Djapo jaarverslag 2014

Page 1

Anders kijken naar en denken over de wereld, anders kijken naar en denken over Djapo

Jaarverslag 2014


The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.

Een ander Djapo

Socrates

Inhoudstafel p.1 p.2 p.5 p.6 p.6 p.7 p.8 p.10 p.12 p.12 p.14 p.15 p.16 p.18

Een ander Djapo, woordje van de directie Gloob… en Teo Systeemdenken Workshops en koffers Wereldlesidee Procesbegeleiding / Traject Gemeentelijke samenwerking Lerarenopleiding Partners 11.11.11: Billy en Bonnie Vlaamse overheid: De Kast van Siwa Vlaamse overheid: Art Eco Nog enkele algemene cijfers Contactgegevens

Je blik verruimen en de wereld binnenhalen. Onderbouwde keuzes en kritische bedenkingen maken, verrassende verbanden leggen, ongewone standpunten innemen, spitsvondige vragen stellen, originele antwoorden bedenken, bewuste oplossingen creëren, … Dingen die we belangrijk vinden in het onderwijs. Die dingen hebben we in 2014 ook met Djapo gedaan. Wie is Djapo eigenlijk en wat willen we in scholen, gemeenten en in de lerarenopleiding teweeg brengen? Hoe willen wij zelf bijdragen tot een solidaire, duurzame samenleving? Wat betekent dat voor ons als organisatie, voor ons aanbod en voor onze werking? Het zijn dingen waarover we zelf het voorbije jaar gereflecteerd hebben. En actie ondernomen.

Het was een intens, confronterend, maar boeiend en toekomstgericht proces. Met als doel: een verdere verhoging van de kwaliteit van onze werking en ons aanbod, meer en beter voorbereide mensen in de hele organisatie, een nieuwe structuur en een nieuw organigram. En kijk; we staan er. In een vernieuwde, flexibele organisatie met een enthousiast team, met een onderbouwd en blijvend kwaliteitsvol en vernieuwend aanbod, met een duidelijk logo en overzichtelijke website. In dit jaarverslag lees je al de eerste resultaten van dat nieuwe werken. Veel leesplezier.

Leen Broekaert, directeur

1


Gloob... en Teo Gloob, onze wereldreiziger trok in 2014 nog regelmatig rond met zijn Gloobfanfare, kwam in de kleuterklas met het pakket Doe de Gloob en bleef zijn theatervoorstellingen spelen. Op die manier brengt Gloob een boeiend mondiaal en duurzaam avontuur in de kleuterklas en daagt hij kinderen in de lagere school uit om de link te leggen tussen onze levenswijze en de levensomstandigheden van mensen in de hele wereld. Maar Gloob kreeg er in 2014 ook een vriend bij: Teo, de tijgerspin. De twee vind je terug in prentenboeken en workshops.

4 nascholingen Gloob,

58 leerkrachten

15 pakketten Doe De Gloob,

14 nascholingen rond een vaardigheid,

60 leerkrachten

108 leerkrachten

bereikt

18 pakketten

19 poppen-

theatervoorstellingen,

28 leerkrachten 2

bereikt

Gloobfanfare,

170 leerkrachten bereikt

161 prentenen leesboeken (*) voor 238 bereikte leerkrachten

(*) in dit cijfer zitten ook de leesboeken Helki en De Kuil voor de tweede en derde graad.

3


Anders kijken naar en denken over de wereld Kinderen anders laten denken over en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven, zodat ze keuzes kunnen maken in functie van een duurzame samenleving. Dat is onze focus. Met duurzame thema’s zoals klimaat, fair trade en water en een bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidrelatie. Het anders denken en kijken willen we realiseren door vaardigheden als systeemdenken, creatief denken en filosoferen een centrale plaats in ons aanbod te geven. In 2014 lag de focus op systeemdenken.

