Page 1

Den Kulturelle

Skolesekken i den videreg책ende skolen 12/13


UTGITT AV: Akershus Fylkeskommune kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4, telefon 22 05 53 40 kultur.akershus@akershus-fk.no www.dksakershus.no Design & layout: Camilla Skår Sletten Trykk: Kai Hansen trykkeri

FORSIDE, foto: Sigmund Krøvel Velle / Inga Sætre (ill.) / Emilie Holba / Bjørn H.S. Kristiansen / Paradox / Anja Carr / Kari Løvaas / Film fra Sør / Arne Bru Haug / Cesilie Tanderø / iStockphoto / 80 WSE Gallery / Marthe Skyberg / Elisabeth Høiberg / Ane Hjorth Gutte / Bo Mathisen / Petter Buhagen / Nasjonalgalleriet / Emilie Holba


Den kulturelle skolesekken i Akershus inn i sitt andre ti-år Det er i år ti år siden Akershus fylkeskommune startet Den kulturelle skolesekken (Dks) for grunnskolen, og femte skoleår med Dks til elever i videregående opplæring. Årets katalog inneholder et bredt utvalg kulturtilbud innen alle kunstuttrykk og ulike sjangere. Store nasjonale institusjoner som Den Norske Opera og Ballett, Det Norske Teatret, Norwegian Wood-festivalen m.fl er også i år en del av vårt program. Alle skoler, uansett hvilke fag den vektlegger, bør kunne finne egnede tilbud til sine elever. Noen av tilbudene er videreføring av populære tilbud fra forrige skoleår, mens en rekke tilbud er nye. Noen tilbud egner seg som fellesopplevelse for en større elevgruppe, gjerne hele skolen, mens andre er mer spesialiserte og egner seg for elevgrupper innen spesielle linjer/fag. Som tidligere er det opp til skolene selv å velge hvilke produksjoner de ønsker seg til sine elever. Det er lagt opp til at alle skolene skal få minst tre tilbud, men med mulighet til å bestille mer for de som ønsker det. Vårt kulturtorg for vgs, den 6. mars 2012, vil gi en presentasjon av alle produksjonene som er i denne katalogen, og forhåpentligvis bidra til at skolene kan gjøre de beste valg for sin egen skole. Hver skole kan sende fire representanter til kulturtorget, to fra administrasjon/lærerstab, og to elever. Vel møtt, både til kulturtorg 6. mars, og til mange nye kulturopplevelser i kommende skoleår.

Erik Vadholm Direktør for kultur.akershus

Knut Sether Leder for Dks i Akershus


BESTILLING AV DKS-TILBUD

fra de videregående skolene i Akershus Som tidligere år vil alle skoler få tilsendt skjema for bestillinger fra Dks Akershus. Alle Dks-tilbud som omtales i denne katalogen står også på bestillingsskjemaet. Skolen lager en prioritert liste over sine valg. For skoleåret 2012/13 får alle skolene minst tre produksjoner. Det er ønskelig at minst en av disse er en felles opplevelse for store deler av skolen. Skolens kulturkontakt sender ett samlet bestillingsskjema fra sin skole. Endelig frist for bestilling er torsdag 29. mars 2012 Bestillingsskjemaet sendes i posten til: kultur.akershus, Postboks 1196, Sentrum, 0107 Oslo eller som e-post til ida.friis@akershus-fk.no

For mer informasjon om rutiner for bestilling kontakt Ida Friis på e-post eller telefon 22 05 53 57 eller på telefax 22 05 53 55 For opplysninger om konkrete Dks-produksjoner kontakt produsent eller turnékonsulent for det aktuelle kunstområdet. Se kontaktinfo på neste side. På Kulturtorget tirsdag 6. mars på Lillestrøm Kultursenter vil alle Dks-tilbud presenteres. Alle videregående skoler i Akershus inviteres til å delta med 4 representanter. Se mer informasjon om Kulturtorget på side 38.


Kontaktinformasjon for Dks Akershus

musikk

6

TURNÉKONSULENTER

visuell kunst

12

scenekunst

18

kulturarv

22

Johannes Nome (musikk) johannes.nome@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 35

litteratur

28

Øystein Hvamen Rasmussen (musikk) oystein.hvamen.rasmussen@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 51

film

32

kulturtorg

38

Hege J. Emilsen (litteratur, kulturarv, visuell kunst og scenekunst) hege.emilsen@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 56 Elisabeth Aalmo (musikk og film) elisabeth.aalmo@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 46 PRODUSENTER

