talentscout

Page 1

gallery@home www.djeu.be/talentscout

Cover illustration : KIWI

Lay-out : Str8!, Kurt Thys & djø, Sigrid Nauwelaerts

Publication : djeu.be Webshop : www.djeu.be/product-page/forced-control

CONTRA INDICATIES

* Het bekijken van dit e-book kan ernstige gevolgen hebben: zachte tot vrij ernstige culturele prikkeling met verschijnselen als tachisme of pointillisme over het hele lichaam, magisch realistische artitis, flou artistique voor de ogen of in zwaardere gevallen trompe-l’oeil, abstracte trekjes in het rechter kunstbeen, impressionistische inspiratie-aanvallen en artistieke stemmingswisselingen met experimentele veranderingen in uw culturele kleur als gevolg. Zeker niet buiten het bereik van kinderen houden.

CONTRA-INDICATIONS

* Viewing this e-book can have serious consequences: mild to rather serious cultural stimulation with phenomena such as tachism or pointillism all over the body, magic realist artitis, flou artistique before the eyes or in more serious cases trompe-l’oeil, abstract traits in the right artificial leg, impressionist inspiration attacks and artistic mood swings resulting in experimental changes in your cultural colour. Definitely do not keep out of reach of children.

ww.djeu.be/talentscout

Het Franse woord voor God, fonetisch geschreven, is de naam van de kunstgalerie die alle initiatieven van haar stichter, Sigrid Nauwelaerts coördineert.

Sigrid: “Ik geloof in de kracht van mensen en vind dat sommige mensen gewoon een duwtje in de rug nodig hebben om hun artistieke talenten goddelijk te maken. Als dat ‘zetje’ niet van god komt, neemt djø het graag over om talentvolle mensen te promoten.”

Daarom organiseert djø evenementen en mini-tentoonstellingen die het talent van veelbelovende individuen naar nieuwe hoogten tilt.

Kijk op onze evenementenpagina www. djeu.be/events om geen kans te missen.

The French word for God, written phonetically, is the name of the art gallery that coordinates all initiatives of its founder, Sigrid Nauwelaerts.

Sigrid : “I believe in the power of people and feel that some people just need a little push to make their artistic talents divine. If that ‘push’ does not come from god, djø gladly takes over to promote the talented people met.”

Therefore, djø organises events and miniexhibitions that take the talent of promising individuals to new heights.

Check our events page www.djeu.be/events to not miss an opportunity.

• • • • •

Omdat djø niet de kans heeft om alle talent in een expo te tonen, kan je verschillende artiestiekelingen ook leren kennen via dit talentscout magazine. Het e-magazine zal maandelijks aangevuld worden met spraakmakende kunstenaars en hun prachtige creaties, zalige indrukken om je dag te kleuren.

“Het magazine dat elke maand groeit is daarom waarschijnlijk het hipste impressieboek om door te bladeren.”

Aan het eind van elk jaar wordt het magazine op een gelimiteerde oplage gedrukt. Tijdens de “talentscout days” in december kun je niet alleen het gedrukte magazine bewonderen, maar ook de kunstwerken die er in de loop van het jaar in zijn gepresenteerd. Het zijn gewilde cadeaus onder de kerstboom.

Dus, stay tuned door je te registreren op de djø blog www.djeu.be/blog om alle updates te ontvangen.

Ben je ook kunstenaar en wil je je creaties bekend maken onder kunstliefhebbers?

Neem dan contact met ons op via message@djeu.be en wij zorgen ervoor dat je kunstwerk of impressie wordt opgenomen in dit groeiende talentenjachtmagazine.

Because djø does not have the chance to cover all the talent met in a custom event, we also give you the opportunity to get to know artists worth following through this djø talentscout magazine. The e-magazine will be supplemented monthly with high-profile talent and their beautiful creations, blissful impressions to colour your day.

“The magazine growing every month with new emerging talent is therefore probably the hippest impression magazine to browse.”

At the end of each year, the magazine is printed on a limited edition. During the “talentscout days” in December, you can admire not only the printed book but also the artworks presented in it during the year. They are sought-after gifts under the Christmas tree.

So, stay tuned by registering on the djø blog www.djeu.be/blog to receive all updates.

Are you also an artist and do you want to make your creations known among art lovers? Then contact us via message@ djeu.be and we will make sure that your art work or impression is included in this growing talentscout magazine.

• • • • •

djø location

Op de volgende pagina’s laten we je graag kennismaken met onze locatie aan de hand van foto’s genomen tijdens de expo URBAN JUNGLE, winter 2021, met koffie, planten en graffiti en enkele mooie videoreportages. Klik op de linken voor verdere impressies.

• • • • On the following pages we would like to introduce you to our location through pictures taken during the expo URBAN JUNGLE, winter 2021, with coffee, plants and graffiti and some nice video reports. Click on the links for further impressions.

PORTRAITS: Sigrid Nauwelaerts & David Deweerdt & KIWI

LOCATION: djø gallery@home

PORTRAITS: Sigrid Nauwelaerts & David Deweerdt

LOCATION: djø gallery@home

PORTRAITS: David Deweerdt & KIWI

LOCATION: djø gallery@home

PORTRAITS: David Deweerdt & KIWI

LOCATION: djø gallery@home

PORTRAITS: David Deweerdt & KIWI

LOCATION: djø gallery@home

PORTRAITS: KIWI & David Deweerdt

LOCATION: djø gallery@home

PORTRAITS: KIWI & David Deweerdt

LOCATION: djø gallery@home

Een paar snapshots genomen tijdens de expo ICELAND van juweelontwerpster Danielle Goffa. De huismascotte, Odysee poseerde temidden van een kudde Ijslandse paarden. • • • • A few snapshots taken during jewellery designer Danielle Goffa’s exhibition ICELAND. The house mascot, Odysee posed amid a herd of Icelandic horses.

LOCATION: djø gallery@home

LOCATION: djø gallery@home

LOCATION: djø gallery@home

Op de expo ATLANTIS met graffiti art work van KIWI konden kinderen hun eigen Atlantisfantasiewereld maken met aquariumzand en speelgoeddieren in een geïmproviseerd vijvertje.

• • • • At the exhibition

ATLANTIS with graffiti art work by KIWI, children could create their own Atlantis fantasy world with aquarium sand and toy animals in an improvised pond.

LOCATION: djø gallery@home

Graffiti-kunstenaar

KIWI organiseerde ook een graffiti workshop voor kinderen tijdens zijn expo op onze locatie. Jong geleerd is oud gedaan!

• • • • Graffiti artist

KIWI also organised a graffiti workshop for children during his expo at our venue. Catch them young!

LOCATION: djø gallery@home

Hi wonderful talent ! Can we count you in ?

Promoting your artistic talent in our magazine is simple !

Send a message@djeu.be with the following details:

• Your name

• Email

• Phone number

• Website

• The links to your socials and online references you would like to mention to promote your talent : LinkedIn, Instagram, YouTube, portfolio, soundtracks...

• Some recruiting illustrations of your art work or your portrait

• A short text to introduce yourself in Dutch or English

We will provide the translation. Once your page is made up, we send you a screenshot for approval before publication.

Leaf through the magazine with the arrows to the right and you will see how other artistic talents have already done it.

