Page 1

■3

STEAG ENERGY RADIĆE EKOLOŠKU REKONSTRUKCIJU TERMOELEKTRANE

VUKOVIĆ: NJEMCI SU DOBAR IZBOR

Muhamed Đokaj

■67

PREDSJEDNIK SAVJETA AZLP ZA DN

SRIJEDA, 14. 3. 2018. BROJ 2017 GODINA VII Izdavač: Dnevne novine d.o.o. | Prvi broj izašao 10. oktobra 2011. Podgorica | 19. decembra. br. 5 | 0,50 EUR

Za zloupotrebu ličnih podataka neko treba da snosi odgovornost

■1617

NASTAVLJA SE KRIZA U BUDVANSKOM PARLAMENTU

Porođaji, skijanje, bolesti i nervoza odlažu sjednice

ZLOUPOTREBE U PODRŠCI PREDSJEDNIČKIM KANDIDATIMA

STOTINE Opština zimnicom častila odbornike, SNP, Demokratskog GRAĐANA fronta i Demokrata PRIJAVILO Nožem napao druga na žurci ŠVERC Glavni grad dobio i POTPISA peti socijalni servis KOLAŠIN ■ 18

VESELINU VATRALJEVU ODREĐEN PRITVOR

VIŠE OD DEVET MILIONA EURA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

■ 23

■ Juče saopšteno da je švercovana podrška predsjedničkim kandidatima čak 84 zaposlena u Privrednom sudu

ZA NAJBOLJE PONUDE:

marketing@dnovine.me

+382 77300104


2

POLITIKA

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

VELIKI BROJ ZLOUPOTREBA U PRIKUPLJANJU PODRŠKE ZA PREDSJEDNIČKE KANDIDATE

STOTINE GRAĐANA PRIJAVILO ŠVERC POTPISA

Samo u Privrednom sudu juče je ustanovljeno da su za navodnu podršku predsjedničkim kandidatima zloupotrijebljeni potpisi 84 zaposlena, uključujući i predsjednika suda Blaža Jovanića

⌦ Mili Prelević Predsjednički kandidati Vasilije Miličković i Marko Milačić negiraju da su zloupotrijebili podršku nekih građana, ali sve je više onih koji javno saopštavaju da su njihovi matični brojevi zloupotrijebljeni i da nisu dali podršku ovim kandidatima.

Najdrastičniji primjer je u Privrednom sudu Crne Gore koji je juče reagovao na brojna obraćanja svojih zaposlenlih da nisu dali podršku jednom predsjedničkom kandidatu kako su to saznali putem aplikacije Državne izborne komisije. Iz Privrednog suda je saopšteno da je ova ustano-

va uz pisane izjave zaposlenih, utvrdila da je čak za 84 zaposlenih u sudu došlo do zloupotrebe podataka, a zloupotrijebljeni su i podaci predsjednika suda Blaža Jovanića. Prema našim saznanjima, nekoliko potpisa iz Privrednog suda navodno je bilo za kandidata Vasilija Miličkovića, dok su svi osta-

li za Marka Milačića. “Naime, svih 84 zaposlenih potvrdili su da nisu dali podršku jednom predsjedničkom kandidatu, odnosno da nisu potpisali listu podrške, niti su u tu svrhu dozvolili da se koriste njihovi matični brojevi. Ukazujemo da su, između ostalog, zloupotrijebljeni i podaci sudija, odno-

MILAČIĆ: APLIKACIJA NEPOUZDANA

Na aplikaciji koja se nalazi na sajtu Državne izborne komisije (DIK), ne mogu se provjeriti podaci o potpisima podrške predsjedničkim kandidatima, kazao je kandidat za predsjednika Prave Crne Gore, Marko Milačić. On je, na konferenciji za medije, negirao navode da su pojedini potpisi podrške za njegovu kandidaturu falsifikovani. „Ne mogu se provjeriti podaci na osnovu nekih aplikacija koje se nalaze u DIK-u, tako da ni mi nijesmo mogli vjerodostojno provjeriti pot-

pise, kada bi nam ih neki volonter donio“, rekao je Milačić. On je naveo da u njihovoj političkoj partiji imaju brojne primjere ljudi koji su potpisali podršku, a provjerom u toj aplikaciji njihovih imena nema. Vasilije Miličković tvrdi da nijedan potpis podrške na listama koje je predao Državnoj izbornoj komisiji nije falsifikovan. Na pitanje novinara kako objašnjava da je aplikacija DIK-a pokazala da su ga podržali ljudi koji to nijesu učinili i da su njihovi lični po-

daci falsifikovani, Miličković je kazalo da se to “otkriveno naknadno”. “To je otkriveno naknadnom pameću, jednom diverzijom. UDBA je izvršila diverziju na DIK”,rekao je Miličković. Kako je naveo, onog dana kada je dobio rješenje da mu je primljena kandidatura, nastala je medijska haranga u organizaciji CDT-a, Milice Kovačević i Dragana Koprivice, TV Vijesti, a u drugoj fazi i DIK-a«, protiv kojih je najavio krivične prijave.

Milačić

sno da su sudije provjerom kroz aplikaciju Državne izborne Miličković komisije utvrdile da su navodno dale podršku jednom predsjedničkom kandidatu, a javnosti je poznato da su sudije u vršenju svoje funkcije dužne da se uzdrže od bilo kakve političke aktivnosti. Sudije su takođe potvrdile da nisu potpisale listu podrške”, kaže se u saopštenju Privrednog suda. Iz ove ustanove saopštavaju da je na ovaj način došlo do grube zloupotrebe podatka zaposlenih. Privredni sud Crne Gore, kao i svi zaposleni još jednom ukazuju da nisu dali podršku tom predsjedničkom kandidatu, i u potpunosti svih 84 odbacuju bilo kakvu vezu sa tim da su svojim potpisom ili davanjem saglasnosti za korišćenje ma-


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

I Kolašinci prevareni Nekoliko Kolašinaca je, koristeći aplikaciju DIK, ustanovilo da su njihovi lični podaci zloupotrijebljeni u korist biznismena iz Podgorice Vasilija Miličkovića. Đoko Đinović kaže da će podnijeti krivičnu prijavu protiv aktera ovakve prevare, ma ko to bio. O zloupotrebi je saznao nakon objave na društvenoj mreži FB. “Provjerio sam i matični broj mi je zloupotrijebljen, što je neozbiljno i protivzakonito urađeno, zbog čega bih u dogledno vrijeme ja snosio posljedice kad bih stavio potpis za nekog drugog kandidata. U razgovoru sam saznao da ima još mojih sugrađana koji imaju isti problem. Podnijeću krivičnu prijau protiv aktera ove nečuvene prevare, jer sam, iz razgovora sa sugrađanima, saznao da je lansirao neko iz Kolašina lansirao i da ima političku pozadinu”, rekao je Đinović. Još jedan stanovnik ovog grada, koji je želio da ostane anoniman, kazao je da nikome nije dao glas, te da je saznao da su zlopuotrijebljeni i potpisi članova njegove porodice. Z.B. tičnog broja dali podršku bilo kome. Reagovala je i Demokratska partija socijalista koja je osudila ponašanje pojedinih kandidata za predsjednika Crne Gore koji su, kako je saopšteno iz te stranke, u odsustvu mo-

gućnosti da prikupe dovoljan broj potpisa za kandidaturu pristupili falsifikovanju podataka. “Ovakav potez dovoljno govori o njihovom moralnom i ljudskom kredibilitetu i integritetu, ali i političkom rejtingu”, ocijenili su iz DPS-a.

Čađenović: Sve je čisto kao sunce Sekretar Državne izborne komisije Veljo Čađenović kaže da oni koji su švercovali potpise prave gužvu. “Našim stručnim ljudima, inženjerima nije prvi put da se bave ovim poslom. Sve što dobiju na listama od kandidata ukucavaju u kompjuter, ništa ne može da promakne, taj softver kasnije prepoznaje duple potpise. Sad je opet izgleda kriva Državna izborna komisija. Ja vam garantujem da sve što je unešeno u softver što je uradila služba DIK-a uz pomoć službe iz Skupštine je čisto kao sunce, to rade ljudi sa iskustvom precizno, ne bi smjeli sa tim da se igramo. Na kraju naš inženjer na sve izvještaje stavlja potpis, tako da se niko ne

bi igrao sa tim. Sad se maše sa krivičnim prijavama prema onima koji su samo radili svoj posao”, kazao je Čađenović za Antenu M. Čađenović kaže da nijedna tačka ne smije da se stavi, a kamoli da se prepravlja i izbacuje. “Sve što je donešeno u kutijama i fasciklama uredno je unešeno. Sad je najbolja odbrana napad da oni koji su ih podržali na listama sad njih nema, pa da ispadne da softver ubacuje na svoju ruku, to je smiješna priča”, tvrdi Čađenović. Originalne liste podrške, sa kojih su potpisi prenešeni na server, biće kao dokazni materijal dostavljeni sudu ukoliko sud to zatraži.

POLITIKA

3

PREDSJEDNIK SAVJETA AZLP MUHAMED ĐOKAJ ZA DN

ZA ZLOUPOTREBU LIČNIH PODATAKA NEKO TREBA DA SNOSI ODGOVORNOST Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i Slobodan pristup informacijama (AZLP) Muhamed Đokaj kaže za Dnevne novine da se zamjenom teza pokušava prebaciti odgovornost na teret DIK-a i aplikacije koju je ona pokrenula, stavljajući u drugi plan stvarnu povredu zakona, kao i efekat koji je aplikacija već pokazala, a to je otkrivanje falsifikovanih potpisa i korišćenje ličnih podataka na nezakonit način za podršku predsjedničkim kandidatima. Đokaj, na naše pitanje da li se u utvrđivanju odgovornosti može uključiti i AZLP, kazao da je isključivo obaveza pravosudnih organa da utvrde krivičnu odgovornost onih koji su zloupotrijebili lične podatke građana, te da taj dio nije u nadležnosti Agencije. “Aplikacija koja je pokrenuta od Državne izborne komisije je u funkciji građana, preko nje se može provjeriti vjerodostojnost i tačnost podataka građana prilikom davanja podrške predsjedničkom kandidatu. Takođe, ona je dobar mehanizam kontrole koji omogućava da se provjeri da li se podaci poklapaju sa stvarnim stanjem, odnosno podrškom za određenog kandidata za predsjednika ili ukaže na eventualne zloupotrebe. Ne mogu se složiti sa određenim ishitrenim izjavama i konstatacijama, da je ovo prvenstveno odgovornost DIK- a zato što nije omogućila duplu zaštitu, niti sa izjavama koje Državnu izbornu komisiju stavljaju u isti ravan sa onima koji falsifikuju lične podatke. U konkretnom slučaju se jasno mora napraviti razlika od radnji zloupotrebe putem falsifikovanja ličnih podataka koje su se već desile od eventualne mogućnosti zloupotrebe korišćenjem aplikacije. Stoga ovakve ili slične izjave imaju za cilj zbunjivanja javnosti”, kaže Đokaj. Aplikacija, naglašava, ima jasan cilj - a to je otkrivanje eventualne zloupotrebe pri-

Đokaj

Provjeru o vjerodostojnosti potpisa i davnje podrške određenom kandidatu može izvršiti samo i isključivo građanin, odnosno fizičko lice ukucavanjem svog JMB-a, a nikako korisnici ličnih podataka koji su u posjedu podataka građana, a samim tim i posjedu JMB-a, te ne znam iz kog razloga se digla tolika bura oko DIK-a, njene aplikacije, a mogao bih pretpostaviti

likom davanja podrške predsjedničkom kandidatu, i ona je, što je evidentno, u startu imala konkretne rezultate. Međutim, mogla bi, kako kaže, da “sadrži bolju zaštitu koja se ogleda na obavezno unošenje još jednog podatka iz identifikacionog dokumenta”. “Razlog zbog čega ovo ističem, jeste da postoji velik broj subjekata, odnosno korisnika ličnih podataka koji po zakonu imaju parvo ras-

polaganja sa ličnim podacima građana, ali nemaju pravo da izvrše provjeru na aplikaciji DIK-a bez saglasnosti lica na koje se podaci odnose. “Lični podaci se ne smiju obrađivati suprotno svrsi i namjeni zašto su prikupljeni. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će zauzeti stav o tome, da li treba uputiti preporuku Državnoj izbornoj komisiji u pravcu iznalaženja dodatnog rješenja koje podrazumijeva bolju zaštitu ličnih podataka, čime bi se izbjegla eventualna zloupotreba od svih koji su u posjedu JMBG građana”, kaže Đokaj. Komentarišući reagovanje CDT na izjavu Radenka Lacmanovića, člana Savjeta AZLP, Đokaj ističe da se radi isključivo o stavu jednog člana tog tijela, a ne o stavu Agencije. “Kao predsjednik Savjeta AZLP, nikad se nijesam istračao u izjavama, a da prethodno nisam utvrdio činjenično stanje. Za lične izjave svako snosi odgovornost, moje je da iznesem odluke i stavove institucije”, rekao je Đokaj.


4

politika

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

ODRŽANA SJEDNICA ODBORA ZA BEZBJEDNOST I ODBRANU

Dva oficira idu u misiju na Kosovo Foto: Iva Mandić

Odbor za bezbjednost i odbranu juče je podržao predloge odluka o upućivanju do 40 pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u međunarodnu misiju u Avganistanu i dva štabna oficira u misiji KFOR na Kosovu. Za VCG, kako se navodi u saopštenju, učešće u misijama znači razvoj interoperabilnosti i sposobnosti, sticanje novih znanja i naučenih lekcija, koji se kasnije primjenjuju u obuci jedinica. “U VCG već imamo oko 24 odsto pripadnika koji su bili angažovani u nekoj od misija, što je doprinijelo da proces dostizanja interperabilnosti i razvoja sposobnosti bude brži i efikasniji”, kaže se u obrazloženju odluka. Sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu prisustvovali su i ministar odbrane Predrag Bošković i vršilac dužnosti načelnika Generalštaba Ilija Daković. “Tokom diskusije posebna pažnja je bila posvećena pitanju političko bezbjednosne situacije na ovom području, zadacima pripadnika crno-

Vojska Crne Gore uputiće 40 pripadnika u misiju u Avganistan

Za VCG učešće u misijama Znači raZVoj interoperabilnosti i sposobnosti, stiCanje noVih Znanja i naučenih lekCija, koji se kasnije primjenjuju u obuCi jediniCa gorskog kontingenta na dužnostima koje se odnose na zaštitu timova za obuku, savjetovanje i pomoć Nacionalnim

snagama bezbjednosti Avganistana, kao i poslovima koji se obavljaju u štabovima misije „Resolute Support“, saopšteno je iz parlamenta. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović je ocijenio da je ono što rade “šamar za Crnu Goru, za onih 85 odsto građana koji se protive priznanju lažne države Kosovo”. “Voljom DPS-a VCG će biti dio okupacionih NATO snaga na Kosovu i Metohiji”, rekao je on. A.N.

Sa sjednice Glavnog odbora GP URA

GP URA ZvANIčNO PODRŽAO BOJANIĆA

Zajednički kandidat opozicije bi mogao da pobijedi DPS

Glavni odbor Građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija (URA) podržao je jedinstvenog opozicionog kandidata Mladena Bojanića u susret predsjedničkim izborima zakazanim za 15. april. Kako predstavnici pokreta URA smatraju, samo jedinstveni opozicioni kandidat može pobijediti Demokratsku partiju socijalista, ali i druge opozicione partije moraju voditi računa o opštem interesu, a ne stranačkom rejtingu. “Kandidaturom Bojanića za predsjednika ostvarili su se višemjesečni napori Građanskog pokreta URA u pronalaženju zajedničkog kan-

didata opozicije. Još jednom pozivamo sve istinske opozicione subjekte u Crnoj Gori, koji su ranije istakli kandidature, da od njih odustanu, čime bi jasno pokazali da im je imperativ pobjeda opozicionog kandidata na predsjedničkim izborima”, navodi se u saopštenju. U GP URA ocjenjuju da bi svaki drugačiji postupak pokazao da im cilj nije smjena DPS-a. Glavni odbor je podržao i predlog da novi potpredsjednik GP URA bude predsjednik cetinjskog odbora Filip Adžić, a novi šef medijskog tima Bojan Jevrić. A.N.


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

POLITIKA

5

DA LI ĆE I OVI IZBORI U CRNOJ GORI BITI POD TENZIJAMA?

Đonović: Opozicija sprema atmosferu rizika i nemira ⌦ Elhana Hamzić

Ilustracija

P

olitički analitičar Ranko Đonović kaže da, politički izbori i procesi, bilo kog nivoa, u Crnoj Gori nose rizik nemilih, već viđenih sukoba, i to najviše zahvaljujući nekim predstavnicima crnogorske opozicije.

Socijaldemokrate očekuju rast podrške u Podgorici Orlandić kaže da je politika koju vodi njegova partija od samog osnivanja doživjela punu afirmaciju, kako u javnosti, tako i na svim lokalnim izborima do sad, što kako je naveo, očekuju i u narednim izbornim ciklusima, koji predstoje u Podgorici i ostalim opštinama. “Politika ubrzanog ekonomskog razvoja Crne Gore i zapažene reforme koje naši ljudi sprovode kroz ostvarivanje programa partije daju vidljive rezultate, što građani već prepoznaju kao brigu za opšti inters i dobro”, kazao je Orlandić za Dnevne novine. Kako je naveo, svaku kampanju SD Orlandić

do sada je odlikovala drugačija politička kultura. “Izuzetno smo zadovoljni načinom na koji smo vodili sve predizborne kampanje, jer su potpuno odudarale od standardnog uvredljivog tona i neprimjernog rječnika koji se mogao čuti od dostine drugih lista, čime smo još jednom dokazali da smo partija drugačije političke kulture. Odličan rezultat koji ostvarujemo je potvrda da smo uspjeli da sačuvamo plemenitu socijaldemokratsku ideju u Crnoj Gori, na šta smo ponosni i vjerujemo da će rezultat u Podgorici biti još bolji u odnosu na dosadašnje lokalne izbore”, zaključio je Orlandić.

On ističe da ako se uzme u obzir da se ti retrogradni, po državu opasni nemiri, planiraju i finansiraju negdje van Crne Gore, onda nijedan građanin ne može biti u predizbornim kampanjama i na dan izbora spokojan. “Gledali smo na nedavno održanim izborima pokušaj osvajanja vlasti gdje se koriste sva retrogradna sredstva, od neprimjerenog vokabulara, preko napada na organe vlasti Molotovljevim koktelom, do pokušaja da se na vlast dođe preko naoružanih, terorističkih grupa sa strane”, kazao je Đonović za Dnevne novine. Kako navodi, takva opozicija, ali i oni koji se udružuju s njom, predstavljaju klasičnog unutrašnjeg neprijatelja, a oni koji im pomažu sa strane, spoljašnji su neprijatelj Crne Gore. Ovih dana, kako je rekao Đonović, saznajemo da i oni, koji bi da budu predsjednici Crne Gore, kradu potpise podrške građana. “Time kradu i dušu građana, pokazujući da im ništa nije sveto. Takvi bi, da mogu, ukrali sve, od jednog eura do države”, ocijenio je Đonović.

■ SVI IZBORI BITNI

Tekuća godina je godina izbora, održano je više lokalnih izbora, očekuju se predsjednički, a potom izbori u Glavnom gradu i ostalim opštinama. Đonović kaže da su za Crnu Goru svi izbori važni, ali licitiranje važnijih od onih manje bitnih je

pogrešno. “Pogrešno je kada je poznato sa koliko protivnika van države i sa kakvim crnogorskim kukoljem unutar zemlje imamo posla. Predsjednički izbori su bitni, ne zato što predsjednik ima veliku izvršnu ili zakonodavnu vlast, već zato što predstavlja na neki način ogledalo Crne Gore, i može joj, predstavljajući je valjano u svijetu, dosta pomoći. Ali ako bi to radio pogrešno, nanio bi joj štetu. Takvo nešto moglo bi se očekivati od onih kandidata koji su protivnici samostalne države Crne Gore i evorpskih i NATO integracija”, rekao je Đonović. Prema njegovim riječima, veoma su bitni i lokalni izbori, jer lokalna vlast upravlja mnogim kadrovskim, ekonomskim i prirodnim resursima zemlje. “Saradnja sa republičkim organima na korektnom nivou se podrazumijeva kao jedina ispravna i potrebna. Nažalost, na mnogim relacijama takvo nešto je narušeno, zahvaljujući upravo lokalnim opozicionim kadrovima koji su na vlasti, prevashodno jer ispunjavaju ciljeve svojih šefova”, zaključio je Đonović.

Đonović

■ ORLANDIĆ: VAŽNI

zuju”, kazao je poslanik SD za Dnevne novine. Prema njegovim riječima, SD je jedina partija koja uvećava podršku na svim lokalnim izborima, što potvrđuju i nedavni lokalni izbori u Ulcinju. “Ukupno gledano, SD je na lokalnim izborima u Nikšiću, Herceg Novom, Cetinju, Petnjici, Mojkovcu, Tuzima i Ulcinju osvojio preko 5.500 glasova, što je više nego duplo bolji rezultat u odnosu na parlamentarne izbore, odnosno 3.000 glasova više. Zahvaljujući tome, SD je jedina partija čija podrška konstantno raste od parlamentarnih izbora”, saopštio je Orlanidić.

U godini koja donosi predsjedničke i izbore u opštinama, kako je naveo poslanik SD Mićo Orlandić, njegova partija očekuje trend rasta podrške. “Slažem se da je Podgorica važna, ali ništa manje nisu značajni ni izbori u drugim opštinama, a pogotovo u Baru, Bijelom Polju, Plavu, Pljevljima i Rožajama. Mi svakako nastavljamo našu misiju očuvanja temeljnih građanskih, evropskih i evroatlantskih vrijednosti Crne Gore, ohrabreni sve većom podrškom koju nam građani svakodnevno uka-

Crnogorska kulturna mreža uputila je inicijativu predsjedniku Državne izborne komisije Budimiru Šaranoviću da se glasački listići za predstojeće predsjedničke izbore štampaju jotovanom varijantom crnogorskog jezika. “Vjerujemo da će Šaranović naš predlog uvrstiti u raspravu na prvoj narednoj śednici i da će on biti prihvaćen. Ukoliko bude prihvaćen pomenuti predlog, DIK bi dao skroman doprinos afirmaciji crnogorskog jezika”, saopštili su iz Crnogorske kulturne mreže.

SVI GRADOVI


uSd: gbP: jPy: ChF: rub: rSd: hrK:

1.23780 0.88650 132.310 1.16900 70.3046 118.266 7.44120

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

au = 1,326.07

montEnEgRo berza

ekonomija PlEmEnItI metali

KuRSnA lista

6

aG=16.57

BRAjOVIĆ SA AZERBEjDŽANSKIM PREDSjEDNIKOM ALIjEVIM

Portonovi primjer saradnje Crne Gore i Azerbejdžana Tokom dvodnevnog boravka u glavnom gradu Azerbejdžana, Brajović se susreo sa svim najvišim zvaničnicima ove države

Crna Gora je, poslije Turske, zemlja sa najvećim direktnim investicijama Azerbejdžana, jer investitori za svoje projekte biraju prijateljske zemlje, istakao je azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem. Na sastanku u Bakuu istaknuto je da su države za kratko vrijeme uspostavile snažne odnose. “Razmjena posjeta na svim nivoima je važna kako bi se razmotrili načini za dodatno unapređenje odnosa dviju država, među kojima parlamentarna saradnja i m a važnu Razmjena posjeta na ulog u ”, svim nivoima je važd o na kako bi se Razmodao tRili načini za dodat-

no unapReđenje odnosa dviju dRžava

Brajović i Alijev

je Alijev. Brajović je tokom zvanične posjete ovoj azijskoj zemlji istakao značaj međusobnog povjerenja za saradnju u svim oblastima, prevashodno ekonomskoj u kojoj ima još prostora za jačanje spoljnotrgovinske razmjene. Govoreći o strateškim projektima Azerbejdžana u našoj zemlji, akcentovao je turistički kompleks Portonovi, i dodao da će imenovanje diplomatskog predstavnika Crne Gore u Bakuu dodatno olakšati i ubrzati saradnju. Tokom izlaganju na konferenciji “Uloga parlamentaraca u jačanju ekonomske saradnje i kulturnih veza na Putu svile”, predsjednik Skupštine je naveo da je prioritet “uspostavljanje dijaloga o što lakšoj komunikaciji svih vrsta saobraćaja i logistike”.

“Kako svaki dijalog podrazumijeva sagovornika, vjerujem da je došlo vrijeme da se još snažnije posvetimo povezivanju Istoka i Zapada”, rekao je Brajović. Tokom dvodnevnog boravka u glavnom gradu Azerbejdžana, Brajović se susreo sa svim najvišim zvaničnicima ove države, a u delegaciji je bio i poslanik Bogdan Fatić. Iz Skupštine podsjećaju da grupa parlamentarnog savjeta OEBS-a za podršku Putu svile, čiji je Crna Gora jedna od osnivača, okuplja 22 države iz centralne Azije i Evrope. Njeni ciljevi su jačanje ekonomskog, transportnog i trgovinskog povezivanja zemalja učesnica PS OEBS-a, koje svojim položajem i istorijskim vezama čine drevni trgovački pravac kojim se trgovalo i povezivalo Sredozemlje i Istočna Azija. K.J.

Naziv LUBA BUDR TECG PREN INSM

Najveći promet CijeNa 0,2486 6,3000 1,5501 0,6961 22,5400

KoličiNa 22.793 233 736 1.289 34

obim u € 5.665,7700 1.467,9000 1.140,8700 897,3000 766,3600

PromjeNa -0,80% -8,56% -3,76% 4,88% 0,00%

Sa sastanka

RADUNOVIĆ RAZGOVARAO SA EKSPERTIMA

MMF će pomoći u izradi strategije rada Poreske Eksperti Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pomoći će domaćim stručnjacima u izradi strategije rada Poreske uprave (PU) u naredne četiri godine, koja treba da unaprijedi njenu efikasnost, saopšteno je na sastanku ministra finansija Darka Radunovića i predstavnika ove finansijske institucije. Šefica TADAT misije MMFa Lucilla McLaughlin je kazala da buduća strategija rada PU treba da predstavlja dobru mapu i jasne smjernice rada poreskog organa. “Strategija treba da ispunjava ciljeve Vlade u dugoročnom periodu, te da posluži kao efikasno sredstvo u komuniciranju sa obveznicima, posrednicima u

oporezivanju, menadžmentom i partnerima”, istakla je Laughlin i dodala da će eksperti MMF-a pomoći domaćim stručnjacima u definisanju potreba i ciljeva PU i Vlade i njihovom usklađivanju sa pravilima EU. Radunović je poručio da je Vlada odlučna u namjeri unapređenja efikasnosti rada PU i podsjetio da su dogovoreni i projekti sa Svjetskom bankom i Evropskom komisijom. “Od prioritetnog je značaja da radom na strategiji istaknemo važnost modernizacije PU i stručnog usavršavanja kadra koji će predvoditi buduće reformacione procese u poreskoj administraciji”, smatra Radunović. D.J.

PRVI IPARD jAVNI POZIV jUčE PREDSTAVLjEN

Primorce interesuje podrška Poljoprivredni proizvođači iz Bara i Ulcinja su se, tokom jučerašnje prezentacije prvog IPARD javnog poziva, najviše interesovali za nabavku sadnica maslina, izgradnju podzida u maslinjacima i objekata za stočarsku i biljnu proizvodnju. Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u tim opštinama vlada interesovanje i za investicije za rješavanje odlaganja stajnjaka, nabavku pčelarske i druge opreme. “Naročito interesovanje tica-


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Naziv PREN RUPV INSM IMAK MIGF

dobitnici

CiJeNa

KoličiNa

obim u €

PromJeNa

0,6961 5,9000 22,5400 0,7000 0,0950

1.289 50 34 350 1.272

897,3000 295,0000 766,3600 245,0000 120,8400

4,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Nova aukcija na berzi Akcije Luke Bar, Željezničke infrastrukture, Crnogorskog Telekoma i Societe Genarale Montenegro banke biće u ponedjeljak ponovo ponuđene na prodaju putem akucije, saopšteno je iz Montenegroberze. Odbor direktora berze donio je odluku o održavanju nove prodaje akcija ovih emitenata na zahtjev brokerske kuće Bull and Bear iz Podgorice. Zainteresovanima će biti ponuđeno 672.514 akcija Luke Bar po početnoj prodajnoj cijeni od po četiri centa. Crnogorski Telekom nudi 57.387 akcija po početnoj cijeni od tri eura. Na prodaju je i 151 akcija Societe Generale Montenegro banke, a za svaku treba izdvojiti po 700 eura. U ponudi je i 2.713.174 dionica Željezničke infrastrukture, a prva cijena je 0,141 euro po akciji. “Aukcija dionica biće održana po metodi 1:N, u skladu sa Pravilima Montenegroberze i Odlukom o rasporedu trgovanja na pojedinim tržištima”, saopšteno je iz Montenegroberze. K.J.

0,4 centa je početna cijena jedne akcije Luke Bar

U BARU I ULCINJU

maslinarstvu

lo se vlasništva investicije. Istaknuto je da investicija koja se podržava mora biti u vlasništvu korisnika podrške”, naglasili su u Ministarstvu. Predstavnici tog resora su objasnili da je početni uslov za vinogradare i maslinare 0,5 hektara pod vinovom lozom, odnosno pod maslinama, za pčelare 30 pčelinjih društava, a za ribare godišnji kapacitet od najmanje 10 tona ribe ili školjki. Naredno predstavljanje prvog IPARD-a održaće se danas na Cetinju. D.J.

Naziv BUDR EURF TECG KOGE LUBA

gubitnici

CiJeNa 6,3000 0,0065 1,5501 0,1192 0,2486

KoličiNa 233 11.150 736 2.290 22.793

STEAG ENERGY RADIĆE IDEJNI PROJEKAT EKOLOŠKE REKONSTRUKCIJE TEP

VukoVić: Njemci su ispraVaN izbor

⌦ Danica Janković

N

jemačka kompanija Steag Energy Services GmbH radiće idejni projekat ekološke rekonstrukcije prvog bloka Termoelektrane Pljevlja (TEP), vrijedan 900.000 eura, a potpisivanje ugovora se očekuje u narednih nekoliko dana. Riječ je o kompaniji koja je u vlasništvu industrijske grupacije iz Esena STEAG GmbH, a specijalizovana je u oblasti energije, kako konvencionalnih i nuklearnih, tako i obnovljivih izvora. “Dolazak ovakve renomirane kompanije u Crnu Goru predstavlja ozbiljan garant da će se planirana rekonstrukcija prvog bloka TEP izvršiti u skladu sa najnovijim standardima i tehnologijama, čime će se obezbijediti stabilan i siguran rad termoelektrane”, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG). Odluka o izboru Njemaca donijeta je nakon sprovedenog postupka javnih nabavki, a u konkurenciji je bilo još pet kompanija. Član skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i poslanik DPS-a Filip Vuković juče je Dnevnim novinama kazao da je odluka EPCG ispravna, jer su njemačke firme iz oblasti termoenergetike u toj drža-

vi napravile najbolja rješenja u Evropi. “U posljednjih 15 godina u Njemačkoj je izgrađeno 30 termoelektrana i sve rade u skladu sa najnovijim rješenjima iz oblasti zaštite životne sredine, tako da ne sumnjam da će se takvi rezultati postići i u Crnoj Gori”, smatra Vuković i dodaje da je rekonstrukcija potrebna ne samo Pljevljima, već cijeloj državi.

■ Sedam mjeSeci za izradu

Steag Energy Services je u posljednjih nekoliko decenija realizovala projekte u Evropi, Africi, Aziji i Južnoj Americi i prisutna je u više od 80 zemalja širom svijeta. Jedan je od najvećih proizvođača električne energije u Njemačkoj, sa elektranama instalisane snage preko 7.000 megavati.

7

ekonomija obim u € 1.467,9000 72,4800 1.140,8700 272,8700 5.665,7700

PromJeNa -8,56 -7,14 -3,76 -3,64 -0,80

TE Pljevlja

Predviđeno vrijeme izrade idejnog rješenja ekološke rekonstrukcije TEP je sedam mjeseci, nakon čega slijedi odabir izvođača radova i opreme, koja će se instalirati u naredne tri godine. Kako su ranije saopštili iz EPCG, vrijednost obnove prvog bloka je 40 miliona eura i podrazumijeva nadogradnju i rekonstrukciju postojeće opreme. Cilj izrade idejnog projekta je definisanje pouzdanih tehničko-tehnoloških rješenja, a sve u skladu sa zakonskom regulativom u pogledu zaštite vazduha, vode i zemljišta.

■ u Skladu Sa eu direktivama

Vođa ekološke rekonstrukcije Luka Jovanović ranije je za naš list objasnio da će se realizacijom cjelokupne ideje ispuniti direktive EU u pogledu zaštite

Filip Vuković U posljednjih 15 godina u Njemačkoj je izgrađeno 30 termoelektrana i sve rade u skladu sa najnovijim rješenjima iz oblasti zaštite životne sredine, tako da ne sumnjam da će se takvi rezultati postići i u Crnoj Gori

Predviđeni radovi

U okviru očekivane rekonstrukcije, planirana je izgradnja sistema za otpadne vode, odsumporavanje i denitrifikaciju. Unaprijediće se i rad elektrofilterskog postrojenja i rekonstruisati sistem transporta nus produkata sagorijevanja. Među zacrtanim planovima su i smanjenje buke TEP, izgradnja sistema pomoćnog goriva sa pomoćnom kotlarnicom, kao i sistema unutrašnjeg transporta pepela i šljake. Ipak, najvažnije je što će se ekološkom rekonstrukcijom radni vijek prvog bloka produžiti za 20 godina. vazduha, vode i zemljišta, kao i osigurati stabilnost elektroenergetskog sistema. “Realizacijom ekološke rekonstrukcije prvog bloka TEP, Crna Gora će postati prva zemlja u regionu koja će izvršiti potpunu tehničko-ekološku sanaciju objekta starog 36 godina”, kazao je Jovanović. Odluku o ekološkoj rekonstrukciji Vlada je donijela nakon prekida saradnje sa Škoda Prahom. koja nije mogla obezbijediti sredstva za finansiranje gradnje drugog bloka TEP.


POSLOVNE VIJESTI IZ SVIJETA

Rimac otvara fabriku u Kini

Fabrika električnih automobila i baterija hrvatske kompanije Rimac trebalo bi da bude izgrađena u Kini krajem ove godine. Riječ je o fabrici za kinesko tržište, dok je fabrika za ostatak svijeta locirana u Hrvatskoj, prenose zagrebački mediji. “Kina nam je važna, jer predstavlja najveće tržište na svijetu za električne automobile, autobuse, kamione i druga prevozna sredstva te

bilježi najveći rast. Kina se strateški opredijelila prema električnim vozilima, te ima već danas u planu transport potpuno prebaciti na električni pogon”, kazali su u hrvatskoj kompaniji. Ukupno ulaganje u novu fabriku iznosiće 158,2 miliona dolara, od čega Rimac Automobili u tome učestvuje sa oko pet miliona eura u novcu, te znanjem i tehnologijom. Ostatak ulaže kineski Camel.

Mate Rimac

PODRŽANA IZGRADNJA BALKANSKOG GASOVODA Ministri spoljnih poslova Bugarske, Rumunije i Grčke Ekaterina Zaharijeva, Teodor Meleskanu i Nikos Kocijas podržali su izgradnju balkanskog gasnog čvorišta. Čvorište bi, kako se očekuje, trebalo da poboljša bezbjednost snabdijevanja i diversifikuje gasne rute. U zajedničkoj deklaraciji, koja je usvojena tokom sastanka ministara u Bukureštu, navodi

se da će tri zemlje sarađivati na razvoju balkanskog gasnog čvorišta. Ministri su podržali i gradnju bugarsko-rumunskog i bugarsko-grčkog gasnog interkonektora. “Sigurna sam da će Balkan ostati ključni prioritet tokom predsjedavanja Rumunije Evropskim savetom”, izjavila je Zaharijeva.

