Page 1

Časopis o debnení

1/2009 · www.doka.sk

Dômyselne riešené presúvanie debnenia

Bez demontáže

D1 Sverepec - Vrtižer

Pohľadový betón

Absorbér úderov

presúvané debnenie na mostnom objekte … str. 3 vďaka trojvrstvovým doskám 3-SO … str. 4

nová dominanta Považskej Bystrice … str. 6

pri novovyvinutých stropných podperách … str. 11


2

Doka Xpress

Editorial

Doka News  Vancouver TV Towers

Kanada – Obidve bytové a administratívne budovy Concord Pacific Towers vo Vancouveri, Kanada, disponujú 6 podzemnými podlažiami určenými na parkovanie a 3 medzipodlažiami. Z tohto pódia vyčnievajú dve veže - 38 a 28 podlažná. Doka pre tento projekt dodáva kompletné riešenie debnenia. Vážení čitatelia! Vitajte pri novom Doka Xpresse, časopise o debnení. Aby ste Váš drahocenný čas využili čo najefektívnejšie, rozhodli sme sa vydávať časopis v novom prevedení. Výhody, úžitok a zaujímavé riešenia debnenia sú teraz viditeľné už na prvý pohľad. Momentálne sa nás všetkých týka svetová finančná kríza, ktorá sa dostala aj k stavebnému priemyslu. Kvôli nedostatočnej likvidite je množstvo projektov na neurčitý čas odložených alebo pod finančným tlakom realizovaných veľmi rýchlo. Požiadavky na podniky realizujúce stavby preto stúpajú. Stavebné podniky sa musia viac ako inokedy spoliehať na kvalifikovanosť svojich dodávateľov. Doka je vďaka svojej podnikovej kultúre, rozsiahlej ponuke hospodárnych debniacich možností a služieb garantom stabilných obchodných a pracovných vzťahov. S atraktívnymi nájomnými riešeniami, zaujímavými riešeniami na kúpu a odkúpenie Vám Doka ponúka aj v hospodársky ťažkých časoch zaujímavé koncepty pre Vaše stavebné zámery a plány. V tomto vydaní Doka Xpress nájdete zaujímavé príklady realizácie stavieb. Želám Vám veľa úspechov! Doka bude pre Vás na Vašich stavbách aj naďalej spoľahlivým partnerom. Ing. Ľudovít Molnár Konateľ spoločnosti Doka Slovakia, Debniaca technika s.r.o.

 Most nad riekou Mondego

Portugalsko – Dvojité piliere 675 m dlhého mosta kladú kvalitou pohľadového betónu a ryhovaným povrchom vysoké požiadavky na riešenie debnenia. Veľkoplošné prvky Top 50 z Doka servisu hotových súborov zhotovených na mieru umožňujú exaktnú realizáciu.

 Administratívne budovy

4G10 a 4G11

Malajzia – V meste Putrajaya sa realizujú bez použitia žeriava dve 40 poschodové výškové administratíve budovy pomocou nasadenia 52 konzol hospodárneho samošplhacieho debnenia Doka-Xclimb 60. Vedenie stavby presvedčila obzvlášť jednoduchá a bezpečná obsluha.

Obsah 

Strana Mostný objekt 215 na D1 – presun debnenia bez demontáže Individualita betónových povrchov vďaka doskám 3-SO

Most na D1 Vrtižer

�����������������������

3

�������������������������������

4

Mestská estakáda diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer pri Považskej Bystrici

�������

6

Estakáda Freimann v Mníchove – náročný most s prenajímateľným debnením ����������������������������������������������������������������������������������� 8 Prime Tower

55 poschodí Prime Tower šplhaných bez použitia žeriava ���������������������������� 10 Nová Doka - stropná podpera Eurex top s absorbérom úderov V skratke

Eurex top

������������������������

11

����������������������������������������������������������������������������������

12


Jún 2009

t Sada na driek piliera – nosníkové debnenie TOP50 + drevené ramenáty

Fakty STAVBA Most 215 na D1

Fričovce – Prešov západ

LOKALITA

Svinia – Prešov západ NOSNÁ KONŠTRUKCIA monolitická, dvojtrámová, navrhnutá ako desaťpoľový spojitý nosník ROZPÄTIE POLÍ

