talentscout

Page 1

GALLERY@HOME www.djeu.be/talentscout


GALLERY@HOME

www.djeu.be/talentscout

Cover illustration : KIWI Lay-out : Str8!, Kurt Thys Publication : djeu.be Webshop : www.djeu.be/product-page/forced-control

CONTRA INDICATIES

CONTRA-INDICATIONS

* Het bekijken van dit e-book kan ernstige gevolgen hebben: zachte tot vrij ernstige culturele prikkeling met verschijnselen als tachisme of pointillisme over het hele lichaam, magisch realistische artitis, flou artistique voor de ogen of in zwaardere gevallen trompe-l’oeil, abstracte trekjes in het rechter kunstbeen, impressionistische inspiratie-aanvallen en artistieke stemmingswisselingen met experimentele veranderingen in uw culturele kleur als gevolg. Zeker niet buiten het bereik van kinderen houden.

* Viewing this e-book can have serious consequences: mild to rather serious cultural stimulation with phenomena such as tachism or pointillism all over the body, magic realist artitis, flou artistique before the eyes or in more serious cases trompe-l’oeil, abstract traits in the right artificial leg, impressionist inspiration attacks and artistic mood swings resulting in experimental changes in your cultural colour. Definitely do not keep out of reach of children.


Het Franse woord voor God, fonetisch geschreven, is de naam van de kunstgalerie die alle initiatieven van haar stichter, Sigrid Nauwelaerts coördineert. Sigrid: “Ik geloof in de kracht van mensen en vind dat sommige mensen gewoon een duwtje in de rug nodig hebben om hun artistieke talenten goddelijk te maken. Als dat ‘zetje’ niet van god komt, neemt djø het graag over om talentvolle mensen te promoten.” Daarom organiseert djø evenementen en mini-tentoonstellingen die het talent van veelbelovende individuen naar nieuwe hoogten tilt. Kijk op onze evenementenpagina www. djeu.be/events om geen kans te missen.

••••• The French word for God, written phonetically, is the name of the art gallery that coordinates all initiatives of its founder, Sigrid Nauwelaerts. Sigrid : “I believe in the power of people and feel that some people just need a little push to make their artistic talents divine. If that ‘push’ does not come from god, djø gladly takes over to promote the talented people met.” Therefore, djø organises events and miniexhibitions that take the talent of promising individuals to new heights. Check our events page www.djeu.be/events to not miss an opportunity.•••••

Omdat djø niet de kans heeft om alle talent in een expo te tonen, kan je verschillende artiestiekelingen ook leren kennen via dit talent scout magazine. Het e-magazine zal maandelijks aangevuld worden met spraakmakende kunstenaars en hun prachtige creaties, zalige indrukken om je dag te kleuren. “Het magazine dat elke maand groeit is daarom waarschijnlijk het hipste impressieboek om door te bladeren.” Aan het eind van elk jaar wordt het magazine op een gelimiteerde oplage gedrukt. Tijdens de djø-talentscoutingsdagen in december kun je niet alleen het gedrukte magazine bewonderen, maar ook de kunstwerken die er in de loop van het jaar in zijn gepresenteerd. Het zijn gewilde cadeaus onder de kerstboom. Dus, stay tuned door je te registreren op de djø blog www.djeu.be/blog om alle updates te ontvangen. Ben je ook kunstenaar en wil je je creaties bekend maken onder kunstliefhebbers? Neem dan contact met ons op via message@ djeu.be en wij zorgen ervoor dat je kunstwerk of impressie wordt opgenomen in dit groeiende talentenjachtmagazine.

Because djø does not have the chance to cover all the talent met in a custom event, we also give you the opportunity to get to know artists worth following through this djø talent scout magazine. The e-magazine will be supplemented monthly with high-profile talent and their beautiful creations, blissful impressions to colour your day. “The magazine growing every month with new emerging talent is therefore probably the hippest impression magazine to browse.” At the end of each year, the magazine is printed on a limited edition. During the djø talent scout days in December, you can admire not only the printed book but also the artworks presented in it during the year. They are sought-after gifts under the Christmas tree. So, stay tuned by registering on the djø blog www.djeu.be/blog to receive all updates. Are you also an artist and do you want to make your creations known among art lovers? Then contact us via message@ djeu.be and we will make sure that your art work or impression is included in this growing talent scout magazine.djø location Op de volgende pagina’s laten we je graag kennismaken met onze locatie aan de hand van foto’s genomen tijdens de expo URBAN JUNGLE, winter 2021, met koffie, planten en graffiti en enkele mooie videoreportages. Klik op de linken voor verdere impressies. • • • • On the following pages we would like to introduce you to our location through pictures taken during the expo URBAN JUNGLE, winter 2021, with coffee, plants and graffiti and some nice video reports. Click on the links for further impressions.

