DOK jaarverslag 2009

Page 1

Belinda Mastenbroek

Ruben Been Gamespecialist

Medewerker Jeugd/Educatie

Liefde, ambitie, innovatie, verbinding en ontmoeting

Minder dokken bij DOK

Toppers in store(18+)


* DOK heeft allerlei lokale, landelijke en internationale kranten en tijdschriften in haar assortiment, zoals het NRC, de Volkskrant, de Herald Tribune, de Viva, Happinez, vt wonen en Voetbal International.

Bezoeker leest

zijn krantje in het leescafĂŠ van DOK Centrum. 02 DOK


Inhoud 04 In de etalage Voorhof herrezen, DOKtopus, VoorleesExpress, Skoolzone, Leren lezen, LeescafĂŠ Live

08 Beauty & lifestyle

Een groen DOK, Delftpas blijkt topper, Minder DOKKEN bij DOK, Coffee-star, Social DOK

10 DOK mode 18 Game On!

ang leve de games, Lucky LAN-party, Gameclan, L Ugame-Ulearn, Game Brain of Sport Battle

20 Kunst & Cultuur

ultuurpodium van de stad, Toppers in store (18+), C Cultuurportaal jeugd, Toppers in store (18-), Gratis kop koffie of thee

24 Powered by DOK

Club van Delft, Mood(z)

25 Interieur

Winkel & waren

26 Gadgets

agische multitouch, Clientrix in bussen, M Digitale etalage, Oobs TV, TankU, E-reader,

04 09 26 COLOFON

Hoofd- en eindredactie Marjolein Droog Redactie ValĂŠrie de Boer, Roy-Tristan Dings, Ruud Stift, Mark Borneman Contact DOK Marketing & communicatie m.droog@dok.info / 015-2840705 Vormgeving Things To Make And Do / 06-41368584 / www.thingstomakeanddo.nl Visagie en kleding Twice visagie, grime, special effects en haarwerken / Wendy van der Wal-Lepelaar en Chantal Vastenhout / info@twicemakeup.nl / www.twicemakeup.nl Fotografie Marcel Stift / marcel.stift@calumetphoto.nl / 06-21282093. Wilt u ook de komende jaren een DOK jaarverslag ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, e-mailadres en naam van uw bedrijf naar m.droog@dok.info

DOK

03


In de etalage Skoolzone

Voorhof herrezen

film

Huiswerk was nog nooit zo leuk!

Door de bouw van een nieuwe sporthal is DOK Voorhof een tijd lang minder goed bereikbaar en zichtbaar. Desondanks laten de meeste bezoekers zich gelukkig niet weerhouden om te komen. Met de opening van de sporthal is ook DOK Voorhof herrezen met een prachtige DOKrode kleur, nieuwe belettering en modieuze verlichting.

Voor leerlingen van Delftse basisscholen heeft DOK een fantastisch hulpmiddel in het leven geroepen, Skoolzone! Elke maandag- en woensdagmiddag kunnen kinderen van de basisschool bij DOK Voorhof en DOK Tanthof binnen lopen. Onder begeleiding van deskundig DOKpersoneel wordt samen met de kinderen gewerkt aan werkstukken en spreekbeurten. Skoolzone start in 2008 bij DOK Voorhof en wordt in 2009 ook bij DOK Tanthof geïntroduceerd. In 2009 bezoeken kinderen 2070 keer Skoolzone.

tijdens het bezoek vragen stellen over opvoeding, onderwijs en geldzaken. De voorlezer verwijst

Leren lezen

door naar de juiste instantie.

Eén van de speerpunten van DOK is het bestrijden van

“Op 16 januari 2009 is de officiële kick-off van het project VoorleesExpress in DOK Voorhof. Tien gezinnen nemen deel aan dit unieke multiculturele project (vol).”

laaggeletterdheid onder volwassenen. Meer dan ooit wordt

< VoorleesExpress > De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand gedurende 20 weken lang één keer in de week thuis worden voorgelezen door vrijwilligers. Doel van het project is de woordenschat van deze kinderen te vergroten en ze kennis te laten maken met de bibliotheek en leesboeken. De ouders kunnen

film

in deze maatschappij een beroep gedaan op geletterdheid en kennis. Dat zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Eén op de tien Nederlanders is laaggeletterd. DOK organiseert in samenwerking met Capabel Taal en het Mondriaancollege rondleidingen bij DOK waarbij de laaggeletterden kennis maken met de bibliotheek.

