Page 1

CxO Magazine – Issue 124 – February/March 2014

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers

FEB – MARCH

ISSUE

2014 124

GENERAL MANAGEMENT

CxO Leadership Forum: Smart Organisations

LOGISTICS & MANUFACTURING

Magazijnen voor e-commerce

FACILITY MANAGEMENT

De mens is en blijft zwakste schakel

FINANCE & LEGAL

Online trading

HUMAN RESOURCES

Relocation

SALES & MARKETING

Some see a fighter jet, others see extreme performance.

E-commerce is braakliggend terrein voor creativiteit

ICT

Maak werk van een BYOD-beleid

Meg Whitman (CEO HP):

“In 2016 bevindt driekwart van de ICT zich in de cloud” EDITORIAL PARTNERS

Lifting your business-critical hosting projects to the next level.

a comBeLL comPaNY

Unitt is the first full-service hosting provider to guarantee 360° services, tailored to your most demanding, business-critical and performance-driven hosting requirements. We combine extensive best practices with an ultra-modern infrastructure to ensure optimal performance of your projects in a cost-effective way, with hardly any boundaries in relation to scalability. Unitt makes sure your business stays online. Under all circumstances. e-commerce | high traffic sites | isV’s & saas serVices | BUsiNess criticaL aPPLicatioNs t +32 (0) 9 218 79 77 | f +32 (0) 9 218 79 78 | e info@unitt.com | WWW.UNitt.com

www.vicre.eu

p. 21


67

190 jaar

CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 120,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 155,00 euro en 170,00 euro buiten Europa.

ervaring in Private Banking

50 000 KLANTEN

met een beheerd vermogen van 27 mia euro

Top 3 Private Bankers in België

DANKZIJ

205 LOKALE PRIVATE BANKERS DIE beroep doen op een team van 50 experts verspreid zijn over alle Belfius Bank-kantoren een certificaat van de Belfius Private Banking Academy behaald hebben en deze kennis elke 3 maanden updaten.

Belfius Private Banking Een rijkere kijk op uw vermogen dankzij onze expertise Ontdek wat wij voor u kunnen doen, en maak een afspraak met uw lokale Private Banker, bel 0800 92 600 of ga naar ww w.belfius.be/private.

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 120,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 155,00 euros et hors Europe à 170,00 euros. Jan Callant Hoofdredacteur | Rédacteur en chef Dirk Vermant Uitgever | Editeur – Directeur

Arn Borstlap Eindredactie | Coördinatie Sylvie Scherrens Sales Manager Veerle Van Aken Internal Account Manager Gerda Van Keer Marketing Officer Dirk Vackier Business Relations Manager Irmin Persy Secretariaat | Secrétariat Raad der Wijzen | Conseil des Sages Fotogalerij van de leden: p. 8-9 Galerie de photos des membres : p. 8-9 Uitgeverij – Redactie – Administratie – Regie | Maison d’éditions – Rédaction – Administration – Régie CxO Europe C. Van Kerckhovenstraat 106, 2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be internet: www.cxonet.be

Redactie | Rédaction Arn Borstlap, Jef Brouwers, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Glenn Fredrix, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Wim Vandenberghe, Herman Van den Keybus, Wim Vander Haegen Fotografie | Photographie Patrick Van Hoof, Steven Crabbé, Bert Van Lent Vertalingen | Traductions Marc Honnay Lay-out | Mise en page www.propaganda.be Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender. Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’ relèvent de la responsabilité de l’envoyeur. © CxO Europe bvba.

Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Periodieke Pers/La Maison d’editions CxO Europe est membre de l’Union de la Presse Périodique

LIJST VERMELDE ORGANISATIES EN BEDRIJVEN IN DEZE EDITIE VAN CXO MAGAZINE 3Doodler . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Decathlon. . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Nova Group . . . . . . . . . . . . . . . 53

Telenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Accel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ePP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Nova Relocation (advertorial)50

The Bulletin . . . . . . . . . . . . . . 52

AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Faculty Club . . . . . . . . . . . . . . 25

Omega Pharma . . . . . . . . . . . . 38

The Grand Tour . . . . . . . . . . . 18

Archos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Flanders DC Kenniscentrum 29

Paper Chain Forum . . . . . . . . 12

Thomas More Hogerschool. . 50

Autogrill. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Foodservice Network. . . . . . . 21

Philips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Total Gramma. . . . . . . . . . . . . 60

BAE Systems . . . . . . . . . . . . . . 66

Gartner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

PinkRoccade

Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Barco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hewlett-Packard. . . . . . . . 19, 60

Local Government . . . . . . . . . 60

Unitt (a Combell Company) 68

Barrett Values Centre . . . . . . 24

Hollander Barendrecht . . . . . 14

Procter & Gamble. . . . . . . . . . 60

UWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

BECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

iMinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Belfius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

In2com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

SANS Instituut . . . . . . . . . . . . 64

ViCre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Bizzinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 52

Saxo Bank . . . . . . . . . . . . . 44, 47

ViCre. . . . . . . . . . . 1, 4, 13, 21, 47

Bombardier Transportation 22

KBC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Scriptum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

VIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Brussels Metropolitan . . . . . . 52

Kluwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Securex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

VITO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Caterpillar . . . . . . . . . . . . . . . . 62

KPMG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Sirius Legal . . . . . . . . . . . . . . . 58

Vlaanderen in Actie . . . . . . . . 36

Change-Coaching . . . . . . . . . 24

KU Leuven . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Skelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Vlerick Business School . . . . 29

CIMCIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Lannoo Campus . . . . . . . . . . . 32

Solidoodle . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VOKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Coca-Cola . . . . . . . . . . . . . . . . 60

MakerBot . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Standard & Poor’s. . . . . . . . . . 50

Zetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Commanity . . . . . . . . . . . . . . . 58

Netatmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Stork Food & Dairy Systems. 13


WILT U HET JUISTE DOELPUBLIEK BEREIKEN

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN? BUSIN ESS MAGAZ LEADE RSHIP, INE ON INNOV ATION STRAT EGY AND VISION ,

BUSIN ESS MAGAZ LEADE RSHIP, INE ON INNOV ATION STRAT EGY AND VISION ,

Digital for execuMagazine decision tives & makers

, ON INNOV ATION MAGA ZINE EGY AND VISION BUSIN ESS STRAT LEADE RSHIP, DEC 2013 – JAN ISSUE

for Magazine & executivesmakers decision

GENERAL

2014 122

CxO Lead Hebben ership Foru m: jullie je tafel gevon

ENT MANAGEM GENERAL nouvelle filière

FACILITY

ENT MANAGEM

FINANCE

FACILITY atoren hebben ördin Energieco e opdracht belangrijk

Private Banking

GENERAL

ENT

FINANCE

HUMAN RESO

Het nieuw e werken

LOGISTICS

Debat op

Big Data

Roland Duch

Security

âtelet, voor

TURING S & MANUFACde

ility Worl

d

& MANUFAC

Transport

FACILITY

LOGISTICS

& MANUFAC Silo’s overs TURING plannings tijgen dank zij goed oftware e

nters Contactce g co-sourcin

URCES

ICT Le Dow Index Jones Sustainab

Big Data twee handen Analytics en op één : buik

NG MARKETI SALES & : van outsourcing naar

ISSUE

& LEGAL

Business ‘nice to Intelligence tools: meer have’ dan

& LEGAL

ICT

URCES

wordt HUMAN RESO pensioen ument instr ullende Het aanv lijk verlonings noodzake

NOV

2013 121

MAN

AGEMENT Managed de docu Services: het ment lifecy managen cle van

den?

KETING De veelz callcenterijdige rol van de operator

aal bank Private esteerd kapit voor geïnv

poort naar

MANAGEM

SALES & MAR

ng & LEGAL FINANCEing als extra beschermi

de open Analytics:

Digital for execuMagazine decision tives & makers

ISSUE

Facility ENT helpen Improvement facility Measures managers

: une omie Open Data pour l’écon digitale

ICT

JAN

2014 123

MANAGEM

& Logis

MANAGEM

TURING

tics beur

s

ENT

& Safet y

dard de Lièg “Voetbal e, clubs w op het CxO Leadersh“B ip Foru ijmjonger willen ge en vind en winstillen wincr maken”neean,tivmite aaitren inno je de grootste vatie”

LOGISTICalisatie brengt t Goede optim eid in kaar onzekerh

sen zien he men “Kritisc in de curve” de knik

, Rik Torfs Leuven: Rector KU

zitter Stan

Pascale Van

EDITORIAL

Damme (Gene

ral Mana

PARTNERS

ger Dell)

EDITORIAL

PARTNERS

p.17

EDITORIAL

PARTNERS

3 15:59

22/11/1

d 1

CxO 122.ind

Magazine Print

Editie

31 January, 2014

124 125 126 127 128 129 130

31 March, 2014 30 May, 2014

ICT

FINANCE & LFEIGNALNCE & LFEIGNAALNCE & LEGAL HU ES ES HU ITI ITI

GENERA L MA NA GE

ICT

LOGIST ICS & LOGIST ICS & LOGIST ICS &

FAC IL FAC IL

ES ITI

GENERA L MA NA GE

ICT

S URCE ESO NR MA

GENERA L MA NA GE

& MARKAELETISN&G MARAKLEETSIN&G MARKETING SALES S S NT NT ME ME

S URCE ESO NR MA S URCE ESO NR MA

NT ME

HU

31 July, 2014

Magazine Digital 28 February, 2014 30 April, 2014 30 June, 2014

22 & 3 DECEMBER 2013 BRUSSELS & 2013 -- BRUSSELS RUNNING FROM DECEMBER UNTIL MAY 2014 2PROGRAM & 33 DECEMBER DECEMBER 2013 2013 BRUSSELS PROGRAM RUNNING FROM DECEMBER 2013 UNTIL MAY 2014

PROGRAM RUNNINGORGANISATIONS FROM DECEMBER 2013 UNTIL MAY 2014 SMART SMART SMART ORGANISATIONS ORGANISATIONS

FAC IL


Committed to Change

Vision

Focus Knowledge Contribution Results

Veranderingen worden nog te vaak van bovenuit opgelegd aan de rest van de organisatie. Hierbij wordt teruggegrepen naar vertrouwde methodes, die vaak onvoldoende effectief zijn. Daardoor komen veranderingen en innovaties moeilijk van de grond. Veranderbereidheid is er wel, maar de de manier waarop neemt de aanwezige gedrevenheid in de organisatie weg. De uitdaging voor menig CXO is dan ook om het geheel slagvaardiger te maken en alle medewerkers betrokken en enthousiast te krijgen en te houden. ViCre is de uitgelezen partner indien u de betrokkenheid van uw medewerkers in uw organisatie wil verhogen. Onze unieke aanpak resulteert in een heldere visie, doorgedreven focus, betere samenwerking en grotere waardecreatie. En uiteindelijk in een perfect geolied geheel waar innovatie ingebed is in de bedrijfscultuur. Benieuwd of ViCre iets kan betekenen voor u en uw bedrijf? Wij willen alleszins graag eens vrijblijvend komen luisteren naar uw ambities en plannen. U kan ons __________ en wij nemen met u contact op voor een verkennend mailen op info@vicre.eu, gesprek.

Innovation implemented. Enterprise wide.

vicre.eu


5

EDITORIAAL / EDITORIAL

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

MEDIA 3.0 MAKEN U SLIMMER DAN OOIT

MEDIA 3.0 VOUS REND PLUS MALIN QUE JAMAIS UITGEVER / ÉDITEUR & DIRECTEUR

Dirk Vermant

NL

Vier miljoen dollar. Dat is het bedrag dat een adverteerder op tafel moet leggen voor een spotje van 30 seconden tijdens de Super Bowl, de belangrijkste wedstrijd van het American Football seizoen. Hoe meer kijkers, hoe duurder de reclame. Logisch zult u denken. Juist, maar het werkt ook in de andere richting. Hoe minder kijkers, hoe goedkoper de reclameruimte. Media doen er alles aan om de aandacht te trekken van lezers, luisteraars, kijkers en online bezoekers. Maar ze zijn het noorden kwijt. De wildgroei aan mediakanalen zorgt voor een sterk versnipperde aandacht. Het internet heeft alles definitief veranderd.

FR

4.000.000 de dollars. C’est le montant qu’un annonceur doit mettre sur la table pour un spot publicitaire de 30 secondes pendant le Super Bowl, le match le plus important de la saison de football américain. Plus il y a de spectateurs, plus la publicité est chère. Logique, direz-vous. Oui, mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens. Moins il y a de spectateurs, plus l’espace publicitaire est bon marché. Les médias font tout pour attirer l’attention des lecteurs, auditeurs, spectateurs et visiteurs en ligne. Mais ils ont perdu le nord. La prolifération de canaux médiatiques provoque l’éparpillement de l’attention. Internet a définitivement tout changé.

Ik stel vast dat twee vragen de uitgevers van business media in de ban houden. Ten eerste: moet content betalend zijn of gratis? En ten tweede: verdwijnen traditionele media en wordt alles digitaal? Maar zijn het wel de juiste vragen? Is het niet zo dat media hetzelfde lot ondergaan als dokters, leraars en professoren? Ze zijn hun autoriteit kwijt.

Je constate qu’aujourd’hui deux questions préoccupent les éditeurs de médias d’affaires. Premièrement, le contenu doit-il être payant ou gratuit? Secondement, les médias traditionnels sont-ils condamnés à disparaître pour laisser place au digital? Reste à savoir si ces questions sont pertinentes. Les médias subissent le même sort que les médecins et les enseignants. Ils ont perdu leur autorité.

Als mensen vandaag ziek zijn, dan googelen ze de remedie. De rol van de dokter krijgt hiermee een flinke deuk. Hij is niet meer onmisbaar. Dankzij de beschikbaarheid van informatie op het internet was de interesse in onze gezondheid nog nooit zo groot.

Les gens frappés d’une maladie cherchent à en savoir plus en consultant Google. Le rôle du médecin s’est ainsi trouvé diminué. Grâce à l’accès à une quantité infinie d’informations par le biais d’internet, l’intérêt que nous portons aux questions de santé n’a jamais été aussi grand.

Dit speelt zich ook af in de academische wereld. Studenten met passie voor een bepaald vak weten soms meer dan de professor. ‘Daar kan het onderwijssysteem moeilijk mee om,’ zegt Jef Brouwers, psycholoog van het jaar. Leerkrachten waren vroeger zoals geneesheren de gatekeeper naar informatie, maar dat is niet meer zo. Studenten leren steeds meer van elkaar. De rol van het onderwijs in de maatschappij dient herdacht te worden.

La même chose se produit au sein du monde académique. Les étudiants passionnés par une discipline en savent parfois plus que le professeur. Cela pose un gros problème au système d’enseignement, affirme Jef Brouwers, psychologue de l’année. Les enseignants, à l’instar des médecins, étaient les gardiens de l’information, mais ce n’est plus le cas. Les étudiants apprennent de plus en plus entre eux.

Ook media ontsnappen niet aan deze paradigm shift. De lezer of kijker maakt mee de content. Co-creatie dus. CxO Magazine maakt vandaag haar inhoud samen met 200 experts. Onafhankelijke ervaringsdeskundigen die hun kennis en lessons learned delen met hun peers. Dit is media 3.0. U en uw peers zijn de nieuwe autoriteit. En wij journalisten gaan daar moeten mee leren leven.

Le lecteur ou spectateur contribue à faire le contenu. CxO Magazine élabore actuellement son contenu avec l’apport de 200 experts. Des spécialistes indépendants qui partagent leurs connaissances et leur expérience avec leurs pairs. L’heure est aux médias 3.0. Vous et vos pairs sont la nouvelle autorité. Et nous, journalistes, devrons apprendre à l’accepter.

ADVERTEERDERSLIJST Accel p. 65 - Barco (advertorial) p. 16 - Belfius p. 2 - CIMCIL p. 57 - Faculty Club p. 25 - In2com p. 54 - Nova Relocation (advertorial) p. 50 Paper Chain Forum p. 12 - Saxo Bank p. 44 - Sirius Legal p. 58 - Skelia p. 25 - The Grand Tour p. 18 - Unitt (a Combell Company) p. 68 - VITO p. 37 ViCre p. 1, 4, 47 - Vlaanderen in Actie p. 36 - Zetes (advertorial) p. 14


6

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Magazine for executives & decision makers BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERA L MA NA GE NT ME

& MARKETING SALES

ES ITI

FINANCE & LEGAL

HU

S URCE ESO NR MA

CXO LEADERSHIP FORUM 2013-2014

2 & 3 DECEMBER 2013 - BRUSSELS PROGRAM RUNNING FROM DECEMBER 2013 UNTIL MAY 2014

13 . ORGANISATIONS . . . . . . Smart Organisations - Wouter de Haan: “Enjoy the repeat” SMART

ICT

LOGIST ICS &

FAC IL

15 . . . . . . . “Zijn jullie organisaties future proof?” 17 . . . . . . . “We bring world’s best business schools together”

15 GENERAL MANAGEMENT 19 . . . . . . “In 2016 bevindt driekwart van de ICT zich in de cloud” 20 . . . . . . Focus op de onmacht houdt u nederig 21 . . . . . . Case Study: “Cocreatie: samen creëren, samen ontvangen” 26 . . . . . . Business Innovation: Be Creative 28 . . . . . . Bi-Monthly Headlines 29 . . . . . . Gezocht: de mens achter open innovatie 30 . . . . . . Made in Belgium (7)

Transport en logistiek

26

32 . . . . . . Op de boekenplank

#INTHEMOMENT Klantropologie

LOGISTICS & MANUFACTURING

33 . . . . . . Expert Group Logistics & Manufacturing:

Thema-artikel: E-logistics Magazijn voor e-commerce vereist specifieke oplossingen

36 . . . . . . Thema-artikel: Automation Handling

35

37 . . . . . . Bi-Monthly Headlines 38 . . . . . . Executive presentations

FACILITY MANAGEMENT

39 . . . . . . Expert Group Facility Management: Thema-artikel: Security Veiligheidsbeleid is geen luxe

40 WWW.CXONET.BE


7

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

42

AUTO & LIFESTYLE

42 . . . . . . . A  uto Grand C4 Picasso Peugeot 308

FINANCE & LEGAL

45 . . . . . . . E  xpert Group Finance & Legal: Thema-artikel: Online Trading 49 . . . . . . . Th  ema-artikel: Private Banking Fiscale veranderingen: private banking gokt ook op vastgoed

48 52

HUMAN RESOURCES

51 . . . . . . . E  xpert Group Human Resources: Thema-artikel: Relocation International community in België groeit licht

56

SALES & MARKETING

55 . . . . . . . E  xpert Group Sales & Marketing: Thema-artikel: E-commerce Een braakliggend terrein voor creativiteit 58 . . . . . . . Marketing naar techneuten – do’s en don’ts 60 . . . . . . . I dentity & Branding (1) Online en offline: vertel je verhaal, en ik weet wie je bent

ICT

62 . . . . . . . Innovatie binnen multimedia

64

63 . . . . . . . E  xpert Group ICT: Thema-artikel: BYOD (Bring Your Own Device) Maak werk van een BYOD-beleid 66 . . . . . . . Bi-Monthly Headlines

WWW.CXONET.BE


8

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

RAAD DER WIJZEN CONSEIL DES SAGES BOARD OF THE WISE The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine Print and CxO Magazine Digital the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles.

ERELID RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Eddy Bruyninckx Antoon De Proft Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Voorzitter raad van bestuur IMEC

Prof. dr. Marc De Vos Directeur Itinera Institute

Dirk Fransaer Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Decaan Vlerick Business School

Ingrid Lieten

Viceministerpresident van de Vlaamse Regering

Paul Matthyssens

Claire Tillekaerts

Frank Van Massenhove

Bruno van Pottelsberghe

Decaan Algemeen directeur Antwerp Management Flanders Investment School & Trade

Directeur FOD Sociale Zekerheid

Dean Solvay Brussels School

Mieke Van Hecke

Directeur-generaal VSKO

Raymonda Verdyck

Afgevaardigd bestuurder Gemeenschapsonderwijs

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

CXO EDITORIAL EXPERTS

Arn Borstlap

Erwin De Weerdt

Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Karel Plasman Gedelegeerd bestuurder Acerta

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Eric Verrept

Administrateurgeneraal Vlaamse Gemeenschapscommissie

ONDERNEMERS KMO’S

Gabriël Fehervari Zaakvoerder Worldlinx

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Exmar


9

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Frédérique Bruggeman

Managing director Robert Half België en Luxemburg

Ronnie Leten President & CEO Atlas Copco

Kris Cloots

Country Manager ISS

Hedwig Maes President EMEA Rockwell Automation

Luc Deflem CEO Securex

Dirk Momont

Managing Partner Auxo

Chantal De Vrieze

Jean-Claude Delen

Alexander Dewulf

CEO Econocom

General manager DHL Global Forwarding

Managing director Cebeo

Philippe Rogge

Arnaud Spirlet

Jean-Paul Van Avermaet

General Manager Microsoft Belux

Managing Director Belux Unify Communications

Managing director G4S Secure Solutions Belux

Ron Embrechts Algemeen directeur Care

Eric Van Bael

Managing Director HP Belgium & Luxemburg

Ingrid Gonnissen

General manager Xerox

Alain Vandenbrande CEO Facilicom Services Group

JeanFrançois Guerrier

Ludo Langen

Rik Vanpeteghem

Eric Van Zele

Managing director Fujitsu Technology Solutions

CEO Deloitte België

Site Manager DSV Solutions

CEO Barco

Xavier Verhaeghe Managing Director Belgium & Luxembourg Oracle Belgium

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Cathy Berx Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie VlaamsBrabant

Herman Reynders

Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren

Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Karel Vinck

Coordinator at the EU Commission

Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

Eugène Beckers

Eddy Bonne

Wim Hoeckman

CEO Victor Buyck Steel Construction

Christophe Cherry

Country director Atradius Belux

Chairman Zenitel

Carine Huysveld

Francis Jespers

Gedelegeerd bestuurder Attentia

CEO Euler Hermes Belgium

Pascale Van Damme

Luc Van den Bossche

General manager Dell

Voorzitter Directiecomité Optima

Alexandre Cleven

CEO Partena, Cluster Ondernemingen en Ondernemers

Inge Plancke

Rudi Deruytter

CEO Combell/Unitt

Burt Riské

Peter Ryckaert

General Manager USG People Belgium

Managing Director B-information

Willy Van Overschée

Saskia Van Uffelen

CEO CIMCIL

Jonas Dhaenens

CEO DATEX-CKV-Goffin Kredieten

CEO Bull

Director Cegeka Chairman Feweb

Daniëlle Vanwesenbeeck Zaakvoerder MasterMail

Viv Hermans

President Belgian Relocation Center

Jan Heiremans

Directeur Acerta Consult

Marleen Smekens

Gonzales Stubbe

Ann Vancoillie

Tine Verhelst

Bruno Verhofstede

Astrid De Lathauwer

Managing Partner Mentorprise

Directeur Faculty Club

CEO Groep S

Onafhankelijk bestuurder en Consultant in Bedrijfsstrategie

Managing director StepStone

Gedelegeerd bestuurder Creaplan

Walter Vermeeren

Managing Director Nova Group

Eddy Helsen CEO ViCre

Paul Van de Perre

CEO Caesar Real Estate Fund

Hans Wilmots CEO BDO


10

RECENT TOEGETREDEN LID

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CxO EXPERT GROUPS HUMAN RESOURCES

Sandra De Bock

HR Manager Chep Benelux

Koen Dewettinck

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Raymond Evens

Denise Laros

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Walter Engels HR Manager Aveve

Grit Adriaenssens

Nathalie Arteel

Customer Service & Commercieel directeur Communications Director Arteel Recognition DHL Express Belux Solutions

Véronique Fauconnier

Business Development Director Nova Relocation

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

ICT

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Chris Borremans

Marketing manager Cofely Services

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Christian Luyten

Geert Christiaens

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

Piet De Grauwe

Corporate Communications Officer Isabel

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Ursula Quadpeers

Jan Dobbenie

Patrick Van der Avert

Christiaan Peeters

Anne Van Gils

Kalman Tiboldi

CIO Tom Tom Group

Jan Buys

Director Knowledge & Research AMS

© Jos Verhoogen

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Business School

SALES & MARKETING

HR manager DHL Global Forwarding (Belgium)

Patrick Muylle

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Marc Van Hoecke

Lise Mulpas

Communicatie Elia System Operator

Stéphane Thiery

HR Director KPMG

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Vicky Welvaert

Peter Van Eycken

Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Marketing manager Mazda Motors Belux

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

CIO ENI

IT Manager, Arteco - Total België

Catherine Hellebaut

Christophe Huygens

Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux

Professor KU Leuven

Wim Schollaert

Prof. dr. Bart Sijnave

ICT Manager Gates Europe

CIO UZ Gent

© Sven Everaert

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Bert Lyssens

Corporate HR manager Agfa-Gevaert

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Linda Verdonck Director Human Resources Ricoh Belgium

HR Director Asco Industries

Sales Director BeLux Unify Communications

Joris Vanholme Marketing manager Attentia

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Ward Van Rijckeghem

Marketing Com­ munications Manager Volvo Cars Belux

Marketing manager Gosselin Group

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

Freddy Stijn Viaene Van den Wyngaert Ass. Prof. of Management CIO Agfa-Gevaert Group

Information Systems Partner of Vlerick Business School

Steven Vansnick Sales manager Ricoh Belgium

De expert Group ICT wordt verder uitgebouwd dankzij de ondersteuning van:

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux


11

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL

FACILITIES

© Jos Verhoogen

LOGISTICS & MANUFACTURING

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Mike Callens Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Suzy Costers

Jürgen Berckmans

Exploitatie­ verantwoordelijke Decathlon Benelux

Erik Chabot

Olivier Corluy

Steve Calmein

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Nik Delmeire

Nationaal voorzitter O.T.M.

