Universitas. Petter Slaatrem Titland (ordstyrer) er leder i Attac Norge. Han har også være redaktør for Attacs magasin Utveier. Han har bakgrunn fra samfunnsgeografi og Latin-amerikastudier i Oslo og Colombia. FILMEN: Filmen #ThisIsACoup følger hendelsene fra Syriza vant valget i Hellas i januar 2015 og fram til de vinner nyvalget i september 2015, etter å ha gått med på en avtale med EU som krevde ytterligere økonomiske innstramminger og som brøt med de mange av løftene partiet hadde gitt til det greske folket. Filmen skildrer prosessen nøye og intervjuer flere sentrale personer underveis, blant dem statsminister Tsipras og de to finansministrene Varoufakis og Tsakalatos som avløste ham, samt journalister og aktivister. Tittelen #ThisIsACoup er tatt fra twittermeldingene som eksploderte da EU med Tyskland i spissen ville kommandere gresk politikk og ga Tsipras og grekerne valget om å akseptere betingelsene de satte eller gå ut av euroen og gå konkurs.

44  Rapport 2016


TORSDAG 1. SEPTEMBER PÅ NOBELS FREDSSENTER

SYRIA - FRED VS RETTFERDIGHET

ER DET MULIG Å SKAPE EN BÆREKRAFTIG FRED MED ASSAD SOM EN DEL AV LØSNINGEN? FILM, FOTOUTSTILLING OG DEBATT. FILM: 50 FEET FROM SYRIA (Skye Fitzgerald, Turkey, USA, Syria 2015, 39 min.) I samarbeid med Nobels Fredssenter og Den syriske nasjonalkoalisjonen.

Krigen i Syria raser videre med forferdelige lidelser for befolkningen. Bashar al-Assads regime begår enorme krigsforbrytelser mot sitt eget folk. Likevel ser det i øyeblikket ut som en våpenhvile og en eventuell fredsavtale er avhengig av at Assad forblir ved makten, i hvert fall i en overgangsperiode.

fengsler. Bildene gir et grusomt vitnesbyrd på torturen fangene har blitt utsatt for. Human Rights Watch har sammen med etterforskere gått gjennom bildene og konkludert med at disse er autentiske. Avhopperen fikk dekknavnet Caesar og bildene har derfor blitt kjent som The Caesar Photographs.

Syriske og russiske fly bomber nådeløst en befolkning som sitter fast i Aleppo. Amnesty melder at det dør flere mennesker av tortur i Assads fengsler enn i IS-angrep. Opposisjonen i Syria ser det ikke som et alternativ at Assad får fortsette etter en eventuell fredsløsning. De mener hans krigsforbrytelser er altfor alvorlige til at det er mulig å gjenoppbygge landet med han ved makten. Russland støtter Assad og setter som betingelse for forhandlinger at Assad blir en del av løsningen. USA og andre land er på glid. Argumentet er at det er viktigere å stoppe volden enn å straffe Assad.

PANELET: Kathrine Raadim, Utenlandssjef i Norsk folkehjelp, Niels Butenschön, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Mads Harlem, leder av Politikk- og folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors og Hanan Abalkhe, representant for Den syriske nasjonalkoallisjonen i Norge. Stig Arild Pettersen fra utenriks-podcasten Du verden! var ordstyrer.

En mulig fredsløsning står dermed overfor et stort dilemma: Er en bærekraftig fred med Assad som en del av løsningen mulig? OM UTSTILLINGEN THE CAESAR PHOTOGRAPHS: I 2013 tok en avhopper fra det syriske militærpolitiet med seg tusenvis av bilder av fanger som har omkommet i syriske

Stephen J. Rapp som leder det amerikanske Office of Global Criminal Justice holdt en innledning om The Caesar Photographs. FILMEN: 50 Feet From Syria er en stillfaren og sterk film om den syrisk-amerikanske kirurgen Hisham Bismar som tar permisjon fra jobben for å reise til et sykehus på grensen mellom Tyrkia og Syria. Filmen gir oss et bilde av kaoset og lidelsene i Syria, og vi møter mennesker som gjør det de kan for å hjelpe ofrene for en av de blodigste konflikter i vår moderne historie.

45  Rapport 2016


TIRSDAG 13. SEPTEMBER PÅ CINEMATEKET

WHEN TWO WORLDS COLLIDE AMAZONAS, OPEN FOR BUSINESS? FILM: WHEN TWO WORLDS COLLIDE (Heidi Brandenburg, Mathew Orzel, Peru 2016, 103 min.) I samarbeid med FN-sambandet, NorLARNet, SUM, Arne Næss-seminarene og Cinemateket

