Page 1


365 novih dana, 365 novih prilika!


radiš VOLI ŠTO

I RADI ŠTO

voliš.


me, myself & I IME I PREZIME

TELEFON

ADRESA

E-MAIL


Siječanj

Kalendar 2020.

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 1 2 3 4 5

6 7 13 14 20 21 27 28

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Travanj

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30

Veljača

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 5 6 7 8 9

Svibanj

6 7 29 13 14 30 20 21 31 27 28 28

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

Listopad

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 40

5 6 7 12 13 14 43 19 20 21 44 26 27 28 41

42

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

Lipanj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 15 16 17 18 19 20 21 26 22 23 24 25 26 27 28 27 29 30

18 19

27

1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 11 12 13 14 15 12 16 17 18 19 20 21 22 13 2330 2431 25 26 27 28 29 9

10

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

15

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

14

Srpanj

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

1 2 8 9 15 16 22 23 29

Ožujak

20 21 22

Kolovoz

23

24

Rujan

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 38 14 15 16 17 18 19 20 39 21 22 23 24 25 26 27 40 28 29 30

31

3 4 5 6 7 33 10 11 12 13 14 34 17 18 19 20 21 35 2431 25 26 27 28 32

Studeni

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 44

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 47 16 17 18 19 20 21 48 2330 24 25 26 27 28 45

46

1 8 15 22 29

36

37

Prosinac

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 49 50 51 52 53

7 14 21 28

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31


Siječanj

Kalendar 2021.

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 53 1 2 3 4

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

Travanj

Veljača

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 9 10 11 12 13

Svibanj

Ožujak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lipanj

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 10 11 12 13 14 15 16 20 17 18 19 20 21 22 23 21 2431 25 26 27 28 29 30

22

18

23

13 14 15 16 17

Srpanj

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 26

5 6 7 28 12 13 14 29 19 20 21 30 26 27 28

27

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

Listopad

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 39 40 41 42 43

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

Kolovoz

24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rujan

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE

1 8 15 22 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 37 13 14 15 16 17 18 19 38 20 21 22 23 24 25 26 39 27 28 29 30

30

2 3 4 5 6 7 32 9 10 11 12 13 14 33 16 17 18 19 20 21 34 2330 2431 25 26 27 28 31

Studeni

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 44 45 46 47 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

35

36

Prosinac

TJ. PO UT SR ČE PE SU NE 48

6 7 13 14 51 20 21 52 27 28

49 50

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31


savršeno K AD BI DANAS BILO

ZA SUTRA NE BI BILO

potrebe.


#NEVERSTOPCHANGING


vaĹžni

kontakti


Trendovi SU PROL A ZNI, STIL JE

vječan.


moji

logini KORISNIČKO IME / E-MAIL

KORISNIČKO IME / E-MAIL

LOZINK A

LOZINK A

KORISNIČKO IME / E-MAIL

KORISNIČKO IME / E-MAIL

LOZINK A

LOZINK A

KORISNIČKO IME / E-MAIL

KORISNIČKO IME / E-MAIL

LOZINK A

LOZINK A

KORISNIČKO IME / E-MAIL

KORISNIČKO IME / E-MAIL

LOZINK A

LOZINK A

KORISNIČKO IME / E-MAIL

KORISNIČKO IME / E-MAIL

LOZINK A

LOZINK A

KORISNIČKO IME / E-MAIL

KORISNIČKO IME / E-MAIL

LOZINK A

LOZINK A


moji

logini

PIN-OVI, Å IFRE, ZAPORKE, LOZINKE I OSTALE STVARI KOJE NE SMIJEM ZABORAVITI


moji

logini

PIN-OVI, Å IFRE, ZAPORKE, LOZINKE I OSTALE STVARI KOJE NE SMIJEM ZABORAVITI


siječanj

2020. SRIJEDA Nova godina

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

1

4

7

10

13

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P) 2

5

8

11

14

PE TAK

PONEDJEL JAK Sveta tri kralja

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

3

6

9

12

15


ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

16

19

22

25

28

31

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

17

20

23

26

29

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

18

21

24

27

30


veljača

2020. SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

1

4

7

10

13

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P) 2

5

8

11

14

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

3

6

9

12

15


NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

16

19

22

25

28

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

17

20

23

26

29

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

18

21

24

27

Na đi vr emena za ljubav svaki dan!


ožujak

2020. NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

1

4

7

10

13

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

2

5

8

11

14

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

3

6

9

12

15


PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

16

19

22

25

28

31

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

17

20

23

26

29

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

18

21

24

27

30


travanj

2020. SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK Uskršnji ponedjeljak

1

4

7

10

13

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P) 2

5

8

11

14

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA Uskrs

SRIJEDA

3

6

9

12

15


ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

16

19

22

25

28

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

17

20

23

26

29

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

18

21

24

27

30


svibanj

2020. PE TAK Praznik rada

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

1

4

7

10

13

SUBOTA

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

2

5

8

11

14

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

3

6

9

12

15


SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

16

19

22

25

28

31

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

17

20

23

26

29

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

Nema š anse da se propu sti kava s prijateljicom !