Sonja De Wolf

Jos Marinus

President PICS Belgium

Liesbet De Munck D emand

Planning Coordinator WEZ AB-Inbev

Luc Peeters

President VIB

Supply Chain Director ­ Nutricia-Milupa Belgium

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Logistiek manager Hansen Transmissions International

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Tom Van Dijck Purchase manager BASF

Erik Aerts

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

VP Vlaanderen PICS

Logistiek manager Eternit

Robert Boute

Supply Chain Director Danone

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Prof. dr. KU Leuven

Paul Vermeylen

Commercial Manager Marsh

Johan Van Den Broeck

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM

Facility manager Johnson Controls

Mieke Loncke Directeur IFMA

Koen Van Haelst Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Stephane De Klerck

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Claude Pintens Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Koen Vergauwen Afdelings­ verantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

Jeroen Boon

Erik Boone

Kris Coppens

Facilities-Projects-Risks Floré Group

CFO Gosselin Group

Frank Geets

Patrick Descamps

Rudi De Winter

Ann Troch

Paul Lievens

Philippe Maeckelberghe

Administrateur-generaal Agentschap voor Facilitair Management

Facility manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

CFO EOC Belgium

CFO Ondernemingen Jan De Nul

Jan-Willem Ruinemans

CFO Hansen Transmissions International

Marc Van Gastel Head of Department Invest FIT

Finance Director Bosal Benelux

CFO Van Laere

CFO Deceuninck

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Pieter van Oijen

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad

Sylvain dal Vecchio

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Johan Maes

Directeur Financieren Aquafin

Geert Stienen CFO Egemin


. n e s s o b r e e 30% m ? l a t a d e j t Wis De Europese bossen zijn sinds 1950 met 30% gegroeid. * Dit komt overeen met 13 keer de oppervlakte van BelgiÍ. De papierindustrie, die duurzaam bosbeheer ondersteunt, draagt zo fors bij tot deze bosuitbreiding. Dit tijdschrift bestaat uit houtvezels, een natuurlijke en hernieuwbare grondstof, of uit gerecycleerd papier. * VN-Voedsel-en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization - FAO) State of the World’s Forests report 2011

30% meer bossen? Surf naar www.paperchainforum.org www.welovepaper.be en doe de test.

Papier is een zeer milieuvriendelijk communicatiemiddel, omdat het van natuurlijke, hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen gemaakt wordt.


13

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

AWARENESS EN COMMITMENT “Samen met ViCre voerden we bovenstaand verandertraject in. We zorgden in de eerste plaats voor ‘awareness’: zorg dat iedereen ziet waar je naartoe wil, dat iedereen ook begrijpt waarom die richting noodzakelijk is. Daarnaast zetten

FEBRUARY-MARCH 2014

We ontwikkelden een ‘Masterplan’ waarvan de hoofdthema’s waren: - Visie: zet je visie haarscherp neer: waar wil je naartoe? Zorg voor awareness en wees meedogenloos: sta geen afwijkingen toe. - Z org voor individueel commitment. - Zorg ervoor dat elke medewerker weet welke toegevoegde waarde hij kan leveren in de klantwaardeketen (identificatie-ontwikkelinglancering-verkoop-delivery-zorg.) - D eel kennis met elkaar. Leg de kennis vast en gebruik ze om nieuwe product-markt combinaties te ontwikkelen. - Zorg voor voortgang: blijf de slingering volgen. Doe dit samen met leiders en medewerkers die voortdurend kijken naar waar je staat ten opzichte van het doel. Kijk naar je producten en je markt en blijf focussen op je product-markt combinaties.

FINANCE & LEGAL

ES ITI FAC IL

“Voor sommige van onze machines hebben we de omslag gemaakt van een zuivere machinebouwer naar een kennisgedreven bedrijf waar innovatie voorop staat. We deden dit aan de hand van een slimme manier van werken die ik samenvat als ‘Enjoy the repeat’. We analyseerden herhaalpatronen in het aankoopgedrag van onze potentiële klanten. Op basis daarvan gingen we nieuwe oplossingen maken.”

we in op ‘commitment’: zorg dat die verandering ook echt gebeurt, dat ieder individu zijn of haar energie steekt in die visie, in de richting van het einddoel.

LOGIST ICS &

“Eenvoudig gesteld maken wij machines die voedingsmiddelen langer houdbaar maken,” startte Wouter de Haan zijn presentatie. “Stork Food & Dairy Systems bestaat 93 jaar, heeft een omzet van 80 miljoen Euro en telt 350 medewerkers. In 2007 gingen we door een moeilijke periode en hebben we de analyse gemaakt van onze producten en marktpositie. Die analyse noopte ons tot een nieuwe aanpak en leidde tot verschillende strategieën op de verschillende producten.”

ICT

‘Van een productgedreven naar een kennisgedreven organisatie’, luidde de titel van de voordracht van Wouter de Haan, CEO van machinebouwer Stork Food & Dairy Systems. Samen met ViCre, specialist in Business Transformation & Enterprise Innovation, voerden ze de afgelopen jaren een verandertraject in.

GENERA L MA NA GE & MARKETING SALES

“ENJOY THE REPEAT”

S URCE ESO NR MA

NT ME

WOUTER DE HAAN

HU

CXO LEADERSHIP FORUM – SMART ORGANISATIONS

2 & 3 DECEMBER 2013 - BRUS PROGRAM RUNNING FROM DECEMBER 2013 UNTIL

SMART ORGANISATIO

Wouter de Haan, CEO Stork Food & Dairy Systems, op het CxO Leadership Forum 2013: “Zet je visie haarscherp neer, sta geen afwijkingen toe en geniet van herhaling.”

diensten en producten te ontwikkelen. Samen met ViCre hebben we hard gewerkt om dit innovatieproces neer te zetten waarbij we herhaalpatronen identificeerden. De slimste organisaties zijn volgens mij die organisaties die in de stap van de identificatie, constant de wensen van de toekomstige klant weten te vinden en weten met welke oplossingen ze daar invulling aan geven. Deze organisaties zijn de winners op lange termijn. Het onderscheidend vermogen zit in de eerste stap van de klantwaardeketen: de identificatie.

PROJECTGERELATEERDE INNOVATIE

Wij besteden meer dan de helft van onze omzet aan product gerelateerde diensten. Een groot van onze innovatie inspanningen gaat naar het identificeren van herkenbare patronen, om zo nieuwe productgerelateerde diensten te ontwikkelen. Een voorbeeld van dergelijke diensten zijn een reeks van diensten die verder gaan dan de machines zelf: ik denk aan het onderhoud, de training, ‘remote diagnostics’ pakketten, maar ook de optimalisatie van hun productielijnen. Daarmee onderscheiden we ons van veel andere machinebouENJOY THE REPEAT Wouter de Haan: “Onze omslag wers. Het resultaat is dat 2013 een bestond erin om meer mensen van onze beste jaren ooit was en dat kennis ter beschikking stellen van de vooruitzichten goed zijn.” het innovatieproces om zo nieuwe

CxO Redactie

EXECUTIVE SUMMARY Wouter de Haan, CEO van machinebouwer Stork Food & Dairy Systems, gaf een eigen kijk op ‘Smart Organisations’. Kritische succesfactoren in hun omslag van een productgedreven naar een kennisgedreven organisatie zijn: Keuzes maken, Een heldere visie, Een gedetailleerd masterplan, Constante verdieping, Enjoy the repeat we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE


14

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

HOLLANDER BARENDRECHT BOEKT EFFICIENCYWINST MET PRINT AND APPLY Dagelijks voorziet Hollander Barendrecht, een Nederlandse logistieke dienstverlener van verse en semi-verse producten, 3.500 rolcontainers met een afgewerkte order van een label. Op basis van dit label worden de rolcontainers via een kettingbaan naar het juiste vak in de laadzone geleid, klaar voor transport. Zetes bouwde een labelsysteem met barcode-identificatie en geautomatiseerde print and apply dankzij een machinale arm en aangepaste printers. Hollander Barendrecht levert dagelijks gekoelde producten bij 255 PLUS supermarkten in heel Nederland. Vanuit zijn vers distributiecentrum (VDC) worden vrijwel alle verse en semi-verse producten voor de PLUS supermarktketen beheerd en op voorraad gehouden. Orderpickers worden met de voice technologie van ZetesMedea vanuit het centrale warehouse management system (WMS) aangestuurd en laden de producten op rolcontainers. Zodra een order is vervolledigd, plaatsen ze deze rolcontainers op een kettingbaan die over een lengte van ongeveer 1.200 m door het magazijn loopt en een bufferzone passeert. Hier worden dagelijks 3.500 rolcontainers gelabeld met informatie over de inhoud en zijn klantbestemming zodat ze vervolgens via de kettingbaan naar het juiste vak in de laadzone worden getransporteerd. “Tot voor kort gebeurde dit labelen manueel”, vertelt Jeroen Cornelissen, Manager Operations bij Hollander Barendrecht. Daarom besloot Hollander Barendrecht dit proces te automatiseren waarvoor het in Zetes de beste partner vond. Als specialist in de automatisatie van logistieke processen, heeft Zetes meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerp, de selectie, de implementatie en het onderhoud van volledige oplossingen voor de supply chain.

LABELSYSTEEM Op basis van de print and apply technologie van ZetesAtlas, integreerde Zetes de labelprinttechniek van Intermec in een labelsysteem. Dit nieuwe systeem bestaat uit geautomatiseerde mechanismen waarbij de arm van de machine die op de millimeter is afgesteld, de rolcontainers van een label voorziet.

Zetes bouwde een labelsysteem met barcode-identificatie en geautomatiseerde print and apply

De containers worden bij een afgewerkte order op de kettingbaan geplaatst en langs de labelmachine geleid. Het systeem is zo ingericht dat de labelmachine automatisch het juiste label op de juiste rolcontainer aanbrengt. De containers hebben hiervoor een barcode onder de bodemplaat die door een scanner ingewerkt in de kettingbaan, wordt uitgelezen en naar het printstation wordt gecommuniceerd dat met het WMS in contact staat. Het print and apply systeem zorgt er vervolgens voor dat het label automatisch wordt afgedrukt en met behulp van een sensor en de robotarm op de roestvrijstalen plaat wordt aangebracht. Er staan twee van deze machines naast elkaar opgesteld. Tijdswinst van meer dan twee voltijdse medewerkers Het nieuwe labelsysteem werpt zijn vruchten af. Sinds de ingebruikname in de zomer van 2013 worden alle verwachtingen ingelost. Jeroen Cornelissen hierover: “We boeken behoorlijk meer efficiëntie en de foutenlast is met 90% teruggebracht. Als gevolg kan het personeel zich nu ook op andere taken toeleggen. De doelstelling was een tijdswinst van ongeveer twee voltijdse medewerkers.” “Dankzij de samenwerking met Zetes zijn we met het automatisch labelen van de rolcontainers kunnen starten zonder dat de kwaliteit van onze dienstverlening in het gedrang is gekomen. Sindsdien boeken we meer efficiëntie en forse tijdswinst, en is het risico op fouten in deze fase van het logistieke proces geminimaliseerd. Een beter resultaat hadden we niet voorop kunnen stellen”, besluit Jeroen Cornelissen.

Aarzel niet ons te contacteren

Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel www.zetes.be - info@be.zetes.com T: +32.2.728.37.11 - F: +32.2.728.37.19

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014


15

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CXO LEADERSHIP FORUM 2013-2014 GENERA L MA NA GE

NT ME

& MARKETING SALES

FINANCE & LEGAL

HU

SMART ORGANISATIO “ZIJN JULLIE ORGANISATIES ” S URCE ESO NR MA

2 & 3 DECEMBER 2013 - BRUS PROGRAM RUNNING FROM DECEMBER 2013 UNTIL

ES ITI

FUTURE PROOF? ICT

LOGIST ICS &

FAC IL

Isabel De Clercq is Learning Solutions Consultant bij Kluwer. Samen met Luc Deflem, CEO Securex, sprak ze op het CxO Leadership Forum over Het Nieuwe Werken. Garanderen hiërarchische structuren de wendbaarheid van onze organisaties? Een impressie van hun betoog. “Slimmer werken, anders werken… De termen doen er niet toe, één ding is duidelijk: veel bedrijven zijn zoekende naar een andere manier om zich te organiseren,” zei Isabel De Clercq. “De cruciale vraag hierbij is of de traditionele hiërarchische structuren de wendbaarheid van een organisatie nog garanderen. Want kan er sprake zijn van wendbaarheid in een organisatie met weinig samenwerking tussen de silo’s, met paternalistische leiders die hun medewerkers zien als kinderen, en waar kennis niet gedeeld wordt over de grenzen van de silo’s heen?”

NETWERKSTRUCTUREN “Hoe precies de organisatie van de toekomst eruit ziet, weet ik niet,” aldus Isabel De Clercq. “Wat ik wel weet, is dat de aanwezigheid van netwerkstructuren een belangrijk ingrediënt is van de organisatie van de toekomst, de zogenaamde ‘future proof’ organisatie. Medewerkers maken deel uit netwerken, over de grenzen van business units, zelfs over de grenzen van organisaties heen.” Een logische evolutie , vindt Isabel. “Door de focus op ‘core’ activiteiten kwam er vanaf de jaren ’90 meer en meer aandacht voor het samenwerken met partnerorganisaties: de start van de ‘doorlaatbaarheid van de organisatie’. Daarnaast is er de toename van kenniswerkers die je moeilijk kan aansturen binnen hiërarchische, paternalistische structuren. Ten slotte zijn technologie en social media voorhanden die de informatie over grenzen heen laten stromen, ook over de grenzen van de organisatie.”

ZORG VOOR DE JUISTE CULTUUR “Deze netwerkstructuren werken alleen maar als er een bepaalde cultuur in de organisatie aanwezig is, verwoordt Isabel haar basisstelling. “Kernpunten daarin zijn vertrouwen, het beschouwen van je klanten als ‘peers’, en ‘failure leadership’. Fouten maken in de organisatie van de toekomst mag: het betekent nieuwe sporen ontdekken. De link met innovatie is dan snel gelegd.”

FEBRUARY-MARCH 2014

Isabel De Clercq, Learning Solutions Consultant Kluwer: “Netwerkstructuren zijn een belangrijk ingrediënt van de organisatie van de toekomst.”

PEOPLE ARE OUR GREATEST ASSET Luc Deflem, CEO van Securex, ging vervolgens wat dieper in op goed leiderschap. “Leiderschap is geen kwestie van hiërarchie. Wel van medewerkers die op de juiste plaats zitten. In de onderneming én versus de onderneming. People are our greatest asset. In 2008, het jaar dat de hele financiële wereld op de knieën ging, beseften ook wij dat er iets mis was met ons leiderschap. We gingen inzetten op ‘agile leadership’, op wendbaarheid en op verantwoordelijkheid. Goede ondernemers zijn er zich van bewust dat medewerkers het belangrijkste kapitaal van de onderneming zijn. Goede leiders beschikken in mijn ogen ten eerste over coaching­ skills. Ze moeten echt luisteren, zonder te oordelen of te vooroordelen. Als leider moet je daar bewust mee omgaan. Ten tweede, zoek naar de kwaliteiten van de leden van het team. Laat ze uitblinken. Zo kan je je onderneming flexibel en wendbaar maken in functie van de kwaliteiten die je in huis hebt. Ten derde: haal resultaten. Ten vierde: als leider ben je een voorbeeld. Besef dat je gedrag invloed heeft op wat er gebeurt. Tot slot nog een laatste tip: help elkaar in het leider zijn. Spreek met elkaar, neem deel aan inspirerende avonden en coachingsessies en gebruik social media om kennis te delen.”

WWW.CXONET.BE


16

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

BYOD IN DE VERGADERZAAL BYOD (bring your own device) wint in de moderne onderneming aan populariteit. Het biedt voordelen voor zowel de organisatie als zijn medewerkers. De productiviteit verhoogt, medewerkers zijn meer tevreden, en op het gebied van IT zijn er minder organisatorische kosten. Daarnaast biedt dit kansen voor mobiel en flexibel werken. De vergaderzaal is één van de terreinen waarvoor BYOD in het bijzonder geschikt is. Het delen van inhoud die verspreid over mobiele toestellen is opgeslagen, maakt ze nuttig voor veel verschillende vergaderscenario’s, met inbegrip van verkooppresentaties, training en planningssessies. Inhoud delen op een scherm in de vergaderzaal kan problematisch zijn; met name wanneer wordt geprobeerd om eigen toestellen te integreren die verschillende besturingssystemen gebruiken – Android, Windows, iOS. De vergaderzaal moet zijn geconfigureerd om elk OS te kunnen ondersteunen, als de organisatie de voordelen die BYOD biedt, wil uitbuiten. Dit kan een tijdrovende aangelegenheid zijn, wanneer het betekent dat er (verschillende) kabels en adapters moeten worden gebruikt. En met name als de displayinstellingen en de resolutie voor verschillende toestellen opnieuw moet worden geconfigureerd.

Onderzoek van Barco toont dat 73% van de Europese business managers de inhoud van hun tablet of smartphone op het grote scherm wil delen, terwijl maar 11% dit eenvoudig kan. www.barco.com/meetingroomsurvey In de huidige zakelijke omgeving is er opnieuw aandacht voor het verlagen van de kosten en het verbeteren van de efficiency. Productiviteitsverhoging staat in alle branches bovenaan de agenda.

Barco ClickShare is de eenkliksoplossing voor vergaderen en samenwerken die verschillende gebruikers met een algemeen scherm verbindt; dat gebeurt tegelijkertijd, met een enkele klik op een knop. Met gebruik van draadloze technologie kunnen deelnemers aan de vergadering hun toestellen via een basisunit verbinden met een gedeeld scherm. Max. vier gebruikers kunnen tegelijkertijd het scherm delen. Het systeem ondersteunt tijdens Om de werkplek, waar een vergadering in totaal max. 64 personen. het in toenemende mate om mobiliteit Zo eenvoudig werkt ClickShare: connecteer, klik, deel. draait, en de gang- Meer informatie over ClickShare: baarheid van BYOD www.barco.com/clickshare te ondersteunen is een nieuw marktsegment tevoorschijn gekomen: draadloze samenwerkingstechnologieën om alle toestellen van gebruikers samen te voegen en om verschillende gebruikers in staat te stellen om tegelijkertijd een scherm te delen. In het tempo waarin BYOD wordt geaccepteerd, zal het niet meer lang duren voordat meer organisaties profiteren van de voordelen van deze trend in de vergaderzaal.

Aarzel niet ons te contacteren Barco n.v. 056 23 32 11 info@barco.com www.barco.com

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014


17

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

GENERA L MA NA GE

ES ITI

FINANCE & LEGAL

& MARKETING SALES ICT

LOGIST ICS &

FAC IL

WORLD’S BEST

S URCE ESO NR MA

NT ME

WE BRING

“

HU

THE GRAND TOUR

2 & 3 DECEMBER 2013 - BRUS PROGRAM RUNNING FROM DECEMBER 2013 UNTIL

SMART ORGANISATIO

BUSINESS SCHOOLS ”

TOGETHER

The Grand Tour is an intensive, 3 days programme (may 2014), which provides managers with a conceptual and practical foundation for understanding and applying the latest techniques and insights in high management, leadership and people management. CxO Magazine did an interview with Dr. Pierre Heyndrickx, initiator of The Grand Tour. WHAT WAS YOUR APPROACH? WHY THIS GRAND TOUR ? Pierre Heyndrickx: “We’ve all been to seminars were some of the speakers where not up to scratch or even boring. Definitely a waste of time and money. Although the top business schools offer excellent leadership programmes, they are very expensive, easily up to 10 000€ or more for a week. Nowadays in harsh economic times, even large corporations find it difficult to justify such high rates. So we set up to present a world class event at accessible tuition fees. We more than succeeded in this as the inscription fee is up to 50% lower than those proposed by the big business schools. Furthermore, we’ve looked for one exceptional speaker from each of Europe’s best business schools. Finally, we wanted a flexible curriculum.”

WHAT DO YOU MEAN BY FLEXIBLE? Pierre Heyndrickx: “When you enroll for similar programmes you have to subscribe to the entire package, but often you are not interested in certain courses or you have seen the material before. This is not the case with the Grand Tour. Here, participants can choose the sessions they want to attend.”

Dr. Pierre Heyndrickx, initiator of the Grand Tour.

a particular approach to people management. For each topic we wanted a world authority, someone who proposes an innovative approach to leadership so participants can go back to their job with fresh ideas to manage their team. At first glance we identified topics you will find in most similar programmes. Don’t be fooled, if you read the abstracts you will notice each Professor has a very original approach to his subject matter. We didn’t want academic lectures. The sessions are interactive and refer to day to day management practices. Most international events focus on one or two keynote speakers from a top business school. For our initiative we wanted no less than 6 keynote speakers, one for each topic, one from each of the 6 top business schools.”

WHO SHOULD ATTEND, AND WHY?

Pierre Heyndrickx: “Obviously every manager in charge of a substantial team both in the private sector and the public sector, for the skills you need to manage your people are the same. As for why, well I already indicated the exceptional set up of the programme. In the course of one’s career you will be lucky if you WHAT MAKES THIS PROGRAMME SO EXCEPTIONAL? can follow a programme from one of the top business schools, Pierre Heyndrickx: “You mean besides the affordable tuition let alone all of the 6 leading European business schools. The profee and the flexibility? Well, for the first time 6 world authorities gramme is definitely a boost to one’s career, no doubt about that.” from 6 of Europe’s leading business schools are brought together. This is no small feat. As those business schools compete with each For more information about the Grand Tour, email “GT” to info@ other it took an outsider to organize The Grand Tour. Now we globalbusmag.com or www.cxoleadershipforum.com/grandtour can propose the best of the best. Each of the business schools has

FEBRUARY-MARCH 2014

WWW.CXONET.BE


PRESENT

THE GRAND TOUR ON LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

A unique, intensive, 3 days programme which provides managers with a conceptual and practical foundation for understanding and applying the latest techniques and insights in high management, leadership and people management.

Location: Paris-London The first time ever world authorities from 6 of the world’s best business schools are brought together: Insead – HEC Paris – JBS Cambridge University – London Business School – Saïd at Oxford University – London School of Economics Accessible and affordable tuition fees.

‘Decision making under risk and uncertainty’

‘Advanced negotiation techniques’

‘The critical role of conflict resolution in teams’

‘Effective leadership behaviours and leaderfollower interaction’

‘How to effectively use creativity and information in teams’

‘Participative decision making’

Professor Enrico Diecidue – INSEAD

Professor Tim Cullen – Oxford University

Professor Randall S. Peterson – London Business School

Professor Jochen Menges – Judge Business School Cambridge University

Professor Kevyn Yong – HEC Paris

Dr. Connson Locke – London School of Economics

For more information about the Grand Tour, email “GT” to info@globalbusmag.com or www.cxoleadershipforum.com/grandtour


19

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

MEG WHITMAN, CEO HEWLETT-PACKARD (HP) OP ‘DISCOVER BARCELONA 2013’

“IN 2016 BEVINDT

DRIEKWART

VAN DE ICT ZICH IN DE CLOUD” CxO Magazine was te gast op ‘Discover Barcelona 2013’. Een opgemerkte spreker was Meg Whitman, president en CEO van het technologiebedrijf HP. “A new style of IT is emerging.”

“Door de impact van de cloud, big data, mobiele toepassingen en de manier waarop we technologie consumeren, ondergaat de IT-wereld enorme veranderingen,” zegt Meg Whitman. “Bedrijven zijn vragende partij voor een nieuwe infrastructuur, nieuwe toestellen, software en diensten die flexibel en tegen een lage kost kunnen inspelen op de grotere toegankelijkheid van technologie.”

ENERGIEZUINIGE DATACENTERS

Meg Whitman, CEO van HP

De basisarchitectuur van het computergebeuren is de afgelopen vijftig jaar nagenoeg niet veranderd,” voegt Whitman toe. “Deze basisarchitectuur is inefficiënt want negentig procent van de gebruikte energie gaat naar de transfert van data tussen het processorgeheugen naar opslagsystemen. Dat gaat traag en verbruikt enorm veel geheugen.”

Hoofdbekommernis van HP zijn energiezuinige datacenters. In dat kader lanceerde het bedrijf de Moonshot server. “Een revolutionaire innovatie”, zegt Meg Whitman. “Omdat deze microserver 80 procent minder energie verbruikt dan een traditionele server biedt een oplossing qua ruimte, kost en energieverbruik. Geen enkel bedrijf neemt de problematiek van de datacenters zo NIEUWE TECHNOLOGIE serieus als wij…” HP komt op de proppen met twee revolutionaire technologieën: Memristor en Photonics. Memristor, een term die is afgeleid van MILJOENEN NIEUWE SERVERS ‘memory resistor’, is een hoog-performante, lagekost geheugenVolgens Whitman wijst onderzoek uit dat in 2016 driekwart van systeem met een bijzonder hoge data-opslagcapaciteit. Photonics de ICT zich in de cloud - private, beheerd of publiek - zal bevin- is een netwerk dat met licht en optische kabels werkt. “Met microden. Whitman schat in dat de volgende jaren de cloud- en web- lasers op microchips worden datasignalen van elektrische impuldienstproviders acht tot tien miljoen nieuwe servers zullen nodig sen geconverteerd naar licht en weer terug. We schatten in dat hebben. Goed voor een kost tussen de 10 en 20 miljard dollar. zo’n 6 terabyte per seconde over dit photonisch netwerk kan wor“Op een gegeven moment zullen er miljarden stukjes data op den verzonden.” social media staan en miljoenen tweets rondvliegen. Tel daarbij alle big data gegenereerd door camera’s, sensoren, GPS-toestellen Een andere focus voor HP is 3D-printing. “HP Labs werkt aan en allerhande transactiesystemen. Deze zullen allemaal via de 3D-technologie die twee huidige obstakels countert, namelijk de cloud passeren. Als ’de cloud’ een land zou zijn, dan zou het op snelheid en de kwaliteit. “HP is altijd een leider geweest die met plaats vijf staan qua energiegebruik. China staat op één, de VS doorbraken kwam in zowel de fysieke als de virtuele technoloop twee, Rusland is nummer drie, India vier en de cloud is vijf, gie. Ook in 3D-printing is dat onze opdracht,” aldus Whitman, Japan is nummer zes.”