Elke vierde zaterdag van de maand heeft DOK Centrum onder de naam Leescafé live een muziekoptreden in huis. Van pop tot jazz, van singer/songwriter tot 6-koppige band. Via de Muziek & Filmblog van DOK is allerlei informatie over de muzikanten en bands te vinden. Bekijk ook eens de DOKagenda op www.dok.info

Vanaf 2009 is het voor laaggeletterden mogelijk om voor 2 euro een DOKpas aan te schaffen waarmee zij boeken uit het speciaal voor laaggeletterden ingericht Lees & Schrijfplein kunnen lenen. In 2009 krijgen 144 laaggeletterden een rondleiding, 141 hiervan worden lid van DOK.

Buitenschoolse opvang DOKtopus is gevestigd in DOK Centrum en één van de locaties van de grootste professionele organisatie op het gebied van kinderopvang in Delft, Octopus kinderopvang. DOKtopus is zo speciaal omdat de locatie DOK geheel op cultuur gericht is met aandacht voor allerlei vormen van kunst, muziek, film en literatuur. De kinderen kunnen van alle faciliteiten die de bibliotheek te bieden heeft gebruik maken. Zij lezen, schilderen, gamen of luisteren muziek, een palet aan mogelijkheden om zich creatief te uiten. De groei van DOKtopus in cijfers (maximaal 10 kinderen per dag)

04 DOK

Maandag

6 kinderen

voorheen 3 kinderen

Dinsdag

10 kinderen (vol)

voorheen 3 kinderen

Donderdag

4 kinderen

voorheen 2 kinderen


film

Mevrouw Brehm,

100 jaar, 90 jaar lid van de Openbare bibliotheek Delft. DOK

05


DOK // COLUMN

‘Er is niets mooiers dan een mooi verhaal’, een vruchtbare basis voor deze glossy. Geen ‘Gerda’ maar een prachtig verhaal over DOK 2009. Want DOK heeft gebloeid in 2009. In volle glorie. De ingezette reorganisatie werpt zijn vruchten af en waar werd gezaaid, is geoogst.

D

e Delftenaren weten, tegen de landelijke dalende trend in, DOK in ruime mate te vinden. Landelijk daalt het aantal leden gemiddeld 1 tot 2%. DOK bewerkstelligt in 2009 een ledenstijging van ruim 9%. Meer dan 560.000 mensen bezoeken DOK om te lenen, rond te neuzen, deel te nemen aan activiteiten of educatieve programma’s te volgen. Meer dan 3.000 buitenlandse gasten bezoeken de bibliotheek aan het Vesteplein om een graantje mee te pikken van de werkwijze van DOK en de opzet en inrichting van het gebouw. Uit het door DOK uitgevoerde klantenonderzoek komt naar voren dat DOK als een plezierige plek wordt ervaren, een tweede huiskamer. De klanten vinden dat bij DOK veel te halen valt.

zo goed mogelijk te ontwikkelen en mee te draaien in de maatschappij. De DOKpas krijgt meer waarde door allerlei acties die DOK aanbiedt vanuit samenwerking met diverse culturele instellingen binnen Delft.

L

andelijk en internationaal behoort DOK tot de absolute top, vooral op innovatief gebied. De ‘shanachies’ dragen daar in 2009 hun steentje behoorlijk aan bij. Zij bezoeken met hun tourkaravaan Denemarken en Amerika en wisselen op ludieke wijze veel kennis en ervaring uit. Hun inzet wordt beloond met de Oscar onder de bibliotheekprijzen, ‘The Movers and Shakers- award’.

In 2009 zoekt DOK de zon op zodat zij in volle glorie kan bloeien.

