Page 1

powered by AIESEC

WARSZAWA 25 marca 2014 Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1


GLOBAL

citizen

Wolontariat Zagraniczny World Issues | Management | Cultural www.globalcitizen.pl

GLOBAL

talents Praktyki Zagraniczne Management | Business | Marketing | IT www.globaltalents.pl


Tylko dwa razy w roku masz możliwość stanąć twarzą w twarz z tyloma pracodawcami naraz. W dodatku to właśnie podczas wiosennych targów pracy wiele firm poszukuje kandydatów na letnie praktyki. Wahasz się, gdzie aplikować? Opisy na ulotkach lub w zakładkach kariera nie do końca Cię przekonują? Nie wiesz, na czym dokładnie miałyby polegać Twoje zadania? Wykor z ystaj targi, żeby dowiedzieć się więcej o pracodawcach i zadaniach, z którymi możesz się u nich mierzyć. Rozmawiając z pracownikami, spróbuj tak że zorientować się, jaka jest kultura organizacyjna firmy i zastanów się, czy będzie Ci ona odpowiadała. Jeżeli czujesz, że to miejsce dla Ciebie, zasugeruj, jak Twoja wiedza i kompetencje pr z ydadzą się w danym przedsiębiorstwie, poszukaj wspólnych obszarów i wzajemnych kor zyści – wtedy zrobisz najlepsze wrażenie. Jeśli jesteś na początku studiów, możesz zapytać o to, co zrobić, żeby w przyszłości zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Na targach będą z pewnością też takie firmy, których nazwy niewiele Ci mówią. Być może dopiero otworzyły swoje siedziby w Polsce i planują dynamiczny rozwój, który stwarza ogromne możliwości. Sprawdź w katalogu targowym lub na stronie pracodawcy, korzystając np. z telefonu, czym zajmuje się firma, gdzie ma główną powered by AIESEC siedzibę i jakich ludzi potrzebuje. Następnie zastanów się, o co zapytać i podejdź do stoiska. Rozmowy z pracodawcami pomogą Ci podjąć ś w i a d o m ą d e cy z j ę o a p l i kowa n i u i u n i k n ą ć ewentualnych późniejszych rozczarowań. Życzę owocnych spotkań!

Anna Tomczyk KarieraPlus.pl

3


Spis treści ACCA Accenture Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Jerónimo Martins

6

22

JTI Polska Sp. z o.o. KarieraPlus.pl

23

KarierawFinansach.pl Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. KGHM Polska Miedź S.A.

AVON Products, Inc

Bank BGŻ Bank BPH SA GE Capital Bank Millennium Bank Pekao S.A. BASF

7

KPMG Lidl Polska

8

25

LOTTE Wedel sp. z o.o.

26

Mars Polska mBank Miasto Łódź

BNP Paribas Securities Services S.K.A

British American Tobacco

Bunge Company - ZT Kruszwica SA

9

CBRE Corporate Outsourcing CFA Society Poland C. H. Robinson

Microstrategy Mondelez Polska SA

12

29

Nestlé Polska S.A

30

Philip Morris International w Polsce PKO Bank Polski Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Citi (Citi Handlowy, Citi Service Center) Cushman & Wakefield

Deloitte

13

Pracuj.pl

EY

GazetaPraca.pl Global Talents

Groupon Polska Grupa Danone Grupa Eurocash

Procter&Gamble

14

31

PwC

33

Robert Bosch Sp. z o.o. Sanofi - Aventis Sp. z o. o.

34

Top Employers TPA Horwath UBS

35

Unilever Polska Sp. z o.o. ZALANDO AG Global Citizen

“Grasz o staż”

15

Grupa Novartis

Grupa PZU

Grupa Żywiec S.A. Hewlett-Packard Idea Money SA ING Bank Śląski S.A.

18

19

Mapa przestrzeni targowej

36 - 37

Organizatorzy

38 - 39

Partnerzy

44

5


PRZEGLĄD FIRM Adres strony internetowej: www.accaglobal.com, www.accapolska.pl Kontakt: +48 123 957 090 PLAC UNII Puławska 2 (bud. A, piętro 8), 02-566 Warszawa Polska Informacje o firmie ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości na świecie. • 162 000 członków oraz 430 000 studentów w 173 krajach na świecie • 1 300 członków oraz 3 500 studentów w Polsce • 8 000 akredytowanych pracodawców ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych biznesowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm. Śledź nas na: Facebook.com/ACCA.Poland

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 281 tys. pracowników Accenture świadczy usługi s woim k l ientom z ponad 12 0 k rajów ś w iata. W roku f inansow ym zamkniętym 31 sierpnia 2013 roku, Accenture osiągnęło pr z ychody netto sięgające 28,6 miliarda dolarów. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.accenture.pl/bpo

Kierunki studiów: ekonomia, filologia, finanse, lingwistyka, matematyczne, rachunkowość, zarządzanie

Rodzaj zatrudnienia: praca

Języki obce: j.angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski, inne

Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Kraków

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Rok studiów: rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Działy w firmie: finanse, IT, konsulting, zakupy

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: NIE Testy analityczne: NIE

Grupa Aviva w Polsce działa od 1992 roku i należy do największych instytucji f i nansow ych w nas z ym k ra j u. Obsł ug uje 3, 5 m i l iona k l ientów i za r ząd za aktywami o wartości blisko 70 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Informacje o firmie

Proces rekrutacyji

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.aviva.pl

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK

Rodzaj zatrudnienia: praca

Języki obce: j.angielski

List motywacyjny: NIE

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Aplikacja na stronie: TAK

Miejsce pracy: Warszawa

Assessment Centre: TAK

Działy w firmie: doradztwo finansowe, finanse, sprzedaż, ubezpieczenia

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

6


PRZEGLĄD FIRM Avon to światowy lider na rynku kosmetycznym, oferujący kobietom możliwość bezpośrednich zakupów. Avon to również jedna z najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na świecie. Angażujemy się w różnorodne inicjatywy społeczne wspierające kobiety. W Polsce marka Avon to trzy niezależne spółki, w których zatrudniamy łacznie 3 000 pracowników. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.kariera.avonpolska.pl Rodzaj zatrudnienia: paktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Działy w firmie: analiza finansowa, audyt, badanie i rozwój, finanse, handel, HR, import, IT, logistyka, marketing, podatki, PR, produkcja, p rognoz y f i nansowe, sp r zeda ż, zakupy, zarządzanie ryzykiem

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, bankowość, dziennikarstwo, ekonomia, elektronika, informatyka, farmaceut yka, f ilologia, f inanse, f iz yka, infor mat yka, lingwist yka, marketing, matemat yczne, metody ilościowe, psychologia, rachunkowość, socjologia, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Bank BGŻ od lat zajmuje miejsce w czołówce największych banków w Polsce. Jesteśmy bankiem z blisko 100-letnią tradycją, liderem w obsłudze finansowej sektora rolno-spożywczego, obsługujemy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców Mikro i MSP. Zatrudniamy ponad 5 tys. osób. Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji CV: TAK