A contribution of €50 is requested per double page in this magazine to lay out and promote the talentscout magazine throughout the year.

DJEU BV

Battelsesteenweg 309

2800 Mechelen (Belgium)

IBAN: BE11 6528 4923 1648

MENTION : TALENTSCOUT + YOUR NAME

Can we count you in ?

Hoi prachtig talent! Kunnen we op je rekenen?

Je artistieke talent promoten in ons tijdschrift is eenvoudig!

Stuur een bericht naar message@djeu.be met de volgende gegevens:

• Je naam

• E-mail

• Telefoonnummer

• Website

• De links naar je socials en online referenties die je wil vermelden om je talent te promoten: LinkedIn, Instagram, YouTube, portfolio, soundtracks...

• Enkele wervende illustraties van je kunstwerken of je portret

• Een korte tekst om je voor te stellen in het Nederlands of Engels

Wij zorgen voor de vertaling. Zodra je pagina is opgemaakt, sturen we je een screenshot ter goedkeuring voor publicatie.

Blader door het magazine met de pijltjes naar rechts en je ziet hoe andere artistieke talenten het al gedaan hebben.

Voor de opmaak en promotie van het talentscout magazine gedurende het jaar wordt een bijdrage gevraagd van €50 per dubbele pagina in dit magazine.

DJEU BV

Battelsesteenweg 309

2800 Mechelen (België)

IBAN: BE11 6528 4923 1648

VERMELDING : TALENTSCOUT + UW NAAM

Doe je mee?

Sigrid maakt sculpturen die ze “Cuddly Ceramics” noemt, wat zoveel betekent als “aaibaar aardewerk”. De hoge aaibaarheidsfactor van Sigrid’s beelden is te danken aan de gekozen onderwerpen - voornamelijk dieren - maar ook de materialen die Sigrid gebruikt: verschillende kleisoorten vermengd met porselein, de patine-afwerking met bijenwas en het gebruik van schapenwol. Maar het blijft niet bij dieren, Sigrid creëert ook andere wezens.

• • • • Sigrid makes sculptures which she calls “Cuddly Ceramics”. The cuddly coefficient of Sigrid’s works is due to the choice of subjects - mainly animals - and also the materials she uses: various types of clay mixed with porcelain, finishes patinated with beeswax and the use of lam’s wool. But, there aren’t only animals, she creates also other creatures.

Sculpting talent

Sigrid Nauwelaerts

Sigrid is een paardenliefhebber. Daarom zal je in haar collectie “Cuddly Ceramics” vooral Trojaanse en kermispaarden terugvinden. De kermispaarden worden getooid met schapenhaar, koord of échte paardemanen.

• • • • Sigrid is a horse lover. That is why in her “Cuddly Ceramics” collection, you will mainly find Trojan and fairground horses. The fairground horses are adorned with sheep hair, rope or real horse manes.

Sculpting talent

Sigrid Nauwelaerts

Painting talent Romina De Gregorio

Romina is gespecialiseerd in het schilderen van honden en katten in opdracht. Haar aRtyDoG & cat concept combineert haar twee grote passies: schilderen en onze trouwe metgezellen, honden en katten. Naast dierenkunst ontwikkelt ze ook een collectie kleurrijke objecten, waaronder sieraden, genaamd aRtyjoy - zie meer op Facebook of Instagram

Romina is specialised in painting dogs and cats on commission. Her aRtyDoG & cat concept combines her two great passions: painting and our faithful companions, dogs and cats. Besides animal art, she also develops a collection of colourful objects, including jewellery, called aRtyjoy - see more on Facebook or Instagram.

• • • •

Singer talent

Yana Yakimova

Je moet een mondje Russisch spreken om het liedje te appreciëren, maar het verhaal achter deze opname is de moeite.

Ik (Sigrid Nauwelaerts) ontmoette dit talent op zakenreis in Moskou. Ik werd er uitgenodigd op een karaoke-avond en ontdekte zo het zangtalent van deze pittige dame. Ik besloot ze in België uit te nodigen en een professionele opname cadeau te doen. We maakten een afspraak met de Black Box studio in Mechelen en dit is het resultaat. Yana zingt er het liedje ‘Wind of change’ uit de musical van Mary Poppins.

Ook al doet ze misschien niets meer met haar ongelooflijk talent, deze ontmoeting zal voor eeuwig in mijn geheugen gegrift staan.

Love you Yana !

PORTRAIT: Yana Yakimova

PHOTO: Sigrid Nauwelaerts

LOCATION: djø gallery@home

• • • • You need to speak some Russian to appreciate the song, but the story behind this recording is worthwhile.

I (Sigrid Nauwelaerts) met this talent on business trip in Moscow. I was invited to a karaoke night and discovered the talent of this feisty lady. I decided to invite her to Belgium and offer her a professional recording. We made an appointment with the Black Box studio in Mechelen and this is the result. Yana sings a song called ‘Wind of change’ from the musical Mary Poppins.

Even though she may not be doing anything with her incredible talent anymore, this encounter will be etched in my memory forever.

Love you Yana!

THE OPERA HOUSE

Jewel Design Danielle Goffa

Ophelia de Ortega (op de foto) is een jonge, gevierde operazangeres met een exuberante levensstijl. Ze houdt van luxe. Haar huis in Mechelen noemt ze zelf haar OPERA HOUSE. Het is gedecoreerd met rood fluweel, luxueuze designobjecten en high fashion artefacten. Haar garderobe is die van een operadiva met de gepaste juwelen van haar favoriete juweelontwerpster, Danielle Goffa.

Tijdens de expo THE OPERA HOUSE kunnen bezoekers kennismaken met het personage Ophelia de Ortega en de juweelontwerpen aanschouwen die Danielle Goffa maakte in goud en zilver met prachtige edelstenen voor elk van Ophelia’s opera-optredens in Wenen, Parijs, Sint Petersburg, Milaan en Brussel.

2&3 / 9&10 / 16&17 September 2023 from 14:00 till 18:00

Jewel designer

Danielle Goffa

Ring in zilver met paarse amethist en kralensnoer van diverse edelstenen met hanger in zilver en amethist.

• • • • Ring in silver with purple amethyst and necklace of various gemstones with pendant in silver and amethyst.

O
JEWEL EXPO

• • • • Ophelia de Ortega (pictured) is a young, celebrated opera singer with an exuberant lifestyle. She loves luxury. She herself calls her home in Mechelen her OPERA HOUSE. It is decorated with red velvet, luxurious designer objects and high fashion artefacts. Her wardrobe is that of an opera diva with appropriate jewellery by her favourite jewellery designer, Danielle Goffa. During the exhibition THE OPERA HOUSE, visitors can get to know the character Ophelia de Ortega and see the jewellery designs created by Danielle Goffa in gold and silver with exquisite gemstones for each of Ophelia’s most high-profile opera performances in Vienna, Paris, Saint Petersburg, Milan and Brussels.

MODEL: Justine Mckenna as Ophelia de Ortega

PHOTO: Sigrid Nauwelaerts

LOCATION: djø gallery@home

Ringen in zilver met Tahitiparel en blauwe topaas (links) en ringen en hanger in zilver met roze edelstenen, saffier en toermalijn (rechts).

• • • • Rings in silver with Tahitian pearl and blue topaz (left)and rings and pendant in silver with pink gemstones, sapphire and tourmaline (right).