Graffiti talent

KIWI

MODELS: Sigrid Nauwelaerts & David Deweerdt & KIWI LOCATION: djø gallery@home


Graffiti talent

KIWI


MODELS: Sigrid Nauwelaerts & David Deweerdt LOCATION: djø gallery@home


Graffiti talent

KIWI


MODELS: David Deweerdt & KIWI LOCATION: djø gallery@home


Kevin Lamy Stiers (Kiwi Liberdade Sagrada) was in november/december 2021 te gast in de pop-up expo URBAN JUNGLE op onze locatie te Mechelen waar hij zijn graffiti kunstwerken tentoonstelde. De Brusselse kunstenaar met Portugese roots kleurt stadsmuren over de hele wereld en dicht bij ons in Brussel, Vilvoorde en Mechelen. Hij brengt filosofische ideeën en verhalen door middel van kleurrijke graffiti met mystieke monsters. Sinds hij drie jaar oud was, droomde hij ervan om elk oppervlak met verf te verfraaien. De tuinmuren van de gallery djø blijven bij elk evenement op onze locatie te bewonderen.

• • • • Kevin Lamy Stiers (Kiwi Liberdade Sagrada) was a guest at the URBAN JUNGLE pop-up exhibition at our location in Mechelen in November/ December 2021, where he exhibited his graffiti artworks. The Brussels-based artist with Portuguese roots colours city walls all over the world and close to us in Brussels, Vilvoorde and Mechelen. He brings philosophical ideas and stories through colourful graffiti with mystical monsters. Since he was three years old, he has dreamed of decorating

Graffiti talent

KIWI


MODELS: David Deweerdt & KIWI LOCATION: djø gallery@home


Graffiti talent

KIWI


MODELS: David Deweerdt & KIWI LOCATION: djø gallery@home


Graffiti talent

KIWI


MODELS: KIWI & David Deweerdt LOCATION: djø gallery@home


Graffiti talent

KIWI


MODELS: KIWI & David Deweerdt LOCATION: djø gallery@home


Ter gelegenheid van de pop-up expo URBAN JUNGLE, winter 2021 met planten, koffie en graffiti, namen we volgend interview af van onze barista David, die de koffie voor zijn rekening nam. • • • • On the occasion of the pop-up expo URBAN JUNGLE, winter 2021 with plants, coffee and graffiti, we conducted the following interview with our barista David, who was responsible for the coffee.

Graffiti talent

KIWI


MODELS: KIWI & David Deweerdt LOCATION: djø gallery@home


Graffiti talent

KIWI


MODELS: Elise Huyghe & KIWI MAKE-UP: Francesca Feyaerts LOCATION: djø gallery@home


Graffiti talent

KIWI


MODEL: Kato Lammens MAKE-UP: Francesca Feyaerts LOCATION: djø gallery@home


Photographer talent

Mathieu Leye


MODEL: Kato Lammens MAKE-UP: Francesca Feyaerts LOCATION: djø gallery@home


Photographer talent

Mathieu Leye


MODEL: Elise Huyghe MAKE-UP: Francesca Feyaerts LOCATION: djø gallery@home


! EXPO Zeggen namen spinel, zoisiet, heliotroop, aventurijn, toermalijn, amethist, fluoriet, mosopaal, peridoot, en Ijslandse larsoniet je nog niets? Kom dan zeker naar de expo ICELAND in Mechelen met prachtige juweelcreaties van Danielle Goffa. De juwelen zijn immers geïnspireerd op de Ijslandse fauna en flora in zilver en goud met zwarte lavastenen en bovengenoemde groene edelstenen. •••• Don’t the names spinel, zoisite, heliotrope, fluorite, moss opal, peridote, and Icelandic larsonite mean anything to you? Then be sure to visit the ICELAND exhibition in Mechelen with Danielle Goffa’s beautiful jewellery creations. The jewellery is inspired by the Icelandic fauna and flora in silver and gold with black lava stones and the aforementioned green gemstones.

Jewel designer

Danielle Goffa


MODEL: Laura Avha PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


! EXPO De kleur groen komt trouwens in deze expo overal terug, het is een knipoog naar het Ijslandse Noorderlicht. Glaskunstenaar Sebastiaan Coppens vervaardigde ter gelegenheid van deze expo bijvoorbeeld unieke juweeldragers van versmolten groene flessen met ijskristallen. Het zijn gewilde decoratieve ornamenten voor de feesttafel. De creaties op deze foto dateren reeds van 2005. Nieuwe objecten zullen te zien zijn op de expo ‘Iceland’.