DOK legt in 2009 vol overgave vele nieuwe verbindingen en versterkt bestaande samenwerkingsverbanden binnen en buiten Delft. Zo is DOK de enige publieke instelling in Delft die een zichtbare structurele samenwerking met de TU Delft heeft. Lezingen van Studium Generale worden druk bezocht. Ook met instellingen als Combiwerk, Stadsradio Delft, de Delftpas en Delfia Batavorum wordt intensief samengewerkt. In het licht van de ‘Kracht van Delft’, het cultureel manifest van De VAK – centrum voor de kunsten, Erfgoed Delft, Theater de Veste en DOK is er nog meer synergie gezocht. DOK ondersteunt in 2009 een aantal belangrijke projecten zoals de Club van Delft en de landelijke Patent Parade. DOK Educatie, DOK Tanthof en DOK Voorhof zetten zich samen met gemeentelijke instanties, buurthuizen, scholen en inburgeringscentra nog meer in om voor hun doelgroepen activiteiten te organiseren waardoor zij de kans krijgen zich

06 DOK

In 2009 wordt DOK ook nog eens voor de tweede keer genomineerd voor ‘de bibliotheek innovatieprijs’. Eind december roept een vakjury DOK uit tot de beste bibliotheek van Nederland. DOK wint het onder meer van de nieuwe bibliotheek in film Amsterdam (OBA). Studenten of net afgestudeerden van de verschillende faculteiten vinden een stageplek, studeren af of doen onderzoek bij DOK. Dat leidt tot bijzondere innovaties die de missie van DOK, de ‘modernste bibliotheek ter wereld’, meer dan duidelijk maakt. Een tijdens een afstudeerstage ontwikkelde softwareapplicatie voor het gebruik van erfgoed in de bibliotheek krijgt landelijk en internationaal veel aandacht. 2009 is DOK breed een bijzonder jaar. Een jaar waarin DOK heel veel erkenning krijgt voor het werk dat zij doet. Van zowel de gebruikers, de medewerkers en het veld daarbuiten. Wij zijn trots op ons DOK. Op naar 2010.


DOK

07


DOK

Een groen O een ok DO Kw on on tko erkt om aan ba ar een g geg r eve oene n in we In 2 0 de reld app 09 ze , i ar sh pri tijd nte atuur et ve . rs rb z

oal , ko rui s kg Do pieer koffi e ind app or z eze mete ivid t n o ar u a v ma eel te eel m aten ppara van en ken og sc lam ten, van hake elijk pe a l en pr en ppara n. is v inter ten eel led gebr u t e e i n k ch DO erg t Kb ie b nolo e est g esp i e in 2 aar e 00 edt d d es . Voo 9 uit aan choo rde nm Co een lig o a sch p tw mbiw ak ee e one r pa fron rk. te n b sch espa d en n: e oon ri e ma ng op n akk de ost en.

08 DOK

rs Fabian Meonye maak Medewerker Scho

:: N

Nota IEUW ’s w : mog orden zo : elijk v eel di v teleb erstuurd gitaal ank en vi a Dit b ieren af geha espa n art p deld. zorg een

a t bo vend pier en ien v snel oor le, beta foutloze ling .


Beauty & Lifestyle Minder dokken bij DOK! De meeste DOKleden gebruiken hun pas om materialen te lenen, te kopiëren, te internetten of om een lekker kopje koffie te drinken. Maar de DOKpas is meer waard. Door de afspraken die zijn gemaakt met verschillende culturele instellingen ontvangen DOKleden met hun DOKpas korting op allerlei culturele uitjes die met boeken, muziek en kunst te maken hebben. Zij kunnen onder andere met korting naar de film (DOKtips) bij Filmhuis Lumen, boekverfilmingen bij bioscoop MustSee, literaire voorstellingen van Theater de Veste en voorstellingen van Theatergroep de Flits.

Delftpas blijkt topper In het hart van DOK Centrum huist Coffee-star. ✱✱✱✱✱

In 2009 wordt een hoogtepunt

Het is niet langer nodig om in

bereikt. Op 28 februari opent

lange rijen te staan of nummertjes

wethouder Saskia Bolten op

te trekken.

feestelijke wijze het nieuwe Delftpasjaar. Vanaf dat moment is

In november wordt de 8500ste

de Delftpas ook bij DOK Centrum en

Delftpashouder bij DOK Kunst in

later ook bij DOK Voorhof en Tanthof

het zonnetje gezet. Mevrouw

te verkrijgen. Een bibliotheek-

Marilyn Warman koopt haar pas

bezoek blijkt goed te combineren

omdat ze daarmee 25% korting

met het aanschaffen van de

op het DOK Kunstabonnement

Delftpas. Even winkelen in het

ontvangt! Zij is bovendien één van

moderne winkelgebied In de Veste/

degene die het langst lid is van

Bastiaanplein en meteen een pas

DOK Kunst.

halen.

film

Bij deze espressobar zijn overheerlijke cappuccino’s en espresso’s maar ook verse muntthee, sandwiches en gezonde sapjes te bestellen. DOK is in 2009, samen met de bibliotheek Leiden, één van de locaties waar de hoogste omzet wordt gedraaid. De vele activiteiten die DOK organiseert dragen daar aan bij.

