Page 1

Časopis o bednění

1/2012 · www.ceskadoka.cz

Stavba Trojského mostu úspěšně pokračuje

Trojský most

Most přes Opatovický kanál

Staxo 40

Mr. Fachmann

nový most v Praze … strana 3 lehká nosná konstrukce … strana 6

přesun výsuvné skruže BERD … strana 9 komiks o Doce … strana 15


2

Doka Xpress

Editorial

Aktuality

 Most přes Tisu Maďarská Doka dodala vozíky pro letmou betonáž s integrovaným bedněním na most přes Tisu v Maďarsku. Tento velký projekt proběhl s optimálními výsledky povrchu betonu a krátkým pracovním taktem. Na základě této zkušenosti objednala maďarská stavební společnost Hídépítö další dva páry vozíků pro letmou betonáž pro svůj další projekt.

Vážení obchodní přátelé, v jarním vydání tohoto časopisu jsem hovořil o tom, že i přes některá pozitivní srovnání s rokem 2010 se o oživení ve stavebnictví hovořit nedá. S příchodem 2. pololetí u nás ale dochází k velké změně ve výdeji bednění, manipulujeme s tonáží větší než v době konjuktury v sezoně 2008! Je to nečekaný jev, který má za následek nábor pracovníků do skladů a zavedení dvou směn. Nárůst obratu se ale pohybuje pouze v jednotkách procent a o zlepšení hospodářského výsledku se hovořit nedá. Stále je slyšet z médií, že je zde již druhá fáze krize, daleko hlubší než první. Ptáme se: „Kde je vlastně pravda, proč neplatí ekonomické zákony?“ Jak výstižný je úvodník pana šéfredaktora časopisu Stavitel 09/2011, kde parafrázuje hlasatele BBC při stávce meterologů, uvedl vlastní předpověď slovy: „Když se podívám z okna, je tam slunečno a jak bude za hodinku nikdo neví.“ Další den byla v novinách zpráva – nejpřesnější předpověď za posledních 50 let. Stejná situace je nyní v českém stavebnictví. Přesto i v této hospodářské situaci dodáváme bednění např. na stavbu Trojského mostu v Praze, na most přes vodní kanál v Opatovicích i na velmi atypický přechod pro zvěř na D8 u Lovosic. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za spolupráci v roce 2011 a pro rok 2012 popřát hodně stavebních zakázek, v osobním životě hodně štěstí, zdraví a pevné nervy! Ing. Karel Novotný jednatel společnosti

 Most přes řeku Sávu Nejdůležitější součástí projektu zvýšení kapacity dopravní infrastruktury v Bělehradě je nový most přes řeku Sávu. Se svými 200 m vysokými pylony se tento zavěšený most stane novou dominantou hlavního města Srbska. Pro hladký průběh výstavby dodává firma Doka mnoho různých systémů bednění.

 Most přes Mississippi Illinois – Nový 1.500 ft. dlouhý zavěšený most přes řeku Mississippi bude spojovat centrum St. Louis a jihozápad Illinois. Most bude třetím nejdelším v USA.

Obsah 

Strana Trojský most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Staxo 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Most pro biokoridor u Bílinky

Trojský most

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SO 201 Most přes Opatovický kanál

. . . . . . . . . . . . . .

8 9

Atlantik Děčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Chladicí věže v USA Staxo 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hydraulické bednění pro tunely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Krátce ze staveb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krátké zprávy

14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Komiks Mr. Fachmann

SO 201 Opatovice

11


Leden 2012

Trojský most Výstavba Trojského mostu úspěšně pokročila do fáze realizace hlavního pole mostu přemosťujícího Vltavu. Pracovníci Metrostavu postupně betonují jednotlivé díly desky pomocí stolů Doka.

