Djapo jaarverslag 2017

Page 1

Anders kijken, denken en doen voor een duurzame wereld

Hoe een haas een koe vangt.

PU DJAPO’S MAGAZINE VOOR JUFFEN EN MEESTERS

#2 MAART 2017

Kinderen keuzes laten maken voor een duurzamere wereld. JAARVERSLAG 2017

KNIP JE GLOOB EN TEO PICTO’S • RECEPT VOOR EEN WORMENBAK • VRAGEN VOOR HILDE CREVITS • CATWA IN DE KRINGWINKEL • SYSTEEMDENKEN IN KAMEROE


INHOUDSTAFEL 1

Voorwoord

2

Filosoferen

4

Gloob & Teo

6

Workshops, nascholing en coaching

8

Wereldlesidee

9

Hoe een haas een koe vangt

10

Lerarenopleiding

12

Gemeentelijke samenwerking

14

Algemene cijfers

16

Jaarrekening

18

Djapo laat van zich horen

18

• Reflectiedag

19

• Beurzen en evenementen

20

• Externe vertegenwoordiging

21

• Partners en samenwerkingen

22

Contactgegevens


VOORWOORD

“Weet jij hoe een haas een koe vangt?� Dit was de vraag en rode draad die ons in 2017 bezighield en die de basis vormde voor onze vernieuwde praktijkvisie. Het is ook de titel van onze publicatie, een raamwerk voor iedereen die rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling aan de slag wil en dat ook inspiratie kan bieden voor andere educaties. Want hoe kan je op een onverwachte manier tot oplossingen komen? Daar gaat het om! Djapo wil kinderen en jongeren leren nadenken, verwonderen, vragen stellen, kritisch kijken en onderzoeken zodat ze bewuste keuzes kunnen maken en eventueel ook actie ondernemen voor een duurzamere wereld. Dat doen we niet alleen. Samen met (toekomstige) leerkrachten en directies, met ambtenaren, met onderwijsbeleidsmakers, met partners uit Noord en Zuid willen we de wereld op punt zetten.

een moment om te kijken naar het parcours dat we hebben afgelegd, de nieuwe wegen die we zijn ingeslagen, de ervaring en expertise die we sinds 1968 hebben opgebouwd en die ervoor zorgen dat we vandaag mee de toon zetten op vlak van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Onze wereld staat niet stil en blijft vol uitdagingen. Voor kinderen, voor ons. We zijn nooit te oud om te leren en als nieuwe directeur leer ik graag mee. Veel leesplezier!

Belinda Wijckmans, directeur

En natuurlijk met kinderen. Want dat is onze missie: kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld: keuzes voor onze planeet maar evenzeer voor alle kinderen vandaag en in de toekomst. In dit jaarverslag lees je waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. In 2018 blaast Djapo 50 kaarsjes uit. Een mijlpaal, maar ook

Belinda Wijckmans volgde in 2017 Leen Broekaert op als directeur van Djapo.

1


Filosoferen

40

Methodes Filosoferen voor

88 leerkrachten 12

luisterverhalen ‘In de ban van suiker’

33

voor leerkrachten

Djapo combineert duurzaamheidsthema’s zoals water, fair trade en klimaat met denkvaardigheden. Na systeemdenken en creatief denken lag in 2017 de focus op filosoferen. De Methode Filosoferen biedt leerkrachten denkinstrumenten om zich voor te bereiden op het filosoferen of om beter te leren filosoferen. De overkoepelende doelstelling van filosoferen: kinderen onderzoeken concepten en waarden. 04

oudste KLEUTERS

argumenten geven

DEELnEMEn DEELnEMEn aan EEn aan EEn FiLoSoFiSCH gESprEk gESprEk StanDpuntEn niEuWE En WaarDEn DEnkpiStES VErkEnnEn VErkEnnEn

Lief liever liefst BEginSituatiE De kinderen kennen het verhaal (h)eerlijke bananentaart. DoELEn Kinderen verkennen waarden zoals lief zijn, anderen helpen, dapperheid en eerlijkheid. Kinderen onderzoeken het concept ‘dapperheid’. Voor jE BEgint Kopieer volgende prenten uit (h)eerlijke bananentaart een aantal keren.