18

21

24

27

30


lipanj

2020. PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

1

4

7

10

13

UTOR AK

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK Tijelovo

NEDJEL JA

2

5

8

11

14

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

3

6

9

12

15


UTOR AK

PE TAK

16

19

PONEDJEL JAK Dan antifašističke borbe

22

ČE T VRTAK Dan državnosti

25

NEDJEL JA

28

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

17

20

23

26

29

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

18

21

24

27

30


srpanj

2020. SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

1

4

7

10

13

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P) 2

5

8

11

14

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

3

6

9

12

15


ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

16

19

22

25

28

31

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

17

20

23

26

29

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

Vr ijeme je za kuliranje na suncu :)

18

21

24

27

30


kolovoz

2020. SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

1

4

7

10

13

NEDJEL JA

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

SRIJEDA Dan domovinske zahvalnosti

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

2

5

8

11

14

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA Velika Gospa

3

6

9

12

15


NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

16

19

22

25

28

31

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

17

20

23

26

29

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

18

21

24

27

30


rujan

2020. UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

1

4

7

10

13

SRIJEDA

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

2

5

8

11

14

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

3

6

9

12

15


SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

16

19

22

25

28

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

17

20

23

26

29

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

18

21

24

27

30


listopad

2020. ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

1

4

7

10

13

PE TAK

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK Dan nezavisnosti

NEDJEL JA

SRIJEDA

2

5

8

11

14

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

3

6

9

12

15


PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

16

19

22

25

28

31

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

17

20

23

26

29

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

18

21

24

27

30

Restoran ili kino, pita nje je sad…


studeni

2020. NEDJEL JA Svi sveti

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

1

4

7

10

13

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

2

5

8

11

14

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

3

6

9

12

15


PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

16

19

22

25

28

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

17

20

23

26

29

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

18

21

24

27

30


prosinac

2020. UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

1

4

7

10

13

SRIJEDA

Planovi za obitelj, prijatelje, druženja… (i ruženja :P)

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK

PONEDJEL JAK

2

5

8

11

14

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

3

6

9

12

15


SRIJEDA

SUBOTA

UTOR AK

PE TAK Božić

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

16

19

22

25

28

31

17

ČE T VRTAK

20

NEDJEL JA

23

SRIJEDA

SUBOTA Sveti Stjepan

UTOR AK

26

29

PE TAK

PONEDJEL JAK

ČE T VRTAK

NEDJEL JA

SRIJEDA

2020. #pusabok

18

21

24

27

30


jutarnja rutina

RITUALI PRIPREME ZA DOBAR DAN I ÄŒAROBNA JUTRA


večernja rutina

RITUALI PRIPREME ZA MIRAN SAN I USPJEŠNO SUTRA


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 01 1. - 5. SIJEČNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

SRIJEDA Nova godina

PE TAK

03

SUBOTA

04

NEDJEL JA

01

05

ČE T VRTAK

02

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 02 6. - 12. SIJEČNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK Sveta tri kralja

PE TAK

06

10

UTOR AK

SUBOTA

07

11

SRIJEDA

NEDJEL JA

08

12

ČE T VRTAK

09

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 03 13. - 19. SIJEČNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

13

17

UTOR AK

SUBOTA

14

18

SRIJEDA

NEDJEL JA

15

19

ČE T VRTAK

16

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 04 20. - 26. SIJEČNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

20

24

UTOR AK

SUBOTA

21

25

SRIJEDA

NEDJEL JA

22

26

ČE T VRTAK

23

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 05 27. SIJEČNJA - 2. VELJAČE

