MEMÒRIA FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA 2010

Page 1

Fundació Promediterrània memòria 2010


Índex

Presentació, p. 03

Patronat de la Fundació Promediterrània, p. 05

La Fundació participa, p. 07

Relacions institucionals, p. 09

Equipaments, p. 10

Dades 2010, p. 13

Resultat comptable, p. 22

Museu de la Pesca, p. 26

Càtedra d’Estudis Marítims, p. 62

Centre de Documentació de la Pesca i el Mar. Documare, p. 70

Publicacions. Difusió. Publicitat, p. 79 2


Presentació Si l’Ajuntament de Palamós va crear la Fundació Promediterrània amb la finalitat de potenciar i desenvolupar millor el Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims, l’any 2006 s’hi incorporava el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar i, enguany, el treball es consolida i creix amb l’execució del nou projecte cultural, l’Espai del Peix. Aquest és un projecte de desenvolupament local que dóna continuïtat al conjunt d’accions i iniciatives que sota el criteri de la col·laboració amb el sector pesquer, pretenen convertir Palamós en un punt de referència a l’entorn del fet marítim des d’una perspectiva cultural.

Aquest any 2010 ha servit per tancar el finançament del projecte, per començar i acabar l’obra i per avançar en els continguts museogràfics i d’audiovisuals. Ha servit per posar al capdavant del projecte la figura d’una gerent, amb capacitat de gestionar els recursos humans i econòmics de la Fundació, més enllà de la gestió diària d’aquest nou equipament. Moltes de les gestions fetes han tingut com a objectiu abordar aquest projecte des de totes les seves dimensions sense desatendre els serveis que anem prestant.

Ressaltar que enguany ha tingut lloc novament una edició del Festival Palamós, Terra de Mar, centrat en el que és el món de la recerca científica en l’àmbit marí.

Per acabar, posarem de relleu el gran esforç de gestió que s’ha fet davant la situació de crisi actual per tal que els serveis i productes i la seva qualitat no se’n ressentin, la qual cosa tensiona l’equip humà, capital inestimable del projecte global, que treballa amb compromís i dedicació.

3


Fundació Promediterrània. Presentació

Director de la Fundació

Gerent de la Fundació

CÀTEDRA D’ESTUDIS MARÍTIMS

MUSEU DE LA PESCA

DOCUMARE

ESPAI DEL PEIX

4


Fundació Promediterrània. Patronat

Presidenta: Sra. M. Teresa Ferrés i Àvila, alcaldessa de l'Ajuntament de Palamós Vicepresident: Sra. Gràcia Artigas Imbers, regidora de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós a partir de maig de 2008 Vocals: Sr. Amadeo Fuente i Garanger, en representació del Consell Comarcal del Baix Empordà Sr. Roger Zamorano i Rodrigo, en representació de la Diputació de Girona. Sr. Francesc Benaiges Samarra, en representació de la Confraria de Pescadors de Palamós

5


Fundació Promediterrània. Patronat Sra. M. Dolors Rodríguez i Muñoz, en representació del DPTOP- Ports de la Generalitat Sr. Frederic Valls Vilaespasa, en representació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Sr. Eugeni Esgleas, en representació de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors Sr. Joan Lluís Alegret Tejero, representant de la Universitat de Girona Sra. Raquel Gallego i Cristóbal, regidora de l'Ajuntament de Palamós Sr. Josep Buxeda, regidor de l’Ajuntament de Palamós Sr. Josep Espadalé i Reballí, regidor de l'Ajuntament de Palamós Sr. Antoni Bachiller i Puig, regidor de l'Ajuntament de Palamós Sra. Isabel Ruiz i Margalef, regidora de l’Ajuntament de Palamós Sr. Daniel Reixach i Baluenga, regidor de l’Ajuntament de Palamós 6


El Museu és

El Museu de la Pesca és Antena de l’Observatori per a la Recerca Etnològica de Catalunya depenent del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. El Museu de la Pesca forma part de la xarxa Museus marítims de la costa catalana. El Museu de la Pesca és soci fundador de l’Estrop, associació de la Costa Brava per al patrimoni marítim. El Museu de la Pesca és soci d’ICOM (International Council Of Museums) Oficina de la UNESCO per als museus. El Museu de la Pesca és membre de l’AMMM (Associació de Museus Marítims de la Mediterrània). El Museu de la Pesca forma part de del Museu Nacional d’Etnologia de Catalunya El Museu de la Pesca forma part de la Xarxa de Museus de la Costa Brava. El Museu de la Pesca forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Girona. El Museu de la Pesca forma part del Grup de Treball de Custòdia Marina de la Xarxa de Custòdia del Territori.

7


El Museu és

El Museu de la Pesca és subseu de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. El Museu de la Pesca és seu dels Amics del Museu de la Pesca. Al Museu de la Pesca se li ha atorgat el distintiu de Qualitat Turística en Destí amb la qualitifació d’excelència per part del Consell Comarcal del Baix Empordà El Museu de la Pesca és membre fundador de la Asociación Española de Museos Marítimos. El Museu de la Pesca forma part de la Comissió de Museus del Consell Comarcal del Baix Empordà.