29,0 + (8 x 35,0) + 29,0 m

VÝŠKA NOSNEJ KONŠTRUKCIE

1,85 m

DĹŽKA NOSNEJ KONŠTRUKCIE

338,0 m

ŠÍRKA HORNEJ DOSKY 11,55 m

Presun debnenia bez demontáže Výstavba diaľnic a mostov úspešne napreduje aj vďaka Doka debneniu. Príkladom je most 215 budovaný na diaľnici D1 Fričovce-Prešov západ. Na uvedený mostný objekt Doka dodávala debnenie pre nosnú konštrukciu a piliere. Podopretie celej nosnej konštrukcie zabezpečil dodávateľ stavby. Debnenie pilierov Na debnenie 9 atypických pilierov priemernej výšky 12,5 m bolo navrhnuté nosníkové debnenie Top50 s drevenými ramenátmi. Kvôli atypickému tvaru sa betonáž realizovala v dvoch výškových záberoch a podľa toho vznikli dve samostatné sady debnenia: pre prvý výškový záber sada pre driek piliera a pre druhý výškový záber sada pre hlavicu piliera. Debnenie hlavice bolo uložené na plošine vytvorenej z podperného systému Staxo 100 a univerzálnych oceľových paždíkov WS10. Debnenie mostovky Na debnenie mostovky boli kladené vysoké nároky, predovšetkým z hľadiska

oddebnenia. Hlavnou požiadavkou bola premiestniteľnosť debnenia bez rozoberania. Podľa tejto skutočnosti Doka navrhla debnenie konzol a vonkajších stien trámov tak, aby ich bolo možné oddebniť a preniesť ako jeden celok (ľavá a pravá strana osobitne). Oddebnenie sa realizovalo pomocou vretenových vzpier a premiestnenie pomocou Dokamatic-transportnej vidlice. Aj vnútorné debnenie mostovky a vnútorných stien trámov bolo riešené tak, aby sa dalo spustiť vcelku a bez rozoberania. Tejto požiadavke bola prispôsobená veľkosť panelov nosníkového debnenia Top50, drevených ramenátov a podopretie vnútornej mostovky systémom Staxo 100. Pri oddebňovaní bolo nevyhnutné zabezpečiť aj tuhosť oddebňovacích celkov vhodným spájaním jednotlivých panelov a ich prvkov ako aj ich zavetrením. Na stavbu bolo dodané debnenie nosnej konštrukcie dĺžky cca 90 bm.

POUŽITÉ PRODUKTY Nosníkové debnenie Top50, Podperný systém Staxo 100, Bezpečnostné prvky ZHOTOVITEĽ STAVBY

Inžinierske stavby, a.s., závod 06 Ľubotice

Ing. Miroslav Timko, Inžinierske stavby a.s., závod 06 Ľubotice

Hlavný stavbyvedúci Riešenie debnenia nosnej konštrukcie je Dokou vypracované tak, že ho môžeme presúvať do ďalších záberov jednoducho, rýchlo a bez rozoberania, čo nám šetrí čas výstavby, a tým aj náklady. Debniaca doska vytvára aj po mnohých použitiach kvalitné betónové povrchy. Presvedčili sme sa o flexibilite a univerzálnosti použitého debnenia."

Riešenie Debnenie atypických pilierov pozostávalo z panelov Top50 a podperného systému Staxo 100. Debnenie nosnej konštrukcie vytvorené z panelov a jednotlivých komponentov Top50 sa premiestňovalo bez rozoberania.

3


4

Doka Xpress

Pre budovu školy obce St. Magdalena použili architekti známe Doka-trojvrst­ vové dosky 3-SO ako výtvarný prvok pre originálny povrch.

Pohľadový betón odzrkadľuje štruktútu debniacej dosky - nákupné centrum Laugarício v Trenčíne.

p Pohľadový betón odzrkadľuje štruktúru debniacej dosky nákupné centrum Laugarício v Trenčíne.