Ann-Cathrin Tessnes (musikk) ann-cathrin.tessnes@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 50 Vibeke Kirkebø Hegg (visuell kunst) vibeke.kirkebo.hegg@akershus-fk.no, tlf: 22 05 54 55 Anne H. Ekenes (scenekunst) Anne.H.Ekenes@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 24 Katrine Kirsebom (scenekunst) katrine.kirsebom@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 53 Bjørn Kristiansen (kulturarv) bjorn.kristiansen@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 42 Cesilie Tanderø (litteratur) cesilie.tandero@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 39 Truels Rigvår (film) truels.rigvar@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 54 LEDER Knut Sether knut.sether@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 52 ADMINISTRASJONSKONSULENT Ida Friis ida.friis@akershus-fk.no, tlf: 22 05 53 57


Foto: Mats Duan

musikk 6

EUROPAS BLUES – en konsert med musikk & myter fra romfolket Solfrid Molland (vokal/trekkspill) inviterer til konsert i samspill med tre musikere fra det anerkjente rumenske sigøynerensemblet Taraf de Haidouks (sang, fiolin og cimbalom) og Jo Skaansar (kontrabass). Trad. sigøynermusikk i både forrykende og inderlig samspill framføres, ispedd korte historier og myter slik de fortelles blant romfolket. Romfolket er et reisende folk som vet mye om drømmer og tap i livet. Deres musikk blir ofte kalt «Europas blues» i betydningen et undertrykket folks sterke stemme. Sigøynerkulturen har som i en tidsboble bevart sin integritet gjennom århundrer, og dette folket har vært viktig for utviklingen av europeisk kunstmusikk og folkemusikk gjennom tidene.

konsert Arena: Aula eller annet egnet spillested Antall elever: Maks 300 Varighet: Konsert 45 min. Opprigg 60 min. Nedrigg 30 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Erik Berg

musikk 7

DEN NORSKE OPERA & BALLETT Inn i Operaen Opplev mangfoldet i et av verdens mest moderne opera- og balletthus! Her får elevene innblikk i det som skjer bak scenen før teppet går opp. Dette er en enestående mulighet til å oppleve en sceneprøve. I tillegg vil besøket gi en forståelse av arbeidet bak en forestilling og mulighet til å møte en solist (eller annen utøver ved operaen). Målet er å gi elevene kunnskap om kunstarten opera, husets unike arkitektur og hvordan en stor kulturinstitusjon fungerer. Elevene får omvisning i publikumsområdene, bak scenen og i verkstedene. Kanskje kommer de tilbake som utøvere en dag? Som en del av dette besøket vil elever og lærere kunne få tilbud om billetter til en kveldsforestilling ved Operaen.

OMVISNING MED SCENEPRØVE OG KUNSTNERMØTE Arena: Den Norske Opera & Ballett Antall elever: Maks 50 per dag (inkl. lærere) Varighet: 120 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: xxxxxxx Bo Mathisen Foto:

musikk 8

OSLO STRYKEKVARTETT Fra Grieg til Rybak Oslo Strykekvartett er et av Skandinavias fremste kammermusikkensembler. De har utmerket seg med ambisiøse konsertserier, spennende konsertprogram, glitrende plateinnspillinger og nytenkende formidling. I denne konserten får elevene høre populære crossover-stykker av blant andre Jan Johansson, Dave Brubeck, Paul Desmond, ABBA og Alexander Rybak. Men først framføres Edvard Griegs mest dramatiske komposisjon, nemlig strykekvartetten i g-moll. I fire stormfulle satser fortelles her «et stykke livshistorie».

KONSERT Arena: Kulturhus Antall elever: Maks 300 Varighet: 60 min. Tidspunkt: 6. og 7. desember 2012

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: istockphoto

musikk 9

Youngwood Festival i Frognerbadet! Youngwood er en del av den årvisse Norwegian Wood-festivalen som går av stabelen hver sommer i Frognerbadet i Oslo. I år som i fjor blir det en-dags-festival for videregående skole. Vi ser frem til plasking i bassengene og flotte konsertopplevelser! Dette tilbudet gjelder for årets festival, hvor videregående skole deltar på dagtid fredag 15. juni 2012. Det vil etter hvert komme egen påmelding på nettsidene til Norwegian Wood: www.norwegianwood.no

FESTIVAL Arena: Frognerbadet Antall elever: Maks 6000 Varighet: 4 timer Tidspunkt: 15. juni 2012

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Bo Mathisen Foto:xxxxxxx Elisabeth Høiberg Foto:

musikk 10

Sound of Freedom Musikk på liv og død Et musikalsk performance-foredrag om lydens fysikk, norsk våpeneksport, krigens evne til å skape mening, akustiske bazookaer og barnesanger som tortur. Slagverker, komponist og foredragsholder Amund Sjølie Sveen dissekerer det norske selvbildet og egen kunstnerisk virksomhet. Med lyd, musikk, bilde og ord tas tilhørerne inn i en av Norges største nåtidige kontroverser, fredsnasjonen som tjener store penger på våpeneksport.