LESSEn

Prent waarop señor Paco de anderen helpt. Prent waarop señor Paco het geld deelt met de anderen.

Kies groepjes van prenten waarop waarden staan uitgebeeld en die je wil vergelijken. Bouw een podium met 3 dozen. Plaats op elke trap van het podium een beker of trofee. Zet het podium zichtbaar in de klas. MatEriaaL • 3 kartonnen dozen van verschillende hoogte • 3 bekers • Personages of situaties: aantal keren gekopieerd en eventueel gelamineerd gouDEErLijk Stap 1 Verken het podium. - Wat zie je? - Heb je dit al eens ergens gezien? - Wie stond ooit al eens op een podium? - Wat betekenen de plaatsen?

Stap 2 Toon de eerste prent waarop señor Paco de mieren helpt. - Vind je dat señor Paco lief is? - Wat doet señor Paco dat je lief vindt? - Voor wie is hij lief? - Is hij heel lief, of maar een beetje lief? Als je hem heel lief vindt, mag hij op het hoogste podium. De kinderen geven hem samen een plaatsje op het podium en plakken de prent op de doos. Toon nu de tweede prent waarop señor Paco geld deelt. - Vind je dit lief? - Wat doet hij dat je lief vindt? - Voor wie is hij lief? - Vind je dat hij de hoogste plaats verdient? Waarom vind je dat? - Wanneer is hij het liefst: op prent 1 of op prent 2?

De kinderen plaatsen ook deze prent op het podium. Herhaal dit voor een aantal waarden. - anderen helpen Vergelijk de prenten Gloob helpt Maila aan een kokosnoot, Gloob geeft water te drinken aan de andere mieren en Gloob nodigt iedereen uit voor de taart. - Eerlijk zijn Vergelijk prent aapjes eten de bananen met prent Paco verdeelt de muntstukken eerlijk. - Dapper zijn Vergelijk prent Maila drinkt stiekem van kokosnoot met prent Maila weigert de kokosnoot te betalen.

tip Noteer wat de kinderen vertellen over de waarden. Gebruik deze input voor het filosofisch gesprek of een werkvorm. Stap 3 Reflecteer kort.

- Wat heb je gedaan met de prenten uit het verhaal? - Waarom hangen niet alle prenten op dezelfde plaats? Stap 4 FiLoSoFiSCH gESprEk Vertel dat je een moeilijke vraag hebt. Vraag de hulp van de kinderen om samen het antwoord te zoeken. Houd een kort filosofisch gesprek over dapperheid met de prenten als aanleiding. Wat iS DappErHEiD? Hulpvragen - Is dapper zijn hetzelfde als iets durven? Waarom? - Wat doet Maila/Gloob/Paco, .. dat jij wel/niet durft? - Als je iets niet durft, ben je dan niet dapper? - Als je zegt waarom je boos bent, ben je dan dapper? - Is iets doen waarvoor je bang bent, dapper?

- Is iets durven zeggen ook dapper? - Ben je dapper als je sterk bent? Waarom? - Hoe toon je dat je dapper bent? - Is dapper zijn iets durven doen of iets durven zeggen, vragen? Waarom? ECHo uit DE kLaS (3de kleuterklas, De Scharrel, Minderhout) De kinderen van Juf Margot gingen aan de slag met het podium. Juf Margot had een grote steun aan het visuele materiaal en opbouw van de les. De ondersteunende werkvormen geven je een goede leidraad om te gaan filosoferen, anders zou ik het als juf toch moeilijk vinden om vanuit het niets te vertrekken. Je kan al direct gerichter gaan bevragen. Over de waarde eerlijkheid welde volgend antwoord op bij een kleuter. Als je deelt, kan je ook meer vrienden hebben.

26

27

5.2 Ontwerp een denkdenkkaart

Filosofische vragen creëren is een ambacht voor je hersenen en net als leren fietsen: je leert het al doende! Je zal het merken, hoe vaker je brein nieuwe paden bewandelt, hoe gemakkelijker je filosofische vragen zal bedenken.

STAP 1

werkvormen

Noteer in het midden je input: in de vorm van een beeld en/of korte samenvatting. Noteer het thema en deelthema’s.