Individualita betónových povrchov vďaka 3-SO Betónové povrchy sú zrkadlovým obrazom debniacej dosky. Aby sme vyhoveli aj individuálnym predstavám, je nutné zohľadniť viaceré ovplyvňujúce faktory. Dôležitú úlohu zohrávajú predovšetkým druh použitého betónu a odformovacie prostriedky. Hladký betón ako meradlo všetkého? V mnohých prípadoch architekti uprednostňujú hladký pohľadový betón bez

štruktúry. Hladké brezové preglejky s vrstvou z fenolovej živice alebo s plastovým povrchom zabezpečia želaný výsledok. Mnohí projektanti myslia iným smerom – chcú pohľadový betón s charakterom! Aby dali stavbe individualitu, a tým aj „dušu“, pracujú so štruktúrovanými


Jún 2009

5

Doka tipy do praxe

Informácie k pohľadovému betónu Písomné podklady pre zhotovenie pohľadových betónových povrchov, normy a smernice, porovnanie nákladov pri nasadení rôznych stenových systémov, pokyny pre nasadenie debnenia a spracovanie betónu sa nachádzajú na adrese: www.doka.com/sichtbeton Podrobnejšie informácie o debnení pre pohľadový betón sa dozviete v brožúre „Pohľadový betón s Dokou“ (k dispozícii v angličtine a nemčine). Môžete si ju vyžiadať v Doka pobočke alebo od svojho odborného poradcu.

betónovými povrchmi. Túto štruktúru umožňujú vytvoriť napríklad ľahko savé 3-vrstvové dosky. Individualita s 3-vrstvovými doskami 3-vrstvové Doka dosky ponúkajú mnohé výhody. Savé debniace dosky môžu pozitívne ovplyvniť tvorbu pórov. Menej dutín, kompaktná štruktúra okrajového betónu a uzavretý betónový povrch sú ich výsledkom. „Nevýhoda“, ktorá sa zároveň stáva výhodou: žiadne zrkadlovohladké plochy, ale estetické kresby dreva na povrchu betónu dodávajúce stavbe individualitu. Kresby krycej vrstvy – teda letokruhy dreva - sa otláčajú v betóne podľa prevlhčenia dosiek. Možné poškodenie povrchu betónu skryje lepšie štruktúrovaný povrch ako úplne hladký pohľadový betón. Takisto sú nákladovo hospodárnejšie: 3-vrstvové dosky sú spravidla cenovo výhodnejšie ako vysoko kvalitné preglejky. 3-SO dosky redukujú cenu celkového debniaceho systému. Polstoročné skúsenosti Vo výrobe 3-vrstvových dosiek disponuje Doka s viac ako 50-ročnými skúsenosťami.

Debniace dosky sa priebežne po desaťročia vylepšovali a poskytujú najvyššiu kvalitu. S produktom 3-SO ponúka Doka 3-vrstvovú dosku, ktorá sa vyznačuje jedinečnou stálosťou a stabilitou. Jej ľahko savý, melamínovou živicou potiahnutý povrch redukuje vznik pórov. Doska 3-SO zanecháva v betóne aj po mnohých nasadeniach autentickú štruktúru a vytvára tým individuálnu povrchovú vrstvu. Špeciálny výrobný postup minimalizuje vznik trhlín v povrchových vrstvách. Vzhľad rastra kotvenia Individualita v betóne sa dá docieliť aj pomocou špeciálneho rastra kotvenia. Architekti používajú stále častejšie raster kotvenia ako výtvarný prvok. Aby sa aj tu dosiahol želaný výsledok, disponuje Doka rozsiahlym sortimentom doplnkových prvkov pre pohľadový betón, ako napríklad prvok „Doka predstih pre pohľadový betón“. Kotevné miesto môže byť využité aj ako závesné miesto pre skladacie plošiny K. Po zhotovení steny a uzavretí kotevných otvorov plastovými alebo betónovými zátkami sa nedá zistiť žiadny rozdiel v porovnaní s bežným kotevným miestom.

p Raster kotvenia sa použil ako architektonický výtvarný prvok pri stavbe Centre national de l´audiovisuel v Luxembursku.