4

SYSTEEMDENKEN Hoe is het als je maar een deel van iets ziet? Kan je dingen beter begrijpen als je het geheel ziet? Zijn er verbanden tussen dingen waar je op het eerste gezicht geen verband tussen ziet? En hoe beïnvloeden die elkaar? Systeemdenken laat kinderen anders naar de dingen kijken. Ze gaan op zoek naar samenhang, visualiseren de onderlinge verbanden en creëren zelf nieuwe inzichten op basis van losse eindjes informatie. Kinderen zijn erg betrokken bij het leerproces omdat ze zelf de informatie structureren tot beteke-

nisvolle gehelen. Djapo werkte in 2014 een Methode Systeemdenken uit voor het basisonderwijs, een boek met een deel theorie rond systeemdenken maar ook met uitgewerkte lessen en werkvormen.

54 methodeboeken 295

leerkrachten bereikt

5


Workshops en Koffers

149 workshops voor

210 leerkrachten 90

koffers voor

Djapo legt de focus op het werken met leerkrachten en scholen. Daar willen we leerkrachten iets teweeg brengen, versterken, integreren en niet gewoon even in de klas komen en weer verdwijnen. Daarom namen we eind 2014 afscheid van onze ontleenkoffers en maakten onze bestaande workshops de overgang naar nieuwe workshops waarin de vaardigheden centraal staan.

287

Wereldlesidee

Steeds meer leerkrachten vinden hun weg naar Wereldlesidee, een deel van de website waar leerkrachten lager onderwijs gratis lessen rond actuele thema’s en wereldoriëntatie kunnen vinden. In 2014 maakten we lessen rond: migratie, vergrijzing, brown-out, het conflict tussen Rusland en Oekraïne en het verband met Belgische peren.

6

Procesbegeleiding / Traject 425 Scholen die kinderen willen ondersteunen bij het uitbouwen van een mondiale en duurzame samenleving, die werk willen maken van een duurzame school waarin mensen zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar, kunnen bij Djapo terecht voor een langer traject. Tijdens zo’n begeleiding nemen we scholen mee in een procesbegeleiding van pril idee tot uiteindelijke uitvoering. Samen bekijken we welke stappen er al gezet zijn en hoe de school van mondiaal en duurzaam leren een centraal thema kan maken.

leerkrachten in 41 scholen

3376 lessen gedownload

7


Gemeentelijke Samenwerking

Steden en gemeenten geven actief invulling aan een duurzame samenleving. Met klimaatbeleid, het onderhouden van een stedenband, als Fairtradegemeente en op tal van andere manieren.

Djapo ondersteunt lokale besturen om kleuter- en lagere scholen nauw te betrekken bij duurzaam beleid. Met een kant-en-klaar educatief aanbod voor leerkrachten, met maatwerk om een thema of project maximaal in te bedden binnen de lokale gemeenschap, met het ondersteunen van adviesraden en lokale initiatieven gemeenten, voor ontwikkelingssamenwerking.

50

In de praktijk:

58

ambtenaren

Mechelen: coaching in het opzetten van een Kinderrechtendag Merelbeke: mondiaal project rond Benin Roeselare: traject rond water voor alle basisscholen Hoogstraten: kinderparticipatie bij klimaatactieplan Genk: poëzieproject: een combinatie van poëzie en filosoferen Evergem: concept ART ECO vertaald naar de stedenband met Ecuador Nog meer voorbeelden lees je op onze website.

8

9


Lerarenopleiding 945 studenten volgden een nascholing van Djapo: rond systeemdenken, rond het werken met de wereldkaart of rond een duurzaamheidsthema. Dat gebeurde op de verschillende campussen van deze hogescholen: Artevelde, Odisee, Hogeschool Gent, Thomas More Mechelen - Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, PXL Limburg, UC Leuven / Limburg, Erasmus Hogeschool, Katholieke Hogeschool Vives, Hogeschool West Vlaanderen Howest. Ook docenten kregen ondersteuning: 22 werden begeleid door Djapo.