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, filologia, f i n a n se, i nfo r m at y ka, l i n g w i s t y ka, m a r ket i n g, matematyczne, metody ilościowe, prawo, psychologia, rachunkowość, socjologia, zarządzanie

Miejsce pracy: cała Polska

Języki obce: j. angielski

Assessment Centre: NIE

Działy w firmie: analiza finansowa, audyt, b a n ko w o ś ć , b a n ko w o ś ć d eta l i c z n a , bankowość inst ytucjonalna, bankowość ko r po racyjna, f inanse, HR, IT, log ist yka, marketing, operacje bankowe, podatki, PR, rek lama, spr zedaż, zakupy, zar ządzanie ryzykiem

Rok studiów: rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Adres strony internetowej: www.bgz.pl/kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / praca

List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK

Testy analityczne: NIE

Bank BPH, obecny na polskim rynku od ponad 20 lat, to nowoczesna instytucja finansowa, oferująca swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym. Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej General Electric – jednej z największych korporacji na świecie. Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji CV: TAK

Wynagrodzenie: płatne

Kierunki studiów: bankowość, dziennikarstwo, ekonomia, filologia, finanse, informat yka, lingwist yka, marketing, matematyczne, prawo, psychologia, rachunkowość, socjologia, zarządzanie

Miejsce pracy: cała Polska

Języki obce: j. angielski

Assessment Centre: TAK

D z i a ł y w f i r m i e: a u d y t, b a n kowo ś ć, ban kowość deta l icz na, ban kowość korporacyjna, finanse, HR, IT, marketing, operacje bankowe, PR, sprzedaż, zarządzanie ryzykiem

Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Adres strony internetowej: www.bph.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK

Testy analityczne: NIE

7


PRZEGLĄD FIRM Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów oraz kanały bankowości elektronicznej. Powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Jest także pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.bankmillennium.pl/kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa lub w ybrane miasta w Polsce

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, informatyka, marketing, matematyczne, metody ilościowe, rachunkowość, zarządzanie Języki obce: j.angielski Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: analiza finansowa, badanie i rozwój, bankowość korporacyjna, finanse, marketing, zarządzanie ryzykiem

Bank Pekao SA to sprawdzony partner na wymagające czasy – najwyższy poziom siły kapitałowej w Europie, ponad 80 lat doświadczenia, 4 miliony klientów i ponad 10 0 0 oddziałów w całej Polsce. Sukcesy odnosimy dzięki p rofes j ona l i z m ow i i zaa ng a żowa n i u na s z ych Pracow n i ków. Od k i l k u l at niezmiennie otrzymujemy nagrodę Top Employers. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.karierapelnazycia.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: wszystkie

CV: TAK

Języki obce: j.angielski

List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Assessment Centre: TAK

Miejsce pracy: cała Polska

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Grupa BASF "The Chemical Company" jest największą korporacją chemiczną na ś w iecie posiada jącą pa r tne rów bi z nesow ych w ponad 2 0 0 k ra jach. Por tfolio BASF w Polsce obejmuje chemikalia i środki uszlachetniające, poliuretany, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną, lakiery samochodowe oraz katalizatory. oo Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.basf.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Myślenice, Środa Śląska

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, marketing, mechanika, techniczne, zarządzanie Języki obce: j.angielski, j,niemiecki Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: badanie i rozwój, handel, HR, marketing, PR, produkcja, sprzedaż, zakupy

Testy analityczne: NIE

8


PRZEGLĄD FIRM BNP Paribas Securities Services zajmuje pierwsze miejsce wśród europejskich inst y tucji powiernicz ych i piąte na świecie pod w zględem wolumenu przechowywanych aktywów. Spółka oferuje pełen zakres usług związanych z papierami wartościowymi, obejmujący cały cykl inwestycyjny. Wymagania wobec kandydatów

Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.securities.bnpparibas.com/jahia/Jahia/ site/portal/lang/en/home/location/poland

Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, filologia, finanse, informatyka, lingwistyka, metody ilościowe, rachunkowość, zarządzanie

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, inne

Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Pl. Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, Warszawa

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: finanse, operacje bankowe

"Wiesz jak mądrze rozegrać swoją karierę? W British American Tobacco stale inwestujemy w rozwój naszych pracowników, produktów i obsługę nasz ych klientów. Dlatego też poszukujemy ludzi z potencjałem, którzy są gotowi podjąć nowe wyzwania i chcą rozwijać się w międzynarodowym i dynamicznym środowisku." Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.pracawBAT.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Augustów Działy w fi rmie: finanse, HR, IT, logist yka, marketing, produkcja

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, informatyka, marketing, psychologia, socjologia, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

ZT Krusz wica S.A. - największ y w Polsce i jeden z największ ych w Europie Środkowej, przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Specjalizujemy się w produkcji olejów konfekcjonowanych i margaryn konsumenckich oraz tłuszczów dla potrzeb przemysłu spożywczego. Nasze najbardziej znane i cenione pr zez konsumentów marki to: olej r zepakow y Kujawski z pierwszego tłoczenia, Oliwier, Bartek oraz margaryny i mixy w tym Smakowita i Masmix. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.ztkruszwica.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Kruszwica, Brzeg, Warszawa, Karczew, Gdańsk

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, finanse, marketing, matematyczne, mechanika, socjologia, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok V, absolwenci

Działy w firmie: finanse, handel, HR, IT, marketing, produkcja, zakupy, zarządzanie ryzykiem

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

9


WWW.LIDL.PL

WYBIERZ MĄDRZE DOŁĄCZ DO NAS LIDL POLSKA TO NOWOCZESNY PRACODAWCA, KTÓRY ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA, DYNAMICZNEGO ROZWOJU I KARIERY. DLA KAŻDEGO, KTO POWAŻNIE MYŚLI O KARIERZE ZAWODOWEJ FIRMA LIDL POLSKA PRZYGOTOWAŁA PROGRAM SZKOLEŃ SKIEROWANYCH ZARÓWNO DO STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW UCZELNI, JAK I PRACOWNIKÓW. PROGRAMY STAŻY, PRAKTYK ORAZ SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH POZWALAJĄ ZYSKAĆ DOŚWIADCZENIE, PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE, ODNIEŚĆ SUKCES.