p Pri novostavbe pamätníka Bergen-Belsen sa o súmerný obraz betónu s najušlachtilejšou štruktúrou postarali mierne savé dosky 3-SO


6

Doka Xpress

Fakty STAVBA Most na diaľnici

„Mestská estakáda“

NOSNÁ KONŠTRUKCIA pred-

pätá, monolitická, jednokomorová, výšky 4,5 m, vytvára jadro prierezu s obojstrannými tyčovými prefabrikovanými vzperami, dodatočne zmonolitnenými s jadrom prierezu DĹŽKA MOSTA 967,75 m CELKOVÁ ŠÍRKA MOSTA

30,40 m

VÝŠKA MOSTA max. cca 39,80 m STAVEBNÁ VÝŠKA 4,60 m PLOCHA MOSTA 23.030 m2 POUŽITÉ PRODUKTY Framax

Xlife, Nosníkové debnenie Top50, Šplhacie debnenie MF240, Podperný systém Staxo100 STAVEBNÍK Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ZHOTOVITELIA Skanska DS a.s., Doprastav GR a.s. PROJEKTANT Dopravoprojekt a.s. Bratislava

Riešenie Rámové debnenie Framax Xlife, nosníkové debnenie Top50, šplhacie debnenie MF 240, podperný systém Staxo 100 pre pätky, drieky a hlavice pilierov, steny zárodku a predpolie mosta.

Na driek piliera bolo použité stenové debnenie TOP50 v kombinácii so šplhacím debnením MF 240. u


Jún 2009

Mestská estakáda diaľnice D1 Aj pomocou Doka – debniacich systémov vzniká nová dominanta Považskej Bystrice. Stavba v úseku Sverepec – Vrtižer sa stane súčasťou základného ťahu D1. Dominantným úsekom celej diaľnice je jej prechod nad obytnou, administratívnou a obchodnou zástavbou Považskej Bystrice. Nosnú konštrukciu estakády bude tvoriť jeden konštrukčný celok na celú šírku diaľnice, čo umožňuje použiť úsporný jednopilierový podperný systém. Debnenie pilierov Na základové bloky pilierov 16 x 16 m výšky 3,6 m bolo použité debnenie Framax Xlife výšky 2,70 m. Piliere sú premennej výšky 32,78 m (pilier č.5) až 21,88 m (pilier č.11). Na debnenie drieku pilierov sa použilo nosníkové debnenie Top50 na šplhacích konzolách MF 240 s výškou záberu 6 m. Piliere sú kónického tvaru. Každý má inú výšku štartovacieho záberu, preto bolo potrebné prispôsobiť debnenie v tejto časti pre každý pilier osobitne. Debnenie ďalších záberov sa upravilo vždy podľa ich konkrétneho tvaru zrezaním debniacej dosky a odobratím nosníka. Hrúbka piliera pri hlavici je pri všetkých pilieroch konštantná. Jednotlivé panely Top50 boli vyhotovené v Doka – servise hotových súborov presne podľa požiadaviek, rýchlo, kvalitne a so zárukou, čím sa znížili náklady stavebnej firmy na projektovanie a montáž. Doka-šplhacie debnenie MF, na ktorom bolo nosníkové debnenie Top50 uložené, sa skladá zo šplhacích konzol, pojazdných jednotiek MF na ľahké oddebnenie a pracovných plošín. Konzoly a pojazdné jednotky je možné rektifikovať podľa sklonu piliera ±15°. V tomto prípade je sklon drieku piliera 2° a hlavice 7° v jednom, resp. 11° v druhom smere. Doka šplhacie debnenie MF znižuje náklady vďaka zadebňovaniu a oddebňovaniu bez žeriava, redukuje čas použitia žeriava rýchlym prenesením celej zostavy (plošiny+debnenia) do ďalšieho záberu na jedenkrát a ponúka presné nastavenie debnenia vo všetkých smeroch. Výška hlavice piliera je 10,08 m, resp. 10,025 m. Betonáž sa realizovala na tri zábery. Panely Top50 boli vyhotovené presne podľa tvaru hlavice

