Oslo Dokumentarkino rapport 2010

Page 1

Film – politikk - debatt - engasjement

Støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt


Rapport 2010

2

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Dokum entarfilm – et demokratisk nyhetsm edium Når tradisjonelle nyhetskanaler blir stadig mer like i valg av saker og perspektiver tvinger det seg fram et behov for nye informasjonskanaler. I et levende demokrati er de alternative mediekanalene ekstremt viktige. Tradisjonelle medieselskaper stagnerer, tilpasser seg rådende maktforhold og blir forsvarere av status quo, mens nye mediekanaler i større grad utfordrer maktposisjoner og inngrodde forestillinger. Den aktuelle, kritiske dokumentarfilmen er idag en av de viktigste alternative mediekanalene. Det er særlig to kjennetegn ved aktuelle, kritiske dokumentarfilmer som gjør dem til et svært viktig tillegg til den informasjonen som kommer fra de etablerte mediekanalene (massemedia): •

Filmene produseres i hovedsak av små uavhengige selskaper, i motsetning til massemediekanaler som eies av stater eller store private konserner. Eierskapet i medieverdenen konsentreres om stadig færre selskaper.

Dokumentarfilmskapere tar som regel et standpunkt i forhold til sakene de beskriver, i motsetning til massemedia som stort sett framstiller sine saker fra et påstått nøytralt ståsted. Såkalt objektiv journalistikk gir et bilde av virkeligheten som er vanskeligere å vurdere for tilskueren/tilhøreren/leseren.

Globalt er det en stadig økende konsentrasjon av eierskapet i medieverdenen. I USA er det bare en håndfull selskaper som dominerer mediebildet. Denne trenden finner man også i Europa og i resten av verden. De store medieselskapene har siden 1980-tallet blitt multinasjonale konserner og de samme selskapene som dominerer i USA har også en dominerende rolle i resten av verden. Parallellt med denne konsentrasjonen av eierskap er det en utvikling der nyhetssaker i økende grad blir produkter som kan videreselges/videreformidles av hvem som helst, i aviser, på nett, på tv eller i radio. Nyhetssaker blir, så fort de er skapt, dermed ofte gjengitt helt uendret og helt ukritisk. Prosessen kan være, som et eksempel, at CNN i USA lager en nyhetssak. Denne blir så snappet opp av et stort antall nasjonale og regionale nyhetskanaler i resten av verden som gjengir nyheten videre, med samme perspektiv og samme vinkling, og kanskje også med de samme bildene og den samme teksten. Denne produktifiseringen av nyheter er hjulpet av ideen om journalistisk objektivitet. Store deler av massemediene betror seg til en idé om å kunne være en nøytral eller objektiv formidler av virkeligheten. Ifølge denne ideen er en nyhet uavhengig og verdinøytral og kan derfor formidles videre av hvem som helst, uten krav til kritisk innstilling og spørsmål til hvorfor nyheten ble produsert slik den ble i første omgang. De uavhengige dokumentarfilmene som Oslo Dokumentarkino promoterer er ikke basert på en tanke om journalistisk objektivitet, men laget på en måte der filmskaperens utgangspunkt kommer tydelig fram, og der historien bygges opp ved å finne argumenter for filmens påstander eller konklusjoner. Dette er en mer etterrettelig og, i ordets rette forstand, mer objektiv framstilling av virkeligheten. Ketil Magnussen Oslo Dokumentarkino

En alternativ mediekanal

A specter now haunts the world: a global commercial media system dominated by a small number of superpowerful, mostly U.S.-based transnational media corporations. It is a system that works to advance the cause of the global market and promote commercial values, while denigrating journalism and culture not conducive to the immediate bottom line or long-run corporate interests. It is a disaster for anything but the most superficial notion of democracy. -Robert McChesney, The Global Media Giants, Fairness and Accuracy in Reporting, Nov./Dec. 1997.

We are here to serve advertisers. That is our raison d’etre. - Michael Jordan, tidligere toppsjef i CBS, USA.

What remains fundamentally unchanged is the journalist's naively empirical view of the world, a belief in the separation of facts and values, a belief in the existence of a reality – the reality of empirical facts. The very vocabulary used by journalists when they talk about news underscores their belief that news is "out there," presumably waiting to be EXPOSED or UNCOVERED or at least GATHERED. The task (...) is to liberate journalism from the burden of objectivity by demonstrating – as convincingly as we can – that objective reporting is more of a custom than a principle, more a habit of mind than a standard of performance. And by showing that objectivity is largely a matter of efficiency – efficiency that serves (...) only the needs and interests of the owners of the press, not the needs an interests of talented writers and certainly not the needs and interests of the larger society. - Theodore L. Glasser, professor i journalistikk ved Stanford University. Publisert i Quill, the publication of the Society of Professional Journalists, USA 1984.

The great blockbuster myth of modern journalism is objectivity, the idea that a good newspaper or broadcaster simply collects and reproduces the objective truth. It is classic Flat Earth tale, widely believed and devoid of reality. It has never happened and never will happen because it cannot happen. Reality exists objectively, but any attempt to record the truth about it always and everywhere necessarily involves selection. - Nick Davies, journalist i The Guardian og forfatter av boka Flat Earth News, UK 2008.

Not only is ’objectivity’ impossible, the attempt to achieve it is morally abhorrent. How can we remain neutral in a world afflicted by poverty and war? What does it mean to be ’impartial’ in an age of catastrophic climate change? Is it even sane to declare oneself a disinterested spectator standing between taking action to avert disaster and doing nothing while the support systems of global life collapse? - David Edwards and David Cromwell, Newspeak in the 21st Century, UK 2009.

3


Rapport 2010

Oslo Dokumentarkino 2010 Oslo Dokumentarkino viser aktuelle dokumentarfilmer og organiserer inkluderende diskusjoner i tilknytning til visningene. Vi tar opp sosiale og politiske temaer vi mener er viktige og som ikke får nok oppmerksomhet i andre mediekanaler og inviterer relevante personer til å kommentere og diskutere de problemstillingene vi tar opp. Den aktuelle dokumentarfilmen er det viktigste alternative mediet for informasjon om og perspektiver på samfunnet og verden rundt oss. I 2010 har Oslo Dokumentarkino fokusert på blant annet krigen i Afghanistan, neo-liberalisme, politisk og økonomisk utvikling i Latin-Amerika og Sør-Afrika, næringsliv og samfunnsansvar, menneskerettigheter og økologisk mentalitet. Den aktuelle/politiske dokumentarfilmen er et ekstremt viktig tilskudd til informasjonsjungelen, både på grunn av temaene som tas opp og måten innholdet formidles på. Dokumentarfilmer tar opp temaer som ofte ikke får plass i tradisjonelle nyhetskanaler. Film kan formidle informasjon og perspektiver på en annen måte enn tekst klarer å gjøre, og når av og til lettere fram til mennesker enn lange artikler i aviser og magasiner. Å se film sammen på en kino skaper et godt utgangspunkt for en deltakende diskusjon. Filmene engasjerer og provoserer og man får et felles utgangspunkt for diskusjonen etterpå. Dokumentarfilmene er ofte tydeligere på sitt utgangspunkt og ståsted, noe som gjør det enklere å vurdere informasjonen som gis.

4

En alternativ mediekanal

www.dokumentarkino.no

• Støttet i 2010 av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt. • Fritt Ord, LO, Fredskorpset, Film og Kino, EUNIC, Fafo, Ny Tid, Nobels Fredssenter og Fellesrådet for Afrika støttet 2010-utgaven av filmfestivalen Human Rights Human Wrongs • 111 filmvisninger • 27 enkeltstående arrangementer med 30 filmvisninger i tillegg til filmfestivalen Human Rights Human Wrongs som gikk over fem dager med 24 filmvisninger og programmet Gentle Actions som gikk over 20 dager med 57 filmvisninger. • 75 forskjellige filmer fra 15 land • 36 diskusjoner • 65 gjester fra 8 land • Gjennomsnitt på 95 publikummere pr arrangement • Oslo Dokumentarkino har i 2010 samarbeidet med PRIO, Norsk ressurssenter for fredsbygging (Noref), FN-Sambandet, Manifest analyse, Klassekampen, Fafo, Medieoperatørene, Socrith, Fivas, Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene (LAG), Globaliseringskonferansen, Norwegian Latin American Research Network (NorLARNet), Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR), Sherpa Distribution, Kunstnernes Hus, Oslo O


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

Antall arrangem enter, filmer, gjester og opphavsland Oslo Dokumentarkino har i 2010 arrangert 111 filmvisninger. Det har vært 27 enkeltstående arrangementer med tilsammen 30 filmvisninger i tillegg til de større arrangementene Gentle Actions (20 dager med 57 filmvisninger) og filmfestivalen Human Rights Human Wrongs (5 dager med 24 filmvisninger). Vi har vist 75 forskjellige filmer fra 15 land. Vi har hatt 65 forskjellige gjester fra 8 land med på diskusjoner. Filmene vi har vist er fra Norge, USA , Storbritannia, Sverige, Israel, Sør-Afrika, Canada, Norge, Tyskland, Frankrike, Honduras, Østerrike, Nederland, Hellas og Finland. Gjestene har vært fra Norge, Storbritannia, Spania, Nederland, Burma, Tyskland, Sør-Afrika, Kenya, USA, Venezuela, India og Honduras. Visningssteder Arrangementene har foregått på Parkteatret Scene, Litteraturhuset, Vika Kino, PRIO, Folkets Hus og Kunstnernes Hus. Publikum Publikumsinteressen har generelt vært svært høy. I gjennomsnitt har det vært 95 personer pr. filmvisning i 2010 på Parkteatret og Litteraturhuset. Antallet varierer svært mye fra arrangement til arrangement avhengig av tema og film. Maks publikumsantall på Parkteatret er 150 sittende. Maks antall publikum i Wergelandsalen på Litteraturhuset er 110 sittende (ved filmvisning), mens maks antall publikum på Vika Kino (sal 3) er 130. Maks antall på Kunstnernes Hus var 120 sittende, men her ble det ikke solgt billetter til visningene og det er derfor ikke samlet publikumstall. Human Rights Human W rongs Film Festival 3 – 7 februar arrangerte vi menneskerettighetsfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs for andre gang. Festivalen er et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Festivalen bringer sammen norske og internasjonale filmer og gjester for å diskutere viktige spørsmål knyttet til menneskerettighetsarbeid. Festivalen i 2010 hadde fire hovedtemaer; Migrasjon og menneskerettigheter, Verdener uten vitner, Straffefrihet eller rettferdighet og Store selskaper – utenfor loven? Samfunnsdebatt 36 arrangementer har vært med organisert diskusjon før eller etter filmvisninger og/eller introduksjon til filmene med rom for spørsmål fra/diskusjon med publikum. Publikumstallene viser at folk foretrekker arrangementer der filmene blir diskutert og der man selv kan delta i diskusjonen. Under programmet Gentle Actions var det kun noen få organiserte diskusjoner knyttet til visningene men det foregikk seminarer og foredrag på huset knyttet til hele prosjektet/utstillingen Gentle Actions.

5


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Ressurser Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2010 i hovedsak vært organisert og gjennomført av Ketil Magnussen, ofte i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Stian Bragtvedt har vært samarbeidspartner i organiseringen og gjennomføringen av arrangementene på Litteraturhuset i samarbeid med FN-Sambandet. Jonathan Borge Lie var delaktig i arrangementer i september 2010 som innleid av Oslo Dokumentarkino. Ralph Pluimert og Cindy Robles var med i prosessen med å sette opp programmet for Gentle Actions og i gjennomføringen av filmvisningene. I arrangeringen av menneskerettighetsfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs har Sarah Prosser, Niels Jacob Harbitz (Human Rights House Foundation, HRHF), Maria Dahle (HRHF), Anders Nielsen (Den norske Helsingforskomite), Åse Sand (Den norske Burmakomite) og Elisabeth Langdal (Health and Human Rights Info) vært sterkt delaktige. Festivalen er et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Det var også en rekke frivillige som brukte egen tid og støttet opp om festivalen og sørget for at den ble gjennomført. Samarbeidspartnere i 2010 har vært Fredsforskningsinstituttet PRIO, Fafo, Norsk ressurssenter for fredsbygging (Noref), FNSambandet, Manifest analyse, Medieoperatørene, Socrith, Fivas, Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene (LAG), Globaliseringskonferansen, Norwegian Latin American Research Network (NorLARNet), Norsk Institutt for By og regionsforskning (NIBR), Klassekampen, Ny Tid, Sherpa Distribution, Kunstnernes Hus, Oslo Kino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Finansiering Hovedfinansieringen for Oslo Dokumentarkino i 2010 har kommet fra Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt. Filmprogrammet for Gentle Actions var finansiert i et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino, Prosjektet Gentle Actions og Kunstnernes Hus Fritt Ord, LO, Fafo, Fredskorpset, EUNIC, Nobels Fredssenter, Fellesrådet for Afrika, Film og Kino, Ny Tid og Norsk ressurssenter for fredsbygging støttet filmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Historie Oslo Dokumentarkino ble startet i 2003 av Ketil Magnussen som en reaksjon på at det var så lite tilgang til aktuelle dokumentarfilmer i Oslo. Siden starten har vi arrangert ca 300 filmvisninger og vist nesten 400 filmer. Flest arrangementer har vært på Parkteatret, Litteraturhuset og Vika Kino men også andre steder har vært brukt. I løpet av åtte år har Oslo Dokumentarkino bygget opp rykte for å ta opp viktige problemstillinger med gode filmer og interessante debatter. Som oversikten på neste side viser har aktuelle dokumentarfilmer et stort publikum i Oslo. 6

En alternativ mediekanal


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

Arrangementer 2010

Arrangementer og publikumstall Dato

Arrangement

27. jan.

