Memòria 2009. Fundació Promediterrània

Page 1

Fundació Promediterrània memòria 2009


Índex

Presentació, p. 03

Patronat de la Fundació Promediterrània, p. 04

La Fundació participa, p. 08

Relacions institucionals, p. 10

Equipaments, p. 12

Dades 2009, p. 14

Resultat comptable, p. 22

Museu de la Pesca, p. 27

Càtedra d’Estudis Marítims, p. 70

Centre de Documentació de la Pesca i el Mar. Documare, p. 78

Difusió. Publicitat, p. 89 2


Presentació Des de la posada en funcionament de la Fundació Promediterrània com a entitat amb personalitat jurídica pròpia creada per l’Ajuntament de Palamós pera facilitar la gestió diària del Museu de la Pesca, de la Càtedra d’Estudis Marítims (UdG) i del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar, el treball desenvolupat per aquestes instàncies es va consolidant paulatinament tant en el panorama cultural català com en el paper d’agent en el desenvolupament econòmic, social i cultural del municipi. Si en la presentació de l’any passat destacàvem l’augment en les dades de visitants, enguany constatem una disminució del 15,54% en les visites. Disminució però que no ve acompanyada d’un descens en el nombre i ritme d’activitats executades, a banda dels resultats econòmics que tornen a ajustar-se a la situació real, sense generar dèficit. Volem destacar la presència del Museu en diferents llocs del territori a través de les exposicions itinerants creades (“Mestres d’aixa a la Costa Brava. L’ofici de fer barques” que ha estat a Blanes, al Museu Marítim de Barcelona; “Tripulacions” al Saló Nàutic de Barcelona; “La pesca en Miniatura” a L’Estartit i Begur). Es consolida el programa pedagògic “Viu la Mar”, que ha rebut un suport addicional de la Diputació que ha permès que quasi 7.000 escolars n’hagin estat usuaris amb un nivell de satisfacció del 8,6. 3


Hem repetit la distinció que s’atorga pel Pla de Qualitat Turística en Destinació. Estem treballant per a la conservació del patrimoni flotant, actuant amb responsabilitat vers el conjunt d’embarcacions de pesca que estan desapareixent, un paper que potser cap altre institució d’aquest nivell fa al litoral català. Aquest any 2009 ha servit també per iniciar tot el procés per a la contractació de les obres de L’Espai del Peix, un projecte cultural innovador que ha de reportar beneficis clars al sector pesquer en un sentit ampli i a la vila, perquè pateix d’uns principis simples: peix d’aquí, fet a la manera d’aquí, per gent d’aquí. Des de la Càtedra d’Estudis Marítims es manté i es fa evident el seu compromís amb els origens i els principis que la guien. Especialment ens referim a l’assessorament i suport en el projecte de Creació de la Reserva Marina d’Interès Pesquer Illes Formigues-Costa Brava; al costat del sector pesquer que l’impulsa. Cal destacar també el paper de referent en la documentació temàtica i de treball transversal que es duu a terme des de Documare per tasques pròpies i per les vinculades a les del Museu i de la CEM. Finalment, insistim, la implicació, la complicitat i l’esforç són necessaris, igual que el cor i la dedicació però no són suficients si no trobem els recursos econòmics imprescindibles per desenvolupar un gran projecte, que és una bona aposta, convertir Palamós, en la ciutat del peix. 4


Presentació

FUNDACIÓ

PROMEDITERRÀNIA Patronat

Director de la Fundació

CÀTEDRA D’ESTUDIS MARÍTIMS

MUSEU DE LA PESCA

DOCUMARE

5


Fundació Promediterrània. Patronat

Presidenta: Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila, alcaldessa de l'Ajuntament de Palamós Vicepresident: Sra. Gràcia Artigas Imbers, regidora de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós a partir de maig de 2008 Vocals: Sr. Amadeo Fuente i Garanger, en representació del Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Roger Zamorano i Rodrigo, en representació de la Diputació de Girona. Sr. Francesc Benaiges Samarra, en representació de la Confraria de Pescadors de Palamós

6


Fundació Promediterrània. Patronat Sra. M. Dolors Rodríguez i Muñoz, en representació del DPTOP- Ports de la Generalitat Sr. Frederic Valls Vilaespasa, en representació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Sr. Vicent Balagué i Cartes, en representació de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors Sr. Joan Lluís Alegret Tejero, representant de la Universitat de Girona Sra. Raquel Gallego i Cristóbal, regidora de l'Ajuntament de Palamós Sr. Josep Buxeda, regidor de l’Ajuntament de Palamós Sr. Josep Espadalé i Reballí, regidor de l'Ajuntament de Palamós Sr. Antoni Bachiller i Puig, regidor de l'Ajuntament de Palamós Sra. Isabel Ruiz i Margalef, regidora de l’Ajuntament de Palamós Sr. Daniel Reixach i Baluenga, regidor de l’Ajuntament de Palamós 7