Hvem har rett til å bestemme over Amazonas? Hvilke premisser skal ligge til grunn for å bestemme hvordan man skal utnytte og leve av ressursene og rikdommen som er der - å leve i samsvar med naturen eller å ødelegge den? Er dagens økonomiske strategi blant latin-amerikanske land med stor vekt på råvareutvinning og -eksport en bærekraftig utviklingsmodell? Tidligere president i Peru Alan Garcia mente at verdiene i Amazonas tilhører alle peruanere, ikke bare urbefolkningen. Alle burde ha nytte av disse verdiene, ifølge ham. Han tenkte først og fremst på muligheten av å selge ut skogen til private selskaper som så kunne drive utvinning på bekostning av miljøet og menneskene som bor der. Alan Garcia er ikke alene om denne tankegangen. De siste 15 årene har ressursutvinningen økt i hele Latin-Amerika. I mange tilfeller er det blitt begrunnet med behovet for inntekter som har sikret reduksjon i fattigdom og ulikhet, men det har også ført til store naturødeleggelser og noen steder helseskader for befolkningen som bor nært oljeeller mineralutvinning. Amazonas-jungelen har ikke bare tømmer men også store mengder olje, gass og mineraler og mange selskaper ønsker å utnytte dette. Problemet er bare at denne utvinningen legger store områder øde og svært ofte forurenser både elver og jordsmonnet. PANELET: Eduardo Gudynas er en av de mest innflytelsesrike og kreative tenkere innen miljøbevegelsen i Latin-Amerika. Gudynas kjenner svært godt til historien som skildres i filmen When Two Worlds Collide. Gudynas er leder for Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) i Uruguay (Latinamerikansk senter for sosial økologi). Han er internasjonalt kjent for sine tanker om bærekraftig utvikling og alternativer til økonomisk vekst. Han har også satt fokus på de sosiale konsekvenser av den aktuelle utviklingsstrategien som mange land i Sør-Amerika baserer seg på i dag med sterk vekt på utvinning av råvarer, med store økologiske kostnader. Han promoterer alternative veier til et bærekraftig samfunn som involverer at naturen også har rettigheter. Eduardo Gudynas er årets Arne Næss Chair (æresprofessor). Benedicte Bull er Professor ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo, med spesielt fokus på politisk og økonomisk utvikling i Latin-Amerika.

FILMEN: Sundance-vinneren When Two Worlds Collide skildrer en konflikt i Peru i 2009 som fikk sitt klimaks i et blodig sammenstøt mellom peruanske sikkerhetsstyrker og flere urfolksgrupper. Filmen skildrer forløpet, sammenstøtet og etterspillet av denne konflikten. Selv om filmskapernes sympati ligger hos urfolksgruppene unnlater de ikke å vise kompleksiteten i prosessen som utspant seg. Filmen gir et svært godt innblikk i den kampen urfolk stadig må kjempe for sine rettigheter og for bevarelse av naturen og et viktig perspektiv på utviklingen i Latin-Amerika med en økende vekt på utvinningsindustri, med store miljø-ødeleggelser som konsekvens. I 2009 forhandlet den daværende regjeringen i Peru, under ledelse av president Alan Garcia, en frihandelsavtale med USA. Som en del av denne avtalen hevdet regjeringen at det var nødvendig å gjøre deler av Amazonas tilgjengelig for salg og dermed utnyttelse av mineraler, gass og olje. Dette er områder som er beskyttet og der urbefolkningen har rettigheter ifølge grunnloven. Urfolksgruppene hevder at det ikke er noen som har eierskap til disse ressursene men at alle har et ansvar for å ta vare på naturen og leve i pakt med den, ikke utslette den. Befolkningen i områdene ble ikke konsultert. Regjeringen forsøkte å få beslutningen gjennom raskest mulig ved å manøvrere ut opposisjonen. En lang rekke urfolksgrupper mobiliserte protester mot regjeringens politikk. Da dette ikke førte fram stengte demonstrantene sentrale veier og hindret trafikk av varer. Konflikten eskalerte og endte i et blodig sammenstøt der både politifolk og demonstranter ble drept. A potent chronicle of the fight between indigenous tribes and government-supported business interests in the Peruvian Amazon. Hair-raising footage (…) Makes its case powerfully. - Variety Winner – Best first feature - Documentary – Sundance Film Festival 2016 Winner - Best Documentary - Shanghai International Film Festival 2016 Winner – Best Documentary – DocumentaMadrid, 2016

46  Rapport 2016


47  Rapport 2016


TORSDAG 29. SEPTEMBER PÅ CINEMATEKET

FRAMTIDENS POLITI NÆRPOLITI ELLER MILITÆRT POLITI? FILM: DO NOT RESIST (Craig Atkinson, USA 2016, 75 min.) I samarbeid med Cinemateket

I flere land foregår det en militarisering av politiet. Tyngre våpen og avansert overvåkingsutstyr spiller en økende rolle. Hva gjør dette med politiet og hvor er vi i Norge på vei?

lokalkjente politimann/kvinne forsvinner og blir erstattet av et aksjonspoliti som kun rykker ut for å ta ”the bad guys” når noe skjer?

Filmen Do Not Resist viser oss et USA der det foregår en militær bevæpning av politiet i stor skala. Selv små politidistrikter blir utrustet uforholdsmessig tungt i forhold til hvilke utfordringer de har. Bevæpningen består av kraftigere våpen, beskyttelse og armerte kjøretøy. Dette gjør noe med hvordan man tenker på politiarbeid og hva som er hensikten. Skal politiet forebygge og etterforske kriminalitet eller bekjempe alle kriminelle som om de var terrorister eller fiendtlige soldater?

Do Not Resist viser hvor langt militariseringen av politiet har kommet i USA og noen av konsekvensene av denne utviklingen, med endring i hvordan politifolk tenker og handler. Filmen gir et skremmende bilde av hva et ”aksjonspoliti” kan være i praksis. Også i andre land i verden kan man observere lignende tendenser. Hvor er vi i Norge og Europa i denne utviklingen? Befinner vi oss i det hele tatt på den samme skalaen? Er vi i en utvikling som kan bevege seg mot mot et mer bevæpnet politi som konstant er i krigsberedskap, der verden er svart/hvit og befolkningen er noe man må kontrollere?