The Yes Men Fix the World

3 -7. feb.

Human Rights Human Wrongs Film Festival

Publikum

Side 95

9

ca. 2500

10

16. feb.

Videocracy – Berlusconi, tv, makt og politikk

110

16

17. feb

Videocracy – Berlusconi, tv, makt og politikk

85

16

24. feb

Food Inc.

105

17

03. mars

Food Matters

70

18

17. mars

Hearts and Minds

80

19

24. mars

Hearts and Minds

30

19

13. april

Defamation

17. april

Sør-Afrika; fra "Whites only" til "Rich only" ?

21. april

Afghanistan – Winning the Hearts and Minds?

27. april

Den største planlagte miljøkatastrofen i verden

28. april

Hugo Chavez' Venezuela: Bærekraftig fattigdomsreduksjon eller økonomisk katastrofe

110

20

80

21

125

22

95

23

190

24

31. mai

Bør oljefondet være investert i Monsanto?

150

25

14. sept

Restrepo – Endelig krig?

110

26

22. sept

Katastrofekapitalisme og sjokkterapi: Sjokkdoktrinen

250

27

23. sept.

Kashmir - Armed Conflict in Democracies

?

28

?

29

24-30. sept. Sjokkdoktrinen på Vika Kino 01. okt.

Honduras etter kuppet

90

30

09.11.

Sør-Afrika – Tok apartheid slutt?

90

31

23.okt – 14. nov.

Gentle Actions – Økologisk mentalitet

17. nov.

Sjokkdoktrinen

20. nov.

The End of Poverty? Gjennomsnitt pr arrangement

?

32

40

44

?

45

95

?: Der det står spørsmålstegn er det ikke samlet inn publikumstall

7


Rapport 2010

8

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Forhåndsvisning/Sneak preview:

En alternativ mediekanal Onsdag 27. januar kl 19:00 på Parkteatret Scene

The Yes Men Fix the World Oslo Dokumentarkino arrangerte en forhåndsvisning av filmen The Yes M en Fix the W orld. Filmen var del av programmet til filmfestivalen Hum an Rights Human W rongs som startet på Parkteatret onsdag 3 februar. En smugtitt på en av de mest underholdende og inspirerende dokumentarfilmene på lenge.

THE YES MEN Identity Correction

Andy Bichlbaum fra The Yes Men utgir seg for å være talsmann for Dow Chemicals (verdens største kjemikalieselskap) på BBC World og uttaler at selskapet vil ta fullt ansvar for Union Carbide-ulykken i Bhopal i India som drepte 20 000 mennesker i 1984 (Dow kjøpte Union Carbide i 2001).

Impersonating big-time criminals in order to publicly humiliate them. Targets are leaders and big corporations who put profits ahead of everything else. The Yes Men utgir seg for å være representanter for multinasjonale selskaper eller andre organisasjoner de mener bør endre sin praksis og respektere menneskerettighetene og skriver og uttaler seg på vegne av disse. På denne måten skaper de et eksempel på hvordan verden KAN være, om disse organisasjonene og selskapene oppfører seg anstendig. I denne filmen tar The Yes Men for seg flere multinasjonale selskaper og deres manglende evne til å gjøre opp for seg etter ulykker og overgrep mot mennesker og natur. Blant annet utgir Andy Bichlbaum seg for å være talsmann for Dow Chemicals og uttaler på BBC World at de endelig vil ta ansvar for ulykken i Bhopal (verdens verste industriulykke) i 1984, og utbetale erstatninger til alle ofrene. Etter et par timer blir spøken avslørt men tanken om at Dow burde ta ansvar hadde allerede nådd hundre millioner mennesker verden over. Dow Chemicals eier Union Carbide som eide fabrikken der ulykken skjedde.

The Yes Men Fix the World, Andy Bichlbaum and Mike Bonanno, USA 2009, 85 min. Engelsk tale - ingen teksting.

Forfilm: 25 Years W ithout Justice I 1984 utløste en eksplosjon på Union Carbides kjemikaliefabrikk i Bhopal i India en gass-sky som drepte titusenvis av mennesker og gjorde mange syke for livet. Dokumentasjon og vitnesbyrd tyder på at katastrofen kunne vært unngått om selskapet hadde utført nødvendig vedlikehold ved fabrikken. 25 år senere er det fremdeles ikke gitt noen rimelig erstatning til ofrene. De ansvarlige for ulykken er ikke stilt til ansvar.

Forfilm: 25 Years Without Justice Om Bhopal-ulykken i India i 1984, og mangelen på ansvarliggjøring av Union Carbides ledere, 15 min

9


Rapport 2010

En alternativ mediekanal

www.dokumentarkino.no

Onsdag 3. – søndag 7. februar på Parkteatret Scene I samarbeid med:

Be moved – Get Challenged – Wake up!

Den andre utgaven av filmfestivalen Hum an Rights Hum an W rongs gikk av stabelen 3 – 7 februar 2010. 25 filmer fra 12 forskjellige land. 19 film visninger var Norgesprem ierer. 29 gjester fra 5 land. 2500 m ennesker gjestet festivalen i løpet av de fem dagene. Festivalen er et sam arbeid mellom Oslo Dokum entarkino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Uttalelser om festivalen:

Den viktigste filmfestivalen i Norge. - Erling Borgen (filmskaper, forfatter og journalist) -It was a privilege to watch so many good films; and an education. We came back full of ideas and intentions. …. Congratulations on a great festival and I thoroughly enjoyed the time there. I really want to thank you all for inviting us and giving us this wonderful opportunity. It opened my eyes dramatically about what is possible and what can be done in using film as a significant human rights tool and I am way more committed now than before. - Maina Kiai, høyesterettsadvokat og filmskaper fra Kenya I loved the festival, it was very inspiring! - Frederikke Lett, Jyllandsposten, Danmark I enjoyed the festival and thought the film on Russian migration, the love story, was stunning. - Paul Kenyon, journalist, BBC, Storbritannia We don’t want to go anywhere else in Oslo, we’re staying right here. - Lucy Hannan, Producer Voxcom, Kenya This is one of the things we support that has a real purpose about what it is doing. - Ellen Oevergaard, Goethe Institute Fra publikum: -After just one day at the festival I am truly inspired to do something in this world that really has meaning. -As a soon to be social worker I am always interested in new perspectives on migration and I learned so much from the debate.

Øverst: Publikum under åpningsarrangementet

-Tusen takk for en inspirerende ‘reminder’(…) Håper festivalen fortsetter med det gode arbeidet på viktige temaer i årene framover og gjerne utvider festivalperioden. 10 dagers festival hadde vært helt ypperlig! Fint å se så mye varierende og kvalitetsmessig flott fra flere vinkler.

I midten: Maina Kiai, høyesterettsadvokat, menneskerettighetsaktivist og filmskaper og Lucy Hannan, produsent, begge fra Kenya, holdt åpningsinnlegget på festivalen.

-Fantastic initiative – there was so much interesting here that one could have gone to everything! This must be repeated next year.

Nederst: panel bestående av John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty Norge, Peter Gitmark, Representant for Høyre i Stortingets utenriks og forsvarskomité, Khin Maung Win, Deputy Director i Democratic Voice of Burma, og Erling Borgen, journalist, forfatter og filmskaper.

Festivalen er to-språklig, engelsk og norsk. Det gjør at den trekker både norsktalende og et ikke-norsktalende publikum. Festivalen 2010 ble støttet av:

10


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Onsdag 3 februar på Parkteatret Scene

Program på åpningsdagen, onsdag 3 februar: 14:00: Burma VJ (Anders Østergaard, Danmark 2009, 90min)

Bevæpnet med videokameraer risikerer en fryktløs gruppe burmesiske reportere livet for å avsløre hvordan det undertrykkende regimet kontrollerer landet. Filmen gir et sjeldent innblikk i høyrisikojournalistikk og motstand i et militærdiktatur. Samtidig dokumenterer den grundig de historiske og dramatiske dagene under Safranrevolusjonen. Filmen ble Oscar-nominert! Diskusjon etter filmen med: Khin Maung Win (Democratic Voice of Burma), Peter Gitmark (Høyre, medlem av utenriks og forsvarskomiteen) og Erling Borgen

16:30: Åpningsfilm: Getting Justice - Kenya's Deadly Game of W ait and See (Maina Kiai & Lucy Hannan, Kenya 2009, 60min)

Filmen handler om jakten på ansvarlighet og forsoning i Kenya. Maina Kiai gir stemme til mennesker som ble rammet av de voldelige opptøyene etter valget i desember 2007, og argumenterer for at volden var initiert av ledende politikere og at de ansvarlige bør stilles for retten, enten av lokale myndigheter eller av den internasjonale straffedomstolen.

17:30: Åpning av festivalen: Innlegg av Maina Kiai (Kenya) og Erling Borgen Maina Kiai – Høyesterettsadvokat fra Kenya, og grunnlegger av og formann for Kenya National Comission on Human Rights (KNCHR). Maina Kiai er også filmskaper og menneskerettighetsaktivist, og forkjemper for et oppgjør med de som sto bak opptøyene etter valget i Kenya i 2007. Erling Borgen – Journalist, forfatter og filmskaper. Hans siste bok “Fredsnasjonens hemmeligheter” ser på dobbeltheten i norsk utenrikspolitikk.

18:30: Dreamland ( orfinnur Gu nason & Andri Snær Magnason, Island 2009, 89 min)

Hvem følger med på rettighetene til befolkningen på Island? Kan islendingene bli utnyttet i samme grad som folk i et hvilket som helst utviklingsland i sør? Dårlig styring kombinert med internasjonale mektige grupper på plyndretokt er et problem for lokalbefolkningen, uansett hvor det måtte være.

20:30: Intended Consequences (Jonathan Torgovnik, 2008, 15min)

En sterk film om kvinner utsatt for kjønnsbasert vold under folkemordet i Rwanda. Filmen er nominert til Emmy for New Approaches to News and Documentary Programming

20:45: W eapon of W ar (Ilse and Femke van Velzen, Nederland 2009, 59min)

I filmen forklarer soldater i DR Kongo hva som ligger bak de brutale voldtektene som er blitt en del av konflikten. Hvordan kan overgriperne handle ustraffet og hvordan kan rettferdighet og forsoning noensinne oppnås, for dem og deres ofre? 11


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Torsdag 4 februar på Parkteatret Scene

Torsdag 4. februar:

Migrasjon og menneskerettigheter Migration and Human W rongs. Hvordan møter vi de økende menneskerettighetsproblemene knyttet til global migrasjon? I de senere årene har vi sett en stadig strengere innvandringspolitikk i Europa, rettferdiggjort blant annet av betegnelser som ”illegale innvandrere”. Denne innstram mingen fratar migranter selv de mest basale menneskerettigheter. 09:00: Seminar på Litteraturhuset med Maina Kiai og Lucy Hannan i regi av Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF).

13:00: Long Distance Love (Magnus Gertten & Elin Jönsson Sverige, 2008, 77min)

Alisher gifter seg med Dildora en nydelig sommerdag i Kirgisistan. Kort tid etter bryllupet er Alisher nødt til å reise til Russland, 3500 km unna, for å finne arbeid, en skjebne han deler med svært mange andre menn i regionen.

15:00 The Fortress (Fernand Melgar, Sveits 2008, 104min)

På et asylmottak i Sveits møter vi mennesker fra alle deler av verden som av forskjellige grunner har endt opp i Sveits og søker om asyl. De ansatte på mottaket gjør så godt de kan, men systemet de jobber under er designet til å frata “klientene” normale rettigheter.

15:00: Seminar på Fafo: Europe or Die Trying. Filmvisning og debatt med Paul Kenyon, Jørgen Carling og Laura Agustín. Ordstyrer: Cecilie Øien.

17:00: Europe or Die Trying (Paul Kenyon, Panorama BBC, UK 2009, 30min)

Paul Kenyon reiser nærmere 5000 kilometer langs de farligste illegale migrasjonsrutene ut av Afrika. Hvert år dør svært mange afrikanere langs disse rutene, i forsøket på å finne bedre liv i Europa.

