Rapport Human idff 2021

Page 1

1 2 0 2 t Rappor


1 2 0 2 t r o p Rap
Overblikk 8 Sagt om festivalen i 2021 12 Årets festival i tall 14 Årets festivalpublikum 16 Presseklipp 18 Festivalåpning 20 Prisutdeling 22 Digital festival 26 HUMAN Film 28 HUMAN Digital Salong 88 Kunst på HUMAN 106 Samarbeidspartnere 112
DIGITAL SUKSESS

2021 ble et svært annerledes år for den 13. utgaven av HU Vi så tidlig at vi måtte holde en digital festival i år, og vi sat både film og debatter. Det fikk vi til, og vi ser med stolthet omfattende, grundig og godt besøkt som et normalt festiv Å lage en digital festival for første gang har vært både utfordrende og lærerikt, og vi har oppdaget flere elementer vi vil ta med oss videre inn i kommende års festivaler.

A o m

Festivalen bestod av 44 filmer på vår digitale filmplattform, 21 livestreamede samtaler, seminarer og debatter i vår digitale salong, samt en lang rekke regissørhilsener og introduksjoner fra hele verden. Tilsammen anslår vi at ca 8300 så film og debatt under festivalen, som utgjør en publikumsøkning på over 6% fra 2020. Med det fortsetter vi videreutviklingen av festivalen, som på få år har gjort HUMAN til en av landets ledende arenaer for dokumentarfilm.

L t p d o n g

Det har vært enormt inspirerende å se hvor mye god norsk og internasjonal dokumentarfilm som produseres og blir tilgjengelig, til tross for pandemien. Dokumentarfilmen som kunstform og informasjonsmedium er viktigere enn noen gang. I disse tider med politisk polarisering og aktiv desinformasjon er de gode dokumentarfilmene med på å holde oss knyttet til en faktisk og felles virkelighet, selv om denne virkeligheten kan ses og oppleves på forskjellige måter.

F V f V i u


RAPPORT

S

UMAN internasjonale dokumentarfilmfestival. tset stort for å skape et digitalt møtested for t tilbake på en festivalutgave som ble like valår.

Aktuelle temaer vi har belyst med årets program er blant annet rasisme og dekolonialisering, skeive rettigheter, klima og miljø, og næringsliv og menneskerettigheter.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Live-programmet vårt var også i år sentralt i å få belyst tematikken filmene tar opp på en grundigere måte, og åpnet for debatt og nytenkning rundt det publikum har sett. Vi har i alle år jobbet svært grundig med forberedelser av debattprogrammet vårt, og årets program ble ett steg videre i utviklingen. Vi opplevde at debatter og samtaler i digital drakt holdt en høyere kvalitet enn noensinne, og tar med oss videre ny og god erfaring rundt forberedelse og gjennomføring av live-programmet.

Fotnote om fysisk festival: Vi holdt åpen muligheten for kinovisninger på Vega og Cinemateket helt fram til festivalukas start, da det ble klart at kinoene ikke kunne gjenåpnes. Vi hadde også to kunstutstillinger i festivalprogrammet, men med nye innstramminger uker før festivalstart så ble disse utstillingslokalene stengt, og utstillingene ble utsatt.

9


Oslo Dokumentarkino Oslo Dokumentarkino ble stiftet i 2003 for å skape et bedre tilbud av aktuell dokumentarfilm til publikum i Oslo. I 2008 startet Oslo Dokumentarkino festivalen Human Rights Human Wrongs sammen med Menneskerettighetshuset i Oslo. I 2017 ble festivalen skilt ut som et eget selskap og endret navn til Human internasjonale dokumentarfilmfestival. Festivalen skapte et større og bredere tilbud av dokumentarfilm og innstiftet to filmpriser. Oslo Dokumentarkino er fremdeles en sentral samarbeidspartner for festivalen og bidrar både med ressurser og kunnskap, til programmering, planlegging og gjennomføring av Human-festivalen.


RAPPORT

Human Internasjonale Dokumentarfilmfestival

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

En film- og debattfestival med fokus på ny norsk og internasjonal dokumentarfilm og aktuell menneskerettighetstematikk. Festivalen ble startet i 2008, og har i tillegg til filmvisninger en rekke debatter, teater og andre kunstuttrykk.

11


SAGT OM FESTIVALE Det var første gang, så vidt jeg vet, hvor skeive aktivister fra Sudan deltok i en internasjonalt åpen panel-samtale for å snakke om menneskerettighetssituasjonen i Sudan, så dette var stort på alle mulige måter, og er et godt steg i vårt impact-arbeid for filmen. Human-festivalen var sentral for dette. IBRAHIM MURSAL Regissør Kunsten å være syndig

HUMAN Festival is a unique resource in Oslo, both in terms of film culture and discussions around human rights. For Kunsthøgskolen i Oslo, collaborating with the festival made it possible for us to organise a public screening of Mariam Ghani's important experimental documentary about film in Afghanistan – which was key to a course I was teaching at the school – and also to connect our teaching to a wider context. MIKE SPERLINGER, KhiO


EN 2021 Som samarbeidsorganisasjon synes jeg vi traff et stort publikum som vi på andre måter kanskje ikke hadde nådd ut til, med et tema som det ellers er vanskelig å formidle det menneskelige ved. Temaet familiegjenforening blir for folk flest bare tall og kanskje noen få avisoverskrifter, nå tror jeg vi traff noen hjerter. ELISABETH LANGDAHL Health and Human Rights Info

Veldig viktig at Norge har en menneskerettighetsfestival som også tar fatt i noen av de tingene som kan være kontroversielle og samtidig har et øye til verden. TOR HUGNE OLSEN Sex og politikk

For meg er det dét som er hensikten med en slik film, det å la seg bli inderlig berørt. Det vil utvikle deg som menneske. Psykoteraput CASPAR SEIP om hvorfor vi ser på dokumentarfilmer om andres lidelse

13


ÅRETS FESTIVAL I TAL

4

8300 publikummere


LL

44 67

0

filmer

samarbeidspartnere og bidragsytere

28 arrangementer

15


FRA PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2021

ÅRETS FESTIVALPUB ALDER

– Jeg likte best med årets festival at det, so tidligere år, var mulig se mye god kvalitetsfi fra ulike land og me ulike tematikker.

BOSTED – Det beste med festivalen var at det ble festival, at dere står på, at dette pustehullet finnes, at kampen for en bedre verden fortsetter, tross korona, Netflix og massemedia sin veivalsing av kritiske kulturtilbud.


BLIKUM Hvor mange ganger har du vært publikum på HUMAN IDFF?

d om gå film ed – Det beste med festivalen var helheten, variasjonen, mulighet for å tilegne seg mye kunnskap.

– Det beste med festivalen var sammenhengen mellom live eventene og filmene. Refleksjonen fra de som innleder filmene og fra filmskaperne.

17


PRESSEKLIPP 2021

– Norsk dokumentarfilm er inne i en gullalder. Dette inntrykket blir forsterket av de 11 filmene som kjemper om en pris på årets dokumentarfilmfestival Human […]. Det norske konkurranseprogrammet i år fremhever den store bredden og variasjonen i vår egen dokumentarfilmproduksjon. RUSHPRINT


– Sjelden har vi sett en mer nødvendig film, med så sterke, sårbare og imponerende hovedpersoner», skriver juryen i sin begrunnelse for å gi Generasjon Utøya Human-prisen for beste norske dokumentar. RUSHPRINT

19


FESTIVALÅPNING

VEGA SCENE, MANDAG 1. MARS

Årets digitale festivalåpning ble livestreamet fra Salongen på Vega Scene, hvor festivalsjef Ketil Magnussen holdt årets åpningstale.

JONAS POHER RASMUSSEN

Med filmen fulgte en introduksjon av regissør Jonas Poher Rasmussen, og etter filmen avholdt vi en direktesendt Q&A Jonas, ledet av filmskaper Tonje Hessen Schei.

TONJE HESSEN SCHEI

Film: Flu

Årets åpningsfilm Fluk pende, vakker, viktig o som utfordrer grensen dokumentarfilm kan v gen til Amin, som er h LES MER


kt er en nyskaog gripende film ne for hva en være. Fortellinhovedperson i

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

ukt

RAPPORT

G

21


LØRDAG 6. MARS

PRISUTDEL

For fjerde gang delte vi ut HUMAN-prisen og HUM salong. Den digitale prisutdelingen var åpen for a

Festivalen har to konkurranseprogram: Et for norsk dokumentar, hvor 11 nye, norske dok 000 kroner, og et internasjonalt konkurranseprog menneskerettighetsspørsmål. Vinneren mottok T kr gitt av Amnesty International Norge og Den no fremheve filmskapernes innsats for å gjøre menn publikum.


LING

MAN Rights Human Wrongs Film Award, i år fra vår Digital alle.

kumentarer konkurrerte om HUMAN-prisen 2021 og 50 gram, som bestod av 10 dokumentarer med fokus på The Human Rights Human Wrongs Film Award og 30 000 orske Helsinki-komiteen. Med denne prisen ønsker vi å neskerettighetsspørsmål bedre kjent for et internasjonalt

23


HUMANPRISENE

VINNERE 2021 HUMAN-Prisen 2021 Vinnerfilm: Generasjon Utøya av Aslaug Holm og Sigve Endresen

HUMAN Rights Human Film Award 2021 Vinnerfilm: Reunited av

Årets jury for norsk konkurranseprogram bestod av Åse Svenheim Drivenes, Håvard Bustnes og Julie Lunde Lillesæter.

Årets jury for internasjonalt konkurran Hammer, Laila Susanne Vars og Leiv Ig

Juryens begrunnelse: «Sjeldent har vi sett en mer nødvendig film, med så sterke, sårbare og imponerende hovedpersoner. Vinnerfilmen fanger tida vi lever i, og balanserer hårfint mellom smerte og håp. Heldigvis lander den på håp, et håp som vi sårt trenger.

Juryens begrunnelse: «Krigen er ikke Krigen ødelegger livet ditt, ikke bare h familier. Den ødelegger alt.»

Det er en sterk visuell film som viser at ord betyr noe. Med et varsomt blikk, og uten å være bombastisk, tar den opp noen av de viktigste temaene i samfunnsdebatten i dag. Den viser med tydelighet konsekvensene av hatefulle ytringer, og at kampen mot høyreekstremismen i Norge ikke er vunnet. Hvert ord teller. Vi kan ikke ta demokratiet for gitt. Filmen portretterer på vakkert vis de modige ungdomspolitikerne som nekter å la seg kneble, og som trosser traumene, til tross for at de ble angrepet av terroristen. For dem er det livsviktig å fortsette å kjempe for det de tror på. Vi andre kan bare takke for at de hjelper oss å tro på framtida. Filmen viser at det er håp for demokratiet. Å lage en film om det mest smertefulle, men som fortsatt gir håp, er en bragd i seg selv. Vinnerfilmen er Generasjon Utøya.» Hederlig omtale gikk til Tone Grøttjord-Glenne for Alt det jeg er.

Det er ordene til Rana Agha i en film s reise etter den opprinnelige flukten, d delt mellom tre land. For å gjenforene traumene i krigen i Syria, de må også landene de har havnet i. De to gutten dommen, og hele familien må kjemp en ny fremtid sammen.

Vi ønsker å rose regissøren Mira Jargil f intim dokumentar som bringer oss vel Vi vil også rose de to guttene og foreld erfaringer med oss. Fortalt på en rå må en emosjonell berg-og-dalbane, og de Rights Human Wrongs Film Award. Vi b ubrytelige tro på at det er mulig å gjen Takk for en vakker film.» Hederlig omtale gikk til In My Blood it


RAPPORT

n Wrongs

v Mira Jargil

nseprogram bestod av Anders gor Devold.

e bare bomber og våpen. Nei. hjemmet ditt. Den ødelegger

GENERASJON UTØYA

SIDE 53

for å lage en observerende og ldig nær denne lille familien. drene for at de har delt sine åte er dokumentaren Reunited en er årets vinner av The Human ble dypt rørt av moren Ranas nopprette menneskeverdet.