Konsertforedrag/performance Arena: Auditorium eller sal med amfi Antall elever: Maks 300 Varighet: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: istockphoto

musikk 11

Sanger sør for Sahara Musikalske røtter fra det røde jords kontinent Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) har eksistert i 35 år. Det er jubileum, og i den anledning har Den kulturelle skolesekken i Akershus gått inn i et spennende samarbeid med CAK om å få en gruppe fra det sørlige Afrika ut på turné i den videregående skole i Akershus. CAK har et stort nettverk innenfor det kulturelle liv i Afrika, og vi i Den Kulturelle Skolesekken er så heldige at vi får henge oss på en av jubileumskonsertenes grupper og sende dem videre på turné i Akershus. Bookingen for høsten er ennå ikke helt klar, men det som er helt sikkert er at en tradisjonell gruppe av ypperste klasse kommer!

konsert Arena: Aula eller annet egnet spillested Antall elever: Maks 300 Varighet: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Anja Carr Foto: xxxxxxx

visuell kunst 12

FORMIDLING PÅ AKERSHUS KUNSTSENTER Den unge kunstscenen Monica Winter, Petter Buhagen og Anja Carr er tre unge kunstnere som stiller ut på Akershus Kunstsenter i perioden 29.09 – 28.10.2012. Anja Carr jobber i spenningsfeltet mellom skulptur, performance, installasjon, fotografi og video med en kroppslig og non-verbal kommunikasjon som både kan forføre og frastøte. Monica Winters arbeider er ofte multi-mediale installasjonsbaserte performancer. Petter Buhagen problematiserer evnen til konsentrasjon kontra kontinuerlig tilgjengelig underholdning, og informasjonsalderens prioriteringsdilemma. De tre er typiske representanter for hva som skjer på den unge kunstscenen akkurat nå.

UTSTILLING Antall elever: Maks 30 pr. formidling Varighet: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Nasjonalmuseet

Foto: Ane Hjort Guttu, still fra video

visuell kunst 13

FORMIDLING PÅ HENIE ONSTAD KUNSTSENTER En utstilling om skolen Utstillingen «Lære for livet» i perioden 4.11.12 – 13.02.13, er et utstillingsprosjekt om skolen. Prosjektet tar utgangspunkt i livet på skolen presentert gjennom filmer, bilder, foto og skulptur. Kunstverkene belyser hva skolen gjør med enkeltindividet og stiller spørsmål. I hvilken grad formes vi av skolevesenet? Utstillingens påstand er at det er på tide å revitalisere den offentlige debatten om hva skolen skal være. Kunstnere som vil være med i utstillingen er Peter Tillberg, Jeanette Christensen, Gustav Vigeland, Mike Kelly, Palle Nielsen og Ane Hjort Guttu.

UTSTILLING Antall elever: Maks 30 pr. formidling Varighet: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


NATURLIGVIS En utstilling med unge skandinaviske fotokunstnere visuell kunst

En fotoutstilling med fellesnevner natur – sett med syv unge skandinaviske kunstneres øyne. Utstillingen viser seks arbeider med ulike innfallsvinkler til temaet. -Det er natur i vid forstand; menneskekroppen, ville dyr, landskap og trær. Kunstnernes forskjellige fotografiske tilnærminger til sjangeren avslører samtidig deres forhold til naturen. Av de som deltar er det både helt nyutdannede og godt etablerte kunstnere.

14

Foto: Katinka Goldberg

Deltagende kunstnere: Katinka Goldberg (SE/ NO), Linda Hofvander (SE), Trine Søndergaard & Nicolai Howalt (DK), Linn Pedersen (NO) og Ingvild Kaldal (NO) & Kim Westerstrøm (SE). Fotoene er opprinnelig en del av utstillingen Scandinavian Forest, som ble vist på Akershus Kunstsenter i 2011.

utstilling Arena: Klasserom eller lignende som kan låses Antall elever: Maks 30 pr. formidling Varighet: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


I CAN’t HELP FALLING IN LOVE visuell kunst

Et kunstnermøte i grenselandet mellom teaterscenen og gallerirommet Jennie Hagevik Bringaker vil holde et «foredrag/performance» om sin egen kreative prosess. Bringaker har sin utdannelse innenfor både scenografi og kunst, og det hun jobber med befinner seg imellom mange kategorier, sier hun selv. Noen vil kanskje kalle det hun gjør for performance- kunst. Hun spør i sitt «foredrag»: «Kan et foredrag være kunst?»

15

Dette tilbudet vil gi elevene innblikk i sider ved samtidskunsten, men også forhåpentligvis gi dem inspirasjon til å stole på egne tanker og kreative prosesser.