8

EKONOMIJA

LOT I WIZZ AIR NAJAVILI UVOĐENJE NOVIH LINIJA OD JUNA

Iz Podgorice za Varšavu i Katovice cijelog ljeta

LOT će ka Varšavi letjeti od 1, a Wizz Air od 18. juna Dvije avio-kompanije, niskobudžetna Wizz Air i LOT, letjeće od juna iz Podgorice za dva grada u Poljskoj, najavili su juče njihovi predstavnici. Poljski nacionalni avio-prevoznik LOT usp o staviće 1. juna novu redovnu liniju Podgorica - Varšava, a menadžerka prodaje za tržište Crne Gore i Srbije Mirjana Krunić kazala je da će letjeti petkom, subotom, nedjeljom i ponedjeljkom. Ona je navela i da će LOT od 1. jula letjeti šest puta sedmično - svakim danom osim srijede. “Najniža cijena povratne karte između Podgorice i Varšave iznosi oko 200 eura”, rekla je Krunić. Direktor Aerodroma Crne Gore Danilo Orlandić istakao je da su tokom prošle godine imali skoro 30.000 putnika iz Poljske, a da će ovim letovima bitno unaprijedi-

Prijave za Digitalni samit Ministri sa rumunskom premijerkom Vjorikom Dančilu

Rusi dupliraju izvoz votke Ruski proizvođač votke Tatspirtprom planira da udvostruči izvoz svog proizvoda u SAD tokom ove godine. Kako kažu u kompaniji, razlog je pojačana prodaja u toj zemlji. “Prošle godine, Tatspirtprom je izvezao 13.000 dekalitara votke na američko tržište, koja se prodaje u saveznim državama Teksas, Džordžija i Oklahoma, a planirano je da se ove godine prodaja proširi i na Kaliforniju i Floridu”, prenose mediji.

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Kompanije iz Crne Gore mogu se prijaviti za učešće na izložbenom sajmu EXPO koji će, u okviru Digitalnog samita, trajati od 18. do 19. aprila u Skoplju, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave. Zainteresovana preduzeća, kako su kazali u tom resoru, online registraciju treba da obave najkasnije do četvrtka. “Na samitu će učestvovati predstavnici vlada regiona, međunarodnih i regionalnih organizacija, evropske administracije, kao i predstavnici kompanija iz regiona i zemalja koje su uključene u Berlinski proces. Biće organizovani sastanci, okrugli stolovi, panel diskusije i izložbeni sajam”, naveli su u Ministarstvu. D.J.

Varšava

NAJNIŽA CIJENA POVRATNE KARTE IZMEĐU PODGORICE I VARŠAVE IZNOSI OKO 200 EURA, KAZALI SU U LOT-U ti saradnju. Niskotarifni Wizz Air počeće 18. juna da leti iz Podgorice za Varšavu i Katovice, a linije će biti aktivne tokom cijelog ljeta. Kako je rekao generalni direktor kompanije Ovejn Džons, juče

su inicirali najveću fazu proširenja u istoriji kompanije. “U narednih 17 sedmica ukupno 21 novi avion će biti raspoređen po evropskim vazdušnim lukama, što će omogućiti dodatnih 700 polazaka sedmično i 70 novih linija, među kojima su dvije iz Crne Gore”, precizirali su iz Wizz Air-a. K.J.

NTO I PRIVREDNICI PREDSTAVLJAJU PONUDU

CRNA GORA NA SAJMU TURIZMA U MOSKVI

Ponudu Crne Gore za ovo- blio Globus, Pax, TEZ Tour, godišnju turističku sezonu Coral Travel, Intourist-Thopromovišu ovih dana pred- mas Cook i Balkan, najavstavnici NTO, Ministarstva ljuju dobru sezonu i očekuodrživog razvoja i turizma, ju porast broja turista iz ove lokalnih turističkih organi- zemlje”, kazali su u NTO. zacija i privrednika na sajOni podsjećaju da je za ruske turiste karakmu MITT 2018 koji se terističan kasniji održava u Moskvi. Crnogorsku buking. delegaciju na Montenenajvećem gro Airlines sajmu turizće imati veći ma u Rusibroj letova ji predvodi iz Moskve i direktorica Sankt PeterNTO Željka burga ka TivRadak-Kukatu, od 25. marvičić, koja će se ta do 28. oktobra, Sa sajma susresti sa predstavdok će od 1. juna do nicima ruskih turoperato30. septembra imati polaske i do tri puta dnevno. Dera i agencija. “Najznačajniji ruski turo- set ruskih avio-prevoznika peratori koji u programima najavljuje dodatne rotacije nude Crnu Goru, R Tours, ka Crnoj Gori od 26. maja do TUI Russia, Anex Tour, Bi- 30. septembra. K.J.


hronika

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

9

krivična prijava protiv pet firmi i njihovih direktora 11 krivičnih prijava, jedna osoba uhapšena Specijalni policijski tim, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, izvršio pretres više lokacija u Podgorici, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva. Zbog sumnje da je utajio porez uhapšen je N.V. dok su, krivivične prijave podnešene protiv N.V., M.J., M.K., B.B., M.M., M.P., V.M., S.L., R.Ž., M.N., I. T. i protiv pet pravnih lica. “U okviru izviđajnih radnji izvršeni i pretresi stanova, poslovnih prostorija i jednog putničkog motornog vozila u Podgorici . U vezi sa navedenim N.V. je uhapšen i u zakonskom roku će u ovom tužilaštvu biti doveden radi saslušanja, dok će ostali biti saslušani u redovnom postupku”, kazali su iz Tužilaštva.

Utajili porez od skoro pola miliona eUra

Zbog sumnje da su utajili porez od oko 447.000 eura policija je juče u sklopu akcije “Radne dozvole”, po nalogu Osnovnog tužilaštva u Kotoru, podnijela krivične prijave protiv pet osoba i pet kompanija. Naime, akcija je sprovedena na osnovu operativnih saznanja da više pravnih lica sa područja Crne Gore vrši krivična djela utaja poreza i doprinosa i krivična djela zloupotreba u privrednom poslovanju, na način što prilikom zapošljavanja radne snage iz inostranstva, neevidentira i neprijavljuje nadležnim poreskim organima ugovore o zaključenim radnim angažmanima nerezidentne radne snage. Stoga je krivična prijava podnijeta protiv Miloša Lazovića i njegove firme “Fundament Monte zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u najmanjem iznosu od 99.875 eura. Protiv Bogićevića i preduzeća „ŽigIng” podnijeta je prijava jer se sumnja da su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u najma-

5 osoba i pet kompanija obuhvaćene su krivičnom prijavom zbog utaje poreza

Ilustracija njem iznosu od 55.873 eura, dok se za firm “Soale” i njenog direktora Bardhyl Male sumnja da su utajili porez u iznosu od 912,28 eura . Izvršni direktor Vladimir Đurić i njegova firma “Alfa Tours” sumnjiči se za utaju 60.184,37 eura, dok se Hasin Zejnilović izvršni direktor “Ikan” i njegova firma terete za iznos od 162.941,74 eura. “Današnja privođenja sprovedena su u okviru ak-

cijeu „Radne dozvole“, koja je započeta na osnovu operativnih saznanja da više pravnih lica sa područja Crne Gore vrši krivična djela utaja poreza i doprinosa i krivična djela zloupotreba u privrednom poslovanju, na način što prilikom zapošljavanja radne snage iz inostranstva, pretežno iz zemalja okruženja Crne Gore, neevidentira i neprijavljuje nadležnim po-

reskim organima ugovore o zaključenim radnim angažmanima nerezidentne radne snage.Takođe, službenici su sprovodeći ovu akciju dokumentovali nezakonitosti u radu po ovom osnovu u još jednom broju pravnih lica gdje je, kako postoji indicije, izvršena utaja poreza u velikom iznosu u vezi čega su u toku konsultacije sa nadležnim tužiocem.Na ovaj način je u periodu od 2015 – 2017. godine Budžetu Crne Gore pričinjena šteta u višemilionskom iznosu”, dodaju iz policije. N.P.

završeno saslušanje svjedoka u slučaju ubistva medina

Okrivljenom Ulami suđenje opet smiješno li u selo Resna, gdje optuženi Bogdan Milić, koji se tereti da je pomogao učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela, ima kuću. Obojica su navela da je su tamo već bili okrivljeni Milić i Velibor Stanišić, te da su se družili do 21-22 sata, nakon čega su se razišli. Obojica su navela da je su tamo već bili okrivljeni Milić i Velibor Stanišić, te da su se družili do 21-22 sata, nakon čega su se razišli. “Stigli smo do Cetinja, optuženi Mijović je uzeo svoj auto, malo crno vozilo, i otišao rekao je da ide kući”, naveo je Muhadinović. Na iskaz svjedoka Muha-

Foto: Iva Mandić

Pred vijećem Višeg suda u Podgorici juče je saslušano sedam svjedoka u slučaju ubistva Petrovčanina Nemanje Medina 8. jula 2016. godine, za koje se terete Vladimir Ulama i Darko Mijović, a otac okrivljenog Ulame Nedan iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne svjedoči, kako je kazao, “radi medija, novinara, jer izmišljaju priče”. Svjedoci Zoran Muhadinović i Marko Vujačić, obojica u kumovskim odnosima sa porodicom okrivljenog Ulame, kazali su da je kritičnog dana optuženi Mijović došao na Cetinje nešto prije 16 časova, odakle su sa njim poš-

Ulama

dinovića i Vujačića prigovorio je zastupnik optužnog akta, tužilac Željko Tomković, navodeći da je vrijeme dolaska i odlaska iz sela Resna u suprotnosti sa nalazom i mišljenjem vještaka za telekomunikacije, a koji pokazuje da je Mijović ostvarivao telefonsku komunikaciju sa drugih lokacija. Svjedok Vasilije Vasko Maraš, koji je ranije demantovao tvrdnje nekih svjedoka da je kum Nenada Ulame, kazao je da zna i porodicu Medin i porodicu Ulama, te da ga je Nemanjin mlađi brat Uroš Medin napao u januaru ove godine u Petrovcu, sa još ne-

kim momkom. Nakon te njegove izjave, umalo da je došlo do incidenta, kada je predstavnik oštećene porodice Medin Miloš Medin kazao da svjedok laže, pitajući ga da ako je tako, zašto napad nije prijavio policiji. Zatim se obratio prvooptuženom Ulami, koji se nasmijao, govoreću mu: “Tek ćeš da se smiješ”. Predsjednica vijeća, sutkinja Vesna Moštrokol, kazala je okrivljenom Ulami da ništa nije smiješto, na šta je on uzvratio “meni jeste”. Pored navedenih, svjedočili su i Mitar Vuković, Dušan Maksimović i Balša Lekić. Bo.B.


10

hronika

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

nastavljeno suđenje šestočlanoj kriminalnoj organizaciji

Zeković

Zeković neće da tereti optužene, ne poznaje ih S

vjedok oštećeni Radojica Zeković saslušan je juče u Višem sudu u predmetu koji se vodi protiv članova kriminalne grupe koja je pripremala njegovu likvidaciju 21. maja prošle godine u podgoričkom naselju Zabjelo.

On je tokom jučerašnjeg iskaza kazao da ne poznaje ni jednu osobu sa optuženič­ ke klupe, te kako nema pojma zbog čega je pozvan jer sebe ne vidi u cijeloj priči. Podsjetimo, krajem maja prošle godine, Zekoviću je is­ pod vozila na parkingu zgra­ de u kojoj živi njegova poro­ dica postavljen eksploziv. Tom prilikom inspektori su uhap­ sili Dejana Deletića (25) i Milana Lješnjaka (30) Đorđija Božovića (27), Stefana Balevića (25) i Aleksandra Bojovića (24) za koje tužilaštvo tvrdi da su članovi kriminalne gru­ pe koju je formirao Podgoriča­ nin Stevan Stamatović koji je u bjekstvu. Zeković, koji je služi dugogo­ dišnju zavorsku kaznu, je ista­ kao da ostaje pri izjavi da ne poznaje optužene te da se ne priključuje njihovom krivič­

nom gonjenju. “Što se tiče optuženih, ne po­ znajem nikoga i ne znam za­ što sam bio meta napada. Ne vidim sebe u bilo kakvim kla­ novima. Vozilo na koje je po­ stavljen eksploziv nije moje niti sam ja njime upravljao.” bio je decidan Zeković. Sutkinja Ana Vuković pitala ga je gdje je naj­ češće boravio tokom dozvolje­ nog odsustva iz zatvora, na šta je on odgovorio da je zadnji put bio na odsustvu 19. maja proš­ le godine i to kod oca u Nikšiću. “Prije toga, u januaru iste godine bio sam kod kuma Vladimira Roganovića u Herceg Novom kao i kod prijatelja Miloša Burića i Milana Zindovića” kazao je Zeković. Obzi­ rom da u ranijim iskazima svjedok oštećeni nije spomi­ njao Zindovića i Roganovića sutkinju je zanimalo da li po­ stoji razlog zbog čega je to sa­

krio, nakon čega je Zeković re­ kao da se ranije toga nije sje­ tio. Prema njegovim riječima, sa Roganovićem je duži period bio u istražnom zatvoru gdje su se sprijateljili i kasnije po­ stali kumovi, dok se sa sugra­ đaninom Zindovićem druži 15 godina. Odgovarajući na pitanja su­ da Zeković je rekao da je u stan na Zabjelu, u zgradi ispred koje je postavljen eksploziv, ušao sa­ mo jedan put u životu, i to kad je dobio sina. Supruga, za ko­ ju tvrdi da nema položen vo­ zački ispit, posjećuje ga sa si­ nom u Nikšić. U sudu su juče svjedočili i Nemanja Radović koji je izdao stan koji se povezuje sa optuže­ nima, kao i Miloš Gačević ko­ ji je kupio mobilni od Bojovi­ ća. Prikazan je i video snimak koji je Bojović napravio u sta­ nu, na kome se jasno vidi oruž­ je: na terasi dvije puške umota­ ne u peškir i šest pištolja u fio­ ci od staklenog stola. Optuženi Bojović tvrdi da to nije stan Ra­ dovića te da neće da se izjasni o kom se stanu radi. L.H.

optužnica protiv nikšićanina

nastavlja se dokazni postupak

Počinio tri razbojništva

Osnovni sud u Nikšiću po­ tvrdio je optužnicu protiv L.V. zbog tri krivična djela razbojništvo. Prema optužnici, okrivljeni je 1.12.2017. godine, oko 16.50, u Nikšiću, uz prijetnje oštećenoj M.D., radnici u sportskoj kla­ dionici “Skaj­bet“, otuđio tu­ đu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovin­ sku korist u iznosu većem od 150 eura. “Dana 7.12.2017. godine, oko 21.20, u Nikšiću, u Ulici Baja Pivljanina b.b., uz prijetnje

oštećenoj K.J., radnici u sport­ skoj kladionici ‘Premijer’, otu­ đio je tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvaja­ njem sebi pribavi protivprav­ nu imovinsku korist u izno­ su većem od 150 eura. Dana 10.12.2017.godine, oko 21.45, u Nikšiću, u Ulici Nika Milja­ nića, uz prijetnje oštećenoj N.M., radnici u sportskoj kla­ dionici ‘Šansa’, otuđio je tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pri­ bavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150 eura”, piše u optužnici. N.P.

Naloženo psihijatrijsko vještačenje optužene Carinici carinske ispostave Dobrakovo zaplijenili su 810 komada neprijavljenih suncobrana i postolja, u vrijednosti od 3.881 euro. “Prilikom kontrole teretnog vozila, srpske registracije, kojim je prevožena roba za pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori, pored prijavljene robe, pronađena je i neprijavljena”, saopštili su iz Uprave carina. Zbog počinjenog prekršaja izdati su prekršajni nalozi odgovornim licima.

Nakon iznošenja završ­ nih riječi u slučaju poku­ šaja ubistva šefa sprovod­ ničke službe u ZIKS­u Miloja Pekovića prije dvije godine, a za koje je okriv­ ljena Nikšićanka Monika Jovanović, vijeće Vi­ šeg suda u Podgorici, ko­ jim predsjedava sutkinja Dragica Vuković, odlu­ čilo je juče da se provede neuropsihijatrijsko vje­ štačenje optužene u vri­ jeme izvršenja krivičnog djela za koje se tereti. Tu­ žiteljka u VDT­u u Podgo­ rici Maja Jovanović osta­ la je u cjelosti pri navodi­ ma optužnog akta, navo­ deći DNK nalaz nađen na čauri ekstremno podrža­ va hipotezu da je donor optužena, te da je stavi­ la metke u pištolj, stoga je

tražila od suda da je ogla­ si krivom i kazni po za­ konu. Riječima tužitelj­ ke pridružio se oštećeni Peković, koji je istako da optužena zna, ali ne smi­ je da kaže, ko su osobe ko­ je stoje iza svega. Branilac optužene, ad­ vokat Sava Kostić, u za­ vršnim riječima kazao je da optužnica ne sadrži mjesto i vrijeme izvršenja krivičnog djela i upitao na osnovu čega se zna da je jedan pištolj, kad su mo­ gla biti dva ili tri istog ka­ libra. Osvrnuo se i na DNK nalaz, u kojem se navodi da je znoj otporan biološki materijal koji je može du­ go da se zadrži ­ čak i ako je “ostavljen” znatno prije izvršenja krivičnog djela. Bo.B.


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

HRONIKA

ZBOG POKUŠAJA UBISTVA VESELINU VATRALJEVU ODREĐENO ZADRŽAVANJE

Nožem napao druga na žurci Viši državni tužilac u Podgorici odredio je zadržavanje do 72 sata Veselinu Vatraljevu (33) zbog sumnje da je preksinoć pokušao da liši života Dejana Uskokovića. Kako saznaju Dnevne novine, u Vatraljevom stanu, u kojem je u ponedjeljak veče bila organizovana žurka, došlo je do kraćeg verbalnog konflikta, tj. svađe između povrijeđenog i osumnjičenog. Nakog toga, došlo je i do fizičkog konflikt prilikom kojeg je Vatraljev oštećenom nanio

Vatraljev

jednu ubodnu ranu nožem, odnosno britvom u predjelu grudnog koša. Sumnja se da je nakog toga osumnjičeni napustio stan, dok je povrijeđeni poveden u Hitnu pomoć, nakon čega je prebačen u Urgentni centar. Ljekari Urgentnog centra su odmah obavijestili policiju, koja je po prijemu obavještenja krenula u potragu za osumnjičenim čiji opis su imali. Nedugo nakon toga službenici Grupe za obezbjeđenje ličnosti i objekata na području Podgorice zaustavili su osumnjičenog. “Službenici CB Podgorica su u prostorijama Urgentnog bloka obavili razgovor sa ljekarom koji se nije precizno izjasnio o težini povreda, ali je konstatovao da je Uskoković zadobio povrede u vidu ubodne rane u predjelu grudnog koša dubine 7–8 cm, usljed čega je izgubio veću količinu krvi, i da ima više razderotina u predjelu glave”, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se takođe navodi da je Dežurna služba CB Podgorica dobila djelimičan opis muške osobe za koju se sumnja da je počinila krivično djelo, nakon čega su službenici Interventnog tima Grupe za obezbjeđenje ličnosti i objekata na području Podgorice, u dijelu grada Preko Morače, zaustavili i legitimisali Veselina Vatraljeva, kod kojeg su prilikom pregleda pronašli nož sa tragovima krvi. N.M.

72 sata zadržavanja određeno je Veselinu Vatraljevu (33) zbog sumnje da je preksinoć pokušao da liši života Dejana Uskokovića.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV INSPEKTORA ZAŠTITE PROSTORA

Omogućavao gradnju bez dozvole? Službenici Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta podnijeli su državnom tužiocu u Herceg Novom krivičnu prijavu protiv Dragana Zejaka (51) iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, omogućivši investitorima da grade bez građevinske dozvole. On je, kako se sumnja, dok je bio zaposlen u Upravi za inspekcijske poslove kao inspektor zaštite prostora u više navrata sačinio lažne zapisnike o inspekcijskom pregledu. “U periodu od 3.11.2016. godine do 29.08.2017. godine, sačinio je lažne službene isprave – zapisnike o izvršenom inspekcijskom pregledu u kojima je naveo neistinite podatke vezano za činjenična stanja. Ti neistiniti podaci su se odnosili na kontrolu

gradnje objekata od strane više investitora, na području opština Herceg Novi i Tivat. Takođe, krivično djelo je, sumnja se, počinio i na način što nije preduzimao mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a shodno njegovim ovlašćenjima i važećim zakonskim propisima”, navodi se u saopštenju Uprave policije. Dodaju da je osumnjičeni na ovaj način protiv-

pravnim iskorišćavanjem službenog položaja i nevršenjem službene dužnosti, omogućio investitorima da grade objekte bez prethodno pribavljene građevinske dozvole. “Krivična prijava protiv ovog lica je, nakon konsultacija sa nadležnim tužiocem, tom tužiocu podnijeta u redovnom postupku”, zaključuje se u saopštenju. N.P.

11


12

DRUŠTVO

Na osnovu članova 336,337,341,342,344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „Crnogorska komercijalna banka“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje: OBAVJEŠTENJE O DRUGOJ PRODAJI NEPOKRETNOSTI Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u posjedovnom listu br. 281 KO Balotiće, označene kao: • katastarska parcela br. 15/3/1, po kulturi šume 5. klase, površine 31200 m2, SVOJINA: Kujević Šemso, u obimu prava 1/1. Početna prodajna cijena nepokretnosti, upisanih u listu nepokretnosti broj 281 KO Balotiće, označene kao katastarska parcela br. 15/3/1, po kulturi šume 5. klase, površine 31200 m2 iznosi 112.000,00 eura. Ukupan preostali dug kreditnog dužnika MBSK doo Rožaje, na dan 18.12.2017.godine, po osnovu Ugovora o kreditu br. 96191-60 od 25.09.2007.godine, iznosi 46.018,29 €, dok ukupan preostali dug, po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br. 961-91-104 od 21.11.2008.godine, iznosi 260.135,81 €, kao i iznos od 1.500,00 €, na ime realnih troškova i drugih izdataka nastalih od početka postupka namirenja. Vansudska prodaja predmetne nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem, koje će se sprovesti dana 06.04.2018. godine, u prostorijama CKB AD Podgorica – Filijala Rožaje, ul. Maršala Tita bb, Rožaje, sa početkom u 12.00 časova. Pravo učestvovanja na javnom nadmetanju imaju sva strana i domaća pravna i fizička lica u skladu sa pozitivnim propisima i međunarodnim sporazumima, koja uplate depozit za učešće za javno nadmetanje u iznosu od 10% od početne cijene. Depozit-jemstvo se uplaćuje na žiro-račun CKB AD Podgorica br. 510-0-40, s pozivom na broj partija 290802-depozit za prodaju nepokretnosti, prije početka postupka prodaje, sa svrhom uplate “jemstvo za učešće u javnom nadmetanju“. Prijave se dostavljaju Advokatu Filipu J. Jovoviću, na adresu Serdara Jola Piletića br. 7, Podgorica, najkasnije dan prije prije održavanja prodaje, do 15,00 časova. Prijave moraju biti zapečaćene, uz naznaku „za javno nadmetanje – ne otvaraj’’. Učesnici javnog nadmetanja su, uz prijavu, dužni dostaviti i dokaz o uplati jemstva i sledeće lične podatke: Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte; Za pravna lica: naziv i sjedište, izvod iz CRPS-a, prijavu potpisanu od strane ovlašćenog lica i ovjerenu pečatom pravnog lica. Učesnici u javnom nadmetanju čije su prijave neblagovremene i neuredne, ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju. Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju ako se u naznačeno vrijeme prijavi jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene. Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponudjena od drugog učesnika. Postupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od tada ponudjene najveće cijene. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom za kupovinu predmetne nepokretnosti. Kupac je dužan da uplati kupoprodajnu cijenu, u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja, nakon čega je ovlašćeno lice koje sprovodi postupak prodaje ovlašćeno da, u ime hipotekarnog dužnika, potpiše ugovor kojim se svojina na nepokretnosti opterećenoj hipotekom prenosi na kupca i da ovjeri svoj potpis na tom ugovoru. Ukoliko kupac,ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja ili ne zaključi Ugovor o prodaji u roku od 5 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, ovlašćeno lice koje sprovodi vansudsku prodaju ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji sa drugim ponudjačem – učesnikom javnog nadmetanja, koji je ponudio kupoprodajnu cijenu koja je, po visini, odmah iza najveće ponudjene cijene. Troškove ovjere notarskog zapisa ugovora o prodaji i poreza na promet snosi kupac. Uplaćeno jemstvo će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Jemstvo izabranog ponudjača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica za vansudsku prodaju – Filipa J. Jovovića, advokata iz Podgorice, putem telefona 067 406 460, Advokatska kancelarija „Radulović & Jovović’’, Serdara Jola Piletića br. 7, Podgorica

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

INSPEKCIJA U JANUARU UTVRDILA 76 NEPRAVILNOSTI:

KAZNE ZBOG NEHIGIJENSKOG RUKOVANJA HRANOM

⌦ Marina Ilić

I

nspekcija za hranu je tokom nadzora utvrdila 76 nepravilnosti koje su se odnosile na nehigijensko rukovanje hranom tokom obrade, prerade, čuvanja i slično.

Inspektori za hranu su tokom januara 2018. godine vršili inspekcijski nadzor nad objektima za obradu, preradu, pripremu, usluživanje, distribuciju, ketering i promet hrane i hrane za životinje.

■ PREDUZETE 42

UPRAVNE MJERE

Tako je unutrašnjom kontrolom u izvještajnom periodu izvršen nadzor u 198 objekata i utvrđeno je 76 nepravilnosti koje su se najčešće odnosile na: nehigijensko rukovanje hranom tokom obrade, prerade i čuvanja, neodr-

4

RJEŠENJA DONIJETO JE O STAVLJANJU VAN PROMETA I UNIŠTAVANJU NEBEZBJEDNE HRANE ZATEČENE U PROMETU

žavanje higijene uređaja, prostorija, opreme... “Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori su preduzeli 42 upravne mjere i radnje i to: 31 rješenje o otklanjanju infrastrukturnih neusaglašenosti u određenom roku; četiri rješenja o stavljanju van prometa i uništavanju nebezbjedne hrane zatečene u prometu i sedam ukaza o otklanjanju nedostataka manjeg rizika za čije otklanjanje je potrebno kratko vrijeme“, navodi se u izvještaju inspekcije za januar.

■ KONTROLISANO 986 POŠILJKI

Osim toga, inspekcija je tokom januara izvršila pre-

TOKOM JANUARA OD UKUPNOG BROJA PREGLEDANIH POŠILJKI IZ UVOZA, HRANE NEŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA I POŠILJKI PREDMETA I MATERIJALA KOJI DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM, NIJE BILO NEUSAGLAŠENIH POŠILJKI gled 986 uvoznih pošiljki hrane neživotinjskog porijekla i 188 pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom. “Pregledom je utvrđivana: validnost i ispravnost prateće propisane dokumentacije

Zbog isteklog roka, promjene boja i mirisa 15 prijava U januaru Inspekciji za hranu je podnešeno 15 inicijativa koje su se odnosile na proizvode isteklog roka upotrebe, izmijenjenu boju i miris određene hrane. „Po svakoj zaprimljenoj ini-

cijativi izvršen je pregled, a o preduzetim mjerama i radnjama obaviješteni su podnosioci inicijativa koji su ostavili svoje podatke (mejl, adresu, telefon)“, navodi se u izvještaju inspekcije.


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

g

31 (dokumentacijski pregled), izvršen je pregled sadržaja pošiljki, oznaka, pakovanja, količina, uključujući i provjeru temperaturnih lista za prevoz hrane u uslovima kontrolisane temperature (identifikacioni pregled), kontrola prevoznog sredstva, označavanja hrane i fizički pregled, tj. provjera hrane organoleptičkim pregledom i u skladu sa procjenom rizika uzimanje uzoraka za laboratorijsko ispitivanje radi porovjere ispunjenosti propisanih zahtjeva bezbjednosti i kvaliteta“, stoji u izvještaju.

■ Uvezena hrana ispravna

Kako se navodi, od ukupnog broja pregledanih pošiljki hrane iz uvoza, za laboratorijska ispitivanja propisanih zahtjeva bezbjednosti (mikrobiologi-

rješenje donijeto je o otklanjanju infrastrukturnih neusaglašenosti u određenom roku

IJZ: Jedan slučaJ kvalIfIkovan kao endemskI

Od početka godine 17 osoba oboljelo od morbila Od početka godine i zaključno sa 12. martom, u Crnoj Gori je ukupno registrovano 16 pacijenata sa laboratorijski potvrđenom dijagnozom malih boginja – morbila dok je kod jednog oboljelog dijagnoza uspostavljena na osnovu kliničke slike, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ). Najveći broj oboljelih je, kako se navodi, inficiran izvan Crne Gore ili su povezani sa uvozom virusa (70,6 odsto), jedan slučaj je klasifikovan kao endemski, dok precizan izvor inficiranja nije utvrđen kod četiri slučaja koji su još predmet epidemiološke obrade. “Najpogođenije grupe su djeca mlađa od pet godina (58,8 odsto), a zatim odrasli stariji od 30 godina (29,4 odsto), po jedan oboljeli se nalazi u uzrasnoj grupi od 10 do 15 i od 15 do 20 godina. Šesnaest oboljelih (94,1 odsto) nije vakcinisano ili za njih ne postoje validni podaci o ranije sprovedenoj vakcinaciji. S obzirom na uzrast i okolnosti obolijevanja najvjerovatnije se radi o nevakcinisanim osobama”, saopšteno je iz Instituta. Radi sprečavanja daljeg širenja obolijevanja u populaciji, ističe se u saopštenju, svi oboljeli su liječe-

ni u nadležnim bolnicama i Kliničkom centru Crne Gore, pri čemu se trenutno na bolničkom liječenju nalaze dva oboljela pacijenta. “Istovremeno, mikrobiološka i epidemiološka istraživanja se trenutno sprovode kod više sumnjivih slučajeva čiji broj je uobičajen za ovu fazu obolijevanja u populaciji”, kazali su iz IJZ. Oni napominju da je jedina specifična i visoko učinkovita mjera prevencije obolije-

vanja od morbila vakcinacija svih osjetljivih i nezaštićenih osoba. “Iako su zbog zaraznosti virusa morbila ograničene učinkovitosti, nespecifične mjere prevencije kao što su samoizolacija osoba koje su bile u kontaktu sa oboljelima tokom perioda zaraznosti, kao i njihovo praćenje, moraju se sprovoditi u opštoj populaciji sa ciljem daljeg preveniranja obolijevanja”, dodali su iz IJZ. M.I. Foto: Iva Mandić

Ilustracija

13

društvo

Institut za javno zdravlje

od 5. do 11. marta u Centru Za medICInsku mIkrobIologIJu ja, kontaminenti, rezidue pesticida, radioaktivnost), uzeto je 219 uzoraka, a za pošiljke predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom uzeta su 34 uzorka. „Laboratorijski je ispitano 22,2 odsto pošiljki hrane iz uvoza i 18,1 odsto pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom. Nakon izvršenih pregleda i utvrđenog stepena usaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti, inspektori za hranu su donijeli 1.174 rješenja o uvozu i stavljanju u slobodni promet bezbjednih pošiljki. Tokom januara od ukupnog broja pregledanih pošiljki iz uvoza, hrane neživotinjskog porijekla i pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom, nije bilo neusaglašenih pošiljki“, dodaje se u izvještaju Inspekcije za hranu. M.I.

Potvrđen 21 slučaj infekcije virusom griPa

U periodu od 5. do 11. marta u Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje laboratorijskim putem potvrđen je 21 slučaj infekcije virusom gripa. Kako su saopštili iz Instituta, radi se o 20 pacijenata sa infekcijom virusom gripа tip B i jednim sa koinfekcijom virusom gripa tip A i tip B. Inače, ukupan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa od početka sezone je 238. “Uvidom u elektronsku bazu podataka u Crnoj Gori u ovom izvještajnom periodu prijavljeno je 335 oso-

ba sa simptomima nalik gripu (ILI), što predstavlja incidenciju od 54 /100.000 stanovnika”, navodi se u posljednjem izvještaju Instituta za javno zdravlje. Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) aktivnost gripa širom evropskog regiona periodu od 26. februara do 4. marta je bila na različitim nivoima po intenzitetu, u zemljama koje su dostavile podatke – njih 48. “Aktivnost gripa veoma visokog intenziteta je prijavljena u Luksemburgu,

dok je u Albaniji, Ukrajini, Češkoj Republici, Finskoj, Njemačkoj, Slovačkoj i Švedskoj prijavljena aktivnost gripa visokog intenziteta. U 26 evropskih zemalja je prijavljena aktivnost gripa srednjeg intenziteta, a 14 zemalja je prijavilo intenzitet gripa niskog intenziteta”, pojašnjavaju iz Instituta. Iz ove zdratvstvene ustanove su još jednom saopštili da je najefektivnija mjera prevencije gripa vakcinacija, pa preporučuju da se sve osobe koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija vakcinišu. J.V.Đ.


14

DRUŠTVO

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

U FEBRUARU REGISTROVANO 565 OSOBA SA ZARAZNIM BOLESTIMA

Od varičele prošlog mjeseca oboljelo 346 pacijenata U februaru ove godine prijavljeno je 565 osoba oboljelih od neke od zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, a stopa incidencije je 33 odsto veća nego u februaru 2017. godine, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

33 ODSTO JE STOPA INCIDENCIJE OD ZARAZNIH BOLESTI U FEBRUARU 2018. BILA VEĆA NEGO U FEBRUARU 2017. GODINE

Iz ove zdravstvene institucije ističu da, ako se u obzir uzmu i akutne respiratorne infekcije (21.782), te diferencirani i nediferencirani oblici gripa (1.754), ukupno je prijavljena 24.101 oboljela osoba. “Zdravstvene ustanove iz 19 opština prijavile su obolijevanja od zaraznih bolesti koja podliježu obaveznom prijavljivanju, pri čemu je najveći broj oboljelih registrovan od akutnih respiratornih infekcija (21.782), nediferenciranog i diferenciranog oblika gripa (1.754), varičele (346), streptokoknog tonzilofaringitisa (81), skabijesa (23), šarlaha (18) i akutnog enterokolitisa (18). Ne uzimajući u obzir akutne respiratorne infekcije, nediferencirani i di-

Tokom februara je registrovano 346 oboljelih od varičele, što je incidencija 55,8 odsto ferencirani oblik gripa, navedenih pet oboljenja čine 86 odsto od ukupnog broja prijavljenih zaraznih bolesti u ovom mjesecu”, navode iz Instituta. Kako objašnjavaju, u februaru su u odnosu na put prenosa (ne uzimajući u obzir akutne respiratorne infekcije, nediferencirani i diferencirani oblik gripa) dominirale respiratorne zarazne bolesti sa 83,5 odsto, zatim crijevne zarazne bolesti 7,4 odsto i parazitarne bolesti sa 6,2 odsto. “Stopa incidencije zasno-

Zdravstvene ustanove iz 19 opština prijavile su obolijevanja od zaraznih bolesti koja podliježu obaveznom prijavljivanju, pri čemu je najveći broj oboljelih registrovan od akutnih respiratornih infekcija (21.782), nediferenciranog i diferenciranog oblika gripa (1.754), varičele (346), streptokoknog tonzilofaringitisa (81), skabijesa (23), šarlaha (18) i akutnog enterokolitisa (18)

vana na individualnim prijavama slučajeva zaraznih bolesti za ovaj mjesec iznosi 91,1/100 000 stanovnika, što je za oko 28 odsto manja vrijednost od stope incidencije iz prethodnog mjeseca, te za oko 33 odsto veća u odnosu na stopu incidencije iz februara mjeseca 2017. godine. Uzimajući u obzir i akutne respiratorne infekcije, nediferencirani i diferencirani oblik gripa, stopa incidencije za ovaj mjesec iznosi 3887,1/100 000 stanovnika”, navodi se u saopštenju IJZ. M.I.


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

društvo

15

saslušanje resornih ministara o vršnjačkom nasilju

Procesuirano 300 slučajeva nasilja M 448 ⌦ Jelena Vađon Đurišić

inistarstvo prosvjete, poručio je juče ministar tog resora Damir Šehović, imaće nultu toleranciju na nasilje nad djecom i vršnjačko nasilje, ali je za potpuno suzbijanje te pojave, kako je rekao, potrebna saradnja svih nadležnih organa.

u školama. U njemu je, kako je objasnio, jasno naznačena uloga direktora, stručne službe, nastavnika i administrativnog osoblja o tome kako treba da reaguju kada se suoče sa pojavom nasilja. “Oni koji nijesu u stanju da se nose sa ovim problemom ne mislim da imaju šta da traže i prosvjeti”, poručio je Šehović istakavši da nasilje nije samo pitanje škole, već i porodice i ambijenta koji okružuje djecu, a za taj ambijent, kako je rekao, odgovorni smo svi. “Cijeneći specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju izrađene su i smjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja i za djecu u resursnim centrima”, kazao je Šehović i pojasnio da kod te grupe postoje specifičnosti u otkrivanju, a samim tim i prijavljivanju nasilja. On nije mogao precizno da odgovori na pitanje poslanika DPS-a Miodraga Radunovića ima li u školama dovoljno stručnjaka, odnosno pedagoga, psihologa i socijalnih radnika s obzirom na

U gotovo 90 odsto slučajeva same škole se izbore sa nasiljem, dok u 10 odsto postoji potreba da se onima koji su nasilje uzrokovali ili posljedicama nasilja bave drugi državni organi. To govori o kapacitetu obrazovnog sistema da se nosi sa tim problemom

Sa jučerašnjeg konsultativnog saslušanja

prijava nasilja registrovano je u centrima za socijalni rad, od čega je 87 odsto slučajeva riječ o porodičnom nasilju

je škola pogodno okruženje gdje se ono u nekom obliku ispoljava. Poslanik DPS-a Suad Numanović kazao je da istraživanja pokazuju da najmanje jedno od tri domaćinstva fizički kažnjava djecu. On smatra da je problem i to što nedostaje istraživanje o zastupljenosti vršnjačkog nasilja među djecom. Poslanik SD-a Mićo Orlandić spornim smatra i što na odgovarajući način nije odgovoreno na pitanje šta su uzroci takvog stepena nasilja. “Moramo se u rješavanju ovog problema vratiti u 90te godine kada su generacije građana odrastale u ambijentu mržnje koju su propagirali i pojedini mediji. Onda nije ni čudo što je taj proces produženja nasilja morao negdje da izduši i izdušuje danas ili juče ili prekjuče”, kazao je Orlandić ocijenivši diskutabilnim kakvog ćemo građanina proizvesti za 10 ili 15 godina. Direktorica Bona fide iz Pljevalja Sabina Talović podsjetila je na tragične slučajeve iz tog grada.