Jewel designer Danielle Goffa Jewel designer Danielle Goffa Zilveren ring met roze saffier. • • • • Silver ring with pink sapphire.

Ring, oorbellen en halssnoer in zilver met vuuropaal.

• • • • Ring, earrings and necklace in silver with fire opal.

MODEL: Justine Mckenna as Ophelia de Ortega

PHOTO: Sigrid Nauwelaerts

LOCATION: djø gallery@home

Zeggen namen spinel, zoisiet, heliotroop, aventurijn, toermalijn, amethist, fluoriet, mosopaal, peridoot, en Ijslandse larsoniet je nog niets? In de expo ICELAND in Mechelen met prachtige juweelcreaties van Danielle Goffa leerde je er alles over. De juwelen waren immers geïnspireerd op de Ijslandse fauna en flora in zilver en goud met zwarte lavastenen en bovengenoemde groene edelstenen.

Do names spinel, zoisite, heliotrope, aventurine, tourmaline, amethyst, fluorite, moss opal, peridote, and Icelandic larsonite mean nothing to you yet? At the ICELAND expo in Mechelen with beautiful jewellery creations by Danielle Goffa, you learned all about them. After all, the jewellery was inspired by Icelandic fauna and flora in silver and gold with black lava stones and aforementioned green gemstones.

Jewel designer Danielle Goffa
• • • •

Oorbellen in zilver en serpentijn. Ring in zilver met lizardiet. De verschillende groentinten matchen wonderwel en maken een onverwacht ensemble.

• • • • Earrings in silver and serpentine. Ring in silver with lizardite. the different shades of green match wonderfully and make an unexpected ensemble.

LOCATION:

MODEL: Laura Avha PHOTO: Sigrid Nauwelaerts djø gallery@home

Lavastenen zijn misschien niet waaraan je denkt bij een modieuze juwelenset. Deze ring, oorbellen en hangar in zilver krijgen er een hoog rock-’nrollgehalte door. Of is het omdat ons model Laura verrassend veel wegheeft van Amy Winehouse?

Jewel designer Danielle Goffa

• • • • Lava rocks might not be what you think of when you think of a fashionable jewellery set. These silver ring, earrings and pendant have a high rock ‘n’ roll quality to them. Or is it because our model Laura looks surprisingly like Amy Winehouse?

LOCATION: djø gallery@home

MODEL: Laura Avha PHOTO: Sigrid Nauwelaerts Jewel designer Danielle Goffa

Oorringen, ring en hanger in zilver met groene peridoot en zwarte onyx.

Earrings, ring and pendant in silver with green peridote and black onyx.

MODEL: Jana Vanhopplinus

PHOTO: Sigrid Nauwelaerts

LOCATION: djø gallery@home

• •

Sören is een jonge illustrator en animator uit België. Hij is altijd op zoek naar visueel aantrekkelijke beelden waarmee mensen zich kunnen identificeren. Door de omgeving als inspiratiebron te gebruiken geeft hij betekenis aan zijn verhalen, die hij creëert door middel van eenvoudige vormen en levendige kleuren. Zijn illustraties werden reeds gebruikt voor de campagnes van klanten als, Adidas, Tesla, Payconiq & Bancontact.

• • • • Sören is a young illustrator and animator based in Belgium. He is always looking for visually appealing images people can relate to. By using the environment as a source of inspiration he gives meaning to his stories, that he creates through simple shapes and vibrant colours. His illustrations have already been used for the campaigns of clients such as, Adidas, Tesla, Payconiq & Bancontact.

Drawing talent

Sören Selleslagh
CLICK TO SEE HER RUN KLIK OM HAAR TE ZIEN RENNEN

Ik (David Deweerdt) ontmoette dit prachtige talent onderweg in de Sloveense bergen terwijl ik met een theaterbus reisde, die was uitgerust met een piano. Matija Jahn gaf ons een prachtige one-manshow op de piano gedurende meer dan een uur. Indrukwekkend! Een talent om te volgen.

• • • • I (David Deweerdt) met this wonderful talent on the road in the Slovenian mountains while traveling with a theatre bus which was equipped with a piano. Matija Jahn gave us a full-blown one-man show on the piano during more than an hour. Impressive! A talent to follow.

Music talent

Matija Jahn

• • • • Who wants to live forever

Matija Jahn (Tribute to Queen)

Ik dank Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor en John Deacon uit de grond van mijn hart voor alle inspiratie en liefde die ik decennia lang heb gevoeld en nog steeds voel, wanneer ik naar jullie muziek luister of deze uitvoer.

Deze video en optreden was zeer spontaan, na zoveel jaren heb ik besloten om de liedjes waar ik het meest van hou te delen met het publiek.

• • • • Thank you Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor and John Deacon from bottom of my heart for all the inspiration and love I felt for decades and still feel, when I am listening to your music or performing it.

This video and performance was very spontaneous, after so many years I decided to share the songs I love most with the audience.

Music talent

Matija Jahn

Photographer talent Mathieu Leye

MODEL: Kato Lammens

MAKE-UP: Francesca Feyaerts

LOCATION: djø gallery@home

Photographer talent Mathieu Leye

PORTRAIT: Elise Huyghe

MAKE-UP: Francesca Feyaerts

LOCATION: djø gallery@home

Laura Avha is beeldend kunstenaar, met een masterdiploma in psychologie. Ze is altijd gefascineerd geweest door de geest en de processen van transformatie, expressie en verbinding, die worden vergemakkelijkt door artistieke creatie. Ze werkt voornamelijk met fotografie, collage en schilderen.

Fotografische onderwerpen, die haar na aan het hart liggen, zijn mensen omringd door de pracht van de natuur, de schoonheid van verlaten plekken en architectuur, maar ook reizen en nomadische ontmoetingen.

Haar inspiratie voor collages is gericht op surrealistische composities, droomachtige psychedelische visioenen en odes aan vrouwelijke archetypes.

Collage art talent

Laura Avha

• • • • Laura Avha is a visual artist, with a master degree in psychology. She has always been fascinated by spirit and the processes of transformation, expression and connection that are facilitated by artistic creation. She mostly practices photography, collage and painting.

Photography subjects which are dear to her heart include humans surrounded by the magnificence of nature, the beauty of abandoned sites and architecture, as well as travel and nomadic encounters.

Her inspiration for collages is focused on surrealistic compositions, dream-like psychedelic visions and odes to feminine archetypes.

Mijn collageproces is meestal gebaseerd op een intuïtieve stroom, vanuit een centraal beeld dat mijn aandacht trekt, om van daaruit verder te bouwen. Voordat ik een interpretatie geef, wil ik vooral weten: wat zie jij? Hoe voel je je hierbij?

Hier: eenheid achter de gefragmenteerde en verouderde versies van het zelf. Het alziende oog van het bewustzijn, dat zich beroept op zijn gave en de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat.

Het is een verandering in het landschap, een verschuiving die plaatsvindt, waarbij niets meer hetzelfde zal zijn.

• • • • My collage process is typically based on an intuitive flow, from a central picture that catches my attention, and then building up from it. Before offering an interpretation, what interests me the most is to know: what do you see? How does it make you feel?