PROGRAM PRAKTYK: WDROŻENIE - 1 TYDZIEŃ SZKOLENIE - 6 TYGODNI REALIZACJA PROJEKTU - 6 TYGODNI PODSUMOWANIE STAŻU - 30 WRZEŚNIA

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ZAPRASZAMY: - STUDENTÓW WSZYSTKICH LAT STUDIÓW - OSOBY AMBITNE, PRACOWITE I LUBIĄCE WYZWANIA


PRZEGLĄD FIRM CBRE Corporate Outsourcing jest częścią jednej z największych firm na świecie działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych. CBRE Corporate Outsourcing oferuje szeroki zakres usług finansowo-księgowych oraz zarządzania danymi dotyczącymi umów najmu dla korporacji, których główna działalność nie jest związana z nieruchomościami. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.cbre.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska Miejsce pracy: Warszawa Działy w firmie: analiza, analiza finansowa, audyt, doradztwo biznesowe, finanse, HR, konsulting

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, ekonomia, filologia, finanse, lingwistyka, metody ilościowe, prawo, inne Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.francuski, j.rosyjski, inne Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

CFA Society Poland jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów finansowych. Tytuł CFA®, nadawany przez CFA Institute, jest powszechnie rozpoznawalnym i cenionym międzynarodowym standardem, który świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz etyki. Informacje o firmie

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.cfasociety.org/poland

Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie

Rodzaj zatrudnienia: staże

Języki obce: j.angielski

Wynagrodzenie: nieodpłatne

Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Miejsce pracy: Warszawa

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

C.H. Robinson is one of the world's largest third party logistics (3PL) providers, with 2012 gross revenues of $11.4 billion. We provide freight transportation and logistics, outsource solutions, produce sourcing, and information services to over 42,000 customers through a network of offices across the world. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.chrobinson.com Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: cała Polska

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, filologia, finanse, informatyka, metody ilościowe, rachunkowość, zarządzanie Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.francuski Rok studiów: rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: eksport, finanse, handel, HR, import, IT, logistyka, sprzedaż

Testy analityczne: NIE

12


PRZEGLĄD FIRM Citi to wiodąca globalna instytucja finansowa, mająca około 200 milionów Klientów w ponad 160 krajach. W Polsce w skład Grupy Citi wchodzą: Citi Handlowy, Citi Service Center, Dom Maklerski Citi Handlowy. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.karierawciti.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Łódź, Olsztyn, Katowice oraz inne duże miasta w Polsce Działy w firmie: analiza, analiza finansowa, audyt, bankowość, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, doradztwo transakcyjne, f i n a n s e, H R, I T, m a r ket i n g, o p e ra cj e ban kowe, PR, sp r zeda ż , za r ząd zan ie ryzykiem

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, bankowość, dziennikarstwo, ekonomia, elektronika, filologia, finanse, fizyka, informatyka, lingwistyka, marketing, matematyczne, metody ilościowe, prawo, psychologia, rachunkowość, socjologia, techniczne, telekomunikacja, zarządzanie Języki obce: j.angielski, inne Rok studiów: rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

Firma Cushman & Wakefield oferuje pełen zakres usług doradczych, w tym usług w zak resie najmu, spr zedaż y i zakupu, finansowania dłużnego, kapitałowego i strukturyzowanego, bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego, zarządzania nieruchomościami oraz doradztwa i wyceny. Informacje o firmie

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.cushmanwakefield.pl

Kierunki studiów: budownictwo, ekonomia, finanse, prawo, techniczne, zarządzanie

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Języki obce: j.angielski

Wynagrodzenie: płatne

Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Miejsce pracy: Warszawa

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: doradztwo, konsulting

Testy analityczne: NIE

Deloitte to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi obejmujące audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe. Zapraszamy do aplikacji przez cały rok! Oferty pracy szukaj na: www.deloitte.com/pl/kariera. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.deloitte.com.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Rzeszów, Łódź, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Szczecin

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, bankowość, finanse, ekonomia, informat yka, prawo, matemat yczne, metody ilościowe, rachunkowość, zarządzanie Języki obce: j.angielski Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: audyt, doradztwo podatkowe, d o rad z t wo p ra w n e, d o rad z t wo finansowe, konsulting, zarządzanie ryzykiem

13


PRZEGLĄD FIRM

EY (dawniej Ernst&Young) - Pracodawca nr. 1 w Polsce.

EY to międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze w zakresie: audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. Ponad 1600 profesjonalistów w Polsce, 175 000 na świecie, 700 biur w 140 krajach. Od 2 lat firma zajmuje pozycje “Pracodawcy Roku” w rankingu AIESEC oraz “Idealny Pracodawca” w rankingu Universum. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.ey.com.pl/kariera www.facebook.com/EY.Kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław Działy w firmie: audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowo-prawne, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne, konsulting, zarządzanie r yzykiem, analiza finansowa, finanse, podatki

Informacje o firmie Adres strony internetowej: Polub nas na Facebooku: facebook.com/gazetapraca Zapisz się na newsletter GazetaPraca.pl: www.gazetapraca.pl/gazetapraca/0,133161.html Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: bankowość, finanse, ekonomia, rachunkowość, marketing, prawo, metody ilościowe, matematyczne, zarządzanie, informatyka, elektronika, fizyka, techniczne, mechanika

CV: TAK

Języki obce: j.angielski

Assessment Centre: NIE

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK

Testy analityczne: TAK Mierz wysoko Ułóż karierę swoich marzeń z EY Na zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia!

Opis firmy

GazetaPraca.pl to serwis z ofertami pracy, praktyk i staży. Od ponad 6 lat łączy on tysiące pracodawców, pracowników i kandydatów poszukujących pracy. Jest w czołówce najpopularniejszych w Polsce ser wisów rekrutacyjnych. GazetaPraca.pl oferuje nie tylko bogatą bazę aktualnych ogłoszeń ale także rozbudowaną część poradnikową zawierającą artykuły i porady dotyczące kariery oraz informacje o rynku pracy. Studentów szczególnie zapraszamy do sekcji „Praca dla studentów”. GazetaPraca.pl to tak że poniedziałkowe wydanie prasowe (dodatek do Gazety Wyborczej), w którym publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne oraz artykuły poświęcone rynkowi pracy.

Global Talents to międzynarodowy program praktyk skierowany do młodych ludzi, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie, pracując w wielokulturowym środowisku. Osoby biorące udział w programie mają szansę realizować prak t ykę za granicą w obszarach takich jak: Marketing, Business, Information Technology oraz Education. Program Global Talents jest odsłoną znanych praktyk zagranicznych z AIESEC. A I E S E C j u ż o d 6 5 l a t u m o ż l i w i a m ł o d y m l u d z i o m n a ca ł y m ś w i e c i e z y s ka n i e międzynarodowego doświadczenia poprzez udział w praktykach zagranicznych. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.globaltalents.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki Wynagrodzenie: w zależności od praktyki Miejsce pracy: w zależności od praktyki Działy w firmie: edukacja, eksport, finanse, handel, HR, IT, logistyka, marketing, PR, sprzedaż

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: w zależności od praktyki

CV: TAK

Języki obce: j.angielski na poziomie min. B2

List motywacyjny: NIE

Rok studiów: studenci po II roku studiów i absolwenci do 2. lat po studiach, ale do 30. roku życia

Aplikacja na stronie: TAK

Doświadczenie: doświadczenie zawodowe min. 3-6 miesięcy (uwzględniając udział w interesujących p ro j e k ta ch, ko n k u r s y, o b ow i ą z kowe p ra k t y k i, działalność w organizacjach studenckich itp.)