18:00: Kingsley's Crossing (Olivier Jobard, 20min)

“De fleste familier i mitt hjemland ønsker at barna deres skal dra til Europa,” sier Kingsley. denne filmen handler om en mann som er villig til gi slipp på alt - sin familie, sitt land, sine venner - i håp om et bedre liv i et annet land.

The new public enemy or victims of the state? Migrants in contemporary European politics. Debatt på Parkteatret med Sturla Stålsett, Paul Kenyon, Laura Agustín og Jørgen Carling. Ordstyrer Cecilie Øien.

18:20: Debatt: The new public enemy or victims of the state? Migrants in contemporary European politics.

19:30: Malta Radio (Manuel Menchón, Spania, 2009, 83min)

En spansk fiskebåt setter ut på et tre måneders tokt i Middelhavet. Samtidig setter en åpen båt med 50 migranter ut fra kysten av Libya med kurs mot Europa. De to båtene motes i åpen sjø. Båten fra Libya er ute av kurs, og er uten mat og vann. Gjester/deltakere: Ivar Dale (Helsingforskomiteen), Paul Kenyon (BBC), Laura Agustín (uavhengig forsker), Jørgen Carling (PRIO), Sturla Stålsett (gen. sekr. Kirkens Bymisjon), Manuel Menchón (regissør Malta Radio), Cecilie Øien (Fafo). 12

Publikum under migrasjonsdebatten på Parkteatret.


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Fredag 5. februar på Parkteatret Scene

Fredag 5. februar:

Verdener uten vitner Worlds without W itnesses Hva skjer når en stat stenger grensene for innsyn utenfra? I dag er svaret ofte at modige journalister, aktivister eller enkeltpersoner tar i bruk ny medieteknologi. Med stor fare klarer de å feste livsviktig informasjon til film og på finurlig vis få sendt informasjon ut for å bli sett av et større publikum. Hvor viktig er denne informasjonen?

En av Chechnya’s Missing Women, Natalia Estemirova. Tre uker etter hun ble intervjuet i filmen ble ble hun bortført og drept.

12:00: Chechnya's M issing W om en (Nick Sturdee, UK 2009, 22 min)

Krigen i Tsjetsjenia er offisielt over, men ettervirkningene er fortsatt tydelige, særlig for kvinnene. De blir bortført og tvunget inn i ekteskap, de forsvinner, blir drept, og dumpet langs veiene. Blant dem som våget å stå frem og snakke om disse problemene var den kjente menneskerettighetsforkjemperen Natalia Estemirova. Tre uker etter at hun hadde snakket med teamet bak denne filmen, led hun samme skjebne som ofrene hun snakket om: Bortført, drept og dumpet. Samtale etter filmen med Inna Sangadzhiyeva og Ane Tusvik Bonde.

15:00: City of the Roma (Frédéric Castaignède, Frankrike 2008, 97 min)

Rom-folket opplever massiv diskriminering i hele Europa, og de blir ofte nektet de mest grunnleggende rettigheter. I denne filmen følger vi Angels utrettelige forsøk på å integrere Romfolket i storsamfunnet gjennom å forsøke å få en rekke ordninger til å virke bedre for en gruppe som hittil ofte er blitt avskrevet som ’ikke tilpasningsdyktige’.

Bilde fra filmen To Shoot an Elephant som ble tatt opp på Gaza under Israels bombing desember 2008, januar 2009.

17:30: To Shoot an Elephant (Alberto Arce, Spania 2009, 110 min)

En øyevitneskildring av dagene med bombing og invasjon av Gazastripen desember 2008 - januar 2009. Tildelt prisen for beste regissør under Dei Popoli festivalen for: ”å la oss dele en emosjonell, fysisk og stressende opplevelse og for å være der og bevitne redslene og ødeleggelsene under beleiringen av Gaza”.

Ane Tusvik Bonde og Inna Sangadzhiyeva.

20:00: The Problem – Testimony of the Saharawi People (Jordi Ferrer & Pablo Vidal, Spain 2010, 80min)

Landet Vest-Sahara er okkupert av Marokko og avsondret fra resten av verden av en over 3000 km lang mur, lever Saharawi-folket. Denne filmen viser det de marokkanske myndighetene ikke vil at verden skal se. Hva skal til for at det internasjonale samfunnet skal få øynene opp for saharawienes situasjon? Gjester/deltakere: Inna Sangadzhiyeva (Den norske Helsingforskomite), Ole Benny Lilleås (Den norske Helsingforskomite), Ronny Hansen (Støttekomiteen for Vest-Sahara, Ane Tusvik Bonde (Human Rights House Foundation)

Publikum på Parkteatret.

13


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Lørdag 6. februar på Parkteatret Scene

Lørdag 6. februar:

Straffefrihet eller rettferdighet Im punity or Justice Er det slik at kommisjonene som er satt ned for fred og forsoning, og domstoler som Den internasjonale straffedomstolen eller lokale landsbybaserte domstoler, virker? Hvem slipper unna sitt ansvar, og hva skal til for at et samfunn klarer å gå videre etter å ha blitt utsatt for de verst tenkelige menneskerettighetsbrudd?

Bilde fra The Reckoning.

11:00: Getting Justice - Kenyas Deadly Gam e of W ait and See (Maina Kiai & Lucy Hannan, Kenya 2009, 60min) Se beskrivelse av filmen under åpningsdagen.

12:00: The Reckoning - The Battle for The International Criminal Court (Pamela Yates, USA 2009, 57mins)

Den internasjonale straffedomstolen tiltaler kongolesiske krigsherrer, utfordrer det colombianske rettssystemet og tiltaler sudans president Omar al-Bashir for folkemord i Darfur. Kan denne lille domstolen i Haag virkelig forandre verden?

13:00: Debatt: The Right Kind of Justice? Hva skal til for å gjenopprette rettferdighet og skape forsoning etter voldsomme menneskerettighetsbrudd; er det lokale løsninger som Gacacadomstolene i Rwanda, eller trengs det en internasjonal institusjon som Den internasjonale straffedomstolen? Hva skal til for å sørge for rettferdighet for ofrene? Er en rettsprosess nok? (På engelsk)

Med Maina Kiai, Nora Sveaass og Gunnar Ekeløve Slydal. Ordstyrer: Niels Jacob Harbitz (Human Rights House Foundation).

14:15: Outside the Law - Stories from Guantanam o

Bilde fra My Neighbor, My Killer.

(Polly Nash and Andy Worthington, UK, 2009, 74 min)

Bush-administrasjonen ignorerte fullstendig nasjonale og internasjonale lover i oppbyggingen og bruken av fengselet på Guantanamo. Filmen er bygget opp rundt intervjuer med tre tidligere innsatte.

15:30: Debatt: Guilt at Guantanam o Hvem er egentlig de skyldige på Guantanamo? (På engelsk). Diskusjon med Andy Worthington, Erling borgen og Ståle Eskeland

17:00: My Neighbor, M y Killer (Anne Agnion, USA 2009, 80 min)

Bilde fra Enemies of the People.

Gacaca, som direkte oversatt betyr “rettferdighet i gresset”, er en form for borgerbasert lokaldomstol der rwandere tar opp forbrytelser begått under folkemordet i 1994.

18:45: Enemies of the People (Rob Lemkin and Thet Sambath, Cambodia/UK 2009, 93min)

Etter ti år med oppbygging av tillit, overtaler Thet Sambath endelig Røde Khmers tidligere nestkommanderende til å innrømme i detalj hvordan han og Pol Pot besluttet å drepe sine politiske motstandere i Kambodsja. Samtalene mellom Sambath og Nuon Chea viser hvordan bestemmelser på et abstrakt politisk nivå endte opp som folkemord, og hvordan Chea prøver å bortforklare sin medvirkning. 14

Andy Worthington, Ståle Eskeland og Erling Borgen


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Søndag 7. februar på Parkteatret Scene

Søndag 7. februar:

Store selskaper - utenfor loven? Big Business - Outside the Law? Filmene i dette programmet fokuserer på hvordan noen multinasjonale selskaper unngår ansvar for skade på mennesker og natur mens de samtidig har store økonomiske overskudd. Bedrifters samfunnsansvar har vært et tema lenge men som regel referert til kun som et moralsk ansvar. Dette har ført til mye prat men liten endring i faktiske forhold. Med disse filmene og diskusjonene ønsker vi å se på hvordan det er mulig å gjøre selskaper strafferettslig ansvarlige.

13:00: Delta - Oil's Dirty Business (Yorgos Avgeropoulos, Greece 2006, 65 min.)

Denne filmen gir et sjokkerende bilde av situasjonen i Niger-deltaet, og en dyp innsikt i de sosiale og miljømessige ødeleggelsene i Nigeria, forårsaket av oljeindustrien.

14:00: Debatt: Obstacles to Justice - Taking Big Business to Court Hvordan kan man gjøre store multinasjonale selskaper strafferettslig ansvarlige for alvorlige overgrep og hva er hindringene? De to filmene Delta – Oil’s Dirty Business og Crude – The Real Price of Oil viser de forferdelige konsekvensene av oljeutvinning drevet av store oljeselskaper i Ecuador og Nigeria; massiv forurensing av miljøet og forgiftning av befolkningen som bor der. M ark Taylor fra Fafo kommenterte strategien som blir brukt av teamet som jobber med en sak mot Texaco/Chevron, som er dokumentert i filmen Crude. (På engelsk)

14:30: Crude - The Real Price of Oil (Joe Berlinger, USA 2009, 104 min)

Regnskogens Tsjernobyl kalles det Texaco etterlot seg etter 30 års oljeutvinning i Amazonas i Ecuador. 30 000 mennesker har gått til sak mot Texaco (nå Chevron) som benekter ethvert straffeansvar. Vi møter begge sider i konflikten i denne filmen som gir en unik innsikt i hvordan slike saker kjempes.

17:00: Rape of a Nation (Marcus Bleasdale, USA/Norway/UK 2008, 11 min)

En sterk kortfilm om den pågående konflikten i DR Kongo. Mange steder finnes ingen sykehus, dårlig infrastruktur og begrenset tilstedeværelse av NGO’er og FN fordi det er for farlig å arbeide der.

Corporate accountability? Ketil Magnussen og Mark Taylor (Fafo).

17:15: Avslutningsdebatt Med Mads Gilbert, Arjan Hamburger (Nederlands menneskerettighetsambassadør) og Atle Høie (Fellesforbundet)

18:30: A Bloom ing Business (Ton van Zantwort, Nederland 2009, 52 min)

Kenya er verdens største eksportører av roser, og de ansatte er underlagt betingelser styrt av internasjonale selskaper. Disse betingelsene er ikke bra.

20:00: 25 Years W ithout Justice – The Bhopal Chem ical Disaster Se beskrivelse arrangement 27 januar.

Avslutningsdebatt med Atle Høie, Arjan Hamburger og Mads Gilbert. Ordstyrer: Sarah Prosser.

20:15: The Yes M en Fix the W orld Se beskrivelse arrangement 27 januar.

15


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

Videocracy

Tirsdag 16. februar, kl. 19:00 på Litteraturhuset

Berlusconi, TV, makt og politkk

Onsdag 17. februar, kl. 19:00 på Parkteatret

In Italy one man has dominated television for over three entire decades. As a TV-magnate and then as Prime Minister, Silvio Berlusconi has created a perfect system of TV-entertainment and politics. Tirsdag 16. februar på Litteraturhuset blir det innlegg av Liv Skotheim, Rune Ottosen og Truls Øra. I Italia holder statsminister og mediemogul Silvio Berlusconi fremdeles på makten. Kontroll over media har vært hjørnesteinen i hans vei mot toppen. Hvor stor makt har media? Hvordan påvirker media vår måte å tenke på? Hvem er synlige, og hvem er usynlige? Hvordan former media vår forståelse av konflikter? Og hva slags bilde av kjønn er det vi møter i tv-ruta? Innledere tirsdag 16. februar: Rune Ottosen er professor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo, og vil innlede om hvordan media påvirker vår forståelse av konflikter. Han ga i høst ut boka VG, Saddam og vi. Liv Skotheim er journalist i Aftenposten, medieviter og tidligere redaksjonsmedlem i tidsskriftet FETT. Hun vil innlede om hvordan media former vårt bilde av kjønn. Truls Øra er forfatter og journalist med bred erfaring fra Italia og italiensk politikk. Videocracy handler om Berlusconis grep om media i Italia og hva han bruker den til. Både til å befeste sin egen posisjon i offentligheten og til å fylle tv-kveldene med lettkledde damer. Filmen er en av de mest sette i Italia, og vant i høst kritikerprisen på filmfestivalen i Toronto. Regissør er svensk-italienske Erik Gandini, også kjent for filmer som Surplus og GITMO. Program tirsdag 16. februar på Litteraturhuset: 19.00: Innlegg og diskusjon 20.00 Videocracy (slutt ca. 21.30)

Arrangementet på Litteraturhuset ble organisert i samarbeid med:

16

Videocracy Erik Gandini, Sverige 2009, 84 min Engelsk tale/tekst, Subtitled in English


www.dokumentarkino.no

Rapport 2010

En alternativ mediekanal Onsdag 24. februar, kl. 19:00 på Parkteatret:

Food Inc. You'll never look at dinner the sam e way. En film om moderne matindustri. Vet vi nok om maten vi spiser? En håndfull selskaper kontrollerer matproduksjonen i den vestlige verden. Denne filmen handler om en amerikansk virkelighet men også i Norge beveger vi oss i den samme retningen. Filmen Food Inc. gir et skremmende bilde av hvordan matindustrien i USA fungerer. De høyindustrialiserte prosessene som gjør mat billig, har egentlig store kostnader i form av hensynsløs behandling av dyr og en svært bekymringsfull bruk av kjemikalier og metoder for å gjøre maten billigere å produsere og mere holdbar. Men det er ikke bare elendighet i sikte. I filmen møter vi også mennesker som forsøker å skape en økologisk matproduksjon som ikke er diktert av de store matvarekjedene. Introduksjon til filmen med R unar Døving: Er det hvilke valg vi gjør i supermarkedet som skal skape den verdenen vi ønsker? I denne filmen og i mange andre diskusjoner om matindustriens metoder så vektlegges konsumentens makt til å skape forandring, men er det egentlig gjennom valg på supermarkedet vi skal skape den verdenen vi ønsker, og hindre at mennesker og dyr lider unødvendig overlast? Runar Døving er professor ved Markedshøyskolen Campus Christiania.

