Fotballtreneren #2 2019

Page 1

NR. 2 • JUNI 2019 • 33. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

M A R C E LO B I E LSA

MYTENE – METODENE – FILOSOFIEN NFT ÅRSRAPPORT 2018 • REFLEKSJONER FRA SPANIA-KONFERANSE CUPFINALESEMINARET 2019 • KEEPERE SOM VÅGER VIL PREGE FRAMTIDA NYTT TRENERSEMINAR I TRONDHEIM • FEEDBACK I FOTBALL • NFF OG NTF MED SPENNENDE SAMARBEID • SMÅLAGSSPILL GJØR SUSEN • OM POSISJONSSPILL

FOTO: NTB SCANPIX

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

1


2

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


INNHOLD Lederen side 5

NFF og NTF samarbeider om fagseminarer side 49 – 54

Teddys corner side 6 – 7

Om posisjonsspill side 57 – 58

NFT årsrapport 2018 side 9 – 20

Smålagsspill gjør susen side 60 – 61

NFTs årsmøte side 25

Feedback i fotball side 63 – 65

Bielsa-seminar side 28 – 29

NFFs trenersatsting I Midt-Østen side 66 – 67

Trenerprofil: Marcelo Bielsa side 31 – 40

CEMO er ny NFT-partner side 68 – 69

Fotballkonferanse i Spania side 43 – 46

Skrim gir bort utstyr til MYSA side 71

Cupfinaleseminaret 2019 side 73 – 76 Nytt seminar i Trondheim side 77 Gratis trenerkurs i Mathare-slummen side 78 - 79 Kurt Hegre om fremtidens keepere side 81 – 86 Juristene side 89 – 91 Minneord – Joar Hoff side 92 - 93 NFT-nytt Siden Sist side 95 - 97

FOTBALLTRENEREN - MEDLEMSBLAD FOR NORSK FOTBALLTRENERFORENING

STYRET I NFT LEDER ELIN NICOLAISEN 952 40 445 • elin.nicolaisen@tromsfylke.no NESTLEDER MATHIAS HAUGAASEN 905 89 188 • mathias.haugaasen@nih.no TILTAKSLEDER KNUT KJARTAN TØRUM 930 87 065 • knut.torum@gmail.com

I SAMARBEID MED

WWW.FOTBALLTRENEREN.NO ANSVARLIG REDAKTØR IVAR THORESEN 907 40 551 ivar.thoresen@fotballtreneren.no WEBMEDARBEIDER TEDDY MOEN 918 85 123 teddy.moen@fotballtreneren.no WEBMEDARBEIDER REIDAR SCHJEI 932 57 318 reidar.schjei@fotballtreneren.no

JURIDISK KONSULENT ADVOKATFIRMAET HJORT DA Besøksadresse: Akersgata 2, 0105 Oslo. Postadresse: Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. 22 47 18 00. Kontak: Advokat/partner Claude A. Lenth. 22 47 18 00, 916 88 978 • cal@hjort.no

PR-KONSULENT/ANNONSER: FOTBALLKONSULENT GESON 911 15 705 • geson@fotballtreneren.no www.hat-trick.no

FOTBALLTRENEREN REDAKTØR IVAR THORESEN 907 40 551 ivar.thoresen@fotballtreneren.no

MEDLEM AV

PRODUKSJON OG TRYKK FOTBALLTRENEREN Grafisk utforming: DMT as, Steia 14, 2560 Alvdal • 62 48 97 08 www.dmt.no • Trykk: 07media

SAMARBEIDSPARTNERE

07

M

Pantone 186 C

Pantone 281 C

RKET TRY K ME RI KE

MIL JØ

OFFISIELT ORGAN FOR

STYREMEDLEM MARGUNN HAUGENES 404 95 012 • margunn_h@hotmail.com STYREMEDLEM STIAN THETING 976 68 725 • stian.theting@silfotball.no 1. VARAMEDLEM DAG OPJORDSMOEN 970 77 069 • dag@toppfotballsenter.no 2. VARAMEDLEM BJØRN FRODE STRAND 928 17 890 • bjorn.frode.strand@gmail.com

ED

79

NFT ADMINISTRASJON NORSK FOTBALL-TRENERFORENING DAGLIG LEDER TEDDY MOEN Postboks 8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S. 918 85 123 • org.nr.: 971 267 895 teddy.moen@fotballtreneren.no KONSULENT MEDLEMSREKRUTTERING ROLF AAGE BØRRESEN 489 92 445 rolf.aage.boerresen@fotballtreneren.no KONSULENT NFT-PROSJEKTER JAN OTTO SOLBERG 938 58 224 jan.otto.solberg@fotballtreneren.no

IA – 2041

03

50 % Black

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

3


4

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


LEDEREN

Nylig var jeg så heldig å få være tilskuer og mamma i en av Nord-Norges største breddefotballturneringer. Å kunne gå rundt å observere, kjenne på gleden av å tilhøre fotballfamilien er en sterk følelse. Å ta en kopp kaffe og en fotballfaglig samtale med noen du ikke har sett på lang tid, heie frem favorittlaget ditt, lukte svette drakter, tørke tårer eller rett og slett bare være til stede. Det er da man forstår verdien og gleden av å være en del av et mye større fellesskap som fotballen er.

Opplevelse til ettertanke

AV ELIN NICOLAISEN LEDER NFT

Men – og det er et stort men – når man kan gå rundt slik jeg gjorde i helgen er det ikke fritt for at jeg også bruker tid til å observere ulike trenerstiler og hvordan den enkelte utøver sin trenergjerning. Og i de aller fleste av kampene ser jeg engasjerte, flinke trenere som ønsker å utvikle fotballen videre. Det gjør meg stolt når jeg ser trenere som behandler både med- og motspillere med respekt og anerkjennelse. Det er Fair-Play! Men – og det var det menet igjen-... I en av kampene i ungdomsfotballen G15/16, i en semifinale, opplever jeg en trener som kun er ute etter å ødelegge spillet for motstander. Måten det gjøres på er språklig mobbing av den antatt beste spilleren på motstanderlaget, under kampen. Det ender med at den aktuelle spilleren går gråtende av banen før kampslutt og er utrøstelig i en times tid i etterkant. Og dette er en gutt som spiller A-lagsfotball til vanlig, og som er det man kategoriserer som en sterk spiller. Hva skjedde egentlig? Er du som trener villig til å «gå over lik» for å vinne kamper? Er det å vinne så viktig at det å ødelegge en kamp for en 16-åring var så viktig at du trykket på alle de knapper du som

OFRER ALT: NFT-leder Elin Nicolaisen skriver om en trener-opplevelse til ettertanke, og en trener som tar alle midler i bruk for å vinne. Så langt fra fair play som det går an å komme. Illustrasjonfoto: Ivar Thoresen

voksenperson har, og etter kampen sitter igjen med en god følelse? Jeg bare spør. Jeg blir i alle fall tydelig provosert over slik hendelser og ber om at vi alle jobber for å unngå slike situasjoner i norsk fotball. Vi kan ikke være bekjente med at enkeltindivider kan få gjøre som de vil uten at det får konsekvenser for dem. Slike episoder gjør meg trist og gjør meg overbevist om at den jobben som NFF og vi i NFT er satt til å gjøre, blir enda viktigere. Og i første omgang jobber vi nå med ny strategi – og handlingsplan for 2020 -2023 i NFT. Vår oppgave er først og fremst å sikre våre trenere i Norge den beste trenerutdanningen og etterutdanningen som er mulig. I tillegg ønsker vi at både bladet du leser nå, nettsiden og ikke minst

Cupfinaleseminaret er med på å utvikle nettopp deg som fotballtrener på ulike nivåer i norsk fotball. Profesjonaliseringen av fotballtrenere på ulike nivåer gjør også at NFT sin rolle som fagforening er viktigere enn noen gang. Det innebærer i tillegg at vi i NFT fremover vil jobbe enda bedre for å styrke det reelle stillingsvernet til trenerne i norsk fotball og at man vil fortsette arbeidet med å få på plass flere og bedre trenerkontrakter. Ønsker dere alle lykke til med utviklingen av egen trenergjerning. Husk bare på at det er barn og ungdom som er fremtiden også i norsk fotball. Da må vi som er voksenpersoner kunne opptre profesjonelt i samsvar med de normer og verdier som norsk fotball står for. FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

5


HVORDAN TA DE NESTE STEGENE? Denne våren har Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball-sport sammen arrangert tre fagseminar til utlandet for utviklingstrenere under tematikken «Referanser». Hensikten har vært å tilby treneren arenaer hvor man kan få kalibrert sin forståelse av hva BRA er, sett opp mot et internasjonalt nivå.

6

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


TEDDYS CORNER

med flere ressurser, større utvalg og med lengre tradisjoner. Det ble bekreftet gjennom observasjon og erfaringsutveksling både i Italia og Irland.

AV TEDDY MOEN DAGLIG LEDER NFT

Seminarene ble avholdt i forbindelse med U15-turneringen «Torneo delle Nazioni» i Italia (27. april til 1. mai), Europamesterskapet for U17 i Irland (2.- 6. mai) og Verdensmesterskapet for U20-landslag i Polen (22. – 26. mai). Til sammen 120 trenere fra 23 toppklubber og 18 kretser var med. Et imponerende antall! Undertegnede fikk anledning til å være med på de to første tiltakene. Program, forpleining, logistikk, og det faglige innholdet var glimrende. Her var alt lagt til rette for å bygge kunnskap og kompetanse. Og nettverk. Det er flott å kunne observere at Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund jobber stadig tettere sammen for å skape arenaer hvor trenere både kan la seg inspirere og ikke minst lære av hverandre. Vi er på vei til å utvikle et bra fagmiljø hvor respekt og delingskultur er viktige ingredienser. Å bygge et fagmiljø på tvers av klubber og organisasjonslinjer er en viktig nasjonal oppgave om vi som fotballnasjon skal ta større steg. Dette kan også bli et viktig konkurransefortrinn for norsk fotball opp mot større nasjoner. FORTSATT EN VEI Å GÅ De tre referanseseminarene denne våren var en konkretisering av disse felles ambisjonene. Akademiklassifiseringen i toppklubbene og utviklingen av Landslagsskolen gjennom NFF, har vist seg å være gode instrument i arbeidet med å heve kvaliteten i spillerog trenerutviklingsarbeidet. Norsk fotball har vist seg å ta gode steg de siste årene. Men det er fortsatt avstand opp mot de beste nasjonene

SATT I STREKK Man behøver lang fartstid, masse erfaring og et trent øye for spillet og prestasjoner, om man som trener skal kunne gjøre et skille mellom det som er bra, og det som virkelig er bra, når man observerer unge spillere i aksjon. Derfor er det så avgjørende at utviklingstrenere her hjemme blir utfordret, får reise ut, blir «satt i strekk» for selv å kunne drøfte erfaringene med noen av landets mest kunnskapsrike og erfarne trenere. Jeg er imponert over engasjementet, interessen og viljen mange av våre utviklingstrenere viser på veien mot å bli bedre fotballtrenere. Vi må også applaudere klubber, kretser og forbund som investerer mye i å sende over 100 fotballtrenere på slike dannelse- og utdannelsesreiser. OVERSETTINGEN TIL DET HJEMLIGE MILJØET Dette bør også avstedkomme en forpliktelse hos den enkelte trener som får anledning til å være en del av et slikt program. Og at han (dessverre svært få kvinnelige trenere med!) virkelig sørger for å nyttiggjøre seg kunnskapen og erfaringene fra de internasjonale arenaene inn i det hjemlige miljøet. Det er trenerens ansvar for at kvaliteten i det daglige arbeidet heves. Sikre seg at i møte med spillerne på treningsfeltet, så har man lagt lista

høyere gjennom å være mer direkte og konkret i forhold til forventingene. Rett og slett levere bedre treninger! Da må treneren selv jobbe enda hardere med forberedelser, gjennomføring, evaluering og ikke minst refleksjon rundt innholdet og prioriteringene på treningsfeltet. Gjerne i en god og tett dialog med trenerveileder i klubb, krets eller forbund. IMPONERENDE Man blir imponert når man ser de aldersbestemte landslagene fra Frankrike, Portugal, Italia, Belgia og England i aksjon og på nært hold. Også litt skremt over nivået. Fordi fotballferdighetene, fysikken og mentaliteten de fremviser i ung alder, er overbevisende i forhold til gutter i tilsvarende alder her hjemme. Derfor er det beroligende å høre fra landslagssjef for U21, Leif Gunnar Smerud, og fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland, at vi nå utvikler flere norske unggutter som nærmer seg de beste talentene i Europa. Fortsatt ikke mange, men likevel. Men fordi den sportslige ledelsen i NFF og Norsk Toppfotball-sport vil mye og har ambisjoner på vegne av norsk fotball, er de utålmodige. Det er bra! For det er fortsatt mye å lære samt en rekke steg å ta før en virkelig kan ta opp konkurransen med de beste nasjonene. Dog kan ikke de på toppen gjøre den viktigste jobben, som er å sørge for at kvaliteten på treningsfeltet et bra nok hver dag og hver uke – over mange år. Det er fotballtrenerens ansvar.

«Det å skarpt nok forstå den avgjørende forskjellen mellom noe som kan se ut som bra, og det som virkelig er bra, er en helt grunnleggende forutsetning for å trene unge spillere med potensial til å spille internasjonalt. Det er selve grunnsteinen i alt kvalitativt utviklingsarbeid.» Øyvind Lien S. Iversen, Klubbutvikler sport Norsk Toppfotball – Tilrettelegger Referanseseminarer NTF/NFF våren 2019

INTERNASJONALE REFERANSER: Lagkaptein Leo Skiri Østigård og resten av Norges U20-landslag fikk brynt seg mot topp internasjonale motstand under U20 VM i Polen – et mesterskap som også var arena for ett av tre seminarer for norske utviklingstrenere som NFF og Norsk Toppfotball-sport har arrangert i fellesskap denne våren. Her fra Norges kamp i innledningsrunden mot New Zealand (0-2). Foto: NTB scanpix

SE OGSÅ SIDENE 49-54

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

7


ALWAYS FO RWARD

G OODESS OF SPE E D

8

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


FOR NORSK FOTBALLTRENERFORENING

ARBEIDSÃ…RET 1/1 TIL 31/12 2018 FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

9


SAMARBEID NORGES FOTBALLFORBUND

Det er avholdt diverse møter med utviklingsavdelingen i NFF og markedssiden gjennom året. Tema for møtene har vært:

LEDER: NFT-leder Elin Nicolaisen. Foto: Ivar Thoresen

STYRET

Elin Nicolaisen – leder Mathias Haugaasen – nestleder Knut Tørum – tiltaksleder Margunn Haugenes – styremedlem Ronny Holmedal – styremedlem Dag Opjordsmoen – 1. varamedlem Bjørn Frode Strand – 2. varamedlem

MØTER

Det er avholdt fire ordinære styremøter: • STYREMØTE NR. 1/18: Torsdag 15. januar (Park Inn Airport Hotel, Gardermoen) • STYREMØTE NR. 2/18: Onsdag 21. mars (Meet – Ullevaal Stadion, Oslo) • STYREMØTE NR. 3/18: Tirsdag 11. september (Park Inn Airport Hotel, Gardermoen) • STYREMØTE NR. 4/18: Torsdag 29. november (Meet – Ullevaal Stadion, Oslo) Varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøter. Utover møtene har det vært kontakt mellom styremedlemmer og daglig leder, samt med juridisk støtteapparat, redaktør og nettansvarlig, ansvarlig Cupfinaleseminar, ansvarlig medlemsrekruttering og etterutdanning UEFA B-lisens og leder av valgkomiteen pr. telefon, skype og e-post.

• Formell etterutdanning (EtU) av UEFA Pro- og A-lisens (utvidet Cupfinaleseminar). • Formell etterutdanning (EtU) UEFA B-lisens trenere («gamle» C-trenere/trener-II). • Magasinet Fotballtreneren (innhold for 4 utgivelser og markedsstøtte). • Samarbeidspartnere for NFT sammen med markedssiden i NFF. • Det 30. Cupfinaleseminaret (faglig bidrag og samarbeid rundt EtU). • Innspill fra NFT i forhold til omorganiseringen av den faglige virksomheten i NFF. • Samtaler knyttet til ny samarbeidsavtale mellom NFF og NFT for 2018-2020. Norges Fotballforbund er Trenerforeningens største og viktigste samarbeidspartner. Samarbeidet med NFF er godt og kommer til uttrykk i første omgang i gjennomføringen av EtU på de tre øverste trenerlisensene (under Cupfinaleseminaret) og gjennom magasinet Fotballtreneren og nettsiden fotballtreneren.no. NFT er meget tilfreds med NFFs faglige bidrag til Cupfinaleseminaret, som igjen ble en suksess. NFT synes også den involveringen som ny direktør for elitefotball i NFF, Lise Klaveness, har vist overfor foreningen har vært inspirerende og positiv.

SAMARBEID NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NIH er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av Cupfinaleseminaret. Muligheten til å dra veksler på trener-studentene (fotball) under seminaret er en vinn-vinn situasjon, hvor studentene får verdifull erfaring på arrangement og anledning til å være en del av den største møteplassen for fotballtrenere i norsk fotball. NFT får løst en rekke praktiske oppgaver samtidig som man også blir kjent med en rekke, talentfulle treneremner. NFT jobber med å styrke samarbeidet med NIH ytterligere i årene som kommer. Kan også nevnes at man viet plass til et eget «NIH-tema» i Fotballtreneren nr. 4/2018, i forbindelse med Idrettshøgskolens 50-årsjubileum.

SAMARBEID NORSK TOPPFOTBALL OG NTF-SPORT

Norsk Fotballtrenerforening har vært invitert til en rekke fagmøter med Norsk Toppfotball-sport (tidligere Toppfotballsenteret), og dette har styrket samarbeidet og relasjonen mellom organisasjonene. Daglig leder Teddy Moen var også med som gjest på den faglige turen som NTF-sport sammen med NFF arrangerte til Vaasa i Finland i forbindelse med Europamesterskapet for U19-landslag. Samarbeidet med NTFsport har også bidratt til en styrking av arbeidet det faglige innholdet på Cupfinaleseminaret. Dette kom blant annet til uttrykk gjennom at man sammen arrangerte et eget dagsseminar for hovedtrenerne i Eliteserien og OBOS-ligaen lørdag 1. desember på Thon Hotel Opera.

SAMARBEID ANDRE INTERESSEORGANISASJONER

NFT har gjennomført to møter med Divisjonsforeningens (ansvarlig

10

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


NFT har også hatt en mer uformell og god dialog med NISO gjennom året.

Teddy Moen: Daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening. Foto: Ivar Thoresen

ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen av foreningen har bestått av: • Teddy Moen er ansatt som daglig leder i full stilling (100%). *

*DL var fra 1. januar til medio november sykemeldt i snitt ca. 50% (fra 100% til 30%)

• Geir Åge Olsen har vært ansatt i en 20% engasjement som administrativ medhjelper på det 30. Cupfinaleseminaret • Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA er engasjert som juridiske rådgiver. Man har også benyttet seg av advokat Trygve Harlem Losnedahl ved det samme advokatfirmaet. • Ivar Thoresen gjennom DMT as er engasjert som redaktør av magasinet Fotball-treneren og nettsidene www.fotballtreneren.no samt www.cupfinaleseminaret.no • Jan Otto Solberg er engasjert som nett-ansvarlig på www. trenerdatabasen.no. Teddy Moen har hatt nettansvaret for www. nordiccoaches.com • Ivar Thoresen, Reidar Schjei og Teddy Moen har vært bidragsytere til innhold på NFTs facebook side (ca. 5 500 «likere» ved årsskiftet). Primært innhold fra fotballtreneren.no • Teddy Moen har vært ansvarlig for NFTs Twitter-konto med ca. 650 følgere. • Fotballkonsulent Ronny GESON Gunnarsson er engasjert i forhold til samarbeidsavtaler, annonser til Fotballtreneren og nettsider, representasjon og virket som «PR-mann» utad. • Rolf Åge Børresen er engasjert i forhold til medlemsrekruttering primært, men har også bidratt som medhjelper på NFTs arrangementer/tiltak gjennom året. • Jan Otto Solberg er engasjert (fra 1. september) knyttet til ITopplegg, arrangement, medlemsoppfølging, samfunnsansvar og gjennom av Cupfinaleseminaret. • Regnskap er gjennomført av Eksakt Regnskapsservice as (Sven A Stenersen). • Revisjon er gjennomført av Revisjon Sør as (Leif Sørensen).

MEDLEMMER

NFT ÅRSRAPPORT 2018

2. div og 3. div herrer) daglige leder Arne Knoph, hvor en formalisering av et samarbeid har vært konkret drøftet. I første omgang rundt Cupfinalseminaret som en påfyllsarena for et utvalg av deres medlemsklubbers trenere. NFT har også hatt et tilsvarende møte med daglig leder i Toppfotball Kvinner (ansvarlig Toppserien og 1. divisjon kvinner), Hege Jørgensen, om et samarbeid rundt det årlige Cupfinaleseminaret.

NFT har pr. 31.12.2018 3 028 medlemmer (ca. 25 av disse oppholder seg i utlandet). Vi har i løpet av året fått 250 nye medlemmer (individuelle medlemskap), 175 er meldt ut eller strøket pga. manglende adresser o.l. Ordningen med «Klubbmedlemskap», fortsetter å øke veksten av medlemmer. 70 klubber har koblet seg opp til dette tilbudet (4 nye klubber i 2018 og 2 meldt ut av ordningen), hvor man får 10 medlemmer til prisen av 8 (to gratis). PS! NFT har 97 kvinnelige medlemmer. Flertallet av innmeldelser skjer via foreningens nettside, ved påmelding til det årlige Cup-finaleseminaret og gjennom oppfølging på NFFs UEFA B-lisens kurs og EtU kurs.

MEDLEMSKAPET I FORENINGEN HAR KUNNET GI: - Medlemsmagasinet Fotballtreneren i postkassen fire ganger i året - E-magasin/digitale utgaver av flere internasjonale fagblad - The Manager, The Boot Room og Fodboldmagasinet Træning - Fotballtreneren.no – daglig oppdatert med nyheter og fagartikler for fotballtrenere - Månedlige nyhetsbrev - Cupfinaleseminaret – Europas største årlige møteplass for fotballtrenere - Nordisk Fotballtrener Konferanse – årlig trenerkonferanse i Gøteborg med fokus på spillerutvikling - Impuls- og trenersamlinger for utvikling og etterutdanning - Trenerformidling – se ledige jobber, tilby kompetanse - Juridisk bistand, standardkontrakter og rådgivning - Gode rabatter på tjenester, arrangement og produkter for fotballtrenere

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

11


FAGLIG VIRKSOMHET NFT har dette året gjennomført følgende fagtiltak:

NORDISK FOTBALLTRENER KONFERANSE

Nordisk Fotballtrener Konferanse (Göteborg, Sverige) ble arrangert for andre gang i Nordens flotteste multisportarena Prioritet Serneke Arena fra 26.-28. januar. Konferansen samlet ca. 180 deltakere fra Sverige, Norge, Island, Finland og Færøyene. Den overordnede tematikken var «Fra Nordisk ungdomsfotball til Champions League» med et spesielt fokus på kroatisk fotball (Dinamo Zagreb) og besøk fra Cruyff Football (Ruben Jongkind). Til stede på konferansen var også nordiske trenerprofiler som Markku Kanerva (finsk A-landslagssjef), Kenneth Andersen (FC Midtjylland U19-trener), Roger Gustafsson (mangeårig trener IFK Göteborg) og Dag Opjordsmoen (nestor Norsk

PRESENTASJON: U19-coach i FC Midtjylland Kenneth Andersen presenterte under den Nordisk Trenerkonferansen i Göteborg hvilke kvaliteter akademiet ser etter i talentutviklingen. Foto: Reidar Schjei

Toppfotball-sport og NFT). I tillegg hadde man besøk av Paul McGuinness (FA National Coach Developer) og Tim Dittmer (FA Lead National Goalkeeper Coach) fra England. Tilbakemeldingene fra deltakerne var meget gode. Konferansen ga også 10 timer godkjent EtU i forhold til oppgradering av UEFA

B-lisens. NFT arrangerte konferansen sammen med Eurotravel Sports, Svensk Elitfotboll, SvFF (svenske fotballforbundet) og IFK Göteborgs ungdomsakademi. Ambisjonen er å bygge konferansen opp til å bli den viktigste møteplassen for nordiske talentutviklere.

ÅRSMØTE NFT

ÅRSMØTE: Knut Tørum snakket om etiske retningslinjer i forbindelse med årsmøtet i NFT i 2018. Foto: Ivar Thoresen

Årsmøtet i NFT ble avholdt onsdag 21. mars 2018, med 25 medlemmer til stede på Meet på Ullevaal Stadion. Innledningsvis holdt styremedlem og tidligere topptrener Knut Kjartan Tørum om temaet «Trenger vi etiske retningslinjer for trenere?». Etter årsmøtet ble det avholdt middag for styret, administrasjonen og gjester. Det ble et godt årsmøte, selv om det heller ikke denne gangen var godt besøkt av medlemmer. NFT vil ta grep for å skape mer interesse rundt årsmøtet.

MØTE MED SVEN-GÖRAN ERIKSSON – SAMARBEID MED HAT-TRICK I samarbeid med HAT-TRICK (Ronny Geson Gunnarsson) inviterte NFT til leder- og trenerseminar i Panorama på Meet Ullevaal onsdag 30. mai med den nordiske trenerlegenden Sven-Göran Eriksson. Mannen som gikk fra nordisk lokalfotball til fotballens verdensscene. Gjennom nesten to timer fikk ca. 50 trenere og medlemmer i NFT innsikt i hans fantastiske karriere som fotballtrener og leder. Daniel Høglund fra Viasat ledet en innholdsrik intervjuseanse og i etterkant ble en rekke premier trukket ut til deltakerne.

12

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

HJERTELIG: Fotballkonsulent Geson Gunnarsson hentet Sven-Göran Eriksson til Oslo for å fortelle om sin nær 40 år lange karriere som internasjonal topptrener. Foto: Ivar Thoresen


NFT ÅRSRAPPORT 2018 REKORDDELTAKELSE: Aldri tidligere har daglig leder Teddy Moen i NFT kunnet ønske så mange velkommen til Cupfinaleseminaret som under det 30. seminaret i rekken i 2018. Meetsalen på Ullevaal stadion var fylt til siste plass under åpningen. Foto: Ivar Thoresen

INSPIRASJONSTUR

Norsk Fotballtrenerforening inviterte medlemmer og andre fotballtrenere til å delta på en inspira-sjonstur til Prioritet Serneke Arena 8.-9. september. Målet var å gi deltakerne faglig påfyll, inspirasjon, og gode ideer i trenerhverdagen i hyggelige omgivelser med kolleger i Nordens flotteste multisportarena. I overkant av 40 deltakere tok turen til Göteborg. Avreise gikk fra Oslo S med buss lørdag 8. september og ved ankomst Prioritet Serneke Arena møtte man Jonas Olsson og Roger Gustafsson IFK Göteborgs Akademi. Deretter var det praktiske demonstrasjoner i fotballhallen, samt tips til hurtighetstrening med instruktør Carsten Effertz fra Tanner Speed Academy. Om kvelden var det middag og under-holdning. Neste dag holdt trenerlegenden Roger Gustafsson foredraget «Ungdoms-trening for framtidige topp-prestasjoner», før NFT orienterte om foreningens virksomhet og medlemskap. Etter lunsj gikk turen med buss tilbake til Oslo. Inspirasjonsturen er tenkt som et årlig tiltak i samarbeid med Escape Sport.

LEDERSKAP OG FØLGERSKAP: Leif Gunnar Smerud snakket med Åge Hareide, Bob Bradley og Dave Collins om lederskap og følgerskap. Foto: Ivar Thoresen

DET 30. CUPFINALESEMINARET Cupfinaleseminaret har over 30 år (1989-2018) etablert seg som den ledende møteplassen for fotballtrenere i Norge og Norden. Visjonen er at Cupfinaleseminaret skal være stedet hvor fotballtrenere i bredde og topp dyrker sosialt samvær, faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging og hvor trenerstanden feires. Det 30. Cupfinaleseminaret ble avholdt på Meet Ullevaal, Telenor Arena, Intility Arena og Manglerudhallen fra 29. november til 1. desember med omkring 1 050 deltakere totalt. Cupfinaleseminaret har bygd seg opp til å bli en institusjon i norsk fotball. Gjennom årene har tusenvis av fotballtrenere fra alle nivåer i norsk fotball (og en rekke andre nasjoner) tatt del i arrangementet som hvert år er en del av en fantastisk Cupfinalehelg i norsk fotball. Cupfinaleseminaret har vært et felles dugnadsløft, der Norsk Fotballtrenerforening i samarbeid med Norges Fotballforbund, Norges idrettshøgskole, Norsk Toppfotball og andre miljøer i inn- og utland, har løftet sammen for å skape et fotballtrener-felleskap som er unikt i europeisk målestokk. FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

13


FORNØYD: David Moyes var svært fornøyd med Giovani-skjorte han fikk i gave av NFTs PR-mann Geson. Foto: Ivar Thoresen

FANT TONEN: David Moyes og Åge Hareide fant tonen og hadde mye å snake om fra Cupfinaleseminarets scene. Foto: Ivar Thoresen

FØLGENDE TILBUD BLE GITT I 2018: • EtU for UEFA PRO-lisens trenere (for 7. gang) - 3 dager – I samarbeid med NFF • EtU for UEFA A-lisens trenere (for 8. gang) - 3 dager– I samarbeid med NFF • EtU for de de to øverste lisensene for keepertrenere (for 3. gang) - 3 dager – I samarbeid med NFF • Barnefotballtrener- og lederseminaret (for 8. gang) - torsdag 17.30-21.30 – I samarbeid med NFF - 1 kveld • Ungdomstrener-seminaret (nytt konsept) – torsdag 16.00-20.00 – I samarbeid med Grorud IL (teknisk arrangør) - 1 kveld • Skole- og fotballseminaret (for 3. gang) - 2 dager • Det 30. Cupfinaleseminaret (Ordinært seminar) – 1989 - 2018 - 2 dager • Målgruppe-seminar for hovedtrenere i Eliteserie- og OBOS-ligaen (for 1. gang) – I samarbeid med Norsk Toppfotball-Sport - 1 dag • Observasjon av NM-finalene G19 herrer og kvinner senior i Telenor Arena i samarbeid med Norsk Tipping - 1 dag • Football Talk på Scotsman m/Arne Scheie og fotball på TV - lørdag ettermiddag i samarbeid med Thon Hotels – ca. 3 timer

SKJORTE: Giovani-skjorte også til Åge Hareide fra Geson som takk for formidabel innsats under hele Cupfinaleseminaret. Foto: Ivar Thoresen

14

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

Tilbakemeldingene på arrange-mentet har vært meget gode, samtidig som seminaret også gir et viktig bidrag til foreningens økonomi. Ambisjonene er fortsatt å videreutvikle Cupfinaleseminaret for å sikre dets plass som en sentral institusjon for faglig påfyll og etterutdanning av fotball-trenere på alle nivåer.

ETTERUTDANNINGSKURS (ETU) OPPGRADERING UEFA B-LISENS Trenerforeningen valgte i 2018 ikke å arrangere noen egne EtU-tiltak (2 dagers samlinger) , slik man har gjort tidligere i samarbeid med NFF. Begrunnelsen for dette har vært: • Ressurskrevende med en liten administrasjon og daglig leder delvis sykmeldt • Allerede en rekke tilbud for målgruppen tilbys via kretser og andre kommersielle aktører • Behovet for at NFF legger en tydeligere plan og avsetter mer ressurser for gjennomføring av etterutdanning for målgruppen. Foreningen har en konstruktiv dialog med NFF om punkt 3, og ambisjonen er at partene skal jobbe for å heve kvaliteten i dette arbeidet fremover. NFT har et sterkt ønske om å sette etter- og videreutdanning mye sterkere på kartet i norsk fotball! PS! NFT hadde planlagt og markedsført en egen trenertur til engelsk fotball (London) fra 19.-22. oktober. Den ble avlyst grunnet manglende interesse.


årlige «Manager of the Year Award» på the Old Billingsgate i London 15. mai.

NFT ÅRSRAPPORT 2018

REPRESENTASJON

NFT har vært representert på følgende arrangement i 2018:

(Kunnskap i bevegelse. NIH 50 år) 18. september.

