DIZAINO SAVAITĖ 2020

Page 1

VILNIUS | KLAIPĖDA | KAUNAS TELŠIAI | ANYKŠČIAI 2020 09 21–27


2


www.dizainosavaite.lt/ facebook.com/DizainoSavaite instagram.com/dizainosavaite youtube.com/user/dizainoforumas #dizainosavaite

3APIE

ABOUT

DIZAINO SAVAITĖ – jau penkioliktus metus iš eilės vyksiantis vienintelis tokio masto dizaino festivalis Lietuvoje. 2020 m. rugsėjo 21 – 27 dienomis net šeši Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Telšiai ir Anykščiai – pasiners į dizainerišką fiestą, kurios metu svečiai bus kviečiami sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, apsilankyti parodose, semtis žinių ir jomis dalintis konferencijose, o kūrėjai – pristatyti savo naujausius darbus smalsiai ir kūrybiškai festivalio auditorijai.

DESIGN WEEK is the only design festival of this scale in Lithuania for the fifteenth year in a row. On September 21-27 of 2020, as many as six Lithuanian cities - Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Telšiai and Anykščiai - Immerse in a design fiesta during which guests will be invited to participate in creative workshops, visit exhibitions, learn and share knowledge at conferences. The creators will be able to present their latest works curiously and creatively for the festival audience.

2020 m. festivalio tema – poveikis. Šiandien aktualus poveikis aplinkai, gamtai, žmogui, jo būsenai. Tad atsigręžiame į dizaino įtaką, kurią sunku išmatuoti, tačiau paneigti – neįmanoma. Dizainas formuoja mūsų kasdienybę ir įpročius. Festivalio metu, kviesime apsvarstyti, kokiu būdu dizainas, kaip įrankis kuria papildomą vertę ir kaip dizainas gali tapti estetiniu ar praktiniu šiuolaikinio gyvenimo iššūkių sprendiniu. Dizainas mus supa visur ir visada, šį kartą pastebėkime jį atidžiau, pajauskime jo poveikį kiekvienas savaip – skirtingai. Festivalio įvaizdinė spalva – kajeno oranžinė.

The theme of the festival is IMPACT. Today, the impact on the environment, nature, man and its condition is relevant. So let’s look back at the impact of design, which is hard to measure, however is impossible to deny. Design shapes our daily lives and habits. During the festival, we invite you to consider how design as a tool creates added value and how design can become aesthetic or practical solution to the challenges of modern life. Design surrounds us everywhere and always, this time let’s notice it more closely, let’s feel its impact each in its own way differently. The image color of the festival is cayenne orange.

STRUKTŪRA

STRUCTURE

Dizainerio vitrina – pavienių dizainerių ekspozicijos miesto centre esančių kavinių ar parduotuvių vitrinose. Ekspozicijos trukmė – 7 dienos.

Designer‘s showcase - expositions of individual designers in the shop windows of cafes or shops in the city center. Exposition duration - 7 days.

Komercinė ekspozicija – įmonių, dizaino studijų produkcijos ekspozicijos vitrinose ar salonuose, studijose. Trukmė – 7 dienos.

Commercial exposition - expositions of companies, design studio products in showcases or salons, studios. Duration - 7 days.

Unikalus renginys – atskiras dalyvio organizuojamas renginys (pristatymas, dirbtuvės, atidarymas, konferencija ar pan.) pasirinktoje vietoje, iš anksto numatytu laiku.

Unique event - a separate event organized by the participant (presentation, workshop, opening, conference, etc.) at a selected location at a pre-arranged time.

Koretūra (lietuvių k.) / Lithuanian language editor: Bernadeta Bumblauskaitė Koretūra (anglų k.) / English language editor: Howard Jarvis Dizaineriai / Designers: Emilė Kaškauskaitė, Gabrielė Balčiūnaitė 5


6


TURINYS / CONTENT

VILNIUS Renginiai / Events Parodos / Exhibitions Ekspozicijos / Expositions Kūrybinės dirbtuvės / Creative workshops Dizainerio vitrina / Designer’s showcase Ekskursijos / Excursions

10 16 18 26 28 42

KLAIPĖDA

46

KAUNAS

52

TELŠIAI

56

ANYKŠČIAI

60

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

66

7


8


VILNIUS >

9


DEMOROOM KASDIENYBĖS MOKYKLA. KAS YRA NAMŲ SIELA?

DEMOROOM EVERYDAY SCHOOL. WHO IS THE SOUL OF THE HOUSE?

„Pasaulis pilnas skubančių, prakaituojančių ir labai pavargusių žmonių, o jų sielos nuolat vėluoja ir nesuspėja su savo savininkais. Dėl to kyla didžiulis sąmyšis. Sielos supranta netekusios savo šeimininkų, tačiau žmonės dažnai nesuvokia, kad prarado sielą.” (O. Tokarczuk “Pamesta siela”) Sielai skirtame vakare jūsų lauksime mes ir: Vertingų žmonių portretų paroda kartu su loftų kvartalo mylėtojais; Virtuvės ekspozicija kartu su interjero apdailos medžiagų TERMOPALAS ir baldų furnitūros BRASA atstovais; Įdomūs pokalbiai apie vandenį kartu su GROHE; Lietuviškų dizaino baldų prototipų išpardavimas kartu su CONTRAFORMA, EMKO, INDI, SEDES REGIA; Gardūs užkandžiai su BACKSTAGE CAFE ir DELTA MITYBA. Gera muzika kartu su MANFREDU.

“The world is full of people in a hurry, sweating and very tired, and their souls are constantly late and unpredictable to their owners. This is causing a huge mess. Souls realize they have lost their masters, but people often do not realize that they have lost their soul. “(O. Tokarczuk” Lost Soul “) An evening dedicated to the soul: Exhibition of portraits of valuable people together with lovers of the loft quarter; Kitchen exposition together with representatives of interior decoration materials TERMOPALAS and furniture fittings BRASA; Interesting conversations about water quality with GROHE; Sample Sale together with CONTRAFORMA, EMKO, INDI, SEDES REGIA; Delicious snacks with BACKSTAGE CAFE and DELTA NUTRITION. Good music with MANFRED.

Vieta: DEMOROOM buities mokykla, T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius Laikas: rugsėjo 25 d., 18 - 22 val.

Venue: DEMOROOM household school T. Ševčenkos st. 16A, Vilnius Time: september 25, 18:00 - 22:00

10 VILNIUS


RENGINIAI/Vilnius

EASE. MANO NAMŲ STILIUS / EKSPORTUOJAMAS LIETUVIŠKAS BALDŲ DIZAINAS EASE. MY HOME STYLE / LITHUANIAN FURNITURE DESIGN FOR EXPORT

EASE kviečia į baldų salonus susipažinti su lietuviško dizaino ir gamybos baldais, kuriuos pamėgo ne tik Lietuvos naujakuriai, bet ir tūkstančiai Europos šalių pirkėjų. Lietuvos gamintojų baldus – stalus, sofas, komodas ir kėdes – galima aptikti didžiausiuose baldų ir interjero salonuose Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tai aukštos pridėtinės vertės baldai sukurti Lietuvos dizainerių, vystomi ir gaminami laikantis ir taikant naujas, bei tvarias technologijas, o nauji modeliai pristatomi didžiausiose Europos baldų parodose Milane, Kiolne, Stokholme.

EASE invites you to get acquainted with Lithuanian design and production furniture, which is loved not only by Lithuanian settlers, but also thousands of European countries buyers. Furniture of Lithuanian manufacturers - tables, sofas, chest of drawers and chairs - can be found in the largest furniture and interior showrooms in Norway, Sweden, Denmark, France, Belgium and the United Kingdom. It is high value-added furniture created by Lithuanian designers, developed and manufactured applying new and sustainable technologies, and new models are presented at the largest European furniture exhibitions in Milan, Cologne and Stockholm.

Vieta: EASE salonas, Vytenio g. 20, Vilnius Laikas: rugsėjo 25 d., 16 - 19 val.

Vieta: EASE salon, Vytenio st. 20, Vilnius Time: september 25, 16:00 - 19:00

UAB „FEMINA BONA“. APSKRITAS STALAS „INTERJERAS IR ŽMOGUS: POVEIKIS SAVIJAUTAI IR VEIKLAI“ ROUND TABLE: INTERIORS AND PEOPLE: IMPACT ON WELL-BEING AND WORK PERFORMANCE

„Interjeras ir žmogus: poveikis savijautai ir veiklai“. Kviečiame interjero kūrėjus, architektus, verslininkus, nekilnojamojo turto vystytojus į apskrito stalo dialogą kartu su intuityvios estetikos meno ir dizaino platformos „Amres Art“ kūrėja, asmenybės vystymosi konsultante Rasa Balte-Balčiūniene ir Ermitažo (Sankt Peterburgas) menotyrininke, meno kritike Marina Čekmariova (ją kalbinsime internetu).

We invite interior designers, architects, entrepreneurs, real estate developers and others to a round-table dialogue together with Rasa BalteBalčiūnienė, creator of the Intuitive Aesthetic Art and Design Platform and a business and personality development expert, and Marina Chekmariova, art critic and art historian at the St Petersburg Hermitage Museum (online).

Vieta: Viešbutis „City Gate“, Bazilijonų g. 3, Vilnius Laikas: rugsėjo 23 d., 9 - 11 val.

Venue: City Gate Hotel, Bazilijonų st. 3, Vilnius Time: september 23, 9:00 - 11:00 VILNIUS 11


TARPTAUTINĖ PLAKATŲ PARODA „ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ“ („TEGYVUOJA BALTARUSIJA!“)

INTERNATIONAL POSTER EXHIBITION “ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ” (“LONG LIVE BELARUS!”)

Tarptautinė plakatų paroda „Жыве Беларусь“ – pasaulio dizainerių solidarumo su baltarusių tauta demonstracija ir palaikymo akcija jų kovoje su diktatūra, už demokratiją, laisvę ir tiesą. Parodą organizuoja Maskvos tarptautinė grafinio dizaino bienalė „Auksinė bitė“ ir Lietuvos dizaino forumas. Paroda yra „Dizaino savaitė 2020“ programos dalis. Parodoje dalyvauja 32 dizaineriai iš 12 šalių: Austrijos, Baltarusijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, JAV, Ukrainos, Čekijos. Parodoje dalyvauja 32 dizaineriai iš 12 šalių: Austrijos, Baltarusijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, JAV, Ukrainos, Čekijos.

International poster exhibition “Жыве Беларусь” – demonstration of the solidarity of world designers with the Belarusian people and the support campaign in their fight against dictatorship, for democracy, freedom and truth. The exhibition is organized by the Moscow International Graphic Design Biennial “Golden Bee” and the Lithuanian Design Forum. This is part of the Lithuanian Design Week 2020 program.

Kuratoriai: prof. Sergejus Serovas (Rusija), Vytautas Gurevičius (Lietuva). Vieta: Lukiškių aikštė, Vilnius Laikas: rugsėjo 21 - 27 d. 12 VILNIUS

The exhibition is attended by 32 designers from 12 countries: Austria, Belarus, Hungary, Germany, Italy, Lithuania, Poland, Russia, Slovakia, USA, Ukraine, Czech Republic. Curators: Prof. Sergei Serov (Russia), Vytautas Gurevičius (Lithuania).

Venue: Lukiškės Square, Vilnius Time: september 21 - 27


TINKLALAIDĖ APIE DIZAINO EDUKACIJĄ SU AUDRONE DRUNGILAITE THE PREMIERE OF THE PODCAST WITH AUDRONE DRUNGILAITE

Design Education Talks yra atviros diskusijos formos tinklalaidė apie meno ir dizaino studijas, kūrybiškumą bei dizaineriško mąstymo vingius. Dizaino savaitės proga, projekto iniciatorius Lefteris Heretakis (Ispanija) pristato išskirtinį interviu su Lietuvos dizaino forumo valdybos nare ir Lietuvos dizaino tarybos pirmininke Audrone Drungilaite.

The podcast Design Education Talks is an open discussion on art and design education, creativity and design thinking by the designer and lecturer Lefteris Heretakis. The premiere of the podcast with Audrone Drungilaite is on September 25th at 08:00 CET.

Vieta: Vilnius, Lietuva Laikas: rugsėjo 25 d., 9 val.