Foto:Iva Mandić

On je to poručio juče na konsultativnom saslušanju na prvoj zajedničkoj sjednici skupštinskih odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Na saslušanju, koje su inicirale nevladine organizacije “Snažna mama” iz Bijelog Polja, Otvoreni centar “Bona fides” iz Pljevalja i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Plava, učestvovao je i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prema najnovijim podacima Zavoda za školstvo, uprave škola u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina procesuirale su oko 300 slučajeva nasilja najviše psihološkog, socijalne izolacije i fizičkog, a zabilježen je i jedan ili dva slučaja seksualnog nasilja. “U gotovo 90 odsto slučajeva same škole se izbore sa nasiljem, dok u 10 odsto postoji potreba da se onima koji su nasilje uzrokovali ili posljedicama nasilja bave drugi državni organi. To govori o kapacitetu obrazovnog sistema da se nosi sa tim problemom. Zadovoljni smo zakonskim rješenjima, procedurama, ali prostora za unapređenje sistema svakako ima”, naglasio je Šehović. Šehović je podsjetio da je ranije započet program Škola bez nasilja - sigurno školsko okruženje u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori. Izrađeno je, kako je kazao, i uputstvo “Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima koje je usvojio Nacionalni savjet za obrazovanje”, čime je postalo obavezno za primjenu

to da na jednog pedagoga ili psihologa imamo 1.750 djece. “Teško je odgovoriti na to pitanje. Taj problem nikada nije bio veći, odnosno nismo smanjivali broj osoba koje se bave tim problemom. Da li postoji prostor da se poveća broj stručnjaka treba zajedno da promislimo i vidimo šta su benefiti tog rješenja a šta troškovi”, kazao je Šehović. On je dodao da se trude da sa kapacitetima kojima raspolažu upravljaju na kvalitetan način. “Da li bi bilo bolje da broj stručnih lica bude veći, vjerujem da bi”, rekao je Šehović. Na saslušanju je konstatovano da počinioci nasilja uglavnom dolaze iz disfunkcionalnih porodica i da

“Takve građane proizvodimo. Prije godinu i po u Pljevljima desilo se ubistvo jedne naše korisnice. Njen bivši muž je ubio nju i njenog supruga u prostoru u kojem je boravilo njeno dvoje djece ispalivši joj 22 metka u glavu”, kazala je Talović odgovarajući Orlandiću na pitanje. Ona je istakla da nijesu zadovoljni lokalnim institucijama i predstavnicima koji, kako je rekla, “štite nasilnike”. Zakonski okvir je dobar, ali je, kako kaže, primjena loša. Poslanik Liberalne partije Andrija Popović podsjetio je na nedavno ubistvo 15-mjesečnog dječaka, zbog čega je Skupštini dostavljena peticija da se usvoji “Pavlov zakon” kojim se traži vraćanje doživotne kazne za teška krivična djela nad djecom. “Vjerujem da će je poslanici podržati. Vjerujem da će pravda na neki način biti zadovoljena”, kazao je Popović. Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić pozvao je građane da prijave nasilje, jer je to, kako je istakao, ispravan način postupanja. On je naglasio da država ima dobre institucionalne mehanizme kada je riječ o reakcijama na nasilje nad djecom i pojasnio da u centrima za socijalni rad postoji dežurni stručni radnik koji radi 24 sata i reaguje na prijave. U centrima za socijalni rad, kako je kazao, registrovao je 448 prijava nasilja u kojima je u 87 odsto slučajeva riječ o porodičnom nasilju a u 13 odsto vanporodičnom. Nije prijavljen nijedan slučaj nasilja na internetu, fizičkog nasilja nad djecom je 18 odsto, seksualnog tri odsto, emocionalnog 25 odsto, dok je, kako je kazao, zanemarivanje djece zabilježeno u 37 odsto.


16

crna gora

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Na osnovu članova 336,337,341,342,344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „Crnogorska komercijalna banka“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O PRVOJ PRODAJI NEPOKRETNOSTI Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u listu nepokretnosti br. 933 KO MOTIČKI GAJ I, označene kao: • katastarska parcela br. 425, po kulturi livada 7.klase, površine 760 m2, • katastarska parcela br. 531/2, po kulturi livada 7.klase, površine 8060 m2 SVOJINA: Mandić Miladin, u obimu prava 1/1 NAPOMENA: U pogledu naprijed navedenih nepokretnosti, prema katastarskoj evidenciji, postoji upisana hipoteka III reda u korist Države Crne Gore, na osnovu zaključka o obezbjeđenju poreskog potraživanja br. 03/13-4/4849/4 od 02.10.2013.godine, radi duga Mandić Miladina, na iznos od 1.640,31 €, te zabilježba rješenja o izvršenju Ivm.br. 1890/2014 od 20.05.2016.godine javnog izvršitelja Snežane Begović iz Pljevalja. Početna prodajna cijena nepokretnosti koje su predmet prodaje iznosi 352.800,00 eura. Ukupan preostali dug kreditnog dužnika KOMERC KORMAN DOO Bar u stečaju, na dan 25.08.2014.godine, po osnovu Ugovora o kreditu br. 950-88-979 od 18.04.2007.godine, Aneksa I istog ugovora od 04.11.2009.godine i Aneksa II istog ugovora od 15.04.2011.godine, iznosi 187.379,37 €, te po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br. 961-88-65 od 25.08.2008.godine i Aneksa I istog ugovora od 15.04.2011.godine, iznosi 230.130,32 €, kao i iznos od 1.500,00 €, na ime realnih troškova i drugih izdataka nastalih od početka postupka namirenja. Vansudska prodaja predmetnih nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem, koje će se sprovesti dana 30.03.2018.godine, u prostorijama CKB AD Podgorica – Filijala Žabljak, Ul. Vuka Karadžića bb, Žabljak, sa početkom u 12.00 časova. Pravo učestvovanja na javnom nadmetanju imaju sva strana i domaća pravna i fizička lica u skladu sa pozitivnim propisima i međunarodnim sporazumima, koja uplate depozit za učešće za javno nadmetanje u iznosu od 10% od početne cijene. Depozit-jemstvo se uplaćuje na žiro-račun CKB AD Podgorica br. 510-0-40, s pozivom na broj: partija 290802-depozit za prodaju nepokretnosti, prije početka postupka prodaje, sa svrhom uplate “jemstvo za učešće u javnom nadmetanju“. Prijave se dostavljaju Advokatu Filipu J. Jovoviću, na adresu Serdara Jola Piletića br. 7, Podgorica, najkasnije dan prije prije održavanja prodaje, do 15,00 časova. Prijave moraju biti zapečaćene, uz naznaku „za javno nadmetanje – ne otvaraj’’. Učesnici javnog nadmetanja su, uz prijavu, dužni dostaviti i dokaz o uplati jemstva i sledeće lične podatke: Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj, broj lične karte; Za pravna lica: naziv i sjedište, izvod iz CRPS-a, prijavu potpisanu od strane ovlašćenog lica i ovjerenu pečatom pravnog lica. Učesnici u javnom nadmetanju čije su prijave neblagovremene i neuredne, ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju. Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju ako se u naznačeno vrijeme prijavi jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene. Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponudjena od drugog učesnika. Postupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od tada ponudjene najveće cijene. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom za kupovinu predmetne nepokretnosti. Kupac je dužan da uplati kupoprodajnu cijenu, u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja, nakon čega je ovlašćeno lice koje sprovodi postupak prodaje ovlašćeno da, u ime hipotekarnog dužnika, potpiše ugovor kojim se svojina na nepokretnosti opterećenoj hipotekom prenosi na kupca i da ovjeri svoj potpis na tom ugovoru. Ukoliko kupac,ne isplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja ili ne zaključi Ugovor o prodaji u roku od 5 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, ovlašćeno lice koje sprovodi vansudsku prodaju ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji sa drugim ponudjačem – učesnikom javnog nadmetanja, koji je ponudio kupoprodajnu cijenu koja je, po visini, odmah iza najveće ponudjene cijene. Troškove ovjere notarskog zapisa ugovora o prodaji i poreza na promet snosi kupac. Jemstvo izabranog ponudjača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica za vansudsku prodaju – Filipa J. Jovovića, advokata iz Podgorice, putem telefona 067 406 460, Advokatska kancelarija „Radulović&Jovović’’, Serdara Jola Piletića br. 7, Podgorica

nastavlja se kriza u budvan

Porođaji, skijan i nervoza odlaž ⌦ Mili Prelević

B

udvanski parlament je u očiglednoj krizi i potpuno je neizvjesno kako će funkcionisati u narednom periodu, jer kvorum vrlo često zavisi i od opozicionih partija koje nijesu spremne da idu na ruku lokalnim vlastima.

Samo u prošloj godini preko šest mjeseci nije bilo mogućnosti da se održi sjednica SO Budva jer nije bilo dovoljno odbornika. Tako se dogodilo i prije dva dana da sjednica bude odložena zbog nedolaska jednog odbornika. Svako bolovanje, službeni put, odlazak na skijanje ili nezadovoljstvo makar jednog odbornika dovodi do odlaganja sjednica. Govori se da čak i porođaji nekih članova porodice odbornika dovode do neodržavanja sjednica. Ipak, predsjednik Skupštine Đorđije Vujović kaže da je vlast stabilna i da će posljednja odložena sjednica biti održana do kraja mje-

seca. Na pomen da je Budva “zrela” za vanredne izbore predstavnici vlasti reaguju jednoglasno smatrajući da su to insinuacije Demokratske partije socijalista. Predsjednik opštine Budva Dragan Krapović i dalje ostaje pri stavu da još nije vrijeme da se održe izbori,

čučka smatra da, kada vlast nije u stanju da obezbijedi kvorum za održavanje sjednice so budva koju sama zakaže, da su nosioci takve vlasti, „pa i gospodin pejović, neozbiljni i nesposobni“.

iako mnogi procjenjuju da bi pored DPS-a, vanredni izbori odgovarali samo Krapovićevim Demokratama. Predsjednik Opštinskog odbora Crnogorske u Budvi Miodrag Čučka smatra da će njegova partija, na sljedećim izborima uz poruku da voli taj grad, imati više glasova od Demokratske Crne Gore, nakon čega će pokazati šta znači dobro upravljanje tom opštinom. On je to poručio, reagujući na izjavu funkcionera Demokrata Miomira Pejovića da je djelovanje Crnogorske u Budvi suprotno sloganu koji je ta partija koristila u kampanji za izbore, a koji je glasio – „Jer volim Budvu“. „Pejovića podsjećamo da smo tokom kampanje za izbore 2016. predstavili građanima program sanacije naše opštine čijom bi realizacijom svaki građanin Budve u periodu do četiri godine osjetio promjene na bolje“, ista-


crna gora

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Foto: Vedran Ilić

NskoM PaRlaMeNTu

nje, bolesti žu sjednice kao je Čučka. On smatra da, kada vlast nije u stanju da obezbijedi kvorum za održavanje sjednice SO Budva koju sama zakaže, da su nosioci takve vlasti, „pa i gospodin Pejović, neozbiljni i nesposobni“. „Kada vlast nije u stanju da zakaže sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o rješavanju hitnih problema oko kojih su građani Budve najosjetljiviji, kao što je slučaj pucanja Mediteranske ulice, a zakazuje se sjednica povodom želje gospodina Pejovića da naprasno

izađe iz komisije koja je ispitivala ugovor između WTA i Opštine Budva, onda su nosioci takve vlasti ne samo neozbiljni i nesposobni, nego i politički potpuno neodgovorni“, ocijenio je Čučka. On je poručio da predstavnici Crnogorske u SO Budva uvijek argumentovano nastupaju u politici. „Dobre stvari istaknemo i pohvalimo, ali i loše moramo precizno i tačno da imenujemo kako bismo uslove života u našoj opštini mijenjali na bolje“, naveo je Čučka.

Crnogorska ne očekuje izvinjenje Čučka je u svom reagovanju rekao da od Mijomira Pejovića iz Demokrata ne očekuju izvinjenje za uvrede koje im, kako je naveo, upućuje. „Samo mu poručujemo da ćemo na sljedećim izborima u Bud-

vi uz poruku ‘Da volimo Budvu’ imati više glasova od stranke koju predstavlja Pejović, a onda ćemo, na zadovoljstvo Budvana, da pokažemo šta znači dobro upravljanje našom opštinom“, zaključio je Čučka.

17

TivaT: MaTch Race TouR

Porto Montenegro domaćin evropskog dvobojskog jedrenja

Porto Montenegro Jahting klub je domaćin Završnog finala tradicionalne evropske Match Race ture – velikog dvobojskog jedrenja. Evropski Match Race Tour, koji se sastoji od sedam stanica i velikog finala, novi je Match Race format kreiran u cilju promocije dvobojskog jedrenja, i afirmaciji jedriličara i mornara mlađih generacija, kako bi se međusobno takmičili

i napredovali u svjetskom rangu, saopštili su iz Porto Montenegra. Porto Montenegro je domaćin druge etape koja se održava od 16. do 18. marta, ali i Završnog finala ove prestižne regate od 13. do 16. septembra – samo desetoro prvorangiranih na generalnoj ljestvici učestvovaće na ovom finalu i okupiće najbolje jedriličare Mediterana i Evrope. Jahting klub je

izabran kao EMRT stanica i regatni domaćin, zbog svoje izuzetnosti i perfektnosti u organizaciji regata, posebno kada je u pitanju dvobojsko jedrenje, izvrsnih sadržaja i uslova jedrenja u akvatorijumu tivatskog zaliva, koje s velikim zadovoljstvom svake godine iskusim, akcentovao je Neven Baran, jedan od osnivača i organizatora evropskog Match Race-a. Z.K.

heRceg Novi: PRojekaT klizišTa

U pripremi dokumentacija za sanaciju Kanli-kule Nakon što su stručnjaci utvrdili da je klizište od magistrale do Starog grada i Crkve Svetog Arhanđela uzrok pukotina na poznatoj srednjovjekovnoj hercegnovskoj tvrđavi Kanlikuli, Direkcija javnih radova priprema tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnijeg obrađivača Glavnog projekta sanacije klizišta. Kako je saopšteno Dnevnim novinama iz Direkcije javnih radova, još 1. marta prošle godine je potpisan ugovor za izradu Glavnog projekta za ispitivanje stabilnosti sa predlogom mjera sanacije i ojačanja Kanli-kule.

“Nakon izvršenih detaljnih istraživanja utvrđeno je da su oštećenja na tvrđavi prouzrokovana klizištem šireg područja Kanli-kule (cca 30.000 m2), za šta je potrebno izraditi posebnu tehničku dokumentaciji. U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg obrađivača Glavnog projekta sanacije predmetnog klizišta“, tvrde iz Direkcije. Podsjećanja radi, stručnjaci su dali mišljenje da rekonstrukcija Kanli-kule ne može biti obavljena, a da prethodno ne bude završena sanacija klizišta koje zahvata površinu od preko tri hektara ili kompletnu

padinu od zgrade Elektrodistribucije na Jadranskoj magistrali do Crkve Sv. Arhanđela Mihajla na Belavisti. Istraživanje su obavili, na zahtjev Direkcije javnih radova, firme “S. M. N. L.” d.o.o. iz Podgorice, “MonteCEP” iz Kotora i podgorički Institut za građevinarstvo. Inicijativa za sanaciju pokrenuta je sredinom 2015. godine i predloženo je da sredstva za tu namjenu budu planirana u državnom kapitalnom budžetu. Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je potom urbanističko-tehničke uslove za izradu dokumentacije. U kapitalnom budžetu je bilo opredijeljeno 79.000 eura za izradu i reviziju Glavnog projekta rekonstrukcije - konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije ove tvrđave, kao i za početak radova. S.M.


18

crna gora

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

KolašinsKa Koalicija na vlasti aminovala ª iće i pićeº

I odbornici DF-a vole meso, zar ne? DN su juče došle do spiskova za zimnicu zaposlenih u opštini Kolašin iz 2014. godine na kojima se nalaze imena odbornika vladajuće koalicije, a koji nijesu zaposleni u kolašinskoj opštini, te samim tim nijesu ni imali pravo na ovu radničku privilegiju. Aktuelna vlast grada na Tari skoro četiri godine svakodnevno je govorila o tome kako su njihovi prethodnici radili nezakonito, te da su sve “pojeli i popili”. Ipak, sadašnja koalicija na vlasti pokazala je sasvim izvjesne apetite. Aminovanje za “iće i piće” potiče od aktuelnog opštinskog sekretara za finansije Gorana Rakočevića koji je preuzeo “ulogu” predsjednika sindikata, pa je sam pravio spiskove i tako omogućio odbornicima vladajuće koalicije da uživaju i u zimnici. Tako je ustanovljeno da je odbornik i potpredsjednik Demokrata Vladimir Martino-

Opštinska dokumenta iz 2014. godine

AminovAnje zA “iće i piće” potiče od Aktuelnog opštinskog sekretArA zA finAnsije gorAnA rAkočevićA, koji je preuzeo “ulogu” predsjednikA sindikAtA, pA je sAm prAvio spiskove i tAko omogućio odbornicimA vlAdAjuće koAlicije dA uživAju i u zimnici.

vić, koji nije radnik Opštine uzeo zimnicu u iznosu od 300 eura, iako je u svakom medijskom nastupu upućivao javnost kako on nikad ništa nije otuđio, kao i da nikada nije imao privilegije u opštini Kolašin. Vuković Borislav odbornik DF-a, takođe je uzeo zimnicu u iznosu od 300 eura, iako je zaposlen u kolašinskoj

Distribuciji, gdje se može pohvaliti solidnim primanjima, a gdje takođe ima mogućnost za uzimanje zimnice. Vojinović Snežana nije radnik opštine Kolašin već sekretarica u kolašinskom SNP, ali je uzela zimnicu u iznosu od 300 eura. Vlahović Boško, odbornik DF-a, uzeo je zimnicu u iznosu od 350 eura, a ni-

je zaposlen u opštini već je penzioner. Petar Keker, takođe odbornik DF-a, uz to i poljoprivredni proizvođač, uzeo je zimnicu u iznosu od 350 eura. Vesna Rnković u to vrijeme radila je kao sekretarica u DF-u, uzela je zimnicu u iznosu od 250 eura. Andrija Račić odbornik SNP i privatnik, uzeo je zimnicu u iznosu od 350 eura. Odbornica DF-a Katarina Puletić uzela je zimnicu

u iznosu od 300 eura, a već 2016. godine napredovala je i u opštini Kolašin dobila posao psihologa. Zanimanje psihologa u opštini do njenog angažovanja uopšte nije postojalo. Željko Petrić, takođe odbornik DF-a, nalazi se na spisku opštinskih radnika za zimnicu koju je uzeo u iznosu od 300 eura. Opštinski sekretar za finansije Rakočević na sjednici lokalnog parlamenta pravdao se kako su pomenutim odbornicima iznosi za zimnicu odbijeni od odborničkih naknada, te da se sav novac “slio” u opštinsku kasu. Ipak, kako taj dokument do sada nije ugledao svjetlost dana, ova raspodjela zimnice se može smatrati nezakonitom. Predsjednik tadašnje opštinske sindikalne organizacije Ljubo Milikić potvrdio je DN da on nije pravio spisak za zimnicu zaposlenih u Opštini, iako je trebalo, već je to preuzeo da radi Rakočević. Z.B.

podgorica: cjenovniK za bazen I.br. 700/14 OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, sudija Bojović Andrija, uz sudjelovanje Kadić Dragice, kao zapisničara, u pravnoj stvari izvršnog povjerioca-protivdužnika Marojević Luke, iz Nikšića, koga zastupa punomoćnik Miodrag S. Bojanić, advokat iz Podgorice, ul. S.Markovića 4/1, protiv izvršnog dužnika-protivpovjerioca Država Crna Gora, koju zastupa zakonski zastupnik Zaštitnik imovinsko pravnih interesa, radi naplate novčanog potraživanja prodajom nepokretnosti izvršnog povjerioca u postupku protivizvršenja, dana 06.03.2018.godine donio je

ZAKLJUČAK O PRODAJI ODREĐUJE SE XIII-to ročište za prodaju nekretnina izvršnog povjerioca Marojević Luke, upisanih u listu nepokretnosti br. 140 KO Morakovo i to: kat.parc. br. 1988, neplodna zemljišta, povr. 3.033 m2 u iznosu od 758,25 €, kat.parc. br. 1989, pašnjak pete klase, povr. 1.156 m2 u iznosu od 809,20 €, kat.parc. br. 1990, pašnjak pete klase, povr. 7.779 m2 u iznosu od 5.445,30 €, kat.parc. br. 1991, šuma četvrte klase, povr. 986 m2 u iznosu od 1.254,19 €, kat.parc. br. 1993, neplodna zemljišta, povr. 950 m2 u iznosu od 237,50 €, kat.parc. br. 1994, neplodna zemljišta, povr. 1.555 m2 u iznosu od 388,75 € i kat.parc. br. 1995, šuma treće klase, povr.94.125 m2 u iznosu od 119.727,00€, ili ukupna vrijednost svih nekretnina (zemljišta i šume) iznosi 128.620,19 €, putem usmenog, javnog nadmetanja, dana 05.04.2018.godine u 11,30 časova, kancelarija br. 48 ovoga suda. Navedene nekretnine, na ovom ročištu mogu se prodati ispod 50% utvrđene vrijednosti, ali ne ispod visine potraživanja izvršnog dužnika-protivpovjerioca. Lica zainteresovana za učešće na usmenom, javnom nadmetanju, osim izvršnog dužnika, dužna su da u depozit ovoga suda, u gotovom ili na žiro račun br. 535-1525-63, na ime jemstva uplate iznos od 10% utvrđene vrijednosti i da na javnom nadmetanju polože dokaz o tome.

Za djecu jedan, za odrasle dva i po eura

Odbor direktora d.o.o. “Sportski objekti” utvrdio je cjenovnik usluga na zatvorenom gradskom bazenu u kompleksu SC “Morača”, koji je nakon pozitivnog mišljenja Sekretarijata za kulturu i sport uputio Skupštini Glavnog grada na usvajanje. Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga na gradskim bazenima u kompleksu SC “Morača” naći će se pred odbornicima gradskog parlamenta na sjednici zakazanoj 16. marta. Prema predlogu Odluke, besplatan ulaz na bazen omogućen je za djecu do pet godi-

na u pratnji roditelja, a za djecu starosti 5-12 godina cijena iznosi jedan euro, dok će odrasle osobe jedan sat korišćenja bazena koštati 2,5 eura. Vikend karta, koja uključuje dva ulaska po jedan sat, iznosi četiri eura, mjesečni paket od 10 ulazaka po jedan sat koštaće 20 eura, mjesečni paket od 15 ulazaka 25 eura, paket od 30 ulazaka tokom jednog mjeseca u trajanju sat vremena biće 45 eura, dok će 60 ulazaka na mjesečnom nivou koštati 90 eura. Cijena karte za 30 ulaza u trajanju od jednog sata za osobe sa invaliditetom iznosi 15 eura.

Najbolji ponudilac – kupac kome nepokretnost bude prodata dužan je da utvrđenu cijenu za koju je nepokretnost prodata položi u depozit suda u roku od 8 dana od zaključenja usmenog, javnog nadmetanja. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se oglasiti nevažećom i odrediti nova prodaja a u tom slučaju će se iz položenog jemstva od strane kupca izmiriti troškovi nove prodaje. Zaključak o prodaji objaviti u Dnevnim novinama. OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 06.03.2018.godine Zapisničar Kadić Dragica, s.r.

SUDIJA Bojović Andrija, s.r.

Zatvoreni bazen


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

crna gora

19

PodgorIca: vIše od devet mIlIona eura za socIjalnu I dječju zaštItu

Glavni grad dobio i peti socijalni servis

G

lavni grad Podgorica pokrenuo je i peti socijalni servis Personalni asistenti za lica sa invaliditetom, za čiju namjenu su opredijelili za ovu godinu 25.000 eura, u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore.

Novi socijalni servis je osnovan u saradnji Glavnog grada i Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje. Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Mugoša je podsjetio da je Glavni grad do sada pokrenuo četiri socijalna servisa - Ženski paviljon na Kakarickoj gori, Prihvatilište za beskućnike, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i Centar za podršku djeci i porodici. On je izrazio uvjerenje da će i novoosnovani servis biti podjednako uspješan kao i ova četiri. “Osim uvođenja socijalnih servisa, uspjeli smo u ovom mandatu znatno da poboljšamo veliki broj aktivnosti iz oblasti dječje i socijalne zaštite koji se već dugi niz godi-

na realizuju u glavnom gradu. Za 30 odsto smo povećali broj korisnika ‘pomoći u kući - njega starih lica’. Za 30 odsto smo smanjili participaciju klijenata na Kakarickoj gori u cijeni rezidencijalnog tretmana. Povećali smo sa 500 na 600 besplatnih dnevnih obroka u Narodnoj kuhinji. Više od 1.000 mališana iz porodica sa lošim materijalnim stanjem je besplatno ljetovalo i zimovalo na Veruši o trošku Glavnog grada, a više od 900 djece, u prethodne tri godine, dobilo je novčanu pomoć za nabavku školskog pribora”, naveo je Mugoša. Glavni grad je, kako kaže, od 2015. godine uložio više od devet miliona eura za tekuće aktivnosti u oblasti socijalne i dječje zaštite, te da je budžet

Radovanović, Mugoša i Dubak javnih ustanova u 2018. godini veći za čak 60 odsto u odnosu na 2014. godinu. Sekretar Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Ivan Terzić je istakao da je za novi servis izdvojeno 25.000 eura za tekuću godinu. “Iako se servis zove personalna asistencija za lica sa invaliditetom, poslije komunikacije sa nevladinim organizacijama koje učestvuju u ovom projektu može se reći da se radi o svojevrsnoj kombinaciji personalne asistencije i pružanja podrške za život u zajednici. Sekreatrijat je za ovu svrhu potpisao Protokol o saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, koji će na operativnom niovu koordinirati ovim projektom u koji su uključene organizacije či-

IvanovIć razrIješena nakon 20 godIna

Dosadašnji član IO Turističke organizacije Bar Predrag Ristović, novi je vršilac dužnosti direktora ove organizacije, odlučeno je na sjednici IO TO Bar, na kojoj je dosadašnja direktorica ove organizacije Neda Ivanović razriješena ove dužnosti nakon 20 godina rada na ovoj funkciji. Ristoviću je rad na ovoj funkciji započeo u ponedjeljak i trajaće do imenovanja direktora

po Javnom konkursu. Odredbom člana 52, stav 3, Statuta Turističke organizacije Opštine Bar propisano je da vršilac dužnosti ima prava, obaveze i odgovornosti direktora. Ristović je u posljednja dva mandata član Izvršnog odbora TO Bar, završio je Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar, a zaposlen je na mjestu direktora Komunalnog sektora firme Komunalne djelatnosti doo. A.Lj.

ko bi, u partnerstvu sa Glavnim gradom, obuhvatili što veći broj korisnika. Anđela Radovanović, predstavnik organizacija osoba sa invaliditetom koje participiraju u ovom projektu, ističe da je ovo jedna nova i uspješna priča koju je pokrenuo Glavni grad. “Personalna asistencija je jedan od osnovnih preduslova za samostalan život osoba sa invaliditetom i izuzetno je važna kako bismo imali veći broj osoba sa invaliditetom koje su aktivni učesnici svakodnevnog društvenog života. Imamo iskustvo kroz projektne aktivnosti svih naših udruženja, koje je pokazalo da su osobe koje su korisnici personalne asistencije mnogo aktivnije”, poručila je Radovanović. M.M.

BIjelo Polje: zakazana sjednIca so

Predrag Ristović izabran za v.d. direktora TO Bar

Ristović

ji su predstavnici članovi Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada”, kazao je Terzić. Pilot projekat trajaće deset mjeseci. Prvobitna ideja bila je da se angažuje pet asistenata za pet korisnika, ali je kroz komunikaciju sa udruženjima odlučeno da Organizacija gluvih zbog specifičnih potreba angažuje dva asistenta koji poznaju znakovnih jezik gluvih. “Zbog toga je za sada angažovano šest asistenata na projektu, čime smo obuhvatili znatno veći broj korisnika od inicijalno predviđenih”, istakao je Terzić. Jelena Dubak iz Crvenog krsta, koji je koordinator projekta, očekuje da će se još partnera iz privrede i civilnog sektora uključiti u ovaj projekat ka-

Omerhodžić i Kujović ponovo potpredsjednici?

Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović imenovan je za člana i šefa delegacije Zajednice opština Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je institucija Savjeta Evrope koja je zadužena za jačanje lokalne i regionalne demokratije u 47 država članica i koja procjenjuje primjenu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u zemljama članicama.

Predsjednik SO Bijelo Polje Džemal Ljušković zakazao je za 22. mart sjednicu lokalnog parlamenta, koja će se, kako je najavljeno, održati u novoj - rekonstruisanoj skupštinskoj sali. Na dnevnom redu biće i predlozi odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine. Nakon što je nedavno, bivši predsjednik Opštine Aleksandar Žurić podnio ostavku na tu funkciju i umjesto njega imenovan Petar Smolović, istovremeno je prestao i mandat dotadašnjim potpredsjednicima Nemši Omerhodžić i Abazu Kujoviću.

Na zasijedanju koje je zakazano za 22. mart, kako DN saznaju iz pouzdanih izvora, za potpredsjednike Opštine ponovo će biti izabrani Omerhodžić i Kujović. Takvu odluku je donio prvi čovjek Opštine Petar Smolović, a podržali su je koalicioni partneri u lokalnoj vlasti. Osim navedenog imenovanja, pažnju odbornika će zavrijediti i rasprava povodom izvještaja o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2017. godinu, predlog Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu, kao i predlog programa uređenja prostora opštine za tekuću godinu. B.Č.


20

svijet

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

ozbiljne i (ne)očekivane promjene u administracij

Otkaz za Reksa tile šef Cia Majk POMPe dRžavni sekRetaR s

Đina Haspel, dosadašnja Pompeova zamjenica, biće imenovana za novu direktorku CIA i postaće prva žena na toj funkciji Američki predsjednik Donald Tramp smijenio je državnog sekretara SAD Reksa Tilersona. Njegovo mjesto zauzeće Majk Pompeo, dosadašnji direktor CIA, naveo je Tramp juče na “Tviteru”. Funkciju od Pompea preuzeće Đina Haspel, koja će biti prva žena na mjestu direktora CIA. “Majk Pompeo, direktor CIA biće novi državni sekretar, i radiće fantastičan posao. Hvala Reksu Tilersonu na njegovoj službi. Đina Haspel postaće direktorka CIA i prva žena koja je ikada izabrana na tu dužnost. Čestitke svima”, napisao je Donald Tramp na Tviteru. Tramp je izjavio je novinarima da je on sam odlučio da smeni državnog sekretara Reksa Tilersona. “Tilerson će biti mnogo srećniji sada”, rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući i dodao da je sa Tilersonom dosta razgovarao o tome i da su imali neslaganja u vezi sa iranskim sporazumom, prenio je AP. Istovremeno, Tramp je pohvalio energiju i intelekt novog državnog sekretara Majka Pompea. List Vašington Post je prvi izvijestio o ovom preslagavanju u Trampovom kabinetu, a sam je predsjednik ubrzo nakon Postove objave tu vijest i potvrdio. Prema Postu, Tramp je prošlog petka tražio od Tilersona da

Nova šefica CIA učestvovala u mučenju zatvorenika

Prema pisanju Njujork Tajmsa iz februara 2017. godine, nova šefica CIA Đina Haspel je 2002. godine nadgledala mučenje dvije osobe osumnjičene za terorizam, Abua Zubajdaha i Abda al-Rahima al-Nashirija, a kasnije je učestvovala u uništavanju snimaka tog mučenja koje se dogodilo u tajnom zatvoru na Tajlandu. Na Tajlandu je inače ustanovljen prvi prekomorski pritvorni centar CIA. Zubajdah je u jednom mjesecu tokom boravka u pritvoru na Tajlandu 83 puta mučen metodom “voterbording”, koja simulira davljenje, a kasnije je više puta fizički kažnjavan prije nego što je utvrđeno da ne posjeduje nikakve konkretne informacije. Snimci tog mučenja su uništeni 2005. godine, a Haspelino ime je bilo na dokumentima koji su to uništenje odobrili. CIA tvrdi da je uništenje naručio njen tadašnji šef Hoze Rodrigez.

Tilerson će biTi mnogo srećniji sada”, rekao je Tramp novinarima u bijeloj kući i dodao da je sa Tilersonom dosTa razgovarao o Tome i da su imali neslaganja u vezi sa iranskim sporazumom bitan pomak u nacionalnoj bezbjednosti. Dva zvaničnika Bijele kuće navela su da je Tilersonu rečeno još u petak da će biti smenjen, međutim Goldstajn kaže da Tilerson nije razgovarao sa Trampom i da ne zna razlog smjene. Prema Goldastajnu, Tilersonu će nedostajati kolege u Stejt departmentu i ministri sa kojima je radio. “Želimo Pompeu sve najbolje”, rekao je Goldstajn. Tilerson, bivši izvršni direktor kompanije “Ekson Mobil”, obavljao je dužnost državnog sekretara nešto duže od godinu dana.

■ Šta se krije iza odstupi, pa je ovaj navodno zbog toga skratio trajanje svog puta u Afriku. Predstavnik Bijele kuće, koji je insistirao na anonimnosti, izjavio je da je Tramp želeo da ima novi tim uoči razgovora sa Sjevernom Korejom i raznih trgovonskih pregovora, prenio je Rojters.

■ Godstajn:tilerson imao nameru da ostane na funkciji

Podsekretar Stejt departmenta za javnu diplomatiju Stiv Goldstajn kazao je da je Tilerson imao namjeru da ostane na tom poslu, jer je smatrao da je napravio

tilersonove smjene

Tramp je javno “sasjekao” Tilersonove diplomatske inicijative nebrojeno puta, a posljednji put se to desilo u ponedjeljak, kada je dosadašnji državni sekretar o Rusiji iznio komentare koji, očigledno, odudaraju od politike Bijele kuće, naveo je Rojters. AP

Reks Tilerson i Donald Tramp podsjeća da su većinu Tilersonovog mandata pratile glasine o njegovim trvenjima sa Trampom, pri čemu je u oktobru televizija En-Bi-Si objavila da je generalni sekretar predsjednika, pred članovima Kabineta, nazvao “moronom”, a to Tilerson zapravo to nikada nije porekao. Ipak, dosadašnji državni


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

SVIJET

21

JI PREDSJEDNIKA SAD

ERSONA, EO NOVI SAD

Tenzije između njih dvojice su, napominje ta televizija, dostigle vrhunac kada se Tilerson javno distancirao od predsjednikovog “mlakog” odgovora na nasilje na skupu bijelih neonacista u Šarlotsvilu u Virdžiniji prošlog ljeta.

■ POMPEO I HAPSEL:

HVALA TRAMPU NA POVJERENJU

Nakon 30 godina rada u CIA, bila mi je čast što sam radila kao zamjenik Majka Pompea u prethodnoj godini. Zahvalna sam na prilici predsjedniku Trampu i njegovim povjerenjem u mene da me izabere za novog direktora Centralne obavještajne agencije

sekretar je sve vrijeme uporno tvrdio da je u solidnim odnosima sa Trampom i odbacivao je glasine o zategnutosti između njih dvojice. En-Bi-Si je u oktobru objavio i da je Tilerson bio na pragu odluke da podnese ostavku ovog ljeta, ali da je pozvan da ostane na tom mjestu do kraja godine. Većina američ-

kih medija juče, poslije Trampovog saopštenja, navodi da je na relaciji Tramp-Tilerson bilo sukoba “između četiri zida”. Televizija Si-En-Bi-Si primjećuje da je do takvih međusobnih sukoba došlo u jeku velike međunarodne krize, uključujući potencijalni nuklearni obračun sa Sjevernom Korejom.