Food Inc. Robert Kenner, USA 2009, 93 min. Engelsk tale, ingen teksting In English, no subtitles.

17


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Food Matters

En alternativ mediekanal Onsdag 3. mars kl. 19:00 på Parkteatret

Du er hva du spiser! Som en fortsettelse av temaet som vi tok opp med Food Inc. Onsdag 24 februar viste vi 3. mars filmen Food Matters. Dagens helsevesen har for lite fokus på ernæring og riktig mat som sykdomskurerende. Det fokuseres langt mer på å gi den rette pillen for å behandle sykdom. Dette skjer på tross av at de vanligste dødsårsakene i den vestlige verden er livsstilsrelaterte. En befolkning med god helse er bra, men ikke nødvendigvis bra for business. Mye av helseindustrien er bygget opp rundt å selge medikamenter og medikamentbaserte kurer. Farmasøytselskaper kontrollerer mye av utviklingen og forskningen innen helseindustrien, og de tjener store, virkelig store, penger på nettopp livsstilssykdommer. Det lønner seg bedre å selge medisin til mange, stort sett friske mennesker enn å selge medisin til et fåtall syke. Flere av intervjuobjektene i denne filmen mener at mange sykdommer kan unngås og kureres av et bedre kosthold, men at denne kunnskapen har svært liten plass i vår moderne helseindustri. De er svært kritiske til koblingene mellom helsepolitikk, forskning og big business. Noen av de som ser denne filmen vil sikkert reagere på noen av "alternativ"-perspektivene og -tankene som legges fram, og litt på en misjonerende holdning hos enkelte som blir intervjuet, men man kommer ikke bort fra at mange av spørsmålene som stilles i denne filmen er svært relevante og meget viktige spørsmål. Dette er en australsk film, men handler om en internasjonal virkelighet. Parallellen til vårt eget samfunn er god.

Forfilm: Farm ed Salm on Exposed Under OL var det flere demonstrasjoner mot norske lakseoppdrettsselskaper i Canada. Vil du vite hvorfor? Se denne kortfilmen (22 min).

Food Matters James Colquhoun og Laurentine ten Bosch, Australia 2009, 77 min. In English/engelsk tale Subtitled in English/tekstet på engelsk Subtitled for the hearing impaired/ tekstet på engelsk for hørselshemmede

Program onsdag 3. mars: 18:45: Dørene åpner 19:00: Film: Farmed Salmon Exposed ca. 19:40: Film: Food Matters ca. 21:00: Slutt

18


www.dokumentarkino.no

Rapport 2010

Hearts and Minds

En alternativ mediekanal Onsdag 17. mars, kl. 19:00 og onsdag 24. mars, kl. 19:00 på Parkteatret

The best documentary ever made Michael Moore The definitive Am erican documentary about Vietnam Village Voice Onsdag 17. mars: Innledning ved K ristian Berg Harpviken (direktør ved fredsforskningsinstituttet P RIO): Kan NATO og USA vinne “the hearts and m inds” i Afghanistan eller går det m ot en tilsvarende katastrofe som krigen i Vietnam? President Barack Obama og General Stanley McChrystal snakker om å vinne "the hearts and minds of the Afghan people". President Lyndon B. Johnson snakket om å vinne krigen i Vietnam ved å vinne hjertene og sinnene til vietnameserne. Newsweek presenterte for et år siden en forside med teksten "Obama's Vietnam". Ligner de to krigene og kan krigen i Aghanistan bli en like stor katastrofe og et like stort nederlag for USA (og NATO) som det Vietnam ble? Hearts and M inds er en dokum entarfilm fra 1974 som både gir en utrolig god innsikt i Vietnamkrigen i seg selv, og som setter krigen inn i et etterkrigsperspektiv. Om man skifter ut geografiske navn og navn på personer så er det skremmende hvor godt den bekrivelsen filmen gir også kan brukes på strategien og mentaliteten som hersker med tanke på krigene i Irak (særlig for noen år siden) og Afghanistan idag. Oslo Dokumentarkino viste denne filmen i 2005, da med en sammenligning med krigen i Irak. Filmen er desverre fremdeles like aktuell idag som da den kom ut i 1974.

Hearts and Minds Peter Davis, USA 1974, 112 min. In English and Vietnamese Subtitled in English Tekstet på engelsk Subtitled for the hearing impaired/ tekstet for hørselshemmede

19


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Israel, anti-semittism e, rasism e og propaganda

En alternativ mediekanal Tirsdag 13. April, kl. 19:00 På Litteraturhuset

Defamation En israelsk film av Yoav Shamir (som tidligere har laget bl.a. Checkpoint) som forsøker å avdekke hva som egentlig finnes av anti-semittisme i verden. Shamir tar også opp anklagene om at påstander om anti-semittisme brukes til å trekke fokus vekk fra overgrep som begås av Israel mot palestinere. Filmen beveger seg over store deler av verden, fra Israel til bl.a. USA, Polen og Ukraina, og snakker med mennesker med så forskjellige syn på disse problemstillingene som lederen av Anti Defamation League og Israel-kritiker og akademiker Norman Finkelstein. Målet med dette arrangementet er å bidra til å skape et tydelig skille mellom kritikk av Israel og anti-semittisme. Vi ønsker å få noen tanker og perspektiver omkring de følgende spørsmålene: - Hva er forskjellen på anti-semittism e og rasism e? - Hva er anti-semittisme idag? - Brukes påstander om anti-sem ittism e til å trekke fokus vekk fra overgrep som begås av Israel? Diskusjon med: Kari Helene Partapuoli (leder, Anti-rasistisk senter),

Defamation Yoav Shamir, Israel 2009, 93 min.

Nils Butenschøn (direktør, Senter for menneskerettigheter), Eirik Eiglad (forfatter av boka: The Anti-Jewish Riots in Oslo) Ordstyrer: Ketil Magnussen (Oslo Dokumentarkino)

I samarbeid med:

I panelet: Kari Helene Partapuoli, Nils Butenschøn og Eirik Eiglad. Ordstyrer: Ketil Magnussen

20


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

20 år etter apartheid:

En alternativ mediekanal Lørdag 17. april kl. 15:00 På Parkteatret

Fra "Whites only" til "Rich only" ? Privatisering, økonom isk segregering og motstand i dagens Sør-Afrika Film og diskusjon. Film: W hen the M ountain M eets its Shadow M øte med filmskaperne og to sørafrikanske aktivister på Parkteatret. Det er 20 år siden apartheids fall og 16 år siden det første demokratiske valget i Sør-Afrika. For flertallet av landets befolkning, som gjennom hele kolonitiden og under apartheidstyret opplevde undertrykkelse og diskriminering, har ikke den politiske friheten fått følge av en etterlengtet bedring av levekår, basistjenester, utdanningsmuligheter eller jobbutsikter. Det er ikke lenger et apartheidstyre som opprettholder forskjeller i samfunnet. Det er et markedsøkonomisk system med høy grad av privatisering av så og si alle goder i samfunnet. Uten penger har du ikke rettigheter. Den tyske dokumentaren When the Mountain Meets its Shadow kommer under huden på denne virkeligheten. Filmteamet følger noen menneskers liv på Cape Flats, den store tørre sletta som huser de fleste fattige mennesker i Cape Town. Menneskene vi møter godtar ikke uten videre sin skjebne – folk mobiliserer politisk. Noen tar loven i egne hender for å sikre fattige mennesker tilgang til vann og strøm.

When the Mountain Meets its Shadow Alexander Kleider, Daniela Michel og Romin Khan, Sør-Afrika/Tyskland 2009, 75 min.

Filmvisningen ble fulgt av en samtale med regissørene A lexander Kleider og D aniela M ichel fra det tyske filmselskapet Dok-Werk og med to av filmens hovedpersoner, aktivistene Ashraf Cassiem og M ncedisi Twalo fra Western Cape AntiEviction Campaign. Samtalen ble gjennomført via Skype pga vulkanskyen fra Island som forårsaket flystopp i store deler av Europa.

I samarbeid med F IVAS og F ellesrådet for Afrika

21


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Afghanistan; Winning the hearts and minds?

En alternativ mediekanal Onsdag 21. april, kl. 19:00 På Parkteatret

To filmer gir et bilde som ikke er særlig oppløftende med tanke på NATOs og USAs ambisjon om og strategi for å vinne "the hearts and minds" i Afghanistan.

Behind Enemy Lines Behind Enemy Lines følger en avdeling av Hezb-i-Islami som er en av grupperingene som kjemper mot ISAF og de amerikanske styrkene i Afghanistan. Hezb-i-Islami er ledet av Gulbuddin Hekmatyar. Gruppen ble først dannet i 1975 og var senere aktiv i kampen mot den sovjetiske invasjonen. Denne filmen gir et unikt innblikk bak linjene til NATOs fiender i Afghanistan. Journalist og filmskaper P ål Refsdal, som selv har reist "bak fiendens linjer" og som i noen dager ble holdt fanget av en gruppe som er tilknyttet Taliban i Afghanistan, introduserer filmen.

Human Terrain -war becomes academic

Behind Enemy Lines Najibullah Quraishi, Jamie Doran, UK 2010, 52 min. Engelsk tale/tekst.

Human Terrain James Der Derian, David Udris & Michael Udris, USA 2009, 75 min. Engelsk tale/tekst.

Kan antropologer vinne kampen om hjertene? Human Terrain forteller om et av de amerikanske styrkenes programmer for å vinne "the hearts and minds" i Afghanistan, som er en viktig del av den nye ”counterinsurgency strategy” som er initiert av Obama og McChrystal. Etter invasjonen i Irak og erkjennelsen av at amerikanske soldater skjønte svært lite av det samfunnet de nå kontrollerte ble en gruppe sosialantropologer hyret inn for å hjelpe dem i Irak og Afghanistan. De startet "The Human Terrain System" som går ut på å knytte samfunnsvitere, først og fremst sosialantropologer, til de militære styrkene, som en slags kulturelle tolker. Pål Refsdal (journalist og filmskaper) var med for å innlede til filmene. Program onsdag 21. april på Parkteatret: 18:45: Dørene åpner 19:00: Introduksjon med Pål Refsdal 19:15: Film: Behind Enemy Lines 20:15: Kort pause 20:30: Introduksjon til Human Terrain 20:45: Film: Human Terrain Ca. 22:00: Slutt

22

Pål Refsdal (til høyre) og Ketil Magnussen innledet til filmene.


Rapport 2010

En alternativ mediekanal

www.dokumentarkino.no

Statoil og oljesandprosjektet i Canada: Den største planlagte m iljøkatastrofen i verden

Tirsdag 27. april, kl. 19:00 på Litteraturhuset

Petropolis Verdens største gjenværende oljeforekomst ligger ikke i Irak eller Saudi-Arabia, men i Canada. Problemet er at dette er svært skitten olje, og å utvinne den har enorme miljømessige konsekvenser. Kostnadsnivået for olje fra oljesand krever at oljeprisen er over 80 dollar fatet for at dette skal ha noen lønnsomhet. Statoil er engasjert i oljeleting og produksjon mange steder i verden, men få av disse investeringene er så kontroversielle som oljesandprosjektet i Canada.

Petropolis; Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands, Peter Mettler, Canada 2009, 43 min.