 Bednění koncové oblasti hlavní mostovky

Fakta Číslo objektu SO 9031.01 Délka mostu 262,1 m Rozpětí polí

200,4 m + 40,4 m Dodavatel mostu

Metrostav a.s. Nový pražský most spojující ulici Partyzánskou v Holešovicích s ulicí Povltavskou v Tróji bude v budoucnu sloužit tramvajím, autům, cyklistům i pěším. Napojen bude prostřednictvím tunelového komplexu Blanka až na Strahovský tunel a Jižní spojku, na severu zajišťuje propojení se severní výpadovkou křižovatka Trója. Po dokončení veškerých prací spatříme nad Vltavou most, sestávající se z hlavního pole tvořeného ocelobetonovým plnostěnným předpjatým síťovým obloukem s dolní

mostovkou z předpjatého betonu a prefa-příčníky, na který navazuje inundační most navržený jako předpjatý trámový monolit. Inundační most Nosná monolitická konstrukce inundačního mostu byla betonována postupně ve třech fázích. Nejprve krajní třetina směrem od opěry O1, následovala krajní třetina od středového pilíře P2 a na závěr byla realizována střední třetina mostovky. Doka přispěla k úspěšné realizaci návrhem

Objednatel

Hlavní město Praha

3


4

Doka Xpress

 Zdvihání stolu mezi prefa-příčníky hlavní mostovky

 Vizualizace přechodu hlavní mostovky a inundačního mostu

a dodávkou bednění převážně složeného z prvků systému Top50 podporovaného těžkou podpěrnou konstrukcí Pižmo dodanou Metrostavem. Vzhledem k tvarové náročnosti způsobené průběžnou změnou polohy a průřezu podélníků bylo třeba navrhnout bednění s možností plynulého nastavení a výškové rektifikace v jakémkoliv příčném řezu konstrukce. Návrh byl také zásadně ovlivněn nárůstem zatížení na bednění ve fázi realizace podélného a příčného předpětí konstrukce. K úspěchu vedla úzká spolupráce mezi projekčním týmem Doky, projektanty mostu a zhotovitelem stavby. Výsledkem je monolitická konstrukce splňující nejpřísnější kritéria z hlediska povrchů a přesnosti zhotovení. Stav na stavbě V současné době se výstavba nachází ve fázi realizace monolitické desky

hlavního pole mostu. Deska mostovky je rozdělena do třinácti betonážních dílů, harmonogram výstavby přesně určuje dobu jednotlivých prováděných fází výstavby. Nejprve je třeba realizovat koncové oblasti, tedy betonážní díly jedna na holešovické straně a třináct na trojské straně, jejichž součástí jsou masivní monolitické koncové příčníky. Následně je betonována deska dalších úseků. Bednění hlavní mostovky Bednění koncových oblastí sestává ze dvou částí. První část je rámová konstrukce sestavená z prvků systému Top50, která je uložena na těžkou podpěrnou konstrukci Pižmo. Druhá část jsou Doka-stoly jejichž součástí je podvěšené lešení, a s jejichž pomocí jsou realizovány také zbylé úseky desky. Bednicí stoly jsou smontovány z příčných ocelových nosníků, podélných dřevěných nosníků H20 top, podkladové


Leden 2012 překližky a bednicích desek Doka 3-S eco. Lešení zavěšené pod stoly je ze systému Staxo 40. Při osazování je nejprve třeba předem sestavený stůl s lešením vytáhnout z lodě mezi prefa-příčníky. Vytažení je prováděno z plošin osazených na horní hrany prefa-příčníků pomocí čtveřice hydraulických válců. Po zajištění stolů jsou z podvěšeného lešení osazeny na předem zabetonovaná závěsná místa prefa-příčníku konzoly a závěsné prvky sloužící po uvolnění vytahovacích prostředků jako podpora stolů. Následně jsou dobedněny prostory mezi prefa-příčníky a stolem tak, aby sestava byla připravena k betonáži desky. Po betonáži a předepnutí jsou stoly opět pomocí hydrauliky spuštěny na loď skrze čtveřici prostupů ve vybetonované desce. Plošiny Vzhledem k potřebě výše zmíněného vytahování Doka-stolů mezi prefa-příčníky a posléze spouštění těchto stolů na loď, byla Doka oslovena firmou M-TEK zajišťující pro Metrostav tuto činnost, zda by se nepodílela na tomto procesu. Po konzultacích a specifikaci okrajových podmínek jsme navrhli trojici plošin přesouvaných a podporovaných stoličkami osazenými na horní hranu prefa-příčníků. Plošiny jsou