v kombinácii s vložkami z drevených ramenátov opláštených debniacou doskou pre skosené hrany hlavice. Na druhý a tretí záber sa použili panely z prvého záberu s ich doplnením pre konkrétny záber. Zvlášť komplikovaný je tretí záber hlavice, kde sú zabudované oceľové profily pre plošinu na debnenie zárodku. Tu sa nachádza aj prievlak, ktorého debnenie bolo podopreté podperným systémom Staxo 100 z prievlaku z posledného záberu drieku piliera. Debnenie zárodku Tvar zárodku viedol takisto ku komplikovanému návrhu panelov stenového debnenia Top50, náročné na projektovanie boli hlavne vnútorné steny pod budúcim pylónom. Spájanie panelov Top50 v zlomoch bočných stien bolo vytvorené pomocou atypických oceľových príložiek. Náklon panelov do požadovaného uhla zabezpečili vretenové vzpery a nastavovacie opory Eurex 60 (zaťažiteľné až do 60 kN). Bezpečnosť pri práci bola zaistená priskrutkovateľnými plošinami MF75. Predpolie Úsek mostného objektu SO 206 medzi oporou č.2 a pilierom č.4 bude realizovaný na podpernej konštrukcii Staxo100 v kombinácii s nosníkovým debnením Top50.

Ľubo Parák, firma Doprastav a.s.

Majster S debnením Doka sa pra­cuje veľmi dobre a jedno­ducho. Vďaka službe „Doka-servis hotových súborov“ boli na stavbu dodané kvalitne zhotovené panely, čím aj takého zložité konštrukcie boli debnené rýchlo a v požadovanej kvalite.“

Súradie nosných pilierov pre mostovku diaľnice D1 v Považskej Bystrici. q

7


8

Doka Xpress

Nové horné mostné konštrukcie vznikajú jedna za druhou ako vedľa seba ležiace predpäté betónové doskové nosníky s 2 až 4 priečnikmi. u

Fakty PROJEKT

Diaľnica - estakáda Freimann ZHOTOVITEĽ STAVBY

Dywidag Bau GmbH, Brückenbau, Nürnberg PORADENSTVO DEBNENIA

Doka Nürnberg, Doka Mníchov, Doka-Kompetenčné centrum spriahnutých mostov POHĽADOVÝ BETÓN

Štruktúra dosiek pozdĺžne k premosteniu PREDPÄTÝ BETÓN 14.500 m3 BETÓN PRE RÍMSY 1.400 m3 DEBNENIE HORNEJ MOSTNEJ KONŠTRUKCIE 710 m2 DEBNENIE RÍMS 42 m2 POUŽITÉ PRODUKTY Nosníko-

vé debnenie Top50, Debniaci vozík TU

Riešenie Posuvné debnenie s nosníkovým debnením Top50 pre nosnú konštrukciu. Zospodu vedený Doka-debniaci vozík TU s nosníkovým debnením Top50 pre rímsy.

Náročný most s prenajímateľným debnením Dywidagstavbyvedúci Christoph Fischer

Stavbyvedúci Po malých úpravách sa osvedčilo riešenie debnenia pre prvú nosnú konštrukciu mosta. To ma presvedčilo o použití aj pre druhú konštrukciu.“

Po demontáži starého mosta vzniká novostavba estakády Freimann v severnom Mníchove s nosníkovým debnením Top50 a zospodu vedeným žľabovým debniacim vozíkom TU. Táto 586 m dlhá estakáda na severe Mníchova preklenie štvorpruhovú diaľnicu A9 Nürnberg - Mníchov, dve viacpruhové

cesty 1. triedy ako aj železničné koľaje a metro. Na 20 poľovom moste leží tiež miesto pripojenia Mníchov-Freimann.