SocialDOK

> DOK is sinds begin 2009 te vinden op Hyves, Twitter en Facebook! Het aantal mensen dat zich online bij DOK aansluit groeit in een razend tempo. > dok.hyves.nl > twitter.com/DOKDelft > www.dok.info/facebook

DOK verkoopt in 2009 1035 Delftpassen! In totaal zijn er in 2009 1000 Delftpassen meer verkocht ten opzichte van 2008.

www.dok.info is in 2009 310.000 keer bezocht! Er zijn meer dan 800.000 pagina’s bekeken. DOK

09


Sophie en Sara Hoefnagel Medewerkers Delftse Boekenbende

T-shirts Ici Paris Rokken America Today Schoenen van Haren Tas van Dalen Riem America Today

10 DOK


Joke Stootman Medewerker uitleen-klantenservice

Jurk Xenia T-shirt Claudia Str채ter Ketting, armband, schoenen en tas van Haren Geurtje Ici Paris Tijdschrift DOK DOK

11


Mario Hoedemakers

Medewerker ICT

T-Shirt en hoofddoek America Today Broek Mario Hoedemakers Bril van Haren 12 DOK


Landa van Vliet

Medewerker DOK Kunst

Blouse en Rok Landa van Vliet Ketting, armband en tas van Haren

DOK

13


T-shirt en broek America Today

Loek Middendorp

Hoofd Personeel & Organisatie

14 DOK


Anouk Hagenvoort Medewerker DOK Kunst, DOK Educatie Top America Today Broek en vest Sport 2000 Tas van Haren Schoenen Anouk Hagenvoort DOK

15


Topje en rok America Today Sjaal en armband van Haren Boek DOK

Marjolein Droog

Medewerker Communicatie

16 DOK


Ruud Stift

Medewerker Communicatie, medewerker uitleen-klantenservice

T-shirt Ruud Stift

Lily de Bont Medewerker DOK Kunst, DOK Educatie

Top America Today Broek en schoenen Lily de Bont Ketting en armband van Haren DOK

17


Game Brain en Sport Battle

op t d r o w m u r t n DOK Ce 2009 i r a u n a j 5 1 g a d donder e r a w n e e t o t d omgebouw k!* e l p ’ in a r T in a r virtuele ‘B

t me n e ak s m oku. i n pt ken Sud once n s i n t e c ij ra ng uzz zelfde nten z a B k s t l e i e al ie w es zo nen h venem eerd. d r j s n t e e i ani ied spelle ndt b de g i r e n o i e e .B * E intrain uari v ats e TU g a r l a b r p d b fe e 10 attl g met B p t O in or erk Sp de menw a in s

18 DOK


Lang Leve de Games In 2006 komen de VOB, de Vereniging

een ruime meerderheid van de uitgeverijen

Openbare Bibliotheken en de NVPI,

expliciet toestemming geeft voor het uitlenen

de branchevereniging van game-uitgeverijen,

van games. In sommige gevallen betekent dit

overeen dat games deel mogen uitmaken van

een beperkte selectie, in andere gevallen stelt

de collecties van bibliotheken. Helaas biedt

de uitgeverij zijn volledige assortiment ter

deze afspraak veel beperkingen. Games mogen

beschikking. DOK Delft stelt in 2009 samen

alleen gebruikt worden om aan het publiek

met NBD Biblion uit een lijst van 350 games

te tonen binnen de bibliotheek en niet om uit

twee startpakketten voor bibliotheken samen.

te lenen. Een enkele uitgeverij geeft hier wel

Deze startpakketten vormen een eerste selectie

toestemming voor. Het aanbod is zeer beperkt,

uit het brede en gevarieerde aanbod.

terwijl de vraag van de klant blijft toenemen. Begin 2009 maken de NVPI en de VOB

DOK heeft een gamecollectie voor

nieuwe afspraken waar DOK een belangrijke

de Nintendo Wii, Microsoft Xbox 360 en

rol in speelt. Deze afspraken leiden er toe dat

Sony PlayStation 2 & 3.