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

27

31

UTOR AK

SUBOTA

28

01

SRIJEDA

NEDJEL JA

29

02

ČE T VRTAK

30

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 06 3. - 9. VELJAČE

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

03

07

UTOR AK

SUBOTA

04

08

SRIJEDA

NEDJEL JA

05

09

ČE T VRTAK

06

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 07 10. - 16. VELJAČE

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

10

14

UTOR AK

SUBOTA

11

15

SRIJEDA

NEDJEL JA

12

16

ČE T VRTAK

13

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 08 17. - 23. VELJAČE

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

17

21

UTOR AK

SUBOTA

18

22

SRIJEDA

NEDJEL JA

19

23

ČE T VRTAK

20

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 09 24. VELJAČE - 1. OŽUJKA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

24

28

UTOR AK

SUBOTA

25

29

SRIJEDA

NEDJEL JA

26

01

ČE T VRTAK

27

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 10 2. - 8. OŽUJKA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

02

06

UTOR AK

SUBOTA

03

07

SRIJEDA

NEDJEL JA

04

08

ČE T VRTAK

05

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 11 9. - 15. OŽUJKA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

09

13

UTOR AK

SUBOTA

10

14

SRIJEDA

NEDJEL JA

11

15

ČE T VRTAK

12

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 12 16. - 22. OŽUJKA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

16

20

UTOR AK

SUBOTA

17

21

SRIJEDA

NEDJEL JA

18

22

ČE T VRTAK

19

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 13 23. - 29. OŽUJKA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

23

27

UTOR AK

SUBOTA

24

28

SRIJEDA

NEDJEL JA

25

29

ČE T VRTAK

26

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 14 30. OŽUJKA - 5. TRAVNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

30

03

UTOR AK

SUBOTA

31

04

SRIJEDA

NEDJEL JA

01

05

ČE T VRTAK

02

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 15 6. - 12. TRAVNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

06

10

UTOR AK

SUBOTA

07

11

SRIJEDA

NEDJEL JA Uskrs

08

12

ČE T VRTAK

09

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 16 13. - 19. TRAVNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK Uskršnji ponedjeljak

PE TAK

13

17

UTOR AK

SUBOTA

14

18

SRIJEDA

NEDJEL JA

15

19

ČE T VRTAK

16

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 17 20. - 26. TRAVNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

20

24

UTOR AK

SUBOTA

21

25

SRIJEDA

NEDJEL JA

22

26

ČE T VRTAK

23

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 18 27. TRAVNJA - 3. SVIBNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PETAK PE TAK Praznik rada

27

01

UTOR AK

SUBOTA

28

02

SRIJEDA

NEDJEL JA

29

03

ČE T VRTAK

30

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 19 4. - 10. SVIBNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

04

08

UTOR AK

SUBOTA

05

09

SRIJEDA

NEDJEL JA

06

10

ČE T VRTAK

07

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 20 11. - 17. SVIBNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

11

15

UTOR AK

SUBOTA

12

16

SRIJEDA

NEDJEL JA

13

17

ČE T VRTAK

14

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 21 18. - 24. SVIBNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

18

22

UTOR AK

SUBOTA

19

23

SRIJEDA

NEDJEL JA

20

24

ČE T VRTAK

21

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 22 25. - 31. SVIBNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

25

29

UTOR AK

SUBOTA

26

30

SRIJEDA

NEDJEL JA

27

31

ČE T VRTAK

28

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 23 1. - 7. LIPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

01

05

UTOR AK

SUBOTA

02

06

SRIJEDA

NEDJEL JA

03

07

ČE T VRTAK

04

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 24 8. - 14. LIPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

08

12

UTOR AK

SUBOTA

09

13

SRIJEDA

NEDJEL JA

10

ČE T VRTAK Tijelovo

11

14

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 25 15. - 21. LIPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

15

19

UTOR AK

SUBOTA

16

20

SRIJEDA

NEDJEL JA

17

21

ČE T VRTAK

18

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 26 22. - 28. LIPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK Dan antifašističke borbe

PE TAK

22

26

UTOR AK

SUBOTA

23

27

SRIJEDA

NEDJEL JA

24

ČE T VRTAK Dan državnosti

25

28

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 27 29. LIPNJA - 5. SRPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

29

03

UTOR AK

SUBOTA

30

04

SRIJEDA

NEDJEL JA

01

05

ČE T VRTAK

02

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 28 6. - 12. SRPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

06

10

UTOR AK

SUBOTA

07

11

SRIJEDA

NEDJEL JA

08

12

ČE T VRTAK

09

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 29 13. - 19. SRPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

13

17

UTOR AK

SUBOTA

14

18

SRIJEDA

NEDJEL JA

15

19

ČE T VRTAK

16

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 30 20. - 26. SRPNJA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