Here: unity behind the fragmented and outdated versions of the self. The ever-seeing eye of awareness, invoking its gift and the responsibility that comes with it. It’s a change in the landscape, a shift happening, where nothing will ever be the same.

Avha a
Collage art talent Laura
Laura

Zij die zal lopen, door de valleien van de spookachtige duisternis, wordt vastberaden geleid door een onoverwinnelijke bron van licht. Dit is een oproep tot moed en integriteit, en een ode aan transcendente en mysterieuze krachten.

• • • • She who shall walk, through the valleys of haunting darkness, be determinedly guided by an invincible source of light. This one is a call for courage and integrity, as well as an ode to transcendent and mysterious forces.

Collage art talent Laura Avha

PORTRAIT: Frans Vogels depicted in his own painting entitled “SELFIE”

PHOTO COMPOSITION:

Sigrid Nauwelaerts

LOCATION: djø gallery@home

Vogels’ therapie

Voor Frans Vogels (°1963) uit Tessenderlo is schilderen therapie. Hij schilderde al langer portretten en landschappen, maar zijn herkenbare, kleurrijke schilderstijl, dateert pas van 2015. Frans Vogels werkte tot 2016 aan de luchthaven in Zaventem en na zijn traumatische ervaringen met de aanslagen in dat jaar besloot hij zijn job te laten voor wat ze was en volledig voor zijn schilderpassie te gaan. Schilderen werkt immers therapeutisch, vindt Vogels. En dat die therapie hem sindsdien geen windeieren heeft gelegd, bewijst zijn ontoombaar succes. Zijn schilderijen vallen enorm in de smaak. Ze hangen in de Hilton hotels wereldwijd, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen stelde zijn “King &

Queen” schilderij tentoon in het museum en wanneer we elkaar ontmoeten op 13 februari voor een fotosessie, heeft hij de avond voordien de “Cultuurprijs van Tessenderlo” aan zijn palmares mogen toevoegen.

Frans Vogels zal zijn werken tentoonstellen in onze expo “talentscout days” in december 2023. Zijn succescarrière is immers een mooi voorbeeld voor jonge talenten: Hoe een carrièreswitch op 53-jarige leeftijd uitmondt in een succesverhaal. Frans Vogels is daarbij een innemend persoon, die ondanks zijn succes met beide voeten op de grond is gebleven, maar met een onuitputtelijke ‘drive’ om het te maken.

Painting talent

Frans Vogels

PORTRAIT: Frans Vogels

depicted in his own painting entitled “KILROY”

PHOTO COMPOSITION:

Sigrid Nauwelaerts

LOCATION: djø gallery@home

Vogels’ therapy

• • • • For Frans Vogels (°1963) from Tessenderlo, painting is therapy. He had been painting portraits and landscapes for some time, but his recognisable, colourful painting style, only dates back to 2016. Until 2016, Frans Vogels worked at the airport in Zaventem, and after his traumatic experiences with the attacks in that year, he decided to leave his job for what it was and go completely for his painting passion. After all, painting works therapeutically, Vogels believes. And his unstoppable success proves that this therapy has not harmed him since then. His paintings are hugely popular. They hang in Hilton hotels worldwide,

the Royal Museum of Fine Arts in Antwerp exhibited his “King & Queen” painting in its museum, and when we meet for a photo session on 13 February, he was able to add the “Culture Prize of Tessenderlo” to his record of achievements the night before.

Frans Vogels will exhibit his works in our “Talent Scout days” expo in December 2023. After all, his success career is a great example for young talents: How a career switch at 53 turns into a success story. In this, Frans Vogels is an engaging personnage, who has kept his feet on the ground despite his success, but with an inexhaustible ‘drive’ to make it.

Painting talent

Frans Vogels

Adam AND Eve 120 x 120 ACRYLIC

Painting talent

Frans Vogels

Red Zebra - TV activity 120 x 120 ACRYLIC Talking Heads 120 x 120 ACRYLIC

The Box 120 x 120 ACRYLIC

Painting talent

Frans Vogels

Painting talent

Frans Vogels

Street art II 150 x 120 ACRYLIC

Fashion design talent

Zeynep Lal Özhamurkar

ONCONVENTIONELE BENADERING VAN MODE

Ik ben Zeynep Lal Özhamurkar, geboren op 10 augustus 2004, en creativiteit heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven. Van jongs af aan had ik al een passie voor tekenen en schilderen, en naarmate ik ouder werd, besefte ik dat kunst mijn ware roeping is.

Een van de grootste bronnen van inspiratie in mijn leven is muziek. Het intrigeert me om te observeren hoe bepaalde geluiden emoties in mij oproepen, en ik streef ernaar die gevoelens vast te leggen in mijn schilderijen. Bovendien heb ik een unieke manier van kleuren waarnemen, waarbij ik ze vaak een andere vorm en betekenis geef dan wat de meeste mensen verwachten.

Ik ben ervan overtuigd dat experimenteel werken mij helpt om creativiteit en verbeeldingskracht op een unieke manier te tonen. Wat kunst onderscheidt van andere vormen van expressie is het ontbreken van domme of absurde elementen. Alles is subjectief, en wat voor de ene persoon betekenisloos lijkt, kan voor een ander een diepere betekenis hebben. Daarom is kunst zo’n krachtig middel voor zelfexpressie.

Wanneer ik merk dat ik geen plezier beleef aan wat ik aan het creëren ben, of wanneer ik mijn gevoelens niet kan uitdrukken, dan zet ik er een punt achter. Voor mij is het belangrijk om authenticiteit te behouden en een connectie te voelen met mijn kunst.

Naast schilderen heb ik ook een grote passie voor modeontwerp. Ik zou mijn gevoel voor stijl omschrijven als innovatief, verfijnd en humoristisch. Bovendien raak ik sterk geïnspireerd door ‘anti-mode’, als reactie op de commercialisering van mode. Ik ben

het eens met het idee dat ik trendy kleding afwijs en in plaats daarvan individualiteit en creativiteit omarm.

Op dezelfde manier word ik geïnspireerd door de Japanse avant-gardebeweging, die wordt gekenmerkt door een onconventionele benadering van kleding, met ongebruikelijke materialen en vormen.

“Voor mij is er een stigma dat mode draait om het voldoen aan schoonheidsnormen en er mooi uitzien. Maar ik geloof dat mode zoveel meer is dan dat, en schoonheid kan worden gevonden in haar eigen lelijkheid.”

Ik koester de hoop om ooit mijn eigen kledinglijn te creëren, waarbij stoffen dienen als het medium voor mijn kunst. Hoewel ik toegewijd ben aan mijn studie als student, maak ik altijd tijd vrij voor mijn kunst. Ik geloof namelijk dat creativiteit een essentieel onderdeel van het leven is, en ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om mezelf uit te drukken door middel van mijn schilderijen.

Zeynep Lal Özhamurkar

• • • •

APPROACH TO FASHION

My name is Zeynep Lal Özhamurkar, born on August 10, 2004, with an inherent passion for creativity. From a tender age, I found joy in drawing and painting, gradually realizing that art was my true calling.

One of my biggest inspirations is music. I love to observe how the certain sounds make me feel, and I try to capture those feelings in my paintings. I also have a unique way of seeing

colours, and I often give them a different shape and definition than what most people would expect.