Lucky LAN-party DOK in Delft heeft een voortrekkersrol op het gebied van gaming in bibliotheekland. Door het organiseren van game-events komen jong én oud elkaar tegen. Tijdens de succesvolle LAN-party DOK LAN begin 2009 bezoeken duizenden gamers en toeschouwers de bibliotheek. DOK en haar gameteam begeleiden en adviseren andere bibliotheken bij het inrichten van gameruimtes en het organiseren van game-activiteiten. In samenwerking met TGS ontwikkelt DOK een game-flightcase.

film

Gameclan DOK richt in 2008 een eigen gameclan op en niet zomaar een clan. DOK Gaming speelt in 2009 mee met meerdere populaire games bij grote nationale en internationale wedstrijden. Een serieuze clan dus. Een clan met een doel: “Het bouwen van bruggen tussen jong en oud, gamers en niet-gamers”. Dit zijn geen pubertjes die op donkere zolders eenzaam achter beeldschermen zitten, deze gamers hebben een positief verhaal over gaming en brengen dat graag naar buiten. www.dokgaming.com

Ugame-Ulearn Ugame-Ulearn is een samenwerkingsproject van de TU Delft en DOK op het gebied van gaming, mediawijsheid, nieuwe media en marketing, bekend van het jaarlijkse toonaangevende symposium in de aula van de TU Delft. Het symposium is een must voor iedereen die nieuwe media en toepassingen daarvan in het onderwijs en bibliotheken wil leren kennen en inzetten. In 2009 vindt Ugame-Ulearn voor de tweede keer plaats. Honderden bezoekers worden getrakteerd op een bijzondere dag met nationale en internationale topsprekers, entertainment en informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gaming. Meer dan 800 bibliothecarissen, mensen uit het onderwijs en de gamewereld bezochten Ugame-Ulearn. www.ugame-ulearn.com

film DOK

19


Kunst & cultuur // DOK ACTIEF

DOK is één van de grootste culturele instellingen en daarmee één van de meest intensief gebruikte podia van Delft. In 2009 vinden dagelijks activiteiten plaats die in het teken staan van literatuur, kunst, muziek, film, ontmoeting en debat. In 2009 krijgt het activiteitenprogramma DOK Actief een

prominente plek

binnen het Delftse culturele aanbod. De bezoekers-

aantallen blijven

stijgen. Er zijn workshops, lezingen, exposities,

tafelgesprekken

en inloopochtenden op het gebied van cultuur,

opvoeding,

gezondheid, werk & geld en historisch Delft.

DOK Actief biedt ruim 150 activiteiten aan in 2009.

DOK Actief trekt ruim 6.000 bezoekers in 2009.


by DOK

(18+)

DATUM

ACTIVITEIT

SAMENWERKING

OMSCHRIJVING

Gehele jaar

Cultuurjaar Delft

Gemeente Delft

Omdat 2009 Delfts cultuurjaar is, worden er veel extra activiteiten georganiseerd in samenwerking

2009

Nyama

met de Gemeente Delft en Nyama. DOK is startpunt van de Delftse Wereldreis.

Levende Letters

Vierhovenkerk,

Bijeenkomsten voor mensen die van lezen houden en het leuk vinden om met anderen over een

Boekhandels Paag-

boek van gedachten te wisselen. Tijdens deze avonden worden het thema en achtergronden van

man & Kempers

het boek toegelicht door één van onze literatuurspecialisten.

Stadsradio Delft

Elke week bespreekt Frans van Rijnswou van Stadsradio Delft samen met Maurice Buhler van

Diverse data

Diverse data

UitgeDOKterd

DOK een aantal boeken in het programma ‘UitgeDOKterd’. Live te beluisteren op dinsdag om 17.00 uur en zaterdag van 12.00 – 13.00 uur op 106.3 FM en 92.9 op de kabel. 28 februari

Openingsfeest

Gemeente Delft

Delftpas 24 maart

Beursvloer

film 4 april

Delftse etalagedag

DOK Centrum, DOK Voorhof en DOK Tanthof vieren met allerlei activiteiten dat de nieuwe Delftpas te koop is.

Bedrijf en

Tijdens de Delftse Beursvloer ontmoeten maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar in

samenleving

een informele en dynamische sfeer. De ontmoetingen leiden tot afspraken (matches) die voor beiden iets moois kunnen opleveren.