La Fundació participa

El Museu de la Pesca és Antena de l’Observatori per a la Recerca Etnològica de Catalunya depenent del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. El Museu de la Pesca forma part de la xarxa Museus marítims de la costa catalana. El Museu de la Pesca és soci fundador de l’Estrop, associació de la Costa Brava per al patrimoni marítim. El Museu de la Pesca és soci d’ICOM (International Council Of Museums) Oficina de la UNESCO per als museus. El Museu de la Pesca és membre de l’AMMM (Associació de Museus Marítims de la Mediterrània). El Museu de la Pesca forma part de del Museu Nacional d’Etnologia de Catalunya El Museu de la Pesca forma part de la Xarxa de Museus de la Costa Brava. El Museu de la Pesca forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Girona. El Museu de la Pesca forma part del Grup de Treball de Custòdia Marina de la Xarxa de Custòdia del Territori. El Museu de la Pesca és subseu de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. El Museu de la Pesca és seu dels Amics del Museu de la Pesca. Al Museu de la Pesca se li ha atorgat el distintiu de Qualitat Turística en Destí amb la qualitifació d’excelència per part del Consell Comarcal del Baix Empordà 8


La Fundació participa

El Museu de la Pesca participa en les Jornades Pescaturisme a Palamós i l’Escala organitzades pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 8 de març. El Museu de la Pesca forma part del comitè editorial de la revista ARGO del Museu Marítim de Barcelona. Miquel Martí pronuncia la conferència “La pesca avui” da Begur dins els actes de la campanya gastronòmica El Peix de Roca. 30 de maig. El Museu de la Pesca participa a les Segundas Jornadas de Museos Marítimos. Cartagena. Miquel Martí presenta la ponència “Gestión del patrimonio marítimo. El caso del Museo de la Pesca”. 10-11 de juny. El Museu de la Pesca participa a les Jornades de l’Associació de Museus Marítims del Mediterrani a Cesenatico (Itàlia). Miquel Martí i Raül Mata presenten la ponència “Festivals i fires marineres: Palamós, Terra de Mar”. 1719 de juny. El Museu de la Pesca participa al XV Fórum Patrimoni Marítim de la Mediterrània a Rovigno (Croàcia). Miquel Martí presenta la ponència “El patrimoni immaterial i el Museu de la Pesca”. 21-23 de El Museu de la Pesca participa en el curs El Museu de la Pesca participa a la reunió per la creació de la Asociación española de Museos Marítimos. Madrid 18 de desembre.

9


Relacions institucionals

Ajuntament de Palamós, conveni pel projecte l’Espai del Peix.

Generalitat de Catalunya, creació de la Xarxa de Museus per a la difusió del patrimoni Etnològic de Catalunya. Addenda al conveni 20 de maig.

Museu Marítim de Barcelona. Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. Addenda del conveni amb el programa d’actuació. 2 d’octubre.

Ajuntament de Calonge. Conveni per l’edició del llibre Les Ordinacions de la Pesquera de Calonge, segles XV-XVII”. 15 d’octubre

Generalitat de Catalunya, Antenes per a la recerca etnològica. Addenda al conveni 29 d’octubre.

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Conveni per l’edició del llibre “Records d’una dona de mar”, 21 de desembre.

Universitat Popular de Rhëda-Wiedenbrück. Conveni de pràctiques de Sabina klausmeyer.

Front Al Mar. Conveni de cessió del Pont de Comandament.

Port Marina. Conveni de col·laboració en relació a la varada d’embarcions. 10


Relacions institucionals

Universitat de Barcelona. Col·laboració amb el Màster de Gestió de Pesqueries. Wilhelm Trujillo. Investigació sobre la pesca artesanal al port de Palamós. Estada al Documare.

Universitat de Barcelona. Col·laboració amb el Màster de Gestió de Pesqueries. Montse Bargalló Investigació sobre el disseny la implementació d’un pla de gestió de la gamba vermella (Aristeus antennatus) a Palamós. Estada al Documare.

Ajuntament de Palafrugell. Seguiment científic del projecte museogràfic de l’espai de Sa Perola, seu del gremi de pescadors de Sant Pere de Calella de Palafrugell, com a espai interpretatiu.

Confraria de Pescadors de Palamós. Addenda al conveni de col·laboració pel seguiment i assessorament del projecte de Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues.

Diputació de Girona. Conveni de la Xarxa de Museus Locals.

Diputació de Girona. Conveni per la difusió de la Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca. 11


Equipaments

Casa Montaner: Seu de la Càtedra d’Estudis Marítims Seu del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar Documare Oficines i Sala de Reserva del Museu de la Pesca

12


Equipaments

Port de Palam贸s: Museu de la Pesca, exposici贸 permanent Museu Flotant

13


Dades 2009

22.293 visitants al Museu de la Pesca 14.059 usuaris a tots els serveis 37 activitats diferents en 291 sessions 328 dies d’obertura a l’any (90%) 2.763,5 hores d’obertura a l’any 304 nous objectes al fons museístic 3 noves embarcacions 685 noves imatges 623 noves entrades al Documare 14


Dades. Visitants.

22.293 visitants

2.154; 10%

individuals 6.180; 28%

grups estudiants 13.959; 62%

altres grups

15


Dades. Visitants.

3000 2500 2000 1500 1000 500

JU NY JU LI O L AG O SE ST TE M BR E O C TU BR NO E VE M BR DE E SE M BR E

AI G M

IL AB R

AR Ç M

G EN ER FE BR ER

0

individuals

grups estudiants

altres grups

16


Dades. Visitants.