Den nye politireformen som er under innføring i Norge er delvis begrunnet i at man må styrke beredskapen mot tyngre voldskriminalitet og terrorisme. Forsvarere av reformen hevder at den vil føre til mer tilstedeværelse, et mer kompetent politi og mindre byråkrati. Kritikere frykter at det går i retning av et aksjonspoliti, mer sentralisering og mindre lokalpoliti. En krig mot terror, også hjemme? 11. september 2001 skapte et vannskille ikke bare i krigføring utenlands men også i hvordan politiet fungerer innad i USA. Mer enn 40 milliarder dollar i overskuddsmateriell fra militæret kombinert med en stigende terrorfrykt har lagt grunnlaget for et helt nytt nivå av bevæpning og en endret taktikk i politiet. 22. juli-rapporten ga en knusende kritikk av politiet i Norge. Det var mye som sviktet i timene etter bomben i regjeringskvartalet. I tillegg har vi stadig trusselvurderinger som peker på stigende risiko for nye terrorhandlinger enten det kommer fra høyreekstreme eller fra islamistiske bevegelser. Dette var bakgrunnen for den midlertidige bevæpningen og har vært noe av grunnlaget for den nye politireformen. Justisministeren kaller det en nærpolitireform, men mye av reformen handler om en sentralisering som kan skape større avstand mellom politi og befolkning. Etter at Politianalysen (NOU 2013:9) kom ut i 2013 var det mye diskusjon om hvorvidt man ville ende med et aksjonspoliti eller et nærpoliti hvis man fulgte anbefalingene. Tre år senere er den nye politireformen godt igang. Hvor er vi nå? Er det fremdeles grunn til bekymring om at den

PANELET: Stig Johannessen, Professor ved Nord Universitet og ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), er blant annet forfatter av bøkene Politikultur og Politi i krise og aktiv i debatten om politireformen. Paul Larson er professor ved Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere erfaring som blant annet seksjonssjef for analyse og forebygging i Politidirektoratet og har publisert lærebøker i politifaget og en rekke bøker og artikler om strategi i politiarbeid, blant annet i forhold til organisert kriminalitet og MC-gjenger. Ole Martin Mortvedt er redaktør av Politiforum, tidligere politimann og aktiv i debatter om politiet, bl.a. om politireformen og permanent bevæpning. Ketil Magnussen var ordstyrer. FILMEN: Do Not Resist gir et skremmende bilde fra innsiden av det amerikanske politiet. Den viser hvor langt militariseringen har kommet og hvor raskt man kan havne på gale veier og gå i retning av en politistat uten at noen egentlig ønsker noe annet enn å beskytte folk flest. Vinner av hovedprisen for dokumentarfilm på den prestisjetunge Tribeca-festivalen i New York i april 2016.

”An eye-opening experience.”

– The New Yorker

”Award-winning doc opens your eyes to the complicated world of police militarization. (...) A brutal statement.” – IndieWire

48  Rapport 2016


49  Rapport 2016


ONSDAG 19. OKTOBER PÅ CINEMATEKET

DEMAIN/TOMORROW DET GRØNNE SKIFTET ER HER ... MEN MÅ VI FIKSE DET SELV? FILM: DEMAIN/TOMORROW (Cyril Dion, Mélanie Laurent, Frankrike 2015, 115 min.) I samarbeid med Foreningen Global Kunnskap og Cinemateket Finnes det fremdeles håp for å løse en eskalerende klimakrise? Hvor er isåfall dette håpet? Vårt politiske system fungerer ikke i møte med en så gjennomgripende trussel som det vi står overfor. Må vi endre det politiske systemet og desentralisere makt og beslutninger? Må vi rett og sett ta grep selv, på lokalt plan? PANELET: Une Aina Bastholm er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, vararepresentant til Stortinget og kandidat til førsteplassen på MDGs stortingsliste i Oslo i 2017. Kari Elisabeth Kaski er partisekretær i SV med lang fartstid i miljøbevegelsen. Kjemper om førsteplass på Oslo SVs liste ved stortingsvalget. Ola Elvestuen er stortingsrepresentant for Venstre, leder av Stortingets energi- og miljøkomite, nestleder i Venstre, tidl. byråd for miljø- og samferdsel i Oslo. Ingerid Salvesen (ordstyrer) er journalist med bakgrunn fra blant annet Dagens Næringsliv og er med å lede utenrikspodcasten Du Verden!

En forskningsrapport som ble publisert i magasinet Nature i 2012 gir et dystert bilde av tiden vi lever i. Klimaendringer og massiv ødeleggelse av økosystemer peker mot en skremmende utvikling og truer menneskehetens eksistens, ikke i en fjern framtid, men nå, i dette århundret. En gruppe franske filmskapere leste rapporten og bestemte seg for å gjøre sitt bidrag ved å lage en film. De ville imidlertid ikke lage nok en katastrofefilm om hvor nære vi er apokalypsen og at ingen politikere gjør noe, men ville heller lage en film som forteller om det grønne skiftet som allerede skjer, der mennesker tar i bruk nye metoder på lokalt plan og organiserer seg på alternative måter for å skape bærekraftige samfunn. De besøker 11 land rundt på kloden. Det er blitt en oppløftende film, som på tross av det dystre bakteppet gir håp om en bedre framtid. Vinner av Cesar-prisen for dokumentarfilm (Frankrikes Oscar)

FILMEN: Hvorfor lages det massevis av filmer om verdens undergang men ikke om hvordan vi skal redde kloden og oss selv?

50  Rapport 2016


... en uhyggelig film og en fantastisk og vakker film.