• Rolf Åge Børresen, Reidar Schjei og Steinar Mikkelsen på fire klubbesøk • Teddy Moen, Jan Otto Solberg og • Teddy Moen, Ronny Geson og to sonemøter med rundt 15 Rolf Åge Børresen som observatører Gunnarsson, Geir Åge Olsen og Rolf klubber i Trøndelag 9.-11. oktober, på NFFs UEFA A-lisens kurs i Bergen Åge Børresen på Västergötland der de presentere NFT. (Hordaland) 18.- 19. juni. Fotbollsymposium (VFF) i Skøvde, Sverige fra 12. – 13. januar. • Rolf Åge Børresen og Jan Otto • Teddy Moen som gjest på Solberg gjennomførte i tidsrommet fagseminaret til NFF og Norsk • Teddy Moen, Rolf Åge Børresen, Dag 23.-25.oktober tre klubbesøk og to Toppfotball-sport under U19 EM i Opjordsmoen og Reidar Schjei på 2. sonemøter med rundt 25 klubber i Vaasa, Finland fra 16. – 19. juli. Nordisk Fotballtrener Konferanse i Hordaland der de presentere NFT. Göteborg fra 26.-28. januar. • Bjørn Frode Strand som deltaker og foreleser på trenerkonferanse i regi • Teddy Moen var gjest • Teddy Moen og Per Ravn Omdal av den finske fotballtrenerforeningen på medlemsmøtet til på Heltekonferansen ved Kragerø «Sørlandsfotballens Venner» i i Vaasa, Finland 19. juli. Resort i Telemark 1.-2. mars. Kristiansand 30. oktober. • Elin Nicolaisen på Fotballtinget 2018 • Karl Johan Haavaag på BDFLs 60. • Einar Sigmundstad og Reidar Schjei International Trainer-Kongress – i på Meet Ullevaal i Oslo fra 4.-6. på 39. AEFCA Symposium i Alanya/ Tyskland (Bochum) fra 24.– 26. juli mars. Belek, Tyrkia fra 8. – 10. november. • Per Ravn Omdal og Jan Otto Solberg • Teddy Moen, Jan Otto Solberg og Rolf Åge Børresen på Norway Cup • Teddy Moen på NFFs Partnertur til ved åpningen av MYSA Training EM-Kvalifiseringskampen mellom på Ekebergsletta i Oslo 29. juli – Centre 8. mars i Nairobi. Flere møter Slovenia og Norge i Ljubljana – fra 1. august. i Kenya fra 6. – 9.mars. 15.-17.november. • Teddy Moen på årsmøtet til MYSAs • Ronny Geson Gunnarsson på Venner i Norge (MViN) hos NFF Oslo • Dag Opjordsmoen på Fotballfesten frokostmøte hos advokatfirmaet 2018 – avslutning på sesongen på Ekeberg, Oslo 31. juli. Hjort DA 1. april. Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien på Meet Ullevaal i regi • Teddy Moen som NFF Agders gjest • Dag Opjordsmoen på Kick-Off Norsk Toppfotball 26. november på en workshop med Dr. Jean for Eliteserien, OBOS-ligaen og Cŏté (fra Canada) om trener- og Toppserien på Meet Ullevaal i regi • Ronny Geson Gunnarsson på NISO kompetanseutvikling 18. august. Norsk Toppfotball 5. mars. årsfest på Panorama, Meet Ullevaal 2. desember. • Teddy Moen som gjest på Norges • Ronny Geson Gunnarsson på den Idrettshøgskole (NIH) under engelske trenerforeningens (LMA) lanseringen av jubileumsbok

FAGFORENING: NFT har i løpet av 2018 engasjert seg i en rekke konfliktsaker. En av sakene er Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftuns sak etter at de mistet jobbene sine i Rosenborg. Foto: NTB scanpix

FAGFORENING

NFT har også dette året vært involvert i en rekke arbeidssaker hvor medlemmer av foreningen har hatt behov for assistanse for å løse uenigheter/konflikter mellom seg og klubb. Dette dreier seg gjerne om tre forhold: • Ugyldige oppsigelser av arbeidskontrakter / avskjedigelses-liknende forhold • Manglende utbetaling av godtgjørelse/lønn/frynsegoder FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

15


• Uenighet om kontraktsinnholdet («muntlige avtaler») • Uskikket opptreden fra trener Den konfliktsaken som har bidratt til mest oppmerksomhet dette året har vært avskjedigelsen av hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun fra stillingene som trenere for A-laget til Rosenborg BK. Dette skjedde 19. juli. Forsøk på å finne en minnelig løsning på konflikten lyktes ikke, og derfor tok trenerne ut stevning mot sin arbeidsgiver i september. Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble representert av advokat Stein KimsåsOtterbech i Advokatfirmaet Thommessen AS og advokat Andreas Messelt Ekker i Bjerkan Stav Advokatfirma AS. Daglig leder Teddy Moen og juridisk rådgiver Claude A. Lenth bidro begge til forberedelsene til rettsaken som var satt til Sør-Trøndelag tingrett 21. januar 2019. Trenerne mente oppsigelsen var usaklig, og at RBK har brutt arbeidsmiljøloven. De søkte derfor om erstatning fra klubben. Tvisten reiser også enkelte sentrale og prinsipielt viktige temaer for yrkestrenere. Styret i Trenerforeningen besluttet derfor i desember 2018 å inngi et såkalt skriftlig innlegg til tingretten, hvor det sentrale har vært å forklare for tingretten hvorfor en hovedtrener (normalt) ikke kan anses som virksomhetens øverste leder i en idrettsklubb/forening og hvilke uønskede konsekvenser det motsatte resultat vil kunne få for yrkestrenere i norsk fotball og idrett forøvrig.

SAMARBEID: NFTs daglige leder Teddy Moen i samtale med MYSAS grunnlegger Bob Munro på Ekebergsletta tirsdag. Foto: Ivar Thoresen

SAMFUNNSANSVAR

MYSA er NFTs samfunnsansvars-prosjekt, og årlig gir foreningen bidrag til MYSA sin aktivitet. Samarbeidet har vart siden 2013. Det var en milepæl da MYSA sammen med NFT 8. mars 2018 åpnet MYSA Training Centre (MTC) på hovedkvarteret Komarock i slummen av Mathare. Etter ca. to års arbeid med å skaffe ressurser og utstyr til veie, stod et moderne kurs- og konferansesenter klar til benyttelse til trenerutdanning og annen kompetansebygging i regi av MYSA. MYSA-ambassadør for NFT, tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal stod for åpningen av senteret sammen med MYSAs grunnlegger Bob Munro. Jan Otto Solberg var også til stede under åpningen sammen med offisielle representanter fra kommunen, det kenyanske fotballforbundet og gode samarbeidspartnere fra Norge. I etterkant ble partene enige om et nytt treårig samarbeid (1998-2020) hvis fokus vil være på at NFT skal bidra med å bygge opp en egen trenerutdanning i MYSA sammen med en stab av trenerveiledere. Samt at man skal bidra med nødvendig materiell til dette arbeidet. Avtalen har en ramme på ca. 250 000 kroner pr. år (ca. 750 000 kroner over tre år).

Denne saken og flere andre viser at det er lite kompetanse rundt arbeidsrett og respekt for treneren som ansatt når slike saker kommer opp. Derfor er NFTs tilstedeværelses vært viktig. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer i disse saken er entydige. NFT gir god støtte! Det er en stor trygghet for NFT å ha Advokatfirmaet Hjort DA som er foreningens juridiske samarbeidspartner. Deres erfaring og ekspertise er veldig avgjørende i en rekke saker. Trygt er det også at daglig leder Teddy Moen over en årrekke har selv har bygd seg opp en kompetanse på feltet, som gjennom året blir gjenstand for flittig bruk.

16

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

ÅPNING: MYSAS Bob Munro og NFT-ambassadør og tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal stod for den offisielle åpningen av MYSAS nye undervisningssenter i Mathareslummen, bygget blant annet med støtte fra Norsk Fotballtrenerforening. Foto: Peter Ndolo


NFT ÅRSRAPPORT 2018

TRENERKURS I AFRIKAS SLUM MYSA (Mathare Youth Sport Association) har over 30 000 medlemmer, over 2 000 lag og driver aktivitet i 16 ulike soner blant barn og ungdom i et av Afrikas største slumområder i Nairobi. I skolens høstferie (uke 39/40) reiste daglig leder Teddy Moen til Nairobi, hvor han gjennom en uke bidro til opptreningen av 16 MYSAinstruktører som skal være ryggraden i organisasjonens satsing på trenerutdanning i årene som kommer. Tolv mannlige og fire kvinnelige trenere var valgt ut til å delta i programmet som er tenkt å gå over ett år. Gjennom en uke fikk trenerene grunnleggende

TRENERKURS: NFTs daglige leder Teddy Moen har holdt en ukes trenerkurs i Mathare-slummen i Kenya. Foto: Michael Maina, Shootback MYSA

oppfølging på fotballfag, idrettsfag, metodikk og coaching. I etterkant av uken, fikk deltakerne ulike oppgaver som handler om å fylle MYSA Training centre med et konkret innhold. Et «basic

course» er utviklet og man jobber også med ett videregående kurs. Det første kurset ble avholdt i desember for en gruppe kvinnelige trenere.

MAGASINET FOTBALLTRENEREN «Fotballtreneren» er blitt utgitt i 4 utgaver: • FT nr.1/18 (utgitt ca. 15. februar) – 100 sider • FT nr.2/18 (utgitt ca. 20. mai) – 100 sider • FT nr.3/18 (utgitt ca. 30. august) – 100 sider • FT nr.4/18 (utgitt ca. 15. oktober) – 100 sider

Med 100 sider ved hver utgivelse, består magasinet av mer fagstoff og artikler enn noen gang. Fotballtreneren er sendt til alle medlemmer (ca. 3 000), faste abonnementer og NFF/fotballkretsene (opplag på 4 000). Restopplaget av magasinet brukes som markedsføring i arbeidet med å rekruttere flere nye medlemmer til NFT. Som redaktør gjør Ivar Thoresen en formidabel jobb som redaktør og «alt-mulig-mann». På et minimum av ressurser har man lykkes med å lage et fantastisk magasin med stor appell i trener-Norge. Samarbeidet med

FOTBALLTRENEREN: NFTs medlemsblad Fotballtreneren kom ut fire ganger i løpet av 2018, hver gang som et 100 siders magasin. Foto: Ivar Thoresen

Norges Fotballforbund har også vært bra gjennom året. Daglig leder Teddy Moen er redaktørens nærmeste i arbeidet med innholdet og Fotballkonsulent Geson gjør en god jobb med å skaffe til veie annonser. Fotballtreneren er det eneste fagmagasinet for fotballtrenere i Norden som fortsatt trykkes på papir og

distribuers pr. post. Heller ikke mange forbund eller trenerorganisasjoner i Europa ser ut til å ha ressurser til å oppretteholde en slik ordning. Styret i NFT har ingen planer om å stoppe utgivelsen av papirutgaven, da man mener dette er den viktigste grunnen til at man opprettholder det store medlemstallet i foreningen.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

17


NYHETSBREV – TIL MEDLEMMER

Gjennom hele året har daglig leder/redaktør med jevne mellomrom sendt ut NYHETSBREV (e-post) til medlemmene. Disse har dog hatt et mer praktisk- og markedsrettet innhold, enn å være ett nyhetsbrev med faginnhold. I snitt 1-2 nyhetsbrev pr. måned er sendt ut. Styret og administrasjonen ser dette som en god måte å kunne formidle informasjon mer direkte til medlemmene om foreningens virksomhet, tiltak og samarbeidspartnere.

INTERNETT

Foreningen drifter i dag fire ulike nettsider: • www.fotballtreneren.no • www.cupfinaleseminaret.no • www.nordiccoaches.com • www.trenerdatabasen.no og en egen facebook-side: • www.facebook.com/ trenerforeningen?fref=nf

SAMARBEIDSPARTNERE – KOMMERSIELT OG ANNONSØRER

Selv om markedet er krevende, så lyktes NFT i 2018 å heve annonseinntektene til foreningen, magasinet, nettsidene og arrangementene. NFTs PR-mann Fotballkonsulent Geson jobber iherdig, og imponerer i ett tøft marked. Men hans nettverk, pågåenhet og optimisme har likevel gitt gode resultater. NFTs samarbeidspartnere dette året har vært (annonsering og kommersielle partnere): • Norges Fotballforbund (NFF) • Escape Sport • DMT as • Thon Hotels • 3v3 Norge • NIKE • Spoortz • AVIS • Interplay Sports • Giovani • Synsam • Hjort • Joymo

FORLENGET AVTALE: Norsk Fotballtrenerforening og Thon Hotels har tegnet en forlenget og ny samarbeidsavtale som løper ut 2021. Her Stian Bergerud i Thon Sport og NFTs Geson Gunnarsson da avtalen ble undertegnet. Foto: Privat

ANDRE STØTTESPILLERE – BIDRAG (MYSA PROSJEKTET)

• Sana Stiftelsen (økonomisk bidrag) • R8 Group (økonomisk bidrag) • Askøy kommune (15 lap top maskiner) • Interplay Sports (1 laptop med system for analyse) • Innsamling via VIPPS blant deltakere på det 30. Cupfinaleseminaret • Innsamling via SPLEIS.no bidrag fra medlemmer, andre trenere og andre

ÅRETS TRENERE

Årets trenere for 2018 valgt av NFT: • Årets trener på herresiden: Svein Maalen, Ranheim Toppfotball • Årets trener på kvinnesiden: Hege Riise, LSK Kvinner • Årets unge trener: Eirik Kjønø, Grorud IL • Årets trenerildsjel: Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy og Sogn og Fjordane FK ÅRETS TRENER: Svein Maalen fikk NFTs pris som Årets trener herrer av hedersmann Andreas Morisbak under åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar Thoresen

KVINNETRENER: Hege Riise fikk NFTs pris som Årets trener kvinner av hedersmann Einar Sigmundstad under åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar Thoresen

18

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

UNGE TRENER: Eirik Kjønø fikk NFTs pris som Årets unge trener av hedersmann Sverre Dreier under åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar Thoresen

ILDSJEL: Jon Georg Rutledal fikk NFTs pris som Årets trenerildsjel av æresmedlem Anders Fægri under åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Foto: Ivar Thoresen


ÆRESMEDLEM: Leder Elin Nicolaisen utnevnte i forbindelse med åpningen av Cupfinaleseminaret 2018 daglig leder Teddy Moen til æresmedlem i Norsk Fotballtrenerforening. Foto: Ivar Thoresen

NYTT ÆRESMEDLEM UTNEVNT I 2018 • Teddy Moen.

• Martin K. Lindmark ( kr 2 500,-) Deltakelse 2. NFTK 2018 i Gøteborg • Øyvind Helle Meling (kr 2500,-) Deltakelse på La Manga-seminaret • Viggo Strømme (kr 5000,-) Trenereise til argentinsk fotball • Bjørn Frode Strand (kr 5000,-) Deltakelse på fagseminar under U19 EM • Elise Richardsen (kr 4000,-) Tilstedeværelse/forskningsoppgave EM U19 • Petter Skogsletten (kr 2500,-) Deltakelse på trenerkurs i Barcelona, Spania

FREMTIDSUTSIKTER

Foreningens nye handlingsplan (2017-2019) ble vedtatt på årsmøte 22. mars og har vært foreningens styrings-dokument. NFT har tre kjerneområder (3 F-ér): - Fagforening (sikkerhet) - Faget (utdannelse og utvikling) - Forvaltning (effektiv organisasjon og service) I ny handlingsplan ble også foreningens hensikt ytterligere utdypet og forsterket:

HEDERSTEGN: Dag Opjordsmoen fikk NFTs Hederstegn med diplom under åpningen av Cupfinaleseminaret 2018. Gratuleres her av leder Elin Nicolaisen i NFT og NFFs elitefotballsjef Lise Klaveness. Foto: Ivar Thoresen

Norsk Fotballtrenerforening (NFT), stiftet 9. november 1986, skal arbeide for å: 1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid. 2. Sikre at norske fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning. 3. Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn. 4. Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger. Styret er av den oppfatningen av at HP etterleves på en god måte gjennom foreningens administrasjon, stab og gjennom samarbeidet med medlemmer, partnere og andre som NFT forholder seg til i hverdagen.

NY HEDERSMANN UTNEVNT I 2018: • Dag Opjordsmoen.

BORTGANG

I løpet av 2018 har to sentrale medlemmer går bort: • Terje Skarsfjord (tidligere styremedlem i NFT) • Bjørn Hansen (hedersmann i NFT)

KUNNSKAP OG KOMPETANSE: Ambisjonsnivået for norsk fotball å være blant de fremste i Europa på kunnskaps- og kompetanseutvikling av fotballtrenere på alle nivåer. NFT ønsker å bidra til det. Foto: Ivar Thoresen FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

19

NFT ÅRSRAPPORT 2018

UTDELTE TRENERSTIPEND I 2018

Årlige deler NFT ut trenerstipend til medlemmer som søker om midler til kurs, utdanning og trenereiser i egen regi til utlandet. Stipendet skal bidra til å dekke reise, opphold og gjerne kursavgift. Midlene kan ikke brukes til tradisjonelle trenerkurs i Norge. Følgende medlemmer har fått stipend:


NFT ÅRSRAPPORT 2018

ANDRE FORHOLD Årets resultat, overskudd kr 170 239,foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

VALGKOMITÉ Leder Einar Sigmundstad Medlemmer Lena Tyriberget og Øyvind Larsen Varamedlem Ingen

TAKK

Styret i NFT ønsker å takke følgende personer: • Daglig leder Teddy Moen har til tross for å være delvis sykemeldt gjennom det meste av året utført et utmerket arbeid til beste for NFT. • Ivar Thoresen som redaktør av Fotballtreneren og www.fotballtreneren.no har bidratt til å gjøre disse produktene enda mer interessante og leservennelige. • Administrasjonen i NFT med Ronny Geson Gunnarsson, Geir Åge Olsen, Reidar Schjei, Rolf Åge Børresen og Jan Otto Solberg for å ha tatt ekstra ansvar i sykefraværet til daglig leder. Samt å ha levert meget bra i forhold til sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver for NFT. • Dan Eggen og Leif Gunnar Smerud (NFF), Dag Opjordsmoen (NTFsport) og Mathias Haugaasen, som har utgjort programkomiteen for Cupfinaleseminaret 2018 sammen med daglig leder Teddy Moen. • Alle andre bidragsytere til våre seminar/kurs, tiltak, facebook og magasin. Det er fantastisk at så mange fotballtrenere og medlemmer er villig til å gi av sin tid, kompetanse og erfaring til det fellesskapet for fotballtrenere som NFT representerer!

Oslo 14. mars 2019 Styret i NFT Elin Nicolaisen (s.) Mathias Haugaasen (s.) Knut Tørum (s.) Leder Nestleder Tiltaksleder Margunn Haugenes (s.) Styremedlem Bjørn Frode Strand (s.) 2. varamedlem

20

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

Ronny Holmedal (s.) Styremedlem

Dag Opjordsmoen (s.) 1. varamedlem


FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

21


22

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


NFT-ÅRSMØTET

PROTOKOLL ÅRSMØTE

Norsk Fotballtrenerforening 14. mars 2019 | Storo-salen, Thon Hotel Storo (Oslo), Kl. 19.00 – 21.00 Årsmøtet ble åpnet med en kort velkomst og program for kvelden fra daglig leder Teddy Moen. Han benyttet anledningen til å hilse fra styreleder Elin Nicolaisen som dessverre var forhindret fra å delta. Det ble også spesielt hilst til æresmedlem Anders Fægri, hedersmann Andreas Morisbak, hedersmann Sverre Dreier og hedersmann Einar Sigmundstad, som alle var til stede. Dette året var det ikke laget et eget faginnlegg i forbindelse med årsmøtet, da man i stedet for hadde laget et fagseminar omkring «Bielsa-metodene» 14.-15. mars med nærmere 80 trenere til stede. Flere av disse var også med på årsmøtet. 1. GODKJENNING AV FULLMAKTER. Innkallingen ble godkjent og ingen fullmakter fremlagt. 2. GODKJENNING AV DAGSORDEN. Det var 29 stemmeberettigede medlemmer tilstede på årsmøtet. 3 observatører. 3. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE ÅRSMØTETS PROTOKOLL. Hans Kristian Førlie ble valgt som dirigent. Teddy Moen ble valgt som referent. Geir Åge Olsen og Rolf Åge Børresen ble valgt til å underskrive protokollen. 4. BEHANDLING AV STYRETS ÅRSMELDING. Dirigenten leste overskriftene i årsmeldingen og ga årsmøtet anledning til å kommentere innholdet hvor det var ønskelig. Årsmøtet var meget tilfreds med aktiviteten gjennom året, og styret og administrasjonen fikk ros underveis for god jobb. Det var få innspill på rettelser underveis i årsrapporten, og det ble gitt ros for oppsettet og den store aktiviteten gjennom året. I 2018 er også Teddy Moen blitt utnevnt til æresmedlem i NFT og Dag Opjordsmoen til ny hedersmann. Under årsmeldingen ble også en av foreningens stiftere og hedersmann i foreningen, Bjørn Hansen, samt tidligere styremedlem Terje Skarsfjord, minnet etter å ha gått bort i 2018. Godkjent 5. BEHANDLE FORENINGENS REGNSKAP I REVIDERT STAND. Regnskapet viste et årsresultat med overskudd på kr 170.239 som ble vedtatt overført til annen egenkapital. Årsmøtet ga ros til styret og administrasjonen for god forretningsdrift gjennom året. Godkjent

6. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG. Styret hadde et forslag til behandling på årets årsmøte. Forslaget ble frembrakt og motivert av daglig leder Teddy Moen:

FORSLAG 1. Endring av medlemskontingenten i Trenerforeningen

I foreningens vedtekter står følgende under § 2 (medlemskap), andre ledd: Medlemmene må betale ett innmeldingsgebyr og en årskontingent. Årsmøtet bestemmer størrelsen på beløpene.

I dag (pr.1.1.2019) betaler medlemmer av NFT følgende satser: GRASROT-medlemskap – årlig avgift (ikke aktivert) kr 400, BASIS-medlemskap – årlig avgift kr 800, PLUSS-medlemskap – årlig avgift (ikke aktivert) kr 1 500, KLUBB-medlemskap – årlig avgift (inntil 10 trenere kollektivt) kr 4 400,

NFT styre forslår følgende satser for kontingent i Norsk Fotballtrenerforening gjeldende fra 1.1.2020: GRASROT-medlemskap – årlig avgift kr 500, BASIS-medlemskap – årlig avgift kr 1 000, PLUSS-medlemskap – årlig avgift kr 2 500, KLUBB-medlemskap – årlig avgift kr 5 500,

Siste gang årsmøte besluttet en kontingent-økning var på årsmøtet i 2007, gjeldende fra 1. januar 2008 Vedtatt enstemmig 7. FASTSETTELSE AV INNMELDINGSGEBYR OG ÅRSKONTINGENT. Det var ikke fremmet noen forslag til endringer på innmeldingsgebyr eller årskontingent for behandling på årets årsmøte. Se sak 6.

8. ORIENTERING OM FORENINGENS BUDSJETT. Det er styret oppgave å sette opp ett årsbudsjett og vedta dette. Budsjettet for 2018 ble presentert av daglig leder Teddy Moen. Hvor man også fikk synliggjort siste års resultater og budsjett. Årsmøtet ga sin støtte til styret forslag for budsjett for 2019. 9.

VALG. Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Leder: Elin Nicolaisen - 2 år Nestleder: Mathias Haugaasen - ikke på valg Tiltaksleder: Knut Kjartan Tørum - ikke på valg Styremedlem: Margunn Haugenes - Ikke på valg Styremedlem: Stian Theting (NY) - 2 år 1.varamedlem: Dag Opjordsmoen - ikke på valg 2.varamedlem: Bjørn Frode Strand - 2 år Vedtatt (hver av kandidatene enstemmig) Styrets innstilling til ny valgkomite: Leder: Einar Sigmundstad - ikke på valg Medlem: Lena Tyriberget - 2 år Medlem: Øyvind Larsen - ikke på valg Vedtatt 10. UTDELING AV PRISER. Ingen offisielle priser ble utdelt, men det ble gitt en takk til styret, administrasjonen og valgkomiteen for godt arbeid gjennom året.

Kristiansand – 30. mars 2019 Geir Åge Olsen (s.) Rolf Åge Børresen (s.)

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

23


24

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


NFT-ÅRSMØTET

ELIN NICOLAISEN GJENVALGT SOM NFT-LEDER Elin Nicolaisen ble gjenvalgt som leder for Norsk Fotballtrenerforening for to år under foreningens årsmøte i Oslo i mars. Stian Theting blir ny i NFT-styret. AV IVAR THORESEN

Rundt 30 medlemmer var på plass under NFT-årsmøtet på Thon Hotel Storo i Oslo 14. mars, der vanlige årsmøtesaker stod på dagsorden. STOR AKTIVITET Årsrapporten fra NFTs virksomhet i 2018 viser at trenerforeningen har lagt et nytt aktivt år bak seg, og at foreningen står støtt, både organisatorisk og økonomisk. Årsregnskapet for 2018 ble gjort opp med et overskudd på drøyt 170 000 kroner av en omsetning på i overkant av 5,5 millioner kroner, nå som gjør at NFTs egenkapital nå er i overkant av 1,1 millioner. NYTT STYREMEDLEM Under valgene ble både Elin Nicolaisen (2 år som leder) og Bjørn Frode Strand (2 år som 2. varamedlem) enstemmig gjenvalgt. Nestleder Mathias Haugaasen,

tiltaksleder Knut Tørum, styremedlem Margunn Haugenes og 1. varamedlem Dag Opjordsmoen var ikke på valg. Ronny Holmedal gikk ut av styret. Han erstattes av Stian Lyngheim Theting som nytt styremedlem – enstemmig valgt for to år. ERFAREN NYKOMMER 42 år gamle Theting er en erfaren nykommer i NFT-styret. Han kommer fra Sandnessjøen og jobber som daglig leder/sportslig leder/trener i Sandnessjøen IL Fotball i 100% stilling. Han har hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole (idrettsbiologi), har også mellomfag trenerstudiet i fotball fra NIH. Har i tillegg UEFA A-lisens, lederkurs-1, veileder Grasrottrener, og tar «Trenerveilederen» nå. Han har også spilt over 600 obligatoriske A-lagskamper for Sandnessjøen IL Fotball, Kjelsås, Skeid og Bodø/Glimt. Han har over 300 kamper i 1. divisjon og Eliteserien.

GJENVALGT: Elin Nicolaisen fortsetter som leder i Norsk Fotballtrenerforening i to nye år. Foto: Ivar Thoresen

NYTT STYREMEDLEM: Stian Lyngheim Theting ble valgt til nytt styremedlem i NFT under torsdagens årsmøte. Foto: Ivar Thoresen

NFT ENDRER KONTINGENTEN FRA 2020 Årsmøtet i Norsk Fotballtrenerforening vedtok enstemmig endringer i medlemskontingenten fra og med 2020. FRA 2020 BLIR DERMED MEDLEMSKONTINGENTEN SOM FØLGER: • GRASROT-medlemskap kr 500,(nytt fra 2020) • BASIS-medlemskap kr 1 000,- (øker fra kr 800,-) • PLUSS-medlemskap kr 2 500,- (nytt fra 2020 – spesielt rettet mot trenere som jobber profesjonelt som trenere i fotballen) • KLUBB-medlemskap kr 5 500,(øker fra kr 4 400,-)

– Kontingenten har vært uendret siden 2008, og styret mente derfor det var på tide med en gjennomgang av beløpene, etter 12 år uendret, sier daglig leder Teddy Moen i NFT om bakgrunnen for styrets forsalg – som årsmøtet enstemmig vedtok. Et vedtak Moen er glad for. – Det var stor samstemmighet på årsmøtet om at dette er et nødvendig grep for å opprettholde den servicen som gis medlemmene våre. Ambis-

jonen er også å utvikle tilbudene i medlemskapene i årene som kommer, så da må inntektene til NFT styrkes, påpeker Moen og legger til: – Da foreningen ble stiftet i 1986 var årskontingenten 300 kroner. Over 30 år senere vil den være på 1 000 kroner. Vi har i alle år vært forsiktige og holdt kontingenten bevisst nede. Vi tror våre medlemmer ser dette, og håper derfor at en liten økning nå ikke vil medføre at medlemmer vil melde seg ut av NFT.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

25


26

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


BLI EN BEDRE FOTBALLTRENER UTVIKLING, IMPULSER OG FELLESSKAP SOM MEDLEM I NFT

Gjør som over 3 000 andre fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball – fra grasrotnivå til landslagstrenere – bli medlem i Norsk Fotballtrenerforening.

BLI MEDLEM, DET LØNNER SEG! FOTBALLTRENEREN

CUPFINALESEMINARET

FAGFORENING

Som NFT-medlem mottar du medlemsmagasinet Fotballtreneren rett i postkassa 4 ganger i året. 100 sider med spennende og relevant fotballfaglig stoff hver gang. Løssalgspris pr. år: kr 516,-

Som NFT-medlem oppnår du betydelig rabatt i deltakeravgiften på Nordens største fagseminar for fotballtrenere – Cupfinaleseminaret Medlemsrabatt: Kr 500,ved tidlig påmelding

NFT støtter fotballtreneren. Vi gir deg hjelp med trenerkontrakter, gode råd om du trenger støtte, og tilbyr juridisk bistand i konfliktsaker. Medlemmer får 1 times GRATIS samtale med vår advokat ved behov.

Medlemskontingent: Kr 800,- pr. år

For mer informasjon og innmelding – se fotballtreneren.no eller kontakt NFT v/Rolf Aage Børresen e-post: rolf.aage.boerren@fotballtreneren.no Tlf.: 489 92 445

Nye medlemmer får

GRATIS

tilsendt en Nike piquet-skjorte med brodert NFT-logo Verdi kr 400,-

fotballtreneren.no FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

27


INSPIRERER ALLE

Men selv sliter Marcelo Bielsa – «den

EGEN BOK: Hans Backe (til høyre) og John Wall kan mer enn de fleste om metodene til Marcelo Bielsa, og har skrevet bok om det. Nylig deltok de på eget Bielsa-seminar i Oslo. Foto: Ivar Thoresen

– Han er en av vår tids mest innovative trenere – selv uten å ha vunnet særlig mye. Slik innledet Hans Backe NFT-seminaret om metodene til Marcelo Bielsa – den argentinske fotballtreneren og manageren som store navn som Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Jorge Sampaoli, Eduardo Berizzo og Diego Simeone alle omtaler som et forbilde og en inspirasjonskilde. 28

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


BIELSA-SEMINAR

DE STORE

gale» - med å vinne titler AV IVAR THORESEN

Nærmere 80 trenere deltok da Norsk Fotballtrenerforening i forbindelse med sitt årsmøte i mars gjennomførte et todagers seminar i Oslo viet til filosofien og metodene til den argentinske fotballtreneren Marcelo Alberto Bielsa – nå manager i Leeds United. Den myteomspunnete treneren har fått klengenavnet «El loco» – den gale – og det går mange historier om hans idéer for hvordan fotball skal spilles og trenes. BOK OM METODENE Det var ingen tilfeldighet at NFT hadde alliert seg med Hans Backe, en av Nordens mest erfarne og meritterte fotballtrenere, som første innleder og viktig bidragsyter under seminaret. De siste åra har han brukt mye tid på å studere Marcelo Bielsa, og nylig ga han ut ei bok om trenerens metoder sammen med John Wall. Boka har fått tittelen Rotations and Interchanges og er et dypdykk ned i argentinerens metoder. Hans Backe er også en kjent ekspert på svensk TV og er også initiativtakeren til nettstedet GameInsightSoccer.com. Her hjemme er Backe sikkert mest kjent som trener for Molde i 1985 og i Stabæk i 1996-1997. Men trenerkarrieren hans er svært lang og inneholder også klubber som Redd Bull Salzburg, FC København, Panathinaikos, Manchester City og landslagsoppdrag for Mexico og nå senest Finland. Han har i mange år også samarbeidet med sin godt kjente landsmann Sven-Göran Eriksson. MISLYKTES PÅ MÅLSTREKEN – IGJEN I sitt første forsøk var Marcelo Bielsa denne sesongen svært nær å ta den sovende kjempen Leeds United tilbake til Premier League – noe klubben og fansen har drømt om i mange, mange år. Men igjen ble drømmen knust helt

på tampen. Etter å ha ligget på en av de to sikre opprykksplassene helt til de aller siste serieomgangene, snublet Leeds på oppløpssida. Ikke bare snublet de. De falt også – med hjemmetap i en dramatisk andre playoff semifinale mot Derby. Dermed glapp det for Bielsa. Igjen. Slik det ofte har gjort. Og akkurat slik Hans Backe i midten av mars fryktet at historien ville gjenta seg. – Det er ni kamper igjen av sesongen. Leeds trener fortsatt steinhardt. Det ligner slik det var i Athletic Bilbao. Spillerne var helt utmattet på slutten av sesongen. De fleste lagene han har trent har opplevd det samme, sa Backe på NFT-seminaret. – Det er fascinerende, fortsatte Backe og snakket om en prinsippfast trener med det som gjerne kan kalles til dels ytterliggående metoder. Leeds-spiller Pontus Jansson har fortalt Hans Backe om treninger med ekstrem intensitet, og han trakk fram et par eksempler: – De fleste lag hviler på dag to etter kamp. Da kjører Leeds høyhastighetsløpninger. På onsdager det det 11v11, men det eneste han skriker om er bevegelsene. STERKE NAVN – TEORI OG PRAKSIS Hans Backe og John Wall var ikke alene om å bidra til at Bielsa-seminaret i Oslo ble et spennende innblikk i en annerledes kultur. Flere andre gode bidragsytere delte sin kunnskap i teori og praksis i løpet av de to dagene. Blant dem: • Viggo Strømme, sportssjef NTGFotball Bærum og ekspert på argentinsk fotball • Antoni Ordinas, utviklingssjef i LSK, tidligere hovedtrener i Stabæk og spansk topptrener • Thore Haugstad, fotball-skribent for NRK, FourFourFwo, timeontheball. net.