Venue: Vilnius, Lithuania Time: september 25, 9:00

DISKUSIJA „LIETUVOS DIZAINO SEKTORIAUS VIZIJA” “VISION OF THE LITHUANIAN DESIGN SECTOR”

Ekonominiame kontekste dizaino sektorius matomas kaip viena iš didžiausią inovacinį potencialą turinčių kultūros ir kūrybinių industrijų sričių. Lietuvoje dizainas yra minimas ir tarp valstybės paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategijos (Sumanios specializacijos) prioriteto tematikų. Nepaisant to, pastarųjų metų sektoriaus tyrimai Lietuvoje atskleidžia problemas, susijusias su nepakankamu dizaino vertinimu visuomenėje ir verslo aplinkoje.

The design sector is seen as one of the areas of cultural and creative industries with the greatest potential for innovation. Design is also mentioned among the priority themes of the state support strategy for research and innovation (Smart Specialization ). Nevertheless, the research of the sector in Lithuania in recent years reveals problems related to insufficient evaluation of design in society and business environment.

Vieta: ŠMC skaitykla, Vokiečių g. 2, Vilnius Laikas: rugsėjo 22 d., 16 val.

Venue: CAC Reading Room, Vokiečių st. 2, Vilnius Time: september 22, 16:00 VILNIUS 13


ŽANAS POLIS GOTJĖ: SAPNAS, VIZIJA, ŠOU 2019 | DOKUMENTIKA | REŽ. YANN L’HÉNORET

JEAN PAUL GAULTIER: FREAK AND CHIC 2019 | DOCUMENTARY | YANN L’HÉNORET

Paryžietis Jean’as-Paul’is Gaultier yra vienas skandalingiausių mūsų laikų mados dizainerių pasaulyje. Dažnai „enfant terrible” tituluojamas menininkas visuomet buvo maištingas, ekstravagantiškas, šokiruojantis ir nevengiantis konfrontacijų. Tačiau šiame filme pasakojama istorija yra apie išskirtinį įvykį, kuriuo dizaineris pranoko pats save.

Pagrindine šio išskirtinio renginio siužetine linija dizaineris pasirinko savo paties gyvenimo istoriją. 40 metų trunkančios karjeros retrospektyvoje sutilpo viskas: mada, kinas, šokis, teatras ir ekstravagancija. Prieš žiūrovų akis prabėga sunki būsimojo dizainerio paauglystė, patyčios mokykloje ir skausmingos seksualinės tapatybės paieškos. Tarsi kaleidoskope, scenoje šmėkščioja pirmieji dizainerio žingsniai mados pasaulyje, nuolatinė iššūkių paieška, drąsūs sprendimai, skaudžios netektys ir didžiausi šlovės momentai. Prieš apstulbintų žiūrovų akis vėl sumirga garsieji „Penktojo elemento” kostiumai, dar garsesnis 1990-aisiais Madonos dėvėtas korsetas su styrančiomis krūtimis, pliušiniais meškučiais aptaisyti raumeningi šokėjai, sadomazochistiniams žaidimams pritaikyti apdarai ir daugybė kitų, su niekuo nesupainiojamų dizainerio darbų.

Dar būdamas paauglys, J.-P. Gaultier susižavėjo kabareto namais „Folies Bergère”. Devintoje (Operos) Paryžiaus apskrityje iškilęs pastatas pirmąkart duris atvėrė 1869 m., kaip operos teatras. Tačiau gana greitai rimtesnį teatro repertuarą pakeitė lengvesnės operetės, populiariosios muzikos vakarai ir gimnastų pasirodymai. Vienas garsiausių pasirodymų ne vien „Folies Bergère” istorijoje, bet apskritai pasaulio popkultūroje įvyko 1926-aisiais, kuomet juodaodė dainininkė ir šokėja Josephine Baker prieš publiką pasirodė vien su iš bananų pagamintu sijonu. Užuomina į šį pasirodymą, beje, šmėkšteli ir filme rodomame J.-P. Gaultier šou „Freak and Chic”.

Vieta: „Kino Deli“, A. Smetonos g. 5, Vilnius Laikas: rugsėjo 23 d., 18:30 val. 14 VILNIUS

Anonsas: https://youtu.be/yN8tpufrVqg

Venue: “Kino Deli”, A. Smetonos st. 5, Vilnius Time: september 23, 18:30


WESTWOOD: PANKĖ, IKONA, AKTYVISTĖ 2018 | DOKUMENTIKA | REŽ. LORNA TUCKER WESTWOOD 2018 | DOCUMENTARY | LORNA TUCKER

Vivian Westwood - maištaujanti pankė, pripažinta kūrėja, aktyvi kovotoja ir iškili mados ikona. Kadaise pradėjusi pankų judėjimą ir savo išskirtiniu stiliumi sudrebinusi mados pasaulį, šiandien ji vadinama viena įtakingiausių pastarojo meto kūrėjų. Filmas leis pamatyti Vivian gyvenimą iš labai arti išskirtiniai dokumentiniai kadrai fiksuoja tikrąją mados ikonos kasdienybę, pokalbius ir mados namų užkulisius.

Filme ji prisimena ryškiausius savo gyvenimo momentus, dalinasi mintimis apie kūrybą, maištą, savo santykįsu mada ir ekologija. Atvirai apie Vivian pasakoja ir patys artimiausi jos žmonės, o jų istorijas papildo unikali archyvinė medžiaga. „Westwood” - tai įkvepianti istorija apie išskirtinę asmenybę, kūrybą ir drąsą būti savimi.

Vieta: „Kino Deli“, A. Smetonos g. 5, Vilnius Laikas: rugsėjo 22 d., 18:30 val.

Venue: “Kino Deli”, A. Smetonos st. 5, Vilnius Time: september 22, 18:30

Anonsas: https://youtu.be/G8kF_Mp-evE

HALSTON 2018 | DOKUMENTIKA | REŽ. FREDERIC TCHENG HALSTON 2018 | DOCUMENTARY | FREDERIC TCHENG

Rojus Halstonas Frovikas, savo antrąjį vardą pavertęs puikiai atpažįstamu prekės ženklu, buvo bene pirmasis JAV dizaineris, tapęs tikra popkultūros žvaigžde. Amerika apie Halstoną išgirdo 1961 m., kuomet jo modeliuotą skrybėlaitę Džono F. Kenedžio inauguracijos metu dėvėjo prezidento žmona Žaklina. Tačiau didžioji šlovė atėjo aštuntajame dešimtmetyje, kuomet dizainerio kurti kašmyro vilnos ir „ultrasuede” mikropluošto rūbai tapo tikru disko eros simboliu. Padėjo ir geniali dizainerio viešinimo strategija:

Halstonas buvo pirmasis, į savo kolekcijų pristatymus ėmęs kviesti Holivudo ir muzikos pasaulio žvaigždes. Deja, pora nesėkmingų investicijų bei abejotinų verslo sprendimų ilgai ir kruopščiai statytą mados imperiją sugriovė vos per kelis mėnesius. Būdamas 57-erių, 1990 m. Halstonas mirė nuskurdęs ir visų pamirštas.

Vieta: Kino teatras „Pasaka“, Paupio g. 26, Vilnius Laikas: rugsėjo 23 d., 20:15 val.

Venue: Theater “Pasaka”, Paupio st. 26, Vilnius Time: september 23, 20:15

Anonsas: https://youtu.be/wVMz7DE1Osg

VILNIUS 15


16


PARODOS/Vilnius

DIZAINO FONDAS. GVALDOS KAMBARYS: SUKURTA „TAROS“ BIURE GVALDA’S ROOM, DESIGNED BY “TARA’S” OFFICE

Tai pirmoji „Dizaino fondo“ paroda, atidaroma naujose patalpose – kultūros komplekse SODAS 2123, Vitebsko g. 23. Paroda skiriama dailininkui Kęstučiui Gvaldai (1925–2011) atminti. Joje pristatomi 1964– 1984 m. grafinio dizaino artefaktai (plakatai, prekės ženklai, vienetiniai katalogai, eskiziniai projektai), sukurti Eksperimentiniame meninio konstravimo biure. Paroda tęsia „Dizaino fondo“ dizaino tyrimų ir istorijos aktualizavimo veiklas. Šiandien šie Gvaldos kambario artefaktai pasakoja ne tik apie dizaino istorijos procesus, pačius kūrėjus ir jų darbus, bet savaip kalba apie laiką, tapatumą, tvarumą, ekologiją, atliepia netgi šių dienų pandemijos aktualijas.

This is the first exhibition of the Design Foundation, which was opened by settling into the cultural complex SODAS 2123, Vitebsko St. 23. The exhibition is dedicated to the memory of the artist Kęstutis Gvalda (1925–2011). It presents graphic design artefacts (posters, trademarks, unique catalogues, sketch projects) designed in 1964–1984 by the artists from the Experimental Artistic Construction Bureau. Today these artifacts from Gvalda’s room tell us not only about the processes of design history, the creators and their works, but also present their story about time, identity, sustainability, ecology, and even respond to the current issues of the pandemic.

Vieta: Vitebsko g. 23, 42 studija, Vilnius Laikas: rugsėjo 24 d., 18:30 val.

Venue: Vitebsko st. 23, studio 42, Vilnius Time: september 24, 18:30 VILNIUS 17


„ETNODESIGN“. ŠVIEČIANČIOS ISTORIJOS / ŠVIESTUVŲ KOLEKCIJA “ETNODESIGN”. LUMINOUS STORIES

Kūrybinėje „EtnoDesign“ erdvėje pasitiks „Šviečiančios istorijos“ – ažūrinių šviestuvų kolekcija. Tai nauja medienos gaminių linija, kuria paveldo tema improvizuojantys kūrėjai pažymi studijos dešimtmetį. Šviestuvų raštuose išsiskleis etniniai ir urbanistiniai ornamentai, virtę mūsų visų atminties ženklais. O kokie ornamentai lydi jūsų gyvenimą? Gal norisi, kad jie virstų istorija, šviečiančia jūsų namuose? Apžiūrėkite ekspoziciją ir susikurkite savo unikalaus šviestuvo viziją.

In EtnoDesign’s creative space you will be welcomed by Luminous Stories, a collection of fretwork lampshades. The new wooden product line marks the 10th anniversary of the studio, where improvisation on heritage is the key. In the lampshades’ fretwork there is a play of ethnic and urbanistic ornaments, transfigured into the signs of the collective yet so personal in memory.

Vieta: J.Basanavičiaus g. 3, II aukštas, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-24 d., 10-22 val. | rugsėjo 25-26 d., 10-21 val. | rugsėjo 27 d., 10-18 val.

Venue: J.Basanavičiaus st. 3, 2nd floor, Vilnius Time: september 21-24, 10:00-22:00 | september 2526, 10:00-21:00 | september 27, 10:00-18:00

EMKO A PLACE WHERE SIMPLY SMART DESIGN MEETS ITS SEEKERS AND CREATORS.

Bendraminčių dizaino kūrėjų ir mėgėjų būryje atraskite jau bestseleriais tapusius, taip pat naujausius EMKO produktus po vienu stogu. EMKO prekės ženklas įsteigtas 2013 m. siekiant kurti, demonstruoti ir realizuoti naujausias tendencijas šiuolaikiniame dizaine. Kuriami produktai yra pelnę ne vieną apdovanojimą ir sulaukę tarptautinės spaudos dėmesio, be to, tarnaus net kelioms kartoms. Kuriame rytojui šiandien.

The EMKO brand was established in 2013, determined to create, showcase and market the latest in contemporary home-related design. Pieces of furniture, rugs and lighting have already been recognised internationally through a number of design awards and the media. We invest time, knowledge and feelings into beautiful and functional objects that should last for several generations. We create for tomorrow today.

Vieta: Lietuvos dailininkų sąjungos galerijos vitrina, Vokiečių g. 2, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-25 d.

Venue: Lithuanian Artists’ Union Gallery showcase, Vokiečių st. 2, Vilnius Time: september 21-25

18 VILNIUS


„JUNG VILNIUS“. DIDŽIAUSIA JUNGIKLIŲ EKSPOZICIJA RYTŲ EUROPOJE IR DEMONSTRACINIS PROTINGO NAMO SISTEMŲ SALONAS

„JUNG Vilnius“ – antrinė vokiečių kompanijos įmonė, siūlanti išskirtinio dizaino, funkcionalumo ir kokybės kištukinius lizdus, JUNGiklius, taip pat pažangius išmaniųjų namų sprendimus. Apsilankę turėsite unikalią progą gyvai susipažinti su KNX sistemos galimybėmis ir netgi išbandyti jų valdymą balsu. Ekspozicijos erdvėje įrengtas realus demonstracinis butas, viešbučio kambarys, kuriuose visi elektriniai prietaisai ir net kai kurie baldai valdomi šiuolaikinėmis technologijomis.