28609

35.000

23274

30.000

24936

22271

23887

26.394 22.293

25.000 20.000 15.000

7797

10.000 5.000 0 2002

2003

2004

2002

2005

2003

2006

2004

2007

2005

2008

2006

2009

2007

2008

2009

17


Dades. Usuaris

Nombre total d’usuaris

Nombre d’activitats diferents

Nombre total de sessions

1. Visites guiades

-------

-------

5.837

2. Biblioteca / arxiu / centre de documentació.

-------

-------

216

Serveis / activitats

3. Tallers didàctics

8

99

1.993

4. Projeccions audiovisuals fora del recorregut habitual

1

1

60

5. Conferències / cursos / seminaris

11

22

996

6. itineraris / rutes / visites patrimonials

11

162

3.150

6

7

1.692

37

291

14.059

7. Altres (presentacions, Terra de Mar, Havaneres, etc) Total

18


Dades. Procedència dels visitants

0,5

0,6

1,5 4,7

0,4

GIRONA

1,7

BARCELONA

0,9

TARRAGONA

3,9

LLEIDA ESPANYA 10,5 42,5

FRANÇA ALE GB HOLANDA

5,2 1,6

ITALIA 2,3

SUÏSSA BÈLGICA 24

RESTA EUR RESTA MON 19


Dades. Gestió de les col·leccions Registres informatitzats acumulats

Fons

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fons d’art i etnologia

1.915

2.321

2.651

2.848

3.171

3.230

Fons de Ciències Naturals

1.761

1.761

1.764

1.765

1.766

1.768

Arxiu d’imatges

1.936

3.726

4.878

5.125

5.312

5.660

Fons Bibliogràfic Antic *

3.185

3.185

3.255

3.255

3.269

3.269

797

797

14.315

14.724

Fons d’Art E. Torroella TOTAL

8.797

10.993

12.548

12.993

20


Dades. Fons documental Documare

3.000

2.713

2.500

2.250

2.000 1.500

1.766 1.425 1.128

1.000 500 0 2005

2006

2007

2008

2009

21


Resultat comptable exercici 2009

Volum d’ingressos

357.744,32 €

Volum de despeses 356.020,07 €

Resultat

+ 1.724,25 €

22


Resum control pressupostari 2009

Previst pressupost d’ingressos 2009: 361.000 € Diferència -5.241,99 €

Previst pressupost de despeses 2009: 361.000 € Diferència -1.908,61 €

23


Resum pressupostari *2009

Ingressos 2009 Ingressos per venda d’entrades, botiga i activitats

95.631,62

26,88%

Aportació Ajuntament de Palamós

110.000,00

30,92%

Convenis, subvencions i patrocinis *

150.126,39

42,20%

TOTAL

355.758,01

100,00%

Subvencions de capital L’Espai del Peix Ajuntament de Palamós

* Ports de la Generalitat concedeix una exempció en relació a les taxes que correspondria cobrar per les embarcacions de l’Ajuntament que gestiona la Fundació al port de Palamós per un import de 15.000 €

25.000€

27% 42%

Ingressos per venda d'entrades, botiga i activitats Aportació Ajuntament de Palamós

31%

Convenis, subvencions i patrocinis*

24


Resum pressupostari 2009

Despeses 2009 Personal

147.197,07

40,99

Manteniment i compres

133.563,37

37,20

Activitats i difusi贸

62.519,57

17,41

Altres

15.811,38

4,40

TOTAL

359.091,39

100,00%

4% Personal

17% 42%

Manteniment i compres Activitats i difusi贸 Altres

37%

25


Resum pressupostari. Comparatiu 2008-09

Ingressos

2009

2008 %

%

Subvenci贸 Ajuntament

110.000,00

30,92

110.000,00

33,23

Subvencions, convenis, patrocinis

150.126,39

42,20

114.346,44

34,55

Venda d'entrades, botiga i activitats

95.631,62

26,88

106.650,27

32,22

Resultat

355.758,01

100,00

330.996,71

100,00

Despeses

2009

2008 %

%

Personal

147.197,07

40,99

157.090,35

44,91

Manteniment i compres

133.563,37

37,20

95.106,175

27,19

Activitats i difusi贸

62.519,57

17,41

91.174,22

26,067

Altres

15.811,38

4,40

6.443,72

1,84

Resultat

359.091,39

100,00

349.841,46

100,00 26


Direcció Miquel Martí

Cap de Recepció Xavier Martínez

D.E.A.C. Glòria Ñaco

Conservació Núria Teno

Recepció Teresa Esbert

Recepció Margret Esders

Administració Glòria Rojas

Museu flotant Raül Mata

27


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Exposicions temporals Activitats d’acció cultural

Visita comentada per part de l’artista a l’exposició temporal Tano Pisano. Homentatge al peix. 28 de febrer

28


Museu de la Pesca. Acció Cultural

Descobreix una joia del Museu. Dia Internacional dels Museus. ICOM. Materials de la companyia “Cruceros Costa Brava”. 16 i 17 de maig. En el marc de la jornada instaurada per l’agencia de l’UNESCO pels museus ICOM, anomenada genèricament Dia Internacional dels Museus i que se celebra arreu el 18 de maig. El Museu de la Pesca com a soci d’ICOM va organitzar un seguit d’activitats entre les quals Descobreix una joia del Museu promoguda per la Generalitat de Catalunya. Enguany, seguint el tema del “Turisme i els museus” la peça triada per a ser exposada fou la Balena emblema dels Cruceros Costa Brava. La peça s’exposà al llarg del cap de setmana del 116 de maig a la recepció del Museu de la Pesca.