Foto: NTB scanpix

MARCELO BIELSA TRENERKARRIERE: 1990–1992 Newell's Old Boys 1992–1994 Atlas 1995–1996 América 1997–1998 Vélez Sársfield 1998 Espanyol 1998–2004 Argentina 2007–2011 Chile 2011–2013 Athletic Bilbao 2014–2015 Marseille 2016 Lazio 2017 Lille 2018- Leeds

HANS BACKE TRENERKARRIERE: 1982–1984 Djurgårdens IF 1985 Molde 1986 Tyresö FF 1987–1988 Hammarby IF 1989–1993 Östers IF 1994–1995 AIK 1996–1997 Stabæk 1998–2000 AaB 2000–2001 Red Bull Salzburg 2001–2005 FC København 2006 Panathinaikos 2007–2008 Manchester City (assistentrener) 2008–2009 Mexico (assistentrener) 2009 Notts County 2010–2012 New York Red Bulls 2016– Finland

BLA´ OM OG LES SKRIBENT THORE HAUGSTADS FANTASTISKE HISTORIE OM MARCELO BIELSA FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

29


30

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


TRENERPROFIL – MARCELO BIELSA NESTEN OPPRYKK: Marcelo Bielsas første sesong i England og Leeds United ble nok en nesten-sesong. Opprykket glapp i tolvte time for den sovende goganten fra Yorkshire. Foto: NTB scanpix

Historien om Marcelo Bielsa – «den gale». En trenerhistorie utenom det vanlige

«EN AV DE VIKTIGSTE KARAKTERISTIKKENE FOR EN LEDER ER AT HAN MÅ VÆRE ELSKET FOR Å VINNE, I MOTSETNING TIL Å MÅTTE VINNE FOR Å BLI ELSKET» FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

31


MER KJENT: Marcelo Bielsa lyktes ikke med å føre Leeds United tilbake til Premier League i sin første sesong som manager i klubben, men et resultat av perioden hans i Leeds er at arbeidet hans har blitt mer kjent i England og andre land – som Norge. Foto: NTB scanpix

opp i midten av 20-årene. Like etter fikk han ansvaret for å trene et lag ved et universitet i Buenos Aires. Selv om spillerne var amatører, behandlet Bielsa dem som proffer. Da han skulle ta ut en tropp på 20, speidet han 3 000 spillere.

På 1980-tallet, lenge før han ble en av de mest innovative fotballtrenerne i verden, drev Marcelo Bielsa en kiosk i Rosario, en by nord for Buenos Aires. Kiosken var stappet med aviser og blader, en gavepakke for en fyr som selv abonnerte på mer enn 40 magasiner. Bielsa hadde vært en lesehest siden han var liten. Han hadde fulgt det revolusjonerende Ajax-laget som vant tre strake mesterligaer, og snart studerte han Arrigo Sacchis AC Milan, som også herjet i Europa. Bielsa beundret nyskapende trenere som Sacchi. Han hadde lyst til å vinne mesterligaen selv. Hvordan det skulle skje, var uklart, men Bielsa hadde tatt et første steg ved å ta en rolle i ungdomsakademiet til Newell’s Old Boys. Venner visste at han var vond å stoppe når han først hadde lyst til noe. En gang spiste han middag med en venn, Marcelo Toquero, da Toquero nevnte at Ferro og Obras – to basketballag – spilte i Buenos Aires senere den dagen. Bielsa gikk umiddelbart fra bordet, hentet bilen og kjørte de to til hovedstaden – en tur på fire timer. AV THORE HAUGSTAD

Bielsa hadde vært i Newell’s før. I tenårene hadde han begynt i klubben som spiller med håp om å bli proff, til tross for at familien besto av

respekterte advokater og politikere som kanskje ønsket at han valgte en annen karriere. Lidenskapen Bielsa hadde for fotball, var imidlertid langt større enn talentet hans. Han fikk kun et par kamper for førstelaget, og la

Thore Haugstad

Skribent. Skriver blant annet for NRK, FourFourTwo, Josimar og The Player´s Tribune, og artikler til sin egen nettside timeontheball.net.

32

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

Høydepunktet hans der var en poengdeling med reservelaget til Boca Juniors, et resultat som ga ham sjansen til å jobbe i Newell’s. Der møtte han Jorge Griffa, sjefen for akademiet, som ble hans mentor. De to visste at Newell’s ikke hadde ressursene til å matche storklubbene i Argentina. Så de laget en plan for å oppdage skjulte talenter. Siden Bielsa var redd for å fly, satte han seg inn i en Fiat 147 og kjørte på kryss og tvers av landet i tre måneder. Én dag dro han og Griffa til Avellaneda, en havneby sør for Buenos Aires, hvor de oppdaget en overvektig gutt ved navn Gabriel Batistuta. Ved en annen anledning, en vinternatt i landsbyen Murphy, banket de på døren til en familie for å forhøre seg om Mauricio Pochettino. Foreldrene slapp dem inn. Bielsa spurte om han kunne se gutten. Det kunne han. De gikk inn på rommet til Pochettino, som lå og sov – det var klokken ett på natten. Bielsa tok en titt på beina til Pochettino, så snudde han seg til Griffa og sa: «Han ser ut som en fotballspiller». Bielsa og Griffa inviterte Pochettino til prøvespill. Dagen da Pochettino dukket opp, gjorde han seg klar til kamp. Han skiftet klær. Han varmet opp. Da kampen var i gang, tok Bielsa ham ut etter fem minutter. Pochettino skjønte ingenting. Hva hadde han gjort galt? Tydeligvis lite, for Bielsa inviterte ham tilbake. Mange år senere forsto Pochettino hva som hadde skjedd, og i dag kan også han se kjapt hvem som har talent. «Det handler om innstilling og energi», skrev Pochettino i boken Brave New World. «Viser de disse kvalitetene eller ikke?


TRENERPROFIL – MARCELO BIELSA En fyr som Bielsa, som var forut for sin tid, som Griffa, kunne se det på fem minutter». Så snart de hadde funnet talentene, begynte Bielsa og Griffa å trene dem opp. Øktene var beinharde og varte i opptil tre timer. Bielsa krevde at spillerne leste om fotball i aviser og magasiner — El Gráfico, Solo Fútbol, Clarín. De måtte skrive rapporter om lagets neste motstander, med analyser av taktikk og dødballer. Deretter måtte de holde en presentasjon om laget foran resten av troppen, mens Bielsa testet dem med spørsmål. «Det hjalp oss til å løse problemer på banen», sa Pochettino, ifølge FourFourTwo (FFT). «Alle de hjemmeleksene – jeg skulle ønske alle vennene mine kunne opplevd minst én prosent av det jeg gjorde». Bielsa var ingen snill onkel. Han var direkte, aggressiv og kvass i sin kritikk av dem som skuffet ham. Men innerst inne var han glad i spillerne. «En av de viktigste karakteristikkene for en leder er at han må være elsket for å vinne, i motsetning til å måtte vinne for å bli elsket», har Bielsa sagt. Likevel var ikke alle like glade i Bielsas tilnærming. «Jeg vil ikke si at han var som en diktator, men av og til følte man seg dårlig», sa midtbanespilleren Ricardo Lunari. Mange år senere spurte Lunari ham om han var klar over hvor streng han hadde virket. Bielsa svarte: «Skjønte du ikke at jeg prøvde å forme karakterer som var tøffe nok til å overleve i den argentinske toppdivisjonen?»

«Jeg vil ikke si at han var som en diktator, men av og til følte man seg dårlig» Ricardo Lunari

I 1990 tok Bielsa over førstelaget. I en alder av 35 år var han den yngste treneren i Argentinas toppdivisjon. Han tok med seg mange av talentene han hadde trent i akademiet. Snart drillet han inn en offensiv 3-3-13 basert på høyt press og faste bevegelsesmønstre. På fredager holdt han taktiske økter som var basert på

128 bestemte offensive situasjoner. Om spillerne mistet ballen, måtte de vinne den tilbake umiddelbart. «Min defensive strategi kan oppsummeres i én setning: Alle løper», har Bielsa sagt. «Gjenvinningen av ballen har fem eller seks hovedprinsipper, og chau, det er det. Angrepsspill er ubegrenset, uendelig. Derfor er det lettere å forsvare seg enn å angripe. Å løpe er en avgjørelse man kan ta; å skape ting krever et talent som ikke alle har».

«Min defensive strategi kan oppsummeres i én setning: Alle løper» Marcelo Bielsa

Selv om spillerne jobbet hardt, var ingen mer dedikerte enn Bielsa. Han skal ha fått kallenavnet sitt – El Loco, Den Gale – da han fortalte forsvareren Fernando Gamboa at han var villig til å kutte av en av fingrene sine om det betydde seier. «Vi var en gruppe som drømte stort, og den største drømmeren var Bielsa. Han drømte om å være Sacchi, som han så vinne mesterligaer. Han ville at det skulle være oss, en gjeng med gategutter som ble helter».

«Vi var en gruppe som drømte stort, og den største drømmeren var Bielsa. Han drømte om å være Sacchi, som han så vinne mesterligaer. Han ville at det skulle være oss, en gjeng med gategutter som ble helter» Fernando Gambo om Marcelo Bielsa

Ligamesterskapet i 1990/91 var delt i to: Apertura og Clausura. Vinnerne av de to mesterskapene skulle møtes i en playoff over to kamper for å kåre vinneren. Newell’s vant Aperturamesterskapet. Da Clausura begynte, slakket de av, fordi de ikke hadde noe å spille for – de var jo i finalen uansett. De havnet på åttendeplass. I playoffen slo de imidlertid Boca på straffer. Folk begynte å vise interesse for Bielsa,

som hadde vunnet tittelen på første forsøk. Starten på 1991/92 var ikke like bra for Newell’s. Deres første seks kamper endte 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1, 0-1. Snart inviterte Bielsa spillerne til en treningsleir med et eneste formål: Å ikke komme sist. Spillerne sa ja, selv om de visste hva som ventet. På slike leirer levde de i isolasjon, borte fra familie, kjærester og venner. Omtrent alt de gjorde, var å spise og trene. «Man hadde knapt et privatliv», skrev Pochettino. Den eneste forbindelsen til sivilisasjonen var en stasjonær telefon som skrudde seg av klokken 10 på kvelden. Leiren så imidlertid ut til å hjelpe Newell’s. De gikk ubeseiret gjennom sine siste syv kamper og havnet tredje sist. Da de deretter slo Quilmes 2-0 i sin første kamp i Clausura, så de ut til å være tilbake på sporet. Men så tapte de 6-0 hjemme mot San Lorenzo i gruppespillet i Copa Libertadores, den sør-amerikanske versjonen av mesterligaen. Visstnok skal Bielsa ha stengt seg inne på et hotellrom, trukket for gardinene og begynt å gråte. Alt han hadde skapt, var i ferd med å gå i oppløsning. Han tvilte på seg selv, og oppførte seg stadig mer uforutsigbart. I samme periode skal en gruppe Newell’s-fans ha dukket opp utenfor huset hans. Bielsa kom ut døren med en håndgranat og truet med å trekke ut pinnen om de ikke kom seg bort. Bielsa spurte spillerne om de fortsatt hadde troen på ham. Det hadde de. Fra og med det tidspunktet spilte Newell’s 0-0 mot Santa Fe, og sikret så fire strake seire. De tapte ikke i ligaen igjen før i juni. I midten av mai vant de 5-0 mot River Plate. De slo også tilbake i Copa Libertadores med seier mot San Lorenzo (1-0), noe som sendte dem på vei mot en semifinale mot América de Cali. Den første semifinalen endte 1-1. I den andre, i Colombia, ble Newell’s-bussen bombardert av hjemmefansen; vinduene knuste idet spillerne tok dekning på gulvet. Ute på banen ble midtbanespilleren Eduardo Berizzo

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

33


OL-GULL: Marcelo Bielsa er en stor inspirasjonskilde for mange av dagens store managere. Men selv har han ikke vunnet mye. En av hans store triumfer er OL-gullet han ledet Argentina til under lekene i Athen i 2004. Foto: NTB scanpix

truffet i hodet av et batteri. Newell’s vant på straffer. I finalen møtte de São Paulo, hvor de tapte på samme måte. Nederlaget var en enorm skuffelse for Newell’s, men det stoppet ikke Bielsa fra å jobbe. Idet laget forlot Brasil, hadde han allerede sett kampen om igjen to ganger. Sesongen var ikke over. Tilbake i Argentina hadde rekken med ubeseirede kamper ført Newell’s inn i en ny tittelkamp. På de tre siste kampene skaffet de fem poeng, som var nok til å ta tittelen. Det fantes ikke lenger en playoff, så de ble kåret til vinnere av Clausura-mesterskapet. I et intervju sa en fornøyd Bielsa at treningsleiren hadde vært sesongens vendepunkt. Han hadde riktignok ikke vunnet noen kontinental turnering, men han hadde fått en gjeng med gategutter til å bli helter. Bielsa la til at hans arbeid i Newell’s var gjort. Og med det sa han opp. En av inspirasjonskildene til Bielsa i Newell’s var César Louis Menotti, som hadde vunnet VM med Argentina i 1978 og som nå trente Mexico. Da Bielsa sa opp, anbefalte Menotti ham til Atlas. De tilbød Bielsa en rolle i akademiet, som han sa ja til. Bielsa kom til Mexico med klare meninger om talentutvikling. Han hevder å ha brukt 20 år på å studere hvordan toppspillere utvikles, og sier at han en gang skapte en femårsplan som spillere burde følge fra de var 14 til 18 år. Den hadde tusen treningsøkter som sa akkurat hva spilleren skulle gjøre hver dag. Om Bielsa skapte dette programmet i Mexico, er usikkert. Det som er helt klart, er at han baserte arbeidet sitt der på sin erfaring i Argentina. Bielsa elsker fotball i den formen den ble spilt i starten, altså av amatører. Han liker fotballen som spilles når en gjeng gutter samles på løkka og blir der i timevis, helt til sola går ned og tvinger dem hjem. For ham handler fotball

34

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


TRENERPROFIL – MARCELO BIELSA

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

35


om selve spillet og fansen det tilhører. Alt annet – media, agenter, penger – avskyr han. «Om jeg er overbevist om én ting, så er det at jeg var lykkelig da jeg drev med fotball som amatør», har han sagt. «Jeg elsker virkelig fotball… og jeg misliker alt som har blitt lagt til den». Dette perspektivet farger Bielsas syn på talentutvikling, fordi han anser løkka som en bedre læringsarena enn moderne akademier. «Jeg er sikker på at dagens utvikling av fotballspillere går mot utviklingen av rent talent», har han sagt. Han mener akademiene er så godt organisert at de ikke gir rom for individuell improvisasjon. Det moderne samfunnet har ikke gjort saken bedre. Bielsa hevder at en spiller må trene fire til fem timer hver dag fra han er syv til 17 år. Men dette er vanskelig om ungdommen bruker tiden sin på videospill, sosiale medier, musikktimer og lignende. Barn spiller ikke lenger fotball bare fordi de ikke har annet å gjøre. De som bor i store byer, har ikke en gang plass å spille på, mener Bielsa, med noen unntak. «Det finnes noen kontinenter som fortsatt produserer spillere», har han sagt, «fordi de har ting som mangler andre steder: plass, tid og kjærlighet for spillet».

«Jeg er sikker på at dagens utvikling av fotballspillere går mot utviklingen av rent talent» Marcelo Bielsa

En slik plass var tydeligvis SentralAmerika på starten av 90-tallet. Bielsa startet et program for å utvikle unge spillere i Mexico. Snart ble han spurt om å ta over A-laget til Atlas. Han hentet med seg noen av spillerne han hadde jobbet med i Newell’s: Berizzo, Cristian Domizzi, Lunari. Sistnevnte spilte i CD Universidad Católica, i Chile. Noen kilder sier at Lunari dro til Atlas på lån, men Lunari selv har fortalt Informe Robinson at en pengesum var involvert. En morgen skal telefonen hans ha ringt, og en kjent stemme skal ha pratet i andre enden. – Ricardo, det er Marcelo Bielsa. Jeg vil

36

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

TAPTE FINALEN: Læremester mot elev. Marcelo Bielsa og hans daværende Athletic Bilbao mot Diego Simeone og Atlético Madrid i finalen i Europaligaen i 2012. 0-3-tapet gikk hardt inn på Bielsa. Foto: NTB scanpix

hente deg til Atlas. – Ja, hvorfor ikke? Jeg har lyst til det, sa Lunari. – Okay, la oss se om klubbene kan bli enige om en overgang. Neste dag ringte Bielsa igjen. – Ricardo, jeg vil informere deg om at Universidad Católica krever en millionar dollar for deg. Du vet at du ikke er verdt den summen, ikke sant? – Vel, nei, jeg er vel ikke verdt så mye. – Riktig, så det blir ingen overgang. Ett kvarter senere ble Lunari oppringt av en direktør fra Católica. – Atlas har betalt en million dollar for deg. Du skal til Mexico. Lunari var forvirret. Han fløy til Mexico. Da han landet, krevde Bielsa at han kom direkte til treningsfeltet. Han ba

Lunari om å sette seg, så så han ham dypt inn i øynene og sa: – Jeg vil at du skal vite, at du skal være overbevist om, at du ikke er verdt en million dollar. – Jeg vet det! Jeg vet at jeg ikke er verdt en million dollar. – Okay, bra. Sånn, nå kan du gå ut og trene. Den mexikanske ligaen var delt opp i fire grupper, hvor de to beste i hver gikk videre til utslagsrundene. Bielsa førte Atlas til andreplass i sin gruppe, deres beste plassering på 12 år. De tapte kvartfinalen mot Santos Laguna. Så sa Bielsa adjø. Han ble i Mexico, hvor han tok over Club América i 1996. Men heller ikke der ble han lenge. Han reiste heller tilbake til Argentina, hvor han vant Clausuramesterskapet med Vélez Sarsfield i 1998. Suksessen førte til et jobbtilbud


TRENERPROFIL – MARCELO BIELSA

KJENT POSITUR: Marcelo Bielsa slik man gjerne ser ham under kamp, gestikulerende og sittende på en kjølebag ved benken i teknisk sone. Her som fersk Marseille-manager i 2014. Foto: NTB scanpix

fra Espanyol. Selv om det kunne blitt hans gjennombrudd i Europa, ble han der kun i et par måneder. Han fikk nemlig en mulighet han ikke kunne si nei til – jobben som trener for Argentina. Innen han tok over landslaget, hadde Bielsa begynt å si nei til forespørsler om intervjuer. Prinsippet var at han ikke ønsket å prioritere store medier foran lokalaviser. Til gjengjeld prøvde han å besvare hvert spørsmål i pressekonferansene, noe som førte til lange seanser. Én pressekonferanse varte i fire timer. Bielsa jobbet så hardt at han sov på treningsanlegget. Én kveld i 1999 dro han ut klokken to på natten for å ta en joggetur rundt komplekset, ifølge FFT. Plutselig begynte politi å rope etter ham, kanskje fordi de trodde han var en vanlig fyr som hadde brutt seg inn i mørket. Men Bielsa hørte på en tape

og enset ingenting. Med ett så han pistoler rettet mot seg. Han løp bak et tre og ropte: «Ikke skyt, jeg er Bielsa!» Bielsa var ikke alltid på treningsanlegget. På et tidspunkt isolerte han seg på en gård, hvor han studerte video i 12 timer om dagen. Han var der kun med en eldre dame som sørget for at han hadde mat og rene klær. Når Bielsa studerer, kan han følge to kamper samtidig. Han mener at aspekter som virker flytende for folk flest, har et begrenset antall variasjoner. For eksempel sier han at det kun finnes 29 systemer i fotball, at det eksisterer 36 typer pasninger. Ikke mer, ikke mindre. I 1999 tok han Argentina til kvartfinalen i Copa América. De tapte mot Brasil. Da VM-kvaliken startet, vraket han Juan Román Riquelme

og Javier Saviola. Vrakingen som var minst overraskende, var Riquelme. Playmakeren er en type som må være midtpunktet i et lag, og Bielsa har lav toleranse for spillere som tar mye plass. «Om et av organene trenger alt blodet, vil det bli sunt på bekostning av resten av kroppen», har han sagt. «Hva er poenget med å være frisk, om man er del av en død kropp?» Argentina vant kvaliken med 12 poengs margin. Bielsa brukte de neste månedene på å ta ut troppen, så ledet han laget i vennskapskamper mot Wales (1-1), Kamerun (2-2) og Tyskland (1-0). Da han pakket kofferten for å dra til Sør-Korea og Japan, tok han med seg 2 000 videokassetter. Argentina var favoritter, noe som kan ha bekymret

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

37


KORT KARRIERE: I franske Lille fikk Marcelo Bielsa en kort karriere. Han kastet ut 12 spillere det første han gjorde. Etter 13 ligakamper lå Lille nest sist. Klubben suspenderte Bielsa, så sparket de ham. Foto: NTB scanpix

ifølge The Guardian. «Det jeg vet er kriminelt, er å fortelle folk at de er idioter om de ikke har en flatskjerm, og så si til dem at de kan betale for den i flere omganger».

ham. «For meg er selvtillit synonymt med å slappe av», har han sagt. «Jeg foretrekker frykt, fordi det tvinger meg til å holde meg våken». Det finnes en historie fra Argentinas forberedelser til VM hvor Bielsa spør spillerne om de vil spille med tre eller fire bak. De fleste sier fire bak. Bielsa takker dem for responsen – og annonserer at de kommer til å bruke tre bak. Hva som enn er sant, ga ikke Bielsas strategi resultatene han ønsket. Selv om Argentina hadde flest skudd og cornere i VM, røk de ut av en gruppe hvor rivalene var Nigeria, England og Sverige. Det var en enorm skuffelse for nasjonen og laget. Noen spillere gråt. Da Pochettino kom hjem, forlot han ikke huset på 10 dager. Utfallet til tross fikk Bielsa sjansen til å lede laget i Copa América to år senere. De møtte Brasil i finalen. Stillingen var 1-1 med tre minutter igjen da César Delgado ga Argentina ledelsen. Men Adriano rakk å utligne på overtid – og Brasil vant på straffer. Nå var Bielsa utmattet. Men han hadde en siste sjanse til å vinne noe med Argentina. Samme sommer tok han U23-laget til OL i Athen. Der vant de alle sine seks kamper uten å slippe inn mål. Carlos Tévez scoret åtte. Det var en etterlengtet opptur for Bielsa, som deretter gikk av. Bielsa tilbrakte de neste tre årene uten jobb. I starten søkte han tilflukt i et kloster. «Jeg tok med alle bøkene jeg ønsket å lese», sa han ifølge FFT. «Jeg

38

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

tok ikke med telefonen og jeg hadde ikke TV. Jeg holdt ut i tre måneder der, før jeg begynte å holde samtaler med meg selv. Jeg holdt på å bli gal». I august 2007 tok han over Chile. De hadde røket ut i gruppespillet av Copa América i 2004, og hadde nettopp gått på hodet ut av 2007-versjonen med 6-1 mot Brasil. De hadde sett de siste to VM’ene hjemme. Moralen var skral. Det samme var treningsanlegget, som Bielsa umiddelbart krevde at ble oppusset. Dusjene gikk tom for varmtvann, sengene var små, TV’ene var gamle. Men forbundet hadde ikke penger til å oppgradere. Dermed satte Bielsa ut på en nasjonal turné hvor han holdt foredrag som dro inn penger. Snart hadde anlegget dobbeltsenger, flatskjermer, aircondition og et moderne treningsstudio. For sin del holdt Bielsa seg på et lite rom som ikke hadde stort annet enn en TV og et skap. Bielsa ble en populær mann i Chile. Ikke bare fordi han jobbet hardt, men fordi han forsto fansen og folket. Ved en anledning var han på vei til et stadion for å se Alexis Sánchez i aksjon, da han fikk øye på to gutter som spilte fotball i gata. Bielsa ble så forelsket i synet at han ga dem billettene sine og så kampen i en bar. En annen gang, da Chile hadde blitt rammet av et jordskjelv, ble Bielsa spurt om folk som stjal fjernsyn fra ødelagte butikker. «Jeg vet ikke om det er kriminelt», svarte han,

Bielsa skapte et lag som var fartsfylt og underholdende. Han varierte mellom 3-3-1-3 og 3-4-3, ofte med Sánchez og Jean Beausejour på topp, eller med Jorge Valdivia som tilbaketrukken spiss. Chile kom på andreplass i kvaliken, og nådde sitt første VM på 12 år. I Sør-Afrika tapte de mot Spania (2-1), men slo Honduras (1-0) og Sveits (1-0), før de snublet i åttedelsfinalen – igjen mot Brasil (3-0). Et mer realistisk forsøk på å ta en tittel kom året etter, i Copa América. Men der røk Chile ut i kvartfinalen mot Venezuela (2-1). Så kom Bielsa på kant med den nye forbundspresidenten Sergio Jadue – og sa opp. Chile kom til å savne Bielsa, og da de vant Copa América i 2015 og 2016, ga mange ham kreditt for å ha lagt grunnlaget for suksessen. Bielsa kom også til å savne Chile, både landet, folket og stallen. «Den som taper, er meg», sa han da han dro. I juli 2011 tok Bielsa jobben i Athletic Bilbao. De hadde havnet på en fin sjetteplass i La Liga, men et nytt presidentvalg hadde fått inn Josu Urrutia, som ønsket Bielsa som trener. Før han begynte, så Bielsa lagets 38 ligakamper fra sesongen før. Det tok tid før spillerne forsto metodene hans, og de spilte de de første fem ligakampene uten seier. Men da de først vant en, gikk de åtte uten tap. Spissen Iker Muniain ble spurt om Bielsa var like gal som folk sa. «Nei», svarte Muniain. «Han er galere». Én gang tegnet Bielsa med kritt på skoene sine for å vise Athleticspillerne hvor på foten de skulle treffe ballen. Så gikk han rundt med


TRENERPROFIL – MARCELO BIELSA de samme skoene i flere dager uten å vaske bort krittet. Noen merket at Bielsa tok nøyaktig 13 skritt hver gang han krysset den tekniske sonen i løpet av kamper. Bielsa nektet å forklare hvorfor. Ved en annen anledning ble Bielsa spurt av en gruppe unge fans om han kunne signere klisteralbumet deres. Han sa nei. I stedet tok han albumet og ba dem møte ham på samme sted til samme tid neste dag. Da de møtte ham igjen, ga han dem tilbake albumet, signert av ham og alle spillerne. Athletic klarte ikke å opprettholde formen i ligaen, men de nådde to cupfinaler. Den første var i Europaligaen mot Atlético Madrid, som hadde blitt et bunnsolid kontringslag under Diego Simeone. Simeone hadde spilt under Bielsa for Argentina, men stilen han brukte var den motsatte av den Bielsa likte. Athletic mot Atlético var lærer mot elev, angrep mot forsvar, kreativitet mot destruktivitet. Atlético vant 3-0. Bielsa har aldri forandret stil kun basert på resultater. Urettferdighet er

normalt i fotball, sier han; laget som dominerer kampen kan fint tape. Derfor raser han mot de som kritiserer lag som spiller bra men taper, samt de som roser lag som vinner ufortjent. Siden resultatet ikke alltid gjenspeiler hvem som fortjener å vinne, legger Bielsa mer vekt på selve prosessen bak: arbeidet, dedikasjonen, integriteten. Han sier at likesom det er mange i samfunnet som jobber som helter uten å bli berømte – doktorer, sykepleiere – finnes det trenere som gjør strålende arbeid uten å vinne titler. Av samme årsak er Bielsa villig til å tilgi sine spillere selv om de ikke vinner. Tapet mot Atlético var imidlertid ikke et slikt eksempel. Det som irriterte ham mest, var at Athleticfansen hadde fulgt laget til București i håp om å se en første tittel siden 1985, for så å få servert et så stort tap. Da Athletic deretter tapte finalen i den spanske cupen 3-0 mot Barcelona, fikk spillerne høre det. I et lydopptak som ble lekket fra garderoben, slaktet Bielsa dem for å ikke ha kjempet som de burde. «Du har skuffet en by som

fortjener bedre», sa Bielsa. Så ønsket han dem god sommer, uten å vite om klubben ønsket at han skulle komme tilbake. Athletic ønsket Bielsa tilbake. Men da sommeren var over, så han at klubben ikke hadde kjøpt spillerne han hadde ønsket. De klarte heller ikke å få fornyet treningsanlegget innen Bielsa startet sesongoppkjøringen. Da Athletic kom på 12. plass, valgte styret å ikke fornye kontrakten hans. I 2014 fortsatte Bielsa sin tendens til å velge klubber med sterk identitet. Han dro til Marseille. Da han besøkte anlegget, skjelte han ut en gruppe unge spillere for å ha kastet fra seg vannflaskene sine. Stallen hadde Dimitri Payet, André-Pierre Gignac, Benjamin Mendy. «Da han møtte spillerne for første gang, smilte han ikke en eneste gang», skrev Mendy for The Players’ Tribune. «Men da han snakket om taktikk, kunne man se galskapen komme frem. Man kunne CHILE: I 2010 ledet Marcelo Bielsa Chile under VM i Sør-Afrika etter å ha ført landet til sitt første VM på 12 år. Foto: NTB scanpix

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

39


TRENERPROFIL – MARCELO BIELSA

se lidenskapen. Man kunne se at han levde for fotball, for hver eneste detalj. Etter møtet kom en lagkamerat bort til meg og sa: «Han er ikke helt normal, han her». Han hadde rett. Bielsa er ikke normal. Hvem vil ha noen som er normal?»