U međuvremenu, direktor CIA Majk Pompeo kazao je povodom najavljenog imenovanja da je zahvalan predsjedniku Trampu na prilici da “služi kao direktror Centralno obavještajne agencije i prilici da služi kao državni sekretar”. “Njegovo (Trampovo) vođstvo je SAD učinilo bezbjednom i radujem se da predstavljam njega i američki narod pred ostatkom svijeta za dalji prosperitet SAD. Rad sa velikim ljudima u CIA, koji su najnapredniji i najtalentovaniji državni službenici sa kojima sam se susreo, bio je jedna od velikih počasti u mom životu”, napisao je Pompeo u saopštenju, naveo je list Vašington post. Đina Haspel, koja će biti imenovana za novu direktorku CIA i ujedno postati prva žena na tom mjestu izjavila je da je uzbuđena zbog unapređenja. “Nakon 30 godina rada u CIA, bila mi je čast što sam radila kao zamjenik Majka Pompea u prethodnoj godini. Zahvalna sam na prilici predsjedniku Trampu i njegovim povjerenjem u mene da me izabere za novog direktora Centralne obavještajne agencije”, rekla je Haspelova. Majk Pompeo, koji je

poznat po svojim konzervativinim stavovima, funkciju direktora CIA obavljao je od januara 2017. godine. Tokom svog mandata Pompeo se trudio da ide “srednjim putem” u odnosu na svog pretpostavljenog, Donalda Trampa. U jeku verbalnog rata između Vašingtona i Pjongjanga, Pompeo je poručivao da se oružani sukob sa Sjevernom Korejom može izbeći. Prethodno je u tri mandata bio kongremen Kanzasa. Pompeo se snažno protivio nuklearnom sporazumu sa Iranom 2015. godine kome je obećano ublažavanje sankcija ukoliko Teheran ograniči obogaćivanje uranijuma i omogući monitoring svojih nuklearnih kapaciteta. Pompeo je sledeće godine u izjavi za Foks rekao da taj sporazum ne čini situaciju bezbjednijom, založivši se da Vašington izađe iz tog dogovora. Kako navodi portal Vox, Pompeo se tokom 14 mjeseci na čelu CIA nametnuo kao čovjek od Trampovog povjerenja, ali i kao kontroverzna ličnost. Pompeo je tako jednom prilikom rekao da je obavještajna zajednica zaključila da Rusija nije uticala na ishod predsjedničkih izbora u SAD, kada je u službenim dokumentima stajalo da obavještajna zajednica nema stav o uticaju Rusije na izbore. Pompeo zagovara držanje američkog zatvora na Kubi u mjestu Gvantanamo otvorenim, brani mučenje kao taktiku ispitivanja, a Iran i “radikalne islamske teroriste” smatra glavnim prijetnjama po bezbjednost SAD.


22

svijet

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

OTP Factoring Montenegro DOO Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 130, Podgorica, m/b 0201795043, kog po punomocju zastupa advokat Filip Jovovic, radi namirenja potraživanja po Ugovoru o kreditu br. 705-90-161 od 02.07.2007. godine shodno odredbi iz stava 1 člana 333 Zakona o svojinsko pravnim odnosima, te odredbama člana 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, dana 14.03.2018. godine

JAVNO OBJAVLJUJE da se poziva kreditni dužnik DIMIC D. DEJAN sa poslednjom poznatom adresom Spicanska ulica bb, Bar, da se u roku od 3 dana po predmetnoj objavi obrati OTP FACTORING MONTENEGRO DOO Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 130, Podgorica kako bi se istom uručilo Obavještenje o početku namirenja sudskom prodajom nepokretnosti, upisanih u listu nepokretnosti br.37,KO Mišici -Bar,na katastarskoj parceli br. 3520 , po kulturi šuma površine 186m2, na istoj katastarskoj parceli dvorište povrsine 500m2 I na istoj katastarskoj parceli zgrada br. 1, po kulturi zgrada za odmor (vikendica) povrsine 106m2, svojina Dimic Dobrivoja u obimu prava1/1, a imajući u vidu da mu se predmetno Obavještenje nije moglo uručiti na zvaničnoj adresi. Upozorava se kreditni dužnik DIMIC D. DEJAN, da ukoliko se, u ostavljenom roku, ne obrati OTP FACTORING MONTENEGRO DOO Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 130, Podgorica, smatraće se da mu je ovim objavljivanjem uredno izvršena dostava Obavještenja o početku namirenja, te da će, eventualne negativne posljedice ovakve dostave snositi imenovani. Ovo objavljivanje izvršiće se u jednom broju jednog dnevnog štampanog medija koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore i predmetno Obavještenje o početku namirenja, smatraće se da je uredno dostavljeno kreditnom dužniku, danom poslednjeg objavljivanja.

obavještajni komitet kongresa

Nema dokaza o saradnji Donalda Trampa i Rusa Obavještajni komitet Predstavničkog doma američkog Kongresa objavio je da nije pronašao nikakve dokaze da je Rusija sarađivala sa bilo kojim članom izborne kampanje aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trampa. Ovo su inicijalni zaključci članova Republikanske stranke iz izvještaja objavljenog u ponedjeljak koji ima više od 150 strana i više od 25 preporuka, prenio je En-Bi-Si. Izvještaj će biti predat demokratama kako bi oni bili u mogućnosti da ga prokomentarišu, a zatim će Komitet glasati o postupku ukidanja oznake tajnosti sa izvještaja kako bi mogao da bude objavljen, na šta će se čekati najmanje mjesec dana. Kako En-Bi-Si navodi, očekuje se da će demokrate najvjerovatnije odmah osporiti taj izvještaj pošto su mjesecima upozoravale na pristrasno vođenje istrage koja je, prema njihovim tvrdnjama, imala za cilj da zaštiti

predsjednika iz Republikanske partije. Republikanski kongresmen Majk Konvej rekao je da iscrpna istraga na kraju nije pronašla definitivni dokaz da je Trampova kampanja sarađivala sa bilo kime iz Rusije radi uticaja na izbore. Kongresmen je takođe porekao da bilo kakvi zaključci članova Republikanske stranke služe da se podrije istraga specijalnog savjetnika Roberta Milera, koji posebno vodi istragu o ruskom miješanju. “Ne radimo ništa. Ne govorimo ništa čime od njega tražimo da prestane. Ne tražimo od njega da ne istražuje ništa”, izjavio je Konevej. Među zaključcima koji su u ponedjeljak objavljeni nalazi se i jedan u kojem kongresmeni odbacuju ocjenu američkih obavještajnih službi koja je objavljena u januaru 2017. godine o tome da je ruski predsjednik Vladimir Putin navodno u američkoj izbornoj kampanji stao na stranu Trampa.

Turska vojska i njeni sirijski saveznici opkolili su grad Afrin, 90 sela i još jedan obližnji grad, saopštila je sirijska Opservatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Direktor Opservatorije Rami Abdulrahman rekao je da je jedini put koji vodi izvan tog područja pod turskom paljbom i da je zbog toga neupotrebljiv. “Pod opsadom se sada nalazi oko 700.000 ljudi”, dodao je Abdulrahman.


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

KULTURA Don Žuan na sceni CNP Predstava “Don Žuan” Žana Batista Poklena Molijera u režiji Ane Vukotić biće izvedena na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta večeras od 20 sati. Predstava je rađena u koprodukciji sa Međunarodnim festivalom Kotor Art. Kostimograf predstave je Leo Kulaš, muziku je radio Ivan Marović, scenski pokret Tamara Vujošević-Mandić, jezičku adaptaciju teksta Ljubomir Đurković, saradnik na scenografiji je Aleksandar Vukotić, a saradnica na dramaturgiji Dragana Tripković. U predstavi igraju Dragan Mićanović, Simo Trebješanin, Jelena Minić, Stevan Radusinović, Zoran Vujović... S.I.

REPERTOAR DANAS 14.3.2018.

PREDSTAVA

Don Žuan 20.00 h

REŽIJA: Ana Vukotić MJESTO: Crnogorsko narodno pozorište

SJUTRA 15.3.2018.

PREDSTAVA

Revizor 20.00 h

REŽIJA: Veljko Mićunović MJESTO: Crnogorsko narodno pozorište

23

Crnogorski izdavači na sajmu knjiga u Lajpcigu PRESTIŽNA KNJIŽEVNA MANIFESTACIJA OD 15. DO 18. MARTA

Crnogorsko izdavaštvo i prevodilaštvo predstaviće Andrej Nikolaidis, Jelena Knežević, Dragana Tripković, Vasko Raičević i Faiz Softić

Crnogorski izdavači predstaviće se na prestižnom evropskom Sajmu knjiga u Lajpcigu, koji počinje sjutra i trajaće do 18. marta, u organizaciji Otvorenog kulturnog foruma (OKF) sa Cetinja. Pred njemačkom publikom biće i ove godine ponuđena nova izdanja najvažnijih crnogorskih izdavača, te će, pored OKF-a, biti predstavljena izdanja Crnogorskog društva nezavisnih književnika (CDNK), Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK), Matice crnogorske, Izdavačkog preduzeća “Pobjeda”, Plime, Diti & Oli, Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević”, Narodne biblioteke “Radosav Ljumović”, Crnogorskog narodnog pozorišta, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS), Narodnog muzeja i Državnog arhiva. Ove godine, na Sajmu će biti predstavljeno crnogorsko izdavašto i prevodilaštvo, a među prevodiocima i auto-

Sa jednog od prethodnih izdanja

rima su Andrej Nikolaidis, Jelena Knežević, Dragana Tripković, Vasko Raičević i Faiz Softić. Posebno treba istaći promociju njemačkog izdanja novog romana Andreja Nikolaidisa “Mađarska rečenica“, koji je 2017. godi-

DODEST: CIKLUS ª MLADI TALENTIº

Djela za gitaru u izvođenju Pavićevića

Prvi solistički koncert mladog crnogorskog gitariste Miloša Pavićevića biće upriličen u sali Dodest KICa “Budo Tomović” večeras od 19 sati, u okviru ciklusa “Mladi talenti”. Podgoričkoj publici Pavićević će se predstaviti programom na kojem su djela kompozitora: Fransiska Tarege (Alardova brilijantna studija u A-duru), Silvijusa Leopolda Vajsa (Uvertira iz Sonate br. 46 u A-duru), Maria Kastelnuova-Tedeska (Tarante-

lla, op. 87), Fernanda Sora (Grand Solo u D-duru, Op. 14)... Gitarista Miloš Pavićević (2000) svira gitaru od sedme godine. Učenik je trećeg razreda srednje Umjetničke škole za muziku i balet “Vasa Pavić“, u klasi Srđana Bulatovića. Tokom muzičkog školovanja učestvovao je na brojnim muzičkim događajima i takmičenjima i bilježio značajne rezultate i nagrade. Na državnim takmičenjima dobitnik je Zlatne lire. S.I.

ne dobio nagradu “Meša Selimović“. Promocija će biti organizovana u okviru projekta “100 slovenskih romana“, a Nikolaidis će se predstaviti zajedno sa hrvatskom romansijerkom Slavenkom Drakulić.

Crnogorski izdavači će i ove godine na sajmu knjiga u Lajpcigu imati organizacionu i tehničku podršku Udruženja Crnogoraca “Perper”, iz Lajpcigu, čiji je predsjednik Mijodrag Zečević. S.I.

Radovi Ljube Ivanove u Budvi Izložba radova Ljube Ivanove naslovljena “Falkon Light” biće otvorena u galeriji Dukley European Art Community Centra u Budvi danas od 19 sati. “Ljuba Ivanova jedna je od prvih umjetnica rezidenata Dukley Art Centra, a već više od dvije godine aktivno radi i usrećuje posjetioce Centra svake nedjelje, u sklopu Dana otvorenih vrata. Godinama se bavi apstrakcijom, i članica je velikog broja onlajn galerija - Artmajeur, Tuttoarte, Zeigdeinekuns, gdje se njeni radovi predstavljaju”, naveli su organizatori. S.I.


24

KULTURA

PALEONTOLOŠKI LOKALITETI U BARU

Tragovi fosila između dvije čarobne obale

Turistička organizacija opštine Bar u saradnji sa prof. dr Predragom Đurovićem sa Geografskog fakulteta iz Beograda, prof. dr Draganom Milovanovićem sa Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda, ing. Damjanom Čađenovićem i ing. Novom Radulovićem iz Podgorice, počeli su sa realizacijom geoturističke rute “U posjeti prastarom okeanu Tetisu”. Na prostoru opštine utvrđen je veći broj paleontoloških lokaliteta na kojima su očuvani značajni fosilni ostaci, na osnovu kojih se mogu rekonstruisati prirodni uslovi i živi svijet koji je živio u ovom dijelu okeana Tetis, kazala je Dnevnim novinama Neda Ivanović. “Radi se o razdoblju koje pripada mezozojskoj eri od prije 245 do 65 miliona godina. Na trasi turističke rute “Između dvije čarobne obale“ izdvojeno je osam najreprezentativnijih lokaliteta, na kojima se mogu vidjeti ostaci živog svijeta koji je obitavao u okeanu. Očuvani su oolitični krečnjaci na lokalitetu Dedići, korali metarskih dimenzija kod Murića, fosilizovani ostaci modrozelenih algi stromatolita kod Stegvaša, a koji predstavljaju jednu od najranijih formi života na Zemlji. Posjetioci će se upoznati i sa živim svijetom koralskog grebena iz jurskog perioda starosti od prije 245 do 205 miliona godina i muljojedima u Limljanima. Živjeli su prije oko 250 miliona godina u plitkom moru i hranu su nalazili u muljevitom dnu”, objasnila j e Ivanović.

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Sa predstavljanja projekta

Na prostoru opštine Bar utvrđen je veći broj paleontoloških lokaliteta na kojima su očuvani vrlo značajni i zanimljivi fosilni ostaci, na osnovu kojih se mogu rekonstruisati prirodni uslovi i živi svijet koji je živio u ovom dijelu okeana Tetis Osim živog svijeta iz daleke prošlosti na lokalitetu Sutorman posjetioci će vidjeti stijene nastale tokom podvodnog vulkanizma, a upoznaće se i sa silama koje su dovele do gužvanja sedimenata na okeanskom dnu i stvaranja velikih bora. U dijelu okeana čiji su tragovi očuvani na teritoriji Bara turisti će u Boljevićima vidjeti i ostatke delte rijeke koja je postojala u geološkoj prošlosti. “Uz pomoć osam velikih bilborda koji će biti postavljeni na navedenim lokacijama, osim tekstualnih objašnjenja, nalaziće se i paleogeografske karte sa prikazanim tadašnjim izgledom zemlje, kartama, fotografijama fosila i rekonstrukcijom nekadašnjeg izgleda”, navela je Ivanović, dodavši da je na ovaj način turistička ponuda Bara biti obogaćena geoturizmom, koji u svijetu bilježi ekspanziju, a u Crnoj Gori je tek u začetku. “Na zanimljiv i neobičan način posjetioci će sem priobalja Jadranskog mora i Skadarskog jezera biti u prilici da zavire u okean Tetis i upoznaju se sa živim svijetom koji je na prostoru opštine Bar postojao prije više stotina miliona godina”, zaključila je ona. S.I.

Najranije forme života u basenu Skadarskog jezera

PROJEKAT SAVJETA EVROPE PREDS

CRNOGORSKE KUL UCRTANE NA MAP

⌦ Sonja Ičević

N

aša zemlja ima izuzetan potencijal da postane važna turistička destinacija, zbog svoje kulture, tradicije i bogate istorije. Cilj projekta Kulturne rute je da zajedničku, evropsku kulturu, predstavi ostatku svijeta.

Program “Kulturne rute Savjeta Evrope” predstavljen je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva kulture, Savjete Evrope i Evropskog instituta za kulturne rute. Na temu kulturnog turizma govorili su generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Aleksandar Dajković i direktor Evropskog instituta za kulturne rute i izvršni sekretar proširenog parcijalnog sporazuma o Kulturnim rutama Stefano Dominioni, dok su pojedinačne kulturne rute predstavili Emanuela Panke, Vladan Đuričković, Bojan Bracanović, Olga Mezeridou i Davor Ćorić. U sklopu događaja potpisani su i sporazumi o partnerstvu između Evropskog instituta za kulturne rute i Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Go-

rica, sa ciljem jačanja saradnje u oblasti kulturnog turizma i upravljanja kulturnom baštinom.

■ PREDNOSTI ZA RURALNA PODRUČJA

Susret je otvorio ministar kulture Aleksandar Bogdanović, koji je istakao da je saradnja koju u kontinuitetu ostvaruju Crna Gora sa Savjetom Evrope i Evropskim institutom za kulturne rute snažna i neophodna nit u cilju promovisanja kulturne raznolikosti i identitetskih osobenosti. “Vjerujući da Crna Gora, u skladu sa bogatom tradicijom i baštinom, ima mogućnost da naslijeđena znanja i vještine prezentuje kao održivi turistički proizvod, sa posebnom pažnjom istaći ću pred-

stavljanje kulturnih ruta vina i maslinovog drveta. Brojne kulturne rute koje je podržao Savjet Evrope obuhvataju ruralna područja evropskih država, što je od posebne važnosti za razvoj lokalnih zajednica, jer kroz ovaj program one dobijaju mogućnost međunarodne promocije materijalne i nematerijalne baštine. Polazeći od činjenice da kulturni turizam i na evropskom i globalnom nivou predstavlja jednu od turističkih grana sa kontinuiranim rastom, Crna Gora predstavlja prostor koji će naći posebno mjesto i u ovom programu”, naveo je ministar.

KULTURNE RUTE ZEMLJAMA DONOSE KONKRETNE BENEFITE. TURISTIMA NUDE DRUGAČIJE ISKUSTVO, A DRŽAVE DOBIJAJU DRUGAČIJU VRSTU TURISTA - ONE KOJI DOLAZE ZBOG KULTURE, A TAKVIH JE SVE VIŠE, NAROČITO MEĐU MLADIMA


Foto: Iva Mandić

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

KULTURA

25

FIAT: KONKURS FESTIVALA OTVOREN DO 15. JUNA

Aktuelne umjetničke ideje u eksperimentalnom pozorištu Uz novitet onlajn prijave, iz direkcije najavljuju i izradu novog vebsajta, ali i mobilne aplikacije Sa jednog od prethodnih izdanja

STAVLJEN U PODGORICI

LTURNE RUTE PU EVROPE Stefano Dominioni istakao je da naša zemlja ima izuzetan potencijal da postane važna turistička destinacija, zbog svoje kulture, tradicije i bogate istorije. On je napomenuo da je cilj projekta Kulturne rute da Evropi pokaže bogato nasljeđe evropskih država, kao i da našu zajedničku, evropsku kulturu, predstavi ostatku svijeta. Stoga se, objašnjava Dominioni, projekta zasniva na internacionalnosti - svaka ruta mora uvezati najmanje tri evropske države. Dominioni je, govoreći o Crnoj Gori, istakao da su stećci, koji bi uvezali našu zemlju sa regionom, potencijalna kulturna ruta.

■ DRUGAČIJA

VRSTA TURISTA

“Prošle godine ovaj program obilježio je 30 godina postojanja i vjerujem da smo tokom tog perioda predstavili ono najbolje što Evropa ima, povezavši uspješno nasljeđe sa kulturom i turizmom. Veliki broj ruta zasnovan je na religiji, imamo primjera geografski

zasnovanih ruta, no, zajedničko im je da su sve edukativnog karaktera”, naveo je Dominioni, dodavši da manje države učešćem u Kulturnim rutama postaju vidljiviji na mapi Evrope, od čega koristi najviše mogu imati ruralna područja. “Ovaj program nije samo lijepa brošura ili zanimljiva internet stranica. Kulturne rute zemljama donose konkretne benefite. Turistima nude drugačije iskustvo, a države dobijaju drugačiju vrstu turista one koji dolaze zbog kulture, a takvih je sve više, naročito među mladima”, naveo je Dominioni, zaključivši da je važno dovesti turiste, ali da je mnogo značajnije navesti ih da se vrate. Aleksandar Dajković napomenuo je da je kulturni turizam najbrže rastući oblik turizma u svijetu, te da je neophodno dodatno iskoristiti potencijale koja naša baština nudi. “Čak 40 posto evropskog turizma čini kulturni turizam, što znači da četiri od 10 turista bira da, dolaskom u zemlju, istraži njenu istoriju”, smatra Dajković.

Festival internacionalnog alternativnog teatra FIAT uputio je poziv umjetnicima, trupama, udruženjima, organizacijama i produkcijama čiji projekti i radovi na najbolji način odražavaju aktuelne umjetničke ideje u sferi eksperimentalnog pozorišta, ali i drugih vidova umjetnosti - književnosti, vizuelnih umjetnosti, filma, muzike, kreativnih industrija, da se prijave za učešće na festivalu koji će biti održan u Podgorici u prvoj polovini septembra.

Svoje projekte i ideje za učešće zainteresovani mogu predstaviti Savjetu festivala popunjavanjem aplikacionog formulara na postojećem sajtu festivala: www.fiat-montenegro.org, koji će biti aktivan do 15. juna 2018. godine. Uz novitet onlajn prijave, iz direkcije najavljuju i izradu novog vebsajta, ali i mobilne aplikacije koji će biti dostupni početkom ljeta. Ovaj značajan novitet ostvaren je kroz podršku Telenor fondacije ostva-

renu učešćem na konkursu “Uključi se digitalno” na kojem je FIAT predstavio svoj projekat kreiranje aplikacije i portala koja će publici i zainteresovanima u svakom trenutku, tokom godine i u festivalskim danima, davati sve potrebne informacije o aktuelnim dešavanjima i gostima na FIATu, trenutnim programima i zbivanjima i pružati live pogled na određene programe uz mogućnost interakcije sa organizatorima. S.I.

GOSTOVANJE POZNATIH ITALIJANSKIH STRIP AUTORA

Zvijezde Diznija gosti HSF

Vrhunski strip umjetnici iz Italije, zvijezde Diznija i Bonelija, braća Lorenco i Alesandro Pastrovikio novi su potvrđeni gosti ovogodišnjeg dvanaestog izdanja Hercegnovskog strip festivala, koji će biti održan od 7. do 12. septembra. Lorenco je jedan od najpoznatijih strip umjetnika Diznija, za kojeg je radio na praktično svim najvećim izdanjima i to i kao autor naslovnica i kao crtač cjelokupnih serijala. Proslavio se radom na serijalima o Baji Patku, Mikiju Mausu, Mini Maus, Paperiniku, Mladim izviđačima i drugima. Pored toga, ovaj fenomenalni crtač je imao vrlo uspješne projekte i izvan svijeta Di-

Rad Lorenca Pastrovikija znija, pa je tako odabran da radi naslovnicu i učestvuje u crtanju jubilarne, pedesete epizode italijanskog klasika “Johnathan Steele”. Lorenco je za svoj rad mnogo

puta nagrađivan, a ističu se nagrade Topo Oscar 2014. godine i Topolino d’Oro za najboljeg crtača naslovnica Diznija u godini 2002/03. Njegov mlađi brat Alesandro, takođe je svoje početke vezao za Dizni i to kao član redovne ekipe najpoznatijeg serijala Topolino. Vrlo uspješno je radio i na serijalima X Miki, Paperinik, Veliki Klasici i Mikijevi Čarobnjaci za koje je radio kao crtač naslovnica i redovnih epizoda. Od 2008. godine odlučuje da se posveti realističnijem stripu, pa otpočinje saradnju sa velikom italijanskom izdavačkom kućom Star Comics na kojoj crta naslove poput Jonathan Steele i San Michele. S.M.


26

ZABAVA

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

BIJONSE I DŽEJ ZI NA ZAJEDNIČKOJ TURNEJI

Zbližavanje ili nova svađa? Poslije više nedjelja neizvjesnosti tokom kojih je do javnosti dopirala poneka informacija o predstojećim nastupima Bijonse, pjevačica je otkrila da će na turneju ići sa mužem – Džej Zijem. Jedan od najpoznatijih parova u svijetu muzike sprema se da krene na put, to jest na drugu zajedničku turneju. Planirano je da nastupaju na stadionima, pa je pun naziv svjetske serije koncerata On The Run II stadium tour, prenosi muzički por-

tal Idolator. Bijonse i Džej Zi su na prethodnu zajedničku turneju krenuli 2014. godine i očigledno su zadovoljni rezultatima. A u septembru 2016. Džej Zi se pojavio na pozornici na završnom koncertu Bijonsine turneje “Lemonade” u Nju Džerziju. Zadnji albumi koje su objavili vrte se oko njihovog odnosa, odanosti i njihove porodice gdje su kroz pjesme ispričali svijetu svoje ljubavne probleme, a pominjalo se da je tako i Džej Zi priznao prevaru u jednoj od pjesama.

SEAROCK PREDSTAVIO SUN KIL MOON, ON TOUR, TURISTE, BAOBAB, BILLIE JOAN...

NI NAJVEĆI LJUBITELJI ROKENROLA NIJESU OČEKIVALI OVE IZVOĐAČE U KOTORU

⌦ Danilo Brajković

K

otorski SeaRock 8. izdanje 20. i 21. jula na Ljetnjoj pozornici baziraće na kvalitetu amerčkog indie folk benda Sun Kil Moon, srbijanskih On Toura, Baobaba i Turista, hrvatske kantautorke Billie Joan. Domaćini najavljuju još noviteta i uspješno izdanje, a očekuju i da publika na pravi način vrednuje besplatan ulaz. Istančan muzički zvuk i odabir specifičnih izvođača, prilično neočekivanih gostiju Crne Gore računajući da su uglavnom orijentisani ka znatno prefinjenijim destinacijama, omogućili su kotorskom SeaRocku titulu najoriginalnijeg crnogorskog festivala u pret-

hodnih sedam godina. Alejandro Escovedo, Wilco, Sacri Cuori i brojni drugi junaci protutnjali su Kotorom, a 20. i 21. jula pokušaće da ih ili dostignu ili nadmaše američki indie folk bend Sun Kil Moon, srbijanski On Tour, Baobab i Turisti, hrvatska kantautorka Billie Joan.

Ivan Krivokapić, dosadašnji direktor festivala, ove godine ustupio je mjesto mlađim snagama, pa sada kao dio organizacionog tima Dnevnim novinama objašnjava da dosad potvrđena imena garantuju da kvalitetna muzika i dobra zabava neće izostati, uz napomenu da će i ovo izdanje karakterisati otvorene kapije za sve zainteresovane.

■ NEĆE FALITI NI MUZIKE NI ZABAVE

“Raduje nas što smo naišli na pozitivne ocjene publi-

ke nakon objavljivanja imena učesnika. Potrudili smo se da angažujemo izvođače koje ni najveći ljubitelji rokenrola ne bi očekivali u Crnoj Gori. Njihova imena garantuju da neće faliti ni muzike ni dobre zabave. Pregovaramo sa još tri inostrana izvođača i uskoro ćemo objaviti njihova imena. Za slične nastupe i u regionu i širom Evrope naplaćuju se ulaznice i to nijesu tako niske cijene. Kod nas je ulaz besplatan i nadam se da će publika konačno početi to da cijeni, jer iz nekog razloga tako nije bilo ranijih godina. Želje-

li smo da festival bude dostupan svima, uz pomoć Opštine Kotor i Turističke organizacije Kotor”, ističe Krivokapić.

■ BEZ DOMAĆIH UČESNIKA

Sun Kil Moon predvodi učesnike - projekat Marka Kozeleka, između ostalog, odlikuje osam studijskih albuma, zaključno sa najsvježijim “Common as Light and Love are Red Valleys of Blood”. Od ostalih, uglavnom je riječ o novim snagama regionalne scene - Turisti, recimo, tek poči-


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

ZABAVA

27

RIJEČKI BEND NORD KREĆE NA TURNEJU

Preko Demofesta do Azije Banjalučki Demofest, najpoznatiji regionalni festival demo bendova, ponovo se dokazao kao sigurna odskočna daska za muzičke talente sa ex-Yu područja. U jeku 11. Demofest konkursa za takmičare, ovoga puta lijepe vijesti stižu iz Rijeke, odakle dolazi alter rok bend Nord, jedan od pobjednika Demofesta, koji za nekoliko dana kreće na prvu interkontinentalnu turneju - po Aziji, odnosno Kini. Turneja će biti održana od 16. marta do 6. aprila, tokom koje će bend odsvirati 16 koncerata u isto toliko gradova.

2002.

On Tour, trio iz Beograda, čine Ivana Smolović, Marko Ćebić i Vladimir Marinović

GODINE OSNOVAN JE SUN KIL MOON NA ČELU PROJEKTA JE MARK KOZELEK

8.

Mark Kozelek je iza projekta Sun Kil Moon

IZDANJE SEAROCKA NA PROGRAMU JE 20. I 21. JULA NA LJETNJOJ POZORNICI U KOTORU nju misiju na krilima debi albuma, Billie Joan u Kotor dolazi sa gitarom, iako je prvobitno imala drugačiju viziju nastupa. Primjetno je da spisak izvođača ne krase domaća imena, a Krivoka-

pić ističe da to nije neočekivano, s obzirom na to kako se radi i šta se radi u Crnoj Gori. “Trudimo se da ne ponavljamo izvođače, a pošto smo prethodnih godina ‘ispucali’ starije - vrijeme je za mlađe ove godine. Zanimljivo, niko od njih do sada nije nastupao u Crnoj Gori tako da smo obezbijedili ekskluzivnost, kao i u slučaju stranaca. Nažalost, ove godine nijesmo uspjeli da nađemo domaće ime koje bi se uklopilo u program. Dostigli smo neki nivo ispod kog ne možemo, a ne ide da pozovemo nekog bez albuma i singlova”, iskren je Krivokapić.

Billie Joan braniće boje Hrvatske na SeaRocku

“Vrlo se često sjetimo gdje smo i kako počeli, i gdje nam je bila prva prava odskočna daska, a to je naravno jedinstveni Demofest u Banjaluci. Da nije bilo te prijave, evo, stvarno sumnjam da bi se stvari razvijale jednakom brzinom i da bismo već sada putovali za Kinu, i to nakon samo nepune četiri godine rada sa Nordom”, rekao je Mihael Prosen, frontmen benda. Konkurs za takmičarske bendove 11. Demofesta otvoren je do 1. aprila 2018. godine, a sve detalje možete potražiti na zvaničnom Demofest sajtu demofest.org. Fi.J.


28

zabava

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

VEČERAS U PODGORICI, 23. U BEOGRADU

“Capital Tour” nikšićkog sastava Psyho Double Delic

⌦ Marija Roganović Eksperimentalni goa trans dvojac iz Nikšića Psyho Double Delic nastupiće večeras u klubu “Skadar” u Podgorici, sa početkom u 22.29h, uz slobodan ulaz. Ovo će biti prvi od dva nastupa u okviru mini turneje pod nazivom “Capital Tour”, dok je drugi zakazan za beogradski klub “Kuglaš”, 23. marta, uz simboličnu cijenu ulaznice od 400 dinara. Psyho Double tandem čine Petar Šundić, generalni direktor Bedem festa, sa live mističnim klavijaturama, i mladi i talentovani DJ Iron za mixerom Goa Trance.

Ovaj nikšićki tandem predstavlja pravo muzičko osvježenje i polako, ali sigurno osvaja srca ljubitelja elektronskog i eksperimentalnog zvuka. Za sada su željeli da ostanu uzdržani od bilo kakvih komentara želeći da svoju publiku “povedu” na ovo neobično i nesvakidašnje putovanje. Kako i sami ističu, Podgoričani mogu očekivati primjesu i drugih instumenata u toku njihovog nastupa. Psycho D ouble D elic obećava nezaboravno putovanje i provod prožet mistikom, kao i sjajnu energiju uz do sada neslušanu muziku na ovim prostorima!

ROBERT DAUNI DŽUNIOR POTVRDIO

Uskoro “Šerlok Holms 3” U ulozi najpoznatijeg svjetskog detektiva Šerloka Holmsa treći put naći će se Robert Dauni Džunior, rame uz rame sa neizostavnim Votsonom, kojeg će tumačiti ponovo Džud Lou, potvrđuju američki mediji. Jasno, u pitanju je još jedan, treći po redu, film proslavljenog režisera Gaja Ričija, koji se najavljuje već dvije godine. “Imam puno obaveza tre-

nutno. Snimam novog Šerloka Holmsa, kao i Perija Mejsona za HBO. Želim još uvijek da snimam i Pinokija”, otkrio je nedavno pedesetdvogodišnji glumac. Podsjećanja radi, osim što se ove godine vraća u bioskope u još jednom Marvelovom ostvarenju “Osvetnici: Rat beskonačnosti”, Dauni Džunior će početi i snimanje dječjeg klasika “Putovanja doktora Dulitla”. E.Z.

OD 8. DO 15. AVGUSTA

Lana del Rej na Szigetu

Popularna američka pjevačica Lana del Rej novo je ime mađarskog Szigeta, objavili su organizatori. Osim nje, od novih imena izdvojila su se Fever Ray, Asaf Avidan, Aurora i mnogi drugi. Dobitnica Gremija, ali i mnogobrojnih prestižnih muzičkih nagrada, poznata po hitovima “Video Games” i “Born To Die”, iza sebe ima pet albuma, a posljednji “Lust For Life” imaće priliku da predstavi upravo na Szigetu, koji će biti održan od 8. do 15. avgusta. M.Rog.

POZNATA GLUMICA NEĆE VIŠE SNIMATI

Kameron Dijaz u penziji? Holivudska glumica Kameron Dijaz pošla je u penziju prije četiri godine, nakon posljednjeg projekta “Annie”, otkrila nam je njena prijateljica Selma Bler. “Pošla je u penziju, više ne želi da snima. Rekla mi je: ‘Gotova sam!’. Ona ni ne treba više da snima filmove, trenutno ima odličan život. Mislim da je ništa ne bi moglo natjerati da se vrati na posao”, kazala je Bler, ko-

ja je sa Dijaz glumila u filmu “The Sweetest Thing”. Iako zvijezda “Maske” nije potvrdila da je u penziji, nedavno je objasnila zašto se povukla iz javnosti. “Shvatila sam da više ne znam ko sam, a to je tako užasan osjećaj. Odlučila sam da se ponovo upoznam i dođem k sebi”, rekla je Dijaz, koja se prije tri godine udala za gitaristu benda Good Charlotte Bendžija Medena. M.Rog.


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

zabava

29

ª DELTA FASHION DAYSº DANAS I SJUTRA

Tradicionalni susret naših dizajnera i maturanata Modna manifestacija “Delta Fashion Days”, tj. tradicionalni susret crnogorskih modnih dizajnera, maturanata i polumaturanata, biće održana danas i sjutra u Delta sitiju, u organizaciji Modne komore Crne Gore i šoping centra Delta siti. U okviru manifestacije kolekcije će izložiti neki od naših najuspješnijih modnih dizajnera kao što su: Marina Banović-Džuver, Lazar Ilić, Kristina i Lazar Ilić -

pOSLIJE DOkTORA HAUSA I ČENSA

Hju Lori će glumiti princa Filipa u The Crown?

Uspješna britanska serija “The Crown” mogla bi uskoro da dobije veliko pojačanje. Šuška se kako u seriju dolazi popularni glumac Hju Lori, koga publika pamti kao kontroverznog doktora Hausa. Kako pišu strani mediji, Lori bi trebalo da zamijeni dosadašnjeg Meta Smita, koji je glumio princa Filipa u mlađim godinama. Kako serija ide dalje, tako likovi odrastaju, pa će glumicu Kler Foj, koja je sjajno odigrala britansku kraljicu Elizabetu II, naslijediti glumica Olivija Kolman. Iako režiser još nije služ-

beno potvrdio hoće li 58-godišnji Lori odigrati kraljičinog supruga i to za razdoblje od 1960. do 1980. godine, dao je da se nasluti da je on u užem izboru. Cijela produkcija se raduje mogućoj saradnji i smatraju kako ne postoji niko bolji ko bi prikazao princa Filipa u srednjim godinama života. Ukoliko dođe do ove saradnje, biće to prvi put poslije dvije godine da pred kamerom gledamo zajedno Oliviju Kolman i Hjua Lorija, pošto su sjajno odglumili u šest nastavaka BBCjeve mini serije “The Night Manager”.