Exposicions temporals

29


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions temporals Tripulacions. La gent de bord de les barques de pesca. En el marc de la recerca per la museïtzació de les Barques del peix. Inclusió de l’interactiu: Gent de mar de Palamós

30


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions temporals

On the rocs. Escultures d’Emili Armengol. Convocatòria artística 2009. Emili Armengol , escultor, ha estat l’artista guanyador de la primera convocatòria d’Exposicions Temporals Artístiques del Museu de la Pesca. Presenta l’exposició On the rocs amb una serie de més de 50 escultures de peixos d’acer inoxidable, ferro, bronze i acer corten i un gran móbil amb més de 100 peces.

31


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions itinerants

La pesca en miniatura. Fundació Mar. Nereo. Begur. Juliol i agost.

Mestres d’aixa i calafats. L’ofici de fer barques a la Costa Brava. Blanes. Casa de Cultura. Agost

Casa de Cultura de Blanes

Museu Marítim de Barcelona. Sala Grans Naus. Desembre-febrer Museu Marítim de Barcelona 32


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions itinerants

Veles al port. Consell Municipal de l’Estartit. Novembre-desembre.

Tripulacions. La gent de bord de les barques de pesca. Saló Nàutic. Barcelona. Novembre.

L’Exposició Tripulacions al Saló Nàutic

33


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Conferències i presentacions

Taula rodona sobre Disseny naval d’esbarjo. Associació del Disseny de girona. 24 d’abril.

Presentació del llibre de Francisco Lleal i Coloma Lleal “L’embat del vent. Records d’una vida marinera”. 10 de juliol.

Tárichos Gadeirikón… El comercio griego y el mundo fenicio del sur peninsular entre los siglos VI-I aC Conferència del Dr. Eduardo García Alonso. 17 de setembre. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Curs d’arqueologia de Castell.

Cetacis a la Mediterrània. Present i futur. Conferència de Joan Hontangas i Feliu Antúnez. 14 de novembre de 2009. Amics del Museu de la Pesca.

Presentació del llibre de Miquel Martín i Pere Molina“Converses amb en Xico Florian”. 12 de desembre.

34


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Jornades, cicles i cursos

Converses de taverna. Gener-juny i octubredesembre. L’edició 2009-2010 de les Converses de taverna són la 10a en la història de l’activitat. Va nèixer per apropar els coneixements de la gent gran de mar a generacions més joves i ha esdevingut un referent internacional de la tasca del Museu de la Pesca entorn del patrimoni immaterial. Amb 9 sessions per any, s’escull un tema per cadascuna. S’anuncia amb un cartell i un flyer amb una imatge del fons del Museu.

35


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Jornades, cicles i cursos Converses de taverna, a altres ports. Des de fa uns anys aquesta activitat “viatja” a altres localitats costaneres.

Badalona: Supersticions i devocions marineres 28 de maig La cuina dels pescadors 13 de juny Cadaqués: Músiques marineres i cançons de taverna 4 d’abril

Converses de Taverna a la Festa de la Mar de Badalona

36


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Jornades, cicles i cursos

Imatges que fan parlar. Maig-juny i setembre-octubre. L’activitat Imatges que fan parlar, neix de la voluntat del Museu de la Pesca de documentar el fons d’imatges que posseeix i alhora poder-lo engrandir. Amb l’ajuda dels participants a l’activitat i d’acord amb un tema per sessió ,es posa nom a personatges, indrets i situacions que il·lustren fotografies del fons del Museu de la Pesca i del Documare.

37


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural

Curs de navegació astronómica. Astronomia, navegació i orientació. Curs d’iniciació. 9, 17 i 18 d’octubre. El curs s’adreça a totes les persones interessades en l’astronomia amb l’objectiu d’identificar els estels per tal d’orientar-se enmig de la mar, tal i com s’ha fet tradicionalment. Es comptava amb un planetari mòbil i projeccions a l’esfera celeste. El curs tenia a més a més una conferència inaugural i una sortida en vaixell per aplicar els coneixements.

Jornades, cicles i cursos

38


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Jornades, cicles i cursos

iJornada El patrimoni cultural a l’aula a través de les TIC. 20 de novembre Activitat desenvolupada conjuntament amb el Centre de documentació de la Pesca i el Mar, la Càtedra d’Estudis Marítims i l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.

39


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques

Viu la mar.

12 Activitats: visites guiades, tallers, itineraris i navegació de Ciències Socials i Ciències Medi Ambientals. De la platja al fons del mar Feinejant pel mar Temps de pesca L’anxova, la reina Viure al litoral Viure al fons Nosaltres i el mar Port i subhasta Aprendre a fer treballs de recerca (novetat Documare) Escola de pilots i grumets Vela llatina Navegació en terra 40


Museu de la Pesca. Educaci贸 i Acci贸 Cultural Activitats pedag貌giques

ACTIVITAT

2003

2004

2005

2006

Sons de mar

132

599

215

277

De la platja al fons

2007

2008

2009

302

308

505

Feinejant pel mar

693

929

1395

1284

1274

1411

2148

Temps de pesca

455

1046

1204

982

1538

1351

948

L'anxova, la reina

748

1164

1285

1193

1645

1870

1591

82

325

436

298

600

683

512

114

538

131

Viure al litoral Nosaltres i el mar

59

Navegaci贸 en terra Vela llatina Escola de pilots i grumets

27

108

164

20

67

85

19

21

201

496

87

199

87

179

108

182

43

446

44

0

0

429

679

516

380

538

439

82

104

136

75

94

6.562

7.581

6.921

Bateig de mar Port i subhasta

164

292

Viure al fons Aprende a fer treballs de recerca 2.668

4.708

5.635

4.706

41


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques

824 13% 302 5% INFANTIL

3134 47%

PRIMÀRIA ESO 2302 35%

BATXILLERAT

42


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques

ENQUESTA SATISFACCIÓ PROFESSORS 2004-2009 2004-2005

2005-2006

2007

2008

2009

8

7,4

8,5

8,13

8,6

l'activitat com esperàveu?