I believe that working experimentally helps me showcasing creativity and imagination in a unique way. One thing that sets art apart from other forms of expression is that there is no stupid or absurd thing in art. Everything is subjective, and what one person may see as meaningless, another may find profound

• • • • UNCONVENTIONAL

meaning in it. This is why art is such a powerful tool for self-expression. For instance, if I sense that I’m not enjoying myself or expressing my feelings while creating something, I will put an end to it.

Aside from painting, I also have a keen interest in fashion design. I would describe my style as innovative, sophisticated, and humorous.

In addition, I am greatly inspired by ‘anti-fashion’ which is a reaction to the commercialization of fashion. I agree rejecting the notion of ‘trendy’ clothing and instead embracing individuality and creativity. Similarly, I am inspired by the Japanese avant-garde movement which is characterized by its unconventional approach to clothing with unusual materials and unconventional shapes.

I hope to one day create my own clothing line using fabrics as medium for my art.

As a student, I am dedicated to my studies, but I always make time for my art. I believe that creativity is an essential part of life, and I am grateful for the opportunity to express myself through my drawings and paintings.

“There is a stigma that fashion is all about fitting inside beauty standards and looking pretty. However, I believe that fashion is much more than that and can be beautiful in its ugliness.”
Zeynep Lal Özhamurkar
Fashion design talent Zeynep Lal Özhamurkar

During the first few months of starting art, I worked hard on improving my skills. I discovered that I feel most at ease and passionate when using charcoal. I learned from my teachers and also taught myself how to create realistic drawings. At the same time, I developed my own techniques and methods for drawing.

Tijdens de eerste maanden van mijn kunstavontuur heb ik me gericht op het perfectioneren van mijn vaardigheden. Ik ontdekte dat ik me het meest op mijn gemak voel en veel passie heb voor houtskooltekeningen. Ik leerde van mijn leraren en leerde mezelf ook hoe ik realistische tekeningen kan maken. Tegelijkertijd bedacht ik mijn eigen technieken en methoden om te tekenen..

Drawing talent

• • • •
Zeynep Lal Özhamurkar

Deze tekening gaat over een vrouw die ontelbare uren heeft besteed aan onderzoek en het uitproberen van verschillende dingen om iemand te helpen die heel waardevol voor haar is. Die persoon is onvervangbaar in haar leven, dus ze doet alles wat ze kan - ze luistert naar haar problemen en probeert oplossingen aan te bieden. Maar hoezeer ze ook haar best doet, het lijkt alleen maar erger te worden. Ze begint zich uitgeput en gefrustreerd te voelen. Ze had zoveel tijd en energie geïnvesteerd in het helpen van die persoon, maar niets leek te werken.

This drawing is about a woman who dedicated countless hours to researching and trying various things to assist someone she deeply treasures. This person is incredibly important in her life, so she does everything she can – she listens to her problems and tries to find solutions. However, despite all her efforts, things only seem to be getting worse. She begins to feel very tired and frustrated. She had put in so much time and energy into helping this person, but nothing seemed to make a difference.

Drawing talent

• • • •
Zeynep Lal Özhamurkar

Music talent

Ibrahim Babayev

GEN Z TAR SPELER

Ibrahim Babayev is een van de meest veelbelovende Gen Z tar spelers, gevestigd in Azerbeidzjan. Hij is componist, en producent van elektronische muziek. Dit jaar zit hij in het laatste semester van het Master programma “Azerbaijan National Conservatoire’’ in Baku.

Ibrahim treedt actief op in Azerbeidzjan en toerde door Oezbekistan, Kazachstan, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. Hij werkte samen met zanger Pierre De Tregomain (Frankrijk) en kannelspeelster Kristi Mühling (Estland) en heeft verschillende eigen composities gecomponeerd en opgenomen.

Zijn interesse in elektronische muziek is op de één of andere manier aangewakkerd door zijn deelname aan “Gletschermusik”, een internationaal audiovisueel project onder leiding van de Duitse videokunstenaar Lillevan.

Sindsdien heeft de jonge muzikant besloten zijn professionele profiel uit te breiden met het componeren met laptop en studioproducties.

Zijn recente interesse in het samensmelten van het geluid van tar met samples en beats van

elektronische muziek heeft geleid tot het album getiteld “Yar”. Het bevat zeven originele composities geproduceerd en uitgevoerd door de auteur in een post-genre muziek. De muziek is een vloeiende samensmelting van folk met etnische, traditionele, mellow pop, trance, EDM, experimentele elektronische en andere genre markers.

Wat kan overkomen als stilistisch inconsistent, zelfs eclectisch, is echter een eerlijke poging om het genot en de fascinatie van een muziekgenre te delen. Een genre dat een opzettelijke mix-up van nostalgische, zelfs verouderde geluiden en akkoorden is met vrij ‘radicale’ interventies om de grenzen van de elektronische muziek op te zoeken.

Te volgen! We hebben immers nog niet alles van Ibrahim gehoord.

Ibrahim Babayev Varqa and Gulsha • irreversible

• • • • GEN Z TAR PLAYER

IIbrahim Babayev is one of the most promising Gen Z tar players, based in Azerbaijan. He is a composer and producer of electronic music. This year, he is in the final semester of the Master’s programme “Azerbaijan National Conservatoire’’ in Baku.

Music talent

Ibrahim Babayev

IIbrahim actively performs in Azerbaijan and toured Uzbekistan, Kazakhstan, Bahrain, the United Arab Emirates and Russia. He has collaborated with singer Pierre De Tregomain (France) and cane player Kristi Mühling (Estonia) and has composed and recorded several of his own compositions.

His interest in electronic music was somehow sparked by his participation in “Gletschermusik”, an international audiovisual project led by German video artist Lillevan. Since then, the young musician has decided to expand his professional profile to include laptop composing and studio productions. His recent interest in fusing the sound of tar with samples and beats of electronic music has led to the album titled

“Yar“. It contains seven original compositions produced and performed by the author in a post-genre music. The music is a fluid fusion of folk with ethnic, traditional, mellow pop, trance, EDM, experimental electronic and other genre markers.

However, what may come across as stylistically inconsistent, even eclectic, is an honest attempt to share the enjoyment and fascination of a musical genre. A genre that is an intentional mixup of nostalgic, even outdated sounds and chords with quite ‘radical’ interventions to push the boundaries of electronic music.

To follow! After all, we haven’t heard everything from Ibrahim yet.

Drawing talent

Hilde Van Assche

Hilde Van Assche studeerde kunsthumaniora en nadien graduaat Plastische Kunsten in Brussel in de jaren ‘80. In haar kinderjaren liet Hilde zich al opmerken daar ze anders tekende dan andere leeftijdsgenoten. Haar voorliefde voor het creatieve en specifiek tekenen is steeds gebleven. Zo ontwikkelde Hilde in de loop der jaren een heel herkenbare tekenstijl, naïef, fijn en puur, die getuigt van een fantasierijke geest en een aandoenlijke originaliteit. Haar tekeningen lenen zich wonderwel voor het illustreren van kinderboeken.

Drawing talent

Hilde Van Assche

• • • • Hilde Van Assche studied art high school and then graduated in plastic arts in Brussels in the 80s. In her childhood, Hilde was already noticed as she drew differently from her peers. Her preference for creative and specific drawing has always remained. Over the years Hilde has developed a very recognisable drawing style, naive, fine and pure, which bears witness to an imaginative spirit and an endearing originality. Her drawings lend themselves perfectly to illustrating children’s books.