HUNT, Nataša Pejović, Sanja Bobar, Nada Koljenšić, Dejana Lukić - Madam Maya, Jelena RoganovićĐurić, Tijana Medenica i Milena Vujačić. Osim što će ovo biti prilika da se dva dana maturanti na jednom mjestu nađu sa svim modnim dizajnerima, što će im i te kako olakšati izbor kombinacije za njihovo posebno veče, dizajneri će im davati korisne modne savjete. Iako je fokus na ma-

turantima i polumaturantima, ovo je idealna prilika za sve koji ovog ljeta planiraju vjenčanje, kumstvo ili neki važan događaj na kojem žele zablistati da pronađu savršenu modnu kombinaciju i da se bolje upoznaju sa svim što nude naši dizajneri. Ljubitelji mode imaće priliku da vide, uporede i uvjere se da je svaki dizajn naših modnih umjetnika originalan i unikatan, poručuju iz Nacionalne modne komore. M.Rog.

Promocija novog albuma u nikšiću AUTOGENI TRENING

Nakon što su predstavili sve trake sa novog albuma “Spasi se sam”, Autogeni trening je zakazao i prvu promotivnu svirku. Koncertna promocija novog albuma “Spasi se sam” grupe Autogeni trening i novog spota biće održana u sali “Zahumlja” u Nikšiću, ove subote od 21.00 čas. Karte se prodaju u “Blues brothers baru” i klubu “Zahumlja”. Cijena karte je dva eura. Fi.J.

pREMA SCENARIJU ª THE MANY SAINTS OF NEWARkº

Stiže prednastavak Sopranovih U pripremi je ostvarenje koje po scenariju prethodi početku kultne serije “Sopranovi”, potvrdili su izvori bliski produkciji filma, potvrđujući nedavnu informaciju sa stranice Deadline. Naime, studio “New Line Cinema” otkupio je prava na scenario “The Many Saints of Newark”, koji su napisali Dejvid Čejs, tvorac “Sopranovih”, i Lorens Koner, filmski i televizijski scenarista. “Priča je smještena u šezdesete godine u Nju Džerziju, s pozadinom rasnih ne-

mira u najvećem gradu u toj saveznoj državi - Njuarku. U fokusu scenarija su napetosti između afroameričke i italijansko-američke zajednice, još izraženije u svijetu organizovanog kriminala”, otkriva izvor iz produkcije.

Detalji projekta još se drže u tajnosti, ali nekoliko likova iz čuvene serije trebalo bi da se pojavi u filmu, naravno, sa izuzetkom Džejmsa Gandolfinija, nezaboravnog Tonija Soprana, koji je preminuo prije pet godina. Podsjećanja radi, čuvena serija, emitovana od 1999. do 2007, imala je šest sezona i 86 epizoda, nagrađena je s 21 nagradom Emi i pet Zlatnih globusa, a predstavljala je, po mišljenju brojnih stručnjaka, prekretnicu u istoriji televizijskih serija. E.Z.


LJEPOTA

NJEGA TIJELA

30

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

TRETMANI KOJI LAKO “TOPE” CELULIT Celulit je jedan od najvećih neprijatelja žena. Ima ga skoro svaka dama, pa čak ni sportistkinje i modeli nijesu pošteđeni. Javlja se sve ranije, tako da se vrlo često zapaža i kod djevojčica, koje tek ulaze u pubertet. Nekad se javlja i kod onih koje imaju samo dvanaestak godina.  Kad govorimo o celulitu, moramo napraviti razliku između celulita i povećanja tjelesne težine ili gojaznosti. Zajedničko im je jedino povećanje broja masnih ćelija koje su kod gojaznih osoba drastično uvećane, a kod celulita je poremećena njihova struktura, funkcija, oblik i sadržaj koji se zadržava u ćelijama. Kada se masne ćelije previše napune toksinima, slobodnim radikalima, masnoćom i solima one izgube funkciju, oblik, deformišu se i izgledaju kao “narandžina kora” na površini kože. Mehanizam nastanka celulita je jednostavan, međutim, oslobađanje od njega je dugotrajan i komplikovan proces. Osnovno pravilo, koje treba poštovati kod anticelulit tretmana je da nikad ne treba primje-

njivati samo jednu metodu, već treba poštovati pravila pripreme i postepeno uvoditi kombinacije preparata i aparata uz obaveznu limfnu drenažu, da bi došli do dobrih rezultata”.

celulita. Ako se radi limfna drenaža bez prethodno urađenog anticelulit tretmana, u tom slučaju ona nema nikakvu funkciju i nikad ne dobijete željeni rezultat.

■ VELIKA ZABLUDA –

■ GIPSANE BERMUDE

Velika je zabluda mišljenje, da se limfnom drenažomćete možete riješiti celulita. Uloga limfne drenaže, kao što joj samo ime kaže, je da drenira one štetne sastojke koje smo nekom prethodnom procedurom otopili. Velika je razlika kad anticelulit tretmanom, nekim oligomineralnim sastojcima prvo rastvorite i razgradite zbijene ćelije celulita, pa tek poslije toga radite limfnu drenažu. Limfna drenaža je obavezna i treba da bude sastavni dio svakog anticelulit tretmana. Postoji mnogo metoda kako preparativnih, tako i aparativnih koje su u službi borbe protiv celulita, poslije kojih je obavezno uraditi limfnu drenažu i pomoći izlučivanje

Gipsane bermude su jedan od najtraženijih i najpopularnijih “body wrapp” oligoesencijalnih tretmana kojim, osim celulita, rješavamo i mnoge druge estetske probleme na koži ugroženoj celulitom. Ovim tretmanom pospješuje se detoksikacija, izbacivanje nagomilane tečnosti i soli pomiješane sa masnoćom. Gipsane bermude se koriste u kombinaciji sa drugim anticelulit metodama za postizanje idealne figure. Naročito se preporučuju osobama koje imaju sklonost ka zadržavanju tečnosti, lokalizovanih edema, za tretiranje edematoznog celulita, lokalizovanih masnih naslaga i za zatezanje kože na butinama i glutealnim regijama kod osoba

LIMFNA DRENAŽA NE TOPI CELULIT

IDEALAN ANTICELULIT TRETMAN

koje imaju opušten tonus na ovoj zoni, kod gubitka elastičnosti kože i gojaznosti, te za učvršćivanje opuštene kože. Značajno je to, što su rezultati odmah vidljivi, obim je već


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

31

LJEPOTA

AUTOR:

Sloba Bubanja www.estebel-mn.com

poslije prvog tretmana manji. Ovaj efekat se postiže tako što oligoelementi i aktivni sastojci u ovoj kombinaciji imaju veoma značajnu ulogu u funkciji aktivatora.

Oni pojačavaju dejstvo aktivnih supstanci, apsorbuju tečnost, so i masnoću, imaju samozagrijavajući efekat pa dolazi do razgradnje masnog tkiva i celulita u zonama ko-

je tretiramo. Ovaj tretman pokreće metabolizam, koži učvršćuje tonus, smanjuje edematozni (površinski) celulit, a fibrozni (dubinski) izbacuje na površinu, odakle se drugim anticelulit tretmanima (metodama) lakše uklanja. Gipsane bermude eliminišu toksine iz organizma, obavljaju duboku drenažu, pa zbog toga imaju i toliko veliku primjenu. U ovom tretmanu je koncentrovano nekoliko, veoma važnih oligoelemenata, koji aktiviraju funkcije kože. Zahvaljujuci inovativnim i veoma djelotvornim aktivnim sastojcima, celulit i masne naslage se tope a vaša figura dobija savršene zategnute obline. Prije gipsanih bermuda, na kritične zone obavezno treba utrljati serume bogate koncentrovanim kompleksom oligoelemenata koji imaju anticelulit efekat, odnosno, sposobnost razgradnje te koncentrovane (konzistentne) mase. Da bi efekat bio potpun, neophodno je sve ovo utrljavati specifičnim blagim drenažnim pokretima koji su karakteristični za lim-

fnu drenažu. Ovim postupkom se otvaraju limfni putevi i pokreće proces detoksikacije koji traje tokom cijelog tretmana. Gipsane bermude su zapravo oligomineralna maska, koja sadrži visok procenat koncentrovanih, aktivnih oligoelemenata koji nakon nanošenja aktiviraju mehanizme učvršćivanja tkiva, pa koža postaje čvrsta i zategnuta. Stoga su one pravo rješenje, kad želimo da učvrstimo opuštenu kožu, smanjimo obim na svim kritičnim mjestima i zonama, kao što su predjeli butina, stomaka, nadlaktica i zone oko koljena. Uspjeh kod pravljenja anticelulit koktela, zavisi isključivo od kvalitetnog odabira kombinacije oligoelemenata, koja može da smanji obim za jedan konfekcijski broj, tokom samo jednog tretmana. Značajno je i to, što ovi preparati imaju produženo dejstvo još nekoliko sati posle tretmana, te se nekoliko sati nakon tretmana ne treba tuširati, odlaziti u teretanu, ili bilo kakve druge aktivnosti koje dovode do znojenja, dok se svi naneseni elementi ne resorbuju.

POKLANJAMO Dnevne novine u saradnji sa autorkom današnjeg teksta, vlasnicom podgoričkog bjuti centra “Estebel” Slobodankom Bubanjom, poklanjaju jednom od čitalaca tretman lica po izboru. Dobitnik nagrade će poslije pregleda kože dobiti tretman koji odgovara baš njegovom licu i moći će da ga iskoristi u narednih sedam dana. A da biste dobili poklon tretman, potrebno je da danas tačno u 12 časova pošaljete mejl na sljedeću adresu: zabavadnovine@ gmail.com sa naznakom Za nagradnu igru Estebel i ličnim podacima (ime, prezime i grad). Srećno!


ZAJEDNIČKI PODACI ZA SVE OGLASE/KONKURSE U UPRAVI OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE: - Crnogorsko državljanstvo - Punoljetstvo - Zdravstvena sposobnost - Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja - Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

PODGORICA

020/406-800, 020/406-801

UPRAVA ZA KADROVE (www.uzk.gov.me) objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju 1. Samostalni/a savjetnik/ica III u Odsjeku za hidrografiju, - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme, - Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CPKS-a, (VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja), fakultet za geodeziju, tehničko-tehnološki fakultet-studijski program geodezija, pomorski fakultet-smjer nautika, elektrotehnički fakultet-smjer elektronika ili telekomunikacije - Položen stručni ispit za rad u državnim organima - Poznavanje rada na računaru (word) - radno iskustvo u trajanju od 1 godine Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, - Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove), - uvjerenje o državljanstvu, - fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja), - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, - uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa. U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriteri-

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA: - Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore - Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta - Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku jumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13 i 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Takođe, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajući u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 66/12, 34/14 i 16/16). Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto. Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14). O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će

školovanja) - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci). -Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručbiti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: UPRAVA ZA KADROVE Ul. Jovana Tomaševića 2A Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Kontakt osoba - Nađa Vukčević tel: 069/ 543 - 697; 020 202-291; Rad sa strankama 10 - 13h

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki 1. Samostalni/a savjetnik/ica I- Stručna služba, - Izvršilaca: 2, na neodređeno vrijeme, - Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, ( VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja) Fakultet društvenih nauka-Pravo - Položen stručni ispit za rad u državnim organima - Poznavanje rada na računaru (word i internet) - radno iskustvo u trajanju od 5 godina - položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, - Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove), - uvjerenje o državljanstvu, - fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,

nim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. ● Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se ………………………… u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja), - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, - uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. -uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima javnih nabavki Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa. U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13 i 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Takođe, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajući u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom


ZAPOŠLJAVANJE organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 66/12, 34/14 i 16/16). Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto. Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14). O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: UPRAVA ZA KADROVE Ul. Jovana Tomaševića 2A Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki Kontakt osoba - - tel: 069/157- 892; 020 202-291; Rad sa strankama 10 - 13h www.uzk.co.me

UPRAVA ZA KADROVE (www.uzk.gov.me) objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Osnovnog suda u Herceg Novom 1. Samostalni/a referent/kinja zapisničar/ka-operater/ka u Službi za poslove sudske uprave, mjesto rada Herceg Novi, - Izvršilaca: 1, na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno odsutnog državnog službenika za vrijeme odsustva državnog službenika, a najduže do dvije godine - Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (IV nivo kvalifikacije obrazovanja) - Položen stručni ispit za rad u državnim organima - Poznavanje rada na računaru (word) - Radno iskustvo u trajanju od 3 godine - poznavanje daktilografije Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, - Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove), - uvjerenje o državljanstvu, - fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja), - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, - uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumenta-

33

srijeda, 14. 3. 2018.

cije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa. U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13 i 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Takođe, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajući u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 66/12, 34/14 i 16/16). Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto. Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14). O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www. uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: UPRAVA ZA KADROVE Ul. Jovana Tomaševića 2A Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Osnovnog suda u Herceg Novom Kontakt osoba - Nađa Vukčević tel: 069/ 543 - 697; 020 202-291; Rad sa strankama 10 - 13h

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Osnovnog suda u Žabljaku 1. Samostalni/a savjetnik/ica II - Upravitelj sudske pisarnice, - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja)), Pravni fakultet - Poznavanje rada na računaru (word, excel i internet) - Položen stručni ispit za rad u državnim organima - Radno iskustvo u trajanju od 3 godine Potrebna dokumentacija: - obrazac prijave na slobodno radno mjesto, - Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove), - uvjerenje o državljanstvu, - fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte), - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, - diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja), - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, - uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa. U skladu sa Uredbom o načinu obavezne provjere sposobnosti, blizim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (Sl. list Crne Gore broj 4/13 i 27/16), pored rezultata pisanog testa, intervjua i prosječne ocjene u toku školovanja ili studiranja, u okviru kriterijuma stručni i radni kvaliteti, boduju se kvalitet rada na osnovu mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima, stručna usavršavanja, naučna zvanja i objavljeni naučni radovi. O navedenom kandidat je dužan dostaviti odgovarajući dokaz. Kandidat Upravi za kadrove dostavlja mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, imajući u vidu da se stručni i radni kvaliteti posebno vrednuju u postupku provjere sposobnosti. (Obrazac mišljenja može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Takođe, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajući u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 66/12, 34/14 i 16/16). Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto. Postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa čla-

nom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14). O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: UPRAVA ZA KADROVE Ul. Jovana Tomaševića 2A Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Osnovnog suda u Žabljaku Kontakt osoba - Milena Stanković tel: 067/607-509; 020 202-291; Rad sa strankama 10 - 13h www.uzk.co.me

SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD Adresa: BULEVAR REVOLUCIJE 17 Tel.: 020-415-500 Oglašava potrebu za: 1. SLUŽBENIK/ICA ZA IZVJEŠTAVANJE, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan 2. SLUŽBENIK/ICA ZA PROJEKTE I ORGANIZACIJU, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

MONTENEGRO AIRLINES AD Adresa: UL.BEOGRADSKA 10 Tel.: 020-405-501,020-405-514 Vrši se ispravka oglasa koji je objavljen u dnevnoj štampi dana 09.03.2018. godine, za upražnjeno radno mjesto prvi oficir/ka kopilot/kinja mlađi/a. Ispravka se vrši u djelu naziva radnog mjesta i glasi: prvi oficir/ka- kopilot/kinja, a ne prvi oficir/kakopilot/kinja mlađi/a,kako je greškom bilo objavljeno. U ostalom dijelu tekst oglasa ostaje nepromjenjen.

KIPS DOO PODGORICA Adresa: VELJKA VLAHOVIĆA br.90 Tel.: 020-442-318 Oglašava potrebu za: 1. POMOĆNI/A RADNIK/CA U MAGACINU , 1 izvršilac, na određeno od 1 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

CALGO MN DOO Adresa: JOVANA TOMAŠEVIĆA 6 Tel.: 020-244-519 Oglašava potrebu za: 1. BREND MENADŽER/KA, 1 izvršilac, na određeno od 1 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 4 mjeseci, Kurs za MS Excel (Spread Sheet), Poznavanje rada na računaru, provjera radnih sposobnosti nije predviđena


34

srijeda, 14. 3. 2018.

Trajanje oglasa: 1 dan

MARSENIĆ DOO KOTOR PJ PODGORICA Adresa: ŠURANJ BB Tel.: 068-825-956 Oglašava potrebu za: 1. KUVAR/ICA, 1 izvršilac, na određeno od 9 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Kuvar jednostavnih jela III stepen, Kuvar IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 2. POMOĆNI/A KUVAR/ICA, 1 izvršilac, na određeno od 9 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana

CG KONSING DOO Adresa: NIKOLE ĐURKOVIĆA 30 Tel.: 020-645-088 Oglašava potrebu za: 1. INŽENJER/KA TELEKOMUNIKACIJE, 1 izvršilac, na određeno od 3 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Diplomirani inženjer elektrotehnike za telekomunikacije (VII/1 SSS) VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, Vozački ispit za “B” kategoriju, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 10 dana Napomena: -probni rad 1 mjesec

FLY MONTENEGRO DOO Adresa: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 98 Tel.: 067-415-804, 020-653-203 Oglašava potrebu za: 1. STRUČNI SARADNIK/CA-KOORDINATOR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 12 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Filolog VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, Engleski - viši ili konverzacijski nivo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

ČELEBIĆ RECREATIVO DOO Adresa: KRALJA NIKOLE 27 Tel.: 020-444-412,068-801-156 Oglašava potrebu za: 1. PEKAR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 1 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 10 dana Napomena: -informacije na br.telefona 068-801-156 2. POSLASTIČAR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 1 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Poslastičar jednostavnih poslastica III stepen, Poslastičar IV stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 10 dana Napomena: -informacije na telefon 068/801-156

INTERNATIONAL BRIDGE DOO Adresa: CETINJSKI PUT B.B. Tel.: 069-316-156 Raspisuje konkurs za: 1. SLUŽBENIK/CA NA INFORMISANJU STRANAKA, 1 izvršilac, na određeno od 3 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Ekonomski tehničar (IV SSS) IV stepen, Maturant gimnazije (IV SSS) IV stepen, VŠS VI-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, Napredni kurs poznavanja rada na računaru, Engleski - viši ili konver-

zacijski nivo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: -Cv slati na e-mail: careers@myib.com Oglašava potrebu za: 1. AGENT/ICA KORISNIČKOG SERVISA, 2 izvršioca, na određeno od 3 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, VŠS VI-1 stepen, VSS VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, Napredni kurs poznavanja rada na računaru, Engleski - viši ili konverzacijski nivo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 2 dana Napomena: -Cv slati na e-mail: careers@myib.com

MONTENEGRO STAF DOO Adresa: CETINJSKA BR.11 THE CAPITAL PLAZA Tel.: 020-218-227 Oglašava potrebu za: 1. IP SERVIS GLAVNI INŽENJER/KA, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Elektronika, telekomunikacije i računari - stepen specijaliste VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

DEKADAS DOO Adresa: ĐOKA MIRAŠEVIĆA 43 Tel.: 068-620-620 Oglašava potrebu za: 1. ELEKTROTEHNIČAR/KA -MONTER/ KA, 1 izvršilac, na određeno od 1 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Elektrotehničar elektronike (IV SSS) IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

JU OŠ NIKO MARAŠ Adresa: BIJELO POLJE B.B. Tel.: 020-873-652,069-242-348 Oglašava potrebu za: 1. PROFESOR/ICA HEMIJE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Profesor hemije VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: - do 30.06.2018 godine,za 5 časova nedeljne norme; -licenca za rad; -probni rad 2 mjeseca; -svi kandidati,osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi

JU OSNOVNA ŠKOLA MAHMUT LEKIĆ Adresa: TUZI B.B. Tel.: 020-875-510,020-875-225 Raspisuje konkurs za: 1. PROFESOR/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor razredne nastave VII1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: - do povratka radnice sa bolovanja a najdalje do 30.06.2018 godine; -nastava se izvodi na crnogorskom jeziku; -licenca za rad; -probni rad 3 mjeseca -svi kandidati,osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi

ZAPOŠLJAVANJE

BONADENT STOMATOLOŠKA AMBULANTA Adresa: PERA ĆETKOVIĆA 169 Tel.: 069-499-321 Oglašava potrebu za: 1. STOMATOLOŠKA SESTRA, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Stomatološka sestra IV stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

Univerzitet “Mediteran” Podgorica Fakultet za poslovne studije “Montenegro Business School” tel. 020 409-230, 409-231, 409-204 E mail: rektorat@unimediteran.net RASPISUJE KONKURS ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA : 1. Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u akademsko zvanje ( sva zvanja ) za Naučnu oblast Računovodstvo i revizija, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu ( “Sl. list Crne Gore”, br. 49 /08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14, 4/18 ), Zakonom o visokom obrazovanju ( “Sl. list Crne Crne”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17), Statutom Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Mjerilima za izbor u akademska zvanja. Uz prijavu za izbor u akademsko zvanje kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska zvanja, Pravilima postupka izbora u akademska zvanja i Uputstvom za primjenu Mjerila za izbor u akademska zvanja, objavljenim na web sajtu Univerziteta: www.unimediteran.net. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: Univerzitet “Mediteran” Podgorica, Josipa Broza bb, Podgorica. Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

✆✆

DANILOVGRAD

020/812-864

FARMONT M.P. DOO Adresa: KOSIĆ BB Tel.: 020-663-075 Oglašava potrebu za: 1. STRUČNI SARADNIK-KOMERCIJALISTA, 1 izvršilac, na određeno od 9 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Stepen bachelor – Menadžer - Poslovni menadžment VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, Vozački ispit za “B” kategoriju, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan Napomena: Prijave slati na office@farmont.me

MONTECO INC DOO-DANILOVGRAD Adresa: BANDIĆI BB Tel.: 020-883-120 Oglašava potrebu za: 1. MARKETRING MENADŽER, 1 izvršilac, na određeno od 3 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: VŠS VI-1 stepen, VSS VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, Vozački ispit za “B” kategoriju, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti

provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 20 dana

“AGROMARKET CG” DOO Adresa: GRBE BB Tel.: 069-100-401 Oglašava potrebu za: 1. MENADŽER PRODAJE, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Agroekonomista VII-1 stepen, Stepen bachelor – Strukovni inženjer agronomije VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana

JU OŠ “VUKO JOVOVIĆ” DANILOVGRAD Adresa: NJEGOŠEVA B B Tel.: 811 089 Raspisuje konkurs za: 1. DIREKTOR/CA ŠKOLE, 1 izvršilac, na određeno od 48 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: VSS VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 60 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Kandidat za direktora/icu škole mora da: 1.ima najmanje VII1 nivo nacinalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (pedagog,psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju; 2.ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 3.ima pet godina radnog iskustva u nastavi; 4.ima crnogorsko državljanstvo; 5.ima opštu zdrastvenu sposobnost; Kandidat za izbor direktora/ce dužan je da uz prijavu na konkurs priloži i program razvoja ustanove. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije,s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti ovjerena kopija biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu,a kao dokaz za opštu zdrastvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdrastvene ustanove. Izbor se vrši na period od 4 godine. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JUOŠ “Vuko Jovović” Danilovgrad,Njegoševa bb u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa.

CETINJE ✆✆ 041/236-064, 041/236-065 J.U.O.Š. ,,NJEGOŠ Adresa: Ivana Crnojevića bb Tel.: 041-230-491 Raspisuje konkurs za: 1. PROFESOR/ICA MATEMATIKE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Profesor matematike VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, najduže do 30.06.2018. godine. Uz prijavu dostaviti diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, VII1 nivo nacijonalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno – vasoitnim ustanovama, Licencu za rad, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu. Radno vrijeme kraće od punog, 16 časova nedeljno.


ZAPOŠLJAVANJE Predviđen je probni rad u trajanju od 1 mjeseca. 2. PROFESOR/ICA ISTORIJE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Profesor istorije VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 30.06.2018.godine. Uz prijavu dostaviti diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, VII1 nivo nacijonalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno –vaspitnim ustanovama, Licencu za rad, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu. Radno vrijeme je kraće od punog, 16 časova nedeljno. Predviđen je probni rad u trajanju od 1 mjeseca. 3. PROFESOR/ICA FIZIKE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Profesor fizike VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, najduže do 30.06.2018. godine. Uz prijavu dostaviti diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, VII1 nivo nacijonalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva(240 odnosno 300 kredita CSPK-a) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno – vasoitnim ustanovama, Licencu za rad, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu. Radno vrijeme kraće od punog, 11 časova nedeljno. Predviđen je probni rad u trajanju od 1mjeseca.

KOLAŠIN

✆✆ 020/860-030

AZTEK DOO BUDVA Adresa: BUDVA-JADRANSKI PUT B.B. Tel.: 069-115-115,069-116-116 Oglašava potrebu za: 1. VOZAČ/ICA, 2 izvršioca, na određeno od 2 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan 2. BAGERISTA/KINJA, 2 izvršioca, na određeno od 2 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SSS-III III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan Napomena: Obavezan sertifikat za upravljanje građevinskim mašinama - bager.

BAR ✆✆ 030/313-048 PGS MONTENEGRO DOO Adresa: OBALA 13 JULA BB Tel.: 030/313-478 Oglašava potrebu za: 1. FIZIČKI/A RADNIK/CA-MANIPULANT/KINJA TERETOM U SKLADIŠTU, 1 izvršilac, na određeno od 1 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, pro-

srijeda, 14. 3. 2018.

vjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ Adresa: UL. RISTA LEKIĆA D10 Tel.: 030/317-930 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJA, 2 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Vozački ispit za “B” kategoriju, Poznavanje rada na računaru, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Poznavanje brajevog pisma Po konkursu za javne radove

JU OŠ BRATSTVO- JEDINSTVO ĐURAVCI 81305 VIRPAZAR Adresa: VIRPAZAR-ĐURAVCI Tel.: 069/090-903 069/091-093 Oglašava potrebu za: 1. VOZAČ/ICA ŠKOLSKOG KOMBIBUSA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 36 mjeseci, Vozački ispit za “D” kategoriju, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Uslovi oglasa: -Ima tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima -Crnogorsko državljanstvo Probni rad 1 mjesec Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u u okvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Radni odnos do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2018 godine.

✆✆

BUDVA

033/402-556

BAR KOD SHOP DOO PODGORICA Adresa: CETINJSKI PUT B.B. Tel.: 020-481-063 Oglašava potrebu za: 1. PRODAVAC/ICA U PARFIMERIJI, 1 izvršilac, na određeno od 1 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

SURFMONT DOO Adresa: SVETI STASIJE BB - KOTOR Tel.: 032/322-256;067/282-900 Oglašava potrebu za: 1. KOMERCIJALISTA PRODAJE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom, Vozački ispit za “B” kategoriju, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: probni rad 2 mjeseca

W&GRAND D.O.O. Adresa: PETROVAC Tel.: 069/079-625 ,461-705 Oglašava potrebu za: 1. KUVAR/ICA, 1 izvršilac, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Kuvar IV stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana 2. RECEPCIONER/KA, 2 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, Ruski - početni

nivo, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana 3. KONOBAR/ICA, 2 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, Ruski - početni nivo, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana 4. SOBARICA, 3 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana 5. POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI, 1 izvršilac, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana

LUNA MONTENEGRO DOO Adresa: MARKA MILJANOVA 3 Tel.: 020-231-007,069-212-451 Oglašava potrebu za: 1. PRODAVAC, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, Ruski - početni nivo, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 7 dana

SPENCER & HILL TEAM DOO Adresa: MEDITERANSKA 23 Tel.: 033/424-381 Oglašava potrebu za: 1. BLAGAJNIK, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Blagajnik IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU- BUDVA Adresa: ŽRTAVA FAŠIZMA BB Tel.: 033/682-222 Oglašava potrebu za: 1. SARADNIK/CA U NASTAVI ZA OBLAST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, 1 izvršilac, dopunski rad, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Master inženjer saobraćaja VII-2 stepen, sa radnim iskustvom od 36 mjeseci Trajanje oglasa: 7 dana

ULCINJ ✆✆ 030/412-213 SURFMONT DOO Adresa: SVETI STASIJE BB - KOTOR Tel.: 032/322-256;067/282-900 Oglašava potrebu za: 1. KOMERCIJALISTA/KINJA PRODAJE, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Vozački ispit za “B” kategoriju, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Komercijalista/kinja prodaje na terenu za jug Crne Gore (Ulcinj i Bar) probni rad 2 mjeseca Prednost imaju kandidati iz Ulcinja I Bara Kontakt podaci poslodavca: Telefon: +382 32 322 256, 067 282 900, 067 281 909 Fax: +382 32 322 696

35

e-mail: surfmont@t-com.me

DOO ARGOS - HOTEL OTRANT Adresa: 26 NOVEMBAR BB Tel.: 030-401-361 Oglašava potrebu za: 1. POMOĆNI/NE RADNICI/CE U HOTELU, 20 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Prijave slati na e- mail: posao@hotelotrant.me 2. ADMINISTRATIVNI/NA RADNIK/ CA, 1 izvršilac, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Ekonomski tehničar (IV SSS) IV stepen, Maturant gimnazije jezičkog ili društvenog smjera (IV SSS) IV stepen, Maturant gimnazije (IV SSS) IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Prijave slati na e- mail: posao@hotelotrant.me 3. TRGOVAC/KINJA, 2 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Prodavac (III SSS i KV) III stepen, Trgovački tehničar (IV SSS) IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Prijave slati na e- mail: posao@hotelotrant.me 4. ŠEF/ICA SALE - RESTORANA, 1 izvršilac, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Kelner III stepen, Konobar IV stepen, Konobar - specijalista V stepen, sa radnim iskustvom od 6 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Prijave slati na e- mail: posao@hotelotrant.me 5. PROFESOR/ICA FRANCUSKOG JEZIKA, 2 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor francuskog jezika VII1 stepen, sa radnim iskustvom od 6 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana 6. PROFESOR/ICA FIZIČKOG VASPITANJA, 1 izvršilac, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor fizičke kulture VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me 7. RADNICI/CE NA ODRŽAVANJU BAZENA, 3 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me 8. FIZIOTERAPEUT/KINJA, 3 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Bachelor primjenjene fizioterapije VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 6 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me 9. RECEPCIONAR/KA, 6 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Recepcionar IV stepen, sa radnim iskustvom od 6 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me 10. SOBAR/ICA, 15 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno


36

Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, Sobarica II stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me 11. KV KONOBAR/ICA, 10 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Kelner III stepen, Konobar IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me 12. HIGIJENIČAR/KA, 10 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me 13. KUVAR/ICA, 8 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Kuvar jednostavnih jela III stepen, Kuvar IV stepen, Kuvar - specijalista V stepen, sa radnim iskustvom od 6 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: prijave slati na e-mail: posao@hotelotrant.me

HERCEG NOVI

✆✆ 031/323-711

BRANKA FRIZERSKI SALON Adresa: OBALA NIKOLE KOVAČEVIĆA 17, IGALO Tel.: 068/792-101 Oglašava potrebu za: 1. KOZMETIČAR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 12 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Kozmetičar IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

OPŠTINA H.NOVI - SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA Adresa: TRG MARŠALA TITA 2, HERCEG NOVI Tel.: 031/321-052 Vrši ISPRAVKU OGLASA objavljenog dana 12.03.2018. godine za radno mjesto KOMUNALNI/A INSPEKTOR/KA I - VOĐA SMJENE. Ispravka se vrši u dijelu napomene gdje treba da stoji: - položen stručni ispit za rad u državnim organima, a ne: - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - potvrda o položenom ispitu za vršenje poslova komunalne policije (za komunalnog/u policajca/ku), - uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova komunalne policije (za komunalnog/u policajca/ku i ne može biti starije od 6 mjeseci), kako je greškom objavljeno. Sve ostalo u oglasu ostaje isto. Vrši ISPRAVKU OGLASA objavljenog dana 12.03.2018. godine za radno mjesto KOMUNALNI/A INSPEKTOR/KA II - VOĐA SMJENE. Ispravka se vrši u dijelu napomene gdje treba da stoji: - položen stručni ispit za rad u državnim organima, a ne: - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - potvrda o položenom ispitu za vršenje poslova komunalne policije (za komunalnog/u policajca/ku), - uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova komunalne policije (za komunalnog/u policajca/ku i ne mo-

srijeda, 14. 3. 2018. že biti starije od 6 mjeseci), kako je greškom objavljeno. Sve ostalo u oglasu ostaje isto.

INSTITUT DR. SIMO MILOŠEVIĆ AD Adresa: SAVA ILIĆA 5, IGALO Tel.: 031/659-019 Oglašava potrebu za: 1. RECEPCIONER/KA, 1 izvršilac, na određeno od 9 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Operativni organizator recepcijskih poslova VI-1 stepen, Organizator ugostiteljsko - hotelijerskog poslovanja VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: - poznavanje jednog od svjetskih jezika (engleski, njemački, ruski)

IGALO AD CENTAR ZA ODMOR, REKREACIJU I LIJEČENJE Adresa: SAVA ILIĆA 7, IGALO Tel.: 031/332-040, 031/332-442 Oglašava potrebu za: 1. HOSTESA, 4 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 2. POMOĆNI/A ŠANKER/ICA, 2 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Točilac pića III stepen, bez obzira na radno iskustvo, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 30 dana 3. PIZZA MAJSTOR/ICA, 2 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Pripremač pica II stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 4. POSLASTIČAR/KA, 1 izvršilac, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Poslastičar jednostavnih poslastica III stepen, sa radnim iskustvom od 60 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 5. VEŠER/KA, 1 izvršilac, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Perač rublja II stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan 6. KOZMETIČAR/KA, 2 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Kozmetičarski saradnik III stepen, Kozmetičar IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan 7. FIZIOTERAPEUT/KINJA, 1 izvršilac, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Fizioterapeutska sestra/tehničar IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan 8. BARMEN/KA, 8 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Barmen V stepen, sa radnim iskustvom od 60 mjeseci, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 9. POMOĆNI/A KONOBAR/ICA, 12 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Servir II stepen, Kelner III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 10. KONOBAR/ICA, 10 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Kelner III stepen, sa radnim iskustvom od 60 mjeseci, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti nije predviđena

ZAPOŠLJAVANJE

Trajanje oglasa: 30 dana 11. KURIR/KA-ARHIVAR/KA, 1 izvršilac, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Kurir II stepen, Arhivar IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan 12. MESAR/KA, 2 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Mesar III stepen, sa radnim iskustvom od 36 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 13. KUVAR/ICA, 5 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Kuvar jednostavnih jela III stepen, sa radnim iskustvom od 60 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 14. POMOĆNI/A KUVAR/ICA, 10 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Pomoćni kuvar II stepen, Kuvar jednostavnih jela III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana 15. POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI, 6 izvršioca, sezonski rad, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, Pomoćni ugostitelj (II SSS i PK) II stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 30 dana

NOVI FENIX DOO Adresa: Orjenski bataljon 54 Tel.: 069/527-844 Oglašava potrebu za: 1. BLAGAJNIK/CA, 1 izvršilac, na određeno od 3 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Blagajnik IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

SUNČEV ZRAK NVO Adresa: JANKA BEKA 1, IGALO Tel.: 031/331-516, 069-524-408 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/ICA, 5 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SŠS-IV IV stepen, VŠS VI-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Javni rad Persolnalni asistent. Prilikom prijave na oglas dostaviti: - izvod, - CV, - dokaz o završenoj školi, - potvrda od Zavoda za zapošljavanje o pripadnosti ciljnoj grupi i pripremnljenosti za učešće u programu.

NO-MI DOO Adresa: SUTORINA BB, IGALO Tel.: 067/627-797 Oglašava potrebu za: 1. POMOĆNI/A GRAĐEVINSKI/A RADNIK/CA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

STANINŽENJERING DOO Adresa: ĐENOVIĆI BB Tel.: 067/380-622 Oglašava potrebu za: 1. POMOĆNI/A GRAĐEVINSKI/A RADNIK/CA, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Pomoćni građevinski radnik (II SSS i PK) II stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

MM STANIŠIĆ DOO Adresa: SUTORINA BB, IGALO Tel.: 068/546-231, 068/624-302 Oglašava potrebu za: 1. MOLERSKO-FARBARSKI/A MANIPULANT/KINJA, 4 izvršioca, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Molersko-farbarski manipulant I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

PLUTO PROPERTY MANAGEMENT DOO Adresa: ORJENSKI BATALJON 82A Tel.: 031/350-300 Oglašava potrebu za: 1. RUKOVODILAC/KA SLUŽBE OBEZBJEĐENJA, 1 izvršilac, na određeno od 12 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Ruski - srednji nivo, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

DAŠO PAVIČIĆ OŠ JU Adresa: PUT PARTIZANSKIH MAJKI 12 Tel.: 031/324-570, 031/324-868 Raspisuje konkurs za: 1. PROFESOR/ICA GEOGRAFIJE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Geograf VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, Položen stručni ispit, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: - licenca - na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine 2. SEKRETAR/ICA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Diplomirani pravnik (VII/1 SSS) VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: - na određeno vrijeme, do povratka zaposlene sa bolovanja

✆✆

KOTOR

032/325-732

YU BRIV DOO Adresa: PRIVREDNA ZONA BB, KOTOR Tel.: 077/200-046; 067/017-989 Oglašava potrebu za: 1. PORTIR/KA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, sa radnim iskustvom, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 7 dana 2. SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA FINANSIJSKE OPERATIVE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Ekonomski tehničar (IV SSS) IV stepen, sa radnim iskustvom, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 7 dana 3. VOZAČ/ICA TERETNOG VOZILA, 2 izvršioca, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Vozač teretnjaka III stepen, SSSIII III stepen, SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom, Vozački ispit za “C” kategoriju, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana


ZAPOŠLJAVANJE ELINK GROUP DOO Adresa: INDUSTRIJSKA ZONA BB, KOTOR Tel.: 032/323-381 069/695-014 Oglašava potrebu za: 1. POMOĆNI/A STOLAR/KA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

KASTEL DOO, HOTEL-RESTORAN CONTE PERAST Adresa: PERAST Tel.: 032/373-687;067/257-387 Oglašava potrebu za: 1. VOZAČ/ICA, 2 izvršioca, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Vozač drumskog vozila (III SSS i KV) III stepen, sa radnim iskustvom od 36 mjeseci, Vozački ispit za “B” kategoriju, Ruski - viši ili konverzacijski nivo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Predviđen probni rad.