-Hva er de miljømessige konsekvensene av oljesandprosjektet? -Hvorfor vil Statoil bruke så store ressurser på et prosjekt som har så store m iljøm essige konsekvenser? -Burde regjeringen gripe inn i Statoils strategiske beslutning om å investere i oljeutvinning i Canadas oljesand? Paneldeltakere: Helge Ryggvik (forsker og forfatter, Universitetet i Oslo)

Panelet: Helge Ryggvik, Line Henriette Hjemdal og Truls Gulowsen. Ordstyrer: Stian Bragtvedt

Line Henriette Hjemdal (Miljøkomiteen i Stortinget, KrF) Truls Gulowsen (leder Greenpeace Norge) Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-sambandet) Introduksjon til filmen ved Jessica Wilson, Greenpeace, Canada. Statoil og politisk ledelse i Olje og Energidepartementet ble invitert. Invitasjonen var åpen. De kom ikke.

Et område i Alberta, Canada, på størrelse med England, har en form for olje (bitumen) blandet med jordsmonnet. Denne oljen er dyr å utvinne og prosessen krever enorme mengder energi og vann. Energien får man fra å brenne gass. Denne utvinningen er derfor ikke bare uansvarlig fordi investeringer burde dirigeres i retning av å finne og utvikle alternaive energikilder, men også fordi denne utvinningen har store negative konsekvenser i form av CO2-utslipp, ødeleggelse av enorme naturområder og forurensing av vann og miljø. Oljesandprosjektet er Statoils største investering de nærmeste årene framover. Miljøorganisasjoner og flere politiske partier mener Statoil bør trekke seg ut. Mange mener den norske staten, som største eier i Statoil, bør gripe inn og presse Statoil til å trekke seg ut av dette prosjektet. Regjeringen nekter å sette ned noe veto mot Statoils beslutning.

Jessica Wilson fra Greenpeace Canada innledet til filmen Petropolis

I samarbeid med:

23


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Hugo Chavez' Venezuela:

En alternativ mediekanal Onsdag 28. april, kl. 19:00 på Parkteatret

Bærekraftig fattigdomsreduksjon eller økonomisk katastrofe Sterkere statlig styring av den venezolanske økonomien og bedre fordeling av oljerikdommen har endret Venezuelas økonomi betydelig. Vi hører ofte om devaluering, inflasjon og energikrise, men også om imponerende fattigdomsreduksjon. Hvem kan vi tro på? Er det mulig å gjøre en skikkelig analyse av Venezuelas økonomi? Er fattigdomsbekjempelsen varig eller er det bare kortvarig sløsing med oljepenger? Er fattigdomsreduksjonen bærekraftig i en stadig mer turbulent verdensøkonomi? Noen av verdens ledende eksperter på venezolansk økonomi kom til Parkteatret for å diskutere nettopp dette. Frontene står skarpt. Filmen South of the Border, av Oliver Stone: I januar 2009 dro Oliver Stone til Venezuela for å intervjue Hugo Chavez og for å undersøke om det bildet som amerikanske medier gir av presidenten i Venezuela har noen forbindelse med virkeligheten. I de store amerikanske TV-kanalene, fra Fox News til CNN, omtales Chavez som en diktator, og til tider som den største trusselen mot USA. Oliver Stone ønsket å kontrastere dette bildet. Filmen starter med en presentasjon av Chavez, inkludert en rekke intervjuer som er gjort mens Stone følger presidenten rundt i Caracas og i Venezuela. Utover i filmen reiser Stone også rundt i Latin-Amerika og intervjuer andre statsledere, som Lula i Brasil, Correa i Ecuador, Morales i Bolivia, Kirchner i Argentina, Lugo i Paraguay og også Raol Castro på Cuba, om deres syn på Chavez og på den nye venstrebølgen i LatinAmerika. Gjester/paneldeltakere: M ark W eisbrot, Co-director of Centre for Economic Policy Research, Washington D.C. Julia Buxton, Department of Peace Studies, Bradford University. Ricardo Villasm il, Andrés Bello Catholic University, Caracas Ordstyrere: Henrik Wiig (NIBR) and Benedicte Bull (NorLARNet/SUM, UiO). I samarbeid med:

24

South of the Border, Oliver Stone, USA 2009, 77min


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Bør oljefondet være investert i selskaper som Monsanto?

En alternativ mediekanal Mandag 31 mai, kl. 12:00 – 19:00 på Litteraturhuset

The Ethical Dilemm a of the Bank of Norway Owning M onsanto Stock Tre filmer om det multinasjonale selskapet Monsanto, om genmodifisert mat og om oljefondets påståtte etiske profil vises som innledning til en diskusjon med blant andre V andana Shiva om fondets kontroversielle investering i Monsanto. Dette arrangementet gir deg en unik sjanse til å sette deg inn i hva industrialisert genmodifisering betyr og hvorfor det norske oljefondet ikke bør være investert i selskaper som Monsanto. Det norske oljefondet (pensjonsfond utland) er investert i ca 8000 selskaper. Dvs at de neste generasjoners utbytte av oljeformuen er avhengig av at selskaper som Monsanto vokser og tjener penger. Fondet skal ha en etisk profil, og Etikkrådet skal være institusjonen som tester og rettleder fondsforvalterne i Norges Bank slik at pengene ikke tjenes på uetisk virksomhet. Det er imidlertid svært vanskelig å hevde at fondet har en etisk profil når man investerer i selskaper som Monsanto. Monsanto er verdensledende i industriell utvikling og bruk av genmodifiserte organismer og i patenter på planteliv. Patentering av liv og genmodifiserte planter og frø er en enormt kontroversiell virksomhet, og innebærer store potensielle risikoer for klodens biomangfold, for menneskers og dyrs helse og for matproduksjonen i verden. I tillegg kommer spørsmål om monopolisering av eierskap til korn og planteliv og framdyrking av monokulturer i motsetning til et nødvendig biomangfold. Også selskapets samvittighetsløse metoder for forretningsdrift gjør Monsanto til en aktør man burde ønske å distansere seg fra, ikke basere framtidige inntekter på. Med dette arrangementet ønsker vi å utfordre Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet til å åpne øynene og vurdere om fondet virkelig har noe som kan kalles etisk profil så lenge fondet er investert i selskaper som Monsanto.

The World According to Monsanto Marie-Monique Robin, Frankrike 2008, 109 min.

De gode kapitalistene Line Hatland, Medieoperatørene, Norge 2009, 55 min.

Filmene ble vist mellom kl. 12:00 og 16:30 Innlegg, samtale og diskusjon fra kl. 17:30 Gjester: Vandana Shiva (Navdanya, India) M ark Curtis (forsker og forfatter, UK) Hans Petter Graver (jusprofessor UiO, Norge) Terje Traavik (Forskningssjef ved Senter for biosikkerhet, Norge) Ignacio Chapela (Associate Professor UC Berkeley, USA) Arild Hermstad (Framtiden i våre hender, Norge) I samarbeid med: Socrith, Navdanya, Forum for Utvikling og Miljø, Miljøpartiet De Grønne, Utviklingsfondet og Medieoperatørene.

Life Running Out of Control Bertram Verhaag og Gabriele Kröber, Tyskland 2004, 60 min.

25


Rapport 2010

En alternativ mediekanal

www.dokumentarkino.no

Endelig krig...!? Debatten om Afghanistan ser ut til å ha festet seg. Det virker som holdningen i media og hos folk endelig er at dette er en krig, ikke et demokratibyggingsprosjekt. Hva skapte endringen? Hvorfor har det tatt ni år før vi ser på krigen som en krig? Hvilke konsekvenser vil dette ha for debatten om Norges engasjement i Afghanistan? Diskusjon med: Anders Sømm e Ham mer (journalist bosatt i Afghanistan, forfatter av boka Drømmekrigen)

Tirsdag 14. september kl. 19:00 på Litteraturhuset

FROM AWARD-WINNING PHOTOGRAPHER TIM HETHERINGTON AND SEBASTIAN JUNGER, AUTHOR OF WAR “Coming after The Hurt Locker...This movie gives you the same edge-of-your-seat sense of suspense and awe.” — The Los Angeles Times

“An often electrifying verité trip into combat and the hearts of men.” — Variety

“A riveting journey into combat.” — New York Magazine

“An unprecedented work of art.” — TheWrap.com

Nickolai Halden (Lagfører/Fenrik) Helge Lurås (Rådgiver, NUPI) Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-sambandet) Restrepo Den amerikanske filmen Restrepo vant prisen for beste dokumentar på Sundance-festivalen i USA i januar iår. Filmen følger en amerikansk tropp som er utplassert på en utpost i Korengaldalen i Afghanistan. Filmen viser med all mulig tydelighet at dette er en krig, ikke noe annet. Selv om de norske soldatene ikke er involvert i dette eller andre områder der kampene er mest voldsomme, mener vi at filmen er en gyldig kommentar til debatten, også her i Norge.

N AT I O N A L G E O G R A P H I C E N T E R TA I N M E N T P R E S E N T S

RESTREPO A N O UTP O ST F I L M S P R O D U CTI O N I N A S S O C I ATI O N W ITH N ATI O N A L G E O G R A P H I C C H A N N E L

ONE PLATOON, ONE VALLEY, ONE YEAR

FOR LANGUAGE THROUGHOUT INCLUDING SOME DESCRIPTIONS OF VIOLENCE.

restrepothemovie.com

Fra filmens nettside: This is an entirely experiential film: the cameras never leave the valley; there are no interviews with generals or diplomats. The only goal is to make viewers feel as if they have just been through a 90-minute deployment. This is war, full stop. The conclusions are up to you. Program: 18:30: Dørene åpner 19:00: Diskusjon med Anders Sømme Hammer, Nickolai Halden og Helge Lurås 19:45: pause 20:00: Film: Restrepo

Restrepo Tim Hetherington and Sebastian Junger, USA 2010, 93 min

I samarbeid med:

Nicolai Halden, Helge Lurås, Anders Sømme Hammer og Stian Bragtvedt.

26


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Katastrofekapitalisme og sjokkterapi:

Sjokkdoktrinen

En alternativ mediekanal Onsdag 22. september kl. 19:00 på Parkteatret

Introduksjon ved M agnus M arsdal (Manifest Analyse) og forfatter K jartan Fløgstad. Katastrofekapitalisme og sjokkterapi Sjokkdoktrinen går ut på at radikal markedsliberalisering og privatisering av et samfunn lettere kan gjennomføres hvis befolkningen er utsatt for en form for sjokk. Dette sjokket kan skapes av en naturkatastrofe eller påføres ved en krig, et militærkupp eller andre former for overgrep mot sivilbefolkningen i et samfunn.

Sjokkdoktrinen (The Shock Doctrine) Michael Winterbottom og Mat Whitecross, UK 2009, 78 min. Engelsk tale. Norske undertekster.

Filmen er basert på Naomi Kleins bok. Klein trekker linjene mellom forskning på effektene av elektrosjokk og sanseberøving innen psykiatri på 1950-tallet og hvordan dette ble plukket opp og brukt som torturmetoder i amerikansk militær etterretning, og setter dette i sammenheng med hvordan hele samfunn har blitt påført sjokk for å gjøre menneskene forvirrede og svake og ute av stand til å mobilisere noe motstand mot en prosess med ekstrem markedsliberalisering av økonomien, og dermed en maktforskyvning fra fellesskapet til "big business". Naomi Klein trekker trådene tilbake til Milton Friedmans økende anerkjennelse på 1960 og 1970-tallet for hans radikale strategier for innføring av fullstendig markedsliberalisme, og hans tanker om shock treatment, en brå omlegging av samfunnet med total deregulering av markeder, massiv privatisering og fjerning av sosiale fellesgoder.

Kjartan Fløgstad holder første innlegg før filmen.

Klein viser blant annet til at Friedman og hans disipler fra Chicago University var svært entusiastiske til Augusto Pinochets svært voldelige kupp i Chile i 1973, og at The Chicago Boys, som de ble kalt, ble nære rådgivere for Pinochets regjering. Magnus Marsdal har skrevet flere bøker (bl.a. Frp-koden) og var tidligere journalist i Klassekampen. Han har vært leder for Attac Norge og er styreleder i Manifest, senter for samfunnsanalyse. Marsdal er svært kritisk til hvordan deler av høyresiden har forsøkt å "kuppe" frihetsbegrepet ved å knytte begrepet frihet til markedsliberalisme.

Magnus Marsdal holder andre innlegg før filmen.

Kjartan Fløgstad er forfatter med et nært forhold til Latin-Amerika. Han kjenner Chile og Chiles historie svært godt. Både boka og filmen Sjokkdoktrinen bruker eksempelet med Chile som offer for sjokkterapi. Pinochets kupp i 1973 la grunnen for en prosess med utstrakt privatisering i Chile. Kjartan Fløgstad vil ta utgangspunkt i Chile men også komme inn på lignende prosesser i andre latinamerikanske land. I samarbeid med:

Etter filmen; Release-konsert med: P aul's Formula Paul's Formula ble startet i 2000. Bandet frontes av Paul Værlien, som var med å starte det legendarisk punkebandet Hærverk. Senere startet han Babij Jar. Liljedugg-bassist Torgeir Vikan spiller gitar, Karl William Fauske piano, Nils S. Johanson bass og John Henry Dall trommer. Dette blir første konsert i Oslo etter at de ga ut CD'en Pretty Paul's in Love.