JUNG Vilnius is a subsidiary of a German company offering sockets and switches with exclusive design, functionality and quality, as well as innovative smart home solutions. You’ll have a unique opportunity to get to know the possibilities of the KNX system and even try to control it with your own voice. The area is equipped with a real demonstration apartment and a hotel room where all electrical devices and even some of the furniture are managed by modern technologies.

Vieta: Senasis Ukmergės kel. 12, Užubaliai, Vilniaus r. Laikas: 2020.09.21-25 09-17 val.

Venue: Old Ukmergė road 12, Užubaliai Time: september 21 - 25, 9:00-17:00

„LUXSONN“. ŠVIESA YRA GYVENIMAS “LUXSONN“. LIGHT IS LIFE

Apšvietimas buityje yra labai svarbus. Tinkamai parinkta šviesa mums pakelia nuotaiką, padidina produktyvumą, taip pat leidžia nusiraminti ir atsipalaiduoti. Kviečiame užsukti pas mus susipažinti su naujausiais apšvietimo sprendimais, sukurtais žmogui.

Lighting is very important in our daily life. Properly chosen lighting lifts our mood and productivity and also allows us to calm down and relax. We invite you to visit us to get acquainted with the latest lighting solutions created for humans.

Vieta: Vytenio g. 13, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-25 d., 09-18 val.

Venue: Vytenio st. 13, Vilnius Time: september 21 - 25, 9:00-18:00 VILNIUS 19

EKSPOZICIJOS/Vilnius

THE BIGGEST DISPLAY OF JUNG VILNIUS SWITCHES IN EASTERN EUROPE AND A DEMONSTRATION SHOWROOM OF SMART HOME SYSTEMS


VDA TEKSTILĖS MENO IR DIZAINO KATEDRA. RAMINTA BERŽANSKYTĖ. FOREST AND MEADOWS. AUGALINIO DAŽYMO IR AUDINIŲ KOLEKCIJA FOREST AND MEADOWS: PLANT DYEING AND FABRIC COLLECTION

Tvarios tekstilės studija Forests & Meadows; Meadows – vieta, kurioje kūryba prasideda nuo pirmos pasėtos augalo sėklos, pavasario derliaus, užkaisto dažų puodo ir nuo jo sklindančio kvapo bei šilumos. Tai tęsiasi kiekvienoje spalvoje, rituališkame siūlų vėrime į nyteles ir atminties motyvais kvėpuojančiuose audiniuose.

The sustainable textile studio Forests and Meadows is a place where the creative process begins with planting the very first seed, the spring harvest, a boiling pot of dye, its scents and warmth. And then it unravels in every colour, the ritual of threading needles and fabrics that breathe with memories of the past.

Vieta: Pylimo g. 32, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Pylimo st. 32, Vilnius Time: september 21-27

VDA TEKSTILĖS MENO IR DIZAINO KATEDRA. MILDA SKUKAUSKAITĖ. DEKONSTRUKCIJA: BALANSAS TARP GRIOVIMO IR KŪRYBOS DECONSTRUCTION: THE BALANCE BETWEEN DESTRUCTION AND CREATION

Identifikavus aktualią ekologinę problemą, kai drabužių parduotuvėse po kiekvienos kolekcijos yra išmetami reklaminiai tentai, buvo sukurta viršutinių drabužių kolekcija, kuriai panaudoti tekstilės teršalai. Kolekcija buvo kuriama atlikus dekonstrukcijos metodų tyrimą MA teoriniame darbe „Dekonstrukcija: balansas tarp griovimo ir kūrybos“, kurio išvadomis remiantis atrastas individualus kūrybos metodas, kai įprasti ir mums jau nebepastebimi reklaminių tentų vaizdai perkuriami bei dekonstruojami ir taip atrandamos netikėtos bei naujos reikšmės.

By identifying a relevant ecological problem – throwing away commercial tents in clothing shops after each collection – a clothing line was created using these “textile pollutants”. The collection was created after researching deconstruction methods in a Master’s thesis, “Deconstruction : the balance between destruction and creation”, which based on the results showed an individual method of creation, when the casual and common views from the tents are recreated and deconstructed in order to create new and unexpected meanings.

Vieta: Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3A, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Museum of Applied Arts and Design, Arsenalo st. 3A, Vilnius Time: september 21-27

20 VILNIUS


VDA TEKSTILĖS MENO IR DIZAINO KATEDRA. VDA GALERIJA „ARTIFEX“. SIENOS VDA GALLERY “ARTIFEX”. WALLS

Septynių tekstilės menininkų jungtinis projektas „Sienos“. Pasitelkdamos tekstilines medžiagas ir technologijas, menininkės ne tik stengiasi praplėsti technologines ribas, eksperimentuodamos su jomis, ieškodamos naujų būdų jas pritaikyti, bet ir aktualizuoja joms svarbias problemas. Parodoje pristatomuose meno objektuose išryškėja bendra tema – žmogaus ryšys su savimi, kitu ir gamta.

Using textile materials and technologies, the seven textile artists in the joint project Walls try not only to expand technological boundaries, experiment with them or find new ways to apply them, but also to actualise problems that are important to them. A common theme of the art objects presented in the exhibition is a person’s connection with himself, others and nature.

Vieta: VDA galerija „Artifex“, Gaono g. 1, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-25 d., 12-18 val. | rugsėjo 26 d., 12-16val.

Venue: VDA gallery “Artifex”, Gaono st. 1, Vilnius Time: september 21-25, 12:00-18:00 | september 26, 12:00-16:00

VDA TEKSTILĖS MENO IR DIZAINO KATEDRA. MORTA NAKAITĖ. VIRPĖJIME IN OSCILLATION

Ekspozicijoje pristatomos kolekcijų „Visions down the river“ (2019) ir „Blue“ (2020) instaliacijos. „Visions Down the River“ gimė monotoniškai vaikštant paneriu: prasilenkdama su ten buvusiais personažais autorė susimąstė, kad nesvarbu, kas vyksta aplink ar atsispindi vandenyje, upė visą laiką ramiai teka. Viskas yra tokia pastovi kaita, kad kūrėja, o kartu ir tariamas kolekcijų herojus, jaučiasi sutrikę ir atitrūkę nuo visa žinančios visuomenės, kurioje yra tik ribotas skaičius tinkamų nuomonių ir atsakymų.

The exposition presents installations of the collections “Visions down the river” (2019) and “Blue” (2020). Visions Down the River was born in a monotonous walking along Neris river: passing by the characters who were there, the author thought that no matter what was going on around or reflected in the water, the river was flowing calmly all the time. Everything is such a constant change that the creator, and with it the alleged hero of the collections, feels confused and detached from an all-knowing society with only a limited number of appropriate opinions and answers.

Vieta: Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3A, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Museum of Applied Arts and Design, Arsenalo st. 3A, Vilnius Time: september 21-27 VILNIUS 21


VDA TEKSTILĖS MENO IR DIZANO KATEDRA. KŪNAS: APRENGTI, IŠARDYTI

TO CLOTHE AND TAKE APART

Parodoje pristatomi VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros studentų (ir alumnų) kūriniai. Čia analizuojamas santykis su kūnu, kuris atskleidžiamas per specialybinį dualizmą – galimybę taikyti (atliepti racionalius funkcinius poreikius) funkciją arba, priešingai, ją paneigti. Funkcijos ir antifunkcijos dilema per santykį su žmogaus kūnu skleidžiasi visoje parodoje. Viena vertus, pristatomi labai racionalūs audinių dizaino sprendimai, kurie naudojami aprangoje ar interjere, kita vertus, jaunieji kūrėjai elgiasi priešingai – įprastinę kūno „aprengimo“ funkciją bando paneigti ir primena, kad rūbas yra ir istorijų liudininkas, o žmogaus kūnas gali būti vaikščiojanti reklama, protesto įrankis, gyvoji skulptūra… Parodoje kvestionuojama ne tik pati funkcija, bet ir tradicinis medžiagiškumo ar technikos supratimas: megzti galima ne tik šaliką ar kojines, bet ir kontaktą su žiūrovais palaikantį autoportretą, šaržuotas žmogaus figūras, siūti ne tik reikalingus daiktus, bet ir abstrakčias skulptūras… O kartais medžiaga tampa visiškai efemeriška ir apie jos buvimą liudija tik likęs įspaudas ant žmogaus odos.

This exhibition presents works by students, including alumni, of the Department of Textile Art and Design at the Vilnius Academy of Arts. Here we analyse the relationship with the body, which is revealed through a special dualism – the possibility to apply (respond to rational functional needs) or, conversely, to deny a function. The dilemma of function and anti-function, through the relationship with the human body, unfolds throughout the exhibition. On the one hand, very rational fabric design solutions are introduced which are applied in clothing or interiors; on the other hand, young designers do the opposite – they try to deny the traditional function of “dressing” the body by reminding that clothing is a witness to stories, and that the human body can act as a tool for protest or be a living sculpture… The exhibition questions not only the function itself but also the traditional understanding of materiality or technique: you can knit not just a scarf or socks but also a self-portrait that maintains contact with the audience, cartoon human figures, and you can sew not only necessary objects but also abstract sculptures… And sometimes the material becomes completely ephemeral and its presence is evidenced only by a remaining imprint on the person.

Vieta: Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija, Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Vilnius Children and Youth Art Gallery, Vilnius Teachers’ House, Vilniaus st. 39, Vilnius Time: september 21-27

22 VILNIUS


IDAS INTERJERO DIZAINO IR ARCHITEKTŪROS STUDIJOS NEMOKAMOS KONSULTACIJOS FREE CONSULTATION OF “IDAS” INTERIOR DESIGN AND ARCHITECTURAL STUDIO

Unikali galimybė per „Dizaino savaitę“ gauti net 10 nemokų individualių 45 minučių trukmės konsultacijų interjero projektavimo temomis.

A unique opportunity during Design Week to receive as many as 10 free individual 45-minute consultations on interior design topics.

Pavyzdžiui: – planuojate įsigyti būstą ir norite pasikonsultuoti, kuris variantas būtų tinkamesnis jums; – renovuojate interjerą ir reikia profesionalų patarimų; – įsirengiate būstą ir norite pasitarti dėl techninių dalykų ar dizaino sprendimų ir t.t.

For example: – you are planning to buy a home and you want to consult which option would be more suitable for you; – you are renovating the interior and need professional advice; – you are installing housing and want to consult on technical issues or design solutions and so on.

Vieta: IDAS studija „Domus“ galerijoje, P. Lukšio g. 32, II a., 51 studija (II a. balkonas), Vilnius Laikas: rugsėjo 21-25 10-12 val.

Venue: IDAS studio in Domus Gallery, P. Lukšio st. 32, 2nd floor, studio 51 (2nd floor balcony), Vilnius Time: september 21-25 10:00-12:00

VILNIUS 23


DIRBTUVIŲ DALYVIŲ DARBŲ EKSPOZICIJA „VILNIUS TECH PARK“ ERDVĖSE

“VILNIUS TECH PARK” EXHIBITION OF PARTICIPANTS WORKS

Sapiegų parke įsikūręs „Vilnius Tech Park“, rugsėjo 11-13 d. kvietė jaunuosius architektus, menininkus ir kitų susijusių specialybių atstovus dalyvauti intensyviose kūrybinėse dirbtuvėse. Projekto dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti ir bendradarbiauti su vienais geriausių architektų, urbanistų, dizainerių lietuvoje, vystant mažosios architektūros idėjas sapiegų parke. Dalyviai sprendė iššūkį – Sapiegų parko, kaip viešosios erdvės, atnaujinimas, atliepiant į istorinius, sociologinius ir šiuolaikinio miesto aspektus, ir pasiekė jam keliamas užduotis. Kūrybinių dirbtuvių pirmos vietos laimėtojams skirtas 1600 eurų vertės prizas, o visiems dalyviams – dviejų savaičių darbų ekspozicija „Vilnius Tech Park“ erdvėse.

Vilnius Tech Park which is located in Sapiega Park, on September 11-13th invited young architects, artists and representatives of other related specialties to participate in the intensive creative workshops. Project participants were given the opportunity to meet and collaborate with some of the best architects, urban planners and designers in lithuania, developing small architectural ideas in the Sapiega park. Participants addressed the challenge of renovating the Sapiega Park as a public space in response to historic, sociological and modern aspects of the city, and achieved the tasks assigned to it. The winners of the first place in the creative workshops were awarded with a prize of 1600 EUR and all others were awarded with two weeks exhibition of their work in “Vilnius Tech Park” spaces.

Vieta: Antakalnio g. 17, Vilnius Laikas: rugsėjo 14-30 d.