MARSENIĆ DOO Adresa: ŠURANJ BB, KOTOR Tel.: 068/825-956;068/825-955 Oglašava potrebu za: 1. POMOĆNI/A KUVAR/ICA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Pomoćni kuvar II stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 2. KUVAR/ICA, 1 izvršilac, na određeno od 9 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Kuvar jednostavnih jela III stepen, Kuvar IV stepen, sa radnim iskustvom, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 3. ŠANKER/ICA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Točilac pića III stepen, SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 4. KONOBAR/ICA, 2 izvršioca, na određeno od 9 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Kelner III stepen, Konobar IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 5. HIGIJENIČAR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 9 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana

HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR Adresa: GLAVATI BB, PRČANJ Tel.: 032/301-708 Oglašava potrebu za: 1. SOBAR/ICA, 3 izvršioca, sezonski rad od 7 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, Sobarica II stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavaca Napomena: Molbe slati na e-mail poslodavca.

OUTSORSCING PARTNERS DOO PODGORICA Adresa: NOVA DALMATINSKA 2008

37

srijeda, 14. 3. 2018.

Tel.: 069-115-115,069-116-116 Oglašava potrebu za: 1. KONOBAR/ICA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SSS-III III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 1 dan

Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Do 30.06.2018.godine, probni rad 3 mjeseca;priložiti licencu za rad u prosvjeti i potvrdu o položenom stručnom ispitu. Svi kandidati,osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

JU OŠ VELJKO DROBNJAKOVIĆ RISAN

UNIVERZITET CRNE GORE Adresa: CETINJSKA 2 Tel.: 020-414-234 Raspisuje konkurs za: 1. NASTAVNIK/CA, 2 izvršioca, na određeno od 60 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Doktor nauka VIII stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Konkurs za izbor u akademsko zvanje za oblast: -Hemija mora-1 izvršilac ; -Morsko ribarstvo-1 izvršilac. Izbor u akademsko zvanje vrši se u postupku zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu CG. Kandidat treba da ispunjava opšte uslove i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju,Statutom Univerziteta CG i Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje,br.05-1-107/2016 od 09.09.2016.god.,objavljena na web site-u Univerziteta:www.ucg.ac.me. Uz prijavu podnijeti dokumentaciju u skladu sa Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje,br.05-1-107/2016 od 09.09.2016.god. Za lica koja su izabrana u akademska zvanja do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju(“Službeni list CG”,br.44/14 i 47/15)za prvi naredni izbor u akademsko zvanje primjenjuju se kriterijumi propisani Mjerilima za izbor u akademska zvanja broj 883 od 20.04.2004.godine.Uz prijavu za izbor u zvanje ovi kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju u skladu sa Uputstvom za primjenu mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja,objavljenim na web site-u Univerziteta:www.ucg.ac.me. Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:Univerzitet CG,Rektorat,ul.Cetinjska 2,81000 Podgorica(sa naznakom:za naučni odbor Univerziteta CG), kontakt telefon:020/414-298.

JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ KOTOR Adresa: PUT PRVOBORACA 184, KOTOR Tel.: 032/302-612;032/304-288 Raspisuje konkurs za: 1. DEFEKTOLOG/ŠKINJA, 2 izvršioca, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Defektolog VII-1 stepen, VSS VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Tražena zanimanja: defektolog surdolog, defektolog oligofrenolog. Do 30.06.2018.godine,probni rad 3 mjeseca;priložiti licencu za rad u prosvjeti i potvrdu o položenom stručnom ispitu. Svi kandidati,osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. 2. NASTAVNIK/CA HEMIJE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor hemije VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena

Adresa: RISAN BB Tel.: 032/371-451 Raspisuje konkurs za: 1. PROFESOR/ICA RAZREDNE NASTAVE, 2 izvršioca, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Do povratka radnika sa bolovanja,najduže do 30.06.2018. godine;probni rad 1 mjesec. Priložiti licencu,potvrdu o položenom stručnom ispitu. Svi kandidati,osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

✆✆

TIVAT

032/674-585

MONTEFISH DOO Adresa: PAKOVO BB, TIVAT Tel.: 069/103-640, 032/660-075 Oglašava potrebu za: 1. VOZAČ/ICA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

OLIVE INVEST DOO Adresa: Njegoševa br.8 Tel.: 067/020-345 Oglašava potrebu za: 1. DOMAR, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Domar IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

C4 YACHTING DOO Adresa: Matkovići 196 Tel.: 032/660-075 Oglašava potrebu za: 1. MENADŽER/KA, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Menadžer (VI/1 SSS) VI-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

MLADOST SMŠ JU Adresa: ŠETALIŠTE KAPETANA MARKA KRSTOVIĆA Tel.: 032/674-613, 069/392-810 Raspisuje konkurs za: 1. NASTAVNIK ELEKTRO GUPE PREDMETA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku (VII/1 SSS) VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Uslovi: Diplomirani inženjer elektrotehnike. Određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2018. Licenca za rad u obrazovno vaspitnoj ustanovi. Obavezan probni rad. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknu-

ti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi. 2. NASTAVNIK MAŠINSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo (VII/1 SSS) VII1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Uslovi: Diplomirani inženjer mašinstva Određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2018. Licenca za rad u obrazovno vaspitnoj ustanovi. Obavezan probni rad. Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

✆✆

BERANE

051/233-332

DOO ,,PAČENKO,, BERANE Adresa: Dapsiće Tel.: 067/604-755 Oglašava potrebu za: 1. VOZAČ KAMIONA-LAGERISTA, 1 izvršilac, na određeno od 12 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, Vozački ispit za “C” kategoriju, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 2 dana Napomena: Oglas je namijenjen isključivo za lica sa invaliditetom.

JUOŠ,, VUK KARADŽIĆ,, BERANE Adresa: ul.Gavra Vukovića Tel.: 051/230-560 Raspisuje konkurs za: 1. PROFESOR MUZIĆKE KULTURE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor muzičke grupe predmeta VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Predviđen probni rad u trajanju od 2 mjeseca Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa bolovanja a najduže do 30.06.2018.godine. 2. VASPITAČ, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Profesor vaspitanja predškolske djece VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Predviđen probni rad u trajanju od 2 mjeseca Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 30.06.2018.godine sa 1/2 radnog vremena u PO Dolac. 3. PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor razredne nastave VII1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Predviđen probni rad u trajanju od 2 mjeseca Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa bolovanja a najduže do 30.06.2018.godine

✆✆

ROŽAJE

051/271-343

TOFI Adresa: INDUSTRISKA ZONA BB Oglašava potrebu za: 1. GRAĐEVINSKI INŽENJER, 1 izvrši-


38

srijeda, 14. 3. 2018.

lac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Diplomirani inženjer građevinarstva (VII/1 SSS) VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana 2. GRAĐEVINSKI TEHNIČAR, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Građevinski tehničar (IV SSS) IV stepen, sa radnim iskustvom od 24 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana 3. VOZAČ GRAĐEVINSKI MAŠINA, 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, sa radnim iskustvom od 36 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana 4. VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA, 5 izvršioca, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, sa radnim iskustvom, Vozački ispit za “C” kategoriju, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana 5. POMOĆNIK NA PRANJU VOZILA, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana 6. FIZIČKI RADNIK, 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana 7. BLAGAJNIK, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana

✆✆

PLAV

051/255-060

D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI PLAV Adresa: UL ČARŠIJSKA B.B. Tel.: 051/251-219 Oglašava potrebu za: 1. PUTAR VOZAČ TERETNOG VOZILA , 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Trgovački tehničar (IV SSS) IV stepen, bez radnog iskustva, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 3 dana Napomena: -tehničar prodaje, -ljekarsko uvjerenje, -dokaz o stručnoj spremi, -izvod rođenih, -dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Prijave dostaviti na arhivi d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti,, Plav. 2. POMOĆNI INSTALITER VODOVODA I KANALIZACIJE , 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Vodoinstalater III stepen, bez radnog iskustva, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 3 dana Napomena: -ljekarsko uvjerenje, -dokaz o stručnoj spremi, -izvod rođenih, -dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Prijave dostaviti na arhivi d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti,, Plav.

J.U. CENTAR ZA KULTURU -PLAV Adresa: RACINA Tel.: 087/251-332

Oglašava potrebu za: 1. TEHNIČAR (RASVJETE , TONA I VIDA), 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Mašinski tehničar - tehnolog održavanja mašina (IV SSS) IV stepen, SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Radna jedinica Plav i radna jedinica Murino. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene fotokopije sledeće dokumentacije: -uvjerenej o državljanstvu ili kopija biomtrijske lične karte, -uvjerenje od nadležnog suda da nije osuđivan i da se protiv nega ne vodi postupak, -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, -diploma o završenoj školskoj spremi. Zainteresovana lica mogu podnijeti prijave lično na arhivi JU Centra za kulturu Plav u roku od 8. dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu Racina bb, 84325 Plav, u zatvorenim kovertama.

JP NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE PODGORICA Adresa: TRG BEĆIRBEGA OSMANAGIĆA 16 Tel.: 020-601-015 Oglašava potrebu za: 1. NADZORNIK/ICA U NP ,,PROKLETIJE,,, 5 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, VŠS VI-1 stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Pored opštih uslova kandidati su u obavezi dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za oglašeno radno mjesto, i to: - Viša ili srednja školska sprema, - da ispunjava uslove iz Zakona o zaštiti lica I imovine - pasivno znanje jednog stranog jezika - 1 godina radnog iskustva Prijavu i CV sa kompletnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostaviti na arhivu Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore - Trg Vojvode Bećir - bega Osmanagića br. 16 - Podgorica.

✆✆

BIJELO POLJE

050/432-422

NEVLADINO UDRUŽENJE “DEMOKRATSKI PROGRES” Adresa: Kanje, bb Tel.: 069-330-333 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJA, 4 izvršioca, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, VŠS VI-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Javni rad: uključivanje mladih u borbi protiv zavisnost “Svi protiv poroka”. Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.

NVO” BIHORSKI PARLAMENT” Adresa: Boljanina Tel.: 069-646-178 Oglašava potrebu za: 1. PUTAR/KA, 4 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.

ZAPOŠLJAVANJE

NVO”UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM” Adresa: ul.Muniba Kučevića 57 Tel.: 067/240620 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJA, 12 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Nosač I stepen, Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, VSS VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebno iskustvu u radu sa OSI. Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.

SRK”SINJAVAC”BIJELO POLJE Adresa: VOLJAVAC Tel.: 067-561-243 Oglašava potrebu za: 1. RIBOČUVAR/KA, 2 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG. 2. RADNIK/CA ZA ČIŠĆENJE OBALA RIJEKA, 4 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: POTREBNA POTVRDA IZDATA OD STRANE ZZZCG.

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BIJELO POLJE Adresa: MEDANOVIĆI, BIJELO POLJE Tel.: 067/318-159 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJA, 8 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, VSS VII-1 stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.

D.O.O. “AMI” Adresa: RASOVO BB. Tel.: 084 481 867; 069/683-803 Oglašava potrebu za: 1. PRODAVAČ/ICA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez radnog iskustva, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 3 dana

D.O.O. ¨NO-MI¨ POSLOVNA JEDINICA BIJELO POLJE Adresa: Industrijska Tel.: 067-627-797 Oglašava potrebu za: 1. PRODAVAČ/ICA, 3 izvršioca, na određeno od 3 mjeseci, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

DOO “KOP CO” Adresa: Rasovo, Bijelo Polje Tel.: 067-617-194 Oglašava potrebu za: 1. VOZAČ/ICA GRAĐEVINSKIH MAŠINA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: Tehničar drumskog saobraćaja (IV SSS) IV stepen, sa radnim iskustvom, Vozački ispit za “C” kategoriju, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 2. GRAĐEVINSKI/A TEHNIČAR/KA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Građevinski tehničar (IV SSS) IV stepen, Diplomirani inženjer građevinarstva (VII/1 SSS) VII-1 stepen, sa radnim iskustvom, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE “MTEL” D.O.O.-POSLOVNICA BIJELO POLJE Adresa: UL.SLOBODE Tel.: 020/633-886 Oglašava potrebu za: 1. AGENT/ICA TERENSKE PRODAJE, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Poznavanje rada na računaru, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

DOO “PROFI OSI” Adresa: NEDELJKA MERDOVIĆA BB Tel.: 050/200-521 Oglašava potrebu za: 1. ELEKTRIČAR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Elektroinstalater III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG. 2. VODOINSTALATER/KA, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SSS-III III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG. 3. STOLAR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SSS-III III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG. 4. MOLER/KA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SSS-III III stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.

ORGANIZACIJA GLUVIH NAGLUVIH BIJELO POLJE Adresa: NIKOLJAC BB Tel.: 069/826-241 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJATUMAČ ZNAKOVA, 2 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebno poznavanje znakovnog jezika. Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.


ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC Adresa: Tršova bb Tel.: 050-430-388 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJA, 2 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potreban senzibilitet u radu sa OSI kao i potvrda izdata od strane ZZZCG.

NVO”LIMSKI SPLAVARI ”BIJELO POLJE

Adresa: RASADNIK BB,BIJELO POLJE Tel.: 069/101-066 Oglašava potrebu za: 1. RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU OBALA RIJEKA, 15 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.

NEVLADINO UDRUŽENJE ¨BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR¨ Adresa: Modri Do bb Tel.: 069/256/213 Oglašava potrebu za: 1. RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU PUTA I GROBLJA, 15 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: POTREBNA POTVRDA IZDATA OD STRANE ZZZCG.

NEVLADINO UDRUŽENJE ”OPŠTINSKO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE BIJELO POLJE” Adresa: ROGOJEVIĆI BB Tel.: 067/331-754 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJA ZA OSI, 7 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, SSS-III III stepen, SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Potreban senzibilitet prema OSI. Potrebna potvrda izdata od strane ZZZCG.

NVO”BJELOPOLJSKI SAVEZ NEVLADINIH ORGANIZACIJA” Adresa: PEĆARSKA BB, BIJELO POLJE Tel.: 069/256-213 Oglašava potrebu za: 1. RADNIK/CA ZA ČIŠĆENJE I UREĐENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA, 15 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez radnog iskustva, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: POTREBNA POTVRDA IZDATA OD STRANE ZZZCG.

JU OŠ “MARKO MILJANOV” Adresa: III SANDŽAČKE B.B. Tel.: 050/486-582

39

srijeda, 14. 3. 2018.

Vrši ispravku konkursa od 28/02/2018 za radno mjesto Profesor/ica matematike i dodaje: -Završen prirodno matematički fakultet, studijski program matematika, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a) u skladu sa posebnim propisom. -dozvola za rad(licenca) -crnogorsko državljanstvo Ostali uslovi ostaju nepromijenjeni.

MOJKOVAC ✆✆ 050/470-050 J.U. O.Š. “MILOVAN RAKOČEVIĆ”LEPENAC-MOJKOVAC

Adresa: LEPENAC-MOJKOVAC Raspisuje konkurs za: 1. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIIKA I KNJIŽEVNOSTI, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor engleskog jezika VII1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: Na određeno vrijeme do poratka radnika sa porodiljskog odsustva,a najduže do 30.06.2018 godine Uslovi:Položen stručni ispit Licenca za ad Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti Crnogorsko državlanstvo Probni rad u trajanju od 2 mjeseca

JUOŠ”RADOMIR RAKOČEVIĆ”PROŠĆENJE-MOJKOVAC Adresa: PROŠĆENJE-MOJKOVAC Tel.: 050-795-066 Oglašava potrebu za: 1. DOMAR,KURIR,LOŽAČ,RADNIK NA ODRŽAVANJU HIGIJENE, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće od punog Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola) I stepen, bez radnog iskustva, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Na određeno vrijeme do 30.06.2018 godine. O,50/h (pola radnog vremena) Uslovi: Crnogorsko državljanstvo Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

DOO “KOMUNALNE USLUGE-GRADAC”MOJKOVAC Adresa: “VOJISLAVA ŠĆEPANOVIĆA” B.B. Tel.: 050/470-200 Oglašava potrebu za: 1. VODOINSTALATER/KA, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: SSS-III III stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 8 dana

ŠAVNIK ✆✆ 040/266-221 JU OBRAZOVNI CENTAR Adresa: ŠAVNIK Tel.: 040/266-129 Raspisuje konkurs za: 1. PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme puno Uslovi: Profesor engleskog jezika VII-1 stepen, položen stručni - pripravnički ispit, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: - položen stručni ispit za rad u prosvjeti - dozvola za rad(licenca) - crnogorsko državljanstvo Probni rad traje 1. mjesec.

Radni dosnos se zasniva do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2018. godine.

PLJEVLJA ✆✆ 052/356-743 RUDNIK UGLJA AD Adresa: VELIMIRA JAKIĆA BR.6 Tel.: 067/601-378 Oglašava potrebu za: 1. POVJERENIK/CA ZA EKSTERNR KOMUNIKACIJE, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Profesor filozofije i logike VII-1 stepen, Profesor filološke grupe predmeta VII-1 stepen, Profesor sociologije VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 2. POVJERENIK/CA ZA INTERNE KOMUNIKACIJE, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Profesor filozofije i logike VII-1 stepen, Profesor filološke grupe predmeta VII-1 stepen, Profesor sociologije VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana 3. GLAVNI MAŠINSKI INŽENJER/KA ZA NADZOR, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Diplomirani mašinski inženjer - konstruktor (VII/1 SSS) VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 84 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Licenca kao ,,ostali uslovi,,. 4. GLAVI /A GRAĐEVINSKI INŽENJER/ KA ZA NADZOR, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: Diplomirani inženjer građevinarstva (VII/1 SSS) VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 84 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Licenca kao ,,ostali uslovi,,.

MTEL DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE DOO Adresa: KRALJA NIKOLE 27A, PODGORICA Tel.: 078-100-303 Oglašava potrebu za: 1. SARADNIK/CA-KOORDINATPR/KA TERENSKE PRODAJE, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, VŠS VI-1 stepen, sa radnim iskustvom od 12 mjeseci, Poznavanje rada na računaru, Poznavanje engleskog jezika, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 1 dan

JU DOM STARIH,,PLJEVLJA,, Adresa: DUŠANA OBRADOVIĆA BR.20 Tel.: 068/814-214 Raspisuje konkurs za: 1. DIREKTOR/CA, 1 izvršilac, na određeno od 48 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: VSS VII-1 stepen, sa radnim iskustvom od 36 mjeseci, provjera radnih sposobnosti nije predviđena Trajanje oglasa: 15 dana Napomena: 1- Direktor/ca se imenuje na period od 4.godine 2-Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: -VII/1 nivo kvalifikacija visokog obrazovanja (obima 240,180+60, odnosno 360 kredita CSPK-a), kvalifikacija visokog obrazovanja - Bachelor ( obima 240 CSPKa), kvalifikacija sedmog stepena stručne spreme( kvalifikacija stečena po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2003. godine), kvalifikacija visokog obrazovanja specijalista ( obima 240 CSPK-a ).

- 3.godine rada u oblasti socijalne i dječje zaštite - podnesen program razvoja ustanove. Rok za podnošenje prijave je 15. dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati ime i prezime kandidata/kinje), na adresu: JU Dom starih ,,Pljevlja,, ul.Dušana Obradovića br.20 Pljevlja Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u u okvirenom dijelu u dnevnoj štampi pod nazivom opšti uslovi. Priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

ŽABLJAK ✆✆ 052/360-031 DOO “MOST ADVENTURES” Adresa: Njegoševa bb Tel.: 067/823-026 Oglašava potrebu za: 1. OSMATRAČ, 3 izvršioca, na određeno od 4 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Javni rad “SLUŽBA PROTIVPOŽARNOG OSMATRANJA I JAVLJANJA U KANJONU TARE”. Kandidati uz prijavu na oglas treba da dostave potvrdu izdatu od strane Zavoda o pripremljenosti za učešće u javnom radu. Mjesto rada: okolina mosta na Tari. 2. VOZAČ “B” KATEGORIJE, 1 izvršilac, na određeno od 4 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, Vozački ispit za “B” kategoriju, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Javni rad “SLUŽBA PROTIVPOŽARNOG OSMATRANJA I JAVLJANJA U KANJONU TARE”. Kandidati uz prijavu na oglas treba da dostave potvrdu izdatu od strane Zavoda o pripremljenosti za učešće u javnom radu. Mjesto rada: okolina mosta na Tari. 3. EVIDENTIČAR/KA, 1 izvršilac, na određeno od 4 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Javni rad “SLUŽBA PROTIVPOŽARNOG OSMATRANJA I JAVLJANJA U KANJONU TARE”. Kandidati uz prijavu na oglas treba da dostave potvrdu izdatu od strane Zavoda o pripremljenosti za učešće u javnom radu. Mjesto rada: okolina mosta na Tari.

NEVLADINO UDRUŽENJE “ORGANIZACIJA ZA REHABILITACIJU OMLADINE I DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA” ŽABLJAK Adresa: Razvršje - Žabljak Tel.: 067/444-477 Oglašava potrebu za: 1. PERSONALNI/A ASISTENT/KINJA, 2 izvršioca, na određeno od 6 mjeseci, radno vrijeme puno Uslovi: SŠS-IV IV stepen, sa radnim iskustvom od 6 mjeseci, provjera radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac Trajanje oglasa: 8 dana Napomena: Javni rad “PERSONALNI ASISTENT” - asistenciom do boljeg psihofizičkog stanja djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Kandidati uz prijavu na oglas treba da dostave potvrdu izdatu od strane ZZZCG o pripremljenosti za učešće u javnom radu.


40

ENIGMATIKA

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

FOTOUBOD Brazilska vojska spašava jaguara tokom poplava

Play sudoku online at: Play sudoku online at:

Play sudoku online at:

www.sudokukingdom.com www.sudokukingdom.com

www.sudokukingdom.com

Mladunče majmuna uživa

LAKŠA Daily Sudoku puzzle No. 3377

3 5

2016-01-11

5

3

Medium level

6

2 2

5

9

8

4

5

5 7

6

9

3

6

7

7 5

3

6

7

4

1

9

5

8

2

4

8

1

7

5

2

3

6

9

9

2

5

3

8

6

7

1

4

8

3

6

2

9

5

4

7

1

1

4

9

6

3

7

2

5

8

7

1

4

9

6

3

8

2

5

2

5

8

1

7

4

6

9

3

6 9

2016-01-12

Play sudoku online at:

Puzzle solution:

6

9

6

7

4

1

8

5

3

2

2

8

1

9

5

3

7

6

4

4

3

5

2

7

6

1

8

9

8

1

2

3

9

5

6

4

7

3

4

9

6

2

7

8

1

5

5

7

6

8

4

1

2

9

3

6

9

3

5

8

2

4

7

1

1

5

8

7

3

4

9

2

6

7

2

4

1

6

9

3

5

8

9 1

7

Medium level

4

6

1

2

8

1

4

2

4

8

8

9

1

4

9

6 2

7 7

1

3 5

6 9 3 5 2 8 1 4 7 Sudoku puzzle No. 2321 2013-02-19

8 1

1

1

5

Sudoku puzzle No. 2323 2013-02-21

Daily Sudoku puzzle No. 3378

www.sudokukingdom.com 5 7 2 8 4 1 9 3 6

4 7

TEŽA

Puzzle solution: RJEŠENJE IZ PRETHODNOG BROJA

8

5 4

6


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Word Search Puzzle #E863KY

Q

T

S

E

I

W

E

H

C

D

E

D

I

R

P

S

N

I

H

C

R

U

S

L

E

E

B

R

M

E

W

P

E

S

I

O

P

N

A

Y

P

X

I

C

S

F

L

V

E

N

I

S

O

N

A

L

N

I

F

I

W

A

I

T

E

R

U

I

G

W

I

S

F

F

R

I

N

S

A

N

E

O

T

H

S

I

U

G

N

A

A

E

R

C

D

T

E

A

T

S

R

B

U

T

L

L

M

A

I

W

N

T

R

T

G

T

V

L

E

G

I

A

E

T

A

I

I

E

H

T

R

E

K

S

E

B

N

G

N

Y

E

P

D

I

I

D

R

E

E

B

I

T

T

E

S

U

O

I

C

E

P

S

T

P

R

R

E

I

H

L

R

U

S

K

O

S

I

R

Y

A

T

L

M

T

U

L

U

N

E

O

M

V

I

T

M

H

S

E

U

N

S

T

O

R

K

D

E

K

A

B

B

S

R

A

G

U

O

C

H

I

M

E

S

J

G

Algebra

Algebra Alibi Alibi Anguish Anguish Arise Arise Authenticates Authenticates Baked Birth Baked Chewiest Birth Chimes Chewiest Clang Comes Chimes Considerations Clang Cougar Comes Crosses Considerations

Cougar

Delta

CrossesEndways

Fixed Gears Endways Gruffs Fixed Hours Gears Insane Interior Gruffs Mantels Hours Ministries Insane Piteous Plane Interior Poise MantelsPrided Delta

Ministries

Piteous Plane Poise Prided Skirt Slung Specious Steep Stork Subversive Swayed

Timer

Skirt SlungTreks Specious Typeset SteepUrchins Stork Venison Subversive Swayed Waiter Thicker Timer Treks Typeset Urchins Venison Waiter

41

ENIGMATIKA HOROSKOP OVAN Dobijate poziv da se uključite u projekte koji se razvijaju u vašem okruženju. Od vas se očekuje da budete pionir u začecima novog vida poslovanja.

BIK U potpunosti ste posvećeni poslovnim aktivnostima. Pred vama su intenzivna dešavanja kako na profesionalnom, tako i na finansijskom planu.

BLIZANCI Muče vas strahovi. Život organizujete na samo vama jasan način, a to vas izlaže kritici bližnjih. Niste raspoloženi za ubjeđivanja.

RAK Dobijate nova zaduženja. S obzirom na to da je u pitanju oblast u kojoj se vi niste oprobali pokrenuće vas veliki izazov.

VAGA Nagli pad energije uvodi vas u nervozu. Otvoreni sukobi na poslu mogu vas izbaciti iz takta. Radna sredina prepuna je negativnog naboja.

ŠKORPIJA Pred vama su sastanci. Otvoreno suprotstavljanje osobama koje su po hijerarhiji iznad vas može vam dodatno iskomplikovati sve.

STRIJELAC Dugo ste odolijevali improvizacijama i forsirali svoje ideje. Sada, kada je tuđe rješenje najnepovoljnije, vi morate da ga prihvatite.

JARAC Opterećeni ste brigama koje ste sami smislili. Pokušavate da predvidite rješenje za probleme koji nisu nastali. Ponašanje može nanijeti štetu.

Thicker

REBUS

Copyright © Puzzle Baron March 10, 2015 - Go to www.Printable-Puzzles.com for Hints and Solutions!

LAV Konačno biste mogli da donesete odluku, iako je to vama najveći problem. Pobijedite svoju kolebljivost i prihvatite se odgovornosti.

DJEVICA Kraj jednog ciklusa na poslu učiniće vas veoma ponosnim. Vaš udio je veliki, a za nagradu očekujete materijalnu nagradu.

Rješenje iz prethodnog broja: Ko nakrivi tezulje

VODOLIJA Samouverenost iritira okolinu koja već neko vrijeme ima strpljenja za sve gafove. Možete doživjeti veoma neprijatnu situaciju.

RIBE Uspješni ste i preduzimljivi, a neki problemi kao da će se riješiti sami od sebe. Nešto se odvija drugačije od onog kako ste navikli.


petak,

42

MALI OGLASI

14. 11. 2014.

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

MALE OGLASE UZ LIČNU KARTU MOŽETE PREDATI I LIČNO RADNIM DANIMA OD 10 DO 16h U PROSTORIJAMA DNEVNIH NOVINA 19. decembar br. 5 – 4 sprat Južna tribina stadiona pod Goricom

PLACEVI Prodajem 20.000 kvadrata i kuću 56 kvadrata. 29 km od Nikšića, povoljno. Papiri 1/1, Donja Brezna, selo Bajovo Polje. Tel.067/898-614

SPECIJALNA PONUDA ZA MALE OGLASE DO 20 RIJEČI APARATI OPREMA

VOZILA/AUTODJELOVI Audi A4 98.g, 1.8, servisiran, sve osim kože, ekstra stanje, 86kW, ispod 9l gradske, tek registrovan, bez centa ulaganja, može komp. za manje-veće uz doplatu. Hitno, povoljno, Bar. Tel.068/166-405, na vajber 069/934-750

USLUGE

GRAĐEVINSKEUSLUGE Hidroizolacija betonskih ploča, krovova, terasa, kupatila, bazena itd. Porodična tradicija i provjereni kvalitet su garancija posla. www.hidroizolacija. me. Tel.067/809-806

Klime - midea, vivax, fujitsu, daikin, LG, mitsubishi, aux. Prodaja, montaža, servis, čišćenje, dezinfekcija, popravke, freon. Garancija do 5 godina. Povoljno. Tel.069/020-023, 067/342-392

PLATIŠ

3 DOBIJAŠ 5

Na pome na : Ponuda ne va ži za o glase po slate pute m SMS-a

Klime fujitsu, midea, vivax, aux, obične, inverteri, multi. Prodaja, montaža, servis, dopuna freona, dezinfekcija. Garancija do 5 godina. Povoljno. Tel.069/020-997, 067/172-598

RAZNO Kupujem dinare, lire, perpere, medalje, ordenje, sablje, bajonete, ćemere, umjetničke slike, knjige, razglednice, poštanske marke, gramofonske ploče. Tel.069/019-698, 067/455-713

DNEVNE NOVINE ● 077/300-104 ● malioglasi@dnovine.me ● Južna tribina stadiona pod Goricom ● 19. decembar br. 5, 4. sprat


SRIJEDA, 14 3. 2018.

43 31

MALI OGLASI

VAŽNI TELEFONI

Radio

Petnjica

Talas Bihora na 90.5 MHz

OBAVJEŠTENJE Poštovani korisnici oglasnog prostora materijal za objavljivanje malog oglasa do 20 riječi možete poslati na: e-mail: malioglasi@dnovine.me Potrebno je poslati tekst oglasa i kopiju uplatnice. 1 dan 1 euro. Za svaka 3 plaćena dana 2 dana gratis Žiro račun: 560-1455-21 (Universal Capital Bank) Tel.: 077 300 104 Faks: 020 624 988

Samo na stranama malih oglasa

DEŽURNE SLUŽBE

DOMOVI ZDRAVLJA

Policija ................................... 122 Vatrogana ............................ 123 Hitna pomoć ....................... 124 Tačno vrijeme ...................... 125 Telegrami............................... 126 Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji ..................... 112 Univerzalna služba za davanje informacija o telefonskim brojevima pretplatnika........ 1180 Informacije........................... 1181 Crnogorski telekom............. 1500 Telenor.................................. 1188 M:tel...................................... 1600 Elektrdistribucija........... 633-979 Vodovod......................... 440-388 Stambeno...................... 623-493 Komunalno..................... 231-191 JP “Čistoća”.................. 625-349 Kanalizacije.................... 620-598 Pogrebno........................ 662-480 Meteo..................... 094-800-200 Centar za zaštitu potrošača ............................... 020/244-170 Šlep služba........... 069-019-611 Žalbe na postupke policije....... 067 449-000,................ fax 9820 Carinska otvorena linija ............................... 080-081-333 Montenegro Call centar........ 1300 Tel. linija za podršku. i savjetovanje LGBT osoba u CG.......................... 020/230-474 SOS broj za žrtve trafikinga ...... ........................................ 116 666 SOS linija za žrtve nasilja u porodici................ 080 111 111 Sigurna ženska kuća 069-013-321 Povjerljivi telefon 080-081-550 Kancelarija za prevenciju narkomanije ................... 611-534 Narcotics Anonymous .............. ................................067495250 NVO 4 LIFE.................................. .... 067-337-798 068-818-181 CAZAS AIDS.......... 020-290-414 Samohrane majke 069-077-023

Pobrežje.......................... 648-823 Konik............................... 607-120 Tuzi.................................. 603-940 Stari aerodrom.............. 481-940 Dječja.............................. 603-941 Golubovci....................... 603-310 Radio-stanica................ 230-410 Blok............... 481-911, 481-925

INSPEKCIJE Ekološka......................... 618-395 Inspekcija zaštite prostora .......... ....................................... 281-055 Inspekcija rada............. 230-374 Inspekcija Uprave za igre na sreću ............................ 265-438 Komunalna policija 080-081-222 Metrološka inspekcija................... 601-360, fax................... 634-651 Sanitarna........................ 608-015 Tržišna............................ 230-921 Turistička........................ 647-562 Veterinarska.................. 234-106

BOLNICE Klinički centar................ 412-412

LABORATORIJE I AMBULANTE Ordinacija za kožne i polne bolesti “Dr”.................. 664-648 Malbaški........................ 248-888 PZU “Life” klinika za IVF...623-212

VETERINARSKE AMBULANTE “Animavet”............. 020-641-651 Montvet.......................... 662-578

APOTEKE Ribnica............................ 627-739 Kruševac......................... 241-441 Centar............................. 230-798 Sahat kula..................... 620-273

HOTELI Ambiente........................ 235-535 Best Western Premier Hotel Montenegro................... 406-500 Bojatours....................... 621-240 City.................................. 441-500 Crna Gora..... 634-271, 443-443 Evropa.......... 621-889, 623-444 Eminent.......................... 664-646 Keto................................. 611-221 Kosta’s........... 656-588, 656-702 Lovćen............................ 669-201 Pejović............................ 810-165 Premier........................... 409-900 Podgorica...................... 402-500

TAKSI Alo taksi 19-700, sms 069019700 Boom taksi........................ 19-703 Bel taxi............................. 19-800 City taksi........................ 19-711, besplatan broj......... 080081711 De lux taksi...................... 19-706 Exclusive taksi.................. 19-721 Hit taksi........................... 19-725 Red line taksi.................................. ........19-714, sms 068019714 Royal taksi......................... 19-702 Oranž 19”.......................... 19-709 PG taksi............................ 19-704 Queen taksi...................... 19-750

POPUST ZA PAKET 22 + 8 GRATIS

Dimenzije - širina puta visina: 81 x 65 mm 220€ * 81 x 34 mm 110€ * 38 x 65 mm 110€ * 38 x 34 mm 55€ * 38 x 24 mm 33€ Cijene sa uračunatim PDV-om DNEVNE NOVINE ● 077/300-104 ● malioglasi@dnovine.me ● Južna tribina stadiona pod Goricom ● 19. decembar br. 5, 4. sprat


Film

44•TVprogram 09:00 Jutro sa Jovanom i Srđanom 11:00 Studio moderna 11:15 Serija: Kad lišće pada 12:00 Serija: Istine i laži 12:45 Studio Moderna 13:00 Tačno 1 14:00 Serija: Strasti Toskane 15:00 Serija: Kako vrijeme prolazi 16:00 Serija: Kako sam postao Rus 16:30 Praktična žena 17:30 Serija: Lud, zbunjen, normalan 18:05 Exkluziv 18:30 Serija: Vesele sedamdesete 19:00 Žurnal 19:30 Serija: Strasti Toskane 20:15 Serija: Čista ljubav 21:10 Serija: Istine i laži 22:00 Život priča 23:20 Noćni žurnal 23:45 Serija: Balkanska mafija

PRVA Serija: Istine i laži, 21.05

10:05 Naučno–obrazovni program 11:00 Vijesti 11:05 Fore i fazoni 12:08 Serija: Prava žena 13:00 Vijesti 13:45 Dokumentarna emisija 14:05 Serija: Zlatno srce 15:30 Dnevnik 1 15:50 Ukusi jutra 16:20 Lajmet, vijesti na albanskom 16:30 Serija: Tajna starog mosta 17:30 Crnom Gorom, hronika 18:00 Vijesti 18:40 Serija: Zlatno srce 19:15 Da li znate 19:30 Dnevnik 2 20:00 Iz pravog ugla 21:00 Art 21:30 Serija: Nestali 22:30 Dnevnik 3 22:50 Sportski dnevnik 23:05 Serija: Kuper 00:05 Meridijani 00:25 Profil

RTCG 1 Serija: Kuper, 23.05

11:11 12:03 12:18 12:40 13:03 14:06 15:06 15:15 16:03 17:00 17:45 18:00 18:30 19:06 20:00 21:00 22.00 22:45 23:30

Sportisimo CG City M Premijera Meteo PLUS Ćerke Serija: Elif City M TV prodaja Kuća od srca Serija: Mješoviti brak Turistički magazin Centralni dnevnik Ekskluzivno Sportisimo CG Serija: Ćerke Paparazzo lov DNK Zadruga pregled dana Zadruga uživo

PINK Serija: Ćerke, 20.00

07:30 VOA 08:00 Film 10:00 Best of 2006/16 11:00 Best of 2006/16 12:00 Film 14:02 Film 16:00 Best of 2006/16 17:00 Best of 2006/16 18:00 Film 20:00 Film 22:00 Film 00:00 Best of 2006/16 01:00 Repriza programa

15:00 Na domaćem terenu 15:30 Intermeco 15:45 Crnogorske anegdote 16:00 Living room 16:45 Servisne informacije 18:00 Druga strana sporta 18:10 Kolačić sudbine 19:00 Aktuelno 19:30 Slovo o jeziku 19:40 Priča o riječima 20:00 Humoristička serija 21:00 Crnogorske anegdote 21:15 Ekonomija 22:00 Film - premijerno

11:15 12:00 13:15 13:30 14:00

ATLAS Film, 22.00

777 Film, 22.00

MBC Hrana i vino, 17.30

16:20 17:30 19:30 20:10 20:50 21:25 23:00 23:30 00:00

Hrana i vino Ljepota življenja Nas je 10% Muzika Aljazeera, Vijesti Bez recepta Hrana i vino Loto Kućica u cvijeću MBC muzička top lista Aljazeera, Hoću kući Motorsport Aljazeera, Većina počinje ovdje Zapisano u zvijezdama

Sport

Informativa

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

10:07 11:20 12:00 12:07 12:47 14:00 14:05 14:06 14:07 15:00 15:35 16:30 16:48 16:49 16:50 18:30 19:02 19:05 20:00 21:00 22:00 22:13 22:15 22:30

Serija: Istanbul Serija: Velvet Vijesti u 12 Studio Moderna Serija: Crna ruža Vijesti u 2 Meteo centar u 2 Gastro Serija: Velvet Boje dana Serija: Istanbulska nevjesta Vijesti u pola 5 Meteo centar u pola 5 Gastro Serija: Velvet Vijesti u pola 7 Meteo centar Serija: Istanbulska nevjesta Dnevnica Perspektiva Vijesti u 10 Meteo centar u 10 Sport Serija: Kriza

07.00 VOA – glas Amerike/r 07.30 Muzika 08.00 Dječiji program 08,30 Dokumentarni serijal za djecu 09,15 Mali koncert 09.45 Dječiji program 12.00 Serijski program: Tajna starog mosta 13.00 Kurs engleskog jezika 13,10 Dokumentarna emisija 13.45 Art, r od subote 14.15 NVO sektor, R 15.00 Film: Policijska jedinica Palermo 17.00 Ciklus emisija Dragana Radulovića 17.30 Muzika 17.50 Fleš sport 18.00 Mojih 5 19.00 Fore i fazoni 21.00 Serija: Tajna starog mosta 22.00 Film: Policijska jedinica Palermo 23:30 Serija: Nestali

VIJESTI Serija: Istanbulska nevjesta, 19.05

RTCG 2 Emisije Dragana Radulovića, 17.00

10.00 11.10 12.00 12.30 14.00 16.00 16.10 17.05 18.00 18.20

10:00 Serija 10:35 Muzički program 11:00 Prelaz 11:30 Muzički program 15:00 Film 16:35 Muzički program 17:00 Vijesti 17:05 Muzički program 17:20 Na dva mora 18:15 Hrana i vino 18:45 Bioskopske najave 19:00 Polis 19:35 Grad teatar Budva 20:00 Mediterraneo 21:30 Muzički program 22:00 Polis 22:33 Mali oglasi 22:35 Rock Band 2016.