Runs av Maya Newell.

REUNITED

SIDE 31

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

som tar oss med på en lang der fire familiemedlemmer er es må de ikke bare kjempe mot kjempe mot byråkratiene i ne mister en viktig del av barnpe hardt for å beholde håpet om

25


GJENNOMFØRING AV DIGITAL FESTIVAL Arbeidet opp mot at årets festival skulle bli digital begynte tidlig. Etter nøye overveielse av hvilke digitale plattformer som ville tjene både oss og vårt publikum best mulig, landet vi på løsningen som ble HUMAN 2021. Den digitale omstillingen var krevende, men den tekniske delen av festivalen ble gjennomført uten problemer. Festivalen foregikk på to digitale plattformer. En digital filmplattform for filmleie, som en mer tradisjonell strømmetjeneste hvor man leier film når man ønsker. Plattformen vi landet på er den samme som ble brukt av BIFF, Film fra Sør og Sundance, blant annet. For live-programmet vårt, som består av samtaler, debatter og seminarer, valgte vi å lage en egen streamingside på vår nettside, Digital Salong. Her ble 21 av festivalens debatter og samtaler streamet på spesifikke tidspunkt, og deretter liggende i opptak. I tillegg til samtalene og debattene som ble streamet på digital plattform hadde vi en lang rekke ferdiginnspilte samtaler, introduksjoner og regissørhilsener i tilknytning til spesifikke filmer. Publikum fikk tilgang på disse ved å leie den aktuelle filmen, slik at opplevelsen av å leie en film digitalt skulle ligne opplevelsen når du kjøper en kinobillett i et vanlig år, hvor du ofte får med deg samtaler, Q&A og introduksjoner i kinosalen. De forhåndsinnspilte samtalene ble filmet i våre teknikere DMGs studio i Oslo. Våre livestreamede samtaler foregikk fra Salongen på Vega Scene, hvor vi hadde rigget opp et studio med teknikere. Her kunne vi ha opptil fem på scenen samtidig, alltid med strenge smittevernregler og -etterfølgelse.


RAPPORT

V

Festival

edt av en festivalstab på en ble planlagt og forber

hjemmekontor.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

27


PROG 20


GRAM 021 29


HUMAN FILM 2021

NORSK KONKURRANSEPROGR

Elleve nye, norske dokumentarer i konkurranse om HUMAN-prise

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGR Ti internasjonale dokumentarer i konkurranse om HUMAN Rights Human Wrongs Film Award.

JUST HUMAN 23 nye, sterke dokumentarfilmer fra hele verden. ▲


en.

DIGITAL SALONG

I år gjorde vi vår debattsalong digital, og livestreamet 21 debatter og samtaler, gratis og tilgjengelig for alle. Opptak ble publisert på Digital salongplattformen slik at det kunne sees på et senere tidspunkt. VIDEOPODCAST

HUMAN TALKS HVER MORGEN UNDER FESTIVALEN SNAKKET VI OM DAGENS FESTIVALPROGRAM!

HUMANFILM.NO/DIGITAL-SALONG

KUNST

PÅ HUMAN

For tiende år på rad satt galleri Kunstplass Contemporary Art [Oslo] opp en egen utstilling i samarbeid med festivalen. I tillegg inkluderte årets program en kunstinstallasjon av Thomas Østbye på Galleri Høg Standard. LES MER OM UTSTILLINGENE

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

RAM

RAPPORT

RAM

HUMAN

31


Alt det jeg er NORGE / 2020 / 75 MIN / NORSK REGI: TONE GRØTTJORD-GLENNE PROD: SANT & USANT Hva om du ikke fikk snakke om det vondeste i livet ditt, men allikevel fortalte alt. Emilie er 18 år og bærer på en barndom preget av overgrep, frykt og taushet. Hun ønsker å ta et oppgjør med den vonde barndommen, men møter en vegg av stillhet. Er det mulig å gå videre i livet uten å bli sett eller hørt? Filmen følger henne fra hun er 18 til 20 år og viser hvor viktig det er for Emilie å stå frem med sin historie, og hvor vanskelig det er for samfunnet å ta imot henne. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning.


N O R S K KO N K U R R A N S E P R O G R A M

NORGE / 2021 / 100 MIN / NORSK REGI: ASLAUG HOLM, SIGVE ENDRESEN PROD: FENRIS FILM Fire unge kvinner som alle overlevde Utøya, har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. Fire unge kvinner som alle overlevde Utøya, har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement. De nekter å la seg skyte til taushet og representerer en generasjon politikere som tør å drømme om og kjempe for en bedre framtid. De fire ble alle dødelig såret, eller de så sine kjærester og venner bli henrettet. Felles for dem alle er at de er tvunget til å bearbeide det som skjedde og at de har alle valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på. De kjemper ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av en hel ungdomsgenerasjon, og samtidig gir de håp til et helt land og folk.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Generasjon Utøya

33


Gunda NORGE, USA / 2020 / 93 MIN / INGEN DIALOG REGI: VICTOR KOSSAKOVSKY PROD: SANT & USANT

Varmt og personlig portrett av et gr

På en idyllisk gård i Vestfold følger vi g grisunger. I tillegg blir vi kjent med kue kylling med ett bein som prøver å fly. D unikt innblikk i dyras liv på deres egne fri for hollywoodsk sentimentalitet, me


Fiolinmakeren som aldri har gitt opp håpet om å finne det perfekte treet - det magiske tonetreet. For 300 år siden bygget Antonio Stradivari verdens beste fioliner. Hans instrumenter fortrekkes fremdeles av de største stjernesolistene, og de er noen av de mest verdifulle menneskeskapte gjenstander som finnes. Ingen fiolinmakere har siden den gang klart å bygge noe bedre. Hemmeligheten ligger i det enestående treverket. Fiolinmakeren Gaspar har aldri gitt opp håpet om å løse gåtene og finne det perfekte treet. Nå bestemmer han seg for å forfølge ledetrådene, og han legger ut på en eventyrlig skattejakt etter Tonetreet – et tre så sjeldent at mange mener det ikke lengre eksisterer. Dette er fortellingen om magisk treverk, mestere, villmark og banditter. Om ufattelige verdier og fantastisk musikk. Og om en mann som bestemmer seg for å bygge sitt livs fiolin til en av verdens største solister, Janine Jansen.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

grisen Gunda og hennes nyfødte er og kyllinger, deriblant en Dokumentaren Gunda gir et e premisser, i en kinoopplevelse en full av følelser.

NORGE, NEDERLAND / 2021 / 82 MIN / ENGELSK, ITALIENSK, BOSNISK REGI: HANS LUKAS HANSEN PROD: NORSK FJERNSYN / MONDAY PRODUCTION

N O R S K KO N K U R R A N S E P R O G R A M

riseliv

Jakten på tonetreet

35


Kodenavn: Nagasaki NORGE / 2021 / 69 MIN / NORSK REGI: FREDRIK S. HANA PROD: GOFILM Marius og Fredrik setter både skaperevne og vennskap på prøve, i søken etter en mor som forsvant. Marius var bare et barn da moren forlot ham og reiste tilbake til Japan hvor hun kom fra. Nå, etter 25 år i uvisse, bestemmer han seg for å forsøke finne ut hva som skjedde med henne. Gjennom dette håper han at et stort hull i livet kan helbredes. Med på reisen er hans kreative samarbeidspartner og beste venn, Fredrik, som deler Marius sin entusiasme for filmskapning. Det er denne lidenskapen som i Kodenavn: Nagasaki blir rammeverket for søket etter moren som forsvant.


N O R S K KO N K U R R A N S E P R O G R A M

NORGE, SUDAN / 2020 / 58 MIN / ARABISK REGI: IBRAHIM MURSAL PROD: SKAGERAK FILM Ahmed Umar – politisk flyktning, anerkjent kunstner og verdens første åpent homofile sudanske mann. I 2008 kom Ahmed Umar til Norge som flyktning. Åtte år senere var han ferdig med mastergraden sin på Kunsthøgskolen i Oslo, og i dag er han en anerkjent kunstner. Alt er imidlertid ikke bare enkelt, for da han i 2015 kom ut av skapet på Facebook lot ikke reaksjonene vente på seg. Ahmed møter utfordringer både i Norge og Sudan – hjemme i Sudan blir homofili fortsatt straffet med dødsstraff – men den uredde kunstneren lar seg ikke stoppe så lett, og i Kunsten å være syndig følger vi ham på reise tilbake til fødelandet.

DEBATT: THE NEW SUDAN – A REVOLUTION FOR ALL? 57

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Kunsten å være syndig

37


Odelsgut og Fantefølge

NORGE / 2020 / 50 MIN / NORSK REGI: MERETHE OFFERDAL TVEI PROD: STRAY DOG PRODUCTION

Kunstverket som snudde ei lita bygd

Ei lita bygd i Gudbrandsdalen blir ligg ny motorveistunnel. En gruppe kunst innbyggerne en offentlig kunstinstall er ferdigstilt bryter det ut opprør blan seg lurt. Det viser seg imidlertid at før dekkende.

Nordlands Jeanne d’Arc NORGE / 2020 / 63 MIN / NORSK REGI: FREDRIK HORN AKSELSEN PROD: NORDICSTORIES NORD Hennes krigshistorie ble borte... Hvorfor? Liv Grannes fra Mosjøen ble Norges høyest dekorerte kvinne etter andre verdenskrig. Men hennes bragder og Stalin og Churchills «Operasjon Jupiter» på Helgeland forble i historiens mørke. Liv beholdt sitt moralske kompass gjennom en rekke nesten umulige valg under krigen. Hun har ofret mye og det har vært svik, kjærlighet og tragedie. Britene kalte henne Nordlands Jeanne d' Arc, mens her i Norge har hennes historie ikke vært kjent - ikke før nå.


N O R S K KO N K U R R A N S E P R O G R A M

g

IT S

d på hodet.

gende avsides på grunn av en tnere inviteres til bygda for å gi lasjon til trøst, men før verket nt Kvamværingene, som føler rsteinntrykket ikke alltid er

NORGE, SVEITS, IRAN / 2020 / 82 MIN / FARSI, FRANSK REGI: FIROUZEH KHOSROVANI PROD: ANTIPODE FILMS En kjærlighetshistorie, to forskjellige trosretninger, en familie plassert i uroen i Irans moderne historie. Radiograph of a Family er en personlig reise inn i den sosiale genetikken i det moderne iranske samfunnet. Som datter av en sekulær far og en dypt religiøs mor, er regissør Firouzeh Khosrovani et produkt av Irans endeløse kamp mellom tradisjonalisme og modernisering. Radiograph of a Family er en dyp og gripende historie om det spennende puslespillet som utgjør moderne iransk identitet, fortalt med poesi og tilstedeværelse. Vant hovedprisen på IDFA, verdens største dokumentarfilmfestival i november 2020.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Radiograph of a Family

39


Vinden snur NORGE / 2020 / 75 MIN / NORSK REGI: KIERAN KOLLE PROD: ALDELES En film om å forandre verden for å hjelpe seg selv. Målt ut fra folketall har Norge noen av de høyeste overdosetallene i verden. Norsk narkotikapolitikk er sterkt preget av moralisme og handler mer om å straffe mennesker som har blitt avhengige av rusmidler enn om å hjelpe dem. Fornuften er imidlertid i ferd med å vinne frem, og i Vinden snur møter vi aktivistene Arild, Kim Jørgen og Michelle fra Foreningen for human narkotikapolitikk som har maktet å få både politikere og opinionen til å tenke nytt om hvordan vi som samfunn behandler rusavhengige. For etter lenge å ha hatt noen av Europas strengeste narkotikalover, er Norge nå i ferd med å utvikle seg til et progressivt foregangsland på rusfeltet.