Zangeres zkt muzikant

Vanessa is een prater, entertainer, verhalenverteller, schrijver, expressief en met het hart op de tong. Alles wat met woordkunst, drama en muziek te maken heeft, trekt haar aan. Vanessa, 38 jaar, mama van 2 prachtige dochters noemt zichzelf een muzikale laatbloeier. Ze zocht een muzikant en heeft die ook gevonden. Zelfs meer dan dat, ze vond haar “match made in heaven”!

PORTRAIT: Vanessa Almeida PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home Singer talent Vanessa Almeida

Als 3-jarig meisje startte ze met ballet en woord. Op haar 8ste verhuisde ze naar Portugal en speelde ze dwarsfluit en piccolo in een filharmonisch ensemble tot ze 14 was. Haar eerste gitaar kocht ze op 13 jaar en sindsdien hield ze ook een dagboek bij, waarin ze gedichten, liedjes en teksten schreef. Maar die verlieten nooit haar slaapkamer. Op 15 werd haar zangtalent al opgemerkt tijdens een onschuldig karaokeoptreden, maar ze deed daar verder niets mee. Op haar 18de deed ze auditie voor de kunsthumaniora en slaagde in de audities. Op 22-jarige leeftijd stichtte ze haar gezinnetje. In die periode was er weinig tijd voor muziek maar zo’n 7 jaar later besloot ze opnieuw om muziek te maken, zonder excuses, zonder verwachtingen, gewoon omdat het haar gelukkig maakte! Ze plaatste een advertentie op 2dehands: “Zangeres zoekt muzikant” en algauw werd ze leadzangeres van een 60’s coverband. Ze volgde haar eerste zanglessen en vandaar ging de bal aan het rollen! Twee jaar later werd ze leadzangeres van een partyband “The Bumblebees”, werd ze 3de in een Vlaams Brabantse zangwedstrijd en mocht ze deelnemen aan “The Voice van Vlaanderen” in team Natalia. In diezelfde periode kwam ze ook in contact met “Showproject”. Een fantastisch amateurgezelschap onder leiding van producer en regisseur,

Dirk Van De Catsyne. De ideale leerschool om de Vlaamse showbizz in te stappen, vindt Vanessa. Na een geslaagde auditie mocht ze immers als zangeres en entertainer deel uitmaken van 2 producties: “60 jaar Eurovision” en “The Sounds of Musicals 2”. Vanessa: “Die unieke ervaring, de coaching en het werk achter de schermen heeft me enorm gevoed als mens en gesterkt in mijn zelfvertrouwen en gewoon beter gemaakt als muzikant.”

Muziek was nu een onderdeel van haar leven en het maakte haar ongelooflijk gelukkig! Ze miste nog één ding, het creëren en schrijven van eigen liedjes. Eind 2019 ontmoette ze Carmen Man, oprichtster en pianiste van “Carmamuse”. Carmen zocht een nieuwe singer-songwriter. “It was a match made in heaven!” vertelt Vanessa. Tussen 2020 en nu schreef het gezelschap 7 nieuwe songs en brachten ze een multidisciplinaire voorstelling “The Right Skin” op verschillende locaties. Met “Carmamuse” werkt Vanessa nu aan een EP met Portugese nummers en een nieuwe voorstelling voor 2024. Naast haar rol als singer-songwriter bij “Carmamuse” werkt ze ook als entertainer en zangeres voor “Soul15 Costumes & Concepts”.

Vanessa een laatbloeier? Ik dacht het niet. Eerder “Just in time!”

Playlist

• The Right Skin

• Desert Flower

• Circles

Singer seeks musician

Vanessa is a talker, entertainer, storyteller, writer, expressive and with her heart on her sleeve.

Singer talent

Vanessa Almeida

Anything to do with word art, drama and music attracts her. Vanessa, 38, mum of 2 beautiful daughters calls herself a musical late bloomer. She was looking for a musician and found one. Even more than that, she found her “match made in heaven”!

• • • •

As a 3-year-old girl, she started with ballet and word. At 8, she moved to Portugal and played flute and piccolo in a philharmonic ensemble until she was 14. She bought her first guitar at 13 and since then she also kept a diary, writing poems, songs and lyrics. But these never left her bedroom. At 15, her singing talent was already noticed during an innocent karaoke performance, but she did nothing further with it. At 18, she auditioned for art college and passed the auditions. At 22, she founded her family. At that time, there was little time for music but about 7 years later, she decided to make music again, with no excuses, no expectations, just because it made her happy! She placed an ad on 2ndhand: “Singer seeks musician” and soon she became lead singer of a 60s cover band. She took her first singing lessons and from there the ball got rolling! Two years later, she became lead singer of a party band “The Bumblebees”, placed 3rd in a Flemish Brabant singing competition and got to participate in “The Voice of Flanders” in team Natalia. During the same period, she also came into contact with “Showproject”. A fantastic amateur company led by producer and director, Dirk Van De

Catsyne. The ideal school for entering Flemish showbiz, Vanessa thinks. After all, after a successful audition, she was allowed to be part of 2 productions as a singer and entertainer: “60 years of Eurovision” and “The Sounds of Musicals 2”. Vanessa: “That unique experience, the coaching and the work behind the scenes nurtured me tremendously as a person and strengthened my confidence and just made me better as a musician.“

Music was now a part of her life and it made her incredibly happy! She was still missing one thing, creating and writing her own songs. In late 2019, she met Carmen Man, founder and pianist of “Carmamuse”. Carmen was looking for a new singer-songwriter. “It was a match made in heaven!” says Vanessa. Between 2020 and now, the company wrote 7 new songs and performed a multidisciplinary show “The Right Skin” at different venues. With “Carmamuse”, Vanessa is now working on an EP of Portuguese songs and a new show for 2024. Besides her role as a singer-songwriter with “Carmamuse”, she also works as an entertainer and singer for “Soul15

Costumes & Concepts”

Vanessa a late bloomer? I didn’t think so. Rather “Just in time!”

Verslag van een Story Tailor

Mijn passie voor het maken van video’s komt voort uit mijn liefde voor reizen.

Ik studeerde computertechniek, werkte in de marketing-, voedings- en financiële sector. Niets heeft mij voorbestemd om een carrière in videografie te maken. De game changer was mijn eerste reis naar Indonesië, vlak voor het afronden van mijn studie. Het plantte het zaadje om meer van de wereld te willen zien, om elke keer terug te komen met een hoofd vol herinneringen.

Ik vertelde mijn verhalen en liet foto’s zien aan mijn vrienden en familie, maar iets drong niet door. Ik besefte dat de gevoelens die ik had gevoeld, het publiek niet bereikten. Video werd het antwoord. Een manier om mijn reizen te tonen, om mijn emoties en gevoelens over te brengen. Ik kocht mijn eerste actiecamera, toen een eerste camera, en nog een, en nog een... Nieuwe instrumenten om een geheugendoos te maken van elk van mijn reizen.