La Fundació Promediterrània paticipa

Participació en el VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE BARCELONA SOBRE LA DIETA MEDITERRÁNEA. ALIMENTÀRIA 2010. 24 i 25 de març. Barcelona Participació en la III MOSTRA DE CINEMA MARÍ DE St Feliu de Guíxols. 12 de juny Participació en el Sea Heritage Day, Roma 2010.

8


Relacions institucionals

Ports de la Generalitat, Ajuntament de Palamós, conveni de col·laboració per l’edició del festival Terra de Mar 2010. Museu Marítim de Barcelona, signatura de l’addenda al conveni per a l’adhesió a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. CAPSA, conveni de col·laboració per a la participació en activitats d’interès general. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, signatura de l’addena del conveni per al finançament de les actuacions vincualdes a la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. Confraria de Blanes, conveni de col·laboració per al disseny i implementació d’un espai interpretatiu a la llotja del peix de Blanes. COALIMENT GRANOLLERS, S.A.U, conveni de patrocini per a l’Espai del Peix Hermes comunicacions, S.A, conveni de patronici per a l’Espai del Peix DIPSALUT, conveni de col·laboració per a l’Espai del Peix FROM, col·laboració per la Fira Gourmet Madrid abril de 2010, prèstec de peces.

9


Equipaments

Casa Montaner: Seu de la Càtedra d’Estudis Marítims Seu del Centre de Documentació de la Pesca i el Mar Documare Oficines i Sala de Reserva del Museu de la Pesca

10


Equipaments

Port de Palam贸s: Museu de la Pesca, exposici贸 permanent Museu Flotant Les Barques del Peix

11


Equipaments

Espai del Peix 2010, obres

12


Dades 2010

23.398 visitants al Museu de la Pesca

24.776 usuaris a tots els serveis i activitats

54 activitats diferents en 524 sessions

325 dies d’obertura a l’any (89%)

2.740,5 hores d’obertura a l’any

143 nous objectes al fons museístic

114 peces del fons s’han cedit en préstec a altres institucions

1 nova embarcació

34 noves imatges i 104 en prèstec per a reproducció

453 noves entrades al Documare

Distintiu de Qualitat Turística en Destinació

Menció Especial del Sea Heritage Best Communication Campaign Award al Museu de la Pesca pel Intangible Heritage of the Costa Brava. Entregat a Roma 25 el febrer 2010

13


Distintius i mencions

14


Dades. Visitants Museu de la Pesca

23.398 visitants

4.329; 19% individuals grups estudiants

3.653; 16% 15.315; 65%

altres grups

15


Dades. Visitants Museu de la Pesca

JU NY JU LI O L AG O SE ST TE M BR E O C TU BR NO E VE M BR DE E SE M BR E

AI G M

IL AB R

AR Ç M

G EN ER FE BR ER

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

individuals

grups estudiants

altres grups

16


Dades. Visitants Museu de la Pesca

35.000 30.000

28.609

25.000

23.274

26.394

24.936 22.271

23.887

22.293

23.398

20.000 15.000 10.000 7.797 5.000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

17


Dades. Usuaris

Nombre d’activitats diferents

Nombre total de sessions

1. Visites guiades

-------

-------

5.475

2. Biblioteca / arxiu / centre de documentació.

-------

-------

283

3. Tallers didàctics

6

86

1.644

4. Projeccions audiovisuals fora del recorregut habitual

3

3

130

5. Conferències / cursos / seminaris

14

27

998

6. itineraris / rutes / visites patrimonials

9

200

3.219

7. Altres (presentacions, Terra de Mar, Havaneres, etc)

22

208

13.027

Total

54

524

24.776

Serveis / activitats

Nombre total d’usuaris

18


Dades. Procedència dels visitants i usuaris

0,79

0,59 1,9

0,94

1,31

GIRONA BARCELONA

2,03

1,46 4,42

TARRAGONA LLEIDA ESPANYA

8,13 42

FRANÇA ALE

3,9 0,71

GB

0,66

HOLANDA ITALIA SUÏSSA 30,53

BÈLGICA RESTA EUR

Estadística feta a 31.913 persones des de la recepció del Museu de la Pesca

RESTA MON

19


Dades. Gestió de les col·leccions Registres informatitzats acumulats

Fons

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fons d’art i etnologia

1.915

2.321

2.651

2.848

3.171

3.230

3.373

Fons de Ciències Naturals

1.761

1.761

1.764

1.765

1.766

1.768

1.768

Arxiu d’imatges

1.936

3.726

4.878

5.125

5.312

5.660

5.969

Fons Bibliogràfic Antic *

3.185

3.185

3.255

3.255

3.269

3.269

3.269

797

797

797

14.315

14.724

15.176

Fons d’Art E. Torroella TOTAL

8.797

10.993

12.548

12.993

20


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Fons documental Mòdul de catalogació Documare 453 noves referències incorporades 221 monografies i capítols de llibres 84 articles de revistes 15 DVD’s 133 fulletons

Evolució dels registres del fons documental, 2005-2010 Pescabib: base de dades referencial sobre pesca des de les Ciències Socials. 2010: incorporats 89 articles

Viddle: Servei de video streaming de llarga duració 2010: 52 nous vídeos penjats 21


Resultat comptable exercici 2010

Volum ingressos 391.224,14 € Volum despeses 392.582,92 €

Resultat

-1.358,78 €

22


Resum pressupostari *2010

Ingressos 2010 Ingressos per venda d’entrades, botiga i activitats

103.017,93 €

26,33 %

Aportació Ajuntament de Palamós

110.000,00 €

28,12 %

Convenis, subvencions i patrocinis *

178.206,21 €

45,55 %

TOTAL

391.224,14 €

100,00%

Subvencions de capital L’Espai del Peix Ajuntament de Palamós

500. 443,37 €

* Ports de la Generalitat concedeix una exempció en relació a les taxes que correspondria cobrar per les embarcacions de l’Ajuntament que gestiona la Fundació al port de Palamós.