FEBRUARY-MARCH 2014

WWW.CXONET.BE


20

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

AUTHENTIEK LEIDERSCHAP EN MACHT GAAN MOEILIJK SAMEN

FOCUS OP DE ONMACHT

HOUDT U NEDERIG Macht en authenticiteit hebben een ongemakkelijke relatie met elkaar. Authenticiteit helpt om macht te verwerven. Authentieke leiders wekken meer vertrouwen op en krijgen meer gedaan. Maar macht heeft een schaduwkant. Het kan gemakkelijk leiden tot gevoelens van almacht en zo authenticiteit in de weg staan. Dr. Jesse Segers en Koen Marichal leiden The Future Leadership Initiative van Antwerp Management School en zijn auteurs van het boek “De leider in de spiegel” (11/2013, Acco)

EXECUTIVE SUMMARY  In complex dynamische omgevingen is authenticiteit een belangrijke bron van leiderschap en dus ook macht. Maar macht en authenticiteit gaan niet gemakkelijk samen. Streven naar macht gaat gepaard met gevoelens van vervreemding en eenmaal dat iemand macht heeft is de neiging groot om behoudsgezinder te worden en vanuit formele macht te “leiden”. Daarom is het belangrijk als leider om juist te focussen op de onmacht en afhankelijkheid om zo de authenticiteit intact te houden en het vertrouwen van mensen niet te verliezen.”

Authenticiteit betekent dat diepe overtuigingen, gevoelens, inherente neigingen en ons waarneembaar gedrag samenhangen en één identiteit vormen, dat we ons in lijn met ons zelf beeld kunnen gedragen en kunnen weerstaan aan externe invloeden als deze tegen persoonlijke overtuigingen ingaan. Authenticiteit is een belangrijke bron van sociale invloed en dus van leiderschap.

Recent onderzoek toont aan dat dit niet klopt. Mensen met macht hebben een stabieler zelfbeeld over situaties heen, hebben meer middelen en mogelijkheden om hun leven te sturen in lijn met hun overtuigingen, en zijn minder sociaal beïnvloedbaar. Met andere woorden ze voelen zich authentieker en zijn gelukkiger.

HET VERSCHIL TUSSEN MACHTSTREVERS EN MACHTSHEBBERS

Macht kan wel authentiek leiderschap ondermijnen. Machtshebbers zijn geneigd zich onafhankelijker en meer top down op te stellen en negeren sneller informatie die niet met hun eigen zelf- en wereldbeeld klopt. Ze blijven dus wel authentiek maar stoppen met groeien als mens, kunnen steeds minder boegbeeld van verandering zijn en de toekomst van hun volgers vertegenwoordigen. In het ergste geval degradeert hun leiderschap tot pure machtsuitoefening.

HET BELANG VAN FOCUS OP DE ONMACHT

Streven naar macht staat authenticiteit in de weg. Het is extrinsiek van aard, en doet daarom ons geluksgevoel dalen. ‘Strevers’ ervaren dan ook minder levenssatisfactie, minder positieve emoties en hebben meer negatieve fysieke klachten: cardiovasculaire ziekten, stress hormonen, dalend immuniteitssysteem. Dit effect is nog erger als het streven naar macht ‘gefrustreerd’ geraakt. Voor authentiek leiderschap is het dus belangrijk dat men- Authentieke leiders die op een sen zich niet verliezen in hun stre- duurzame manier omgaan met hun macht, focussen zich op de ven naar formele macht en status. onmacht en de af hankelijkheid Macht ‘ hebben’ d a a rentegen die uit hun positie voortkomt. Ze staat authenticiteit niet in de weg. maken abstractie van hun macht Mensen denken gemakkelijk dat en stellen zich nederig en dienstmachtshebbers vervreemd zijn van baar op ten opzichte van hun menwe.listen@cxonet.be zichzelf en daar ook onder lijden. sen en het grotere, collectieve doel.

WWW.CXONET.BE

Die nederigheid wordt vaak getriggerd door ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, faillissement, dood van naasten e.d.m. die met onmacht ‘als mens’ te maken hebben.

Nederigheid heeft niets te maken met politiek correcte bescheidenheid. Voor medewerkers is nederigheid hét signaal bij uitstek dat de leider intrinsiek gemotiveerd is en te vertrouwen is. Nederigheid van de CEO is een goede voorspeller voor de mate waarin een organisatie zowel efficiënt als innovatief is door een betere samenwerking van het top management team. En zoals hierboven uitgelegd: nederigheid heeft niets te maken met politiek correcte bescheidenheid waarin machtshebbers zich hullen terwijl ze zich diep van binnen almachtig voelen.

www.tfli.be www.antwerpmanagementschool.be

FEBRUARY-MARCH 2014


21

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CASE STUDY

COCREATIE:

“

CxO Redactie

SAMEN CREËREN, SAMEN ONTVANGEN” Foodservice Network is een internationaal ontmoetingsplatform voor professionals uit de voedingsindustrie. Eddy Helsen, Managing Director van ViCre, gespecialiseerd in business transformatie en lid van de CxO Raad der Wijzen, gaf er een lezing over cocreatie en cirkelinnovatie 4.0. Aanleiding was de samenwerking met Autogrill, ‘s werelds grootste leverancier van diensten in food & beverage en retail voor reizigers. “De toekomst van een bedrijf start met een duidelijke visie: een ambitieus, helder en inspirerend beeld,” zegt Eddy, Managing Director van ViCre dat grote en middelgrote ondernemingen begeleidt om hun performance te verbeteren en hun klanten meer toegevoegde waarde te leveren. “Vergelijk het met een grootvader die het potentieel van zijn kleinkind herkent.” ViCre helpt zijn klanten bij het herkennen van hun potentieel, ondersteunt hen in de daaropvolgende business transformatie en zorgt ervoor dat dit gedeeld en gedragen wordt door iedereen binnen het bedrijf.

INTERNE COCREATIE Een breed gedragen visie is de ideale voedingsbodem voor de perfecte interne cocreatie. “Cirkelinnovatie 4.0”, noemt Eddy Helsen het. “Elke medewerker kent de visie en weet wat het betekent in zijn dagelijks werk. De visie voelt zo natuurlijk aan, als het ware als een tweede huid, dat het de visie is die het bedrijf leidt, niet ‘de baas’. Bij Autogrill - een bedrijf met

FEBRUARY-MARCH 2014

63.000 medewerkers, in 35 landen aanwezig en met een portfolio van meer dan 300 merken – is hiërarchie minder relevant en het netwerkdenken met interne klanten en leveranciers volledig ingeburgerd. Strategie, kennis en leiderschapsontwikkeling gebeurt organisch en is de lerende organisatie in werking.”

OPEN INNOVATIE IS WERKELIJKHEID “Cirkelinnovatie 4.0 is tegelijk waarde creëren en waarde ontvangen: het ‘maximum maximorum’. Medewerkers, klanten en leveranciers creëren samen en ontvangen samen. Cirkelinnovatie is samen iets oplossen en samen genieten van de voordelen. Deze totale innovatie is niet langer een droom, maar werkelijkheid. Customer engagement, resource optimization en employee empowerment liggen aan de basis.” “Een ander kenmerk van cirkelinnovatie is de kracht van de uniforme taal,” stelt Eddy. “Een uniforme taal werkt als een accelerator. Aanvankelijk langzaam doorsijpelend, dan een onmisbaar werkinstrument. Na zes jaar samenwerking

Eddy Helsen : “Als de visie er staat, is cirkelinnovatie 4.0 het ‘maximum maximorum’.”

gebruiken steeds meer medewerkers van Autogrill North West Region moeiteloos hun uniforme taal gebaseerd op methoden, technieken en tools van ViCre.”

INNOVATIE IS MEER DAN CREATIEF ZIJN Eddy Helsen: “Innovatie is een keuze. Het is kiezen voor toekomst, continuïteit, duurzaamheid, authenticiteit en veerkracht. Het is kiezen voor de might-be prins, niet voor de sprekende kikker. Deze nieuwe vorm van innovatie leidt tot zuivere producten en diensten. Immers, de hedendaagse klant eist de waarheid op door de sterke aanwezigheid van sociale media. In de nieuwe wereld is ‘pure business, the new normal’. In het vijfsporenbeleid van ViCre staat deze vorm van innovatie centraal. Dit beleid is een masterplan om parallel en iteratief gegarandeerd voortgang te maken. Het leidt tot een scherpe, gealigneerde visie, gedeelde kennis, individuele waarde gedreven handelingen en gegarandeerde voortgang. M.a.w. innovatie en transformatie.

WWW.CXONET.BE


22

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

HET BEDRIJF LEIDEN WE MET RESPECT EN KEIHARDE INZET

AUTHENTIEK LEIDERSCHAP IS EERST ONSZELF

IN VRAAG STELLEN Continuïteit is key voor Bombardier Transportation. CEO Edwin Van Vlierberghe zet in op een overstijgend doel: “Zodanig samenwerken dat iedereen er beter van wordt, als mens en vakman. Dan kunnen we allen in de spiegel kijken, wat er ook gebeurt.”

tische massa van mensen met passie, betrokkenheid en creativiteit is voldoende, het hoeft niet 100% te zijn. Ik heb ontdekt dat ieder bedrijf zo’n intrinsieke kracht heeft. Bedrijven die het ‘hoe’ hebben ontdekt, maken het hun medewerkers gemakkelijk om betrokken te zijn. Hoe kun je deze geschenken ontvangen? Door respect en empathie.”

HET HALVE-METER-PROBLEEM

Katharina Mullen zet aan tot vitaliserend leiderschap: de weg naar duurzaam presteren én gelukkig leven (connect@ mindaware.org). Ze is actief in ALIVE-belgium. org ‘Authentiek Leiderschap in Verbondenheid & Empathie’.

EXECUTIVE SUMMARY Edwin Van Vlierberghe werkt samen met het management en de medewerkers van Bombardier Transportation in Brugge aan de continuïteit van het bedrijf. De manier waarop dit gebeurt, betekent letterlijk ‘samen op de trein stappen’. Samen scheppen ze ruimte voor betrokkenheid, passie en creativiteit. “Voor ieder paar handen krijg je een stel hersenen cadeau!”. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

“Het bereiken van het hart van mensen, daar gaat het om. Dan hoef je geen verbetering te vragen. Onze managers waren niet altijd in staat de taal van de operator te verstaan. Maar we leren om te praten daar waar de mensen werken. We bekijken onze medewerkers als wonderlijke wezens met veel ondernemerschap. Dan ontstaat er verbondenheid. Elke manager moet zich afvragen: “Hoe moeten wij ons gedragen opdat onze medewerEdwin Van Vlierberghe, CEO Bombardier Transportation (midden): kers gedisciplineerd naar het werk “Betrokkenheid verdienen is een geschenk.” komen en efficiënt werken?” Onze “Wij gaan niet dicht. Daar zetten tot je doordringt, besef je dat je echt mensen werken niet voor ons, maar we ons keihard voor in, ook zonder de enige bent die verantwoordelijk is wij voor hen. Neem eenvoudig de garantie op output. In ons geval is voor je gedrag en je geluk.” tijd, die tijd verdien je terug.” dit voldoende. Hoe ik dit weet? Door telkens weer aan iedereen te vragen: BETROKKENHEID IS PIJN HOORT ERBIJ “Waarvan lig je wakker?” En ik blijf NIET TE ORGANISEREN “Een vraag waar ik nog niet uit ben, luisteren. Zo valt er veel te ontdek- “Voor ieder paar handen, krijg je is: waarom maken mensen soms niet ken. een stel hersenen cadeau. Dat is een de juiste keuze, ook als er geen vereerste geschenk, mits je een omge- plichting is. Ik ben volop op zoek TIEN POSITIEVE PUNTEN ving schept die creativiteit toelaat en naar het antwoord, nu zit ik nog die mensen niet afstompt. Iedereen in de irritatiefase. Ook uit eigen VOOR ÉÉN NEGATIEF PUNT “We dachten te automatisch nega- is ondernemend. Ze zijn bijvoor- ervaring kende ik confrontatie. Dit tief. Met de vakbond heb ik daar beeld natuurgids of Formule-1 faci- uitte zich in momenten dat ik meer een wedstrijd van gemaakt: voor litator. Betrokkenheid verdienen is kon negeren wat ik bij mezelf zag, ieder negatief punt dat werd ver- het tweede geschenk. Mensen doen maar verborgen trachtte te houden. meld, verplichtte ik me tot 10 posi- spontaan dingen die tot oplossingen Gelukkig heb ik altijd een buddy tieve punten. De winnaar betaalt leiden. Je krijgt als bedrijf ontzettend gehad om te luisteren, zodat ik door vrijdagavond een pint. Iedereen veel terug als je mensen de ruimte mijn ‘pijnpunt’ kon gaan. Ooit vroeg was verbaasd dat er meer redenen laat. Passie is het derde geschenk, ik mijn grootvader tips om niet waren om tevreden te zijn. Ik heb mits we als management een omge- tegen dezelfde muren aan te lopen geleerd dat ik zelf de oorzaak ben ving creëren die passie toelaat. als hij. Hij zei: ‘je moet zelf de pijn van het effect. Het klinkt als uit een Mensen met een passie verleggen ervaren, zodat je echt kunt leren. boekje, maar als dit daadwerkelijk automatisch hun grenzen. Een kri- Pijn hoort erbij.”

FEBRUARY-MARCH 2014


23

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

(ON)GUNSTIGE PRIJSDISCRIMINATIE?

Dynamic pricing biedt retailers de mogelijkheid om hun grip op marge en omzet te verhogen. Hoe meer persoonlijke data van consumenten hiervoor gebruikt wordt, hoe meer het op bezwaren stuit. Gelukkig zijn er grote retailers als Amazon die de grenzen testen van wat consumenten acceptabel vinden. Kleinere retailers kunnen intussen experimenteren met vormen van dynamic pricing die minder gevoelig liggen.

Britt Dejager is Project Manager bij het European Pricing Platform. britt.dejager@ pricingplatform.com

Als je bij Amazon een wasmachine wilt kopen, kun je 1. Concurrentie Deze vorm van dynamic pricing is relatief eensoms beter even wachten. De prijs van die wasmachine voudig. Er zijn steeds meer tools beschikbaar om kan namelijk meerdere keren per dag wijzigen, afhanprijzen automatisch aan te passen aan die van de kelijk van onder andere de prijzen bij concurrenten. concurrentie. 2. Vraag en aanbod DYNAMIC PRICING KENT VERSCHILLENDE VORMEN Een andere relatief eenvoudige vorm van dynamic In de reiswereld zijn consumenten al lang gewend aan pricing gaat uit van vraag en aanbod. Op drukkere schommelende prijzen. momenten worden prijzen verhoogd en op rustige De laatste tijd zijn er ook steeds meer retailers die expemomenten zakken de prijzen weer. Vooral fysieke rimenteren met dynamic pricing. Dit biedt namelijk 2 winkels experimenteren de laatste jaren steeds mogelijke voordelen: meer met dit principe. 3. L  ocatie en gedrag 1. H  ogere omzet: Een complexere variant van dynamic pricing het verlagen van de prijs trekt consumenten over de gebeurt op basis van locatie en gedrag. Hiervoor streep om een product te kopen wat zij anders zouwordt data verzameld tijdens het oriĂŤntatieproces. den laten liggen, of wat zij anders bij een concurAls een bezoeker dichtbij een concurrent woont of rent zouden kopen; bij een concurrent op de website gekeken heeft, is 2. Hogere marge: zijn prijs lager. het verhogen van de prijs zorgt voor een hogere 4. K lantprofiel marge, bijvoorbeeld als concurrenten hun prijzen Bij de meest complexe wijze van dynamic priook verhoogd hebben, of als verwacht wordt dat de cing wordt informatie uit het profiel van de klant klant bereid is een hogere prijs te betalen. gebruikt om de optimale prijs te berekenen. Maar als prijzen meerdere malen per dag wijzigen, of op basis van klantprofiel worden berekend, stijgt de weer- De prijs van het product wordt onder andere bepaald stand bij consumenten. Om te begrijpen op welke wijze door de merkvastheid van een klant en zijn gevoeligdynamic pricing toch effectief ingezet kan worden, is heid voor prijs. Dit laatste wordt gebaseerd op het aanhet handig om een onderscheid te maken tussen vier koopverleden van een klant. Gaat hij altijd op zoek naar verschillende vormen: de aanbiedingen of lijkt prijs geen grote rol te spelen? 1. Op basis van concurrentie 2. Op basis van vraag en aanbod Bron: 3. Op basis van locatie en gedrag www.pricingplatform.eu 4. Op basis van klantprofiel www.vanaerdeconsulting.com

FEBRUARY-MARCH 2014

WWW.CXONET.BE


24

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

RESULTATEN NATIONAAL

WAARDEONDERZOEK Van juli tot december 2013 voerde Change-Coaching, in samenwerking met CxO Magazine en Bizzinfo, een Nationaal Waardeonderzoek uit bij Belgische individuen en organisaties. Uit de resultaten blijkt dat ondernemingen niet altijd even ‘smart’ omgaan met hun bedrijfscultuur en de waarden die leven binnen de organisatie.

CxO Redactie

WWW.CXONET.BE

‘Culture eats Strategy for Breakfast’. 1. Welke waarden vind je zelf Dat zei Peter Drucker al eind vorige belangrijk? eeuw. Hiermee bedoelde hij dat de 2. Welke waarden associeer je met je rol van de organisatiecultuur een huidige bedrijfscultuur? grote invloed heeft op de mensen 3. Welke waarden zou je graag die er deel van uitmaken en op de terugvinden in je bedrijf in de uiteindelijke resultaten. toekomst? De antwoorden werden verdeeld DE METHODOLOGIE VAN over 7 niveaus (meer informatie zie website Barrett Values Centre). RICHARD BARRETT In dit onderzoek dat werd uitgevoerd met medewerking van Barrett WAT BETEKENEN DEZE NIVEAUS? Values Centre (www.valuescentre. Niveau 1 tot 3 zijn de niveaus van com) gaven meer dan 2000 deelne- eigenbelang. Er wordt gefocust op de mers, waaronder 137 CEO’s en 216 essentiële zaken om de onderneming HR managers, hun kijk op hun hui- draaiende te houden dige en gewenste bedrijfscultuur en Niveau 4 duidt op aan in hoeverre waarden. Het blijkt dat er nog heel een organisatie in staat is om zich aan te passen, te leren en te verwat werk aan de winkel is. nieuwen. Niveau 5 tot 7 geven een Het onderzoek bestond uit een lijst kijk op in hoeverre de organisatie van 80 waarden waaruit telkens en de mensen in de organisatie een 10 waarden dienden weerhouden bijdrage leveren, zowel intern als te worden. Er werden 3 vragen extern naar partners en de samengesteld: leving.

De huidige cultuur binnen de Belgische organisaties is vooral op financiële stabiliteit (niveau 1) gericht en op beter presteren (niveau 3), wat een logische reactie is op de crisis. Een gevolg hiervan is echter dat men terugvalt op een cultuur van angst waarin beperkende waarden zoals kostenvermindering, controleren, hiërarchie en bureaucratie de kop opsteken. Dit veroorzaakt wat Richard Barrett ‘entropie’ noemt: het wegvloeien van energie die de organisatie kosten maar geen opbrengsten oplevert, en zich dikwijls uit in verminderde motivatie en absenteïsme. Het entropieniveau in deze studie bedraagt 22%. Een normaal aanvaardbaar entropieniveau in een gezonde onderneming ligt rond de 10 %.

WAT KUNNEN WE DOEN? Uit de gewenste cultuur blijkt dat de grootste nood ligt op: • niveau 2 (open communicatie en erkenning van de medewerker) • niveau 5 (creativiteit, beloftes nakomen, duidelijkheid, eerlijkheid). In de loop van februari 2014 zullen we een samenvatting van het Nationaal waarderapport en het Nationaal waarderapport voor bedrijven en organisaties gratis ter beschikking stellen via onze website www.waardeonderzoek.be. Vanaf dan zijn er ook benchmarkrapporten per bedrijvensector te koop via de website van Bizzinfo: www.HRMinfo.net/aluesReportsNL. Bedrijven en organisaties die interesse hebben om een eigen intern onderzoek uit te voeren kunnen contact opnemen met Eric de Vries, eric.devries@u-a.be, 0475/94.15.43. Meer informatie op de website www.waardeonderzoek.be.

FEBRUARY-MARCH 2014


B2A biedt: 3 een interactief forum voor topexecutives uit het bedrijfsleven en gerenomeerde academici 3 een klankbord én inspiratiebron voor de uitdagingen en mogelijkheden die nieuwe trends en ontwikkelingen met zich meebrengen 3 boeiende, actuele en maatschappelijk relevante thema’s

AN INITIATIVE BY FACULTY CLUB

B2A debatteert op 26 februari ’14 Zijn onze ondernemingen klaar voor 2014? MEER INFO OP

www.B2A.be MEDIAPARTNER

3 inspirerende debatten 3 afsluitend netwerkevent op een unieke locatie

MEER INFO OP

www.facultyclub.be/b2a of contacteer Tine Verhelst op 016/32 95 13 Faculty Club · Groot Begijnhof 14 · B-3000 Leuven


26

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

BUSINESS INNOVATION

BE CREATIVE Quand, la même semaine, Chris Anderson, l’auteur des best-sellers “The long tail” et “Makers”, inaugure un laboratoire futuriste en plein centre de Liège, que Francis Pisani, l’auteur du tour de monde de l’innovation, évoque la fin programmée de Facebook et Twitter et qu’Ivan Poupyrez de la Walt Disney Company fait jouer de la musique aux plantes à Namur, vous passez forcément en mode “be creative”.

Jean-Luc Manise

La quatrième édition de la semaine de la créativité a eu lieu du 5 au 15 novembre. Plus de 10.000 personnes ont pris part à une centaine d’activités (conférences, ateliers, formations, démos,...) dont une initiation pointue à l’économie créative qui a réuni un millier de participant. Le Cabinet des Curiosités Culinaires a été l’occasion de mêler gastronomie, agronomie et créativité tandis que la Master classe d’Elmar Mock et Eric Lardinois a permis de mettre en avant des techniques de créativité collectives. Reste l’activité phare de cette édition 2013: le Maker’s Lab.

MAKER’S LAB Ce dispositif mobile composé de 3 bulles transparentes a sillonné la Wallonie durant toute la semaine, de Liège à Namur en passant par Charleroi et Louvain-La-Neuve. Au total, plus de 2000 visiteurs auront découvert le dispositif imaginé par ID Campus: accueil dans la première sphère par deux “idéateurs” qui vont faire émerger les idées des badauds, transfert dans la seconde bulle dite de réalisation où deux designers 3D vont aider à passer de l’idée au concept, fin de parcours dans la troisième sphère, celle du prototypage proprement dit via imprimante 3D et autre système de découpe laser. Au terme de

WWW.CXONET.BE

dez cet objet. Je le photographie, je le retouche avec un petit éditeur graphique et je l’envoie à un fab’s lab en ligne pour une commande en petite série: c’est aussi simple que cela! On trouve des services d’impression ou de découpe laser à distance comme Shapeways ou Ponoko. L’Open Source et le principe de réutilisation mettent tout le nécessaire pour traduire dans la réalité notre créativité à moindre coût. A partir de bibliothèques d’objets comme celles de Thingiverse ou de schémas de cartes électroniques comme celle d’Arduino, on va pouvoir fabriquer de nouveaux produits aussi facilement que l’on retouche des photos. Du coup, nous sommes tous des entrepreneurs potentiels: il suffit d’avoir les bonnes idées!”

la semaine, le labo aura accouché de près de 250 prototypes: ici un objet fonctionnel au design détourné comme ce multi prise sandwich, là un outil de bricolage introuvable dans le commerce, ici encore la maquette d’un meuble sur mesure ou le pion manquant d’un jeu de société. C’est la créativité à portée de main et de clic, comme la défend LE TOUR DU MONDE DE Chris Anderson. L’INNOVATION Une vision que partage Francis Pisani, autre invité vedette de la DESKTOP MANUFACTURING Face à un auditoire comble de semaine de la créativité. Pour ce l’école de gestion HEC de Liège, le journaliste entrepreneur qui a père des Maker’s a brossé durant parcouru 45 villes dans 32 pays plus de deux heures le tableau et 5 continents, l’innovation est d’une nouvelle révolution, celle du “un nouvel assemblage impro“Desktop Manufacturing”. “Nous bable d’éléments qui ne sont pas vivons les premières minutes de tous nouveaux pour répondre à l’ère des Makers. Nous allons pou- un besoin ou saisir une opportuvoir produire et reproduire avec nité.” Encore une fois, il suffit d’une une facilité déconcertante nos bonne idée comme celle qu’a eu idées en série limitée et personnali- Ganesh Krishnan. “Krishnan était sée. Nous allons pouvoir fabriquer déjà le fondateur et patron d’un des en 3 dimensions avec la même faci- premiers call centers indiens lorslité que, il y a quelques années, nous qu’il a vu, dans un journal amériavons pu entrer dans le monde 2d cain, le dessin d’un père disant à sa de la publication à la demande grâce fille boudeuse “non tu ne peux pas aux outils de Desktop Publishing. externaliser tes devoirs en Inde”. Il Nous sommes en train de passer du s’est dit: après tout, pourquoi pas. bit à l’atome.” Et c’est ainsi qu’est née TutorVista. com. Ce site basé à Bangalore met en contact élèves anglophones (améDE L’IDÉE AU PROTOTYPE Et Chris d’empoigner son verre ricains et britanniques essentielled’eau d’une main et de pointer sa ment) et professeurs super diplômontre caméra de l’autre: “regar- més indiens pour des formations

FEBRUARY-MARCH 2014


27

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

Le labo mobile Maker’s Lab: de l’idée au prototype 3D en 1,5 heures.

en ligne sur mesure, de niveau universitaire. Coût de l’opération: € 80 par mois, une misère face aux coûts astronomiques des études supérieures outre-Manche et outre-Atlantique. Aujourd’hui, 50 personnes y travaillent à temps plein et 20.000 étudiants y sont connectés. Signe des temps: en 2011, le groupe international d’édition Pearson a pris en une participation de 77 % dans la plate-forme.

