Cuddly Ceramics by Sigrid Nauwelaerts

Page 1

De ‘Cuddly Ceramics’ maken deel uit van de permanente collectie in de djø gallery@home waar ze kunnen bewonderd worden op afspraak of tijdens lopende evenementen. Check onze kalender op www.djeu.be/events.

• • • • •

‘Cuddly Ceramics’ forms part of the permanent collection at the djø gallery@home where they can be admired by appointment or during ongoing events. Check our calendar www.djeu.be/events.

djø - Battelsesteenweg 309 - 2800 Mechelen - Belgium www.djeu.be - message@djeu.be

WIE IS SIGRID?

als kleuter: gefascineerd door dieren en kon reeds gevat beeldend weergeven met succes, daarvan getuigen de verschillende prijzen bij tekenwedstrijden...

als scholier: spelend in het bos, maakte ze zelf een paard van een omgevallen boom en leerde zichzelf paardrijden

als leerlinge: toonaangevend, modebewust en visionair voor artistieke trends

als studente: model, baanbrekend, artistiek en creatief

als dertiger: commercieel, emotioneel geraakt door puurheid en authenticiteit, stimulerend en vernieuwend - authenticiteit en vrijheid zijn haar hoogste waarden

als veertiger: ook beeldend kunstenaar

In volle overtuiging ooit journaliste te worden, behaalde Sigrid Nauwelaerts (°1969) haar licentie pers & communicatie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Alhoewel ze naast die journalistedroom van kindsbeen af een artistieke carrière ambieerde, koos ze steeds voor commerciële functies in de mode en daarna in de magazinewereld. Sinds 2001 vult ze commerciële, journalistieke en mediaopdrachten in via haar eigen creatief bureau, In 2006 startte ze naast haar communicatie-bureau de kunstgalerij HANGAR311 en daarna de djø gallery@home op waar ze, door het organiseren van expo’s, kunstenaars en hun werk in de kijker plaatst. Wat als een hobby begon groeide, na verloop van tijd en door overmatig enthousiasme, uit tot een heus kunstplatform.

Omdat de creatiedrang alleen maar pertinenter de kop opstak, besliste Sigrid in de zomervakantie 2011 voor het eerst een pak klei te kopen - om af te kicken van haar computerverslaving - en om verplicht alleen met de handen te werken. Op vakantie in Frankrijk maakte ze haar eerste keramische sculpturen waar ze zo’n plezier aan beleefde dat ze besliste zich in te schrijven aan de Academie voor Schone Kunsten te Mechelen om de avondleergangen keramiek te volgen.

Dit boek ‘Cuddly Ceramics’ wat zoveel betekent als ‘aaibaar aardewerk’ is haar art & mood book waarin de creaties van de eerste jaren zijn opgenomen.

Paardenliefhebber in de eerste plaats zal je een sublieme collectie Trojaanse paarden terugvinden naast andere keramische sculpturen.

De hoge aaibaarheidsfactor van haar beelden is te danken aan de gekozen onderwerpen, veelal dieren, maar ook door het gebruik van materialen als schapenwol en paardehaar. Maar het blijft niet bij dieren. Sigrid zegt zelf: “Ik ben geen animalier”, waarmee ze bedoelt dat ze niet per se alleen dieren wil boetseren en allerminst natuurgetrouw. Ze maakt ook andere creaturen, ja ook mensen, maar dan wel beestige mensen! Het leuke vindt ze zelf karakteristieke kenmerken uit te vergroten zoals in een cartoon: uitpuilende ogen, dikke lippen, overdreven puberale houdingen… waardoor de creaties een ludieke, humoristische uitstraling krijgen.

De ‘Cuddly Ceramics’ maken deel uit van de permanente collectie in de djø gallery@home, waar ze op afspraak kunnen bewonderd worden of tijdens lopende expo’s.

WHO IS SIGRID?