NORGE / 2020 / 80 MIN / NORSK REGI: SILJE EVENSMO JACOBSEN PROD: MEDIEOPERATØRENE Gresk-ortodokse nonner dukker opp i den lille bygda Valldal for å bygge et majestetisk kloster. Ordføreren er begeistret, men bygdefolket er splittet. En gruppe gresk-ortodokse nonner har blitt sendt på et usannsynlig oppdrag. De skal bygge et majestetisk kloster til ære for Olav den Hellige, ytterst på en utilgjengelig fjellhylle som ruver over den lille bygda Valldal på Sunnmøre. Ideen om et kloster som skal huse nonner fra alle verdenshjørner er ikke hverdagskost for det lille jordbrukssamfunnet, og lokalbefolkningen er splittet i sitt syn på prosjektet. Heldigvis har nonnene en sterk støttespiller i ordføreren Arne, som ser en mulighet til å gjøre Valldal til en verdenskjent turistmagnet med et gullforgylt kloster midt i de vakre Sunnmørsalpene.

N O R S K KO N K U R R A N S E P R O G R A M

Tro kan flytte fjell

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

41


Regissørene bak det norske konkurransepro Silje Evensmo Jacobsen REGISSØR, TRO KAN FLYTTE FJELL

Fredrik Horn Akselsen REGISSØR, NORDLANDS JEANNE D’ARC Fredrik Horn Akselsen har regissert syv dokumentarfilmer, deriblant prisvinnere som The Exorcist in the 21st Century og Blackhearts, pluss flere historiske og mer aktuelle og nyhetsrettede filmer.

Silje startet sin karriere i 2009 med den prisbelønte filmen Guds datter. Hun har regissert flere dokumentarserier, og er mest kjent for å skape og regissere Team Ingebrigtsen. Silje startet å filme familien i 2012, og den går fortsatt på NRK, som en av de mest populære dokumentarseriene i Norge.


ogrammet Sigve Endresen REGISSØR, GENERASJON UTØYA Sigve Endresen var pioneren for kinodokumentar i Norge med prisbelønte dokumentarer som Leve blant løver (1998), Store gutter gråter ikke (1995) og Vektløs (2002). Endresen har også produsert en rekke spillefilmer over de siste 20 årene, og er også grunnlegger av et av landets mest anerkjente produksjonsselskaper, Motlys.

REGISSØR, GUNDA Den russiske dokumentarfilmskaperen har vunnet mer enn hundre internasjonale priser. Han er utdannet manusforfatter og regissør fra filmskolen HCSF i Moskva. I tillegg til å regissere, står han ofte for både foto, klipp og manus selv. Kossakovksy er for tiden basert i Berlin, hvor han også underviser internasjonale dokumentarfilmskapere og studenter.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Victor Kossakovsky

43


Aslaug Holm REGISSØR, GENERASJON UTØYA En av Norges mest anerkjente regissører og fotografer innen dokumentarfilm, kjent for sine nære karakterskildringer. Regissert rundt 20 filmer, bl.a. Oljeberget ( 2005), og Brødre (2015) – eneste norske dokumentar som har vunnet Amanda for Beste Regi (2015) og eneste som har vunnet Best Int Feature i HotDocs (2016) – med distribusjon over hele verden.

Tone GrøttjordGlenne REGISSØR, ALT DET JEG ER Ble uteksaminert ved National Film and Television School, London i 2003. I 2005 startet hun dokumentarfilmselskapet Sant & Usant, som hun i dag driver sammen med Anita Rehoff Larsen. Hun var produsent for Egil Håskjold Larsen sin film 69 minutter av 86 dager fra 2018. Tone jobber fortiden med ferdigstilling av Netflixdokumentaren Sisters on Track.


Hans Lukas Hansen REGISSØR, JAKTEN PÅ TONETREET

Merethe Offerdal Tveit REGISSØR, ODELSGUT OG FANTEFØLGE Jobber med dokumentarfilm og kunstfilm. Skildringer av bygde-Norge ligger hjertet hennes nært og hun har produsert og regissert flere kortfilmer frå Hardangerfjorden, der hun bor. Hennes film Absalon Beyersgate 10, en eksperimentell kortfilm på Super 8, ble vist på Nordisk Panorama i 2010. Hun er utdannet i regi fra Nordland kunst- og filmskole og OsloMet.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Hans Lukas Hansen er utdannet ved Høgskolen i Volda i dokumentar og animasjon. Han har arbeidet i Monster og TV2, og var med på etableringen av Norsk Fjernsyn i 2013. Han har regissert dokumentarfilmer som Livet er Rart og Med flagget på brystet og vært innholdsprodusent på dokumentarserier som Takin Ova – historien om norsk hip-hop (NRK), Da vi styrte landet (NRK) og i 2020 Koronadagbøkene (TV2).

45


Kieran Kolle REGISSØR, VINDEN SNUR Vinden Snur er Kieran Kolle sin første helaftens dokumentarfilm. Kieran har bakgrunn som fotograf, og har bidratt på en rekke dokumentar filmer og serier i Norge og utlandet.

Fredrik S. Hana REGISSØR, KODENAVN: NAGASAKI Filmskaper fra Stavanger. Hans kortfilmer og musikkvideoer har blitt vist over hele verden, blant dem de prisvinnende filmene Sister Hell, Autumn Harvest og Angst, Piss & Drid. Hana er en rastløs sjel og utforsker nye sjangre og stiler og eksperimenterer med personlige historier i fjerne filmatiske landskaper.

Bli-kjentmed-regissørenebak-årets-norskekonkurranseprogramarrangement fant sted i DIGITAL SALONG LØRDAG 6. MARS KL.16


REGISSØR, KUNSTEN Å VÆRE SYNDIG Ibrahim Mursal, født i Norge med somaliske foreldre, vokste opp i Sudan på 90-tallet. Han begynte med film hos Sudan Film Factory. I 2013 flyttet han tilbake til Norge, han har siden jobbet frilans som filmarbeider.

Firouzeh Khosrovani

N O R S K KO N K U R R A N S E P R O G R A M

Ibrahim Mursal

REGISSØR, RADIOGRAPH OF A FAMILY Studerte kunst ved Accademia di Belle Arti di Brera i Italia. Etter studiet returnerte hun hjem til Tehran og tok en mastergrad i journalistikk. Hennes filmdebut kom i 2004 med Life Train, og siden dette har hun laget en rekke prisvinnende dokumentarfilmer. Radiograph of a Family er hennes første langdokumentar.

47


INTERNAS KONKURRAN

Ti internasjonale dokume HUMAN Rights Human


HUMAN International Documentary Film Festival 2021

entarer i konkurranse om n Wrongs Film Award.

I N T E R N A S J O N A LT KO N K U R R A N S E P R O G R A M

SJONALT SEPROGRAM

49


Arica SVERIGE, CHILE, BELGIA, NORGE, STORBRITANNIA 2020 / 97 MIN / SVENSK, SPANSK REGI: LARS EDMAN, WILLIAM JOHANSSON KALÉN PROD: LAIKA FILM & TELEVISION AB, WILLIAM JOHANSSON KALÉN Hvem har skylden når chilenske barn blir syke av å leke i svensk gruveavfall? Det er det store spørsmålet når konflikten om giftig gruveslam i Chile havner i en svensk rettssal. Det svenske giftige avfallet havnet vegg i vegg med tusenvis av innbyggere i den Chilenske byen Arica, og barn som har lekt i den forgiftede jorda siden 80-tallet har blitt syke. Men gruveselskapet Boliden erkjenner ikke ansvar for dette, og til slutt går innbyggerne i Arica til en svært spennende David-motGoliat-rettssak i Sverige. Arica er oppfølgeren til Toxic Playground, dokumentaren som avslørte Bolidens dumpingplass i Chile, og viser den svimlende kompleksiteten i å forsøke å få rettferdighet mot et av verdens største gruveselskaper.

Flukt

DANMARK / 2020 / 83 MIN / DANS REGI: JONAS POHER RASMUSSE PROD: FINAL CUT FOR REAL

En afghansk flyktning må konfronte fremtid.

Amin lever et tilsynelatende lykkelig l som lovende akademiker og en kjære med. Men fortiden spøker hele tiden gå videre må Amin til slutt fortelle his


I N T E R N A S J O N A LT KO N K U R R A N S E P R O G R A M

ere sin fortid for å kunne ha en Tilknyttet arrangement: FESTIVALÅPNING + REGISSØRSAMTALE + Q&A

50

liv i Danmark, med karriere este han snart skal gifte seg i bakgrunnen, og for å kunne storien sin om flukten fra

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

SK, ENGELSK, RUSSISK, DARI EN

Afghanistan som barn, en historie han aldri har fortalt noen. Filmen som vant hovedprisen for dokumentar på Sundance i 2021 benytter animasjon for å fortelle den dramatiske historien, et grep som drar oss direkte inn i Amins verden, og setter oss midt i alle de umulige beslutningene flyktninger må ta på veien mot et trygt liv- og gir oss et alternativt oppvekstdrama. Filmen er co-produsert av norske Mer film.

51


Hunger Ward 2020 / USA / 40 MIN / ARABISK, ENGELSK REGI: SKYE FITZGERALD PROD: VULCAN PRODUCTIONS Et dypt rystende vitnesbyrd om de som lider mest i krigen i Jemen.

En mer fortvilende situasjon finnes kn og sykepleierne som forsøker å redde strømmen av dødelig underernærte b sykehusene. Den femårige krigen i Je ut i en katastrofe, og kalles verdens ve Hunger Ward behøver ikke mer enn 4 konsekvensene. Filmen er siste del i r om flyktninger og internt fordrevne, o det er svært vondt å se på, men som v


Den verste humanitære krisen i verden Fem år med krig i Jemen har ført til en katastrofe for millioner av jemenitter. Allerede i mars 2018 rapporterte FN at 10 millioner jemenitter var på randen av en sultkatastrofe. Pandemien og et svekket internasjonalt samfunn har gjort det enda verre. Filmen Hunger Ward viser livet for noen av disse menneskene fra innsiden av to klinikker for underernærte barn der helsearbeidere kjemper for å redde livet til til sultrammede barn, med den meningsløse krigen som bakteppe. Cecilie Hellestveit er jurist, konflikt- og folkerettsforsker og Midtøsten-ekspert ved Folkerettsinstituttet. Hun er også forfatter av boka Ulykkelige Arabia - verden etter Jemen som kommer ut 15. mars 2021. Denne samtalen fulgte med Hunger Ward på vår digitale filmplattform.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

INNLEDNING TIL HUNGER WARD VED CECILIE HELLESTVEIT

I N T E R N A S J O N A LT KO N K U R R A N S E P R O G R A M

napt enn den for legene e livene til den ustanselige barn som ankommer emen har skjøvet befolkningen erste humanitære krise. 40 minutter på å vise oss regissør Skye Fitzgeralds trilogi og vi følger her barneskjebner vi ikke har råd til å se bort fra.

Cecilie Hellestveit om Jemen; hva er det egentlig som foregår, hvem er involvert og hvorfor?

53


Niña mamá ARGENTINA / 2019 / 66 MIN / SPANSK REGI: ANDREA TESTA PROD: PENSAR CON LAS MANOS Et stillferdig argument for retten til fri abort i Argentina.