Delftse etalagedag

Gracia Khouw zet geluiden van de straat en flarden van gesprekken die zij hoort om in letterbeelden. De collage van klanken die zo ontstaat is op de ramen (etalage) van de zijgevel van DOK te zien.

15 mei

Golden Ten Loop

Golden Ten Loop

Inmiddels een traditie binnen Delft en DOK. Deelnemers kunnen zich in mei inschrijven bij DOK Centrum aan het Vesteplein van 18.00 tot 20.30 uur. De Golden Ten loop is een hardloopwedstrijd door de binnenstad van Delft en het mooie gebied ‘De Delftse Hout’, voor alle leeftijden met diverse afstanden.

12 + 13 september

19 september

Open

Open

Met muziek, historische films, historisch beeldmateriaal van Delft dat op te zoeken is via de

Monumentendag

Monumentendag

multitouchtafel en een expositie van historische kaarten.

Delftse Duitendag

Gemeente Delft

Als afsluiting van ‘De week van de armoede’ organiseert de gemeente Delft allerlei gratis activiteiten. DOK heeft live muziek in huis.

29 september

3 + 4 oktober

Info markt zelfstan-

Kamer van

Een markt met stands van accountants, banken, verzekeraars, Gemeente, Belastingdienst en de

dig ondernemen

Koophandel

Kamer van Koophandel.

St. Kunstdoelen

Delft Delftse

Met de tentoonstelling 4DELFT toont DOK Kunst werk van Jan Schoonhoven, Jan Henderikse,

Atelierroute

Jan Wisse, Aart Houtman, Jaap van den Ende, Gracia Khouw, Steven van der Kruit, Philip van Pieterson, Adriaan Quack, Christina Linaris Coridou, Truus Nienhuis, Camiela Warringa, Arjen Duinker, Henk Bouwer en Erik Pape e.a.

17 oktober

Korendag

St. Korendag

Dit inmiddels jaarlijkse evenement is een waar zangfestijn. Delft heeft immers een rijk koorleven, variërend van het grote oratoriumkoor Cantarella tot kamerkoren zoals Delft Blue.

6 november

Ouderen actief

Careyn

11 december

Delfts Dictee

Bij een aantal informatiestands kunnen ouderen terecht voor informatie over leefstijl en gezonde voeding.

Markt Het Schrijfbedrijf

DOK organiseert in samenwerking met Het Schrijfbedrijf voor de tweede maal het Delfts Dictee. 80 deelnemers strijden om de prijzen.

22 december

De Architectuurgids Delft wordt bij DOK gelanceerd.

Lancering

St. Architectuurgids

architectuurgids

Delft

Overige samenwerkingen

Gem. Delft, Reuma-

Samenwerking met orkesten en koren

DOK actief

vereniging Regio Delft,

Delfts Symfonieorkest,

Literaire Salon, Financiële

Federatie van Delftse zangkoren,

winkel, GGZ Delfland,

Krashna Musika

Mecanoo architecten,

en Het Barokensemble

Startpunt, CIO.

Bij DOK Kunst exposeren Edith Bons, Henk Molenaar, Christine Saalfeld, Gracia Khouw, Steven van der Kruit, Noëlle Cuppens, Lidy Jacobs, WAM Architecten Delft, Nada van Dalen, Nico Parlevliet en Eveline Visser.

DOK

21


De programma’s van DOK Jeugd en DOK Educatie brengen kinderen, ongeacht afkomst of leeftijd, in aanraking met kunst en cultuur. De activiteiten richten zich op leesbevordering, kunsteducatie, muziek & filmeducatie en media-educatie. In 2009 breidt DOK Educatie het aanbod voor het vmbo, DOK Kunst, DOK Muziek & film en media-educatie aanzienlijk uit. Bij het samenstellen van de programma’s wordt steeds meer gekozen voor combinaties van kunst/muziek en literatuur/muziek.