Small child : fascinated by animals, she could already brilliantly reproduce them, as witnessed by the many design competitions she won Schoolgirl : playing in the woods, she created a horse using a fallen tree and learned by herself how to ride a horse

Pupil : exerting influence, sensitive to fashion and a visionary in terms of artistic trends

Student : model, rebellious, artistic and creative

In her thirties : commercial, impressed by purity and authenticity, stimulating and innovative - authenticity and liberty are her principal values

In her forties : also sculptress

Absolutely convinced that she would one day become a journalist, Sigrid Nauwelaerts (born 1969) obtained her degree in press and communications at Vrije Universiteit Brussel. Although as a child she wanted to work in the art world as well as dreaming of being a journalist, she has always opted for a commercial role, first in fashion and then in the world of magazines. Since 2001 she has been undertaking work in the commercial, journalist and media domains through her own communications bureau. She launched the art gallery HANGAR311 in 2006, and later on the djø gallery@home where she puts artists in the spotlight by organising exhibitions. As time went on, what started as a hobby grew in size thanks to her overflowing enthusiasm to become a real artistic platform.

With her creative desires becoming ever stronger, during the summer of 2011 Sigrid decided to buy a block of clay –in order to break with her dependence on computers and now work only with her hands. On holiday in France, she created her first ceramic sculptures. She enjoyed this so much that she decided to register with the Academy of Fine Arts in Mechelen and take evening courses in ceramics.

This book ‘Cuddly Ceramics’ is her art & mood book, bringing together her early creations.

Horse lovers will first of all find a sublime collection of Trojan horses, along with other ceramic sculptures.

The ‘cuddle coefficient’ of her works is due to the choice of subjects – mainly animals – and also the materials she uses, like lamb’s wool and horse mane. But there aren’t only animals. Sigrid says so herself: “I am not an zoo-keeper” meaning she doesn’t want to only model animals at any cost and certainly not in a realistic manner. She also creates other creatures, including man and even man-animal! She particularly likes to enlarge typical characteristics like in a cartoon strip: bulging eyes, thick lips, exaggerated adolescent attitudes… which give her creations a playful, humorous power.

‘Cuddly Ceramics’ forms part of the permanent collection at the djø gallery where they can be admired by appointment or during ongoing events.

HUMANOID SCULPTURE STROLLING

Eerste beeldhouwwerk gemaakt in Frankrijk, zonder enig attribuut, alleen vingers en mes.

First sculpture made in France, without any attributes, only fingers and knife.

HUMANOID SCULPTURE PUBERTY

Tweede beeldhouwwerk gemaakt in Frankrijk. De puberteitshouding van de kinderen diende als inspiratie.

Second sculpture made in France, the children’s adolescent posture served as inspiration.

• • •
• • • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
abcdabcdabcdabcd

FAIRGROUND HORSE MARENGO

Marengo, naar het witte oorlogspaard van Napoleon.

• • • • • Marengo, after Napoleon’s white war horse.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
abcdabcdabcdabcd
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

HORSE HEAD RED RUM

Elk beeld is uniek ook al ziet het er niet zo uit! Door Photoshop compositie zijn we in staat om meerdere posities te tonen in één beeld.

Every sculpture is unique even if it doesn’t look this way! Through Photoshop composition we’re able to show multiple positions in one picture.

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE RED RUM

Dit Trojaans paard met roodbruine kleur werd genoemd naar Red Rum (1965 -1995) een Iers kampioen steeplechase.

This Trojan horse with reddish brown colour was named after Red Rum (1965 -1995) an Irish steeplechase champion.

• • • • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
abcdabcdabcdabcd

TROJAN

HORSE

AVALANCHE DE TROIE

Dit paard kreeg de naam Avalanche door zijn met sneeuwvlekken bedekte vacht, van Troje uiteraard omdat het een adelijk Trojaans paard is. • •

This horse was named Avalanche of Troy because of its snow-spotted coat. It is a noble Trojan horse.

• • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE FAMILY

Drie ongebakken versies van één van de eerste Trojaanse paarden op een rij.

• •

Three unfired versions of the first Trojan horses .

• • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

TROJAN HORSE RIGEL

Rigel - Een van de vier wagenpaarden genoemd naar een ster uit de film Ben-Hur.

Rigel - One of the four chariot horses named after a star from the movie Ben-Hur.