Gravide 13-åringer og 15-årige tobarnsmødre- det er noen av jentene vi møter i denne dempede, men hardtslående argentinske dokumentaren. I sobert sort-hvitt kommer vi ansikt til ansikt med alt for unge tenåringsmødre på en kvinneklinikk i Argentina, og får se konsekvensene av en altfor streng abortlov. I samtalene med helsepersonellet males et grelt bilde av et samfunn som lar unge sårbare jenter, som ennå er barn selv, bære byrden av uønskede graviditeter alene. Filmen er et overbevisende vitnesbyrd om nødvendigheten av en ny lov, og 30. desember 2020 ble endelig retten til selvbestemt abort vedtatt i Argentina.


AUSTRALIA / 2019 / 84 MIN / ENGELSK, ARRERNTE REGI: MAYA NEWELL PROD: CLOSER PRODUCTIONS Den strukturelle rasismen i Australia sett gjennom et barns øyne.

In My Blood it Runs bringer oss på innsiden av et barns opplevelse av et samfunn som fremdeles er formet av en kolonialistisk mentalitet som ikke har plass til eller forståelse for barn som Dujuan. Vi følger han tett på mens han strever med å takle presset og utfordringene, og samtidig drømmer om framtiden.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

10 år gamle Dujuan snakker tre språk, er opptatt av aboriginernes historie og er en åpenbart intelligent gutt. Likevel er han stadig på nippet til å bli kastet ut av skolen og har allerede hatt flere møter med politiet. Dujuan er ikke alene om å slite med å finne sin plass og identitet i det australske samfunnet. Tilnærmet 100% av alle innsatte i ungdomsfengsel i The Northern Territory er aboriginere.

I N T E R N A S J O N A LT KO N K U R R A N S E P R O G R A M

In My Blood it Runs

55


In My Skin BRASIL / 2020 / 85 MIN / PORTUGISISK REGI: TONI VENTURI & VAL GOMES PROD: OLHAR IMAGINARIO En poetisk undersøkelse av Brasils dyptgripende rasisme. Brasil var den siste vestlige nasjonen som avskaffet slaveri, i 1888. Europeiske innvandrere fikk jobber, land og billige lån, mens den svarte befolkningen måtte klare seg selv. Sosial segregering basert på hudfarge fortsetter den dag i dag.

Filmskaper Toni Venturi intervjuer en deres erfaringer med rasisme. Vi møte med en tyv, og en hushjelp som ble b arbeidsgiveren. En kvinne fra São Pau slo sønnen i hjel på gata fordi han ikk

Sammensetningen av intervjuer, filoso og musikalske intermezzoer gir et man rasisme. Venturi reflekterer også over s han som hvit mann med europeiske rø For hvordan kan man som hvit ta sitt a strukturer?


Vietnamesisk popstjerne tvinges i eksil når hun kritiserer myndighetene. Spenningen er til å ta og føle på når vi følger sangeren Mai Khoi, «Vietnams Lady Gaga», i innspillingen av hennes siste album, «Dissent», et album hun vet hun må forlate landet før hun publiserer. Som en av Vietnams største stjerner er den autoritære ettpartistatens søkelys kontinuerlig rettet mot henne da hun blir stadig mer høylytt i sin kritikk av mangelen på ytringsfrihet i Vietnam. Dokumentaren viser det enestående motet som kreves da hun blir forsøkt sensurert gjentatte ganger, men tross de dramatiske personlige konsekvensene nekter å la seg stilne.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

ofiske refleksjoner, arkivopptak ngesidig bilde av dypt forankret sin egen posisjon, og hvordan øtter kan lage film om rasisme. ansvar for å bekjempe rasistiske

USA / 2019 / 70 MIN / ENGELSK, VIETNAMESISK REGI: JOE PISCATELLA PROD: JOE PISCATELLA, MARK RINEHART, MAT THEW TORNE

I N T E R N A S J O N A LT KO N K U R R A N S E P R O G R A M

rekke av sine landsmenn om er en lege som ble forvekslet behandlet som slave av ulo forteller at politibetjenter ke hadde identitetskortet sitt.

Mai Khoi and the Dissidents

57


Reunited DANMARK / 2020 / 78 MIN / ENGELSK, ARABISK, DANSK REGI: MIRA JARGIL PROD: KRISTINE BARFOD En families kamp for gjenforening i et kafka-aktig byråkrati.

Rana flykter fra krigen i Syria, men tør Nidal, på den risikofylte båtturen over Danmark, mens hennes mann har fåt Barna stopper opp i Tyrkia. Vi følger R tre år kjemper for å bli gjenforent med opprørende historie om kampen mot forståelse for hverken den menneskel foreldrenes og barnas rettigheter.


+ Flukten gjennom papirmølla – møte med europeisk asylpolitikk. SAMTALE OM REUNITED Den syriske familien vi møter i Reunited blir splittet mellom tre ulike hjørner av verden, og klatrer endeløse byråkratiske motbakker for retten til å være sammen. Historien deres er også fortellingen om en norsk virkelighet. I 2017 advarte FNs Høykommissær for flyktningers rettigheter (UNHCR) om «uoverstigelige hindringer og barrierer som en flyktning møter i en søknadsprosess om familiegjenforening i Norge». Hva gjør det med deg å stå alene overfor et fremmed byråkrati som betrakter deg som en byrde? Hva skjer når retorikken om flyktningers krav på beskyttelse slutter å handle om rettigheter og begynner å handle om veldedighet?

Denne samtalen fulgte med Reunited på vår digitale filmplattform. I samarbeid med HHri

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Shima Harati er ei Oslojente med bakgrunn fra Iran, landet foreldrene hennes flyktet fra på 80-tallet. Nora Sveaass (UiO) er professor emeritus i psykologi. Hun er styreleder for organisasjonen Health and Human Rights Info og medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur.

I N T E R N A S J O N A LT KO N K U R R A N S E P R O G R A M

r ikke ta med barna, Jad og r Middelhavet. Hun ender i tt et midlertidig hjem i Canada. Rana mens hun gjennom d sine barn. En rørende og t et system som ikke viser lige belastningen eller

59


The Devil’s Advocate USA, CANADA / 2020 / 74 MIN / ENGELSK REGI: HABIBA NOSHEEN, HILKE SCHELLMANN PROD: HABIBA NOSHEEN, HILKE SCHELLMANN De forsvarer USAs mest forhatte terrortiltalte.

Hva er rettferdighet, om den ikke er fo blir vi kjent med forsvarsadvokatene t «Skobomberen» Richard Reid, som er et passasjerfly, Sulaiman Abu Ghaith, angrep på amerikanere sammen med Laden, og Guantanamofangen Ghaleb for å kjempe for Al Qaida i Afghanista menneskelig blikk på førstelinja i kam retten til rettferdig rettergang. Hvorfo kontroversielle sakene, og hvilke pers inntar rollen som «djevelens advokat»


I N T E R N A S J O N A LT KO N K U R R A N S E P R O G R A M

På innsiden av Tsjetsjenias krig mot homofile. Welcome to Chechnya er et rystende, personlig og tvingende nødvendig vitnesbyrd om Tsjetsjenias systematiske og voldelige utrenskning av homofile, en gruppe president Ramzan Kadyrov hevder at ikke finnes der. Ved hjelp av kreativ bruk av anonymiseringsteknologi blir vi kjent med aktivister som risikerer livet ved å ta saken i egne hender når både verdenssamfunnet og Kremlin vender ryggen til. Tilknyttet arrangement: DEBATE: THE ANTI-GAY CRACKDOWN IN CHECHNYA 55

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

USA / 2020 / 107 MIN / RUSSISK, ENGELSK, TSJETSJENSK REGI: DAVID FRANCE PROD: DAVID FRANCE, ALICE HENTY, ASKOLD KUROV, JOY A. TOMCHIN

or alle? I The Devil’s Advocate til tre terrortiltalte i USA: r tiltalt for forsøk på å sprenge som er tiltalt for å planlegge d sin svigerfar Osama bin b al-Bahani som er tiltalt an. Filmen gir et nyansert og mpen for den grunnleggende or velger advokatene å ta disse sonlige ofre må de gjøre når de »?

Welcome to Chechnya

61


JUS HUM

Nye, sterke dokumen


HUMAN International Documentary Film Festival 2021

ntarer fra hele verden.

JUST HUMAN

ST MAN

63


A Song Called Hate ISLAND / 2020 / 90 MIN / ISLANDSK, ENGELSK, ARABISK, HEBRAISK REGI: ANNA HILDUR PROD: TAT TARRAT TAT Et litt annerledes Melodi Grand Prix-eventyr i Tel Aviv. Da det anti-kapitalistiske BDSM-bandet Hatari vant den islandske Melodi Grand Prix-finalen i 2019, var det for å reise til Tel Aviv og framsette sterke protester mot Israels okkupasjon av Palestina. Men den komplekse virkeligheten som møter dem da de kommer til Israel, og presset fra Eurovision-systemet, palestinere og israelere truer med å knekke bandet helt. I denne thriller-aktige reisen inn i to vanvittige virkeligheter – MGP og det okkuperte Palestina – følger vi det stadig mer pressede bandet i virvelvinden opp mot finalen. AFTER THE FILM: Hatari band member Matthías Tryggvi Haraldsson and Palestinian artist Bashar Murad met the Norwegian song artist Pål Moddi Knudsen to talk about activism and art.

A Thousand – Why Polish Protest : Film 2020 / POLEN / 12 MIN / POLISH DIR: KACPER LISOWSKI PROD: LOLLIPOP FILMS

Why polish judges protest in the stre

The authoritarian turn in Polish politic and the independence of the courts o thousands of people, including lawye many other European countries marc they see as an attempt to dismantle t


cs threatens democracy of justice. In January 2020 ers and judges from Poland and ched in protest against what the rule of law.

PANEL: Adam Bodnar, Ombudsman for human rights in Poland Dorota Zabłudowska, Judge on the Gdańsk District Court in Poland ) Kacper Szulecki, Social scientist, UiO Ingrid Brekke, journalist, Aftenposten Gunnar Ekeløve-Slydal, moderator This film and conversation was free on our digital film platform

In Cooperation with

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

eets.

JUST HUMAN

Robes h Judges m + talk

TALK: With the short film A Thousand Robes and a panel discussion we aimed to understand what is happening in Poland and how the independence of the courts can be defended. The development in Poland is not unique in the world and this debate and battle is therefore also important in a larger European and global perspective.

65


Bitter Love 2020 / SVERIGE, FINLAND, POLEN/ 87 MIN /RUSSISK REGI: JERZY SLADKOWSKI PROD: GINESTRA FILM Kjærlighetscruise på Volga.

En hjertevarm fortelling om et cruise i leter etter kjærlighet. Gjennom stille o seg et mikrokosmos av livets største fø ensomhet, håp, sinne, kjærlighet og so bort på dårlige ekteskap, glede over å spille litt gitar for. Et dypt rørende og s universelt menneskelige, og livslange


JUST HUMAN

NORGE, USA / 2020 / 74 MIN / ENGELSK REGI: MAGNUS SKATVOLD PROD: SPÆT T FILM AS Bob Leuci - En whistleblower og helt, eller korrupt tyster og forræder? Hvert år blir i gjennomsnitt 1000 amerikanske politifolk arrestert for vold eller korrupsjon. Maktmisbruk i politiet er – og har så å si alltid vært – et problem i USA. Det muliggjøres av «blue code of silence», en uformell taushetskode blant politimenn. Regissør Magnus Skatvold forteller den sanne historien om en korrupt politimann i 1970-tallets New York som brøt med denne taushetskoden. Bob Leucis vitneuttalelser bidro til å stoppe en av de mest korrupte politienhetene i amerikansk historie, men var han en varsler og amerikansk helt, eller kun en tyster som forrådte venner og kolleger for å redde sitt eget skinn? Blue Code of Silence gir et sjeldent innblikk i korrupsjonsmekanismene i den beryktede politistyrken – mekanismer som fremdeles utgjør et stort samfunnsmessig problem i USA.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

i Russland hvor mennesker observasjoner utfolder det ølelser ombord på båten: org. Sorgen over liv kastet å ha funnet en dame du kan sjarmerende portrett av den e oppgaven i å forstå hverandre

Blue Code of Silence

67


City Hall USA / 2020 / 275 MIN / ENGELSK REGI: FREDERICK WISEMAN PROD: KAREN KONICEK En ode til lokaldemokratiets daglige arbeid, av dokumentarfilmlegenden Wiseman. Hvem visste at lokalpolitikk kunne være så rørende? I Norge som i USA berører lokale myndigheter mange aspekter av livene våre, og likevel er de fleste av oss uvitende om, eller tar for gitt, tjenestene som utføres. Dette oppslukende dokumentarverket er et dypdykk ned i innsatsen fra Boston bystyre, ledet av ordfører Martin Walsh, i saker som rasisme, rimelige boliger, klimahandling, hjemløshet og støtte til eldre, innvandrere og veteraner, og viser arbeidet som kreves i et mangfoldig samfunn. Wisemans karakteristiske stil plasserer oss i rommet som om vi var der selv, og vi forsvinner inn i dette fascinerende universet av demokratiutøvelse, og viser at grunnfjellet i det amerikanske samfunnet fremdeles eksisterer. Som Wiseman selv sier om denne filmen: «Bostons bystyre er det motsatte av det Trump står for».