27


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Kashmir - Film Seminar

En alternativ mediekanal Torsdag 23 sept. kl 18:30 p책 PRIO

Armed Conflict in Democracies Screening of the film Project Kashmir, followed by a debate and a light meal. Two American friends from opposite sides of a divided Kashmir, investigate the war and find their friendship tested over deeply rooted political, cultural and religious biases they never had to face in the U.S. PROJECT KASHMIR explores war between countries and war within oneself by delving into the fraught lives of young people caught in the social/political conflict of one of the most beautiful, and most deadly, places on earth - Kashmir. A debate panel led by CSCW director Scott Gates followed the screening to connect the events on film to current research, offering insights and analysis. The film seminar is CSCW's contribution to the National Science Week ('Forskningsdagene').

Free entrance. Film and seminar in English. I samarbeid med: Centre for the Study of Civil War og The Peace Research Institute Oslo.

28

Project Kashmir Senain Kheshgi and Geeta V. Patel USA 2008, 88 min


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Katastrofekapitalisme og sjokkterapi:

Sjokkdoktrinen

En alternativ mediekanal Fredag 24. – torsdag 30. sept. På Vika Kino

Sjokkdoktrinen (The Shock Doctrine) Michael Winterbottom og Mat Whitecross, UK 2009, 78 min. Engelsk tale. Norske undertekster.

Basert på Naomi Kleins bok. 7 dager på Vika Kino Innledning til filmen hver dag. Fredag 24. sept: M agnus Marsdal (Manifest Analyse): Markedsliberalisme og frihet, hånd i hånd? Lørdag 25. sept: B jørn Gabrielsen (Dagens Næringsliv): Gode og dårlige konspirasjonsteorier Søndag 26. sept: E rling Borgen (Filmskaper) (uten tittel) Mandag 27. sept: G uri Kulås (Klassekampen): (uten tittel) en filmkritikk Tirsdag 28. sept: B enedikte Hansen (Attac Norge): Finanskrisen som bakgrunn for sjokkterapi Onsdag 29. sept: H elene Bank, Alliansen for velferdsstaten): Katastrofekapitalisme på Haiti Torsdag 30. sept: E rik Reinert (Professor, økonom og forfatter): Katastrofekapitalisme og hvorfor fattige land forblir fattige.

Sjokkdoktrinen går ut på at radikal markedsliberalisering og privatisering av et samfunn lettere kan gjennomføres hvis befolkningen er utsatt for en form for sjokk. Dette sjokket kan skapes av en naturkatastrofe eller påføres ved en krig, et militærkupp eller andre former for overgrep mot sivilbefolkningen i et samfunn. Filmen er basert på Naomi Kleins bok. Klein trekker linjene mellom forskning på effektene av elektrosjokk og sanseberøving innen psykiatri på 1950-tallet og hvordan dette ble plukket opp og brukt som torturmetoder i amerikansk militær etterretning, og setter dette i sammenheng med hvordan hele samfunn har blitt påført sjokk for å gjøre menneskene forvirrede og svake og ute av stand til å mobilisere noe motstand mot en prosess med ekstrem markedsliberalisering av økonomien, og dermed en maktforskyvning fra politikk og demokrati til "big business". I samarbeid med:

Innledere Vika Kino: Bjørn Gabrielsen, Erling Borgen, Guri Kulås, Benedikte Hansen, Helene Bank og Erik Reinert. (Magnus Marsdal innledet fredag 24 sept).

29


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Honduras etter kuppet

En alternativ mediekanal Fredag 1. oktober, kl. 19:00 på Parkteatret

28. juni 2009 ble den honduranske presidenten Manuel Zelaya arrestert av militæret og sendt ut av landet. Høyesterett i Honduras hadde beordret kuppet pga en annonsert folkeavstemming om en grunnlovsendring. Zelaya har forsøkt å komme tilbake til Honduras flere ganger siden, og mange i landet støtter han og ønsker å få presidenten tilbake. Den andre siden hevder at Zelaya var blitt en nikkedukke for Chavez i Venezuela. Uansett framstår det at dette var et ulovlig kupp, og at en lovlig valgt president ble fjernet fra sin stilling og kastet ut av landet. Størstedelen av det internasjonale samfunn stiller seg bak kravet om at Zelaya må bli gjeninnsatt. I november er det nytt presidentvalg i Honduras. USA vil naturlig nok spille en nøkkelrolle i denne prosessen, men ser foreløpig ut til å ’henge på gjerdet’. Et militærkupp i Latin-Amerika vekker alltid minner om brutale overgrep og massedrap, en innstilling som er skapt av erfaringer gjort gjennom store deler av det 20. århundre. Et militærkupp vekker derfor sterke følelser og skaper mye frykt. Hva skjedde egentlig under kuppet i Honduras og hvilke konsekvenser har dette for den politiske utviklingen i Honduras og i resten av M ellom- og SørAm erika? Filmen ¿Quien Dijo Miedo? skildrer perioden etter kuppet og viser motsetningene i det honduranske samfunnet. Meninger står steilt mot hverandre, men en stor gruppe mennesker protesterer mot militærets maktbruk. Introduksjon til filmen ved Victor Meza, tidl. justisminister/innenriksminister i Honduras.

¿Quien Dijo Miedo? (Who is afraid?) Katia Lara, Carlos del Valle, Honduras/Argentina 2010, 110 min. Spansk tale, engelske undertekster.

Oppdatering fredag 1. oktober 2010: Nattens kuppforsøk i Ecuador gjør dette arrangementet ekstra aktuelt. President i Ecuador, Rafael Correa uttalte idag (1. okt. 2010) at: Her vil vi ikke tillate at det skjer det samme som i Honduras, ingen og ingenting skal få ødelegge vårt demokrati! Victor Meza på Parkteatret, med tolk

Victor Meza kom til Parkteatret for å uttale seg både om hendelsene i Honduras og om det ferske kuppforsøket i Ecuador. I samarbeid med:

Publikum i diskusjon med Victor Meza.

30


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Sør-Afrika:

Tok apartheid slutt?

En alternativ mediekanal Tirsdag 9. november, kl. 19:00 på Litteraturhuset:

Sør-Afrika er et av landene i verden med størst avstand mellom de rikeste og de fattigste. ANC lovet en bedre fordeling av jorda da de tok over, men de har ikke fulgt opp løftene. Vil fattige sør-afrikanere få den jordreform en som ANC har lovet dem eller er redselen for å bli et nytt Zim babve for stor? Har ANC m ulighet og makt til å endre de økonomiske forholdene i Sør-Afrika? Film: Promised Land Filmen Promised Land av Yoruba Richen undersøker tilstanden for den jordreformen som ANC lovte mange av sine støttespillere i Sør-Afrika. Filmen følger to lokalsamfunn som forsøker å kreve eierskap til jord som nå tilhører hvite farmere. Filmen følger argumentene både fra de som krever jord og fra farmerne som vil beholde jorda som de enten har kjøpt eller som har vært i familien i generasjoner. Innledning og diskusjon med: Liv Tørres og H alle Jørn Hanssen Liv Tørres har skrevet doktoravhandling om den politiske utviklingen i Sør-Afrika og har jobbet på Universitetet i Oslo, for Fafo og som utenlandssjef for Norsk Folkehjelp. Hun stiller til diskusjonen som en uavhengig ekspert som har fulgt utviklingen i Sør-Afrika i 20 år. Halle Jørn Hanssen er idag en uavhengig journalist, rådgiver og foredragsholder. Han har erfaring fra NUPI, som Afrikakorrespondent for NRK, informasjonssjef i NORAD og tidligere generalsekretær for Norsk Folkehjelp. Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-sambandet) Yoruba Richen’s documentary explores one of South Africa’s greatest challenges. - New York Daily News

Promised Land Yoruba Richen, USA 2010, 53 min. HD-Cam. Engelsk tale. Tekstet på engelsk.

Interviewing both claimants and stalwart ‘owners’, and exploring both the process and reasons for delays, Richen navigates the economic expectations and communal frustrations to deliver a complex, honest and subtle picture. - Encounters. South African International Film Festival (August 2010)

I samarbeid med:

31


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Lørdag 23. okt. - søndag 14 nov. på Kunstnernes Hus

Økologisk mentalitet 37 filmer. Tre ukers dokumentarbonanza!* Er vi iferd m ed å nå et paradigm eskifte i forhold til økologisk tenkning? Miljøkriser, klimakrisen, finanskrisen, økende oppmerksomhet om ulempene ved industrialisert matproduksjon, om oljeindustriens iboende destruktivitet og om avfallsproblemene knyttet til bruk-og-kast-økonomien gjør at flere mennesker tenker på muligheten av at vårt nåværende økonomiske og industrielle system har uopprettelige feil, at vi ikke bare kan rette opp 'systemet' men at vi må endre det fundamentalt. Denne mentalitetsendringen skjer gjerne ved mange små opplevelser som tilsammen, over tid, skaper et større bilde og den foregår både på det individuelle og det kollektive plan. Gentle Actions er en stor happening med kunst, filmer, seminarer og andre aktiviteter. Alt dreier rundt temaet økologisk mentalitet. Gentle Actions er kuratert av Anne Karin Jortveit og Eva Bakkeslett i samarbeid med Kunstnernes Hus. Oslo Dokum entarkino satte opp et program på 37 filmer som ble vist på Kunstnernes hus som en del av prosjektet Gentle Actions. Filmene speiler en individuell og kollektiv mentalitet i forhold til økologi. F ilm visningene er gratis! *Bonanza: A situation or event that creates a sudden increase in wealth, good fortune or profits / a large amount of something desirable. (Oxford American Dictionaries)

I samarbeid med kuratorene Eva Bakkeslett og Anne Karin Jortveit og Kunstnernes Hus.

Regissør Tonje Hessen Schei i diskusjon med publikum etter åpningsfilmen Play Again

Kurator for hovedutstillingen Eva Bakkeslett

32


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Lørdag 23. oktober På Kunstnernes Hus

Åpningsfilm:

Play Again

(Tonje Hessen Schei, Norge/USA 2010, 80 min. Engelsk tale. Tekstet på norsk.)

Lørdag 23. oktober kl 18:00 (Norgespremiere) Introdusert av regissør Tonje Hessen Schei på premieren. Også vist: Søndag 24 oktober kl 16:00 Torsdag 28. oktober kl. 13:00, og Lørdag 6. november kl 16:00

En film om konsekvensene av en barndom som tilbringes mer og mer foran en skjerm og uten forhold til naturen. Play Again følger en gruppe barn i Oregon USA i deres første ordentlige møte med naturen. Disse barna lever størstedelen av livene sine foran skjermer. De kjenner enhver bedriftslogo, men kan ikke et eneste plantenavn. Filmen stiller spørsmål som; hva er konsekvensene for barn som vokser opp uten et forhold til natur? Og vil de føle noe behov for å beskytte et miljø de ikke aner noe om? Med blant andre David Suzuki og Trond Viggo Torgersen. The Cove (Louie Psihoyos, USA 2009, 92 min. Engelsk tale. Tekstet på svensk.) Lørdag 23. oktober kl. 21:00 Også vist: Onsdag 27 oktober kl. 18:00 Fredag 29. oktober kl. 13:00 Søndag 14. november kl. 13:00

Et filmteam forsøker å dokumentere på film hva som skjer i en bevoktet bukt i Japan; en grotesk massakre på delfiner. De smugler filmutstyr med seg inn i landet og plasserer det ut om natten. Målet er å få japanere flest og verden forøvrig til å få øynene opp og stoppe et forferdelig og meningsløst massedrap. O scarvinner 2010. Very Powerful... Indignant and forceful - The New York Times A Cross Between 'Flipper' and 'The Bourne Identity' - Rolling Stone Magazine An Astonishing Work - National Post The Audience Award - Sundance Int. Film Festival, 2009 The Audience Award - Silverdocs Film Festival, 2009 The Audience Award - Sydney Film Festival, 2009 The Audience Award - IDFA Amsterdam, 2009 The Audience Award - Hotdocs Toronto, 2009 Best Doc Directing - Director's Guild of America, 2010

33


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Søndag 24. oktober På Kunstnernes Hus

Søndag 24. oktober: Our Daily Bread (Unser täglich brot, Nikolaus Geyrhalter, Østerrike 2005, 92 min) Søndag 24 oktober kl. 13:00 Også vist: Tirsdag 26 oktober kl. 13:00