14

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Assessment Centre: NIE Testy analityczne: NIE


PRZEGLĄD FIRM Groupon jest liderem na rynku ofert lokalnych, od którego rozpoczynasz przeglądanie Internetu, zawsze gdy chcesz kupić cokolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz tysiącom partnerów biznesowych, Groupon oferuje najlepsze oferty na usługi, podróże i produkty na całym świecie w cenach nie do pobicia. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.career.groupon.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: wszystkie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

List motywacyjny: NIE

Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE

Miejsce pracy: Warszawa

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: analiza, doradztwo biznesowe, HR, marketing, PR, reklama, sprzedaż, zakupy

Testy analityczne: TAK

Grupę Danone w Polsce tworzą Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia oraz Nutricia Medyczna. Misja, produkty cz y pracownicy – naszą w yjątkowość możesz dostrzec we wszystkim! Chcesz dowiedzieć się więcej i sprawdzić na czym polega „Something Special Inside” Grupy Danone? Odwiedź nasze stoisko lub strony internetowe naszych spółek. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.pracawdanone.pl www.nutricia.com.pl www.zywiec-zdroj.pl

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kondydatów Kierunki studiów: wszystkie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski

List motywacyjny: TAK

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Aplikacja na stronie: TAK

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Assessment Centre: TAK

Wynagrodzenie: płatne

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Miejsce pracy: cała Polska

Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: HR, IT, logistyka, marketing, PR, produkcja, sprzedaż, zakupy

Grupa Eurocash jest absolutnym liderem na polskim rynku hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych (ang. FMCG). Rozwijamy się bardzo szybko i dynamicznie. Jesteśmy jedną ze spółek WIG 20 oraz 8. co do wielkości firmą w Polsce. Zatrudniamy ponad 11 000 pracowników. Dołącz do nas! Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.eurocash.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska Miejsce pracy: cała Polska (w zależnoności od oferty)

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, finanse, informatyka, marketing, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: anal i za, audy t, f inanse, handel, HR, IT, logistyka, marketing, sprzedaż

Testy analityczne: NIE

15


b o R

n  a y  n J a l U p T  RO? z is

?

Sukce s 7AOLĩģ

&æ 7 !  ÿ 2 '  0  +  ! !,‡² 7

!!!

e t it o l e D w a r ie r a K / m o .c k w w w .f a c e b o o


PROGRAM PRAKTYK I STAลปY

Upoluj najlepszy staลผ w mieล›cie! 5R]ZLฤ”VNU]\GรกD3=8WRSUDFRGDZFDSU]H]GXฤชRp RIHUXMHP\SรกDWQHSUDNW\NLLVWDฤชHSHUVSHNW\Z\UR]ZRMX SURยฟW\SR]DSรกDFRZHSUHVWLฤชPDUNL &]DVVWDUW $SOLNXMGRNZLHWQLDQDS]XSONDULHUDOXEIEFRPS]XNDULHUD


PRZEGLĄD FIRM Grupa Novartis (na którą składają się: Novartis Poland Sp. z o.o., Sandoz Polska Sp. z o.o., Alcon Polska Sp. z o. o.) jest światowym liderem w dziedzinie szeroko pojętej ochrony zdrowia. Informacje o firmie

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.novartis.pl, www.sandoz.pl www.alcon.com

Kierunki studiów: administracja, farmaceutyka, finanse, marketing, rachunkowość, zarządzanie

Rodzaj zatrudnienia: praktyki

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V

Języki obce: j. angielski

Wynagrodzenie: płatne

CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Miejsce pracy: Warszawa

Testy analityczne: NIE

Działy w firmie: analiza finansowa, controlling, finanse, HR, IT, logistyka, marketing, medyczne, zakupy

GRUPA PZU to największa firma ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Zatrudniamy ponad 11 tysięcy pracowników, mamy spółki córki na Ukrainie i Litwie. Należymy do grona najdynamiczniej rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. Aplikacje na PRAKTYKI I STAŻE zbieramy co roku od marca do 6 kwietnia. Informacje o firmie Adres strony internetowej: pzu.pl/kariera fb.com/PZUkariera

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Języki obce: j. angielski

CV: TAK

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Assessment Centre: NIE

Wynagrodzenie: płatne

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Miejsce pracy: cała Polska

Testy analityczne: TAK

Działy w fi rmie: analiza finansowa, finanse, HR, IT, marketing, podatki, sprzedaż, zakupy, zarządzanie ryzykiem

Do pracy w Grupie Żywiec zapraszamy ciekawych, ambitnych, z różnymi talentami i zainteresowaniami. Jest nas blisko 4500 osób w 16 różnych działach. Produkujemy i sprzedajemy piwo m.in. marki Żywiec, Heineken, Desperados czy Warka. Jeśli chcecie sprawdzić, czym się zajmujemy, jakie są nasze pasje i co cenimy, zapraszamy na Dni Kariery! Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.facebook.com/GrupaZywiecKariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Polska

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, finanse, informatyka, marketing, psychologia, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: finanse, HR, IT, logist yka, marketing, PR, produkcja, sprzedaż

Testy analityczne: NIE

18


PRZEGLĄD FIRM Hewlett-Packard w Polsce to trzy dynamicznie rozwijające się jednostki biznesowe (Warszawa, Wrocław, Łódź). Nasze centurm w Warszawie specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologii i infrastruktury informatycznej. U nas możesz zostać ekspertem Java, platformy .NET, baz danych, systemów UNIX oraz WINTEL i innych technologii. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.hp.com/jobs Rodzaj zatrudnienia: praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: elektronika, informatyka, matematyczne, techniczne, telekomunikacja

CV: TAK

Języki obce: j. angielski

Aplikacja na stronie: TAK

Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Assessment Centre: NIE

List motywacyjny: NIE

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: IT

Testy analityczne: TAK

Idea Money S.A. powstała aby wspierać przedsiębiorców. Tworzymy nowatorskie podejście do faktoringu i usług z nim powiązanych. Kreujemy najlepsze roz wiązania finansowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz fi rm. Jako pier wsi w Polsce proponujemy usługi faktoringowe dostępne d l a ka żd e g o. Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.ideamoney.pl

Kierunki studiów: ekonomia, finanse, informatyka, matematyczne, metody ilościowe, prawo, techniczne

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE

Miejsce pracy: cała Polska

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: analiza finansowa, finanse, HR, IT, marketing, obsługa klienta, prawny, sprzedaż

Testy analityczne: TAK

ING Bank Śląski to jeden z największych uniwersalnych banków w Polsce, świadczący zintegrowane usługi finansowe z zakresu bankowości detalicznej, korporacyjnej i rynków finansowych. Naszą pozycję budujemy w oparciu o nowoczesne technologie, rozbudowę kanałów dystrybucji i dbałość o jakość usług, które dostarczamy. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.ingbank.pl/kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Katowice i Warszawa (centrala firmy) i oddziały regionalne w całej Polsce

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, metody ilościowe, matematyczne, zarządzanie, marketing, informatyka, techniczne, socjologia, psychologia, prawo Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Działy w firmie: bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, finanse, analizy finansowe, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, operacje bankowe, sprzedaż, marketing, IT, HR, PR, podatki

CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

19


PRZEGLĄD FIRM Podstawą działalności Jeronimo Martins w Polsce jest handel i dystrybucja produktów żywnościowych. Największą część działalności stanowi sieć sklepów spożywczych Biedronka. W ostatnim czasie firma dywersyfikuje swoje portfolio inwestując również w nowe rodzaje biznesów, takich jak sieć sklepów z kosmetykami Hebe czy sieć Aptek na Zdrowie. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.karierawJM.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, ekonomia, finanse, informatyka, marketing, matematyczne, metody ilościowe, prawo, psychologia, rachunkowość, techniczne, zarządzanie

Wynagrodzenie: płatne

Języki obce: j. angielski

Miejsce pracy: lokalizacje w całej Polsce

Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Działy w firmie: finanse, HR, IT, logist yka, marketing, sprzedaż, zakupy

CV: NIE List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

JTI – Japan Tobacco International – jest międzynarodową spółką należącą do Japan Tobacco Inc., wiodącego koncernu tytoniowego na świecie. Grupa zatrudnia ponad 27 000 osób w 95 biurach oraz 25 fabrykach i ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym świecie. W Polsce JTI zatrudnia ponad 800 pracowników w biurze w Warszawie, w fabryce w Gostkowie Starym oraz w strukturach sprzedaży w całym kraju. Informacje o firmie

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.karieriawjti.pl www.jti.com

Kierunki studiów: administracja, ekonomia, finanse, informatyka, marketing, metody ilościowe, rachunkowość, zarządzanie

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Języki obce: j. angielski

Wynagrodzenie: płatne

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Miejsce pracy: Warszawa, Gostków Stary k. Łodzi

CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: analiza, eksport, finanse, HR, IT, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

KarieraPlus wspiera w wyborze właściwej ścieżki kariery oraz inspiruje do podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Poprzez portal i branżowe przewodniki karierowe pokazujemy możliwości, a także dostarczamy wyczerpujących informacji nt. praktyk, pracy, kariery, pracodawców i ich oczekiwań. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.karieraplus.pl www.facebook.com/KarieraPlus

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Języki obce: j. angielski

CV: TAK

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

List motywacyjny: TAK

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Aplikacja na stronie: NIE

Wynagrodzenie: płatne

Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: NIE

Miejsce pracy: Warszawa lub zdalnie (w zależności od stanowiska)

Testy analityczne: NIE

Działy w firmie: marketing, sprzedaż

22


PRZEGLĄD FIRM KarierawFinansach.pl to największy, branżowy serwis rekrutacyjny, dedykowany profesjonalistom z branży finansowej, jak i studentom oraz absolwentom zainteresowanym pracą w tym sektorze. Oprócz aktualnych ofert pracy i praktyk w finansach użytkownik może znaleźć w serwisie opisy stanowisk oraz kwalifikacji zawodowych dla finansistów. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.karierawfinansach.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: dziennikarstwo, ekonomia, marketing

CV: TAK

Języki obce: j. angielski

List motywacyjny: NIE

Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V

Aplikacja na stronie: NIE

Wynagrodzenie: płatne

Assessment Centre: NIE

Miejsce pracy: Warszawa

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: marketing, PR, sprzedaż

Testy analityczne: NIE

Grupa Kaufland należy do 10 największych przedsiębiorstw handlowych Europy i dominuje w branży hipermarketów. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.kaufland.pl

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Rok studiów: absolwenci

CV: TAK

Rodzaj zatrudnienia: praca

List motywacyjny: TAK

Miejsce pracy: sprzedaż – praca na terenie

Aplikacja na stronie: NIE

całej Polski, zakupy – praca w Centrali firmy

Assessment Centre: NIE

we Wrocławiu

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: sprzedaż, zakupy

Testy analityczne: NIE

Jesteśmy światowym producentem miedzi i srebra z ponad 50 – letnim doświadczeniem. Posiadamy jedno z największych na świecie złóż miedzi, z zapewnioną produkcją na kolejne 40 lat. Nasze aktywa produkcyjne usytuowane są na trzech kontynentach. Posiadamy projekty rozwojowe w Polsce, Kanadzie, Chile i na Grenlandii. Informacje o firmie

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.kghm.pl

Kierunki studiów: techniczne

CV: TAK

Rodzaj zatrudnienia: praktyki

Języki obce: j. angielski, j. hiszpański

List motywacyjny: NIE

Wynagrodzenie: nieodpłatne

Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V

Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE

Miejsce pracy: Kanada, USA, Chile

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

23


PRZEGLĄD FIRM KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. Świadczymy w Polsce profesjonalne usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego. A stowarzyszona z KPMG kancelaria D. Dobkowski sp.k. świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz wiodących polskich przedsiębiorstw. Informacje o firmie Adres strony internetowej: kariera.kpmg.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, m atem at ycz n e, m etod y i l o ści owe, p ra wo, rachunkowość, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

D z i a ł y w f i r m i e: a u d y t, b a n kowo ś ć, bankowość inst ytucjonalna, bankowość ko r p o ra cy j n a, d o ra d z t wo, d o ra d z t wo biznesowe, doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowo-prawne, doradztwo transakcyjne, konsulting, podatki, prognoz y finansowe, zarządzanie ryzykiem

Testy analityczne: TAK

Jesteśmy jedną z największych sieci sklepów spożywczych w Europie. Wśród innych pracodawców wyróżnia nas stabilność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą. Działamy w ponad 25 krajach. W Polsce posiadamy ponad 500 sklepów i zatrudniamy ponad 12 000 Pracowników. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.lidl.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: „Międzynarodowy Program Roz woju Kadr y Menedżerskiej” – Europa, Prog ram Prak t yk Letnich „Roz w i ń z nami skr z ydła” Biura Spr zedaż y, „Grasz o staż” – Tarnowo Podgórne k. Poznania, oferty pracy – cała Polska

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, bankowość, budownictwo, dziennikarstwo, ekonomia, elektronika, filologia, finanse, informatyka, lingwistyka, marketing, matematyczne, mechanika, metody ilościowe, prawo, psychologia, rachunkowość, socjologia, techniczne, telekomunikacja, zarządzanie Języki obce: j. niemiecki, j. angielski Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

Działy w firmie: analiza finansowa, audyt, finanse, handel, HR, IT, logistyka, marketing, podatk i, PR, rek lama, spr zedaż, zakupy, zarządzanie ryzykiem

"E. Wedel to najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce. Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, która jest międzynarodowym koncernem działającym w różnorodnych dziedzinach biznesu. Posiadamy własne siły sprzedaży w kanale tradycyjnym, nowoczesnym i impulsowym. Stwarza to świetne warunki rozwoju zawodowego dla ludzi przedsiębiorczych. Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Kierunki studiów: administracja, dziennikarstwo, ekonomia, finanse, lingwistyka, marketing, matematyczne, psychologia, rachunkowość, socjologia, zarządzanie

Wynagrodzenie: płatne

Języki obce: j. angielski

Miejsce pracy: cała Polska, Warszawa

Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Adres strony internetowej: www.wedel-rekrutacja.pl