Jún 2009 kového debnenia Top50 je zavesených na hornej posuvnej konštrukcii. Napriek komplikovanej situácii na stavbe je debniace riešenie v maximálnej miere prenajímateľné a obsahuje sotva 50 rozdielnych atypických oceľových prvkov. Doka-nosníkové debnenie Top50 sa dá zhotoviť na mieru pre rôzne riešenia. Tvar, veľkosť, raster kotiev a druh debniacej dosky jednotlivých panelov sa dá prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. Len s troma systémovými panelmi sa dajú vytvoriť aj zvláštne tvary a ľubovoľné betónové povrchy. Debnenie je možné nadimenzovať na každý tlak betónu. Hydraulický agregát posuvnej konštrukcie sa posunie spolu s debnením do ďalšieho záberu betonáže bez rozoberania debnenia, čím významne šetrí čas. Vnútorné debnenie sa vytiahne na kolieskach ako veľká zásuvka popod zhotovený záber a postupne sa prenáša do ďalšieho záberu na zavesené kolieska. Hneď potom sa kompletné debnenie opäť zavesí na kotevné tyče a nastaví do správnej polohy. Monolitické rímsy sú 0,70 m vysoké a 0,8 m široké. Dywidag zhotovuje vonkajšie rímsy so šiestimi spojenými Dokadebniacimi vozíkmi TU (z vlastných zásob) v dĺžke záberu až do 23,5m. 42 m2 prenajatých debniacich panelov Top50 pre debnenie rímsy projektovali špecialisti z kompetenčného centra spriahnutých mostov.

Priebeh stavby sťažovali početné pomocné podopretia, rampy s rozšírením mostovkovej dosky, extrémne malá vzdialenosť premostení a plynulá doprava.

Zospodu vedený rímsový debniaci vozík pre veľké rímsy 24 m dlhý debniaci vozík TU zo systémových debniacich jednotiek dĺžky 4 m sa posúva so svojím integrovaným pojazdným profilom v jednej kolieskovej trati na spodnej strane nosnej konštrukcie, neprekáža pri vystužovaní a betónovaní na hornej strane mosta. Závesné miesta pre kolieskovú trať sa montujú pomocou malého množstva úkonov do stropnicovej hlavice zo spodnej strany konzolovej dosky. Univerzálne nastaviteľné rýchle zavesenie pomocou ozubenia uľahčuje obsluhu. Pri pojazde v oblastiach so sklonom sa o vysokú bezpečnosť stará integrovaný násadec pre pojazdný profil a samočinná gravitačná brzda.

Horná mostná konštrukcia s posuvným debnením Nové horné mostné konštrukcie vznikajú jedna za druhou ako vedľa seba ležiace predpäté betónové doskové nosníky s 2 až 4 priečnikmi. 710 m2 Doka - nosní-

Koliesková trať môže byť predmontovaná z automobilu s montážnou plošinou alebo priamo z pracovnej plošiny debniaceho vozíka. Po spustení pojazdného profilu ťahá hydraulický naviják debniaci vozík do ďalšieho záberu.

Debniaci vozík celkovej dĺžky 24 m je vedený v kolieskovej trati na spodnej strane nosnej konštrukcie. Pozostáva zo systémových debniacich jednotiek dĺžky 4 m.

Doka novinky

Debniaci vozík TU Debniaci vozík TU slúži na zhotovenie a opravu ríms, nielen na okraji mostov ale aj medzi premosteniami. Vozík je vedený prostredníctvom integrovaného pojazdného profilu v kolieskovej trati na spodnej strane nosnej konštrukcie. Počas pojazdu debniaceho vozíka sa dajú stropnicové hlavice a kolieska upevniť z pracovnej plošiny na nosnú konštrukciu. Univerzálne nastaviteľné rýchle zavesenie uľahčuje montáž. Na hornej strane mosta neprekáža stavebným prácam žiadna konštrukcia. Sanácie narúšajú plynulosť dopravy len v malej miere. Modulové usporiadanie prenajímateľných systémových prvkov Top50 ponúka jednoduché a nízkonákladové prispôsobenie sa prierezu rímsy. Samočinná gravitačná brzda integrovaná v násadci zabezpečuje pri sklonoch vysokú bezpečnosť.