FACEBOOK, FUTUR HAS BEEN Pisani rejoint également Anderson sur l’impression 3D qui devrait connaître “une ascension fulgurante, avec des imprimantes à moins de € 250.” Mais la lame de fond de la nouvelle économie digitale viendra du mobile, des systèmes de communications sociales mobiles. De quoi donner du mourron à Twitter et autre Facebook. Le réseau social de Suckenberg a été conçu sur et pour un ordinateur fixe tandis que ses challengers WeChat, Line ou KakaoTalk ne vivent et se développent que par et pour le mobile. WeChat est une application chinoise pour Smartphone (Weixin en Chine) qui connaît une croissance

FEBRUARY-MARCH 2014

exponentielle. Lancée en 2011 par Tencent, elle permettant d’envoyer des messages parlés comme avec un walkie-talkie, elle a doublé le nombre d’utilisateurs en 6 mois (de 100 à 200 millions d’utilisateurs). En Corée, Kakao Talk (dont Tencent possède 14% du capital) fait état de de 60 millions d’utilisateurs. La messagerie sociale offre les mêmes fonctionnalités que WeChat, mais avec les appels gratuits en plus. Quand à Line, l’émanation japonaise du Coréen NHN Corporation, elle revendique quelque 100 millions d’utilisateurs. Et puis, pour achever d’assombrir l’avenir de la machine de guerre de Zuckenberg, il y cette nouvelle vague des micros réseaux sociaux dont le succès repose sur la communication et non sur le nombre de membres, des espaces privatifs pour deux personnes comme Pair au Canada ou Between en Corée.

OPEN INNOVATION Il existe selon Pisani des terreaux propices à ce fourmillement de nouvelles entreprises. Il préconise la mise en place de lieux d’Open Innovation pour stimuler l’échange

et la créativité comm le iHub au Kenya, “un espace ouvert pour geeks, hackers et business angels qui fait figure de modèle en Afrique”. Ou comme, dans la Silicon Valley, les accélérateurs Y Combinator ou Tech Stars qui fournissent aux jeunes pousses des environnements collaboratifs où se côtoient designers, développeurs, ingénieurs et investisseurs.

LA CRÉATIVITÉ COMME MOTEUR DE RELANCE

EXECUTIVE SUMMARY Du bit à l’atome. Chris Anderson: “Les Makers, ce sont vous et moi qui allons utiliser des outils numériques pour créer de nouveaux produits et réaliser des prototypes qu’on fabriquera dans des ateliers de fabrication comme TechLab ou TechShop. Grâce à l’Open Source, nous allons mettre en commun nos idées, nos connaissances et nos développements et faire du principe de réutilisation le moteur le moteur d’une nouvelle économie dont le coût marginal d’une unité de production supplémentaire sera proche de zéro. Nous sommes en train de passer du bit à l’atome!”.

De quoi faire plaisir au Ministre de l’économie Jean-Claude Marcourt, bailleur de fonds de la Semaine de la Créativité, qui répond comme en écho au journaliste entrepreneur: “Nous mettons en place des lieux dédiés à l’innovation et la créativité comme ID Campus, Nest-Up ou Boost-Up. Nous tissons le territoire de nos clusters en défendant une vision transversale de la créativité, de l’hybridation et de la différenciation comme moteur de relance de l’économie Wallonne. C’est pour cela que nous avons été reconnu en tant que district créatif européen dans le programme cadre we.listen@cxonet.be Compétitvité et Innovation.”

WWW.CXONET.BE


28

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Bi-Monthly

HEADLINES Arn Borstlap

LES PME BELGES SONT DE NOUVEAU MOINS POSITIVES POUR L’EMPLOI EN 2014

BENT U KLAAR VOOR 2014?

L’éclaircie du trimestre précédent pour les perspectives d’emploi ne semble déjà plus d’actualité début 2014. Dans la quatorzième enquête trimestrielle de SD Worx sur les prévisions d’emploi, l’optimisme des dirigeants de PME semble à nouveau être à la baisse. Seulement 16,1% des dirigeants pensent avoir plus de personnel à leur service à la fin de 2014, alors que 14% craignent en avoir moins. Cela se retrouve dans les 3% d’optimistes en moins par rapport au trimestre précédent, ce qui donne un pourcentage similaire à celui d’il y a un an (décembre 2012). La Wallonie est pessimiste: seulement 8,9% des PME pensent clôturer 2014 avec plus de personnel. Les PME bruxelloises sont les plus optimistes avec 23,6% et le pourcentage reste stable en Flandre avec 18,3%

In het begin van het nieuwe jaar krijgen we heel wat economische en financiële vooruitzichten. 2013 was een goed gevuld jaar. Niet alleen op de arbeidsmarkt zijn er grote veranderingen gebeurd. Ook de energiemarkt en de mobiliteitsproblematiek hebben onze concurrentiekracht beïnvloed. Maar zijn onze bedrijven klaar voor al de macro-economische uitdagingen die 2014 brengt? En hoe verloopt de samenwerking tussen de universiteiten en de ondernemingen voor het omzetten van innovatie in productie? B2A organiseert een debat op woensdag 26 februari 2014 in Faculty Club, Leuven. Prof. Luc Soete, rector van de Universiteit van Maastricht, gaat in debat met Prof. André Oosterlinck, EreRector KU Leuven, en met Wouter De Geest, CEO van BASF. Info: www.facultyclub.be/b2a

EÉN OP DE VIER AMERIKAANSE BEDRIJVEN PLANT UITBREIDING

RUIM 1 OP 2 BEDRIJFSJURISTEN IS VROUW

Dat blijkt uit een onderzoek van AmCham, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België. Amcham ondervroeg 76 bedrijven die in België actief zijn. Meer dan de helft (60 procent) verwacht een status quo van zijn investeringen, 16 procent wil inkrimpen, 24 procent uitbreiden. Toch vindt nog steeds een grote meerderheid (78,1 procent) dat, vergeleken met de buurlanden, het investeringsklimaat hier slechter wordt. Terwijl in 2011 nog 92 procent van de respondenten klaagde over het investeringsklimaat, zakt dit cijfer nu naar 78,1 procent. De redenen waarom nog altijd drie op de vier respondenten vinden dat er in Nederland, Frankrijk en Duitsland beter zaken te doen zijn, zijn de loonkosten, de onzekere regelgeving en de administratieve overlast en kost.

Het beroep van bedrijfsjurist is in volle beweging. De professionalisering van het beroep gaat gepaard met een opvallende stijging van het aantal vrouwen, die in dit beroep numeriek in de meerderheid zijn. Het groeiend aantal vrouwen dat afstudeert aan de rechtsfaculteiten drukt zijn stempel op de vervrouwelijking van het beroep van bedrijfsjurist. Tot 45 jaar zijn de vrouwen ruim in de meerderheid, tot 58% voor de groep tot 28 jaar oud. Enkel bij de oudere bedrijfsjuristen zijn de mannen in de meerderheid, met 60% in de groep tussen 45 en 54 jaar oud en 66% voor de groep boven 55 jaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bedrijfsjurist in beweging: profiel, lonen en trends’ in opdracht van het Instituut voor bedrijfsjuristen en USG Legal Professionals.


29

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

PEOPLE MANAGEMENT ALS SLEUTEL TOT VERNIEUWING EN VOORUITGANG

GEZOCHT: DE MENS ACHTER

OPEN INNOVATIE Open innovatie. Steeds meer ondernemingen kiezen om over de eigen organisatiemuren heen te kijken en samen te werken met onderzoekscentra, bedrijven en partners. Dat resulteert in opmerkelijke vernieuwingen. Tot voor kort werd open innovatie louter vanuit strategisch oogpunt behandeld. De studie van het Flanders DC Kenniscentrum door professor Katleen De Stobbeleir en onderzoeksters Angie Van Steerthem en Fauve Delcour van Vlerick Business School gaat echter na hoe organisaties met de juiste menselijke accenten open innovatie kunnen stimuleren. Een boeiende benadering. Open innovatie mag dan creatief en vooruitstrevend klinken, voor bedrijven is het vandaag vooral een noodzaak geworden. Snel en adequaat inspelen op de behoeften en veranderingen van de markt, voor blijven op de concurrentie … Door samen met anderen naar nieuwe oplossingen te zoeken kunnen bedrijven steeds efficiënter te werk te gaan. Van IBM over Televic tot Bakkerij De Waele. Niet enkel grote bedrijven kiezen voor open innovatie, ook kleine en middelgrote ondernemingen zien er de vele voordelen van in.

INNOVATIE IS MENSENWERK Geen innovatie zonder mensen. People management en bedrijfscultuur zijn dus cruciaal. En daar is werk aan de winkel. Traditionele HR-praktijken richten zich voornamelijk op het aanmoedigen en versterken van individuele prestaties en ontwikkeling. Terwijl open innovatie net ontstaat door over de grenzen van het bedrijf of de bedrijfseenheid heen te kijken. Professor Katleen De Stobbeleir van Vlerick Business School werkte mee aan de studie van het Flanders DC Kenniscentrum over hoe people management open innovatie kan stimuleren. “Op basis van

FEBRUARY-MARCH 2014

literatuurstudie en interviews met experten en organisaties die open innovatie succesvol praktiseren, zijn we tot opmerkelijke conclusies gekomen.”

“Open innovatie zet mensen op een mobiele en flexibele manier in. Je kan gerust spreken van een omschakeling naar een bedrijfscultuur van vrijheid en openheid.” REKRUTERING EN SELECTIE Open innovatie vraagt om de juiste medewerkers. Zo blijkt onder meer dat informeel rekruteren vaak beter werkt dan via de klassieke kanalen. Het is een vorm van open innovatie op zich: er wordt een netwerk buiten de bedrijfsgrenzen aangesproken. Essentieel is ook om mensen te selecteren op basis van competenties en diversiteit. Een gevarieerde werknemerspool vormt een grotere stimulans voor creativiteit dan wanneer iedereen dezelfde mindset deelt. Verder komt duidelijk naar voren dat iemand met aanleg voor open innovatie binnen een bepaald profiel past: de sociale duizendpoot. Die is sociaal aangelegd, kan vlot switchen binnen

Katleen De Stobbeleir is Professor in HR Management& Leadership aan Vlerick Business School en werkte mee aan de studie van het Flanders DC Kenniscentrum.

verschillende teams, houdt van controleren en coördineren, is creatief en beschikt over goede communicatieeigenschappen.

PEOPLE MANAGEMENT EN BEDRIJFSCULTUUR Open innovatie stimuleer je door een aangepaste trainings- en opleidingsaanpak. Maar ook door een specifieke evaluatie en beoordeling. Prestaties op teamniveau zijn belangrijker dan individueel uitblinken. Niet-financiële beloningen zijn te verkiezen om zo competitie, jaloezie en opportunisme te vermijden. Bovendien staat een vast carrièrepad tot aan het pensioen haaks op de gedachte van open innovatie. Die streeft er immers naar medewerkers op een meer mobiele en flexibele manier in te zetten. Katleen De Stobbeleir: “We moeten naar een cultuur van vrijheid en openheid. Het is bijna een kwestie van je personeelsbeleid te organiseren zoals topvoetbalclubs. Spelers worden uitgeleend aan een andere club om er ervaring op te doen en daarna terug te keren. Voorwaarde is dat de hele organisatie doordrongen is van het belang van open innovatie. Noem het gerust een cultuuromschakeling.”

EXECUTIVE SUMMARY Open innovatie is vandaag een noodzaak geworden. Door samen met anderen naar nieuwe oplossingen te zoeken kunnen bedrijven steeds efficiënter te werk te gaan. Maar innovatie is mensenwerk. Dus speelt people management en de bedrijfscultuur een grote rol. Het geheim van open innovatie ligt in de juiste medewerkers aantrekken. Ook een aangepaste trainings- en opleidingsaanpak, en een specifieke evaluatie en beoordeling zijn fundamenteel. Dat alles in een bedrijfscultuur van vrijheid en openheid. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE


30

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

MADE IN BELGIUM (7) (POWERED BY B-INFORMATION*)

TRANSPORT EN LOGISTIEK Met 23.875 actieve ondernemingen heeft de transport- en logistieke sector een behoorlijk sterke invloed op de activiteitsgraad van onze economie. Alle ondernemingen in het personenvervoer, goederenvervoer, vervoer via pijpleidingen, opslag en ondersteunende activiteiten werden opgenomen. 1. GEOGRAFISCH Provincie

Aantal

Waarvan actieve

Gemiddelde score

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Namen Luxemburg Luik Henegouwen Waals-Brabant Brussel BELGIË

5.284 1.411 3.004 2.944 2.203 699 343 1.702 2.147 722 3.416 23.875

4.390 1.193 2.604 2.505 1.833 552 274 1.277 1.672 585 2.608 19.491 (81,64%)

8,97 8,65 9,36 9,75 9,50 8,72 9,89 8,54 9,18 8,87 7,79 9,04

2. NIEUWE BEDRIJVEN

Het speerpunt van deze sector ligt in Vlaanderen met 64,26% van de actieve ondernemingen. Dat bijna een kwart van de bedrijven in de provincie Antwerpen gevestigd is, is niet onverwacht door de aanwezigheid van de haven. De provincie Luxemburg, bescheiden in aantal, vertoont de beste gemiddelde score

1400

2011 was het beste jaar met 1180 starters. 2012 (1020) en 2013 (918) tonen een dalende curve.

1200 1000 800 600 400 200

■ Starters ◆ Steeds actief

0 2010

3. TEWERKSTELLING Tewerkstelling 0 of onbekend 1 tem 4 5 tem 9 10 tem 19 20 tem 49 50 tem 99 100 tem 199 200 tem 499 500 tem 999 > 999 Totaal

Aantal 16.642 3.850 1.192 921 830 243 114 56 14 13 23.875

Waarvan actieve 12.412 3.759 1.168 901 816 240 114 54 14 13 19.491

Waarvan dubieuze 4.230 91 24 20 14 3 0 2 0 0 4384

2011

% dubieuze 25,42% 2,36% 2,01% 2,17% 1,69% 1,23% 0 3,57% 0 0 18,36%

2012

2013

Gemiddelde score v/d actieve 8,97 8,61 9,30 9,15 10,31 11,13 10,59 11,38 11,36 11,71 9,04

Tweederde van de ondernemingen zijn kmo’s zonder tewerkstelling. Niet abnormaal in ons land. Dat we in deze categorie ook 96,49% van de bedrijven in zware moeilijkheden terugvinden is ook geen verrassing. Zeker als u weet dat investeringen in deze sector vrij zwaar zijn. De internationale concurrentie is: kapitaalkracht en commerciële agressiviteit zijn bepalend.

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014


31

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

3.1. Zelfstandigen Met 5.585 actieve ondernemingen, zijn de zelfstandigen goed voor 28,65%% van de activiteit. Tewerkstelling

Aantal

Actieve

Dubieuze

% dubieuze

Gemiddelde score v/d actieve

0 of onbekend

6.362

5.066

1.296

20,37%

10,97

1 tem 4

490

461

29

5,92%

9,70

5 tem 9

43

42

1

2,33%

9,55

10 tem 19

14

13

1

7,14%

9,50

20 tem 49

2

2

0

0

10,50

100 tem 199

1

1

0

0

9,00

6.912

5.585

1.327

19,20%

10,84

Totaal

3.2 Bvba’s De bvba’s vertegenwoordigen 7.956 ondernemingen, dus een derde van het geheel. Tewerkstelling

Aantal

0 of onbekend 1 tem 4 5 tem 9 10 tem 19 20 tem 49 50 tem 99 100 tem 199 200 tem 499 500 tem 999 Totaal

Waarvan actieve

5.787 2.259 644 432 269 40 13 5 1 9.450

Waarvan dubieuze

4.367 2.213 631 424 264 39 13 4 1 7.956

1.420 46 13 8 5 1 0 1 0 1.494

Oprichting

Omzet (in euro)

% dubieuze

Gemiddelde score v/d actieve

24,54% 2,04% 2,02% 1,85% 1,86% 2,50% 0 20,00% 0 15,81%

6,75 7,83 8,34 8,20 9,26 10,56 10,08 11,50 13,00 7,41

4. TOPBEDRIJVEN EN OMZET Top 10 van bedrijven (meer dan 500 werknemers)

Toegevoegde waarde (in euro) Netto winst (in euro)

SCHENKER

1968

183.352.806

46.306.690

4.944.042

AVIAPARTNER BELGIUM

1961

85.642.753 (2011)

52.895.983

-1.036.830

FLUXYS BELGIUM

1929

540.837.899

367.007.907

72.556.052

DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM) DHL AVIATION

1963

414.064.194

43.367.620

2.711.121

1985

105.561.392

65.195.474

614.251

UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM

1986

175.979.227

38.563.390

309.248

SITA WASTE SERVICES

1986

211.134.511

70.663.207

579.379

BRUSSELS AIRLINES

1966

776.994.445

122.813.065

-60.689.594

DE SCHEEPVAART

1976

47.958.711

39.404.977

5.469.348

CEVA LOGISTICS BELGIUM

1989

57.856.452

36.459.652

1.303.778

CONCLUSIE De concurrentie is hard en internationaal in deze sector. Kapitaal en tewerkstelling blijken onontbeerlijk om sterk genoeg te zijn. Maar iedereen staat onder druk, de gemiddelde score is nergens schitterend. De marges staan onder druk wat een dreiging voor de toekomstige investeringen én tewerkstelling Bron: B-information, januari 2014 kan worden.

FEBRUARY-MARCH 2014

Onder de merknaam B-information biedt Euro DB up-todate bedrijfsinformatie op maat. Euro DB, met een jaarlijkse omzet van circa 6 miljoen euro, is al 25 jaar een belangrijke speler op de markt van handelsinformatie. B-information heeft 4 informatiediensten : B-marketing, B-finance, B-legal en B-collection. Info : www.b-information.be

WWW.CXONET.BE


32

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

OP DE

BOEKENPLANK

Karel De Decker

KLANTROPOLOGIE - GROOT DENKEN, KLEIN DOEN

De mens achter de klant houdt niet van zoeken maar van vinden. De mens achter de klant wil online en offline fatsoenlijk te woord gestaan worden. Hij betaalt immers voor een goed product en een goede dienstverlening en als er, door omstandigheden, iets mis loopt wil hij onmiddellijk geholpen worden. Met andere woorden de klant is net als wij. Het klinkt dus logisch dat we wel weten hoe we met andere mensen die onze klant zijn, moeten omgaan. Maar om het echt professioneel te kunnen en zich in de klantenrol echt in te leven is er het vlot leesbaar boek ‘Klantropologie’. HET STAPPENPLAN Op basis van haar klantervaringen en haar werkervaring heeft Jacqueline Fackeldey een werkwijze ontwikkeld die zij klantropologie noemt: een werkwijze die bestaat uit de stappen ‘Kijk, luister en huiver’, ‘Knippen en plakken’, ‘Kaartlezen en padvinden’ en ‘Groot denken, klein doen’. Met veel voorbeelden in woord en beeld laat zij zien hoe het niet moet c.q. hoe het beter en klantvriendelijker kan. De auteur deed klant- en werkervaring op in marketing-, innovatie-, sales en staffuncties bij o.a. Philips, Ing en de Postbank (Nl). Alvast een prikkelend boek voor iedereen die innovatieve kriebels heeft en klantgericht wil gaan werken, maar nog niet weet hoe daarmee te beginnen en hoe zijn organisatie daarin mee te krijgen.

Klantropologie Jacqueline Fackeldey Scriptum ISBN 978 90 55948789

#INTHEMOMENT : DE KUNST VAN HET CAMPAGNEVOEREN IN REAL-TIME Het succes van de Rode Duivels en de Belfius rebranding hebben bewezen dat het geen 9 maanden hoeft te duren om een reclamespot van 30 seconden te maken. De output van de reclame is volgens de auteurs (Tom Himpe en Pieter Goiris) van deze onmisbare gids opvallend klein. Het gemiddelde reclamebureau produceert op jaarbasis wellicht niet eens genoeg tekst en foto’s om één enkele krant of één televisieprogramma te vullen. En dit in een tijd waarin content slechts even waardevol is als het publiek dat hij bereikt, de aandacht die hij trekt of de band die hij tot stand brengt. REAL-TIME CONTENT #INTHEMOMENT leidt u binnen in de geheimen van real-time content. In real-time analyseren,plannen,creëren en verspreiden zorgt voor meer dynamiek. Je past immers aan en leert terwijl je bezig bent. Wie zich aan realtime wil aanpassen, erin denken, te handelen en te werken geven de auteurs tips om de mensen om je heen en je bedrijf die mentaliteit aan te leren. 1. Vorm een team 2. Herbekijk de processen en systeme,n 3. Herbekijk de budgetten 4. Overleg vaker 5. Ontsluit informatie en verhalen 6. Scan het interne 7. Sta altijd paraat 8. Wees constant creatief 9. Ga op zoek naar verhalen van echte klanten 10. Ontspan je en laat de teugels los. Hecht niet te veel belang aan merkenpiramides en value charts. En hecht ook niet te veel belang aan wat consumenten willen en niet willen. De toekomst van merkreclame is een goede combinatie van een grote campagnes en een creatief, almaar doorkabbelend ‘gesprek’. Vernieuw de manier waarop je met je merk omgaat vooraleer je concurrenten het doen, luidt het devies. De auteur Tom Himpe is de oprichter van The Upside, een Londens adviesbureau met klanten als Adidas, Diesel, Richement Group, University of the Arts London en VRT. Pieter Goiris is oprichter en CEO van het communicatiebureau Boondoggle met als klanten als Belfius, Delhaize, Heinz en Renault.

#INTHEMOMENT De kunst van het campagnevoeren in real-time Tom Himpe & Pieter Goris Lannoo Campus ISBN 978 94 014 13183


33

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

E-WAREHOUSE UITBESTEDEN OF ZELF DOEN ?

MAGAZIJN VOOR E-COMMERCE VEREIST SPECIFIEKE OPLOSSINGEN

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING PAGINA 33

Magazijn voor e-commerce vereist specifieke oplossingen PAGINA 36

Een magazijn voor e-commerce vereist specifieke oplossingen die inspelen op de hoge verwachtingen van de online klant. Zo bleek uit de resultaten van het project ‘E-warehouse’ opgezet door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (V.I.L.)

Is pick-by-vision de toekomst? PAGINA 37

Bi-monthly headlines

LEES VERDER OP PAGINA 34

CXO EDITORIAL EXPERTS

Karel De Decker

Jan De Kimpe

© Jos Verhoogen

CXO EXPERT GROUP LOGISTICS & MANUFACTURING

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Sonja De Wolf Logistiek manager Eternit

Tom Van Dijck Purchase manager BASF

Jürgen Berckmans

Supply Chain Director Danone

Jos Marinus President VIB

Paul Vermeylen

Commercial Manager Marsh

Robert Boute

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

Luc Peeters

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Mike Callens

Nik Delmeire

Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Erik Chabot

Oliver Corluy

Suzy Costers VP Vlaanderen PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Logistiek manager Hansen Transmissions International

VP Telenet Procurement & Supply Chain

President PICS Belgium

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Prof. dr. KU Leuven

Liesbet De Munck

Coördinator Expertisecel Log-IC Coördinator Postgraduaat Supply Chain Business Analyst Provinciale Hogeschool Limburg

Johan Van Den Broeck

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM


34

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

Karel De Decker

WWW.CXONET.BE

E-WAREHOUSE UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?

E-logistiek kent significante verschillen met traditionele logistiek en wordt gekenmerkt door een bijkomende mate van complexiteit. De impact op de logistieke organisatie bij online verkoop is dus erg groot. De eigenheid van e-commerce vraagt om procesaanpassingen: de inrichting van magazijnen voor offline logistiek is traditioneel opgezet in functie van grote zendinggroottes, vroege cut-off tijdstippen, relatief stabiele volumes, vrijdagpiek, enzovoort. Vraag is in hoeverre deze ‘traditionele’ warehouse-inrichting ook geldt voor e-warehousing. Het gaat hier dus om het logistieke proces dat plaatsvindt voorafgaand aan de aflevering bij de consument, namelijk de orderafwikkeling. Dat omvat alle activiteiten van inbound tot en met outbound (toelevering, voorraadbeheer en warehousemanagement, pick-pack-ship).

mate van onvoorspelbaarheid is qua volume, maar ook omdat het picken en inpakken een arbeidsintensieve activiteit is.

E-LOGISTIEK BEÏNVLOEDT ORDERAFWIKKELING

E-WAREHOUSE: ZELF DOEN OF UITBESTEDEN ?

Door het onderling opbod tussen webwinkels zit de snelheid van uitlevering nog steeds in een stroomversnelling waardoor de tijd tussen ordervrijgave en verzending alsmaar verder wordt samengeperst. Dit maakt de organisatie van de personeelsbezetting complex, niet alleen omdat er een grote

Naarmate de online verkopen toenemen, dringt zich een dubbele keuze op: het al dan niet opsplitsen van de logistieke stromen van de traditionele business en de webwinkel, ofwel het al dan niet in eigen beheer blijven doen van de logistiek gekoppeld aan de online bestellingen.

