Page 1

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN / TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS

Woord voor Woord : mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Docentenhandleiding en woorden en zinnen / Wind, Mirjam. - Groningen: Alfacollege Doelgroep: volwassenen URL: http://www.youtube.com/woordvoorwoordac Vindplaats Antwerpen: pa 1.1 woor Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen en heeft als doel een eerste basiswoordenschat op te bouwen bij de beginnende NT2 cursisten, die geen ondersteuning hebben van het schrift. Deze bundel omvat een docentenhandleiding, een overzicht van de woordenschat en een volledige transcriptie van de filmpjes die online te bekijken zijn.

De finale : voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II B1> B2 / Beersmans, Maud; Tersteeg, Wim; et al. - Amsterdam: Boom, 2013. - 287 p., ill. - ISBN: 978-94-6105-571-2: 30,70 EUR Doelgroep: volwassenen URL: http://www.staatsexamennt2.nl Vindplaats Antwerpen: pa 3 fina Deze methode bereidt gevorderde anderstaligen voor op het Staatsexamen NT2 II. Aan de hand van negen thema's worden de vier vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken getraind: reizen, eten, het milieu, het klimaat, veiligheid enzovoort. Een uitgebreid grammaticaal overzicht en extra grammaticaoefeningen zijn opgenomen in de Grammatica. In de Taalhulp vindt u extra uitleg over het schrijven van verschillende tekstsoorten, het gebruik van verschillende strategieĂŤn om te lezen, luisteren en schrijven en een lijst met veelgebruikte zinnen. Op de bijbehorende website www.staatsexamennt2.nl staan alle luisterfragmenten, filmpjes en toetsen. Geheel herziene tweede druk.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


Derde ronde : Nederlands voor buitenlanders. Delftse methode / Meijer, P.; Wesdijk, J.L.; van Boxtel, S.; van Laar, A. - Amsterdam: Boom, 2005. - 191 p. (tekstboek) 36 p. woordenlijst, bevat: verklarende woordenlijst. - (Delftse methode). - ISBN: 978-94-6105-961-1: 65,00 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 3 nede Dit is een vervolgcursus Nederlands. De Derde ronde is bedoeld voor gevorderde anderstaligen. Het eindniveau van deze cursus is B2 of hoger; dit is voldoende om te kunnen deelnemen aan een hogere beroepsopleiding. Dit boek bevat 15 lessen met zo'n 2000 nieuwe woorden uit de lijst van frequent gebruikte woorden voor hogeropgeleiden relevante woordenschat. Met de Delftse methode is zelfstudie heel goed mogelijk. Er is aandacht voor veelvoorkomende grammaticale struikelblokken. Ook diverse taalregisters komen aan bod: van vergadertaal tot een rechtszitting en internetjargon. De inlogcode geeft toegang tot de bijbehorende site.

Taaltalent deel 1 : methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen / Verbruggen, Katja; Taks, Henny. - Bussum: Coutinho, 2014. - 187 p. - ISBN: 978-90-4690389-6: 26,00 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 3.1 taal Veel anderstaligen willen in Nederland een opleiding volgen, een baan vinden of zo goed ingeburgerd raken dat ze het Staatsexamen NT2, Programma I kunnen halen. Hiervoor hebben ze minimaal niveau B1 van het ERK nodig. Met Taaltalent kunnen ze hun taalvaardigheid op dat niveau brengen. Met Taaltalent 1, 2 en 3 leert de cursist het Nederlands op een communicatieve en interactieve manier van basisvaardigheden naar vaardigheden die meer gericht zijn op het talig kunnen functioneren in een opleiding of een baan. Daarnaast biedt Taaltalent opdrachten aan die de cursist voorbereiden op het inburgeringsexamen en op het Staatsexamen, Programma l. Taaltalent 1 brengt de cursist in zeven hoofdstukken naar niveau A1. In Taaltalent 1 is er niet alleen aandacht voor de basisgrammatica en de belangrijkste woordenschat, maar komen ook cultuur en studievaardigheid aan bod. De thematische hoofdstukken gaan over alledaagse onderwerpen. Na deel 1 is de cursist in staat een eenvoudig gesprek te voeren, formulieren in te vullen, korte teksten te schrijven en niet al te moeilijke lees- en luisterteksten te begrijpen.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


Nederlands leren / Mohammadi, Rassoul. - [S.l.]: Rassoul Mohammadi, 2013. - 170 p., cd: 17,00 EUR (boek), 10,00 EUR (cd) Doelgroep: volwassenen URL: http://nl.rassoulmohammadi.com/ Vindplaats Antwerpen: pa 4 nede Dit boek is een beknopte cursus Nederlands voor Farsi/Dari sprekenden. Het bevat de meest voorkomende fonetische en grammaticale regels.

Het verhaal van Kim / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2014. - 53 p. - (Beeldboek). - ISBN: 978-90-8696-195-5: 10,00 EUR Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 beel De teksten in de serie Beeldboek zijn geschreven op A1/A2niveau. Minstens de helft van de pagina's wordt gevuld met foto's die de tekst ondersteunen. De verhalen in deze serie draaien om een hoofdpersoon en een gebeurtenis die de hoofdpersoon meemaakt. Dit deel gaat over Kim. Kim is nog niet aan samenwonen toe. Dan vindt Emma Kim bewusteloos op de vloer van de badkamer. CO-gas of koolmonoxidevergiftiging komt veel voor in slecht geventileerde ruimtes met geisers of gaskachels. Vlaams luistermateriaal downloadbaar via de site van brusselleer: www.brusselleer.be .