- Ny Tid

A superbly edited, angry documentary about the global arms trade that will energize politically-minded audiences. - Variety One of 15 movies you’ll be dying to see coming out of the Tribeca Film Festival. - Business Insider

TORSDAG 27. OKTOBER PÅ CINEMATEKET:

VÅPEN OG KORRUPSJON

ER DET MULIG Å DRIVE INTERNASJONAL VÅPENHANDEL UTEN Å VÆRE MED ”PÅ LEKEN”? FILM: SHADOW WORLD (Johan Grimonprez, Danmark, Belgia, USA 2016, 94 min.) I samarbeid med FN-sambandet og Cinemateket Våpen er verdens største handelsvare. Den internasjonale våpenindustrien omsetter for enorme summer hvert år. Flere saker har avslørt grov korrupsjon der både regjeringer og selskaper er involvert. Er det i det hele tatt mulig å drive internasjonal våpenhandel uten å være med ”på leken”? Filmen Shadow World viser hvordan regjeringer, etterretningsorganisasjoner, våpenprodusenter og forhandlere sammen har skapt et marked der korrupsjon og bestikkelser er vanlig. Har vi kommet så langt at våpenindustrien påvirker beslutninger om krig og fred? Utgjør den en trussel mot demokratiet, slik USAs president Eisenhower advarte mot? Filmen avslører, gjennom flere konkrete historier, hvordan denne industrien står for over 40% av korrupsjonen i internasjonal handel og hvordan den opererer i et parallelt univers hvor de ansvarlige for ulovlige handlinger sjelden risikerer noen form for straff. Shadow World er basert på boka The Shadow World - Inside the Global Arms Trade av Andrew Feinstein. PANELET: Andrew Feinstein var Sør-Afrikansk parlamentariker

for ANC under Nelson Mandela og Thabo Mbeki. Etter å ha opplevd korrupsjonen i våpenhandel på nært hold valgte han å vie karrieren sin til å avsløre våpenindustrien. Han har blitt en svært anerkjent ekspert på internasjonal våpenhandel. Mark Taylor er forskningsleder ved Forskningsstiftelsen Fafo med internasjonal rett, krigens økonomi og næringsliv og menneskerettigheter som fokusområder. FILMEN: Filmen Shadow World skildrer flere godt dokumenterte saker der våpenhandel og korrupsjon har vært to sider av samme sak. Gjennom intervjuer av etterforskere, journalister, våpenhandlere, politikere, militære offiserer, folk på innsiden av våpenindustrien og andre, tegner filmen et bilde av en internasjonal våpenhandel der regjeringer, militære ledere, etterretningsorganisasjoner og våpenhandlere er med på å skape og opprettholde et system gjennomsyret av korrupsjon og der gigantiske summer går under bordet. Våpenhandel bestemmer utenriks- og økonomisk politikk og underminerer demokratiske systemer i de landene som er involvert i handlene, i tillegg til å skape helvete for de som rammes av våpnene.

51  Rapport 2016


3

Doc Lounge Oslo

52  Rapport 2016


Doc Lounge Oslo har månedlige dokumentarfilmvisninger på Cafeteatret på Grønland i Oslo. Doc Lounge Oslo ble startet opp i 2015 og hadde sitt første arrangement i februar 2016. Arrangementene er lagt til første tirsdag i måneden. Doc Lounge lager inspirerende kvelder basert på gode dokumentarer, med tilskudd av musikk, underholdning, foredrag, forestillinger, quiz, performance eller utstillinger. Utvalget av type filmer er bredere enn i Oslo Dokumentarkinos og HRHWs programmer. Doc Lounge Oslo er del av et nordisk nettverk av foreninger i 18 nordiske byer som viser aktuelle dokumentarfilmer utenfor tradisjonelle kinoer og med et tilbud som trekker nye publikumsgrupper. Hovedadministrasjonen for nettverket er i Malmø, Sverige. Doc Lounge Oslo er en uavhengig forening med egen finansiering. Oslo Dokumentarkino tok initiativet til opprettelsen, er med i styret til foreningen, deltar i programmeringen og støtter den økonomisk ved behov. Velkommen til Oslos nye arena for dokumentarfilm!

53  Rapport 2016


TIRSDAG 2. FEBRUAR

THE FEAR OF 13 TRUE CRIME VS FICTION FILM: THE FEAR OF 13 (David Sington, UK 2015, 96 min.) Nick Yarris ble dømt til døden som 20-åring. Etter en lang kamp i rettssystemet ønsker Nick at dommen gjennomføres- han krever å bli henrettet. THE FEAR OF 13 er et stilistisk dristig eksperiment i historiefortelling, en psykologisk thriller konstruert fra et fire-dagers langt intervju. Nick forteller en historie med alle vendingene av klassisk krimdrama . Men som historien utfoldes åpenbarer den seg som noe mye dypere; En endelig sjokkerende vri kaster alt i et nytt lys. True Crime er utvilsomt i vinden, og skal man dømme ut fra populæriteten til programmer som Making a Murderer, Serial, Uløst og Paradise Lost virker det som om vi foretrekker

virkeligheten fremfor fiksjonen. Hva er det med denne sjangeren som gjør at vi sitter oppe til langt på natt, dropper avtaler, og forblir følelsesmessig involvert lenge etter vi har sett eller hørt siste episode? I forkant av filmvisningen vil vi fokusere på «true crime» som sjanger, på hvor dens appell ligger, og på hva slags effekt den har på oss som individer og samfunn. PANELET: Tor-Erling Thømt Ruud, en av hjernene bak den suksessrike podkasten Uløst, og krimjournalist i VG. Jørn Lier Horst, krimforfatter og tidligere etterforskningsleder i Larvik. Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, og forfatter av artikkelen Rettssikkerhet i hovedrollen.

TIRSDAG 1. MARS

SPARTACUS & CASSANDRA FILM: SPARTACUS & CASSANDRA (Ioanis Nuguet, Frankrike 2015, 82 min.) Et gripende dobbeltportrett av to rombarn, Spartacus og Cassandra, dratt mellom foreldrenes liv på gaten og et tilbud om en fredelig havn.

gi oss en rask innføring i deres kultur og historie. Visste du for eksempel at Romfolk-estetikken med jevne mellomrom dukker opp som ideal i populærkulturen?