8,6

7,3

8,31

8,09

8,8

materials adequats i suficients?

8,3

7,5

8,2

8

8,6

es complementa amb l'aula?

8,2

7,5

8,2

8,3

7

durada adequada?

8,3

7,5

8,4

8,05

8,8

s'adequa al curriculum?

8,4

8

8,5

8,26

8,5

educador/a connecta amb els alumnes?

8,7

7,6

8,13

8,12

8,8

la Visita com us esperàveu?

43


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques

Fem Arrels. Programa pedagògic gratuït per als alumnes de la vila presentat conjuntament entre l’àrea de Medi Ambient, el Museu de la Pesca i el Servei d’Arxiu. Adreçat a la primària i l’ESO

Viure dintre muralles. Itinerari guiat pel barri vell a l’entorn dels primers segles de formació de la vila de Palamós. Platges de llevant. Itinerari guiat des de la Fosca fins Castell. La vida a les Gavarres. Itinerari guiat per la vall de Bell-lloc. Aprendre a fer treballs de recerca. Activitat que es desenvolupa al Documare i al SAMP. Visita al Museu de la Pesca. Per a un nivell educatiu a escollir pel centre escolar. El recompte es fa com a activitat del Museu de la Pesca. Visita comentada a l’exposició temporal del Museu de la Pesca. El recompte es fa com a activitat del Museu de la Pesca.

ACTIVITAT

2009

Bell-lloc

104

Viure dintre muralles

204

Platges de llevant

103

Port especial*

111

522

44


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques

Maleta pedagògica virtual de la Pesca Amb programari moodle. Adreçat a l’ESO De lliure accés i gratuït Creat per un equip de mestres de secundària sota la coordinació del Museu de la Pesca.

Unitats didàctiques: 8 matèries (geografia, història, economia, matemàtiques, llengua i literatura, biologia, química i tecnologia) Materials de suport: enllaços web, informació de les activitats pedagògiques complementàries i dels llocs per visitar. Crèdit de síntesi: amb material per al docent i per a l’alumne Premi Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca en conveni amb la Diputació de Girona. Guanyadors 2009: IES Puig Cargol (Sant Antoni de Calonge) i IES Palamós. 45


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Visites guiades, rutes marítimes i itineraris

Embarca’t a Palamós 2010. 4 rutes i 1 taller de Pesca tradicional.

2.710 usuaris

46


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Visites guiades, rutes marítimes i itineraris

Menú de la Gamba. Durant tota la campanya el Museu complementa el menú amb dues activitats: Visita guiada Palamós, medieval. Ruta amb el Rafael

47


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Visites guiades, rutes marítimes i itineraris

Què fem avui? Programa d’activitats del Museu de la Pesca. Visites guiades al port, la subhasta del peix i el Museu de la Pesca, itinerari guiat Palamós, vila medieval i visita al Poblat Ibèric de Castell Taller de nusos Taller de pesca tradicional 48


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Dia Internacional dels Museus (ICOM). Cap de setmana del 16 i 17 de maig. Taller d’estrops Tirada d’artó i esmorzar popular. Jornada de portes obertes. Joc dels Museus de la Generalitat de Catalunya

49


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Taller de l’Anxova, la reina a la Festa de la Mar de Badalona. 14 de juny

Taller de l’Anxova, la reina a Badalona

50


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Primera Nit d’Estiu: Cantada d’havaneres. 21 de juny

51


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Jornades Europees del Patrimoni. 25-27 de setembre Visita guiada al port i al Museu de la Pesca. Divendres 25 Visita guiada a les barques del peix. Dissabte 26 Difusió del Consell Comarcal del Baix Emporda i del Museu d’Història de Catalunya

52


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Activitats dins els actes de la Festa Major 2009, de caire gratuït.

19 de juny: Visita guiada al port pesquer, subhasta del peix i Museu de la Pesca 20 de juny: Jornada de Portes Obertes a la Casa Montaner 24 de juny: Jornada de Portes Obertes al Museu de la Pesca. 26 de juny: Visita guiada al Poblat Ibèric de Castell per part dels tècnics del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries.

Visita guiada a la Bell-lloc en motiu de la Romeria Anual al Santuari. 6 de setembre.

53


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Fira de pesca i caça de Cassà de la Selva. Tallers de nusos. 8 de març

54


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Saló Nàutic de Barcelona. Del 7 al 15 de novembre El Museu de la Pesca, conjuntament amb la Càtedra d’Estudis Marítims i el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar participen amb un estand. Al Museu de la Pesca se li encarreguen un seguit d’activitats com l’organització de dues sessions de converses de taverna, nusos mariners, contes i jocs. A l’Espai Marina Tradicional s’hi instal·la l’exposició “Tripulacions. La gent de bord de les barques de pesca” del Museu de la Pesca.

55


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Presentació pública del programa de Videoconferència del Museu d’Etnologia de Catalunya amb els alumnes del CEIP Vila-Romà i CEIP Ruiz Giménez. 21 de desembre

Marc Roca. Demostracions d’artesania.