film

DOK Voorhof is de neutrale huiskamer in de wijk. Hier ontmoet jong en oud, autochtoon en allochtoon elkaar. Dat maakt deze plek zo bijzonder. DOK Voorhof organiseert verschillende projecten en activiteiten waarbij kinderen uit de wijk gratis kennis maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. In 2009 richt Voorhof zich nog meer op het bestrijden van taalachterstand bij kinderen en volwassenen. Zij start een aantal projecten op waarbij intensief wordt samenwerkt met maatschappelijke instanties, scholen, buurthuizen, de Vierhovenkerk, boekhandels en de Gemeente Delft. DOK Tanthof doet veel samen met de scholen in de wijk, jongerencentrum de Border en Breed Welzijn Delft. Zij werkt onder andere mee aan een programma waarbij het vandalisme in de wijk aangepakt wordt. Via een aantal voor jongeren aantrekkelijke culturele programma’s weten zij de jongeren te bereiken en saamhorigheidsgevoel te kweken. Door dit programma is het vandalisme aanzienlijk afgenomen. Bij alle vestigingen staan voor het eerst de Kikkerdagen op de agenda. In samenwerking met Theater de Veste wordt een groots peuterfestival georganiseerd. Twee activiteiten waar duizenden bezoekertjes op afkomen.

22 DOK

• DOK start in 2009 naast de Engelse- en Spaansook Frans- en Duitstalige voorleesactiveiten.

• D e Delftse kennisklas zoekt in 2009 zijn heil binnen DOK waardoor zij alle moderne voorzieningen bij de hand heeft.

• I n 2009 trekt het kinderboekenfestival

‘De Delftse Boekenbende’ 4.500 bezoekers.

• I n 2009 trekt het vakantiekamp ‘DOK Spettert’ 120 kinderen per dag (5 dagen).

• I n 2009 trekken de zomerfeesten bij DOK Voorhof en Tanthof ruim 800 bezoekers per vestiging.

" DOK Educatie start in 2009 met babyvoorlezen, een groot succes."

film


by DOK

(18-)

DATUM

ACTIVITEIT

SAMENWERKING

OMSCHRIJVING

Gehele jaar

Cultuurjaar Delft

Gemeente Delft/

DOK is onder andere startpunt van de Delftse Wereldreis. Topper is het Benefiet Musical Concert

2009

Nyama

door kinderen waarbij de opbrengst wordt geschonken aan Stichting Kinderpostzegels.

Muziek in de Wijk

Gemeente Delft en

Een jaar lang zijn er allerlei muziekmomenten in de wijk. Het project wordt afgesloten met een

Nyama

muziek picknick. DOK biedt oefenruimte en heeft een stand op het muziekpicknickterrein.

Gehele jaar

Gehele jaar Gehele jaar

Diverse knutselactiviteiten en voorstellingen. VoorleesExpress

Gemeente Delft

In januari start DOK met De VoorleesExpress, een landelijk initiatief om de taalontwikkeling van jonge allochtone kinderen te stimuleren.

18 januari

19 t/m 29 januari

1 + 17 juli

De Nieuwe Academie

Een kleinschalig festival gericht op jongeren en hun creatieve talenten in het teken van muziek

D11t Musiq

en mode.

Nationale

Gemeente Delft,

Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen met als doel het

Voorleesdagen

scholen

voorlezen aan kinderen te bevorderen.

Zomerfeest

Gemeente Delft,

Wijkfeesten waar DOK Voorhof en DOK Tanthof aan deelnemen.

DOK Street

Wijkcentra de Vleugel en Hofstee 13 t/m 17 juli

DOK Spettert

AV’40, St. Octopus

Vakantiekamp met workshops, activiteiten in de eerste week van de zomervakantie.

Theater de Veste,

Project waarbij leerlingen van 3vmbo een aantal culturele routes bij Delftse instellingen

VAK, Erfgoed Delft,

doorlopen. Thema: Legends

vakantiekamp 17 + 18 September

Kunstkick

MustSee, Gemeente

film 21 sept t/m vr 16 okt

Delft, div musea Expositie Boekie

VAK, St. Autoped

Boekie

Kinderen en kunstenaars uit binnen- en buitenland tonen uitnodigende illustraties, smaakvolle kunstwerken, gedichten en liedjes over snoepen, eten, drinken, tafelmanieren en nog veel meer. Meer dan 1.000 leerlingen volgen het educatief programma.

oktober

11 oktober

Kleine Boeken-

Scholen,

Kinderboekenfestival bij DOK Voorhof en DOK Tanthof met workshops en activiteiten afgestemd

bende

buurthuizen

op het thema van de Kinderboekenweek.

Delftse

Theater de Veste,

Kinderboekenfestival met workshops, schrijvers en activiteiten rond het Vesteplein.