En sterk, visuell skildring, uten kommentar, av moderne, industrialisert matproduksjon. Devastating! A must-see! - The New York Times Outstanding! Provocative! Eccentrically lovely and frequently horrifying ... - Premiere Movie Magazine The "2001- A Space Odyssey" of modern food production. - The Nation A film event that will occupy people’s minds for a long time. - Die Presse Special Jury Award - IDFA, Amsterdam 2005 Grand Prix, Festival International du Film d'Environnement, Paris, 2006 EcoCamera Award, Montréal, 2006 Best Film, Ecocinema International Film Festival Athens 2006 Special John Templeton Prize - Visions du Réel, Nyon, Switzerland 2006:

Play Again Søndag 24 oktober kl. 16:00 Se beskrivelse over

Gasland (Josh Fox, USA 2010, 107 min. Engelsk tale. Ingen teksting.) Søndag 24 oktober kl. 18:00 Også vist: Torsdag 4 november kl. 18:00 Søndag 14 november kl. 16:00

En prisbelønt, sjokkerende, morsom, skremmende og trist film om gassutvinning i USA. N orgesprem iere! Det ligger et belte av naturgass i bakken på tvers av hele USA. Josh Fox undersøker på egen hånd konsekvensene av gassutvinningen i et land der olje og gassindustrien i stor grad er fritatt for miljøreguleringer. GASLAND just might be the best film of the year. - The Huffington Post On the want-to-see- scale, GASLAND tops the list - Washington Post Sundance Film Festival - S pecial Jury Prize Sarasota International Film Festival - S pecial Jury Prize Yale Environmental Film Festival - G rand Jury Prize Big Sky Film Festival - A rtistic Vision Award Thin Line Film Festival - A udience Award

34


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Tirsdag 26. oktober onsdag 27. oktober på Kunstnernes Hus

Tirsdag 26. oktober: 13:00: Eternal M ash (Catherine van Campen, Nederland 2007, 57 min)

Hva vil vi ha? Et mangfold av planter eller skal vi genmodifisere oss til enfold? 16:00: Our Daily Bread (Nikolaus Geyrhalter, Østerrike 2005, 92 min)

Hvordan produseres ”vårt daglige brød”? En sterk, visuell skildring, uten kommentar, av moderne, industrialisert matproduksjon. Se beskrivelse over. TEMA onsdag 27. oktober: Earthlings/jordboere Hva er vårt forhold til dyr? Disse filmene er veldig forskjellige og viser både positive og svært negative sider av menneskers forhold til andre levende vesener på kloden. 13:00: Beetle Queen Conquers Tokyo (Jessica Oreck, USA, 2009, 90min)

Poetisk og eksperimentell film om hvordan natur og mennesker er ett. I Japan er billen en populær hobbysyssel og filmen viser hvorfor billen har denne plassen i japaneres liv. 14:30: Green (Moez Moez, Frankrike 2009, 48 min)

En film om nedkutting av regnskogen i Indonesia, uten kommentarer. Vårt forbruk går utover både dyr og regnskog. 16:00: Earthlings (Shaun Monson, USA, 95min, 2008)

En film om vårt forhold til dyr og hvordan dyr behandles. Inneholder svært sterke scener! 18:00: The Cove (Louie Psihoyos, USA 2009, 92 min)

Et filmteam forsøker å dokumentere på film hva som skjer i en bevoktet bukt i Japan; en grotesk massakre på delfiner. Se beskrivelse over.

35


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Torsdag 28. oktober fredag 29. oktober på Kunstnernes Hus

TEMA torsdag 28 oktober: Menneske – natur – kultur Hvordan forstår vi forholdet mellom mennesker og natur? Disse filmene går spesifikt inn på vår mentalitet; hvordan vi tenker, og kan tenke, på natur. 13:00: Play Again (Tonje Hessen Schei, Norge/USA 2010, 80 min)

En film om konsekvensene av en barndom som tilbringes mer og mer foran en skjerm og uten forhold til naturen. 16:00: Animate Earth (Clive Ardagh, UK 2009, 45 min.)

Basert på Stephen Hardings bok med samme navn. Går det an å ha både en vitenskaplig og holistisk tilnærmelse til å forstå naturen? 18:00: Trädälskaren (Jonas Selberg Augustsén, Sverige 2008, 76 min.)

Om å bygge en hytte i et tre, og samtidig reflektere over det urbane menneskes forhold, eller manglende forhold, til trær og natur. Fredag 29. oktober: 13:00: The Cove (Louie Psihoyos, USA 2009, 92 min.)

Et filmteam forsøker å dokumentere på film hva som skjer i en bevoktet bukt i Japan; en grotesk massakre på delfiner. 16:00: Crude – The Real Price of Oil (Joe Berlinger, USA 2009, 105 min.)

The Chernobyl of the Amazon er et uttrykk journalister og forskere har brukt om miljøskadene som Texaco har etterlatt seg i Ecuador.

36


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Lørdag 30. oktober søndag 31. Oktober på Kunstnernes Hus

Lørdag 30. oktober: 13:00: Earth Keepers (Sylvie Van Brabant, Canada 2009, 82 min.)

En lokal øko-aktivist fra Quebec begynner å tenke globalt og foretar en reise for å utforske mulighetene til å redde planeten. 16:00: No Impact M an (Laura Gabbert, Justin Schein, USA 2009, 90 min.)

Colin Beavan og Michelle Conlin forsøker å leve et år uten å påvirke miljøet negativt på noen måte. 18:00: The Power of Comm unity (Faith Morgan, USA, 2006, 53 min)

Med Sovjetunionens fall mistet Cuba sin viktigste tilgang til olje og folk ble tvunget til å tenke alternativt for å skaffe seg energi. TEMA søndag 31. oktober: Uøkologisk økonomi Vårt økonomiske paradigme bygger på troen på permanent økonomisk vekst, og på at fri konkurranse skaper velstand og harmoni. Disse tre, svært forskjellige filmene utvider perspektivet for hvordan vi tenker på penger og økonomiske ideer. 13:00: Let’s Make M oney (Erwin Wagenhofer, Østerrike, 2008, 110min)

Den globale økonomien sett fra noen strategiske utsiktspunkter spredt over kloden. 16:00: The Money Fix (Alan Rosenblith, USA, 2009, 79min)

Hva er egentlig penger? Og er konkurranse eller samarbeid den ideelle drivkraften i et økonomisk system? 18:00: Sjokkdoktrinen (Michael Winterbottom/ Mat Whitecross, UK, 2009, 78min)

Fører økonomisk liberalisme naturlig til frihet, demokrati og utvikling?

37


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Tirsdag 2. november onsdag 3. november på Kunstnernes Hus

Tirsdag 2. novem ber: 13:00: Peak Oil (Amund Prestegård, Norge, 2005, 29min)

Hva skjer når olje blir mangelvare i en verden som er avhengig av billig energi? Petropolis (Peter Mettler, Kanada, 2009, 43min)

Oljesandprosjektet i Canada sett fra luften. 16:00: Delta – Oil’s Dirty Business (Yorgos Avgeropoulos, Hellas 2006, 60 min)

Deltaet i Nigeria er ødelagt etter tiår med oljeutvinning. Miljøødeleggelsene er enorme og befolkningen er ikke bare fattige, men mister også sitt levebrød ved at naturen rundt dem dør, og vannet blir forgiftet. Millioner av mennesker lider under dette profittjaget. Noen går til væpnet kamp mot oljeindustrien. TEMA onsdag 3. november: Søppel Søppel er et enormt miljøproblem. Her er tre filmer som omhandler hvordan vi forholder oss til og kan forholde oss til søppel. 13:00: Dive (Jeremy Seifert, USA,2009, 45min)

Det er fullt mulig å spise kvalitetsmat fra søppelkasser. 16:00: Garbage W arrior (Oliver Hodge, 2007, USA, 84min)

Økologisk arkitektur. Arkitekt Michael Reynolds bruker søppel som byggemateriale og bygger hus som skaper egen varme. 18:00: Garbage Dreams (Mai Iskander, 2009, USA, 75 min)

Fattige i Kairo samler tilsammen inn 4000 tonn søppel daglig og resirkulerer 80%. Likevel ga myndighetene i 2003 kontrakter for søppeltømming i Kairo til utenlandske renovasjonsselskaper som kun resirkulerer 40%. Dermed fjernet de jobben for en stor gruppe mennesker, samtidig som gjenbruksprosenten gikk ned. Filmen følger tre gutter som hører til den gruppen som har skapt sitt levebrød på å samle og resirkulere søppel i Kairo.

38


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Torsdag 4. november fredag 5. november på Kunstnernes Hus

TEMA torsdag 4. novem ber: Oljefeber 1 Vi er avhengige av olje og gass, så avhengige at vi er villige til å ødelegge planeten for å få vårt neste ”fix”. 13:00: End of Suburbia (Gregory Greene, Canada, 2004, 78 min.)

En underholdende analyse av vårt moderne vestlige samfunns oljeavhengighet. 16:00: Peak Oil (Amund Prestegård, Norge, 2005, 29 min.)

Hva skjer når olje blir mangelvare i en verden som er avhengig av billig energi? Petropolis (Peter Mettler, Kanada, 2009, 43 min.)

Oljesandprosjektet i Canada sett fra luften. 18:00: Gasland (Josh Fox, USA, 2010, 107min)

En prisbelønt, sjokkerende, morsom og trist film om gassutvinning i USA. Fredag 5. novem ber: 13:00: Trädälskaren (Jonas Selberg Augustsén, Sverige, 2008, 76min)

Om å bygge en hytte i et tre, og samtidig reflektere over det urbane menneskes forhold, eller manglende forhold, til trær og natur. 16:00: Addicted to Plastic (Ian Connacher, Canada, 2008, 85min)

Plastikk har revolusjonert verden, men blitt et enormt miljøproblem. Addicted to Plastic is a journey of discovery of what happens to the various plastics we use and what we can do about them. The documentary is riveting, disturbing, and even sometimes comforting. Everyone should see this important film. - Reah Janise Kauffman, Vice President, Earth Policy Institute Thought provoking and eye opening...Each segment is more revealing and provocative than the one before it. - This Magazine

39


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Lørdag 6. november søndag 7. november på Kunstnernes Hus

Lørdag 6. november: 13:00: Animate Earth (Clive Ardagh, 45 min, 2009)

Basert på Stephen Hardings bok med samme navn. Går det an å ha både en vitenskaplig og holistisk tilnærmelse til å forstå naturen? 16:00: Play Again (Tonje Hessen Schei, Norge/USA 2010, 80 min.)

En film om konsekvensene av en barndom som tilbringes mer og mer foran en skjerm og uten forhold til naturen. Se beskrivelse over. 18:00: The Humpback Code (Daniel Opitz, Tyskland/USA 2008, 45 min.)

Hvorfor synger hvalen og vil vi noensinne dekode dens språk? Jamm ing with the Hum pback Code David Rothenberg (klarinett) vil spille live til filmen The Humpback Code. TEMA søndag 7. november: Uøkologisk m entalitet – m at – mangfold – enfold Med etterkrigstidens enorme industrialisering av matproduksjon har vi fått et system som har endret hvordan vi tenker på mat og matproduksjon. Dyr og planter tilpasses produksjonssystemet, ikke omvendt. 13:00: Smaken av Hund (Jon Martin Førland og Are Syvertsen, Norge 2006, 73 min.)

Hvordan lages maten vi spiser og hvorfor tenker vi som vi gjør om den? 14:30: Eternal Mash (Catherine van Campen, Nederland, 2007, 53min)

Hva vil vi ha? Mangfold av organiske planter eller genmodifisere oss til enfold? 16:00: Life Running Out of Control (Bertram Verhaag, Tyskland, 2004, 60 min.)

Genmodifisert mat er i virkeligheten et enormt eksperiment vi ikke vet konsekvensene av. 18:00: Food Inc (Robert Kenner, USA, 2008, 94 min)

Vet vi nok om maten vi spiser? En håndfull selskaper kontrollerer matproduksjonen i den vestlige verden. Tekstet på norsk!