56


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Programa de voluntariat de la Gent Gran al Museu de la Pesca.

57


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Entrades: Donacions i préstecs

El fons del Museu s’ha incrementat en 304 objectes i documents, dels quals 219 corresponen a una donació d’exlibris per part d’un autor i col·leccionista, i en 53 fotografies. Així mateix el fons d’imatges ha crescut gràcies a la fórmula del préstec per a reproducció en 685 imatges.

S’han digitalitzat de nou 2.614 diapositives del fons de l’Inventari del Patrimoni Etnològic, digitalitzades fa 10 anys a baixa ressolució.

El fons actual és de 14.724 registres informatitzats, entre objectes, imatges i fons bibliogràfic antic.

58


Museu de la Pesca. Gesti贸 de les col路leccions Donacions

59


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Donacions d’embarcacions Vicenç. Rebut el 8 de juliol de 2009 Llaüt de 20 pams. Donació de Ricardo Torres Reina Foli BA 55-93 de la 5ª llista Eslora 3,98 Mànega 1,58 Puntal 0,52 Any de construcció 1959 Mestre d’aixa Drassanes Fibla Lloc de construcció: Palamós Estat de conservació: Bo, amb deficiències estructurals i folrat

60


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Buenventura/ Llorenç Rebut el 13 de octubre de 2009 Llaüt de 17 pams Donació de Miquel Bragulat Gotarra Foli BA 4-307 de la 3ª llista Eslora 3,40 Mànega 1,1,50 Puntal 0,50 Any de construcció 1904 Mestre d’aixa: desconegut Lloc de construcció: Sant Feliu de Guíxols Estat de conservació: Bo

Donacions d’embarcacions

61


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Donacions d’embarcacions Pepito Rebut el 13 de octubre de 2009 Llaüt de 25 pams Donació de Josep, Mateu, Enric, Miquel i Joan Ferrés Serrat Foli BA 3-97 de la 7ª llista Eslora 5 Mànega 2 Puntal 0,60 Any de construcció 1916 Mestre d’aixa Jaume Costa Julià Lloc de construcció: Palamós Estat de conservació: Precari, especialment casc i cobertada.

62


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Sortides: Préstecs

Amb data juny de 2009 tres quadres del fons Torroella (núm. Inv. T0122, T034 i T035) han passat a formar part de l’exposició itinerant Retrats de Mar produïda de manera conjunta pels museus que formen la xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana i que arribarà al Museu de la Pesca l’estiu de 2011.

El mes de juliol es va portar el muntatge expositiu La pesca en miniatura a Nereo, Fundació Mar, de Begur. El Museu de la Pesca va gestionar la cessió i el retorn de les peces realitzades pel senyor Viñas que acompanyen l’exposició.

El Col·legi d’Aparelladors de Girona va sol·licitar el quadre del fons del Museu del pintor J. Beulas amb número d’inventari 0498 per a l’exposició que li van dedicar a la seu del carrer Pagès Ortiz de Palamós durant aquest mes d’agost.

Enguany s’ha cedit en dues ocasions l’exposició Mestres d’aixa i calafats a la Costa Brava. L’Ajuntament de Blanes (agost 2009) i el Museu Marítim de Barcelona (de novembre 2009 a febrer 2010) han rebut en préstec el muntatge expositiu produït pel Museu de la Pesca que inclou 55 peces del fons del Museu.

El mes de novembre Consell Municipal de l’Estartit ha rebut l’exposició itinerant produïda pel Museu de la Pesca Veles al port.

63


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Sortides: Préstecs per a reproducció

A banda de la cessió d’ús d’imatges a entitats i departaments vinculats al Museu i a l’Ajuntament de Palamós, el Museu de la Pesca ha col·laborat amb diverses institucions i entitats amb la cessió d’imatges:

Fundació Mascort sol·licitat l’ús de la imatge del quadre de Mascort La Foradada, de 1921 en la publicació José Maria Mascort. La força del paisatge

L’Arxiu de Palafrugell ha sol·licitat l’autorització d’ús de diverses imatges per a la seva inclusió als plafons expositius i a l’audiovisual realitzats per la productora Mercuri i elaborats en el marc del projecte de musealització de Sa Perola.

Publicacions periòdiques: Revista del Baix Empordà, Cap Catalogne, Descobrir Catalunya, Revista Rural, Spaingourmetour, Revista Argo 64


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Inventari i gestió

El setembre de 2009 s’ha iniciat la tasca de depuració de registres de la bases de dades de gestió del fons del Museu (Access). Aquesta permetrà la migració de la informació al programari Museum Plus, adquirit per la Generalitat per tal d’unificar el sistema de documentació i inventari dels museus catalans.

L’increment del fons d’imatges ha permés crear una nova activitat, Imatges que fan parlar, que ens serveix, a banda de ser una eina de difusió del nostre fons d’imatges, per recollir informació relativa a les imatges, als llocs i a les persones que hi aparteixen, i per fer una crida que ens permeti continuar engrandint aquest fons.

S’ha continuat l’organització dels espais de reserva. S’ha enllestit l’organització de l’espai del soterrani on es troben emmagatzemades les obres del Fons d’Art Galí. S’ha acabat la classificació i arxiu de documentació diversa que pertanyia al fons del Cau de la Costa Brava.