In 2021 nam ik ontslag, hunkerend naar een nieuw begin, richtte ik Story Tailor op - een videoproductiebedrijf. Ik kreeg de kans om te werken met prestigieuze klanten zoals Allianz, Steigenberger, Cohabs en The Barn.Het belangrijkste is dat ik van mijn nieuwe leven hou. Ik voel me gemotiveerd, ik geniet ervan om ‘s morgens wakker te worden en ik kijk uit naar elk nieuw project. Mijn uitdaging tot nu toe is persoonlijk: ik heb besloten om een documentaire te produceren over een Brussels uitgaanscollectiefstay tuned!

Als je geïnteresseerd bent in een samenwerking met mij, of je wilt gewoon meer weten over mijn verhaal, zou ik graag een praatje maken bij een koffie of een biertje!

Ik zal eindigen met iets een beetje cheesy, maar ik denk echt dat je moet geloven in je dromen, en dat jij degene bent die ze waar kan maken.

Videographer talent Pierre Destouches Videographer talent Pierre Destouches The story of one of my travels

Report of a Story Tailor

My passion for creating videos comes from my love of travelling.

I studied computer engineering, worked in the marketing, food, and finance industry. Nothing predestined me to make a career in videography. The game changer was my first trip to Indonesia, right before finishing my studies. It planted the seed of wanting to see more of the world, to come back home every time with a mind full of memories.

I told my stories and showed pictures to my friends and family, but something wasn’t getting through. I realized that the feelings I had felt, weren’t reaching the audience. Video became the answer. A way to show my travels, to get my emotions and feelings across.

I purchased my first action camera, then a first camera body, and another one, and another one... New tools to create a memory box of every single one of my trips.

beginning, I founded Story Tailor - a video production company. I was given the chance to work with prestigious clients such as Allianz, Steigenberger, Cohabs, and The Barn. Most importantly, I love my new life. I feel motivated, I enjoy waking up in the morning, and I look forward to any new project. My challenge to date is personal : I decided to produce a documentary about a Brussels nightlife collective - stay tuned!

If you are interested in working with me, or you just want to know more about my story, I would be happy to have a chat over coffee or a beer!

I’ll end with something a little bit cheesy, but I truly think that you should believe in your dreams, and that you are the one who can make them come true.

In 2021, I quit my job, craving a new

• •
• •
Photo talent Charlotte Nicole Victoria Bevroren liefde • • • • Frozen Love

Charlotte’s experiment

Charlotte is een Franse beeldende kunstenares, gevestigd in Nederland. Als autodidact werkt ze op het snijvlak van verschillende media, waaronder experimentele fotografie, grafiek, keramiek en schilderkunst.

Haar werk draait om de thema’s geheugen, identiteit en vrouwelijkheid, met name door een bevraging van het concept van archieven en individuele geschiedenis.

• • • • Charlotte is a French visual artist, based in the Netherlands. As self-taught artist, she works at the intersection of several mediums, including experimental photography, printmaking, ceramics and painting.

Her work revolves around the themes of memory, identity and femininity, notably through a questioning of the concept of archives and individual history.

Innerlijke Geografie • • • • Inner Geography

Kevin Lamy Stiers (Kiwi Liberdade Sagrada) was in november/december 2021 voor het eerst te gast in de pop-up expo URBAN JUNGLE op onze locatie te Mechelen waar hij zijn graffitikunstwerken tentoonstelde.

De Brusselse kunstenaar met Portugese roots kleurt stadsmuren over de hele wereld en dicht bij ons in Brussel, Vilvoorde en Mechelen. Hij brengt filosofische ideeën en verhalen door middel van kleurrijke graffiti met mystieke monsters. Sinds hij drie jaar oud was, droomde hij ervan om elk oppervlak met verf te verfraaien. De tuinmuren van de gallery djø blijven bij elk evenement op onze locatie te bewonderen.

Kevin Lamy Stiers (Kiwi Liberdade

Sagrada) was our guest for the first time in November/December 2021 at our location in Mechelen during the pop-up exhibition

URBAN JUNGLE, where he showcased his graffiti artworks.

The Brussels-based artist with Portuguese roots colours city walls all over the world and close to us in Brussels, Vilvoorde and Mechelen. He brings philosophical ideas and stories through colourful graffiti with mystical monsters. Since he was three years old, he has dreamed of decorating every surface with paint. The gallery’s walls can be admired at any event at our location.

KIWICERATOPS : 5x5 m (spray paint)

“Hoe ziet jouw innerlijke beest eruit?” Waar verbeelding geen grenzen kent, daar ligt mijn keuze. Begeleid door zijn spirituele gids — de libel, die tot wel 17 gedaanteveranderingen ondergaat; 16 in het water en de laatste in de lucht — belichaamt dit beest eeuwige gedaanteverwisseling. Misschien is dat wel wat het betekent om mens te zijn; wellicht zijn honderden metamorfoses nodig voordat we ons ware, ongeconditioneerde zelf bereiken. En dat is waar de Kiwiceratops om draait: de verschillende fases van transformatie. Tot nu toe zijn er al vijf wereldwijd geschilderd, en er zijn er nog veel meer gepland!

Graffiti talent

• • • • “What does your inner beast resemble?” In the realm of boundless imagination, this is my preference. Accompanied by its spiritual guide—the dragonfly, which undergoes up to 17 metamorphoses, 16 in water and the final in the sky—this creature embodies perpetual transformation. Perhaps this is the essence of being human; maybe countless metamorphoses are necessary before we unveil our authentic, unconditioned self. The Kiwiceratops embodies these phases of evolution. Currently, five exist worldwide, with more to come!

KIWI
• • •

AMOR FATI : 3x4m (spray paint)

“Love thy fate,” in het Latijn. Een onontkoombaar lot dat we allemaal delen, hoezeer we ook doen alsof het er niet is. In onze cultuur wordt de dood gevreesd en gezien als een duister voorteken van het einde. Maar misschien... is het slechts het begin van al het leven. Misschien is de dood een belofte van schoonheid en waarde in deze wereld. Misschien is de dood wel de reden waarom het de moeite waard is om het leven ten volle te leven. CARVOEIRO, PORTUGAL

KIWI
Graffiti talent

• “Love thy fate” in Latin. A shared, inescapable destiny, no matter how much we pretend it isn’t present. In our culture, death is feared, casting a dark shadow over the end. But perhaps... it’s merely the genesis of all life. Maybe death promises beauty and value in this world. Perhaps death is why life is worth embracing to the fullest.

• • •

Ô, IAMANJA : 1x1 m (acrylic on canvas)

Mijn eerbetoon aan Iamanja, de godin van het water. Oorspronkelijk uit Afrika afkomstig en via de trans-Atlantische slavenhandel naar Zuid-Amerika gebracht, waar haar verering voortduurt. Een Braziliaanse vriend stelde me voor aan Iamanja. Gemaakt voor een wedstrijd in Parijs met het thema “vrijheid”. Neptunus’ astrologische verband met dromen resoneert; zoals slaap, zakt het weg. In deze duik in onze onderbewuste zee komt de droom van vrijheid boven, bevrijd van materialisme. Met Neptunus’ drietand beheerst Iamanja dit schilderij met vierpuntsperspectief. Interessant genoeg heeft “Ô” fonetische betekenis — in het Frans verwijst het naar water en hoogten..