Spartacus og Cassandra er bror og søster på 13 og 11 år. De to rom-barna blir mottatt av en ung trapéskunstner på et sirkus i utkanten av Paris og tilbudt å bo hos henne. Spartacus og Cassandra dras mellom den nye skjebnen som tilbys og foreldrene som lever på gaten, og de må gjøre et valg.

Etter filmen spilte den rumenske artisten ION sammen med sin nevø.

I forkant av filmvisningen vil Chalak Kaveh, stipendiat ved UiO som har forsket på romfolkets historie i både Norge og verden,

54  Rapport 2016


TIRSDAG 5. APRIL

THE WOLFPACK FILM: THE WOLFPACK (Crystal Moselle, USA 2015, 90 min) Seks tenåringsbrødre har tilbrakt hele livet inne i en leilighet på Manhattan på grunn av en overbeskyttende far. Alt de vet om verden på utsiden er hva de ser gjennom vinduet og på filmer de ser og gjenskaper inne i leiligheten. Ettersom de blir eldre blir

drømmen om å rømme og komme seg ut stadig sterkere. I tillegg til filmvisning var det en filmquiz.

TIRSDAG 3. MAI

ELEPHANT´S DREAM FILM: ELEPHANT’S DREAM (Kristof Bilsen, Belgia 2014, 72 min.) Den demokratiske republikken Kongo er et land som ofte blir fremstilt som et konfliktfylt land med historier om vold, voldtekt, opprør og kriminalitet. I Elephant’s Dream tar regissøren Kristof Bilsen oss utover disse vanlige assiosasjonene og gir oss en poetisk og medfølende innsikt i et land i overgang. Elephant’s Dream er et portrett om tre statlige institusjoner og deres arbeidere i DR Kongo. Historien til den kvinnelige ansatte på det forfalne sentrale postkontoret, to kolleger ved jernbanestasjonen, og en gruppe av brannmen-

TIRSDAG 7. JUNI

WELCOME TO LEITH FILM: WELCOME TO LEITH (Michael Beach Nichols & Christopher K. Walker, USA 2015, 85 min.) Filmen Welcome to Leith forteller historien om lille Leith, med drøyt 24 innbyggere, hvor borgemesteren er gårdseier og mennesker driver for seg selv. Den fredelige og rolige byen blir snudd på hodet når Craig Cobb flytter til byen. Craig Cobb er en av USAs mest kjente nynazister og planlegger å ta over Leith ved å flytte inn mange nok av sine følgere til å vinne et lokalvalg. Hva skal innbyggerene gjøre når nynazister tar over byen deres helt lovlig? Hvilke midler kan de ty til når lokalsamfunnets normer står på spill?

Etter filmen vil vi ha en debatt om Nynazizmen i dag, og hvor synlige de egentlig er. Hvor mange nynazister har vi i Norge i dag? Hvor går grensen for ytringsfrihet? Skal vi tillate rasistiske ytringer og grupper som hater? Eller kan man holde dem utenfor samfunnsdebatten? Hva skjer isåfall da? Dette og mer ble tatt opp. GJESTER: Jacob Aasland Ravndal, forsker på høyreekstremisme ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Shoaib Sultan, rådgiver med fokus på ekstremisme ved Antirasistisk Senter. Debatten ble ledet av Eirik Falk. 55  Rapport 2016

nene i den eneste brannstasjonen i byen flettes sammen og gir innsikt i deres daglige liv og overlevelse i den tredje største byen i Afrika, Kinshasa. Filmen gir oss et poetisk og empatisk syn på en stat i tilbakegang, men den gir også innsyn i små øyeblikk av endring og revolusjon. Etter filmen var det konsert og ekte “congo-funk” med fantastiske Elvic Kongolo og hans syvmannsband (ja 7 stykker!). Det var høyt tempo, soul, funk og moderne sound.


TIRSDAG 6. SEPTEMBER

BUGS

- FALLER DU FOR FRISTELSEN? FILM: BUGS (Andreas Johnsen, Danmark 2016, 76 min.)

Etter at FN anbefalte insekter som en ressurs for å bekjempe sult har insekter som mat blitt et hett tema. Men om det er så viktig, hvorfor er ikke insekter inkludert i flere dietter? Er det for ekkelt? Eller er det simpelthen bare et tilbud vi ikke har blitt servert enda?

Den kulinariske reisen går fra Mexico til Japan, de er innom Kenya og Australia, hvor de får smake på gresshopper, termitter og mer. Kan prosjektet deres få folk til å gå fra «heslig» til «spiselig»? Klarer de å endre holdninger og gjøre insekt som mat normalt?

I dokumentaren Bugs følger vi en dedikert gruppe fra Nordic Food Lab. De reiser jorden rundt for å lære av ulike lokalsamfunn om hvordan man kan tilberede insekts-retter.

I tillegg til den spennende dokumentaren om «fremtidens» mat, ble det servert snacks og godbiter hvor insekter er en av hovedingrediensene.

TIRSDAG 4. OKTOBER

DON JUAN FILM: DON JUAN (Jerzy Sladowski, Sverige/Finland 2015, 92 min.) 22 år gamle Oleg lever ikke opp til sin mors forventninger. Hun synes at han er en autistisk dagdriver. Moren vil at Oleg skal få et bedre liv og utsetter ham for en rekke uvanlige behandlinger. Filmen følger Oleg i hans søken etter selvtillit og kjærlighet. Han er omringet av folk som ønsker å hjelpe, men ingen får det til. Plutselig kommer hjelpen fra uventet hold. Etter filmen var det mulig å levere inn anonyme spørsmål om sjekking, samliv og sex til et ekspertpanel.