Venue: Antakalnio st. 17, Vilnius Time: september 14-30

24 VILNIUS


VILNIUS 25


26 VILNIUS


ATVIROS METALO DIRBTUVĖS. ALIUMINIO LIEJIMAS DIZAINO ELEMENTAMS

Festivalio DIZAINO SAVAITĖ metu kviečiame sudalyvauti išskirtinėse kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu praktiškai susipažinsite su metalais ir jų liejimo technologijomis. Praktiškai išbandysite aliuminio liejimą – nuo smėlio mišinio formavimo iki gaminio liejimo. Norintys galės savarankiškai išsilieti asmeninį suvenyrą. Dirbtuvių tikslas – kūrėjams pademonstruoti realias gamybos technologijas ir charakteristikas, padėsiančias kurti įgyvendinamus, gamybai pritaikomus projektus. Atrasti naują erdvę įrengtą Jūsų asmeninių projektų įgyvendinimui.

More and more people want to make a unique piece of furniture or interior details themselves. It’s not only a product for people to enjoy; it’s also knowledge, quality leisure time spent and some persistent emotions that last. From basic knowledge of welding to artistic plasma cutting and aluminium casting.

Vieta: Sodybų g. 58, Vilnius Laikas: rugsėjo 24 d., 16-17:30 val.

Venue: Sodybų st. 58, Vilnius Time: september 24, 16:00-17:30

When you want the metal to obey!

VIVITA LITHUANIA. „UŽSIKURK“ IR IŠBANDYK VISKĄ! BOOST YOURSELF AND TRY EVERYTHING!

„Dizaino savaitės“ lankytojai VIVISTOP Užupio erdvėje galės įsikvėpti – kūrybiškai „užsikurti“, ir tuomet išbandyti visus čia esančius įrankius, aparatus bei medžiagas: nuo 3D spausdintuvo, siuvimo mašinos, piešimo planšetės iki karštųjų klijų pistoleto, įvairiausių pjūklų, robotikos įrenginių ir t. t. Leidžiama bus viskas – atlikti molekulinės virtuvės eksperimentą, realizuoti drabužio ar aksesuaro dizainą, pasigaminti sniego gaublį, „pasiturbinti“ turimus daiktus arba susikurti ką nors visiškai naujo.

Design Week visitors can come to VIVISTOP Užupis to give themselves a creative boost – and then experience total freedom of self-expression. They can try every material or piece of equipment here, from 3D printer, sketching tablet and sewing machine to a hot glue gun, robotics, various woodworking gadgets and many, many more tools and machines. They can use all this to create a snow globe, tinker with their clothes, utilise design accessories, engage in an experiment with a molecular kitchen, or create something completely new – total freedom!

Vieta: Krivių g. 10, Vilnius Laikas: rugsėjo 26 d., 11-15 val.

Venue: Krivių st. 10, Vilnius Time: september 26, 11:00-15:00 VILNIUS 27

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS/Vilnius

OPEN METAL WORKSHOPS. ALUMINIUM CASTING FOR DESIGN ELEMENTS


ULRIKA ZABARSKAITĖ. TEISĖ BŪTI

ULRIKA ZABARSKAITĖ . THE RIGHT TO BE

Pagrindinė kolekcijos tema – pirmasis feministinis judėjimas ir kaip tai atsispindėjo moterų aprangoje. Šia kolekcija autorė nori atkreipti dėmesį į moterų teises, nes ši tema yra aktuali iki pat šių dienų, analizuoti pirmuosius feminizmo proveržius, kaip tai darė įtaką moterų aprangos raidai. Pagrindinė idėja buvo panaudoti senovinius vyriškus švarkus, remiantis tvarios mados filosofija, juos dekonstruoti, prikelti naujam gyvenimui ir skleisti žinutę apie kraštutinius moterų veiksmus, kurių jos turėjo imtis norėdamos atkreipti visuomenės dėmesį į lygias teises – pirmą kartą apsimauti kelnes ir apsivilkti vyrišką švarką.

The main theme of this collection is the initial feminist movement and its impact on women’s clothing. With the collection I would like to bring some attention to women’s rights and analyse the first breakthroughs in feminism and its impact on fashion. The main idea was to use old-fashioned men’s casual jackets with a reference to the philosophy of sustainable fashion. In the process I will dismantle them and construct new bases; I will bring new life to them. All of these actions should symbolise women’s fringe actions to earn equal rights, for instance to wear trousers or to put on a man’s jacket.

Vieta: Socialinių mokslų kolegija, Kalvarijų g. 137E, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: SMK University of Applied Social Sciences, Kalvarijų st. 137E, Vilnius Time: september 21-27

28 VILNIUS


DIZAINERIO VITRINOS/Vilnius

LE SLAP. TIKRAS LE SLAP. TRUE

Tiesa yra tiesa, balta yra balta. Idėja – tiesa, žmonės, ne „fake news“, ir besišypsanti gamtai kūryba.

No bulls*it, white is a white idea: transparency in sustainability and no fake news.

Vieta: „Caffeine“ kavinė, Didžioji g. 40, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: “Caffeine“ cafe, Didžioji st. 40, Vilnius Time: september 21-27

SILVIJA JUOZELSKYTĖ-VAIČIULIENĖ. RANKOMIS AUSTŲ KOSMETINIŲ IR RANKŠLUOSČIŲ KOLEKCIJA COLLECTION OF HAND-WOVEN TOWELS AND COSMETICS

„Silvijart“ yra tekstilės dizaino studija, kurioje pati dizainerė audžia rankinėmis audimo staklėmis. Ilgametė patirtis dirbant šį darbą užtikrina nepriekaištingą austų darbų kokybę. Kiekvienais metais dizainerė pristato naujų darbų kolekcijas. Audžiama tik iš natūralių siūlų: lino, vilnos, šilko. Šį kartą tai – kelioninės kosmetinės ir rankšluosčiai. Austa iš lininių 100 procentų siūlų. Tai senų tradicijų tąsa šiuolaikinėje tekstilėje.

At the textile design studio Silvijart, the designer hand-weaves with a loom. Many years of experience ensures impeccable quality of hand-woven works. Every year, the designer presents new collections of works, woven only from natural yarns: linen, wool, silk. This year, there’s a new collection of travel cosmetics bags and towels, hand-woven from 100% linen yarns. It is a continuation of old traditions, brought back to life in modern textiles.

Vieta: „Stiklo paslaptis“, Dominikonų g. 14, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: “Stiklo paslaptis”, Dominikonų st. 14, Vilnius Time: september 21-27

VILNIUS 29


NESHKIS

ACCESSORIES, BACKPACKS AND WAIST HANDBAGS

„Neshkis“ palaiko sąmoningo vartojimo idėją ir mano, kad šiais laikais mūsų naudojami daiktai privalo atlikti kelias funkcijas. Stilingais ir žaismingais gaminiais „Neshkis“ kūrėjai siekia keisti žmonių požiūrį į atšvaitus. Jie kuria kitokius, unikalius šviesą atspindinčius aksesuarus, kuprines ir juosmens rankines su integruotais atšvaitais. Aktyvūs miesto ir pasaulio tyrėjai čia randa stilių, saugumą ir matomumą.

Neshkis supports the idea of conscious consumption and believes that the objects we use these days must perform several functions. Stylish and playful Neshkis developers strive to change people approach to reflectors. They create different, unique light reflective accessories, backpacks and waist handbags with integrated reflectors. Active city and world researchers find style, security and visibility here.

Vieta: Viešbutis „Holiday Inn“, Šeimyniškių g. 1, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Hotel “Holiday Inn“, Šeimyniškių st. 1, Vilnius Time: september 21-27

POVILAS KUPČINSKAS. PLAKATŲ SERIJA EKOLOGIJOS TEMA, SKIRTA GAISRŲ PREVENCIJAI POSTER SERIES ON ECOLOGY FOR FIRE PREVENTION

Ši plakatų serija skirta gaisrų prevencijai, ja siekiama skatinti sąmoningumą ir atsargų elgesį su ugnimi. Šiuo metu, kai technologijos sparčiai auga ir tobulėja, viena problemų, kuri nekinta, yra gaisrai. Pastaraisiais metais ugniagesiai turi daug darbo gesindami ugnį, ši nelaimė dažnai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus. Visuomenė turi į tai atkreipti dėmesį ir susivokti. Mūsų elgesio niekas neprižiūri, nėra tam numatytų tam tikrų elgesio taisyklių. Lietuvoje dėl žmogaus numestos nuorūkos, stiklo šukės ar dėl neatsargaus elgimosi su atvira liepsna kenčia gamta, gyvūnai, o kartais net patys žmonės. Visuomenei svarbu žinoti, dėl ko kyla gaisrai, kas nuo jų nukenčia ir kodėl reiktų būti atsakingesniems.

This series of posters is dedicated to fire prevention, promoting awareness and how to stop fires from starting. At a time when technology is growing and improving rapidly, one problem that remains the same is fire. In recent years, firefighters have had a lot of work to do to put them out, a problem that is too often caused by people’s carelessness. The public must pay attention to this and be aware of it. Nature, animals, and sometimes even man himself suffers from uncontrolled fire and smoke, broken glass shards or careless handling of open flames. It is important for the public to know what causes fires, who suffers from them and why we should act more responsibly.

Vieta: „Caffeine“ kavinė, Vilniaus g. 31, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: “Caffeine“ cafe, Vilniaus st. 31, Vilnius Time: september 21-27

30 VILNIUS


JOLANTA VAZALINSKIENĖ EGLĖ GANDA BOGDANIENĖ / SAMSARATRIP JOLANTA VAZALINSKIENĖ EGLĖ GANDA BOGDANIENĖ / SAMSARATRIP

Sanskrito kalboje Samsara reiškia nuolatinį pasaulio kismą, mirties ir atgimimo cikliškumą. Kolekcijoje „SamsaraTrip“ („Samsara Voyage“) apmąstomi žmogaus buvimo „belaikėje“ erdvėje, transmigracijos, begalybės, nežinomybės, išlikimo, vilties klausimai. Antropoceno – „Naujojo žmogaus amžiaus“ – akistatoje išgyvename mokslo ir kultūros kaitą. Atmosferos pokyčiai diktuoja naujas būties ir buities formas.

In Sanskrit, Samsara means the constant changing of the world, the cycle of death and rebirth. The work SamsaraTrip (Samsara Voyage) discusses the issues of human presence in a “timeless” space, transmigration, infinity, obscurity, survival and hope. In the confrontation of the Anthropocene, the “new human age”, we have been experiencing a shift in science and culture. Atmospheric changes dictate new forms of existence and everyday life.

Vieta: Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Pilies g. 40, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Marija ir Jurgis Šlapeliai House-Museum, Pilies st. 40, Vilnius Time: september 21-27

VILNIAUS KOLEGIJA. LOLITA MALINAUSKIENĖ / FATALIŠKI AUKŠTAKULNIAI FATAL HIGH HEELS

Ekspoziciją sudaro dešimt ekstravagantiško autorinio dizaino moteriškų batelių porų. Jų puošybai ir konstrukcijai buvo panaudoti buitiniai daiktai ir bižuterija. Šie bateliai yra dalis ekspozicijos, kuri šiemet buvo įtraukta į Lietuvos rekordų knygą (kalėdinė eglutė iš 800 batų porų). Batelių dizaino autoriai yra Vilniaus kolegijos Dizaino katedros Įvaizdžio dizaino studijų programos studentai, jiems vadovavo dėstytoja Lolita Malinauskienė.

This display consists of ten pairs of extravagantly designed shoes for women. Household items and costume jewellery elements are used to decorate them. The shoes are part of an exhibition that was included in the Lithuanian Book of Records 2020 (a Christmas tree made of 800 pairs of shoes). The shoes’ designs were created by students at the Image Design study program, Department of Design, Vilnius College. The project was managed by teacher Lolita Malinauskienė.

Vieta: Denim Diaries, Žydų g. 2, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Denim Diaries, Žydų st. 2, Vilnius Time: september 21-27 VILNIUS 31


MB „MIMADIS“ / TAU-TAI

TAU – skirta – TAI. Etnomotyvas, pavaizduotas stalo šonuose, simbolizuoja TAUTĄ ir jos šaknis. Šiuolaikiniam žmogui dažnas tokio stalo matymas primintų jo identitetą. Objektas galėtų būti naudojamas kaip valgomojo, konferencijų, darbo stalas.

The ethno-motif depicted on the sides of the table symbolises the Nation and its roots. For people today, such frequent sightings of the table would remind them of their identity. The object could be used as a dining or conference table or as a work desk.