Foto: 80 WSE Gallery

Elevene får bli med henne inn i hennes prosess frem mot en mastergrad i kunst ved New York University, der resultatet skulle være en kunstutstilling. Hennes utstilling var en 2 uker lang performance; en time hver dag med nye handlinger, i det samme rommet.

kunstnermøte Arena: Klasserom eller tilsvarende Antall elever: Maks 30 pr. formidling Varighet: 60 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: xxxxxxx Ivan Brodey Foto:

visuell kunst 16

MINI – LARGE Et møte med arkitekt Marianne Borge driver eget arkitekt-firma, der hun tar hånd om hele prosessen - fra første kontakt med oppdragsgiver til ferdige prosjekter. I møte med henne vil elevene få et godt innblikk i hvordan en arkitekt jobber, eksemplifisert ved flere av hennes hytteprosjekter. Intensjonen er å vekke begeistring, forståelse og kanskje undring for arkitekturfaget ved alle linjer i videregående skole. En viktig side ved hennes presentasjon er tanker rundt ressursbruk og det å bygge miljøvennlig. I dialog med elevene vil hun komme inn på mange sider ved dette. I sin presentasjon viser hun bilder og modeller av hyttene hun snakker om.

Arkitektmøte Arena: Klasserom eller lignende Antall elever: Maks 30 pr. formidling Varighet: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Bjørn Kowalski Hansen

visuell kunst 17

MITT LIV SOM LOGO Verksted der elevene lager egen logo Bjørn Kowalski Hansen er billedkunstner og designer hvis kunstnerskap i stor grad har handlet om å utforske mekanismene bak kommersiell markedsføring. Han har startet og utviklet en rekke ulike brands som et bakteppe for disse undersøkelsene. I dette verkstedet vil Hansen presentere kunstnerskapet sitt gjennom en serie bilder og korte filmsnutter hvor han gir elevene et innblikk i sin kreative prosess. Sammen med kunstneren vil elvene reflektere over og siden tegne sin egen personlige logo. Denne skal elevene skjære ut til en sjablong og spraye på en blindramme.

Verksted Arena: Klasserom med vask Antall elever: Maks 30 pr. formidling Varighet: Fem skoletimer

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Emile Holba

scenekunst 18

ALT KJEM FOR EIN DAG – Eit musikkdramatisk eventyr Historia er kjent over store delar av verda, med eit tema som aldri blir gammaldags; brotsverk og mistak kjem ofte for ein dag. Korleis vil vår tid dømmast? To søstrer i bitter kjærleiksstrid, sjalusi, drap, ei utruleg forvandlingshistorie der ein død kropp blir til eit instrument for livslevande musikk, og ei storslått bryllaupsfeiring der dansemusikken blir nøkkelen til oppklaringa av mordet. Stykket er bygd over eit vandrande internasjonal eventyr, som i den tyske eventyrsamlinga til brørne Grim heiter Det syngande beinet (Der singende Knochen). I Norden blir historia fortalt i ei populær middelalder-ballade med mange namn, Horpa, Dei to systrene, Den talende strengeleg osb. I vår teaterforteljing held historia fram inn i vår tid, vår song og vår dans, og kastar lys inn i våre mørkaste krokar. Regi ved den kjende svenske instruktøren Leif Stinnerbom i samarbeid med dansekompaniet Frikar.

teater Arena: Hovudscenen, Det Norske Teatret Maks tal på elevar: 730 Speletid: ca 1 time og 30 min. Utan pause

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Beathe schieldrop

scenekunst 19

I morgen var jeg alltid en løve – monolog for tre kvinner ”…en gripende og oppmuntrende fortelling om ukuelig livsvilje” Klassekampen I morgen var jeg alltid en løve er en monolog for tre kvinner basert på Arnhild Lauvengs selvbiografiske bok. Hun var innlagt på psykiatriske institusjoner med diagnosen kronisk schizofreni fra hun var 17 til hun ble 27 år. Men Lauveng overvant sykdommen og er i dag symptom- og medisinfri. Hun arbeider som psykolog, forfatter og foredragsholder. Hennes modige historie er både smertefull og humoristisk. Den handler om vår evne til forvandling. Om nødvendigheten av respekt, omsorg, tillit. Om håp.

teater Arena: Gymsal eller lignende Antall elever: Maks 100 Varighet: 60 min. Uten pause

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Carte Blanche | Fiction Av Alan Lucien Øyen

Alan Lucien Øyen er utvilsomt en stjerne på norsk scenekunsthimmel, skrev Aftenposten etter en av hans siste forestillinger. Den komplekse koreografien krever teknisk dyktige utøvere, og Carte Blanche-danserne er mer enn klare for oppgaven.

Foto: Yaniv Cohen. Danser: Christopher Flinder Petersen

20

Etter Kunsthøgskolen arbeidet Øyen som danser i flere år, bl.a. i Carte Blanche, før han dannet sitt eget kompani, Winterguests. Han har også koreografert for andre, bla. Najonalballetten. Øyen har mottatt flere priser bl.a. Oktoberdansprisen og Bergen kommunes kulturpris. FICTION er Øyens tredje produksjon for Carte Blanche.