Dit laatste heeft twee onderliggende factoren: de logistieke eenheden binnen e-commerce liggen meestal op stukniveau en er is het toenemend belang van personalisering van individuele orders . Om dit in goede banen te leiden kan de cruciale rol van IT en technologie niet voldoende onderstreept worden. Enerzijds naar het optimaliseren van de efficiëntie door het aansturen van de pickings en anderzijds voor het garanderen van foutloze leveringen. Dit laatste biedt evenwel geen garantie op een laag aantal retours, een praktijk die stevig ingeburgerd is bij e-commerce. Het percentage retours verschilt sterk naargelang de productcategorie, maar er hangt een kostenplaatje aan dat niet mag onderschat worden. Om FULFILLMENT de rendabiliteit van de e-warehouse Men is het er intussen over eens dat operatie te bewaken en te verbetede fulfillment productiviteit van ren is het raadzaam ook gebruik te online bestellingen een stuk lager maken van zorgvuldige KPI’s. ligt dan wanneer het warenhuis is ingericht op maat van e-commerce. Een optimale inrichting van het Ook de noodzakelijke servicever- e-warehouse op alle mogelijke eisten en het feit dat elke levering logistieke vlakken, gaande van rechtstreeks naar de eindklant inrichting over processen tot orgawordt verzonden, maakt het nood- nisatie, is de sleutel tot een efficizakelijk om lay-out, processen en ënte en effectieve e- fulfillmentorganisatie aan te passen. oplossing.

Grote ketens met een netwerk aan winkels kiezen vaak voor uitbesteden van de e-commerce activiteiten. Het belangrijkste argument hiervoor is dat het eigen magazijn ingericht is om grotere hoeveelheden te behandelen waarbij vaak op pallet-niveau gepickt wordt voor de winkelbevoorrading. Dit B2Bproces is qua ‘pick-pack-ship’ een heel andere operatie dan het versturen van goederen op item-niveau naar individuele eindklanten. Ook een hoog percentage aan retours die een arbeidsintensieve inbound vergen, kan een belangrijke motivator zijn om de B2C activiteiten niet enkel fysiek af te splitsen van de B2B activiteiten, maar ook uit te besteden.

ARGUMENTEN PRO EN CONTRA PRO De argumenten om e-fulfillment uit te besteden lopen uiteraard sterk parallel met het outsourcen van traditionele magazijnoperaties. Toch zijn er onbetwistbaar voordelen: lagere investeringskosten, vermijden van de leercurve fulfillment/ onmiddellijke efficiëntie- en kwaliteitswinsten, schaalvoordelen bij de aankoop van goederen en diensten, striktere opvolging van leveranciers, beschikbaarheid en schaalbaarheid van mankracht, transparant kostenplaatje en ‘eigen tijd’ vrij maken die kan besteed worden aan de eigen kerncompetenties. CONTRA Er zijn echter ook kanttekeningen te maken bij het uitbesteden van de magazijnoperaties. De grootste gemene deler hier is het verlies aan controle. Dit heeft meerdere facetten: een lagere betrokkenheid en een hoge mate van afhankelijkheid van een derde partij omdat alle ful-

FEBRUARY-MARCH 2014


35

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING

EXECUTIVE SUMMARY

Grootste kanttekening bij het uitbesteden van de magazijnoperaties: het verlies aan controle.

fillment taken van op afstand georganiseerd worden en alle voorraad op een andere plaats opgeslagen ligt. Verder is er de al dan niet terechte angst voor kwaliteitsverlies (‘wat we zelf doen, doen we beter’), het verlies van operationele kennis en ervaring (inpakken, magazijnbeheer, prijsstelling vervoerders) en tenslotte de vertrouwelijkheid omdat het fulfillment-bedrijf inzage krijgt in het klanten- en leveranciersbestand en heeft beter dan wie ook een zicht op het verloop van de verkoopscijfers.

men als webshop inzicht heeft in de totale logistieke kost van de huidige situatie, des te makkelijker het wordt om een goed onderbouwde beslissing te nemen over de return van een uitbestedingsproject.

Een startende webshop kan er bewust voor kiezen om de logistieke taken zelf af te handelen. Door het zelf te doen komt men best te weten welke complexiteit gepaard gaat met de drie deelprocessen van de orderafhandeling nl. inbound, voorraadbeheer en pick-pack-ship. Een webshop die al verder op de groeicurve is geëvolueerd maar HOE DE KEUZE MAKEN ? Het verschilt van geval tot geval of die niet met logistieke problemen de opgesomde voordelen opwegen wordt geconfronteerd en waar de tegen de nadelen, maar hoe beter tijd die door uitbesteding vrijkomt

FEBRUARY-MARCH 2014

niet beter kan besteed worden, kan beter de touwtjes in eigen handen houden. Een webshop die toch de stap zet naar uitbesteden, moet erover waken de regie zelf te behouden door goed te weten wat wordt uitbesteed en duidelijke afspraken te maken over prestaties, tarieven/ kosten en de omvang van vertrouwelijke informatie. Ook na de uitbesteding blijft de webshop verantwoordelijk voor de aankoop en het assortimentsbeheer; als het fulfillment bedrijf geen voorraad heeft liggen, kan er ook niet geleverd worden.

Naarmate de online verkopen toenemen, dringt zich een dubbele keuze op: het al dan niet opsplitsen van de logistieke stromen van de traditionele business en de webwinkel, en het al dan niet in eigen beheer blijven doen van de logistiek gekoppeld aan de online bestellingen. Grote ketens met een netwerk aan winkels kiezen vaak voor het uitbesteden van de e-commerce activiteiten. Maar is dit voor een startende webshop even eenvoudig? we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE


36

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

HANDLING AUTOMATION

IS PICK-BY-VISION CxO Redactie

DE TOEKOMST? Zullen orderpickers in magazijnen en distributiecentra binnenkort rondlopen met een speciale bril en zich laten leiden door computerbeelden? Ook in de wereld van de handling automation is dit beeld niet veraf.

Pick-by-vision is een techniek waarbij extra informatie in het gezichtsveld van orderpickers wordt geprojecteerd.

U heeft vast al documentaires gezien waarin met mensen met een smartphone door een grote stad lopen, vervolgens de camera aanzetten en via een app meteen kunnen zien welk huis te koop staat, welk restaurant in de straat nog plek heeft en hoe laat de eerstvolgende tram arriveert. Ook in de wereld van de handling automation is dit beeld niet veraf.

displays maakten in een oogopslag duidelijk waar de pickers moesten zijn. Tot slot kwam zelfs spraakgestuurde technologie, het zogenaamde voice-picking. De laatste trend in magazijnen is pick-byvision, een techniek waarbij extra informatie in het gezichtsveld van orderpickers wordt geprojecteerd.

AUGMENTED REALITY De picker loopt dan met een bril op door het magazijn en ik krijgt in de bril de eerstvolgende pick-taak te zien. Met behulp van pijlen vindt hij de weg en de specifieke doos die hij moet picken. Hij hoeft maar te kijken naar het barcodelabel en de doos wordt automatisch gescand. Hij pakt het product en zet het op de pick-kar. De volgende opdracht verschijnt, een pijl wijst de weg naar de volgende picklocatie. Op deze manier komt de hele picklijst voorbij. Als de lijst is afgewerkt, wordt de man naar de packlocatie geleid waar hij door de bril precies ziet hoe hij moet packen. Pick-by vision is een voorbeeld van ‘augmented reality’ toegepast in het magazijn. Dit wil zeggen dat aan een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid elementen worden toegevoegd door een computer. Deze toegevoegde elementen bevatten bijvoorbeeld sensordata of extra informatie over de omgeving. Voorlopig wordt pick-by-vision nog maar zeer sporadisch toegepast maar vaststaat dat een magazijn een uitermate geschikte omgeving is voor een dergelijke technologische toepassing.

GOEDERENSTROMEN OPTIMALISEREN In veel distributiecentra is de uitgaande goederenstroom vaak belangrijker dan de inkomende. Daarom is het orderpicking ook altijd bekeken vanuit een optimalisatieperspectief en kende het een enorme ontwikkeling. Wat begon als paper-based picking werd later ondersteund door barcode-scanners. Sommige magazijnen gingen over tot pick-to-light: oplichtende

WWW.CXONET.BE

VITO NV Onderzoeks­‐ en adviescentrum voor cleantech en duurzame ontwikkeling Berchem - Genk - Gent - Mol - Oostende Voor meer informatie: Kristine Verheyden - Tel. + 32 14 33 55 53 vito@vito.be - www.vito.be - www.i-sup2014.org

FEBRUARY-MARCH 2014


37

LOGISTICS & MANUFACTURING

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Bi-Monthly

HEADLINES Arn Borstlap

GROOTSTE SCHIP IN LEGO

BESCHEIDEN OPTIMISME IN TRANSPORT EN LOGISTIEK

De Mærsk Mc-Kinney Møller (2013) is momenteel het grootste containerschip ter wereld uitgedrukt in TEU cargocapaciteit. Het was in 2013 met 399 meter tevens het langste schip in actieve dienst. Het schip heeft een cargocapaciteit van 18.270 TEU containers en kan een maximumsnelheid van 23 knopen bereiken. Na de maidentrip bouwde de Deense speelgoedfabrikant Lego een 65 centimeter lange versie die uit 1518 blokjes bestaat. Ondanks de prijs van 149.99 euro werd het toch een bestseller.

Volgens de cijfers van de Manpower Barometer starten de werkgevers uit de sector transport & logistiek het nieuwe jaar met positieve intenties op het vlak van tewerkstelling. Ze hebben alvast meer vertrouwen gekregen in vergelijking met dezelfde periode in 2013. Na uitzuivering van de seizoenvariaties houdt de netto tewerkstellingsprognose - of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan - stijgt de ManpowerGroup Index tot +2 en blijft hij relatief stabiel (daling met één procentpunt) in vergelijking met het vorige kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 neemt de index toe met vier procentpunten. Toch overheerst nog altijd de onzekerheid, als gevolg van de slechte economische toestand. Zo zijn 9 op de 10 werkgevers van plan om de komende drie maanden noch mensen aan te werven noch medewerkers te ontslaan.

Hoe Vlaanderen nog slimmer met (groene) stroom kan omgaan?

Ontdek alles over slimme meters en smart grids op vlaandereninactie.be/slimmemeters


38

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

TIPS OM TE PRESENTEREN NAAR EEN HIGH LEVEL PUBLIEK

Presentatie coach Sylvie Verleye begeleidt sprekers voor high level presentaties binnen en buiten het bedrijf.

EXECUTIVE PRESENTATIONS De meesten zijn het erover eens dat presenteren niet de meest evidente job is, maar presenteren naar een high level publiek vraagt extra skills. Ik had daarover een gesprek met Lieve Pattyn, Marketing directeur van Omega Pharma België. HOE PRESENTEERT U ZELF NAAR EEN HIGH LEVEL PUBLIEK?

EXECUTIVE SUMMARY  Executive presentations worden al te vaak op de verkeerde manier voorbereid. Je denkt dat je ononderbroken en onbeperkt in tijd jouw verhaal kan doen, alleen is de realiteit vaak anders. Het is veel efficiënter om te vertrekken van een kort document waarbij je heel concreet tewerk gaat. Bij een presentatie hoef je niet alles te vertellen, maar wel datgene om jouw doel te bereiken.”

Lieve Pattyn: “Als ik alignment wil van het hoger managementzet ik mijn ideeën op een A4 kort uiteen: de achtergrond, het objectief, het voorgesteld plan en de budgetten. Ik merk dat je met een dergelijk kort document veel efficiënter kunt werken. Ik anticipeer wel op alternatieven en mogelijke vragen maar die maken geen deel uit van het document.”

WAT IS VOOR U HET VOORDEEL VAN DERGELIJK A4-DOCUMENT? Lieve Pattyn: “Is de tijd beperkt dan kan ik op basis van dit document ook heel kort mijn punt maken. Is er toch voldoende tijd dan heb ik bijkomende informatie omdat ik in de voorbereiding ook op vragen anticipeer en er dus voor zorg dat ik bijkomende data en informatie kan voorleggen. Belangrijk voor mij is te kunnen focussen op de hoofdpunten van de discussie, ongeacht de tijd.”

Lieve Pattyn, Marketing directeur van Omega Pharma België.

te vertellen over de oprichting, de omzet of de historiek. Dat getuigt van weinig respect voor je publiek. Wanneer je dit doet, is er meestal maar weinig tijd over om het over heel concrete zaken te hebben. Dat vind ik zonde!”

HOE PRESENTEER JE ZELF NAAR EEN WELKE TIPS HEEFT U VOOR HIGH LEVEL EXTERN PUBLIEK? Lieve Pattyn: “Ik merk meer en MENSEN DIE HIGH LEVEL MOETEN meer dat het bij een high level PRESENTEREN?

presentaties te weinig concreet zijn. High level wil men graag concrete cijfers. Hoe concreter een presentatie naar mij bijvoorbeeld gebeurt, hoe beter ik die informatie zelf kan overbrengen. Bij een bedrijfspresentatie verwacht ik heldere informatie over wat het bedrijf voor ons kan betekenen. Dat betekent beter voorbereiden en op maat van de gesprekspartner.”

we.listen@cxonet.be publiek helemaal geen zin heeft om Lieve Pattyn: “Ik merk vaak dat

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014


VEILIGHEIDSBELEID IS GEEN LUXE

DE MENS IS EN BLIJFT DE ZWAKSTE SCHAKEL Waar operationele veiligheid vroeger gezien werd als een samenstelling van fysische, elektronische en organisatorische maatregelen en zich vooral concentreerde op het beschermen van assets, is dit verschoven naar het beveiligen van de ‘business in zijn geheel.’ Zo leren we van Luc Talboom, Director Security Safety Facilities van Telenet.

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FACILITY MANAGEMENT PAGINA 39

De mens is en blijft de zwakste schakel

LEES VERDER OP PAGINA 40

CXO EDITORIAL EXPERTS

Karel De Decker

Jan De Kimpe

CxO EXPERT GROUP FACILITY MANAGEMENT

Erik Aerts

Exploitatie­ verantwoordelijke Decathlon Benelux

Mieke Loncke Directeur IFMA

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Claude Pintens Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Jeroen Boon

Facilities-Projects-Risks Floré Group

Ann Troch

Facility Manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

Steve Calmein Facility manager Johnson Controls

Koen Van Haelst

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

Stephane De Klerck

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Koen Vergauwen

Afdelings­ verantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

Frank Geets Administrateurgeneraal Agentschap voor Facilitair Management


40

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

Karel De Decker

SECURITY

Het beveiligen van informatie en TECHNIEK cyber security maken, naast de - E lektronische veiligheidsvoorklassieke beveiliging, een steeds ziening zoals toegangscontrole, belangrijker deel uit van het veiligcamerabewaking en inbraakdetecheidsbeleid van een onderneming. tie. Met betrekking tot de techniVeiligheid gaat sche hulpmiddelen komt het erop dus niet langer alleen meer over het aan het evenwicht te vinden tussen beschermen van assets maar over de een uitstekend ‘hostmanship’ voor beveiliging van de ‘continuïteit van de bezoekers en medewerkers en de business’. de noodzaak aan een aangepaste beveiliging van de sites.

SAMENWERKEN VAN DISCIPLINES

Luc Talboom is Director Security Safety Facilities van Telenet. “Bij Telenet is de integratie van security & safety met het ‘business continuity en crisis management plan’ al een jaar een feit. Veiligheidsincidenten krijgen, in functie van de ernst, verschillende levels van behandeling en opvolging. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de verschillende disciplines die zich bezighouden met veiligheid, risk management en interne audit, samenwerken. Organisatorisch kunnen al deze disciplines binnen één departement worden geplaatst, maar dit is zeker geen noodzaak.”

DE MENS IS VAAK DE ZWAKSTE SCHAKEL

Luc Talboom: “Ik ben ervan overtuigd dat, ook al bestaan er steeds meer veiligheidstechnische systemen met gesofisticeerde controles vanop afstand, de mens de belangrijkste maar vaak ook de zwakste schakel is en blijft. Hiermee moeten we hoe dan ook rekening houden in het uitwerken van een veiligheidsbeleid.”

WORKPLACE INCIDENTS Luc Talboom stelt dat we binnen de bedrijfsveiligheid oog moeten hebben voor ‘workplace incidents’, die eerder betrekking hebben op de personen vreemd aan het bedrijf en in mindere mate op de interne mede-

werkers. “Daarom moeten enerzijds medewerkers die contacten hebben met bezoekers en klanten, over de nodige skills beschikken om zich in te leven in de vragen en de gemoedstoestand van de klant/bezoeker. Ze moeten aanvoelen wanneer een escalatie (verbaal/fysisch) in de maak is zodat ze kunnen anticiperen. Daarom investeren we bij Telenet in opleidingen die deze specifieke skills trainen. Anderzijds is het, met betrekking tot de interne medewerkers, belangrijk dat het bedrijf veel belang hecht aan het uitwerken en uitdragen van de bedrijfswaarden zodat met respect voor elkaar wordt samengewerkt. Daarnaast dient de onderneming een welzijnspolitiek te volgen ten opzichte van zijn medewerkers. Als back-up moet je natuurlijk de nodige organisatorische maatregelen invoeren en elektronische systemen (alarm, camerabewaking) installeren, zodat in geval van agressie er toch alarm kan worden geslagen.”

“Als we safety & operationele security uitlichten, focussen we ons vooral op: MENSEN - D e awareness van de Telenetmedewerker: iedereen die start bij Telenet krijgt op de eerste werkdag de basis veiligheidsprincipes mee. - Vorming van interventie- en evacuatie-EHBO-ploegleden. - Evacuatieoefeningen samen met de brandweer. - Veiligheidsafspraken met de Telenet-eindgebruiker. GUARDING - Permanente aanwezigheid van bewakingspersoneel.

WWW.CXONET.BE

Luc Talboom, director Security Safety Services, Telenet: “Ook al bestaan er steeds meer veiligheidstechnische systemen met gesofisticeerde controles vanop afstand, de mens is en blijft de belangrijkste maar vaak ook de zwakste schakel.”

FEBRUARY-MARCH 2014


41

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

“MAKE SURE YOU HIRE THE RIGHT CANDIDATE’ POORLY DESIGNED SECURITY FOILS EVERYBODY... EXCEPT THE ATTACKER Julie Boost, Certified Facility Manager, Board Certified Security Professional: “The private sector, as well as the public sector, is undergoing, now more than ever, the pressure of change. Indeed, the impact of increasing internal threats, theft and strinkage are the main themes of the organisators memos. Let’s face it, there is no silver bullet out there. The reality is that managing Security and Facility is a challenging activity with a lot of pitfalls and danger zones. But let me tell you a secret, effective security is not rocked science, it’s just a mindset, and... be prepared to have “Aristotle’s logic and Solomon’s wisdom, a lawyer’s shrewdness and a marketing director’s charm, a gladiator’s guts, a marathon runner’s perseverance and a sprinter’s speed, a leatherneck’s toughness and a dancer’s agility, lots of good luck and 30 hours per day”.

PROTECT PEOPLE, PHYSICAL ASSETS, INFORMATION AND PROCESSES “It is the professional and well trained Facility and Security Manager that gets the goods home at the end of the day. He or she will make the difference and guide your organisation towards investments and keep you away from costs or losses. There is only one magic formule that will groom your Facility and Security Managers into professionals that will protect your organisation and partner up with you to make your organisation thrive. The gem out there has proven professional experience and invests in networking and continuous training. Indeed, what you want to protect are: people, physical assets, information and processes.”

FEBRUARY-MARCH 2014

FACILITY MANAGEMENT

Julie Boost, Certified Facility Manager, Board Certified Security Professional.

To secure, you have roughly the following ‘tools’to deploy: - People - Front desk reception and patrols - Doors, windows and locks - Traffic and parking controls - Integrated security systems (access control system, alarm, cctv, lichting,....) - Basic housekeeping.

SECURITY IS A MOVING TARGET “Most of those ‘tools’ are in the Facility Managers toolbox. Security is a moving target. Bad guys are adapting, so if you name it train it. In my case I went for the Certified Faciliy Manager certification (CFM) from IFMA. For Security, a set value is the CPP-Certified Protection Professional from ASIS and the Leicester University MSc Security and Risk Management.

BETTER BE SAFE THAN SORRY.... “If one of your preoccupations is Security, you should make sure to have an exotic training cocktail. Indeed , preventive and repressive answers to threats are only efficient and effective if police, judicial and corporate go hand in hand. If you are that daredevil, you will appreciate as much as I did, the High Studies Police, Justice & Corporate Security from ECSA! (European Corporate Security Association) I hear the sceptics out there asking if this is the Holy Grail ? Well, one thing is for sure, even a broken clock is accurate two times every 24 hours. Beter be safe than sorry...”

WWW.CXONET.BE


42

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

AUTO & LIFESTYLE

PSA AANBIEDING Erwin De Weerdt

COMPACTE ÉÉNVOLUMER LEGT ANDERE ACCENTEN

GRAND C4 PICASSO

Met twee specifieke C4-modellen, de C4 Picasso en de Grand C4 Picasso, trekt Citroën consequent de lijn door van haar innovatieve technologieën ten dienste van het ‘welzijn van de gebruiker’. De prijs ‘Het gouden stuurwiel 2013’ in de categorie monovolumes ging naar de C4 Picasso terwijl de Grand C4 Picasso door het BBC-programma ‘Top Gear Magazine’ werd verkozen tot ‘Beste gezinswagen van het jaar’.

streven naar optimaal comfort. Mits het openklappen van twee zetels uit de vloer achterin biedt de Grand C4 tot 7 plaatsen, zij het dat niet echt om twee volwaardige zetels gaat maar eerder om zitje voor ado’s.

BELANGRIJKE INNOVATIES

De Grand C4 is een concentraat van innovaties. Créative Technologie is meer dan ooit aanwezig. Naast het dodehoekcontrolesysteem, het alarm bij onvrijwillig overschrijden van een wegmarkering (AFIL), het automatisch activeren van de grootlichten is hij uitgerust met een 7» aanraaktablet dat talrijke functies van het voertuig bedient (klimaatregeling, rijhulpsystemen, COMPACTE MONOVOLUME De C4 Picasso en de Grand C4 Picasso, die dit jaar gelanceerd media, navigatie, instellingen, Multicity Connect, telefoon, ...) en werden, vallen binnen het merk wel degelijk op door hun stijl, gekoppeld is aan een indrukwekkend 12» panoramisch scherm signatuur en technologie. Of, het concept van de compacte mono- in HD. volume heruitgevonden. Beide modellen zijn gebaseerd op het nieuwe EMP2-platform van de groep PSA Peugeot Citroën BLUEHDI-AANDRIJVING (Efficient Modular Platform 2). De Grand C4 Picasso onder- Zoals de C4 Picasso is de Grand uitgerust met de nieuwe 2.0 scheidt zich van de versie met 5 zitplaatsen, niet alleen door zijn BlueHDi-aandrijving die voldoet aan de Euro VI-norm dankzij volumineuzer silhouet, dakbogen die het zijdelingse profiel ver- de geïntegreerde SCR-module (Selective Catalytic Reduction), de sterken, een specifieke voorkant en led-achterlichten met een meest efficiënte oplossing om de NOx te verwerken terwijl ook diepliggend en ongezien 3D-effect. De zeer lange wielbasis (11cm de CO2-uitstoot beperkt wordt. Deze aandrijving is goed voor langer dan de vorige versie) en de verkorte overhanging voor- en een vermogen van 150 pk voor slechts 110 g/km CO2-uitstoot achter versterken dat silhouet. Hij is ook 16 cm langer (4,59 m) in de versie met mechanische versnellingsbak, en 117g/km met de automatische versnellingsbak van de nieuwste generatie. De en 2 cm hoger (1,63 m) dan zijn kleinere broer. C4 Picasso kost basisprijs € 20.990, de Grand komt op € 21.540.

5+2

Beide modellen maken een generatiesprong, maar vooral de “Grand” valt op door zijn exemplarische binnenruimte, een kofferruimte van 645 liter, en zelfs meer dan 700 liter met de tweede rij zetels maximaal naar voor geschoven, een heuse gewichtsvermindering en een sterk teruggedrongen CO2-uitstoot. Het interieur van de Grand C4 Picasso straalt een soort loftgevoel uit. Het instrumentenbord is vrij van overbodige elementen en alle functies liggen vrij geconcentreerd onder hand- en oogbereik. Het gigantisch panoramisch dak van onze testwagen maakte het interieur extra ruim, helder en aangenaam en door de hogere zit heeft iedereen een goed zicht op de weg. De tweekleurige binnenbekleding zorgt mee voor een leuke sfeer aan boord. De zetel van de chauffeur en van elke passagier werd bestudeerd in een

WWW.CXONET.BE

Een compacte monovolumer met behoorlijke afmetingen, zowel binnen als buiten.

FEBRUARY-MARCH 2014


43

AUTO & LIFESTYLE

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

TOFFE COMPACTE MIDDENKLASSER

PEUGEOT 308

De nieuwe Peugeot 308 positioneert zich in het strategische C-segment, goed voor een derde van de totale Europese autoverkoop en waar berlines nog steeds het beste scoren (43%), ver vóór de SUV’s en crossovers (26%) en de monovolumes (16%). Om een nieuw publiek aan te spreken brengt Peugeot de 308 uit, steunend op vier sleutelthema’s: efficiëntie, design, rijervaring en kwaliteit.

motorkap en de voorvleugels uit alu zijn goed voor 70 kg winst, terwijl de achterklep uit lichter maar stijver thermoplastic is gemaakt, een wereldprimeur.

ONGEËVENAARD LAGE CO2-UITSTOOT

De Peugeot 308 nu ook in SW-uitvoering.