Vieta: Gedimino pr. 10, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Gedimino avenue 10, Vilnius Time: september 21-27

ELENA LAŠAITĖ. DIZAINO EKSPERIMENTAS DESIGN EXPERIMENT ON THE LINKS BETWEEN SECURITY, FACES, AND IDENTITY

Dizaino eksperimentams pasitelkiamas dizainerės veido dublikatas kaip pradinė forma, kuri gali būti dublikuojama, daloma, keičiama jos faktūra. Iki šiol veidas buvo sudievintas, buvo tikima, kad portretuose išlieka žmogaus dvasia. Dabar veidą naudojame visur: telefonui atrakinti, visuomenei stebėti, komunikacijai – veido profilio nuotraukų pilna visur. Keliami klausimai apie veido kaip objekto egzistenciją, formos autentiškumą, panaudojimą kasdienėje aplinkoje. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

A duplicate of the designer’s face is used as the original form for design experiments, which may be duplicated and divided. Until recently, the face was deified; it was believed that the human spirit remained in portraits. Now we use our faces everywhere: to unlock a phone, for public surveillance, for communication, there are face profile photos everywhere. Questions are raised about the authenticity of the shape of the face as an object and its use in the everyday environment. This project is financed by the Lithuanian Council for Culture.

Vieta: „Mano Guru“, Vilniaus g. 22, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: “Mano Guru“, Vilniaus st. 22, Vilnius Time: september 21-27

32 VILNIUS


„FUMPARFUM CREATIVE STUDIO“ / PERFUME FACE

Kaip komunikuoti nišinės, artistinės, autorinės parfumerijos prekės ženklą? „FUMparFUM Creative Studio“ eksponuoja per 9-erius veiklos metus įvairių žinomų Lietuvos ir užsienio mados fotografų sukurtus vizualinės komunikacijos įvaizdžius.

How to communicate this brand of niche, artistic, designer perfumery? The FUMparFUM creative studio exhibits images of visual communication created by various well-known Lithuanian and international fashion photographers during its nine years of activity.

Vieta: „FUMparFUM“ kvapų studija, Subačiaus g. 19, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: FUMparFUM Creative Studio, Subačiaus st. 19, Vilnius Time: september 21-27

MB „ELENA KOTRYNA“. DŪMOTI

Vazų kolekcija „Dūmoti“ yra paremta etnografiniais motyvais. Pagrindinė šios kolekcijos inspiracija – suodini senovės lietuvių rakandai jų dūminėse pirkiose, kur duonkepėms krosnims dažnai nedarydavo kaminų, o tiesiog leisdavo dūmams išeiti pro langus. Visos kolekcijos „Dūmoti“ vazos yra pagamintos iš juodo molio ir degtos itin aukštoje temperatūroje. Pagrindinė šios kolekcijos idėja – atnešti šiek tiek istorijos, etnografijos ir siluetų iš praeities į modernius namus ir jų interjerą.

The Dūmoti collection is about making interpretations of old ethnographic objects. All of the different items in the collection have one connecting element – the colour black. There was a time when black was a dominant home interior colour, especially in the kitchen space. In Lithuanian ethnographic wooden houses, it was quite common not to use a chimney. In these types of houses people used only windows to release the smoke and most of the things that were close to the furnace were totally black. The word dūmoti in Lithuanian means sooty or smoky. The concept of this collection of interior accessories was to bring some history and ethnography to the modern interior.

Vieta: Restoranas ”Amandus Deli”, Užupio g. 22, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Restaurant ”Amandus Deli”, Užupio st. 22, Vilnius Time: september 21-27 VILNIUS 33


KAROLINA PETRAITYTĖ / „EDI CREATOR“

PHYSICAL EDUCATIONAL TOOLS / “EDI CREATOR”

Aktyvų ir gilų ugdymą skatinančių daiktinių edukacinių priemonių trūksta arba jų pasiūla yra itin skurdi, orientuota tik į demonstracinį naudojimą. „EDi Creator“ – tai erdvinį ir vizualinį intelektą lavinančios edukacinės priemonės, skirtos mokytis lietuvių kalbos, matematikos, ugdyti kūrybingumui. Naudojant žaidybinimo elementus, šios priemonės padeda praturtinti IV–V klasių mokinių ugdymo procesą. Jos leidžia mokiniams kurti erdvines teksto struktūras, suvokti geometrinių formų tarpusavio ryšius, įsiminti daugybos lentelę ir supažindina su erdvinio piešimo pagrindais. Visos priemonės pritaikytos bendrosioms ir dalykinėms kompetencijoms ugdyti, yra atviro naudojimo ir lengvai pritaikomos prie skirtingų pamokos veiklų plano. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

A statistically significant relationship has been established between the use of teaching/learning tools and effective learning, but the lack of physical educational tools is becoming clearer. EDi creator educational tools help to develop spatial-visual intelligence by actively learning language, mathematics, and creativity skills. The tools are designed to enrich the educational process of IV-V grade students, helping them to create spatial text structures, understand the interrelationships of geometric shapes, memorise the multiplication table, and introduce the basics in spatial drawing. All of the tools are designed to be easy to use and are easily adaptable to different lessons and activities. The project is funded by the Lithuanian Council for Culture.

Vieta: Lietuvos paštas, Totorių g. 8, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Lithuanian Post, Totorių st. 8, Vilnius Time: september 21-27

34 VILNIUS


„DESDORP“. „RIMI“ SAVITARNOS KASOS “RIMI” SELF-SERVICE CHECKOUT

Naujosios „Rimi“ prekybos tinklo savitarnos kasos yra patogios vartotojams, šiuolaikiškos ir vizualiai lengvos. Prietaisų dizainas pasižymi elegantiškomis ir švariomis linijomis, ir tai puikiai užpildo parduotuvių erdvę. Savitarnos kasų dizaino kūrimas su prekybinių sistemų bendrove „Strongpoint“ leido susikoncentruoti į smulkiausias detales. Kasų briaunose yra integruotas inovatyvus šviesos diodų apšvietimas, kuris atkreipia pirkėjų dėmesį ir informuoja apie kasos būsenas.

The new self-service checkouts of the Rimi supermarkets are user-friendly, modern and visually light. The devices’ design features a timeless look with elegant and clean lines to fill the store space. Collaboration with the retail systems company Strongpoint led to thinking about the design down to the smallest detail. The edges of the self-service checkouts have integrated innovative LED lighting, which attracts the attention of the customers and tells them about the self-service checkouts’ status.

Vieta: „Rimi Paupys“, Aukštaičių g. 7, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: “Rimi Paupys”, Aukštaičių st. 7, Vilnius Time: september 21-27

GINTARĖ ČERNIAUSKAITĖ. ĮTVARAS „EXO ORO“ “EXO ORO” BRACE

Tai pats lengviausias kietasis rankos įtvaras, sveriantis vos 24 gramus. Pagamintas iš trimačiu būdu išspausdinto aliuminio, įtvaras yra itin tvirtas, nors be galo lengvas. Produktas atsparus vandeniui, nekenkia odai ir yra lengvai perdirbamas. Dėl aliuminio sukuriama itin atvira ir juvelyriška įtvaro struktūra, suteikianti galimybę atlikti reabilitacines procedūras nenuimant įtvaro ir taip padedant galūnei gyti greičiau, nei įprasta. Dalis fizioterapijos procedūrų gali būti perkelta iš klinikos į paciento namus, prijungiant iš anksto suprogramuotus terapinius prietaisus prie įtvaro.

This is the lightest hard brace that weighs only 24 grams but is still extremely tough. The cast is water-resistant, skin-friendly and can easily be recycled after use. Using 3D-printed aluminium enables an incredibly open and jewellery-like structure for the brace, allowing for sooner-than-usual physiotherapy, which in turn significantly reduces the healing time. Some procedures may even be done at home rather than in the clinic, by attaching pre-programmed therapeutic devices to the brace itself.

Vieta: „Mano Guru“, Vilniaus g. 22, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: “Mano Guru“, Vilniaus st. 22, Vilnius Time: september 21-27 VILNIUS 35


AUŠRINĖ AUGUSTINAITĖ / RADII “RADII” FURNITURE

„radii“ – tai baldų ir aksesuarų kolekcija šiuolaikinei erdvei. „radii“ (lot. spindulys) paremta eksperimentavimu su apskritimo forma, proporcijomis. Kavos ir valgomojo stalų forma sukurta kiekvieną stalviršio kampo spindulį proporcingai didinant, taip išgaunama ir apskritimui, ir stačiakampiui būdingų pranašumų – išlaikomas gana didelis darbinis plotas, kad, esant poreikiui, baldas galėtų būti patogiai naudojamas kaip darbo stalas, taip pat jis neturi aštrių kampų ir kviečia susirinkti prie „apvalaus stalo“.

“radii” is a furniture and accessory collection for today’s contemporary home. The collection is based on experimentation and play with a single shape of a circle and the proportions of its radiuses. The shape of the tables is designed by proportionally increasing the radius of each “corner” of the tabletop, thus creating a shape that has the advantages of both a circle and a square. The surface area remains large enough to function well for dining or working while the smooth edges are inviting to gather round.

Vieta: Restoranas „Amandus Deli”, Užupio g. 22, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Restaurant ”Amandus Deli”, Užupio st. 22, Vilnius Time: september 21-27

„RASA DESIGN“. RINGAS. EDUKACINIO UŽSIĖMIMO DALIS RING / PART OF AN EDUCATIONAL WORKSHOP

„Ringas“ – edukacinės programos, skirtos skaitmeniniam intelektui lavinti, sudėtinė dalis. Sparčiai vystantis technologijoms, išmaniesiems ekranams tampant neatsiejamais kasdienybės palydovais, būtina suprasti, kaip tuo naudotis, kad nekiltų neigiamų padarinių. Dėl to ypač pradinių klasių vaikams reikia suteikti aktualių žinių apie saugų išmaniųjų ekranų naudojimą ir priminti apie taktilikos ir smulkiosios motorikos lavinimo svarbą.

RING is an integral part of the educational programme for the development of DQ (digital intelligence). With the rapid development of technology, and with smart screens becoming an integral part of everyday life, it is important to understand how to use one to avoid negative consequences.

Vieta: Galerija „TERRA RECOGNITA“, Stiklių g. 7, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Gallery “TERRA RECOGNITA”, Stiklių st. 7, Vilnius Time: september 21-27

36 VILNIUS


EGLĖ RUSTEIKAITĖ, „FUR FOR ME“. ŠUNIŠKI NAMAI “FUR FOR ME” BY EGLĖ RUSTEIKAITĖ

Dizainui sparčiai keičiantis ir tobulėjant, kyla noras atrasti sąsają tarp kuriamo dizaino ir šuns kompaniono. Kodėl būtent šuo? Nes tai gyvūnas, kuris veikia mūsų kasdienybę, psichologinę bei fizinę sveikatą, ir šis ryšys atsirado dėl urbanistinės plėtros, kai nyko intymumas, natūralumas ir dingo kontaktas su gamta.

As design rapidly changes and evolves, I want to discover a link between developing new design and a dog for a companion. Why a dog? This animal affects our daily lives, our psychological and physical health. And this connection arose from an urbanistic development, where intimacy, naturalness and contact with nature has disappeared.

Vieta: Restoranas „Grey“, Pilies g. 2, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Restaurant ”Grey”, Pilies st. 2, Vilnius Time: september 21-27

„FILZI FELTI“. BESIŪLIS VELTINIO APAVAS SEAMLESS FELT SHOES, DESIGNED TO BE WORN BAREFOOT

Besiūliai veltinio bateliai, skirti avėti basomis. Pagaminti rankomis naudojant 98 procentus natūralių medžiagų.

These felt shoes are handmade using 98% natural materials. We use 100% natural undyed wool with no toxic chemicals added. The process of making the felt is also environmentally friendly, and with this eco-friendly footwear option you are helping the environment while surrounding your feet with natural materials.

Vieta: Knygynas „VAGA“, Gedimino pr. 13, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Bookshop ”VAGA”, Gedimino avenue 13, Vilnius Time: september 21-27 VILNIUS 37


JŪRATĖ VAŠKIENĖ. ĮGALINTAS PERFEKCIONIZMAS EMPOWERED PERFECTIONISM BY JŪRATĖ VAŠKIENĖ

Moters į(si)galinimas – „žaidimas“ vyriškame pasaulyje ar sąmoningas savęs projektavimas? Pareigos ir atsakomybės – mums primesta našta ar priemonė saviraiškai ir moralinių nuopelnų prisiėmimas? Jeigu atsigręžtume laike ar išanalizuotume savo DNR, gal geriau suprastume pačios save? Kokios mes būtume istorinės asmenybės? Kokios garsios Lietuvos istorinės moterys, savo laikmečio flagmanės, būtų šiandien?