9


10

Doka Xpress

Fakty STAVBA Prime Tower

Šplhanie dva v jednom - bez použitia žeriava

LOKALITA Dubai POŽIADAVKY Obytná výšková

budova vysoká 227 m vrátane betónového jadra s deviatimi šachtami a prerušovanou fasádou s 1680 stĺpmi INVESTOR

Al Ashram Contracting

POUŽITÉ PRODUKTY

Samošplhacie debnenie SKE 50, Veľkoplošné nosníkové debnenie Top 50

Riešenie 49 nasadených jednotiek SKE 50 na zabetónovanie 227 m vysokého jadra. Postup debnenia prerušovanej fasády je rozdelený do troch krokov. Najprv sa odleje stropná doska. Následne sa dovnútra vložia bočné prvky stĺpového debnenia. Zvyšné debniace prvky, ktoré ukončujú a uzatvárajú stĺpové debnenie, sú uložené na stropnej doske.

Atraktívne lokalizovaná Prime Tower je jeden z najexkluzívnejších apartmánových projektov v Dubaji.

55-poschodová Prime Tower ponúka exkluzívne apartmány s panorámou na piesočné pláže Dubaja. 227 m vysoké jadro monolitického betónu a prerušovaná fasáda sa stavajú v rekordnej rýchlosti s použitím efektívneho Doka-samošplhacieho debnenia SKE 50. Pri tomto projekte je kritickým faktorom doba realizácie. Okrem toho architektov výber prerušovanej fasády z monolitického betónu zahŕňa oveľa viac práce a nákladov, ako stĺpmi podopreté stropy jednotlivých poschodí s fasádou z výplňového muriva. Aby bolo možné pre každé podlažie dodržať časovo náročný harmonogram týždenných cyklov, pobočka Doka Dubaj pracovala s hlavným realizátorom Al Ashram Contracting na návrhu priebehu debniacich prác, ktorý by umožňoval samostatné šplhanie jadra budovy a samostatné šplhanie prerušovanej fasády. V tomto prípade sa presúvajú jednotlivé

samošplhacie konzoly prerušovanej fasády, kombinované s Doka-veľkoplošným debnením Top 50, z jedného betónovacieho záberu do ďalšieho ako jeden celok. Deväť šácht v päťdňovom cykle 227 m vysoké jadro monolitického betónu má štvorcový tvar a je vytvorené pomocou 49-tich samošplhacích konzol SKE 50. Jadro budovy sa skladá z 9-tich nezávislých šácht, ktoré sú takisto šplhané pomocou samošplhacích konzol SKE 50. S týmto komplexným riešením debnenia a dôkladne plánovaným priebehom stavebných prác je stavebná skupina Al Ashram schopná uložiť výstuž, zadebniť a odliať jedno podlažie vrátane prerušovanej fasády a jadra z monolitického betónu len za päť dní.


Jún 2009

t Absorbér úderov inovovanej stropnej podpery Eurex top spolu s Doka-kladivom zabraňuje jej poškodeniam.

Budujte na kompetencii v oblasti debnenia

Eurex top

Nová Doka-stropná podpera Eurex top Doka vyvinula v roku 2008 novú generáciu stropných podpier Eurex Top. Vyznačujú sa dlhšou životnosťou a vyššou hospodárnosťou. Neprekonateľne dlhá životnosť Prvé, čo si zákazník všimne na novej podpere, je absorbér úderov na vonkajšej rúre, ktorý chráni podperu proti poškodeniu spôsobenú údermi kladiva (je povolené používať iba plastové kladivo Doka 4 kg). Tento absorbér úderov spolu s Doka kladivom zamedzuje zaklineniu podpery. Stropné podpery sú zvnútra i zvonku žiarovo pozinkované. Zlepšenie detailov optimalizuje ergonómiu a rýchlosť Pre dosiahnutie ešte vyššieho komfortu a rýchlosti obsluhy sme optimalizovali celý rad detailov: zväčšená dĺžka otvoru na stojanovej rúre stojky zjednodušuje a zrýchľuje výškové nastavenie. Hmotnosť stojky Eurex top bola zredukovaná, a tým zostáva naďalej najľahšou stojkou vo svojej triede. Takisto sa uľahčilo

uvoľnenie podpery pod zaťažením, a to vďaka novej strmšej geometrii závitu. Rýchlejšiu prácu so stojkami nám zabezpečí obojstranné očíslovanie nastavovacích otvorov, ktoré je vyrazené, a preto aj po mnohých použitiach stále čitateľné.