65


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Actuacions de Conservació- Restauració

Accions de manteniment pròpies de totes les embarcacions: control i substitució d’amarres i defenses, molt especialment els dies de mal temps, càrrega de bateries per al sistema d’esgotar automàtic, retirada d’aigua d’aquells punts on per manca de circulació l’aigua no s’esgota automàticament i neteja i imprimació dels punts de rovell més importants. Instal·lació d’escotilles als “tambutxos” de motor tant a la Gacela com a l’Estrella Polar. En el cas de la vaca s’instal·laren 4 escotilles i 2 a la teranyina. Aquestes escotilles practicables i amb plàstic de poliuretà garanteixen llum i ventilació a l’interior de les embarcacions. Ampliació l’escotilla de baixada al motor i s’hi va adaptar una nova escala que proporciona més seguretat i comoditat que l’original. Varada de l’Estrella Polar al Port Marina Palamós. Es va canviar un tros de clau i cinta, a la banda de estribord, allà on pujaven la xarxa, fet que va provocar que la fusta es malmenés. A més es va rascar, massillar i pinar tot el buc, tant a l’exterior com al interior. Feines desenvolupades pel mestre d’aixa Jaume Cusí de Drassanes Tino. 66


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Actuacions de Conservació- Restauració

Neteja, consolidació de la base, neteja de les làmpades i protecció del conjunt. 67


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions

Finalització del procés de conservació-restauració de la talla policromada que representa una verge del Carme amb el nen. 68


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions

Inici del procés de conservaciórestauració: eliminació de repints de la talla policromada que representa una Mare de Déu amb l’infant.

69


Direcció Joan Lluís Alegret Coordinació tècnica Miquel Martí Tècnic administratiu Jaume Badias

70


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Recerca

Recerca: Vides al mar. Les tripulacions de dues embarcacions emblemàtiques de Palamós. Des de juliol de 2008 fins a juliol de 2009.

Recerca: Memòries de la mar. Relats de vida de personatges emblemàtics vinculats a la pesca de la Costa Brava. De juliol de 2009 a juliol de 2010

71


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Exposicions temporals

Material Interpretatiu del projecte de Reserva Marina d’Interès Pesquer

Material interpretatiu sobre el projecte de Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues a l’exterior del Museu de la Pesca

72


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Jornades i cicles

II Cicle de cinema marítim documental Visions de les Formigues. 23 i 24 de juliol de 2009 Reforçant els treballs que s’estan duent des de la Confraria de Pescadors de Palamós, i en els quals hi participa la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós), per aconseguir la creació d’una Reserva Marina d’Interès Pesquer a l’àrea de les Illes Formigues, des de la Càtedra es treballa per aportar coneixement que origini debat i permeti formar opinions a un públic ampli.

73


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Jornades i cicles

Jornada La cuina del peix. 21 de novembre Jornada per tal d’oferir una mirada calidoscòpica: econòmica, social, cultural, nutricional de a la cuina del peix .

74


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Cursos

Curs de navegació tradicional 19, 20, 26 i 27 de setembre i 10 i 11 d’octubre Mitjançant aquest curs els participants descobreixen les característiques i les tècniques de la navegació a vela, les parts del vaixell, l’aparell o les maniobres amb vela llatina. El programa es divideix en classes teòriques i pràctiques, realitzant pràctiques de navegació a bord del vaixell de vela llatina Rafael. Curs reconegut per la Universitat de Girona amb 3 crèdits

75


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Conferècies

Lliçó inaugural del curs 2008-2009 6 de novembre A càrrec de la Dra. Margarida Casadevall, professora del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona inaugurà el el curs acadèmic de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós) amb la conferència titulada “La vida privada dels peixos”.

76


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats

Saló de l’Ensenyament. 18 de març La Càtedra d’Estudis Marítims hi participà conjuntament amb el Centre de documentació de la Pesca i el Mar, Documare dins l’Espai de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Girona.

Saló Nàutic de Barcelona. Del 7 al 15 de novembre La Càtedra d’Estudis Marítim hi participa en l’Espai de Marina Tradicional amb un estand conjuntament amb el Museu de la Pesca i el Centre de Documentació de la Pesca.

Activitats de difusió

Coordinació de l’edició del llibre Una dona de mar

77


Direcció Joan Ll. Alegret i Miquel Martí

Documentalista Alfons Garrido

Documentalista Núria Teno a temps parcial

Suport Jaume Badias

78


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Fons documental Base de dades de gestió del fons documental del centre de documentació. El 2009 s’han incorporat a la base de dades 454 registres, dividits en

247 llibres i capítols de llibre 78 articles de revistes 7 DVD’s 7 manuscrits inèdits 26 revistes 89 fulletons

PESCABIB Base de dades referencial especialitzada en articles científics i acadèmics sobre pesca marítima des de la perspectiva de les Ciències Socials. 2009: incorporats 169 articles Dipòsit Obert de la Universitat de Girona Repositori digital institucional que conté la producció científica i divulgativa de la UdG. 2009. 20 nous arxius incorporats A 31 de desmbre de 2009 8.147 registres de PescaBib. 79


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Activitats

Xerrada-Taller: CONSERVAR ELS RECORDS: COM CONSERVAR LES FOTOGRAFIES FAMILIARS A CASA, a càrrec de Núria Teno, restauradora del Museu de la Pesca. Taller adreçat a totes aquelles persones interessades en poder conservar a casa en les millors condicions possibles, les fotografies dels àlbums familiars.