• • • • My tribute to Iamanja, the water goddess. Originating in Africa and carried through the transatlantic slave trade to South America, where her worship endures. A Brazilian friend introduced me to Iamanja. Created for a Paris contest themed “freedom.” Neptune’s astrological ties to dreams resonate; like slumber, it sinks. In this dive into our subconscious sea, freedom’s dream surfaces, un burdened by materialism. With Neptune’s trident, Iamanja commands this four-point perspective. Intriguingly, “Ô” holds phonetic significance — in French, denoting water and heights

ELAN VITAL, THE GUARDIANS OF LIGHT : 7x20 m (spray paint)

Mijn eerste kunstwerk na mijn masterthesis in politieke filosofie, waarin het samenspel van licht en noodzakelijke duisternis die kennis verhult, wordt belichaamd. Het symboliseert mijn wedergeboorte als kunstenaar, losbrekend van beperkingen. Met elke ademhaling vervolg ik deze artistieke reis naar mijn bestemming. Tot ziens, PARIJS!

KIWI
Graffiti talent

My first artwork post-master’s thesis in political philosophy, embodying the interplay of light and necessary darkness veiling knowledge. It symbolizes my rebirth as an artist, breaking free from constraints. With every breath, I pursue this artistic journey toward my destination. Au revoir PARIS!

• • • •

UKIYO : 5x10 m (spray paint) Het eerste kunstwerk van een reeks van vijf gemaakt in Parijs. Omhuld door het beeld van een dreigende demon die wacht om de wereld te verslinden, heb ik de sidderende angst geëtst op een zwarte achtergrond van smeulende sintels. Maar het leven heeft me goed geleerd: het is enkel door onze angsten recht in de ogen te kijken en ermee te confronteren dat we onze grenzen overstijgen — om herboren te worden als een machtige feniks! Begrijp, omarm, integreer en navigeer door de wereld — dat is de sleutel voorwaarts, beste vrienden!

KIWI
Graffiti talent

• •

• The inaugural artwork from a series of five crafted in Paris. Enveloped by the imagery of a brooding demon poised to engulf the world, I etched the shivering fear onto a black canvas of smoldering embers. Yet, life’s profound lessons have taught me this: by directly confronting our apprehensions and locking eyes with them, we transcend our confines, rebirthing like a majestic phoenix. Grasp, embrace, blend, and navigate through the world—this is the pivotal path ahead, dear friends!

WHITE GLADIS, THE MERMEDUSA:

4x5 m (spray paint)

Als een weergalmende herinnering wekt de genadeloze MERMEDUSA een diepe angst op bij degenen die ten onrechte denken dat ze superieur zijn. Meedogenloos wanneer haar grenzen worden overschreden, laat ze haar tegenstanders spijt hebben van hun val in hun eigen arrogantie. Ze is het aanstaande karma dat ons allemaal te wachten staat!

In Ovidius’ “Metamorphoses” weeft het trauma van Medusa door het verhaal. Misbruikt door Poseidon en gestraft door Athena, werd ze een zondebok in de Griekse mythologie. Ze belichaamt de duisternis die we vermijden tot het bewustzijn verhardt. De Orcinus orca, de toppredator van de oceaan, ontleent zijn naam aan Orcus, de Etruskische god van de onderwereld. Als een vertegenwoordiging van zowel schaduw als licht, onpeilbare diepten en ontembare aspecten van het goddelijk vrouwelijke, vertoont de orka een opvallende gelijkenis met Medusa!

• • • • As an echoing memory, the unrelenting MERMEDUSA instills a deep terror in those who mistakenly believe they are superior. Ruthless when her boundaries are crossed, she leaves her adversaries regretting their fall into their own arrogance. She is the impending karma that awaits us all! In Ovid’s “Metamorphoses,” the trauma of Medusa weaves through the narrative. Abused by Poseidon and punished by Athena, she became a scapegoat of Greek mythology. She embodies the darkness we avoid acknowledging until awareness solidifies. The Orcinus orca, the ocean’s apex predator, takes its name from Orcus, the Etruscan god of the underworld. As a representation of both shadow and light, unfathomable depths, and the indomitable aspects of the divine feminine, the orca bears a striking resemblance to Medusa!

KIWI
Graffiti talent

HEKATE : 3x4 m (spray paint)

In een donkere tunnel ergens in Oostenrijk kunnen reizigers magische wezens tegenkomen, zoals Hekate — de godin van hekserij. Laat deze mystieke kleuren je echter niet afschrikken! Ondanks haar verblijf in de onderwereld is Hekate een sjamanistisch wezen van licht, dat reizigers leidt op de kruispunten van het leven. Vaak afgebeeld met een fakkel en, in latere voorstellingen, met drie gezichten, wordt ze vergezeld door een slang en/of een hond.

• • • • In an Austrian tunnel, elusive enchantments await wanderers, including Hekate — goddess of witchcraft. Don’t be daunted by the mystic shades; Hekate, dwelling in the underworld, is a luminous shamanic guide at life’s crossroads. With a torch and, in later portrayals, three faces, she’s joined by a snake and/or dog.

KIWI
Graffiti talent

ŽIŽEK: 3x3 m (spray paint)

“Het Sublieme Object van Ideologie” (1989) diende als een hoeksteen in de opbouw van mijn masterdiploma. De impact ervan was diep tegengesteld aan dialectisch denken, omdat het de grenzen van mijn ego verbrijzelde en het in de afgrond van het echte wierp — een nagalmende ontkenning die doet denken aan een supermassief zwart gat, dat een gravitationele aantrekkingskracht uitoefent op het weefsel van het bestaan zelf. Het is binnenin deze vernietigende leegte dat het raadsel van ideologie een zwakke mogelijkheid tot begrip vindt. LJUBLJANA

• • • • “The Sublime Object of Ideology” (1989) served as a cornerstone in the construction of my master’s degree. Its impact was profoundly antithetical to dialectical thought, as it shattered the confines of my ego, casting it into the abyss of the real — an echoing negation reminiscent of a supermassive black hole, exerting a gravitational pull on the very fabric of existence. It is within this annihilating void that the enigma of ideology finds a faint possibility of comprehension.

LJUBLJANA

KIWI
Graffiti talent

“TALENTSCOUT DAYS”, expo met de talenten uit ons magazine

Aan het eind van elk jaar wordt het “talentscout magazine” op een gelimiteerde oplage gedrukt. Tijdens de “talentscout days” in december kan je niet alleen het gedrukte magazine bewonderen, maar ook de kunstwerken van de artistiekelingen, talenten, die er in de loop van het jaar in zijn gepresenteerd. Het zijn gewilde cadeaus onder de kerstboom: juwelen, tekeningen, exclusieve koffietasjes, reproducties op aluminium...

Frans Vogels’ schilderijen zullen de galeriemuren sieren. Hij is een voorbeeld van een succesvolle kunstenaar voor de jonge talenten, die een artistieke carrière ambiëren.

“TALENTSCOUT DAYS”, expo featuring the talents from our magazine

At the end of each year, the “talentscout magazine” is printed on a limited edition. During the “talentscout days” in December, you can admire not only the printed magazine, but also the artworks of the artists, talents, presented in it during the year. They are soughtafter gifts under the Christmas tree: jewellery, drawings, exclusive coffee cups, reproductions on aluminium....

Frans Vogels’ paintings will adorn the gallery walls. He is an example of a successful artist for the young talents, who aspire to an artistic career.

• • • •