37

nascholingen voor 945 studenten

Waarop zit je te wachten? De toekomst komt er wel aan. Je kunt er zelfs nog vanalles van maken. Loesje

22 docenten

van de lerarenopleiding kregen begeleiding van Djapo 10

11


Djapo in samenwerking met…

440

lespakketten,

Naast het aanbod voor het basisonderwijs, de lerarenopleiding en lokale overheden, waarvoor Djapo als NGO erkend is door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, is er ook materiaal ontwikkeld in samenwerking met of in opdracht van andere partners: organisaties, overheden en collega’s die samen met ons de wereld op punt zetten.

1414 leerkrachten bereikt

Billy en Bonnie, een lespakket tegen voedselverspilling, i.s.m. 11.11.11 Billy en Bonnie zijn twee verliefde bananen die ervan dromen om samen opgesmuld te worden. Maar dat avontuur verloopt anders dan zij gedacht hadden. Djapo ontwikkelde een prentenboek en een educatief pakket in het kader van de campagne van 11.11.11 tegen voedselverspilling. Want wereldwijd wordt er ontzettend veel voedsel verspild, terwijl er mensen honger lijden. Het educatief pakket, voor alle graden van het lager onderwijs, laat kinderen benoemen waarom voedselverspilling eigenlijk zo erg is. Ze bedenken ideeën om dit aan te pakken en ondernemen actie.

12

34

workshops 11.11.11

40

gemeenten stapten mee in het 11.11.11 project

15

nascholingen 11.11.11 voor

122

leerkrachten

54 methodeboeken (295 leerkrachten bereikt)

13


De kast van Siwa, aan de slag met een Werelddag, met steun van de Vlaamse overheid Wereldwaterdag, Kinderrechtendag, Dag van de Fairtrade, … Werelddagen zijn een ideaal moment om je leerlingen te betrekken bij duurzame ontwikkeling. Djapo organiseert ateliers om hierrond te werken in je klas. Leerkrachten ontdekken een reeks ideeën en werkvormen die inspireren om internationale werelddagen in de klas te brengen.

23

werkateliers ‘Aan de slag met een werelddag’

351

leerkrachten bereikt

Art Eco, met steun van de Vlaamse overheid

14

Art Eco is een project waarin 10 Vlaamse scholen, 10 scholen uit het Zuiden en 10 kunstenaars de uitdaging aangingen om zich te verdiepen in een andere cultuur, stil te staan bij duurzaamheid en muzische vorming. Zij ontdekten zichzelf als creatieveling en ondernemer, met duurzaamheid als leidraad. In samenwerking met de Veerman en VVOB.

10 scholen 118 leerkrachten 63 coachings

15


Algemene cijfers % leerkrachten per doelgroep

% leerkrachten per provincie

16

Aantal leerkrachten bereikt aantal leerkrachten per provincie

procentueel aandeel

Antwerpen

2534

46,17%

Brussel

66

1,20%

Limburg

797

14,52%

24,96%

Oost-Vlaanderen

976

17,78%

Buitengewoon Secundair Onderwijs 2

West-Vlaanderen

407

7,42%

0,04%

Vlaams-Brabant

708

12,90%

Secundair Onderwijs 66

1,20%

totaal

100%

totaal

5488

100%

Aantal leerkrachten per doelgroep

bereikt aantal leerkrachten

procentueel

Buitengewoon Basisonderwijs

93

1,69%

Kleuteronderwijs

705

12,85%

Lager Onderwijs

3252

59,26%

Basis Onderwijs

1370

5488

17


35

medewerkers

Organogram Djapo

Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/djapowereldonderwijs

Youtube:

www.youtube.com/user/djapovzw

LinkedIN:

www.linkedin.com/company/djapo-vzw

Pinterest:

www.pinterest.com/djapovzw/

Twitter:

https://twitter.com/DjapoVzw

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

www.djapo.be

Djapo vzw

Ortolanenstraat 6 • 3010 Kessel-Lo 016 29 21 27 • info@djapo.be

www.djapo.be

19