De nieuwe 308 is leverbaar met een 3-cilinder-benzinemotor, een THP-motor (internationale motor van het jaar 2013) en in e-HDi-versie. De vermogensvork van de benzinemotor loopt op van 82 tot 156 pk, met een CO2-uitstoot vanaf 114 g/km. Bij de diesels klimt die van 92 tot 115 pk en zit de CO2 uitstoot op 93 g/km. Vanaf de lente 2014 komen daar nog een gloednieuwe 3-cilinder-turbobenzinemotor (1.2 e-THP) bij, BlueHDi-versies met een CO2 uitstoot van 82 g/km CO2 en een verbruik van 3,1 liter/100 km, en automatische zestrapsautomaten. BlueHDi is de verzamelnaam voor alle Euro 6-diesels van het merk.

AL BIJ AL COMPACTE EN LICHTE BERLINE Met een lengte van 4,25 meter is de nieuwe Peugeot 308 een van de meest compacte berlines in zijn segment. Hij is slechts 1,46 m hoog maar 1,80 m breed. Dankzij het met Citroën gedeelde modulaire EMP2 platform wist Peugeot voor- en achteroverhang in te korten en de wielen op de vier uithoeken van het koetswerk te plaatsen. De rechthoekige koffer opent via een lage laaddrempel breed op een verassend nuttig laadvolume van 470 liter, waarvan 35 liter in opbergvakken onder de dekplaat van het reservewiel.

I-COCKPIT Peugeot stelt in de 308 een totaal vernieuwend interieur voor, waarin toetsen en nobele materialen ontbreken, maar dat door zijn esthetische eenvoud niet zou misstaan in het interieur van een prestigewagen. Een lekker compact stuur, een head-up display, een hoge middenconsole en een groot aanraakscherm van 9,7 duim. De symmetrische rotatie van de wijzers op het instrumentenbord vereenvoudigt het aflezen van de gegevens langs beide zijden van het stuur. Peugeot schroefde het gewicht van de 308 terug met 140 kg door het vele gebruik van innovatieve staalsoorten, composietmaterialen en aluminium. Alleen al de

FEBRUARY-MARCH 2014

Wij houden aan onze uitgebreide testritten met de 308 de betere herinneringen over. Deze karaktervolle compacte middenklasser laat zich uiterst soepel en precies sturen en hij is slim en vlot te manoeuvreren. Zijn uiterlijk maakt indruk bij jongeren, maar gezien zijn gunstig verbruik, zijn lage CO2-uitstoot en interessante taxatie komt hij zeker als eerste bedrijfswagen in aanmerking. De basisprijs van het 1,2 Vti Access instapmodel bedraagt € 16.900, die van de duurste 2,0 Hdi Felline komt op € 31.200.

ELK MODEL ZIJN NUMMER Omdat Peugeot enige tijd terug besloot de nummering van zijn modellen te vereenvoudigen, wil CxO graag iedereen bij de les houden. Het eerste cijfer geeft het segment aan, het laatste cijfer verwijst naar de modelgeneratie. De nul maakt deel uit van het Peugeot-DNA en komt dus in elke code voor. De dubbele nul (3008, 5008,...) verwijst naar de hogere architectuur van een bepaald model. Modellen waarmee Peugeot zich op groeimarkten richt, eindigen op 1. Opvolgers van bestaande modellen behouden 8 achteraan, ook de bestaande modellen van de 7-generatie.

WWW.CXONET.BE


Lars Seier Christensen, co-CEO en mede-oprichter van Saxo Bank 15:42 Moskou, Rusland

Eén handelsplatform. Eén handelsrekening. Eén Bank.

Eén perspectief, één idée, één onmiddelijke uitgevoerde trade. U weet, zoals ons, dat dit het verschil maakt. Dit is de reden waarom wij via onze beste* handelsplatform U een unieke ingangspunt aanbieden voor meer dan 10.000 financiële instrumenten. Dit alles van een Belgische dochtervennootschap van een Franse gereguleerde Bank. U wenst de markten te bespreken, maak dan kennis met ons. Nummer één*. Net als u.

Open een online handelsrekening op Saxobank.be

* Handelsplatform verkozen als n°1 tijdens de Forex Magnates Awards 2013. Louizalaan 480, 1050 Brussel – OND.NR. 837 752 574 Saxo Bank Belgium is het commerciële merk van Saxo Banque (Frankrijk), een kredietinstelling ressorterend onder het Franse recht, dat in België actief is via zijn Brusselse bijkantoor. De financiële instrumenten aangeboden door Saxo Bank (België) houden vanwege hun hefboomwerking een sterk speculatief karakter en kunnen u mogelijk blootstellen aan het risico van een verlies groter dan het geïnvesteerde bedrag.


ONLINE BELEGGEN - TRADING

EEN HOGERE WINST KAN EEN KWESTIE VAN SECONDEN ZIJN

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL PAGINA 46

Online traden is het plaatsen van beursorders bij financiële instellingen via het internet. Met realtime streaming, koersen en ordermogelijkheden op een online platform volgt de online belegger de beurs op de voet. Welkom in de wereld van de online trading. Enkele do’s en dont’s voor de beginnende belegger.

Online beleggen - trading PAGINA 48

Fiscale veranderingen: private banking gokt ook op vastgoed

LEES VERDER OP PAGINA 46

CXO EDITORIAL EXPERT

Jan Callant

CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Johan Maes

Directeur Financieren Aquafin

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Jan-Willem Ruinemans

CFO Hansen Transmissions International

Sylvain dal Vecchio Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Geert Stienen CFO Egemin

Rudi De Winter CFO Van Laere

Marc Van Gastel Head of Department Invest FIT

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Pieter van Oijen

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul


46

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

ONLINE BELEGGEN - TRADING

CxO Redactie

Je kan zelf je portefeuille optimaal opvolgen en beheren dankzij realtime koersinfo en de analyses van de beleggersbank.

De voordelen van het online beleggen zijn de lagere kostprijs en het plaatsonafhankelijk plaatsen van orders. Omdat je bovendien zelf via pc, laptop of smartphone 24 op 24 uur orders kunt registreren, betekent het online beleggen een grote tijdwinst.

EXECUTIVE SUMMARY ERVARING EN KENNIS Lagere kostprijs en het tijd enplaatsonafhankelijk beleggen zijn de belangrijkste voordelen van het online beleggen. Toch vraagt beleggen op de beurs via online platforms enige ervaring en kennis. Hoe je de diverse tools moet gebruiken kan je al doende leren of via online opleidingen van de beleggersbank.

Beleggen op de beurs vergt enige ervaring en kennis. Je kan zelf je portefeuille optimaal opvolgen en beheren dankzij realtime koersinfo en de analyses en nieuwsberichten van de beleggersbank. Omdat een hogere winst een kwestie van seconden is, is het belangrijk dat het online platform de realtime koersen weergeeft.

Het is een meerwaarde als je je abonneert op de dagelijkse nieuwsbrieven met algemeen economisch nieuws en nieuws over aandelen. Lees er ook de blogs en gespecialiwe.listen@cxonet.be seerde websites op na, bekijk online

WWW.CXONET.BE

videojournaals en bezoek beleggersevents. Over het nut van geprinte uitgaven met beleggersinformatie valt te discussiëren, vaak is het nieuws achterhaald op het moment van de publicatie. Ook in beleggingsclubs leer je het klappen van de zweep en kan je ervaringen uitwisselen met andere beleggers. Een gezamenlijke som wordt er uitgelegd. Elke beslissing om aandelen aan te kopen of te verkopen, wordt immers door de hele groep genomen.

OPLEIDINGEN Bij de bekende online (beleggers) banken zoals Keytrade, Bolero en BinckBank krijgen online tradersbeleggers de tools die nodig zijn om zelfstandig te beleggen. Goed gereedschap alleen is nog geen garantie voor succes. Weten hoe die tools optimaal te gebruiken leer je al doende of via online opleidingen van de beleggersbanken.

Via interactieve webinars leert de beginnende belegger aan de slag te gaan met het platform en de beursproducten.

BEZIN EER JE BEGINT Wie start met online beleggen, doet dit het best met een som geld dat hij opzij kan zetten. Neem geen onnodige risico’s en laat je goed informeren, is vaak het devies. Lees bijvoorbeeld de ‘kleine letters’ van het contract met de beleggersbank goed na, zodat je helemaal op de hoogte bent van alle kosten. Wie eenmaal aan de slag is, moet uiteraard de evolutie van zijn beleggingen strikt op de voet volgen.

BELEGGINGSPRODUCTEN Waarin kunt u zoal beleggen? In aandelen van bedrijven en organisaties uiteraard, maar ook in grondstoffen, goud, olie, metalen, opkomende groeimarkten, Euronext beurzen of op de US markten. In al deze zaken en sectoren kunt u beleg-

FEBRUARY-MARCH 2014


47

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

gen via verschillende producten: opties, trackers, fondsen of turbo’s, … allemaal producten beschikbaar op de online platformen. Enkele voorbeelden: - A andelen vormen de hoeksteen van de gemiddelde beleggingsportefeuille. Daarnaast keren veel aandelen meerdere keren per jaar dividend uit. Samen met de mogelijke koerswinst is dit een manier om het vermogen op te bouwen. - Een optie geeft het recht om aandelen te kopen of te verkopen voor een specifieke prijs op een vooraf bepaalde datum. - S printers zijn een popu lair, razendsnel beleggingsproduct. Zij worden door ING uitgegeven om eenvoudig te kunnen beleggen met een zogenaamde hefboom. - E en tracker is een beleggingsproduct dat de prestaties van een bepaalde grondstof, beursindex of aandelenkorf op de voet tracht te volgen. - Obligaties zijn schuldpapieren die historisch gezien een relatief stabiele investering zijn. Beleggers kopen ze veelal vanwege de lage risico’s en een schappelijk rendement. - Een beleggingsfonds biedt diversificatie en wordt beheerd door een professionele fondsmanager. Vaak zijn beleggingsfondsen opgebouwd uit een mix van aandelen, obligaties, geld en/of grondstoffen. Beleggers kunnen hiermee al voor een gering bedrag profiteren van risicospreiding.

FINANCE & LEGAL

economie het beursgedrag bepaalt, nologieaandelen za l worden uitgewisseld aan een prijs die reiken diverse banken, gespeciamaar liefst 700 procent boven liseerd in online trading en belegde marktwaarde ligt. Deze ’fat gingen, via allerhande informatiefive’ - Amazon, Netflix, Twitter, kanalen de belangrijkste tendensen in de wereldeconomie aan. Onlangs Pandora Media en Yelp – zijn een maakten de analisten van Saxo nieuwe zeepbel binnen een oude Bank, op basis van een reeks gebeuromdat beleggers teveel speculeren op moeilijke groeiscenario’s na de tenissen in de politiek en de markt, financiële crisis. hun ‘buitensporige’ voorspellingen voor 2014 bekend. “Deze voorspel- - De Brent ruwe olie zakt tot USD 80/vat bij gebrek aan reactie van lingen zijn niet de officiële opinie is producenten. De wereldmarkt van Saxo Bank, maar een oefening om op grote risico’s te anticiperen wordt overspoeld met olie dankzij met het oog op kapitaalbehoud. De de grotere productie uit onconvenbedoeling is dan ook om beleggers tionele bronnen en een verhoogde aan te zetten zich voor te bereiden productie in Saoedi-Arabië. Voor op eventuele negatieve gebeurtenishet eerst in jaren bouwen hedge funds een enorme short-positie sen vooraleer ze starten met traden en investeren,” zegt Steen Jakobsen, op, wat de prijs voor een vat Brent ruwe olie doet zakken tot 80 USD. Chief Economist bij Saxo Bank. - D e CAC 40 zakt met 40% door Franse malaise. Aandelen­v er­ Een greep uit hun voorspellingen: mogens dalen scherp wanneer - De Europese vermogensbelasting luidt een terugkeer in van economen tot het besef komt dat de enige mie in Sovjetstijl. Als paniekreacmotor van de markt de ‘grotere dwaas’-theorie is. Ondertussen tie op de deflatie en het gebrek aan vergroot de malaise in Frankrijk groei, zal de Europese Commissie een vermogensbelasting invoedoor een slecht beheer van de regeren voor iedereen die meer dan ring Hollande. Wanneer alsmaar 100.000 EUR of USD op een spaarmeer beleggers het schip verlaten, rekening staan heeft. daalt de CAC 40-index tegen het einde van het jaar met meer dan - De ‘Fat Five’ van de technologie40 procent ten opzichte van de sector krijgen een zware kater in 2014. Een klein aantal techrecordhoogtes in 2013.

TENDENSEN IN DE WERELDECONOMIE Beleggen met succes begint met betrouwbare informatie. Daarom is het goed te vertrouwen op analisten die duiding geven bij de financiële markten. Omdat de wereld-

FEBRUARY-MARCH 2014

WWW.CXONET.BE


48

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

PRIVATE BANKING

FISCALE VERANDERINGEN:

PRIVATE BANKING

GOKT OOK OP VASTGOED Eén van de belangrijkste agendapunten van de regering die na de verkiezingen van 24 mei zal gevormd worden, is de fiscale aanpak van de hypothecaire investeringen. Er is nu al heel wat te doen over de woonbonus en hoe die er in de toekomst zal uitzien. Meteen opent zich ook de discussie in hoeverre investeren in vastgoed nog een goede keuze is.

Jan Callant

Vastgoed blijft voor velen een ideale belegging. Vraag is of dat met de nieuwe fiscale wetgeving nog zo zal zijn.

Onlangs kondigde Standard & Poor’s aan dat de vastgoedprijzen in België zullen dalen. Een groeivertraging tot 1,5% in 2014 en 2015 en dit nadat in het najaar van 2013 de prijzen nog met 2% omhoog gingen. Meteen kon zich een discussie ontspinnen over het nut van de investeringen in vastgoed. Bijkomende kanttekening in de rapporten van Standard & Poor’s is dat de vastgoedprijzen in België bij de hoogste liggen in Europa. Meteen is bepaald waar de discussie zich dan kan op concentreren: de prijs die men moet betalen voor de investering te realiseren. De meeste van de beweringen zijn uiteraard gebaseerd op de particu-

WWW.CXONET.BE

lierenmarkt, maar gelden zeker ook voor de vele vooral kleine ondernemingen die het moeten hebben van de financiering van de entrepreneur. Want ook in vele KMO’s staat het vraagstuk van de investering in vastgoed hoog op de interessetabel.

DUUR VASTGOED, LAGE INTRESTEN Pascal Paepen, docent ‘Bank & beurs’ en ‘Internationaal ondernemen’ aan de Thomas More Hogeschool Kempen en docent ‘Beleggen’ aan het Hoger Instituut der Kempen, wijst op de nivellering tussen de vastgoedprijzen en de financieringskost: “Dankzij de lage intrestvoeten blijft het duur-

dere vastgoed financieel wel bereikbaar voor een groot publiek. Veel zal in de nabije toekomst afhangen van de wetgeving die op veranderen staat. Nu is de belasting beperkt. De onroerende voorheffing onder de vorm van het kadastraal inkomen zal naar alle waarschijnlijkheid plaats ruimen voor een roerende voorheffing op de huurinkomsten. Daardoor zullen de huurprijzen onder druk komen te staan, wat dan weer een positief effect kan hebben op de investeringen in vastgoed. En dan wordt de financiering daarvan nog belangrijker. Nu zijn de vastgoedprijzen in België heel duur in vergelijking met de huurprijzen en het inkomen. Dat is niet onlogisch omdat er steeds meer huizen nodig zijn, omdat er steeds minder bouwgrond beschikbaar is en omdat de speculatie op vastgoed dalende is.” Dat de intrestvoeten laag staan, is in elk geval een feit. Wie zowat 20 jaar geleden een hypothecair krediet afsloot, zat al snel aan een intrestvoet van rond de 10%. Maar de vastgoedprijzen lagen toen ook helemaal anders. Stien Winters, coördinator van het Steunpunt Wonen verduidelijkt: “De vastgoedprijzen zijn in de laatste 20 jaar sterk gestegen. Algemeen genomen mogen we zeggen dat de prijzen verviervoudigd zijn. Door het feit dat de inkomens gestegen zijn en de intresten gedaald zijn, blijft het vastgoed betaalbaar. Wie meer kan afbetalen kan meer bieden voor vastgoed en dan is het niet onlogisch dat de prijzen gaan stijgen.”

FINANCIERING OP MAAT Dat de financieringsprijzen laag liggen, is voor een deel het resultaat van het spel van vraag en aan-

FEBRUARY-MARCH 2014


49

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

variabele renteformule, looptijd inkorten of verlengen, omschakelen van gelijkblijvende maandelijkse betalingen naar afnemende maandelijkse betalingen en omgeDaarenboven vereist de consu- keerd).” ment weinig inspanning van de financierder. De financiële instel- Dit illustreert dat de financiële ling speelt vooral een rol in het instellingen duidelijk hebben aanbieden van een aantrekkelijke begrepen dat de flexibiliteit de prijs en het ter beschikking stellen tand des tijds zal kunnen helpen van het geld. Meer wordt er niet doorstaan. Waar vroeger klanten gevraagd. De meeste diensten wor- vrij rigoureus kozen voor een den immers verricht door eventu- straight forward formule, willen ze eel een immobiliënkantoor en nu op elk mogelijk moment kundoor een notaris. Het aanbod dat nen ingrijpen in de voorwaarden de financiële instellingen hebben is van hun kredieten. De lessen die dan ook heel divers. Wie even een we getrokken hebben uit de voorblik werpt op de websites van de bije 20 à 30 jaar zitten daar zeker verschillende banken, merkt dat de voor iets tussen. Dat de vastgoedaccenten allemaal in dezelfde rich- prijzen verviervoudigd zijn heeft ting wijzen. Alle banken proberen ons doen inzien dat onze beschikdoor een sterk gepersonaliseerde bare middelen ook veranderd zijn service de klant binnen te halen. en dat we die op een andere manier Als we dat rijmen met het feit dat moeten kunnen besteden als ons de opdracht welke aan de banken (en daarmee bedoelen we dan de worden toegekend eerder beperkt consument) dat beter uitkomt. is, lijkt het ons logisch dat alles te Financiële instellingen spelen daar reduceren is tot het spel van de graag op in, niet alleen om de klant prijs die de klant uiteindelijk zal te plezieren, maar ook uit noodzaak, want de concurrentie is (moeten) betalen. groot. En de klant wordt maar Financiële instellingen spelen vooral in op het soepel maken van de kredieten, zeg maar het financieren op maat. Deze ingesteldheid is duidelijk weer te vinden op onder andere de site van KBC: “Dankzij ons uitgebreide gamma van looptijden en formules, kunnen wij uw woonkrediet perfect afstemmen op uw persoonlijke situatie, uw terugbetalingscapaciteit én uw eigen voorkeuren. Op elk ogenblik van renteherziening kunt u tijdens de looptijd van een hypothecair krediet met variabele Pascal Paepen, docent ‘Bank & beurs’ rentevoet kosteloos nog wijzigin- en ‘Internationaal ondernemen’ aan de Thomas More Hogeschool Kempen en docent gen aanbrengen aan uw krediet ‘Beleggen’ aan het Hoger Instituut der (omschakelen naar een andere Kempen. bod. De vraag van de consument is eerder makkelijk te definiëren: zoveel mogelijk ontlenen tegen een zo laag mogelijke prijs.

FEBRUARY-MARCH 2014

FINANCE & LEGAL

touw door de dienstverlening en de voordelen die hij kan genieten. BNP Paribas Fortis promoot zoiets onder de noemer ‘soepel woonkrediet’, waarbij de klant de mogelijkheid krijgt om binnen een aantal grenzen, de spelregels van zijn krediet zelf vast te leggen.

PATRIMONIUM VERWERVEN EN BEHEREN Vastgoed blijkt dus nog steeds een belangrijke rol te spelen in het bestedingspatroon van de consument. Of vastgoed al dan niet een goede investering is, zal steeds een open vraag blijven. Afhankelijk van de parameters die je meeneemt in het verhaal, zal het antwoord verschillen. Financiële instellingen spelen graag in op de wil en de eis van de klant, maar proberen evenzeer de vinger aan de pols te houden. Belfius voert net daarom binnen haar private banking afdeling een commerciële politiek die zich zowel richt op het verwerven als op het beheer van het patrimonium van de klant. Hiermee bewijst de bank dat het beleggen in vastgoed een belangrijke schakel kan zijn in het besteden van de middelen door de klant en vooral dat het niet noodzakelijk stopt bij het verwerven van een eigen woonst of bedrijfsgebouw. Belfius wijst hier duidelijk op een vorm van beleggen. En dat gaat verder dan het moeten aan de dag leggen van een bepaalde vorm van flexibiliteit om een klant het hof te kunnen maken. Dit doen alle banken en patrimoniumbeheer willen ze ook allemaal doen. De enige open vraag die dan overblijft is wat de wetgever na 24 mei zal doen. Gaat die roet in het eten gooien of gaat hij de markt van het vastgoed (en van de financieringen daartoe) een handje helpen door een fiscaal gunstig regime te creëren?

EXECUTIVE SUMMARY Ondanks de sterk gestegen vastgoedprijzen, blijven zowel particulieren als ondernemers azen op een eigen patrimonium. Logisch want voor velen betekent vastgoed een vorm van zekerheid. Dankzij de dalende intrestvoeten voor hypothecaire leningen, bleef het vastgoed binnen het bereik van de consument. Daarbij werden ze vaak op hun wenken bediend door de financiële instellingen die al te graag soepele kredietvormen aanboden. Iedereen in de sector kijkt dan ook met enige argwaan uit naar de nieuwe fiscale regeling die door de komende regering zal vastgelegd worden. De invloed op de vastgoedmarkt is niet te voorspellen.. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE


50

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

4 KEYS FOR A SUCCESSFUL EXPATRIATE MANAGEMENT

FIND, CONVINCE, GET, KEEP The year 2008 was a cornerstone in international mobility: the global economic crises forced all corporations in not only a strict cost control mode, but even more, in a cost cutting approach. For the international mobility of staff it meant fewer expatriates, cheaper expatriates and reduced relocation support. And now we are 2014, we do see another change. The number of expatriates is again at the same level of 2008, but the profiles and mobility support programs, are still very different: younger and thus cheaper expats, many of them from southern European countries, and indeed, scaled down relocation support programs, at all levels of expatriates.

WHICH 4 KEY FACTORS ARE AND WILL BE EVEN MORE CRUCIAL IN INTERNATIONAL MOBILITY? 1. FIND Finding the right talent will become a real international search. This search by its nature will be more complex: geographical and cultural differences, checking of CV’s and degrees, evaluating the real value of experience and so on. Specialized and local support in the right countries are key.

2. CONVINCE

When talent is more scarce, convincing the right candidate to choose for your company and for the country where he/she will Well, as we see (and not only hope for) a slow upturn of the inter- work, is critical. And not only the working expat will have to be national economy, we can expect the ‘War for Talent’ to really start convinced, the accompanying partner and family also have a strong again. And the talent we will need in our international business say. Extended and tailor made orientation programs and pre-visits will be international! are powerful tools to assist in this process.

WHAT TO EXPECT FOR THE YEARS TO COME?

3. GET To get the selected candidates in the right countries, detailed immigration processes and flexible relocation programs are two critical instruments to get the candidate efficiently and fast in the job. Immigration law is constantly changing and no mistakes in the process can be accepted, both from a legal and from a personal point of view. Modern up to date relocation policies will on the other hand guide the move process itself.

4. KEEP

Walter Vermeeren has more than 20 years of experience in relocation, both as an expat as well as the managing director of NOVA Relocation Group, a leading provider of relocation services to companies with internationally mobile staff. With offices in Belgium, the Netherlands, France and the UK, NOVA Relocation Group focuses on high-quality service delivery.

Veronique Fauconnier has been since 2004 the Business Development Director of NOVA Relocation Group and is responsible for the client relationship and new product development.

And then finally: make sure the candidate stays long enough in the job! Two challenges will have to be managed: can we keep the candidate and the family happy to avoid a ‘home sick return’? and can we keep the new employee in the job and in the company and avoid him/her to join our competitor in another country? Here an ongoing program of softer relocation support services will be extremely helpful (including for instance a continuous helpdesk or partner and children support programs). So be sure to get ready when the War for Talent really starts in almost all our business environments, and remember that international mobility is not a choice to support our hiring solutions but that it will be a must!

Don’t hesitate to contact us NOVA Relocation Group Bosdellestraat 120, Box 8 1933 Zaventem (Sterrebeek) Tel: 02/785 09 85 - info@novgrp.eu - www.novagrp.eu

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014


RELOCATION

INTERNATIONAL COMMUNITY IN BELGIË GROEIT LICHT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES PAGINA 51

International community in België groeit licht

“De international community in België groeit jaarlijks met 1 à 2 procent. Gemiddeld blijft een expat 5,5 jaar in België,” vertelt Freek De Witte, projectmedewerker bij Brussels Metropolitan. “Omdat career expats specifieke kennis en expertise in een organisatie verspreiden en verbreden, hebben ze een echte meerwaarde.” LEES VERDER OP PAGINA 52

CXO EDITORIAL EXPERTS

Bruno Koninckx

Goele Geeraert

CxO EXPERT GROUP HUMAN RESCOURCES

Sandra De Bock

Tina Dedecker

Patrick Muylle

Kristian Vandenhoudt

HR Manager Chep Benelux

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

HR Manager Alfacam Group

HR Manager Atlas Copco

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Marc Van Hoecke HR Director KPMG

Koen Dewettinck

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Business School

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Linda Verdonck HR manager Ricoh Belgium

Walter Engels HR Manager Aveve

Vicky Welvaert HR Manager Asco Industries

Raymond Evens

HR manager DHL Global Forwarding (Belgium)

Denise Laros

Bert Lyssens

Corporate HR manager Agfa-Gevaert


52

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

CxO Redactie

RELOCATION

“Wereldwijd zal de economische ontwikkeling zich in metropolen – de stedelijke gebieden - afspelen. Laat ons die metropolen doen groeien door internationaal talent aan te trekken. Daarom moeten we de troeven van Brussel als Europese hoofdstad nadrukkelijker uitspelen, zowel naar internationale instellingen als naar multinationals over de hele wereld,” zegt Freek De Witte, projectmedewerker bij Brussels Metropolitan, een initiatief van de werkgeversorganisaties VOKA, UWE, BECI en VBO. Freek De Witte geeft enkele cijfers over de aanwezigheid van expats in België. “Volgens cijfers van The Bulletin zijn er 150.000 tot 200.000 expats in België, 80 procent daarvan is in de Brusselse metropool actief. 40 procent werkt in internationale en Europese instellingen, 40 procent zijn kaderleden in grotere bedrijven. De international community groeit in België met 1 à 2 procent per jaar.”