tvořeny podélnými nosníky SL-1 a roznášecím roštem Top50 sestaveným tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní a provozní požadavky. Snahou tohoto článku bylo ve zkratce popsat konstrukci mostu a segmenty dodávané naší firmou na tuto stavbu výjimečnou svým rozsahem a náročností. Rád bych zakončil heslem, které slýchám od kolegů po náročných koordinačních poradách, na kterých nacházíme řešení i těch nejsložitějších problémů: „Mostu zdar“.

 Bednicí plášť inundačního mostu

 Bednění inundačního mostu 2. fáze s přípravou bednění koncové oblasti hlavní mostovky

5


6

Doka Xpress

  Podepření průvlaků výšky 1,0 m, podpěrná výška 7,5 m, stavba – Obchodně zábavní centrum Nová Karolina

Staxo 40 – lehká nosná konstrukce Nízká hmotnost, ideální ergonomie rámů a malý počet dílů, snadná manipulace a rychlá montáž – to je Staxo 40.

  Bezpečné pracovní místo vytvořené pomocí konzoly

Staxo 40 je nová nosná konstrukce určená pro variabilní použití v pozemním a inženýrském stavitelství. Hlavní využití najde zejména v oblastech, kde dosavadní systémy pro podepírání vodorovných konstrukcí nebyly zcela využity, nebo práce byla namáhavá. Staxo 40 vychází z osvědčené koncepce rámových systémů Doka, s novou geometrií rámu má zjevné výhody

oproti tyčovým systémům, zejména v oblasti rychlosti montáže, bezpečnosti a transportu sestavené nosné konstrukce. Při vývoji Staxa 40 byla využita znalost stavebního prostředí a potřeb uživatele. Výsledkem je systém, který je uživatelsky přívětivý a poskytuje zákazníkovi maximální užitek. Rychlost, bezpečnost a snadná manipulace Nosná konstrukce Staxo 40 může být sestavena jako jednotlivé věže, nebo v řadách (prostorová skruž). Rámy se spojují pomocí diagonálních křížů – tato konstrukce je výhodná díky malému počtu dílů a logickému postupu montáže. Při návrhu a konstrukci Staxa 40 byla použita metoda konečných prvků, což umožnilo maximálně snížit hmotnost rámů i příslušenství. Bylo dosaženo výborného poměru mezi nosností a vlastní hmotností. Konstrukce rámů s H geometrií a možnost uchopení rámu v těžišti vede k usnadnění práce, manipulaci s rámem zvládne jedna osoba. To vše, spolu s integrovanými závěsnými body pro osobní ochranné prostředky proti pádu, čepy s integrovanými pojistkami pro osazení diagonálních křížů a rozsáhlým příslušenstvím přispívá k vysokému bezpečnostnímu standardu. Systémové podlážky s pojistkou proti nadzdvihnutí lze využít při