«Da han møtte spillerne for første gang, smilte han ikke en eneste gang. Men da han snakket om taktikk, kunne man se galskapen komme frem. Man kunne se lidenskapen. Man kunne se at han levde for fotball, for hver eneste detalj. Etter møtet kom en lagkamerat bort til meg og sa: «Han er ikke helt normal, han her». Han hadde rett. Bielsa er ikke normal. Hvem vil ha noen som er normal?» Marseille-spiller Benjamin Mendy om Bielsas inntreden i klubben i 2014

Marseille hadde kommet på sjetteplass. Bielsa hadde større planer enn det. Han ba spillerne sove på treningsanlegget flere dager i uken. På treningsfeltet forklarte han ting til spillerne ved hjelp av en golfbil han hadde utstyrt med en taktikktavle. Da de trente avslutninger, ga han dem maks to sjanser hver – logikken var at de ikke ville få flere enn det i en vanlig kamp. Klubben la ut videoer fra feltet hvor Bielsa går rundt med hendene på ryggen mens han roper på spansk. «Fortsett! Fortsett! Nå! Tettere, tettere! Bra, Mario! Bra! Bra! Sånn ja, sånn ja!» Etterpå ligger spillerne strødd på gresset og gisper etter luft. Bielsa går bort til noen av dem. «Bra jobbet», sier han. Ingen av spillerne kunne forutsi hva Bielsa kom til å si eller gjøre. En dag sa Bielsa: «La oss trene til solen går ned!». Og så gjorde de det. «En annen dag var det labert på trening», sa Mendy

40

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

til Le Journal du Dimanche, ifølge Get French Football News. «Så han tok en ball og stirret på den. Så sa han: «Gutter, alt arbeidet vi legger ned, er for ham. Video, diett, søvn, alt er for ham. Hvorfor ofrer dere livene deres for fotball, om dere ikke en gang trener skikkelig?» Innen jul toppet Marseille tabellen. Bielsa ble igjen populær på grunn av sin dedikasjon og sine særtrekk. I løpet av kamper hadde han på seg en blå treningsdress og satt på en kjøleboks. En gang hadde noen plassert en kopp brennhet kaffe på den uten at Bielsa merket det i tide. Men de siste månedene ble Marseille slitne av den intensive stilen. De endte på fjerdeplass. Da neste sesong startet, begynte de med å tape første kamp hjemme mot Caren (1-0). Elodie Malatrait, klubbens pressesjef, husket at hun gikk for å kalle Bielsa inn til pressekonferansen etterpå. «Jeg banket på kontordøren og kikket inn», sa Malatrait. «Jeg så ham gruble over noe. Han gikk i sirkler. Han kunne være slik etter en kamp, men jeg ble bekymret da jeg så at tolken hans, som var der med ham, var helt hvit i fjeset. Jeg skjønte at noe var galt». På pressekonferansen brukte Bielsa et kvarter til å snakke om kampen. Så leste han opp et brev han hadde skrevet. «Jeg tok avgjørelsen på onsdag», sa han. «Jeg er ferdig med mitt arbeid her. Jeg drar tilbake til Argentina». Bielsa ble ikke lenge i Argentina. I 2016 sa han ja til Lazio. To dager senere anklagde han klubben for å ikke ha kjøpt spillerne han hadde spurt om – og sa opp. Året etter tok Bielsa trenerjobben i Lille. Han kastet ut 12 spillere. En av dem, Éric Bauthéac, sa til L’Équipe at Bielsa hadde tatt avgjørelsen basert på en samtale som varte i 45 sekunder. Etter 13 ligakamper lå Lille nest sist. Klubben suspenderte Bielsa, så sparket de ham. Bielsa tok garantert noe positivt med seg fra den fadesen. Han har sagt at de stundene i livet hvor han har vokst

mest, er de hvor han har tapt, og at gangene hvor han har blitt verre, er de hvor han har vunnet. «Suksess ødelegger: den får oss til å slappe av, den lurer oss, den gjør oss dårligere, den får oss til å like oss selv for mye», har han sagt. «Nederlag er det motsatte: de lærer oss ting, de gjør oss sterke, de gjør oss sikrere i det vi tror på, de gjør oss stabile».

«Suksess ødelegger: den får oss til å slappe av, den lurer oss, den gjør oss dårligere, den får oss til å like oss selv for mye» Marcelo Bielsa

«Nederlag er det motsatte: de lærer oss ting, de gjør oss sterke, de gjør oss sikrere i det vi tror på, de gjør oss stabile»

Marcelo Bielsa

Bielsa fikk smake på både suksesser og nederlag i sin første sesong i Leeds. Man kan si at sesongen var dramatisk, og at utfallet betydde mye for Bielsa. Men om det er noe vi vet om ham, så er det at han alltid prøver å si sannheten, og når han hevder at prosessen virkelig er viktigere for ham enn resultatet, så bør vi kanskje tro ham. «Jeg tror aldri at jeg kommer til å bli nevnt i en bok», har Bielsa sagt. «Men om jeg blir det, så ønsker jeg ikke at det er på grunn av en tittel jeg vant, men på grunn av metodene jeg brukte i jakten på mine mål». Et av resultatene av perioden hans i Leeds er at arbeidet hans har blitt mer kjent i England og andre land – som Norge. Bielsas metoder vil garantert havne i flere bøker. Og med det må vi vel kunne si at hans største ønske har blitt oppfylt.

SLUTT.


FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

41


42

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


INTERNASJONALT

TRENINGSMETODER OG SOSIALE FORHOLD: JA, HVA MED GLEDEN?

Refleksjoner fra fotballkonferanse i Valencia Etter tre stappfulle dager på den tredje utgaven av International Conference of Fotball - training methods & social issues, i regi av Universidad Catolica de Valencia og Universitetet i Sørøst-Norge, sitter jeg igjen med mange tanker, refleksjoner, betraktninger og ideer, hvorav noen som kanskje kan defineres som mer urovekkende enn andre. Som deltaker på de to foregående konferansene er det ikke tvil om at nivået og kvaliteten på årets konferanse, både når det gjelder organisering av arrangementet og kvaliteten og bredden på foredragsholderne, var «all time high». AV THOMAS TORGERSEN BRÅTTUM

Innholdet på konferansen varierte, i tråd med arrangementets undertittel, fra rimelig spissete fysiologiske spissfindigheter, som eksempelvis Angel Aceñas «Monitoring training load & recovery in elite fotball: The case of a national team in Russia 2018 FIFA World Cup» til mer samfunnsorienterte problemstillinger, som professor i idrettssosiologi Richard Giulianotti og «Fotball, Politics and soft power» og Josimar-journalist Pål Ødegård som snakket om «FIFA under Infantino: One step forward, but two steps back». Totalt var over 200 deltakere og foredragsholdere fra 24 ulike nasjoner til stede disse tre dagene i vårblomstrende

Valencia. Rammene for konferansen var derfor de beste, og det må sies at den norske Trenerforeningen (NFT) er partner til konferansen. Det kan gjerne være enda flere norske trenere på konferansen, utover studentgrupper og ansatte fra USN selvfølgelig, og denne gangen deltok en stor delegasjon fra Sogndal og deres idrettsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet. Jeg har, som tidligere bachelorstudent og masterstudent ved USN, i Bø, fulgt samarbeidet mellom de to institusjonene forholdsvis tett og var ett år som utvekslingsstudent ved UCV. I tillegg til studiene var jeg heldig å ha praksis hos Levante

U.D i 8 måneder. Det var derfor litt artig å avslutte studieårene med å presentere en poster av resultatene fra min masteroppgave på denne konferansen. IDENTIFISERING OG UTVIKLING AV TALENTER Antonio J. Figueiredo, professor ved universitetet i Ciombra, presenterte utfordringer rundt identifiseringsog selekteringsprosessen av unge fotballspillere. Han rettet fokuset på hvordan den kronologiske - og biologiske alderen gir et falskt bilde av hva potensial og talent er. Kronologisk alder er tiden som har gått fra fødsel til dagens dato, mens biologisk alder referer til den generelle tilstanden av modning og fysiske utgangspunkt et menneske har på et bestemt punkt i sin kronologiske alder.. Utgangspunktet hans er at det er nærmest umulig å forutse hvem som blir potensielle toppspillere, noe som mange forskningsstudier de senere årene også har vist. Eksempelvis har den danske forskeren Kristoffer Henriksen synliggjort hvordan det å legge til rette for og skape gode

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

43


DELTAKER: Thomas Torgersen Bråttum har deltatt på alle utgavene av International Conference of Fotball - training methods & social issues, i regi av Universidad Catolica de Valencia og Universitetet i Sørøst-Norge. I denne artikkelen deler han sine refleksjoner etter årets konferanse. Foto: Privat

miljøer for utvikling er faktorer og elementer som gir individet forutsetninger for utvikling. Alle spillere har sin unike lærings- og utviklingsprosess og det gjør utvelgelsesprosessen av spillere i 8-19 års alderen vanskelig. Selektering og identifisering baseres ofte på fysiske ferdigheter og spillere som blir valgt ut ifra premisset om tidlig modning vil få bedre tilbud enn spillere som er senere modnet og utviklet. Fotballklubber som Valencia, Levante, Villarreal, Barcelona og Alaves fra Spania og Halldor Emilsson fra Island og Stjarnan FC holdt foredrag om klubbens rammeverk, metodikk og tanker om utviklingen av spillere. Grunntankene var å utvikle bedre mennesker, gi spillerne autonomi, lære dem å selv-regulere og legge til rette for refleksjon før og etter kamp, og som alltid i spansk fotball, bruke «spillet som læremester». Sammenlikner man de spanske klubbene med Stjarnan FC på Island så er det klare likheter i et tydelig rammeverk og ideer om hvordan organisere en klubb, og i alle disse klubbene består utviklingsavdelingen av trenere med UEFA B- eller UEFA A-lisens (i spanske klubber også pro-lisens). Det vil si at spillere i 6-årsalderen får trenere som er profesjonelle og dyktige til å tilrettelegge og skape gode og trygge utviklingsmiljøer, uansett hvilket ferdighets- og modenhetsnivå spilleren er på. Rammeverket, verdiene og standardene som blir satt innad i de spanske klubbene/ akademiene har som mål å utvikle profesjonelle fotballspillere, men samtidig som de vektlegger de menneskelige aspektene ved alt utviklingsarbeidet. Med det ønsker de at spillerne skal utvikle og lære fotball gjennom en tydelig metodikk. Inntrykket, spesielt det de spanske

44

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

klubbene gir, er at jeg sitter igjen med oppfatningen av et profesjonelt, strukturert organisert og langsiktig utviklingsarbeid, men for hvem, kan man jo kanskje spørre? TRENE PÅ HVA SOM KAN SKJE FC Barcelona startet foredraget sitt med et sitat som tydelig beskriver hvordan klubben jobber i treningsarbeidet: «tren ikke hva som skjer, men tilrettelegg for hva som kan skje». Oppgaver/betingelser/ momenter skal «snakke» til spillerne gjennom hva som kan skje, ikke hva treneren tror kan forekomme. Eksempelet til Isaac Oriol Guerrero fra Barcelona «score flere mål enn motstanderen», er umulig å mistolke. Med det som utgangspunkt må spillerne prøve og feile for å komme frem til mulige svar. En slik betingelse er (kanskje) tydelig og (kanskje) konkret og lar (kanskje) spillerne selv finne løsninger. De ønsker at spillerne skal være seg selv og utforske og utfolde sin naturlige atferd - men samtidig skal de jo forholde seg til medspillere og hva de - og dermed også (Barca) systemet - forventer hva de skal gjøre i en bestemt situasjon, skal de ikke? I La Masia (akademiet til

Barca) framhever de dog at enhver situasjon er forskjellig, så kanskje klarer de å etterleve denne idelogien til fulle? Levante UD praktiserer, som for to år siden, konseptet «From the game, to the player, for the team», for å synliggjøre sin lærings- og utviklingsfilosofi. Tanken bak begrepet er for å på best mulig måte strukturere fotballens kompleksitet gjennom tydelighet i utviklingsarbeidet og treningsplanlegging. Med førstehåndskjennskap til Levante U.D sitt akademi gjennom 8 måneders praksis i klubben, på U12- og U14lagene, gjenoppfrisket foredraget at tankene fortsatt er de samme. I en region med tre store La Liga klubber er Levante lillebror. Klubben bygger på en stram og strukturert tilnærming som setter laget fremfor individet. For at de skal kunne vinne har de erkjent at spillerne og lagene må være strukturerte og sterke fysisk. Og tilnærmingen her gjenspeiles i treningsmetodikken. Metodikken er god, med solide retningslinjer og skolerte trenere på alle alderstrinn. Spillere allerede i 10-årsalderen var «profesjonelle», og arbeidet som ble lagt ned av klubb, av trenere og


INTERNASJONALT

MANGE BIDRO: Fotballklubber som Valencia, Levante, Villarreal, Barcelona og Alaves fra Spania og Halldor Emilsson fra Island og Stjarnan FC holdt foredrag om klubbens rammeverk, metodikk og tanker om utviklingen av spillere. Foto: Privat

spillere var for å de en gang skal spille på førstelaget. Både Valencia CF og Villarreal CF fremhevet hvor viktig det var å sette spilleren i sentrum og at utvikling er non-lineær og uforutsigbar. Valencia understreket atferd, miljø og en langsiktig utviklingsplan som det fundamentale i sitt arbeid med spillere. Elementært i den langsiktige utviklingsplanen var fokuset på individets styrker, både på og utenfor banen. De mente at et fokus på spillerens styrker ville skape en mestring - og trygghetsfølelse. Villarreal CF trakk blant annet fram at de ønsker å utvikle mennesker fremfor å utvikle «fotballspillere». Argumentet var at forskning viser at under 1% blir profesjonelle fotballspillere, og med bakgrunn i det skal trenerne være guider og tilretteleggere i treningsarbeidet for å skape gode

mennesker med et godt sett verdier som hjelper andre og sitt lokalmiljø. Derav ble det vist eksempler på hvordan Villarreal-spillere i ulik alder arbeider med ulike frivillige tiltak for mennesker som har behov og støtte utover det normale, og dette fremstår som en viktig del av klubbens arbeid for lokalsamfunnet. Kanskje forståelig med tanke på at Villarreal er en liten by i spansk målestokk, med litt i overkant av 50 000 mennesker.

INDIVIDUALITETEN - OG GLEDEN … Halldor R. Emilsson, fra Stjarnan FC, presenterte barne- og ungdomsfotballens organisering på Island generelt og Stjarnan spesielt, med ekstra vekt på trenerens rolle og påvirkning på spillerens utvikling og læring. Emilsson framhevet, noe som er vanskelig å kopiere og reprodusere - om enn kanskje ikke så vanskelig for oss nordmenn, de sosiale og kulturelle

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

45


INTERNASJONALT

verdiene som den islandske fotballen implisitt og eksplisitt bygger. Stjarnan var opptatt av at rammeverket, metodikken og tilnærmingen ble bygd på en sterk individuell tilpasning, der sosialitet, positivitet, glede, samarbeid og allsidighet var i sentrum. På meg virket det som de var opptatt av å oppfordre barna i klubben til å drive med flere idretter samtidig, slik at det ikke ble en for tidlig spesialisering innenfor en bestemt idrett - og at det var et godt samarbeid mellom de ulike idrettene for de medlemmene som ønsket å drive med ulike aktiviteter. Innleggene klubbene hadde varte mellom 30-45 minutter, og som nevnt tidligere snakkes det om autonomi, selvregulering og det å tilrettelegge og skape gode miljøer for hver enkelt spiller. I etterkant av foredragene føles det veldig inspirerende og kan oppfattes som «ikke rart spanske klubber har utviklet mange gode spillere gjennom årene, og at norske klubber og trenere har mye å lære» Etter å ha lyttet og sett foredragene til alle de spanske klubbene er det like fullt påfallende hvor like tilnærmingene og perspektivene til de ulike klubbene er. Nærmest ensartet og basert på mye av de samme (og politisk riktige) perspektivene. Det er da tankevekkende at ingen av de spanske klubbene nevnte eller snakket om glede, positivitet, og rett og slett at fotball skal være gøy ... Er dette noe som ikke er viktig i internasjonal fotball lenger? Alle de spanske klubbene hadde foredrag før Stjarnan FC. Det første som ble trukket fram som viktig og avgjørende for islandsk fotball var ordet «Enjoyment». Grunnideen er at glede, positivitet og at fotball skal være gøy. Hvis ikke, er det ingen hensikt å spille fotball. Spørsmålet en kan stille seg er om fokuset på struktur, organisering og profesjonalisering, teknologi, forskning og teoretisering har blitt viktigere enn å skape glade og et langsiktig engasjement ET PARADOKS Undertittelen på konferansen,

46

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

«training methods & social issues», er i seg selv kanskje et paradoks? Deltagelse i idrett skal (i utgangspunktet) bidra til å utvikle sosiale ferdigheter, selvtillit, selvdisiplin, gode verdier og andre kvaliteter som er nødvendig for å delta og bidra i et moderne sosialt liv, i tillegg til at idrett selvfølgelig innebærer et tydelig konkurranseelement. Dagens fokus handler kanskje i for stor grad om konkurransen - og dermed også seleksjonen - i ung alder. Ulike studier påpeker at konkurranse er med på å bidra til frafall i idrett på grunn av prestasjonspress og prestasjonsangst som en følge av for ensidig fokus på resultat og prestasjon. Flere studier rundt barns deltagelse i idrett fremhever glede, autonomi, være med venner, samarbeide med lagkamerater, lære nye ferdigheter, og et miljø som gir muligheter til å teste ferdighetene som er vesentlige for - og i - videre deltagelse. Treningsmetodikk og rammeverk i seg selv bør ikke være noe negativt. Gode rammeverk og metodikker kan bidra til å skape gode verdier og tydelige rammer for atferd, oppførsel og respekt, men det må ikke gå utover sjansen til å prøve og feile og muligheten til å lære nye ferdigheter. Struktur, organisering og «profesjonalisering» må ikke komme på bekostning av gode verdier, anstendig oppførsel og medbestemmelse ... Mange såkalte «talentutviklingssystemer» bruker enorme ressurser og tiltak for å tilrettelegge, skape og etablere gode miljøer og standarder for å gjøre veien for unge barn så enkel og problemfri som mulig og nøytraliserer de naturlige hindringene og utfordringene et barn og idrettsutøver trenger i sin utvikling. Fornuften kan si at et miljø som er bekvemt, trygt og støttende minimerer bekymringer, vanskeligheter og uroligheter i en persons liv og gjør det enklere å beholde motivasjon og ha 100% fokus på idretten for å «ta det neste steget». Likevel er det en erkjennelse at barn/ungdom/idrettsutøvere trenger utfordringer som en del

av utviklingen og læringen. For å illustrere de naturlige utfordringene og hindringene en møter for å lære vil en analogi av hvordan man lærer å sykle være passende. Når man skal forsøker å sykle uten støttehjul for første gang vil barnet kjempe for å holde balansen mens man løper ved siden av og prøver å forhindre det nesten uunngåelige, nemlig fallet. Holder man seg hengende på og holder sykkelen stabil forblir man trygge, men lærer aldri å sykle Blir glede og positivitet underkommunisert, glemt og oversett i alt det «andre» som oppfattes som nytenkende og akademisk viktigere enn gleden av å spille fotball? Skal alt handle om å bli den beste fotballspilleren og ikke et godt og genuint menneske? Skal ikke fotball tilrettelegge, skape og etablere et langsiktig engasjement innen fotball for resten av livet? Er det trenere, foreldre og «eksperter» som ødelegger fotball fordi vi ønsker så mye? Ønsker vi det samme som barna? Barn har ikke et bevisst forhold til fotball tidlig i sin «karriere», de spiller det fordi det er morsomt. Institusjonaliserte modeller er ikke nødvendigvis assosiert med fremtidig suksess. Å systematisere, strukturere og profesjonalisere talentutviklingen vil ikke nødvendigvis føre til flere og bedre spillere. I et lite land, med relativt få innbyggere, kan ekskludering og selektering føre til at færre får sjansen og mulighet til å ha det gøy med fotball. Målet bør være å skape og tilrettelegge for et miljø hvor individet har glede, trygghet og mestring. I Norge har vi i mange år basert utviklingsarbeidet på «flest mulig - lengst mulig - best mulig», allsidighet og frivillighet, noe som kanskje stadig er det viktigste for en langvarig utvikling og langvarig suksess - ikke hoppe bukk over disse verdiene for å oppnå kortsiktige resultater i barne- og ungdomsfotballen.


FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

47


48

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


FAGSEMINARER NFF-NTF REFERANSER: NFF og NTF arrangerte fagseminar i forbindelse med G15-turnering i Italia de siste dagene i april. Foto: Teddy Moen

RIKTIGE REFERANSER - en forutsetning i arbeidet I et samarbeid mellom Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund arrangeres det denne våren tre fagseminar til utlandet for utviklingstrenere som alle går under tematikken «Referanser». AV TEDDY MOEN

Seminarene arrangeres i forbindelse med U15-turneringen «Torneo delle Nazioni» i Italia (27. april til 1. mai), Europamesterskapet for U17 i Irland 2.-6. mai) og Verdensmesterskapet for U20-landslag i Polen (slutten av mai inngangen på juni). Det første ble sparket i gang lørdag 27. april på Hotell Laguna Park i utkanten av Trieste - nord i Italia. Godt over 40 spillerutviklere i krets, toppklubb, landslagstrenere og sentrale ledere i NFF og Norsk Toppfotball var til stede, da Truls Dæhli, Håkon Grøttland, Leif Gunnar Smerud og Øyvind Stenberg Lien Iversen ønsket velkommen.

GLEDELIG UTVIKLING Det ble presentert at referanseseminarene er rigget på plass i en tid hvor det er mye god bevegelse i norsk fotball. 2018 er av mange vurdert til samlet sett å være det beste året – rent historisk – for norsk fotball i et internasjonalt perspektiv. Enda mer gledelig er det at disse resultatene ikke kommer som lyn fra klar himmel, men kan spores som en konsekvens av bedre arbeidsprosesser i både krets, forbund og i mange av toppklubbenes akademier. – Samtidig som vi skal tillate oss å feire gode resultater, så er det avgjørende viktig at vi ikke tillater oss å falle til ro i framgangen. Fotballen – også rundt oss - utvikler seg stadig og det er viktig å jobbe for å bratte den positive trenden ytterligere, formidlet Truls Dæhli til forsamlingen av utviklere. GODT SAMARBEID Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund jobber stadig tettere sammen for å skape arenaer hvor trenere både kan la seg inspirere og ikke minst lære av hverandre. En av styrkene en liten nasjon som

Norge kan utnytte, er nettopp den muligheten vi har til å bygge fagmiljø på tvers av klubber og organisasjonslinjer. Dette er en strategi vi som lederne i NFF og NTF sammen tror på, og som de sammen ønsker å forsterke på et overordnet nivå. De tre referanseseminarene er en konkretisering av disse ambisjonene. DERFOR ER SLIKE SEMINARER VIKTIG Øyvind Stenberg Lien Iversen mener det er flere grunner til at denne type seminarer er viktig: – For det første tenker vi at det er tilnærmet umulig å treffe et mål man ikke kan se. Samtidig har vi fra sentralt faghold grunnleggende stor tro på at vi på her på berget kan utdanne spillere og sette sammen lag av spillere, som kan konkurrere med hvem som helst. Han mener at forutsetningen for å kunne klare dette er ekstremt godt, smart og hardt arbeid over tid. Og skal man greie å jobbe godt, smart og hardt nok kreves det at man vet hvor man er, vet hvor man skal og at man får korrigeringer på om man er på

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

49


ALLTID VIDERE: Truls Dæhli manet til stadig søken etter ny kunnskap ved innledningen til fagseminaret i Italia. Foto: Teddy Moen

VIKTIG: Øyvind Iversen i Norsk Toppfotball mener fagseminarer som det NFF og NTF har gjennomført i samarbeid i Italia denne uken, er meg

riktig kurs underveis. – Vi – norske lag og spillere – både vil og skal konkurrere på den internasjonale scenen. Det er det internasjonale nivået vi skal utdanne spillere til å kunne vinne på. Det er fint å bli kretsmester, fint å bli norgesmester, fint å produsere eliteseriespillere – men det er når

lagene våre vinner kamper mot utenlandske lag og spillere presterer mot utenlandske konkurrenter at vi virkelig lykkes. Dette er gyldig både når det kommer til prestisje og pengesekken. KALIBRERING VIKTIG Fagansvarlig for landslagsskolen

Håkon Grøttland er sammen med stor gruppe spillerutviklere i krets (KA) er svært viktig premiss-leverandør for identifisering av utvelgelse av unge spillere i den norske modellen. – Derfor er det også viktig for oss å tilby en arena for trenere der man få kalibrert sin forståelse av hva BRA er, til et internasjonalt nivå. For alle sier BRA, men hva er egentlig bra? Dette må vi hele tiden jobbe aktivt for å sikre oss en konkret nok forståelse av. Referanser er ferskvare. DANNELSE OG UTDANNELSE De siste årene har NFF og NTF også sammen jobbet for å bidra til en styrket dannelse og utdannelse av et fagmiljø. Hvor det å treffe andre fotballkolleger som jobber med liknende utfordringer andre steder, diskutere fag og ideer i et inspirerende miljø. Referanseseminarene bidrar til dette, og derfor tror man også dette kan bli et konkurransefortrinn for norsk fotball på sikt.

FØLGENDE FAGPERSONER FRA NFF, NTF OG ANDRE MILJØER FRA NORSK FOTBALL DELTOK PÅ REFERANSESEMINARET TIL ITALIA FRA 27.4 TIL 1.5: KA SPILLERUTVIKLERE NFF • Tor Arne Svartangen, NFF Telemark Gutter • Trine Rønning, NFF Telemark Jenter • Tor Henning Hamre, NFF Agder • Finn Morten Moe, NFF Trøndelag • Magnus Johansson, NFF Hordaland • Torgeir Lind, NFF Oslo Gutter • Glenn Kleven, NFF Oslo Jenter • Andreas Hansen, NFF Nordmøre • Trond Nordsteien, NFF Trøndelag • Børje Sørensen, NFF Hålogaland • Torkild Veraas, NFF Nordland • Geir Hansen, NFF Sunnmøre • Alexander Berglund, NFF Østfold STRØMSGODSET • Bjørn Frode Strand, Trenerutvikler • Jan Wendelborg, Trener • Tobias Torgersen, Trener • Armin Ghasemi, Trener ODD BK • Sondre Nordheim, Trener SANDEFJORD FOTBALL • Samir Saric, Trener MJØNDALEN • Bjørn Øivind Rærås, Trener VÅLERENGA • Thorstein Schutte, Trener • Simen Moe, Trener

50

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

• Mohammad Dajani, Fysisk trener KONGSVINGER • Jørn Ole Korslund, Trener BRANN • Tarjei M Øren, Trener SARPSBORG 08 • Rokland Paula, Trener • Sander Solberg, Trener START • Håvard Lilletvedt, Trener MOLDE • Jonas Hoem, Utviklingsleder Fag • Magnus Strand, Trener TROMSØ • Christian Markussen, Trener • Eirik Kristoffersen, Trener ROSENBORG • Tor Asle Kleveland, Trener STABÆK • Andreas Johansen, Trener VIKING • Xavier Mondragáo, Trener • Rune Repvik, Trener LILLESTRØM • Rune Haavelmoen, Trener • Ola Sydow Rasmussen, BODØ/GLIMT • Thomas Aakvik, Trener • Eirik Kolstad, Trener

ULL/KISA • Toana Aliassi, Trener NORGES FOTBALLFORBUND • Håkon Grøttland, Fagansvarlig landslagsskolen • Jan Erik Stinessen, Fagansvarlig keeperutvikling • Leif Gunnar Smerud, Landslagstrener U21/teknisk sjef • Truls Dæhli, Seksjonsleder aldersbestemte landslag • Mathias Haugaasen, Ass.trener U21/ trenerutdanning NORSK TOPPFOTBALL • Øyvind Stenberg Lien Iversen, Klubbutvikler sport • Kenneth Wilsgård, Fagansvarlig analyse og teknologi • Daniel Nordheim Pedersen, Fotballmentalitet NORGES IDRETTHØGSKOLE • Thomas Elinam Jenssen, Bachelorstudent og praksis i Norsk Toppfotball NORSK FOTBALLTRENERFORENING • Teddy Moen, daglig leder i Trenerforeningen


FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

51


RUSSLAND-ISLAND: Det russiske U17 landslaget under oppvarmingen før kampen mot Island, som endte 2-3. Foto: Teddy Moen

HVA KJENNETEGNER VERDENS BESTE FORSVARSSPILLERE? Forsvarsspillet - individuelt og kollektivt - var hovedtema da Norsk Toppfotball-sport og Norges Fotballforbund tok med seg 40 utviklingstrenere fra toppklubbenes akademier til Irland og EM for U17-landslag fra 2.- 6. mai. AV TEDDY MOEN

Referanseseminaret ga en perfekt ramme for å lære mer om hvor lista må ligge i treningshverdagen om norske talenter skal nærme seg de beste. – Vi behøver et bedre forsvarsspill, om vi skal få til et bedre angrepsspill, var budskapet fra U21-landslagstrener og teknisk sjef i NFF, Leif Gunnar Smerud. Dette var utfordringen ha ga trenergruppen ved oppstarten på Morgan Hotel i hjertet av Dublin by: – Hva er bra? Hva slags briller har vi på? Hvor skal vi? Og hvordan kan vi sørge for at påvirkningen i hverdagen blir enda bedre? Smerud var tydelig på at det må prioriteres mer fokus og tid i treningshverdagen med å styrke forsvarsspillets plass i opplæringen av unge spillere i Norge. – Gjennom å observere disse

52

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

kampene, vil vi lettere se og forstå hvor nivået ligger på Europas beste 16-17-åringer. Når dette bildet er kjent, kan vi lage bedre og tydeligere innganger i utdanningsarbeidet fra 6 år til voksenfotballen. FORSVARSSPILL - LAGET OG 1 MOT 1 Kenneth Wilsgård, fagansvarlig analyse og teknologi i Norsk Toppfotball (og knyttet til A-landslaget), var den som hadde fått i oppgave å innlede om forsvarsspill. Under en glimrende åpningssesanse fikk han synliggjorde rammeverk, spillfaser og den nødvendige systematikk som behøves for å utvikle spillerne 1 mot 1 og kollektivt. Presentasjonen var bygd opp rundt det han mener er de fire sentrale forutsetningene for å styrke forsvarssiden av spillet:

1. Man må prioritere - Valg av formasjon (4-4-2, 4-5-1, 3-5-2 etc.)? - Hvor ønsker vi å ha kontroll (kan ikke dekke alle rom)? 2. Man må hindre/stoppe motstanderen 3. Man må håndtere de situasjonene som dukker opp 4. Man må vinne ball, slik at man får en angrepsmulighet Denne innrammingen var et meget godt utgangspunkt for videre observasjon av en rekke av de innledende kampene under Europamesterskapet: • Belgia - Tsjekkia 1-1 (Tolka Park 3. mai) • England - Frankrike 1-1 ( City Calling Stadium 3. mai) • Island - Russland 3-2 (Home Farm FC 4. mai) • Tyskland - Italia 1-3 (Tallaght Stadium 4. mai)


FAGSEMINARER NFF-NTF

STABEN: Staben i Norsk Toppfotball-sport sammen med teknisk sjef i NFF, Leif Gunnar Smerud. Kenneth Wilsgård, Geir Jordet, Espen Olafsen, Rune Skarsfjord, Dag Opjordsmoen, Leif Gunnar og Øyvind Lien S. Iversen. Foto: Teddy Moen

FAGPRAT: Knut Rønningen Odd BK og Johnny Mikael Gallefoss, Viking i faglig samtale under seminaret i Dublin. Foto: Teddy Moen

Trenerne fikk utdelt konkrete arbeidsoppgaver individuelt og i grupper. Med enkle analyseverktøy via smarttelefon, ble kampobservasjonen brukt til å samle spesifikk informasjon. Ut fra tilgjengelig video og bilder, fikk trenerne i oppgave å redigere ut fra «bestillinger» gitt. Avslutningsvis måtte trenerne presentere i plenum for hele gruppen. Slik fikk trenerne på en praktisk måte erfaring og kunnskap om enkle og effektive digitale verktøy som kan bedre hverdagen på treningsfeltet. Trenerens tilnærming pedagogisk og metodisk er avgjørende for læring. Nye teknologi og verktøy kan forsterke tradisjonell læring og er en forutsetning om man skal kunne fange interessen til mange spillere.

Evner treneren å heve sin kvalitet som tilrettelegger, pedagog og coach etter fire dager i "trykkokeren" og masse informasjon? For uten fotballtrenere som er villig til å endre sin praksis og tenkemåte, vil man heller ikke kunne forvente at det vil utvikles flere og bedre fotballspillere.