Danseforestilling Arena: Dansens Hus Antall elever: Maks 336 Varighet: 70 min. Tidspunkt: 5. september 2012

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no

Foto: xxxxxxx

scenekunst

FICTION er en forestilling om fremtidsdrømmer og tapte illusjoner. Hva skjer når vi innser at vi aldri ble alt vi skulle bli?


HAV

– en reise over havet scenekunst

I prosjektet HAV har NIE (New International Encounter) inngått samarbeid med den Islandske forfatteren Sjón, som vant Nordisk Råds litteraturpris i 2005. Han har tidligere skrevet for både teater og film, og det er i særlig grad hans evne til å sjonglere med sjangere, fiksjon og fakta som har ledet frem til dette samarbeidet. HAV er bygget på fire sanne historier om mennesker som bega seg ut på havet. Noen av de kom hjem til den gode sofaen i leiligheten sin på Torshov. Andre derimot kom aldri hjem, og forsvant i havet for alltid.

21

NIE har turnert i 37 land med sitt arbeid, og har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser. Vinner av Gullsekken 2011. Forestillingen spilles på norsk, engelsk, dansk og tsjekkisk.

Teater/musikk Arena: Gymsal eller lignende Antall elever: Maks 120 Varighet: 65 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no

Foto: Jirka N Jelinek/Elke Laleman

Ved hjelp av musikk, historiefortelling og projeksjoner forflytter publikum seg gjennom tid og rom, og opplever hvordan havet virker på mennesket.


Foto: Bjørn H.S. Kristiansen

kulturarv 22

RUNER – STEMMER FRA FORTIDEN Hva sa egentlig vikingene? «Stort sett leser vi om vikingene – gjennom runene får vi dem i tale», sier K. Jonas Nordby, som er runolog ved Universitetet i Oslo. I dette populærvitenskaplige foredraget bruker han audiovisuelle hjelpemidler for å gi en fengende innføring i runenes verden. Runer er skriftspråket som ble brukt i Norden under folkevandrings- og vikingtiden, og som ved første øyekast er ubegripelig. Gjennom å se «det store i det lille» viser Nordby hvordan runene åpner opp for en kompleks og interessant historisk kultur. Etter foredraget følger et verksted på 45 min. Her vil elevene selv få arbeide som «runologer» med tyding av tekster og fortolkning av mening og sammenheng.

FOREDRAG OG VERKSTED Arena: Medierom eller klasserom på skolen Antall elever: Maks 30 Varighet: 45 min + verksted: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Kine Saatvedt

kulturarv 23

ALBERTINE Seksualmoralen før og nå – et tverrfaglig foredrag Hvordan kunne et bilde av godt tilsnørte damer forarge noen som helst? Christian Kroghs store maleri «Albertine hos politilegen» fra 1887, er kjernen i dette tilbudet som kombinerer kunst-, litteratur- og kulturhistorie. Maleriet sjokkerte sin samtid, men akkurat det er vanskelig å forstå i dag. Forteller, kunstner og museumspedagog Valborg Sirnes forklarer i foredraget om bildets innhold, boken som ble forbudt og samfunnsdebatten som raste. Prostitusjon satte sinnene i kok den gang – «brunsten maa væk!» – men hvordan er det i dag?

FOREDRAG Arena: Medierom eller klasserom på skolen Antall elever: Maks 60 Varighet: 45 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: H.S. Kristiansen Foto: Bjørn xxxxxxx

kulturarv musikk 24

DE HARDE 30-ÅRA - Verden i forandring for folk flest Folklorist og filmskaper Inger Christine Årstad har satt sammen en collage av gamle filmer fra 1930-åra. Hun leder elevene gjennom dette utrolige tiåret preget av dyp økonomisk krise, arbeidsledighet, klassekamp og nye politiske ledere (Hitler, Roosevelt, Stalin). Norge fikk sin første arbeiderpartiregjering. Inger Christine Årstad har intervjuet folk som var unge i «de harde 30-åra». De forteller en litt annen historie: Jo visst var det vanskelig – men de fleste hadde jobb og penger til salt i grøten. Også kunne man gå på kino. Og i mørket ventet flotte opplevelser.