Glass artist GUEST IN

Sebastiaan Coppens


• • • • The colour green returns everywhere in this exhibition, it is a nod to the Icelandic Northern Lights. For the occasion of this exhibition, glass artist Sebastiaan Coppens, for example, made unique jewellery bearers from fused green bottles with ice crystals. They are sought-after decorative ornaments for the festive table. The creations in this photo date back to 2005. New objects will be shown at the ‘Iceland’ exhibition. EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


! EXPO Danielle Goffa inspireerde haar juweelontwerpen op foto’s van haar zus Jenke van de Ijslandse fauna en flora eveneens te bewonderen tijdens de expo ‘Iceland’. • • • • Danielle Goffa inspired her jewellery designs on photos taken by her sister Jenke of the Icelandic fauna and flora also on display at the ‘Iceland’ exhibition.

Photographer talent GUEST IN

Jenke Goffa


EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


! EXPO De befaamde paarden “Ijslanders” kent U wellicht. Met haar voorliefde voor dit paardenras zijn we bij de 4de artieste die deel uitmaakt van deze expo, keramiste Sigrid Nauwelaerts creëerde keramische paarden getooid met echte Ijslander paardenmanen. Sculpting talent GUEST IN

Sigrid Nauwelaerts


• • • • You probably know the famous horses “Icelanders”. With her love for this horse breed we have reached the 4th artist who is part of this exhibition, ceramist Sigrid Nauwelaerts created ceramic horses adorned with real Icelandic horse manes.

EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


! EXPO Kom dus zeker langs, deze expo is immers nog een belevenis op zich. Want al is het pas september, aangeraden is je sneeuwschoenen aan te trekken bij een bezoek aan de expo. De hele exporuimte zal immers bedekt zijn met een laag sneeuw. • • • • So be sure to come along, after all, this expo is an experience in itself. Even though it is only September, you are advised to put on your snowshoes when visiting the expo. The entire exhibition area will be covered in a layer of snow.

Jewel designer

Danielle Goffa


Oorringen, ring en hanger in zilver met groene peridoot en zwarte onyx. • • • • Earrings, ring and pendant in silver with green peridote and black onyx.

PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


Oorringen, ring en hanger in zilver met lavastenen. • • • • Earrings, ring and pendant in silver with lava stones.

Jewel designer

Danielle Goffa


Oorringen, ring en hanger in zilver met groene stenen: lizardiet, serpentijn, aventurijn. • • • • Earrings, ring and pendant in silver with green stones: lizardite, serpentine, aventurine.

PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


Hanger in zilver met dendrietenopaal. • • • • Pendant in silver with dendrite opal.

Jewel designer

Danielle Goffa


Oorringen en hanger in zilver met dendrietenopaal. Hanger aan kraalsnoer van bergkristal met toermalijninsluitsels. • • • • Earrings and pendant in silver with dendrite opal. Pendant on a crystal bead necklace with tourmaline inclusions.

PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


HOE DRAAG JE EEN GOFFA ? Onze modellen tonen het. Oorringen, ring en hanger in zilver met groene peridoot en zwarte onyx.


HOW TO WEAR A GOFFA ? Our models show you how. .• • • • Earrings, ring and pendant in silver with green peridote and black onyx.

MODEL: Jana Vanhopplinus PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00MODEL: Jana Vanhopplinus PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


Lavastenen zijn misschien niet waaraan je denkt bij een modieuze juwelenset. Deze ring, oorbellen en hangar in zilver krijgen er een hoog rock-’nrollgehalte door. Of is het omdat ons model Laura verrassend veel wegheeft van Amy Winehouse?


• • • • Lava rocks might not be what you think of when you think of a fashionable jewellery set. These silver ring, earrings and pendant have a high rock ‘n’ roll quality to them. Or is it because our model Laura looks surprisingly like Amy Winehouse?

MODEL: Laura Avha PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


Oorringen en hanger in zilver met dendrietenopaal. Hanger aan kraalsnoer van bergkristal met toermalijninsluitsels. • • • • Earrings and pendant in silver with dendrite opal. Pendant on a crystal bead necklace with tourmaline inclusions.


Oorringen en hanger in zilver met dendrietenopaal. • • • • Earrings and pendant in silver with dendrite opal.

MODEL: Jana Vanhopplinus PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00


Oorbellen in zilver en serpentijn. Ring in zilver met lizardiet en halssnoer met zilveren hanger bezet met groene serpentijn aan snoer van aventurijn. De verschillende groentinten matchen wonderwel en maken een onverwacht ensemble.