44

2

STAP 2

Gloob en Maila in bananenplantage. Slechte arbeidsomstandigheden. Conflict señor Paco en Maila.

Vul je concept en waarde inhoudelijk aan. Bedenk extra vragen en noteer ze op een pijl. Vul mogelijke antwoorden op deze vragen aan.

Kies een concept en vul het links van je thema in. met wie kan je Concept samenwerken samenwerken

EN/OF

Kies een waarde en vul het rechts van je input in. Waarde eerlijkheid link

met

hoev

vrienden familie collega’s/andere plukkers buren onbekenden mensen die je niet ziet

Bedenk synoniemen en begrippen die je aan het concept of de waarde kan linken.

eelh

eid?

genoeg voor allen iedereen evenveel delen volgens wat je hebt ...

STAP 3

• Bepaal of je over het concept of de waarde wil filosoferen. • Formuleer je filosofische vraag op basis van de criteria op p. De meest eenvoudige vraag start met ‘Wat is ….?’. Je kan uiteraard ook een alternatieve prikkelende openingsvraag bedenken. • Noteer een aantal hulpvragen om je gesprek te starten en/of gaande te houden.

je niet kent of niet ziet ? - Wanneer is samenwerken wel/niet goed? samenwer - Ken je een voorbeeld van samenwerken?... TIP Download de blanco denkkaart op www.djapo.be/filosoferen-lesmateriaal. Draai de methode om en vind een inspirerende filosofische vragenlijst.

FILOSOFISCHE VRAAG ‘Wat is samenwerken?’ Hulpvragen: - Betekent samenwerken dat je iets niet alleen doet? - Met wie kan je samenwerken? - Kan je met jezelf samenwerken? - Kan je samenwerken met iemand die 45


3

Elke methode van Djapo bevat zowel theorie, werkvormen als klant-en-klare lessen. In 2017 maakten we lessen rond filosoferen, toegepast op het thema eerlijke en duurzame handel. Zo zijn er lessen gebaseerd op de prentenboeken van Gloob & Teo. Voor het lager onderwijs ontwikkelden we het luisterverhaal ‘In de ban van Suiker’, een verhaal over Adelina, de 11-jarige dochter van een suikerrietboer in Paraguay.


Gloob & Teo Kleuters kunnen samen met Gloob & Teo op pad naar een duurzame wereld waarin iedereen een fijn leven heeft op een gezonde planeet. Gloob & Teo zijn twee vrienden die jonge kinderen stimuleren om voelsprieten te ontwikkelen voor alle dingen die een invloed hebben op de mens en de natuur.

333

prenten-en verhalenboeken

499

voor leerkrachten

Liedjes, verhalen, prentenboeken, handpoppen, pictogrammen en vele leuke klasactiviteiten prikkelen kleuters om de wereld te ontdekken, onderzoeken en in vraag te stellen. In 2017 verschenen de prentenboeken ‘Spetterpret’ ( jongste kleuters) en ‘(H)eerlijke bananentaart’ (oudste kleuters). De twee vrienden kregen ook hun eigen verhalenboek, een boek vol met knotsgekke uitvindingen voor een gezonde planeet: van knuffelen tot je het warm krijgt tot wc-bloempotten voor meer biodiversiteit. De uitvindingen werden bedacht door kleuters.

4


Ook het digitale aanbod van Gloob & Teo werd sterk uitgebreid: leerkrachten in het kleuteronderwijs vinden op de website van Djapo gratis downloadbare klasactiviteiten. Samen met de pictogrammen zijn het handige tools om duurzaamheidsthema’s in de klas aan bod te laten komen.

5

194

1682

downloads materiaal Gloob & Teo

pictogrammen

164

voor leerkrachten


Workshops, nascholing en coaching 265

workshops voor

273

In onze workshops laten we kinderen anders kijken naar en denken over de wereld. We leggen de focus op een thema en koppelen hieraan een denkvaardigheid (systeemdenken, creatief denken, filosoferen). De workshops zijn ervaringsgericht en leerkrachten worden intensief betrokken bij dit avontuur. Naast het vast aanbod lag in 2017 lag de focus op de SDG’s en water.

leerkrachten

191

coachings voor

569

leerkrachten

Gelukkig 2030, workshop SDG’s ‘Gelukkig 2030’ is een workshop in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Kinderen ontdekken aan de hand van 3 interactieve spelen hoe ze zelf het verschil kunnen maken om van de wereld een gezondere en betere plek te maken voor alle mensen. We ontwikkelden deze workshop i.s.m. de stad Hoogstraten.