Cured USA / 2020 / 82 MIN / ENGELSK REGI: PATRICK SAMMON, BENNETT SINGER PROD: PATRICK SAMMON, BENNET T SINGER Historien om aktivistene som fjernet definisjonen av homofili som sinnssykdom. «Mentalt syk. Avvikende. Behov for å bli kurert» var begrep som fra 1950 til tidlig 1970 ble brukt av psykiatere for å beskrive homofile menn og kvinner. I filmen følger vi en liten gruppe amerikanske

aktivister i kampen for å få American å fjerne homofili fra sin liste over psyk kombinere vitnesbyrd med nylig avde filmen hvordan denne lille gruppen li oppnådde den uventede seieren i 197


JUST HUMAN HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Psychiatric Association til kiatriske diagnoser. Ved å ekkete arkivmateriale, avslører idenskapelige aktivister 73.

69


Do Not Split: Film + talk USA, NORGE / 2020 / 35 MIN / ENGELSK, KANTONESISK, MANDARIN REGI: ANDERS HAMMER PROD: ANDERS HAMMER, CHARLOT TE COOK Et intenst innblikk i demonstrantenes kamp for frihet i Hongkong. De husker hvordan frihet føltes, men nå ser de den svinne hen foran øynene deres. Hva vil det være lov å si eller ikke si i morgen?

Lovforslaget om å la Kina kreve utleve Kina er siste dråpen, og i juni 2019 bry Denne intense dokumentaren følger sammen og ofrer alt for å kjempe for og mange, men politiet har tåregass, Gjennom ett år følger vi det som ende sammenstøt mellom demonstrantene

AFTER THE FILM: Conversation be Hammer and democracy activist Joe Stig Arild Pettersen.

Denne samtalen fulgte med Do not spli


it på vår digitale filmplattform.

STORBRITANNIA, ITALIA / 2020 / 39 MIN / ENGELSK, ITALIENSK, FRANSK, JAPANSK, TYSK, SPANSK REGI: LILIANA COLOMBO PROD: LILIANA COLOMBO Isen smelter, men vi får det ihvertfall på film. En fornøyelsespark for familier, par eller vennegrupper. Trenger du ferieideer? Forslag til bryllupsreise? Kom til Icemeltland Park. Icemeltland Park er en annerledes klimafilm som tar oss med til grenselandet mellom dokumentar- og kunstfilm. Liliana Colombo presenterer oss for smeltingen av store isbreer som en spektakulær fornøyelsespark. Gjennom en serie videoer illustrerer filmen absurditeten i hvordan vår egen undergang blir observert og at vi er mer opptatt av å få filmet noe med mobilkameraene våre enn å gjøre noe for å bremse klimakrisen.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

etween director Anders ey Siu from Hong Kong, led by

JUST HUMAN

ering av fanger til fastlandsyter protestene ut i Hongkong. demonstrantene som står friheten. De er sinte, modige Hongkong og Kina i ryggen. er i lange og voldelige e og et nådeløst politi.

Icemeltland Park

71


Mayor

PALESTINA, USA / 2020/ 88 MIN / REGI: DAVID OSIT PROD: DAVID OSIT

Å være ordfører er ingen lett jobb, sp

Hvordan kan du styre en by, når du ik problemstillingene Musa Hadid, Ram seg til. Andre problemer er tenning av så å vurdere om den tente julegrana u for israelske soldater som gradvis om humor, men likevel med stort alvor, se dilemmaer et tydelig bilde av situasjo hverdagsliv skal leves, byen må styres en brutal okkupasjonsmakt.

MATA NORGE, BRASIL / 2020 / 79 MIN / PORTUGISISK REGI: INGRID FADNES & FABIO NASCIMENTO PROD: BOITUÍ Høyaktuell dokumentar om tap av artsmangfold, klimaendringer og kampen urfolk og småbønder kjemper for å bevare og å forsvare jorda de lever på. MATA betyr både skog, og det er imperativ for å drepe. MATA skildrer landskapet i den sørligste delen av delstaten Bahia på Brasils østkyst som har endret seg drastisk på kort tid. En gang i tiden sto den Atlantiske skogen her, med et artsmangfold på linje med Amazonas, men nå er den redusert til små øyer. Det finnes ingen sammenhengende skog igjen. Tilbake står et landskap bestående av en enkelt art, en som ikke hører naturlig til her: eukalyptus. Endeløse rader og rekker, lett duvende, uten å gi fra seg en lyd. Både bøndene som arbeider i nærheten og urbefolkningen som alltid har levd i området merker forandringene på kroppen. Hvor er grunnvannet blitt av? Hva har skjedd med jordsmonnet? Der det før yret av liv rett under overflaten, ligger nå jorden livløs. Tilknyttet arrangement:

DEBAT T: BUSINESS, BÆREKRAFT ELLER BULLSHIT? NORGES ROLLE I LATIN-AMERIKA 51


JUST HUMAN

/ ARABISK, ENGELSK

pesielt ikke i Ramallah.

kke har et land? Det er én av mallahs ordfører, må forholde v julegrana på torget, for utgjør et for åpenbart mål mringer byen. Med varme og er vi gjennom ordfører Hadids onen palestinere daglig lever is, men alltid under trusselen fra

SVERIGE / 2020 / 104 MIN / SPANSK, SVENSK REGI: PETER TORBIÖRNSSON PROD: STINA GADELL / MANTARAY FILM AB 40 år i en nicaraguansk kvinnes liv. Ninosca er en gripende film som følger en nicaraguansk kvinne gjennom et halvt liv. I førti år har regissør Peter Torbiörnsson fått følge med i livet til Ninosca, fra hun som 10-åring opplever revolusjonen, gjennom ungdomstid, ekteskap, barn og skilsmisse i en kamp for overlevelse i et land preget av politisk turbulens, mannssjåvinisme og vanskelige økonomiske kår. Ninosca reiser etterhvert til Spania for å klare å skaffe midler til barnas oppvekst og skolegang, noe som tvinger henne til å være borte fra familien i syv år før hun endelig får et visum som gjør at hun kan reise fritt tilbake.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Ninosca

73FR ANKRIKE, STORBRITANNIA / 2020 / 97 MIN / ENGELSK , TOK PISIN REGI: ALEXANDRE BERMAN, OLIVIER POLLET PROD: ILANN GIRARD, OLIVIER POLLET, AND KRISTIAN LASSLET T

JUST HUMAN

Ophir

Hva betyr selvstendighet for et folk? Samfunnet i Bougainville har i tiår kjempet for å slippe en destruktiv gruvevirksomhet på øya si, en kamp de for 20 år siden vant mot alle odds. Nå må de kjempe på nytt, og denne gangen ved å frigjøre seg fra Papua Ny-Guinea og bli en selvstendig stat. I filmen The Coconut Revolution fra 2001 kan du se hvordan de kjempet krigen med våpen, og i denne ettertenksomme dokumentaren følger vi dagens politiske kamp for selvstendighet. Filmen gir et urovekkende innblikk i konsekvensene denne kampen har for lokalbefolkningen, for som en bouganvilleaner sier i filmen: Vi lever ennå i kolonialismens tidsalder. Tilknyttet film:

Denne samtalen fulgte med Ophir på vår digitale filmplattform.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

AFTER THE FILM, we got an update from Theonila Roka Matbob, Minister of Education and Member of Parliament in Bouganville, who talked about the rift from Papua Papua New Guinea and the situation on the island today.

THE COCONUT REVOLUTION – SE SIDE 42

75


Syrialism

NORGE / 2020 /21 MIN / ARABISK REGI: DALIA AL KURY PRODUSENT: NEFISE ÖZKAL LORE LORENTZEN

Syrialism er en hybrid-dokumentar (b presenterer et nytt perspektiv på situ å gi innsyn i de psykologiske konsekv fortalt på en poetisk og surrealistisk m fra Syria og kjenner på en enorm skyld Norge, mens familien sliter i Syria.

Silence of the Tides NEDERLAND / 2020 / 103 MIN / INGEN DIALOG REGI: PIETER-RIM DE KROON PROD: ANNEMIEK VAN DER HELL Et vakkert og poetisk bilde på Vadehavet og forholdet mellom natur og menneske. Det unike Vadehavet strekker seg langs nordkysten av Nederland og er et av verdens største våtmarksområder, tidevanns- og kystsystemer. Filmen observerer «pusten» av tidevannet sammen med gjentatte sykluser og kontraster av natur, lys, lyd og menneskeheten. I løpet av fire årstider følger vi tidevannet, menneskene og dyrene som kommer og går. Vi møter blant annet en fyrvokter som rapporterer om de daglige tidevannsendringene og postbudet for de tyske Halligen-øyene. Gjennom unike bilder og uten dialog, gir filmen deg mulighet til å finne roen i naturens egen rytme.


JUST HUMAN

K, NORSK

ENTZEN/JØRGEN

bruker fiksjonselementer) som uasjonen for flyktninger ved vensene av å forlate sitt hjem, måte. Hovedpersonen Salam er dfølelse når han nå er trygg i

The Coconut Revolution STORBRITANNIA / 2001 / 50 MIN / ENGELSK REGI: DOM ROTHEROE PRODUSENT: MICHAEL CHAMBERLAIN

Bakgrunnen for konflikten var gruveselskapet Rio Tinto Zinc som opererte som en koloniherre på øya. Gruvedriften ødela både samfunnet og viktig natur. Da fredelige protester ikke nådde fram eskalerte konflikten til en regelrett krig. Papua Ny-Guinea fikk hjelp fra Australia, men selv om de kjempet med avanserte våpen mot en nærmest ubevæpnet opprørshær, seiret lokalbefolkningen til slutt. Filmen tar oss rett inn i krigen og viser hvordan Bougainville Revolutionary Army klarte å bekjempe overmakten blant annet ved å bruke kokosnøttolje som drivstoff. Vi hentet denne fram igjen for å vise den i kombinasjon med filmen Ophir.

OPHIR – SE SIDE 41

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

The Coconut Revolution fra 2001 handler om befolkningen på Bougainville, i Papua Ny-Guinea, som i flere tiår kjempet mot en destruktiv gruvedrift på øya si. Kampen endte i en blodig krig fra 1988 til 1998, som øyboerne vant mot alle odds. Denne kampen blir beskrevet som verdens første vellykkede miljørevolusjon.

77


The Fog of Peace COLOMBIA / 2020 / 87 MIN / SPANSK REGI: JOEL STÄNGLE PROD: CAROLINA CAMPOS, JOEL STÄNGLE Krigen og fredsprosessen i Colombia fra FARCs perspektiv.