23


Resum pressupostari 2010

Despeses 2010 Despeses de Personal

180.620,03

46,01%

Exposicions, cursos, jornades, publicacions, etc,

79.214,65

20,18%

Compres

17.867,00

4,55%

Variaci贸 d'exist猫ncies

16.302,00

4,15%

Manteniment, reparacions i conservaci贸

19.201,15

4,89%

Public., Propag. i Relac.P煤bliques

23.282,10

5,93%

Suministres

23.518,77

5,99%

Altres despeses

20.841,50

5,31%

Amortitzacions

5.729,87

1,46%

Serveis Professionals Independents

2.821,05

0,72%

Assegurances

3.184,80

0,81%

392.582,92

100,00%

TOTAL

24


Resum pressupostari. Comparatiu 2009-10 Ingressos Subvenció Ajuntament Subvencions, convenis, patrocinis Venda d'entrades, botiga i activitats Resultat Despeses

2010 110.000,00 € 178.206,21 € 103.017,93 € 391.224,14 €

2009 % 28,12% 45,55% 26,33% 100%

2010

2009

180.620,03 €

% 46,01%

79.214,65 €

20,18%

17.867,00 €

4,55%

Variació d'existències

16.302,00 €

4,15% -

Manteniment, reparacions i conservació

19.201,15 €

Public., Propag. i Relac.Públiques

Despeses de Personal

109.999,92 € 141.578,03 € 98.016,37 € 349.594,32 €

% 31,47% 40,50% 28,04% 100%

% 147.209,12 €

42,32%

79.813,78 €

22,94%

29.100,09 €

8,37%

8.150,00 €

-2,34%

4,89%

18.631,73 €

5,36%

23.282,10 €

5,93%

26.922,00 €

7,74%

Suministres

23.518,77 €

5,99%

22.640,77 €

6,51%

Altres despeses

20.841,50 €

5,31%

20.025,43 €

5,76%

Amortitzacions

5.729,87 €

1,46%

5.949,79 €

1,71%

Serveis Professionals Independents

2.821,05 €

0,72%

2.679,80 €

0,77%

Assegurances

3.184,80 €

0,81%

392.582,92 €

100%

3.047,56 € 347.870,07 €

0,88% 100%

Exposicions, cursos, jornades, publicacions, etc, Compres

Resultat

25


Direcció Miquel Martí

Gerent Jeanine Parramon D.E.A.C. Glòria Ñaco

Conservació Núria Teno

Administració Glòria Rojas

Museu flotant Raül Mata

Cap de Recepció Xavier Martínez

Recepcionista Mar Ribot Contractats per la Fundació Promediterrània

Recepcionista Margret Esders

26


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions temporals

Visita guiada a l’exposició temporal On the rocs d’Emili Armengol. 20 de febrer

27


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions temporals

Els treballs portuaris. Catalunya Marítim. Crònica en blanc i negre 1880-1980 març-abril 2010. Exposició del Museu Marítim de Barcelona.

28


Museu de la Pesca. Acció Cultural

Descobreix una joia del Museu. Dia Internacional dels Museus. ICOM. 90 anys del Cau de la Costa Brava. 18 de maig

Exposicions temporals

En el marc de la jornada instaurada per l’agencia de l’UNESCO pels museus ICOM, anomenada genèricament Dia Internacional dels Museus i que se celebra arreu el 18 de maig. El Museu de la Pesca com a soci d’ICOM va organitzar un seguit d’activitats entre les quals Descobreix una joia del Museu promoguda per la Generalitat de Catalunya. Enguany, una petita mostra del fons del Cau de la Costa Brava, el primer Museu de Palamós. Es participa en “La carrera dels Museus” un joc a través de la xarxa social facebook organitzat per la Generalitat de Catalunya. 29


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions temporals

Peix Blau. Exposició de producció pròpia del 21 de juny al 31 d’agost.

30


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions temporals Indiketes. La cultura ibèrica a Empúries i Castell. Inauguració el 20 de juliol a L’Escala, i del 24 de setembre al 12 de desembre a Palamós. Exposició creada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries, amb la col·laboració del Museu de la Pesca (Palamós) i de l’Ajuntament de l’Escala. Amb motiu dels 10 anys que el MAC-Empúries ha portat la direcció tècnica del jaciment.

A l’esquerra inauguració de l’exposició a Sant Martí d’Empúries A la dreta inauguració a Palamós

31


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions temporals

Vida Aquàtica. Escultures en moviment de Raül Beteta. Convocatòria artística 2010.