Perfectionism and empowerment – women’s battle in a men’s playground or conscious self-design for domination? Our duties and responsibilities – an imposed burden or self-expression and way to gain a moral reward? Is it our own choice or the irresistible power of DNA? Women of a different epoch – who would they be today? How would they think, act, talk, what would they wear if they’d be alive today? Would they still be so perfect? Would they play the “game of perfection” or would they set their own rules and make the world spin their way?

Vieta: Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Arsenalo g. 3A, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Museum of Applied Arts and Design, Arsenalo st. 3A, Vilnius Time: september 21-27

BARBORA ADAMONYTĖ-KEIDŪNĖ. VDA VILNIAUS FAKULTETO DIZAINO KATEDRA. KERAMIKA DIZAINO OBJEKTUOSE. ŪKIS CERAMICS IN DESIGN OBJECTS / THE FARM

Šį pavasarį jau trečią kartą VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros I–III kursų studentai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Keramika dizaino objektuose“, kurias vedė VDA Vilniaus fakulteto dėstytojai Barbora Adamonytė-Keidūnė (dizainas) ir Tomas Daunora (keramika). Buvo kuriami ir tiražuojami ūkio srities gaminiai, kuriuos studentai sukūrė namuose per karantiną. Objektai padaryti remiantis „Shaker“ dizaino estetika, proceso metu išgryninta funkcija ir formos.

First-to-third-year students of the Design Department, Vilnius Faculty, participated in the workshop Ceramics in Design Objects for the third time last spring. The workshop was led by the lecturers Barbora Adamonytė-Keidūnė (design) and Tomas Daunora (ceramics) from the Vilnius Faculty, VAA. During the workshop, the students designed and produced household items while working from home under quarantine conditions. The objects were created based on Shaker design aesthetics, functionality and form.

Vieta: VDA „Titanikas“, Maironio g. 3, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: VDA “Titanikas”, Maironio st. 3, Vilnius Time: september 21-27

38 VILNIUS


KAROLIS KURKLIETIS. ELEGANCIJA GRACE BY KAROLIS KURKLIETIS

Karolis Kurklietis pristato savo papuošalų kolekciją, įkvėptą miesto aplinkos, stiprios bei gaivališkos metalo ir juvelyrinių akmenų prigimties. Anot autoriaus, „kiekviena medžiaga turi savo charakterį, kuris atsiskleidžia juvelyrui vis labiau įvertinant ir pažįstant medžiagos prigimtį“. Kolekcijoje dominuoja suvaldytas šiurkštumas, susipinantis su žaismingumu, – unisex stiliaus apyrankės, žiedai, auskarai sukurti iš sidabro, aukso ir tauriųjų akmenų.

Karolis Kurklietis presents his jewellery collection inspired by the urban environment and the strong and elemental nature of metals and gemstones. “Every material has its character, which reveals itself as the jeweller evaluates and gets to know the true nature of it.” Controlled roughness intertwined with playfulness is dominant in the collection, consisting of unisex bracelets, rings, earrings – created from silver, gold and precious gemstones.

Vieta: Laura Antiques Fine Jewellery, Vokiečių g. 13, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Laura Antiques Fine Jewellery, Vokiečių st. 13, Vilnius Time: september 21-27

RŪTOS BŪTĖNAITĖS KILIMŲ DIZAINO STUDIJA RŪTA BŪTĖNAITĖ CARPET DESIGN STUDIO

Dizainerės Rūtos Būtėnaitės autorinės piešinių reprodukcijos – universalios, tinkančios daugeliui individualių ir viešųjų interjerų. Vienetinių kilimų kūrėja dalijasi savo aistra piešti ir suteikia plačiam ratui žmonių galimybę „apgyvendinti“ savo namuose jos piešinį – „kiekvieną su savo naratyvu, magija ir užburiančiu paslaptingumu“.

Reproductions of the designer’s Rūta Būtėnaitė drawings are universal; they fit most individual and public interiors. The designer of unique carpets shares her passion for drawing by spreading in a wide circle the possibility of placing her drawing, each of which is with its own narrative, magic and enchanting mysteriousness”, in one’s home.

Vieta: Viešbutis „Hilton Garden Inn“, Gedimino pr. 44B, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Hotel “Hilton Garden Inn”, Gedimino avenue 44B, Vilnius Time: september 21-27 VILNIUS 39


JULIUS BUČELIS. STALAS „BAMBUKAS“ BAMBOO SIDE TABLE

Šis staliukas tai rezultatas eksperimentų su bambuko stiebu. Eksperimentavau, kaip primityviais būdais sujungti dvi medžiagas naudojant virvę. Gautas rezultatas – staliukas, kurį galite pasidaryti patys.

This side table was born from experiments with bamboo. I was experimenting how to join two materials using rope in the primitive way. The result is a side table that you can do yourself.

Vieta: „Dekoforma Boutique“, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 11, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Hotel „Dekoforma Boutique“, L. Stuokos-Gucevičiaus st. 11, Vilnius Time: september 21-27

AGNĖ KIŠONAITĖ. AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS SATINO PATALYNĖ „RITUALAS“ HIGHEST QUALITY SATIN BEDDING “RITUALAS”

Menininkės Agnės Kišonaitės darbus vargu ar įmanoma paslėpti pilkoje minioje. Išraiškingas, spalvotas ir prasmingas menas, kuris pasitelkiant teptukus apsigyvena drobėse, persikelia ant baldų, įvairiais pavidalais priglunda prie kūno. Paveikslas ne visada randa vietą namuose, o drobė nebūtinai turi būti užtempta ant rėmo. A. Kišonaitė, bendradarbiaudama su „DecoFlux“, „Dizaino savaitėje“ pristato paveikslo „Ritualas“ interpretaciją, perkeltą ant aukščiausios kokybės satino patalynės.

Highest quality satin bedding “Ritual” Agne’s Kisonaite’s artworks can barely be hidden in the grey crowd. It is an expressive and meaningful art, which settles down into the canvas with the help of brushes, resettles on furniture, snuggles on the body in a form of clothes. Painting doesn’t always fit on a wall, neither canvas has to be fit on frame. This is why Agne Kisonaite, in collaboration with DecoFlux, this time at Design Week presents an interpretation of the painting “Ritual”, transferred on the highest quality satin bedding.

Vieta: Restoranas „Grey“, Pilies g. 2 | Saltoniškių g. 9, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Restaurant ”Grey”, Pilies st. 2 | Saltoniškių st. 9, Vilnius Time: september 21-27

40 VILNIUS


GINTARĖ ČERNIAUSKAITĖ, „CREATUS“ / KONSTRUKTORIUS „ACTIVITY BLOCKS“ CONSTRUCTOR “ACTIVITY BLOCKS”

„Activity Blocks“ yra edukacinis medinis konstruktorius, padedantis vaikui mokytis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Kiekviena raidė ar skaičius sudedami iš atskirų detalių, todėl šios detalės gali būti pritaikytos bet kuriai pasaulio kalbai. Vaikas skatinamas atpažinti ir konstruoti raides bei eksperimentuoti su šriftu. Tos pačios detalės gali būti dėliojamos plokščiai ar stačiai statant kelius, tiltus, pilis ar iliustruojant pasakų herojus.

Vieta: Lietuvos paštas, Totorių g. 8, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Activity Blocks are a wooden educational construction game that helps children to learn to read, write, and count by constructing letters and numbers from pre-cut shapes. Every letter or number is built from separate parts, making it possible to write in any language. By recognising the main shapes of the letters, a child is encouraged to experiment with different possible typefaces. These blocks can also be placed flat or vertically to create roads, bridges, castles, or cartoon characters.

Venue: Lithuanian Post, Totorių st. 8, Vilnius Time: september 21-27

KYBO. PAKABINAMAS KRĖSLAS HANGING CHAIR / “KYBO”

KYBO specializuojasi pakabinamų krėslų (sūpuoklių) gamyboje. Jei ieškote nestandartinio interjero sprendimo, jums tikrai patiks KYBO. Tai pakabinamas, funkcionalus krėslas, kuris padės sukurti jaukią ir netradicinę atmosferą tiek didelėse erdvėse, tiek jaukiuose namuose. KYBO – idealus pasirinkimas įrengiantiems bendrojo naudojimo patalpas, vaikų kambarį, lauko terasą, netradicinio tipo erdves (komercines patalpas) ar sodyboje. Šie originalūs krėslai puošia tiek vidaus interjerą, tiek lauko aplinką.

KYBO hanging chair – it is a unique handmade highquality product designed perfectly for relaxing inside or outside the place. In addition to its cozy and comfortable usage, this hanging seat will decorate your place and enliven any space of your home: living room, kids’ room, terrace or garden. It is made of metal hoop wrapped in a foam tube and sewn in qualitative and sturdy fabric. Hammockchair goes together with big comfortable pillow and is packed in spacious waterproof bag made from the same fabric as the seat.

Vieta: „Decoflux“, Saltoniškių g. 9, Vilnius Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: “Decoflux”, Saltoniškių st. 9, Vilnius Time: september 21-27 VILNIUS 41


42 VILNIUS


EKSKURSIJOS PO „DIZAINO SAVAITĘ“

DESIGN WEEK EXCURSIONS

Viktorija Smailytė - cultural researcher and guidecreator, on September 22nd, and Gediminas Jasinskas - art critic, on September 26th invite you to take a walk along the Design Week route. During those excursions participants will be seeing designer installations in Vilnius Old Town, award winning public interiors and expositions of Lithuanian design companies. The event is free, however, pre-registration is required. Expected duration of excursions - 2 hours.

Vieta: Vilnius Laikas: rugsėjo 22 d., 16-17 val. | rugsėjo 26 d., 16-17 val.

Venue: Vilnius Time: september 22, 16:00-17:00 | september 26, 16:00-17:00

EKSKURSIJOS/Vilnius

Viktorija Smailytė, kultūros tyrinėtoja ir gidė-kūrybininkė, rugsėjo 22 d., o Gediminas Jasinskas, menotyrininkas, meno kritikas, rugsėjo 26 d. pakvies pasivaikščioti po nemokamas ekskursijas „Dizaino savaitės“ maršrutu. Bus lankomos Vilniaus senamiesčio vitrinose įkurtos dizainerių instaliacijos, įvertinimų pelnę viešieji interjerai ir Lietuvos dizaino įmonių ekspozicijos. Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija. Numatoma ekskursijų trukmė – 2 valandos.

„LONAS“. KUR GIMSTA MIEGO MUZIKA? WHERE THE MUSIC OF SLEEP IS BORN / “LONAS”

Prisiminkite tylą salėje, kai prasideda koncertas. Tą akimirką pranyksta kasdienybės rūpesčiai, ir jūs panyrate į garsų jūrą. Ar ši akimirka jums nepanaši į jausmą prieš užmiegant? Komforto meistrai bei miego muzikos kūrėjai „Lonas“ atveria duris ir kviečia interjero, produkto dizainerius bei architektus susipažinti, kaip gimsta rankų darbo lovos, miegamojo aksesuarai ir čiužiniai stilingam ir sveikam gyvenimui.

Remember that enchanting moment of silence at a concert hall, just before the very first sounds touch the air? Those mundane worries fade away, and you blissfully submerge into the music. The sensation is reminiscent of the moment right before falling asleep, isn’t it? Masters of comfort and creators of music for sleep, LONAS, open their doors and invite interior designers, product designers and architects to watch the birth of handmade beds, bedroom accessories and mattresses for a stylish and healthy life.

Vieta: Vilnius Laikas: rugsėjo 24 d., 8:30-16 val.

Venue: Vilnius Time: september 24, 08:30-16:00 VILNIUS 43


44


KLAIPÄ–DA >


RŪTOS BŪTĖNAITĖS KILIMŲ DIZAINO STUDIJA RŪTA BŪTĖNAITĖ CARPET DESIGN STUDIO

Dizainerės Rūtos Būtėnaitės rankų darbo kilimai „Zig-Zag“, sukurti „S&S Artel“ interjerui. „S&S Artel“ studija yra įvaldžiusi individualaus siuvimo meną išskirtiniam stiliui sukurti. Dizainerės R. Būtėnaitės specialiai interjerui projektuojami kilimai – ne tik interjero dizaino sprendimas. Tai namų dvasios, jų tradicijos kūrimas, meno kūrinys, eksponuojamas ant žemės. Kiekvienam interjerui, priklausomai nuo jo stilistikos, kolorito, raštų, atskirai kuriamas projektas, parenkamas labiausiai derantis kilimo pluoštas.