Dz ia ł y w f i r m ie: f i nanse, H R, ma r keti ng, sprzedaż

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

25


PRZEGLĄD FIRM MARS Polska jest częścią MARS Inc. międzynarodowej organizacji, jednego z liderów w branży FMCG w segmentach m. in czekolady i karmy dla zwierząt. W Polsce posiadamy 2 biura: w Warszawie i Sochaczewie, gdzie pracuje prawie 1500 pracowników. Jesteśmy prywatną firmą rodzinną a wyjątkową kulturę organizacyjną budujemy na Pięciu Zasadach. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.marskariera.pl Rodzaj zatrudnienia: staże Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa lub Sochaczew Działy w firmie: badanie i rozwój, finanse, HR, IT, logistyka, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, elektronika, finanse, marketing, matematyczne, mechanika, metody ilościowe psychologia, rachunkowość, socjologia, techniczne zarządzanie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski

Assessment Centre: TAK

Rok stud iów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK

Testy analityczne: TAK

Stawiamy na kreatywne rozwiązania i ciągle szukamy nowych inspiracji w otaczającym nas świecie. Przykładem tego jest wdrożenie projektu nowego mBanku – unikalnej koncepcji bankowości elektronicznej, która opiera się na zastosowaniu najnowszych technologii. Proces rekrutacji

Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.mbank.pl, www.bankowetalenty.pl

Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, informatyka, marketing, matematyczne, metody ilościowe, rachunkowość, zarządzanie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski

Aplikacja na stronie: TAK

Rok studiów: rok I I, rok I I I, rok IV, rok V, absolwenci

Assessment Centre: TAK

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Łódź, praktyki odbywają się również w innych miastach

List motywacyjny: NIE

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: analiza, analiza finansowa, ban kowość, ban kowość deta l icz na, bankowość korporacyjna, finanse, HR, IT, logistyka, marketing, operacje bankowe, sprzedaż, zarządzanie ryzykiem

Stabilna praca czy projekty pełne wyzwań? Niezależnie od tego, jakie są twoje plany zawodowe, w Łodzi zrealizujesz je bez wyrzeczeń, wśród ciekawych ludzi i inspirujących miejsc. Sprawdź najnowsze ofer ty pracodawców w branżach: BPO/SSC, IT, logistyka, produkcja oraz R&D. Informacje o firmie

Proces rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.gospodarcza.lodz.pl

Kierunki studiów: wszystkie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański,

Rodzaj zatrudnienia: staże / praca

List motywacyjny: TAK

Rok studiów: rok V, absolwenci

Wynagrodzenie: płatne

Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: TAK

Miejsce pracy: Łódź

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: analiza, badanie i rozwój, do rad z t wo, do rad z t wo podatkowo prawne, finanse, HR, IT, konsulting, logistyka, operacje bankowe, podatki, produkcja, sprzedaż, zakupy

Testy analityczne: TAK

26


NESCAFĒ 3in1 nakręca fajne okazje. It all starts with a NESCAFĒ


75% studentów posiada doświadczenie w pracy którą chce wykonywać w przyszłości

sprawdź jak wypadasz na rynku pracy

www.pracodawcaroku.org


PRZEGLĄD FIRM

MicroStrategy to światowy lider rozwiązań Business Intelligence. Dostarczamy oprogramowanie do raportowania, analizy i monitorowania danych przechowywanych przez naszych klientów w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Funkcjonujemy w 26 krajach zatrudniając łącznie ponad 3500 pracowników, w tym w nasz ym biur ze w Warszawie ponad 35 0 osób. Nasi konsultanci pracują w międzynarodowym środowisku realizując ciekawe projekty na całym świecie. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.microstrategy.pl Rodzaj zatrudnienia: praca Wynagrodzenie: płatne Działy w firmie: analiza, IT, konsulting

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, elektronika, informatyka, matemat yczne, metody i lościowe, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski, j.niemiecki, j. hiszpański, j. francuski Rok studiów: rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Mondelēz International jest światowym liderem na rynku czekolady, ciastek, gum do żucia, cukierków oraz kawy. Jesteśmy dumni z niezwykłych marek, które dostarczają milionom ludzi wiele radości. Do naszego portfolio należą takie marki jak: Milka, Oreo, BelVita, Jacobs, Halls, Prince Polo, Delicje i Alpen Gold. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.enJOYmdlz.pl Rodzaj zatrudnienia: praca Wynagrodzenie: płatne Działy w firmie: badanie i roz wój, finanse, logistyka, marketing, produkcja, prognozy finansowe, reklama, sprzedaż, zakupy

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, ekonomia, filologia, finanse, marketing, metody ilościowe, psychologia, rachunkowość, socjologia, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500 produktów i 90 marek, w tym m.in.: NESCAFÉ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NAŁĘCZOWIANKA, MANHATTAN oraz PURINA. Nestlé działa na polskim r ynku od 20 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5100 pracowników w 9 lokalizacjach. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.nestle.pl/kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa - biuro główne oraz zakłady produkcyjne w Kaliszu, Namysłowie (k.Wrocławia), Kargowej (k.Zielonej Gór y), Rzeszowie i Nowej Wsi (k. Wrocławia)

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, informatyka, marketing, mechanika, metody ilościowe, rachunkowość, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: eksport, finanse, HR, import, IT, logistyka, marketing, PR, produkcja, sprzedaż, zakupy

29


PRZEGLĄD FIRM Reprezentujemy polskie spółki zależne Philip Morris International, Inc. (PMI), w i o d ą ce j , m i ę d z y n a ro d owe j f i r my t y to n i owe j , p ro d u k u j ą ce j 7 z 15 najpopularniejszych marek na świecie oraz sprzedającej swoje produkty na r ynkach około 18 0 krajów. W Polsce jesteśmy największ ym producentem i pracodawcą na rynku wyrobów tytoniowych. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.pmicareers.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Kraków, Warszawa oraz biura regionalne na terenie kraju Działy w fi rmie: finanse, HR, IT, logist yka, marketing, produkcja, sprzedaż, zakupy

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: administracja, ekonomia, elektronika, filologia, finanse, informatyka, lingwistyka, marketing, matematyczne, mechanika, metody ilościowe, prawo, psychologia, rachunkowość, socjologia, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski, inne Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

PKO Bank Polski jest liderem polskiej bankowości, a także jedną z najstarszych instytucji finansow ych w nasz ym k raju. Bank zapewnia niepowtar zalne możliwości rozwoju zawodowego oraz satysfakcję z pracy. Oferuje możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia w renomowanej i zmieniającej się instytucji finansowej. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.pkobp.pl/kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska Miejsce pracy: cała Polska

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: bankowość, ekonomia, finanse, informat yka, matemat yczne, metody ilościowe, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: NIE Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w fi rmie: bankowość, bankowość detaliczna, bankowość instytucjonalna, bankowość korporacyjna, finanse, IT, operacje bankowe, zarządzanie ryzykiem

Testy analityczne: NIE

Polska Agencja Żeglugi Powietr znej jako jedyna firma w Polsce zar ządza przestrzenią powietrzną, zapewniając bezpieczny i efektywny przepływ ruchu lotniczego oraz międzynarodowe standardy i jakość służb żeglugi powietrznej. Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.pansa.pl

Kierunki studiów: wszystkie

Rodzaj zatrudnienia: praca

Języki obce: j. angielski

Proces rekrutacji CV: NIE List motywacyjny: NIE

Wynagrodzenie: płatne

Aplikacja na stronie: TAK

Miejsce pracy: Warszawa, Modlin, Kraków, Katowice, Wrocław, Rzeszów, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Radom

Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

30


PRZEGLĄD FIRM

Pracuj.pl to najczęściej odwiedzany przez internautów polski portal pracy, skierowany do specjalistów i menedżerów. Codziennie kandydaci mogą znaleźć w serwisie co najmniej kilkanaście tysięcy ofert pracy, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Pracuj.pl jest członkiem-założ ycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 k ra jach ś w iata. o Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.pracuj.pl

Kierunki studiów: w zależności od ogłoszenia

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Języki obce: w zależności od ogłoszenia

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

Rok studiów: w zależności od ogłoszenia

Proces rekrutacji W zależności od ogłoszenia.