REKKE AV SEMINARER Seminaret i Irland er det andre i rekken av tre seminar som NFF og NTF-sport avholder denne våren for utviklingstrenere i NFF og norske toppklubber. Det første ble arrangert i forbindelse med U15-turneringen «Torneo delle Nazioni» i Italia (27. april til 1. mai) og det siste vil gå av stabelen under verdensmesterskapet for U20landslag i Polen (23. mai - 15. juni). Disse referanseseminarene er rigget på plass i en tid hvor det er mye god bevegelse i norsk fotball. 2018 er av mange vurdert til samlet sett å være det beste året – rent historisk

– for norsk fotball i et internasjonalt perspektiv. FORBILLEDLIG SAMARBEID Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund jobber bedre sammen enn noen gang for å skape arenaer for inspirasjon og læring. Her ligger et klart konkurransefortrinn norsk fotball kan bygge videre på. Som en liten fotballnasjon kan norsk fotball utnytte den muligheten som ligger der for å bygge fagmiljø på tvers av klubber og organisasjonslinjer. I praksis kom dette klart til uttrykk i Irland. Med NTF-sport i førersetet og med NFF som støttespiller, hadde førstnevnte rigget de beste rammer for innhenting av kunnskap, mye erfaringsutveksling og ikke minst debatt. Her var en rekke av landets fremste fagfolk tilgjengelig for å dele forskning, beste praksis og retningslinjer for økt kvalitet i trening og kamp. Dette kombinert med tilstedeværelse ringside for å observere noen av Europas fremste talenter, var det et perfekt utgangspunkt for inspirasjon og faglig påfyll. MEN ANSVARET MÅ TRENEREN TA! Det tilbakevendende spørsmålet er likevel: – Hvordan skal den enkelte trener klare å «oversette» kunnskapen fra Dublin til bedre praktisk-metodisk arbeid med spillerne på treningsfeltet?

Det store akademiklassifiseringsarbeidet i regi av NTF-sport de senere årene har bidratt til et voldsomt løft på en rekke områder i klubbene, og trenerne er satt i «strekk». Det samme har vi sett gjennom arbeidet med Landslagsskolen i NFF. Over en tiårsperiode har man mer enn doblet antall heltidsansatte utviklingstrenere i norsk fotball. Snart 200 fotballtrenere har dette som et yrke de lever av. Dette bør gi gode ringvirkninger og muligheter. Og det gis en rekke indikasjoner på at norsk fotball er på rett vei. Men burde vi forvente mer? Svarene vil vi få de neste årene. Man kan i hvert fall ikke si at man ikke tar treneren på alvor! STORT ENGASJEMENT OG NYSGJERRIGHET Øyvind Stenberg Lien Iversen, klubbutvikler på sport i NTF er optimistisk og tror på fortsatt fremganger i utviklingsarbeidet. – Forutsetningen for å kunne klare dette er ekstremt godt, smart og hardt

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

53


FAGSEMINARER NFF-NTF arbeid over tid. Og skal man greie å jobbe godt, smart og hardt nok kreves det at man vet hvor man er, vet hvor man skal og at man får korrigeringer på om man er på riktig kurs underveis. Og dagene i Dublin var både lange, harde og utfordrende - det kan undertegnede som Trenerforeningens representant skrive under på! Men i et miljø med masse lidenskap, ulik erfaringsbakgrunn, hvor kameratskap og kollegialitet dyrkes, så blomsterer det opp et klima hvor man ser på kompetanse-innhenting, krav og konkurranse som noe man ønsker å omfavne. Dette er bra! TOPPFOTBALLSENTERET HAR VIST VEIEN Det har vært delte meninger i norsk fotball om hvilke verdier, hva slags betydning og de veivalgene Norsk Toppfotball-sport (tidligere Toppfotballsenteret) har gjort siden organisasjonen ble etablert for nærmere ti år siden. Nå begynner vi å se resultatene av det fantastiske innhentingsarbeidet som er gjort, og

bearbeidingen som er gjort for bruk i utdanningen av unge fotballspillere og deres trenere. Siden 2009 har de utfordret den norske fotballkulturen, oppleste sannheter og hvem som skal ha rett til å utvikle, dele og bidra med kunnskap og kompetanse til fotballtrenere. Og på veien har de skapt et unikt verktøy - akademiklassifiseringen. Dette har gitt spiller- og talentutvikling høyere status, mer fokus i toppklubbene og ikke minst mer ressurser. Dette har bidratt til økt konkurransementalitet på utviklingssiden i norsk fotball. NFF har satset mer på aldersbestemte landslag, ansatt mer fagpersonell og styrket trenerutdannelsen. En rekke bredde- og utviklingsklubber rundt om i landet er blitt inspirert, styrket sin kreativitet og turt å gjøre spennende veivalg i utviklingsarbeidet. Det hele har gitt en god sirkel for norsk fotball. Dette har vi alle et felles ansvar for å videreføre.

DANNELSE OG UTDANNELSE Ved å ta del i referanseseminaret i Dublin, fikk man være en del av, oppleve og få innsyn i den profesjonaliteten og fagkompetansen som NTF sport representerer. For noen av oss som ha levd ett langt liv i dette fotballmiljøet, er det også betryggende å se NFFs anerkjennelse av NTF-sport og måten deres kompetanse blir respektert på. Tilstedeværelsen fra NFF-nestorene Truls Dæhli, Leif Gunnar Smerud og Jan Erik Stinessen ga tyngde og erfaring inn i overleveringen og fagdiskusjonene. Samspillet og samholdet styrket hele opplevelsen av seminaret. NFF og NTF-sport samarbeid de senere år har har styrket dannelsen og utdannelsen av fagmiljøet i norsk fotball. Begge har satt på prioriteringslisten at man behøver møteplasser for fotballkolleger, steder for å diskutere fag og forflytte disse til steder hvor man kan få ideer i et inspirerende miljø.

FØLGENDE FAGPERSONER FRA NFF, NTF OG TOPPKLUBBENES AKADEMIER VAR MED TIL IRLAND FRA 2. TIL 6. MAI: KRISTIANSUND • Eirik Ranheim, Trener STRØMSGODSET • Harald Johannessen, Trener • Eirik Fossen, Trener MJØNDALEN • Anton Kvilås, Trener VÅLERENGA • Enrique Paex, Trener • Stefan Danielsson, Trener • Kamil Rylka, Keepertrener HAMKAM • Chris Twiddy, Trener KONGSVINGER • Mathias Åker Solstad, Trener BRANN • Hassan El Fakiri, Trener • Bartosz Deregowski, Keepertrener SARPSBORG 08 • Erland Johnsen, Utviklingsleder Fag • Vegard Haslerud, Trener • Lars Brudalen, Keepertrener START • Erik Mykland, Trener • Frode Birkeland, Keepertrener

54

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

MOLDE • Eric Laurie, Trener • Mats Mørch, Keepertrener • Stig Aambø, Fysisk trener • Eric Kirkevold, Trener HAUGESUND • Christoffer Kydland, Trener • Øyvind Hompland, Trener • Tor Martin Hegrenes, Keepertrener ROSENBORG • Alexander Lund Hansen, Keepertrener STABÆK • Øyvind Helle Meling, Trener VIKING • Manuel Hervas, Trener • Johnny Mikael Gallefoss, Trenerutvikler LILLESTRØM • Robin Ødegaard, Trener BODØ/GLIMT • Cato Hansen, Trener AALESUND • Tor Hogne Aarøy, Trener • Kristoffer Lie, Trener

ODD • Knut Rønningene, Trener NORGES FOTBALLFORBUND • Jan Erik Stinessen, Fagansvarlig keeperutvikling • Leif Gunnar Smerud, Landslagstrener U21/teknisk sjef • Truls Dæhli, Seksjonsleder aldersbestemte landslag NORSK TOPPFOTBALL • Øyvind Stenberg Lien Iversen, Klubbutvikler sport • Espen Olafsen, Fagsjef • Dag Opjordsmoen, Fagansvarlig trenerutvikling • Geir Jordet, Fagansvarlig fotballmentalitet • Rune Skarsfjord, Klubbutvikler sport • Kenneth Wilsgård, Fagansvarlig analyse og teknologi • Johannes Marthiniussen, medarbeidet NFT-sport NORSK FOTBALLTRENERFORENING • Teddy Moen, daglig leder i Trenerforeningen


FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

55


56

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


FOTBALLFERDIGHET

Per Einar Gjelsvik

har utdanning i trenerrollen fra Norges Idrettshøgskole, samt UEFA A-lisens. Jobber i dag som trener for Sørumsand A-lag samt trenerkoordinator i Sørumsand. Første nordmann som har deltatt på TOVO academy T1 Training course i Barcelona. Trenererfaring fra 6 år til senior. Både topp og bredde. ARTIKKELFORFATTER: Per Einar Gjelsvik. Foto: Stian Drake, Romerikes Blad

OM POSISJONSSPILL Per Einar Gjelsvik har skrevet en ny fagartikkel – og denne gangen handler det om posisjonsspill. AV PER EINAR GJELSVIK

Hvorfor er det så høy stressfaktor i mange kamper i Eliteserien? En begrepsavklaring er kanskje nødvendig. Hva mener jeg med «stressfaktor»? Det jeg legger i stress i denne sammenhengen er de hyppige balltapene og spillere som tilsynelatende er i konstant tidsnød. Nå er ikke denne observasjonen unik for den norske Eliteserien. Man finner vel det samme i alle divisjoner ikke bare her i vårt fedreland, men også i en rekke andre europeiske land. Samtidig synes jeg å se at en del andre land har en spillestil, bestående av betydelig mindre stressfaktor enn det vi finner her i Norge. Dette finner jeg såpass interessant at jeg har valgt å bruke noen år på å fordype meg i

ulikhetene og prøve å forstå hva som ligger bak det vi ser med det blotte øye. I min søken etter kunnskap om dette ukjente var det ett begrep som til stadighet dukket opp rundt de lagene og miljøene jeg besøkte; Posisjonsspill – Positional Play (les eng), Juego de Posición (les spansk). Man finner ikke all verdens med litteratur på temaet. Noen artikler er skrevet og noen intervjuer er gjort. For egen del valgte jeg å søke etter kunnskap ved der hvor kirken ble bygget! I Barcelona og et fem dagers kurs på TOVO academy i regi av Todd Beane, som er svigersønn av ikke ukjente Johan Cruyff. I tillegg til gjentatte studieturer både til Holland og Spania. Samt ulike litterære kilder. NORSKE SPILLERE ER IKKE DÅRLIGERE TEKNISK ENN UTENLANDSKE I Fotballtreneren nr. 3/17 hadde fagmann Bjørn Hansen følgende uttalelse:

«Jeg er frekk nok til å hevde at norske aldersbestemte spillere

ikke er dårligere teknisk enn utenlandske spillere. Det er det samme som at det ikke var noen forskjell på de tekniske ferdighetene hos Michel Platini og franske 4. divisjonsspillere. Forskjellen var at Platini gjorde de riktige valgene.» Da blir det neste naturlige spørsmålet for meg, hvorfor vi tilsynelatende ikke trener opp spillerne i å gjøre de riktige valgene? Bjørn Hansen var inne på selve kjernen i spørsmålet om hvorfor det er så høy stressfaktor i mange fotballkamper. Hva må endres? Hvordan skal det trenes? Hvilke øvelser er sentrale? Hvilke prinsipper? Hvor finner vi kunnskap? Johan Cruyff (JC) uttalte mange ganger at fotball spilles med hjernen, beina er der for å hjelpe deg. Det er her det for meg ligger en grunnleggende kulturell forskjell i fotballopplæringen vi gir våre barn, og den noen andre nasjoner har i sitt pensum. De kognitive prosessene FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

57


FOTBALLFERDIGHET som foregår hos spillerne er forøvrig godt beskrevet også i det norske trenerpensumet. Så det er ikke her det svikter. Personlig er jeg ikke veldig opptatt av verken topping av lag eller resultatfokus i barnefotballen. Men jeg synes vi svikter totalt som oppdragere når vi ikke tilrettelegger fotballtreningene slik at våre barn settes i stand til å utvikle sin kognitive kapasitet i enhver øvelse på banen. SAMTLIGE ØVELSER VI BENYTTER PÅ TRENING MÅ HA RELEVANS TIL SPILLET Alt for mye treningstid går med til aktivitet som IKKE forbereder spillerne på det som skjer i kamp. Isolerte tekniske øvelser, uten retning eller motstand kan man like gjerne slutte med. Noen ganger er det som vi ikke ser skogen for alle trærne som står i veien. Det er ikke rakettforskning, men egentlig sunn fornuft. Alle barn prøver og feiler i sin utvikling. De guides og hjelpes på veien av foreldre/voksne, men finner stort sett ut av det ved selvregulering. En god regel er at hvis det er overveiende sannsynlig at et barn kan klare oppgaven på egen hånd, IKKE hjelp til. Hva så med posisjonsspillet? Hva er det med dette spillet som kan hjelpe barn til å ha større glede av fotballen? To begreper som står sentralt for meg er romorientering og romoppfattelse. Et annet utsagn fra JC er:

«As an eventual receiver of the ball, you have to look in the open space for a position enabling you to get the football in good conditions. ... It is often a matter of one step more or less»

Det finnes nå faktisk forskning på hvordan hjernen fungerer og utvikles ved fotballtrening. Når vi har repetert og gjentatt spillaktivitet ofte nok, vil spillerne gjenkjenne mønsteret i det som kommer til å skje. Dette utvikles kun ved spill og ikke ved isolerte tekniske driller eller pasningsøvelser. Vi må gravlegge mange av de etablerte sannhetene som finnes i fotballen. Hvem har ikke hørt treneren rope bevegelse etter pasning? Noen har det også som en nedskrevet

58

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

regel på veggen i garderoben. Du SKAL bevege deg etter en pasning! Hva hvis den beste posisjonen var å stå i ro??? Vi må ha balltempo! Må vi ha balltempo for å spille ut en motstander som ligger dypt i banen? Hva med å invitere motstander i press? Hva med å ha ulikt tempo i ulike faser av angrepsoppbyggingen? Jeg er sågar villig til å diskutere den norske spilleprinsippmodellen, nedarvet etter Allan Wade og modifisert av Egil Olsen. Går det an å si at et overordnet angrepsprinsipp er å hindre mål? Eller må det andre laget ha ballen før eget kan være i forsvar, fordi Wade/Olsen har bestemt det? HVORDAN FORSTÅ POSISJONSSPILL? Det er gledelig å se at selv stivbente engelske lag nå fremstår som tekniske, fordi de har vært åpne og fordypet seg i posisjonsspillet. Engelskmennene har åpenbart vært nysgjerrige og søkt kunnskap. Dette er ikke alene på grunn av Pep Guardiola og ManchesterCity. Dette gjør meg forsterket i troen på at det ikke handler om teknikk, men snarere blikk!! Bjørn Hansen hadde mer rett og så dette tidligere enn de fleste her til lands. Posisjonsspill kan forklares som et strukturert angrepsspill hvor spillerne er plassert i ulike utgangsposisjoner på banen. Posisjoneringen er ment for å skape pasningslinjer, som kan/ skal utnyttes. Et sentralt element i posisjonsspillet er at alle spillerne må være komfortable med å ha ballen selv om motstander er forholdsvis nærme. Dette må trenes med relevante øvelser. De som spiller denne type fotball bruker også prinsippene om bredde og dybde for å «åpne plass». Ved manglende forståelse og innsikt i denne måten å spille på vil det for mange oppfattes som en meningsløs posessionfotball, uten nok fremdrift. Mens det i virkeligheten er et spill hvor hver eneste pasning har en hensikt. Det å finne den «frie» mann, helst bak motstanderens presslinje er sentralt. Dette er den høyeste graden av posisjonell overlegenhet, noe alle lag søker. Noe det selvsagt også er for de fleste lag i norsk Eliteserie.

Jeg ser en rekke norske lag benytte seg av de samme øvelsene som gjøres av lag som utøver posisjonsspill. Men øvelsene utøves fundamentalt forskjellig. Grunnleggende ting som; å spille på riktig fot, ta imot med lengste fot, riktig kroppsstilling, mottak med hensikt, ta av press, pasning med intensjon, posisjonering for å bryte presslinjer, hodet opp, 3’rd man etc., etc. Når disse tingene ikke er med i trenernes verktøykasse er øvelsene i beste fall hensiktsløse posession-øvelser. Det utfordrende i posisjonsspillet er hvordan man ved å ha ballen klarer å skape nye posisjonelle overlegenheter ved forflytning av ball. Konseptet med 3’rd man er selve hovedelementet for å skape posisjonell overlegenhet. Xavi Hernandes skal ha uttalt følgende:

«The 3’rd man is impossible to defend, it is impossible.»

Da tenker jeg umiddelbart at det må være lurt at mine spillere vet hva dette er, samtidig som vi trener dette i spillformer som gjør at spillerne gjenkjenner situasjonene i kamper 11v11. Når man har ballen må man utnytte plassen til det maksimale, mens det motsatte gjelder når man ikke har ballen. Klar og tydelig forståelse av begreper som numerisk, posisjonell og kvalitetsmessig overlegenhet er avgjørende. Jeg vil hevde at posession uten en plan er farligere enn å ikke ha ballen. Et annet viktig moment er at forsvar og angrep går i ett, uavhengig om man har ballen eller ikke. Lag som spiller posisjonsspill er i forsvar også med ballen i laget! Posisjonsspillet handler ikke først og fremst om å forflytte ballen, men om å forflytte mostanderen. Rommene som oppstår åpnes og lukkes konstant. Det å veilede spillerne på å stole på det de ser og fortelle de hva de skal se etter, samtidig som de skal utføre med presisjon, er min oppgave som trener. Det er altså dette spillet jeg kunne ønske var pensum i barnefotballen.


ALBIR CUP 2020 TRENINGSTURNERING KOMBINERT MED TRENINGSLEIR

COSTA BLANCA, SPANIA VINTERFERIEN - UKE 8 OG 9 Kombiner treningsleir med 2- dagers treningsturnering i vinterferien - en flott oppkjøring til sesongstart! Albir er en liten spansk turistby på Costa Blancakysten, beliggende ca. 65 km nord for Alicante. Ta med fotballaget til Spania og den hyggelige kystbyen ved Middelhavet. Aldersklasser: G15/16 Gutter f. 2004/2005 G19 Gutter f.e.1.1.2001 4 netter / 5 dager fra kr 6490,5 netter / 6 dager fra kr 6990,6 netter / 7 dager fra kr 7490,Pakkeprisene er pr. person og inkluderer: • Fly Oslo- Alicante t/r * • Busstransport flyplass- bosted t/r • Innkvartering hotell valgte antall netter • Helpensjon • Leie av bane til trening • Deltagelse i 2-dagers treningsturnering • Transport til/fra baner • Assistanse av kontaktperson på stedet

www.ior.no

Ta kontakt med oss for pristilbud og mer informasjon.

*Vi tilbyr også reise fra andre byer i Norge. Kontakt oss for tilbud. FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

59

0510 dmt.noo

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks 134 • 1851 Mysen tlf: 69 84 71 00 e-post: ior@ior.no


Hva er mest effektivt som kondisjonstrening for fotballspillere – høyintensiv intervalltrening eller smålagsspill? En tysk-svensk metaanalyse gir noen svar.

AV IVAR THORESEN

Hvilke forskjeller i fysiologisk effekt er det på å drive kondisjonstrening med eller uten ball? Det søker den tysk-svenske metaanalysen publisert i februarnummeret av Spors Medicine Open svar på, gjennom en analyse av ni vitenskapelige studier med fotballungdommer på elitenivå med en gjennomsnittsalder på 16 år. Forskerne har spesielt gransket deler av studiene der det er gjort sammenligninger mellom effekten av høyintensiv intervalltrening og smålagsspill. SMÅ FORSKJELLER – Høyintensiv intervalltrening på intensitet opp til 90% av maksimalt oksygenopptak (Vo2 max) og smålagsspill ga likeverdige effekter på de fleste av parameterne som ble undersøkt, med en marginalt høyere effekt for høyintensiv intervalltrening, sier professor Billy Sperlich til det svenske magasinet Idrott & Kunskap. Han har gjennomført metaanalysen sammen med forskerkollegene Philipp Kunz, Florian Engel og svenske H-C Holmberg. ANBEFALER SMÅLAGSSPILL I studiene som er undersøkt ble det gjennomført flere tester før og etter treningsperiodene – blant annet måling av maksimalt oksygenopptak, løping til utmattelse, løpsøkonomi og ulike fotballspesifikke tester. Ut fra funnene – hva anbefaler så forskerne? – Med tanke på tidsfaktoren, og at det i et fotballag er mange kvaliteter som skal trenes, vil jeg

60

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

anbefale smålagsspillet, sier Billy Sperlich. – Da får man, utover en positiv effekt på oksygenopptaket, også nevromuskulære og kognitive forbedringer som reaksjonstid, handlingsvalg og retningsforandringer i ulikt tempo, påpeker han videre. AVGJØRENDE FAKTORER Samtidig påpeker Sperlich og forskergruppen at intensiteten i smålagsspill også kan variere mye, blant annet betinget av banestørrelse og antall spillere. Det understrekes derfor at det er avgjørende å ha mange baller tilgjengelige og spillere som alltid sender nye baller inn for å holde tempoet oppe. – Er ikke ballen i spill hele tida, stresser du ikke det kardiovaskulære systemet tilstrekkelig, påpeker Sperlich og legger til: – Ytterligere et argument for å velge smålagsspill er at det finnes data som viser at yngre spillere er mer motivert for smålagsspill sammenlignet med ren løpetrening uten ball. 4X4 MINUTTER Til de som likevel sverger til rene løpeintervaller, har Sperlich denne anbefalingen – selv om det ligger litt utenfor rammen av den analysen som er gjennomført. – Personlig foretrekker jeg 4x4 minutters intervaller. Det har dokumentert god effekt på det kardiovaskulære systemet. Samtidig har jeg full forståelse for fotballtrenere som heller velger kortere intervaller, som er mer fotball-like. Men når du løper 4x4 minutters intervaller er det ikke like stor risiko for at løper inn i en «laktatvegg».

Under kortere intervaller er risikoen større for at man går for hardt ut og raskt akkumulerer høye laktatnivåer som du normalt ikke er i nærheten av i en fotballkamp. LAVINTENSIV MENGDETRENING Forskerne har også sett litt på klassisk distansetrening, noe som mer eller mindre vurderes som avlegs innen den moderne fotballen. Sperlich sier han forstår argumentene fra trenerhold mot dette – både fordi det er tidkrevende trening, og fordi det kan gjøre spillerne tregere. – Samtidig er det slik at om en seniorspiller ikke er i stand til å løpe 60-75 minutter med god løpsøkonomi, vil spilleren få det strevsomt, blant annet med å hente seg inn igjen mellom intervallene. – Derfor kan det faktisk være bra å legge inn en del lavintensiv mengdetrening i starten av forsesongen, og så senere gå over til litt lengre intervaller, mener Sperlich. SMÅLAGSSPILL, HURTIGHET OG STYRKE For unge tenåringsspillere anbefaler han uansett at fokus legges på andre treningskvaliteter enn å forbedre den aerobe kapasiteten. – Det går uansett ganske fort – rundt to-tre måneder – å høyne nivået på det kardiovaskulære systemet. Så, om man i denne aldersgruppen har begrenset med treningstid ville jeg fokusert på smålagsspill, hurtighet og styrke, avslutter Billy Sperlich til Idrott & Kunskap.


FYSISK TRENING I FOTBALL

Smålagsspill gjør susen

DUGER: Smålagsspill duger som kondisjonstrening for fotballspillere, viser en tysksvensk metaanalyse. Foto: Ivar Thoresen

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

61


62

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


FEEDBACK

KONSEKVENSER AV FEEDBACK I FOTBALL En fotballtreners utvikling foregår hovedsakelig gjennom tre felt; ledelse, fag og formidling. Feedback er et element innen alle disse feltene og fungerer nesten som en tråd gjennom alle feltene og binder dem sammen.

Foto: NTB scanpix

ARTIKKELFORFATTER AV ØYVIND EIDE SPORTSDIREKTØR NTG-U BÆRUM

En treners evner avgjør hvor effektiv du er som trener og leder. Som trener i dagens fotball, er det mange ting du skal være god på og helst mestre godt. På høyt nivå kan man lene seg på et støtteapparat som kan utfylle de eventuelle mangler man måtte ha som hovedtrener. På lavere nivå er man mer overlatt til seg selv og bør beherske mange områder godt. Uavhengig av din rolle i ett støtteapparat eller nivå man er på, så vil evnen til å kommunisere godt, være en nøkkelferdighet. Det er skrevet mye om hvordan feedback skal formidles for ønsket og størst mulig effekt. Gjennom tiår har temaet vært gjenstand for omfattende forskning. Jeg ønsker å se på hvilken konsekvens feedbacken kan få. Dette spørsmålet er omfattende og jeg vil derfor konsentrere meg om to effekter av feedback: 1. aktør og brikke 2. ytringskultur Hvordan vi bruker feedback fra trener til spiller og fra spiller til trener, vil bevege spilleren i en retning. Dette er faktorer treneren bør ha et bevisst forhold til.

AKTØR ELLER BRIKKE En effekt vi trenere skal være klar over, er at vår kommunikasjon med spillere vil enten føre til spillere som tenker ut løsninger selv, eller spillere som er avhengig av at andre skaper løsninger for dem, med tydelige instrukser. Disse kalles aktør og brikke. Der aktøren er mer selvstendig, er brikken den som trenger klare instrukser. Mens aktøren betrakter handlingsrommet sitt som stort og i høy grad selvdefinert, betrakter brikken det som lite, og definert av andre. Der aktøren tar initiativ, avventer brikken andres initiativ. Mens aktøren foretrekker å finne ut selv hvordan ting skal gjøres, vil brikken gjerne ha instrukser. Når aktøren tar klare valg og står for dem, vegrer brikken seg for å velge. Mens aktøren tar ansvar for sin egen situasjon, skyver brikken ansvaret over på andre. En brikke tilstreber å gjøre akkurat det treneren ber om, hverken mer eller mindre. Instruksen følges til punkt og prikke. Brikkens begrensninger kommer først til syne om det skjer noe helt uventet, og normaliteten i situasjonen brytes. Da blir brikken ofte passiv og venter på neste beskjed, før den kan handle med full kraft igjen. Aktører opplever at de har en stor grad av kontroll over egen tilværelse.

Øyvind Eide (37)

• UEFA PRO-lisens trener • Master i ledelse fra BI • Master i ledelse i lagspill fra NIH • Jobber som sportsdirektør ved NTG nå, ansvar for all idrett på alle ungdomsskolene til NTG. • Trener i ulike roller og ulike klubber, blant annet trente han Stabæk Fotball kvinner i Toppserien fra 2012 til 2016 – med NM-gull i 2012 og seriegull i Toppserien i 2013 som beste prestasjoner.

De tar gjerne både initiativ og ansvar i nødvendige situasjoner. Gir vi instrukser? Stiller vi åpne spørsmål? Stiller vi veiledende spørsmål? Peker vi på hvorfor vi ønsker de ulike løsningene? Svaret på alle disse spørsmålene avgjør om du beveger spillerne mot en aktør eller brikke. For beveger dem gjør du, ingenting du sier er nøytralt. Alt en trener sier, beveger spillerne i en retning. Spillestil må også tas med i betraktningen her. Tydelighet i spillestil bør ikke forveksles med låste

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

63


FEEDBACK: Uavhengig av din rolle i et støtteapparat eller nivå man er på, så vil evnen til å kommunisere godt, være en nøkkelferdighet, skriver Øyvind Eide i denne artikkelen. Foto: Ivar Thoresen

rammer. Låste rammer kan ødelegge menneskers evne til å være kreative og komme opp med egne løsninger. Man kan være tydelig, uten at det blir opptegnet på forhånd, hva hver enkelt spiller skal gjøre. Det kan også være generelle prinsipper som samtidig er tydelige og konkrete. Jeg liker å si at jeg tegner en ramme som spillerne skal forholde seg til, så kan de male fritt inni rammen. De kan gjerne male litt på rammen også, men hvis de maler utenfor, stopper jeg dem. Jeg har tro på at involvering og det å få folk med på løsninger, er viktig. Det finnes mye støtte i forskning for at den formen for tilnærming, skaper best utvikling. Men det må være med utgangspunkt i en fast ramme. Jeg har sett trenere som ønsker å skape aktører ved å bruke en åpen tilnærming. Problemet jeg ser oppstår da, er at det blir for mange valgmuligheter. Spillerne får for frie tøyler. Lagidrett handler om å få alle til å tenke likt. Ikke at alle skal gjøre de samme valgene, men å få alle til å gjenkjenne situasjoner og lese dem på samme måte. Slik lærer man hverandre å kjenne og vet hvordan de andre på laget tenker, i samme situasjon. Min opplevelse er at dette handler om situasjonsbestemt ledelse. Aktører er selvstendige og kommer med sine egne meninger. Tanker som kan være viktige, og som kan føre til forbedring. Når man har 11 aktører, er det mange meninger og tanker som

64

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

skal fordøyes. Jeg registrerer også at det utvikler seg en stolthet med tanke på ens egen tenkemåte. Det oppstår for mange diskusjoner som følge av misforståelser i situasjoner på banen, situasjoner jeg mener kunne vært unngått. I kamper hvor det butter litt imot, så kan spillerne bli litt usikre på seg selv. I slike situasjoner er det vanlig at man ikke prøver like mye som man ellers ville gjort. Ved å forenkle og begrense valgmulighetene til spillerne, klarer vi ofte å snu dette kampbildet. Det kan altså se ut til at i motgang, enten over lang tid eller i perioder i en kamp, så har en lederstil som skaper brikker, den beste effekten. Det å være en brikke, kan altså skape trygghet i perioder hvor det ikke går så bra. Men man vil savne utfoldelsen som en aktør bidrar med, fordi den med større selvtillit, bidrar til kreative løsninger som bringer laget fremover og utvikler en spillestil til noe bedre. Men jeg ser at balansegangen er syltynn, mellom det å gi for mye frihet og det å ha faste rammer. Overdreven bruk av aktører er etter mitt syn, uheldig. Jeg har ingen fasitsvar her, men det er viktige betraktninger som trenere bør ha en klar formening om. Ønsker du aktører eller brikker? Hvem skal være aktørene? Hvem skal være brikkene? Måten du kommuniserer på og innholdet i feedbacken din, vil bevege spillerne i en av de retningene.