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

CARTOONLIKE ZWAZO & DOLL

Zowel de dieren als mensachtige sculpturen in de collectie ‘Cuddly Ceramics’ hebben iets knuffelachtigs.

De lichaamsverhoudingen zijn ver van realistisch. Karakteristieken zoals een kleurrijke snavel of grappig hoofd worden meestal extra uitvergroot.

Both the animal and humanoid sculptures in the ‘Cuddly Ceramics’ collection have something cuddly about them. The body proportions are far from realistic. Characteristics such as a colourful beak or funny head are usually magnified.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •
abcdabcdabcdabcd
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

VERY CUDDLY CUDDLY CERAMIC

Ja, de sculpturen zien er zo knuffelachtig uit dat

sommigen het niet kunnen

laten ze te gebruiken om hun barbies rijles te geven

wanneer ze op bezoek

komen. Maar neen, een

‘Cuddly Ceramic’ is geen speelgoed ‘My Little Pony’!

Yes, the sculptures look so cuddly that some people can’t resist using them to give their barbies riding lessons when they come to visit. But no, it is no ‘My Little Pony’ toy!

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE TOPPER

Dit Trojaans paard werd genoemd naar Hopalong Cassidy’s paard. De Arabische witte hengst met zwarte oren, werd bereden door de westerse cowboy-ster William Boyd toen hij speelde in de Hopalong Cassidyfilms en tv-series uit de jaren ’30. Boyd kocht Topper in 1937 voor de Hoppy-films. Topper is begraven in het Los Angeles Pet Memorial Park in Calabasas, Californië. Het park heet S.O.P.H.I.E. (Save Our Pets’ History in Eternity).

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

This Trojan horse was named after Hopalong Cassidy’s horse. The Arabian white stallion with black ears was ridden by western cowboy star William Boyd when he starred in the Hopalong Cassidy films and TV series of the 1930s. Boyd bought Topper in 1937 for the Hoppy films. Topper is buried in the Los Angeles Pet Memorial Park in Calabasas, California. The park is called S.O.P.H.I.E. (Save Our Pets’ History in Eternity).

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

HUMANOID SCULPTURE ROUNDHEAD

Deze sculpturen zijn eenvoudig technische uitprobeersels met kanten lapjes om textuur aan te brengen en verschillende soorten ijzerhaakjes (als oren), om te testen op welke temperatuur ze in de keramiekoven wegbranden. Heerlijk experimenteren. De ‘roundheads’ dienen nu als juweeldragers.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

These sculptures are simple technical experiments using lace patches to add texture and different types of iron hooks (as ears), to test at what temperature they burn away in the ceramic oven. It was a great experiment! The ‘roundheads’ now serve as jewelry displays.

• • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE VIRGIL

Dit paard kreeg de naam Virgil naar het toneelstuk van R.G. Austin, ‘Virgil and the Wooden Horse’ over het verhaal van Troje.

This horse was named Virgil after R.G. Austin’s play, ‘Virgil and the Wooden Horse’ about the story of Troy.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •

TROJAN HORSE FROU-FROU

Dit paard werd Frou-Frou genoemd naar het paard uit Leo Tolstoy’s roman ‘Anna Karenina’.

This horse was named Frou-Frou after the horse in Leo Tolstoy’s novel ‘Anna Karenina’.

• • • •
abcdabcdabcdabcd

ANIMAL SCULPTURE THIRSTY SHEEP

Een schaap met afneembare wollen vacht, gemaakt voor mijn schoonzus, zodat ze niet zou vergeten het schaap te drinken te geven. Het lijkt erop dat ik er nog een kip, gans en binnenkort ook een hond aan toe moet voegen.

A sheep with detachable wool fur made for my sister in law so she would remember to give the sheep to drink. It seems that I have to add a chicken, goose and soon a dog too.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • •

TROJAN HORSE SMOKY CREME

Dit paard werd genoemd naar zijn vachtkleur. Smoky cream paarden hebben een crèmekleurige vacht met een roze huid en blauwe of glazen ogen. Vaak hebben ze een zeer aantrekkelijke koffiekleurige tint.