Leden 2012

 Stabilní a bezpečné podepření průvlaku v kombinaci s nosníkovým systémem

montáži nebo jako celoplošnou podlahu v jakékoliv výšce nosné konstrukce. Variabilní konstrukce pro různé požadavky Délka diagonálních křížů od 100 cm do 300 cm umožňuje optimální využití materiálu a přizpůsobení půdorysu. Tři výšky rámů, 90 cm, 120 cm a 180 cm spolu s výškově stavitelnými hlavovými a patními vřeteny umožňují přesné výškové nastavení. Podle potřeb a přání zákazníka lze Staxo 40 doplnit o žebříky usnadňující výstup na věž nebo konzoly pro vytvoření bezpečného pracovního místa na okraji stropní desky. Montáž a přemísťování věží Rámová konstrukce Staxa 40 umožňuje montáž věží naležato. Jedná se o nejbezpečnější a nejrychlejší způsob montáže nosné konstrukce. Hotová věž včetně hlavových a patních vřeten, příp. podlah se zvedne jeřábem a postaví na místo použití. V případě montáže nastojato lze využít montážní podlážky a předstihové zábradlí nebo osobní ochranné prostředky proti pádu uchycené do definovaných úchytných bodů. Smontované věže, případně i s horní konstrukcí, lze přemísťovat jeřábem nebo pomocí transportních koleček. Oblasti použití Lehkou nosnou konstrukci Staxo 40 lze optimálně využít pro: - konstrukce s podpěrnou výškou přes 5 m, kde je práce se stropními podpěrami namáhavá a nehospodárná nebo již nelze použít stropní podpěry - tloušťky stropních konstrukcí nad 30 cm - okrajové oblasti stropních desek pro zvýšení stability a bezpečnosti nosníkového bednění - podepření průvlaků - šikmé stropy, nájezdové rampy - stropy v silech, bioplynových stanicích - v případě potřeby přemísťování celých

bednicích jednotek nebo stolů jeřábem nebo na kolečkách - menší mosty a propustky s tloušťkou desky do cca 50 cm - mostní konzoly - spřažené ocelobetonové mosty Zkušenosti za 1,5 roku na českém trhu Na český trh byla nosná konstrukce Staxo 40 uvedena na jaře 2010. Od té doby si našla mnoho příznivců v řadách našich zákazníků, ale i uživatelů tyčových systémů. Pracovníci, kteří Staxo 40 montují, vyzdvihují zejména malou hmotnost rámů i sestavených věží. Pro ekonomiku stavby a dodržení termínů je zajímavý poměr mezi cenou systému, jeho nosností a rychlostí výstavby. Mezi významné stavby realizované s pomocí Staxa 40 patří Obchodní centrum Nová Karolina v Ostravě, bioplynové stanice po celé republice, Trojský most v Praze, Ikea Praha - Černý Most. Kompletní informace o systému naleznete na www.staxo40.com nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

Doka tip Díky rámové konstrukci lze věže smontovat naležato, celou věž včetně nohou, hlav a podlážek zdvihnout jeřábem a přemístit na místo použití. Jedná se nejbezpečnější a nejrychlejší způsob montáže nosných konstrukcí.

 Ergonomický tvar umožňuje uchopení rámu v těžišti

7


8

Doka Xpress

 Celkový pohled na stavbu

Fakta Konstrukce přesýpaný tunel

se střední podporou délka 47,5 m šířka 32,2 m

výška nosné konstrukce

7,16 m Zhotovitel Klement a.s., středisko železobetonových konstrukcí SKAML Třebíč

 Bednění stěny tunelu

Most pro biokoridor u Bílinky Na novém úseku D8 v úbočí vrchu Lovoš bylo nutné vybudovat přechod nadregionálního biokoridoru K13 přes dálnici. Konstrukce Objekt přesýpaného tunelu je tvarově složitý jak v příčném, tak podélném směru. Současně se jeho podélná osa svažuje k Lovosicím ve sklonu 3°. Zásadními problémy, které jsme na konstrukci bednění museli řešit, bylo zachycení vztlakových sil a zajištění stability bednění stěn, u podpěrné skruže stropní desky tunelu potom zachycení vodorovných sil. Realizace Podle doporučení techniků České Doky vyjednal vedoucí střediska železobetonových konstrukcí Klement a.s. Ing. Vladimír Mlnařík změny v umístění dilatací, smršťovacích a pracovních spár. Výsledkem bylo rozdělení objektu do 5 dilatací, u stěn navíc s vloženými smršťovacími spárami vždy uprostřed dilatace. Tím byla umožněna optimalizace bednění pro efektivní postup bednicích a betonářských prací a současně minimalizovány nutné náklady na bednění. Bednění krajních stěn tunelu bylo realizováno pomocí dvou sad bednění Top50 na každé stěně s atypickými nástavci v čelech tunelu. Stabilita bednění stěn byla zajištěna pomocí opěrných rámů Universal na jedné, resp. kombinací podpěrných věží Staxo100 s vřetenovými vzpěrami na dru-