The hand-made carpets ZIG-ZAG was designed especially for the S&S Artel interior–studio, which mastered the art of bespoke tailoring to creating a whole new exceptional style. Rūta Būtėnaitė carpets fitted for specific interiors is not only a solution of interior design. It is the creation of home atmosphere and its traditions, it is an artwork displayed on the floor. Tailor-made projects are designed for each interior depending on its style, colours and patterns, and the best suited carpet fibre.

Vieta: „S&S Artel“, Šaulių g. 27, Klaipėda Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: „S&S Artel“, Šaulių st. 27, Klaipėda Time: september 21-27

KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS / PROJEKTAS CTCC / KŪRYBIŠKŲ TRADICINIŲ ĮMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS PRESENTATION OF CTCC PROJECT PROTOTYPES Tradicinių ir kūrybinių įmonių bendradarbiavimo rezultatų – prototipų – pristatymas CTCC projektas skatina bendradarbiauti mėlynąjį (jūrinį) ir žaliąjį (ekologiškų, aplinkai nekenksmingų technologijų) sektorius, kuriant ir pristatant naujų inovatyvių produktų, procesų ir paslaugų prototipus Baltijos jūros regione. CTCC projekto metu buvo organizuoti fiziniai ir nuotoliniai mokymai, seminarai ir prototipų kūrimo dirbtuvės mažoms ir vidutinėms įmonėms iš Vokietijos, Lietuvos, Švedijos ir Lenkijos, siekiant padidinti regiono inovacinį pajėgumą.

CTCC increases cooperation between the blue (maritime-led) and green (ecological, environmentally-friendly technologies-led) sector for the development and launches of new innovative products, processes and services prototypes in the Baltic Sea Region. CTCC project had organized a set of physical and online training as well as workshops and prototyping processes for SMEs from Germany, Lithuania, Sweden, and Poland aimed to increase the innovation capacity of the region.

Vieta: Kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, Klaipėda Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Culture factory, Bangų st. 5A, Klaipėda Time: september 21-27

46 KLAIPĖDA


VISI RENGINIAI/Klaipėda

PIRMASIS DIZAINO PROTMŪŠIS KLAIPĖDOJE! THE FIRST MINDFIGHT OF DESIGN IN KLAIPĖDA!

Domiesi dizainu, esi dizaino studentas ar profesionalas, o galbūt protmūšių entuziastas? Registruok komandą iki 6 žmonių ir išbandyk savo žinias dizaino protmūšyje! Kitaip nei pirmasis dizaino protmūšis Žvejų bare, šis protmūšis aprėps dizaino klausimus iš įvairių dizaino sričių (produkto dizainas, grafinis dizainas, mados dizainas ir kt.) – klausimų bus tiek apie dizaino istoriją, tiek apie dabartines dizaino tendencijas. Klausimai itin kruopščiai surinkti dizaino profesionalų, siekiant aukštos renginio kokybės.

You are interested in design? You are a design student or a professional and perhaps a Protmūšis (literally “Mindfight” in Lithuanian)? Register a team of up to 6 people and test your knowledge in the design Protmūšis! Unlike the first design Protmūšis at the Fisherman’s Bar, this one will cover design issues from a variety of design areas (product design, graphic design, fashion design, etc.) - questions will be both about the history of design and about the present design trends. Questions are carefully collected by design professionals in order to achieve a high level of event quality.

Vieta: „Švyturys Bhouse“, Kūlių Vartų g. 7, Klaipėda Laikas: rugsėjo 22 d., 19-21 val.

Venue: “Švyturys Bhouse”, Kūlių Vartų st. 7, Klaipėda Time: september 22, 19:00-21:00

ANTRASIS DIZAINO PROTMŪŠIS KLAIPĖDOJE! THE SECOND MINDFIGHT OF DESIGN IN KLAIPĖDA!

Domiesi dizainu, esi dizaino studentas ar profesionalas, o galbūt protmūšių entuziastas? Registruok komandą iki 6 žmonių ir išbandyk savo žinias dizaino protmūšyje! Šis protmūšis išskirtinis – jis orientuotas į jūrinį dizainą, paveldą, tad pasitikrinsite žinias ne tik apie dizaino istoriją, dizaino tendencijas, įvairias dizaino sritis, bet ir apie Klaipėdos krašto jūrinio dizaino kultūros ypatumus.

You are interested in design? You are a design student or a professional and perhaps a Protmūšis (literally “Mindfight” in Lithuanian)? Register a team of up to 6 people and test your knowledge in the design Protmūšis! This Protmūšis is unique - it is focused on maritime design and heritage, so you will test your knowledge not only about the history of design, design trends, various fields of design, but also about Klaipeda region peculiarities of maritime design culture.

Vieta: Žvejų baras, Kepėjų g. 10, Klaipėda Laikas: rugsėjo 25 d., 19-21 val.

Venue: Žvejų baras, Kepėjų g. 10, Klaipėda Time: september 25, 19:00-21:00 KLAIPĖDA 47


48 KLAIPÄ–DA


PARODA „GERO DIZAINO ERDVĖ“

EXHIBITION “GERO DIZAINO ERDVĖ”

Lietuvos dizaino forumas rugsėjo mėnesį rengia lietuviško dizaino ekspoziciją „Gero dizaino erdvė“ festivalio „Dizaino savaitė“ metu. Klaipėdos „Kultūros fabriko“ erdvėse (Bangų g. 5A, Klaipėda) duris atvers šiuolaikinio dizaino paroda, pristatanti konkurso „Geras dizainas“ nugalėtojų darbus. Parodoje bus eksponuojami geriausi Lietuvos dizainerių darbai – baldai, šviestuvai, keramikos kūriniai, mados aksesuarai, interjero elementai, socialinio dizaino objektai, koncepcijos ir kt. Tai retrospektyvinė šiuolaikinio dizaino paroda, apžvelgianti geriausius Lietuvos dizaino kūrinius. Kviečiame Klaipėdos miesto gyventojus atrasti jaukų, įvairiapusį, įdomų ir įkvepiantį lietuvišką dizainą, apžiūrėti tarptautinių ekspertų įvertintus darbus. Norime pasidalinti gerosiomis dizaino patirtimis ir edukuoti visuomenę: rodydami gerą dizainą, siekiame supažindinti lankytojus su dizainu kaip modernia veiklos šaka, leidžiančia tobulinti kasdienes mūsų interakcijas su išoriniu pasauliu. Parodoje savo darbus pristatys profesionalūs Lietuvos dizaineriai: Evelina Kudabaitė, Barbora Adamonytė-Keidūnė, Greta Unguvaitytė, Agota Rimšaitė, įmonė „Sedes Regia“, dizaino studija „Etc.etc“, įmonė EMKO, įmonė „Iddo“, Marija Puipaitė, Vita Vaitiekūnaitė, Gerda Liudvinavičiūtė („Celsius 273“), Eglė Rusteikaitė, Gaudutė Žilytė, Simonas Tarvydas („Indi“), Dalius Ilginis bei daugelis kitų.

The Lithuanian Design Forum is organizing Lithuanian design exposition “Space of Good Design” during the Design Week festival in September. An exhibition of contemporary design will present its doors in the premises of Klaipėda Culture Factory (Bangų St. 5A, Klaipėda), presenting the works of the winners of the competition “Good Design”. The exhibition will feature the best works of Lithuanian designers - furniture, lighting fixtures, ceramics, fashion accessories, interior elements, social design objects, concepts, etc. This is a retrospective exhibition of contemporary design, reviewing the best works of Lithuanian design. We invite the residents of Klaipeda to discover a cozy, versatile, interesting and inspiring Lithuanian design, to inspect the works evaluated by international experts. We want to share good design experiences and educate the public: by showing good design, we aim to introduce visitors to design as a modern branch of activity that allows us to improve our everyday interactions with the outside world. Professional Lithuanian designers will present their works at the exhibition: Evelina Kudabaitė, Barbora Adamonytė-Keidūnė, Greta Unguvaitytė, Agota Rimšaitė, company Sedes Regia, design studio Etc. etc, company EMKO, company Iddo, Marija Puipaitė, Vita Vaitiekūnaitė, Gerda Liudvinavičiūtė (Celsius 273), Eglė Rusteikaitė, Gaudutė Žilytė, Simonas Tarvydas (Indi), Dalius Ilginis and many others.

Vieta: Kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, Klaipėda Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Culture factory, Bangų st. 5A, Klaipėda Time: september 21-27 KLAIPĖDA 49


w

50


KAUNAS >


GABRIELĖ DAMINAITYTĖ. PELENŲ GLAZŪRA GABRIELĖ DAMINAITYTĖ. ASH GLAZES

Atliekų kasyba skamba radikaliai, bet yra įmanoma. Ši pelenų glazūros eksperimentų serija yra pavyzdys, kaip privačių namų ūkių bei maitinimo įstaigų atliekos, tokios kaip medžio pelenai, gali prisidėti prie keramikos glazūros gamybos. Estetiką kuriant glazūras diktavo japonų „wabi sabi“ filosofija. Šis projektas – tai bandymas veikti išvien su gamta, jos vedamam kurti nenuspėjamą, laukinį ir netramdomą grožį. Iš viso surinkta 10-ies skirtingų medžių pelenų. Jie surinkti Lietuvoje iš privačių namų ūkių, vietos picerijų ir grilio restoranų, kurie maisto gamybai arba šildymui naudoja medžio malkas.

Waste mining is just as radical as it is possible. This series of ash glazes is a showcase of how local household and urban catering waste (wood ash) can contribute to creating glazes for ceramics. Japanese wabi sabi philosophy is a great inspiration for the aesthetics of the glazes. It is an attempt to collaborate with nature and be guided to the unpredictable, the wild and the organic. Ten different types of wood ash were collected from households, local pizzerias and grill restaurants in Lithuania that use wood logs for cooking or heating, and six steady glazes for use have been developed so far.

Vieta: Kaunas 2022, Laisvės al. 36, Kaunas Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Kaunas 2022, Laisvės avenue 36, Kaunas Time: september 21-27

IŠLAIKYK SAVO PASLAPTIS SU „DOMUS LUMINA“ KEEP YOUR SECRETS WITH “DOMUS LUMINA”

Pandemijos akivaizdoje labiau įvertinome namus, saugią erdvę, privatumą. Išmokome iš naujo pažvelgti į save, į buvimą su artimiausiais, atradome kitokių malonumų. Šiuos atradimus norisi išlaikyti, saugoti. Kiekvienas turim paslapčių ir kartais norime būti nepastebėti, bet turėti galimybę stebėti kitus. Domus Lumina padeda subtiliai išlaikyti šiuos potyrius. IŠLAIKYK SAVO PASLAPTIS SU DOMUS LUMINA!

Everyone has secrets and sometimes we want to be unnoticed but have the opportunity to observe others. Domus Lumina helps to subtly sustain this experience.

Vieta: „Moxy Kaunas Center“, Maironio g. 19, Kaunas Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: „Moxy Kaunas Center“, Maironio st. 19, Kaunas Time: september 21-27

52 KAUNAS


VISI RENGINIAI/Kaunas

KAUNO BUITINIŲ PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA. ERDVĖ KAUNAS VOCATIONAL SCHOOL OF HOUSEHOLD SERVICES AND BUSINESS. “ERDVĖ”

Meninė vizualinės reklamos kompozicija ,,Erdvė“ buvo kuriama panaudojant įvairias medžiagas: metalą, popierių, plastiką. Tema: „Erdvės užvaldymas – sunkiausias vizualinės reklamos uždavinys. Įvairių medžiagų ir mastelių ritmika įtraukia, nepaleidžia, traukia gilyn.“

The artistic visual advertising composition Space was created using various materials: metal, paper, plastic. Subject: the conquest of space is the most difficult target in visual advertising. The rhythms of various materials and minds engage, do not play, pull you in.

Vieta: Miesto sodas, Laisvės al. 93, Kaunas Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: City garden, Laisvės alley 93, Kaunas Time: september 21-27

KTU DIZAINO CENTRAS, „DESIGN LIBRARY KAUNAS“, „DESIGN FRIENDS“ / DIZAINO INTELEKTAS KTU DESIGN CENTER / DESIGN INTELLIGENCE

Žmonija nepasirengusi įveikti laukiančių iššūkių: darbo rinkos pokyčių, pasaulinės klimato krizės padarinių, pandemijų, sistemos trikdžių ir pan. Užburti mito apie naujų „galių“ (t. y. technologijų ir finansų) „nepaprastus pajėgumus“, dažnai prarandame ryšį su tikrove, palikdami nuošalyje katastrofiškas problemas ir savo, žmonių, prigimtinį gebėjimą kurti ir projektuoti žmonijai svarbius sprendimus.