20

24

UTOR AK

SUBOTA

21

25

SRIJEDA

NEDJEL JA

22

26

ČE T VRTAK

23

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 31 27. SRPNJA - 2. KOLOVOZA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

27

31

UTOR AK

SUBOTA

28

01

SRIJEDA

NEDJEL JA

29

02

ČE T VRTAK

30

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 32 3. - 9. KOLOVOZA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

03

07

UTOR AK

SUBOTA

04

08

SRIJEDA Dan domovinske zahvalnosti

NEDJEL JA

05

09

ČE T VRTAK

06

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 33 10. - 16. KOLOVOZA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

10

14

UTOR AK

SUBOTA Velika Gospa

11

15

SRIJEDA

NEDJEL JA

12

16

ČE T VRTAK

13

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 34 17. - 23. KOLOVOZA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

17

21

UTOR AK

SUBOTA

18

22

SRIJEDA

NEDJEL JA

19

23

ČE T VRTAK

20

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 35 24. - 30. KOLOVOZA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

24

28

UTOR AK

SUBOTA

25

29

SRIJEDA

NEDJEL JA

26

30

ČE T VRTAK

27

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 36 31. KOLOVOZA - 6. RUJNA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

31

04

UTOR AK

SUBOTA

01

05

SRIJEDA

NEDJEL JA

02

06

ČE T VRTAK

03

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 37 7. - 13. RUJNA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

07

11

UTOR AK

SUBOTA

08

12

SRIJEDA

NEDJEL JA

09

13

ČE T VRTAK

10

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 38 14. - 20. RUJNA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

14

18

UTOR AK

SUBOTA

15

19

SRIJEDA

NEDJEL JA

16

20

ČE T VRTAK

17

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 39 21. - 27. RUJNA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

21

25

UTOR AK

SUBOTA

22

26

SRIJEDA

NEDJEL JA

23

27

ČE T VRTAK

24

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 40 28. RUJNA - 4. LISTOPADA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

28

02

UTOR AK

SUBOTA

29

03

SRIJEDA

NEDJEL JA

30

04

ČE T VRTAK

01

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 41 5. - 11. LISTOPADA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

05

09

UTOR AK

SUBOTA

06

10

SRIJEDA

NEDJEL JA

07

ČE T VRTAK Dan nezavisnosti

08

11

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 42 12. - 18. LISTOPADA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

12

16

UTOR AK

SUBOTA

13

17

SRIJEDA

NEDJEL JA

14

18

ČE T VRTAK

15

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 43 19. - 25. LISTOPADA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

19

23

UTOR AK

SUBOTA

20

24

SRIJEDA

NEDJEL JA

21

25

ČE T VRTAK

22

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 44 26. LISTOPADA 1. STUDENOGA PONEDJEL JAK

PE TAK

26

30

UTOR AK

SUBOTA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

27

31

SRIJEDA

NEDJEL JA Svi sveti

28

01

ČE T VRTAK

29

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 45 2. - 8. STUDENOGA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

02

06

UTOR AK

SUBOTA

03

07

SRIJEDA

NEDJEL JA

04

08

ČE T VRTAK

05

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 46 9. - 15. STUDENOGA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

09

13

UTOR AK

SUBOTA

10

14

SRIJEDA

NEDJEL JA

11

15

ČE T VRTAK

12

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 47 16. - 22. STUDENOGA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

16

20

UTOR AK

SUBOTA

17

21

SRIJEDA

NEDJEL JA

18

22

ČE T VRTAK

19

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 48 23. - 29. STUDENOGA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

23

27

UTOR AK

SUBOTA

24

28

SRIJEDA

NEDJEL JA

25

29

ČE T VRTAK

26

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

30

04

UTOR AK

SUBOTA

01

05

SRIJEDA

NEDJEL JA

TJEDAN 49 30. STUDENOGA 6. PROSINCA

02

06

ČE T VRTAK

03

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 50 7. - 13. PROSINCA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK

07

11

UTOR AK

SUBOTA

08

12

SRIJEDA

NEDJEL JA

09

13

ČE T VRTAK

10

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 51 14. - 20. PROSINCA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK

14

18

UTOR AK

SUBOTA

15

19

SRIJEDA

NEDJEL JA

16

20

ČE T VRTAK

17

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

TJEDAN 52 21. - 27. PROSINCA

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

PE TAK PETAK Božić

21

25

UTOR AK

SUBOTA Sveti Stjepan

22

26

SRIJEDA

NEDJEL JA

23

27

ČE T VRTAK

24

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;) PONEDJEL JAK

PE TAK Nova godina

28

01

UTOR AK

SUBOTA

29

02

SRIJEDA

NEDJEL JA

TJEDAN 53 28. PROSINCA 2020. 3. SIJEČNJA 2021.