hé boční stěně tunelu. Střední stěna s pilíři byla betonována do rámového bednění Framax X-life. Na bednění stropu tunelu byly použity podpěrné věže Staxo100 s bednicím pláštěm v systému Top50, doplněném ramenáty pro dosažení přesného tvaru konstrukce tunelu. Bednění jsme rozdělili do jednotlivých stolů tak, aby byl umožněn postupný převoz bednění do dalšího záběru. Nasadili jsme celkem 5 sad stropního bednění v rozsahu 2,5 délky dilatace tak, aby byly současně podbedněny 2 dilatace s oboustranným přesahem bednění pro bezpečný pohyb pracovníků a vybednění čel stropní desky. Do dalšího postupu se přesunuly vždy 2 sady bednění stropu, takže nedocházelo k prostojům kvůli nutným technologickým přestávkám. Odbedněné záběry stropní desky byly dodatečně podepřeny pomocí stropních podpěr Doka Eurex 20 700. Díky obrovskému nasazení a dlouhodobým zkušenostem pracovníků střediska železobetonových konstrukcí SKAML Třebíč byla nosná konstrukce tunelu přes počáteční zpoždění dokončena v plánovaném termínu a vynikající pohledové kvalitě betonu.


Leden 2012

SO 201 Most přes Opatovický kanál

 Celkový pohled na výsuvnou skruž BERD a kolejovou dráhu

Na stavbě I/37 Březhrad – Opatovice – SO 201 Most přes Opatovický kanál proběhla začátkem letošního července zajímavá akce.

Fakta

Po dokončení prvního ze dvou souběžných mostů bylo nutno přesunout výsuvnou skruž BERD opět na začátek hotového mostu a zde jí připravit pro betonáž druhého mostu. V běžných případech je po přesunutí celá 90 metrů dlouhá konstrukce rozebrána a následně znovu sestavena v nové poloze, přibližně o 15 metrů vedle. Tato operace trvá skoro 2,5 měsíce a je při ní potřeba přemístit více než 300 tun materiálu. Technici firmy Eurovia proto kvůli eliminaci tohoto časově i finančně velice náročného procesu navrhli a následně realizovali zcela novou a unikátní technologii bočního přesunu skruže. Nejprve se celá konstrukce přesunula zpět o šest polí až za krajní opěru. Přesun o jedno pole trval jeden den, takže zhruba za týden byla konstrukce na konci

08/2010 - 09/2011

přejezdu najeta na ocelových podpěrných blocích, pod nimiž již byla kolmo umístěna kolejová dráha s vozíky. Jen pro zajímavost, podobná kolejová dráha i vozíky byly použity již v roce 1975 při známém přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Pro vlastní boční posun byly použity hydraulické zdvihací lisy fy Škoda o nosnosti 200 tun. Před a za vozíky byly pokládány ocelové nebo dřevěné klíny, které zajišťovaly vozíky proti nežádoucímu pohybu. Celá operace trvala pouhých 11 hodin a realizovali ji 4 technici a 18 dělníků. Závěrem lze konstatovat, že tuto náročnou operaci se podařilo uskutečnit jen díky technické invenci a zkušenostem pracovníků firmy Eurovia a díky tomu také ušetřit i spoustu času a nemalou část finančních prostředků.