56  Rapport 2016

PANELET: Thomas Leikvoll er komiker og programleder, som evner å se det vanlige hverdagsliv fra nye og svært overraskende sider. Han er også forfatter av boken «Small talk». Per-Magnus Thompson er psykolog og parterapeut. Per-Magnus skriver doktorgrad om tilknytning. Han er også med som psykolog på ”Gift ved første blikk” og var tidligere med i Juntafil om P3. Bianca Schmidt er gestaltterapeut, veileder, samlivsterapeut og sexolog og fast spalitist i VG. Hun er med andre ord dreven på å gi råd om kjærlighet og samliv.


TIRSDAG 8. NOVEMBER

VALGVORSPIEL, WEINER OG PIZZA FILM: WEINER ( Josh Kriegman, Elyse Steinberg , USA 2016, 96 min)

8. november går amerikanerne til urnene for å stemme på om Clinton eller Trump. Vi viste filmen Weiner og serverte pizza og konsert med The Trumps som valgvorspiel. Anthony Weiner var en populær politiker fra New York, nylig gift med sin gravide kone og med en lysende karriere som kongressmann. Plutselig kollapset alt, i det han publiserte et eksplisitt bilde av seg selv på sin egen Twitter-konto, og nyheten kom ut om hans gjentatte sexting, hvor han hadde sendt

kompromitterende bilder av seg selv til en rekke kvinner. Filmen følger Weiner og hans kampanjeteam og familie på nært hold da han forsøker å restarte sin politiske karriere og stille som borgermester for New York. Weiner er et humoristisk og underholdene innblikk i politikken og privatlivets noen ganger vanskelige forening. Etter filmen spilte bandet The Trumps amerikanske coverlåter som oppkjøring til den amerikanske valgnatten.

TIRSDAG 6. DESEMBER

UNLOCKING THE CAGE FILM: UNLOCKING THE CAGE ( Chris Hegedus, D.A. Pennebaker, USA 2016, 91 min.) Unlocking the Cage av de legendariske dokumentarfilmskaperne Hegedus og Pennebaker følger dyrevernsadvokat Steven Wise i hans forsøk på å bryte ned det juridiske skillet mellom mennesker og dyr. Han forsøker å få domstolene til å anerkjenne sjimpanser på linje med mennesker som rettssubjekter. Etter filmen var det samtale med Ragnhild Sollund som er professor i kriminologi og Martine Lie fra Dyrevernsalliansen. Det ble sørget for god julestemning med gløgg og pepperkaker.

57  Rapport 2016


Gjester

58  Rapport 2016


For Oslo Dokumentarkino, Human Rights Human Wrongs og Doc Lounge er det viktig å skape gode samtaler, introduksjoner og diskusjoner, samt å invitere publikum til andre kunst/kulturopplevelser i tillegg til film. Vi har hatt mange inviterte g jester fra både inn- og utland som har delt viktig kunnskap, inspirert til nye tanker og skapt gode og interessante diskusjoner og opplevelser. I 2016 hadde vi totalt 107 lokale og 18 internasjonale g jester. Gjestene på HRHW Nord er ikke regnet med.

59  Rapport 2016


INTERNASJONALE GJESTER HRHW Raluca Negulescu er direktør for The Policy Center for Roma and Minorities Foundation. Hun var involvert i produksjonen av filmen Toto and His Sisters. Andreas M. Dalsgaard er dansk og regissør av filmen Life is Sacred. Han er utdannet som antropolog og har et sterkt fokus på sosial og kulturell endring i sine filmer. Sean McAllister er regissør av filmen A Syrian Love Story som var åpningsfilmen på HRHW-festivalen i 2016. Han er kjent også for en rekke tidligere filmer som The Liberace of Baghdad og The Reluctant Revolutionary. Michelle Shephard er regissør av filmen Guantanamo’s Child: Omar Khadr. Hun er en kanadisk journalist og forfatter som har fulgt saken om Omar Khadr siden det ble kjent at han satt på Guantanamo. Utgangspuntet for filmen er hennes bok Guantanamo’s Child: The Untold Story of Omar Khadr. Dominique Vidale-Plaza er grunnlegger og leder av organisasjonen Channel Initiative. Hun har også et oppdrag for NORDEM som Women’s Protection Advisor for MONUSCO, FNs fredbevarende styrke i Den demokratiske republikken Kongo. Salome Ntububa leder organisasjonen Christian Aid sine humanitære aksjoner i det sentrale og sørlige Afrika. Hun har sin base i Den Demokratiske Republikken Kongo der hun har vært involvert i problematikken rundt utbredt bruk av seksuell vold. Sean Jacobs er fra Sør-Afrika. Han er grunnlegger av bloggen Africa is a Country og førsteamanuensis i Media og internasjonale relasjoner ved The New School i New York. Alex Neve er generalsekretær for Amnesty International Canada. Han har fulgt saken om Omar Khadr nøye siden og har besøkt fengselet på Guantanamo flere ganger. Stephane Siohan er en fransk journalist som har dekket opprøret på Maidan-plassen, Russlands annektering av Krim-halvøya og konflikten i Øst-Ukraina. Han har jobbet for Le Figaro, iTélé, Canal+ (Frankrike), Le Temps (Sveits), Le Soir (Belgia) og Radio Canada. Ibrahim Olabi er syrisk med base i Storbritannia og grunnlegger av Syrian Legal Development Programme, en organisasjon som promoterer bruken av folkeretten for aktører i krigen i Syria. Patience Malunga er student og aktivist knyttet til Female Student Network i Zimbabwe. Organisasjonen jobber for å fremme likestilling i akademia og politikk i Zimbabwe. Arul Prakkash er fra Malaysia og er Program Manager for Asia and the Pacific i organisasjonen WITNESS. Jean Benoit Falisse er doktorgradsstipendiat ved Department of International Development på Universitetet i Oxford. Han fokuserer på helsesentre i Sør-Kivu i Den demokratiske republikken Kongo. Sam Gregory er Programdirektør for organisasjonen WITNESS i USA og underviser også i menneskerettigheter og media som høyskolelektorer ved Harvard Kennedy School.