6


19

nascholingen voor

273

leerkrachten

Water In 2017 ontwikkelden we ook workshops bij onze 4 themabundels water. Tijdens zo een workshop dompelen we de klas helemaal onder in het thema water. Levensechte en inspirerende verhalen van kinderen wereldwijd en activerende werkvormen prikkelen tot onderzoek. Leerkrachten en scholen die kinderen keuzes willen laten maken voor een duurzamere wereld kunnen bij Djapo ook terecht voor nascholing, coaching en advies. Ze kunnen kiezen uit ons vast aanbod, maar we begeleiden scholen ook op maat: met duurzaamheidsthema’s en onze vaardigheden zijn er heel veel invalshoeken en mogelijkheden. Een aantal voorbeelden: • De hele school, van kleuter tot derde graad werkt rond het thema recht op water in het kader van Kinderrechtenscholen. • Een coaching filosoferen in de hele kleuterschool. • Een coaching creatief denken rond het thema vluchtelingen. • Begeleiding en coaching van een school rond het jaarthema fair trade.

7


Wereldlesidee Leerkrachten die duurzaamheidsthema’s in de klas willen brengen of op zoek zijn naar lessen rond wereldoriëntatie en rond de actualiteit vinden op Wereldlesidee gratis lessen, lesmateriaal en knutseltips. In 2017 kwamen er nieuwe lessen rond de thema’s migratie, kinderrechten, de SDG’s, voeding en biodiversiteit. Gloob & Teo maakten klasactiviteiten rond ondermeer vervoer, biodiversiteit, migratie en Moederdag.

25.495

aantal downloads (*) downloads materiaal Gloob & Teo inbegrepen

8


Hoe een haas een koe vangt ‘Hoe een haas een koe vangt’ is onze praktijkvisie waarin we iedereen die met educatie bezig is een weg willen wijzen naar kwaliteitsvoller en meer toekomstgericht onderwijs, waar kinderen en jongeren van nu tools meekrijgen voor de uitdagingen van morgen. Want in een wereld die steeds meer te kampen krijgt met complexe uitdagingen, liggen kant-en-klare oplossingen niet voor het grijpen. Deze publicatie verscheen in 2017. Duurzameontwikkeling, de link met de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), duurzaamheidsthema’s, het samenspel van de 3 P’s (people, planet en prosperity), de link met kinderrechten en de mondiale dimensie: het komt allemaal aan bod. Daarnaast reiken we concrete tools aan om lessen en projecten te ontwikkelen, EDO in de leercontext vorm te geven, er een gericht beleid rond te ontwikkelen en er de hele omgeving bij te betrekken. We gaan ook in op beeldvorming over de wereld. Op die manier vertellen we in ‘Hoe een haas een koe vangt’ hoe wij kinderen keuzes willen leren maken voor een duurzamere wereld.

57

verspreide exemplaren

9


Lerarenopleiding Ook in de lerarenopleiding laten we de competenties die belangrijk zijn voor Educatie Duurzame Ontwikkeling aan bod komen en ontwikkelen we materiaal en nascholingen om de denkvaardigheden filosoferen, creatief denken en systeemdenken in te bedden in het kleuter- en lager onderwijs. Lerarenopleidingen kunnen kiezen uit ons vast aanbod, maar we werken ook op maat. Een aantal voorbeelden: • Systeemdenken met Gloob & Teo voor studenten kleuteronderwijs, UCLL Diest • Filosoferen met studenten en docenten, Arteveldehogeschool Gent • Filosoferen tijdens congres UCLL, Leuven Limburg • Filosoferen rond eerlijke handel, Howest Brugge