30

03

ČE T VRTAK

31

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


tjedni planer za svašta nešto!

PAMETNI PAMTE, PAMETNIJI PIŠU ;)

PONEDJEL JAK

Prilike UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK

SE NE ČEK A J U, NEGO

PE TAK

stvaraju. SUBOTA

NEDJEL JA

Sve što mi ovaj tjedan treba iz dm-a


biljeĹĄke


DATUM:

BIL JEÅ KE


DATUM:

BIL JEÅ KE


DATUM:

BIL JEÅ KE


DATUM

01

DATUM

PREDME T

PREDME T

OSOBA

OSOBA

DATUM

03

PREDME T

OSOBA

DATUM

04

posuđene

PREDME T

OSOBA

DATUM

PREDME T

OSOBA

05

02

moje


DATUM

tuđe

PREDME T

OSOBA

stvari

DATUM

03

PREDME T

OSOBA

Nema više: „Hej, jel' kod tebe moja…“ DATUM

02

01

DATUM

04

PREDME T

OSOBA

DATUM

PREDME T

PREDME T

OSOBA

OSOBA

05


YES list NAVIKE, STVARI I OSOBE KOJIMA ĆU SE TRUDITI REĆI "DA"


NO list NAVIKE, STVARI I OSOBE KOJIMA ĆU SE TRUDITI REĆI "NE"


Osmijeh JE T VOJ NA JBOL JI

make-up!


lista želja ŠTO SI ŽELIM PRIUŠTITI I ČIME SE ŽELIM POČ ASTITI U 2020.

Predmet

CIJENA

STATUS


DATUM

BOLNIC A

PREGLED

DATUM

BOLNIC A

PREGLED

DATUM

pregledi kod

liječnika

BOLNIC A

PREGLED

DATUM

BOLNIC A

PREGLED


DATUM

DATUM

BOLNIC A

BOLNIC A

PREGLED

PREGLED

DATUM

DATUM

BOLNIC A

BOLNIC A

PREGLED

PREGLED

DATUM

DATUM

BOLNIC A

BOLNIC A

PREGLED

PREGLED

DATUM

DATUM

BOLNIC A

BOLNIC A

PREGLED

PREGLED


menstrualni

DANE TRA JANJA MJESEČNICE JEDNOSTAVNO OZNAČI I PRATI U KVADRATIĆIMA DAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

01

siječanj

02

veljača

03

ožujak

04

travanj

05

svibanj

06

lipanj


kalendar 07

srpanj

08

kolovoz

09

rujan

10

listopad

11

studeni

12

prosinac

DAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 01 30. PROSINCA - 5. SIJEČNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 02 6. - 12. SIJEČNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 03 13.-19. SIJEČNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 04 20. - 26. SIJEČNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 05 27. SIJEČNJA - 2. VELJAČE R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 06 3. - 9. VELJAČE R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 07 10. - 16. VELJAČE R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 08 17. - 23. VELJAČE R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 09 24. VELJAČE - 1. OŽUJKA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 10 2. - 8. OŽUJKA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 11 9. - 15. OŽUJKA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 12 16. - 22. OŽUJKA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 13 23. - 29. OŽUJKA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 14 30. OŽUJKA - 5. TRAVNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 15 6. - 12. TRAVNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 16 13. - 19. TRAVNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 17 20. - 26. TRAVNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 18 27. TRAVNJA - 3. SVIBNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 19 4. - 10. SVIBNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 20 11. - 17. SVIBNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 21 18. - 24. SVIBNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 22 25. - 31. SVIBNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 23 1. - 7. LIPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 24 8. - 14. LIPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 25 15. - 21. LIPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 26 22. - 28. LIPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 27 29. LIPNJA - 5. SRPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 28 6. - 12. SRPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 29 13. - 19. SRPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 30 20. - 26. SRPNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 31 27. SRPNJA - 2. KOLOVOZA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 32 3. - 9. KOLOVOZA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 33 10. - 16. KOLOVOZA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 34 17. - 23. KOLOVOZA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 35 24. - 30. KOLOVOZA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 36 31. KOLOVOZA - 6. RUJNA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 37 7. - 13. RUJNA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 38 14. - 20. RUJNA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 39 21. - 27. RUJNA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 40 28. RUJNA - 4. LISTOPADA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 41 5. - 11. LISTOPADA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 42 12. - 18. LISTOPADA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 43 19. - 25. LISTOPADA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 44 26. LISTOPADA - 1. STUDENOGA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 45 2. - 8. STUDENOGA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 46 9. - 15. STUDENOGA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 47 16. - 22. STUDENOGA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 48 23. - 29. STUDENOGA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 49 30. STUDENOGA - 6. PROSINCA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 50 7. - 13. PROSINCA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 51 14. - 20. PROSINCA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