80


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Activitats

TALLER DE RESTAURACIÓ DE LLIBRES, a càrrec de Dolors Velasco, restauradora de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Adreçat a persones interessades en la conservació i restauració dels llibres antics

81


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare

Organització i classificació de la biblioteca històrica del Cau de la Costa Brava Selecció, organització, classificació del fons bibliogràfic llegat pel Cau de la Costa Brava, compost per 3.300 volums de procedència i temàtiques diverses. Inclous volums del segle XVI al segle XX. El fons és el resultat de la municipalització de la biblioteca original del Cau de la Costa Brava a la que s’hi havia sumat col·leccions procedents dels casinos de la vila i diferents biblioteques particular. Tot el conjunt document constitueix una part important de la història bibliogràfica i cultural de la vila de Palamós, que cal preservar i posar a disposició dels usuaris en les millors condicions. Les tasques el 2009 s’han centrat en el muntatge d’unes estanteries a la sala annexa del centre de documentació, desencaixat del fons, descripció i valoració del seu estat, selecció, classificació i col·locació a la ubicació actual. La presentació pública de la biblioteca està prevista pel juny de 2010.

Accions

82


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Accions

Edició crítica de les Ordinacions de la Pesquera de Calonge El 2004 l’arxiu de Calonge es posà en contacte amb la Càtedra d’Estudis Marítims per informar de la troballa d’unes ordenances de pesca datades a Calonge al segle XV. Després d’un llarg període d’estudi, el centre de documentació ha tirat endavant l’edició crítica del document atès el seu alt valor per a l’avenç en la història de la pesca a Catalunya. El centre de documentació ha coordinat la recerca, l’edició i la publicació de les ordenances, a més de ser l’autor de varis capítols del llibre. La seva presentació està prevista pel març de 2010. 83


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Accions

Publicacions Garrido, A. “Apunts per a la història de la pesca catalana”. Omnis Cellula, 2009, març, p. 42-44

84


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare

Gent de Mar del Port de Palamós. Base de dades interactiva que relaciona les embarcacions i els homes i les dones del sector pesquer palamosí. Recurs electrònic, presentat en el marc de la inauguració de l’exposició “Tripulacions: la gent de bord de les barques de pesca” té per objectiu acostar a la societat local el fruit de les recerques dutes a terme entre el 2006 i 2008 dins del projecte “Memòria de la Comunitat Pesquera”. El buidatge i la digitalització de les fitxes d’embarcament de la Confraria de Pescadors de Palamós i dels bucs inclosos a la llista 3º amb base a Palamós ha permès creuar les dades amb el fons fotogràfic dipositat al Museu de la Pesca. El resultat és un recurs interactiu amb el software creat per Pere Trijueque, molt fàcil d’utilitzar que relaciona les embarcacions que han pescat alguna vegada al port palamosí amb els membres de la comunitat pesquera local que les han tripulat.

Accions

85


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare

Nova imatge digital del Museu de la Pesca i Documare El centre de documentació ha treballat activament en l’actualització de les pàgines web del Museu de la Pesca i de Documare. Utilitzant un nou programari s’han dissenyat unes webs més interactives, amigables amb l’usuari, més fàcils de gestionar i d’actualitzar. El 2010 està previst consolidar els sistemes i treballar en la seguretat.

Accions

86


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Accions

Blog Maríntim Manteniment del blog amb notícies fresques i informacions d’interès vinculades al sector pesquer. 38 noves entrades

87


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Difusió

Web de la Fundació Promediterrània Apostant per la difusió a través de la xarxa, el centre de documentació ha dissenyat i configurat la pàgina web de la Fundació Promediterrània, que ha servit per difondre la licitació de les obres de l’Espai del Peix. Nova Ciutat Mediterrània Documare ha treballat activament en la preparació de la jornada “La Nova Ciutat Mediterrània”, celebrada el 22 d’octubre a l’hotel La Malcontenta. A més de gestionar la difusió de l’event a través de les llistes de distribució va dissenyar la pàgina web http://www.novaciutatmediterrania.org, un espai de centralització de tota la informació d’interès i que té previst esdevenir la plataforma de llançament de les pròximes convocatòria de la jornada. Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues En el marc del projecte de creació de la RMIP de les Illes Formigues-Costa Brava, Documare ha dissenyat un espai específic dins de la seva web on recopilar i difondre tot tipus d’informació relacionada amb el procés: documents tècnics, literatura gris, articles científica, notícies periodístiques, imatges, jornades tècniques... L’objectiu és aportar informació que ajudi a la societat a crear una opinió contrastada i ben documentada sobre el projecte.

88


Fundació Promediterrània Publicitat Guia dels Súpers 2009 Club Súper 3. Televisió de Catalunya

89


Fundació Promediterrània Publicitat

Guia turística Girona Passport 4 números trimestrals

90


Fundació Promediterrània Publicitat

Revista Cap Catalonge

91


Fundació Promediterrània Publicitat

Agenda de la Xarxa de Museus de la Costa Catalana

4 agendes a l’any 92


Fundació Promediterrània Publicitat

Suplement d’El Periodico d’Andorra 93


Fundació Promediterrània Publicitat

Rutes culturals Patronat de Turisme Costa Brava

94


Mar d’acer de cap al tard... Mar d’acer de cap al tard, delícia de la mirada; bé em fineixes la jornada – bella i plena. Déu del mar grans mercès de la jornada tan serena! 18 abril 1901 Joan Maragall 95


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.