FORESTILLING Arena: Medierom eller klasserom på skolen Antall elever: Maks 60 Varighet: 90 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Bjørn H.S. Kristiansen

kulturarv musikk 25

MANNEN PÅ 200-LAPPEN - Forskere kan utrette store ting Norsk teknisk museum, årets museum 2010, inviterer til «Bli kjent med vitenskapsmannen Kristian Birkeland, mannen som løste nordlysgåten og var med på å danne Norsk Hydro». Ikke mange kjenner til Birkeland, men han var et spennende menneske som fullt ut fortjener å få sitt portrett på 200-lappen. Resultatet fra Birkelands forskning har hatt stor betydning for den norske samfunnsutviklingen. Tilbudet er sjangeroverskridende og formidler kulturarv gjennom skuespill med to skuespillere, historiske vitenskapelige instrumenter, et moderne planetarieprogram og møte med en konservator og forsker fra museets stab. Lærer og elever tar seg fram til museet på egen hånd, og bekoster transporten selv. De øvrige utgiftene dekkes av Den kulturelle skolesekken.

FORESTILLING Arena: Astroamfiet, Norsk teknisk Museum Antall elever: Maks 30 Varighet: 60 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Kari Løvaas

kulturarv 26

SIGURD FÅVNESBANE Sagnet om drakedreperen – en musikalsk fortelling Sigurd Fåvnesbane er en av Nord-Europas mest betydningsfulle sagnhelter. I denne forestillingen formidles «Sagnet om Sigurd Fåvnesbane» gjennom muntlig fortellerkunst og musikk. Ylva Sjaastad og Lise Grimnes er profesjonelle fortellere, og holder seg nært til tekstene fra middelalderen, kun akkompagnert av sang, trommer og lyre, i tråd med gamle tradisjoner. Språket og formen er imidlertid moderne, for å kommunisere med dagens ungdom. «Sigurd Fåvnesbane» er lett å relatere til pensum i videregående skole, og det er også utviklet et kompendium til videre fordypning for lærere og elever på skolen.

FORESTILLING Arena: Medierom eller klasserom på skolen Antall elever: Maks 100 Varighet: 60 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Aschehoug forlag

litteratur 27

DET NYE NORGE Integrering og flerkultur Et Norge i forandring trenger modige offentlige stemmer og åpne debatter. Forfatterne Amal Aden (f.1983) og Aslak Nore (f.1978) presenterer, særlig gjennom bøkene Min drøm om frihet og Ekstremistan, sine syn på integrering og det flerkulturelle Norge. Æresbegrepet, ytringsfrihet og kvinnenes stilling er temaer som løftes fram. Amal kom til Norge som 13-årig analfabet med bakgrunn som gatebarn i Somalia. Aslak vokste opp i en bydel i Oslo med store kull innvandrerbarn. Gjennom sine litterære fortellinger er de begge viktige stemmer i norsk samfunnsdebatt. Forfatterne svarer på spørsmål og synspunkter fra elevene, som også oppfordres til å la en representant holde en innledning på møtet.

forfatterbesøk Arena: Klasserom eller aula Antall elever: 60 – 200 avhengig av romkapasitet på skolen Varighet: 90 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


VINTERSTENGT Spenningsfylt krim litteratur

Forfatter Jørn Lier Horst betegnes som en av landets mest habile og interessante krimforfattere. Som etterforskningsleder i politiet i Vestfold og foreleser ved Politihøgskolen, viser han bilder og eksempler fra sin etterforskningskarriere og tar elevene med i fotsporene til drapsmenn og andre brutale forbrytere - inn bak sperrebåndene, inn på åsteder og inn i litteraturen. I Vinterstengt (2011) skal Ove Bakkeland ha en siste rolig helg på sommerstedet før vinteren, i kystlandskap der hyttene står tomme. Og politiførstebetjent William Wisting får en ny sak å håndtere…

28

Foto: Christian Elgvin

Krimsjangeren kan definitivt føre mange elever inn i litteraturens verden!

forfatterbesøk Arena: Klasserom eller aula Antall elever: 60 Varighet: 50 min. Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Bokomslag: Uniform Design (her utsnitt)

litteratur 29

MYTER OG MEDIER Grunnfortellinger i kulturen En myte er en grunnfortelling i kulturen. Den stammer helst fra religiøse forestillinger, men dukker også opp utenfor religionen. Den overlever gjerne i tusenvis av år fordi den uttrykker noe allmennmenneskelig. Vi snakker om greske, keltiske eller hinduistiske myter, men myter fins selvsagt også i den kristne kulturkrets og innenfor vitenskapen. Ethvert folk som har utviklet en sivilisasjon, har også utviklet myter. De er basisfortellinger også i all moderne formidling, det være seg film, journalistikk, teater og blogging. Bollywood og Hollywood arbeider bevisst med spesielt utvalgte myter. Kjennskap til myter og mytenes plass i mediene blir derfor sentralt for elevenes forståelse av seg selv og samfunnet de lever i. Forfatter Terje Nordby leser fra sin serie Mytekalenderen, forteller og svarer på spørsmål fra elevene.