19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00

Info pres Serija: Gimnazijalci Info pres Koncert Info pres Info pres Hrana i vino Pokreni biznis Vink 1 Popodnevni koncert Vink 2 Serija : Porodica Jermolov Nekultura življenja Vink 3 Get out Serija: Vil i Grejs

TV NIKŠIĆ Info pres, 10.00

TV BUDVA Na dva mora 17.20


TVprogram•45

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

danas u gradu

TV PrEPOruKa

REPERTOAR BIOSKOPA

RTCG 1, Serija: Nestali, 21.30

CRNI PANTER 16:30 IZDAJA 17:00, 21:45 IZGREDNICI 16:15 KUĆA DUHOVA 18:30, 20:30 LADY BIRD 15:45 LED 19:30, 20:40, 22:00 NOĆNE IGRE 19:45 OBLIK VODE 19:00, 21:20, 22:45 PČELICA MAJA 2: MEDENE IGRE 15:00, 15:30, 16:45, 17:15 PEĆINCI 15:15 PEDESET NIJANSI - OSLOBOĐENI 17:45 SKVER 22:30 TOMB RAIDER 20:00 TRI BILBORDA ISPRED EBINGA U MISURIJU 18:20, 22:15

Nestanak petogodišnjeg Olivera tokom odmora u Francuskoj pokreće skoro deset godina dugu potragu za njim. Serija nas upoznaje s njegovim ocem Tonijem, koji očajnički pokušava da otkrije gdje se nalazi njegov sin. Uz pomoć legendarnog detektiva Toni kreće u opsesivnu potragu za sinom i odgovornima za njegov nestanak. Svaki korak donosi novi zaokret, a Tonijeva neumorna potraga počne uništavati njegov odnos sa suprugom i skoro mu uništi život. Uloge: Džejms Nezbit, Frans Oukonor ...

PINK, Serija: Kćerke, 20.00 Priča prati gospođu Fazilet, koja sa svoje dvije kćerke, Hazan i Eče, živi jednim skromnim životom jer je njen san da postane bogata i dalje neostvaren. Nakon smrti supruga, Fazilet je postala glava porodice, riješena da svoje kćerke iskoristi za ostvarenje tog sna. Njena najveća podrška na putu ka bogatstvu je upravo njena mlađa kćerka, Eče, dok starija, Hazan skriva svoju ljepotu, oblačeći se kao muškarac, kako ne bi postala oruđe u rukama svoje majke. Vjerujući da će biti poznata jednog dana, Fazilet pokušava da na sve načine to ostvari pomoću Eče, od koje želi da stvori glumicu ili modela, ne mareći za njeno obrazovanje.

KablOVsKE TElEVizijE

rTs 1 09.05 Serija: “Vratiće se rode” 10.20 Tako stoje stvari 12.00 Dnevnik 12.45 Serija: “Mornarički istražitelji” 13.30 60 najlepših narodnih pesama 14.45 Kvadratura kruga 15.19 Ovo je Srbija 16.05 Gastronomad 16.20 Serija: “Pozorište u kući” 16.53 Biseri i povelje 17.00 Dnevnik 17.20 Šta radite bre 17.42 Beogradska hronika 18.15 Oko magazin 19.00 Kviz: Slagalica 20.05 Liga šampiona 20.40 Fudbal: Barselona Čelzi, prenos 22.38 Liga šampiona 23.34 Liga šampiona 23.58 Serija: “Mornarički istražitelji” 00.44 Biseri i povelje 01.50 Fudbal

HrT 1 10.20 Serija: “Beti i njene dijagnoze” 11.10 Eko zona 11.35 Bonton 11.42 TV kalendar 12.00 Dnevnik 12.15 Sport 12.20 Klinika 12.25 Serija: “Zaljubljena u Ramona” 13.10 Dokumentarni film: Dr Oz 14.00 Potrošački kod 14.25 Pogled preko granice: Hrvati u BiH 15.00 Dobar dan, Hrvatska 15.55 Serija. “Zagonetni slučajevi doktora Blejka” 16.43 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.20 Kod nas u kući 18.10 Kviz: Potera 19.00 Dnevnik 20.05 Menjamo svet, dokumentarni film 21.00 Priče o neponovljivima 23.25 Serija: “Skot i Bejli” 01.05 Serija: “Don Mateo”

FOX 09.55 Serija: “Bouns” 11.40 Serija: “Mornarički istražitelji LA” 13.30 Serija: “Doktor Raš” 15.20 Serija: “Bouns” 18.05 Serija: “Havaji 5-0” 20.05 Serija “Mornarički istražitelji” 22.00 Serija. “Agenti Šilda” 22.55 Serija: “Havaji 5-0” 23.55 Serija: “Štreberi” 00.50 Serija: “Poslednji čovek na Zemlji” 01.30 Serija: “Muškarac traži ženu”

sPOrT Klub 1 08.00 Vesti 08.30 NBA Inside Stuff 09.00 Top tenis 09.30 Košarka: LA Lejkersi - Denver 11.15 LŠ Konkakaf: Tigres Toronto 13.00 Evroliga: Armani - Real Madrid, prenos 16.15 Košarka: LA Lejkersi Denver 18.15 Evrokup: Darušafaka Budućnost, prenos 20.10 Tenis: Otvoreno prvenstvo Indijan Velsa, prenos 23.00 Vesti 23.25 Tenis: Otvoreno prvenstvo Indijan Velsa, prenos

aniMal PlanET 06.00 Bekstvo u raj za šimpanze 06.25 Ostrvo orangutana 06.50 Ostrvo orangutana 07.15 Avanture Džefa Korvina 08.10 Nevaljali ljubimci 09.05 Divljina indonezijskih ostrva 10.00 Ostrvo orangutana 10.28 Ostrvo orangutana 10.55 Pitbul terijeri i bivši zatvorenici 11.50 Sve što vaš ljubimac poželi i više od toga 12.45 Nevaljali ljubimci 13.40 Divljina indonezijskih ostrva 14.35 Divlje i bez cenzure 15.30 Avanture Džefa Korvina 16.25 Akvarijumi 17.20 Stručnjak za bazene 18.15 Nevaljali ljubimci 19.10 Ostrvo orangutana 20.05 Akvarijumi 21.00 Stručnjak za bazene 21.55 Divljina indonezijskih ostrva 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Avanture Džefa Korvina


Sport

46

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

OSOKOLJENI GRBALJ U RADANOVIĆIMA DOČEKUJE PRVO

Želi novu pobjedu: Dejan Kotorac, vezista Rudara

RUDAR NAPADA KOM EUROZOX DANAS, 15.00

RUDARI KOPAJU DA PRONAÄ?U RANI GOL

Nakon uvodnog poraza od Grblja, Rudar je zaigrao bolje i rezultat je odmah vidljiv - “rudariâ€? su vezali sedam bodova (dva trijumfa, jedan remi) i u super ritmu napadaju Kom Eurozox pod Golubinjom (danas, 15.00). “Rudariâ€? će u Pljevljima morati dobro da “kopajuâ€? kako bi doĹĄli do novog trijumfa, jer uslovi će biti teĹĄki, a ekipa DuĹĄana Vlaisavljevića je nepredvidiva. “OÄ?ekujem da osvojimo tri boda, ali Kom je neugodna ekipa sa par kvalitetnih igraÄ?a. Iskreno, mislim da moĹže da prelomi neki naĹĄ rani gol koji bi otvorio utakmicuâ€?, rekao nam je 21-godiĹĄnji vezista u ekipi Miodraga Vukotića, Dejan Kotorac. Kom je u prvom dijelu u Pljevljima izgubio 1:0, dok je u Podgorici slavio sa 1:0. ZlatiÄ?anima je neophodan dobar

MEÄ?USOBNI DUELI Ukupno utakmica: 22 Pobjeda Rudar: 11 NerijeĹĄeno: 3 Pobjeda Kom: 8 rezultat nakon samo jednog osvojenog boda na startu proljeća (Ä?etiri utakmice - tri poraza, jedan remi). “Pred nama je teĹĄka utakmica, jer je Rudar u dobroj formi, a mi nismo. MeÄ‘utim, svjesni smo da imamo kvalitet i da je pravo vrijeme da to pokaĹžemoâ€?, rekao nam je 23-godiĹĄnji lijevi bek, Nemanja Sekulić, koji ulogu favorita prepuĹĄta “rudarimaâ€?. “Daćemo sve od sebe da se kući vratimo neporaĹženiâ€?, jasan je defanzivac u druĹžini DuĹĄka Vlaisavljevića, koji se vraća na klupu nakon tri meÄ?a suspenzije. B.T.

DRUGA LIGA  NA PROGRAMU 20. KOLO DANAS, 15.00

Vodeći tandem na ispitu Sve je spremno za 20. rundu Druge lige Crne Gore (danas, 15.00), a pred vodećim tandemom je teĹžak ispit. Prvoplasirani Mornar u Igalu igra protiv istoimenog domaćina, dok drugoplasirano Berane (Mornar i Berane imaju po 38 bodova) u Bijelom Polju doÄ?ekuje neugodni Otrant Olimpik. Mladost LjeĹĄkopolje u Danilovgradu (nije joĹĄ spreman stadion u LjeĹĄkopolu) doÄ?ekuje Cetinje, a Bokelj gostuje u RoĹžajama Ibru. JoĹĄ jedan pretendent na elitu igra na strani - Lovćen kao domaćin u NikĹĄiću, na stadionu ÄŒelika, napada Jedinstvo. Jezero u Plavu doÄ?ekuje ÄŒelik koji razmiĹĄlja da istupi iz lige.

TABELA 1. Mornar 19 2. Berane 19 3. Mladost Lj. 19 4. Lovćen 18 5. Bokelj 19 6. Jezero 19 7. Igalo 18 8. Otrant O. 18 9. Jedinstvo 19 10. Ibar 18 11. Cetinje 18 12. Čelik 18

11 12 10 9 8 7 7 7 7 4 1 1

5 2 5 6 8 5 4 6 2 6 3 2

3 38 5 38 4 35 3 33 3 32 7 26 7 25 5 24 10 23 8 18 14 6 15 5

RASPORED 20. KOLA DRUGE LIGE (DANAS, 15.00): Berane - Otrant Olimpik (Bijelo Polje), Igalo - Mornar (Igalo), Mladost LjeĹĄkopolja 1970 - Cetinje (Danilovgrad), Ibar - Bokelj (RoĹžaje), Lovćen - Jedinstvo (NikĹĄić), Jezero - ÄŒelik (Plav). B.T.

Budući prvak igra z trikolori ne daju svo

Apsolutni derbi 24. kola igra se u Radanovićima! Grbalj nema poraz na startu proljeća, a sa osam osvojenih bodova Ĺželi da se isprsi protiv Sutjeske, koja je osvojila bod manje na Ä?etiri meÄ?a (dvije pobjede, remi, poraz). “Trikoloriâ€? igraju kvalitetno i tvrdo, novi trener Zoran Govedarica je posloĹžio kockice, pa se Grbalj ne plaĹĄi suverenog lidera ĹĄampionata i budućeg prvaka. “Imamo ogroman respekt prema protivniku. Sutjeska je najozbiljnija ekipa, igrali smo sa njima na Mimoza kupu i tada su po loĹĄem terenu pokazali zavidan kvalitetâ€?, sjeća se ofanzivac Grblja Nikola Popo-

MEÄ?USOBNI DUELI Ukupno utakmica: 40 Pobjeda Grbalj: 11 NerijeĹĄeno: 18 Pobjeda Sutjeska: 11

vić utakmice u finalu Kupa Mimoze (0:0 u regularnom dijelu, 4:2 za Grbalj na penale)... “MeÄ‘utim, znamo da je naĹĄ cilj pobjeda i potrudićemo se da doÄ‘emo do njega. Svaka utakmica je praktiÄ?no kvalifikaciona, a nadam se da će prelomiti jedan gol i to u naĹĄu koristâ€?, rekao nam je 23-godiĹĄnji Popović, koji je sjajnim golom odluÄ?io meÄ? Grbalj - Rudar u prvom kolu proljeća. Budući ĹĄampion ima 16 bodova prednosti u odnosu na Budućnost, ali i motiv do neba - kako zbog ubjedljivije razlike, tako zbog BoĹža Markovića. Iskusni napadaÄ? je pokidao prednje ukrĹĄtene ligamente i odsustvovaće sa terena od ĹĄest do osam mjeseci... “Poremetila nas je BoĹžova povreda, a ukoliko napravimo dobar rezultat, sigurno ćemo ga posvetiti njemuâ€?, rekao nam je MiloĹĄ BakraÄ?, svjestan da će 28-godiĹĄnji centarfor koji je po-

BoĹžo Marković, strijelac sedam golova za Sutjesku u sezoni, pokidao je prednje ukrĹĄtene ligamente i Ä?eka ga pauza od ĹĄest do osam mjeseci. Za iskusnog napadaÄ?a sezona je zavrĹĄena, a BakraÄ? poruÄ?uje: Ukoliko pobijedimo Grbalj, trijumf ćemo posvetiti njemu stigao sedam golova, nedostajati ekipi Nikole Rakojevića. “Moramo da budemo motivisani i strpljivi, te da ispoĹĄtujemo sve ĹĄto ĹĄef traĹži od nas. Grbalj je pokazao da je dobra ekipa, ali vjerujemo u trijumfâ€?, jasan je 26-godiĹĄnji BakraÄ?. Sutjeska je u prvom dijelu sezone savladala Grbalj 1:0 u NikĹĄiću, dok je na stadionu u Donjoj Sutvari bilo 1:1... B.T.

DEÄŒIĆ DANAS 15,00 PROTIV BUDUĆNOSTI TRAĹ˝I BODOVE ZA NADU U OP

SUDAR RIVALA SA OGROM DeÄ?ić nikada nije savladao Budućnost u Tuzima, izabranici Viktora Trenevskog joĹĄ nisu postigli gol u projećnjem dijelu prvenstva, upisali su tri poraza i remi i jasno je da meÄ? protiv Budućnosti za njih dolazi u najloĹĄijem mogućem trenutku. Ipak isto tako je jasno - da ako Ĺžele i naredne sezone da igraju elitu, “fenjeraĹĄiâ€? moraju da poÄ?nu da osvajaju bodove. I protiv - kao ĹĄto je danas sluÄ?aj - jaÄ?eg, ali takoÄ‘e uzdrmanog rivala. “Oni su drugi i praktiÄ?no ne mogu ni gore ni dolje, a mi smo sami sebi stvorili pritisak i sada je frka. Mislim da nismo toliko u igraÄ?koj, koliko u rezultatskoj krizi, jer promaĹĄujemo brdo ĹĄansiâ€?, kaĹže nam Trenevski,

koji vjeruje da njegov tim danas moĹže da izvuÄ?e dobar rezultat: â€œĹ˝elim da damo gol, da vidim napredak i da osvojimo bod(ove). A onda i za vikend da budemo na nivouâ€?, potencira Ä?etrdesetpetogodiĹĄnji struÄ?njak meÄ? sa Komom, koji ih Ä?eka u subotu kao jedan od krucijalnih u sezoni. DeÄ?iću gori pod nogama kao nikada, miris Druge lige uveliko se osjeća u Tuzima, ali u problemima i to ogromnim je i BuMEÄ?USOBNI DUELI Ukupno utakmica: 32 Pobjeda DeÄ?ić: 2 NerijeĹĄeno: 4 Pobjeda Budućnost: 26

dućnost. “Plaviâ€? su se mimoiĹĄli i sa igrom i sa rezultatima, u seriji su od 11 utakmica bez pobjede - raÄ?unajući i prijateljske utakmice - pa je pritisak “moranjaâ€? odavno poÄ?eo da “steĹžeâ€? ekipu i trenera Vladimira Vermezovića, koji nije oÄ?ekivao ovakve probleme na startu mandata na uĹžarenoj klupi “plavihâ€?. “Sve je ovo novo za mene, nisam oÄ?ekivao ovakav poÄ?etak, a nisam iskreno ni znao da je liga ovako ujednaÄ?ena. ÄŒinjenica je da je velika razlika izmeÄ‘u onoga ĹĄto moji igraÄ?i pokazuju na treningu i na utakmicama, imamo oÄ?igledno i psiholoĹĄku barijeru. Strah ili neĹĄto drugo ne znam, ali vjerujem da bi nakon prve pobjede mogli da uÄ‘emo u


Sport

47

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

OPLASIRANU SUTJESKU DANAS, 15.00

za Markovića, oju teritoriju

MLADOST PRED KAMERAMA ČEKA ISKRU DANAS, 14.00

Treći trijumf crvenih ili osveta Imaju isti broj bodova (30), nadaju se Evropi, igraju dobro na startu proljeća, a u 24. kolu mogu da naprave veliki korak ka cilju - Mladost na Starom aerodromu (danas, 14.00) pred kamerama TV Arenasport 1 dočekuje Iskru. Ekipa Veska Steševića nema poraz na startu proljeća, a od mogućih 12 bodova osvojila je šest (pobjeda i tri remija). “Ambicije su nam iste iz meča u meč, uvijek idemo na tri boda. Nalazimo se u pozitivnoj seriji, ali mislim da smo mogli da osvojimo više bodova. To nam je motiv više da protiv Iskre odigramo najbolje što možemo i pobijedimo”, rekao nam je Jovan Nikolić, koji poštuje protivnika. “Iskra je kvalitetna i kompaktna ekipa, odlično je vođena sa klupe, a najveća prednost im je jak kolektiv. I nama i njima su bodovi potrebni, pa vjerujem da će utakmica biti zanimljiva. Ko bude imao više strpljenja i ko bude mirniji u završnici - upisaće tri boda”, jasan je 26-godišnji defanzivni vezista “crvenih”.

Vjeruje u tri boda: Jovan Nikolić, vezista Mladosti MEĐUSOBNI DUELI Ukupno utakmica: 11 Pobjeda Mladost: 7 Neriješeno: 3 Pobjeda Iskra: 1

“Građani” su upisali dvije pobjede, jedan remi i poraz na četiri utakmice, osvojili bod više od Mladosti (sedam), a da im je priznat čist gol protiv Sutjeske imali bi više bodova i ne bi imali poraz. “Bilo je malo nepravde, ali se ne treba okretati na to šta je bilo”, rekao nam je napadač Iskre Bogdan Milić, koji je svojevremeno igrao za

“romantičare”. “Mladost je uvijek svakom protivniku donosila probleme. Međutim, liga nam je takva da svako svakoga može da dobije. Uslovi će biti teški, ali analizirali smo protivnika i pokušaćemo da iskoristimo slabosti Mladosti. Naš cilj je da osvojimo tri boda”, jasan je 30-godišnji špic, strijelac šest golova u sezoni. Mladost je u prvom dijelu oba puta savladala tim Aleksandra Nedovića (1:0 u Danilovgradu, 2:0 na Starom aerodromu), da li je došlo vrijeme za osvetu? Ili će se mini tradicija nastaviti... B.T.

Božo Marković

NEBESKOPLAVI U KLINČU SA VUKOVIMA DANAS, 17.30

PSTANAK, PLAVI ŽELE DA KRENU U SERIJU POBJEDA

MNIM PROBLEMIMA Vermezović o kritikama sa tribina: Ovo je čudno vrijeme, ne pričam samo o fudbalu. Ljudi su puni bijesa, frustracija i normalno je da na stadionu iskazuju svoje lično nezadovoljstvo. Tako je bilo uvijek. Ne obraćam pažnju na to. Uvijek će biti kritičara, nekada s razlogom, nekada ne. seriju”, ističe Vermezović, koji još neće računati na Koreu i Simona Vukčevića, dok je Raičević pod znakom pitanja, a u tim se vraća Luka Mirković. Bolje prilike da “plavi” krenu od današnje - nema. “Agresivni su, moramo im odgovoriti na isti način, jer samo tako kvalitet će doći do izražaja”, jasan je iskusni stručnjak, a da je

meč praktično eliminacioni za Budućnost potencira i Blažo

Igumanović. “Izuzetno važan duel. Znamo da je teren u Tuzima vruć za goste, ali vjerujem da možemo konačno do tri boda. Da baš od Tuzi krene naša serija”, kaže iskusni lijevi bek. M.A. Vermezović

Petrovac se (ne) pita za sve Petrovac u odličnom raspoloženju igra protiv Zete (koja je u rezultatskoj krizi) pod Malim brdom (danas, 17.30). “Nebeskoplavi” su osvojili sedam bodova na četiri utakmice, dok su “vukovi” uzeli četiri, ali su vezali dva poraza. Lijevi bek Petrovca, Demir Kajević, zna da je pred izabranicima Rudolfa Marčića zahtjevan meč. “Bodovi su potrebni i nama i njima. Nalazimo se u uzlaznoj putanji što se tiče forme, pa se mi pitamo u Petrovcu”, rekao nam je 28-godišnji defanzivac, koji vjeruje u motiv Petrovčana. “Poštujemo Zetu koja ima odličan tim, ali daćemo maksimum

da ostvarimo povoljan rezultat. Na utakmicama u našoj ligi veliku ulogu igra želja, a vjerujem da će naš motiv biti ogroman”, jasan je Kajević. Družina Dejana Roganovića je u prvom dijelu sezone upisala remi (0:0 u Golubovcima) i pobjedu (1:0 u Petrovcu) nad “nebeskoplavima”, ali... “Petrovac je totalMEĐUSOBNI DUELI Ukupno utakmica: 35 Pobjeda Petrovac: 10 Neriješeno: 8 Pobjeda Zeta: 17

no drugačija ekipa u odnosu na jesen. Doveli su nekoliko kvalitetnih igrača, a to daje rezultat, jer su do sada osvojili sedam bodova. Međutim, nema straha ni od Petrovca, ni zbog toga što smo vezali dva neuspjeha. Ukoliko budemo ispoštovali sve što šef bude tražio od nas i ukoliko svako od nas da maksimum, rezultat neće izostati”, rekao nam je 25-godišnji ofanzivac “vukova”, Pjeter Ljuljđuraj. Ljuljđuraj B.T. Kajević


48

SPORT 15:00

GRBALJ

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

TELEKOM 1. C

SUTJESKA

DANAS

RADANOVIĆI - Stadion: Donja Sutvara. Sudija: Savo Vujović. Pomoćnici: Jovica Tatar, Miodrag Brajović. Delegat: Goran Dendić.

LAKIĆ

GRIVIĆ

DRINČIĆ

TOMIĆ

DRAGIĆEVIĆ

PEJIĆ

VUKOVIĆ

UKUPNO

GILJEN

KORDIĆ VASOVIĆ

BAKRAČ Mi. VUČIĆ

RADIŠIĆ

STEFANOVIĆ

LONČAR

VLAHOVIĆ POPOVIĆ

IVANOVIĆ

MERDOVIĆ

Ma. VUČIĆ

DENKOVIĆ

KORDIĆ

Trener: Zoran Govedarica

Trener: Nikola Rakojević

NEDOSTAJU: Petar Vukčević, Andrija Kaluđerović, Vladan Kordić, Ivan Mijušković (povrede), Marko Merdović (kartoni)

10

NEDOSTAJU: Božo Marković, Bojan Božović (povrede), Branislav Janković (kartoni)

UTAKMICA ZAREDOM (DEVET U PRVENSTVU, JEDNU U KUPU) SUTJESKA NIJE IZGUBILA OD GRBLJA - NIKŠIĆANU SU UPISALI PET POBJEDA (ČETIRI U PRVENSTVU, JEDNU U KUPU) I PET REMIJA

ISKRA

PODGORICA - Stadion: FK Mladost. Sudija: Predrag Radovanović. Pomoćnici: Aleksandar Đikanović, Vladan Todorović. Delegat: Miodrag Gardašević. VELIMIROVIĆ

IVANOVIĆ RADULOVIĆ NOVOVIĆ

BUKORAC

RAIČEVIĆ

NIKOLIĆ

PETROVIĆ

ADROVIĆ

ĆETKOVIĆ

JOVANOVIĆ

LAKIĆ

ŠAHMAN

DRINČIĆ

KRSTOVIĆ

KARAKLAJIĆ

Trener: Vesko Stešević

PEJOVIĆ BULAJIĆ ZARUBICA

MILIĆ

Trener: Aleksandar Nedović

NEDOSTAJU: Damir Ljuljanović, Janko Simović (kartoni), Dario Tomić (povreda)

NEDOSTAJE: Srđan Blažić (povreda)

15:00 KOM EUROZOX

RUDAR

DANAS

PLJEVLJA - Stadion: pod Golubinjom. Sudija: Jovan Kaluđerović. Pomoćnici: Đorđije Ražatović, Dragan Vujović. Delegat: Miodrag Božović. PEROVIĆ

AGOVIĆ MITROVIĆ RACKOVIĆ

ŽIVKOVIĆ

RELJIĆ

BRNOVIĆ KOTORAC VUKOVIĆ

ZEČEVIĆ

ĐALOVIĆ

PAUNOVIĆ

Trener: Miodrag Vukotić NEDOSTAJE: Edvin Kuč (kartoni)

4

23

17

4

2

36:9

55

11

2. BUDUĆNOST

23

10

9

4

27:15

39

12

3. ZETA

23

9

8

7

27:21

32

11

4. RUDAR

23

8

6

9

20:16

30

12

5. MLADOST

23

7

9

7

26:23

30

11

6. GRBALJ

23

7

9

7

23:26

30

12

7. ISKRA

23

8

6

9

20:23

30

11

8. KOM EUROZOX

23

6

6

11

20:32

24

12

9. PETROVAC

23

5

7

11

12:26

22

11

10. DEČIĆ

23

2

9

12

17:37

16

12

Šampion, kvalifikacije za LŠ

14:00 MLADOST Danas, Arena 1

CICMIL ROGANOVIĆ

1. SUTJESKA

MILIĆ

DEDIĆ

SIMUNOVIĆ SEKULIĆ

GOLUBOVIĆ ĐURKOVIĆ KAŽIĆ

BEGANOVIĆ

PEJAKOVIĆ

OTANI

Trener: Dušan Vlaisavljević NEDOSTAJE: Kento Hino (povreda)

POSLJEDNJA MEČA RUDAR - KOM POD GOLUBINJOM SU PRIPALA “RUDARIMA” - TRI PUTA JE BILO 1:0, A JEDNOM 3:0

⌦ Priredio: Bojan Topalović

Kvalifikacije za LE

TROFEJ RCG

- Igor Ivanović (SUTJESKA) 10- Nikola Krstović (ZETA) 8 - Božo Marković 7 - Alen Melunović(SUTJESKA) (BUDUĆNOST), 6 Marko Ćetković, Admir Adrović (MLADOST), Ivan Vuković (GRBALJ), Bogdan Milić (ISKRA)

- Milivoje Raičević (BUDUĆ5 NOST), Radoš Dedić (KOM EUROZOX) - Boris Došljak (ISKRA), Milivoje Mrdak, Ivan Racković, Rado4 mir Đalović, Marko Vuković (RUDAR), Stefan Đorđević (PETROVAC), Bojan Božović (SUTJESKA), Ilir Camaj (DEČIĆ), Igor Vujačić (ZETA), Darko Nikač (BUDUĆNOST)

- Stefan Milošević (KOM EURO3 ZOX), Filip Kukuličić (ISKRA), Sava Gardašević (DEČIĆ), Žarko Korać, Hulijan Montenegro (GRBALJ), Aldin Adžović, Aleksandar Stevanović (ZETA), Ilija Tučević (BUDUĆNOST), Stefan Denković, Luka Merdović, Stefan Lončar (SUTJESKA), Stefan Bukorac, Zoran Petrović (MLADOST)

- Vladislav Rogošić, Goran Miloj2 ko (ZETA), Miloš Bakrač, Šaleta Kordić, Branislav Janković (SUTJESKA), Dejan Bogdanović, Masaši Otani, Marko Kažić (KOM EUROZOX), Stefan Cicmil, Ivan Novović (MLADOST), Edvin Kuč, Miloš Zečević (RUDAR), Mladen Popović, Balša Boričić, Jovan Vučinić (PETROVAC), BUMiljan Vlaisavljević (BUDUĆNOST), Željko Krstović, Irfan Šahman, Miloš Drinčić (ISKRA), Dragan Grivić (GRBALJ)

DA LI STE ZNALI?

Iskra je samo jednom na 11 međusobnih utakmica savladala Mladost, a trijumf se desio upravo na Starom aerodromu 1. aprila 2017. (2:1). Na ostalim mečevima, “romantičari” su upisali sedam pobjeda i tri remija.


CFL NA DLANU DOMAĆIN

U FOKUSU STEFAN DENKOVIĆ

GOST

9

2

0

22:3

29

12

8

2

2

14:6

26

8

3

1

20:6

27

11

2

6

3

7:9

12

3

5

3

13:10 14

12

5

3

4

14:11 18

7

1

4

17:8

22

11

1

5

5

3:8

8

4

5

2

18:11 17

12

3

4

5

8:12

13

4

4

4

10:12 16

11

2

5

4

13:14 14

3

5

3

11:8

14

12

5

1

6

9:15

5

2

5

10:11 17

11

1

4

6

10:21 7

3

3

5

5:7

12

12

2

4

6

7:19

10

2

6

4

12:14 13

11

0

3

8

5:23

3

Kvalifikacije za LE, ako Kup osvoji neko od prve tri ekipe

Baraž

49

SPORT

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Brzonogi ofanzivac Sutjeske je uz prvog lige strijelca Igora Ivanovića snaga Nikšićana u napadu Denković (postigao tri gola u prvenstvu, traži četvrti, prvi na proljeće) bi mogao da bude “faktor X” protiv snažne odbrane Grblja.

16

Druga liga

TUZI - Stadion: Tuško polje. Sudija: Radoje Pajović. Pomoćnici: Marjan Paunović, Ivan Bogdanović. Delegat: Dragan Gorović.

DANAS PODGORICA, 14.00 Mladost - Iskra (TV Arenasport 1) RADANOVIĆI, 15.00 Grbalj - Sutjeska TUZI, 15.00 Dečić - Budućnost PLJEVLJA, 15.00 Rudar - Kom Eurozox PETROVAC, 17.30 Petrovac - Zeta

MIJATOVIĆ

NAMASKO MIHAILOVIĆ KRKANOVIĆ TUZOVIĆ NESTOROVIĆ ĐUKIĆ

24. KOLO

15:00 BUDUĆNOST DANAS

DEČIĆ

LAZAREVIĆ

VULJAJ VUJAČIĆ

ĐURIŠIĆ

MIRKOVIĆ

MARKOVIĆ SAVIĆEVIĆ

Trener: Viktor Trenevski NEDOSTAJE: Matija Božanović (povreda)

12 276

ADŽIĆ DAMJANOVIĆ IGUMANOVIĆ

GRBIĆ

Trener: Vladimir Vermezović UPITAN: Milivoje Raičević

UTAKMICA SU ODIGRALI DEČIĆ I BUDUĆNOST U TUZIMA U PRVENSTVU, A DOMAĆI TIM NEMA NIJEDAN TRIJUMF. PLAVI, DAKLE, NIKADA NISU IZGUBILI U TUZIMA - UPISALI SU 10 POBJEDA I DVA REMIJA

MLADOST - ISKRA, 14.00 Mladost je u prvom dijelu sezone dva puta savladala Iskru, a pred kamerama TV Arenasport 1 ćemo gledati novi trijumf “romantičara” ili osvetu građana

Kom je samo jednom pobijedio Rudar pod Golubinjom - trijumf Zlatičana je viđen 1. novembra 2008. godine (2:0). Na ostalih sedam utakmica slavio je Rudar, dok neriješenog rezultata nije bilo.

ZETA

PETROVAC - Stadion: pod Malim brdom. Sudija: Mileta Šćepanović. Pomoćnici: Nikola Radulović, Nikola Razić. Delegat: Saša Bezarević. ĐUROVIĆ

POPOVIĆ VUJOVIĆ

DA LI STE ZNALI?