40


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Tirsdag 9. november onsdag 10. november torsdag 11. november på Kunstnernes Hus

Tirsdag 9 november: 13:00: Garbage W arrior (Oliver Hodge, 2007, USA, 84min)

Økologisk arkitektur. Michael Reynolds bruker søppel som byggemateriale og bygger hus som skaper egen varme. 16:00: Food Inc. (Robert Kenner, USA, 2008, 94 min)

Vet vi nok om maten vi spiser? En håndfull selskaper kontrollerer matproduksjonen i den vestlige verden. TEMA onsdag 10. novem ber: Oljefeber 2 Jakten på olje har ingen skrupler når det gjelder menneskelige kostnader eller skade på natur og dyr. Disse tre filmene bekrefter våre verste forutanelser om konsekvenser av oljefeberen, men viser også at noen kjemper imot. 13:00: Delta – Oil’s Dirty Business (Yorgos Avgeropoulos, Hellas 2006, 60 min)

Deltaet i Nigeria er ødelagt etter tiår med oljeutvinning. 16:00: Crude – The Real Price of Oil (Joe Berlinger, USA, 2009, 105min)

The Chernobyl of the Amazon er et uttrykk journalister og forskere har brukt om miljøskadene som Texaco har etterlatt seg i Ecuador. 18:00: H2Oil (Shannon Walsh, Canada, 2009, 76min)

Oljefeberen har gått over til delirium med utvinningen av oljesand i Canada. Torsdag 11. november: 13:00: Earth From Above (Renaud Delourme, Frankrike 2004, 67min)

Verden sett ovenfra. Bilder av Yann Arthus-Bertrand. 16:00: The Last Joik in The Forest (Hannu Hyvönen Length, Finland, 2007, 60 min)

Follows the history of conflict between Finnish loggers and indigenous Saami people in Lapland, Finland. 18:00: Vanishing of the Bees (George Langworthy og Maryam Henein, USA, 2009, 94min)

Honningbiene i verden dør – og ingen vet hvorfor. Colony Collapse Disorder (CCD) er en betegnelse på et skremmende fenomen som foreløpig ikke kan forklares; Honningbier rundt om på kloden forsvinner, og dør, i enorme mengder. Honningbien er ekstremt viktig for pollinering av våre matplanter. 41


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Fredag 12. november lørdag 13: november på Kunstnernes Hus

Fredag 12. november: 13:00: A Sea Change (Barbara Ettinger, USA, 2009, 83min)

En forsuring av havet truer en million arter og kan drepe fisken vi lever av. 16:00: The End of the Line (Rupert Murray, UK, 2009, 85min)

Verdens største trål kan romme 13 Boeing 747. Overfiske er iferd med å utrydde flere store fiskestammer. TEMA lørdag 13. novem ber: Bæ rekraftig mentalitet? Hva forstår vi egentlig med fattigdom og utvikling? Vi tror at mer handel uvergelig skaper utvikling og velstand men gjør det det? Og har fattige samfunn muligheten til å utvikle en sunn økonomi i vår globaliserte verden som i stor grad er styrt av legal og illegal "big business"? 13:00: Darwin’s Nightmare (Hubert Sauper, div land, 2004, 107min)

En eksepsjonell film om globalisering, økologi, handel og mennesker. Filmen har vunnet en lang rekke priser og var Oscarnominert i 2005. Kåret til den beste dokumentarfilmen de siste 20 år på Den Internasjonale Dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam IDFA i 2007. 16:00: Enjoy Poverty (Renzo Martens, Nederland, 2008, 90min)

Hvem eier fattigdom? De fattige eller de som lever av fattigdommen? En sterkt provoserende, meget interessant og ikke minst annerledes dokumentarfilm. 18:00: The End of Poverty (Philippe Diaz, USA, 2008, 106min)

Et sterkt argument for postkolonial teori i forståelsen av hvorfor fattige land er fattige og forblir fattige. Et utrolig sterkt panel av intervjuobjekter; blant disse er Susan George, Amartya Sen og Joseph Stiglitz.

42


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal Søndag 14. november på Kunstnernes Hus

Søndag 14. november: 13:00: The Cove (Louie Psihoyos, USA 2009, 92 min. Tekstet på svensk)

Et filmteam forsøker å dokumentere på film hva som skjer i en bevoktet bukt i Japan; en grotesk massakre på delfiner. Very Powerful... Indignant and forceful - The New York Times A Cross Between 'Flipper' and 'The Bourne Identity' - Rolling Stone Magazine An Astonishing Work - National Post The Audience Award - Sundance Int. Film Festival, 2009 The Audience Award - Silverdocs Film Festival, 2009 The Audience Award - Sydney Film Festival, 2009 The Audience Award - IDFA Amsterdam, 2009 The Audience Award - Hotdocs Toronto, 2009 Best Doc Directing - Director's Guild of America, 2010

16:00: Gasland (Josh Fox, USA, 2010, 107min)

En prisbelønt, sjokkerende, morsom og trist film om gassutvinning i USA. GASLAND just might be the best film of the year. - The Huffington Post On the want-to-see- scale, GASLAND tops the list - Washington Post Sundance Film Festival - Special Jury Prize Sarasota International Film Festival - Special Jury Prize Yale Environmental Film Festival - Grand Jury Prize Big Sky Film Festival - Artistic Vision Award Thin Line Film Festival - Audience Award

18:00: Avslutningsfilm : Clim ate of Change (Brian Hill, UK 2010, 80 min)

Klimaendringene er ikke noe som kanskje vil ramme oss i framtiden. De skjer allerede. Det er for sent å stoppe dem, men vi kan fremdeles minske konsekvensene og sørge for at vi klarer å tilpasse oss endringene. Dette krever imidlertid en praktisk og mental omstilling hos et stort antall mennesker i verden. Noen ildsjeler, barn og voksne, i forskjellige deler av verden, har skjønt dette og bruker tid og energi på å påvirke andre til å være med å skape disse endringene.

43


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Katastrofekapitalisme og sjokkterapi:

En alternativ mediekanal Onsdag 17. november kl 19:00 på Parkteatret

Sjokkdoktrinen Den alternative verdenshistorien for de siste 50 år. Om hvordan neo-liberalismen hånd i hånd med brutal makt har ført til undertrykkelse og en ekstrem og økende forskjell mellom de som har altfor mye og de som ikke har. Basert på boken av Naomi Klein. A gripping film. (...) Provocative and cogently argued -The Times, UK

--Katastrofekapitalisme og sjokkterapi Sjokkdoktrinen går ut på at radikal markedsliberalisering og privatisering av et samfunn lettere kan gjennomføres hvis befolkningen er utsatt for en form for sjokk. Dette sjokket kan skapes av en naturkatastrofe eller påføres ved en krig, et militærkupp eller andre former for overgrep mot sivilbefolkningen i et samfunn. Se også beskrivelser av visninger 22 og 24-30 september.

44

Sjokkdoktrinen (The Shock Doctrine) Michael Winterbottom og Mat Whitecross, UK 2009, 78 min. Engelsk tale. Tekstet på norsk.


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Hva slags perspektiv på nord/sør-spørsmål gir den norske skolen?

En alternativ mediekanal Lørdag 20. November på Folkets Hus

The End of Poverty? Hvordan formes måten vi tenker på verden om av utdanningen vår? Hvordan beskriver norske skolebøker global urettferdighet? Hvorfor har dette forandret seg over de siste 30 år? Ingrid Tvete innledet til filmen og Tore Linné Eriksen tok opp diskusjonen etter visningen. Møteleder var Cathrine Bolseth.

Film: The End of Poverty? (Philippe Diaz, USA, 2008, 106min)

Et sterkt argument for postkolonial teori i forståelsen av hvorfor fattige land er fattige og forblir fattige. Et utrolig sterkt panel av intervjuobjekter; blant disse er Susan George, Amartya Sen og Joseph Stiglitz. Arrangementet var del av Globaliseringskonferansen 2010.

I samarbeid med:

The End of Poverty? Philippe Diaz, USA 2008, 106 min.

45


Rapport 2010

46

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

Oslo Dokumentarkino lanserte i 2010, sammen med Sherpa Distribution og i samarbeid med Manifest analyse, Klassekampen og Oslo Kino, filmen Sjokkdoktrinen av Mat Whitecross og Michael Winterbottom, basert på Naomi Kleins bok med samme navn.

Begrepet sjokkdoktrinen baserer seg på Milton Friedmans idé om sjokkterapi. Med sjokkterapi mente han en radikal omlegging av samfunnet som innebærer total deregulering av markeder, massiv privatisering og fjerning av sosiale fellesgoder. Slike endringer kan best gjennomføres om folk er hensatt i en form for sjokktilstand, fordi de da er mindre i stand til å protestere mot de radikale og ofte brutale endringene. Et slikt sjokk kan påføres av en krig, en naturkatastrofe, et militærkupp eller andre former for katastrofer. Naomi Kleins historie lister opp en rekke eksempler fra verden der brutale sjokk enten har blitt iscenesatt (som militærkuppet i Chile i 1973) eller man har tatt fordel av naturkatastrofer (som tsunamien i Asia i 2004) for å gjennomføre en radikal privatiserings- og markedsliberaliseringspolitikk, og salg av fellesskapsverdier til private mens befolkningen er satt ut av stand til å protestere. Ifølge Klein er sjokk en tilstand som skapes av en hendelse, eller serie av hendelser, som man ikke umiddelbart klarer å forklare ut fra det man kjenner til fra før. Man blir overrumplet. Hvis hendelsene er dramatiske og traumatiske nok kan dette føre til en form for sjokk. Amerikanere var i en sjokktilstand etter 11 september 2001. Befolkningen i Chile var i sjokk etter militærkuppet i 1973. Folk på kysten av Sri Lanka var i sjokk etter tsunamien i 2004. Disse sjokktilstandene ble brukt til å innføre dyptgripende økonomiske og politiske endringer. Disse endringene kunne gjennomføres fordi folk manglet en forklaring på hva som skjedde med samfunnet rundt dem. Når man ikke kan forklare endringene og ha en forståelse av hvilke krefter som står bak og hvorfor, så minsker muligheten til å gjøre motstand. For å unngå å havne i en sjokktilstand som gjør en ute av stand til å reagere på endringer som fjerner sivile rettigheter og fellesgoder er det viktig å ha en alternativ narrativ, en fortelling som forklarer hvorfor noe skjer. Vi trenger å ha et arsenale av forklaringsmodeller sånn at vi har mulighet til å forstå verden, selv om den forandrer seg, og selv om endringene ikke passer inn i den forståelsesmodellen man har fra før. Derfor er Kleins alternative historie viktig å kjenne til; hvis vi kan forstå hva som skjer rundt oss, ha en rasjonell forklaring, selv når vi blir utsatt for dramatiske og negative endringer, vil vi være bedre i stand til å mobilisere, organisere oss og yte motstand.

En alternativ mediekanal

En sjokktilstand er per definisjon et øyeblikk der det oppstår et gap mellom hendelser i rask bevegelse og den informasjonen som finnes til å forklare dem. Den nylig avdøde franske teoretikeren Jean Baudrillard beskrev terroristhendelser som et ”overmål av virkelighet”. I denne betydningen var angrepene i Nord-Amerika den 11. september først en ren hendelse, rå virkelighet, ubearbeidet av omtale, fortelling eller noe annet som kunne slå en bro over gapet mellom virkelighet og forståelse. Uten en fortelling er vi, slik mange av oss var etter 11. september, ytterst sårbare for de mennesker som er rede til å gi mening til og å benytte seg av kaoset til sin egen fordel. Så snart vi har en ny fortelling som gir mening til sjokkerende hendelser får vi retningssansen tilbake og verden blir igjen meningsfull. Avhørsledere i fengselet som er opptatt av å fremkalle sjokk og regresjon forstår denne prosessen godt. Det er grunnen til at CIAs håndbøker understreker betydningen av å avskjære varetektsfangene fra alt som kan hjelpe dem til å skape en ny fortelling – deres egne sanseinntrykk, andre fanger, selv omgang med vokterne. ”Fangene bør umiddelbart skilles fra hverandre”, erklærer håndboken fra 1983. ”Isolasjon, både fysisk og psykologisk, må opprettholdes fra tidspunktet for pågripelse.” Avhørslederne vet at fanger snakker. De advarer hverandre om hva de har i vente, de sender små lapper mellom sprinklene. Når dette skjer, mister fengselsledelsen overtaket. De har fremdeles makt til å påføre legemlig smerte, men de har mistet de mest effektive psykologiske verktøyene de har for å manipulere og ”knekke” fangene sine: uro, forvirring og overraskelse. Uten disse elementene blir det ikke noe sjokk. Dette gjelder også for større samfunn. Først når sjokkdoktrinens mekanismer blir dyptgående og kollektivt forstått blir vi vanskeligere å forvirre. Motstandsdyktige mot sjokk. Naomi Klein, Sjokkdoktrinen, Oktober forlag 2008, s. 479.

Informasjon gjør oss motstandsdyktige mot sjokk! 47


Rapport 2010

www.dokumentarkino.no

En alternativ mediekanal

www.dokumentarkino.no Oslo Dokumentarkino ble i 2010 støttet av:

Hum an Rights Human W rongs Film Festival arrangeres i samarbeid med Menneskerettighetshuset i Oslo og ble i 2010 støttet av:

Oslo Dokumentarkino har i 2010 samarbeidet med: Fredsforskningsinstituttet PRIO, Norsk ressurssenter for fredsbygging (Noref), FN-Sambandet, Manifest analyse, Klassekampen, Fafo, Medieoperatørene, Socrith, Fivas, Fellesrådet for Afrika, LatinAmerikagruppene (LAG), Globaliseringskonferansen, Norwegian Latin American Research Network (NorLARNet), Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR), Sherpa Distribution, Kunstnernes Hus, Oslo Kino og Menneskerettighetshuset i Oslo.

Oslo Dokumentarkino Akersveien 20 0177 Oslo www.dokumentarkino.no Org.nr: 985 851 182

48

Kontakt: Ketil Magnussen Tel: 95 18 51 09 Epost: ketil@dokumentarkino.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.