60  Rapport 2016

Antonio Stango er fra Italia og en av initiativtakerne til og koordinator for Den 6. verdenskongress mot dødsstraff.


INTERNASJONALE GJESTER OSLO DOKUMENTARKINO Stephen J. Rapp er tidligere leder av det amerikanske Office of Global Criminal Justice. Stephen Rapp har jobbet med The Caesar Photographs, som viser ofre for Assad-regimets torturkamre i Syria, og med mannen som har aliaset ”Caesar” siden tidlig i 2014 for å stadfeste bildenes autensitet og gjøre dem tilgjengelige for en mulig etterforskning av de ansvarlige for torturen og drapene som bildene dokumenterer. Eduardo Gudynas er en av de mest innflytelsesrike og kreative tenkere innen miljøbevegelsen i Latin-Amerika. Han er leder for Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) i Uruguay (Latinamerikansk senter for sosial økologi). Gudynas er internasjonalt kjent for sine tanker om bærekraftig utvikling og alternativer til økonomisk vekst. Han har også satt fokus på de sosiale konsekvenser av den aktuelle utviklingsstrategien som mange land i Sør-Amerika baserer seg på i dag med sterk vekt på utvinning av råvarer, med store økologiske kostnader. Andrew Feinstein var Sør-Afrikansk parlamentariker for ANC under Nelson Mandela og Thabo Mbeki. Etter å ha opplevd korrupsjonen i våpenhandel på nært hold valgte han å vie karrieren sin til å avsløre våpenindustrien. Han har blitt en svært anerkjent ekspert på internasjonal våpenhandel og har blant annet skrevet boka som filmen Shadow World er bygget på.

61  Rapport 2016


LOKALE GJESTER HRHW Ada Nissen er forsker ved Universitetet i Oslo. Aksel Tømte er rådgiver ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Anders Nielsen er kommunikasjonsrådgiver i Den norske Helsingforskomité.

Gunnar Sørbø er seniorforsker ved Christian Michelsens institutt i Bergen. Hans Morten Haugen er professor ved Diakonhjemmet sykehus. Ida Malene Christensen spiller Cello.

Anne Hege Simonsen er førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Inger Skjelsbæk er forskningsdirektør ved fredsforskningsinstituttet PRIO.

Anniken Storbakk er koordinator for Spires handelsutvalg.

Ingrid Åm er journalist i Klassekampen.

Audun Aagre er leder for Den norske Burmakomité.

John Peder Egenæs er generalsekretær i Amnesty International Norge.

Beate Arnestad er filmskaper. Benedicte Bull er professor i statsvitenskap ved SUM, Universitetet i Oslo.

Johan Hermstad er leder av Fellesrådet for Afrika.

Kai Kverme er seniorrådgiver i Landinfo, Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon.

Bente Sommerfeldt-Coberg er kunstner.

Kathinka Salvesen er psykolog ved Traumepoliklinikken Modum Bad, i Oslo.

Camilla Houeland er stipendiat ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet.

Knut Andreas Lied er leder for Internasjonal avdeling i Caritas.

Cathrine Thorleifson er forsker ved Senter for ekstremismeforskning.

Kristian Berg Harpviken er direktør ved fredsforskningsinstituttet PRIO.

Csilla Czimbalos er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité.

Kristian Takvam Kindt er forsker ved Fafo og prosjektleder for Arabiske filmdager.

David Hansen er førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Kristin Kjæret er tidligere leder av FIAN.

Diego Marin er colombiansk flyktning og tidligere leder av studentorganisasjonen ACEU i Colombia.

Line Hegna er Kommunikasjonssjef i Redd Barna.

Elisabeth Eide er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ellen Anette Høvik er kommunikasjonssjef i Plan Norge Fredrik Græsvik er utenriksjournalist i TV2.

Linda Noor er daglig leder i Minotenk. Mari Røysamb er kunstner. Mari Seilskjær er politisk rådgiver i NOAS. Marianne Gulli er leder av Latin-Amerikagruppene (LAG). Merethe Smith er generalsekretær i Advokatfo-

62  Rapport 2016

reningen Murhaf Fares er partner i Syrian Peace Action Centre (SPACE). Nora Noor er sanger/artist. Nora Sveaass er psykolog, stydeleder i organisasjonen Health and Human Rights Info og medlen av FNs underkomité for forebygging av tortur. Olga Shamshur Flydal er rådgiver i Den norske Helsingforskomité. Ragnhild Nordås er seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Roy Krøvel er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Silje Poulsen Viki er programsjef for Human Rights Human Wrongs, i permisjon. Stig Arild Pettersen er frilansjournalist og partner i utenrikspodcasten Du Verden! Sturla Stålsett er professor ved Menighetsfakultetet i Oslo. Sverre Pedersen er leder av Norsk filmforbund. Tine Gade var seniorforeleser i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo i februar 2016. Ansatt som seniorforsker ved NUPI i 2016. Torunn Wimpelmann er forsker ved Christian Michelsens Institutt i Bergen. Zaradasht Ahmed er filmskaper. Øystein Alme er leder av Voice of Tibet. Øystein Rakkenes er filmskaper og journalist.