forfatterbesøk Arena: Klasserom eller aula Antall elever: 60 – 120 avhengig av romkapasitet på skolen Varighet: 60 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Illustrasjon Inga Sætre, design Yokoland

litteratur 30

FALLTEKNIKK En tegnet roman

Litteraturen trenger flere utrykksformer. Den tegnede romanen er en av dem. Med Fallteknikk vant Inga Sætre Brageprisen 2011. Det er en tegneserieroman om Rakel som flytter på hybel for å gå siste året på videregående, og som brått skjønner at hun er gravid. Bragejuryen beskriver en rå, usminket, men også forløsende morsom tilnærming til et sårt og vanskelig tema. Gjennom en rufsete strek og et treffsikkert språk formidler Sætre Rakels historie med nerve, egenart og svart humor. Samtidig brytes historien opp med en rekke myke akvareller som gir rom for refleksjon. En vital utnyttelse av sjangerens muligheter og en sterk historie som setter mot i unge kvinner.

forfatterbesøk Arena: Klasserom eller aula Antall elever: 60 – 120 avhengig av romkapasitet på skolen Varighet: 90 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Cesilie Tanderø

litteratur 31

SKRIVING SOM HÅNDVERK Tekst for ulike medier Det er en egen kunstart å skrive for film. Språk og innhold forandres i forhold til produkt, målgruppe og medium. Å skrive episodemanus for TVserien Hotel Cæsar krever en annen tilnærming enn å skrive egne poetiske fortellinger for film. Manusforfatter Tove Cecilie Sverdrup har lang erfaring med å skrive episodemanus, novellefilm og kortfilm både for barn og voksne. Manusforfatteren vil svare på spørsmål og ønsker en debatt med ungdommene rundt kvalitetsbegrepet. Her kan elevene få en fin innsikt i arbeidet med å sammenligne og vurdere tekster overført fra ett medium til et annet.

forfatterbesøk Arena: Klasserom eller aula Antall elever: 60 – 120 avhengig av romkapasitet på skolen Varighet: 90 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: Tore Vollan

film 32

TIL UNGDOMMEN En dokumentarfilm som skildrer generasjonen som formes for livet av 22. juli 2011 Vi følger hverdagen til fire engasjerte ungdommer fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Unge Høyre (UH), Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) og Sosialistisk Ungdom (SU). De forbereder seg bl.a. til høstens valgkamp på skolene. Men ikke lenge etter at filmopptakene har startet rammes Norge av terror. Bomben i regjeringskvartalet og massakren på Utøya forandrer alt. Filmen følger Henrik, Haakon, Johanne og Sana gjennom en annerledes valgkamp. Filmen presenteres av filmarbeidere fra produksjonen og ungdommer fra filmen. Elevene tilbys i etterkant av filmen å delta i «Tidskapselen Til Ungdommen». Brevene som elevene skriver låses ned i en «tidskapsel» som skal hentes fram om 20 år. Dette er en del av et landsomfattende prosjekt. Filmen har premiere i august 2012.

KINOFILM Arena: Nærmeste kino Antall elever: Minimum 60 Varighet: 135 min. inkludert møte med person fra produksjonen Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


VIDEOGUTTEN Adapsjon av kortroman film

Det er 80-tall og Videogutten har de forbudte videofilmene. De to kameratene Hasse og Pål opplever en dragning mot det mørke som omgir Videogutten, og vennskap blir satt på prøve. Kortfilmen er en adapsjon av kortromanen til Tore Renberg med samme navn. Manusforfatter Ravn Lanesskog har gjort 111 sider bok om til 30 minutter film. Hvor tro skal filmen være mot boka? Manusforfatteren forteller hva som er endret og hvorfor. Ravn er utdannet fra manuslinjen til Den norske filmskolen på Lillehammer.

33

Foto: Arne Bru Haug

Det brukes korte utdrag fra boka som eksempler. Vi tilbyr også utlån av klassesett for de som vil legge den opp som pensum.

Kortfilm Arenea: Klasserom eller auditorium Antall elever: 30 Varighet: 90 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


SUPERWOMAN

En stuntkvinne i filmens verden film

«Superwoman» er ikke en film, men Thea Fjørtofts fortelling om hvordan det er å jobbe med film. Theas framføring bruker lyssetting, lydbilde og filmvisning for å gi oss innblikk i et spesielt yrke. Med stunt som utgangspunkt berører hun emner som grensesetting, respekt og verdien av å ha gode kollegaer som holder avtaler. Som en av få i Norden er Thea Fjørtoft både skuespiller og stuntkvinne. Hun er utdannet fra stuntskole i USA og har bl.a. stuntet i «Fritt Vilt» og «Kodenavn Hunter».

34

Foto: Marthe Skyberg

Produksjonen er delt i Theas framføring (40 minutter) og samtale med elevene (inntil 20 minutter)

forestilling Arena: Scene eller aula Antall elever: Maks 90 Varighet: 60 min.