• • •

This horse was named after its coat colour. Smoky cream horses have a cream-coloured coat with pink skin and blue or glass eyes. They often have a very attractive coffee-coloured tint.

• •
abcdabcdabcdabcd

BIRDLIKE SCULPTURE ZWAZO

Zwazos met draaiende koppen , het vrouwtje met bengelende vis.

• • • • •

Zwazos with rotating heads, the female with dangling fish.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
abcdabcdabcdabcd

MASK HOMMAGE TO MODIGLIANI

Geïnspireerd door de tekeningen van een van mijn favoriete kunstenaars

• • • • •

Inspired by the drawings of one of my favourite artists

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

TROJAN HORSE

ISABEAU

Dit paard werd ‘Isabeau’ gedoopt naar analogie van de vuilwitte Isabel-kleur bij het palominoras. Dit is een héél vuil vrouwelijk exemplaar met manen van vlas.

This horse was christened ‘Isabeau’ by analogy with the dirty white Isabel colour in the palominoras. This is a very dirty female specimen with mane of flax.

abcdabcdabcdabcd
• • • • •

TROJAN HORSE MASCOT

Een mascotte is een persoon, dier of voorwerp dat als symbool wordt gebruikt en waarvan men gelooft dat het geluk brengt: mijn mascotte is uiteraard een paard.

A mascot is a person, animal or object that is used as a symbol and is believed to bring good luck: my mascot is, of course, a horse.

• • • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

BIRDLIKE SCULPTURE ZWAZO / A FISH CALLED (W)ANDA

Met een knipoog naar de filmtitel: zie hier

‘a fish called Wanda’!

Mijn ‘tante Anda’ is er gek van: een Zwazo met vis. Speciaal voor haar toegevoegd aan de collectie. •

With a wink to the movie title: depicted

‘a fish called Wanda’!

My ‘aunt Anda’ is crazy about it: a Zwazo with fish. Added to the collection especially for her.

abcdabcdabcdabcd
• • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

HUMANOID SCULPTURES BOTTLENECKS

Het is veel leuker om een gepersonaliseerde fles te geven met een ‘flessenhals’ in porselein. Met drie heb je het begin van een echt kersttafereel

It’s much more pleasant to give a personalized bottle adding a ‘bottleneck’ in porcelain. With three you have the beginning of a real Christmas scene

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE BOXER

‘Boxer’ wordt beschreven als een hardwerkend, maar naïef en onwetend karrepaard in George Orwell’s roman ‘Animal Farm’ uit 1945. Hij wordt getoond als de toegewijde en loyale arbeider van de boerderij.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

‘Boxer’ is described as a hardworking, but naive and ignorant cart horse in George Orwell’s 1945 novel ‘Animal Farm’. He is shown as the farm’s dedicated and loyal labourer.

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

SCENE BUSJE KOMT ZO

Dit tafereel met de titel ‘Busje komt zo’, kreeg van medeleerlingen aan de Academie de titel ‘Poesje komt zo’!

De reputatie van DE LIJN kennende, zal het busje ooit wel komen, maar wellicht veel te laat. Het poesje echter... niet!

This scene, entitled ‘Bus will come soon’, was given the title ‘Pussy will come soon’ by fellow students at the Academy! Knowing the reputation of the bus company, the bus will come one day, but probably much too late. The kitten, however... not!

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •
abcdabcdabcdabcd

Dit Trojaans paard sierde de cover van het HANGAR311-Magazine editie 2014. Het was immers het Chinese ‘Jaar van het paard’ en dit thema werd ook de titel van de expo waarin jewel designer, Danielle Goffa, juweelontwerpen creëerde geïnspireerd op het paard - geëtaleerd te midden van een horde Trojaanse paarden.

This Trojan horse graced the cover of the HANGAR311-Magazine edition 2014. After all, it was the Chinese ‘Year of the Horse’ and this theme also became the title of the exhibition in which jewel designer, Danielle Goffa, created jewellery designs inspired by the horsedisplayed amidst a horde of Trojan horses.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE GULLIVER

Dit Trojaans paard werd genoemd naar een paard uit de filmtopper ‘The Horse Whisperer’ uit 1998 van en met Robert Redford.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

This Trojan horse was named after a horse in the 1998 film hit ‘The Horse Whisperer’ directed and starring Robert Redford.