Prováděcí firmy

Strabag a.s., Eurovia CS a.s. Doba výstavby Použité systémy

TOP 50, výsuvná skruž Berd Délka mostu 238 m

 Hydraulický lis použitý pro přesun výsuvné skruže BERD po kolejové dráze

9


10

Doka Xpress

 Probíhající revitalizace objektu Atlantik

Atlantik Děčín Fakta Stavební firma

Viamont DSP, a.s. doba výstavby

03/2011 – 04/2012 Investor

statutární město Děčín

Revitalizace objektu Atlantik na knihovnu a multimediální centrum. Na hraně centrální zóny a pohledově exponované nábřežní části města Děčín vzniká novostavba knihovny a multimediálního společenského centra s dalšími přídavnými funkcemi. Revitalizací vznikne nová svébytná stavba, která bude vybudována na místě stávajícího objektu Atlantik. Pozůstatky suterénu původní budovy budou zcela odstraněny. Jedná se o železobetonový, monolitický, stěno-sloupový objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Půdorys nadzemních podlaží má nepravidelně zvlněný tvar vepsaný v obdélníku o rozměrech cca 32,0x48,0 m. Čtvrté (po-

 Bednění stropů

slední) nadzemní podlaží obdélníkového půdorysu cca 19,0x36,5 m je ustoupené a zastropené plochou střechou. V úrovni 2.NP je umožněn vstup do objektu po venkovní železobetonové lávce ve tvaru zvlněného „Y“. Zásadním předpokladem pro úspěšné zvládnutí akce bylo včasné zhotovení železobetonového skeletu. Proto již při stavbě skeletu byly realizovány činnosti uvnitř budovy i na opláštění fasády. Pro výstavbu skeletu byly používány dva stabilní jeřáby a pracovalo na něm 20-30 tesařů, železářů a betonářů.


Leden 2012

 Trvale namontované pracovní plošiny jsou součástí všech šplhacích jednotek podél celého obvodu věže. Tento detail zásadním způsobem příznivě přispívá ke zvýšení bezpečnosti a efektivity práce.

Chladicí věže v USA

Fakta místo a název stavby Bray-

ton Point Cooling Towers, Somerset, Massachusetts

ZÁKAZNÍK

Největší elektrárna na fosilní paliva Brayton Point v Nové Anglii bude mít dvě chladicí věže s přirozeným tahem navržené k redukci množství chladicí vody vypouštěné do zálivu v Mount Hope. Každá bude 500 ft vysoká a 370 ft široká se sílou stěny v dolní části 20 in. Proměnný tvar chladicích věží vyžaduje flexibilní bednicí systém, který je možno lehce přizpůsobit měnícímu se průměru věží. Samošplhací bednění chladicích věží SK 175 lze plně přizpůsobit tomuto hyperbolickému tvaru věží. Systém bednění sestává z nastavitelných ocelových bednicích panelů připojených k plně automatizovanému šplhacímu systému, který se kotví ke dříve betonovanému pásku věže. Vlastní šplhání je prováděno elektromechanickým systémem. Nejprve se zvedá vodící rám a následně pracovní rám s bedněním. To dělá systém kompletně nezávislý na jeřábu. Součástí každé jednotky jsou široké pracovní plošiny – po obvodu celé věže.

sláno z rakouské Doky do Port Newark / Elizabeth Terminal v N.J., dále pak nákladní dopravou na staveniště v Massachusetts. Bylo dodáno přibližně 26.000 sq.ft. bednění a 228 šplhacích jednotek SK 175. Celková plocha dodaného bednění je ekvivalentní ploše dvou fotbalových hřišť.

Systém je navržen pro betonování celého pásku věže v jeden den. To minimalizuje množství práce a zrychluje čas potřebný pro bednění dalšího taktu. Více než 80 kontejnerů vybavení bylo ode-

Po dokončení bude do každé věže proudit 360.000 galonů vody za minutu. O to se budou starat čtyři čerpadla, každé s výkonem 4.900 hp. Věže by měly být v provozu od května 2012.

Pro splnění termínu bylo nutno pracovat 10 hodin denně, bednění je proto vybaveno plošinami zahrnující vytápění, přenosné koupelny a čistící boxy pro nářadí. Pracovní plošiny mohou být nakláněny otáčením jednoho centrálního vřetena v rozsahu 22 stupňů, což umožňuje jejich vyrovnání do horizontální polohy vůči měnícímu se tvaru chladicí věže.