10

28

nascholingen voor

1

nascholing voor

5

docenten

577

studenten


11


Gemeentelijke samenwerking

61

gemeentelijke Lokale besturen die kinderen en scholen nauw wiltrajecten len betrekken bij duurzaam beleid kunnen een beroep doen op Djapo om hen daarin te ondersteunen. Er is kant-en-klaar educatief materiaal maar we werken ook op maat van steden en gemeenten die duurzaamheidsthema’s onder aandacht willen brengen. Een aantal voorbeelden: • Mechelen: samen met Mechelen Mondiaal werkten we aan de themadag ‘Gelukkig 2030’: 450 leerlingen kwamen samen rond SDG’s en hingen hun wens voor een ‘Gelukkig 2030’ aan een wensenboom. • Oostkamp: begeleiding gemeente die kinderen van het vierde leerjaar uitdaagt tijdens de Climate games, met steun van de provincie West-Vlaanderen • Gent: in samenwerking met het Vredeshuis ontwikkelden we een permanente workshop rond plastic soep • Genk: creatief denken rond het thema vluchtelingen • Ingelmunster en Torhout: begeleiding van de gemeente rond fair trade • Herzele: nascholing en coaching rond project water in het kader van Wereldwaterdag • Leopoldsburg: een educatief traject op vraag van de milieudienst, met steun van de provincie Limburg • Provincie Antwerpen: ambtenaren gaan creatief denken rond de SDG’s • Wielsbeke: Voedseldetectives, een project rond duurzame voeding, met steun van de provincie West-Vlaanderen en Inagro

12


13


Algemene cijfers Basis Onderwijs Secundair Onderwijs Studenten lerarenopleiding Docenten lerarenopleiding

Aantal leerkrachten per doelgroep

14

% LEERKRACHTEN PER DOELGROEP

bereikt aantal leerkrachten

Basisonderwijs Secundair Onderwijs Studenten lerarenopleiding Docenten lerarenopleiding

4516 24 682 30

Totaal

5252


Antwerpen Antwerpen Brussel Brussel Limburg Limburg Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant Nederland Nederland Onbekend Aantal leerkrachten Aantal leerkrachten per provincie per provincie

% LEERKRACHTEN PER PROVINCIE

% leerkrachten per provincie

bereikt bereikt aantal leerkrachten aantal leerkrachten

Antwerpen Antwerpen BrusselBrussel LimburgLimburg Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant

900 251 1031 1267 874 883

900 251 1031 1267 874 883

Nederland Nederland Onbekend Onbekend

36 10

36 10

Totaal Totaal

5252

5252

15


Jaarrekening BALANSREKENINGEN 2017 ACTIVA VASTE ACTIVA

950,00

EIGEN VERMOGEN

254.123,68

Immateriële vaste activa

0,00

Fondsen van de vereniging

Materiële vaste activa

0,00

Bestemde fondsen

366.885,47

Financiële vaste activa

950,00

Overgedragen resultaat 2015

-197.821,02

VLOTTENDE ACTIVA

-5.769,13

VOORZIENINGEN

76.449,03

460.894,79 SCHULDEN 97.108,26

Schulden op meer dan één jaar

Liquide middelen

351.799,63

Schulden op ten hoogste één jaar

Overlopende rekeningen

11.986,90

Overlopende rekeningen

461.844,79

90.828,36

Resultaat 2016

Vorderingen op ten hoogste één jaar

TOTAAL ACTIVA

16

PASSIVA

TOTAAL PASSIVA

131.272,08 0,00 79.636,53 51.635,55 461.844,79


17

RESULTATENREKENING 2017 ALGEMENE WERKING

PROGRAMMA’S EN PROJECTEN

TOTALEN

KOSTEN Werkingskosten

19.674,29

166.597,68

186.271,97

Personeelskosten

73.165,06

841.520,38

914.685,44

Afschrijvingen en voorzieningen Diverse kosten en belastingen Financiële kosten TOTAAL KOSTEN

57.698,99

57.698,99 67,73

0,00

67,73

268,10

0,00

268,10

150.874,17

1.008.118,06

1.158.922,23

INKOMSTEN Verkopen en dienstprestaties

10.646,02

81.199,29

91.845,31

Subsidies en giften

135.828,23

925.395,49

1.061.223,72

116,33

116,33

37,74

0,00

37,74

146.511,99

1.006.711,11

1.153.223,10

-4.362,18

-1.406,95

-5.769,13

Diverse opbrengsten Financiële opbrengsten TOTAAL INKOMSTEN RESULTAAT


Djapo laat van zich horen Reflectiedag Zijn Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Wereldburgerschap echt het antwoord? En wat was nu weer de vraag?’ Over die vragen wilden we graag nadenken. Dus organiseerden we op 29 april 2017, ‘Terugblikken en Toekomstdenken’, een reflectiedag samen met CoMundo, het departement Omgeving en Kleur Bekennen. Met 88 waren ze, de mensen die zich inschreven en graag mee wilden reflecteren over hoe wij kinderen anders willen laten kijken, denken en doen voor een duurzamere wereld.