32


Museu de la Pesca. Acció Cultural Exposicions itinerants

Mestres d’aixa i calafats. L’ofici de fer barques a la Costa Brava. Maó (Menorca) Del 15 d’abril al 15 de juliol de 2010

Centre Artesanal de Menorca

33


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Conferències i presentacions

Presentació del llibre d’Esther Pujol i Eliseu Carbonell. Records d’una dona de mar. Dissabte 23 de gener a Sant Pol de Mar.

Presentació del llibre De quilla a perilla. L'ofici dels mestres d'aixa a la Costa Brava. 27 de febrer

Presentació del llibre de Pere Trijueque Palamós. Pedra a pedra rajol a rajol. Dissabte 17 d’abril. Parc dels Països Catalans.

Presentació del llibre Les ordinacions pesqueres de Calonge (segles XV-XVII) Dissabte 17 de juliol. Sala Fontova. Calonge.

Què sabem de l’escriptura i la llengua dels ibers? Estat actual i noves línies d’investigació” a càrrec del Dr. Javier Velaza, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona i especialista en llengua ibèrica. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Curs d’arqueologia de Castell. 16 de setembre.

Passi documentals La ruta dels consolats de Mar i El viatge del Sant Elm. Amics del Museu de la Pesca. Dissabte 15 de maig.

Presentació del documental El territori al plat d’Antoni Martí. Dissabte 20 de novembre.

Presentació del llibre de Joaquim Pla Els aparells dels velers, dels grans velers i de les embarcacions. Dissabte 18 de desembre.

34


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Jornades, cicles i cursos

Converses de taverna. Gener-juny i octubredesembre. L’edició 2010-2011 de les Converses de taverna són la 11a en la història de l’activitat. Va nèixer per apropar els coneixements de la gent gran de mar a generacions més joves i ha esdevingut un referent internacional de la tasca del Museu de la Pesca entorn del patrimoni immaterial. Amb 9 sessions per any, s’escull un tema per cadascuna. S’anuncia amb un cartell i un flyer amb una imatge del fons del Museu.

Conversa dedicada al peix blau

35


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Jornades, cicles i cursos Converses de taverna, a altres ports. Des de fa uns anys aquesta activitat “viatja” a altres localitats costaneres.

Badalona: Festa de la Mar

Converses de Taverna a la Festa de la Mar de Badalona

36


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Jornades, cicles i cursos

Imatges que fan parlar. Maig-juny i setembre-octubre. L’activitat Imatges que fan parlar, neix de la voluntat del Museu de la Pesca de documentar el fons d’imatges que posseeix i alhora poder-lo engrandir. Amb l’ajuda dels participants a l’activitat i d’acord amb un tema per sessió ,es posa nom a personatges, indrets i situacions que il·lustren fotografies del fons del Museu de la Pesca i del Documare.

37


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Acció cultural Palamós, Terra de Mar 2010 El festival mariner de la Costa Brava Firaciència: La ciència i el mar. Presència de vaixells científics 28-30 maig 2010 10.000 participants 7 embarcacions en la mostra surant 20 activitats diferents entre visites a les embarcacions, rutes, tallers, jocs, mostres, fires, respresentacions, actuacions…

Aspecte de la carpa de la Fira Científica

38


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Visita vaixell escola de l’armada italiana Amerigo Vespucci 22-27 juny Visites guiades Tallers de demostració de destresa marinera Conferència a càrrec del Sr. Joaquim Pla

Acció cultural

39


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques Viu la mar. 12 Activitats: visites guiades, tallers, itineraris i navegació de Ciències Socials i Ciències Medi Ambientals.

De la platja al fons del mar Feinejant pel mar Temps de pesca L’anxova, la reina Viure al litoral Viure al fons Nosaltres i el mar Port i subhasta Aprendre a fer treballs de recerca (novetat Documare) Escola de pilots i grumets Vela llatina Navegació en terra

40


Museu de la Pesca. Educaci贸 i Acci贸 Cultural Activitats pedag貌giques ACTIVITAT

2003

2004

2005

2006

Sons de mar

132

599

215

277

De la platja al fons

2007

2008

2009

2010

302

308

505

616

Feinejant pel mar

693

929

1395

1284

1274

1411

2148

966

Temps de pesca

455

1046

1204

982

1538

1351

948

1139

L'anxova, la reina

748

1164

1285

1193

1645

1870

1591

1018

82

325

436

298

600

683

512

250

114

538

131

733

Viure al litoral Nosaltres i el mar

59

Navegaci贸 en terra Vela llatina Escola de pilots i grumets

27

108

164

20

42

67

85

19

21

201

496

87

317

199

87

179

108

182

43

446

359

44

0

0

429

679

516

380

538

439

490

82

104

136

75

94

73

6562

7581

6921

6003

Bateig de mar Port i subhasta

164

292

Viure al fons Aprende a fer treballs de recerca TOTAL

2668

4708

5635

4706

41


Museu de la Pesca. Educaci贸 i Acci贸 Cultural Activitats pedag貌giques

8000

7581

7000

6562

6000

6921 6003

5635

5000

4708

4706

4000 3000

2668

2000 1000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

42


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques

Fem Arrels. Programa pedagògic gratuït per als alumnes de la vila presentat conjuntament entre l’àrea de Medi Ambient, el Museu de la Pesca i el Servei d’Arxiu. Adreçat a la primària i l’ESO

Viure dintre muralles. Itinerari guiat pel barri vell a l’entorn dels primers segles de formació de la vila de Palamós. Platges de llevant. Itinerari guiat des de la Fosca fins Castell. La vida a les Gavarres. Itinerari guiat per la vall de Bell-lloc. Aprendre a fer treballs de recerca. Activitat que es desenvolupa al Documare i al SAMP. Visita al Museu de la Pesca. Per a un nivell educatiu a escollir pel centre escolar. El recompte es fa com a activitat del Museu de la Pesca. Visita comentada a l’exposició temporal del Museu de la Pesca. El recompte es fa com a activitat del Museu de la Pesca. Pirates a Palamós. Visita pel nucli antic tot repassant la morfologia de la vila en relació als atacs pirates d’època medieval i moderna.