Kiewit Infrastructure Group použité systémy bednění chladicích věží SK 175 Plocha bednění 26.000 sq. ft.

 Proměnný tvar chladicích věží vyžaduje flexibilní bednicí systém, který lze jednoduše přizpůsobit jejich měnícímu se průměru.

11


12

Doka Xpress

 Bednicí tunelová forma od firmy Doka při nasazení na rozpletu tvaru písmene Y v sekci u Erstfeldu Gotthardského tunelu.

Hydraulické bednění pro tunely Dvě větve ve tvaru „Y“ Gotthardského tunelu ve Švýcarsku byly bedněny plně hydraulickými formami tunelového bednění od firmy Doka.

Beat Blindenbacher Project Manager AGN Strabag

Slovo profesionála „Profesionální podpora z Doky, prováděná přímo na stavbě, výrazně urychlila montáž bednicí formy, stejně tak pak zabezpečila hladký průběh bednících prací.“

Dodavateli části tunelu v úseku „Amsteg a Erstfeld“ je sdružení firem Strabag Tunnelbau Schweiz a Strabag Spittal/Drau. Tunelové bednění Doka je cyklicky nasazeno při realizaci ostění tunelu na úseku dlouhém 7.400 m včetně atypických křížení ve tvaru Y. Systémové řešení Stěžejním úsekem stavby je rozpletová část tunelu, která má tvar písmene Y a ve které dochází i k významným změnám v proporcích tunelových trub (výška se mění z 7,92 m na 5,72 m a šířka z 17,65 m na 10,40 m). Bednicí vozík byl navržen tak, aby ho bylo možno přizpůsobit změnám tvaru tunelu. Je komplet osazen hydraulikou a při jeho přestavbě na menší průřez bylo využito 75 % původních dílů.

Robustní a bezpečný Základní stavební konstrukcí tunelové formy bednění je stavebnicový systém vysokonosných komponentů bednění DOKA SL1. Bednicí plášť tvoří nosníkové bednění TOP 50 sestavené z nosníků a paždíků. Výškové nastavení tunelové formy, jakož i sklápění jednotlivých dílců bednění TOP 50 je ovládáno hydraulikou. Celkem je na tunelu použito 144 hydraulických cylindrů. Forma je osazena pracovními plošinami a obsluha může zcela bezpečně pracovat na všech fázích pracovního cyklu. Pro přesun 170 tunového vozíku jen stisknete tlačítko Přesun bednicí formy do dalších pracovních taktů je rovněž zajišťován hydraulikou. Systém je opatřen elektronikou, která


Leden 2012

„hlídá“ formu v době přejezdu. 170 tun těžká forma se snadno, stiskem tlačítka ovládání, rychle a přesně přesune do polohy dalšího betonovaného taktu.

Fakta název stavby Gotthardský úpatní tunel místo Švýcarsko zákazník sdružení firem Strabag Tunnelbau Schweiz a Strabag Spittal/Drau výzva Tunelová forma bednění, navzdory své únosnosti a mohutnosti, musí být adaptabilní, jak pro běžný tvar tunelu, tak i pro přechodové tubusy v oddíle u rozpletu. Zároveň musí být zcela bezpečná pro pracovníky obsluhy. použité systémy

Top 50, SL-1

 Hydraulika 170 tunového bednicího vozíku firmy Doka ovládala veškeré pohybové procesy formy, tj. zabednění, odbednění, výškové nastavení i posun do dalšího pracovního taktu

13


14

Doka Xpress

Krátce ze staveb   Palác Křižík II

Koncem roku 2010 byla v Praze na Smíchově zahájena výstavba nového kancelářského objektu s názvem „Administrativní budova Palác Křižík II“, jehož investorem je společnost Smíchov Terrasse s.r.o. Jako zhotovitel stavby bylo vybráno „Sdružení Administrativní Budova Palác Křižík II“. Vedoucím členem sdružení a zároveň dodavatelem betonových konstrukcí je firma VCES a.s. a jako člen firma Průmstav FCC. Dne 5.5.2011 byla zahájena hrubá stavba, jejíž největší část tvoří železobetonové konstrukce a to ve 4.PP a 7.NP. Realizací betonových konstrukcí byla pověřena skupina pracovníků kolem Ing. Jana Čejchana. Vedoucím projektu byl určen Ing. Pavel Tomáš. Na této stavbě je využíváno mnoho bednicích systémů firmy Doka, například sloupové bednění KS, jednostranné bednění Framax Xlife nebo bednicí stoly Dokamatic. Všechny používané systémy byly navrhovány s maximálním možným zřetelem na bezpečnost práce.