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE DAS PFERD

Geen rocket science, naar analogie van ‘Das Auto’, maak kennis met ‘Das Pferd’. • • • • •

No rocket science, by analogy with ‘Das Auto’, please welcome ‘Das Pferd’.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

TROJAN HORSE AZUL

Dit grijsblauwe paard met Spaans bloed kreeg de naam ‘blauw’ in het Spaans.

• • • • • This grey-blue horse with Spanish blood was named ‘blue’ in Spanish.

abcdabcdabcdabcd

HUMANOID SCULPTURE LA BISE

Dit sculptuur kreeg de titel ‘De Kus’ of ‘La Bise’ en mocht de cover sieren van het BOUMARAMagazine van de Antwerpse hockeyclub.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

This sculpture was given the title ‘The Kiss’ or ‘La Bise’ and adorned the cover of BOUMARA, the magazine of the Antwerp hockey club.

• • •
• •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE LOUISE VUITTON

Dit paard kreeg een kanttekening die gelijkt op de print van mijn fancy handtas, vandaar ‘Louise Vuitton’.

This horse was given a lace pattern similar to the one on my fancy handbag, hence ‘Louise Vuitton’.

• • • • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

HUMANOID SCULPTURE HYPNOSE

abcdabcdabcdabcd
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
TROJAN HORSE DR. BROWN

FAIRGROUND HORSE SERPENTINE

Kermispaard zo blank als ‘white spirit’ of ‘serpentine’.

• • • • •

Fairground horse as blanc as ‘white spirit’ or ‘serpentine’.

abcdabcdabcdabcd

FAIRGROUND HORSE YANA

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
abcdabcdabcdabcd
TROJAN HORSE HEAD

DOGLIKE SCULPTURE SPANKY

Mijn oma had ooit een hond die ‘Spanky’ heette, gevolgd door een heleboel andere katten en honden... Deze zal ik me altijd herinneren.

My grandmother once had a dog named ‘Spanky’ followed by a whole bunch of other cats & dogs... This one I will always remember.

• • • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

BIRDLIKE SCULPTURE FONALD

Ja, dit is zeker een eend. • • • • •

Yes, this is definitely a duck.

abcdabcdabcdabcd

FAIRGROUND HORSES BLU & VALENTINE

Een kermispaard met appelblauwzeegroene manen van schapenwol en een vacht met kantprint in blauwe toetsen, ‘Blu’ gedoopt. Naast ‘Blu’ de merrie ‘Valentine’, met echte Lipizzanermanen en zwarte poten tot de knie alsof ze kousen draagt.

A fairground horse with a blue-green mane made of sheep’s wool and a lace-printed coat in blue touches, christened ‘Blu’. Next to ‘Blu’ is the mare ‘Valentine’, with a real Lipizzan mane and black legs up to the knee as if she were wearing stockings.

• • • • •
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

HUMANOID SCULPTURE BALANCE OF POWER

abcdabcdabcdabcd

BIRDLIKE SCULPTURE

ZWAZO

De vogels kregen nog geen individuele namen.

Alle suggesties zijn welkom!

• • • • •

The birds have not yet been given individual names. All suggestions are welcome !

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

FAIRGROUND HORSE VALENTINE

Kermispaard ‘Valentine’ is een elegante lipizzaner merrie met echt paardenhaar. Ze werd in de sneeuw gefotografeerd op 14 februari. Vandaar haar naam ‘Valentine’!

The fairground horse ‘Valentine’ is an elegant Lipizzan mare. She was photographed in the snow on February 14th, hence her name ‘Valentine’ !

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE BUCEPHALUS

Dit Trojaans paard, werd ‘Bucephalus’ gedoopt, naar het paard van Alexander de Grote. Het paard heeft een groot hoofd. Alexander noemde zijn paard waarschijnlijk Bucephalus naar zijn voor Thessalische paarden gebruikelijke brandmerk van een groot hoofd of rundskop.