De belofte / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2014. - 95 p. - (Leeslicht). - ISBN: 978-90-8696194-8: 12,00 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 lees Diep in het katholieke zuiden van ItaliĂŤ staat in een klein plaatsje een beeld dat af en toe echte tranen huilt. Om de dood van hun moeder af te wenden, bidden twee zusjes tot het beeld dat ze er alles voor over hebben, als hun moeder blijft leven. Ze leggen zich een zelfverzonnen tegenprestatie op, die met een grote vanzelfsprekendheid het verhaal doet uitrollen tot een grote tragedie.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


Kinderjaren / Oberski, Jona; Schuurman, Ida. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2014. - 72 p. - (Leeslicht). - ISBN: 97890-8696-193-1: 10,00 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 lees Een ervaringsverhaal om nooit te vergeten. Jona Oberski is twee jaar wanneer de Duitsers Nederland binnenvallen. Samen met zijn ouders wordt hij weggevoerd naar kamp Westerbork. Vandaar wordt het gezin gedeporteerd naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. De lezer kijkt door de ogen van een kleuter naar de afschrikwekkende gebeurtenissen die het gezin overkomen. En weet hoeveel erger alles in werkelijkheid nog geweest moet zijn.

Mijn land, mijn adem, mijn zinnen. Anderstaligen schrijven hun verhaal / creatief Schrijven vzw. - Antwerpen: Creatief schrijven vzw, 2012. - 23 p. Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 mijn Dit boekje bevat teksten van anderstaligen die ze tijdens een project creatief schrijven in Antwerpen hebben geschreven. Ze schreven in het Nederlands over hun eigen leven, zowel in hun land van herkomst als hier.

Milan is alleen / Plichart, Ilona; Kets, Jimmy. - Mechelen: Wablieft, 2013. - 57 p. (boek), 30 p. (lesbundel), daisy-rom. - ISBN: 978-9074040-00-6: 8,00 EUR Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 Mila Milan is een alleenstaande vader. Wanneer zijn zoon Igor weer ziek is zit hij met de handen in het haar. Zijn baas heeft geen begrip meer voor zijn situatie. Hij moet gaan werken. Hij raapt alle moed bijeen en klopt aan bij zijn buurvrouw. Zij helpt Milan uit de nood. Stilaan durft Milan anderen te vertrouwen en toe te laten in zijn leven. Dit boek maakt deel uit van een nieuwe reeks beeldboeken: verhalen in eenvoudig Nederlands met foto's van Jimmy Kets. Dit boek is ook als luisterboek beschikbaar. Er is ook een daisy-rom en lesbundel bij dit boek.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014


Nelson Mandela : niets is onmogelijk / Ridley, Frances. Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2014. - 32 p. - ISBN: 978-90-8696-189-4: 6,99 EUR Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 nels Deze biografie in eenvoudig Nederlands gaat over het leven van Nelson Mandela; vrijheidsstrijder en wereldleider. De uitgave bevat veel illustraties en overzichtelijke tekstblokjes.

Nu versta ik je! Uitspraak Nederlands voor Anderstaligen. Belgische editie / Blomme, Ines; Nordin, Annelies; Potargent, Johanna. - Leuven: Acco, 2013. - 202 p., cd. - ISBN: 978-90-3349316-4: 41,50 EUR Doelgroep: volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.4 nuve Met het boek Nu versta ik je! en de bijbehorende cd kan de beginnende en gevorderde anderstalige student zelfstandig zijn uitspraak verbeteren. De student kan de aangeboden cyclus van klanken chronologisch doorlopen of hij kan die klankcombinaties en oefeningen selecteren die voor hem relevant zijn. Via een contrastieve aanpak komen alle vocalen en de meeste consonanten aan bod, zowel op woord-, zins- als tekstniveau. Aan de hand van specifieke oefeningen op woord- en zinsaccent, klankverbindingen en prosodie, kan de student niet alleen de uitspraak van specifieke klanken trainen maar ook zijn verstaanbaarheid in het algemeen verbeteren. De transfer naar de spontane spraak gebeurt door communicatieve oefeningen zoals taalriedels, dialogen, open vragen, rollenspelen enz. Handige tips en oefeningen maken het boek ook geschikt voor gebruik in de klas. Bovendien is er een appendix met extra uitspraakoefeningen bij de methode Vanzelfsprekend en Niet Vanzelfsprekend.

Liedjes voor wie Nederlands leert : Lennaert & de Bonski's kennen hun wereld / Lennaert & De Bonski's. Wemmel: deRand vzw, 2013. - 26 p. + cd met 14 tracks, bevat: cd + boekje met taalspelletjes, lesmateriaal Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.5 lied De cd en lessuggesties horen bij de muziekvoorstelling 'De Bonski's kennen hun wereld'. De cd bestaat uit twee delen: deel 1 is een soort van 'best of' en bevat naast enkele nieuwe liedjes de beste songs van de vorige twee cd's. Deel 2 heet 'Liedjes uit de wereld' en bevat volksliedjes uit alle hoeken van de wereld, ingezongen door studenten uit het land waar de song vandaan komt, en naar het Nederlands vertaald.

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas maart-april 2014

NT2 volwassenen : aanwinsten docAtlas maart-april 2014  
NT2 volwassenen : aanwinsten docAtlas maart-april 2014  
Advertisement