Hvem skal ta vare på og fortelle histo unik tilgang på fredsprosessen og inn geriljasoldatenes sjelsliv denne poeti

Krigen har vart så lenge at årsakene h og når fredsprosessen leder til avvikli enn noensinne for geriljasoldatene å opp materiale om det indre livet i ger eie og fortelle sin egen historie. Filme motivasjonen og drivkreftene til geril den skjøre fredsavtalen virkelig betyr


JUST HUMAN

ETTER FILMEN møtte vi Boris, tidligere FARC-soldat og en av hovedkarakterene i filmen The Fog of Peace i samtale med Diego Marin, daglig leder av Latin-Amerikagruppene i Norge.

har begynt å gå i glemmeboka, ingen av FARC, blir det viktigere filme, skrive ned, og spore riljabevegelsen, så de kan en gir et sjeldent innblikk i ljasoldatene vi møter, og hva r.

Denne samtalen fulgte med The Fog of Peace på vår digitale filmplattform. Tilknyttet arrangement

I samarbeid med

DEBATT: HVA SKJEDDE MED FREDEN I COLUMBIA? 54

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

orien om FARC? Gjennom nsiden av FARC er det iske dokumentaren utforsker.

79


The Magnitude of All Things CANADA / 2020/ 85 MIN / ENGELSK, SPANSK REGI: JENNIFER ABBOTT PROD: MAGNITUDE PRODUCTIONS, NATIONAL FILM BOARD OF CANADA En storslagen reise inn i økosorg. Finnes det fremdeles håp? Det er spørsmålet regissør Jennifer Abbott stiller seg i denne dypt personlige og poetiske filmen om både sin egen sorg over klimaendringene, men også hos mennesker verden rundt. I en episk reise til blant annet Canada, Australia og Equador møter vi de som har blitt offer for klimaendringens konsekvenser og blitt ufrivillige aktivister. Vi møter Anote Tong, presidenten for øynasjonen Kiribati som vil forsvinne i havet, Greta Thunberg og Extinction Rebellion, som alle leder opp til det sentrale spørsmålet: Er det når håpet forsvinner at handlingen begynner?


JUST HUMAN

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

81


The New Gospel TYSKLAND, SVEITS, ITALIA / 2020 / 107 MIN / ITALIENSK, FRANSK, ENGELSK REGI: MILO RAU PROD: FRUITMARKET KULTUR UND MEDIEN GMBH, LANGFILM, IIPM Hva om Jesus var en afrikansk migrantarbeider i Italia?

Kunstneren Milo Rau har gjenskapt K både Pasolini og Mel Gibson spilte inn Sør-Italia. Men i Raus versjon er det de jobber i tomatåkrene under slavelign hans disipler. I denne fascinerende hy gang et «opprør for verdighet» for mi paralleller til Jesus’ budskap om neste den umulige hverdagen til arbeiderne at Europa behøver et nytt evangelium


CANADA / 2020 / 106 MIN / ENGELSK REGI: JOEL BAKAN, JENNIFER ABBOTT PROD: BETSY CARSON, TRISH DOLMAN

JUST HUMAN

The corporate takeover – en hardtslående film om vår tid. The New Corporation viser hvordan store bedrifter tar over stadig større deler av våre samfunn og hvordan denne maktovertakelsen rettferdiggjøres med tvilsomme argumenter. Filmen The Corporation (2003) skapte store bølger både i dokumentarfilmverdenen og i den globale debatten om bedrifters manglende samfunnsansvar. Denne oppfølgeren tar opp tråden 17 år etterpå. Har det blitt bedre? Det store «omdømmeskiftet» har gjort at bedrifter markedsfører seg som ansvarlige og «en del av løsningen», men er det meste bare grønn- og hvitvasking? Er det sammenhenger mellom den økende makten til store selskaper og den eskalerende ulikheten, diskriminering, sviktende demokrati, politisk polarisering, enorme protestbevegelser og manglende tiltak mot klimakrisen?

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

risti lidelse i samme by som n sine versjoner, i byen Matera i e ekte migrantarbeiderne som nenede forhold som er Jesus og ybriddokumentaren setter Rau i igrantene, og trekker åpenbare ekjærlighet. Innblikket vi får i e er nok til å overbevise oss om m.

The New Corporation

83


Totally Unde Control

USA / 2020 / 123 MIN / ENGELSK REGI: ALEX GIBNEY, OPHELIA HA SUZANNE HILLINGER PROD: ALEX GIBNEY, OPHELIA HA SUZANNE HILLINGER

The Viewing Booth USA, ISRAEL / 2019 / 70 MIN / ENGELSK, ARABISK, HEBRAISK REGI: RA'ANAN ALEXANDROWICZ PROD: RA'ANAN ALEXANDROWICZ, LIRAN ATZMOR En filmskapers dilemma; Kan film faktisk endre folks oppfatning i en polarisert debatt? Ra’anan Alexandrowicz stiller et svært fundamentalt spørsmål i The Viewing Booth. Kan filmene han lager påvirke folk som i utgangspunktet står på den motsatte siden i spørsmålet om Israels okkupasjon av Palestina? Hans film The Law in These Parts fra 2011 gikk svært grundig til verks i å påvise at Israels rettspraksis i de okkuperte områdene er en apartheid-politikk, og vant hovedprisen for dokumentar på Sundance Film Festival. I The Viewing Booth inviterer han Maia Levy, en ung jødisk-amerikansk student og engasjert tilhenger av israelsk politikk, inn i sitt studio for å se videoer om overgrep begått av den israelske hæren og får henne til å reflektere over hvordan disse klippene påvirker hennes grunnleggende syn på okkupasjonen og palestinernes kamp.


ARUTYUNYAN,

ARUTYUNYAN,

«Totally under control» sa tidligere president Trump på et tidspunkt om pandemien, som allerede da var helt ute av kontroll. Oscarvinnende Alex Gibney og hans co-regissører har på rekordtid laget en grundig, og desto mer sjokkerende, gjennomgang av hva som gikk galt i USAs respons på århundrets pandemi. Ved å sammenligne USA med Sør-Koreas strategi tegner han et tydelig bilde av hva som kunne blitt gjort- og ved å intervjue en lang rekke toppfolk i det amerikanske statsapparatet, smittevernseksperter og tidligere Trump-medarbeidere levner han ingen tvil om hvem som har skylden for katastrofen som utspiller seg i dag.

JUST HUMAN

er

En skremmende corona-thriller med tragisk utfall om Trumpadministrasjonens håndtering av pandemien.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

85


What We Left Unfinished + Director’s Talk USA, AFGHANISTAN, QATAR / 2019 / 71 MIN / DARI REGI: MARIAM GHANI PROD: MARIAM GHANI Historien om fem uferdige spillefilmer fra det kommunistiske 80-tallet i Afghanistan. Dette tilbakeblikket på afghansk film omtaler perioden mellom 1979 og 1991 som en gullalder, men også som en tid preget av sensur og propaganda. De restaurerte filmklippene fra fem uferdige spillefilmer og nylige intervjuer med skaperne viser at det finnes en sannhet i begge utsagn. Gjennom det ene statskuppet etter det andre trosset filmskaperne trusler fra både folket og staten, og fortsatte å gjøre det de brant for. Deler av filmene de skapte blir nå endelig tilgjengelig for et publikum, om enn ikke som opprinnelig planlagt. De sier mye om den turbulente tiden de ble skapt i, selv om manusene gjerne var fiktive, sensurerte eller til og med bestillingsverk fra det kommunistiske regimet. Denne dokumentaren viser hvordan filmen, med sitt sterke politiske potensial, kan være et våpen kraftigere enn de fleste. Artist talk with director Mariam Ghani In English After the film director Mariam Ghani joined Professor Mike Sperlinger (KHiO) in a talk about her project, the troubled history of film in Afghanistan then and today, and the nature of unfinished art. Presented in collaboration with the KHiO as part of a course for fine art students, 'The piece need not be built' What we left unfinished tells the incredible and mostly true story of five unfinished feature films from the Communist era in Afghanistan (1978-1991) – when films were weapons, filmmakers became targets, and the dreams of constantly shifting political regimes merged with the stories told on screen. It is also a tribute to a tight-knit group of Afghan filmmakers who loved cinema enough to risk their lives for art. Despite government interference, censorship boards, scarce resources, armed opposition, and near-

constant threats of arrest and even de subversive and, in the filmmakers’ op

Mariam Ghani’s film brings together n restored footage from these lost films that reveal the behind-the-scenes sto (including directors, actors, and crew roles), and new footage shot in the sa same directors and cinematographer

Denne samtalen fulgte med What we l filmplattform.


JUST HUMAN

eath, they made films that were pinions, always «true» to life.

newly rediscovered and s with present-day interviews ories of the filmmakers w members who often swapped ame locations by some of the rs.

left unfinished på vår digitale

In cooperation with

ØSTERRIKE, ROMANIA, TYSKLAND / 2020 / 96 MIN / ENGELSK, RUMENSK, RUSSISK, KINESISK, SPANSK REGI: MONICA LAZUREAN-GORGAN, MICHAELA KIRST, EBBA SINZINGER PROD: WILDart FILM Miljøaktivisten Alexander von Bismarck infiltrerer bedrifter som driver ulovlig tømmerhogst med skjult kamera. Ulovlig tømmerhogst er en global virksomhet verdt milliarder. Lederen av miljøorganisasjonen Environmental Investigation Agency i Washington D.C., Alexander von Bismarck, har dedikert seg til å avdekke ‘tømmermafiaen’ internasjonalt. Ved å avtale møter med tømmerleverandører og utgi seg som en interessert kunde, samler han bevis med skjult kamera i stresskofferten. Slik får vi et innblikk i verdikjeden, fra ukontrollert hogst til billig treverk hos en lokal butikk. Wood oppfordrer til å se behovet for politisk endring i den globale tømmerhandelen, en virksomhet som langt på vei foregår utenfor offentlighetens blikk.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Wood

87


DIGI SALO

Podcast, samtal


ler og debatter.

HVER MORGEN UNDER FESTIVALEN SNAKKET VI OM DAGENS FESTIVALPROGRAM

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

ITAL ONG

HUMAN TALKS

D I G I TA L S A LO N G

VIDEOPODCAST

89


Human Talks VIDEOPODCAST Hver dag klokken tolv under festivalen livestreamet vi videopodcasten Human Talks. Human Talks tok deg på innsiden av HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival. Vi fikk besøk av filmskapere og eksperter som diskuterer aktuelle festivaltemaer, og oppdaterte deg på hva som var verdt å få med seg, både av filmer og debatter.

Ut i naturen m

Human Talks ble ledet av Ingerid Salvesen og Stig Arild Pettersen.