YTRINGSKULTUR I en prestasjonskultur er det ikke enkeltpersoner som har ansvar for forbedringene. Det må ligge på et kollektivt nivå og gjennomsyre laget. En forutsetning for et godt resultat, er at laget tør å utfordre de brutale fakta og har en åpenhet som tillater spillere å komme med konstruktive og kritiske innvendinger. Utfordringen ligger i om de tør å si fra. Ved aktivt å betrakte situasjoner, kan man legge merke til ting som andre overser, spesielt der rutiner virkelig har satt seg. Barrieren ligger i å tørre å ta det videre, da man ikke vet hvordan en tilbakemelding vil bli mottatt. Alle lag har en ytringskultur, hvor det kan være lav eller høy terskel for å gi tilbakemeldinger. Testen for en slik kultur, er om bekymringsmeldinger og innspill om tilstanden på laget, fanges opp. I noen ytringskulturer kan man gi milde former for tilbakemeldinger, når det motsatte kanskje hadde vært nødvendig. Man sier ifra på en lavmælt og forsiktig måte og håper det skal være nok. Å kunne gi de korrekte tilbakemeldingene, anser jeg som en viktig nødvendighet for resultatendring. I en spillergruppe har man noen som er flinke til å ta motta feedback, mens andre ikke vil takle en tilbakemelding like positivt. Den sistnevnte gruppen vil kanskje reagere ved å svare tilbake eller uttrykke misnøye. Spilleren kan være på villspor, men ser det ikke selv og opplever at man ikke trenger


FEEDBACK korrigeringer. Det kan være fristende i slike sammenhenger, å ty til en mild og kanskje uklar tilbakemelding på detaljer som kan vise seg å være avgjørende for utfallet i en kamp. Det finnes måter å gi slike tilbakemeldinger på, uten at det brygger opp til en konfrontasjon. Jeg har god erfaring med å snakke med, og ikke til, utøveren. Ved involvering og ved å stille gode spørsmål, vil utøveren selv komme med løsninger og ikke gå i skyttergraven, på samme måte som han ville gjort hvis han fikk en klar og tydelig beskjed om korrigering av atferden sin. Min opplevelse har vært at stoltheten til spilleren, ikke svekkes ved en involverende tilnærming. Jeg opplever at feil og svake prestasjoner fortrenges, når ting går bra. Da er det ikke så farlig lenger, for laget vinner allikevel. Evnen til å kunne se svakheter i prestasjonen, ser ut til å spille en vesentlig rolle. Vinnere er ikke immune for problemer, men man kan velge å overse dem. En farlig øvelse, da vesentlige faktorer for forbedring ligger i det å møte motstand og løse problemer. Men hvorfor blir det slik? Hvorfor kan vi ikke lære av små feil i medgang, for å bli enda bedre, i stedet for å repetere feilen? En faktor kan være fortrengning. Man ser tilbake på tidligere suksess/bragder og beskriver noe som var en suksessfaktor den gang, i stedet for å se på hva som kan gjøres bedre i dag. Bevisst eller ubevisst antas det at det samme vil gjelde i dagens situasjon. Man ser på vellykkede handlinger gjort i fortiden, gjentas kanskje fordi man blir komfortable med en måte å jobbe på. Spilleren ser fakta slik hun/han vil. Så vil en kanskje prøve å påvirke hvordan en situasjon forklares og ignorere faktaene som egentlig ligger til grunn. Slik håper man kanskje andre vil ignorere dem også. Her har lederen en viktig oppgave; å definere virkeligheten. Det betyr at man må håndtere en situasjon slik den faktisk er, ikke slik vi ønsker at den skal være. Innimellom kan det være tøft å bruke dette prinsippet, for man ønsker gjerne at ting skal være så flott når

ting går bra. Man ønsker å forsterke den gode følelsen. Situasjonen består av noen problemer og utfordringer som må løses. Da må faktisk situasjonen håndteres slik den er, ikke slik vi skulle gjerne ønske at den var. Å legge til rette for en åpen kommunikasjon og ytringskultur, er trenerens ansvar. Om det er spillere som ikke tør si sin mening til treneren, hvorfor har det blitt slik? Når spillere kommer med innspill eller ideer om noe som kan endres, må de alltid tas imot med respekt. Det bygger tillit mellom trener og spiller, og du vet aldri når en god idé dukker opp og hvem den kommer fra. TRENERENS ANSVAR Treneren står med ansvaret for alt som produseres under dennes ledelse. Om noen spillere byr på utfordringer eller har dårlige holdninger, så er de slik under din ledelse. Moral og holdninger filtreres ned fra toppen, det stiger ikke fra grunnen. Alt du står for som trener, kommer du til å smitte spillerne med. Å skape gode forutsetninger for feedback i egen gruppe er en stor, men utrolig viktig oppgave for treneren. I takt med at spillet utvikler seg utrolig fort på den internasjonale arenaen, så utvikler lederfaget seg likefullt. Klopp i Liverpool et godt eksempel på at lederrollen tar steg fremover. Som trener og leder er det viktig å være klar over at ingenting er nøytralt. Alt du sier og gjør, vil påvirke spillerne, enten positivt eller negativt. All verbal og non verbal-kommunikasjon har en effekt. Vær bevisst denne, så kan du ta kontrollen på om den påvirker negativt eller positivt. Oppi alt dette så må man også prøve å bli kjent med individet. Hvilken type kommunikasjon er det spillerne responderer best på? I hovedsak kommuniserer treneren med spillerne på tre arenaer: 1. På feltet 2. I møter 3. En til en Å gjøre seg kjent med de ulike arenaene og hvordan de ulike spillerne responderer er trenerens

ansvar. Noen liker ikke å bli snakket om foran andre. Noen synes det er helt greit. Og noen ganger må du snakke om noen foran gruppen for å få alle til å forstå noe. Treneren må vite hvem som trenger oppmuntring og hvem som trenger utfordringer. Dette er utfordringer som lederen har, men det er viktig å forstå hvordan hver enkelt fungerer med tanke på feedback for å unytte potensialet i en gruppe. Jeg fremmer ingen fasit, men ønsker å løfte frem noen betraktninger som jeg mener er viktige. Å bruke tid på refleksjon rundt slike, viktige temaer, er noe av det viktigste en trener kan gjøre.

REFERANSELISTE • Collins,J (2002): Good to Great; oversatt av Henning Kolstad, Oslo, Universitetsforlag. • Deci, E.L og Ryan, R.M (1985): Instrinsic motivation and self – determination in human behavior. New York. • Imsen, G. (1998): Elevens verden, Oslo, Universitetsforlaget • Kvalnes, Ø (2010) Det feilbarlige menneske. Oslo, Universitetsforlaget. • Nygård, R (2007): Aktør eller brikke? Søkelys på menneskets selvforståelse, 2. utgave, Oslo. Cappelens forlag. • Pink, D.H (2009) Drive: the surprising truth about what motivates us. Riverhead books. New York. • Riise, AJ,. Stensbøl, B og Pensgaard, AM (2013): Norske vinnerskaller. Veien til mental styrke og gode prestasjoner. Oslo, Cappelen Damm. • Weick, K.E (1984): Small wins: Redefining the scale of social problems. • American Psychologist, 39, 4049. • Yukl, G. (2002): Leadership in organisations. Fifth edition. Upper saddle river, NJ.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

65


Kvinnetrenerprosj NFF vil ha flere kvinner på banen – også i Midtøsten. I mars gikk turen for NFTleder, Elin Nicolaisen, til Palestina. AV ISELIN SHAW OF TORDARROCH NFF

Klokken har så vidt passert 9 når den solrike morgenen gir etter for vind og hagl. 24 palestinske kvinner fyker fortvilte rundt på fotballbanen for å hente inn utstyret de nettopp har fordelt på ulike aktivitetsstasjoner. Representanten fra det palestinske fotballforbundet, Palestinian Football Association (PFA), roper for full hals at praksisøkten flyttes inn. Bussen er på vei. Jentene befinner seg i den palestinske byen Ramallah, på Vestbredden. Det er dag 2 av et 4-dagers trenerkurs i NFF-regi, som ledes av to norske instruktører, Elin Nicolaisen og Stine

66

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

Fossum. De lar seg ikke skremme av det de palestinske værgudene har å by på. – I morgen kjører vi økta ute uansett vær, sier nordlendingen Nicolaisen med rolig stemme. Dagen etter er det ventet 150 barn i alderen 6-12 år. De skal delta på fotballfestival, der de ferske trenerne på kurs skal få testet sine nylærte ferdigheter. I løpet av de neste to årene skal 150 000 barn i regionen delta på slike fotballfestivaler – uansett vær. ROLLEMODELLER Trenerkurset i Ramallah er en del av NFF-prosjektet Girls’ Football Coaching Course (GFCC). Siden prosjektstart i 2015, har over 800 kvinner fullført kursløpet som har sitt utspring i den norske Grasrottreneren. Disse kvinnene kommer fra sju forskjellige land i regionen - Palestina, Libanon, Jordan, Egypt, Iran, Marokko, og Tunisia. – Kvinnelige fotballtrenere skaper viktige rollemodeller i samfunnet vårt.

Unge jenter trenger disse trenerne å se opp til, sier Ihsan Abdullah, koordinator fra PFA. Med støtte fra Utenriksdepartementet (UD) i ryggen, jobber NFF med å skape større aksept for jenter som spiller fotball. GFCC er et av tiltakene i Midtøsten som bidrar til å få flere jenter på banen. DET INTERNASJONALE INSTRUKTØRKORPSET Tilbake i uværet, står kursdeltakerne klumpet sammen og hutrer mens de venter på bussen som skal frakte dem innendørs. – Yalla subaya, roper Nicolaisen ut mens hun trer på en jakke og ikke lar et snev av ubehag enses. Hun er av de norske instruktørene som har gjort instruktørrollen i ukjente trakter litt enklere ved å plukke opp noen arabiske fraser.


INTERNASJONALT

jekt i Midtøsten

KURSLEDER: NFT-leder Elin Nicolaisen ledet sammen med Stine Fossum et fire dagers trenerkurs i Palestina i mars. Foto: Iselin Shaw of Tordarroch, NFF

NYE TRENERE: Elin Nicolaisen i full gang med å utdanne nye kvinnelige trenere i Palestina. Foto: Iselin Shaw of Tordarroch, NFF

– Husk at barna ser opp til dere. Hvis treneren er sliten og lei, vil det smitte over på barna, fortsetter hun. Det internasjonale Instruktørkorpset består av kvinnelige norske instruktører fra hele Norge. Felles for alle er flere års erfaring i barne-og ungdomsfotballen. Verdigrunnlaget herifra, samt prinsippet Fotball for Alle, er noe av det instruktørene formidler til kvinnene på kurs. Kulturutvekslingene gir også de norske instruktørene verdifull erfaring å ta med tilbake til den norske fotballfamilien. Flere har brukt erfaringene i arbeidet med inkludering i fotballen her hjemme.

strukket seg over flere kontinenter. Alle prosjekter har fokusert på jenter og minoritetsgrupper, samt barnefotballens selvstendige rolle i arbeid for samfunnsendring og utvikling. – Å utdanne kvinnelige trenere som skaper inkluderende fotballaktivitet for barn, har positive ringvirkninger for samfunnet både i prosjektlandene og her hjemme, sier Anders Hasselgård, leder for Seksjon Internasjonalt Samfunnsansvar i NFF.

INTERNASJONALT SAMFUNNSANSVAR – Samarbeidet med NFF har gitt fotballen en tydeligere rolle innenfor samfunnsutvikling her i Palestina. Barn, foreldre og andre involverte ser at det handler om mer enn å sparke ball, sier Ihsan Abdullah fra PFA. NFF har engasjert seg i internasjonalt samfunnsansvar i over 20 år, med en tilstedeværelse som har IVRIGE JENTER: Fotball er populært blant jentene – også i Midt-Østen. NFF bidrar til ækt aktivitet gjennom skolering av trenere. Foto: Iselin Shaw of Tordarroch, NFF

NORGE UT I VERDEN Med årene har NFF fått økt anerkjennelse internasjonalt for sin særegne breddetilnærming, og fokus på jenter. Flere forbund rundt om i verden uttrykker interesse for å samarbeide med NFF om GFCCtrenerkursene. I år videreføres kurskonseptet til Balkan, med seks nye prosjektland – Montenegro, NordMakedonia, Serbia, Albania, BosniaHercegovina og Kosovo. I tillegg til å bidra til større aksept for jenter og kvinners rett til fotballdeltakelse er det uttrykt et ønske fra fotballforbundene i de nye prosjektlandene å formalisere aktivitetene. – Sammen med de nasjonale forbundene ønsker vi å videreutvikle

konseptet slik at det gis en nasjonal autorisasjon på C-lisens nivå. Det vil da være første formelle steg på deltagernes trenerutviklingsstige, forklarer Hasselgård. DAMENE PÅ BALLEN På siste kursdag trekker instruktører Nicolaisen og Fossum på smilebåndene; det er strålende sol. Med bønnerop fra den lokale moskeen i bakgrunnen, er den avsluttende festivalen sparket i gang med 12 ulike aktivitetsstasjoner. 150 ivrige barn er tilbake for å spille mer fotball. – Når er oppfølgingskurset? Spør en av deltagerne Nicolaisen mens hun sirkulerer banen. Damenes virkelige trenerferd begynner nå; de skal hjem og starte egen treningsgruppe. Utstyrspakken de får med seg er nok til en gruppe på 12 jenter. Om cirka seks måneder vil de møte NFF og de norske instruktørene igjen, for å delta på et 2-dagers oppfølgingskurs. I mellomtiden fortsetter kontakten og samarbeidet på sosiale medier. Den norske delegasjonen reiser også hjem fornøyde; med solbrente neser og et utvidet arabisk ordforråd.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

67


SAMARBEID: NFT har inngått et spennende samarbeid med CEMO, som både kan gi penger i klubbkassene og NFT muligheten til å utdanne enda flere trenere i Mathare-slummen i Kenya. Fra venstre Teddy Moen, daglig leder NFT, Øistein De Presno Garcia, styreleder Noracta, Bjørn Halvorsen, adm.dir i Sana Fondet og Per Ole Pedersen, daglig leder i CEMO. Foto: Privat

CEMO CARE

– en annerledes samarbeidspartner CEMO AS er en moderne produksjonsbedrift, som holder til på Mjåvann utenfor Kristiansand. Deres evne til å spesial-lage blandinger innen blant annet kaffe, te, sjokolade og krydder, har gjort dem til en kreativ firmagaveleverandør. Sammen med Norsk Fotballtrenerforening, har CEMO nå utviklet et enkelt og effektivt dugnadskonsept for klubbsalg for fotballag.

68

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

AV JAN OTTO SOLBERG

– Sammen skal vi tilby noen populære produkter som vil kunne gi fotballag og klubber god inntjening på dugnad, som indirekte vil bety at NFT kan utdanne flere fotballtrenere i slummen i Afrika. Det sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening. Moen forteller entusiastisk om de mulighetene som ligger i samarbeidet. Får man mange nok trenere og klubber til å tenne på


NFT-PARTNER

konseptet vil det bety flere kroner tilbake til det arbeidet NFT sammen med organisasjonen MYSA (Mathare Youth Sports Association) i slummen i Nairobi. CEMO CARE – EN DEL AV CEMO AS Cemo CARE er en del av Cemo AS. Bedriften har bestemt seg for å gi tilbake til noen av de lokalsamfunnene i de landene Cemo AS handler varer fra. Cemo handler kaffe fra Kenya, og derfor ønsker de å engasjere seg i gode prosjekter i landet. Trenerforeningens prosjekt inn mot MYSA er et av de som er valgt ut i deres strategi. – Hver krone fra Cemo CARE skal gå uavkortet til prosjektene vi samarbeider om. Derfor vil vi synligjøre på kaffe- og teposene vi selger hvor mange kroner som skal gå direkte til Cemo CARE sine prosjekter. Her er det ingen mellomledd som tar sin del av bidraget. Nettopp for å sikre at alle midler kommer frem, ønsker vi å gjøre dette selv via Cemo CARE. Det sier Per Ole Pedersen, som er eier og daglig leder i Cemo AS. I februar var han i Kenya sammen med Cemo sin egen kaffeekspert Steinar Svenning, for å besøke kaffebønder og produsenter av kaffe. Kenya er en av verdens største eksportører av kaffe, og kjent for sin gode kvalitet. – Vi er opptatt av å sikre en rettferdig og bærekraftig handel, slik at bonden kan videreutvikle sine produkter. Nå kan vi handle direkte fra produsenter i Kenya, og gjennom dette være med positivt å påvirke de lokale forholdene. Og sikre oss mer forutsigbarhet i hverdagen til bøndene vi handler med. MER ENN KAFFE Per Ole besøkte MYSA sitt hovedkvarter under sitt besøk til Kenya og fikk også oppleve den slummen tusenvis av barn og ungdommer lever under. – Gjennom Cemo CARE vil vi støtte arbeidet til NFT om å utdanne flere fotballtrenere. Gode fotballtrenere kan inspirere barn og unge på en positiv måte. Gi dem selvtillit, troen på seg selv og ønske om mer utdannelse. Samtidig som god fotballopplæring

kan gi mange en lysere hverdag. Han forteller videre at de ansatte og han selv gleder seg til å markedsføre og selge Cemo CARE produkter inn i markedet, og han har tro på at dette vil sikre ressurser som NFT kan bruke inn mot utdanning av fotballtrenere. Cemo CARE vil også samarbeide med to andre prosjekter i Kenya blant barn og unge; Creakid Learning Centre i Kibera i Nairobi (sammen med Noracta) og Aro-Centre i Kisumi nord i Kenya (sammen med Stiftelsen SANA). SKAL DITT LAG PÅ TRENINGSLEIR ELLER TURNERING? Teddy Moen håper medlemmer og andre fotballtrenere vil tenne på konseptet foreningen har utviklet sammen med Cemo AS. – Jeg mener vi her har en rekke lettsolgte produkter som både gir mening å selge og som faktisk kan bety en forskjell! Moen forteller at det vil være Cemo sin administrasjon på Sørlandet som vil følge opp og gjøre jobben med å tilrettelegge dugnadskonseptet. Fotballtreneren eller klubbkontakten kontakter Cemo direkte, som vil sende ut varer som avtalt. Og avregning vil gjøres av dem. Trenerforeningens oppgave er å synliggjøre konseptet og markedsføre det i sine kanaler i norsk fotball. – Får vi dette til å fungere, vil NFT sammen med MYSA kunne utdanne hundrevis av fotballtrenere, ledere og dommere – hvert år – gratis!

LES MER OM NFTS NYE PARTNER PÅ CEMO.NO.

Er du interessert i å vite mer om mulighetene som ligger i dette dugnadskonseptet, ta kontakt med daglig leder Teddy Moen på mobil: 918 85 123 eller teddy.moen@fotballtreneren.no

SE OGSÅ SIDE 78 OG 79

DETTE ER DE TRE PROSJEKTENE CEMO CARE VIL STØTTE I ÅRENE SOM KOMMER

NORSK FOTBALLTRENERFORENING

• Utvikle og tilby fotballtrener(coaching), dommer- og lederutviklingskurs i Mathareslummen i Nairobi i samarbeid med MYSA. • Bidra til å utvikle ferdighetene, kapasiteten og arbeidskraften, slik at man kan etablere en plattform for MYSA trenere (coacher), dommere og lagledere til å utvikle seg, forbedre seg og dele beste praksis i deres respektive områder av ekspertise.

CREAKID LEARNING CENTRE

Utvikle CreaKid Learning Centres til å bli dynamiske opplæringssentre som gir: • Bedre leseferdigheter • Bedre tallforståelse • Bedre læring for innovasjon og refleksjon • Dyktige lærere i omliggende skoler • Bedre standard på skoler i Kibera • Motiverte elever og foreldre • Mulighet til skolegang for foreldreløse barn • Trening av barn, ungdom og voksne i entreprenørskap

ARO-CENTRE

• Gi foreldreløse barn på landsbygda i Kisumi en fremtid gjennom grunnskoleutdanning og senere mulighet for yrkesutdanning. • I tillegg får skolene i området hjelp og veiledning i å bekjempe vold mot barn. • Barna er fremtiden - gjennom skolegang og omsorg blir barna rustet til å møte den med håp og mot.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

69


70

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


MYSA

HAR DIN KLUBB NOE EKSTRA FOTBALLUTSTYR? Norsk Fotballtrenerforening har siden 2013 hatt et samarbeid med MYSA i Mathare i Nairobi. I et av Afrikas største slumområder, har MYSA i over 30 år brukt fotball som et verktøy for å skape en bedre hverdag for tusenvis av barn og unge. Ved siden av tilrettelegging for mer utdanning av fotballtrenere, bidrar også NFT med brukt fotballutstyr til trenere, spillere og tillitsvalgte. AV TEDDY MOEN

Svært få i Mathare-slummen kan ta seg råd til å kjøpe fotballutstyr, og det er stor mangel på både fotballer og fotballsko. Derfor er gjerne gleden stor, når MYSA kan motta noe brukt utstyr fra Norge og fra norske miljøer. Dette blir distribuert til de som trenger det, og slike ting betyr enormt mye for interessen og engasjementet i frivillighetsarbeidet i slummen. Undertegnede synes også det er hyggelig å se at spilletrøyer fra norske klubber gjenkjennes i Mathare når jeg er på besøk. Og jeg ser med selvsyn hvilken stolthet gutter og jenter bærer dette utstyret med. IL SKRIM ER MED PÅ LAGET! Mye av bidraget på utstyrssiden til MYSA er kommet via IL Skrim på Kongsberg. Ved tre anledninger har NFT mottatt utstyr i gave fra klubben. I veldig god kvalitet.

Utstyret er samlet inn hovedsakelig via fotball- og håndballgruppa, som er to av ni særidretter som ligger inn under IL Skrim-paraplyen. Daglig leder Lars Wettestad forteller at klubben mener det er riktig og viktig å vise medlemmene at IL Skrim er en klubb som tar sosialt ansvar også utover deres egne grenser ved å bidra til å spre idrett - og aktivitetsmuligheter til flest mulig. IL Skrim er et breddeidrettslag som legger ned mye innsats i å fremstå som en klubb som tenker «hele» utøveren, i alle aldre og med alle slags ambisjoner. For å klare dette har klubben blant annet startet opp egen ungdomsklubb, drevet på dugnad med gratis inngang og et 100% terskel- og prestasjonsfritt miljø. Lars Wettestad mener at det å vise, og ikke minst føle, at klubben også bidrar ovenfor de som ikke har de samme forutsetninger som oss her til lands

TAKKNEMLIG: Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballforening er svært takknemlig for bidragene med brukt fotballutstyr daglig leder Lars Wettestad igjen kan overrekke på vegne av IL Skrim, utstyr som kommer godt med hos MYSA i Mathare-slummen i utenfor Kenyas hovedstad Nairobi. Foto: Ole John Hostvedt, Laagendalsposten

for å kunne delta i aktiviteter, er en viktig faktor for dem i arbeidet med å være en viktig samfunnsaktør. Ikke en forening som «bare» bidrar trening og kamp! IL Skrim vil fortsette å støtte Trenerforeningens prosjekt i Mathareslummen. Og vil donere mer utstyr og kanskje også andre produkter som kan styrke prosjektets målsettinger. HAR DERE NOE UTSTYR Å GI BORT? Trenerforeningen vil gjerne motta mer fotballutstyr til sitt prosjekt i MYSA. Har du, ditt lag, din klubb eller noen i ditt nettverk, fotballutstyr dere har lyst til å gi bort til et godt formål? Ta gjerne kontakt med undertegnede på e-post: teddy.moen@fotballtreneren.no, så skal vi sørge for å ta hånd om dette. Med en garanti for at utstyret vil komme mange andre barn og ungdommer i slummen av Mathare til gode.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

71


72

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


CUPFINALESEMINARET

TOPP OG BREDDE: Cupfinaleseminaret er arenaen hvor topptrenerne og breddetrenerne møtes side om side – her Åge Hareide og Bob Bradley under en av fjorårets seanser. Foto: Ivar Thoresen

VELKOMMEN TIL CUPFINALESEMINARET 2019 AV REIDAR SCHJEI

Cupfinaleseminaret avholdes for 31. gang (1989-2019) i desember. Ambisjonen er å gjøre dagene fra 5. til 7. desember større, bedre og morsommere enn før. Cupfinaleseminaret skal fortsatt være Norges viktigste møteplass for fotballtrenere - både i topp og bredde.

– Målet er å inspirere fotballtrenere på alle nivåer, styrke kollegialiteten og ikke minst hygge seg sammen etter en lang sesong – før man tar juleferie og trapper opp for et nytt fotballår. Det sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening. Han er opptatt av at seminaret skal være for alle målgrupper av trenere. – Cupfinaleseminaret skal ha plass og rom for fotballtrenere på alle nivåer. Hvor fag, kollegialitet og det sosiale skal stå i sentrum. Her skal treneren på det lokale småguttelaget kunne være sammen med hovedtreneren på Eliteserielaget. Og det skal være det mest naturlige i verden! Moen er stolt over at NFT i over

30 år har lykkes med å samle «trenerklubben Norge» og hvert år feire trenerstanden, faget og dele inspirasjon. Viktige elementer for å sikre mer kvalitet i overleveringen på fotballbaner over hele landet. – Cupfinaleseminaret er unikt, og det er etterhvert blitt innarbeidet som en arena hvor trenere vil være med og hvor klubbene ønsker at sine trenere skal delta. Dette forplikter, og derfor legges det ned en stor arbeidsinnsats hos NFT og partnere gjennom hele året for at arrangementet skal bli en suksess. DUGNAD FOR TRENERSTANDEN På ny ønsker NFT sammen med Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball-sport og Norges Idrettshøgskole å sette sammen et

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

73


TEORI OG PRAKSIS: Cupfinaleseminaret byr på en fin miks av teori og praksis gjennom et bredt og variert program satt sammen av arrangør NFT, i samarbeid med NFF, NTF-sport og Norges idrettshøgskole. Her NFT-sport og NFT-styremedlem Dag Opjordsmoen i samtale med landslagssjef Lars Lagerbäck under fjorårets seminar. Foto: Ivar Thoresen

spennende fagprogram, bygd på de rammene som har vært en suksess de senere år. Moen presiserer viktigheten og styrken i at disse fire institusjonene får til et felles dugnadsløft for norske fotballtrenere. – En slik dugnad er helt unik i europeisk målestokk, som vi håper vil vedvare. Det er en fantastisk styrke for norsk fotball at vi kan samle oss om et slikt arrangement. I de fleste andre fotballnasjoner er dette uvanlig. SKAL BLI ENDA STØRRE! I fjor var det 1 050 deltakere på plass på Cupfinaleseminaret men dette er et tall som daglig leder ønsker å løfte betraktelig. – Målet dette året er å passere 1 300 deltakere totalt. Økningen kan komme gjennom at vi introduserer et nytt seminarkonsept over to dager. På FFO- og akademiseminaret (les mer i egen artikkel, red. anm.) skal vi samle instruktører, trenere og stab som arbeider på FFO- og IFO-opplegg, på Telenor Xtra-tilbud og på akademier både blant barn og ungdom. I tillegg håper vi å få opp tallene på de andre spesial-seminarene. Teddy Moen legger til at man vil jobbe mer målrettet mot å samle flere trenere til Barnefotballtrenerseminaret og Ungdomstrenerseminaret torsdag kveld 5. desember. – Gjennom fire kvedlstimer kan trenere hente ideer, tips til

74

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

organisering og se en rekke dyktige instruktører jobbe på treningsfeltet med målgruppene. SENERE ENN NOEN GANG Årets Cupfinaleseminar kommer nærmere jul enn noen gang. Søndag 8. desember spilles NM-finalen for herrer på Ullevaal Stadion. – Hvorfor ikke benytte anledningen til å kombinere litt juleforberedelser med fotball? Hvorfor ikke ta med seg sin bedre halvdel til hovedstaden for å hygge seg sammen? Oslo er en fantastisk by å være i om man skal komme i julestemning.

MØTEPLASS: Cupfinaleseminaret er en fantastisk møteplass for fotballtrenere – faglig og sosialt. Her er NFTs daglige leder og æresmedlem Teddy Moen i hyggelig prat med Reidar Schjei, hedersmann Sverre Dreier og NFT-æresmedlem Anders Fægri. Foto: Ivar Thoresen

NFT vil sammen med Thon Hotels dette året tilby en fantastisk pris på overnatting på Thon Hotel Storo som skal være det offisielle Cupfinaleseminar-hotellet. Moen anbefaler at trenere og klubber allerede nå legger en plan for seminar og hotell Cupfinale-weekenden. PÅMELDINGEN ÅPNER I JUNI Daglig leder Teddy Moen forteller at all overordnet informasjon om det 31. Cupfinaleseminaret skal være på plass innen 15. juni. – Vi skal lage et spennende og variert fagprogram gjennom sommeren og høsten, med en rekke kapasiteter fra inn- og utland på plass. Så det er ingen grunn til å vente med å melde seg på når vi åpner for dette i juni.

COACHES CORNER: En av fjorårets populære nyheter under Cupfinaleseminaret var Coaches Corner, der Ranheim-trener Svein Maalen ble utfordret på fag av Rune Skarsfjord fra NTF-sport. Foto: Ivar Thoresen


CUPFINALESEMINARET

MÅLGRUPPE: Trenere som jobber med Telenor Xtratilbud er i målgruppen til det nye tilbudet i forbindelse med Cupfinaleseminaret. Foto: Thomas Brekke Sæteren/fotball.no

NYTT SEMINAR-KONSEPT: OVER 1 000: I fjor deltok over 1 000 fotballtrenere på Cupfinaleseminaret. I år håper Teddy Moen på enda flere. Foto: Ivar Thoresen

MØTEPLASS FOR TRENERE PÅ FFO- OG AKADEMINIVÅ

DE ULIKE TILBUDENE – 31. CUPFINALESEMINARET Fra torsdag 5. til og med lørdag 7. desember vil man ha følgende tilbud for fotballtrenere under årets Cupfinaleseminar:

For første gang vil Cupfinaleseminaret ha et eget seminar for trenere og instruktører som jobber på FFO-tilbud, Telenor Xtra-ordninger og på akademier. Dette er målgruppen av trenere som vokser mest i norsk fotball.

• Det 31. ordinære Cupfinaleseminaret (Over 2 dager, 6.- og 7. desember) • Etterutdanning UEFA PRO- og A-lisens + keeperlisenser UEFA og NFF (Over 3 dager, 5. – 7. desember) • Barnefotballtrener-seminaret (torsdag kveld, 5. desember – 4 timer) • Ungdomstrener-seminaret (torsdag kveld, 5. desember – 4 timer) • Skole- og fotballseminaret (over to dager, 6. – 7 desember – likt ordinært seminar) • NYHET! FFO- og akademiseminaret (over to dager, 6. – 7 desember – likt ordinært seminar) • Fotball Talk (lørdag ettermiddag 7. desember)

AV TEDDY MOEN

FØLG MED PÅ CUPFINALESEMINARET.NO OG FOTBALLTRENEREN.NO FOR NYHETER OG OPPDATERT INFORMASJON

Seminaret vil gå over to dager, og det vil ligge parallelt med det ordinære Cupfinaleseminaret fredag 6. og lørdag 7. desember. Målet er å bygge opp en nasjonal møtearena for fagpersonell som er involvert i ulike etter-skoletidsprogram og fotballakademier. – De senere år har denne type ekstratilbud medført økte engasjement og flere jobber for mange flere fotballtrenere, forteller prosjektleder i NFT, Jan Otto Solberg, som leder programkomiteen. – Vi ønsker nå å samle dem to dager til inspirasjon, fag, debatt og idémyldring. Seminaret vil ha tilholdssted på Thon Hotel Storo fredag 6. desember og praksis lørdag 7. desember på Norges Idrettshøgskole MÅL OM 150 DELTAKERE Ambisjonen er å samle 150 trenere og instruktører fra hele landet. – FFO- og akademitilbud er etter hvert blitt en stor del av hverdagen til svært mange unge fotballspillere.

Samspillet mellom hjem, skole og klubbene er helt sentralt om det skal skapes en god arena for utvikling. Hvordan man organiserer disse tilbudene, egenandeler, læringsskolen og kravet til trenernes kompetanse, er også sentrale tema vi ønsker å presentere under seminaret, forteller Solberg videre. Han er opptatt av at trenere fra private aktører på området også skal føle seg velkommen til seminaret. – Vi ønsker å styrke fagmiljøet her, og skape et miljø for deling av kunnskap og kompetanse – uavhengig av størrelse, organisering eller forretningsmodell. PÅMELDING OG PRISER Prisen vil være kr 2 200,- pr. deltaker (medlem i NFT og tidlig påmelding) for deltakelse over to dager. Klubber eller miljøet som melder på fem deltakere samlet vil også kun betalte for fire (en gratis). Alle deltakerne vil få servert lunsj begge dager og være invitert til «Fotballtrenerfesten» fredag kveld på Thon Hotel Storo som en del av opplevelsen. FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

75


CUPFINALESEMINARET

Thon Hotel Storo

SUPER-FROKOST: Frokosten på Thon Hotel Storo får masse skryt. Foto: thonhotels.no

EGET CUPFINALESEMINAR-HOTELL!

SEMINAR-HOTELL: Thon Hotel Storo blir det nye Cupfinaleseminar-hotellet i årene fremover. Foto: thonhotels.no

Som et ledd i arbeidet med å styrke totalopplevelsen rundt Cupfinaleseminaret, vil NFT sammen med Thon Hotels etablere Thon Hotel Storo som det offisielle Cupfinaleseminar-hotellet i årene som kommer. AV JAN OTTO SOLBERG

– Thon Hotel Storo åpnet i 2018 og er et fantastisk hotell med over 300 rom, kun et stoppested med T-banen fra Ullevaal Stadion. Vår visjon er å fylle hele hotellet med fotballtrenere og

76

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

likesinnede Cupfinale-helgen. Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening er entusiastisk når han forteller om alle synergiene som vil kunne skapes ved at fotballtrener-miljøet samles på Storo. Han lover fantastiske priser og et unikt miljø på hotellet under det 31. Cupfinaleseminaret. – Vi garanterer en pris på under tusenlappen (kr 995,-) for enkeltrom under seminaret, sammen med en frokostbuffet som allerede er kåret til noe av det beste i hotellbransjen. Vegg-i-vegg med hotellet er det kinosaler, kjøpesenter, treningsfasiliteter, en rekke restauranter og kommunikasjonen til sentrum og Ullevaal er meget god med buss, T-bane og trikk.