FRANSE EXPATGOLF “Gemiddeld verblijft een expat 5,5 jaar in België. We merken een trend naar ‘mobielere’ expats. Ze blijven voor een kortere periode in België omdat er meer kortere opdrachten zijn. Uit cijfers van de ING bank zijn de meeste expats af komstig uit Frankrijk, gevolgd door Italië, Polen, Roemenië en Spanje. De snelste groeiers zijn Roemenië en Polen. “De aanwezigheid van expats volgt bepaalde golven,” zegt Freek. “In de jaren ’60 waren er vooral Amerikaanse expats, wat later kwamen de Britten, dan de Scandinaven en de Oost-Europeanen. De laatste golf is dus een Franse golf.”

Freek De Witte van Brussels Metropolitan.

expatbeleid investeren omwille van hun meerwaarde. We merken wel dat door de bankencrisis veel internationale banken minder snel een nieuwe vestiging in ons land oprichten. Op termijn zal het aantal ‘bancaire’ expats vermoedelijk verminderen.”

EXPAT-BUBBEL

Wat is Freeks advies bij het opstellen van een relocation-expat beleid? “We merken dat veel expats vaak in een ‘expatbubbel’ leven, en weinig contact hebben met lokale ondernemers. Bij de integratie van expats “Ik merk overigens geen invloed moeten bedrijven daar meer oog van de crisis in Europa op het aan- voor hebben. Breng expats op de tal expats. Bedrijven blijven in een hoogte van expat-samenkomsten

WWW.CXONET.BE

en -events. Een goede piste daarbij is de website van Abra, The Association of Belgian Relocation Agents, een non-profit organisatie (www.abra-relocation.com).”

RELOCATION BELEID BIJ KPMG Ann Claes is als Resourcing & Development Manager bij KPMG en verantwoordelijk voor internationale mobiliteit. “Relocation betekent voor KPMG het hele proces van identificatie van de geschikte kandidaat tot begeleiding van de integratie naar de nieuwe werkomgeving. Concreet betekent dit: administratieve ondersteuning op het gebied van immigratie (werkvergunning, verblijfsvergunning, visum, verhuis

FEBRUARY-MARCH 2014


53

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

etc.) en begeleiding bij de integratie fysisch te verhuizen. Organisaties in het KPMG netwerk in België en kiezen dan eerder voor kortere vorzijn/haar verdere ontwikkeling.” men van buitenlandse tewerkstelling, bijvoorbeeld in het kader van We l k e t i p g e e f t A n n a a n projectwerk.” HR-directors die een relocation beleid willen opstarten? “Maak “Ik denk niet dat de nieuwe techeerst een grondige analyse van de nologie het aantal expats zal verbehoeften en strategische doelstel- minderen,” zegt Walter Vermeeren, lingen. Onderbouw dit met duide- CEO van Nova Group en lid van de lijke policies. Het relocation beleid CxO Raad der Wijzen. “De techmoet geïntegreerd zijn in het pro- nologie draagt wel bij tot het outces van manpower planning zodat sourcen van activiteiten, maar de objectieven voor het aantrekken expats zullen zich blijven verplaatvan expats duidelijk en transparant sen. Wat je wel merkt is een menzijn voor zowel werkgever als werk- taliteitswijziging in internationale nemer. Bij KPMG maakt het relo- mobiliteit. Een studie bij de zogecation beleid ook deel uit van het naamde millennials – dit zijn de Performance Development beleid. mensen geboren eind jaren ’80, begin jaren ’90 - blijkt dat ze graag MENTALITEITSWIJZING naar het buitenland willen verhui“Wij merken vooral een stijgende zen, niet om geld te verdienen, maar behoefte van vooral jongere werk- om te leren en ervaring op te doen. nemers om een buitenlandse erva- Jonge expats zijn mobieler. Vroeger ring op te doen maar een daling in bleven de zogenaamde ‘career het aantal reële opportuniteiten. We expats’ langer ‘plakken’, vaak ook merken dat dankzij de nieuwe tech- op vraag van het bedrijf. Nu keren nologieën de noodzaak soms ver- ze sneller naar hun land van herdwijnt om mensen op lange termijn komst terug.”

HUMAN RESOURCES

BOUWSTENEN VAN EEN GOED EXPAT BELEID “Het aanspreken van een relocation consultant die al het praktische regelt is echt geen luxe, “aldus Walter Vermeeren. “Integendeel, het werkt kostenbesparend om alles in de hand van de een gespecialiseerde consultant te leggen. Spreek daarnaast zeker ook experten aan op het gebied van belastingen, juridische zaken, salaris, enzovoort. Denk op voorhand na over een relocation policy. Maak een uitgebreide lijst van regels, een checklist en beheer dit goed. Laat je adviseren door mensen met kennis van zaken.”

Op 22 mei organiseert Brussels Metropolitan het slotevent van European Business Summit, gericht op de business expat community. Meer informatie vindt u op www.brusselsmetropolitan.eu.

EXECUTIVE SUMMARY Volgens cijfers van The Bulletin zijn er 150.000 tot 200.000 expats actief in België. “Echte career expats zullen altijd blijven bestaan. Dat zijn reizende medewerkers met een specifieke kennis en expertise die voor een echte meerwaarde zorgen omdat ze intern de kennis verbreden,” zegt Freek De Witte van Brussels Metropolitan. Ann Claes, Resourcing & Development Manager bij KPMG.

FEBRUARY-MARCH 2014

we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE


Engage with the right person, at the right time, through the right channel, with the right interaction

in2com : if you want to talk Customer Engagement

In the increased networked world of today, your customers may react from many places through many channels. Voice, mobile IVR, email, chat, SMS, Facebook and Twitter: in2com provides you an integrated approach. True Customer Engagement Support through your integrated interaction database. in2com provides your customer service agents with the right feedback about your customers social behavior when they need it, faster and more accurate up- and crossselling opportunities, integrates mobile targeting in function of sentiment, and so much more. If you want real Customer Engagement, 360 degrees, talk to us and bring your contact center to in2com.

www.in2com.com contact@in2com.com +32 2 713 95 11


E-COMMERCE

“EEN BRAAK­ LIGGEND TERREIN VOOR CREATIVITEIT”

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING PAGINA 55

E-commerce: een braakliggend terrein voor creativiteit PAGINA 58

De groei van e-commerce gaat hard in België. Met een jaaromzet van nagenoeg 3 miljard euro ijkt het erop dat de brede consumentenmassa e-commerce in de armen heeft gesloten, en vertrouwen heeft in online kopen. Ook in het b-to-b gebeuren beweegt heel wat. “E-commerce is een braakliggend terrein voor creativiteit. De weg ligt open naar nieuwe businessmodellen,” zegt Steve Muylle, professor Marketing en Digitale Strategie aan de Vlerick Business School en lid van de CxO Expert Group.

Marketing naar techneuten PAGINA 59

Bi-monthly headlines PAGINA 60

Online en offline: vertel je verhaal, en ik weet wie je bent

LEES VERDER OP PAGINA 56

CXO EDITORIAL EXPERT

Hilde Pauwels

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Grit Adriaenssens Customer Service & Communications Director DHL Express Belux

Stéphane Thiery

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

Nathalie Arteel

Commercieel directeur Arteel Recognition Solutions

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Piet De Grauwe

Véronique Fauconnier

Marketing manager Cofely Services

Business Development Director Nova Relocation

Patrick Van der Avert

Peter Van Eycken

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Sales Director BeLux Siemens Enterprise Communications

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Christian Luyten

Lise Mulpas

Steve Muylle

Corporate Communications Officer Isabel

Communicatie Elia System Operator

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Anne Van Gils

Joris Vanholme

Ward Van Rijckeghem

Marketing manager Gosselin Group

Marketing manager Attentia

Marketing Communications Manager Volvo Cars Belux

Ursula Quadpeers

Marketing manager Mazda Motors Belux

Steven Vansnick Sales manager Ricoh Belgium


56

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

CxO Redactie

E-COMMERCE

Kopen op het internet lijkt doorgebroken in ons land. Volgens Be-commerce, een organisatie die het online winkelen in België wil versterken, bedroeg in 2012 de omzet van online winkelen 3 miljard euro. De organisatie verwacht dat dit bedrag in 2013 met een vijfde hoger lag. Recent onderzoek van de retailfederatie Comeos en onderzoeksbureau InSites leert dat in 2013 vooral kledij en schoenen de populairste aankopen geworden zijn en dat de 45+-ers de ‘jongeren’ aan het bijbenen zijn.

GOEDKOPER OP HET INTERNET? Een andere belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat prijs hét criterium is geworden om iets op het internet te kopen. Omdat in een digitale omgeving het makkelijker is om prijzen te vergelijken, zou het in de toekomst dus best kunnen dat de online spelers (online winkels) zich met het prijskaartje zullen differentiëren terwijl offline spelers (fysieke

winkels) het dan weer van de service zullen moeten hebben. Zullen in de toekomst ‘de bricks’ (fysieke winkel) staan voor ‘service’, en ‘de clicks’ (de online winkels) voor de laagste prijs?

BUSINESS-TO-BUSINESS? Ook b-to-b zit er beweging in. Steve Muylle doet als professor Marketing en Digital Strategie aan de Vlerick Business School al geruime tijd onderzoek naar de impact van e-commerce. Naast het doceren van het programma ‘Digitale Strategie’ werkt hij nauw samen met bekende Belgische bedrijven en begeleidt hij hen bij het opstellen van nationale en globale internetstrategieën. “B-to-b via het internet uit zich in diverse vormen, veralgemenen is moeilijk,” zegt Steve. “Vast staat dat e-commerce in bedrijven een braakliggend terrein voor creativiteit is. De weg ligt open naar nieuwe businessmodellen.”

Steve ziet voor de hand liggende verschillen tussen b-to-c en b-tob. “Bij b-to-c blijft het aankoopproces veelal beperkt tot een persoon die aankoopt en betaalt met een betaalkaart. Online aankopen in een bedrijfsomgeving heeft een andere insteek en is van een andere grootorde. Waar vroeger het e-commerce verhaal beperkt bleef tot de afdeling marketing en sales, is het nu een verhaal dat het hele bedrijf bindt, vanaf de aankoper tot en met het hogere management.”

“In plaats van de verkoopploeg uit te bouwen, zetten bedrijven een online verkoopkanaal op om extra omzet genereren.” (Steve Muylle) “Vaak is de aankoopdienst van een bedrijf betrokken. En als je als aankoper online koopt, dan staat in de eerste plaats de vlotte integratie met het interne aankoopproces voorop.

EXECUTIVE SUMMARY Volgens Be-commerce, een organisatie die het online winkelen in België wil versterken, bedroeg in 2012 de omzet van online winkelen 3 miljard euro. De organisatie verwacht dat dit bedrag in 2013 met een vijfde hoger lag. Wereldwijd bereikte de online verkoop het afgelopen jaar zelfs voor het eerst de kaap van 1 biljoen dollar. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

Amazon nam in de VS het patent op het zogenaamde ‘anticipatory shipping’, waarbij het bedrijf producten wil verzenden nog vóór ze zijn gekocht.

FEBRUARY-MARCH 2014


57

SALES & MARKETING

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

naal naast de bestaande kanalen. Steve Muylle: “Sommige bedrijven kunnen dankzij dit extra kanaal hun omzet zienderogen opkrikken. In de realiteit betekent een e-commerce kanaal wel een extra investering in technologie, kennis en vermarkten, wat een druk geeft op de business case.” “Een andere trend is die van de kostenbesparing: meer met minder doen. In plaats van de verkoopploeg uit te bouwen, zetten bedrijven een online verkoopkanaal op om extra omzet te genereren.”

AMAZON Steve Muylle doet als professor Marketing en Digitale Strategie aan de Vlerick Business School onderzoek naar de impact van e-commerce.

Een leverancier is er dan ook bij gebaat om het e-commercegebeuren af te stemmen op het aankoopproces. We zien zelfs dat de specificaties van het product op de online verkoop worden afgestemd.”

E-COMMERCE IS EXTRA VERKOOPKANAAL In een business omgeving wordt het e-commerce kanaal vaak geïntegreerd als een extra verkoopka-

Steve ziet ook grote online b-to-c spelers zoals Amazon zich op de b-to-b markt begeven. Het aantal internetverkopers dat zijn artikelen via Amazon aanbiedt, is afgelopen jaar gegroeid tot twee miljoen. Zij verkochten in 2013 meer dan een miljard artikelen via het handelsplatform.
Niet enkel worden de artikelen opgenomen in de index van de internationale webwinkel van Amazon, maar deze kan ook de betalingen, de fulfillment en de verzending afhandelen. Steve Muylle: “Wat je ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld vakmannen die professioneel bouwmateriaal nodig

hebben zich naar de fysieke winkelpunten begeven, zich daar informeren maar uiteindelijk toch de aankoop online via Amazon doen. Dit stemt bedrijven tot nadenken, ze moeten strategieën ontwikkelen om hiermee om te gaan met oog voor de opportuniteiten die digitale technologieën bieden. “

STRIJD OM DE SNELSTE LEVERING: ANTICIPATORY SHIPPING’ Overigens lijkt de strijd in e-commerce land zich op het logistieke gebied af te spelen. Onlangs nam Amazon in de VSA het patent op het zogenaamde ‘anticipatory shipping’, waarbij ze producten willen verzenden nog vóór ze zijn gekocht. Met andere woorden Amazon wil op basis van internetgedrag en eerdere aankopen inschatten welke aankoop een consument wanneer zal doen. “Het lijkt een gevecht te worden om zo snel mogelijk te kunnen leveren,” aldus Steve Muylle. “De strijd wordt hard gevoerd. Indien de levering nagenoeg samenvalt met de bestelling valt het klassieke ‘not stocked’ argument weg en slaan sommige offline retailers zelfs de weg in van “Internet Beating Prices.”

NIEUWE E-COMMERCE WETGEVING

CIMCIL

Wie een webshop uitbaat en zich daarbij aan de regels probeert te houden, zal in 2014 rekening moeten houden met behoorlijk wat nieuwe wetgeving. De belangrijkste wijziging zit in de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. De inhoud blijft voor een groot deel dezelfde, maar precies voor verkoop op afstand zijn er kleine wijzigingen die een impact hebben.

Benchmarking Supply Chain performance: Consult our  calendar  for  your  2014  training  roadmap:   Now also your official Benelux partner for APICS,  IBF,  IIBLC,  SCC  –  and  much  more  !   Supply Chain Council training and workshops (SCOR)

Your skills  partner  for     Supply  Chain  Management  &  Opera5ons   Excellence  

Meer info vindt u op: http://siriuslegaladvocaten.be/wordpress/ www.cimcil.be |  info@cimcil.be    |  +32  (0)9  241  56  62  

FEBRUARY-MARCH 2014

WWW.CXONET.BE


58

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

MARKETING NAAR TECHNEUTEN

Dit artikel is een bijdrage van de Commanity, de Vlaamse com­munity die managers uit technologiebedrijven inspireert over de strategische aspecten van industriële marketing en business development.

DO’S EN DON’TS B2B-marketeers in de industrie hebben het vaak moeilijk om technische beslissers te bereiken. Dat komt omdat ze te veel B2C-trucs toepassen en onvoldoende oog hebben voor hun zeer specifieke wensen.

ALLERGISCH VOOR RECLAME Marketing en communicatie naar technische beslissers volgen niet de klassieke B2C-regels. Echte techneuten lezen behalve technische rapporten amper, zijn wars van reclame en moeilijk te manipuleren. Met flashy slogans en niettechnische foto’s komt u nergens. Ze willen vakkennis, hun denkstijl, met correcte informatie. Marketeers mispakken zich permanent aan deze doelgroep.

GEEN ‘NIEUWSBLAD’ Het ‘industrieel tijdschrift’ is een belangrijk deel van uw mediamix. Maar het is géén ‘nieuwsblad’. Door deze klassieke denkfout gaat veel energie (en budget) naar het lastig vallen van redacties met “ik heb iets super interessant, dat moét je publiceren”. Neen, dat moet ze niet. De technische lezer betaalt zelfs niéts. Daarom wordt een industrietijdschrift betaald door de adverteerder. Die kan er een technisch doelpubliek bereiken als de artikels objectief, correct en in de juiste stijl geschreven zijn. Een win-win-windus voor adverteerder, blad én lezer.

Ir. Alfons Calders van Roularta B2B, Industrie

ale netwerken? Maar ze vergeten dat internet is een pull-medium is: u zet als leverancier iets online en wacht tot klanten u vinden. Wanneer schakelen techneuten internet in? Als ze de oplossing kennen, maar niet meer weten wie het levert, als ze alternatieve leveranciers zoeken, als ze bij een probleem met de rug tegen de muur staan. Een tijdschrift daarentegen is een ‘neutraal’ pushWAT MET INTERNET? medium, vandaag dikwijls ook een Tijdschriften genereren weinig rustpunt in een computerwereld. leads, internet genereert ‘kliks’. En Het wordt naar u gestuurd, u hebt alle jongeren zitten toch op de soci- wat tijd, vond er vorige maal iets

interessants in en gaat het doorbladeren. Natuurlijk kunt u als leverancier niet zonder website. Maar die levert weinig op zonder de push van tijdschriften, direct mailings én verkopers op de baan. Klanten komen immers niet smeken om te kopen, maar moeten overtuigd worden dat uw product en dienst voor hem de beste is uit een markt met een gelijkaardig aanbod. LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL OP WWW.COMMANITY.BE.


59

SALES & MARKETING

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Bi-Monthly

HEADLINES Arn Borstlap

DISCONNECT BETWEEN CMOS AND CIOS Only 10 percent of top marketing and IT executives believe collaboration between their corporate functions is sufficient. The Accenture study, based on a survey of 400 senior marketing and 250 information technology (IT) executives in 10 countries, revealed that only one in 10 of the executives believes collaboration between CMOs and CIOs is currently at the right level. CIOs appear to be more committed to greater collaboration than CMOs, according to the report. More than three out of four CIOs surveyed – 77 percent – agree that CMO-CIO alignment is important, compared to 57 percent of CMOs participating in the survey. However, despite CIOs appearing more open to engaging with CMOs, only 45 percent of CIOs say that supporting marketing is near or at the top of their list of priorities.

BELGISCHE GEMEENTEN NOG NIET MEDIA-PROOF Uit een enquête van Aastra België, gespecialiseerd in telecommunicatie-oplossingen, blijkt dat nog te weinig gemeentebesturen gebruik maken van de digitale media en het web te weinig integreren in hun communicatie naar de burgers. Aastra had hen eerder oplossingen voorgesteld om binnen dit domein te kunnen evolueren. Uit de enquête van afgelopen december blijkt dat slechts enkele besturen de raad hebben opgevolgd. De belangrijkste redenen die de gemeenten zelf aangeven, zijn: de begroting die het niet toelaat, het gebrek aan gekwalificeerd personeel en het gebrek aan technische kennis.

ADVERTORIAL

JURIDISCH ADVIES VOOR ONLINE HANDELAARS E-commerce heeft heel wat juridische eigenheden. Dit vraagt gespecialiseerde hulp. Sirius Legal is een van de weinige echt gespecialiseerde advocatenkantoren in de sector. Advocatenkantoor Sirius Legal ondersteunt startende webshops en bestaande bedrijven die de stap naar online verkoop zetten. Het kantoor is een van de enige met een echt internetteam, onder leiding van Bart Van den Brande. Het team geeft niet enkel advies over online vraagstukken, zoals cookies en privacy, maar begeleidt ook ondernemers bij elke stap van hun project.

Aarzel niet ons te contacteren Bart Van den Brande bart@siriuslegal.be - www.siriuslegal.be

FULL SERVICE MET KENNIS VAN DE SECTOR Advocaat Bart Van den Brande: “Sectorkennis is dé troef van Sirius Legal. We zijn als klein kantoor de vertrouwde partner van veel vakorganisaties en sectorverenigingen. We kennen de specifieke regels rond e-commerce door en door. Wat ons sterk maakt, is dat we die kennis koppelen aan een full service dienstverlening. We hebben fiscale experts in huis, kunnen helpen bij vragen rond arbeids- of vennootschapsrecht, en dit steeds vanuit onze ervaring in de online wereld.”


60

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

REEKS: IDENTITY & BRANDING (1)

ONLINE EN OFFLINE

VERTEL JE VERHAAL,

EN IK WEET WIE JE BENT Of je het nu digital branding, marketing 3.0 of communicatie 5.7 noemt, marketingcommunicatie speelt zich af over de volle breedte van cyberspace tot winkelruimte. En op elke plaats geldt: kies de platforms waar je doelgroep zich bevindt, vind de beïnvloeders en engageer op inhoud. Een eigen authentiek verhaal is daarbij de basis.

Renaat Van Cauwenberge is founder en managing director van Total Gramma en heeft meer dan 20 jaar ervaring in identiteits­ ontwikkeling, positionering en corporate branding.

Zo langzamerhand weet iedereen het: organisaties die online netwerken in hun communicatiestrategie integreren, hebben de toekomst. De belangrijkste drijvende kracht hierachter is de snelle ontwikkeling van smartphones, goedkope computers en de opkomst van sociale en samenwerkingsgerichte media. De interactiviteit is razendsnel geworden. Hierbij past een ontwikkeling in het denken over het bouwen van een merk. Van een eigen wereld creëren en programmatisch zenden naar branding als onderdeel van de dialoog die zich afspeelt in de wereld van de klant.

DE NIEUWE ROLLEN VAN DE KLANT Die wereld van de klant is niet meer eenduidig, en ook de klant zelf is dat niet meer. Hij is weliswaar nog steeds afnemer, maar tegelijkertijd ook recensent, ambassadeur, innovator, roeptoeter, aandeelhouder en netwerker. Elke organisatie zou zich moeten afvragen in welke hoedanigheid de klant het meest interessant is. Als koper van een flesje Coca-Cola, of als ambassadeur van Coca-Cola op Facebook? Dichter bij huis kiest de faculteit Psychologie

WWW.CXONET.BE

van de Open Universiteit voor het creëren van een community van Eye-OPENers op Facebook1: deeltijdstudenten die vanuit hun eigen huiskamer hun verhaal vertellen (zie foto). Het verschil tussen het collegegeld dat zij betalen en de free-publicitywaarde die de EyeOPENers opleveren, zou een interessant onderzoeksonderwerp voor studenten communicatie op kunnen leveren. Hoe dan ook: de transacties die plaatsvinden tussen organisatie en klant en tussen klanten onderling, worden al lang niet meer alleen uitgedrukt in euro’s. De toegevoegde waarde kan ook bestaan uit een recensie op internet, actief deelnemen aan een community, een ‘like’ op Facebook. Organisaties kunnen waardevolle klanten nog dichter naar zich toehalen door ze te benoemen tot ambassadeur. Deze klanten denken actief mee over nieuwe producten of diensten, of dragen op hun eigen authentieke manier het verhaal van de organisatie uit. Het zijn peers waarmee potentiële klanten zich kunnen identificeren. GITP Postacademisch Onderwijs doet dat

bijvoorbeeld met de uitgave PAO People, hun magazine voor onderwijs- en zorgprofessionals, waarin zowel cursisten als docenten reflecteren op thema’s die hen momenteel bezighouden. Het nodigt uit tot deelname aan de PAO Peoplecommunity.

EEN AUTHENTIEKE IDENTITEIT De relatie met een klant bestaat dus niet langer uit slechts geldtransacties, maar krijgt een inhoudelijke component: de klant wordt een echte partner in het netwerk van organisaties. Om de dialoog op te starten en te onderhouden, vormt het authentieke verhaal de basis. De beïnvloeding is wederzijds: hoe draagt het bedrijf bij aan de wereld van de klant, maar ook: hoe beïnvloedt een klant het bedrijf? Het verhaal gaat ook over het uitspreken van een ambitie, zodat betrokkenen weten waar het bedrijf voor staat en hoe ze aan kunnen haken. Een goede manier om het bedrijfsverhaal te vertellen, is de klanten erbij te betrekken. Bedrijven als Unilever, Procter & Gamble en HewlettPackard zijn hierin trendsetter. En ook Coca-Cola is helemaal ‘om’: hun corporate website was tot voor kort klassiek van opzet. Nu is het gevuld met verhalen, bijvoorbeeld over het vintage colaflesje (How Coca-Cola’s bottle got its shape) en veel maatschappelijk verantwoord ondernemen (What Coca-Cola is going to do with its 50 million Facebook fans). Zo zijn aansluiting en verbinding met de klant ook belangrijke trefwoorden bij de marketingcommunicatie-activiteiten van PinkRoccade Local Government. De onderneming levert bedrijfssoftware en diensten aan lokale overheden. Door de decentralisatie

FEBRUARY-MARCH 2014


61

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

SALES & MARKETING

van overheidstaken krijgen gemeenten steeds meer verplichtingen. PinkRoccade Local Government pikt deze trend op en meet zich een ‘trendsettende’ rol aan bij de organisatieontwikkeling van deze gemeenten. Daartoe organiseert zij bijeenkomsten die in een dialoog met directie en beleidsmedewerkers om beleidsvisie, -vorming en -uitvoering te maken.