43


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques

Pla Pilot del Projecte COMSOM EVALUACIÓ DE L’ESTAT DE LES COMUNITATS BENTÒNIQUES SOTMESES A DIFERENT GRAU D’IMPACTE PESQUER I BROSSA MARINA, COM A EINA DE GESTIÓ DE L’ECOSISTEMA (COMSOM) Directora: Dra. Montserrat Demestre Institut de Ciències del Mar – CSIC (Barcelona) Curs 2010-2011

Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Palamós, l’Àrea de Medi Ambient i els centres d’ensenyament secundari de Palamós i Sant Antoni de Calonge. Els alumnes Esdevenen científics durant unes hores cada trimestre analitzant els plàstics que durant una setmana han recollit diferents embarcacions de pesca de Palamós a diferents profunditats. www.museudelapesca.org/index.php/projecte-comson 44


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats pedagògiques Maleta pedagògica virtual de la Pesca Amb programari moodle. Adreçat a l’ESO De lliure accés i gratuït Creat per un equip de mestres de secundària sota la coordinació del Museu de la Pesca.

Unitats didàctiques: 8 matèries (geografia, història, economia, matemàtiques, llengua i literatura, biologia, química i tecnologia) Materials de suport: enllaços web, informació de les activitats pedagògiques complementàries i dels llocs per visitar. Crèdit de síntesi: amb material per al docent i per a l’alumne

45


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Visites guiades, rutes marítimes i itineraris

Thalassa 20è aniversari. 11-13 juny

46


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Visites guiades, rutes marítimes i itineraris

Embarca’t a Palamós 2010. 4 rutes i 1 taller de Pesca tradicional.

2.812 usuaris

47


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Visites guiades, rutes marítimes i itineraris

Què fem avui? Programa d’activitats del Museu de la Pesca. Visites guiades al port, la subhasta del peix i el Museu de la Pesca, itinerari guiat Palamós, vila medieval i visita al Poblat Ibèric de Castell Taller de nusos Taller de pesca tradicional 48


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Activitats dins els actes de la Festa Major 2010, de caire gratuït.

18 de juny: Visita guiada al port pesquer, subhasta del peix i Museu de la Pesca

21 de juny: inauguració exposició temporal Peix Blau

21 de juny: Cantada d’Havaneres Primera Nit d’Estiu

22 de juny: Jornada de Portes Obertes a la Casa Montaner

24 de juny: Jornada de Portes Obertes al Museu de la Pesca.

26 de juny: Visita guiada al Poblat Ibèric de Castell per part dels tècnics del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries.

49


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Primera Nit d’Estiu: Cantada d’havaneres. 21 de juny

50


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Jornades Europees del Patrimoni. 24-26 de setembre Visita guiada al port i al Museu de la Pesca. Divendres 24 Visita guiada a les barques del peix. Dissabte 25 Inauguració exposició Indiketes. Dissabte 26 Ruta Literària El Palamós de Truman Capote Difusió del Consell Comarcal del Baix Emporda i del Museu d’Història de Catalunya

Materials de difusió de les Jornades

51


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

16è forum de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània. Nous patrimonis marítims, nous horitzons pels museus. 4 i 5 d’octubre

52


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Saló Nàutic de Barcelona. Del 6 al 13 de novembre El Museu de la Pesca, conjuntament amb la Càtedra d’Estudis Marítims i el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar participen amb un estand. Al Museu de la Pesca se li encarreguen un seguit d’activitats com l’organització de dues sessions de converses de taverna, nusos mariners, contes i jocs. A l’Espai Marina Tradicional s’hi instal·la l’exposició “Peix Blau” del Museu de la Pesca.

53


Museu de la Pesca. Activitats Activitats de difusió

Entrada lliure al Museu cada primer diumenge de mes.

Visites guiades un cop al mes a càrrec d’un tècnic.

Utilització de la revista Argo com a eina de difusió de les activitats i les accions de recerca, inventari i documentació.

Introducció de les activitats de la Fundació en l’agenda mensual de cultura i patrimoni de l’Ajuntament de Palamós.

54


Museu de la Pesca. Educació i Acció Cultural Activitats d’acció cultural

Programa de voluntariat de la Gent Gran al Museu de la Pesca.

55


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Entrades: Donacions i préstecs El fons del Museu s’ha incrementat en 143 objectes i documents, i en 34 imatges. Així mateix el fons d’imatges ha crescut gràcies a la fórmula del préstec per a reproducció en 104 imatges. També disposem de 819 imatges més realitzades per col·laboradors i treballadors del Museu per tal de deixar constància dels actes i activitats que duem a terme, destinades principalment a usos interns (activitats, presentacions, memòries) i a la difusió en mitjans.