Cupfinaleseminar-opplevelsen, og målet er å ha minst 400-500 trenere på plass. Stengetid blir når siste trener slukker lyset og går, legger Moen til. – Mange har gitt utrykk for at de gjerne vil ha et møtested fredag kveld hvor de kan treffe andre fotballtrenere og hygge seg sammen. På Storo skal vi lage en flott ramme for opplevelse, nettverksbygging og de gode historiene!

STOR TRENERFEST FREDAG KVELD Nytt av året er at alle deltakerne på Cupfinaleseminaret inviteres til en egen «Fotballtrenerfest» fredag kveld på Thon Hotel Storo. – Når det faglige programmet er over fredag 6. desember, skal vi samle fotballtrenerne til en stor fest. Hvor vi skal servere pizza, tilby en stor bar, ha underholdning, musikk og konkurranser. – Dette skal være en del av

NB! Denne prisen er nesten 500 kroner billigere enn tilbudet i 2018. Så benytt anledningen til å skaffe deg plass på Cupfinaleseminar-hotellet. Det er ikke ubegrenset antall rom tilgjengelig.

UNIKE PRISER PÅ HOTELL UNDER CUPFINALESEMINARET! Norsk Fotballtrenerforening kan tilby følgende priser på Thon Hotel Storo under det 31. Cupfinaleseminaret: • Enkeltrom kr 995,- pr. person pr. natt • Dobbeltrom kr 647,50 pr. person (kr 1 295,- for rommet) pr. natt

Ytterligere informasjon og bestillingen kan også gjøres direkte til NFT på følgende e-post: Geir.aage.olsen@fotballtreneren.no


TRENERSEMINAR TRONDHEIM

Forskere advarer mot fotballutviklingen, og hevder at klubber må ta på alvor det mentale stresset som unge fotballspillere utsettes for.

Forskere advarer mot fotballutvikling:

– TA MENTALT STRESS PÅ ALVOR AV REIDAR SCHJEI

– En trener er ofte en dørlukker som sier at noen er gode nok, mens andre ikke er det. Vi må gi utøverne mulighet til å håndtere situasjonen de står i. Den mentale biten trekkes fram hos dem som utvikler seg og prestert. Er du i en god livssituasjon, klarer du å håndtere situasjoner bedre Dette sier forsker Stig Arve Sæther ved NTNU til adressa.no. Nå har han gjort mental helse og stress blant fotballspillere til tema for et seminar i Trondheim, som ble gjennomført lørdag 4, og søndag 5.mai i samarbeid med NFF Trøndelag. – Den ene dagen er du god nok, og en ung spiller får lovnad om en profesjonell karriere. Neste dag er du ute. Du er plutselig ikke god nok. Dette kan være ekstremt vanskelig å håndtere, sier Sæther. VIL ØKE KUNNSKAPEN Bakgrunnen er et forskningsprosjekt som ble startet 1. januar i år. Med hjelp av EU-midler vil forskere forbedre kunn-skapen i fotballakademier om hvordan de legger til rette for at spillerne også får gode liv utenfor fotballbanen. Neste år håper NTNU-forskeren at de får plass i prosjektet. – Klubbene må forstå at de har ansvar for disse menneskene utover at de er fotballspillere. Da tar idretten et samfunnsansvar som er gull verdt, og det vil sannsynligvis få fram til bedre fotballspillere også, sier Sæther til adressa.no Han utdyper: – Forskning viser at betydningen av mentale ferdigheter er stadig viktigere innen fotball. Du må ha kvalitet i treningen, og det har du ikke uten å være mentalt til stede. Avspenning og

visualisering er nyttige redskap. GODE TILBAKEMELDINGER Tilbakemeldingene fra seminaret var meget gode. – Jeg innledet seminaret med å utfordre deltakerne om å tenke på et kinderegg når de hørte de ulike foredragsholderne, sier Sæther: • Hvordan påvirker denne kunnskapen min praksis som trener? • Prøv å tenk overordnet bilde for spillerne (hvem påvirker og hvordan) og • Sette dette inn i vår norske kontekst og våre rammer. Foredragsholderne, som både var forskere og folk med praktisk erfaring som idrettspsykologer i toppklubber i England, Nederland og Danmark, viste i stor grad til betydningen av utviklingsmiljøet som helhet, og hvordan kultur og oppfølging av spillernes situasjon både på og utenfor fotballbanen var helt avgjørende. Selv om avstanden til for eksempel fotballakademier i Premier League føles stor for en trener i en utviklingsklubb (bredde), så foregår de samme mekanismene for utvikling. Når disse toppklubbene bruker mye tid og energi på å tenke på helheten i klubben, i form av samarbeid, helhet i utviklingsplan og individuell oppfølging, gir det en tydelig indikator på at også norske utviklings og toppklubber bør gjøre det samme. Dra i samme retning – det kommer garantert til å lønne seg! FØLGENDE GJESTEFORELESERE DELTOK UNDER SEMINARET: • Sport psychology in English football: From academy to the Premier League: Mark Nesti, Liverpool John Moores University, Daniel Ransom, sport psychologist, Manchester

United • Sport psychology at the Danish youth national teams/at Ajax Amsterdam /at Brøndby football club: Carsten Hvid Larsen, University of Southern Denmark • Mental health in football academies in Holland, England and Denmark: Vana Hutter, Vrije University EKSTRASEMINAR Søndag 5. mai fortsatte alle UEFA B-lisenstrenere som trengte å gjennomføre den obligatoriske etterutdanningen (EtU) et spennende ekstraseminar. For å få godskrevet 10 timer EtU måtte man delta både lørdag og søndag. Følgende forelesere var invitert rundt følgende tema: 1. Kampanalyse - når og hvordan gi tilbakemeldinger til spillerne: v/Stig Arve Sæther (NTNU), Hugo Pereira (ass.trener Colombia), Christer Basma (NFF Trøndelag). 2. Status trønderske rolleferdigheter i 4-3-3 – Ranheimsveien: v/Tarjei Smågesjø (Ranheim Toppfotball). – Alt i alt er NFF Trøndelag godt fornøyd med helgen. Vi ønsker å etablere et samarbeid med NTNU i fremtiden for å holde oss oppdatert. I dagens fotball foregår det så mye på ulike plan så det å ha dialog og samarbeid med forskningsmiljøene er viktig, sier Christer Basma på vegne av. NFF Trøndelag.. – For oss var helgens to dagers seminar en god start på et årlig seminar vi ønsker å ha.Vi ønsker på sikt at dette seminaret på våren skal være et samarbeid mellom NTNU, NFF Trøndelag og våre toppklubber. Ranheim var i år med og bidro sterkt, og vi jobber med at også Rosenborg og Trondheims-Ørn skal få og ta et større eierskap til dette i 2020. FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

77


ENGASJERT: Konsentrerte deltakere følger nøye med når en engasjert Mary Adhiambo holder trenerkurs i slummen. Foto: Michael Maina, Shootback/MYSA

Gratis trenerkurs i Mathare-slummen I påskeferien arrangerte MYSA fire gratis fotballtrenerkurs for trenere i slummen av Nairobi. Basis-kursene ble avholdt på fire ulike sentre og hadde nærmere 130 deltakere til sammen. Utdanning av fotballtrenere som trener barn og ungdom er en sentral del av Norsk Fotballtrenerforening sitt sosiale engasjement i Mathareslummen i Kenya. AV TEDDY MOEN

NFT har siden 2013 hatt et samarbeid med MYSA, hvor fokuset i den nye tre-årsplanen (2018-2020) vil være å etablere et trenerveilederkorps, designe ulike trenerkurs og å få disse rullet ut til fotballtrenere i Mathareslummen gratis for deltakere. I en utfordrende hverdag er det få fotballtrenere som har penger til overs for å bruke på skolering og utdanning.

78

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

MANGE BEHØVER UTDANNING OG INSPIRASJON NFTs ambisjon er å hjelpe MYSA (Mathare Youth Sports Association) til å utdanne mange, nye fotballtrenere. MYSA består av over 2 000 fotballag i 16 ulike soner i Mathare-dalen, som er et av de største slumområdene i Afrika. Her lever det et sted mellom 500 000 og 1 million mennesker under svært utfordrende omgivelser. I over 30 år har MYSA jobbet for å gi inspirasjon, hjelp og bistand til svært

mange barn og unge. Mer enn 30 000 personer er tilknyttet MYSA. Gjennom å skolere flere og bedre trenere, vil man kunne ha et effektivt verktøy for å inspirere og aktivere barn og ungdom. MAN ER PÅ VEI Arbeidet med å få på plass en stab av trenerveiledere, startet i fjor høst. Da var undertegnede på plass i Mathare for å starte opplæringen av 16 utvalgte (tolv menn og fire kvinner) trenere samt staben på MYSA trener-akademiet på fire personer. Gjennom undervisning, coaching på feltet, mentoring og selvstudier, fikk man på plass et godt fundament for å etablere et aktivt trenerkorps. Det er disse 20 menneskene som i årene som kommer vil være ryggraden i satsingen på å bygge fotballkompetanse i slummen.


NFT OG MYSA

GRUPPEARBEID: Engasjert diskusjon i gruppearbeid under trenerkurs i MYSA-regi. Foto: Michael Maina, Shootback/MYSA

PRAKSIS: Kursdeltakerne fikk rikelig anledning til å prøve seg i praksis under trenerkursene som MYSA har kjørt i slummen. Her sammen med William Muluya som er leder av trenerkorpset i MYSA. Foto: Michael Maina, Shootback/MYSA

FØRSTE KURS FØR JUL Allerede i desember lanserte man et basiskurs (MYSA Basic Coaching Course) i fotballtrening, hvor en gruppe kvinnelige fotballtrenere i Mathare ble invitert til å delta. Kurset ble arrangert over fire dager (halve dager fra 09.00-12.30) og ble en suksess. Tilbakemeldingene fra deltakerne var meget positive og kurset fikk masse oppmerksomhet i sosiale medier og internt i MYSAorganisasjonen. Interessen for å arrangere flere trenerkurs ble til de grader stimulert. Sammen med MYSA har man satt seg som mål at man gjennom 2019 skal avholde inntil 20 slike basis-kurs i Mathare som skal være gratis for deltakerne.

prosjektet og stolthet i arbeidet med trenerutdannelsen.

RULLET UT I PÅSKEN Fire nye trenerkurs ble avholdt i påsken med masse gode tilbakemeldinger. Hele 128 trenere fikk plass og interessen for å lære mer om fotball er påtakende. Trenerveilederne gjorde en flott jobb med stort engasjement. Og for hvert kurs som avholdes, bygger de erfaring som gjør dem tryggere i rollen. Sammen med NIKE Norge har Trenerforeningen også sørget for å kle opp alle veilederne i nytt utstyr, noe som gir tilhørighet til

I tillegg til utstyret som brukes til kursene (kjegler, baller, vester, taktikktavler etc.), finansierer NFT kostnadene til instruktørene, litt mat/drikke og noen utgifter til læringsmateriell. Dette er en del av det bidraget NFT har forpliktet seg til gjennom samarbeidsavtalen for 2018-2020. VEIEN VIDERE Dette året forsøker man også å styrke administrasjonen rundt dette med å følge opp veilederne samt gi dem faglig påfyll. Noe av dette vil også være å involvere de i prosessen med å etablere neste kurs i pyramiden. Undertegnede vil reise tilbake til MYSA i høstferien for å jobbe videre med trenerkorpset. Da er også planen å ta med 1-2 andre erfarne trenerveiledere fra Norge som bidragsytere. NFT har for 2019 satt av 250 000 kroner til sitt samfunnsprosjekt i Kenya. Dette er penger NFT må samle inn gjennom året, gjennom flere tiltak. 125 000 av disse kronene er allerede på plass i samarbeid med SANA Stiftelsen, som har vært en god samspiller for foreningen over flere år.

Nå er det også etablert et samarbeid med bedriften CEMO som driver innen kaffe, te, krydder og sjokolade i det norske markedet. Gjennom utviklingen av et dugnadskonsept (se egen sak på side 70-71) håper man å få på plass flere midler til mer trenerutdanning. I tillegg vil CEMO kunne gi et antall kroner tilbake til prosjektet på salg av visse typer kaffe og te til kunder over hele landet. Det er en del av deres CEMO Care program. ALLE MONNER DRAR Trenerforeningen vet, og kan dokumentere, at alle midler som brukes til prosjektet i MYSA, har en positiv virkning. Men for å opprettholde dette engasjementet, behøver vi at flere trenere og andre i Norge bidrar.

SÅ VIL DU STØTTE NFTS ARBEID MED Å UTDANNE FLERE OG BEDRE TRENERE I MYSA I KENYA – VIPPS GJERNE ET BIDRAG TIL 509177

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

79


ALWAYS FO RWARD

80

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


KEEPERUTVIKLING

FRAMTIDEN, SPILL MED STOR RISIKO UTEN RISIKO! OM FRAMTIDAS KEEPER: Kurt Hegre skriver om kravene til framtidas keepere. Foto: NTB scanpix

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

81


Læretiden er over! Keepere som våger vil prege fremtiden. Vi nærmer oss et keeperspill basert på dristighet! Dagens standard, eller fortidens standard med en keeper og ti utespillere, er i ferd med å bli utdatert. AV KURT HEGRE VIKING FK

Tidligere var kravet at keeperen skulle: • Redde skudd • Fange høye innlegg • Organisere forsvaret og • Sette i gang spillet med enten kast eller lange spark. Disse kravene eksisterer ennå, men i tillegg må dagens keepere være aktive i forsvarstredjedelen, (tidligere var kravet innenfor 16-meterfeltet). Både med defensive aksjoner og offensivt spill. Keeperne må kunne starte angrep med fornuftige løsninger og være aktive i frispillingsfasen. Både etter innøvde trekk i laget samt med egne kreative løsninger. Keeperne må også samtidig med dette være i defensivt beredskap klar til å aksjonere i tilfelle ballmiss hos eget lag! Morgendagens trenere ønsker å sette sammen sine lag bestående av elleve fotballspillere, inklusive en spiller med hansker som har lov å bruke hendene i et avgrenset område! Dagens målspiller! Framtidens krav blir at keeperen må inneha de samme pasnings-ferdighetene som en midtbanespiller når laget har ballen. STARTEN Når vi snakker utvikling er keeper-rollen den posisjonen som historisk sett har hatt den største utviklingen. Ajax og Barcelona er to lag som tidlig benyttet keeperen aktivt i bearbeidings- og frispillingsfasen. Victor Valdes i Barcelona var en av de første keeperne som fyllte rollen og utviklet den i retning dagens moderne målspillerrolle. I lagets oppbygging var hans rolle som 1. angriper med en utgangsposisjon i banen mellom midtstopperne.

trener Jürgen Klopp håndplukket Romakeeper Alisson Becker. Han skulle bare ha Alisson i laget sitt koste hva det ville. Hvorfor? Sikkert ikke bare på grunn av hans posisjonssikkerhet og høye redningsprosent, som reddet Roma i flere viktige kamper den forrige sesongen. At Alisson i sin siste Romasesong hadde lykkes med 79% av sine pasninger var også en stor årsak. Bare Ederson med sine 85% pasningstreff hadde bedre statistikk i Europas topp 4-ligaer. Presisjonen i framfor alt lange pasninger passer Klopps raske angrepsspill perfekt. Trenden er blitt enda tydeligere, de dyreste keeperne har en felles spesiell ferdighet med sin ballbehandling offensivt. Det er ingen overraskelse at de dyreste keeperne i Premier League topper listen på pasningssikkerhet sammenlignet med andre toppkeepere. Samtidig er det naivt å tro at denne statistikken kun har med deres «fine» føtter å gjøre. Felles for disse keeperne er at de spiller under trenere som har en ballbesittende stil. Og som trenger keepere med en sikker pasningsdistribusjon, og som er mentalt sterke til å spille MED RISIKO UTEN RISIKO! Disse keeperne setter standarden for resten av keeperverdenen og kravene blir flyttet i takt med utviklingen! En liten og fersk sammenligning fra årets semifinaler i Champions League med toppkeepere som Alisson – Liverpool, Onana – Ajax, Ter Stegen – Barcelona og Lloris – Tottenham viste en total nøyaktighet på 72 % på 288 spilte pasninger, derav en total treffsikkerhet på 45% på lange baller.

Dette gav midtstopperne en mulighet til å posisjonere seg bredere i banen og sidebackene kunne derfor innta en posisjon høyt og bredt i banen. Dette gav både keeperen og flere spillere både mer rom og flere pasningsalternativer på flere områder i banen. Som nå er blitt en standard i fotballen anno 2019. NYE KRAV Dagens keepere har utviklet den originale «Valdesrollen» enda lenger. Det spilles ikke bare korte pasninger med høy treffsikkerhet, men både medium og lange pasninger spilles nå med stor treffsikkerhet. Toppkeeperne i dag har treff omkring 50% på lange pasninger, og Liverpools

82

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

ILLUSTRASJON 1. Keeper som spiller med risiko uten risiko. GULLFØTTER: Moderne keepere – som Liverpools Alisson – er målspillere med ekstremt høy treffsikkerhet i pasningsspillet, og således svært viktige 1. angripere på sine lag. Foto: NTB scanpix


KEEPERUTVIKLING

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

83


Lag som har keepere som kan spille lange pasninger med stor treffsikkerhet har store taktiske fordeler. Motstanderens forsvarslinje må posisjonere seg nærmere eget mål for å dekke eventuelle bakromsløp fra motstanderens spisser og flankespillere. Dette fører til store rom mellom forsvarslinjen og midtbanespillerne, som kan benyttes til pasninger i rommene som oppstår. Kravene til keeperen er både risikovurdering, valg og stor treffsikkerhet! Dette fører til utfordringer for motstanderen. Fordi det oppstår rom over hele banen. Det gir keeperen mange muligheter, kort pasning – medium pasning eller lang pasning. Basert på blant annet motstanderens valg og utgangsposisjoner.

Keeperens krav er blitt formidabelt! De hurtigste keeperne sin distribusjonstid er nede i 0,5 sekund! Fotballen idag krever hurtig distribusjonstid. Samtidig har kravene som nevnt tidligere til å foreta riktige valg med presisjon øket. Leverer ikke keeperen prestasjoner i forhold til kravene får han ikke noen av de beste jobbene, i de mest vinnende klubbene. Klubbene alle vil spille for. TREND FØLGER TREND Utviklingen vil føre til at vi ser andre formasjoner når lagene angriper. En trener som allerede har tatt utviklingen langt er PSG U19-trener Thiago Motta. Med keeperen som anker offensivt i en midtstopper-posisjon. Med risikoen det medfører! Den er han villig å ta! Han ønsker at keeperen skal diktere spillet fra en utgangsposisjon høyt i banen. – Jeg regner keeperen som en av syv midtbanespillere. Jeg mener angriperne er vår første forsvarere ved balltap og keeperen er vår første angriper. Keeperen skal starte og diktere vårt offensive spill med sine pasninger, sier han. Dristig, innovativt og nytenkende! Som krever tøffhet og vilje til å spille med en kalkulert risiko. En drøm for mange i dag, men han er ikke langt fra å se sin drøm bli virkelighet. I flere klubber enn sin egen. For retter vi blikket mot andre land og ligaer ser vi at lignende formasjoner og systemer er i ferd med å bli implementert som standard. Der keeperens startposisjon er høyere i banen enn dagens standard posisjon for i større grad å kunne delta og diktere lagets angrepsspill. Keeperens grunnposisjon offensivt er på linje med midtstopperne og gjerne hele 30 til 40 meter fra eget mål. Kravet og forventningene er at dette er keeperens faste utgangsposisjon når laget er i ballbesittelse. For å gi de ti andre spillerne og laget mer rom og fordeler i angrepsspillet. Dette gir laget flere løsninger fra posisjoner høyere i banen.

ILLUSTRASJON 2. Vil dette bli offensiv standard i framtiden?

Kravene til keeperen som 1. angriper har endret seg som en følge av at flere trenere endelig har sett mulighetene keeperen gir dem. Det dagens toppkeepere presterer i 2019 er bare starten på en stor utvikling av keeperrollen. Framtidens fotball blir avhengig av keeperens evner som fotballspiller. Kravene øker for keeperne. Krav til hurtighet med ballen! Keeperne blir utfordret til å gjøre den perfekte pasningen med hurtighet. Analyser og målinger av toppkeepere i de største ligaene i Europa gir oss en idé på tiden keeperen har til disposisjon. Og den er kort!

84

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

KEEPEREN SOM TAKTISK VÅPEN Hvis keeperen med sitt pasningsspill evner å spille forbi motstanderens første pressledd oppnår laget en stor fordel. Det vil oppstå overtallssituasjoner over hele banen. Det vil oppstå situasjoner som 2 mot 1, 3 mot 2, 4 mot 3 etc. mye oftere. Som igjen kan føre til ubalanse og uorganisering hos motstanderen, og gjennombrudd og flere målsjanser til eget lag. Motstandernes strategi mot lag som bruker egen keeper til å skape overtallsituasjoner har vært å presse keeperen når denne har ballen i føttene. Men dagens keepere er mer enn komfortable til enkelt å spille pasninger forbi et pressledd slik at det forsvarende laget gjerne taper mer enn det vinner ved å presse motstanderens keeper. Derfor har også kravet blitt stor dristighet hos keeperne sammen med økt treffsikkerhet på medium og lange pasninger. Nøkkelen er riktig pasning i rett øyeblikk. Men det finnes også en negativ side. EN enkelt feilpasning kan koste dyrt! Det er stor risiko ved å bruke keeperen høyt opp i banen langt fra sitt eget mål. Hvis laget mister ballen


KEEPERUTVIKLING

og keeperen er plassert på utsiden av 16-meterfeltet er målet praktisk talt åpent. Som en følge av trusselen dette medfører skjønner vi at det foreløpig er få trenere som har implementert et slikt keeperspill offensivt. «Safety first» preger fremdeles keeperspillet og taktikken til det store flertallet av trenere. INNOVASJON Det blir spennende å følge med topplagene i Europa og resten av verden. For de beste lagene er trendsettere. De beste trenerne er i front av utviklingen. De er dristige. Deres suksess vil påvirke framtidens fotball. Når flertallet av trenerne ser at nye taktiske grep fungerer hos de beste lagene i de store ligaene vil trenden bli kopiert av flere. En ny generasjon keepere vokser opp sammen med de nye kravene og de blir vant med å spille med STOR RISIKO UTEN RISIKO! Å angripe med 11 spillere blir vanlig. Det som vi ser på som risiko i dag blir ikke vurdert slik i framtiden. Keeperspill med RISIKO UTEN RISIKO blir forskjellen og en viktig suksessfaktor.

utfordringen. Det store flertallet av barn og ungdom elsker å være i sentrum. Keepertypene vi vil få som en følge av endringen blir annerledes, det blir flere å velge mellom. Atletene finner sin plass i målet. Den nye rollen vil trigge flere til å spille i mål. Premien for spillerne er mer action! Og risiko er tiltrekkende for barn og ungdom! Ved å begynne med dette tidlig forsvinner risikotenkingen. Den nye keeperspilleren blir en vane! Det er i hvert fall min påstand. Men det blir krevende. Rolledefineringen må omskrives. Og jeg mener IKKE mer spesialisering i så ung alder, men spillerne må bli guidet om hvordan rollen skal spilles. De må få kjenne på mestringsfølelsen. Fotballlaget trenger en keeper og det blir feil å ikke trene spilleren som skal spille i mål! Da gjør vi ikke jobben vår som trener! Fordi dette også er en rolle i laget! Vi må starte allerede med 5’er-fotballen. Kampen spilles på en liten bane, med et lite mål tilpasset spillernes fysiske størrelse og med masse action foran målene. Barn tiltrekkes av dette! Keeperen må også få angripe, keeperen må få score mål!

REGELENDRING GIR NYE MULIGHETER! Fra starten på neste internasjonale sesong vil det være lov for spillere å motta igangsetting fra målspark i egen 16-meter. Fram til nå, hvis en utespiller tar imot målsparket innenfor 16-meterfeltet blir det tatt på nytt. Og i dagens fotball der topplagene prøver å strekke motstanderne både i bredde- og lengderetningen i søk etter rom vil dette gi helt nye muligheter for igangsetting bakfra. Den nye regelen vil favorisere ballbesittende lag, og lag med keepere som er komfortable med å spille ballen med bena. Det betyr også at for eksempel forsvarsspillerne kan falle inn i 16-meterfeltet og unngå motstandernes press mye lettere. Selv med dagens regler gjør topplagene dette mye mer enn sine konkurrenter, så vi må forvente at det vil bli enda vanskeligere å forsvare seg mot slike lag når den nye regelen nå blir iverksatt. En spennende regelendring. Topplagene er forberedt og trent for alle scenarioer og er alltid på søk etter utvikling. Med et ønske om å få en fordel og forsterke eget spill. Og det blir kun plass for spillere som er i stand til å følge med på utviklingen som nå skjer. Keeperne blir en del av dette! Enda en ny regelendring som påvirker keeperen. FRAMTIDEN I TRENERNES HENDER Dette må få konsekvenser for vår spillerutvikling. Vi må forberede våre framtidige keepere på utviklingen. Og vi må begynne tidIig! I dag er keeperrollen i barnefotballen veldig defensivt utført og beskrevet. I 5’er-fotballen ser vi at keeperen STÅR i mål, i 7’er-fotballen fortsetter keeperen å STÅ i mål, det samme skjer i 9’er-fotballen. Vi er avhengig av NY TENKING for å møte morgendagens krav! Vi står på stedet hvil i forhold til utviklingen hvis vi ikke tenker nytt og iversetter tiltak. Unge fotballspillere som får lov å kombinere en rolle som keeper med en rolle som utespiller vil elske denne

ILLUSTRASJON 3. Keeper STÅR i mål!

5’er-fotballen gir: • Mye ballkontakt. • Mange avslutninger mot mål, fokuset er på redninger. • Kun korte igangsettinger, det er enkle valg og lite stress. En feilpasning betyr ikke automastisk baklengsmål. Keeperen kan spille pasning uten å tenke på risiko! • Defensiv posisjonering, er enkel fordi målet er lite, keeperens område er lite og hovedfokuset er å redde skudd. Lite bakromstrussel og innleggstrussel, etc.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

85


KEEPERUTVIKLING

• Teknisk, fokus på repertoar defensivt er å redde 1 mot 1 samt å redde skudd. Offensivt er valgene forhåndsbestemt, korte pasninger til spillere som ikke er presset. Spilleren sitt første møte med fotballmålet gir han/henne en positiv opplevelse. Det blir en «soft» start til neste steg som er 7’er-målet. Målet blir større, arealet som skal dekkes blir større og det blir nye situasjoner å forholde seg til. Nye muligheter og mer spenning! Men ingenting å frykte. I 7’er-fotballen må det bli vanlig å angripe med 7 spillere, keeperen må få være med å spille offensivt!

Og med erfaring fra 5’er-fotballen vil keeperen tilføre nye løsninger og spille uten frykt for feil. Å SPILLE keeper blir naturlig! Og når spillerne kommer til 9’er-fotballen har de allerede mye erfaring som de vil fylle den nye rollen med. Rollen er krevende allerede i dag, og den blir ikke mindre krevende i framtiden. Så krevende at det blir en stor fordel å begynne å spille keeperrollen tidlig. Fremtidens keeper blir ikke bare en keeper, men en fotballspiller med hansker! VI MÅ TA OPP HANSKEN. I DAG! DEN FRAMTIDIGE GENERASJON SPILLERE FORTJENER AT VI GJØR DET! OG VI TRENERE TRENGER MÅLSPILLEREN!

MIN KEEPERØVELSE

Blokkering

Jeg velger å presentere en isolert øvelse som kan fungere som en relevant oppvarming i økter hvor 1v1 er tema, og som også kan være en morsom konkurranse mellom keeperne.

og litt bak to småmål, mens Keeper 2 (K2) starter bak en linje markert med kjegler 6-7 m unna (varieres etter nivå).

AV KNUT BJØRNSTAD BERGUM KEEPERTRENER STRØMMEN IF OG DØNSKI VGS

Øvelsen er primært konstruert for å trene på blokkeringsteknikk (five point block), men den gir også keeperen trening i å identifisere dårlige touch hvor man kan velge å gå for å vinne ballen istedenfor å blokke. I tillegg gir det anledning til å trene på mottak for den andre keeperen, da konkurranseelementet i øvelsen gjør at pasningene som slås ikke nødvendigvis er de enkleste å ta i mot… UTGANGSPUNKT: Keeper 1 (K1) starter med ball mellom

86

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

ØVELSEN: Øvelsen starter med at K1 spiller en pasning til K2. K2 må ta første touch bak linjen, mens andre touch må være på andre siden av linjen og i retning av et av småmålene for at han skal kunne få en godkjent scoring. K2 sin oppgave er å få kontroll på ballen og score i det småmålet han tar touchen mot. K1 skal ved hjelp av rask forflytning komme seg ut for å hindre scoring. Dette kan gjøres ved å angripe ball og kaste seg ned i føttene på K2 for å vinne ballen hvis touchen er lang eller dårlig. Hvis K2 får kontroll på ballen må K1 blokkere småmålet med hensiktsmessig teknikk. Gjennomfør eksempelvis 5 baller hver, tell poeng etter hver runde. COACHINGMOMENTER FOR K1: - Hurtig forflytning - God balanse

- Foreta valg om å gå etter ball eller stå - Valg av blokkeringsteknikk - Være tøff og uredd Denne øvelsen er primært læring og trening for K1, men det er også mulig å coache på touch/mottak for K2 (ikke for kort touch, ikke for lang touch). PROGRESJON/VIDEREUTVIKLING - Større avstand mellom småmålene og linjen til K2 - Legg til en avslutning etterpå på stort mål (flere aksjoner) - Droppe småmålene, og avslutte på fullt 11`ermål (ulike vinkler)

JEG UTFORDRER JACOB FAYE LUND

i Oppsal IF til å presentere sin favorittkeeperøvelse i neste utgave av Fotballtreneren


FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

87


TRENINGSLEIR SPANIA - SANTA SUSANNA, BARCELONA Vinterferien, påsken eller høstferien 2020 Ta med deg fotballaget og reis på treningsleir i vinterferien, påsken eller høstferien. Vi kan tilby et flott produkt i Santa Susanna, kun 6 mil fra Barcelona med fine hoteller, god mat og et sportslig opplegg tilpasset hvert enkelt lag. Fra kr 5590,- for 4 netter / 5 dager Fra kr 5990,- for 5 netter / 6 dager Fra kr 6690 for 6 netter / 7 dager Pakkeprisene er pr. person og inkluderer: • Flyreise Oslo – Barcelona t/r * • Flyskatter og avgifter • Busstransport flyplass – bosted t/r • Opphold på 4-stjerners hotell i 2-3-sengs rom det ønskede antall netter • Helpensjon = 3 buffetmåltider daglig • Leie av bane til trening, med transport til/fra (underlag er kunstgress) Det er også mulighet for å bestille utflukt til Barcelona med sightseeing og shopping. *Avreise fra andre byer på forespørsel

88

www.ior.no FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

Ta kontakt med oss for pristilbud og mer informasjon.

Forbehold om endringer i valutakurser og i bookingsituasjonen. 0510 dmt.noo

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks 134 • 1851 Mysen tlf: 69 84 71 00 e-post: ior@ior.no


JURISTENE

DEN BISARRE REKDAL-SITUASJONEN I KRISTIANSAND "Hvis ikke han er ferdig i Start skal jeg spise mikrofonene her". Ordene tilhører Jesper Mathisen i podcasten Fotballradioen med Jesper og Pål, og ble publisert kort tid etter at Start den 28.03.19 slapp følgende pressemelding: “Start har i dag informert Kjetil Rekdal om at han er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i klubben som følge av en pågående personalsak”

himmel, uten noen forutgående prosess, verken skriftlig eller muntlig forvarsel. At det skal eksistere en «pågående personalsak» har vært ukjent for meg frem til klubben i dag publiserte sin pressemelding.”

AV ADVOKAT ANDREAS HAUKLAND WESTLYE TP ADVOKATFIRMA DA ANDREAS@TENGS-PEDERSEN.NO.