PODCAST TILHØRENDE FILM: THE MAGNITU

Hvordan skal vi takle at barndomssko våre kanskje aldri vil få oppleve vipas våren, eller skiturer i marka om vinter kjenne på sorg, fortvilelse og sinne i m som endrer seg og blir ødelagt. Natur det stabile, det som hjelper oss gjenn det som den nye sorgen handler om. og kjenne på tapet og sorgen, at vi ka siden med motivasjon til å handle og filosof Arne Johan Vetlesen. Og hvord å oppsøke det i din nærmeste park, sk

HUMAN inviterte deg til å ta beina/sy finne en naturflekk i nærheten. Det ka utafor leiligheten din, eller på en fjellt med deg din smarttelefon og vel fram samtale med blant annet filosof Arne


D I G I TA L S A LO N G

UDE OF ALL THINGS

ogen vår er rasert? At barna spillflukt over jordene om ren? Stadig flere opplever å møte med en natur og et klima ren er i ferd med å gå fra å være nom traumer og sorg, til å være Det er gjennom å anerkjenne an komme ut av den på andre g gjøre noe med det, hevder dan bedre kjenne på dette enn kog, mark eller fjelltopp?

ykkelen/kollektiv fatt og an være under et tre rett topp en dagsmarsj unna. Ta mme spiller du av en innspilt e Johan Vetlesen og forfatter

Inga Ravna Eira, og et musikkstykke komponert av musiker Anja Lauvdal. Journalist er Ingerid Salvesen. Vi vil gjerne høre fra deg om hva du tenker og føler rundt naturtap og kjærlighet til naturen, eller hvis du har en historie eller et minne å dele fra ditt forhold til naturen. Hvis du har lyst, blir vi veldig glad om du vil spille inn et kort lydopptak til oss. Du kan gjøre det med opptaker-appen på smarttelefonen din bare, eller en annen opptaker hvis du vil det. Send lydklippet til naturenssang@gmail. com. Der finner du oss som har laget podkasten, Ingerid Salvesen og Anja Lauvdal. Vi spør deg selvfølgelig om tillatelse før vi evt bruker lydklippet, og vi deler ikke e-postadressen din eller det du sender med noen andre.

LYTT TIL PODCASTEN PÅ SPOTIFY

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

med HUMAN: Hvordan takle din økosorg

91


Business, bærekraft eller bullshit? Norges rolle i Latin-Amerika DEBATT TILHØRENDE FILM: MATA Norge har over tid vært en sentral aktør innenfor bistand, fred- og forsoningsprosesser og bevaring av regnskog i Latin-Amerika. Samtidig har Norge betydelige næringsinteresser i regionen, og er en stor investor i mange områder. De siste tiårene har flere norske investeringer, private og statseide selskaper fra ulike hold blitt anklaget for å undergrave natur, urfolks rettigheter, arbeidstakerrettigheter i regionen. Gjennom den nye Mercosur-handelsavtalen med blant andre Brasil, kan norske bedrifter få tilgang til nye markeder, men til hvilken pris? Driver vi med business, bærekraft, eller bullshit? Hva må ligge til rette for at norsk næringsvirksomhet ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bærekraft i Latin-Amerika? PANELISTER: Jens Frølich Holte, statssekretær i Utenriksdepartementet (H) Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP kapitalforvaltning Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i Stortingets næringskomité (SV) Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty Åsa Paaske Gulbransen fra Latin-Amerikagruppene er innleder og moderator I samarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge

LES OM «MATA» HER 40 TIRSDAG 2. MARS KL 18:00


D I G I TA L S A LO N G

Festivalens gruppeterapi: Hvordan forholde seg til verdens lidelser? DIGITAL SJESELONG Du har sett utallige dokumentarer om død og lidelse. Men hvordan ser du egentlig på dem? Betrakter du dem kjølig og akademisk, lukker du øynene når scenene blir for sterke – eller kanskje lar du tårene flomme fritt? Ja, hva er egentlig den beste måten å betrakte andres lidelse på? Vi stiller spørsmålet om vi har en moralsk plikt til å utsette oss for andre menneskers lidelse – og gjør det i så fall verden noe bedre? Terapeut Caspar Seip kommer til HUMAN-festivalen for å hjelpe oss å forstå hvordan vi kan ta andre menneskers lidelser inn over oss, hvordan vi kan se på en ny måte – og kanskje hjelpe oss å lindre følelsen av håpløshet i møte med verdens grusomheter.

Caspar Seip er kjent fra podcasten Guro og Guru hvor han snakker om det vanskelige i livet med tidligere TV2 profil Guro Fostervold. Hør podcasten her: www.radio-norge.org/ podcasts/guro-guru

TIRSDAG 2. MARS KL 20:30

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

På terapibenken la vi stortingsrepresentant og tidligere Venstreleder Trine Skei Grande. Som politiker har hun brukt mye taletid på å snakke flyktninger og fattige menneskers sak. Hva føler hun selv i møtet med andre menneskers lidelse og mener hun selv at hun har makt til å forandre verden til det bedre?

93


Dramaturgi i dokumentarfilm BRANSJESEMINAR LIVESTREAM PÅ HUMANFILM.NO

Dokumentarfilmen har gått gjennom en rivende utvikling de siste 30 årene. Denne utviklingen har bestått i blant annet bruk av ny teknologi og en stadig økende popularitet, men først og fremst har det vært en konstant utforsking og utvikling i hvordan man forteller en historie om virkeligheten - hvordan regissører bruker dramatur og forholder seg til skillet mellom en subjektiv fortelling og en mer objektiv sannhet. Hvordan skape en god balanse mellom etterrettelighet og det å skape engasjement?

Tre anerkjente og prisvinnende norske regissører som jobber med svært ulike dokumentarfilmprosjekter gjorde e dypdykk inn i hvordan de tre tar og har tatt i bruk nye dramaturgiske grep i sin historiefortelling.

ONSDAG 3. er MARS KL Viken filmsenter medarrangør 13:00


PANEL: Aslaug Holm: Regissør og fotograf. Har laget kortfilmer og dokumentarer, og var den første dokumentaristen som vant Amanda for beste regi, for filmen Brødre (2015). Tonje Hessen Schei: Regissør og produsent. Har laget flere dokumentarfilmer, bla. Independent Intervention (2006), Play Again (2010), Drone (2014) og iHuman (2019). For Drone vant Schei Amandaprisen i 2015. Tommy Gulliksen: Regissør. Har laget flere dokumentarfilmer og dokumentarserier, bla. 22. juli (2012), Mannen som falt (2020) og War of Art (2019).

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

et

D I G I TA L S A LO N G

rgi,

Filmhistoriker Ingrid Dokka innledet seminaret med en historisk gjennomgang av dokumentarfilmens utvikling gjennom de siste 30 årene. Hun ledet også en samtale mellom filmskaperne.

95


Norsk utenriksjournalistikk etter Trump DEBATT I fire år har en unntakstilstand hersket i norsk utenriksjournalistikk: Donald Trumps inntog i Det hvite hus gjorde enhver tweet og ethvert utspill til en toppsak i norske medier, og dem var det mange av. Bestod norske medier prøven, eller ble det mye støy og lite substans? Og hva skal de nå rapportere om? Har utenriksjournalistikken forfalt så mye gjennom fire år med Trump at vi ikke vet hva folk vil ha lenger? Det kommer ofte krav om konstruktiv journalistikk, dekning av glemte konflikter og mer midler til journalister som kan dekke hver minste krok av kloden. Men hvilke enkle grep kan journalister og redaksjoner ta i hverdagsjournalistikken for å gi et mer forståelig og helhetlig bilde av verden? Vi samlet forskere og journalister til å stake ut kursen for fire nye år! PANEL: Stig Arild Pettersen (moderator) Tove Bjørgaas, NRK-journalist Amund Bakke Foss, VG-journalist Anne Hege Simonsen, førsteamanuensis og medieforsker, OsloMet Iver Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

I samarbeid med OsloMet ONSDAG 3. MARS KL


CONVERSATION Ben Wizner and Heidi Taksdal Skjeseth in a conversation about journalistic freedom.

D I G I TA L S A LO N G

Investigative Journalism in the Shadow of National Security What are the consequences of the case against Assange? Will Investigative journalism increasingly become criminalized under the pretext of safeguarding national security? Ben Wizner is the director of the ACLU’s Speech, Privacy, and Technology Project. For nearly 15 years, he has worked at the intersection of civil liberties and national security and has been the principal legal advisor to Edward Snowden. Heidi Taksdal Skjeseth is a Norwegian journalist and author. From 2022 she will hold the position as Istanbul correspondent for NRK. In collaboration with Fritt Ord

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

WEDNESDAY MARCH 3RD 20:30

97


Hva skjedde med freden i Colombia? SAMTALE MED DAG NYLANDER OG BENEDICTE BULL TILHØRENDE FILM: THE FOG OF PEACE Etter over 50 år med borgerkrig inngikk i 2016 den colombianske regjeringen og den venstreorienterte geriljagruppen FARC en historisk fredsavtale. Men prosessen har ikke samlet colombianerne, og presidentvalget i 2018 ble av mange betraktet som en fellende dom over avtalen. I hvilken grad lyktes avtalen i å skape fred i Colombia? Hvordan ser framtiden ut? Og hvilken rolle kan egentlig fredsavtaler spille når det politiske landskapet endrer seg? Dag Nylander, nå direktør ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning, som var Norges spesialutsending for Colombia i årene 2010-2016 og en sentral person i fredsmeklingsarbeidet, samtalte med professor og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull. I samarbeid med Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo

4. HER MARS KL 18:00 LES OM «THE FOGTORSDAG OF PEACE»


SAMTALE Hvor er vi kommet og hvor går veien videre i rasismedebatten - nesten et år etter drapet på George Floyd og påfølgende protester, ti år etter 22. juli og tjue år etter det nynazistiske drapet på Benjamin Hermansen?

D I G I TA L S A LO N G

Rasismedebatten som en dugnad i ubehag

Camara Lundestad Joof, Yohan Shanmugaratnam og Jamal Sheik møttes i samtale om ubehaget og friheten ved å snakke høyt om rasisme. De delte erfaringer fra debatten og diskuterte voksesmertene vi som samfunn opplever. Hvordan deler vi ansvaret og ubehaget i å snakke om rasisme? Kan vi komme ut på den andre siden med større forståelse for hverandres virkelighet? Samtalen ble moderert av Yohan Shanmugaratnam, journalist i Klassekampen og forfatter. Camara Lundestad Joof er dramatiker, skuespiller og forfatter. Jamal Sheik driver Instagram-kontoen rasisme_i_norge.

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

TORSDAG 4. MARS KL 20:30

99


The Anti-Gay Crackdown in Chechnya ELENA MILASHINA IN CONVERSATION WITH ERIKA FATLAND RELATED FILM: WELCOME TO CHECHNYA A conversation between Elena Milashina and Erika Fatland on the Anti-Gay Crackdown in Chechnya and the Situation for LGBT+ People in Russia. Elena Milashina works for Novaya Gazeta in Russia and is the journalist who first broke the story about the waves of arrest, torture and murder of gay people in Chechnya that started in 2017. Erika Fatland is a Norwegian writer and social anthropologist. Her work includes several books about culture and society in Russia and neighbouring regions. The event was in cooperation with Fritt Ord

FRIDAY 5TH 18:00 INFO ON «WELCOME TOMARCH CHECHNYA» HERE 34


Pankaj Mishra in conversation with Ingerid Salvesen about freedom of speech and decolonization in the era of Black Lives Matter.

D I G I TA L S A LO N G

Freedom of Speech has Never Been Freer: Conversation with Pankaj Mishra Pankaj Mishra is an Indian essayist and novelist. He is the author of the books The Age of Anger and Bland Fanatics, and is one of the world’s foremost public intellectuals.

The event was in cooperation with Fritt Ord

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

FRIDAY MARCH 5TH 20:30

101


Bli kjent med regissørene bak det norske konkurranseprogrammet De elleve filmene som var nominert til HUMAN-prisen 2021 for beste norske dokumentarfilm representerte et bredt spekter av perspektiver, stemmer, temaer og stilarter, i en periode der den norske dokumentarfilmen står sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Her ble vi kjent med de som laget filmene! Samtalen ble ledet av KriStine Ann Skaret, produsent i Stray Dog Productions. Skaret er tidligere konsulent for Midtnorsk filmsenter og Norsk filminstitutt, og har vært produsent i Medieoperatørene samt veiledet filmstudenter i og utenfor Norge.