Miejsce pracy: cała Polska, w zależności od ogłoszenia Działy w firmie: w zależności od ogłoszenia

Procter&Gamble jest jedną z największych na świecie firm działających na rynku FMCG. Produkujemy i sprzedajemy niemal 300 marek, które trafiają do 4 miliardów konsumentów na całym świecie. Na wspólny sukces w 80 krajach pracuje łącznie 127 000 osób, w tym ponad 3000 w Polsce. P&G znane jest jako „kuźnia” talentów i liderów biznesu. oooooooo ooooooooooooooooooooo Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.ce.experiencepg.com Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji

Kierunki studiów: wszystkie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski

List motywacyjny: NIE

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Aplikacja na stronie: TAK

Wynagrodzenie: płatne

Assessment Centre: NIE

Miejsce pracy: Warszawa, Łódź, Aleksandrów Łódzki

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w fi rmie: finanse, HR, IT, logist yka, marketing, PR, produkcja, sprzedaż

Jest wiele firm audytorsko-doradczych na świecie. My jesteśmy najwięksi. W Polsce i s tn i ej emy od 19 9 0 ro k u. Specj a l i z u j emy s i ę w o bs za r ze a ud y t u, d o ra d z t wa prawno-podatkowego, doradztwa biznesowego i Service Delivery Center (Katowice). Obecnie zatrudniamy ponad 1700 specjalistów w trzech pionach usługowych: audyt, doradztwo podatkowe i prawne, doradztwo biznesowe. Więcej informacji na temat praktyk i pracy w PwC szukaj na w w w.pwc.pl/kariera. Na 10 0% znajdziesz coś dla siebie!ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.pwc.pl/kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji

Kierunki studiów: wszystkie

CV: NIE

Języki obce: j. angielski

List motywacyjny: NIE

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Aplikacja na stronie: TAK

Wynagrodzenie: płatne

Assessment Centre: TAK

Miejsce pracy: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice, Kraków, Wrocław

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: audyt, doradztwo biznesowe, doradztwo podatkowo - prawne

31


Informacje dotyczące procesu rekrutacji

Wymagania wobec kandydatów

Informacje dotyczące procesu rekrutacji

1

®


PRZEGLĄD FIRM

„Grasz o staż” to najstarszy konkurs stażowy w Polsce, w którym do wygrania jest ponad 200 płatnych, wakacyjnych staży w renomowanych organizacjach na terenie całego kraju. „Grasz o staż” jest skierowany do studentów od trzeciego roku studiów niezależnie od kierunku cz y rodzaju studiów. Aby zagrać, należ y do 7 kwietnia zarejestrować się na stronie konkursu i przesłać rozwiązania zadań. Stawką w grze są również atrakcyjne nagrody dodatkowe! Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji

Adres strony internetowej: www.grasz.pl

Kierunki studiów: wszystkie

CV: NIE

Rodzaj zatrudnienia: staże

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

List motywacyjny: NIE

Miejsce pracy: cała Polska

Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

Sukcesy nie zdarzają się same. My je tworzymy. Twórz je z nami. Tu i teraz. Ponad 30 0.0 0 0 osób pracuje w 60 krajach w branżach motor yzacyjnej, energetyki, w yposażenia budynków, technologii pr zemysłowej i dóbr użytkowych. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.bosch.pl Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania wobec kandydatów Kierunk i studiów: administracja, budownict wo, ekonomia, elektronika, finanse, informatyka, marketing, mechanika, techniczne, zarządzanie Języki obce: j. angielski Rok studiów: rok I, rok II, rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Dz i a ł y w f i r m i e: f i n a n se, h a n d e l, H R, I T, logistyka, marketing, sprzedaż, zakupy

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

Sanofi jest globalnym dostawcą usług zdrowotnych, zaangażowanym w odkr ywanie, produkcję i dystr ybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.sanofi.pl, www.studentonboard.pl

Kierunki studiów: ekonomia, finanse, marketing, psychologia, zarządzanie

Rodzaj zatrudnienia: staże

Języki obce: j. angielski

Wynagrodzenie: płatne

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Miejsce pracy: Warszawa, Błonie k. Warszawy

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

D z i a ł y w f i r m i e: f i n a n s e, H R, l o g i s t y ka, marketing, PR, zakupy

Testy analityczne: TAK

33


PRZEGLĄD FIRM Top Employers Institute (wcześniej Instytut CRF), od 1991 r. certyfikuje na całym świecie doskonałe warunki pracy, tworzone przez pracodawców dla swoich pracowników. Poznaj certyfikowanych Top Employers Polska 2014! Dowiedz się więcej na naszym stoisku lub odwiedź: www.top-employers.com. Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.top-employers.com Działy w firmie: HR

TPA HORWATH to międzynarodowa firma doradcza obecna w 11 państwach CEE. Jesteśmy stowa r z yszeni z Crowe Ho r wath Inter national – g r upą konsultingową, którą tworzy ponad 28 0 0 0 ekspertów pracujących w 150 niezależnych firmach członkowskich. W Polsce zatrudniamy ponad 150 konsultantów. Informacje o firmie

Wymagania wobec kandydatów

Adres strony internetowej: www.tpa-horwath.pl

K i e r u n k i s t u d i ów : e ko n o m i a, f i n a n s e, p ra wo, rachunkowość

Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Wynagrodzenie: płatne

Rok studiów: rok IV, rok V

Miejsce pracy: Warszawa, Poznań, Katowice

Proces rekrutacji CV: TAK List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: TAK Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

Działy w firmie: audyt, doradztwo biznesowe, d o r a d z t w o p o d a t k o w e, d o r a d z t w o transakcyjne, HR, konsulting, podatki

Testy analityczne: TAK

UBS jest jedną z wiodących instytucji finansowych na świecie. Działalność firmy koncentruje się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem, zarządzaniu aktywami oraz bankowości inwestycyjnej. Nasi pracownicy współpracują z zespołami UBS zlokalizowanymi w różnych regionach Europy i świata. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.ubs.com/polandcareers Rodzaj zatrudnienia: staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Zabier zów k/Krakowa, Kraków

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji

Kierunki studiów: administracja, bankowość, ekonomia, finanse, informatyka, lingwistyka, matematyczne, metody ilościowe, prawo, rachunkowość, techniczne, zarządzanie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski

Assessment Centre: NIE

Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

List motywacyjny: TAK Aplikacja na stronie: TAK

Testy analityczne: NIE

D z i a ł y w f i r m i e: a n a l i za f i n a n s owa , bankowość, doradztwo, finanse, HR, IT, prognozy finansowe, zarządzanie ryzykiem

34


PRZEGLĄD FIRM Uni lever to jeden z naj w ięk sz ych na ś w iecie producentów ż y wności, kosmetyków i środków czystości pod znanymi markami, jak: Algida, Axe, Cif, Delma, Domestos, Dove, Knorr, Lipton, Rama, Rexona, Signal czy Timotei. Nasze produkty są obecne w 7 na 10 gospodarstw domowych na całym świecie. Cod z i en n i e ko r z y s ta j ą z n i ch po n a d 2 m i l i a rd y l ud z i. o o o o o o o o o o Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.unilever.pl/kariera Rodzaj zatrudnienia: praktyki / staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Warszawa, Poznań, Katowice, Banino k.Gdańska, Bydgoszcz

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji

Kierunki studiów: administracja, bankowość, ekonomia, f i l o l og i a, f i na n se, m a r ket i n g, m atem at ycz n e, mechanika, psychologia, rachunkowość, socjologia, techniczne, zarządzanie

CV: NIE

Języki obce: j. angielski

Assessment Centre: TAK

Rok studiów: rok III, rok IV, rok V, absolwenci

Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK

List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK

Testy analityczne: TAK

Działy w firmie: analiza finansowa, badanie i roz wój, f i nanse, handel, HR, log i st yka, marketing, podatki, produkcja, prognoz y f i nansowe, rek lama, sp r zeda ż, zakupy, zarządzanie ryzykiem oooooooooooooooo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Zalando jest jednym z największych sklepów internetowych z obuwiem i modą w Europie. Obecnie Zalando oferuje produkty ponad 1.500 marek. Firma z siedzibą w Berlinie po udanym starcie na rynku niemieckim, rozpoczęła swoją działalność również w innych krajach. o ooi Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.zalando.pl Rodzaj zatrudnienia: staże / praca Wynagrodzenie: płatne Miejsce pracy: Berlin

Wymagania wobec kandydatów Kierunki studiów: ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie Języki obce: j. angielski, j. niemiecki Rok studiów: rok IV, rok V, absolwenci

Działy w firmie: analiza finansowa, handel, IT, logistyka, marketing, PR, reklama

Proces rekrutacji CV: NIE List motywacyjny: NIE Aplikacja na stronie: TAK Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

Global Citizen to międzynarodowy program wolontariatu przeznaczony dla studentów, którzy poprzez pracę w międzynarodowym środowisku chcą nie tylko rozwinąć samych siebie ale także pozytywnie wpłynąć na środowisko. Program realizowany jest w trzech obszarach: Culture, Management i World Issues. Program Global Talents jest odsłoną znanych praktyk zagranicznych z AI E SE C . o oo i Informacje o firmie Adres strony internetowej: www.globalcitizen.pl Rodzaj zatrudnienia: wolontariat Wynagrodzenie: bezpłatne

Wymagania wobec kandydatów

Proces rekrutacji rekrutacji Proces

Kierunki studiów: wszystkie

CV: TAK

Języki obce: j. angielski na poziomie min. B1

List motywacyjny: NIE

Rok studiów: od I roku do dwóch lat po studiach (ale przed ukończeniem 30. roku życia)

Aplikacja na stronie: TAK

Miejsce pracy: w zależności od wolontariatu

Assessment Centre: NIE Rozmowa Kwalifikacyjna: TAK Testy analityczne: NIE

35


Mapa przestrzeni targowej 56 55

54

53

52

51

50 31

49 48

42

47

43

46

41

40 39

37

44 35

38 36

32

30

33

29

34

28 27

45 24

9

8 1

10 2

11 3 4 5

12

13 6

7

24

25

22

23

18 16

36

26

14

21

Recepcja

WEJĹšCIE

19 20 17 15


Przestrzeń targowa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Grupa Danone Robert Bosch Sp. z o.o. Grupa Eurocash Top Employers Bank BGŻ C.H. Robinson Bank Millenium KGHM Polska Miedź S.A. Bunge Company - ZT Kruszwica SA Philip Morris International w Polsce Unilever Polska Sp. z o.o. TPA Horwath Miasto Łódź British American Tobacco Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Grupa Novartis Groupon Polska CBRE Corporate Outsourcing KarierawFinansach.pl Global Talents BNP Paribas Securities Services S.K.A Deloitte Citi (Citi Handlowy, Citi Service Center) JTI Polska Sp. z o.o. ACCA Grupa Żywiec S.A. Jerónimo Martins Pracuj.pl

37

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Accenture Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. Bank Pekao S.A. ING Bank Śląski S.A. mBank BASF Grupa PZU PwC i “Grasz o staż” EY AVON Products, Inc CFA Society Poland KPMG Nestlé Polska S.A Idea Money SA LOTTE Wedel sp. z o.o. Bank BPH SA GE Capital PKO Bank Polski Cushman & Wakefield Microstrategy Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. UBS Mars Polska Procter&Gamble Sanofi - Aventis Sp. z o. o. KarieraPlus.pl Hewlett-Packard Mondelez Polska SA Lidl Polska


Organizatorzy Dni Kariery 2014

WARSZAWA SGH

KOORDYNATOR KONTAKTY ZEWNĘTRZNE

Bartłomiej Hilarczuk Paulina Grabowska, Bartosz Sypniewski Michał Filipczak, Martyna Gańko, Magda Tuszyńska, Piotr Wojciechowski

PROMOCJA I PUBLIC RELATIONS

Urszula Nawra

Adam Gajewicz, Małgorzata Wójcik LOGISTYKA

Krzysztof Korczak

Radosław Machowiec, Adrianna Majcherek

38


Organizatorzy Dni Kariery 2014 WARSZAWA UW

KOORDYNATOR I KONTAKTY ZEWNĘTRZNE KONTAKTY ZEWNĘTRZNE

PROMOCJA I PUBLIC RELATIONS

Agata Romanowska Patrycja Engele, Michał Kralski, Michał Kruszyński, Weronika Leopold, Piotr Piechociński

Katarzyna Szymańska

Agata Kalinowska, Aleksandra Materska, Natalia Wojtkowiak, Magda Żmurda

39


Partnerzy Dni Kariery® edycja warszawska wiosna 2014 Partnerzy Główni

Partnerzy Wspierający

Patronat Honorowy

Patroni Medialni


AIESEC in Poland Board of Partners Strategic Partner

Main Partners

Supporting Partners

Knowledge Partners

31


Dni Kariery速 2014 Board of Partners Strategic Partner

Main Partners

Supporting Partners

Public Relations Partners

31

Broszura Targowa Dni Kariery Warszawa 2014  
Broszura Targowa Dni Kariery Warszawa 2014  

Dni Kariery to największe targi pracy, praktyk i staży organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenie studentów AIESEC. Wydarzenie cieszy...

Advertisement