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: SAVAS BOYRAZ

film 35

5152 KM TIL HIMMELEN En roadmovie fra Kurdistan til Norge Kurdiske Nermin (18) flykter fra sitt eget arrangerte bryllup og til Europa. Det blir lillebroren Siyar (16) sin oppgave å hente henne hjem for å redde familiens ære. Vi blir tatt med langs de farlige flyktningerutene fra Tyrkia gjennom Europa mot Norge. Filmen er laget av Hisham Zaman som tidligere har turnert for DksAkershus med de prisbelønte kortfilmene «Bawke» og «Vinterland». Hisham er utdannet fra regilinjen ved Den norske filmskolen på Lillehammer. Filmen har premiere høsten 2012.

KINOFILM Arena: Nærmeste kino Antall elever: Minimum 60 Varighet: 135 min. inkludert møte med filmskaper Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


Foto: xxxxxxx

film 36

FILM FRA SØR Møte med en annen virkelighet Film Fra Sør viser kvalitetsfilm fra den ikke-vestlige delen av verden – filmer som gir kulturopplevelser, innsikt og forståelse. Filmens språk er universelt, men filmens innhold og form er preget av filmskaperens ståsted. I dette tilbudet får du se en film og deretter møte filmskaperen, som har en annen virkelighet å forholde seg til enn den vi finner i vår del av verden. Denne virkeligheten reflekteres i filmens innhold og fokus. Filmfestivalen Film fra Sør finner sted i oktober 2012. Programmet er ennå ikke fastlagt. Alle filmer har engelsk undertekst, og møte med filmskaper foregår på engelsk eller med tolk.

KINOFILM Arena: Nærmeste kino Antall elever: Minimum 60 Varighet: 135 min. inkludert møte med filmskaper Tidspunkt: Uke 41 2012 Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


DET UKJENTE AKERSHUS Dokumentarfilm – med elever som filmskapere film

Hvilke historier synes du det er viktig å fortelle? Elevene får mulighet til å jobbe praktisk med dokumentarfilm sammen med en profesjonell filmskaper. Dokumentarfilmskaperen besøker skolen flere ganger over en avtalt periode og inspirerer, viser eksempler og hjelper elevene med planlegging og gjennomføring av produksjonene.

37

Elevene jobber med egne forslag og ideer hentet fra nærmiljøet, og det dreier seg om å lage korte filmer med varighet på ca. 5 minutter. Opplegget tilpasses elevenes kompetansenivå og kan brukes av alle trinn og linjer.

Foto: Foto: Inger-Lill Persett

Opptaks- og redigeringsutstyr kan lånes.

VERKSTED Arena: På skolen Antall elever: Maks 30, helst 15 Varighet: 2-4 dager etter avtale

Praktisk informasjon, les mer på www.dksakershus.no


KULTURTORGET FOR VG SKOLER I AKERSHUS i Lillestrøm kultursenter TIRSDAG 6. mars 2012 Hvem deltar fra skolen? Vi inviterer alle videregående skoler i Akershus til å sende fire representanter fra hver skole: Kulturkontakten, en representant fra administrasjonen eller lærerstaben og to elever. Presentasjoner hele dagen Alle produksjoner i katalogen for neste skoleår vil bli presentert. Det gir skolene mulighet for bedre å bli kjent med innholdet i tilbudene, og velge hvilke Dks-tilbud som passer for sin skole. Det gir også en anledning til å treffe utøvere, produsenter og tilretteleggere fra Den kulturelle skolesekken i Akershus. Vi serverer en stor lunsjbuffet og sunt og søtt i løpet av denne dagen. Gratis å delta Deltakere fra de videregående skolene i Akershus deltar gratis på Kulturtorget tirsdag 6. mars. Eventuelle reiseutgifter for deltakerne dekkes av Avdelingen for videregående opplæring (AVO) i Akershus fylkeskommune. Informasjon om Kulturtorget og elektronisk påmelding er publisert på nettsiden: www.dksakershus.no

Foto: Jørgen Sigernes

Vi ønsker alle velkommen til en nyttig og opplevelsesrik dag!


LES MER PÅ NETT! Mer informasjon om turneer og produksjoner i Den kulturelle skolesekken i Akershus finnes på www.dksakershus.no 1 Finn din skole Øverst til venstre velger du skole fra rullegardinmenyen og programmet for skolen vises i skjermbildet. 2 Finn produksjon Klikk på produksjonstittel, og all informasjon om produksjonen vises i skjermbildet. 3 Finn turnéplan Klikk på turnéplan, og du vil se når produksjonen kommer til skolen. Se også linker for nettsteder, filmsnutter, lydfiler og annen fordypning


Akershus fylkeskommune, kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4 Tel 22 05 53 40 Fax 22 05 53 55 kultur.akershus@akershus-fk.no www.kulturakershus.no

DKS katalog vgs 2012/13  

Katalog for Den Kulturelle Skolesekken 2012/13