This Trojan horse was named ‘Bucephalus’ after the horse of Alexander the Great. The horse has a large head. The name comes from the fact that Thessalian horses are known for their large heads.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE

GOLDSMITH MAID

Dit Trojaans paard werd genoemd naar ‘Goldsmith Maid’, een prominente wedstrijdmerrie in de jaren 1870 die de “Koningin van de dravers” werd genoemd. Ze had een carrière die 13 jaar duurde. Haar laatste race werd op 20-jarige leeftijd gewonnen tegen een veel jonger paard genaamd ‘Rarus’. Ze werd ingewijd in de ‘Harness Racing Hall of Fame’ in 1953.

This Trojan horse was named after ‘Goldsmith Maid,’ a prominent race mare in the 1870s who was called the “Queen of Trotters”. She had a career that lasted 13 years. Her last race was won at the age of 20 against a much younger horse called ‘Rarus’. She was inducted into the ‘Harness Racing Hall of Fame’ in 1953.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •
abcdabcdabcdabcd
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

HORSELIKE SCULPTURE ZEBRA

Bruin-beige zebra met manen van borstelhaar.

• • • • •

Brown-beige zebra with mane of bristles.

abcdabcdabcdabcd
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
MERRY-GO-ROUND
FAIRGROUND HORSES
abcdabcdabcdabcd
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

TROJAN HORSE COMANCHE

Een Trojaans paard hoeft niet per se van hout te zijn. Deze uit keramiek, kreeg de naam ‘Comanche’.

Comanche is misschien minder knuffelbaar dan de kermispaarden in de collectie ‘Cuddly Ceramics’ want hij kreeg geen manen van schapenwol. Maar, zijn draaibaar hoofd maakt dat je zijn blikveld constant kan veranderen.

Binnenkort wordt hij getooid met een klimtouw naar de buikholte... Het is immers een Trojaans paard!

A Trojan horse doesn’t necessarily have to be made of wood. This one made of clay, was given the name ‘Comanche’.

Comanche may not be as cuddly as the fairground horses in the ‘Cuddly Ceramics’ collection because he didn’t get a mane of sheep’s wool. But, his swivel head makes you change his field of vision all the time.

Soon he will be dressed with a climbing rope to the abdomen... After all, it’s a Trojan horse !

abcdabcdabcdabcd
• • • • •

HUMANOID SCULPTURE MASK

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

BIRDLIKE SCULPTURE ARCHIMEDES

abcdabcdabcdabcd

HUMANOID SCULPTURE BRIGHTHEADS

Voor fans van planten en mooie rekwisieten om het huis op te smukken, zijn er bij djø een collectie exclusieve knappe koppen te bemachtigen. Initieel bedoeld als originele potten voor de keukenkruiden, kunnen ze ook perfect zonder planteninzet het interieur sieren. De exemplaren zijn met de hand vervaardigd, unieke stukken uit porselein of keramiek en in diverse kleuren. In de collectie o.a.: Rose(marijn), Bie(slook), ook Peter(selie), O’Dille en An(anas)

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

For fans of plants and beautiful props to embellish the house, we have a family of exclusive brightheads at djø. Initially intended as original cachepots for kitchen herbs and plants they can also decorate the interior perfectly without the use of plants.

The specimens are handmade, unique pieces in porcelain or ceramic and in various colours. Meet among others, Rose (mary). Other brightheads like Vera (Olea Vera), Basil (basilicum) to be seen in the gallery@home.

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

FAIRGROUND HORSES VALENTINE & LIPICA ON TV

Deze twee sierden de vitrines van een oud pand in de Mechelse binnenstad in Coronatijd. Wandelaars konden het verhaal van de ‘Cuddly Ceramics’ beluisteren door het scannen van de geafficheerde QR-code bij de sculpturen.

En ja, je zag al meerdere foto’s van de merrie ‘Valentine’ in dit boek. Zo gaat dat met beroemdheden.

These two adorned the display windows of an old building in the centre of Mechelen in Corona time. Walkers could listen to the story of the ‘Cuddly Ceramics’ by scanning the posted QR code at the sculptures.