6 18

88

deelnemers


19

Beurzen en evenementen Djapo laat zich zien op beurzen en evenementen zoals Pennenzakkenrock, de leermiddelenbeurzen, Edushock en Autovrije Zondag in Leuven. Onze collega’s namen deel aan acties zoals de Refugee walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en acties van 11.11.11.

440

bereikte leerkrachten


Externe vertegenwoordiging Djapo nam in 2017 actief deel aan volgende overlegstructuren: • Platform Mondiale Vorming (11.11.11) • Werkgroep SDG’s – onderwijs (11.11.11) • Werkgroep onderwijsbeleidsbeïnvloeding – waarbinnen we actieve rol hebben opgenomen om overleg met de onderwijskoepels tot stand te brengen (11.11.11) • Kleur Bekennen: kwaliteitscommissie, kenniscentrum + verscheidene innovatielabs • VLOR • EDO-Platform & lerend netwerk lerarenopleiding voor EDO (Departement Omgeving)

Daarnaast zetelt Djapo ook in de Algemene Vergaderingen van de koepels 11.11.11 en de NGO Federatie en leverden we waar mogelijk mee input en advies in het kader van de nieuwe eindtermen.

20


Partners en Samenwerkingen Om onze doelstellingen te bereiken werken we samen met verschillende organisaties. Samen ontwikkelen we educatief materiaal, workshops, nascholingen of wisselen we expertise uit. In 2017 waren er zo samenwerkingen met ondermeer: • Provincie Vlaams-Brabant voor de ontwikkeling en voorstelling van het Verhalenboek Gloob & Teo, met uitvindingen bedacht door kleuters. We organiseerden ook voorleessessies. • VVSG • Bos +: ontwikkelen nascholing systeemdenken rond het thema bos • 11.11.11: de campagne #Allemaalmensen rond het thema migratie ondersteunden we ondermeer met gratis downloadbare lessen • Het traject Wereldburgerschap in de basisschool, samen met Kleur Bekennen en Studio Globo • Oxfam Wereldwinkels • Uitgeverij Plantijn: lessen van Wereldlesidee worden ook gedeeld op Scoodle • Plan International België, in het kader van kinderrechtenscholen • Lid van de begeleidingscommissie van het project VALIES, een co-creatief onderzoeksproject dat inzet op de professionele ontwikkeling van leraren om samen met hun schoolteam EDO succesvol te maken in de eigen school. • Kleur Bekennen • Protos: Project W rond watergebruik- en gedrag in 5 gemeenten in Vlaanderen. Djapo leverde zijn expertise voor het educatieve luik van het project.

21


Aantal medewerkers:

20

Volg ons op Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/djapovzw/

Facebook: Youtube : www.facebook.com/djapovzw/ www.youtube.com/user/djapovzw Youtube: LinkedIn : www.youtube.com/user/djapovzw www.linkedin.com/company/djapo-vzw LinkedIn : Pinterest : www.linkedin.com/company/djapo-vzw www.pinterest.com/djapovzw/ Pinterest: www.pinterest.com/djapovzw/

Schrijf je in op onze nieuwsbrief! www.djapo.be Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Djapo vzw Ortolanenstraat 6 Djapo vzw 3010 Kessel-Lo 6 Ortolanenstraat 016 / 29 21 27 3010 Kessel-Lo info@djapo.be 016 / 29 21 27

info@djapo.be www.djapo.be www.djapo.be

met de steun van

met de steun van

De meningen die door Djapo D worden uiteengezet, weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Belgische Staat en verbinden deze laatste in geen geval.

Met steun van de Koning Boudewijnstichting