  Oddychové a relaxační centrum Chomutov Firma ARMO Construct s.r.o. staví v Chomutově nové centrum pro relaxaci, jehož součástí bude víceúčelový rekreační bazén a dětský bazén. Objekt bazénového zařízení bude dvoupodlažní a v odděleném prostoru bude samostatně umístěn sportovní bazén 25 m s osmi drahami. Na veškeré viditelné betonové plochy jsou kladeny vysoké nároky na jejich finální strukturu. Z důvodu rozsáhlosti a komplikovanosti celé akce byla použita celá škála bednicích systémů - např. Frami, Framax,Top50, H20, Dokaflex. Náročná byla především konstrukce obvodového pláště.


Leden 2012

15


16

Doka Xpress

Krátké zprávy Novinky, Termíny, Tisk, Oznámení

Nové vybavení skladů

Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců ve skladech a také pro zvýšení produktivity práce byly v roce 2011 realizovány následující investice: V Brně linka na rámové bednění, na které probíhá veškeré čištění prvků Framax a částečně také prvků Frami. Přímo na této lince se provádějí také drobné opravy. 

Stanová hala Ostrava

Linka na rámové bednění v Brně

V Brně a v Ostravě linka na přebírku stropních podpěr a nosníků, která se dá využít také na jiné druhy bednění, jako jsou ocelové paždíky, opěry bednění a jiné. Dále byly na skladové ploše v Brně a Ostravě umístěny stanové haly na uložení materiálu, u kterého není vhodné jeho skladování na volné ploše. Brněnská hala má 200 m2 a ostravská 300 m2. V Ostravě bude ještě do konce roku v mycím boxu umístěn jeřáb na manipulaci s rámovým bedněním při jeho čištění.

50 let německé doky

23. března 2011 oslavila jubilejních 50 let Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH. Od skromných začátků se vyvinul z této první dceřinné společnosti Umdasch AG jeden z největších dodavatelů bednění v Německu, který je se svými šestnácti pobočkami a rozsáhlými nájemními sklady připraven dodávat stavebním firmám nejmodernější produkty v oblasti bednění.

Linka na přebírku stropních podpěr a nosníků v Brně

www.doka.cz Tiráž texty: Ing. Karel Novotný sen., Ing. Karel Novotný jun., Ing. Jan Bednář, Michal Žoha, Václav Lorenc, Bc. Václav Smetana, Štefan Jajko, Lukáš Budín, Pavel Linhart, Miroslav Ptáček, Josef Koudela DiS., foto: Josef Koudela DiS., archiv Doka, komiks napsal a nakreslil: Josef Pernikl, grafická úprava: Josef Koudela DiS. a Erkotyp, distribuce: hromadně mezi zákazníky fy Česká Doka, náklad: 1000ks

Česká Doka - bednicí technika spol. s r.o. Pobočka Praha Za Avií 868 CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice Tel.: +420 284 001 311 Fax.: +420 284 001 312 E-mail: ceska@doka.com

Pobočka Brno Kšírova 265 CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice Tel.: +420 543 424 711 Fax.: +420 543 424 712 E-mail: brno@doka.com

Pobočka Ostrava ul. Palackého 1144/80 CZ 702 00 Ostrava - Přívoz Tel.: +420 595 134 611 Fax.: +420 595 134 612 E-mail: ostrava@doka.com

/1_2012  
/1_2012  

http://www.doka.com/web/media/files/newsroom/1_2012.pdf