And yes, you already saw several pictures of the mare ‘Valentine’ in this book. That’s how it goes with celebrities.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
TV REPORT NEWSPAPER REPORT
• • • •
abcdabcdabcdabcd

SCENE ZALIG PASEN

HAPPY EASTER

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •

HUMANOID SCULPTURE POSED

abcdabcdabcdabcd

FAIRGROUND HORSE EL CABALLO DEL CEPILLO

Dit Spaans ros kreeg de naam ‘El caballo del cepillo’, vrij vertaald ‘borstelpaard’.

Het paard kreeg geen weelderige haardos, maar wel de afgeleefde haren van de straatborstel.

Wie nog afgeleefde borstels heeft, mag ze gerust binnenbrengen. Ik test immers graag een aantal nieuwe kapsels uit!

A Spanish steed was given the name ‘El caballo del cepillo’, freely translated as ‘brush horse’.

The horse wasn’t given a luxuriant haircut, but the worn out hairs of the street brush. Those who still have worn out brushes may bring them in. After all, I like to test out some new hairstyles !

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • •

BIRDLIKE SCULPTURE CHICKS

abcdabcdabcdabcd

BIRDLIKE SCULPTURE ZWAZO / ROEPIE ROEPIE / POLIFINARIO

Een nieuwe (vreemde) vogel in de collectie. Is het een toekan, dodo of...? Iets in die aard, ja. De vogels hebben de verzamelnaam ‘zwazo’ gekregen, ook al roepen ze - afhankelijk van hun pluimage - verschillende kreten. Je kan op afspraak naar de vogels komen luisteren.

A new (strange) bird in the collection. Is it a toucan, dodo or...? Something like that, yes. The birds have been given the collective name ‘zwazo’, even though they call out different cries, depending on their plumage. You can come and listen to the birds by appointment.

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
• • • • •

FAIRGROUND HORSE NOUGAT

Kermispaard in nougatkleuren. •

Horse in nougat colours

• •
abcdabcdabcdabcd

FAIRGROUND HORSE PELIRROJO

Door zijn vurig karakter en rode manen, kreeg dit kermispaard de naam ‘Pelirrojo’ (Red Head). Hij werd getooid met een assorti handgemaakt lederen zadel.

Deze ‘Red Head’ krijgt er binnenkort nog een blauwe en groene zus en broer bij. Kwestie van een kleurrijke paardenmolen op te zetten.

Hasta pronto!

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

Because of his fiery character and red mane, this fairground horse was named ‘Pelirrojo’ (Red Head). He was adorned with a matching handmade leather saddle.

This ‘Red Head’ will soon be joined by a blue and green sister and brother. Matter of setting up a colourful merry-go-round.

Hasta pronto !

• • • •
abcdabcdabcdabcd
WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

TROJAN HORSE PARIS

Trojaans paard genoemd naar de Trojaanse koningszoon Paris.

Trojan horse named after the Trojan king’s son Paris.

abcdabcdabcdabcd
• • • • •

HUMANOIDE SCULPTURE STRIKE A POSE

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

TROJAN HORSE SEABISCUIT

Seabiscuit was een kampioen volbloed renpaard in de Verenigde Staten dat het meest geld winnende renpaard werd tot in de jaren 1940. Hij werd uitgeroepen tot Amerikaans Paard van het Jaar in 1938.

Seabiscuit was a champion thoroughbred racehorse in the United States who became the top money-winning racehorse up to the 1940s. He was voted American Horse of the Year for 1938.

• • • • •
abcdabcdabcdabcd

TROJAN HORSE JEANNE D’ARC

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS
abcdabcdabcdabcd

BIRDLIKE SCULPTURE ZWAZO

WWW.DJEU.BE/CUDDLYCERAMICS

FAIRGROUND HORSE ADIOS BUTLER

Kermispaard genoemd naar een bekend Amerikaans wedstrijdpaard dat gewond raakte aan zijn linker knie en uiteindelijk zijn been verloor.

Fairground horse named after a famous American racehorse that injured his left knee and eventually lost his leg.

abcdabcdabcdabcd
• • • • •

Dit boek groeit elke maand met nieuwe sculpturen, dus stay tuned!

• • • • • This book grows every month with new sculptures, so stay tuned!