VERTEL JE VERHAAL! Hoe kunnen organisaties een begin maken met het werkelijk betrekken van de klant bij de organisatie? In al zijn rollen en hoedanigheden op verschillende momenten in de relatie? De eerste stap is: wees jezelf als onderneming, dan kun je des te geloofwaardiger je verhaal vertellen. Of beter: het verhaal op de juiste plaatsen door invloedrijke personen te laten vertellen. En hoe simpeler het verhaal is, des te beter zal de toehoorder het onthouden. Eenvoudige taal en een weinig gecompliceerd verhaal zorgen ervoor dat de hersenen zich het beste kunnen concentreren op de gebeurtenissen in het verhaal. Reduceer bijvoorbeeld het aantal bijvoeglijke naamwoorden of moeilijke woorden en vervang ze door eenvoudige taal. Vertel op die manier een geloofwaardig verhaal dat strookt met de realiteit. Een organisatie kan zichzelf bijvoorbeeld een duurzaamheidsimago aanmeten, maar zonder concreet bewijsmateriaal prikken kritische consumenten daar zo doorheen. Bij een authentieke organisatie willen mensen graag kopen, zich aansluiten of een recensie schrijven. Ook andere stakeholders voelen zich aangetrokken: talenten willen er graag werken en leveranciers zijn gemotiveerd om aan de maatstaven van zo’n bedrijf te voldoen.

FEBRUARY-MARCH 2014

De faculteit Psychologie van de Open Universiteit kiest voor het creëren van een community van Eye-OPENers op Facebook1: deeltijdstudenten die vanuit hun eigen huiskamer hun verhaal vertellen.

VIND DE PLATFORMS Probeer vervolgens je doelgroepen niet naar je toe te trekken, maar zoek ze op plaatsen waar ze al aanwezig zijn. Als iemand overweegt om een grote nieuwe aankoop te doen, zoals een tv, een nieuw dak of een ooglidcorrectie, dan vraagt hij vrienden en buren – het peer network – naar hun ervaringen. Organisaties doen er goed aan om media zo in te zetten dat potentiële kopers het idee hebben met een uitbreiding van hun ‘peer network’ in contact te zijn – personen die betrouwbare informatie verstrekken, gebaseerd op eigen ervaring. Veel fotografen of creatieve bedrijven zijn bijvoorbeeld zeer actief op Pinterest, een populair kanaal onder bijvoorbeeld interieurarchitecten.

ZOEK BEÏNVLOEDERS VAN DE KLANT Tot slot: zoek belangrijke beïnvloeders van de klant. Bijvoorbeeld tevreden of zelfs trotse klanten of experts. Die beïnvloeders zijn onaf-

hankelijk en daardoor betrouwbaar in de ogen van het publiek. Geef hun een echte vipbehandeling: laat zien welke waarde ze voor het bedrijf vertegenwoordigen. Betrek hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Een mooi voorbeeld is Br(ik, dat de stad Brussel op de kaart zet als een plek waar het voor Vlaamse studenten goed leren én leven. In de communicatie speelt een aantal studenten een centrale rol als Twitterjockey. Zij zijn benaderbaar en hun verhalen geven een directe kijk in het studentenleven in Brussel. Daarnaast biedt de iKot app een handig overzicht van alle beschikbare ‘koten’, wat de gestegen belangstelling van studenten voor Brussel aantoont.

EXECUTIVE SUMMARY

Een merk bouwen kun je niet meer zonder de interactieve media. Probeer verbinding te creëren met de doelgroep, op basis van je authentieke verhaal. Ga zélf naar de doelgroep toe op de platformen waar ze zit. Onafhankelijke beïnvloeders zijn Dit artikel is gebaseerd op het essay, hun gewicht in ‘De klant is dood, leve het netwerk!’ goud waard. door Yvonne van de Wal e.a. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE


62

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

INNOVATIE BINNEN MULTIMEDIA

HANDIGE OF LEUKE

HIGH TECH Bruno Koninckx

GADGETS

BETAALBARE ANDROID TABLET MET TOETSENBORD Met de 10.1 XS2 heeft Archos een tablet uit die prijs/kwaliteit gezien best OK is. Voor 269 euro krijg je een 10inch tablet met een toetsenbord. Dit is niet geïntegreerd, maar fungeert wel als deksel: het ‘plakt’ met stevige magneten aan de tablet. Achteraan het toetsenbord zit een klepje dat je omhoog moet klappen als steun voor het scherm. Dit klikt ook met twee magneetjes vast in een gleuf in het toetsenbord. In de standaardpositie staat het scherm helaas wat te recht om echt handig te zijn. Het toetsenbord is op zich zeker goed genoeg om er teksten, mails en dergelijke mee te typen. Uiteraard moet je geen volwaardig toetsenbord verwachten, maar het doet wat het moet doen. Archos heeft de zeer recente Android 4.2 Jelly Bean op het toestel geïnstalleerd. Hier is heel weinig aan toegevoegd. Handig is dat de volledige OfficeSuite al geïnstalleerd is, die voor tabletgebruik zeker toereikend is. Voor het overige heeft het toestel een vrij krachtige processor en een degelijk scherm. Alleen van de 2 megapixel camera’s moet je niet te veel verwachten. Kortom: voor 269 euro krijg je echt wel waar voor je geld, zeker als kleine productiviteitstablet. www.archos.com

SMARTPHONE VOOR HET RUWE WERK De CAT B15 is momenteel waarschijnlijk de meest stevige Android smartphone op de markt. Hij is een product van Caterpillar, en daar heeft men natuurlijk een naam hoog te houden. Als pure smartphone is de B15 geen toptoestel: hij heeft een 4 inch scherm met een doorsnee resolutie van 800 x 480 pixels, een niet al te snelle processor en slechts 4 GB opslag. Op zich is dat niet zo erg, want dit is toch een toestel waar je niet de hele dag doorgedreven digitaal werk mee verricht. Wel jammer vinden we dat de 5 megapixel camera niet al te best is. Als robuust toestel is het echter wel goed: het ziet er mooi uit dankzij een mengeling van rubber en aluminium, het is vrij licht, en het kan echt wel tegen wat tegen. Zo mag je het gerust van 1,80 meter laten vallen, en kan het ook tot dertig minuten een meter onder water blijven. Ook erg handig is dat het scherm zelfs met natte vingers of in natte omstandigheden goed kan blijven gebruiken. Het scherm van Gorilla Glass is goed krasvrij. Onverwoestbaar is het toestel niet, maar het is dus echt wel voor het ruwe werk geschikt. Handig voor veel mensen is ook dat er twee simkaarten in passen. De aanbevolen prijs van 329 euro is zeker redelijk voor dit toestel. www.catphones.com

NIEUWE DICTEERTOESTELLEN BIJ PHILIPS De 6000 en 7000 Pocket Memo reeksen van Philips willen professionele spraakopname oplossingen bieden aan een betaalbare prijs. De toestelletjes zijn nogal groot uitgevallen, maar zijn licht en liggen goed in de hand. Dankzij twee ingebouwde stereomicrofoons (aan de onder- en bovenkant) en verschillende instellingen naargelang het type van opname, is de opnamekwaliteit zeer behoorlijk. Desgewenst kan je er ook een externe microfoon op aansluiten. Men heeft voor de 7000-reeks voor een retro-look en bediening gezorgd, met opzij een schuifknop zoals bij analoge recorders. Voor ons was dit wel even wennen, want het doet toch een beetje onnatuurlijk aan bij een digitaal toestel. In de doos zit software om de geluidsbestanden naar de computer te halen, waarmee je alle bestanden goed kan beheren en afspelen. Bij sommige modellen zit een voetpedaal om de transcriptiesoftware aan te sturen. Zo kan je je handen op het toetsenbord houden en met je voet het bestand verder laten afspelen of stoppen. Handige details zijn dat de uitneembare batterij tot 27 uur activiteit biedt en dat het toestel ook met een (bijgeleverd) geheugenkaartje werkt. www.philips.com/dictation


BRING YOUR OWN DEVICE

MAAK WERK VAN EEN BYOD-BELEID!

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT

Bring Your Own Device (BYOD) is al lang het stadium van de trend voorbij en komt meer op in het bedrijfsleven. “Het fenomeen onderkennen, is een eerste stap,” zegt professor Christophe Huygens van de KU Leuven. “Het nemen van technische maatregelen en het ethisch gebruiken van de devices, is de volgende. Vraag is of er voldoende expertise is op de ICT-departementen om BYOD in goede banen te leiden, zeker in de kmo-sfeer.”

PAGINA 52

Multimedia PAGINA 63

Maak werk van een BYOD-beleid PAGINA 66

Bi-monthly headlines

LEES VERDER OP PAGINA 64

CXO EDITORIAL EXPERTS De expert Group ICT wordt verder uitgebouwd dankzij de ondersteuning van:

Jean-Luc Manise

Frans Godden

CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

Chris Borremans

Jan Buys

Geert Christiaens

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Christiaan Peeters

Wim Schollaert

Prof. dr. Bart Sijnave

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

CIO Tom Tom Group

Director Knowledge & Research AMS

Kalman Tiboldi

Freddy Van den Wyngaert

Jan Dobbenie CIO Nuon

© Sven Everaert

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Christophe Huygens

Professor KU Leuven

IT Manager, Arteco - Total België

ICT Manager Gates Europe

CIO UZ Gent

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viane

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Business School

Catherine Hellebaut

Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux


64

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Thema - artikel

BRING YOUR OWN DEVICE rapporteert een stijgende productiviteit door BYOD maar slechts 7% van de Belgische CIO’s en IT beslissingnemers zegt de afgelopen 2 jaar veiligheidsmaatregelen te hebben genomen. Met dit onderzoek toont Samsung aan dat BYOD heel nuttig is, maar dat een juiste aanpak zeker aangewezen is.

CxO Redactie

REALITEIT! “Het is geen goed idee om ‘Bring Your Own Device’ tegen te houden, omdat het belangrijke productiviteitswinst met zich meebrengt,” zegt Christophe Huygens, professor van de KU Leuven en verbonden aan iMinds, het Vlaamse digitale onderzoekscentrum. Christophe doet onder meer onderzoek naar BYOD en adviseert bedrijven gangbare manieren om de toestellen veilig te gebruiken. “BYOD en toestellen die zowel privé als voor het werk worden gebruikt, kan je niet ontkennen. Het is nu eenmaal inherent aan de manier waarop we met technologie omgaan.”

Christophe Huygens, professor aan de KU Leuven. Christophe doet onder meer onderzoek naar BYOD en adviseert bedrijven gangbare manieren om de toestellen veilig te gebruiken.

EXECUTIVE SUMMARY Het ‘Bring your own device’ fenomeen – medewerkers die eigen devices op of voor het werk gebruiken - breidt zich uit. Technische oplossingen en een gezonde dosis ethiek moeten voor een veilig eindresultaat zorgen. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

In een wereldwijde studie van het SANS instituut (SysAdmin, Audit, Networking, and Security) rond ‘Mobile Policy and Practices Survey’ (2013) zegt 95% van 650 respondenten dat BYOD-veiligheid belangrijk is voor hun organisatie. Toch heeft maar 30% vertrouwen in hun beveiliging tegen cyberaanvallen vanaf mobiele devices. SANS adviseert om meer te doen dan alleen het fenomeen te omarmen. ‘We moeten proactief inzetten op het maken van een beleid, guidelines die de gebruikers vertellen wat mag en niet mag, en die duidelijk de rol van de IT afdeling omschrijven.’

ONVOLDOENDE VOORBEREID Een zelfde conclusie lezen we in een internationaal onderzoek van Samsung. Een rondvraag bij de CIO’s en IT decision makers in grote Europese bedrijven leert dat het merendeel van de ondervraagden overtuigd is van het nut van BYOD, maar tegelijkertijd geven ze toe vaak onvoldoende voorbereid te zijn op de valkuilen. Uit deze studie blijkt ook dat 41 procent van de Belgische organisaties met meer dan 1.000 medewerkers melding maakt van verlies van bedrijfsgegevens door het gebruik van persoonlijke mobiele devices voor het werk. Een kwart van de Belgische organisaties

“Iemand met een goed werkende smartphone kan productiever zijn dan iemand die dat niet heeft. Het onderkennen van het fenomeen is de eerste stap. Technische oplossingen en ethisch gebruik van de toestellen moeten voor een veilig eindresultaat zorgen. Voor het slagen van een bedrijfsbeleid omtrent BYOD is het cruciaal dat een organisatie op voorhand duidelijke afspraken met haar medewerkers maakt”.

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN Smartphones en tablets zijn zeer persoonsgebonden computing devices. De inzet binnen een zakelijke context vereist in het bedrijf een nieuwe en datagedreven aanpak van veiligheid, kosten en kwaliteit.

FEBRUARY-MARCH 2014


65

ICT

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

In bijvoorbeeld een gebruikersovereenkomst of aanvulling op het arbeidscontract kunnen afspraken worden gemaakt in verband met het omgaan met zakelijke data en kunnen het beheer en de monitoring rond social media goed worden beschreven. “Het is belangrijk dat het gebruik van eigen toestellen op het werk op een gecontroleerde manier gebeurt,” aldus Christophe Huygens.

“Iemand met een goed werkende smartphone kan productiever zijn dan iemand die dat niet heeft.” (Christophe Huygens)

“Dat er de nodige ICT-instru­ menten worden binnengebracht om het bedrijfsgebruik van die devices te controleren. Daar bestaat een gamma van softwareoplossingen voor. Oplossingen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de data van het bedrijf op het toestel veilig in een geëncrypteerde omgeving worden opgeslagen, zodat de data niet

voor iedereen toegankelijk worden als het toestel verloren gaat. Soms wordt ook een veilige afgeschermde uitvoeringsomgeving aangeboden. Marktspelers zijn daar al mee bezig en bieden softwareondersteuning voor een dergelijk ‘multi-profile device’ of BYOD-toestel. Deze oplossingen kunnen automatisch of op een expliciete manier worden geconfigureerd, afhankelijk van de policy.”

OOK HET NETWERK VAN HET BEDRIJF BEVEILIGEN Net het vervagen van de grens tussen zakelijke en privé-data op apparatuur van medewerkers en het risico dat vertrouwelijke informatie in verkeerde handen valt, is een zorg voor ICT-managers. Uiteindelijk blijft een organisatie altijd verantwoordelijk voor haar data en heeft zij de plicht deze te beschermen. Naast de bescherming van bedrijfsgegevens is er ook het privacy-aspect en bestaat het risico op bemoeienis met privé-gegevens.

netwerk met extra implementatie van filtermechanismen. Wil je bijvoorbeeld data overhevelen van dit gastennetwerk naar het bedrijfsnetwerk, dan worden ze onderworpen aan extra filtering. Het bedrijfsnetwerk wordt dus op een structurele manier afgeschermd van die BYOD-toestellen. Ingewikkelder wordt het wel het wanneer dergelijke toestellen toegang moeten krijgen tot kernapplicaties van het bedrijf, zoals ERP. Daar zijn op dit moment weinig bedrijven mee bezig. Een oplossing hier is het ter beschikking stellen van een smartphone of tablet voor het personeel om deze exclusief voor het bedrijf te gebruiken. Security-maatregelen in het bedrijf moeten risico’s rond de automatisering van bedrijfsprocessen beheersbaar te maken.”

Christophe Huygens: “Het installeren van een apart ‘gastennetwerk’ voor deze devices is een oplossing. Dit is een netwerk met andere privileges dan het standard bedrijfs-

Een vaste maandelijkse kost voor het beheer en de helpdesk van uw ICT-omgeving? Ontdek hoeveel u kan besparen op uw ICT-kosten.

*iMinds, het Vlaamse digitale onderzoekscentrum, bundelt de krachten van haar 800+ onderzoekers aan vijf Vlaamse universiteiten voor strategisch en toegepast onderzoek in domeinen zoals ICT, media en health.

Contact +32 3 460 35 35 contact@accel.be site www.accel.be tel

mail

Meer informatie: www.iminds.be

FEBRUARY-MARCH 2014

WWW.CXONET.BE


66

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

Bi-Monthly

HEADLINES Jean-Luc Manise

LES ORACLES 2014 DU GARTNER C’est de tradition, chaque bureau d’étude y va de ses prédictions pour l’année qui commence. Parmi celles-ci, les oracles du Gartner font autorité. Ils tiennent grosso modo en 5 points. Mon premier sont les objets connectés. Mon second est le recul des applications multifonctionnelles au profit des ‘Apps’, plus compactes et minimalistes, le tout en format HTML 5. Mon troisième est un mixte de plus en plus prononcé des cloud personnel, interne et externe, public et privé. Mon quatrième est l’explosion des ventes d’imprimantes 3D avec une croissance attendue de plus de 75 % cette année. Mon tout est une avalanche d’acronymes globalisant affirmant qu’en substance, tout est dans tout et que tout doit communiquer et interagir avec tout, de façon ponctuelle, graduée et globale. Entre le Software Defined Anything, le Cloud Service Broker, le Web-Scale IT et le Everything Anywhere, les Marketing et consulting boys ont encore de beaux jours devant eux...

CES 2014: LA FOIRE AUX OBJETS (CONNECTÉS) Autre baromètre High Tech incontournable, le salon de l’électronique grand public qui s’est tenu début janvier à Las Vegas a effectivement fait la part belle à l’Internet des objets et l’impression 3D. Le marché des objets connectés a pesé, toujours selon le Gartner, 1,2 milliards d’euros l’année passée. Il devrait dépasser les 4 milliards d’euros d’ici deux ans. Voilà pourquoi, dans les dédales des innombrables couloirs du CES, on les trouvait sur près d’un stand sur deux. Leurs principaux terrains d’application sont la domotique, les loisirs et la santé. Le français Withings a ainsi présenté un oreiller branché qui peut analyser la qualité de votre sommeil. La société Netatmo a développé un bracelet (à destination de la gent féminine) qui mesure votre exposition au soleil et envoie des notifications pour prévenir les coups de soleil. Même Decathlon s’est jeté à l’eau. Le magazin sportif propose un balladeur qui capte les cadences aquatiques et règle automatiquement le tempo de la musique à celui du nageur mélomane.

Des pièces d’avion de chasse fabriquées en 3D: cela pourrait représenter plusieurs centaines de milliers d’euros d’économies pour la défense britannique.

250), ce marché devrait littéralement exploser et l’on devrait voir apparaître de très nombreuses applications grand public 3D. En parallèle, les exécutions industrielles progressent elles aussi très vite. Le groupe britannique de défense a fait voler en décembre un avion de chasse Tornado dont certaines pièces ont été fabriquées par une imprimante en 3D. Le vol d’essai a eu lieu à Warton, au nord de Liverpool. Les éléments imprimés en 3D comprenaient un couvercle de protection pour la radio du cockpit et des éléments du système d’arrivée d’air et du train d’atterrissage. BAE Systems a indiqué que la fabrication de certaines de ces pièces coûtaient moins de € 120, ce qui pouvait représenter des économies de plusieurs centaines de milliers d’euro par an pour le groupe industriel.

DES TABLETTES DE PRODUCTION

Qui sait, on pourra bientôt imprimer ses tablettes pour les fêtes de fin d’années. Mais avec des imprimantes 3D grand format, si l’on en croit Samsung qui a présenté sa Galaxy Note Pro. La ‘super’ tablette propose un écran géant de 31 centimètres et de très belle facture : 2560 x 1600 pixels. Elle se positionne sur le segment de la Surface de Microsoft. Livrée avec stylet, la Note Pro abrite un processeur Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,3 GHz et dispose de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage extensible. On trouve deux capteurs photo-vidéo sur l’appareil: 8 mégapixels à l’arrière et 2 mégapixels en façade. L’ensemble (batterie de 9500 mAh comprise) pèse 753 grammes et tourne sous Android 4.4. Notons la présence au dessus de l’OS d’un FAIRE BONNE IMPRESSION (3D) bureau baptisé Magazine UX. Il permet d’afficher des applicaLes stands des deux géants américains de l’impression 3D, tions en mode multi-fenêtres (jusqu’à 4 fenêtres simultanément) Stratasys et 3D systems côtoyaient ceux de jeunes pousses dans un format qui évoque celui d’un magazine. Disponible en comme 3Doodler, MakerBot ou Solidoodle. Avec l’arrivée version Wifi (environ € 800) et 4G (€ 850). attendue cette année d’imprimantes 3D low cost (moins de €

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014


67

190 jaar

CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 120,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 155,00 euro en 170,00 euro buiten Europa.

ervaring in Private Banking

50 000 KLANTEN

met een beheerd vermogen van 27 mia euro

Top 3 Private Bankers in België

DANKZIJ

205 LOKALE PRIVATE BANKERS DIE beroep doen op een team van 50 experts verspreid zijn over alle Belfius Bank-kantoren een certificaat van de Belfius Private Banking Academy behaald hebben en deze kennis elke 3 maanden updaten.

Belfius Private Banking Een rijkere kijk op uw vermogen dankzij onze expertise Ontdek wat wij voor u kunnen doen, en maak een afspraak met uw lokale Private Banker, bel 0800 92 600 of ga naar ww w.belfius.be/private.

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 120,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 155,00 euros et hors Europe à 170,00 euros. Jan Callant Hoofdredacteur | Rédacteur en chef Dirk Vermant Uitgever | Editeur – Directeur

Arn Borstlap Eindredactie | Coördinatie Sylvie Scherrens Sales Manager Veerle Van Aken Internal Account Manager Gerda Van Keer Marketing Officer Dirk Vackier Business Relations Manager Irmin Persy Secretariaat | Secrétariat Raad der Wijzen | Conseil des Sages Fotogalerij van de leden: p. 8-9 Galerie de photos des membres : p. 8-9 Uitgeverij – Redactie – Administratie – Regie | Maison d’éditions – Rédaction – Administration – Régie CxO Europe C. Van Kerckhovenstraat 106, 2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be internet: www.cxonet.be

Redactie | Rédaction Arn Borstlap, Jef Brouwers, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Glenn Fredrix, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Wim Vandenberghe, Herman Van den Keybus, Wim Vander Haegen Fotografie | Photographie Patrick Van Hoof, Steven Crabbé, Bert Van Lent Vertalingen | Traductions Marc Honnay Lay-out | Mise en page www.propaganda.be Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender. Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’ relèvent de la responsabilité de l’envoyeur. © CxO Europe bvba.

Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Periodieke Pers/La Maison d’editions CxO Europe est membre de l’Union de la Presse Périodique

LIJST VERMELDE ORGANISATIES EN BEDRIJVEN IN DEZE EDITIE VAN CXO MAGAZINE 3Doodler . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Decathlon. . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Nova Group . . . . . . . . . . . . . . . 53

Telenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Accel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ePP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Nova Relocation (advertorial)50

The Bulletin . . . . . . . . . . . . . . 52

AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Faculty Club . . . . . . . . . . . . . . 25

Omega Pharma . . . . . . . . . . . . 38

The Grand Tour . . . . . . . . . . . 18

Archos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Flanders DC Kenniscentrum 29

Paper Chain Forum . . . . . . . . 12

Thomas More Hogerschool. . 50

Autogrill. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Foodservice Network. . . . . . . 21

Philips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Total Gramma. . . . . . . . . . . . . 60

BAE Systems . . . . . . . . . . . . . . 66

Gartner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

PinkRoccade

Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Barco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hewlett-Packard. . . . . . . . 19, 60

Local Government . . . . . . . . . 60

Unitt (a Combell Company) 68

Barrett Values Centre . . . . . . 24

Hollander Barendrecht . . . . . 14

Procter & Gamble. . . . . . . . . . 60

UWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

BECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

iMinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Samsung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Belfius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

In2com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

SANS Instituut . . . . . . . . . . . . 64

ViCre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Bizzinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 52

Saxo Bank . . . . . . . . . . . . . 44, 47

ViCre. . . . . . . . . . . 1, 4, 13, 21, 47

Bombardier Transportation 22

KBC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Scriptum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

VIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Brussels Metropolitan . . . . . . 52

Kluwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Securex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

VITO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Caterpillar . . . . . . . . . . . . . . . . 62

KPMG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Sirius Legal . . . . . . . . . . . . . . . 58

Vlaanderen in Actie . . . . . . . . 36

Change-Coaching . . . . . . . . . 24

KU Leuven . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Skelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Vlerick Business School . . . . 29

CIMCIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Lannoo Campus . . . . . . . . . . . 32

Solidoodle . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VOKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Coca-Cola . . . . . . . . . . . . . . . . 60

MakerBot . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Standard & Poor’s. . . . . . . . . . 50

Zetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Commanity . . . . . . . . . . . . . . . 58

Netatmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Stork Food & Dairy Systems. 13


CxO Magazine – Issue 124 – February/March 2014

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers

FEB – MARCH

ISSUE

2014 124

GENERAL MANAGEMENT

CxO Leadership Forum: Smart Organisations

LOGISTICS & MANUFACTURING

Magazijnen voor e-commerce

FACILITY MANAGEMENT

De mens is en blijft zwakste schakel

FINANCE & LEGAL

Online trading

HUMAN RESOURCES

Relocation

SALES & MARKETING

Some see a fighter jet, others see extreme performance.

E-commerce is braakliggend terrein voor creativiteit

ICT

Maak werk van een BYOD-beleid

Meg Whitman (CEO HP):

“In 2016 bevindt driekwart van de ICT zich in de cloud” EDITORIAL PARTNERS

Lifting your business-critical hosting projects to the next level.

a comBeLL comPaNY

Unitt is the first full-service hosting provider to guarantee 360° services, tailored to your most demanding, business-critical and performance-driven hosting requirements. We combine extensive best practices with an ultra-modern infrastructure to ensure optimal performance of your projects in a cost-effective way, with hardly any boundaries in relation to scalability. Unitt makes sure your business stays online. Under all circumstances. e-commerce | high traffic sites | isV’s & saas serVices | BUsiNess criticaL aPPLicatioNs t +32 (0) 9 218 79 77 | f +32 (0) 9 218 79 78 | e info@unitt.com | WWW.UNitt.com

www.vicre.eu

p. 21

CxO Magazine Print januari 2014  

Business Magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you