Boekenbende

VAK, MustSee, Theatergroep Max.,

foto's

boekhandels

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij Coffee-star een gratis kopje koffie of thee (DOK Centrum). Deze actie loopt van 1 juli tot 1 augustus 2010 DOK

23


Club van Delft De Club van Delft zet de diverse instellingen en hun vrijwilligers op een overzichtelijke manier op de (digitale) kaart. Via de nieuwe website www.declubvandelft.nl is in één oogopslag te zien welke mensen en partners van de Club van Delft helpen in de stad. De Club van Delft is een Gemeentelijk initiatief dat in samenwerking met DOK vormgegeven en uitgevoerd wordt.

In de Mood(z) Op 7 maart vestigt Moodz eten en drinken zich aan het cultuurplein via het programma ‘Mijn tent is top’. DOK verzorgt, in samenwerking met de Gemeente Delft, een deel van de publiciteit. Zij werken mee aan de spectaculaire opening, te zien op dinsdag 17 maart op RTL 4 en maken samen met uitbaters George en Geoffrey het winnende promotiefilmpje over Moodz, het cultuurplein en Delft.

film 24 DOK


interieur

winkel & waren

Gonneke Wegner Hoofd Educatie

DOK introduceert in 2009 sprinters* voor populaire informatieve boeken. Dit blijkt een groot succes. De bezoeker van DOK heeft steeds meer aandacht voor de actualiteit. DOK speelt hier handig op in door producten zoveel mogelijk op nieuwsthema’s te presenteren in de bibliotheek, via de website, Facebook, Twitter en Hyves. * Pas verschenen populaire boeken worden als sprinter aangeboden en kunnen maar een beperkte tijd worden geleend.

DOK

25


Gadgets

B ij z ond e r e

innovati e s

Oobs TV In 2009 ontwikkelt de afdeling Wetenschap van DOK verschillende programma’s voor de multitouchtafel waarmee op een bijzonder eenvoudige manier door beeldend archiefmateriaal gebladerd kan worden. De programma’s komen voort uit een afstudeeronderzoek van TU Delft student Koen Rotteveel. Door de DOKpas op de tafel te leggen is het mogelijk om archiefbeelden van de straat waar de lener woont op te vragen! De gebruiker kan ook op thema zoeken. Populair thema is het spoorgebied van Delft, waar op dit moment volop wordt gesloopt en gebouwd. Door het grote succes rollen er opdrachten binnen van bibliotheken, musea en het Toeristisch Informatiepunt Delft. * Een multitouchtafel is een tafel met een ingebouwd aanraakscherm dat hypergevoelig op je vingers reageert.

Film

film

In 2009 ontwikkelt de afdeling Wetenschap van DOK Oobs TV. Een digitaal bibliotheekkanaal waarbij filmmateriaal op een eenvoudige overzichtelijke manier door bibliothecarissen aangeboden wordt.

E-reader DOK schaft een aantal E-readers aan. Bij de mediabalie kunnen bezoekers vragen stellen over of kennis maken met de nieuwe E-reader en E-books.

TankU!

Bibliotheekbussen

Digitale etalage

De afdeling Wetenschap ontwikkelt in 2009 de TankU. Het DOK Tankstation is letterlijk een aantrekkelijk gemaakt in-store tankstation waarmee je via je mp3 speler of mobiele telefoon filmpjes, verhalen of andere digitale informatie kan ‘tanken’.

Vanaf januari biedt Karmac Bibliotheek Service uit Lelystad in 7 regio’s een bibliobusvoorziening aan waarvoor het bij DOK ontwikkelde catalogussysteem Clientrix is aangekocht.

In opdracht van H2 Interactive ontwikkelt DOK de frontend (interface) van de digitale etalage. Een interactief touchscreen waarop boeken, CD's en DVD’s worden getoond. Bibliothecarissen kunnen zo een deel van de collectie extra onder de aandacht brengen. www.digitale-etalages.nl

26 DOK

artikel


Oobs TV rolt landelijk uit

T-shirt, broek, schoenen en pet America Today

DOK AGORA compleet (interactief verhalenscherm)

film DOK

27


Trudie van Starrenburg Medewerker DOK Muziek & film Pak Trudie van Starrenburg Sjaal en ring van Haren Lipgloss en geurtje Ici Paris

Digitale versie van dit magazine met links naar diverse filmpjes www.dok.info/jaarverslag


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.