D I G I TA L S A LO N G

LØRDAG 6. MARS KL 16:00

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

REGISSØRER: Victor Kossakovsky - Gunda Ibrahim Mursal – Kunsten å være syndig Silje Jacobsen – Tro kan flytte Fjell Tone Grøttjord Glenne – Alt det jeg er Sigve Endresen / Aslaug Holm – Generasjon Utøya Fredrik Horn Akselsen – Nordlands Jeanne d’Arc Hans Lukas Hansen – Jakten på Tonetreet Kieran Kolle – Vinden snur Firouzeh Khosrovani – Radiography of a Family Merethe Offerdal – Odelsgut og fantefølge

103


Ingredients for Protest DEBATE In spite of the pandemic, 2020 was a year of protest worldwide. In Asia, citizens have stood their ground in Hong Kong’s pro-democracy uprising, shaken the roots of Thailand’s monarchy and the largest farmer protest in history is currently taking place in India. Ingredients for Protest explores some of the novel strategies used by contemporary movements for social and political change. From improvised soup kitchens to settlements of resistance, public spaces on the frontlines have become sites of mobilization, discussion and learning. Through this panel discussion, we aimed to shed light on the strategies of public dissent, creative uses of public space and the new forms of activism that these movements have created. PANEL: Kenneth Bo Nielsen, Associate professor of social anthropology, coordinator of the Norwegian network for Asian Studies, Oslo Kisnaphol Wattanawanyoo, Architect, based in Bangkok Amandeep Sandhu, Writer and journalist for Caravan, Scroll and The Hindu, based in Bangalore, India Merve Bedir, Architect, based in Hong Kong Chong Suen, Artist and researcher based in Hong Kong Sarah Kazmi, Moderator. Interdisciplinary artist, writer and researcher, based between Oslo and Karachi

SUNDAY MARCH 7TH 14:00


D I G I TA L S A LO N G

The New Sudan – A Revolution for All? DEBATE RELATED FILM: ART OF SIN / KUNSTEN Å VÆRE SYNDIG

PANEL: Moderator: Rasha Younes, Researcher, LGBT rights, Human Rights Watch Ahmed Umar, (born 1988 Sudan) is an Oslo-based multi-disciplinary artist. He came to Norway in 2008 as a political refugee Representative of Shades of Ebony, Sudanese LGBTQI+ rights group Representative of Bedayaa, organization working for LGBTQI rights in the Nile Valley area Tor-Hugne Olsen, CEO of Sex og Politikk (International Planned Parenthood Federation Norway) In cooperation with Sex og Politikk and Human Rights Watch SUNDAY MARCH 7TH 18:00

READ ABOUT «ART OF SIN HERE 21

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Two years after the Sudanese people overthrew their dictator of three decades, the country finds itself in the middle of a fragile transition to civilian rule. Protests calling for justice and human rights have continued, and in 2020, Minister of Justice Nasredeen Abdulbari promised that laws violating human rights in Sudan would be dropped. One of these reforms was to repeal the death penalty for homosexual acts. However, penalties still range between five years and lifetime in jail for consensual same sex relations and LGBT persons in Sudan remain marginalized, their freedom and rights restricted. What has the Sudanese revolution achieved? Was it a revolution for all Sudanese people? What remains for human rights for all to become a reality in Sudan?

105


HALO OF SHAME – Shwan Dler Qarad KUNSTUTSTILLING KUNSTPLASS CONTEMPORARY ART Shwan Dler Qaradakis utstilling «HALO OF SHAME» tar utgangspunkt i kunstnerens egne erfaringer med å leve som språklig minoritet i et diktatur. Gjennom språk formidler vi meninger, tanker og følelser. Ved å frata noen retten til å uttrykke seg på morsmålet sitt fratar man også personens mulighet til å utvikle sin identitet. Qaradakis interesse for denne tematikken bunner i hans egen oppvekst i irakisk Kurdistan fram til han måtte flykte fra Saddams regime i 1997. Qaradaki opplevde regimets brutale maktbruk, og ble vitne til at broren Kamal ble arrestert og torturert på for å ytre seg på sitt eget morsmål. Handlingene Kamal ble utsatt for i fengselet førte til at han ble taus og innesluttet. Hjemme hvisket faren og moren til hverandre når de snakket kritisk om regimet på kurdisk. Selv om ingen hørte hva de sa, fortsatte de å hviske i frykt.


K U N S T PÅ H U M A N Qaradaki presenterer i denne utstillingen blant annet sitt nye videoinstallasjonsverk My Brother Still Whispers. Utstillingen er en integrert del av HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival. 2021 markerte det tiende året med samarbeid mellom HUMAN idff og Kunstplass Contemporary Art [Oslo]. Shwan Dler Qaradaki (født 1977 i Suleimania i det irakiske Kurdistan) er årets festivalkunstner på HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2021.

R E K A S R Å N R E V E T IT M S UTSAT T AV

11. FEBRUAR–26. MARS (ONSDAG–SØNDAG)

KUNSTPLASS, AKERSGATA 1, OSLO

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

daki

107


ENHVER HAR RETT TIL – Klimarettsak KUNSTINSTALLASJON GALLERI HØG STANDARD Har Norge et rettsvern mot ødeleggelse av vårt livsgrunnlag? Når har vi et ansvar for å handle uavhengig av jussen? Kunstner og dokumentarist Thomas Østbye viser en 5 timer lang videoinstallasjon som følger «Klimasøksmål Arktis» gjennom Lagmannsrett og Høyesterett. Dette var Norges første klimasøksmål og prøvet grunnlovens §112, populært kalt «miljøparagrafen». Saken gjaldt letelisenser for olje i Barentshavet, og den endelige dommen i Høyesterett ble omtalt som en knusende dom for miljøorganisasjonene: Jussprofessor Hans Petter Graver skriver at «døren er stengt for klimasaker i Norge…Når domstolene abdiserer, er spørsmålet overlatt til historiens dom. Den kjenner vi ikke. Den kan bli streng.» Hans kollega Eivind Smith uttalte at «jeg synes det er fint at Høyesterett i mye større grad enn lagmannsretten gjør det klart at grunnlovens §112 som regel ikke kan brukes». Grunnlovens §112 første ledd lyder «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Installasjonen vises 4.-10. mars og gir publikum en mulighet til å sitte en dag i retten og oppleve hvordan denne grunnlovsparagrafen ble behandlet i våre øverste rettsorganer. Rettssaken gir et innblikk i det som nå står på spill, –utenfor domstolene. Norge oppleves av innbyggerne som verdens tryggeste land og ranker i toppen blant de beste landene å bo i. Vi har generell tillit til rettsstaten og er beskyttet av velferdsstatens sikkerhetsnett. Det kan være både lett og rett å føle at staten Norge tar ansvar for dette, og dermed for oss. Klimasøksmålet stiller spørsmål ved om dette gjelder for naturgrunnlaget vårt, og for kommende generasjoner. Som jussprofessorene og Høyesterett er enige i, er ikke dette å anse som en rettighet som kan hevdes i praksis.

Med jussprofessor Jørn Øyrehagen Su spørsmålet i installasjonen og rettsak Galleri Høg Standard, Waldemar Thran

UT S 4.–10. MARS


R E K A S R Å N R E V E T IT SAT T AV SM

ØG STANDARD, WALDEMAR THRANES GATE 70, OSLO

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

unde´s ord i mente; «paragrafen er vakre ord på et papir, men stort sett uten innhold» så dreier ikke lenger ken seg om hva vi har rett til, men om hva vi har ansvar for. nes gate 70, 0170 Oslo

K U N S T PÅ H U M A N

ken fra innsiden

109


Bidragsytere og samarbeidspartnere

sammen for de forfulgte

NY T

MÅNEDLIG KOMMEN


e

TID

NTARAVIS


HUMAN INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

Takk til

Sagveien 23A, 0459 Oslo

Adam Bodnar

KONTAKTPERSONER Ketil Magnussen | +47 95 18 51 09 | ketil@dokumentarkino.no Silje Poulsen Viki | +47 95 27 87 21 | silje@hrhw.no

Ahmed Umar Amandeep Sandhu Amund Bakke Foss Anders Hammer

FESTIVALADMINISTRASJON

Anja Lauvdal

Ketil Magnussen, festivalsjef / Even Skallerud, programansvarlig

Anna Hildur

/ Kari Nøst Hegseth, redaktør / Marie Duros, festivalkoordinator

Anne Hege Simonsen

/ Heida Kirkerud, festivalprodusent / Harmeet Kaur,

Anne Håskoll-Haugen

frivilligansvarlig / Guro Sollie Hansebakken, innholdsprodusent

Arne Johan Vetlesen Asha Abdullahi

PRAKTIKANTER

Aslaug Holm

Kristina Vatland, Ingrid Fabiola Moen, Iris Andradottir

Bashar Murad

DESIGN Kristin Bø, Maria Astrup

Beate Ekeløve-Slydal Bedayaa Ben Wizner

SOSIALE MEDIER

Benedicte Bull

Sara Skjoldnes, Myldring

Boris Guevara

TEKNISK KONSULENT OG PRINTKOORDINATOR Petter Trønsdal, Pretty Sweet

Camara Lundestad Joof Carima Tirillsdottir Heinesen Caspar Seip

LYD, BILDE, SCENE

Cecilie Hellestveit

Thomas Dalby, DMG

Chong Suen Dag Nylander

REDAKSJONSRÅD

Diego Marin Rios

Stig-Arild Pettersen, Anne Håskoll-Haugen,

Dorota Zabłudowska

Ingerid Salvesen, Sarah Kazmi

Elena Milashina

STYRE Christian Ruge (styreleder), Tonje Hessen Schei, Andreas Galtung

Erika Fatland Firouzeh Khosrovani Fredrik Horn Akselsen Fredrik S. Hana

HJEMMESIDE

George Kurian

www.humanfilm.no

Gunnar Ekeløve-Slydal


Torgeir Knag Fylkesnes

Heidi Taksdal Skjeseth

Lotte Mik-Meyer

Tove Bjørgaas NRK

Helena Lamb

Magnus Skatvold

Trine Skei Grande

Henriette Stensdal

Mariam Ghani

Truls Foss

Håvard Bustnes

Martine Rasmussen

Unnur Sande

Ibrahim Mursal

Matthías Haraldsson

Vibeke Hermanrud

Ida Sabina Shirazi

Merethe Offerdal Tveit

Victor Kossakovsky

Inga Ravna Eira

Merve Bedir

Yohan Shanmugaratnam

Ingerid Salvesen

Mike Sperlinger

Åsa Paaske Gulbransen

Ingrid Brekke

Nora Sveaass

Åse Svenheim Drivenes

Ingrid Dokka

Pankaj Mishra

Ingrid Fabiola Ocares Moen

Petter Trønsdal

Takk til alle våre fantastiske

Ingrid Fadnes

Pål Moddi Knudsen

og tålmodige frivillige!

Iris Andradottir

Rasha Younes

Iver Neumann

Rune Berglund Steen

Jamal Sheik

Sara Skjoldnes

Jan Langlo

Sarah Kazmi

Jasmin Idriss

Shades of Ebony

Jeanett Bergan

Shima Harati

Jens Frølich Holte

Shwan Dler Qaradaki

Joey Siu

Sigve Endresen

John Peder Egenæs

Silje Evensmo Jacobsen

Jonas Poher Rasmussen

Silje Poulsen Viki

Julie Lunde Lillesæter

Sirin Eide

Kacper Szulecki

Stig Arild Pettersen

Kenneth Bo Nielsen

Sveinung Wålengen

Kieran Kolle

Theonila Roka Matbob

Kine Marie Michelet

Thomas Dalby

Kisnaphol Wattanawanyoo

Thomas Østbye

Kjersti Kanestrøm Lie

Tommy Gulliksen

Kristina Vatland

Tone Grøttjord-Glenn

KriStine Ann Skaret

Tonje Hessen Schei

Láilá Susanne Vars

Tor-Hugne Olsen

HUMAN International Documentary Film Festival 2021

Leiv Igor Devold

RAPPORT

Hans Lukas Hansen

113
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.