Humankind is unprepared to meet all the challenges ahead – the future of jobs, the global climate crisis, pandemics, systemic bias and more. Overloaded by the myths of the new superpowers (technologies, finance), we often lose our connection with reality, leaving neglected catastrophic problems and our native capability as human beings to design solutions that really matter.

Vieta: Meno galerija „Laboratorija“, Laisvės al. 72B, Kaunas Laikas: rugsėjo 21-27 d.

Venue: Art Gallery “Laboratorija“, Laisvės alley 72B,Kaunas Time: september 21-27 KAUNAS 53


54


TELÅ IAI >


56 TELÅ IAI


VISI RENGINIAI/Telšiai

VDA TELŠIŲ FAKULTETO STUDENTŲ DARBŲ PARODA „BE APRIBOJIMŲ“

EXHIBITION OF WORKS BY STUDENTS OF TELŠIAI FACULTY OF VILNIUS ACADEMY OF ARTS “BE APRIBOJIMŲ”

VDA Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos bei Skulptūros studijų programos studentų kūrybinių darbų ekspozicija.

Exposition of students creative works. Metal Art and Jewelry and Sculpture study program students.

Vieta: VDA Telšių galerija (Didžioji salė), Kęstučio g. 3-2, Telšiai Laikas: rugsėjo 1-26 d.

Venue: Gallery of Telšiai (the big hall), Kęstučio st. 3-2, Telšiai Time: september 1-26

VDA TELŠIŲ FAKULTETAS / ERDVINĖ INSTALIACIJA „SKAISTYKLA“ SPATIAL INSTALLATION OF WORKS BY STUDENTS OF TELŠIAI FACULTY OF VILNIUS ACADEMY OF ARTS “SKAISTYKLA”

VDA Telšių fakulteto Dizaino studijų programos 2 kurso studentų erdvinė instaliacija.

Spatial installation of design study program second year students.

Vieta: VDA Telšių galerija (Mažoji salė), Kęstučio g. 3-2, Telšiai Laikas: rugsėjo 1-26 d.

Venue: Gallery of Telšiai (small hall), Kęstučio st. 3-2, Telšiai Time: september 1-26 TELŠIAI 57


58


ANYKŠČIAI >


NAUJAUSIOS TENDENCIJOS MAISTO PATIEKIME, SVEIKOJE MITYBOJE IR MAISTO KULTŪROJE RECENT TRENDS IN FOOD DELIVERY, HEALTHY EATING AND FOOD CULTURE

Naujausias tendencijas maisto srityje pristatys jauniausias Lietuvos šefas Rokas Galvonas.

The youngest Lithuanian chef Rokas Galvonas will present the latest trends in the field of food.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 23 d., 18 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 23, 18:00

EKSKURSIJA PO ANYKŠČIŲ DVARVIETĖS TERITORIJĄ EXCURSION AROUND THE TERRITORY OF THE MANOR OF ANYKŠČIAI

Kviečiame kartu su kultūros paveldo specialiste Daiva Stankevičiene iš naujo pažvelgti į Anykščių dvarvietės teritoriją ir joje esančius kultūros paveldo objektus.

We invite you together with a cultural heritage specialist Daiva Stankevičienė to look again at Anykščiai territory of the manor and the cultural heritage objects located in it.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 22 d., 17 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 22, 17:00

60 ANYKŠČIAI


VISI RENGINIAI/Anykščiai

ANYKČIŲ MENŲ INKUBATORIUS / TAIKOMOSIOS FOTOGRAFIJOS KONSULTACIJOS ARTS INCUBATOR OF ANYKŠČIAI / APPLIED PHOTOGRAPHY CONSULTATIONS

Konsultuos profesionalus fotografas Marius Rudžianskas.

Professional photographer Marius Rudžianskas will consult.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 24 d., 10 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 24, 10:00

ANYKŠČIŲ MENŲ INKUBATORIUS / KŪRYBOS PROCESO POVEIKIS SAVIJAUTAI ARTS INCUBATOR OF ANYKŠČIAI / THE IMPACT OF THE CREATIVE PROCESS WELL-BEING

Paskaitą skaitys individualiosios psichologijos konsultantas Virginijus Varkalis, ir psichologė Dovilė Varkalienė.

The lecture will be given by individual psychology consultant Virginijus Varkalis, and psychologist Dovilė Varkalienė.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 25 d., 16 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 25, 16:00 ANYKŠČIAI 61


ATVIRŲ DURŲ DIENA MENŲ INKUBATORIUJE / METALO KŪRINIŲ EKSPOZICIJA „MIMEZĖS“

OPEN DAY IN THE INCUBATOR OF ARTS / EXPOSITION OF METAL WORKS “MIMEZĖS”

Ekspozicijos autoriai – Vilniaus Dailės akademijos Telšių fakulteto studentai, kuratorė doc. Beata Zdramytė.

The authors of the exposition are Vilnius Academy of Arts Telšiai faculty students, curator doc. Beata Zdramytė.

Metalo meno ištakos siekia senąsias civilizacijos kultūras. Šiuolaikinėje kultūroje metalo meno samprata, archainės metalo apdirbimo tradicijos transformuojasi, papildomos naujomis technologijomis, įgyja naujas raiškos formas, aktualiai atliepiančias šių dienų žmogaus estetinius poreikius. Parodoje MIMEZĖ(s) pristatomi jaunatviški, studentiški, drąsūs metalo plastikos objektai, juvelyrika.

The origins of metal art go back to ancient civilizations cultures. In modern culture, the concept of metal art and archaic metalworking traditions are transformed, supplemented by new technologies, acquires new forms of expression that are relevant to the topic of aesthetic needs of today’s man. The exhibition MIMEZĖ (s) presents youthful, bold metal-plastic objects and jewelry.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 21-27 d., 11-17 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 21-27, 11:00-17:00

62 ANYKŠČIAI


ATVIRŲ DURŲ DIENA MENŲ INKUBATORIUJE / TAPYBOS DARBŲ EKSPOZICIJA „PARALELĖS“ OPEN DAY IN THE INCUBATOR OF ARTS / EXPOSITION OF PAINTINGS “PARALELĖS”

Ekspozicijos autorė – dailininkė Lina Vaišnytė, Anykščių menų inkubatoriaus rezidentė. Tapybos darbuose autorė gilinasi į tapatybės paieškas nūdienos globalizacijos kontekste. Kadaise pamėgti gamtos ir buities vaizdai peraugo į abstrakčią tapybą, pasižyminčia lietuviškam kraštovaizdžiui būdingu koloritu. Tapybos ciklo „Paralelės“ darbams būdinga centrinė, sutelkta sakrali kompozicija, įsiaudusi tarsi audeklo raštas daugiasluoksnėje faktūrinėje erdvėje.

The author of the exposition is the artist Lina Vaišnytė, Resident of Anykščiai Arts Incubator. In her paintings, the author delves into the search for identity in the context of today’s globalization. Once favorite images of nature and everyday life have turned into abstract paintings, characterized by the Lithuanian landscape characteristic colors. Painting cycle “Parallels” characterized by a central, concentrated sacral composition, enraged as a pattern of cloth in a multi-layered textured space.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 21-27 d., 11-17 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 21-27, 11:00-17:00

ANYKŠČIŲ MENŲ INKUBATORIUS / VIRTUALI EKSPOZICIJA ARTS INCUBATOR OF ANYKŠČIAI / VIRTUAL EXPOSITION

Kviečiame virtualios realybės aplinkoje stebėti geriausių pasaulio dizainerių kūrinius arba technologijų pagalba kurti patiems trimatėje erdvėje.

We invite you to observe the works of the world’s best designers in a virtual reality environment or create your own in three-dimensional space with the help of technology.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 26-27 d., 11-19 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 26-27, 11:00-19:00 ANYKŠČIAI 63


64 ANYKŠČIAI


„ROMAREFLECTORS“. BŪK MATOMAS. BŪK STILINGAS

Natūralios odos atšvaitai. Malonumas kurti iš natūralios odos ir atrasti kitokias jos panaudojimo galimybes subrandino naują gaminį – tai kitoks požiūris į savo saugumą, matomumą tamsiu paros metu, atšvaitų nešiojimą nuolat. Tai sąmoningumo skatinimas pasitelkiant dizainą, praktiškumą, unikalumą. Savimi ir savo artimaisiais turime rūpintis.

Natural leather reflectors. It’s a pleasure to use natural leather in product creation and find different ways to use this material. Now it has nurtured a new product – a different perspective on road safety and visibility in the dark. It is a promotion of awareness through design, practicality and uniqueness. We must take care of people we care about and love.

Vieta: Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai Laikas: rugsėjo 21-27 d., 11-17 val.

Venue: Anykščiai Arts Incubator, J. Biliūno st. 53, Anykščiai Time: september 21-27, 11:00-17:00

ANYKŠČIAI 65


GDYNIA DESIGN DAYS 2020 GUIDE / VIRTUALI PARODA

GDYNIA DESIGN DAYS 2020 GUIDE / VIRTUAL EXHIBITION

„Gdynia Design Days 2020“ buvo unikali festivalio paroda, įvykusi virtualiai dėl pandemijos.

Gdynia Design Days 2020 was a unique edition of the festival which due to the pandemic for the first time took place entirely online. Each year the exhibitions are an important part of the festival therefore we didn‘t want to give them up completely. That‘s why this year‘s edition was accompanied by an interactive guide to exhibitions created in response to the festival motto: Attention.

Kiekvienais metais parodos yra svarbi festivalio dalis, todėl nenorėjome jų visiškai atsisakyti. Štai kodėl interaktyvios parodos buvo sukurtos atsižvelgiant į festivalio šūkį: Dėmesio.

Nuorodos: http://en.guide.gdyniadesigndays.eu; https://bit.ly/35Q3hLY 66

Links: http://en.guide.gdyniadesigndays.eu; https://bit.ly/35Q3hLY


TARPTAUTINĖS PARODOS

3D EXIBITIONS / VIRTUALI PARODA

3D EXIBITIONS / VIRTUAL EXHIBITION

Klaida – Gdynės dizaino dienų festivalio šūkis nuo 2018. Žodis, vartojamas per amžius, šiandien pirmiausia susijęs su operacinės sistemos gedimu. Tai taip pat nesilaikymu taikomų taisyklių, pašnekovų nesupratimo, neaiškių pranešimų socialiniuose tinkluose. Klaida šiame kontekste reiškia situaciją, kai visi žinomi operacijos metodai nepavyksta. Tai sukelia nerimą ir netikrumą, bet taip pat skatina ieškoti efektyvių, dažnai nestandartinių sprendimų.

Error - Gdynia Design Days festival slogan from 2018. The word used for centuries, today is associated primarily with the failure of the operating system. It is also a non-compliance with the applicable rules, a lack of understanding between the interlocutors, unclear messages in social and virtual space. Error in this context means a situation in which all known methods of operation fail. It causes anxiety and uncertainty, but also stimulates the search for effective, often non-standard solutions. Link:

Nuoroda: https://wnetrza3d.pl/realizacje/gdynia-design-days/

https://wnetrza3d.pl/realizacje/gdynia-design-days/

GDYNIA DESIGN DAYS CATALOGUES / VIRTUALI PARODA

GDYNIA DESIGN DAYS CATALOGUES / VIRTUAL EXHIBITION

Katalogai, lydintys „Gdynės dizaino dienos 2018“ parodas su šūkiu „Klaida“, yra turtingi žinių šaltiniai, atsakantys į šiuolaikinius iššūkius. Jie apima daug naujoviškų sprendimų. Mūsų kataloguose rasite įdomių projektų, aukštos kokybės nuotraukų ir turinio aprašymų, kuriuos sukūrė pakviesti kuratoriai.

The catalogues accompanying the Gdynia Design Days 2018 exhibitions under the slogan Error are rich sources of knowledge that respond to contemporary challenges. They include many innovative solutions. In our catalogues you will find interesting projects, high-quality photos and substantive descriptions, created by the invited curators.

Nuorodos: https://bit.ly/32QMxSR; https://bit.ly/3kw7hoM; https://bit.ly/3ckFtkz

Links: https://bit.ly/32QMxSR; https://bit.ly/3kw7hoM; https://bit.ly/3ckFtkz 67


VILNIUS 2020

68


69


Organizatorius:

RÄ—mÄ—jai:

Atstovai:

Draugai:

70

Informaciniai patrneriai:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.