VLAISAVLJEVIĆ

NIKAČ

PETROVAC 17:30 DANAS

MINUTA GRBALJ NIJE PRIMIO GOL KOD KUĆE U PRVENSTVU

TUČEVIĆ

TERZIĆ

MIKIJELJ KALEZIĆ

BORIČIĆ

PAJOVIĆ

KAJEVIĆ

MARKOVIĆ

KACIĆ

VUČINIĆ

VUJAČIĆ

MILOJKO LJULJĐURAJ

ROGOŠIĆ D. PEŠUKIĆ ADŽOVIĆ

VUKČEVIĆ

GORANOVIĆ

KRSTOVIĆ

Trener: Rudolf Marčić PETROVAC nema problema sa sastavom

2

CAVNIĆ P. PEŠUKIĆ

Trener: Dejan Roganović NEDOSTAJE: Igor Vujačić (karton)

PORAZA JE VEZALA ZETA U PRVENSTVU, DOK PETROVAC NA ISTO TOLIKO UTAKMICA NIJE PORAŽEN NA STADIONU POD MALIM BRDOM. “VUKOVI” SU PORAŽENI OD SUTJESKE I ISKRE, DOK JE PETROVAC POBIJEDIO SUTJESKU I REMIZIRAO JE PROTIV ISKRE


CRNA GORA  TURSKA

Mažić sudi u Podgorici 27. marta Jedan od najboljih sudija na svijetu dolazi u Podgoricu - Milorad Mažić će suditi prijateljsku utakmicu Crna Gora - Turska, koja se igra u Podgorici 27. marta u 19.10 časova. Internacionalcu iz Srbije će pomagati Milovan Ristić i Dalibor Đurđević. Mažić je na listi internacionalnih sudija od 2009. godine, a u bogatoj karijeri je sudio na Evropskom i Svjetskom prvenstvu, kao i na utakmicama Lige šampiona i Lige Evrope. Mažić (rođen 1973. godine u Vrbasu) će na ljeto suditi Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a već je jednom u karijeri vodio meč Crne Gore - 2009. godine “hrabri sokolovi” su u prijateljskom meču savladali Vels golovima Jovetića i Đalovića. B.T.

50

SINOĆ

LIG

Man. jun - Sevilja 1:2 prvi meč ( 0:0) Roma - Šahtjor 1:0 prvi meč (1:2)

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

DA LI STE ZNALI? Sevilja je prvi put pobijedila na engleskom tlu - protiv Mančestera je upisan trijumf vrijedan četvrtfinala. Prije sinoćnjeg meča, Sevilja je u Engleskoj imala jedan remi i tri poraza.

Seviljin heroj sa klupe: Visam Ben Jeder slavi na Old Trafordu

AEROPLANINO PRELETIO I PONIZIO SPECIJALNOG

DŽOKER VISAM BEN JEDER ELIMINISAO JUNAJTED I ODVEO SEVILJU U 1/4 FINALE

AZIJSKA LŠ

Boske pogodio, Suvon pobijedio Suvon je napravio veliki korak ka plasmanu u 1/16 finala Azijske Lige šampiona - Suvon je u 4. kolu grupe H savladao Šangaj Šenhuu u gostima 2:0, a glavni igrač u pobjedi je bio naš Dejan Damjanović. Boske je postigao gol za 1:0 u 51. minutu, a konačnih 2:0 je postvaio Čoi Sung Keun u 88. Suvon nakon četiri kola ima sedam bodova, nalazi se na drugom mjestu, ispred je Kašima Antlers sa osam bodva, a iza Damjanovića i drugova su Šangaj Šenhua sa tri i Sidnej sa dva boda. Drugi Crnogorac u ALŠ svoj meč igra danas - trener Božidar Bandović, u 4. kolu grupe G, sa svojim Buriram junajtedom gostuje (danas, 11.00) japanskoj Serezo Osaki. B.T.

Sevilja je prije tri nedjelje u vreloj Andaluziji fudbalski ponizila autobus Mančester junajteda, uputila je čak 25 šuteva u okvir gola, ali razigranoj družini osporavanog Vićenca Montele se jednostavno nije dalo (0:0)... Na Teatru snova, Italijan je sinoć opet držao taktički čas pred očima Žozea Murinja. Specijalni nije imao alternativu, a skupocjeni Junajted je bio bezidejan. Na kraju, Sevilja je na Old Trafordu savladala Mančester junajted rezultatom 2:1 u revanšu 1/8 finala Lige

1:0

Džeko 52’

1:2 Lukaku 84’ Ben Heder 74’, 78’ šampiona (prvi meč u Andaluziji 0:0) i plasirala se u četvrtfinale. Dok je Murinjo svojom tvrdoglavo defanzivnom postavkom gušio na-

pad koji ima nevjerovatno mnogo potencijala (Lukaku, Rašford, Sančez, Marsijal...), popularni Aeroplanino je izvukao džoker kartu iz rukava - Visama Ben Jedera. Francuz je ušao u 72. minutu, a nakon šest minuta na semaforu je pisalo nestvarnih i za Mančester poniznih 0:2. Potpisao se Ben Jeder. Omaleni napadač je prvi gol (74. minut) postigao nakon asistencije Pabla Sarabije, vozanja Erika Bajlija i sjajnog šuta koji je bio neodbranjiv za Davida de Heu. Druga egzekucija je stigla u 78. - lop-

Fešta na Olimpiku: Džeko je heroj Rima

“Brazilski legionari” u dresu ekipe iz Donjecka su pokazali više tokom 180 minuta, imali su posjed, stavljali su ekipu Euzebija di Frančeska u tešku poziciju, ali... Roma se plasirala u četvrtfinale Lige šampiona nakon dugih deset godina! “Vučica” je u lijepoj atmosferi na Olimpiku, u

revanšu 1/8 finala, savladala Šahtjor 1:0 golom Edina Džeka. Tako je Roma poništila poraz od 2:1 u Harkovu gdje su ukrajinski “rudari” slavili sa 2:1. Trenutak odluke se desio u 52. minutu - odbrana Paula Fonseke je popustila, Kevin Strotman je pasom sa sredine lijevom nogom pocijepao tu defanzi-

vu, a reprezentativac Bosne i Hercegovine je izbjegao ofsajd zamku i sa ivice šesnaesterca je proturio loptu kroz noge Andriju Pjatovu za erupciju u glavnom gradu Italije. Bio je to četvrti pogodak Džeka u Ligi šampiona u aktuelnoj sezoni, mogao je da potpiše i peti, ali navijači “vučice”

DA LI STE ZNALI? Italija će prvi put poslije sezone 2006/2007. imati dva predstavnika među osam najboljih tada su to bili Roma i Milan, a sada su Roma i Juventus.

tu iz kornera na drugu stativu je proslijedio Hoakin Korea, a junak utakmice je glavom uz pomoć De Hee srušio sve snove slavnog engleskog kluba na Teatru snova. Romelu Lukaku je samo ublažio poraz... B.T.


ga šampiona

51

večeras

18.00h Bešiktaš - Bajern M. prvi meč (0:5) 20.45h Barselona - Čelzi (1:1)

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Barselona ili Čelzi - vrijeme je za revanš osmine finala lige šampiona

Ko prođe, osvaja evropu? ⌦ Kosta Bošković

Savremeni klasik, okršaj koji bi se mogao opisati kao simbol Lige šampiona u posljednjih desetak godina... Barselona ili Čelzi - nakon londonskih 1:1, vrijeme je za revanš meč osmine finala Lige šampiona na Nou Kampu. A koliko je ovaj duel bio bitan na evropskom nebu u eri (od 2006) moćnih “plavaca” i “blaugrane” najbolje govori podatak da je posljednja tri puta onaj tim koji bi u duelu Barse i Čelzija prošao dvomeč noakut faze na kraju osvojio Ligu šampiona.

8 mečeva zaredom čelzi nije poražen od Barselone u lŠ - posljednji put Barsa je slavila 2006. u londonu, a posljednji trijumf na svom terenu ostvarila je 2005.

Bavarci na Bosforu završavaju posao

Drugi meč večerašnjeg programa neće donijeti ništa od onoga što se očekuje u Barseloni. Bajern nakon pobjede od 5:0 dolazi u Istanbul da završi posao protiv Bešiktaša. Jup Hajnkens će večeras moći da računa na oporavljenog Hamesa Rodrigesa, dok bi meč mogli da propuste Korentan Toliso i Arjen Roben. Meč u Istanbulu ne počinje u standardnom terminu već od 18 sati. Barsa je u osmini finala 2006. bila bolja (1:2 na Stemfordu i 1:1 na Nou

Kampu), da bi do kraja iskovala svoju drugu evropsku krunu. Svi pamte 2009. i polufinale, kada su magični Andres Injesta u 93. i sudija Tom Hening Evrebo utišali London, a Barsa 20 dana kasnije u Rimu ponovo nakrivila krunu. Posljednji duel u nokaut fazi večerašnji rivali odigrali su 2012, a Čelzi zahvaljući lobu Ramireša i supersoničnom Fernandu Toresu “sledio” Nou Kamp, otišao u Minhen i prvi (i jednini) put postao šampion Evrope. Da li se istorija ponavlja...

■ AlbA: ScenArio kAo u londonu

Prvi meč u Londonu u ovogodišnjoj osmini finala donio je mnogo bolji Čelzi, ali je Barselona zahvaljujući klasi Injeste i Lionela Mesija izvukla 1:1. “Možda je Čelzi imao bolje šanse, ali uglavnom se branio protiv nas. To svi rade kada igraju protiv Barselone. Sada očekujemo sličan scenario kao u prvoj utakmici, ali ovoga puta sa publikom na našoj strani”, poručio je lijevi bek Barse Đordi Alba. Bedem Čelzija očekuje i trener Barselone...

Od dvojice velikih majstora mnogo toga će zavisiti: Eden Azar i Lionel Mesi

32

“Čelzi je jak protivnik, posebno u odbrani i veoma homogen. Nadam se da ćemo biti na nivou i proći dalje”, istakao je Ernesto Valverde.

■ konte tre-

ner zA domAću upotrebu?

Antonio Konte je bez sumnje jedan od najboljih stručnjaka na svijetu, ali od kada je uplovio i trenerske vode, prati ga “evropsko prokletstvo”, pošto još nije osvojio nijedan trofej u takmičenjima koje organizuje Uefa. Sa Juventusom je započeo dominaciju u Italiji, koja i danas traje, ali je sa bjankonerima jednom ispao u četvrtfinal u LŠ, a jed-

meča odigrala je barsa protiv englesKih timova na nou Kampu. upisala je 19 pobjeda, 11 remija i samo dva poraza

nom čak i u grupnoj fazi, da bi nakon toga bio zaustavljen u polufinalu Lige Evrope. Kao selektor Italije zastao je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Sa Čelzijem je već pokorio Englesku, a večerašnji duel sa Barsom će pokazati da li je i dalje samo trener za “domaću upotrebu” ili je vrijeme i za evropske priče. “Spremni smo da patimo, kao što je bio slučaj u prvom meču, kada smo skoro bili savršeni. Nemamo veliko iskustvo, mnogi moji fudbaleri igraju drugu sezonu u Ligi šampiona i neophodno je da iskoristimo svaku priliku”, najavio je Konte večerašnji revanš.

posljednja tri puta onaj tim koji Bi u duelu Barse i čelzija proŠao dvomeč noakut faze na kraju je osvojio ligu Šampiona


52

SPORT

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Još 100 dana Još

92

dana SERIJAL DN: BRAZIL 1950.  POVRATAK NAJBOLJEG FUDBALA POSLIJE 12 GODINA

ŠOK: MARAKANACO KAO SMAK SVIJETA

⌦ Uroš Radulović Strava i užas Drugog svjetskog rata je okončana, pehar je sačuvan u kutiji za cipele i opet je bilo vrijeme za fudbal. Evropa, sva u ruševinama, nije mogla treći put uzastopno da bude domaćin Mundijala, zato FIFA bira Brazil koji je zbog raznih peripetija na kraju ugostio svega 13 selekcija.

Trenutak kad Giđija na krcatoj Marakani šalje loptu u mrežu Brazilaca za 2:1

■ NE MOŽETE

FUDBALA BOSI

Kvalifikacije su bile katastrofalne – selekcije koje su se plasirale su odustajale, pa su mjesta nuđena onima koji su ranije eliminisani, međutim ni oni nijesu mogli, ili željeli da se upute u zemlju kafe, sambe i fudbala. Opet nije bilo Argentine jer su se posvađali sa rukovodstvom Brazila, Turci se nijesu pojavili iz ekonomskih razloga, htjela je da odustane i Italija, jer je dvostrukom i tada aktuelnom šampionu planete u ratu poginulo čak osam reprezentativaca. Ipak, FIFA se potrudila da „azuri“ dođu u Brazil, ali njihov sastav nije mnogo obećavao. Njemačka i Japan su bili pod sankcijama pa je logično što nijesu igrali. Ali, Indija je najbizarnija scena – Indijci su

BRAZILCI SU NAKON OVOG MUNDIJALA ODLUČILI DA PROMIJENE DRESOVE. TADAŠNJE BIJELE MAJICE SA PLAVIM OKOVRATNIKOM SU ZAMIJENILI BOJAMA KOJE DANAS LAKO PREPOZNAJEMO. NIJESU POGRIJEŠILI.

okrenuli leđa prvenstvu nakon što im organizatori nijesu dozvolili da igraju bosi. Na kraju, iz Južne Amerike su igrali Brazil, Urugvaj, Čile, Paragvaj i Bolivija, tu su bile SAD, a preko Atlantika su stigli Jugoslavija, Švajcarska, Španija, Engleska (po prvi put jer je prethodno odbijala da prizna FIFA), Švedska i Italija. Znači, nedostajali su Indijci, reprezentacija Francuske koja je odbila poziv, te Škotska. Škoti su kroz kvalifikacije (između četiri selekcije Velike Britanije) kao finalisti izborili plasman, ali su rekli da će putovati samo ako pobijede Englesku – nijesu trijumfovali, ali su ispunili riječ.

■ GRUPA SA DVIJE

REPREZENTACIJE

Tako je knjiga spala na 13

8

i tako se birao pobjednik! Brazilci i Španci su morali dobro da se pomuče (imali za protivnika po tri selekcije), Švedska je iznenadila Italiju, a Urugvaj je tek deset dana nakon početka Mundijala igrao sa Bolivijom, demolirao je sa 8:0.

Golova je postigao najbolji strijelac turnira, brazilski napadač Ademir.

■ NEVJERICA –

slova, a plan je bio 16 ekipa sa po četiri tima u grupi. FIFA se našla u velikim problemima pred organizaciju turnira, tako da na kraju nije bilo ni polufinalnih, ali ni finalnog meča! Zašto? Odlučeno je da će biti četiri grupe, s tim što su u prve dvije bile po četiri reprezentacije, u trećoj tri, a u četvrtoj dvije samo Urugvaj i Bolivija! Svi pobjednici grupa su se nalazili u finalnoj grupi, gdje je svako igrao protiv svakog

Brazil je bio spreman da proslavi pehar sa svojim ljubimcima. „Karioke“ su plesale protiv Šveđana (7:1) i Španije (6:1), a u posljednjem kolu im je bio dovoljan bod protiv Urguvaja koji je prethodno iščupao remi sa Španijom (2:2) i pet minuta prije kraja okrenuo Šveđane (3:2). Došlo je vrijeme za takozvano finale, posljednji meč na Mundijalu za koji je prodato 170.000 ulaznica, a nezvanični podaci ka-

URUGVAJ PRVAK!

BRAZIL

1

Friasa 47’

URUGVAJ

2

Skjafino 66’, Giđija 79’

Barbosa Maspoli M. Gonzales Augusto Tehera Žuvenal Gambeta Bauer Varela Danilo R. Andrade Bigode Perez Žair Skjafino Zizinjo Giđija Friasa Moran Čiko Migez Ademir Selektor: Huan Lopez Selektor: Fontana Flavio Košta RIO DE ŽANEIRO – Datum: 16. jul 1950. Stadion: Marakana. Gledalaca: 173.850. Sudija: Džordž Rider (Engleska).

žu da je bilo 205.000 Brazilaca! Svi su mislili da Urguvaj nema ni promil šanse, a razloga je bilo mnogo. Brazilci su prethodne mečeve odigrali mnogo bolje, Urusi su se provlačili i ovo im je bio tek drugi šampionat svijeta. Ishod – šok za domaćina, rezutat 1:2! Ništa nije ni mirisalo na takav rezultat, pogotovo kada je Friasa doveo Brazilce u prednost. Ipak, hrabri protivnik je izjednačio golom Skjafina, a onda je Giđija ućutkao domaćina. Kada se čuo posljednji sudijski zvižduk nastao je tajac, samo su se radovali Urugvajci, a nije bilo muzike, govora, ceremonije... Hitna pomoć je zbrinula 169 pacijenata, selektor Brazila Flavio Košta je prerušen u časnu sestru napustio stadion, a fudbaleri postali predmet mržnje u zemlji. Čuveni, simbolično nazvani Markanaco i danas se pamti kao najveća fudbalska tragedija. „Tišina je bila morbidna, neizdrživa“, govorio je predsjednik FIFA Žil Rime koji je po terenu tražio kapitena Urugvaja Varelu da bi mu uručio pehar.


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

SPORT

53

LŠ, 10. KOLO: VATERPOLISTI JADRAN CARINA GOSTI PRO REKA

JADRAN UČI U ĐENOVI da dobro otvorimo utakmicu i da što duže držimo neizvjesnost. To je lakše reći nego uraditi, ali vjerujem da ćemo iz ove utakmice iza-

GRUPA A 16.30h Olimpijakos - OSC 17.15h Dinamo M - Barseloneta 18.30h Jug - Breša 18.30h Partizan - Hanover 1. Olimpijakos 2. Barseloneta 3. Breša 4. Jug 5. Dinamo M. 6. OSC 7. Hanover 8. Partizan

9 9 9 9 9 9 9 9

7 5 5 5 4 2 2 0

1 3 2 1 4 1 0 0

1 1 2 3 1 6 7 9

22 18 17 16 16 7 6 0

GRUPA B 18.30h 18.30h 18.30h 20.30h 1. Pro Reko 2. Eger 3. Solnok 4. Špandau 5. Jadran HN 6. Steaua 7. Sabadelj 8. Alfen

Eger - Špandau Steaua - Sabadelj Solnok - Alfen Pro Reko - Jadran 9 9 9 9 9 9 9 9

8 6 6 6 4 3 2 0

0 1 0 0 1 0 0 0

1 2 3 3 4 6 7 9

24 19 18 18 13 9 6 0

Juriš na moćni Pro Reko: Vladimir Gojković sa svojim igračima

Veterani zgrabili 18 medalja

I sljedeće sezone Budućnost i Mornar će biti naši predstavnici u ABA 1 ligi: Petar Popović i Uroš Luković

PLASMAN U ABA 1 SAMO IZ ABA 2 LIGE

Bez proširenja ABA lige

Juče je u Beogradu održana Skupština ABA lige, a novost je da plasman u elitni rang regionalne košarkaške lige više neće moći da se izbori preko nacionalnog ključa, već isključivo iz Druge ABA lige. Kada je u pitanju broj učesnika ni tu nije bilo promjena, pa će Prvu ABA ligu i naredne sezone činiti 12 klubova i to naši Budućnost Voli i Mornar, kao i Cedevita, Cibona, Crvena zvezda, FMP, Igokea, Mega Bemaks, Partizan, Olimpija, Zadar i šampion Druge ABA lige - po-

ći još bolji kao tim”, dodao je Gojković. Aleksandar Ivović, Filip Filipović, Dušan Mandić, Stefano Tempesti i ostale zvijezde stajaće večeras na drugoj strani bazena... “Teško im je fizički parirati, imaju igrače koji su veoma moćni jedan na jedan i tu nam šanse nisu velike. O pojedinačnom kvalitetu rivala je suvišna svaka priča, a bio bih zadovoljan kada bismo ponovili igru iz prve dvije četvrtine prve utakmice u Igalu”, zaključio je Gojković. Nakon duela sa Rekom, Jadran očekuju četiri odlučujuća kola za plasman na F8, tačnije očekuje ih teška, ali ne i nemoguća misija. Protiv Steaue, Egera i Alfena moraće da spuste zaostatak za Špandauom na minus tri (trenutno je minus pet), a onda protiv tog rivala u Berlinu da traže plasman u Đenovu. K.B.

BALKANSKO ATLETSKO PRVENSTVO U BEOGRADU

Foto: ABA

Grad koji će biti domaćin završnog turnira Lige šampiona večeras će ugostiti crnogorskog prvaka. Vaterpolisti Jadran Carina u Đenovi igraju protiv moćnog Pro Reka - biće to duel 10. kola Lige šampiona. Biće to i posljednji duel u kojem momci Vladimira Gojkovića neće imati nikakav imperativ, pošto ih u posljednje četiri runde grupe B očekuju bitke u kojima će pokušati da izbore povratak u Đenovu - tačnije plasman na fajnal-ejt. “Meč sa Pro Rekom, prije svega, treba da bude dobra škola za nas”, jasan je trener Jadrana Vladimir Gojković. “Tako smo prišli i meču sa Solnokom u prošlom kolu - da odigramo najbolje što možemo i probamo da nešto uradimo”. Solnok je možda aktuelni šampion Evrope, ali strateg tima sa Škvera smatra... “Mislim da će nam protiv Pro Reka biti još teže, a na nama je da se nadamo,

bjednik fajnal-fora. Upravo će fajnal-for Druge lige otići u istoriju, pa će se sljedeće sezone igrati plej-of. Od sezone 2018/19 pretposljednji tim Prve ABA lige i drugoplasirani tim Druge ABA lige igraće baraž za plasman u Prvu ABA ligu. Klubovi koji ispadnu iz Prve ABA lige imaju zagarantovano mjesto u Drugoj ABA ligi, dok će se ostali učesnici nižeg ranga određivati na osnovu rezultata u nacionalnim šampionatima. Svaka zemlja će imati po dva predstavnika. K.B.

Beograd je u vikendu za nama bio domaćin Trećeg balkanskog prvenstva u atletici, a 11 crnogorskih takmičara iz glavnog grada Srbije vratilo se sa 18 medalja. Zlato su “zagrizli” Gojko Banjević (60m), Anđelka Milošević (1.500m), Rada Miladinović (1.500m), Lazar Sekulić (dvije zlatne medalje na 400m i 800m).

Zlatne medalje u Beogradu su osvojili Gojko Banjević, Anđelka Milošević, Rada Miladinović i Lazar Sekulić Srebrne medalje osvojilu su Gojko Banjević (troskok), Lazar Sekulić (60m i 200m),

Naši veterani sa Balkanskog prvenstva u Beogradu

Dragutin Radoičić (400m), Milan Vujičić (3.000m), Dragoljub Koprivica (dvije srebrne na 1.500m i 3.000m), Anđelka Milošević (800m) i Dejan Živković (bacanje kugle). Bronze su iz Beograda donijeli Milan Vujičić (1.500m), Slavoljub Miladinović (na 1.500m i na 3.000m) i Anđelka Milošević (400m). K.B.


54

SPORT

SRIJEDA, 14. 3. 2018.

Foto: Druga ABA liga

FIBA EVROPA KUP 1/8 FINALA, REVANŠ  MORNAR VEČERAS 20.30H

RECEPT ZA ČETVRT POLAKO TOPIMO N

⌦ Miloš Antić Slavlje Lovćena u Župi

DRUGA ABA LIGA: TEODO BEZ ŠANSI

Lovćen slavio u zalivu Meč u 20. kolu Druge ABA lige nije imao takmičarskog značaja (oba tima nemaju šansi za fajnalfor), ali je najavio žestoke okršaje u završnici domaće Erste lige. Košarkaši Lovćena savladali su Teodo u crnogorskom derbiju Druge ABA lige - 90:86 u Tivtu. Tokom duela u “Župi” dva rivala su se nekoliko puta smjenjivala u vođstvu, a čini se ključnu seriju (14:2) gosti su napravili u posljednjoj četvrtini kada su otišli na 75:64. Zaprijetio je Teodo još jednom (77:76), ali su Cetinjani novom serijom (7:0) završili priču u zalivu. Najbolji u pobjedničkom timu bio je iskusni Aleksa Popović sa 26 poena i 10 skokova, a pratili su ga Miloš Latković (18 poena) i Vasilije Knežević (12).

TEODO

LOVĆEN

86 90

21 13 28 24 17 26 18 29 Teodo Hadžibegović 13 Vušović 5 M. Popović 18 Radonjić Vučurović 2 Savić 15 Sekulović 6 Bakić 2 Kaluđerović Abramović 25

Lovćen Latković A. Popović Bogdanović Radunović Vrbica Baćović Lopičić Jelenić Albijanić Knežević Borilović

18 26 7 9 4 2 5 7 12 -

TIVAT - Dvorana: “Župa”. Gledalaca: 250. Sudije: Mitrovski (Makedonija), Terlević, Paić (Hrvatska). Na drugoj strani najefikasniji su bili Miloš Popović sa 18 i Milovan Savić sa 15 poena. K.B.

Razbijanje MZT-a i maestralan završetak ligaškog dijela ABA lige, polufinale sa Zvezdom u mislima, ali prije toga evropske obaveze - Mornar večeras (20.30h) dočekuje Ostende, sa željom da izbori plasman u četvrtfinale FIBA Evropa kupa. A za plasman u Top 8 izabranicima Mihajla Pavićevića nije dovoljna bilo kakva pobjeda nad Belgijancima, već - s obzirom na poraz 84:71 na obali Sjevernog mora - za feštu u Baru potrebno je napraviti 14 poena razlike. “Cilj je naravno plasman u četvrtfinale FIBA Kupa Evrope”, rekao je bek Mornara Brendis Rejli Ros za Sport Klub, svjestan težine večerašnjeg zadatka. “Igramo protiv disciplinovane ekipe, pokrivene na svim pozicijama. Dobro se snalaze u pozicionoj igri, isto tako i u tranziciji.” Mornar je u prvom meču u Verslujs domu u Ostendeu imao aktivan rezultat do pred kraj meča, ali je serijom grešaka došao u situaciju da u Topolici mora da juri veliki zaostatak. “Pokazali smo i na njihovom parketu da možemo da

im pariramo. Ogroman hendikep je izostanak Lukovića, ali vjerujem da pred našom publikom možemo do velikog rezultata. Ustalom, više puta tokom ove sezone pokazali smo da možemo tokom meča da istopimo dvocifreni minus i stignemo do trijumfa.” Ostende je u našu luku stigao nakon serije od sedam vezanih pobjeda, od čega je posljednja bila u finalu nacionalnog Kupa (nakon produžetka naš Vlado Mihailović i družina savladali su Belfius Mons). Izabranici hrvatskog stručnjaka Darija Đerđe nabildovali su samopouzdanje do maksimuma. “Opasni su, imaju nekoliko odličnih košarkaša”, ističe Ros, misleći pritom prvenstveno na Majersa, Lasisija, Đorđevića i Salumua. “Ipak, očekujem punu Toplicu, vjetar u leđa od strane navijača i plasman u TOP 8. Onda možemo ako hoćete da pričamo o Zvezdi”, optimista je tridesetjednogodišni bek, nekadašnji član Univerziteta Južna Korolina. Topolica - 20.30h. Prava pozivnica za navijače da podrže Mornar u jurišu na čudo. Ovi momci su sjajnim igrama i rezultatima ove sezone podršku apsolutno zaslužili.

RTCG 2 17:50h

NE PROPUSTITE Kakav spektakl na Nou Kampu. Barselona i Čelzi - oči u oči u borbi za četvrtfinale Lige šampiona. Prve meč i rezultat 1:1 garanruju spektakl i veliku borbu u Kataloniji večeras. Diretktno na SK1 Crna Gora.

ARENASPORT 3 Budućnost Bemaks – Montana, košarka (ž)

ARENASPORT1 13:00h 15:30h 18:00h 20:30h 01:45h

Javor – Partizan, fudbal Mačva – Crvena zvezda, fudbal Bešiktaš – Bajern Minhen, fudbal Tenerife – Mursija, košarka Atletiko M. – Figuirense, fudbal

ARENASPORT 2 17:00h PSŽ – Anže, fudbal 20:30h Pro Reko – Jadran Carine, vaterpolo

14:00h 16:00h 18:00h 20:30h

Mladost – Iskra, fudbal Real Madrid – Čelsi, omladinska LŠ Banvit – Nanter, košarka Strazbur – Neptunas, košarka

ARENASPORT 4 15:30h Osijek – Inter Z, fudbal 18:00h Juventus – Atalanta, fudbal 20:00h Dinamo Pančevo – Zagreb, rukomet 00:00h Dalas – Toronto, hokej

ARENASPORT 5 18:00h

Karšijaka – PAOK, košarka


SRIJEDA, 14. 3. 2018.

H JURI 14 POENA RAZLIKE PROTIV OSTENDEA

TFINALE? DA NJIHOV PLUS

Brends Rejli Ros na prvom meču protiv Ostandea u Belgiji

SPORTKLUB 1 20.45h 23:25h

Barselona - Čelzi ATP i VTA Indijan Vels

SPORTKLUB 2 19:00h

ATP i VTA Indijan Vels

SPORTKLUB 3 15:00h 20:30h 01:05h 03:15h

Salavat – Avangard, hokej Bajern M. – Uniks, košarka Tauro – Amerika, fudbal Čivas – Sijetl, fudbal

SPORTKLUB 5

WABA SUPERLIGA

Ko će kriti karte pred fajnal-for?

Budućnost Bemax i Montana večeras (19 sati) će u Podgorici (Univerzitetski sportski centar) odigrati prvi od dva meča koja ih očekuju u narednih desetak dana. Ovaj večerašnji igra se samo za prestiž, a onaj 24. marta u Montani u polufinalu fajnal-fora Regionalne lige je meč sezone i za jedan i za drugi tim. U plavom taboru, prirodno, na večerašnji duel gledaju kao na idealnu pripremu za ono što ih čeka 24. marta u Montani. “I pored činjenice da meč praktično nema rezultatski značaj (“vučice” mogu da budu prve samo u slučaju senzacije u Zagrebu, gdje lider Celje gostuje ekipe Trešnjevke) tražićemo pobjedu kojom bi zaključili nastup u Superligi i napravili pravu uvertiru za fajnal-for, gdje ćemo se sresti ponovo sa njima. Biće interesantno vidjeti ko će kriti karte”, istakao je trener “plavih” Goran Bošković. Montana je u jedinom odmjeravanju snaga ove sezone savladala Budućnost u Bugarskoj 67:61. “Želimo pobjedu, mada smo svjesne da neće biti lako. Montana je dobra ekipa, ima dosta kvalitetnih igračica, posebno je jaka na centarskim pozicijama, ali ključ uspjeha biće naša odbrana”, poručuje reprezentativka BiH iz redova Budućnosti Nikolina Džebo. M.A.

19:00h ATP i VTA Indijan Vels

SPORTKLUB 6 20:30h

Ređo Emilia – Zenit, košarka

EUROSPORT 10:00h Alpsko skijanje, Ore 11:45h Alpsko skijanje, Ore 15:00h Nokere Koerse, biciklizam 17:15h Ski skokovi, Trondhajm

EUROSPORT 2 12:45h 16:00h

Nordijska kombinacija, Trondhajm Nordijska kombinacija, Trondhajm

55

SPORT

DN TIP BEŠIKTAŠ BAJERN

2

Možda je već završio posao oko prolaska u četvrtfinale, ali Bajern je velikan i večeras će juriti trijumf i u paklu Istanbula.

Na današnji dan

1978.

LETEĆI HOLANĐANIN

Rođen Piter van der Hogenband, legendarni holandski plivač. Leteći Holanđanin je osvojio tri olimpijska zlata na trkma na 100 i 200 metara u Sidneju 2000. i Atini 2004. Bazen u Ajndhovenu na kojem su vaterpolisti Crne Gore 2012. osvojili srebro nosi njegovo ime.

Izdavač: Dnevne novine d.o.o. Prvi broj izašao 10. oktobra 2011. Ul. 19. decembar br. 5, Južna tribina stadiona pod Goricom

Nenad AMIDŽIĆ, izvršni direktor (nenad.amidzic@dnovine.me) Vesna ŠOFRANAC, glavni i odgovorni urednik, Goran POPOVIĆ, zamjenik glavnog i odgovornog urednika

(desk@dnovine.me) Vikend izdanje: Samir RASTODER samir.rastoder@ dnovine.me Politika: Mili PRELEVIĆ (politika@dnovine. me), Ekonomija: Bojana DESPOTOVIĆ (bojana.despotovic@ dnovine.me) Hronika: Nataša PAJOVIĆ (hronika@dnovine.me), Društvo: Bojana PEJOVIĆ (drustvo@dnovine.me), Crna Gora: Željko VUKMIROVIĆ (crnagora@dnovine.me), Kultura: Jelena BOLJEVIĆ (kultura@dnovine.me) , Svijet: Nikola MIJUŠKOVIĆ (svijet@dnovine.me), Zabava: Filip JOVOVIĆ (zabava@dnovine. me), Sport: Miloš ANTIĆ (sport@dnovine.me)

redakcija@dnovine.me


zanimljivo

aktuelno Naši istraživači citiraNi 51.830 puta

Raste Rejting UCg na google sCholaRU

Darmanović na sastanku sa Del Monakom

DarmaNović - Del moNako

ItalIja pouzdan partner Crnoj GorI Italija će nastaviti da bude prijatelj i partner Crnoj Gori, kako u kontekstu daljeg razvoja bilateralnih odnosa, tako i na putu prema članstvu u Evropskoj uniji, kazao je italijanski ambasador Vinćenco Del Monako. On je juče, tokom oproštajne posjete Ministarstvu vanjskih poslova, rekao da je zadovoljan što je bio u prilici da svjedoči isto-

rijskim uspjesima i razvoju Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je izrazio zahvalnost Del Monaku na posvećenom i konstruktivnom pristupu snaženju međudržavnih odnosa i ličnom doprinosu jačanju saradnje dvije države. Kako je istakao, Italija je uvijek bila prijatelj i podržavalac Crne Gore u integracionim procesima. A.N.

Istraživači sa Univerziteta Crne Gore valorizovali su svoj rada kroz broj citata na Google Scholar-u koji trenutno iznosi 51.830, sa registrovanih 246 naloga, saopšteno je iz ove obrazovne institucije. “U prethodnom izvještaju koji je bio dostupan u julu 2017.godine, a na kojem je Univerzitet Crne Gore bio rangiran na 1.594 poziciji, broj citata je iznosio samo 19.937. Nakon preduzetih aktivnosti na nivou cijelog Univerziteta u cilju povećanja vidljivosti naših istraživača,

Univerzitet Crne Gore

broj citata istraživača sa Univerziteta Crne Gore je povećan za čak 31.893

arkaNzas

rodIla svoG unuka Kajla Džons iz Arkanzasa očajnički je željela dijete sa svojim suprugom Kodijem . Od 2012. godine kada su se vjenčali pokušavali su da prošire poro-

da svom sinu i snahi ispuni želju. Trudnoća u slučaju Peti, koja je napunila 49 godina, bila je visokorizična, ali je prošla u najboljem redu. Krajem 2017. godine na svijet je došao maleni Kros Alen Džons, koga je zapravo rodila njegova baka.

dicu na sve načine, ali bezuspješno. Potraga za ženom koja bi iznijela trudnoću bila je bezuspješna, sve dok Kodijeva majka Peti Reseker nije odlučila

Dženi

u periodu od jula 2017. do marta 2018. godine”, navode iz UCG. M.I.

Podgorica: akcija za bezbjeDNost Djece

Nova ograda na Bulevaru Ivana Crnojevića Agencija za stanovanje Glavnog grada Podgorica izradila je i postavila na Bulevaru Ivana Crnojevića 80 metara zaštitne ograde na dijelu u blizini jednog dječjeg igrališta. Ograda je postavljena u sklopu akcije koju su pokrenuli stanari okolnih zgrada, a pod nazivom „Zelena zona za djecu i penzionere“.Podsjećanja radi, učešće u akciji krajem prošle godine su uzeli Glavni grad i gradska preduzeća „Zelenilo“ , „Čistoća“ i „Komunalne usluge“. Ograda je postavljena sa ciljem povećanja bezbjednost prije svega djece. (Pg biro)

NeobičNo pravilo restoraNa u Nju orleaNsu

Bijelci plaćaju oBroke duplo skuplje U jednom restoranu u Nju Orleansu pristojan obrok košta nešto više od 25 eura ako ste bijelac, dok će pripadnici drugih rasa isti obrok platiti upola manje. Radi se o sociološkom eksperimentu kuvara Tandi Veja, koji uz svoju nigerijsku hranu gostima poslužuje i lekciju o rasnoj nejednakosti. Na ovaj se eksperiment odlučio nakon što je otkrio da su prosječni prihodi bijele porodice u Nju Orleansu, čak 54 posto veći nego prihodi afroameričkih porodica. On je objasnio da to nije obaveza, već da svakoj bijeloj mušteriji ponudi da plati višu cijenu kako bi ukazao na rasnu nejednakost.

Dnevne novine 14. mart 2018.  

Dnevne novine 14. mart 2018.

Dnevne novine 14. mart 2018.  

Dnevne novine 14. mart 2018.