Najvyššia bezpečnosť na stavenisku Stropná podpera má vysokú bezpečnostnú rezervu pri preťažení. Nastavovacia matica podpery je kovaná, a tak pri preťažení dochádza len k plastickej deformácii – nehrozí bezpečnostné riziko. Stropné podpery Eurex top sú certifikované v súlade s EN v triede D,E - prenesú zaťaženie 20,či 30 kN pri každej výťažnej dĺžke. Doka stojky sú kontrolované externým inštitútom, preto je kvalita a bezpečnosť Doka výrobkov vždy zaručená.

Prvá stropná podpera s absorbérom úderov od Doky

11


12

Doka Xpress

V skratke Novinky, termíny, médiá, ocenenia

p Čistiace zariadenie FALCH R5 na kvalitné čistenie Xlife preglejky bez poškodenia jej špeciálneho plastového povrchu

Čistenie debnenia Od konca minulého roka je bratislavská pobočka vybavená novými tlakovými čistiacimi zariadenia­ mi FALCH R10 s tryskou na pištoli pre čistenie kovových častí debnenia a FALCH R5 s povrchovým čističom Scater Compact 5 pre Xlife preglejku. Tieto zariadenia dokážu čistiť debnenie pod tlakom 1000 a 500 barov. Špeciálny plastový povrch Xlife preglejky umožňuje čistenie aj pod takýmto vysokým tlakom (300 až 400 barov), a to bez poškodenia preglejky a v najvyššej kvalite. Takto očistené panely vykazujú oproti ručnému čisteniu vyššiu kvalitu očistenia, čo prispieva ku kvalitnej­ ším povrchom zhotovovaných betónov.

Doka-tréning 2009 Počas tohtoročnej školiacej sezóny bolo vyškolených približne 230 ľudí. Doka-praktiká prebiehali na Slovensku, Doka-semináre v InfoCentre našej centrály v rakúskom Amstettene. Okrem komplexného prehľadu šplhacích systémov debnenia bol seminár o pozemnom staviteľstve zameraný na Dokamaticstoly a debnenia pre pohľadové betóny. Seminár o mostoch informoval o debniacich systémoch pre výstavbu mostov, vozíku pre letmú betonáž, žľabovom debnení, systémoch debnenia pre spriahnuté mosty i technológii vysúvania mostov. V prípade záujmu o školenie nás neváhajte kontaktovať.

InfoCentrum, Amstetten – Seminár o pozemnom staviteľstve u Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o. Ivánska cesta 28 821 04 Bratislava 2 P.O.Box 39, 820 02 Bratislava 22 Tel. +421 2 43 42 14 26 Fax +421 2 48 20 21 20 E-Mail: Slovakia@doka.com www.doka.sk

Doka pobočky vo svete

Tiráž: “Doka Xpress” je publikáciu medzinárodnej Doka skupiny. Vydavateľ: Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, A 3300 Amstetten, Rakúsko. Redakcia: Martina Miklošová, Danica Balážová, Peter Martinák, Martin Paškrta. E-Mail: Slovakia@doka.com. Layout design: COMO GmbH, Linz, Rakúsko. Tlač: tlačiareň GOEN, spol. s r.o. Bratislava. V niektorých prípadoch zobrazuje fotodokumentácia v tejto publikácii situácie počas montáže debnenia, preto nemusí byť z bezpečnostného hľadiska vždy úplná.

Pobočka Banská Bystrica Majerská cesta 138 (areál Stavomontáže a.s.) 974 01 Banská Bystrica Tel. +421 (0) 48 / 47 00 48 0-4 Fax +421 (0) 48 / 47 00 48 8

Pobočka Prešov Košická 48 / P.O. Box 34 080 05 Prešov 5 Tel. +421 (0) 51 / 772 39 19 Fax +421 (0) 51 / 748 52 19

Dokaxpress 01 2009 sk final  

http://www.doka.com/web/media/files/newsroom/DokaXpress_01-2009_sk_FINAL.pdf

Dokaxpress 01 2009 sk final  

http://www.doka.com/web/media/files/newsroom/DokaXpress_01-2009_sk_FINAL.pdf