Kjetil Rekdal på sin side parerte nokså umiddelbart med følgende pressemelding:

“Jeg har i dag muntlig fått overrakt beskjed om at jeg inntil videre er fratatt alle oppgaver som hovedtrener for IK Start. Beskjeden kom som lyn fra klar

Muligheten for at Kjetil Rekdal noen dager senere skulle lede Start i kamp mot Aalesund noen dager etter var det nok ikke bare Mathisen som totalt avskrev. Et aktuelt spørsmål er hvilke rettslige mekanismer som da slår inn og som faktisk fører til at det er Kjetil Rekdal som er hovedtrener i kampen mot Aalesund. På tross av at klubben selv åpenbart ønsker en annen løsning. Min kommentar baserer seg på medienes dekning av saken. Jeg tar også forbehold om at jeg heller ikke har sett arbeidskontrakten som regulerer ansettelsesforholdet mellom Start versus Rekdal. Mange spør seg nok om hvordan

det kunne ende med at Rekdal likevel ledet laget mot Aalesund? RETTEN TIL ARBEID? Svaret er i utgangspunktet rimelig enkelt og banalt - det kan forankres i ansettelsen. Rekdal var ansatt som hovedtrener på en midlertidig avtale som utløp ved utgangen av 2020. En midlertidig avtale utløper som utgangspunkt ved det avtalte opphørstidspunktet, men kan fra arbeidsgivers ståsted også avsluttes med tvang under enkelte forutsetninger. Men vi har et sterkt stillingsvern i arbeidslivet - det skal mye til for å gjøre vesentlige endringer. Ved å ansette Rekdal som hovedtrener for Start er det inngått en avtale om at han skal stille sin arbeidskraft til Starts disposisjon frem til og med utløpstidspunkt, mens han på sin side mottar vederlag for den ytelsen, først og fremst i form av lønn. For å få lønn må man møte på jobb. Dette gjelder om du er sykepleier, lærer, advokat

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

89


DEN BISARRE REKDAL-SIT eller fotballtrener. Det mange likevel glemmer er at den ansatte ikke bare har en plikt til å møte på jobb, men også en rett til å møte på jobb. Nekter arbeidsgiver den ansatte å møte på jobb er det et avtalebrudd, på lik linje med for eksempel å nekte å utbetale lønn. Da er vi i kjernen av hvorfor Rekdal likevel ledet Start mot Aalesund. Så lenge han er ansatt som hovedtrener i Start har han ikke bare en plikt, men også en rett til å trene laget. Så enkelt er det. Han kunne selvsagt akseptert tilbudet fra Start om fritak fra arbeidsplikten, det var han i sin fulle rett til, akkurat som at han kunne kreve å få møte på jobb. Dersom Start skal endre på dette før utløp av ansettelsesavtalen må de benytte de spilleregler som gjelder på området. I dette tilfellet er som utgangspunkt ikke FIFA og NFF sine spilleregler som gjelder, men arbeidslivets ufravikelige spilleregler som er oppstillet i arbeidsmiljøloven og i ulovfestet rett. Men hva skjedde egentlig i dagene før Aalesund-kampen? Fulgte Start spillereglene? FULGTE START SPILLEREGLENE? Basert på medienes dekning er mitt klare svar nei. Rekdal ble før kampen mot Aalesund fratatt ansvaret for trening og kamp, men beholdt lønn. Beskjeden fra klubben var at det var åpnet en personalsak mot ham. I arbeidsretten minner dette om hva en betegner som en suspensjon. Hvis arbeidsgiver har grunn til å tro at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan resultere i avskjed, kan arbeidstaker bli

90

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

suspendert mens saken undersøkes. I suspensjonstiden beholder arbeidstakeren vanlig lønn. Arbeidsgiver har mulighet til å avskjedige en arbeidstaker på dagen (avslutte arbeidsforholdet umiddelbart) hvis han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Et typisk eksempel på forhold som kan lede til avskjed i det “normale” arbeidslivet kan være underslag i bedriften og bruk av rusmidler i arbeidstiden. Problemet for klubben basert på medienes dekning er at det ikke er grunn til å tro at Rekdal har gjort seg skyldig i forhold som kan resultere i avskjed. Tvert imot skal det angivelig være en liste med flere momenter fra sesongoppkjøringen over en lengre periode som danner grunnlaget for klubbens handlinger. Ingenting av det som er kommet frem så langt tyder på at Rekdal skal ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig kontraktsbrudd. STYRINGSRETTEN Etter kampen opplyste klubben at en benyttet arbeidsgivers styringsrett til å beslutte at det beste for Start i den aktuelle kampen mot Aalesund var at trenerne Joey Hardarson og Andreas Jensen ledet laget. Arbeidsgivers styringsrett formuleres tradisjonelt som retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten. Styringsretten er ulovfestet, og bygger på en generell sedvane om at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor arbeidsforholdet. Det er for omfattende å gjennomgå

reglene om styringsretten, men for denne saken er det viktig å fremstille en vesentlig begrensing i arbeidsgivers styringsrett, nemlig prinsippet om grunnpregstandarden. Dersom arbeidsgivers endringer fører til at grunnpreget i arbeidstakers arbeidsområde blir vesentlig annet enn det arbeidsavtalen opererer med er man utenfor arbeidsgivers styringsrett. Å frata en hovedtrener ansvaret fra å trene fotballaget, lede treninger og kamper, er en særdeles inngripende endring; så inngripende at stillingens grunnpreg åpenbart er vesentlig endret – og trolig juridisk uholdbart. FORSVARLIG SAKSBEHANDLING? For at arbeidsgivere skal kunne anvende virkemidlene som arbeidsmiljøloven og ulovfestet rett åpner for er det avgjørende at saksbehandlingen er forsvarlig. Dette er et universelt prinsipp for arbeidsretten nesten for ethvert virkemiddel man ønsker å anvende, både avskjed, oppsigelse, suspensjon og styringsretten. Basert på medienes dekning er Start sin behandling av arbeidstakeren Kjetil Rekdal under enhver kritikk. Begrunnelsen for dette er tredelt. For det første ingen forutgående prosess, ingen advarsel der Rekdal er blitt konfrontert med misnøyen, hverken skriftlig eller muntlig. Ifølge Rekdal kom personalsaken som lyn fra klar himmel. For en arbeidsgiver som er misfornøyd med arbeidsprestasjonen til en ansatt er det avgjørende at arbeidstakeren advares om at hans manglende arbeidsprestasjoner vil kunne få følger for hans ansettelsesforhold. Rekdal skulle selvsagt vært gitt


JURISTENE

TUASJONEN I KRISTIANSAND anledning til å endre/forbedre sin arbeidsprestasjon. Det andre problemet klubben har, er manglende kontradiksjon. Enkelt forklart betyr kontradiksjon retten til å bli hørt. Mye tyder på at Rekdal ikke har fått uttalt seg før den aktuelle dagen for pressemeldingen. For det tredje er arbeidsgivers presentasjon av saken i media etter min oppfatning i strid med prinsippet om forsvarlig saksbehandling. Det er ikke tvil om at et tøft mediepress/søkelys er en del av en treners hverdag. Rekdal er også med sin bakgrunn utvilsomt godt vant og kjent med dette presset/fokuset. Men slik denne saken er håndtert fra klubbens side har Rekdal blitt gjenstand for et enormt mediefokus og til tider store spekulasjoner blant media og allmennheten om hva som er den reelle årsaken til klubbens handling. Det er lansert og spekulert i utallige årsaker, den ene årsaken grovere enn den andre. Dette kunne og burde vært unngått med forsvarlig håndtering fra klubbens side. ARBEIDSLIVETS SPILLEREGLER Etter Aalesundkampen ble Rekdal innkalt til drøftelsesmøte. Det tyder på at klubben endelig innså at man må følge arbeidslivets spilleregler selv om man driver en fotballklubb En arbeidsgiver som vurderer å foreta oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker, plikter å gjennomføre et formelt drøftelsesmøte før det tas en endelig beslutning om avslutning av ansettelsesforholdet. Hensikten med et drøftelsesmøte er kort sagt å innhente informasjon om hva som har skjedd, heriblant muligheten for den ansatte til å bli hørt. Dette er viktig for å oppfylle kravet om

forsvarlig saksbehandling, selv om drøftelsesmøte ikke er et absolutt krav. Det som skiller denne saken fra typiske “trenersparkinger” er at det ikke er resultater som er begrunnelsen for klubbens misnøye. I så fall ville nok klubben åpenbart foretatt seg noe i slutten av 2018 da nedrykket til OBOS-ligaen var et faktum. Nei her er det trenerens arbeidsprestasjon i oppkjøringen til sesongen som tilsynelatende er begrunnelsen. Svake resultater, som er standarden for trenersparkinger, kan forklares med så mangt: skader, uflaks, dårlig dømming osv. At det derimot følger krav til en trener sin tilstedeværelse, oppfølging av spillere, forberedelser ol. kan ikke være tvilsomt. Sånn sett kunne denne saken vært spennende rettslig – om klubben hadde saklig grunn til å si opp Rekdal. Om bare Start hadde fulgt spillereglene. Det kom neppe som noen overraskelse at mediene kort tid etter at partene hadde avsluttet drøftelsesmøtet kunne melde at partene hadde kommet frem til forlik. Rekdal fratrådte sin stilling som hovedtrener for Start frivillig, sannsynligvis mot en klekkelig økonomisk kompensasjon. At Start sin håndtering av prosessen i den forbindelse medførte at Rekdal hadde gode forhandlingskort er nok høyst sannsynlig sett utenifra.

risikert en omfattende etterfølgende rettslig prosess som naturlig nok ville medført betydelig støy og stjålet fokus fra klubbens kjernevirksomhet – vinne flest mulig fotballkamper. Dette har man også sett at var tilfelle i den velkjente tvisten mellom Rosenborg og Ingebrigtsen/Hoftun. For Rekdals del ville saken selvsagt også vært en belastning, ikke bare med tanke på trøkket fra media/omverdenen, men også fordi misnøyen fra klubben ifølge media gjaldt hans arbeidsinnsats/ arbeidsprestasjon. Forhold som han sannsynligvis også helst ville unngå ytterligere oppmerksomhet om. Det å være fotballtrener har på mange måter i realiteten utviklet seg til en egen rettslig gren, adskilt fra arbeidsmiljølovens spilleregler. Klubben har stort sett fjernet treneren og løst problemet i etterkant. Derimot er det ikke tvil om at arbeidsmiljølovens ufravikelige regler også gjelder for fotballtrenere. Hvorvidt Jesper Mathisen har spist mikrofonene enda vet jeg ikke. Dessverre er nok ikke dette siste gang han vil få anledning til å diskutere en betent arbeidskonflikt mellom en fotballklubb og trener.

En må likevel trygt kunne slå fast at hverken klubben eller Rekdal selv var tjent med en langtekkelig prosess. For klubbens del kunne en risikert flere treninger og kamper med Rekdal som hovedtrener – åpenbart imot eget ønske. I tillegg ville en

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

91


MINNEORD

Joar Hoff er død Fotballtrener og tidligere administrativ leder i Norsk Fotballtrenerforening, Joar Hoff, har gått bort etter lengre tids sykdom. Foreningen vil minnes Joar for hans innsats i etableringen av NFT i 1986, og den entusiasmen han la for dagen for å styrke trenerrollen i norsk fotball over mange år. AV TEDDY MOEN

Joar Hoff fylte 80 år den 10. april. Selv om han hadde skrantede i helse det siste tiåret, stoppet det ham ikke fra å beholde sin kjærlighet til fotballspillet. Joar Hoff simpelthen elsket fotball. Som pensjonist fartet han rundt og så kamper på alle nivåer i Romeriksfotballen. Han hadde stor oversikt, var glad i menneskene han møtte på veien og gikk heller aldri av veien for å gi lunefulle kommentarer om spill og prestasjoner. Hans tilstedeværelse sammen med kona Bjørg vil bli savnet på mange arenaer fremover. Joar kom tidlig inn i fotballen, og fikk kamper i hovedserien (Eliteserien) som spiller for både Strømmen, Lillestrøm og Vålerenga i årene fra 1961-1964. Men det er nok fotballtreneren Joar Hoff som er mest kjent. I tre perioder var han trener for Lillestrøm (1973, 1975-76 og 1982). Hans største bragd var da han ledet Lillestrøm til seriemesterskapet i 1. divisjon (Eliteserien) i 1976. Dette skjedde tre år etter at han hadde ledet samme klubb til opprykk fra datidens 3. divisjon. Det var Joar, som sammen med sin bror Ivar og en rekke unge og ambisiøse ledere, la grunnlaget for den suksessen som Lillestrøm kom

92

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

til å få som toppklubb på 70- og 80-tallet. Dog var han nok ikke like populær blant LSK-fansen i 1978, da han var trener for Vålerenga. I siste serieomgang fratok hovedstadslaget LSK seriegullet. Og det på Åråsen! Start ble seriemester. Det stoppet likevel ikke klubben fra å hente ham tilbake som trener igjen foran 1982-sesongen. Senere hadde han en rekke treerverv på nivåene under toppfotballen. Han hadde også flere administrative roller innen idrett, verv i fotball-kretsen og var også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet en periode. Som topptrener kjente Joar Hoff på at respekten for stillingsvernet til treneren var svakt, og derfor ivret han for etableringen av en egen trenerforening da dette kom opp midt på 80-tallet. Med myndighet og autoritet gikk han i bresjen for å etablere en medlemsbasert interesseorganisasjon som ble stiftet på NFFs Forbundstrenersamling i Skien 9. november 1986. Han var god administrator, var ambisiøs og en god PR-mann for foreningen. Gradvis gikk han over til å bli foreningens første daglige leder, en rolle han hadde med et kort opphold på to år (1988-1990) mellom 1987 og 1997.

Han var også initiativtaker til en lokal trenerforening på Romerike for lokale fotballtrenere. Gjennom alle år var han mentor og støttespiller for en rekke trenere. Han nøt stor respekt i miljøet og ble lyttet til. For sitt virke som fotballtrener og arbeid for NFT, ble han i 2003 tildelt hederstegn med diplom, noe som gjorde han til en av NFTs første hedersmenn. Selv fikk jeg den store æren av å etterfølge Joar som daglig leder i NFT i 1998. Jeg vil alltid huske han for hans generøsitet og støtte i oppstartsfasen samt en rekke telefonsamtaler i ettertid med formaninger og gode råd. Alltid med humør og en god replikk! Jeg er svært takknemlig for å ha kjent Joar Hoff. Dette er noe jeg deler med svært mange i miljøet vårt.

Vi lyser fred over hans minne.

LES OGSÅ ANDERS FÆGRIS MINNEORD PÅ FOTBALLTRENEREN.NO


FRA 3. DIVISJON TIL GULL: Trener Joar Hoff (bakerst til høyre) sammen med Lillestrøms 1975-lag. Foran fra v.: Haavard Larsen, Finn Bjerk, Ulf Borgan, Terje Berg, Tore Kordahl, Frank Grønlund og Bjørn Bergersen. Bak fra v.: Lagkaptein Per Berg, Erik Karlsen, Tom Lund, Leif Hansen, Bjørn Myhre, Odd Andersen, Trygve Christophersen og trener Joar Hoff. Han ble seriemester med laget i 1976. Foto: NTB Scanpix

FØRSTE NFT-STYRET: Det første styret i Norsk Fotballtrenerforening, som ble valgt på Forbundstrenersamlingen i november 1986. Fra venstre: Rune Titlestad (1. varamedlem), Bjørn Hansen (nestleder), Egil Olsen (tiltaksleder), Anders Fægri (leder), Joar Hoff (økonomileder), Arnfinn Ingjerd (infoleder) og Nils Sverre Haug (2. varamedlem). Foto: Jørn Madsen

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

93


94

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


SIDEN SIST

OM MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2019 Årets medlemskontingent ble sendt ut i midten av februar via e-post, med en påminnelse i slutten av mai. I etterkant av dette vil det gå ut et varsel om inkasso på medlemskontingenten for 2019 i løpet av juni. Dessverre har vi ikke oppdaterte e-poster til alle, men vi har etter beste evne sendt ut papirfaktura til de som ikke har dette. Om du er en som ikke mottar nyhetsbrev og informasjon fra NFT via e-post, ta kontakt med daglig leder teddy. moen@fotballtreneren.no for å få oppdatert deg på dette. På den måten vil du sikre deg at du til enhver tid får informasjon om foreningsvirksomhet og aktiviteter. . UTMELDELSER AV NFT I følge NFTs statutter gjelder følgende: «Medlemmer som ikke ønsker å være medlem av NFT, er selv ansvarlig for skriftlig å melde seg ut av foreningen. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen seks måneder etter fristen, som er 1.1. hvert år, kan medlemmet strykes og regnes som utmeldt av NFT. Skyldig årsavgift kan inndrives etter sivilrettslige regler. Ingen kan tas opp som medlem av NFT uten at tidligere økonomiske forpliktelser er gjort opp». HUSK Å BETALE MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2019 Forfall på årets medlemskontingent var i mars. Etter dette er det sendt påminnelse (mai) elektronisk og varsel om inkasso i juni (og pr. brev for de uten e-post). Vi ber om respekt om at kontingenten på kr 800,- gjøres opp, og på den måten unngår du som medlem også en ekstra kostnader. Det er helt avgjørende for foreningens daglige drift at man sørger for å betale inn dette. Så er du blant dem som ennå ikke har gjort opp kontingenten, ikke vent. Betal den nå du mottar kravet! ADRESSEENDRINGER Fra tid til annen får NFTs administrasjon melding om

adresseendringer blant våre medlemmer. Noen er flinke til å sende en melding om dette (også mobil og e-post adresse!), mens vi andre ganger må ha hjelp av posten til å finne fram til ny adresse når noen av våre medlemmer flytter. Dette medfører mye ekstraarbeid. Den beste forutsetningen for at du skal få den servicen du fortjener er at du melder rett adresseforandring til NFTs administrasjon umiddelbart. Send en e-post til teddy.moen@fotballtreneren.no om adresseforandring. VERV ET MEDLEM – MOTTA GAVE FRA NFT NFT har passert over 3 000 medlemmer. Målsettingen er å øke dette antallet betraktelig i årene som kommer. Vi vil derfor oppfordre medlemmer av NFT til å verve andre trenerkolleger til foreningen. Vi sender en fin vervepremie til de medlemmer som lykkes i å verve nye medlemmer til foreningen. Send inn navn og adresse på medlemmet/-ene som er vervet til rolf.aage.boerresen@ fotballtreneren.no, og vi sender deg en gave i retur. Husk å påføre eget navn og adresse på innrapporteringen. KLUBBMEDLEMSKAP - HVA MED Å MELDE INN FLERE TRENERE I NFT? NFT tilbyr et eget KLUBBMEDLEMSKAP for 2019 til klubber i norsk fotball. For KUN kr 4 400,- vil klubben deres få inn 10 trenere som medlemmer i NFT. Man betaler altså ca. ½ pris for trenerne (kr 450,-) og en innmeldingsavgift på kr 100,-. Tilbudet er slik at man får 10 medlemmer for prisen av 8 medlemmer (2 gratis medlemmer som BONUS!). Send en e-post til rolf.aage.boerresen@fotballtreneren. no for ytterligere informasjon om tilbudet. HJELP TIL IMPULSER OG FAGLIGE UTVIKLINGSTILBUD I 2019? NFT vet at en rekke fotballmiljøer,

utdanningsinstitusjoner og trenere/ instruktører på ulike nivåer i norsk fotball er på jakt etter ytterligere impulser, kompetanse og stimulanse i sitt arbeid med å utvikle spillere og trenere. NFT ønsker nå aktivt å tilby skreddersydde fagopplegg i inn- og utland. Er du på jakt etter hjelp til å arrangere en studiereise til utlandet, lage en impulssamling i egen klubb eller tilby et trenerutviklingsprogram i egen klubb, ta kontakt med NFT sin administrasjon for ytterligere informasjon. Vi viser også til egen brosjyre for dette som også kan lastes ned på www.fotballtreneren.no eller fås ved henvendelse til NFTs administrasjon ved rolf.aage.boerresen@fotballtreneren.no HVA GJØR JEG NÅR JEG FÅR TRØBBEL MED MIN ARBEIDSGIVER? NFT er involvert i et sted mellom 20-30 arbeidssaker hvert år hvor et medlem av NFT har vansker i forhold til sin klubb. Hvis du føler behov for råd og informasjon om hvordan opptre når en vanskelig situasjon oppstår, ta kontakt med teddy.moen@fotballtreneren.no NFTS TRENERSTIPEND – HVA MED Å SØKE OM BISTAND TIL VIDEREUTVIKLING? NFT tilbyr trenerstipend for medlemmer (krav) som ønsker å få dekket deler av reise, opphold og kursavgift på tiltak som kan bidra til økt kompetanse som trener, instruktør og pedagog i fotball. Medlem må sende en e-post til teddy.moen@fotballtreneren.no for å redegjøre for sine planer om kompetansebygging (NB! Det gis ikke bistand til tradisjonelle trenerkurs) og anslå evt. kostnader. Medlemmet vil da få en tilbakemelding på forventet søknad som må sendes inn og som administrasjonen i NFT vil behandle fortløpende.

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

95


NYTT EVENTYR: Kjetil Rutford Pedersen - her under A-lisensutdanningen i Trondheim - er klar for et nytt trenereventyr, i Mongolia. Foto: Ivar Thoresen

TIL MONGOLIA SOM TRENER Medlem i Trenerforeningen og Vigør-trener Kjetil R. Pedersen er blitt en del av trenerteamet til Nei Mongol Zhongyou FC i Kina League One. Denne måneden startet et nytt fotballeventyr for Kjetil Ruthford Pedersen. I vinter fikk han muligheten via en engelsk kollega om å bli en del av det nye trenerteamet for Nei Mongol FC, som spiller i Kina League One. De siste årene har Kjetil vært trener for juniorlaget til Vigør, men dette året trener for A-laget i 4. divisjon. Han ledet laget sist for to uker siden i en kamp mot Fløy 2 på Macron Arena, før han formidlet at han ville reise til dette eksotiske trener-eventyret på andre siden av jorden. Som mangeårig profesjonell fotballspiller i Norge, Sverige, Østerrike og Danmark, er Kjetil godt kjent med bransjen. Men å skulle få en slik utfordring på trenersiden, det så han ikke komme. Han ønsker å satse på en karriere som trener, og gleder seg til å jobbe sammen med Alan Kershaw fra England. De to jobbet sammen tidligere som trenere i Mandalskameratene.

96

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

NORDISK PÅ LMA-AWARD: NFTs Geson Gunnarsson og Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær var nordiske innslag under den årlige LMA-gallaen i London. Foto: Privat

NFT PÅ PLASS PÅ LMA-GALLAEN Den 27. League Manager Association Annual Awards Dinner ble arrangert den 14. mai på Grosvenor House Hotel i London. PR-mann i Trenerforeningen Ronny Geson Gunnarsson representerte NFT på middagen i England. LMA er søsterorganisasjonen til NFT. Medlem av Trenerforeningen og manager i Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, var også til stede for å kaste glans over kvelden med over 1 000 gjester tilstede. Disse to var de eneste nordiske representantene i selskapet i London. Det var Sheffield Uniteds manager, Chris Wilder, som fikk en av kveldens største priser da han ble tildelt «The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year». Sir Alex Ferguson selv og engelsk landslagssjef Gareth Southgate var de som overakte prisen til Wilder. Hans jobb som manager i Sheffiels

United har de siste årene vært gjenstand for mye oppmerksomhet. Uten de store ressursene har Wilder ledet Yorkshire klubben til flere opprykk, nå også til Premier League. Wilder benyttet anledningen til å takke Sir Alex Ferguson, Gareth Southgate, Sam Allardyce, Walter Smith og Dave Bassett, for den støtte og den inspirasjon han har mottatt de senere årene. – To be voted for by your peers to get this award is just unbelievable and caps off an incredible season for me and everybody at Sheffield United. I would like to think we have struck a blow for recruitment, training ground, teaching and all


SIDEN SIST

NFTS SAMARBEIDSPARTNERE

the other stuff which goes on behind the scenes – there is no chequebook culture. LMA-formann, Howard Wilkinson, kommenterte følgende til prisen: – Chris Wilder has been patiently developing his management skills for the past 20 years and, as a result, he has successfully climbed the football pyramid. Chris is a great example of what can be achieved by managers in the lower levels of football, who dream of managing at the very top. His tenacity, thirst for learning and grounded approach has ultimately paid off handsomely. I am sure many others who aspire to greater things are looking forward to seeing him compete with some of the very best in the world of football management next season. Pep Guardiola ble kåret til «Årets Manager i Premier League» i hard konkurranse med Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino og Nuno Espirito Santo. Guardiola var ikke selv til stede under middagen. Men han sendte en hilsen via skjermen. – I want to share it with my players because they are the artists of everything, to my staff because we fought a lot [against] all the managers in the Premier League, especially Jürgen Klopp, an incredible contender to face till the end.

NORGES FOTBALLFORBUND. fotball.no

Pantone 186 C

Pantone 281 C

50 % Black

ESCAPE SPORT. Treningsleirer, turneringer og opplevelsesreiser. escape.se/no NIKE. Treningsutstyr, fotballutstyr og flott fritidstøy. nike.com/no GIOVANI. Italiensk mote for skandinaver. giovanifashion.no 3v3 NORGE. Fordelaktige priser på spennende turneringsutstyr for treer-fotball. 3v3.no SKILL RACE. Teknisk plattform som hjelper deg til å ha full kontroll over både det administrative og det sportslige. fotball.skillrace.no THON HOTELS. Hotellovernatting til rabattert idrettsrabatt.NB! Benytt firmakoden til NFT som gir gode rabatter: TH22074286 thonhotels.no/thon-sport AVIS. Leie av bil til konkurransedyktig priser, tilgjengelighet og service. avis.no/sport INTERPLAY SPORTS. Gode priser på profesjonelle video redigerings- og analysesystem for fotball. interplay-sports.com SCAN-SPORT. Kjøp av sportsmedisinsk produkter til gode priser og effektiv levering. scan-sport.no SYNSAM. Behov for nye briller til en rimelig pris, da er SYNSAM løsningen synsam.no Advokatfirmaet Hjort DA. Behov for juridisk hjelp og rådgivning i konfliktsaker? Advokat Claude A Lenth Tlf: 22 47 18 00 - e-post: cal@hjort.no JOYMO. Sømløs livestreaming- og videoanalyse-plattform, som er tilgjengelig for klubber, lag og fotballtrenere. joymo.no CEMO CARE. Tilgang til et spennende dugnadskonsept for trenere, lag og foreninger med kaffe, te, sjokolade og krydder for salg. cemo.no

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

97


TREFF MED PASNINGEN – PRØV EN ANNONSE I FOTBALLTRENEREN NR. 1 • FEBRUAR 2018 • 32. ÅRGANG

NR. 2 • MAI 2018 • 32. ÅRGANG

KUNNSKAP OG UTVIKLING med Akademiklassifisering

FANGENE på fortet – del II • LAGET foran jaget • 20 nye UEFA PRO-lisens trenere • DRILLO hedret • Ståles NYE UTFORDRINGER i FCK • Stefan Kuntz om TYSK TALENTJAKT • Per-Mathias Høgmos SJEKKLISTE • PIA SUNDHAGE om knuste glass og fordommer • Innkalling til NFTs ÅRSMØTE OFFISIELT ORGAN FOR

Foto: NTB SCANPIX

Pantone 186 C

Pantone 281 C

I SAMARBEID MED

BÆREBJELKER for utvikling KLAR for sesongen • NFTs årsrapport • Arven etter DRILLO • Vi minnes BJØRN HANSEN • EURO 2017 analyse • VERDIER og ETIKK • MYSAåpning • CUPFINALESEMINARET for 30. gang • FRIVILLIGHETEN betyr mye • MANUEL NEUER – den moderne keeper • Jobbskygging i FREIBURG OFFISIELT ORGAN FOR

Foto: IVAR THORESEN

50 % Black

Pantone 186 C

Pantone 281 C

I SAMARBEID MED

50 % Black

NR. 4 • NOVEMBER 2018 • 32. ÅRGANG

NR. 3 • SEPTEMBER 2018 • 32. ÅRGANG

Velkommen til det 30.

CUPFINALESEMINARET

TRENERAVGANGER • Ny STANDARD for OPPVARMING • Om HOSPITERING • Vi møter SVENNIS • TRENERUTVIKLERE i toppklubbene • TOPPTRENERPROSJEKT for kvinner • U19 EM • På kurs med MOURINHO • Skaper aktivitet i UGANDA • Besøk hos ARGENTINOS JUNIORS • MYSA i Norway Cup • KEEPERdugnad OFFISIELT ORGAN FOR

Hareide og Lagerbäck klare for

CUPFINALESEMINARET

NIH 50 år • Internasjonale TRENERPROFILER • Bli med på E-LÆRING • JURISTENE om deltidsstillinger • MITT LAG i trening og kamp på A-lisens • På trenerkurs hos MYSA • Slik tar vi BARNEFOTBALLEN videre • Min KEEPERØVELSE OFFISIELT ORGAN FOR

I SAMARBEID MED

I SAMARBEID MED

FOTBALLTRENEREN NR 4 2018

Foto: IVAR THORESEN Pantone 186 C

Pantone 281 C

Foto: NTB SCANPIX

50 % Black

Pantone 186 C

NR. 1 • FEBRUAR 2017 • 31. ÅRGANG

Dønn ærlig og åpen

DEILA OM CELTIC

OFFISIELT ORGAN FOR

Pantone 186 C

98

Pantone 281 C

50 % Black

I SAMARBEID MED

1

50 % Black

NR. 2 • MAI 2017 • 31. ÅRGANG

FANGENE på fortet • Hva er en GOD FOTBALLTRENER – del 2 • MOURINHOs utvalgte • Trener FOR MYE og FOR LITE • Andreas MORISBAK om spesifisitet • Fra UNGDOM til ELITE • NFT med NIKE-avtale • VALG og HANDLINGER med ball • Vi oppsummerer CUPFINALESEMINARET

FOTO: DIGITALSPORT

Pantone 281 C

Fotballtreneren er eneste norske magasin rettet mot fotballtrenere. Norsk Fotballtrenerforenings medlemsblad går fire ganger årlig ut til trenere på alle nivåer over hele landet, og dette er også ofte beslutningstakere enten i klubb eller i annen jobb. Annonsering i Fotballtreneren eller en samarbeidsavtale med Norsk Fotballtrenerforening kan derfor være et treffsikkert og effektivt alternativ.

SVENSKER i norske sjefsroller Arven etter DRILLO • NORDISK fotballtrenerkonferanse • Cupfinaleseminaret 2017 • Spillerutvikling i MAN. UNITED og DINAMO ZAGREB • Besøk hos BOCA JUNIORS • NFT med ny handlingsplan • Akademiklassifisering – det store LØFTET • Handlinger og VALG • NFTs årsrapport 2016 OFFISIELT ORGAN FOR

FOTO: DIGITALSPORT Pantone 186 C

Pantone 281 C

I SAMARBEID MED

50 % Black

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

Kontakt oss for mer informasjon NFT v/PR-mann Ronny Geson Gunnarsson 911 15 705 / geson@fotballtreneren.no


FOTBALL AVSLUTNINGSTURER 2019

Skal du på turnering, treningsleir eller avslutningstur med laget? La oss ta hånd om reise og opphold, vi vet hva som skal til for en sportslig og sosialt vellykket tur.

AVSLUTNINGSCUPER DANMARK HØSTEN 2019

AVSLUTNINGSTUR SPANIA HØSTFERIEN 2019

Skagen høstcup 18. - 20. oktober

Som en perfekt avslutning på sesongen tilbyr vi avslutningstur for alle typer lag til Spania og Santa Susanna i høstferien. Her kan dere kombinere det sportslige og sosiale med varme fine høstdager med mulighet for sightseeing i Barcelona og besøk på Camp Nou.

Gutter 15/16, 13/14 Jenter 13/14/15

Nørresundby juniorcup 26. - 28. oktober Gutter 19, Gutter f.e 1.1.2000

Vi tilbyr pakker som inkluderer: • Fly Oslo / Stavanger / Bergen / Kristiansand / Trondheim Barcelona t/r • Busstransport flyplass – bosted t/r • Opphold på 4**** hotell i Santa Susanna • Helpensjon • Treninger og evt. treningskamp

www.ior.no

Kontakt oss for mer informasjon FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

99

0319 dmt.noo

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks 134 • 1851 Mysen tlf: 69 84 71 00 e-post: ior@ior.no


Returadresse: NFT Postboks 8069 VÃ¥gsbygd 4675 Kristiansand

100

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.