TJEDAN 52 21. - 27. PROSINCA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ÄŒE T

SRI

UTO

PON

D

planiranje prehrane i obroka

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


planiranje prehrane i obroka

TJEDAN 53 28. PROSINCA - 3. SIJEČNJA R

V

D

R

V

D

R

V

D

R

V

shopping lista

ČE T

SRI

UTO

PON

D

popis za R

V

D

R

V

D

R

V

NED

SUB

PE T

D


Zdravlje NIJE CIL J, NEGO STIL

života.


plan

vježbanja TJEDAN

01

02

03

04

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

05

06

07

08

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

09

10

11

12

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

13

14

15

16

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

17

18

19

20

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

21

22

23

24

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

25

26

27

28

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

29

30

31

32

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

33

34

35

36

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

37

38

39

40

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

41

42

43

44

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

45

46

47

48

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


plan

vježbanja TJEDAN

49

50

51

52

PONEDJEL JAK

UTOR AK

SRIJEDA

ČE T VRTAK


PE TAK

SUBOTA

NEDJEL JA

Ciljevi

Težina POČE TAK MJ.

KR A J MJ.

Nagrada :)


roćkasi 01

siječanj

03

05

i proslave 02

veljača

ožujak

04

travanj

svibanj

06

lipanj


07

09

11

srpanj

rujan

studeni

08

kolovoz

10

listopad

12

prosinac


ideje za Osoba

Poklon

CIJENA

STATUS


poklone Osoba

Poklon

CIJENA

STATUS


best of

2019.

Uvijek se lijepo prisjetiti najljepših događaja i uspomena iz prošle godine. 01

siječanj

03

ožujak

02

veljača

04

travanj


05

svibanj

06

lipanj

07

srpanj

08

kolovoz

09

rujan

10

listopad

11

studeni

12

prosinac


Mjesto gdje lijepim

svoje najdraĹže

fotke :)


Ljepota JE NIÅ TA BE Z

karaktera.


BE A VOICE, NOT AN ECHO trend IT UP Bez obzira radi li se o popularnim bojama lakova za nokte ili o trendi ruževima za usne koji su najnovija moda, marka trend IT UP sa svojim je proizvodima za šminkanje uvijek u toku. Budi inspirirana i uz pomoć make-upa stvori potpuno personalizirani izgled. Uvijek u toku. Svaki dan iznova. Budi glas, ne jeka.

S.he IS THE ONE s.he stylezone Beauty proizvodi za mlade žene! Ne mora nužno uvijek biti veliki blagdanski make-up, određena doza osnovnog stylinga mnogim je ženama dio svakodnevice. Mrvica podloge, dašak rumenila, malo maskare te sjajila za usne – i već su prekrivene sitne nepravilnosti i postavljeni lijepi naglasci. Proizvodima linije s.he stylezone odlično si našminkana za svaku prigodu – kako svakodnevicu, tako i za veliki nastup.

ALL ABOUT ALVERDE alverde NATURKOSMETIK Od čišćenja lica i njege tijela pa sve do zaštite od sunca: alverde Naturkosmetik razmazit će kožu i kosu, a sve to bez mineralnog ulja i testiranja na životinjama. Osim toga, kod ove dm-ove marke pronaći ćeš i certificirane proizvode za šminkanje i styling.


stranica za bojenje


22892669

Profile for dmHR

dm Lookovnik  

Tijekom listopada ostvari 20X VIŠE bodova na odabrane proizvode dekorativne kozmetike, a kupnjom proizvoda uključenih u kampanju u vrijednos...

dm Lookovnik  

Tijekom listopada ostvari 20X VIŠE bodova na odabrane proizvode dekorativne kozmetike, a kupnjom proizvoda uključenih u kampanju u vrijednos...

Profile for dmhr