Page 1

PREDSJEDNIK MILO ĐUKANOVIĆ NA OTVARANJU POGONA HEMOMONTA

Strane investicije su pouzdan barometar povjerenja Crnoj Gori

■ 1011

DANAS UZ DNEVNE NOVINE SPECIJALNI DODATAK MUZEJ NOVCA

SRIJEDA, 11. 7. 2018. BROJ 2115 GODINA VII Izdavač: Dnevne novine d.o.o. | Prvi broj izašao 10. oktobra 2011. Podgorica | 19. decembra. br. 5 | 0,50 EUR

■ 23

LONDON: PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE NA SAMITU ZAPADNOG BALKANA

Marković: Napravili smo ozbiljan napredak, ali moramo još raditi

POTPISANI UGOVORI O ZAKUPU DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA

U nove zasade tri kompanije ulažu deset miliona eura ■ 67

■5

DEMOKRATSKI FRONT I CRNOGORSKA PREGOVARAJU

U Budvi se za spas vlasti i “đavoli žene”

TUŽILAŠTVO NEĆE GONITI LIDERA DEMOKRATA

Bečićev plagijat zastario! ■ 6

KRAJ DRAME NA TAJLANDU

■ 2021 ZA NAJBOLJE PONUDE:

marketing@dnovine.me

Svi dječaci i trener spašeni iz pećine

+382 77300104

Naslovna 11. jul 2018.  

Naslovna 11. jul 2018.

Naslovna 11. jul 2018.  

Naslovna 11. jul 2018.