• • • • Earrings in silver and serpentine. Ring in silver with lizardite and necklace with silver pendant set with green serpentine on a cord of aventurine. The different shades of green match wonderfully and make an unexpected ensemble.

MODEL: Laura Avha PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home EXPO ICELAND: 10&11, 17&18,24&25 September 2022 from 14H00 till 18H00meet more talents enjoy more impressions


Singer talent

Yana Yakimova

Je moet een mondje Russisch spreken om het liedje te appreciëren, maar het verhaal achter deze opname is de moeite. Ik (Sigrid Nauwelaerts) ontmoette dit talent op zakenreis in Moskou. Ik werd er uitgenodigd op een karaokeavond en ontdekte zo het zangtalent van deze pittige dame. Ik besloot ze in België uit te nodigen en een professionele opname cadeau te doen. We maakten een afspraak met de Black Box studio in Mechelen en dit is het resultaat. Yana zingt er het liedje ‘Wind of change’ uit de musical van Mary Poppins. Ook al doet ze misschien niets meer met haar ongelooflijk talent, deze ontmoeting zal voor eeuwig in mijn geheugen gegrift staan. Love you Yana!

MODEL: Yana Yakimova PHOTO: Sigrid Nauwelaerts LOCATION: djø gallery@home


You need to speak some Russian to appreciate the song, but the story behind this recording is worthwhile. I (Sigrid Nauwelaerts) met this talent on business trip in Moscow. I was invited to a karaoke night and discovered the talent of this feisty lady. I decided to invite her to Belgium and offer her a professional recording. We made an appointment with the Black Box studio in Mechelen and this is the result. Yana sings a song called ‘Wind of change’ from the musical Mary Poppins. Even though she may not be doing anything with her incredible talent anymore, this encounter will be etched in my memory forever. Love you Yana!


Laura Avha is beeldend kunstenaar, met een masterdiploma in psychologie. Ze is altijd gefascineerd geweest door de geest en de processen van transformatie, expressie en verbinding die worden vergemakkelijkt door artistieke creatie. Ze werkt voornamelijk • • • • met fotografie, collage en schildeLaura Avha is a visual artist, with ren. a master degree in psychology. Fotografische onderwerpen die She has always been fascinated haar na aan het hart liggen zijn by spirit and the processes of mensen omringd door de pracht transformation, expression and van de natuur, de schoonheid van connection that are facilitated verlaten plekken en architectuur, by artistic creation. She mostly maar ook reizen en nomadische practices photography, collage and painting. ontmoetingen. Haar inspiratie voor collages is gericht op surrealistische composities, droomachtige psychedelische visioenen en odes aan vrouwelijke archetypes.

Photography subjects which are dear to her heart include humans surrounded by the magnificence of nature, the beauty of abandoned sites and architecture, as well as travel and nomadic encounters. Her inspiration for collages is focused on surrealistic compositions, dream-like psychedelic visions and odes to feminine archetypes.

Collage art talent

Laura AvhaCollage art talent

Laura Avha aCollage art talent

Laura AvhaSigrid maakt sculpturen die ze “Cuddly Ceramics” noemt, wat zoveel betekent als “aaibaar aardewerk”. De hoge aaibaarheidsfactor van Sigrid’s beelden is te danken aan de gekozen onderwerpen - voornamelijk dieren - maar ook de materialen die Sigrid gebruikt: verschillende kleisoorten vermengd met porselein, de patine-afwerking met bijenwas en het gebruik van schapenwol. Maar het blijft niet bij dieren, Sigrid creëert ook andere wezens.

• • • • Sigrid makes sculptures which she calls “Cuddly Ceramics”. The cuddly coefficient of Sigrid’s works is due to the choice of subjects - mainly animals - and also the materials she uses: various types of clay mixed with porcelain, finishes patinated with beeswax and the use of lam’s wool. But, there aren’t only animals, she creates also other creatures.


Sculpting talent

Sigrid Nauwelaerts


Foto van een Cuddly Ceramic bewerkt en gedrukt op aluminium en in een 3D frame ingekaderd. De kader kan aan de muur gehangen worden of op de boekenplank gezet worden. Het sculptuur dat op de foto prijkt is Isabeau.

• • • • Photo of a Cuddly Ceramic processed and printed on aluminium and framed in a 3D frame. The frame can be hung on the wall or placed on a book shelf. The sculpture in the photo is Isabeau.

Sculpting talent

Sigrid Nauwelaerts