Page 1

BROJ DANA

1,36

ce 30 nt i

Izdavač: Media Nea d.o.o. Prvi broj izašao 10. oktobra 2011. Podgorica, Kralja Nikole bb PC NIKIĆ www.dnevne.me redakcija@dnovine.me

američka dolara vrijedi jedan euro. Kurs oscilirao

PONEDJELJAK, 27. 1. 2014. BROJ 748/ GODINA III

LOKALNI IZBORI NAJVIŠE MANDATA OSVOJILA DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA KOJA ĆE NAREDNIH DANA BIRATI KOALICIONOG PARTNERA

DPS na pragu vlasti u Ulcinju BOLJI NEGO LANI● 9

Svaki deseti brak završi se razvodom

ZNANJE NA PRODAJI● 8

Izrada magistarskog rada košta 250 eura

RADUNOVIĆ O FORUMU ● 4

Neće nas okupljati nevladina organizacija

HADŽIAHMETOVIĆ ● 10

Japan još vaga o izručenju Pink Pantera

MUP ●11

Stalan posao za 400 službenika

ENERGETIKA ● 7

Legalizacija i struja o jednom trošku RUKOMET  EP ● 26

RUKOMET ● 27

N

eriješen radni status brojne policijske službenike mučio je još od perioda kada je Uprava policije bila samostalan organ. Razrješenje ovog pitanja pokrenuto je dolaskom aktuelnog rukovodstva MUP-a na čelu sa ministrom Raškom Ko-

njevićem.Nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u maju 2013. godine, MUP je krenuo sa rješavanjem statusa za oko 400 službenika MUP-a i Uprave policije koji su godinama imali ugovore o radu na određeno vrijeme.

ŽENA ANDRIJA MILOŠEVIĆ● 23

Crna Gora Jedva Francuska sadaddas asdu baražu sa čekam da vladar Bjelorusijom se oženim Evrope

Naslovna 27. januar 2014.  

Naslovna 27. januar 2014.