56


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Donacions d’embarcacions Kiku Rebut el 18 de novembre de 2010 Llaüt de 3,40 metres. Donació de Jaume Tauler Cama Foli BA 11-34 de la 3 llista Eslora 3,40 Mànega 1,46 Puntal 0,46 Any de construcció 1954 Mestre d’aixa Emilio Pascual Drassanes Tino Palamós

57


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Sortides: Préstecs Aquest any s’han cedit en préstec 114 peces: FROM, Saló del Gourmet, Madrid: 14 peces Ajuntament de Palafrugell, Museu del Suro: Exposició sobre Ezequiel Torroella: 41 obres. Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, exposició sobre La Guerra del Francés: 1 peça i reproducció de 3 litografies. Consell Insular de Menorca, itinerància de l’exposició Mestres d’aixa i calafats. L’ofici de fer barques a la Costa Brava: 52 peces. Continua la itinerància de l’exposició Retrats de Mar, produïda de manera conjunta pels museus que formen la xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana: 3 obres (quadres del Fons Torroella amb núm. Inv. T0122, T034 i T035). Col·laboracions diverses: Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell (3 tresmalls i 4 galls), programa Divendres (nansa, tresmalls, palangre), programa Sense Ficció (1 nansa, 3 tresmalls) 58


Museu de la Pesca. Gesti贸 de les col路leccions Sortides: Pr茅stecs

Forum Gourmet Madrid. FROM

59


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Actuacions de Conservació- Restauració

Procés de restauració Les cases de Tossa 1921 J. Vila Puig 60


Museu de la Pesca. Gestió de les col·leccions Autoritzacions d’ús d’imatges del fons Autoritzacions d’ús d’imatges del fons del Museu Diputació de Girona, Atles Paisatgístic de les comarques gironines Ajuntament de Llançà, Guia de toponímia de les platges Patronat de Turisme Costa Brava, imatges per difusió Museu d’Arqueologia de Catalunya, exposició sobre el poblat iber de Castell Museu del Suro, Palafrugell, per difusió de l’exposició sobre Ezequiel Torroella Servei d’Arxiu Municipal de Palamós, ruta Capote Arxiu de Sant Feliu de Guíxols, imatges panoràmiques antigues de Palamós FROM Revista Descobrir Catalunya Revista Argo Revista del Baix Empordà Sarbus (Sarfa) Associació de Veïns de Sant Joan Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell, fotos i gravats per exposició sobre les barques de sardinal Gestió de les piscines de pesca responsable de la Direcció General de Pesca Ajuntament de Cassà de la Selva Patronat de Turisme de Calafell 61


Direcció Joan Lluís Alegret Coordinació tècnica Miquel Martí Tècnic administratiu Jaume Badias

62


Càtedra d’Estudis Marítims. 2000-2010

63


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Recerca

Recerca Memòries de la mar.Relats de vida de personatges emblemàtics vinculats a la pesca de la Costa Brava. Amb un ajut de l’Institut Ramon Muntaner. Aquest projecte de recerca etnològica es plantejà amb l’objectiu de recollir els testimonis de personatges emblemàtics han viscut el pas d’una pesca artesanal feta a partir dels recursos proporcionats per l’entorn immediat, a una pesquera més intensiva, tecnificada i industrial.

Recerca Drassanes Tino: la darrera nissaga de mestres d’aixa de Palamós. Amb un ajut de l’Institut Ramon Muntaner.Té com a objectiu principal estudiar i descobrir,

a partir del testimoni oral i de les fonts documentals, l’evolució d’una drassana tradicional des dels seus inicis fins al cessament de la seva activitat en aquest 2010, i explicar-ne els canvis que experimenta l’ofici i la figura del mestre d’aixa; el procés de construcció d’embarcacions, o les diferents tipologies d’embarcacions tradicionals i les seves evolucions, nomenclatura, etc.

RECERCA LA CUINA DELS PESCADORS: EL RANXO A BORD

64


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Jornades i cicles Pesca i Ciència 2010. Jornada sobre EL PEIX BLAU 20 de novembre de 2010. Casa del Mar. Palamós

Isabel Palomera, investigadora del CSIC

Rosario Allué, Cap del Servei de Recursos Marins Direcció General de Pesca i Acció Marítima

Ramon Franquesa, Gabinet Economia del Mar UB 65


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Jornades i cicles

Jornades “CULTURA VIVA” 19 i 26 novembre de 2010. Casa del Mar. Palamós

66


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Conferècies

Lliçó inaugural del curs 2009-2010 22 d’octubre A càrrec de Jaume Fàbrega amb la conferència titulada I encara diuen que el peix és car! La cuina del peix.

Jaume Fàbrega i J. LL. Alegret director de la Càtedra d’Estudis Marítims, durant la Lliçó inaugural

67


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Activitats de difusió

Saló Nàutic de Barcelona. Del 6 al 14 de novembre La Càtedra d’Estudis Marítim hi participa en l’Espai de Marina Tradicional amb un estand conjuntament amb el Museu de la Pesca i el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar.