LOKALE GJESTER OSLO DOKUMENTARKINO Åshild Lappegård Lahn sitter i redaksjonen til Manifest Tidsskrift. Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Greenpeace. Marius Holm er daglig leder i Zero og tidligere nestleder i Bellona. Lars Haltbrekken er leder i Norsk Naturvernforbund. Erik Martiniussen er journalist og forfatter med bakgrunn fra Klassekampen, Dagens Næringsliv og Verdensmagasinet X. Emillie Ekeberg er journalist i Klassekampen. Lisa Cooper er leder av Democrats Abroad Norway og Leadership Foundation. Simon Reid-Henry er seniorforsker ved PRIO og underviser også ved University of London. Kathinka Frøystad er professor ved Institutt for kulturstudier orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Lars Tore Flåten er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier orientalske språk ved Universitetet i Oslo

Jan Erik Grindheim er statsviter, for tiden leder for Europabevegelsen og jobber deltid i Civita med prosjekter knyttet til handelsspørsmål mellom Europa og USA.

Hanan Abalkhe er representant for Den syriske nasjonalkoallisjonen i Norge.

Tori Loven Kirkebø er statsviter og jobber for PluriCourts, Senter for Fremragende Forskning ved Institutt for Offentlig Rett på UiO.

Benedicte Bull er professor ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo.

Tarjei Bekkedal er jurist og førsteamanuensis ved Senter for europarett på Juridisk fakultet, UiO. Alexander Zlatanos Ibsen er er politisk rådgiver for Høyre på Stortinget og medredaktør for Idéseksjonen i tidsskriftet Minerva. Ellen Engelstad er redaktør for Manifest Tidsskrift Petter Slaatrem Titland (ordstyrer) er leder i Attac Norge. Kathrine Raadim er Utenlandssjef i Norsk folkehjelp. Niels Butenschön er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter. Mads Harlem er leder av Politikk- og folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors

Stig Arild Pettersen er frilans journalist og en av tre debattledere i utenriks-podcasten Du verden!

Stig Johannessen er professor ved Nord Universitet og ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Paul Larson er professor ved Politihøgskolen i Oslo. Ole Martin Mortvedt er redaktør av Politiforum Une Aina Bastholm er politisk rådgiver og 1. vara for Miljøpartiet De Grønne på Stortinget. Kari Elisabeth Kaski er partisekretær i SV. Ola Elvestuen er stortingsrepresentant for Venstre. Ingerid Salvesen er journalist med bakgrunn fra blant annet Dagens Næringsliv og er med å lede utenrikspodcasten Du Verden! Mark Taylor er forskningsleder ved Fafo.

GJESTER DOC LOUNGE Tor-Erling Thømt Ruud står bak podkasten Uløst, og er krimjournalist i VG.

Per-Magnus Thompson er psykolog og parterapeut.

Shoaib Sultan errådgiver ved Antirasistisk Senter.

Jørn Lier Horst er krimforfatter og tidligere etterforskningsleder i Larvik.

Bianca Schmidt er gestaltterapeut, veileder, samlivsterapeut og sexolog og fast spalitist i VG.

Martine Lie jobber for Dyrevernsalliansen.

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen

The Trumps er et norsk coverband (5 medl.).

Thomas Leikvoll er komiker, programleder og forfatter.

Jacob Aasland Ravndal er forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

Chalak Kaveh er stipendiat ved UiO.

63  Rapport 2016

Ragnhild Sollund er professor i kriminologi. Eilif Hartwig og Steffan Løssfellt er quiz-mastere Ion og Cantaragiu Rasturnel er musikere. Elvic Kongolo er musiker og bandleder med 7 bandmedlemmer.


SAMARBEIDSPARTNERE I 2016

STØTTEYTERE I 2016

Amnesty International Norway

Stiftelsen Ship-Ring Fritt Ord Oslo kommune Norsk filminstitutt Bergesenstiftelsen

Arabiske Filmdager Arne Næss-seminarene Asianettverket Børsparken Hotell Oslo Caritas Norge Cinemateket, Norsk filminstitutt Christian Michelsens Institutt (CMI) Den norske Burmakomité Den norske Helsingforskomité Den norske Tibetkomité Den syriske nasjonalkoalisjonen Doc Lounge Oslo Du Verden! Ensemble contre la peine de mort Fellesrådet for Afrika FN-sambandet Foreningen Global Kunnskap Forlaget Manifest Forlaget Oktober Food First Information and Action Network (FIAN) Health and Human Rights Info (HHRI) Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Indologisk studentforening Klimafestivalen Kunstplass 10 Kvinnefronten Latin-Amerikagruppene (LAG) Manifest tidsskrift, Menneskerettighetsuka Naturvernforbundet Nobels fredssenter NorLARNet Norsk Filmforbund Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF) Norsk senter for menneskerettigheter (UiO), Ny Tid Pax forlag Peace Brigades International Plan Norge Sant og Usant Filmproduksjon Senter for utvikling og miljø (SUM) Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk Syrian Peace Action Centre (SPACE) The Peace Research Institute Oslo (PRIO) Verdensmagasinet X Voice of Tibet WITNESS

STIFTELSEN SHIP-RING


OSLO DOKUMENTARKINO Akersveien 20 0177 Oslo Kontaktperson: Ketil Magnussen Tel: +47 95 18 51 09 Epost: ketil@dokumentarkino.no Web: www.dokumentarkino.no www.hrhw.no Grafisk design: Oda Hveem (visuello.no) Foto: Monica Løvdahl Stian Bragtvedt Ketil Magnussen Laura Camacho Salgado


Oslo Dokumentarkino www.dokumentarkino.no ketil@dokumentarkino.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.