Estand de la Fundació Promediterrània al Saló Nàutic 68


Càtedra d’Estudis Marítims. Activitats Acció Cultural

Participació en el VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE BARCELONA SOBRE LA DIETA MEDITERRÁNEA. ALIMENTÀRIA 2010. 24 i 25 de març. Barcelona

FIRACIÈNCIA i conferències divulgatives en el marc del Palamós, Terra de Mar 2010

Estand de la UdG a la Fira Ciència del Festival Mariner Terra de Mar 2010

Participació en la III MOSTRA DE CINEMA MARÍ DE St. Feliu de Guíxols.

69


Direcció Joan Ll. Alegret i Miquel Martí

Documentalista Alfons Garrido

Documentalista Núria Teno a temps parcial

Suport Jaume Badias

70


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Cursos Eines 2.0 per a gestors culturals L’activitat, organitzada per Documare, tenia per objectiu presentar i avaluar les eines digitals en el món de la gestió cultural. Les sessions de treball es van desenvolupar a la sala annexa del centre de documentació, i van estar impartides per les empreses Playbrand i LludrigaSoft. Google Analytics i Google Adwords. 19 de novembre. A càrrec de Playbrand. Estratègies Crossmedia Community Managers culturals. 26 novembre A càrrec de Playbrand. Estratègies Crossmedia Introducció a Joomla: sistema d’autogestió de pàgines web. 3 desembre A càrrec de Lludriga Soft.

71


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Programa pedagògic

Aprendre a fer treballs de recerca Tercera edició dels tallers organitzats per Documare en col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Palamós, amb l’objectiu d’orientar els alumnes de batxillerat en l’elaboració dels seus treballs de recerca. Han participat els instituts de Palamós amb alumnes de 1º de batxillerat

72


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Accions Conferència: La unió fa la força: els pescadors catalans al primer terç del segle XX. Documare va ser convidat pel Cicle d'activitats Tardor 2010 que tracta de les Societats de Cambrils durant la II República per parlar de l'associacionisme dels pescadors catalans a principis del segle XX. La conferència va portar per títol “La unió fa la força: els pescadors catalans al primer terç del segle XX”.

Pàgina web del projecte COMSOM a Palamós El centre de documentació s’ha encarregat de dissenyar i actualitzar els continguts de la pàgina web del projecte COMSOM, engegat pel Museu de la Pesca i el CSIC. A la web es pot trobar informació del projecte, els materials de treballs que utilitzen les escoles participants, imatges, links d’interès, etc... 73


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Recerca PESCUM: Patrimonio Etnológico, Sociedad y Cultura Marítima El projecte PESCUM, vinculat a la convocatòria de projectes I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología, proposa estudiar els discursos, representacions i accions relatives a l'àmbit marítim en les vessants mediterrània, atlàntica i cantàbrica d'Espanya entre els diferents actors implicats en la seva patrimonialització. El projecte està gestionat per l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Documare s’ha encarregat de gestionar durant aquests primers mesos la base de dades que ha recollir totes les accions vinculades al patrimoni marítim realitzades durant els darrers anys. També va acollir la primera reunió organitzada pel grup de treball el setembre de 2010, amb l’assistència d’investigadors procedents de Catalunya, País Basc, Galícia i Andalusia. 74


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Recerca La Subhasta Cantada de Montgat En el marc del programa IPEC Documentació, la Fundació Promediterrània a través de Documare engega un projecte de recerca documentació sobre la subhasta cantada de Montgat, la última subhasta del peix a veu que resta activa a Catalunya. El projecte està coordinat per Alfons Garrido i hi participen les investigadores Laia Aleixandri i Núria Fernández.

L’oferta restauradora de peix a la comarca del Baix Empordà Avaluar l'evolució i l'estat actual de l'oferta gastronòmica vinculada al peix i a la cuina tradicional per determinar-ne l’impacte en el turisme comarcal i en el sector pesquer. El projecte compta amb la col·laboració de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), dins dels programes de recerca ACOM. 75


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Publicacions Garrido, A. “Origen i evolució de les associacions de pescadors a través del gremi de Sant Pere de Palafrugell (segles XVII-XX). Institut d’Estudis del Baix Empordà, 2010, núm. 29, p. 161-180

76


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare Comunicació digital i analítica web Actualització de recursos digitals Manteniment tècnic i publicació de novetats a les webs de la Fundació Promediterrània

Analítica web documare.org

Seguiment i anàlisi del tràfic a les pàgines webs de la Fundació Promediterrània amb Google Analytics i Statcounter Número

museudelapesca.org

de visites i comportament dels usuaris Origen i llengua dels usuaris Segmentació d’usuaris Fidelització

fundaciopromediterrania.org

marintim.blogspot.com

Captura de pantalla de l’analítica mensual del domini museudelapesca.org amb Analytics

77


Centre de documentació de la pesca i el mar. Documare

Participació en la redacció del guió i textos pel projecte de l’Espai del Peix Documare ha treballat directament en les tasques de documentació, elaboració del guió i redacció dels textos incorporats al nou equipament de l’Espai del Peix, així com en la cerca i selecció del material gràfic, en col·laboració directa amb els tècnics del Museu de la Pesca.

Coordinació de les activitats científiques del Festival Terra de Mar Firaciència: carpa científica a la que van assistir institucions científiques d’arreu de l’Estat Espanyol: Instituto Hidrográfico de la Marina, Instituto Español de Oceanografía, Centre d’Estudis Avançats de Blanes, Universitat de Girona, Secretaría General del Mar. També es van organitzar les xerrades: La recerca entorn a la gamba de Palamós. La investigació marina i els vaixells oceanogràfics: la ciència i el mar, laboratoris sobre les ones.

78


Museu de la Pesca. Acció Cultural Publicacions Què t’empesques? Plànol joc per famílies amb les noves mascotes del Museu en 4 idiomes.

79


Fundació Promediterrània. Acció Cultural Publicacions ALEGRET, J. L. (ed) Ponències La comercialització i el consum del peix. PERE TRIJUEQUE, Palamós, pedra a pedra, rajol a rajol JOAQUIM PLA I BARTINA Els aparells dels velers. Dels grans velers i de les embarcacions ESTHER PUJOL i ELISEU CARBONELL. Records d’una dona de mar.

80


Fundació Promediterrània. Acció Cultural Publicacions Les ordinacions de pesquera de Calonge (ss. XV-XVII). Una edició crítica del corpus legislatiu pesquer més antic de Catalunya, a càrrec d'Alfons Garrido, Montse Pérez, Joan Lluís Alegret (director de la CEM) i Montserrat Darnaculleta. La publicació és el resultat d'un projecte de recerca del patrimoni marítim documental engegat per Documare davant la constatació de l'existència de diverses còpies (algunes en molt mal estat) d'aquestes ordenances pesqueres i de la seva importància en el marc del territori català.

81


Fundació Promediterrània Publicitat Guia dels Súpers 2010 Club Súper 3. Televisió de Catalunya

82


Fundació Promediterrània Publicitat

Agenda de la Xarxa de Museus de la Costa Catalana

4 agendes a l’any 83


Fundació Promediterrània Publicitat

Guia de Palamós 2010 84


Fundació Promediterrània Publicitat

Rutes culturals Patronat de Turisme Costa Brava

85


Fundació Promediterrània Publicitat

Què fem avui? Programa d’activitats del Museu de la Pesca

86


Fundació Promediterrània Publicitat

Revista de patrimoni marítim del Museu Marítim de Barcelona Articles sobre activitats, conservació, recerca i documentació

87


Fundació Promediterrània Publicitat

Revista de les tres bessones Promoció juny 2010

88


Fundació Promediterrània. Webs, blogs, xarxes socials http://www.museudelapesca.org Informació relacionada amb el Museu de la Pesca, les activitats i projectes vinculats o Informació general del museu o Actualitat del Museu i els equipaments connexos o Programa pedagògic o Programa d’activitats d’estiu o Informacions complementàries: Amics dels Museu, voluntariat, botiga, Terra de Mar, projecte COMSOM... Actualment els apartats de novetats i botiga es gestionen des de la recepció del Museu.

http://www.documare.org Informació sobre el servei d’informació i documentació, difusió dels fons i col·leccions, atenció a l’usuari, productes digitals... Informació sobre el centre Fons i col·leccions Projectes de recerca Recursos digitals i multimèdia Publicacions de la Fundació Es gestiona des del centre de documentació

89


Fundació Promediterrània. Webs, blogs, xarxes socials

http://cem.udg.edu Web institucional de la Càtedra. En construcció després dels problemes de seguretat que va tenir a finals de 2010. Responsable: Jaume Badias. Informació institucional Recerca Recull de premsa i novetats (en construcció) Documents (en construcció) Es gestiona des de la Càtedra, però sota control del servei d’informàtica de la Universitat de Girona

http://www.maletapesca.org Moodle que conté la Maleta Pedagògica de la Pesca, dissenyada per penjar i gestionar els accessos als materials pedagògics i crèdits de síntesi. Està previst migrar els continguts al web del Museu de la Pesca i eliminar aquest domini

90


Fundació Promediterrània. Webs, blogs, xarxes socials http://www.fundaciopromediterrania.org Web institucional de la fundació que es va dissenyar especialment en el marc de la contractació de les obres de l’Espai del Peix. Descripció institucional de la Fundació Patronat Memòries Perfil del contractant Es gestiona des del centre de documentació http://marintim.blogspot.com Blog manteningut per Documare que recull informacions d’interès, pròpies de la fundació o d’enllaços externs. Serveix també de reforç i d’amplificador de les activitats organitzades. Periodicitat d’actualització molt desigual.

http://reservasmarinas.blogspot.com Blog obert en motiu de les jornades celebrades a Palamós el 2009 sobre Reserves Marines d’Interès Pesquer i la creació de la reserva marina de les Illes Formigues. No s’actualitza.

91


Fundació Promediterrània. Webs, blogs, xarxes socials

http://portalgamba.blogspot.com Informació sobre la gamba de Palamós, confeccionada pel centre de documentació. No s’actualitza.

Tenim un canal de vídeo al portal Viddle, on pengem totes les conferències, jornades, entrevistes, etc... http://www.viddler.com/explore/documare/ Perfil al Facebook http://www.facebook.com/museudelapesca.palamos

92


He anat a la mar, m’he donat a la mar, se m’ha tornat l’ànima blava... I sempre aquesta mena de cançó... Cançons de rem i de vela Josep M. de Segarra

93